Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN10/08/B

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen - Bilaga X: Förteckning enligt artikel 24 i anslutningsakten: Ungern - 8. Miljö - B. Vattenkvalitet

OJ L 236, 23.9.2003, p. 855–855 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12003TN10/08/B

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen - Bilaga X: Förteckning enligt artikel 24 i anslutningsakten: Ungern - 8. Miljö - B. Vattenkvalitet

Europeiska unionens officiella tidning nr L 236 , 23/09/2003 s. 0855 - 0855


B. VATTENKVALITET

1. 31991 L 0271: Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT L 135, 30.5.1991, s. 40), ändrat genom

- 31998 L 0015: Kommissionens direktiv 98/15/EG av den 27.2.1998 (EGT L 67, 7.3.1998, s. 29).

a) Med avvikelse från artiklarna 3, 4 och 5.2 i direktiv 91/271/EEG skall kraven för ledningsnät och rening av avloppsvatten från tätbebyggelse inte tillämpas fullt ut i Ungern fram till och med den 31 december 2015 i enlighet med följande delmål:

- För känsliga områden i tätorter med mer än 10000 personekvivalenter skall överensstämmelse med direktivet ha uppnåtts senast den 31 december 2008.

- För normala områden i tätorter med mer än 15000 personekvivalenter skall överensstämmelse med direktivet ha uppnåtts senast den 31 december 2010.

b) Med avvikelse från artikel 13 i direktiv 91/271/EEG skall kraven för biologiskt nedbrytbart spillvatten från anläggningar som tillhör industrisektorerna i förteckningen i bilaga III inte tillämpas på följande anläggningar i Ungern fram till och med den 31 december 2008:

- Pannontej Rt., Répcelak

- Bácsbokodi Tejüzem, Bácsbokod

- Papp Kereskedelmi Kft. Konzervgyár, Nyírtas

- Vépisz Szövetkezet, Konzervüzem, Csegöld

- Szatmári Konzervgyár Kft., Tyukod

- PETISFOOD Kft. Konzervüzem, Vasmegyer

- Atev Rt., Debrecen-Bánk

- Mirsa Rt., Albertirsa

- Makói Tejüzem, Makó

- Zalka Tej Rt., Nagybánhegyes.

2. 31998 L 0083: Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32).

Med avvikelse från artikel 9.1 i direktiv 98/83/EG får Ungern föreskriva undantag från parametervärdet för arsenik fram till och med den 25 december 2009 utan att meddela sitt beslut till kommissionen. Om Ungern önskar förlänga ett sådant undantag efter detta datum skall förfarandet i artikel 9.2 tillämpas. Detta undantag är inte tillämpligt på dricksvatten avsett för livsmedelsbearbetning.

Förfarandet i artikel 9.2 skall också tillämpas om Ungern önskar föreskriva undantag enligt artikel 9.1 för bor, fluorid och nitrit efter den 25 december 2006.

--------------------------------------------------

Top