Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0558

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/558 av den 1 april 2015 om ändring av genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2015) 2160] Text av betydelse för EES

OJ L 92, 8.4.2015, p. 109–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/558/oj

8.4.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/109


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/558

av den 1 april 2015

om ändring av genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

[delgivet med nr C(2015) 2160]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (4) fastställs djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater. I bilagan till det genomförandebeslutet avgränsas och förtecknas vissa områden i de medlemsstaterna uppdelade efter risknivå utifrån den epidemiologiska situationen. Förteckningen omfattar vissa områden i Estland, Italien, Lettland, Litauen och Polen.

(2)

Artikel 7 i genomförandebeslut 2014/709/EU, som inför undantag från förbudet mot avsändning av sändningar av animaliska biprodukter av svin från de områden som förtecknas i delarna III och IV i bilagan till det genomförandebeslutet, bör ses över för att säkerställa ett säkert bortskaffande av animaliska biprodukter av andra svin än viltlevande svin, inklusive obearbetade kroppar av döda djur från anläggningar belägna i de områden som förtecknas i del III i bilagan, på ett sätt som ligger i linje med den risk som dessa animaliska biprodukter utgör.

(3)

Under tidsperioden januari till februari 2015 rapporterades ett utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i Polen, och flera fall av afrikansk svinpest hos vildsvin rapporterades i Litauen och Polen inom det restriktionsområde som förtecknas i del II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. I februari och mars 2015 rapporterades ett fåtal fall i Lettland inom de restriktionsområden som förtecknas i delarna I och III i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU.

(4)

Utvecklingen av den aktuella epidemiologiska situationen bör beaktas vid bedömningen av den risk som djurhälsosituationen i Lettland, Litauen och Polen utgör. För att fokusera bekämpningsåtgärderna och förhindra spridning av afrikansk svinpest samt för att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, bör unionsförteckningen över de områden som omfattas av de djurhälsoåtgärder för sjukdomsbekämpning som föreskrivs i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ändras med beaktande av den aktuella djurhälsosituationen i Lettland, Litauen och Polen.

(5)

Genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebeslut 2014/709/EU ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 7.2 skall den inledande meningen ersättas med följande:

”2.   Genom undantag från det förbud som anges i artikel 2 d får de berörda medlemsstaterna tillåta avsändning av animaliska biprodukter av andra svin än viltlevande svin, inklusive obearbetade kroppar av döda djur eller slaktkroppar från anläggningar respektive slakterier som har godkänts i enlighet med förordning (EG) nr 853/2004 och som är belägna i de områden som förtecknas i del III i bilagan, till en sådan bearbetnings-, förbrännings- eller samförbränningsanläggning som avses i artikel 24.1 a, b och c i förordning (EG) nr 1069/2009 och som är belägen utanför de områden som förtecknas i del III i bilagan, förutsatt att”

.

2.

Bilagan ska ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 april 2015.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).


BILAGA

”BILAGA

DEL I

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Põlvamaa maakond.

Häädemeeste vald.

Kambja vald.

Kasepää vald.

Kolga-Jaani vald.

Konguta vald.

Kõo vald.

Kõpu vald.

Laekvere vald.

Lasva vald.

Meremäe vald.

Nõo vald.

Paikuse vald.

Pärsti vald.

Puhja vald.

Rägavere vald.

Rannu vald.

Rõngu vald.

Saarde vald.

Saare vald.

Saarepeedi vald.

Sõmeru vald.

Surju vald.

Suure-Jaani vald.

Tahkuranna vald.

Torma vald.

Vastseliina vald.

Viiratsi vald.

Vinni vald.

Viru-Nigula vald.

Võru vald.

Võru linn.

Kunda linn.

Viljandi linn.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Aizkraukles novads.

I Alūksnes novads: Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes och Liepnas pagastis

I Krimuldas novads: Krimuldas pagasts.

Amatas novads.

I Apes novads: Virešu pagasts.

Baltinavas novads.

Balvu novads.

Cēsu novads.

Gulbenes novads.

Ikšķiles novads.

Inčukalna novads.

Jaunjelgavas novads.

Jaunpiepalgas novads.

Ķeguma novads.

Lielvārdes novads.

Līgatnes novads.

Mālpils novads.

Neretas novads.

Ogres novads.

Priekuļu novads.

Raunas novads.

Ropažu novads.

Rugāju novads.

Salas novads.

Sējas novads.

Siguldas novads.

Skrīveru novads.

Smiltenes novads.

Vecpiebalgas novads.

Vecumnieku novads.

Viesītes novads.

Viļakas novads.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų och Surviliškio seniūnija.

I Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio och Smilgių seniūnija.

I Radviliškis rajono savivaldybė: Skėmių och Sidabravo seniūnija.

I Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Taurakiemio, Vilkijos, Vilkijos apylinkių och Zapyškio seniūnija.

I Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kruonio, Nemaitonių, Žiežmarių och Žiežmarių apylinkės seniūnija samt den del av Rumšiškių seniūnija som är belägen söder om väg nr A1.

Panevežys miesto savivaldybė.

Pasvalys rajono savivaldybė.

Prienai rajono savivaldybė.

Birštonas savivaldybė.

Kalvarija savivaldybė.

Kazlu Ruda savivaldybė.

Marijampole savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Powiat M. Suwałki.

Powiat M. Białystok.

Gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki och Raczki i powiat suwalski.

Gminy Krasnopol och Puńsk i powiat sejneński.

Gminy Augustów med staden Augustów, Nowinka, Sztabin och Bargłów Kościelny i powiat augustowski.

Powiat moniecki.

Gminy Suchowola och Korycin i powiat sokólski.

Gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Zawady och Dobrzyniewo Duże i powiat białostocki.

Powiat bielski.

Powiat hajnowski.

Gminy Grodzisk, Dziadkowice och Milejczyce i powiat siemiatycki.

Gminy Rutki i powiat zambrowski.

Gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie med staden Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo och Ciechanowiec i powiat wysokomazowiecki.

DEL II

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Ida-Virumaa maakond.

Valgamaa maakond.

Abja vald.

Halliste vald.

Karksi vald.

Paistu vald.

Tarvastu vald.

Antsla vald.

Mõniste vald.

Varstu vald.

Rõuge vald.

Sõmerpalu vald.

Haanja vald.

Misso vald.

Urvaste vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Aknīstes novads.

I Alūksnes novads: Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes och Pededzes pagasts.

I Apes novads: Gaujienas, Trapenes och Apes pagasts.

I Krimuldas novads: Lēdurgas pagasts.

Alojas novads.

Cesvaines novads.

Ērgļu novads.

Ilūkstes novads.

Jēkabpils republikas pilsēta.

Jēkabpils novads.

Kocēnu novads.

Kokneses novads.

Krustpils novads.

Līvānu novads.

Lubānas novads.

Limbažu novads.

Madonas novads.

Mazsalacas novads.

Pārgaujas novads.

Pļaviņu novads.

Salacgrīvas novads.

Varakļānu novads.

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai och Viešintos seniūnija samt den del av Svėdasai seniūnija som är belägen söder om väg nr 118.

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos och Šėtos seniūnija.

I Kupiškis rajono savivaldybė: Alizava, Kupiškis, Noriūnai och Subačius seniūnija.

I Panevėžys rajono savivaldybė: Ramygalos, Vadoklių och Raguvos seniūnija.

I Kaunas rajono savivaldybė: Domeikavos, Karmėlavos, Kauno miesto, Lapių, Neveronių, Samylų, Užliedžių och Vandžiogalos seniūnija.

I Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kaišiadorių miesto, Kaišiadorių apylinkės, Palomenės, Paparčių, Pravieniškių och Žąslių seniūnija samt den del av Rumšiškių seniūnija som är belägen norr om väg nr A1.

Alytus apskritis.

Vilnius miesto savivaldybė.

Biržai rajono savivaldybė.

Jonava rajono savivaldybė.

Šalcininkai rajono savivaldybė.

Širvintos rajono savivaldybė.

Trakai rajono savivaldybė.

Ukmerge rajono savivaldybė.

Vilnius rajono savivaldybė.

Elektrenai savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Gminy Giby och Sejny med staden Sejny i powiat sejneński.

Gminy Lipsk och Płaska i powiat augustowski.

Gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór och Sidra i powiat sokólski.

Gminy Czarna Białostocka, Supraśl och Wasilków i powiat białostocki.

DEL III

1.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Aglonas novads.

Beverīinas novads.

Burtnieku novads.

Ciblas novads.

Dagdas novads.

Daugavpils novads.

Kārsavas novads.

Krāslavas novads.

Ludzas novads.

Naukšēnu novads.

Preiļu novads.

Rēzeknes novads.

Riebiņu novads.

Rūjienas novads.

Streņču novads.

Valkas novads.

Vārkavas novads.

Viļānu novads.

Zilupes novads.

Daugavpils republikas pilsēta.

Rēzekne republikas pilsēta.

2.   Litauen

Följande områden i Litauen:

Ignalina rajono savivaldybė.

Moletai rajono savivaldybė.

Rokiškis rajono savivaldybė.

Švencionys rajono savivaldybė.

Utena rajono savivaldybė.

Zarasai rajono savivaldybė.

Visaginas savivaldybė.

I Kupiškis rajono savivaldybė: Šimonys och Skapiškis seniūnija.

I Anykščiai rajono savivaldybė: den del av Svėdasai seniūnija som är belägen norr om väg nr 118.

3.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka och Szudziałowo i powiat sokólski.

Gminy Gródek och Michałowooch i powiat białostocki.

DEL IV

Italien

Följande områden i Italien:

Alla områden på Sardinien.”


Top