EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020D1146-20200803

Consolidated text: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1146 av den 31 juli 2020 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/1956 vad gäller harmoniserade standarder för vissa hushållsapparater, termosäkringar, utrustning i kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster, överlastskydd, ljusbågsskydd och bågsvetsning, snabbkopplingar för permanent anslutning i den fasta installationen, transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande samt kombinationer av dessa, konduktiv laddning av elfordon, buntband för elinstallationer och elinstallationsrör, manöverkretsapparater, kopplingselement, nödbelysning, kretsar för användning i ljusarmatur och urladdningslampor

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1146/2020-08-03

02020D1146 — SV — 03.08.2020 — 000.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1146

av den 31 juli 2020

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/1956 vad gäller harmoniserade standarder för vissa hushållsapparater, termosäkringar, utrustning i kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster, överlastskydd, ljusbågsskydd och bågsvetsning, snabbkopplingar för permanent anslutning i den fasta installationen, transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande samt kombinationer av dessa, konduktiv laddning av elfordon, buntband för elinstallationer och elinstallationsrör, manöverkretsapparater, kopplingselement, nödbelysning, kretsar för användning i ljusarmatur och urladdningslampor

(EGT L 250 3.8.2020, s. 121)


Rättat genom:

►C1

Rättelse, EGT L 257, 6.8.2020, s.  39 (2020/1146)
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1146

av den 31 juli 2020

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/1956 vad gäller harmoniserade standarder för vissa hushållsapparater, termosäkringar, utrustning i kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster, överlastskydd, ljusbågsskydd och bågsvetsning, snabbkopplingar för permanent anslutning i den fasta installationen, transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande samt kombinationer av dessa, konduktiv laddning av elfordon, buntband för elinstallationer och elinstallationsrör, manöverkretsapparater, kopplingselement, nödbelysning, kretsar för användning i ljusarmatur och urladdningslamporArtikel 1

Bilaga I till ►C1  genomförandebeslut (EU) 2019/1956 ◄ ska ändras i enlighet med bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2

Bilaga II till ►C1  genomförandebeslut (EU) 2019/1956 ◄ ska ändras i enlighet med bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 1 i bilaga I ska tillämpas från och med den 3 februari 2022.
BILAGA I

Bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2019/1956 ska ändras på följande sätt:

1. 

Raderna 2 och 3 ska utgå.

2. 

Följande rad ska införas som rad 2a:”2a.

EN 60335-1:2012

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 1: Allmänna krav

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-1:2012/A14:2019”

3. 

Följande rad ska införas som rad 3a:”3a.

EN 60335-2-4:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–4: Särskilda fordringar på centrifuger

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

EN 60335-2-4:2010/A2:2019”

4. 

Följande rader ska läggas till:Nr

Hänvisning till standard

”28.

EN 50620:2017

Kablar – Kablar för anslutning av elfordon

EN 50620:2017/A1:2019

29.

EN 60335-2-5:2015

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–5: Särskilda fordringar på diskmaskiner

EN 60335-2-5:2015/A11:2019

30.

EN 60335-2-7:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–7: Särskilda fordringar på tvättmaskiner

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

EN 60335-2-7:2010/A2:2019

31.

EN 60335-2-12:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–12: Särskilda fordringar på värmehällar och liknande bruksföremål

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

EN 60335-2-12:2003/A2:2019

EN 60335-2-12:2003/A11:2019

32.

EN 60335-2-13:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–13: Särskilda fordringar på stekpannor, flottyrkokare och liknande bruksföremål

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

EN 60335-2-13:2010/A1:2019

33.

EN 60335-2-17:2013

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–17: Särskilda fordringar på elektriskt värmda filtar, värmedynor, kläder och liknande böjliga värmeapparater för hembruk

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

34.

EN 60335-2-35:2016

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-35: Särskilda fordringar på vattenvärmare av genomströmningstyp

EN 60335-2-35:2016/A1:2019

35.

EN 60335-2-47:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-47: Särskilda fordringar på kokgrytor för storkök

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/A2:2019

36.

EN 60335-2-48:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-48: Särskilda fordringar på grillar och brödrostar för storkök

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/A2:2019

37.

EN 60335-2-49:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-49: Särskilda fordringar på elektriska värmeskåp för storkök

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/A2:2019

38.

EN 60335-2-52:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-52: Särskilda fordringar på tandvårdsapparater

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

EN 60335-2-52:2003/A12:2019

39.

EN 60335-2-61:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-61: Särskilda fordringar på ackumulerande rumsuppvärmningsapparater

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

EN 60335-2-61:2003/A11:2019

40.

EN 60335-2-66:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-66: Särskilda fordringar på värmeelement för vattenmadrasser

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

EN 60335-2-66:2003/A11:2019

41.

EN 60335-2-84:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-84: Särskilda fordringar på elektriska toaletter

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

EN 60335-2-84:2003/A2:2019

42.

EN 60335-2-87:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-87: Särskilda fordringar på elektriska djurbedövningsutrustningar

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

EN 60335-2-87:2002/A2:2019

43.

EN 60335-2-98:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-98: Särskilda fordringar på luftfuktare

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

EN 60335-2-98:2003/A11:2019

44.

EN 60669-1:2018

Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande – Del 1: Allmänna fordringar

EN 60669-1:2018/AC:2018-11

45.

EN 60691:2016

Termosäkringar – Fordringar och provningsmetoder

EN 60691:2016/A1:2019

46.

EN 60728-11:2017

Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster – Del 11: Säkerhetsfordringar

EN 60728-11:2017/A11:2018

47.

EN IEC 60934:2019

Överlastskydd för bruksföremål och liknande

48.

EN 60947-5-4:2003

Kopplingsapparater för högst 1000 V – Del 5-4: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Verifiering av svagströmskontakters egenskaper

EN 60947-5-4:2003/A1:2019

49.

EN IEC 60947-9-1:2019

Kopplingsapparater för högst 1000 V – Del 9-1: Släcksystem för ljusbågar – Ljusbågsskydd (ljusbågsdräpare)

50.

EN IEC 60974-2:2019

Bågsvetsutrustning – Del 2: Utrustning för vätskekylning

51.

EN IEC 60974-3:2019

Bågsvetsutrustning – Del 3: Bågtändningsdon

52.

EN IEC 60974-5:2019

Bågsvetsutrustning – Del 5: Trådmatarenheter

53.

EN IEC 60974-7:2019

Bågsvetsutrustning – Del 7: Brännare

54.

EN 61347-2-7:2012

Belysningsmateriel – Driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2-7: Särskilda fordringar på batteridrivna elektroniska förkopplingsdon för nödbelysning

EN 61347-2-7:2012/A1:2019

55.

EN 61347-2-11:2001

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2-11: Särskilda fordringar på speciella elektroniska kretsar för användning i ljusarmatur

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

EN 61347-2-11:2001/A1:2019

56.

EN 61386-1:2008

Elinstallationsrör med tillbehör – Del 1: Allmänna fordringar

EN 61386-1:2008/A1:2019

57.

EN 61439-3:2012

Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning – Del 3: Elcentraler avsedda att betjänas av lekmän

EN 61439-3:2012/AC:2019-04

58.

EN IEC 61535:2019

Snabbkopplingar för permanent anslutning i den fasta installationen

59.

EN 61557-9:2015

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 9: Lokalisering av isolationsfel i IT-system

EN 61557-9:2015/AC:2017-02

60.

EN IEC 61558-1:2019

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning

61.

EN 61643-31:2019

Överspänningsskydd för lågspänning – Del 31: Överspänningsskydd för solcellsanläggningar – Fordringar och provning

62.

EN IEC 61851-1:2019

Elbilsdrift – Konduktiv laddning – Del 1: Allmänna fordringar

63.

EN 62026-3:2015

Kopplingsapparater för högst 1000 V – Nätverk för styrning av apparater (CDI) – Del 3: DeviceNet

EN 62026-3:2015/AC:2019-12

64.

EN 62035:2014

Belysningsmateriel – Urladdningslampor (förutom lysrör) – Säkerhet

EN 62035:2014/A1:2019

65.

EN IEC 62275:2019

Buntband för elinstallationer”
BILAGA II

I bilaga II till genomförandebeslut (EU) 2019/1956 ska följande rader läggas till:Nr

Hänvisning till standard

Datum för återkallande

”29.

EN 60335-2-5:2015

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-5: Särskilda fordringar på diskmaskiner

3 februari 2022

30.

EN 60335-2-7:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-7: Särskilda fordringar på tvättmaskiner

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

3 februari 2022

31.

EN 60335-2-12:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-12:

Särskilda fordringar på värmehällar och liknande bruksföremål

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

3 februari 2022

32.

EN 60335-2-13:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-13: Särskilda fordringar på stekpannor, flottyrkokare och liknande bruksföremål

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

3 februari 2022

33.

EN 60335-2-17:2013

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-17: Särskilda fordringar på elektriskt värmda filtar, värmedynor, kläder och liknande böjliga värmeapparater för hembruk

3 februari 2022

34.

EN 60335-2-35:2016

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-35: Särskilda fordringar på vattenvärmare av genomströmningstyp

3 februari 2022

35.

EN 60335-2-47:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-47: Särskilda fordringar på kokgrytor för storkök

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

3 februari 2022

36.

EN 60335-2-48:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-48: Särskilda fordringar på grillar och brödrostar för storkök

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

3 februari 2022

37.

EN 60335-2-49:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-49: Särskilda fordringar på elektriska värmeskåp för storkök

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

3 februari 2022

38.

EN 60335-2-52:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-52: Särskilda fordringar på tandvårdsapparater

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

3 februari 2022

39.

EN 60335-2-61:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-61: Särskilda fordringar på ackumulerande rumsuppvärmningsapparater

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

3 februari 2022

40.

EN 60335-2-66:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-66: Särskilda fordringar på värmeelement för vattenmadrasser

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

3 februari 2022

41.

EN 60335-2-84:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-84: Särskilda fordringar på elektriska toaletter

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

3 februari 2022

42.

EN 60335-2-87:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-87: Särskilda fordringar på elektriska djurbedövningsutrustningar

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

3 februari 2022

43.

EN 60335-2-98:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-98: Särskilda fordringar på luftfuktare

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

3 februari 2022

44.

EN 60669-1:2018

Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande – Del 1: Allmänna fordringar

3 februari 2021

45.

EN 60691:2003

Termosäkringar – Fordringar och provningsmetoder

EN 60691:2003/A1:2007

EN 60691:2003/A2:2010

3 februari 2022

46.

EN 60728-11:2010

Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster – Del 11: Säkerhetsfordringar

3 februari 2022

47.

EN 60934:2001

Överlastskydd för bruksföremål och liknande

EN 60934:2001/A1:2007

EN 60934:2001/A2:2013

3 februari 2022

48.

EN 60947-5-4:2003

Kopplingsapparater för högst 1000 V – Del 5-4: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Verifiering av svagströmskontakters egenskaper

3 februari 2022

49.

EN 60974-2:2013

Bågsvetsutrustning – Del 2: Utrustning för vätskekylning

3 februari 2022

50.

EN 60974-3:2014

Bågsvetsutrustning – Del 3: Bågtändningsdon

3 februari 2022

51.

EN 60974-5:2013

Bågsvetsutrustning – Del 5: Trådmatarenheter

3 februari 2022

52.

EN 60974-7:2013

Bågsvetsutrustning – Del 7:Brännare

3 februari 2022

53.

EN 61347-2-7:2012

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2-7: Särskilda fordringar på batteridrivna elektroniska förkopplingsdon för nödbelysning

3 februari 2022

54.

EN 61347-2-11:2001

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2-11: Särskilda fordringar på speciella elektroniska kretsar för användning i ljusarmatur

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

3 februari 2022

55.

EN 61386-1:2008

Elinstallationsrör med tillbehör – Del 1: Allmänna fordringar

3 februari 2022

56.

EN 61439-3:2012

Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning – Del 3: Elcentraler avsedda att betjänas av lekmän

3 februari 2021

57.

EN 61535:2009

Snabbkopplingar för permanent anslutning i den fasta installationen

EN 61535:2009/A1:2013

3 februari 2022

58.

EN 61557-9:2015

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 9: Lokalisering av isolationsfel i IT-system

3 februari 2021

59.

EN 61558-1:2005

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning

EN 61558-1:2005/A1:2009

EN 61558-1:2005/AC:2006

3 februari 2022

60.

EN 61851-1:2011

Elbilsdrift – Konduktiv laddning – Del 1: Allmänna fordringar

3 februari 2022

61.

EN 62026-3:2015

Kopplingsapparater för högst 1000 V – Nätverk för styrning av apparater (CDI) – Del 3: DeviceNet

3 februari 2021

62.

EN 62035:2014

Belysningsmateriel – Urladdningslampor (förutom lysrör) – Säkerhet

3 februari 2022

63.

EN 62275:2015

Buntband för elinstallationer

3 februari 2022

64.

EN 50178:1997

Elektronikutrustning, inklusive kraftelektronik, i elektriska starkströmsinstallationer”

 

Top