Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0452

Mål C-452/13: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 4 september 2014 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht Salzburg – Österrike) – Germanwings GmbH mot Ronny Henning (Begäran om förhandsavgörande — Luftfart — Förordning (EG) nr 261/2004 — Artiklarna 2, 5 och 7 — Rätt till ersättning i händelse av kraftigt försenad flygning — Förseningens längd — Begreppet ankomsttid)

OJ C 395, 10.11.2014, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 395/20


Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 4 september 2014 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht Salzburg – Österrike) – Germanwings GmbH mot Ronny Henning

(Mål C-452/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Luftfart - Förordning (EG) nr 261/2004 - Artiklarna 2, 5 och 7 - Rätt till ersättning i händelse av kraftigt försenad flygning - Förseningens längd - Begreppet ankomsttid))

2014/C 395/24

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht Salzburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Germanwings GmbH

Motpart: Ronny Henning

Domslut

Artiklarna 2, 5 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 ska tolkas så, att begreppet ankomsttid, som används för att fastställa omfattningen av en försening för passagerarna på en flygning, avser tidpunkten då åtminstone en av flygplanets dörrar öppnas, under förutsättning att passagerarna tillåts att lämna flygplanet vid denna tidpunkt.


(1)  EUT C 325, 9.11.2013.


Top