SL

Evropski ekonomsko-socialni odbor

NAT/768

Pravila o ESPR po brexitu

MNENJE

Evropski ekonomsko-socialni odbor


Predlog uredbe evropskega parlamenta in sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 glede nekaterih pravil o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije
[COM(2019) 48 final – 2019/0009(COD)]

Zaprosilo

Evropski parlament, 30. 1. 2019

Svet Evropske unije, 6. 2. 2019

Pravna podlaga

člena 43(2) in 304 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Pristojnost

strokovna skupina za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje

Datum sprejetja mnenja na plenarnem zasedanju

20. 2. 2019

Plenarno zasedanje št.

541

Rezultat glasovanja
(za/proti/vzdržani)

159/0/2

Odbor se v celoti strinja z vsebino predloga in nima nobenih pripomb, zato je na 541. plenarnem zasedanju 20. in 21. februarja 2019 (seja z dne 20. februarja 2019) s 159 glasovi za in 2 vzdržanima glasovoma sklenil o tem predlogu podati pozitivno mnenje.

V Bruslju, 20. februarja 2019

Luca JAHIER
predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

_____________