Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN13/05/A

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen - Bilaga XIII: Förteckning enligt artikel 24 i anslutningsakten: Slovenien - 5. Jordbruk - A. Jordbrukslagstiftning

OJ L 236, 23.9.2003, p. 909–909 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12003TN13/05/A

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen - Bilaga XIII: Förteckning enligt artikel 24 i anslutningsakten: Slovenien - 5. Jordbruk - A. Jordbrukslagstiftning

Europeiska unionens officiella tidning nr L 236 , 23/09/2003 s. 0909 - 0909


A. JORDBRUKSLAGSTIFTNING

1. 31966 R 0136: Rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter (EGT 172, 30.9.1966, s. 3025), senast ändrad genom

- 32001 R 1513: Rådets förordning (EG) nr 1513/2001 av den 23.7.2001 (EGT L 201, 26.7.2001, s. 4).

Med avvikelse från artikel 33 i förordning nr 136/66/EEG får Slovenien under en period på fem år från anslutningen bevilja statligt stöd för produktion av oljepumpor, med följande gradvisa minskning av procentsatsen: 100 % för de första tre åren, 80 % för det fjärde året, 50 % för det femte året.

Slovenien skall lägga fram en årlig rapport för kommissionen om genomförandet av de statliga stödåtgärderna, varvid typen av stöd och beloppen skall anges.

2. 31999 R 1493: Rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (EGT L 179, 14.7.1999, s. 1), senast ändrad genom

- 32001 R 2585: Rådets förordning (EG) nr 2585/2001 av den 19.12.2001 (EGT L 345, 29.12.2001, s. 10).

a) Med avvikelse från punkt C 2 e i bilaga V och punkt E 3 e i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999 får under de tre på varandra följande produktionsåren 2004/2005, 2005/2006 och 2006/2007 undantag från den minsta naturliga alkoholhalt i volymprocent som fastställts för zon C II för bordsviner och kvalitetsviner fso göras för vinodlingsområdet Primorska, när klimatförhållandena eller vinodlingsförhållandena är osedvanligt ogynnsamma och gör det omöjligt att uppnå den lägsta naturliga alkoholhalt som krävs i zon C II. Den lägsta naturliga alkoholhalten får dock inte vara lägre än den som fastställts för zon C I a för bordsviner och kvalitetsviner fso.

b) Slovenien skall senast tre månader före utgången av det tredje produktionsåret 2006/2007 lägga fram en detaljerad rapport för kommissionen om den lägsta alkoholhalten för vinstockar som används i Primorska-området. På grundval av denna rapport skall kommissionen före utgången av det tredje produktionsåret 2006/2007 bedöma vinodlingsområdet Primorskas möjlighet att uppnå den lägsta naturliga alkoholhalten för zon C II samt vid behov vidta lämpliga åtgärder.

c) Kommissionen får förlänga giltighetstiden för de arrangemang som anges i punkt a med ytterligare två produktionsår, i synnerhet om perioden inte är tillräckligt lång för att man skall få representativa uppgifter om möjligheten att uppfylla kraven för zon C II.

d) När det gäller Teran PTP Kras skall kommissionen göra en särskild bedömning av möjligheterna i de områden som planterats för produktion av Teran PTP Kras att uppnå den lägsta naturliga alkoholhalten för zon C II, nämligen 9,5 volymprocent.

e) Slovenien skall senast tre månader före utgången av det tredje produktionsåret 2006/2007 lägga fram en detaljerad rapport för kommissionen om den lägsta naturliga alkoholhalten för vinstockar som används för produktionen av Teran PTP Kras. På grundval av denna rapport skall kommissionen före utgången av övergångsperioden bedöma Teran PTP Kras möjlighet att uppnå den lägsta naturliga alkoholhalten för zon C II samt vid behov vidta lämpliga åtgärder.

f) Kommissionen kommer att tillämpa objektiva kriterier för omstruktureringsstöd till vinodlingar i vinodlingsområdet Primorska i Slovenien, som föreskrivs i artikel 14 i förordning (EG) nr 1493/1999, med beaktande av särskilda situationer och behov. Slovenien kommer att få del av detta omstruktureringsstöd från och med produktionsåret 2004/2005.

--------------------------------------------------

Top