EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006D0139-20080601

Consolidated text: Kommissionens beslut av den 7 februari 2006 om genomförande av rådets direktiv 94/28/EG när det gäller en förteckning över myndigheter i tredjeländer som är godkända att föra stamböcker eller register över vissa djur [delgivet med nr K(2006) 284] (Text av betydelse för EES) (2006/139/EG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/139(1)/2008-06-01

2006D0139 — SV — 01.06.2008 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 7 februari 2006

om genomförande av rådets direktiv 94/28/EG när det gäller en förteckning över myndigheter i tredjeländer som är godkända att föra stamböcker eller register över vissa djur

[delgivet med nr K(2006) 284]

(Text av betydelse för EES)

(2006/139/EG)

(EGT L 054, 24.2.2006, p.34)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS BESLUT av den 10 juni 2008

  L 158

60

18.6.2008
▼B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 7 februari 2006

om genomförande av rådets direktiv 94/28/EG när det gäller en förteckning över myndigheter i tredjeländer som är godkända att föra stamböcker eller register över vissa djur

[delgivet med nr K(2006) 284]

(Text av betydelse för EES)

(2006/139/EG)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 94/28/EG av den 23 juni 1994 om principer för zootekniska och genealogiska villkor för import från tredje land av djur, sperma, ägg och embryon och om ändring av direktiv 77/504/EEG om renrasiga avelsdjur av nötkreatur ( 1 ), särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 94/28/EG fastställs principerna för de zootekniska och genealogiska villkoren för import från tredjeländer av vissa renrasiga djur och deras sperma, ägg och embryon.

(2)

Enligt direktiv 94/28/EG och utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapslagstiftningen om djur- och folkhälsa kan dessa djur endast importeras som renrasiga respektive hybrider om vissa villkor är uppfyllda. Ett av dessa villkor är att djuren skall vara införda eller registrerade i en stambok eller ett register som förs av en myndighet såsom fastställs i det direktivet samt att sperma, ägg och embryon endast kan importeras om de kommer från ett djur som är infört eller registrerat i en sådan stambok eller ett sådant register.

(3)

Argentina, Bulgarien, Förenta staterna, Israel, Island, Kanada och Nya Zeeland har meddelat kommissionen en förteckning över myndigheter som de har godkänt för att föra stamböcker eller register över renrasiga djur som får importeras enligt direktiv 94/28/EG.

(4)

Förteckningen över myndigheter som är godkända för att föra stamböcker eller register över de djur som avses i detta beslut bör därför fastställas i enlighet med direktiv 94/28/EG.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för husdjursavel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

I enlighet med direktiv 94/28/EG anges i bilagan till detta beslut förteckningen över de myndigheter som är godkända för att föra stamböcker eller register över avelsdjur av nötkreatur, svin, får och getter samt sperma, ägg och embryon från dessa djur såsom varande renrasiga och, när det gäller svin, även såsom varande hybrider.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall tillåta import av avelsdjur av nötkreatur, svin, får och getter samt sperma, ägg och embryon från dessa djur såsom varande renrasiga och, när det gäller svin, även såsom varande hybrider, endast under förutsättning att de är införda eller registrerade i en stambok eller ett register som förs av en myndighet som är upptagen i förteckningen i bilagan till detta beslut.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA

I.   Argentina

Arter: Nötkreatur, getter, får och svin

Registros Genealógicos de la Sociedad Rural Argentina

domicilio: Florida 460

CP 1005

Ciudad de Buenos Aires

II.   Bulgarien ( 2 )

Arter: Nötkreatur, getter, får och svin

Executive Agency on Animal Selection and Reproduction

Bistrishko shosse 26 Sofia

III.   Kanada

Art: Nötkreatur

Canadian Aberdeen-Angus Association – Aberdeen-Angus cattle

c/o Doug Fee

General Manager

214-6715 8th Street N.E.

Calgary, Alberta

T2E 7H7

Tfn (1-403) 571 35 80

Fax (1-403) 571 35 99

E-post: ceo@cdnangus.ca

Internet: http://www.cdnangus.ca

Ayrshire Breeders' Association of Canada – Ayrshire cattle

c/o Yvon Rioux

Secretary-Manager

4865 Laurier Blvd,

Saint-Hyacinthe, QC Canada

J2S 3V4

Tfn (1-450) 778 35 35

Fax (1-450) 778 35 31

E-post: info@ayrshire-canada.com

Internet: http://www.ayrshire-canada.com

Canadian Belgian Blue Association – Belgian Blue cattle

c/o Ken Miller

Secretary-Treasurer

Box 392

Avonlea, Sask.

S0H 0C0

Tfn (1-306) 868 49 03

Fax (1-306) 868 49 03

E-post: kejab@sk.sympatico.ca

Canadian Blonde d'Aquitaine Association – Blonde d'Aquitaine cattle

c/o Heather Groeneveld

Secretary Manager

Suite 116, 2116-27 Ave. N.E.

Calgary, Alberta

T2E 7A6

Tfn (1-403) 276 57 71

Fax (1-403) 276 75 77

E-post: cbda@incentre.net

Internet: http://www.airenet.com/canadianblondes

Canadian Brown Swiss and Braunvieh Association – Brown Swiss cattle

c/o Jessie Weir

Secretary

R.R. #5, Hwy. #6 North

Guelph, Ontario

N1H 6J2

Tfn (1-519) 821 28 11

Fax (1-519) 763 65 82

E-post: brownswiss@gencor.ca

Internet: http://www.rkde.com/browncow7

Société des éleveurs de bovins canadiens – bovins Canadiens

a/s Jean-Guy Bernier

Secrétaire-trésorier

468 rue Dolbeau

Sherbrooke (Québec)

J1G 2Z7

Tfn (1-819) 346 12 58

Fax (1-819) 346-12 58

E-post: jgbern@videotron.ca

Internet: http://www.clrc.on.ca/canadien.html

Canadian Charolais Association – Charolais cattle

c/o Neil Gillies

General Manager

2320-41st Avenue N.E.

Calgary, Alberta

T2E 6W8

Tfn (1-403) 250 92 42

Fax (1-403) 291 93 24

E-post: cca@charolais.com

Internet: http://www.charolais.com

Canadian Chianina Association – Chianina cattle

Internet: http://www.clrc.ca/chianina.shtml

Canadian Dexter Cattle Association – Dexter cattle

c/o Ron Black

Secretary

2417 Holly Lane

Ottawa, Ontario

K1V OM7

Tfn (1-613) 731 71 10

Fax (1-613) 731 07 04

E-post: Dexter.Assoc@clrc.on.ca

Internet: http://members.attcanada.ca/~jbush

Canadian Galloway Association – Galloway cattle

c/o Ron Black

Secretary-Treasurer

2417 Holly Lane

Ottawa, Ontario

K1V 0M7

Tfn (1-613) 731 71 10 ext. 303

Fax (1-613) 731 07 04

E-post: Galloway.Assoc@clrc.on.ca

Internet: http://www.galloway.ca

Canadian Gelbvieh Association – Gelbvieh cattle

c/o Wendy G. Belcher

Secretary/Manager

110, 2116-27th Avenue N.E.

Calgary, Alberta

T2E 7A6

Tfn (1-403) 250 86 40

Fax (1-403) 291 56 24

E-post: gelbvieh@gelbvieh.ca

Internet: http://www.gelbvieh.ca

Canadian Guernsey Association – Guernsey cattle

c/o Vivianne Macdonald

Manager

R.R. #5

Guelph, Ontario

N1H 6J2

Tfn (1-519) 836 21 41

Fax (1-519) 763 65 82

E-post: guernsey@gencor.ca

Internet: http://www.guernseycanada.ca

Canadian Hays Converter Association – Hays Converter cattle

c/o Terri Worms

Secretary-Manager

650, 1207 - 11 Avenue S.W.

Calgary, Alberta

T3C OM5

Tfn (1-403) 245 69 23

Fax (1-403) 244 31 28

E-post: terriworms@home.com

Canadian Hereford Association – Hereford cattle

c/o Duncan Porteous

General-Manager

5160 Skyline Way N.E.

Calgary, Alberta

T2E 6V1

Tfn (1-403) 275 26 62

Fax (1-403) 295 13 33

Mobil (1-403) 818-6868

E-post: duncan.porteous@hereford.ca

herefords@hereford.ca

Internet: http://www.hereford.ca/

Canadian Highland Cattle Society – Highland cattle

c/o Margaret Badger

Secretary-Manager

307 Spicer

Knowlton, Québec

J0E 1V0

Tfn (1-450) 243 55 43

Fax (1-450) 243 11 50

E-post: highland@chcs.ca

Internet: http://www.acbm.qc.ca/chcs/index.htm

Holstein Association of Canada – Holstein cattle

c/o Keith Flaman

Secretary Manager

P.O. Box 610

171 Colborne St.

Brantford, Ontario

N3T 5R4

Tfn (1-519) 756 83 00

Fax (1-519) 756 58 78

E-post: general@holstein.ca

Internet: http://www.holstein.ca

Jersey Canada – Jersey cattle

c/o Russell G. Gammon

Secretary-Manager

350 Speedvale West, Unit 9

Guelph, Ontario

N1H 7M7

Tfn (1-519) 821 91 50

821 10 20

Fax (1-519) 821 27 23

E-post: info@jerseycanada.com

Internet: http://www.jerseycanada.com

Canadian Limousin Association – Limousin cattle

c/o Tricia Lidberg

Office Manager

2320-41 Ave NE

Calgary, Alberta

T2E 6W8

Tfn (1-403) 253 73 09

Fax: (1-403) 253 17 04

E-post: limousin@limousin.com

Internet: http://www.limousin.com

Canadian Lowline Cattle Association – Lowline cattle

c/o Shirley Begrand

General Manager

Box 69

St. Louis, Sask.

S0J 2C0

Tfn (1-306) 422 85 16

Fax (1-306) 422 84 97

E-post: s.begrand@sk.sympatico.ca

Canadian Luing Cattle Association – Luing cattle

Internet: http://www.clrc.ca/luing.shtml

Canadian Maine-Anjou Association – Maine-Anjou cattle

Heather Hartman

Office Manager

5160 Skyline Way N.E.

Calgary, Alberta

T2E 6V1

Tfn (1-403) 291 70 77

Fax (1-403) 291 02 74

E-post: cmaa@maine-anjou.ca

Internet: http://www.maine anjou.ca

Canadian Murray Grey Association – Murray Grey cattle

c/o Wendy Adam

Secretary

Box 50, Site 8

R.R. #1

Okotoks, Alberta

T0L 1T0

Tfn (1-403) 938 76 43

Fax (1-403) 938 00 42

E-post: damnfarm@worldweb.com

Internet: http://www.cdnmurraygrey.ca

Canadian Piedmontese Association – Piedmontese cattle

c/o Emma Den Oudsten

Secretary

R.R. #3

Lacombe, Alberta

T0C 1S0

Tfn (1-403) 782 26 57

Fax (1-403) 782 61 66

Canadian Pinzgauer Association – Pinzgauer cattle

c/o Cathy Gallivan

Executive Secretary/Financial Officer

R.R.#1 Site 17 Box 9

Sundre, Alberta

T0M 1X0

Tfn (1-403) 556 20 58

(1-866) 746 94 27

Fax (1-403) 556 99 37

E-post: cdnpinz@telusplanet.net

Canadian Red Poll Cattle Association – Red Poll cattle

c/o Ronald K. Black

Secretary-Treasurer

2417 Holly Lane

Ottawa, ON

K1V 0M7

Tfn (1-613) 731 71 10 ext. 303

Fax (1-613) 731 07 04

E-post: redpoll@clrc.ca

Salers Association of Canada – Salers cattle

c/o Daphne Warnes

A/ Secretary

Unit 3A, 3424 - 26th Street N.E.

Calgary, Alberta

T1Y 4T7

Tfn (1-403) 291 26 20

Fax (1-403) 291 21 76

E-post: info@salerscanada.com

Internet: http://www.salerscanada.com

Canadian Shorthorn Association – Shorthorn cattle

c/o Belinda Wagner

Secretary-Treasurer

Box 3771

Canada Centre Bldg. Exhibition Park

Regina, Sask.

S4P 3N8

Tfn (1-306) 757 22 12

Fax (1-306) 525 58 52

E-post: sasklivestock@sk.sympatico.ca

Internet: http://www.canadianshorthorn.com

Canadian Simmental Association – Simmental cattle

c/o Sharonne Evans

Office Manager

#13, 4101-19th Street N.E.

Calgary, Alberta

T2E 7C4

Tfn (1-403) 250 79 79

Fax (1-403) 250 51 21

E-post: cansim@simmental.com

Internet: http://www.simmental.com

Canadian South Devon Association – South Devon cattle

c/o Bonnie Lintick

Breed Secretary

Box 333, Rockyford, Alberta

T0J 2R0

Tfn (1-403) 947 29 49

Fax (1-403) 947 32 01

E-post: paladin@telusplanet.net

Internet: http://www.geocities.com/southdevon_ca

Canadian Speckle Park Cattle Association – Speckle Park cattle

c/o Dale Herbert

Chief Executive Officer

Box 284

Neilburg, Saskatchewan

S0M 2C0

Tfn (1-306) 893 40 96 (h)

(1-306) 893 42 06 (o)

Fax (1-306) 893 42 06

E-post: cspa@sask.sympatico.ca

Internet: http://www.specklepark.ca

Canadian Tarentaise Association – Tarentaise cattle

c/o Charlene Easton

Secretary/Treasurer

Box 760

Moosomin, Sask.

S0G 3N0

Tfn (1-800) 450 41 81

(1-306) 646 46 67

Fax (1-306) 646 45 70

Canadian Wagyu Association – Wagyu cattle

c/o Patrick McCarthy

President

3501 - 57 St.

Camrose, Alberta

T4V 4N2

Tfn (1-780) 672 29 90

Fax (1-780) 679 89 99

Internet: http://www.canadianwagyu.ca/index.htm

Canadian Welsh Black Cattle Society – Welsh Black cattle

c/o Ron Black

2417 Holly Lane

Ottawa, Ont.

K1V 0M7

Tfn (1-613) 731 71 10 ext. 303

Fax (1-613) 731 07 04

E-post: clrc@clrc.on.ca

Art: Getter

Canadian Boer Goat Association – Boer goats

c/o Allison Taylor

PO Box 314

Lancaster, Ontario

K0C 1N0

Tfn (1-613) 347 11 03

Fax (1-613) 347 11 05

E mail: registrar@canadianboergoat.com

Internet: http://www.canadianboergoat.com

Canadian Goat Society – Angora, Toggenburg, Nubian, Saanen, Alpine, Pygmy, Oberhasli, La Mancha, Nigerian Dwarf

c/o Sharon Hunt

Secretary-Manager

2417 Holly Lane

Ottawa, Ontario

K1V OM7

Tfn (1-613) 731 98 94

Fax (1-613) 731 07 04

E-post: cangoatsoc@travel-net.com

Internet: http://www.goats.ca

Art: Får

Canadian Finnsheep Breeders' Association – Finnish Landrace sheep (Finnsheep)

Kathy Playdon (Interim President)

Box 10, Site 10

R.R. #4

Stony Plain, Alberta

T0E 2G0

Tfn (1-780) 963 04 16

Internet: http://www.clrc.on.ca/finnshee.html

Canadian Katahdin Sheep Association – Katahdin sheep

c/o Ron Black

Secretary-Treasurer

2417 Holly Lane

Ottawa, Ontario

K1V OM7

Tfn (1-613) 731 71 10

Fax (1-613) 731 07 04

E-post: Ron.Black@clrc.on.ca

Internet: http://www.clrc.on.ca/katahdin.html

Canadian Sheep Breeders' Association – Blackface, Berrichon du Cher, Border Cheviot, Border Leicester, British Milk Sheep, Canadian Arcott, Charollais, Clun Forest, Columbia, Coopworth, Corriedale, Cotswold, DLS, Dorper, Dorset, Drysdale, East Friesian Dairy, Est à Laine Merino, Hampshire, English Leicester, Hexham Leicester, Icelandic, Île de France, Jacob, Karakul, Kerry Hill, Lacaune Dairy Sheep, Lincoln, Marshall Romney, Merino, Montadale, North Country Cheviot, Outaouais Arcott, Oxford, Perendale, Polypay, Rambouillet, Rideau Arcott, Romanov, Romnelet, Romney, Rouge de L’Ouest, Ryeland, Shetland, Shropshire, Southdown, South African Meat Merion, Suffolk, Targhee, Texel

c/o Francis Winger

Secretary

R.R. #4

Mount Forest, Ontario

NOG 2GO

Tfn (1-519) 323 03 60

Fax (1-519) 323 04 68

E-post: fwinger@log.on.ca

Internet: http://sheepbreeders.ca

Art: Svin

Canadian Swine Breeders' Association – Berkshire, British Saddleback, Chester White, Duroc, Hampshire, Lacombe, Landrace, Large Black, Pietrain, Poland China, Red Wattle, Spotted, Tamworth, Welsh, Yorkshire

c/o Serge Charron

2417 Holly Lane, Suite 215

Ottawa, Ontario

K1V 0M7

Tfn (1-613) 731 55 31

Fax (1-613) 731 66 55

E-post: canswine@canswine.ca

Internet: http://www.canswine.ca

IV.   Island

Arter: Nötkreatur, getter, får och svin

The Farmers Association of Iceland

Brændahöllini v/Hagatorg

IS-107 Reykjavik

Tfn (354) 563 03 00

Fax: (354) 562 30 58

Internet: http://www.bondi.is

V.   Israel

Art: Nötkreatur

SION

SION Israel Company for Artificial Insemination and Breeding ltd.

VI.   Nya Zeeland

Art: Nötkreatur

Livestock Improvement Corporation Ltd (LIC)

PO Box 3016

Hamilton

Tfn (64-7) 856 07 00

Fax (64-7) 858 27 41

Internet: www.lic.co.nz

VII.   Förenta staterna

Art: Nötkreatur

American Angus Association – Angus

3201 Frederick Avenue

St. Joseph

MO 64506

Tfn (1-816) 383 51 00

Fax (1-816) 233 97 03

E-post: angus@angus.org

Internet: http://www.angus.org

Ayrshire Breeders’ Association

267 Broad St.

Westerville

OHIO 43081

Tfn (1-614) 882 10 57

Fax (1-614) 895 37 57

Internet: http://www.usayrshire.com

Beefmaster Breeders United – Beefmaster

6800 Park Ten Blvd., Suite 290 West

San Antonio

TX 78213

Tfn (1-210) 732 31 32

Fax (1-210) 732 77 11

E-post: wshronk@beefmasters.org

Internet: http://www.beefmasters.org

American Belgian Blue Breeders, Inc. – Belgium Blue

PO Box 35264

Tulsa

OK 74153-0264

Tfn (1-918) 477 32 51

Fax (1-918) 477 32 32

Internet: http://www.belgianblue.org

Belted Galloway Society, Inc. – Belted Galloway

98 Eidson Rd

Staunton

VA 24401

Tfn (1-540) 885 98 87

Fax (1-540) 885 98 97

E-post: jhuff@dixie-net.com

Internet: http://www.beltie.org

American Blonde d’Aquitaine Association – Blonde d’Aquitaine

PO Box 12341

Kansas City

MO 64116

Tfn (1-816) 421 13 05

Fax (1-816) 421 19 91

E-post: jspawn321@ol.com

United Braford Breeders – Braford

422 East Main, Suite 218

Nacogdoches

TX 75961

Tfn (1-936) 569 82 00

Fax (1-936) 569-9556

E-post: ubb@brafords.org

Internet: http://www.brafords.org

American Brahman Breeders Association – Brahman

3003 South Loop West, Suite 140

Houston

TX 77054

Tfn (1-713) 349 08 54

Fax (1-713) 349 97 95

E-post: abba@brahman.org

Internet: http://www.brahman.org

International Brangus Breeders Association – Brangus

PO Box 696020

San Antonio

TX 78269-6020

Tfn (1-210) 696 43 43

Fax (1-210) 696 87 18

E-post: lorenj@int-brangus.org

Internet: http://www.int-brangus.org

Braunvieh Association of America – Braunvieh

PO Box 6396

Lincoln

NE 68506

Tfn (1-402) 421 29 60

Fax (1-402) 421 29 94

E-post: Braunaa@ibm.net

Internet: http://www.braunvieh.org

The Brown Swiss Cattle Breeders’ Association

800 Pleasant Rd.

Beloit

Wisconsin 53511-5456

Tfn (1-608) 365 44 74

Fax (1-608) 365 55 77

Internet: http://www.brownswissusa.com

American International Charolais Association – Charolais

PO Box 20247

Kansas City

MO 64195

Tfn (1-816) 464 59 77

Fax (1-816) 464 57 59

E-post: Chjoun@sound.net

Internet: http://www.charolaisusa.org

American Chianina Association – Chianina

PO Box 890

1708 N Prairie View Road

Platte City

MO 64079

Tfn (1-816) 431 28 08

Fax (1-816) 431 53 81

E-post: aca@sound.net

Internet: http://www.chicattle.org

North American Corriente Association – Corriente

PO Box 12359

N. Kansas City

MO 64116

Tfn (1-816) 421 19 92

Fax (1-816) 421 19 91

E-post: jspawn321@aol.com

American Gelbvieh Association – Gelbvieh

10900 Dover Street

Westminster

CO 80021

Tfn (1-303) 465 23 33

Fax (1-303) 465 23 39

E-post: aga@gelbvieh.org

Internet: http://www.gelbvieh.org

The American Guernsey Association

7614 Slate Ridge Blvd

PO Box 666

Reynoldsburg

Ohio 43068-0666

Tfn (1-614) 864 24 09

Fax (1-614) 864 56 14

Internet: http://www.usguernsey.com

American Hereford Association – Hereford

1501 Wyandotte

Kansas City

MO 64108

Tfn (1-816) 842 37 57

Fax (1-816) 842 69 31

E-post: jrick@hereford.org

Internet: http://www.hereford.org

Holstein Association USA, Inc

1 Holstein Place

Brattleboro

Vermont 05302-0808

Tfn (1-800) 952 52 00

Fax (1-802) 254 82 51

Internet: http://www.holsteinusa.com

The American Jersey Cattle Association

6486 E. Main Street

Reynoldsburg

OH 43068-2362

Tfn (1-614) 861 36 36

Fax (1-614) 861 80 40

Internet: http://www.usjersey.com

North American Limousin Foundation – Limousin

7383 S. Alton Way

Suite 100, Box 4467

Englewood

CO 80112

Tfn (1-303) 220 16 93

Fax (1-303) 220 18 84

E-post: jedwards@nalf.org

Internet: http://www.nalf.org

Longhorn Breeders Association of America – Longhorn

PO Box 4430

Fort Worth

TX 76164

American Maine-Anjou Association – Maine-Anjou

PO Box 1100

Platte City

MO 64079-1100

Tfn (1-816) 431 99 50

Fax (1-816) 431 99 51

E-post: maine@ke.m.com

Internet: http://www.maine-anjou.org

Marky Cattle Association – Marchigiana

Box 198

Walton

KS 67151-0198

Tfn (1-316) 837 33 03

Fax (1-316) 283 83 79

E-post: marky@southwind.net

Internet: http://www.marchigiana.org

American Milking Shorthorn Society

800 Pleasant Street

Beloit

Wisconsin 53511-5456

Tfn (1-608) 365 33 32

Fax (1-210) 365 66 44

Internet: http://www.agdomain.com/web/usmilkingshorthorn/

American Pinzgauer Association – Pinzgauer

PO Box 147

Bethany

MO 64424

Tfn (1-800) 914 98 83

E-post: Apinzgauer@aol.com

Internet: http://www.afn.org/-greatcow/

Red & White Dairy Cattle Association

3805 S. Valley Rd

Crystal Springs

PA 15536

Tfn (1-814) 735 42 21

Fax (1-814) 735 34 73

Internet: http://www.redandwhitecattle.com/rf.html

Red Angus Association of America – Red Angus

4201 N. Interstate 35

Denton

TX 76207-7443

Tfn (1-940) 387 35 02

Fax (1-940) 383 40 36

E-post: info@redangus.org

Internet: http://www.redangus.org

American Red Brangus – Red Brangus

3995 E. Hwy 290

Dripping Springs

TX 78620

Tfn (1-512) 858 72 85

Fax (1-512) 858 70 84

E-post: arba@texas.net

Internet: http://www.Brangusassc.com

American Salers Association – Salers

7383 S. Alton Way, Suite 103

Engelwood

CO 80112

Tfn (1-303) 770 92 92

Fax (1-303) 770 93 02

E-post: salersusa.org

Internet: http://www.salersusa.org

Santa Gertrudis Breeders International – Santa Gertrudis

PO Box 1257

Kinsville

TX 78364

Tfn (1-361) 592 93 57

Fax (1-816) 592 85 72

E-post: truegert@aol.com

American Highland Cattle Association – Scotch Highland

#200 Livestock Exchange Bldg

4701 Marion Street

Denver

CO 80216

Tfn (1-303) 292 91 02

Fax (1-303) 292 91 71

E-post: ahca@envisionet.net

Internet: http://www.highlandcattle.org

Senopol Cattle Breeders Association – Senopol

PO Box 808

Statham

GA 30666-0808

Tfn (1-800) 736 37 65

Fax (1-770) 725 52 81

E-post: lcoley@sales-synergy.com

Internet: http://www.senopolcattle.org

American Shorthorn Association – Shorthorn

8288 Hascall Street

Omaha

NE 68124

Tfn (1-402) 393 70 51

Fax (1-402) 393 70 80

E-post: hunsley@beefshorthornusa.com

Internet: http://www.beefshorthornusa.com

American Simmental Association – Simmental

1 Simmental Way

Bozeman

MT 59718

Tfn (1-406) 587 45 31

Fax (1-406) 587 93 01

E-post: simmental@simmental.org

Internet: http://www.simmental.org

Art: Getter

Alpine/Lamancha/Saanen/Toggenburg

American Dairy Goat Association

PO Box 865

Spindale

NC 28160

Tfn (1-828) 286 38 01

Fax (1-828) 287 04 76

Internet: http://www.adga.org

American Angora Goat Breeders Association – Angora

PO Box 195

Rocksprings

TX 78880

American Boer Goat Association – Boer

232 W Beauregard, Suite 104

San Angelo

TX 76903

Tfn (1-915) 486 22 42

Internet: http://www.abga.org

American Kiko Goat Association – Kiko

PO Box 186

Lakeland

GA 31635

Tfn (1-229) 244 60 58

Internet: http://www.kikogoats.com

American Meat Goat Association – Spanish

PO Box 333

Junction

TX 76849

Tfn (1-915) 835 26 05

Fax (1-915) 835 22 59

Art: Får

American Corriendale Association, INC. – American Corriendale

PO Box 391

Clay City

IL 62824

Tfn (1-618) 676 10 46

American Dorper Sheep Breeders’s Society – American Dorper

PO Box 796

1120 Wilkes Blvd

Columbia

MO 65205-0796

Tfn (1-573) 442 82 57

American Hampshire Sheep Association – American Hampshire

1557-173rd Avenue

Milo

IA 50166

Tfn (1-515) 942 64 02

American Rambouillet Breeders Association – American Rambouillet

2709 Sherwood Way

San Angelo

TX 76901

Tfn (1-915) 949 44 14

American Shropshire Registry Association – American Shropshire

PO Box 635

Harvard

IL 60033

Tfn (1-815) 943 20 34

American Southdown Breeders’ Association – American Southdown

HCR 13, Box 220

Fredonia

TX 76842

Tfn (1-915) 429 62 26

Columbia Sheep Breeders Association of America – Columbia

PO Box 272

State Route 182 East

Upper Sandusky

Ohio 43351

Continental Dorset Club – Continental Dorset

PO Box 506

N. Scituate

Rhode Island 02857

Tfn (1-401) 647 46 76

Katahdin Hair Sheep International – Katahdin

PO Box 778

Fayetteville

Arkansas 72702-0778

Tfn (1-501) 444 84 41

Montadale Sheep Breeders’ Association – Montadale

PO Box 603

Plainfield

IN 46168

Tfn (1-317) 839 61 98

Navajo-Churro Sheep Association – Navajo-Churro

Box 94

Ojo Caliente

NM 87549

American Polypay Sheep Association – Polypay

1557-173rd Ave

Milo

Iowa 50166

Tfn (1-641) 942 64 02

St. Croix Sheep Breeders Association – St. Croix

PO Box 845

Rufus

OR 97050

U.S. Targhee Association – Targhee

PO Box 427

Chinook

MT 59523

Tfn (1-406) 357 33 37

Fax (1-406) 357 37 44

E-post: schuldt@ttc-cmc-net

National Tunis Sheep Registry, Inc. – Tunis

819 Lyons Street

Ludlow

MA 01056

United Suffolk Sheep Association – United Suffolk

PO Box 256

Newton

UT 84327

Tfn (1-435) 563 61 05

Art: Svin

American Landrace Association – American Landrace

1769 US 52 W.

West Lafayette

IN 47906

Tfn (1-765) 463 35 93

Fax (1-765) 497 29 59

Internet: http://www.nationalswine.com

American Yorkshire Club – American Yorkshire

1769 US 52 W.

West Lafayette

IN 47906

Tfn (1-765) 463 35 93

Fax (1-765) 497 29 59

Internet: http://www.nationalswine.com

Chester White Swine Record Association – Chester White

PO Box 9758

Peoria

Illinois 61615

Tfn (1-309) 691 01 51

Duroc National Swine Registry – Duroc

PO Box 2417

West Lafayette

IN 47906-2417

Tfn (1-765) 463 35 94

United Duroc Swine Registry

1769 US 52 W.

West Lafayette

IN 47906

Tfn (1-765) 463 35 93

Fax (1-765) 463 29 59

Internet: http://www.nationalswine.com

Hampshire Swine Registry – Hampshire

1769 US 52 W.

West Lafayette

IN 47906

Tfn (1-765) 463 35 93

Fax (1-765) 463 29 59

Internet: http://www.nationalswine.com

National Spotted Swine Record – Spots

6320 N Sheridan Road

Peoria

IL 61614

Tfn (1-309) 69 10 15

Fax (1-309) 691 01 68

▼M1

PIC (Pig Improvement Company) North America

100 Bluegrass Commons Boulevard

Suite 2200

Hendersonville

TN 37075

Tel. (1-615) 265 27 00

Internet: http://www.pic.com( 1 ) EGT L 178, 12.7.1994, s. 66.

( 2 ) Gäller endast tills detta anslutande land blir medlemsstat i EU.

Top