EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21995D1230(08)

Beslut nr 5/95 av ministerrådet för AVS-EG av den 3 november 1995 om uppdatering av förteckningen i artikel 330.1 i den fjärde Lomékonventionen om de minst utvecklade staterna

OJ L 327, 30.12.1995, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/583/oj

21995D1230(08)

Beslut nr 5/95 av ministerrådet för AVS-EG av den 3 november 1995 om uppdatering av förteckningen i artikel 330.1 i den fjärde Lomékonventionen om de minst utvecklade staterna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 327 , 30/12/1995 s. 0031 - 0031


BESLUT nr 5/95 AV MINISTERRÅDET FÖR AVS EG av den 3 november 1995 om uppdatering av förteckningen i artikel 330.1 i den fjärde Lomékonventionen om de minst utvecklade staterna (95/583/EG)

MINISTERRÅDET FÖR AVS EG SAMLAT TILL MÖTE

i Reduit, Mauritius från den 3 till den 4 november 1995,

SOM UPPMÄRKSAMMAR att i den fjärde Lomékonventionen, som undertecknades den 15 december 1989, föreskrevs särskilda åtgärder för att hjälpa de minst utvecklade AVS-staterna, inlands- och östater, att övervinna de svårigheter som de konfronteras med,

SOM UPPMÄRKSAMMAR att i den resolution som det antog i Bryssel den 19 maj 1993 efterlystes ett samarbete mellan EEG och de minst utvecklade AVS-länderna, inlands- och östater, vilket skulle utvärderas i enlighet med artikel 326.6 i konventionen,

SOM UPPMÄRKSAMMAR att i den konvention som det antog den 19 maj 1994 i Mbabane, som beaktar den gemensamma rapport som gjordes på grundval av den utvärderingsstudie som kommittén för finansiell utveckling genomfört, begärs en lämplig omdefiniering av kriterierna för minst utvecklade länder (LDC) med användning av kriterier som liknar dem som används av Förenta nationerna, framför allt grundade på befolkningsstorleken, livskvalitetsindikator och en sammansatt ekonomisk indikator, för att kunna upprätta en konsekvent förteckning som regelbundet och automatiskt omprövas i enlighet med villkoren för att uppföras på och avföras från Förenta nationernas förteckning över minst utvecklade länder,

SOM UPPMÄRKSAMMAR att FN:s kriterier och uppställningar som det hänvisas till är de som antogs av FN:s generalförsamling i resolution nr 46/206 av den 20 december 1991 och som ingår i FN:s ekonomiska och sociala råds beslut 1991/275 av den 26 juli 1991,

SOM UPPMÄRKSAMMAR att dessa kriterier och uppställningar nyligen har bekräftats av FN:s generalförsamling i dess resolution nr 49/133 av den 19 december 1994,

SOM BEAKTAR att dessa kriterier och uppställningar därför, med reservation för generalförsamlingens ändringar, kan användas för den regelbundna översynen och uppdateringen av förteckningen över AVS-stater i artikel 330.1 i konventionen, såsom föreslås av ministerrådet i dess resolution av den 19 maj 1994,

SOM BEAKTAR att FN:s generalförsamling också, på grundval av dessa kriterier och uppställningar (resolution nr 49/133 av den 19 december 1994), har beslutat att ändra förteckningen över de minst utvecklade länderna genom att inkludera Angola och Eritrea och avföra Botswana, och

SOM BEAKTAR artikel 330.2 i den fjärde Lomékonventionen,

HAR FATTAT FÖLJANDE BESLUT.

Artikel 1

Angola, Liberia, Madagaskar, Zaire och Zambia skall föras upp på listan över AVS-stater i artikel 330.1.

Artikel 2

Antigua och Barbuda, Belize, Botswana, Dominica, Grenada, Saint Christopher och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Seychellerna, Swaziland och Tonga skall avföras från listan över AVS-länder i artikel 330.1.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Dock skall, såvitt avser artiklarna 189.3, 196.2 och 197.3 och 4 i Lomékonventionen, som hänför sig till STABEX, detta beslut endast tillämpas från och med den 1 januari 1996.

Utfärdat i Bryssel den 3 november 1995.

För Ministerrådet för AVS EG

L. ATIENZA SERNA

Ordförande

Top