European flag

Uradni list
Evropske unije

SL

Serija L


2024/739

22.2.2024

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2024/739

z dne 22. februarja 2024

o izvajanju Uredbe (EU) 2023/888 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki destabilizirajo Republiko Moldavijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2023/888 z dne 28. aprila 2023 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki destabilizirajo Republiko Moldavijo (1), in zlasti člena 13(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 28. aprila 2023 sprejel Uredbo (EU) 2023/888.

(2)

Unija še naprej neomajno podpira Republiko Moldavijo ter njeno odpornost, varnost, stabilnost, gospodarstvo in oskrbo z energijo v luči destabilizacijskih dejavnosti zunanjih akterjev.

(3)

Glede na razmere v Republiki Moldaviji Svet meni, da bi bilo treba na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov iz Priloge I k Uredbi (EU) 2023/888 dodati šest oseb in en subjekt.

(4)

Uredbo (EU) 2023/888 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) 2023/888 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. februarja 2024

Za Svet

predsednica

H. LAHBIB


(1)   UL L 114, 2.5.2023, str. 1.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (EU) 2023/888 se spremeni:

(1)

pod naslov „A. Fizične osebe“ se dodajo naslednji vnosi:

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„6.

Chiril GUZUN

Nekdanji obmejni policist, trenutni vodja paravojaške skupine ‚SCUTUL POPORULUI‘

Datum rojstva: 27.4.1979

Kraj rojstva: Ratus, Criuleni, SSR Moldavija

Spol: moški

Državljanstvo: Republika Moldavija

Chiril Guzun je ustanovitelj in trenutni vodja paravojaške organizacije ‚Scutul Poporului‘ v Republiki Moldaviji, v katero so med drugim vključeni tudi nekdanji pripadniki vojske, policije in osebje organov kazenskega pregona, in ki med protesti uporablja nasilje, zlasti z namenom destabilizacije Republike Moldavije. Med poskusi destabilizacije nacionalne vlade februarja 2023 so bile skupine protestnikov, povezane z naknadno prepovedanimi strankami ‚Partidul ȘOR‘ in stranke Building Europe at Home ‚Partidul acasă Construim Europa (PACE)‘, podprte in obkrožene s člani ‚Scutul Poporului‘, ki so sodelovali v nemirih in nasilnih demonstracijah.

Chiril Guzun je tudi dolgoletni znanec Gheorgheja Cavcaliuca, osebe s seznama in vodje stranke PACE. Cavcaliuc je priznal, da je z Guzunovo organizacijo usklajeval nasilne proteste Poleg tega je Natalia Guzun, soproga Chirila Guzuna, podpredsednica stranke PACE.

Chiril Guzun je kot vodja ‚Scutul Poporului‘ zaradi usmerjanja nasilnih demonstracij, sodelovanja v njih ter njihovega podpiranja odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji. Poleg tega je Chiril Guzun povezan z Gheorghejem Cavcaliucom in ‚Scutul Poporului‘.

22.2.2024

7.

Dmitry MILYUTIN

Namestnik vodje oddelka za operativno obveščevalno dejavnost direktorata 5, ruska zvezna varnostna služba (FSB)

Datum rojstva: 30.5.1967

Kraj rojstva: Ijevsk, ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Spol: moški

Državljanstvo: rusko

Številka osebne izkaznice: 0134180

Dmitry Milyutin je namestnik vodje oddelka za operativno obveščevalno dejavnost ruske zvezne varnostne službe (FSB), odgovoren za tajne operacije Rusije v Republiki Moldaviji od leta 2016, zlasti v pridnestrski regiji, katerih namen je destabilizacija ustavnega reda. Milyutin prek svojih operativcev usmerja, usklajuje in manipulira izbrane politične akterje v Republiki Moldaviji s ciljem uresničevanja proruskih agend, s čimer spodkopava demokratični politični proces v Republiki Moldaviji. Poleg tega je Milyutinova skupina vpletena v organizacijo nasilnih protestov in drugih nasilnih dejanj v Republiki Moldaviji. Dmitry Milyutin z resnim spodkopavanjem demokratičnega političnega procesa, poskusom destabilizacije ustavnega reda ter omogočanjem nasilnih demonstracij in drugih nasilnih dejanj podpira dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost, demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost Republike Moldavije. Povezan je tudi z osebo, uvrščeno na seznam Igorjem Chaiko.

22.2.2024

8.

Arina Evgheni CORȘICOVA

Datum rojstva: 28.12.1974

Spol: ženski

Državljanstvo: Republika Moldavija

Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 0962011898118

Arina Corșicova vodi več medijskih komunikacijskih skladov v Republiki Moldaviji, od katerih ima eden v lasti dva televizijska kanala ‚ACCENT TV‘ in ‚PRIMUL ÎN MOLDOVA‘, katerima je Republika Moldavija začasno ukinila licenco za televizijsko radiodifuzijo, zaradi širjenja napačnih informacij o ruski vojni agresiji proti Ukrajini in aktualnih političnih dogodkih v Republiki Moldaviji. Kljub izgubi licence za televizijsko radiodifuzijo ‚Primul în Moldova‘ še naprej širi lažne izjave, katerih namen je destabilizirati ustavni red Republike Moldavije.

V tem smislu Arina Corșicova spodkopava tudi demokratični politični proces v Republiki Moldaviji, saj vodi dezinformacijsko kampanjo, pri čemer ima politično podporo osebe, uvrščeno na seznam Ilana Shorja.

Poleg tega je že dolgo povezana s Ilanom Shorjem in je v preteklosti financirala njegove volilne kampanje, prav tako pa je posredna delničarka ‚Banca Socială‘, vpletene v zadevo ‚Bank Fraud‘.

Arina Corșicova s spodkopavanjem demokratičnega političnega procesa in destabilizacijo ustavnega reda podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo in ogrožajo demokracijo, pravno državo in stabilnost v Republiki Moldaviji. Poleg tega je povezana z Ilanom Shorjem.

22.2.2024

9.

Dumitru CHITOROAGĂ

Datum rojstva: 23.12.1984

Spol: moški

Državljanstvo: Republika Moldavija

Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 2002003101445

Številka potnega lista: AB1187605

Dumitru Chitoroagă je upravitelj medijskega sklada, ki ima v Republiki Moldaviji v lasti več medijskih komunikacijskih kanalov, pri katerih je tudi v funkcijidirektorja. Ti medijski komunikacijski kanali pogosto spodbujajo sporočila, katerih cilj je oviranje in spodkopavanje demokratičnega političnega procesa na podlagi očitno lažnih trditev v zvezi z vlado Republike Moldavije. Poleg tega izražajo očitno podporo osebi, uvrščeni na seznam, Ilanu Shorju in njegovi politični stranki ‚SHOR‘ (‚ŞOR‘). Nekateri od teh kanalov so bili v lasti Ilana Shorja ali pa jih je ta ustanovil prek posrednikov.

Republika Moldavija je zakonsko začasno preklicala licence za radiodifuzijo več medijskih kanalov, vključno s ‚TV6‘ in ‚ORHEI TV‘, ki jih upravlja Dumitru Chitoroagă, in sicer zaradi širjenja napačnih informacij o aktualnih političnih dogodkih v Republiki Moldaviji.

Zato je Dumitru Chitoroagă z oviranjem in spodkopavanjem demokratičnega političnega procesa odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji. Poleg tega je povezan z Ilanom Shorjem.

22.2.2024

10.

Maria ALBOT

Svetovalka za zunanje odnose pri baškanu (guvernerju) Gagauzije

Upraviteljica fundacije ‚Miron Shor‘

Delničarka ‚Banca Socială‘

Datum rojstva: 21.1.1986

Spol: ženski

Državljanstvo: Republika Moldavija

Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 2000088038487

Maria Albot je dolgoletna zaupnica Ilana Shorja, ki je oseba, uvrščena na seznam. Trenutno ima vodilno vlogo v eni od njegovih fundacij – fundaciji ‚Miron Shor‘, in je vpletena v zadevo ‚Bank Fraud‘, ki je vplivala na finančno stabilnost Republike Moldavije. V preteklosti je opravljala funkcije v drugih družbah ali fundacijah, ki so bile v lasti Ilana Shorja ali so bile z njim povezane. Zato je povezana z Ilanom Shorjem.

22.2.2024

11.

Victor PETROV

Politik, član ljudske skupščine Gagauzije

Datum rojstva: 29.6.1975

Spol: moški

Državljanstvo: Republika Moldavija

Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 0973004885136

Victor Petrov je namestnik baškana (guvernerja) ljudske skupščine Gagauzije in vodja ljudske zveze Gagauzije, očitno proruskega družbenopolitičnega gibanja, ki se je združilo s politično stranko ‚Renaștere‘. Prejema politično podporo Ilana Shorja, ki je oseba, uvrščena na seznam.

Victor Petrov dejavno sodeluje pri razširjanju dezinformacij ter spodbujanju nasilja in strahu med gagauzijskim prebivalstvom Republike Moldavije v zvezi z morebitno izgubo avtonomije, ki naj bi jo povzročile oblasti v Kišinjevu. Zaradi tega so organi Republike Moldavije blokirali eno od njegovih spletnih strani, ‚gagauznews.md‘. Kljub temu se razširjanje nadaljuje prek nove domene, ‚gagauznews.com‘ in izjav Petrova.

Victor Petrov s spodkopavanjem demokratičnega političnega procesa in destabilizacijo ustavnega reda podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo in ogrožajo demokracijo, pravno državo in stabilnost v Republiki Moldaviji. Povezan je tudi z Ilanom Shorjem.

22.2.2024“

(2)

Dodata se naslednji naslov „B. Pravne osebe, subjekti in organi“ in naslednji vnos:

„B.   Pravne osebe, subjekti in organi

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Public Association – Association of People with Epaulettes ‚Scutul Poporului‘

(Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți ‚Scutul Poporului‘)

Vrsta subjekta: NVO – paravojaška skupina

Naslov: 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău, Republic of Moldova

Številka vpisa: 1022620011296

Spletna stran: https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/

‚Scutul Poporului‘ je paravojaška organizacija v Republiki Moldaviji, v katero so med drugim vključeni tudi nekdanji pripadniki vojske, policije in osebje organov kazenskega pregona. Vodi jo Chiril Guzun in se udeležuje protestov, zlasti z namenom destabilizacije Republike Moldavije, pri čemer uporablja nasilje. Med poskusi destabilizacije nacionalne vlade februarja 2023 so skupine protestnikov, povezanih z naknadno prepovedanim ‚Partidulom ȘORjem‘ in stranko Building Europe at Home, ‚Partidul acasă Construim Europa‘ (PACE) podprli in obkrožali člani ‚Scutul Poporului‘, ki so bili vpleteni v izgrede in nasilne demonstracije.

Zaradi sodelovanja v nasilnih demonstracijah in njihovega podpiranja je skupina ‚Scutul Poporului‘ odgovorna za dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji. Poleg tega je ‚Scutul Poporului‘ povezan z osebo, uvrščeno na seznam, Chirilom Guzunom.

22.2.2024“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/739/oj

ISSN 1977-0804 (electronic edition)