ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 239

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 65
15. september 2022


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/1529 z dne 14. septembra 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2022/1530 z dne 14. septembra 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

149

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

15.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 239/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/1529

z dne 14. septembra 2022

o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (1)ter zlasti člena 14(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 269/2014.

(2)

Na podlagi pregleda, ki ga je opravil Svet, bi bilo treba v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 269/2014 spremeniti informacije v zvezi s 548 posamezniki in dvema subjektoma. Poleg tega bi bilo treba iz te Priloge črtati vnose za dve osebi in eno umrlo osebo ter osem podvojenih vnosov.

(3)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 269/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 269/2014 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. septembra 2022

Za Svet

predsednik

M. BEK


(1)  UL L 78, 17.3.2014, str. 6.


PRILOGA

V Prilogi k Sklepu 2014/145/SZVP se:

(1)

vnosi v zvezi z naslednjimi osebami črtajo:

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY (Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ);

906.

Olga AYZIMAN (Ольга АЙЗИМАН);

916.

Saodat NARZIEVA (Саодат НАРЗИЕВА);

(2)

naslednji podvojeni vnosi črtajo:

338.

Alexey CHERNYAK (Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК);

402.

Leonid BABASHOV (Леонид Иванович БАБАШОВ);

418.

Alexander BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ);

521.

Tatyana LOBACH (Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ);

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV (Александр Михайлович БАБАКОВ);

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ);

827.

Alexei Konstantinovich PUSHKOV (Алексей Константинович ПУШКОВ);

966.

Vladislav Nikolaevich DEINEGO (Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО);

(3)

vnosi v zvezi z osebami in subjekti, navedenimi v nadaljevanju, nadomestijo z naslednjimi vnosi:

Osebe

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 15.8.1976

Kraj rojstva: Ulan-Ude, ASSR Burjatija (Ruska SFSR) (zdaj Ruska federacija)

Termigalijev je imel kot nekdanji podpredsednik vlade Krima pomembno vlogo pri odločitvah „Vrhovnega sveta“ o „referendumu“ proti ozemeljski nedotakljivosti Ukrajine z dne 16. marca 2014. Dejavno je lobiral za vključitev Krima v Rusko federacijo.

11. junija 2014 je odstopil s položaja „prvega podpredsednika vlade“ t. i. „Republike Krim“. Nekdanji generalni direktor upravljavske družbe rusko-kitajskega investicijskega sklada za regionalni razvoj.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Spol: moški

Datum rojstva: 13.6.1961

Kraj rojstva: Moskva, Ruska federacija, ali Sevastopol, Ukrajina

Chaliy je 23. februarja 2014 na zahtevo javnosti postal „ljudski župan Sevastopola“ in sprejel to „izvolitev“. Dejavno se je zavzemal, da Sevastopol postane ločena enota Ruske federacije po referendumu 16. marca 2014. Bil je eden od sopodpisnikov „pogodbe o pristopu Krima k Ruski federaciji“ z dne 18. marca 2014. Od 1. do 14. aprila 2014 je bil vršilec dolžnosti „guvernerja“ Sevastopola, sicer pa je nekdanji „izvoljeni“ predsednik „zakonodajne skupščine“ mesta Sevastopol. Bil je član „zakonodajne skupščine“ mesta Sevastopol (do septembra 2019).

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

Za sodelovanje v postopku priključitve je prejel rusko državno odlikovanje, tj. „red za zasluge domovini“ prve stopnje.

Predsednik Dobrodelnega sklada za zgodovinski in kulturni razvoj mesta „Petintrideseta obalna utrdba“.

Generalni direktor podjetja Smart Electric Networks LLC (OOO „Разумные электрические сети“).

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 5.1.1958

Kraj rojstva: Abakan, Kakazija, Ruska federacija

Nekdanji predsednik Odbora za varnost in obrambo Zveznega sveta Ruske federacije.

Ozerov je 1. marca 2014 v imenu Odbora za varnost in obrambo Zveznega sveta Ruske federacije v Zveznem svetu javno podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini.

Julija 2017 je odstopil s funkcije predsednika Odbora za varnost in obrambo. Še naprej je član sveta in član Odbora za notranjo ureditev in parlamentarne zadeve.

Ozerov je bil 10. oktobra 2017 z odlokom N 372-SF vključen v začasno komisijo Zveznega sveta Ruske federacije za zaščito državne suverenosti in preprečevanje poseganja v notranje zadeve.

Njegov mandat v Zveznem svetu je potekel septembra 2019. Od oktobra 2019 je svetovalec fundacije Rospolitika.

Trenutno je namestnik vodje centra za svetovanje „Agencija za taktične rešitve“ pri Ruski predsedniški akademiji nacionalne gospodarske in javne uprave.

17.3.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 15.2.1957

Kraj rojstva: Barnaul, Ruska federacija

Nekdanji poveljnik ruskih letalskih sil, generalpolkovnik. Na vodstvenem položaju je odgovoren za napotitev ruskih letalskih sil na Krim.

Nekdanji predsednik odbora državne dume Ruske federacije za obrambo. Namestnik predsednika odbora državne dume za razvoj civilne družbe.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Spol: moški

Datum rojstva: 19.5.1960

Kraj rojstva: Ignatovo, Vologodsk oblast (Vologodsko okrožje), ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Nekdanji poslanec državne dume in nekdanji predsednik odbora dume za ustavno pravo. Odgovoren je za pospešitev sprejetja zakonodaje o priključitvi Krima in Sevastopola Ruski federaciji.

Nekdanji član vrhovnega sveta stranke Združena Rusija. Svetovalec predsednika dume Volodina. Trenutno vodilni raziskovalec na državnem in pravnem inštitutu Ruske akademije znanosti.

Sopredsednik ruskega združenja odvetnikov.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (tudi Bes (hudič))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

tudi Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

tudi Igor Nikolaevich BEREGOVOY

(Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)

Spol: moški

Datum rojstva: 30.12.1965

Kraj rojstva: Simferopol, Krim, Ukrajina

Eden od nekdanjih voditeljev samooklicane milice iz Horlivke. Prevzel je nadzor nad poslopjem urada ukrajinske službe nacionalne varnosti regionalne vlade v Donecku, zatem pa zasedel okrožni urad Ministrstva za notranje zadeve v mestu Horlivka. Povezan je z Igorjem Strelkovim/Girkinom in je bil pod njegovim poveljstvom vpleten v umor namestnika predsednika mestnega sveta Horlivke Volodimirja Ribaka.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike. Z ruskimi enotami se je aprila 2022 vrnil v Berdjansk in je vključen v „zagotavljanje javnega miru“ v regiji.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Spol: ženski

Datum rojstva: 18.3.1980

Kraj rojstva: Mihajlovka, okrožje Vorošilovgrad, SSR Ukrajina, ali Evpatorija, SSR Ukrajina (zdaj Ukrajina)

Nekdanja poslanka državne dume, izvoljena na ozemlju nezakonito priključene Avtonomne republike Krim.

Nekdanja tožilka t. i. „Republike Krim“. Dejavno je sodelovala pri priključitvi Krima Rusiji.

Nekdanja podpredsednica odbora za mednarodne zadeve, članica komisije za preiskave tujega vmešavanja v notranje zadeve Ruske federacije, članica odbora državne dume Ruske federacije za varnost in boj proti korupciji. Nekdanja veleposlanica v diplomatskem zboru Ruske federacije.

Trenutno namestnica vodje Zvezne agencije za zadeve Skupnosti neodvisnih držav, sonarodnjake, ki živijo v tujini in mednarodno humanitarno sodelovanje (the Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation (Rosotrudničestvo)).

„Oblastit“ t. i. „Republike Krim“ so ji leta 2015 podelile odlikovanje, tj. „red za predanost dolžnosti“.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Spol: moški

Datum rojstva: 25.7.1972

Kraj rojstva: Moskva, Ruska federacija

Nekdanji t. i. „predsednik vlade Ljudske republike Doneck“; v tej funkciji je bil odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti tako imenovane „vlade Ljudske republike Doneck“ (8. julija 2014 je na primer izjavil, da „naša vojska izvaja posebno operacijo proti ukrajinskim ‚fašistom‘“); podpisnik memoranduma o soglasju o „uniji Novorusija“. Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike; vodi „zvezo donbaških prostovoljcev“.

Predsednik odbora zveze donbaških prostovoljcev. Dejavno vključen v novačenje in usposabljanje „prostovoljcev“, ki jih pošljejo v boj v Donbas.

Poslanec državne dume od septembra 2021. Oktobra 2021 je izjavil, da so separatistične sile v vzhodni Ukrajini „ruske sile“.

Namestnik predsednika odbora državne dume za zadeve SND, evrazijsko povezovanje in odnose s sonarodnjaki.

Glasoval je za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY

tudi Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Spol: moški

Datum rojstva: 18.12.1972

Kraj rojstva: Doneck, Ukrajina

Nekdanji t. i. „minister za varnost Ljudske republike Doneck“; v tej funkciji je bil odgovoren za separatistične varnostne dejavnosti t. i. „vlade Ljudske republike Doneck“. Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

Poveljnik bataljona „Vostok“„ministrstva za notranje zadeve t. i. Ljudske republike Doneck“, bojujočega se v Mariupolu. Zato je odgovoren za ukrepe, ki spodkopavajo in ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 15.12.1950

Kraj rojstva: Vladivostok, Ruska federacija

Nekdanji stalni član Varnostnega sveta Ruske federacije. Kot član Varnostnega sveta, ki ima svetovalno in usklajevalno vlogo pri nacionalni varnosti, je sodeloval pri oblikovanju politike ruske vlade, ki ogroža ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Še naprej je predsednik vrhovnega sveta stranke Združena Rusija in pooblaščeni predstavnik Ruske federacije v kontaktni skupini za ureditev razmer v Ukrajini.

Predsednik upravnega odbora državnega podjetja „Tactical Missiles Corporation JSC“.

Ima položaj veleposlanika v diplomatskem zboru Ruske federacije.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 10.7.1981

Kraj rojstva: Kujbišev (Samara), Ruska federacija

Nekdanji poslanec državne dume.

V funkciji poslanca dume je razglasil odprtje „de facto veleposlaništva“ nepriznane, t. i. „Ljudske republike Doneck“ v Moskvi; in s svojimi dejanji prispeva k spodkopavanju ali ogrožanju ozemeljske nedotakljivosti, suverenosti in neodvisnosti Ukrajine.

Nekdanji predsednik odbora ruske državne dume za telesno vzgojo, šport in mladinske zadeve.

Od 19. septembra 2021. guverner Kabarovske regije.

Od 6. februarja 2021 koordinator regionalne veje Liberalnodemokratske stranke Rusije.

Od 15. novembra 2021 je član državnega sveta Ruske federacije po odloku predsednika Putina.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 10.2.1983 (ali 10.3.1983)

Kraj rojstva: Sjevjerodoneck, Ukrajina

Eden od samooklicanih voditeljev t. i. „Ljudske republike Doneck“. Pozival je k ruskemu posredovanju v vzhodni Ukrajini, tudi z namestitvijo ruskih mirovnih sil. Bil je povezan z Igorjem Strelkovom/Girkinom, ki je odgovoren za dejavnosti, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Gubarev je bil odgovoren za novačenje ljudi v oborožene sile separatistov.

Odgovoren je za zavzetje poslopja regionalne vlade v Donecku s strani proruskih sil; oklical se je za „ljudskega guvernerja“.

Kljub temu, da mu je bila zaradi ogrožanja ozemeljske nedotakljivosti Ukrajine odvzeta prostost in je bil nato izpuščen, je imel še naprej pomembno vlogo pri separatističnih dejavnostih ter je tako spodkopaval ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Po lastnih izjavah se je marca 2022 boril v ruskih oboroženih silah pri Kijevu.

25.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

tudi Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергiй Вадимович АБIСОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 27.11.1967

Kraj rojstva: Simferopol, Krim, Ukrajina

Njegovo sprejetje imenovanja za t. i. „ministra za notranje zadeve ‚Republike Krim‘“ (na to mesto ga je 5. maja 2014 z odlokom št. 301 imenoval predsednik Rusije) in njegovo delovanje v tej funkciji spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in enotnost Ukrajine.

Junija 2018 razrešen s položaja t. i. „ministra za notranje zadeve ‚Republike Krim‘“. Svetovalec „predsednika“ Sveta ministrov t. i. „Republike Krim“.

Še naprej je pomočnik t. i. „voditelja Republike Krim“.

30.7.2014

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)

Spol: moški

Datum rojstva: 25.7.1951

Kraj rojstva: Leningrad, ZSSR (zdaj Sankt Peterburg, Ruska federacija)

Kovalchuk je dolgoletni znanec predsednika Putina. Je soustanovitelj t. i. zadruge „Ozero Dača“, ki povezuje vplivno skupino posameznikov okoli predsednika Putina.

Ima koristi od svojih povezav z ruskimi snovalci odločitev. Je predsednik in največji delničar Banke Rossiya, kjer je imel leta 2013 v lasti 38 %, to pa naj bi bila osebna banka višjih uradnikov Ruske federacije. Po nezakoniti priključitvi Krima je banka Bank Rossiya odprla podružnice na Krimu in v Sevastopolu, s čimer je utrdila njuno povezavo z Rusko federacijo. Prek Bank Rossiya je prav tako prevzel nadzor nad krimskimi vinskimi kletmi, vinogradi in destilerijami.

Poleg tega ima Bank Rossiya pomembne deleže v National Media Group, ki po drugi strani obvladuje televizijske postaje, ki aktivno podpirajo politiko ruske vlade v zvezi z destabilizacijo Ukrajine.

30.7.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Spol: moški

Datum rojstva: 23.5.1971

Kraj rojstva: Džankoj, Ukrajina

Poslanec državne dume, izvoljen na ozemlju nezakonito priključene Avtonomne republike Krim.

Nekdanji t. i. „prvi podpredsednik vlade“ Krima. Šeremet je imel ključno vlogo pri organizaciji in izvedbi referenduma o združitvi Krima z Rusijo 16. marca 2014. V času referenduma je Šeremet domnevno poveljeval promoskovskim „silam za samoobrambo“ Krima. S tem podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

18. septembra 2016 je bil izvoljen za poslanca dume z nezakonito priključenega Krimskega polotoka, 19. septembra 2021 pa za poslanca državne dume, izvoljenega iz nezakonito priključene Avtonomne republike Krim. Član odbora državne dume za varnost in boj proti korupciji.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 11.8.1949

Kraj rojstva: Klin, moskovsko okrožje, Ruska federacija

Nekdanji namestnik predsednika državne dume. Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprl osnutek zveznega ustavnega zakona „o vključitvi ‚Republike Krim‘ v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih subjektov v okviru Ruske federacije – ‚Republike Krim‘ in mesta z zveznim statusom Sevastopol“.

Nekdanji voditelj Republike Dagestan. Nekdanji svetovalec predsednika Ruske federacije.

Poslanec državne dume in vodja poslanske skupine Združene Rusije v državni dumi. V tej vlogi je sodeloval pri ratifikaciji vladnih sklepov o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“. S tem dejavno podpira dejavnosti in uresničuje politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

12.9.2014

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Spol: moški

Datum rojstva: 19.8.1957

Kraj rojstva: Stefanidin Dar, Rostovsko okrožje, Ruska federacija

Nekdanji predsednik („ataman“) Zveze ruskih in tujih kozaških sil. Poslanec državne dume. Prvi namestnik predsednika odbora dume za zadeve SND, evrazijsko povezovanje in odnose s sonarodnjaki.

Podpiral je priključitev Krima in priznal, da so bili ruski kozaki dejavno vključeni v ukrajinski spor na strani separatistov, ki jih podpira Moskva. Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprl osnutek zveznega ustavnega zakona „o vključitvi ‚Republike Krim‘ v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih subjektov v okviru Ruske federacije – ‚Republike Krim‘ in mesta z zveznim statusom Sevastopol“.

Februarja 2022 je podprl osnutek resolucije, ki jo je predložila politična stranka Združena Rusija, o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk. Torej podpira in izvaja ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 8.2.1963

Kraj rojstva: Kišinjev, SSR Moldavija (zdaj Republika Moldavija)

Nekdanji član Zveznega sveta Ruske federacije. Član Odbora za zunanje zadeve. Je vidni član politične stranke „Združena Rusija“, septembra 2021 je bil ponovno izvoljen v državno dumo, je poslovnež z velikimi investicijami v Ukrajini in na Krimu.

Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprl osnutek zveznega ustavnega zakona „o vključitvi ‚Republike Krim‘ v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih subjektov v okviru Ruske federacije – ‚Republike Krim‘ in mesta z zveznim statusom Sevastopol“.

Po združitvi političnih strank „Pravična Rusija“, „Za resnico“ in „Ruski patrioti“ je Babakov postal sekretar predsedstva osrednjega sveta združenega subjekta.

Poslanec države dume, član komisij za energetiko, podpiranje MSP, zadeve Skupnosti neodvisnih držav (SND), evrazijsko povezovanje in podpiranje sonarodnjakov.

Kot poslanec državne dume je ratificiral vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk. S tem dejavno podpira dejavnosti in uresničuje politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

12.9.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV

(tudi Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

tudi Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 15.9.1981

Kraj rojstva: Lugansk, Ukrajina

Predstavnik „Gospodarske unije Luganska“ v „Nacionalnem svetu“„Ljudske republike Lugansk“. Na t. i. „volitvah“2. novembra 2014 je kandidiral za mesto t. i. „voditelja Ljudske republike Lugansk“. Te t. i. „volitve“ so bile v nasprotju z ukrajinskim pravom in zato nezakonite. Nekdanji „vodja“ t. i. „Zveze sindikatov“. Član t. i. „Ljudskega sveta“„Ljudske republike Lugansk“. Trenutno predsednik odbora medregionalne javne organizacije „Zveza skupnosti Luganska“, predstavnik integracijskega odbora „Rusija-Donbas“.

S prevzemom in opravljanjem te funkcije ter z vložitvijo uradne kandidature na nezakonitih „volitvah“ je torej dejavno podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Predsednik odbora zveze sonarodnjakov.

Aktivno podpira ukrepe ali politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

tudi Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)

Poročena: Lesya TARASYUK

(Леся ТАРАСЮК)

Spol: ženski

Datum rojstva: 11.3.1976

Kraj rojstva: Džambul/Jambul/Taraz (Kazahstan)

Nekdanja „ministrica za izobraževanje, znanost, kulturo in religije“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpirala dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Dela za sklad „Mir Detiam“ v Moskvi.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO

(tudi Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

Vladislav Nikolaevich DEINEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Spol: moški

Datum rojstva: 12.3.1964

Kraj rojstva: Romni, Sumiško okrožje, Ukrajina

Ромны, Сумская область, Украина

ali vas Gornjatskij, okrožje Perevalsk, Lugansko okrožje, Ukrajina

Nekdanji „namestnik vodje“„ljudskega sveta“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Trenutno t. i. „minister za zunanje zadeve“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“. S prevzemom in izvajanjem te funkcije dejavno spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

29.11.2014

144.

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

tudi Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Вiктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Spol: moški

Datum rojstva: 22.4.1985

Kraj rojstva: Herson, Ukrajina

Nekdanji t. i. „minister za komunikacijo“ t. i. „Ljudske republike Doneck“ (do oktobra 2019).

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Član centralnega odbora stranke „Pravična Rusija – patrioti – za resnico“.

16.2.2015

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Spol: moški

Datum rojstva: 3.8.1981

Kraj rojstva: Simferopol, SSR Ukrajina (zdaj Ukrajina)

Nekdanji poslanec državne dume, izvoljen na ozemlju nezakonito priključene Avtonomne republike Krim.

Nekdanji član odbora dume za finančne trge.

Kozenko je bil marca 2014 imenovan za namestnika predsednika državnega sveta t. i. „Republike Krim“. Javno je priznal, da je bil vpleten v dogodke leta 2014, ki so privedli do nezakonite priključitve Krima in Sevastopola, ki jo je javno zagovarjal, med drugim v intervjuju, objavljenem 12. marca 2016 na spletni strani gazetacrimea.ru. Za sodelovanje v postopku priključitve so mu lokalne „oblasti“ podelile medaljo za obrambo „Republike Krim“.

Trenutno je koordinator Odbora za integracijo „Rusija-Donbas“.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Spol: ženski

Datum rojstva: 24.6.1965

Kraj rojstva: Belogorsk, SSR Ukrajina (zdaj Ukrajina)

Nekdanja poslanka državne dume, izvoljena na ozemlju nezakonito priključene Avtonomne republike Krim.

Nekdanja članica odbora dume za kulturo.

Od leta 2012 je članica Vrhovnega sveta Avtonomne republike Krim, od marca 2014 pa podpira vključitev nezakonito priključenih Krima in Sevastopola v Rusko federacijo. Septembra 2014 je bila izvoljena v državni svet t. i. „Republike Krim“. Večkrat je javno zagovarjala nezakonito priključitev Krima in Sevastopola, med drugim v intervjujih, objavljenih 2. aprila 2016 in 20. avgusta 2016 na spletni strani c-pravda.ru. „Oblasti“„Republike Krim“ so ji leta 2014 podelile ruski državni red za „zasluge domovini“ druge stopnje, leta 2015 pa red za „predanost dolžnosti“.

Trenutno je svetovalka predsednika Državnega sveta Republike Krim.

9.11.2016

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

tudi Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 7.6.1968

Kraj rojstva: Novorosijsk, Ruska federacija

Nekdanji namestnik predsednika volilne komisije v Sevastopolu (do maja 2019). V tej funkciji je sodeloval pri organizaciji ruskih predsedniških volitev 18. marca 2018 v nezakonito priključenih Krimu in Sevastopolu, s čimer je dejavno podpiral in izvajal politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Od marca 2022 vodja oddelka za notranjo politiko uprave Novorosijska.

14.5.2018

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Spol: moški

Datum rojstva: 10.11.1967

Kraj rojstva: Leningrad, ZSSR (zdaj Sankt Peterburg, Ruska federacija)

Številka potnega lista: 722706177 (leta 2015)

Nekdanji namestnik generalnega direktorja za infrastrukturne projekte pri podjetju Stroigazmontazh (SGM), ki je od leta 2015 nadzoroval gradnjo mostu čez Kerško ožino (vključno z železniškim delom mostu), ki povezuje Rusijo in nezakonito priključeni Krimski polotok. S tem prispeva h konsolidaciji nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji, kar dodatno spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

1.10.2020

204.

Aleksei Yurievich CHERNIAK

(tudi Alexey Yurievich CHERNYAK)

(Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК)

Spol: moški

Datum rojstva: 27.8. 1973

Kraj rojstva: Alma Ata, nekdanja Kazaška SSR) (zdaj Kazahstan)

Državljanstvo: rusko

Od 19. septembra 2021 je poslanec državne dume Ruske federacije. Izvoljen na ozemlju nezakonito priključene Avtonomne republike Krim v t. i. „volilnem okrožju Simferopol“.

Član vladajoče stranke Združena Rusija.

V kontekstu prevzema te vloge in njenega uresničevanja deluje v prid nadaljnjemu vključevanju t. i. „Republike Krim“ v Rusko federacijo. Poleg tega je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk. S tem dejavno podpira dejavnosti in uresničuje politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

21.2.2022

205.

Leonid Ivanovich BABASHOV

(Леонид Иванович БАБАШОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 31.1.1966

Kraj rojstva: Petrovka, Krimska oblast, SSR Ukrajina (zdaj Ukrajina)

Od 19. septembra 2021 je poslanec državne dume Ruske federacije. Izvoljen na ozemlju nezakonito priključene Avtonomne republike Krim v t. i. „volilnem okrožju Evpatorija“.

Član vladajoče stranke Združena Rusija.

V kontekstu prevzema te vloge in njenega uresničevanja deluje v prid nadaljnjemu vključevanju t. i. „Republike Krim“ v Rusko federacijo. Poleg tega je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk. S tem dejavno podpira dejavnosti in uresničuje politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

21.2.2022

206.

Tatiana Georgievna LOBACH

(Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ)

Spol: ženski

Datum rojstva: 8.1.1974

Kraj rojstva: Hmelnicki, SSR Ukrajina (zdaj Ukrajina)

Od 19. septembra 2021 je poslanka državne dume Ruske federacije. Izvoljena v nezakonito priključenem mestu Sevastopol v t. i. „volilnem okrožju Sevastopol“.

Članica vladajoče stranke Združena Rusija.

V kontekstu prevzema te vloge in njenega uresničevanja deluje v prid nadaljnjemu vključevanju nezakonito priključenega mesta Sevastopol v Rusko federacijo. Poleg tega je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk. S tem dejavno podpira dejavnosti in uresničuje politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

21.2.2022

212.

Sergei Kuzhugetovich SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Datum rojstva: 21.5.1955

Kraj rojstva: Chadan, Republika Tuva, Ruska federacija

Državljanstvo: rusko

Funkcija: Obrambni minister Ruske federacije

Spol: moški

Sergej Šojgu je obrambni minister Ruske federacije. Javno izjavlja, da je Krim ruski in bo ostal ruski. Pod njegovim poveljstvom in na njegove ukaze so ruske enote izvajale vojaške vaje na nezakonito priključenem Krimu in bile nameščene na meji. Zato je odgovoren za vojaško posredovanje proti Ukrajini.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine.

23.2.2022

213.

Anton Eduardovich VAINO

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

Datum rojstva: 17.2.1972

Kraj rojstva: Talin, Estonija

Državljanstvo: rusko

Funkcija: vodja kabineta urada predsednika

Spol: moški

Anton Vajno je vodja kabineta urada predsednika. Dejavno je vpleten v proces odločanja v Kremlinu, saj deluje v ruskem „Varnostnem svetu“ in vpliva na pripravo odločitev predsednika na področju ruske obrambe in nacionalne varnosti. Udeležuje se tudi srečanj o družbeno-gospodarskem razvoju Krima in Sevastopola.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine.

23.2.2022

214.

Marat Shakirzyanovich KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Datum rojstva: 9.8.1966

Kraj rojstva: Kazan, Republika Tatarstan, Ruska federacija

Funkcija: podpredsednik vlade Rusije za gradbeništvo in regionalni razvoj

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Marat Kusnullin je podpredsednik vlade Rusije za gradbeništvo in regionalni razvoj. V tej funkciji je odgovoren za rusko vladno politiko v zvezi z zasedenim Krimom, vključno z oskrbo Krima in Sevastopola z vodo.

S tem je odgovoren za ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

Datum rojstva: 17.6.1952

Kraj rojstva: Moskva, Ruska federacija

Povezani subjekti: ministrstvo za obrambo; ruska mornarica

Spol: moški

Vladimir Kasatonov je namestnik vrhovnega poveljnika ruske mornarice. V tej funkciji je odgovoren za pomorske operacije v Ukrajini ali proti Ukrajini.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN (Sergej SUROVIKIN)

(Cергей СУРОВИКИН)

Datum rojstva: 11.10.1966

Kraj rojstva: Novosibirsk, Ruska federacija

Funkcija: general armade, poveljnik zračnih in vesoljskih sil

Položaj: general armade

Povezani subjekti: ruske zračne in vesoljske sile – ministrstvo za obrambo

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

General armade Sergej Surovikin je vrhovni poveljnik ruskih zračnih in vesoljskih sil od 31. oktobra 2017. V tej funkciji je odgovoren za zračne operacije v Ukrajini ali proti Ukrajini.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Datum rojstva: 19.11.1974

Funkcija: Namestnik predsednika in predsednik upravnega odbora banke VTB

Državljanstvo: rusko

Povezani posamezniki: Alexander Vasilyevich Bortnikov (oče); Tatiana Borisovna Bortnikova (mati)

Povezani subjekti: VTB Bank

Spol: moški

Denis Bortnikov je sin – in zato z njim povezan – Aleksandra Bortnikova, direktorja zvezne službe za nacionalno varnost in stalnega člana Varnostnega sveta Ruske federacije, ki je sodeloval pri oblikovanju politike ruske vlade, ki ogroža ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Je namestnik predsednika in predsedujoči upravnemu odboru Banke VTB ter si na tem položaju prizadeva za legitimizacijo očetovega sumljivega/nezakonitega dohodka. Tudi finančno torej podpira ruske nosilce odločitev, odgovorne za priključitev Krima ali destabilizacijo vzhodne Ukrajine.

23.2.2022

227.

Igor Ivanovich SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Datum rojstva: 4.1.1967

Kraj rojstva: Bilibino, Ruska federacija

Spol: moški

Igor Ivanovič Šuvalov je predsednik državne razvojne korporacije VEB.RF in član sveta Evrazijske gospodarske komisije. Pred tem je bil prvi podpredsednik ruske vlade. Na tem položaju je dal izjave, da bo Rusija spremenila proračunska pravila tako, da se bosta upoštevala dodatna dva milijona prebivalcev po nezakoniti priključitvi Krima s strani Ruske federacije.

S tem podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022

228.

Margarita Simonovna SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

Datum rojstva: 6.4.1980

Kraj rojstva: Krasnodar, ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Funkcija: glavna urednica televizijske informativne mreže v angleškem jeziku RT (Russia Today)

Povezani posamezniki: Dmitry Konstantinovich Kiselyov

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Margarita Simonjan je osrednja osebnost vladne propagande. Je tudi glavna urednica televizijske informativne mreže v angleškem jeziku RT (Russia Today). Na svojem položaju je spodbujala pozitiven odnos do priključitve Krima in dejanj separatistov v Donbasu.

S tem je podpirala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022

229.

Maria Vladimirovna ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

Datum rojstva: 24.12.1975

Kraj rojstva: Moskva, ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Funkcija: direktorica oddelka za informiranje in medije na ministrstvu za zunanje zadeve Ruske federacije.

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Marija Zakarova je direktorica urada za informiranje in tisk na ministrstvu za zunanje zadeve Ruske federacije. Kot osrednja osebnost vladne propagande je spodbujala napotitev ruskih sil v Ukrajini.

S tem je podpirala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV (Aleksej Konstantinovič PUŠKOV)

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Datum rojstva: 10.8.1954

Kraj rojstva: Peking, Kitajska

Državljanstvo: rusko

Telefon in telefaks: 8 (495) 697-58-69

Naslov sprejemnega urada Ruske federacije: 51 Lenina St., Perm, 614000, soba 219

Telefonska številka in številka faksa sprejemnega urada Ruske federacije: (342) 253-66-01

Spol: moški

Aleksej Konstantinovič Puškov je senator iz Permske regije, član vladajoče politične stranke „Združena Rusija“ in predsednik komisije za informacijsko politiko. Dal je več izjav, s katerimi je podprl priključitev Krimskega polotoka in ga predstavil kot „dovršeno dejstvo“. Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

Zato je odgovoren za podpiranje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022

233.

Pyotr Olegovych TOLSTOY

(tudi Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Datum rojstva: 20.6.1969

Kraj rojstva: Moskva, ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Funkcija: ruski novinar, producent, televizijski voditelj in politik; namestnik predsednika državne dume od leta 2016 in namestnik predsednika Parlamentarne skupščine Sveta Evrope od 28. januarja 2020.

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Poslanec državne dume in vodja ruske delegacije v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Prav tako je televizijski voditelj oddaje „Vremja Pokažet“. Osrednja osebnost vladne propagande, pogosto zastopa stališče v prid priključitvi Krima.

Zato je odgovoren za podpiranje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022

235.

Gennady Andreevich ZYUGANOV

(Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ)

Datum rojstva: 26.6.1944

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

236.

Yury Vyacheslavovich AFONIN

(Юрий Вячеславович АФОНИН)

Datum rojstva: 22.3.1977

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

237.

Vladimir Ivanovich KASHIN

(Кашин Владимир ИВАНОВИЧ)

Datum rojstva: 10.8.1948

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

238.

Dmitry Georgyevich NOVIKOV

(Дмитрий Георгиевич НОВИКОВ)

Datum rojstva: 12.9.1969

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

239.

Nikolai Mikhailovich KHARITONOV

(Николай Михайлович ХАРИТОНОВ)

Datum rojstva: 30.10.1948

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

240.

Nikolai Vasilevich KOLOMEYTSEV

(Николай Васильевич КОЛОМЕЙЦЕВ)

Datum rojstva: 1.9.1956

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

241.

Sergey Aleksandrovich SHARGUNOV

(Сергей Александрович ШАРГУНОВ)

Datum rojstva: 12.5.1980

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

242.

Vadim Valentinovich KUMIN

(Вадим Валентинович КУМИН)

Datum rojstva: 1.1.1973

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

243.

Yury Petrovich SINELSHCHIKOV

(Юрий Петрович СИНЕЛЬЩИКОВ)

Datum rojstva: 26.9.1947

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

244.

Kazbek Kutsukovich TAYSAYEV

(Казбек Куцукович ТАЙСАЕВ)

Datum rojstva: 12.2.1967

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

245.

Alexey Vladimirovich KURINNY

(Алексей Владимирович КУРИННЫЙ)

Datum rojstva: 18.1.1974

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

246.

Anzhelika Egorovna GLAZKOVA

(Анжелика Егоровна ГЛАЗКОВА)

Datum rojstva: 28.12.1968

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

247.

Alexander Andreevich YUSHCHENKO

(Александр Андреевич ЮЩЕНКО)

Datum rojstva: 19.11.1969

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

248.

Vyacheslav Mikhailovich MARKHAYEV

(Вячеслав Михайлович МАРХАЕВ)

Datum rojstva: 1.6.1955

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

249.

Anatoly Zhamalovich BIFOV

(Aнатолий Жамалович БИФОВ)

Datum rojstva: 7.1.1963

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

250.

Nikolay Vasilevich AREFYEV

(Николай Васильевич АРЕФЬЕВ)

Datum rojstva: 11.3.1949

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

251.

Boris Olegovych KOMOTSKY

(Борис Олегович КОМОЦКИЙ)

Datum rojstva: 31.1.1956

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

252.

Irina Anatolievna FILATOVA

(Ирина Анатольевна ФИЛАТОВА)

Datum rojstva: 8.8.1978

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

253.

Sergey Georgiyevich LEVCHENKO

(Сергей Георгиевич ЛЕВЧЕНКО)

Datum rojstva: 2.11.1953

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

254.

Artyom Vyacheslavovich PROKOFYEV

(Артём Вячеславович ПРОКОФЬЕВ)

Datum rojstva: 31.12.1983

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

255.

Maria Vladimirovna DROBOT

(Мария Владимировна ДРОБОТ)

Datum rojstva: 21.3.1982

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

256.

Ivan Nikolaevich BABICH

(Иван Николаевич БАБИЧ)

Datum rojstva: 2.9.1982

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

257.

Nikolay Ivanovich OSADCHY

(Николай Иванович ОСАДЧИЙ)

Datum rojstva: 8.12.1957

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

258.

Alexey Viktorovich KORNIYENKO

(Алексей Викторович КОРНИЕНКО)

Datum rojstva: 22.7.1976

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

259.

Sergey Anatolevich GAVRILOV

(Сергей Анатольевич ГАВРИЛОВ)

Datum rojstva: 27.1.1966

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

260.

Nikolay Nikolaevich IVANOV

(Николай Николаевич ИВАНОВ)

Datum rojstva: 17.1.1957

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

261.

Roman Mikhailovich LYABIKHOV

(Роман Михайлович ЛЯБИХОВ)

Datum rojstva: 7.5.1973

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

262.

Vladimir Pavlovich ISAKOV

(Владимир Павлович ИСАКОВ)

Datum rojstva: 25.2.1987

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

263.

Renat Ismailovich SULEYMANOV

(Ренат Исмаилович СУЛЕЙМАНОВ)

Datum rojstva: 24.12.1965

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

264.

Vladimir Nikolaevich BLOTSKY

(Владимир Николаевич БЛОЦКИЙ)

Datum rojstva: 10.11.1977

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

265.

Sergey Mikhailovich PANTELEYEV

(Сергей Михайлович ПАНТЕЛЕЕВ)

Datum rojstva: 4.7.1951

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

266.

Georgy Petrovich KAMNEV

(Георгий Петрович КАМНЕВ)

Datum rojstva: 5.1.1983

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

267.

Nikolay Ivanovich VASILYEV

(Николай Иванович ВАСИЛЬЕВ)

Datum rojstva: 28.3.1958

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

268.

Boris Viktorovich IVANYUZHENKOV

(Борис Викторович ИВАНЮЖЕНКОВ)

Datum rojstva: 28.2.1966

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

269.

Viktor Ivanovich SOBOLEV

(Виктор Иванович СОБОЛЕВ)

Datum rojstva: 23.2.1950

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

270.

Mikhail Yurevich AVDEYEV

(Михаил Юрьевич АВДЕЕВ)

Datum rojstva: 6.3.1977

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

271.

Nina Alexandrovna OSTANINA

(Нина Александровна ОСТАНИНА)

Datum rojstva: 26.12.1955

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

272.

Yevgeny Ivanovich BESSONOV

(Евгений Иванович БЕССОНОВ)

Datum rojstva: 26.11.1968

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

273.

Nikolay Nikolaevich YEZERSKY

(Николай Николаевич ЕЗЕРСКИЙ)

Datum rojstva: 8.5.1956

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

274.

Sergei Pavlovich OBUKHOV

(Сергей Павлович ОБУХОВ)

Datum rojstva: 5.10.1958

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

275.

Denis Andreevich PARFYONOV

(Денис Андреевич ПАРФЕНОВ)

Datum rojstva: 22.9.1987

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

276.

Andrei Anatolyevich ALEKHIN

(Андрей Анатольевич АЛЕХИН)

Datum rojstva: 9.2.1959

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

277.

Petr Revoldovich AMMOSOV

(Петр Револьдович АММОСОВ)

Datum rojstva: 22.9.1966

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

278.

Sergei Ivanovich KAZANKOV

(Сергей Иванович КАЗАНКОВ)

Datum rojstva: 9.10.1972

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

279.

Oleg Aleksandrovich LEBEDEV

(Олег Александрович ЛЕБЕДЕВ)

Datum rojstva: 12.10.1976

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

280.

Mikhail Nikolaevich MATVEYEV

(Михаил Николаевич МАТВЕЕВ)

Datum rojstva: 13.5.1968

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

281.

Maria Nikolaevna PRUSAKOVA

(Мария Николаевна ПРУСАКОВА)

Datum rojstva: 4.9.1983

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

282.

Oleg Nikolaevich SMOLIN

(Олег Николаевич СМОЛИН)

Datum rojstva: 10.2.1952

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

283.

Mikhail Viktorovich SHCHAPOV

(Михаил Викторович ЩАПОВ)

Datum rojstva: 20.9.1975

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

284.

Sergei Genrikhovich KARGINOV

(Сергей Генрихович КАРГИНОВ)

Datum rojstva: 5.9.1969

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

285.

Yaroslav Evgenyevich NILOV

(Ярослав Евгеньевич НИЛОВ)

Datum rojstva: 20.3.1982

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

286.

Vladimir Vladimirovich SIPYAGIN

(Владимир Владимирович СИПЯГИН)

Datum rojstva: 19.2.1970

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

287.

Vasily Maksimovich VLASOV

(Василий Максимович ВЛАСОВ)

Datum rojstva: 27.6.1995

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

288.

Boris Aleksandrovich CHERNYSHOV

(Борис Александрович ЧЕРНЫШОВ)

Datum rojstva: 25.6.1991

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

289.

Andrey Konstantinovich LUGOVOY

(Андрей Константинович ЛУГОВОЙ)

Datum rojstva: 19.9.1966

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

290.

Dmitry Aleksandrovich SVISHCHEV

(Дмитрий Александрович СВИЩЕВ)

Datum rojstva: 22.5.1969

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

291.

Valery Sergeevich SELEZNYOV

(Валерий Сергеевич СЕЛЕЗНЕВ)

Datum rojstva: 5.9.1964

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

292.

Kaplan Mugdinovich PANESH

(Каплан Мугдинович ПАНЕШ)

Datum rojstva: 4.9.1974

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

293.

Arkady Nikolaevich SVISTUNOV

(Аркадий Николаевич СВИСТУНОВ)

Datum rojstva: 28.4.1965

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

294.

Stanislav Aleksandrovich NAUMOV

(Станислав Александрович НАУМОВ)

Datum rojstva: 4.10.1972

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

295.

Vladimir Alexeyevich KOSHELEV

(Владимир Алексеевич КОШЕЛЕВ)

Datum rojstva: 1.10.1974

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

296.

Ivan Mikhailovich MUSATOV

(Иван Михайлович МУСАТОВ)

Datum rojstva: 14.2.1976

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

297.

Yevgeny Vladimirovich MARKOV

(Евгений Владимирович МАРКОВ)

Datum rojstva: 8.11.1973

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

298.

Ivan Konstantinovich SUKHAREV

(Иван Константинович СУХАРЕВ)

Datum rojstva: 10.6.1978

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

299.

Boris Romanovich PAYKIN

(Борис Романович ПАЙКИН)

Datum rojstva: 26.3.1965

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

300.

Yuri Aisovich NAPSO

(Юрий Аисович НАПСО)

Datum rojstva: 17.4.1973

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

301.

Aleksei Nikolaevich DIDENKO

(Алексей Николаевич ДИДЕНКО)

Datum rojstva: 30.3.1983

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

302.

Aleksei Aleksandrovich ZHURAVLYEV

(Алексей Александрович ЖУРАВЛЕВ)

Datum rojstva: 30.6.1962

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

303.

Sergei Dmitrievich LEONOV

(Сергей Дмитриевич ЛЕОНОВ)

Datum rojstva: 9.5.1983

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

304.

Gennady Yurevich SEMIGIN

(Геннадий Юрьевич СЕМИГИН)

Datum rojstva: 23.3.1964

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

305.

Aleksandr Vasilevich TERENTYEV

(Александр Васильевич ТЕРЕНТЬЕВ)

Datum rojstva: 1.1.1961

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

306.

Fedot Semyonovich TUMUSOV

(Федот Семёнович ТУМУСОВ)

Datum rojstva: 30.6.1955

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

307.

Timur Borisovich KANOKOV

(Тимур Борисович КАНОКОВ)

Datum rojstva: 24.9.1972

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

308.

Igor Aleksandrovich ANANSKIKH

(Игорь Александрович АНАНСКИХ)

Datum rojstva: 6.9.1966

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

309.

Vadim Vladimirovich BELOUSOV

(Вадим Владимирович БЕЛОУСОВ)

Datum rojstva: 2.10.1960

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

310.

Dmitry Gennadievich GUSEV

(Дмитрий Геннадьевич ГУСЕВ)

Datum rojstva: 23.7.1972

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

311.

Aleksandr Aleksandrovich REMEZKOV

(Александр Александрович РЕМЕЗКОВ)

Datum rojstva: 7.4.1962

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

312.

Andrei Anatolevich KUZNETSOV

(Андрей Анатольевич КУЗНЕЦОВ)

Datum rojstva: 29.5.1972

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

313.

Sergei Vladimirovich KABYSHEV

(Сергей Владимирович КАБЫШЕВ)

Datum rojstva: 4.9.1963

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

314.

Mikhail Gennadievich DELYAGIN

(Михаил Геннадьевич ДЕЛЯГИН)

Datum rojstva: 18.3.1968

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

315.

Oleg Anatolevich NILOV

(Олег Анатольевич НИЛОВ)

Datum rojstva: 8.5.1962

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

316.

Nikolai Petrovich BURLYAYEV

(Николай Петрович БУРЛЯЕВ)

Datum rojstva: 3.8.1946

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

317.

Anatoli Gennadievich AKSAKOV

(Анатолий Геннадьевич АКСАКОВ)

Datum rojstva: 28.11.1957

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

318.

Aleksandr Sergeevich AKSYONENKO

(Александр Сергеевич АКСЁНЕНКО)

Datum rojstva: 8.3.1986

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

319.

Anatoly Aleksandrovich WASSERMAN

(Анатолий Александрович ВАССЕРМАН / укр. Анатолiй Олександрович ВАССЕРМАН)

Datum rojstva: 9.12.1952

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

320.

Valery Karlovich GARTUNG

(Валерий Карлович ГАРТУНГ)

Datum rojstva: 12.11.1960

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

321.

Yuri Innokentevich GRIGORYEV

(Юрий Иннокентьевич ГРИГОРЬЕВ)

Datum rojstva: 20.9.1969

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

322.

Dmitri Vadimovich KUZNETSOV

(Дмитрий Вадимович КУЗНЕЦОВ)

Datum rojstva: 5.3.1975

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

323.

Yana Valerievna LANTRATOVA

(Яна Валерьевна ЛАНТРАТОВА)

Datum rojstva: 14.12.1988

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

324.

Anatoli Ivanovich LISITSYN

(Анатолий Иванович ЛИСИЦЫН)

Datum rojstva: 26.6.1947

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

325.

Galina Petrovna KHOVANSKAYA

(Галина Петровна ХОВАНСКАЯ)

Datum rojstva: 23.8.1943

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

326.

Sergey Vasilevich YAKHNYUK

(Сергей Васильевич ЯХНЮК)

Datum rojstva: 3.7.1962

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

327.

Alexander Vladimirovich YAKUBOVSKY

(Александр Владимирович ЯКУБОВСКИЙ)

Datum rojstva: 7.5.1985

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

328.

Azat Ferdinandovich YAGAFAROV

(Азат Фердинандович ЯГАФАРОВ)

Datum rojstva: 4.4.1961

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

329.

Aleksandr Vladimirovich SHCHERBAKOV

(Александр Владимирович ЩЕРБАКОВ)

Datum rojstva: 12.5.1965

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

330.

Nikolai Mikhailovich SHCHEGLOV

(Николай Михайлович ЩЕГЛОВ)

Datum rojstva: 16.3.1960

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

331.

Adalbi Lyulevich SHHAGOSHEV

(Адальби Люлевич ШХАГОШЕВ)

Datum rojstva: 6.6.1967

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

332.

Vadim Nikolaevich SHUVALOV

(Вадим Николаевич ШУВАЛОВ)

Datum rojstva: 17.2.1958

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

333.

Igor Nikolaevich SHUBIN

(Игорь Николаевич ШУБИН)

Datum rojstva: 20.12.1955

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

334.

Nadezhda Vasilevna SHKOLKINA

(Надежда Васильевна ШКОЛКИНА)

Datum rojstva: 12.5.1970

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

335.

Anton Vladimirovich SHIPULIN

(Антон Владимирович ШИПУЛИН)

Datum rojstva: 21.8.1987

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

336.

Yuri Nikolaevich SHVYTKIN

(Юрий Николаевич ШВЫТКИН)

Datum rojstva: 24.5.1965

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

337.

Sergey Viktorovich CHIZHOV

(Сергей Викторович ЧИЖОВ)

Datum rojstva: 16.3.1964

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

339.

Sergei Vladimirovich TCHEPIKOV

(Сергей Владимирович ЧЕПИКОВ)

Datum rojstva: 30.1.1967

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

340.

Nikita Yurevich CHAPLIN

(Никита Юрьевич ЧАПЛИН)

Datum rojstva: 28.7.1982

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

341.

Elena Moiseevna TSUNAEVA

(Елена Моисеевна ЦУНАЕВА)

Datum rojstva: 13.1.1969

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

342.

Nikolay Grigorevich TSED

(Николай Григорьевич ЦЕД)

Datum rojstva: 6.1.1959

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

343.

Murat Ruslanovich KHASANOV

(Мурат Русланович ХАСАНОВ)

Datum rojstva: 10.12.1970

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

344.

Ekaterina Vladimirovna KHARCHENKO

(Екатерина Владимировна ХАРЧЕНКО)

Datum rojstva: 11.8.1977

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

345.

Biysultan Sultanbievich KHAMZAEV

(Бийсултан Султанбиевич ХАМЗАЕВ)

Datum rojstva: 24.5.1982

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

346.

Tamara Ivanovna FROLOVA

(Тамара Ивановна ФРОЛОВА)

Datum rojstva: 2.11.1959

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

347.

Vyacheslav Vasilevich FOMICHEV

(Вячеслав Васильевич ФОМИЧЁВ)

Datum rojstva: 26.4.1965

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

348.

Vyacheslav FETISOV

(Вячеслав ФЕТИСОВ)

Datum rojstva: 20.4.1958

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

349.

Pavel Mikhailovich FEDYAEV

(Павел Михайлович ФЕДЯЕВ)

Datum rojstva: 31.7.1982

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

350.

Yevgeny Alexeyevich FYODOROV

(Евгений Алексеевич ФЁДОРОВ)

Datum rojstva: 11.5.1963

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

351.

Airat Zakievich FARRAKHOV

(Айрат Закиевич ФАРРАХОВ)

Datum rojstva: 17.2.1968

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

352.

Oksana Nikolaevna FADINA

(Оксана Николаевна ФАДИНА)

Datum rojstva: 3.7.1976

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

353.

Rimma Amirovna UTYASHEVA

(Римма Амировна УТЯШЕВА)

Datum rojstva: 3.1.1952

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

354.

Larisa Nikolaevna TUTOVA

(Лариса Николаевна ТУТОВА)

Datum rojstva: 18.10.1969

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

355.

Artyom Viktorovich TUROV

(Артём Викторович ТУРОВ)

Datum rojstva: 1.3.1984

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

356.

Andrey Fedorovich TRIFONOV

(Андрей Фёдорович ТРИФОНОВ)

Datum rojstva: 1.5.1965

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

357.

Aleksandr Pavlovich TETERDINKO

(Александр Павлович ТЕТЕРДИНКО)

Datum rojstva: 20.11.1983

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

358.

Roman Igorevich TERYUSHKOV

(Роман Игоревич ТЕРЮШКОВ)

Datum rojstva: 20.12.1979

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

359.

Mikhail Borisovich TERENTYEV

(Михаил Борисович ТЕРЕНТЬЕВ)

Datum rojstva: 14.5.1970

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

360.

Sergey Yurevich TEN

(Сергей Юрьевич ТЕН)

Datum rojstva: 25.8.1976

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

361.

Muslim Barisovich TATRIEV

(Муслим Барисович ТАТРИЕВ)

Datum rojstva: 11.1.1980

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

362.

Michail Vasilevich TARASENKO

(Михаил Васильевич ТАРАСЕНКО)

Datum rojstva: 21.11.1947

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

363.

Artur Borisovich TAYMAZOV

(Артур Борисович ТАЙМАЗОВ)

Datum rojstva: 20.7.1979

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

364.

Ekaterina Petrovna STENYAKINA

(Екатерина Петровна СТЕНЯКИНА)

Datum rojstva: 4.5.1985

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

365.

Mikhail Evgenyevich STARSHINOV

(Михаил Евгеньевич СТАРШИНОВ)

Datum rojstva: 12.12.1971

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

366.

Aleksandr Yurevich SPIRIDONOV

(Александр Юрьевич СПИРИДОНОВ)

Datum rojstva: 3.1.1989

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

367.

Sergey Anatolevich SOLOVEV

(Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ)

Datum rojstva: 1.5.1961

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

368.

Sergey Mikhailovich SOKOL

(Сергей Михайлович СОКОЛ)

Datum rojstva: 17.12.1970

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

369.

Viktor Vladimirovich SMIRNOV

(Виктор Владимирович СМИРНОВ)

Datum rojstva: 9.9.1968

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

370.

Valeriy Stepanovich SKRUG

(Валерий Степанович СКРУГ)

Datum rojstva: 20.6.1963

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

371.

Andrei Vladimirovich SKOCH

(Андрей Владимирович СКОЧ)

Datum rojstva: 30.1.1966

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

372.

Gennadiy Ivanovich SKLYAR

(Геннадий Иванович СКЛЯР)

Datum rojstva: 17.5.1952

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

373.

Aleksandr Anatolevich SKACHKOV

(Александр Анатольевич СКАЧКОВ)

Datum rojstva: 21.11.1960

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

374.

Aleksey Vladimirovich SITNIKOV

(Алексей Владимирович СИТНИКОВ)

Datum rojstva: 19.6.1971

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

375.

Pavel Vladimirovich SIMIGIN

(Павел Владимирович СИМИГИН)

Datum rojstva: 26.7.1968

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

376.

Leonid Jakovlevitch SIMANOVSKIY

(Леонид Яковлевич СИМАНОВСКИЙ)

Datum rojstva: 19.7.1949

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

377.

Vladimir Borisovich SENIN

(Владимир Борисович СЕНИН)

Datum rojstva: 17.9.1960

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

378.

Viktor Valentinovich SELIVERSTOV

(Виктор Валентинович СЕЛИВЕРСТОВ)

Datum rojstva: 2.8.1954

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

379.

Aydyn Nikolaevich SARYGLAR

(Айдын Николаевич САРЫГЛАР)

Datum rojstva: 22.2.1988

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

380.

Yuliya Vladimirovna SARANOVA

(Юлия Владимировна САРАНОВА)

Datum rojstva: 21.10.1988

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

381.

Shamsail Yunusovich SARALIYEV

(Шамсаил Юнусович САРАЛИЕВ)

Datum rojstva: 5.11.1973

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

382.

Aleksandr Mikhailovich SAMOKUTYAEV

(Александр Михайлович САМОКУТЯЕВ)

Datum rojstva: 13.3.1970

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

383.

Vladimir Igorevich SAMOKISH

(Владимир Игоревич САМОКИШ)

Datum rojstva: 20.9.1975

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

384.

Alla Leonidovna SALAEVA

(Алла Леонидовна САЛАЕВА)

Datum rojstva: 14.9.1979

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

385.

Oleg Vladimirovich SAVCHENKO

(Олег Владимирович САВЧЕНКО)

Datum rojstva: 25.10.1966

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

386.

Dmitry Ivanovich SAVELYEV

(Дмитрий Иванович САВЕЛЬЕВ)

Datum rojstva: 25.5.1971

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

387.

Khizri Magomedovich ABAKAROV

(Хизри Магомедович АБАКАРОВ)

Datum rojstva: 28.6.1960

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

388.

Bekkhan Vakhaevich AGAYEV

(Бекхан Вахаевич АГАЕВ)

Datum rojstva: 29.3.1975

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

389.

Rahim Azizboevich ASIMOV

(Рахим Азизбоевич АЗИМОВ)

Datum rojstva: 16.8.1964

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

390.

Elvira Rinatovna AITKULOVA

(Эльвира Ринатовна АИТКУЛОВА)

Datum rojstva: 19.8.1973

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

391.

Nikolay Nikolaevich ALEXEYENKO

(Николай Николаевич АЛЕКСЕЕНКО)

Datum rojstva: 29.11.1971

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

392.

Sergey Viktorovich ALTUKHOV

(Сергей Викторович АЛТУХОВ)

Datum rojstva: 23.2.1982

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

393.

Andrey Gennadievich ALSHEVSKIH

(Андрей Геннадьевич АЛЬШЕВСКИХ)

Datum rojstva: 14.5.1972

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

394.

Olga Nikolaevna AMELCHENKOVA

(Ольга Николаевна АМЕЛЬЧЕНКОВА)

Datum rojstva: 5.9.1990

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

395.

Andrey Anatolevich ANIKEYEV

(Андрей Анатольевич АНИКЕЕВ)

Datum rojstva: 16.12.1961

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

396.

Grigori Viktorovich ANIKEEV

(Григорий Викторович АНИКЕЕВ)

Datum rojstva: 28.2.1972

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

397.

Igor Aleksandrovich ANTROPENKO

(Игорь Александрович АНТРОПЕНКО)

Datum rojstva: 10.12.1969

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

398.

Olga Nikolaevna ANUFRIYEVA

(Ольга Николаевна АНУФРИЕВА)

Datum rojstva: 18.8.1974

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

399.

Valentina Nikolaevna ARTAMONOVA

(Валентина Николаевна АРТАМОНОВА)

Datum rojstva: 13.12.1960

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

400.

Aljona Igorevna ARSCHINOVA

(Алёна Игоревна АРШИНОВА)

Datum rojstva: 3.3.1985

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

401.

Rinat Zaydulaevich AYUPOV

(Ринат Зайдулаевич АЮПОВ),

Datum rojstva: 13.8.1974

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

403.

Timofey BAZHENOV

(Тимофей БАЖЕНОВ)

Datum rojstva: 25.1.1976

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

404.

Zarif Zakirovich BAIGUSKAROV

(Зариф Закирович БАЙГУСКАРОВ)

Datum rojstva: 30.6.1967

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

405.

Bekkhan Abdulkhamidovich BARAKHOYEV

(Бекхан Абдулхамидович БАРАХОЕВ)

Datum rojstva: 1.8.1973

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

406.

Anton Aleksandrovich BASANSKY

(Антон Александрович БАСАНСКИЙ)

Datum rojstva: 9.7.1987

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

407.

Rima Akberdinowna BATALOVA

(Рима Акбердиновна БАТАЛОВА)

Datum rojstva: 1.1.1964

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

408.

Vitaly Viktorovich BAKHMETYEV

(Виталий Викторович БАХМЕТЬЕВ)

Datum rojstva: 12.8.1961

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

409.

Badma Nikolaevich BASHANKAYEV

(Бадма Николаевич БАШАНКАЕВ)

Datum rojstva: 16.6.1978

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

410.

Irina Victorovna BELYCH

(Ирина Викторовна БЕЛЫХ)

Datum rojstva: 16.8.1964

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

411.

Svetlana Victorovna BESSARAB

(Светлана Викторовна БЕССАРАБ)

Datum rojstva: 7.12.1970

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

412.

Daniil Vladimirovich BESSARABOV

(Даниил Владимирович БЕССАРАБОВ)

Datum rojstva: 9.7.1976

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

413.

Sergey Yurevich BIDONKO

(Сергей Юрьевич БИДОНЬКО)

Datum rojstva: 18.8.1975

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

414.

Artyom Aleksandrovich BICHAYEV

(Артём Александрович БИЧАЕВ)

Datum rojstva: 4.4.1990

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

415.

Irek Borissowitsch BOGUSLAWSKI

(Ирек Борисович БОГУСЛАВСКИЙ)

Datum rojstva: 9.9.1967

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

416.

Jelena Veniaminovna BONDARENKO

(Елена Вениаминовна БОНДАРЕНКО)

Datum rojstva: 10.6.1968

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

417.

Alexander Aleksandrovich BORISSOV

(Александр Александрович БОРИСОВ)

Datum rojstva: 17.8.1974

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

419.

Nikolay Ivanovich BORTSOV

(Николай Иванович БОРЦОВ)

Datum rojstva: 8.5.1945

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

420.

Sergey Mikhailovich BOYARSKIY

(Сергей Михайлович БОЯРСКИЙ)

Datum rojstva: 24.1.1980

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

421.

Nikolai Gavrilovich BRYKIN

(Николай Гаврилович БРЫКИН)

Datum rojstva: 25.11.1959

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

422.

Nikolai Robertovich BUDUYEV

(Николай Робертович БУДУЕВ)

Datum rojstva: 24.3.1974

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

423.

Vadim Evgenyevich BULAVINOV

(Вадим Евгеньевич БУЛАВИНОВ)

Datum rojstva: 20.3.1963

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

424.

Sergey Vladimirovich BURLAKOV

(Сергей Владимирович БУРЛАКОВ)

Datum rojstva: 26.5.1971

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

425.

Vladimir Vladimirovich BURMATOV

(Владимир Владимирович БУРМАТОВ)

Datum rojstva: 18.8.1981

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

426.

Maria Valerjevna BUTINA

(Мария Валерьевна БУТИНА)

Datum rojstva: 10.11.1988

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

427.

Tatiana Victorovna BUTSKAYA

(Татьяна Викторовна БУЦКАЯ)

Datum rojstva: 8.5.1975

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

428.

Ernest Abdulovich VALEEV

(Эрнест Абдулович ВАЛЕЕВ)

Datum rojstva: 7.4.1950

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

429.

Oleg Dorianovich VALENCHUK

(Олег Дорианович ВАЛЕНЧУК)

Datum rojstva: 14.9.1960

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

430.

Nikolai Sergeevich VALUEEV

(Николай Сергеевич ВАЛУЕВ)

Datum rojstva: 21.8.1973

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

431.

Maria Victorovna VASILKOVA

(Мария Викторовна ВАСИЛЬКОВА)

Datum rojstva: 13.2.1978

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

432.

Alexey Borisovich VELLER

(Алексей Борисович ВЕЛЛЕР)

Datum rojstva: 9.1.1966

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

433.

Sergey Alexeyevich VEREMEENKO

(Сергей Алексеевич ВЕРЕМЕЕНКО)

Datum rojstva: 26.9.1955

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

434.

Roman Mikhailovich VODYANOV

(Роман Михайлович ВОДЯНОВ)

Datum rojstva: 25.11.1982

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

435.

Ilya Svetoslavovich VOLFSON

(Илья Светославович ВОЛЬФСОН)

Datum rojstva: 8.6.1981

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

436.

Andrey Viktorovich VOROBEV

(Андрей Викторович ВОРОБЬЁВ)

Datum rojstva: 24.7.1985

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

437.

Anatoliy VORONOVSKIY

(Анатолий ВОРОНОВСКИЙ)

Datum rojstva: 28.12.1966

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

438.

Anatoli Borisovich VYBORNY

(Анатолий Борисович ВЫБОРНЫЙ)

Datum rojstva: 8.6.1965

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

439.

Abdulkhakim Kutbudinovich GADZHIYEV

(Абдулхаким Кутбудинович ГАДЖИЕВ)

Datum rojstva: 13.2.1966

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

440.

Murad Stanislavovich GADZHIYEV

(Мурад Станиславович ГАДЖИЕВ)

Datum rojstva: 31.7.1961

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

441.

Ruslan Gadzhievich GADZHIYEV

(Руслан Гаджиевич ГАДЖИЕВ)

Datum rojstva: 29.8.1978

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

442.

Oleg Vladimirovich GARIN

(Олег Владимирович ГАРИН)

Datum rojstva: 26.12.1973

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

443.

Dzhamaladin Nabievich GASANOV

(Джамаладин Набиевич ГАСАНОВ)

Datum rojstva: 5.8.1964

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

444.

Zaur Dalkhatovich GEKKIEV

(Заур Далхатович ГЕККИЕВ)

Datum rojstva: 12.2.1961

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

445.

Olga Mikhailovna GERMANOVA

(Ольга Михайловна ГЕРМАНОВА)

Datum rojstva: 26.9.1961

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

446.

Anton Aleksandrovich GETTA

(Антон Александрович ГЕТТА)

Datum rojstva: 29.4.1980

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

447.

Dinar Zagitovich GILMUTDINOV

(Динар Загитович ГИЛЬМУТДИНОВ)

Datum rojstva: 10.8.1969

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

448.

Ildar Irekovich GILMUTDINOV

(Ильдар Ирекович ГИЛЬМУТДИНОВ)

Datum rojstva: 3.9.1962

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

449.

Andrei Petrovich GIMBATOV

(Андрей Петрович ГИМБАТОВ)

Datum rojstva: 19.7.1979

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

450.

Boris Mikhailovich GLADKIKH

(Борис Михайлович ГЛАДКИХ)

Datum rojstva: 16.2.1983

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

451.

Aleksey GOVYRIN

(Алексей ГОВЫРИН)

Datum rojstva: 26.5.1983

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

452.

Oleg Aleksandrovich GOLIKOV

(Олег Александрович ГОЛИКОВ)

Datum rojstva: 21.10.1968

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

453.

Nikolay Aleksandrovich GONCHAROV

(Николай Александрович ГОНЧАРОВ)

Datum rojstva: 13.1.1984

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

454.

Anton Vadimovich GORELKIN

(Антон Вадимович ГОРЕЛКИН)

Datum rojstva: 22.12.1982

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

455.

Andrey Yurevich GOROKHOV

(Андрей Юрьевич ГОРОХОВ)

Datum rojstva: 13.1.1960

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

456.

Andrey Viktorovich GURULEV

(Андрей Викторович ГУРУЛЁВ)

Datum rojstva: 16.10.1967

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

457.

Galina Innokentievna DANCHIKOVA

(Галина Иннокентьевна ДАНЧИКОВА)

Datum rojstva: 13.8.1954

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

458.

Ivan Ivanovich DEMTSCHENKO

(Иван Иванович ДЕМЧЕНКО)

Datum rojstva: 27.9.1960

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

459.

Viktor Efimovich DERYABKIN

(Виктор Ефимович ДЕРЯБКИН)

Datum rojstva: 11.5.1954

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

460.

Viktor Viktorovich DSJUBA

(Виктор Викторович ДЗЮБА)

Datum rojstva: 10.8.1977

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

461.

Oleg Dmitrievich DIMOV

(Олег Дмитриевич ДИМОВ)

Datum rojstva: 8.3.1968

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

462.

Akhmed Shamkhanovich DOGAYEV

(Ахмед Шамханович ДОГАЕВ)

Datum rojstva: 18.8.1965

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

463.

Nikolay Aleksandrovich DOLUDA

(Николай Александрович ДОЛУДА)

Datum rojstva: 10.6.1952

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

464.

Andrey Nikolaevich DOROSHENKO

(Андрей Николаевич ДОРОШЕНКО)

Datum rojstva: 10.3.1977

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

465.

Yuliya Nikolaevna DROZHZHINA

(Юлия Николаевна ДРОЖЖИНА)

Datum rojstva: 1.3.1990

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

466.

Alexander Sergeevich DROZDOV

(Александр Сергеевич ДРОЗДОВ)

Datum rojstva: 1.11.1970

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

467.

Tatyana Ivanovna DYAKONOVA

(Татьяна Ивановна ДЬЯКОНОВА)

Datum rojstva: 22.4.1970

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

468.

Yelena Alexandrovna YEVTYUKHOVA

(Елена Александровна ЕВТЮХОВА)

Datum rojstva: 7.8.1970

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

469.

Aleksey Petrovich YEZUBOV

(Алексей Петрович ЕЗУБОВ)

Datum rojstva: 10.2.1948

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

470.

Vitali Borisovich JEFIMOW

(Виталий Борисович ЕФИМОВ)

Datum rojstva: 4.4.1940

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

471.

Konstantin Yurevich ZAKHAROV

(Константин Юрьевич ЗАХАРОВ)

Datum rojstva: 31.3.1973

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

472.

Viktor Vladislavovich SUBAREV

(Виктор Bладиславович ЗУБАРЕВ)

Datum rojstva: 20.2.1961

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

473.

Oleg Ivanovich IVANINSKIY

(Олег Иванович ИВАНИНСКИЙ)

Datum rojstva: 5.6.1966

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

474.

Vladimir Valerievich IVANOV

(Владимир Валерьевич ИВАНОВ)

Datum rojstva: 10.2.1971

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

475.

Maxim Anatolevich IVANOV

(Максим Анатольевич ИВАНОВ)

Datum rojstva: 24.11.1967

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

476.

Maksim Evgenyevich IVANOV

(Максим Евгеньевич ИВАНОВ)

Datum rojstva: 23.5.1987

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

477.

Irina Valentinovna IVENSKIKH

(Ирина Валентиновна ИВЕНСКИХ)

Datum rojstva: 22.7.1972

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

478.

Leonid Grigorievich IVLEV

(Леонид Григорьевич ИВЛЕВ)

Datum rojstva: 1.5.1953

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

479.

Viktor Aleksandrovich IGNATOV

(Виктор Александрович ИГНАТОВ)

Datum rojstva: 15.10.1968

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

480.

Igor Nikolaevich IGOSHIN

(Игорь Николаевич ИГОШИН)

Datum rojstva: 11.12.1970

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

481.

Vladimir Alexeyevich ILYNIKH

(Владимир Алексеевич ИЛЬИНЫХ)

Datum rojstva: 20.5.1975

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

482.

Alexander Vladimirovich ILTYAKOV

(Александр Владимирович ИЛЬТЯКОВ)

Datum rojstva: 9.10.1971

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

483.

Andrei Konstantinovich ISSAJEV

(Андрей Константинович ИСАЕВ)

Datum rojstva: 1.10.1964

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

484.

Dmitry Viktorovich ISLAMOV

(Дмитрий Викторович ИСЛАМОВ)

Datum rojstva: 5.12.1977

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

485.

Dmitry Mikhailovich KADENKOV

(Дмитрий Михайлович КАДЕНКОВ)

Datum rojstva: 3.5.1972

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

486.

Viktor Alexeyevich KAZAKOV

(Виктор Алексеевич КАЗАКОВ)

Datum rojstva: 4.4.1949

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

487.

Rustam Galiullovich KALIMULLIN

(Рустам Галиуллович КАЛИМУЛЛИН)

Datum rojstva: 2.1.1958

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

488.

Alexei Valerianovich KANAYEV

(Алексей Валерианович КАНАЕВ)

Datum rojstva: 30.9.1971

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

489.

Georgy Aleksandrovich KARLOV

(Георгий Александрович КАРЛОВ)

Datum rojstva: 4.1.1971

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

490.

Anatoly Evgenyevich KARPOV

(Анатолий Евгеньевич КАРПОВ)

Datum rojstva: 23.5.1951

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

491.

Andrey Valerievich KARTAPOLOV

(Андрей Валериевич КАРТАПОЛОВ)

Datum rojstva: 9.11.1963

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

492.

Igor Yurevich KASTYUKEVICH

(Игорь Юрьевич КАСТЮКЕВИЧ)

Datum rojstva: 6.12.1976

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

493.

Pavel Rurikovich KACHKAEV

(Павел Рюрикович КАЧКАЕВ)

Datum rojstva: 4.10.1951

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

494.

Ivan Ivanovich KVITKA

(Иван Иванович КВИТКА)

Datum rojstva: 4.5.1967

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

495.

Viktor Borisovich KIDYAEV

(Виктор Борисович КИДЯЕВ)

Datum rojstva: 9.7.1956

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

496.

Mikhail Vladimirovich KIZEEV

(Михаил Владимирович КИЗЕЕВ)

Datum rojstva: 31.3.1978

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

497.

Mikhail Leonidovich KISLYAKOV

(Михаил Леонидович КИСЛЯКОВ)

Datum rojstva: 18.11.1975

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

498.

Alexander Borisovich KOGAN

(Александр Борисович КОГАН)

Datum rojstva: 26.2.1969

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

499.

Alfia Gumarovna KOGOGINA

(Альфия Гумаровна КОГОГИНА)

Datum rojstva: 22.2.1968

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

500.

Aleksandr Nikolaevich KOZLOVSKIY

(Александр Николаевич КОЗЛОВСКИЙ)

Datum rojstva: 5.5.1973

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

501.

Andrey Ivanovich KOLESNIK

(Андрей Иванович КОЛЕСНИК)

Datum rojstva: 26.2.1960

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

502.

Oleg Alexeyevich KOLESNIKOV

(Олег Алексеевич КОЛЕСНИКОВ)

Datum rojstva: 11.9.1968

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

503.

Sergey Vladimirovich KOLUNOV

(Сергей Владимирович КОЛУНОВ)

Datum rojstva: 22.3.1973

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

504.

Vladimir Mikhailovich KONONOV

(Владимир Михайлович КОНОНОВ)

Datum rojstva: 13.3.1958

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

505.

Olga Vladimirovna KOROBOVA

(Ольга Владимировна КОРОБОВА)

Datum rojstva: 15.9.1978

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

506.

Natalya Vasilevna KOSTENKO

(Наталья Васильевна КОСТЕНКО)

Datum rojstva: 9.8.1980

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

507.

Sergey Nikolaevich KOTKIN

(Сергей Николаевич КОТКИН)

Datum rojstva: 11.3.1956

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

508.

Denis Borisovich KRAVCHENKO

(Денис Борисович КРАВЧЕНКО)

Datum rojstva: 17.4.1976

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

509.

Anton Alexeyevich KRASNOSHTANOV

(Антон Алексеевич КРАСНОШТАНОВ)

Datum rojstva: 10.6.1986

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

510.

Sergey Vladimirovich KRIVONOSOV

(Сергей Владимирович КРИВОНОСОВ)

Datum rojstva: 29.5.1971

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

511.

Mikhail Vladimirovich KUZMIN

(Михаил Владимирович КУЗЬМИН)

Datum rojstva: 5.8.1955

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

512.

Tatyana Alekseevna KUSAYKO

(Татьяна Алексеевна КУСАЙКО)

Datum rojstva: 15.1.1960

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

513.

Vitaliy Vasilevich KUSHNAREV

(Виталий Васильевич КУШНАРЁВ)

Datum rojstva: 1.5.1975

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

514.

Alexei Fedorovich LAVRINENKO

(Алексей Фёдорович ЛАВРИНЕНКО)

Datum rojstva: 20.8.1955

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

515.

Dmitriy Viktorovich LAMEYKIN

(Дмитрий Викторович ЛАМЕЙКИН)

Datum rojstva: 27.2.1977

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

516.

Yevgeniy Viktorovich LEBEDEV

(Евгений Викторович ЛЕБЕДЕВ)

Datum rojstva: 12.12.1957

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

517.

Anatoliy Fedorovich LESUN

(Анатолий Фёдорович ЛЕСУН)

Datum rojstva: 27.2.1959

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

518.

Ruslan Abdulvakhievich LECHKHADZHIEV

(Руслан Абдулвахиевич ЛЕЧХАДЖИЕВ)

Datum rojstva: 2.7.1965

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

519.

Sergei Fedorovich LISSOVSKI

(Сергей Фёдорович ЛИСОВСКИЙ)

Datum rojstva: 25.4.1960

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

520.

Vitali Viktorovich LIKHACHOV

(Виталий Викторович ЛИХАЧЁВ)

Datum rojstva: 22.2.1964

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

522.

Vyacheslav Yurevich LOGINOV

(Вячеслав Юрьевич ЛОГИНОВ)

Datum rojstva: 9.1.1979

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

523.

Ivan Ivanovich LOOR

(Иван Иванович ЛООР)

Datum rojstva: 11.12.1955

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

524.

Dmitriy Nikolaevich LOTSMANOV

(Дмитрий Николаевич ЛОЦМАНОВ)

Datum rojstva: 2.3.1975

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

525.

Roman Valerievich LYUBARSKIY

(Роман Валерьевич ЛЮБАРСКИЙ)

Datum rojstva: 16.7.1980

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

526.

Alexander Georgievich MAZHUGA

(Александр Георгиевич МАЖУГА)

Datum rojstva: 6.8.1980

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

527.

Denis MAIDANOV

(Денис МАЙДАНОВ)

Datum rojstva: 17.2.1976

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

528.

Vyatscheslav Serafimovich MAKAROV

(Вячеслав Серафимович МАКАРОВ)

Datum rojstva: 7.5.1955

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

529.

Zurab Gayozovic MAKIYEV

(Зураб Гайозович МАКИЕВ)

Datum rojstva: 30.9.1976

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

530.

Alexander Aleksandrovich MAXIMOV

(Александр Александрович МАКСИМОВ)

Datum rojstva: 15.11.1946

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

531.

Rafael Mirkhatimovich MARDANSHIN

(Рафаэль Мирхатимович МАРДАНШИН)

Datum rojstva: 24.12.1961

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

532.

Andrey Pavlovich MARKOV

(Андрей Павлович МАРКОВ)

Datum rojstva: 30.6.1972

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

533.

Aidar Raisovich METSHIN

(Айдар Раисович МЕТШИН)

Datum rojstva: 27.8.1963

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

534.

Vitaly Valentinovich MILONOV

(Виталий Валентинович МИЛОНОВ)

Datum rojstva: 23.1.1974

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

535.

Sergey Ivanovich MOROZOV

(Сергей Иванович МОРОЗОВ)

Datum rojstva: 10.12.1956

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

536.

Natalya Vasilevna NAZAROVA

(Наталья Васильевна НАЗАРОВА)

Datum rojstva: 22.12.1953

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

537.

Anton Igorevich NEMKIN

(Антон Игоревич НЕМКИН)

Datum rojstva: 22.8.1983

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

538.

Nikolay Petrovich NIKOLAEV

(Николай Петрович НИКОЛАЕВ)

Datum rojstva: 2.4.1970

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

539.

Vyacheslav NIKONOV

(Вячеслав НИКОНОВ)

Datum rojstva: 5.6.1956

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

540.

Evgeniy Olegovych NIFANTIEV

(Евгений Олегович НИФАНТЬЕВ)

Datum rojstva: 14.9.1978

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

541.

Nurbagand NURBAGANDOV

(Нурбаганд НУРБАГАНДОВ)

Datum rojstva: 19.3.1957

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

542.

Yuliya Vasilevna OGLOBLINA

(Юлия Васильевна ОГЛОБЛИНА),

Datum rojstva: 1.11.1989

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

543.

Leonid Anatolevich OGUL

(Леонид Анатольевич ОГУЛЬ)

Datum rojstva: 26.10.1963

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

544.

Natalya Alekseevna ORLOVA

(Наталья Алексеевна ОРЛОВА)

Datum rojstva: 29.8.1969

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

545.

Gennadiy Olegovych PANIN

(Геннадий Олегович ПАНИН)

Datum rojstva: 13.6.1981

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

546.

Nikolay Vasilevich PANKOV

(Николай Васильевич ПАНКОВ)

Datum rojstva: 5.1.1965

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

547.

Irina Aleksandrovna PANKINA

(Ирина Александровна ПАНЬКИНА)

Datum rojstva: 8.3.1986

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

548.

Evgeny Alexeyevich PERVYSHOV

(Евгений Алексеевич ПЕРВЫШОВ)

Datum rojstva: 4.5.1976

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

549.

Vyacheslav Anatolevich PETROV

(Вячеслав Анатольевич ПЕТРОВ)

Datum rojstva: 17.8.1969

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

550.

Sergey Valerievich PETROV

(Сергей Валериевич ПЕТРОВ)

Datum rojstva: 19.4.1965

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

551.

Yury Aleksandrovich PETROV

(Юрий Александрович ПЕТРОВ)

Datum rojstva: 10.4.1947

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

552.

Nikolay Yurevich PETRUNIN

(Николай Юрьевич ПЕТРУНИН)

Datum rojstva: 27.2.1976

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

553.

Valentina Nikolaevna PIVNENKO

(Валентина Николаевна ПИВНЕНКО)

Datum rojstva: 14.6.1947

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

554.

Olga Vasilevna PILIPENKO

(Ольга Васильевна ПИЛИПЕНКО)

Datum rojstva: 4.1.1966

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

555.

Dmitri Yurevich PIROG

(Дмитрий Юрьевич ПИРОГ)

Datum rojstva: 27.6.1980

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

556.

Vladimir Nikolaevich PLOTNIKOV

(Владимир Николаевич ПЛОТНИКОВ)

Datum rojstva: 30.11.1961

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

557.

Dmitriy Viktorovich POGORELYY

(Дмитрий Викторович ПОГОРЕЛЫЙ)

Datum rojstva: 4.10.1977

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

558.

Nataliya Vladimirovna POLUYANOVA

(Наталия Владимировна ПОЛУЯНОВА)

Datum rojstva: 11.3.1981

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

559.

Arkady Nikolaevich PONOMAREV

(Аркадий Николаевич ПОНОМАРЁВ)

Datum rojstva: 16.5.1956

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

560.

Yevgeny POPOV

(Евгений ПОПОВ)

Datum rojstva: 11.9.1978

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

561.

Aleksandr Sergeevich PROKOPYEV

(Александр Сергеевич ПРОКОПЬЕВ)

Datum rojstva: 5.8.1986

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

562.

Roman Viktorovich PTITSYN

(Роман Викторович ПТИЦЫН)

Datum rojstva: 8.9.1975

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

563.

Vladislav Matusovich REZNIK

(Владислав Матусович РЕЗНИК)

Datum rojstva: 17.5.1954

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

564.

Vladimir Iosifovich RESIN

(Владимир Иосифович РЕСИН)

Datum rojstva: 21.2.1936

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

565.

Victoria Sergeevna RODINA

(Виктория Сергеевна РОДИНА)

Datum rojstva: 29.10.1989

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

566.

Irina Konstantinovna RODNINA

(Ирина Константиновна РОДНИНА)

Datum rojstva: 12.9.1949

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

567.

Roman Yurevich ROMANENKO

(Роман Юрьевич РОМАНЕНКО)

Datum rojstva: 9.8.1971

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

568.

Mikhail Valentinovich ROMANOV

(Михаил Валентинович РОМАНОВ)

Datum rojstva: 3.11.1984

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

569.

Igor Nikolaevich RUDENSKY

(Игорь Николаевич РУДЕНСКИЙ)

Datum rojstva: 11.9.1962

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

570.

Alexander Grigorievich RUMYANTSEV

(Александр Григорьевич РУМЯНЦЕВ)

Datum rojstva: 12.2.1947

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

571.

Zhanna Anatolievna RYABTSEVA

(Жанна Анатольевна РЯБЦЕВА)

Datum rojstva: 8.12.1977

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич МАТВЕЙЧЕВ)

Datum rojstva: 1.2.1970

Spol: moški

Poslanec državne dume od 19. septembra 2021. Namestnik predsednika odbora državne dume za informacijsko politiko, informacijsko tehnologijo in komunikacije.

Za sodelovanje pri nezakoniti priključitvi Krima in podporo priključitvi so mu lokalne „oblasti“ podelile medaljo za obrambo „Republike Krim“.

Propagandist na ruski televiziji. Trdil, da je ukrajinska državnost „mitologija“ in da nad Ukrajino in njeno oblastjo v resnici Združene države izvajajo nadzor.

Zato podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

25.2.2022

661.

Sergei Dmitrevich SIMONENKO (Sergej Simonenko)

(Сергей Дмитриевич СИМОНЕНКО)

Funkcija: generalmajor, namestnik ministra za obrambo, pristojen za oborožitev, vodja za oborožitev

Datum rojstva: 2.4.1968

Kraj rojstva: Kostjukoviči, regija Mogiljov, Belorusija

Spol: moški

Sergej Simonenko je generalmajor, namestnik obrambnega ministra, pristojen za oborožitev, načelnik za oborožitev Republike Belorusije. Je del beloruske vojske, ki je podpirala in omogočala rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino od 24. februarja 2022, zlasti z organiziranjem skupnih vaj beloruskih in ruskih oboroženih sil v tednih pred oboroženo agresijo in sodelovanjem v teh vajah. V vlogi generalmajorja in namestnika obrambnega ministra za oborožitev Republike Belorusije je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

662.

Andrei Valerianovich BURDYKO

(Андрей Валерьянович БУРДЫКО)

Funkcija: generalmajor, namestnik ministra za obrambo, pristojen za logistiko, vodja logistike

Kraj rojstva: Pleshchenitsy, regija Minsk, Belorusija

Spol: moški

Andrej Burdiko je generalmajor, namestnik obrambnega ministra, pristojen za logistiko, načelnik za logistiko Republike Belorusije. Je del beloruske vojske, ki je podpirala in omogočala rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino od 24. februarja 2022, zlasti z organiziranjem skupnih vaj beloruskih in ruskih oboroženih sil v tednih pred vojaško agresijo in sodelovanjem v teh vajah. V vlogi generalmajorja in namestnika obrambnega ministra za logistiko Republike Belorusije je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(tudi Yury Vitoldovich SHULEIKO)

(Юрий Витольдович ШУЛЕЙКО)

Datum rojstva: 1968

Kraj rojstva: Kozlovshchina v okrožju Djatlovo, Grodno Oblast, Belorusija

Telefonska številka: (+ 375 162 ) 21-23-32

Spol: moški

Jurij Vitoldovič Šulejko je predsednik regionalnega izvršnega odbora za Brest. V tej vlogi je odgovoren za mobilizacijo in civilno zaščito ter sodelovanje z vojaškimi organizacijami, vključno med skupnimi ruskimi in beloruskimi vojaškimi vajami, ki so blizu Bresta potekale med pripravami na rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino 24. februarja 2022.

S tem je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

673.

Alisher USMANOV (Ališer Usmanov)

(rusko: Алишер Бурханович УСМАНОВ;

uzbeško: Alisher USMONOV)

Datum rojstva: 9.9.1953

Kraj rojstva: Čust, Uzbeška SSR, ZSSR (zdaj Uzbekistan)

Potni list: številka ruskega potnega lista 55 0314316, veljavnega od 6.12.2019 do 6.12.2029

Funkcija: ruski oligarh

Spol: moški

Ališer Usmanov je prokremeljski oligarh s posebno tesnimi povezavami z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Velja za enega najljubših Putinovih oligarhov. Velja tudi za enega od podjetnikov in uradnikov, ki jim je bilo naloženo servisiranje finančnih tokov, njihov položaj pa je bil odvisen od predsednikove volje. Ališer Usmanov naj bi po poročanjih lažno nastopal v svojem imenu za predsednika Putina (fronting) in reševal njegove poslovne težave. Glede na dokumente FinCEN je vplivnemu Putinovemu svetovalcu Valentinu Jumaševu (Valentin Yumashev) plačal 6 milijonov USD. Dmitrij Medvedjev, namestnik predsednika Varnostnega sveta Rusije ter nekdanji ruski predsednik in predsednik vlade, je lahko osebno uporabljal luksuzno rezidenco, ki je pod nadzorom Ališerja Usmanova.

S tem je dejavno materialno ali finančno podpiral ruske nosilce odločitev, odgovorne za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

Ališer Usmanov ima deleže v podjetjih, ki se ukvarjajo z železovo rudo, jeklom, mediji in internetom. Njegov največji holding je jeklarski velikan Metalloinvest. Ko je Ališer Usmanov prevzel nadzor nad poslovanjem časnika Kommersant, je omejil svobodo uredništvu, časopis pa je postal izrazito prokremeljski. Kommersant je pod Usmanovim lastništvom objavil propagandističen protiukrajinski članek, ki ga je napisal Dmitrij Medvedjev, v katerem je bivši ruski predsednik trdil, da se je nesmiselno pogovarjati s trenutnimi ukrajinskimi oblastmi, ki naj bi po njegovem mnenju bili pod neposrednim nadzorom iz tujine.

S tem je dejavno podpiral politiko ruske vlade za destabilizacijo Ukrajine.

28.2.2022

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN

(Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Datum rojstva: 28.9.1951

Kraj rojstva: Oblast Sakhalin, Ruska federacija

Funkcija: violončelist, poslovnež, tesen prijatelj Vladimirja Putina

Spol: moški

Sergej Roldugin je poslovnež, ki je tesno povezan z Vladimirjem Putinom. Je del Putinove finančne mreže. V lasti ima vsaj pet offshore subjektov, premoženje pa ima tudi v Bank Rossiya (uvrščena na seznam Unije za sankcije), ki jo v Moskvi imenujejo tudi „Putinova denarnica“. Po preiskavah Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev je odgovoren za prenos (shuffling) vsaj 2 milijard USD prek bank in offshore podjetij v okviru Putinove skrivne finančne mreže. Poleg tega je sodeloval pri pranju denarja prek banke Troika Dialog (Troika Laundromat), pri čemer je skozi sistem preusmeril več milijard USD. Prek družb znotraj sistema „Troika Laundromat“ je tudi pridobil več kot 69 milijonov USD.

S tem je dejavno materialno ali finančno podpiral ruske nosilce odločitev, odgovorne za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

28.2.2022

680.

Vitaly Gennadyevich SAVELYEV

(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)

Datum rojstva: 18.1.1954

Kraj rojstva: Taškent, Uzbekistan

Funkcija: član upravnega odbora Ruskih železnic, od leta 2020 ruski minister za promet, nekdanji predsednik uprave Aeroflota

Spol: moški

Vitalij Saveljev je ruski minister za promet in član upravnega odbora Ruskih železnic; na ta položaj ga je imenovala vlada Ruske federacije. Je nekdanji predsednik upravnega odbora Aeroflota.

Oktobra 2021 je Rusija na ukrajinski meji ali blizu nje in znotraj okupiranega ozemlja Krima začela krepitev vojaške prisotnosti brez primere. Ruske oborožene sile so tam izvajale obsežne vojaške vaje. To je privedlo do eskalacije konflikta in destabilizirajočega pritiska na Ukrajino. Vojaško osebje in vojaško opremo ruskih oboroženih sil so na območja ob ukrajinski meji prepeljale Ruske železnice, Vitalij Saveljev pa je član njihovega upravnega odbora.

Aeroflot je pod vodstvom Vitalija Saveljeva zagotavljal redne potniške polete med ruskimi letališči in mednarodnim letališčem v Simferopolu, s čimer je podpiral utrditev nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji, kar je dodatno spodkopalo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Zato je odgovoren za dejavno podpiranje ukrepov ali izvajanje politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost ter stabilnost in varnost Ukrajine.

28.2.2022

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(Андрей Анатольевич ТУРЧАК)

Datum rojstva: 20.12.1975

Kraj rojstva: Leningrad, ZSSR (zdaj Sankt Peterburg, Ruska federacija)

Funkcija: sekretar splošnega sveta stranke Združena Rusija, prvi namestnik predsednika Sveta Ruske federacije

Spol: moški

Andrej Turčak je sekretar splošnega sveta stranke Združena Rusija in prvi namestnik predsednika Sveta Ruske federacije. Njegov politični uspeh je povezan z očetom Anatolijem Turčakom, ki je treniral judo z Vladimirjem Putinom in bratoma Rotenberg. Spodbujal je pozitiven odnos do priznanja separatističnih „ljudskih republik“ Doneck in Lugansk.

Ruske oblasti je pozival, naj proruskim separatističnim silam na območju Donbasa zagotovijo napredno orožje. Javno je izjavil, da konflikta z ukrajinskimi oblastmi v Donbasu ni mogoče rešiti na miren način. Izrazil je neutemeljene trditve o načrtovani ukrajinski vojaški ofenzivi v Donbasu. Vodil je pogajanja z Denisom Pušilinom, voditeljem separatistov v „Ljudski republiki Doneck“. Ob dnevu branilcev domovine je obiskal mobilizacijsko točko separatističnih oboroženih sil na frontnem odseku v Donbasu, da bi osebno čestital vojakom separatistične „Ljudske republike Doneck“. Javno je zagovarjal rusko odločitev, da prizna donbaški separatistični „republiki“. Izjavil je, da je Rusija ravnodušna do sankcij Zahoda.

Zato je odgovoren za dejavno podporo ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine.

28.2.2022

682.

Tigran Edmondovich KEOSAYAN

(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)

Datum rojstva: 4.1.1966

Kraj rojstva: Moskva, Ruska federacija

Funkcija: igralec in režiser, voditelj propagandne televizijske oddaje o političnih zadevah „Mednarodna žaga s Tigranom Keosajanom“ na kanalu NTV

Spol: moški

Tigran Keosajan je filmski režiser in novinar, ki je v ruskih medijih širil protiukrajinsko propagando. V svoji oddaji „Mednarodna žaga s Tigranom Keosajanom“, ki jo financira država, je Ukrajino vedno predstavljal kot šibko in skorumpirano državo, ki se je obdržala zgolj zaradi pomoči Zahoda. Po njegovem mnenju ukrajinske oblasti niso legitimne. Večkrat je izjavil, da Krim pripada Rusiji in da Donbas ni del Ukrajine. Sodeloval je v forumu „Ruski Donbas“, ki so ga v Donecku organizirale oblasti „Ljudske republike Doneck“, da bi širile doktrino „ruskega Donbasa“. Ukrajino je javno obtožil eskalacije konflikta.

Zato je odgovoren za dejavno podporo ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine.

Televizijsko oddajo „Mednarodna žaga s Tigranom Keosajanom“ so financirala ruska državna podjetja, kar je bilo komercialno neupravičeno, a odobreno kot nagrada Tigranu Keosajanu za njegovo propagandno delovanje in lojalnost Vladimirju Putinu. Tigran Keosajan je režiral propagandni film „The Crimean Bridge. Made with Love!“, ki slavi most na Krimu, ki povezuje ozemlje nezakonito priključenega Krimskega polotoka z Rusijo. Film naj bi bil mišljen kot darilo za predsednika Putina. Aleksej Gromov, prvi namestnik urada predsednika, je pomagal zagotoviti državno financiranje za film, od katerega je Keosajan imel finančni dobiček.

S tem je imel koristi od ruskih nosilcev odločitev, odgovornih za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

28.2.2022

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Datum rojstva: 27.10.1964

Kraj rojstva: Bilohirsk, SSR Ukrajina (zdaj Ukrajina)

Funkcija: ruski oligarh, predsednik upravnega odbora mednarodnega letališča Šeremetjevo

spol: moški

Aleksander Ponomarenko je ruski oligarh in predsednik upravnega odbora mednarodnega letališča Šeremetjevo. Ima tesne povezave z drugimi oligarhi, povezanimi z Vladimirjem Putinom, in s Sergejem Aksjonovom, voditeljem t. i. „Republike Krim“ na ozemlju nezakonito priključenega Krimskega polotoka. Udeležen je bil pri financiranju palače v bližini mesta Gelendžik, ki naj bi jo osebno uporabljal predsednik Putin.

S tem je dejavno materialno ali finančno podpiral ruske nosilce odločitev, odgovorne za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

28.2.2022

687.

Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN

(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН)

tudi Zakhar PRILEPIN

(rusko: Захар ПРИЛЕПИН)

tudi Yevgeniy LAVLINSKIY

(Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)

Datum rojstva: 7.7.1975

Kraj rojstva: Il’inka, Ruska federacija

Funkcija: novinar, pisatelj, sopredsednik stranke „Pravična Rusija – patrioti – za resnico“, aktivist

Spol: moški

Prilepin je ruski aktivist, novinar, pisatelj in sopredsednik stranke „Pravična Rusija – patrioti – za resnico“. Izrazil je javno podporo ruskim separatistom na Krimu in v Donbasu. V Doneck je poslal pomoč in svetoval separatističnim voditeljem. Sodeloval je v konfliktu v Donbasu na strani separatistov kot namestnik poveljnika enega od separatističnih bataljonov in je svojo udeležbo tudi podrobno popisal.

Poleg tega je kot slavni pisatelj svojo slavo in ugled uporabil za širjenje protiukrajinske propagande ter za promoviranje pozitivne naravnanosti do priključitve Krima in dejavnosti separatistov v Donbasu. Prilepin je ukrajinske oblasti prikazoval kot korumpirane in jih okrivil za eskalacijo konflikta, pri čemer je Kijev označil za rusko mesto in izjavil, da bi moral biti najvišji ruski cilj zajetje Kijeva. Imel je glavno vlogo v ruskem dokumentarnem propagandnem filmu „Crimea: The Way Home“, ki poveličuje nezakonito priključitev krimskega polotoka s strani Rusije.

Zato je odgovoren za dejavno podporo ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine.

28.2.2022

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ)

tudi Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ)

Datum rojstva: 18.7.1975

Kraj rojstva: Podolsk, Ruska federacija

Funkcija: aktivist, novinar, propagandist, voditelj pogovorne oddaje z naslovom „The Antonyms“ na televizijskem kanalu RT, ki ga financira ruska država

Spol: moški

Anton Krasovski je novinar, ki vodi pogovorno oddajo „The Antonyms“ na televizijskem kanalu RT, financiranem s strani ruske države. Širil je protiukrajinsko propagando. Ukrajino je označil za rusko ozemlje in Ukrajince očrnil kot narod. Ukrajini je tudi grozil z rusko invazijo, če se bo še naprej približevala vstopu v Nato. Napeljeval je, da bi se takšno dejanje končalo z „odvzetjem“ ukrajinske ustave in njenim skupinskim „sežigom na ulici Khreshchatyk“. Poleg tega je predlagal, naj se Ukrajina pridruži Rusiji.

Zato je odgovoren za dejavno podporo ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine.

28.2.2022

689.

Arkady Viktorovich MAMONTOV

(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)

Datum rojstva: 26.5.1962

Kraj rojstva: Novosibirsk, Ruska federacija

Funkcija: televizijski novinar in televizijski voditelj, voditelj televizijskega šova „Author’s Program of Arkady Mamontov“ na televizijskem kanalu Rossiya-1, avtor dokumentarnih filmov

Spol: moški

Arkadij Mamontov vodi televizijski šov „Author’s Program of Arkady Mamontov“ in je avtor dokumentarnih filmov za rusko televizijo. Širil je protiukrajinsko propagando.

Režiral je propagandni film v podporo nezakoniti priključitvi Krima in Sevastopola, v katerem je ukrajinsko vlado pred nezakonito priključitvijo prikazal kot kaotično in anarhično. V filmih je Ukrajino prikazoval kot središče neonacizma, fašizma, nacionalizma in protiruskih čustev. Pretiraval je glede vloge skrajno desničarskih organizacij v Ukrajini. Ukrajino je obtožil, da vodi diskriminacijsko politiko do ruske kulture in jezika v Ukrajini. Spodkopaval je verodostojnost in legitimnost ukrajinskih oblasti z napeljevanjem, da je bila oranžna revolucija državni udar, ki je bil zamišljen v tujini, ter da je ukrajinska vlada odvisna od Združenih držav Amerike.

Zato je odgovoren za dejavno podporo ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine.

28.2.2022

690.

Sergei Mikhailovich PINCHUK

(Сергей Михайлович ПИНЧУК)

Datum rojstva: 26.7.1971

Kraj rojstva: Sevastopol, SSR Ukrajina (zdaj Ukrajina)

Funkcija: viceadmiral, prvi namestnik poveljnika črnomorske flote

Spol: moški

Sergej Pinčuk je viceadmiral in prvi namestnik poveljnika črnomorske flote, ki je podrejena južnemu vojaškemu območju ruskih oboroženih sil, ter sodeluje v vojaških napadih na Ukrajino.

Sredi oktobra 2021 so ruske vojaške sile na ukrajinski meji ali blizu nje in znotraj okupiranega ozemlja Krima začele krepitev vojaške prisotnosti brez primere. Ob tem je veliko opazovalcev in oblikovalcev politike izrazilo zaskrbljenost glede možnosti nove ruske invazije na Ukrajino ali drugih agresivnih dejanj. Sile črnomorske flote so sodelovale v obsežnih vojaških vajah v bližini ukrajinskih meja in znotraj njih.

Po odločitvi Vladimirja Putina o priznanju „Ljudske republike Doneck“ in „Ljudske republike Lugansk“ so vojaki južnega vojaškega ozemlja vstopili na ozemlje teh dveh samooklicanih republik. Rusija je 24. februarja 2022 začela obsežno vojaško invazijo v Ukrajini, ruski vojaki črnomorske flote pa so pristali v Mariupolu in Odesi.

Sergej Pinčuk je zato odgovoren za dejavno podporo ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine.

28.2.2022

691.

Alexey Yurevich AVDEEV

(Алексей Юрьевич АВДЕЕВ)

Datum rojstva: 17.5.1967

Kraj rojstva: Taškent, nekdanja ZSSR (zdaj Uzbekistan)

Funkcija: generalpodpolkovnik, namestnik poveljnika južnega vojaškega območja

Spol: moški

Aleksej Avdeev je namestnik poveljnika južnega vojaškega območja Rusije, ki je vpleteno v vojaške akcije proti Ukrajini.

Ukrajina je v zadnjem času glavna tarča južnega vojaškega območja. Zato je bila ustanovljena osma armada, prisotnost južnega vojaškega območja na območju nezakonito priključenega Krimskega polotoka pa povečana. Sredi oktobra 2021 so ruske vojaške sile na ukrajinski meji ali blizu nje in znotraj okupiranega ozemlja Krima začele krepitev vojaške prisotnosti brez primere. Ob tem je veliko opazovalcev in oblikovalcev politike izrazilo zaskrbljenost zaradi možnosti nove ruske invazije v Ukrajini ali drugih agresivnih dejanj. Čete južnega vojaškega območja so izvajale vojaške vaje na območjih okrog Ukrajine ter razporedile artilerijo in taktične bataljone na Krimski polotok. Po odločitvi Vladimirja Putina o priznanju „Ljudske republike Doneck“ in „Ljudske republike Lugansk“ so vojaki južnega vojaškega ozemlja vstopili na ozemlje teh dveh samooklicanih republik. Južno vojaško območje je tudi nadziralo vojaške vaje oboroženih sil separatističnih „republik“.

Aleksej Avdeev je zato odgovoren za dejavno podporo ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine.

28.2.2022

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Datum rojstva: 16.5.1969

Kraj rojstva: vas Troickaja, okrožje Krymski, regija Krasnodar, ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Funkcija: generalpodpolkovnik, poveljnik osme gardne kombinirane armade južnega vojaškega območja

Spol: moški

Andrej Sičevoj je generalpodpolkovnik in poveljnik osme gardne kombinirane armade južnega vojaškega območja, ki je vpletena v vojaške akcije proti Ukrajini.

Ukrajina je v zadnjem času glavna tarča južnega vojaškega območja. Zato je bila ustanovljena osma armada, prisotnost južnega vojaškega območja na ozemlju nezakonito priključenega Krimskega polotoka pa se je povečala. Sredi oktobra 2021 so ruske vojaške sile na ukrajinski meji ali blizu nje in znotraj okupiranega ozemlja Krima začele krepitev vojaške prisotnosti brez primere. Ob tem je veliko opazovalcev in oblikovalcev politike izrazilo zaskrbljenost zaradi možnosti nove ruske invazije v Ukrajini ali drugih agresivnih dejanj. Čete južnega vojaškega območja so izvajale vojaške vaje na območjih okrog Ukrajine ter razporedile artilerijo in taktične bataljone na Krimski polotok. Južno vojaško območje je tudi nadziralo vojaške vaje oboroženih sil separatističnih „republik“. Po odločitvi Vladimirja Putina o priznanju „Ljudske republike Doneck“ in „Ljudske republike Lugansk“ so vojaki južnega vojaškega ozemlja vstopili na ozemlje teh dveh samooklicanih republik. Rusija je 24. februarja 2022 začela obsežno vojaško invazijo v Ukrajini.

Andrej Sičevoj je zato odgovoren za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter tudi stabilnost in varnost Ukrajine.

28.2.2022

701.

Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

(rusko: Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ;

belorusko: Iван Iосiфавiч БАГУСЛАЎСКI)

Datum rojstva: 4.8.1968

Kraj rojstva: Kalivaria, SSR Belorusija (zdaj Belorusija)

Funkcija: generalmajor, vodja glavnega vojaškega inšpektorata oboroženih sil na beloruskem ministrstvu za obrambo

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Ivan Boguslavsky je generalmajor, vodja glavnega vojaškega inšpektorata oboroženih sil na beloruskem ministrstvu za obrambo.

Belorusija sodeluje pri ruski vojaški agresiji na Ukrajino z omogočanjem Rusiji, da izstreljuje balistične izstrelke iz Belorusije v Ukrajino, omogočanjem prevoza ruskega vojaškega osebja in težkega orožja, tankov in vojaških transporterjev v Belorusiji (cestni in železniški prevoz) v Ukrajino, omogočanjem ruskim vojaškim letalom, da letijo čez beloruski zračni prostor v Ukrajino, zagotavljanjem točk v Belorusiji za oskrbovanje ruskih vojaških letal, ki izvajajo dejavnosti proti Ukrajini in skladiščenjem ruskega orožja in vojaške opreme v Belorusiji.

Ivan Boguslavsky kot član beloruskih oboroženih sil na visokem položaju sodeluje v dejavnostih Belorusije, ki podpirajo rusko agresijo proti Ukrajini.

2.3.2022

702.

Dmitry Anatolievich MIHOLAP

(rusko: Дмитрий Анатольевич МИХОЛАП;

belorusko: Дзмiтрый Анатольевiч МIХАЛАП)

Datum rojstva: 28.12.1974

Kraj rojstva: Bukino, SSR Belorusija (zdaj Belorusija)

Funkcija: polkovnik, namestnik poveljnika beloruskih letalskih sil in sil zračne obrambe

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Dmitry Miholap je polkovnik, namestnik poveljnika beloruskih letalskih sil in sil zračne obrambe.

Belorusija sodeluje pri ruski vojaški agresiji na Ukrajino z omogočanjem Rusiji, da izstreljuje balistične izstrelke iz Belorusije v Ukrajino, omogočanjem prevoza ruskega vojaškega osebja in težkega orožja, tankov in vojaških transporterjev v Belorusiji (cestni in železniški prevoz) v Ukrajino, omogočanjem ruskim vojaškim letalom, da letijo čez beloruski zračni prostor v Ukrajino, zagotavljanjem točk v Belorusiji za oskrbovanje ruskih vojaških letal, ki izvajajo dejavnosti proti Ukrajini in skladiščenjem ruskega orožja in vojaške opreme v Belorusiji.

Dmitry Miholap kot član beloruskih oboroženih sil na visokem položaju sodeluje v dejavnostih Belorusije, ki podpirajo rusko agresijo proti Ukrajini.

2.3.2022

704.

Victor Vladimirovich SOYKO

(rusko: Виктор Владимирович СОЙКО;

belorusko: Вiктар Уладзiмiравiч СОЙКА)

Datum rojstva: 3.7.1971

Kraj rojstva: Komsomolskaja, SSR Belorusija (zdaj Belorusija)

Funkcija: polkovnik, namestnik poveljnika za oborožitev in vodja oddelka za oboroževanje beloruskih letalskih sil in sil zračne obrambe

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Victor Soyko je namestnik poveljnika za oborožitev in vodja oddelka za oboroževanje beloruskih letalskih sil in sil zračne obrambe

Belorusija sodeluje pri ruski vojaški agresiji na Ukrajino z omogočanjem Rusiji, da izstreljuje balistične izstrelke iz Belorusije v Ukrajino, omogočanjem prevoza ruskega vojaškega osebja in težkega orožja, tankov in vojaških transporterjev v Belorusiji (cestni in železniški prevoz) v Ukrajino, omogočanjem ruskim vojaškim letalom, da letijo čez beloruski zračni prostor v Ukrajino, zagotavljanjem točk v Belorusiji za oskrbovanje ruskih vojaških letal, ki izvajajo dejavnosti proti Ukrajini in skladiščenjem ruskega orožja in vojaške opreme v Belorusiji.

Victor Soyko kot član beloruskih oboroženih sil na visokem položaju sodeluje v dejavnostih Belorusije, ki podpirajo rusko agresijo proti Ukrajini.

2.3.2022

719.

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY

(Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ)

Datum rojstva: 16.5.1987

Kraj rojstva: Jekaterinburg, Ruska federacija

Funkcija: predsednik upravnega odbora PJSC Pipe Metallurgical Company

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Aleksander Dmitrijevič Pumpjanski je sin Dmitrija Aleksandroviča Pumpjanskega, ruskega predsednika upravnega odbora PJSC Pipe Metallurgical Company, ruskega svetovnega proizvajalca jeklenih cevi za naftno in plinsko industrijo. Je tudi nekdanji predsednik in nekdanji član upravnega odbora skupine Sinara (Sinara Group). Obe družbi podpirata organe Ruske federacije in podjetja v državni lasti, vključno z ruskimi železnicami, Gazpromom in Rosneftom, in imata koristi od sodelovanja z njimi.

Zato je fizična oseba, povezana z vodilnim poslovnežem, vključenim v gospodarske sektorje, ki zagotavljajo znaten vir prihodka vladi Ruske federacije, odgovorni za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine. Poleg tega Aleksander Dmitrijevič Pumpjanski materialno ali finančno podpira vlado Ruske federacije, odgovorno za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine, in ima od nje koristi.

9.3.2022

723.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Datum rojstva: 18.4.1968

Kraj rojstva: Minsk, Beloruska sovjetska republika (zdaj Belorusija)

Funkcija: izvršni direktor delniške družbe UCC Uralchem

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Dmitri Arkadevič Mazepin je večinski lastnik in nekdanji izvršni direktor podjetja za mineralna gnojila Uralchem. Uralchem Group je ruski proizvajalec najrazličnejših kemičnih izdelkov, tudi mineralnih gnojil in amonijevega solitra. Po navedbah podjetja je največji proizvajalec amonijevega nitrata in drugi največji proizvajalec amonijevih in dušikovih gnojil v Rusiji. Zato je Dmitri Arkadevič Mazepin vključen v gospodarske sektorje, ki zagotavljajo znaten vir prihodka vladi Ruske federacije, odgovorni za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

Dmitri Arkadevič Mazepin se je 24. februarja 2022 po prvi fazi ruskega napada na Ukrajino skupaj s 36 drugimi poslovneži sestal s predsednikom Vladimirjem Putinom in drugimi člani ruske vlade, da bi razpravljali o učinku ukrepanja po sprejetju zahodnih sankcij. Dejstvo, da je bil povabljen na ta sestanek, kaže, da je član najožjega kroga Vladimirja Putina in da podpira ali izvaja ukrepe ali politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost v Ukrajini. Kaže tudi, da je eden vodilnih poslovnežev, vključenih v gospodarske sektorje, ki zagotavljajo znaten vir prihodka vladi Ruske federacije, odgovorni za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

Dmitri Mazepin je decembra 2021 svoji podjetji s sedežem na Cipru Uralchem Holding in CI-Chemical Invest, ki nadzirata “Uralchem”, prenesel pod rusko jurisdikcijo v posebno upravno okrožje na Otoku oktobrske revolucije v območju Kaliningrada.

9.3.2022

731.

Dmitry Vladimirovich KONOV

(Дмитрий Владимирович КОНОВ)

Datum rojstva: 2.9.1970

Kraj rojstva: Moskva, Ruska federacija

Funkcija: nekdanji predsednik upravnega odbora PJSC SIBUR Holding, bil je zaposlen v finančnem oddelku OAO NK YUKOS, na različnih položajih v AKB Trust and Investment Bank, tudi podpredsednik – vodja oddelka za investicijsko bančništvo in generalni direktor oddelka za korporativno financiranje, tudi nekdanji član upravnega odbora OAO Gazprom nefteKhim Salavat in OAO Gazprombank

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Dmitri Vladimirovič Konov je nekdnji predsednik upravnega odbora PJSC SIBUR Holding in v tej funkciji je nadzoroval dejavnosti podjetja. SIBUR Holding je največje integrirano petrokemično podjetje v Rusiji in eno najhitreje rastočih podjetij v svetovni petrokemični industriji. SIBUR je vodilna petrokemična skupina na trgih v vzponu in največja petrokemična proizvajalka na ruskem trgu. Pomemben delež SIBURa je v lasti oligarhov, ki so blizu Vladimirja Putina: Leonida Mikhelsona in Gennadya Timchenka.

SIBUR Holding je tesno povezan z rusko vlado, zato je prihodek, ki ga ustvarja, pomemben vir prihodkov za rusko vlado.

Dmitri Konov je bil vključen v gospodarske sektorje, ki zagotavljajo znaten vir prihodka vladi Ruske federacije, odgovorni za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

9.3.2022

732.

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

(Никита Дмитриевич МАЗЕПИН)

Datum rojstva: 2.3.1999

Kraj rojstva: Moskva, Ruska federacija

Funkcija: nekdanji ruski avtomobilski dirkač v moštvu formule 1 Haas (F1 Team Haas) v sezoni 2022 svetovnega prvenstva formule 1 pod nevtralno zastavo, ki zastopa Rusko avtomobilsko federacijo

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Nikita Mazepin je sin Dmitrija Arkadievicha Mazepina, nekdanjega generalnega direktorja JSC UCC Uralchem. Do marca 2022 je bil dirkač v moštvu formule 1 Haas (F1 Team Haas), ki ga je sponzoriral Uralchem.

Je fizična oseba, povezana z vodilnim poslovnežem (očetom), vključenim v gospodarske sektorje, ki zagotavljajo znaten vir prihodka vladi Ruske federacije, odgovorni za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

9.3.2022

733.

Alexander Konstantinovich AKIMOV

(Александр Константинович АКИМОВ)

Datum rojstva: 10.11.1954

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

734.

Ivan Nikolayevich ABRAMOV

(Иван Николаевич АБРАМОВ)

Datum rojstva: 16.6.1978

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

735.

Mohmad Isaevich AKHMADOV

(Мохмад Исаевич АХМАДОВ)

Datum rojstva: 17.4.1972

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

736.

Sergei Petrovich ARENIN

(Сергей Петрович АРЕНИН)

Datum rojstva: 29.8.1958

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

737.

Yuri Viktorovich ARKHAROV

(Юрий Викторович АРХАРОВ)

Datum rojstva: 13.6.1977

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

738.

Anatoly Dmitrievich ARTAMONOV

(Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ)

Datum rojstva: 5.5.1952

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

739.

Mikhail Alexandrovich AFANASOV

(Михаил Александрович АФАНАСОВ)

Datum rojstva: 15.6.1953

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

740.

Oleg Aleksandrovich ALEKSEEV

(Олег Александрович АЛЕКСЕЕВ)

Datum rojstva: 21.12.1967

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

741.

Yelena Vladimirovna AFANASEVA

(Елена Владимировна АФАНАСЬЕВА)

Datum rojstva: 27.3.1975

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

742.

Alexander Davidovich BASHKIN

(Александр Давыдович БАШКИН)

Datum rojstva: 10.6.1962

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

743.

Andrey Alexandrovich BAZILEVSKY

(Андрей Александрович БАЗИЛЕВСКИЙ)

Datum rojstva: 24.2.1967

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

744.

Mukharbek Oybertovich BARAKHOYEV

(Мухарбек Ойбертович БАРАХОЕВ)

Datum rojstva: 4.1.1971

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

745.

Sergei Vyacheslavovich BEZDENEZHNYKH

(Сергей Вячеславович БЕЗДЕНЕЖНЫХ)

Datum rojstva: 25.8.1979

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

746.

Viktor Nikolayevich BONDAREV

(Виктор Николаевич БОНДАРЕВ)

Datum rojstva: 7.12.1959

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

747.

Yegor Afanasyevich BORISOV

(Егор Афанасьевич БОРИСОВ)

Datum rojstva: 15.8.1954

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

748.

Alexander Yuryevich BRYKSIN

(Александр Юрьевич БРЫКСИН)

Datum rojstva: 20.1.1967

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

749.

Mikhail Vladimirovich BELOUSOV

(Михаил Владимирович БЕЛОУСОВ)

Datum rojstva: 11.10.1953

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

750.

Sergei Vladimirovich BEREZKIN

(Сергей Владимирович БЕРЁЗКИН)

Datum rojstva: 23.6.1955

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

751.

Vladimir Andreyevich BEKETOV

(Владимир Андреевич БЕКЕТОВ)

Datum rojstva: 29.3.1949

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

752.

Yelena Vasilyevna BIBIKOVA

(Елена Васильевна БИБИКОВА)

Datum rojstva: 23.9.1956

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

753.

Andrey Vladimirovich CHERNYSHEV

(Андрей Владимирович ЧЕРНЫШЁВ)

Datum rojstva: 10.7.1970

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

754.

Alexander Vlademirovich DVOINYKH

(Александр Владимирович ДВОЙНЫХ)

Datum rojstva: 19.1.1984

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

755.

Vadim Yevgenyevich DENGIN

(Вадим Евгеньевич ДЕНЬГИН)

Datum rojstva: 23.9.1980

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

756.

Konstantin Konstantinovich DOLGOV

(Константин Константинович ДОЛГОВ)

Datum rojstva: 12.8.1968

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

757.

Gennady Egorovich EMELYANOV

(Геннадий Егорович ЕМЕЛЬЯНОВ)

Datum rojstva: 1.1.1957

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

758.

Olga Nikolayevna EPIFANOVA

(Ольга Николаевна ЕПИФАНОВА)

Datum rojstva: 19.8.1966

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

759.

Arsen Suleymanovich FADZAYEV

(Арсен Сулейманович ФАДЗАЕВ)

Datum rojstva: 5.9.1952

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

760.

Yuri Viktorovich ARKHAROV

(Юрий Викторович ФЁДОРОВ)

Datum rojstva: 1.1.1972

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

761.

Nikolai Vasilyevich FYODOROV

(Николай Васильевич ФЁДОРОВ)

Datum rojstva: 9.5.1958

Spol: moški

1967 Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

762.

Airat Minerasikhovich GIBATDINOV

(Айрат Минерасихович ГИБАТДИНОВ)

Datum rojstva: 16.1.1986

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

763.

Denis Vladimirovich GUSEV

(Денис Владимирович ГУСЕВ)

Datum rojstva: 26.12.1976

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

764.

Lilia Salavatovna GUMEROVA

(Лилия Салаватовна ГУМЕРОВА)

Datum rojstva: 16.12.1972

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

765.

Rimma Fyodorovna GALUSHINA

(Римма Фёдоровна ГАЛУШИНА)

Datum rojstva: 30.5.1963

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

766.

Suleiman Sadulayevich GEREMEYEV

(Сулейман Садулаевич ГЕРЕМЕЕВ)

Datum rojstva: 20.1.1971

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

767.

Tatyana Anatolyevna GIGEL

(Татьяна Анатольевна ГИГЕЛЬ)

Datum rojstva: 27.2.1960

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

768.

Alexander Vladislavovich GUSAKOVSKY

(Александр Владиславович ГУСАКОВСКИЙ)

Datum rojstva: 25.8.1970

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

769.

Dmitry Yuryevich GORITSKY

(Дмитрий Юрьевич ГОРИЦКИЙ)

Datum rojstva: 28.10.1970

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

770.

Lyubov Nikolayevna GLEBOVA

(Любовь Николаевна ГЛЕБОВА)

Datum rojstva: 7.3.1960

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

771.

Sergei Vasilyevich GORNYAKOV

(Сергей Васильевич ГОРНЯКОВ)

Datum rojstva: 5.1.1966

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

772.

Svetlana Petrovna GORYACHEVA

(Светлана Петровна ГОРЯЧЕВА)

Datum rojstva: 3.6.1947

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

773.

Vladimir Filippovich GORODETSKIY

(Владимир Филиппович ГОРОДЕЦКИЙ)

Datum rojstva: 11.7.1948

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

774.

Eduard Vladimirovich ISAKOV

(Эдуард Владимирович ИСАКОВ)

Datum rojstva: 4.10.1973

Spol: moški

1967 Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

775.

Vasily Nikolayevich IKONNIKOV

(Василий Николаевич ИКОННИКОВ)

Datum rojstva: 26.4.1961

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

776.

Sergey Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович ИВАНОВ)

Datum rojstva: 19.4.1952

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

777.

Aleksey Nikolayevich KONDRATENKO

(Алексей Николаевич КОНДРАТЕНКО)

Datum rojstva: 16.12.1969

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

778.

Alexander Bogdanovich KARLIN

(Александр Богданович КАРЛИН)

Datum rojstva: 29.10.1951

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

779.

Andrey Akardyevich KLIMOV

(Андрей Аркадьевич КЛИМОВ)

Datum rojstva: 9.11.1954

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

780.

Andrey Viktorovich KUTEPOV

(Андрей Викторович КУТЕПОВ)

Datum rojstva: 6.4.1971

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

781.

Belan Bagaudinovich KHAMCHIEV

(Белан Багаудинович ХАМЧИЕВ)

Datum rojstva: 7.12.1960

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

782.

Galina Nikolayevna KARELOVA

(Галина Николаевна КАРЕЛОВА)

Datum rojstva: 29.6.1960

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

783.

Irina Andreyevna KOZHANOVA

(Ирина Андреевна КОЖАНОВА)

Datum rojstva: 6.7.1987

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

784.

Krym Olievich KAZANOKOV

(Крым Олиевич КАЗАНОКОВ)

Datum rojstva: 19.7.1962

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

785.

Murat Krym-Gerievich KHAPSIROKOV

(Мурат Крым-Гериевич ХАПСИРОКОВ)

Datum rojstva: 26.1.1978

Spol: moški

1967 Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

786.

Nikolai Fyodorovich KONDRATYUK

(Николай Фёдорович КОНДРАТЮК)

Datum rojstva: 11.7.1957

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

787.

Oksana Vladimirovna KHLYAKINA

(Оксана Владимировна ХЛЯКИНА)

Datum rojstva: 28.11.1969

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

788.

Sergey Viktorovich KALASHNIK

(Сергей Викторович КАЛАШНИК)

Datum rojstva: 31.3.1978

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

789.

Vladimir Igorevich KOZHIN

(Владимир Игоревич КОЖИН)

Datum rojstva: 28.2.1959

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

790.

Vladimir Igorevich KRUGLY

(Владимир Игоревич КРУГЛЫЙ)

Datum rojstva: 27.5.1955

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

791.

Alexander Alexandrovich KARELIN

(Александр Александрович КАРЕЛИН)

Datum rojstva: 19.9.1967

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

792.

Andrey Igoryevich KISLOV

(Андрей Игоревич КИСЛОВ)

Datum rojstva: 29.8.1958

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

793.

Dmitry Gennadyevich KUZMIN

(Дмитрий Геннадьевич КУЗЬМИН)

Datum rojstva: 28.6.1975

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

794.

Grigory Borisovich KARASIN

(Григорий Борисович КАРАСИН)

Datum rojstva: 23.8.1949

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

795.

Konstantin Iosifovich KOSACHEV

(Константин Иосифович КОСАЧЕВ)

Datum rojstva: 17.9.1962

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

796.

Natalia Vladimirovna KOSYKHINA

(Наталия Владимировна КОСИХИНА)

Datum rojstva: 7.8.1972

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

797.

Nina Germanovna KULIKOVSKIH

(Нина Германовна КУЛИКОВСКИХ)

Datum rojstva: 5.2.1961

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

798.

Olga Nikolayevna KHOKHLOVA

(Ольга Николаевна ХОХЛОВА)

Datum rojstva: 18.11.1957

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

799.

Sergei Ivanovich KISLYAK

(Сергей Иванович КИСЛЯК)

Datum rojstva: 7.9.1950

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

800.

Sergey Nikolayevich KOLBIN

(Сергей Николаевич КОЛБИН)

Datum rojstva: 29.10.1969

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

801.

Vladimir Kasimirovich KRAVCHENKO

(Владимир Казимирович КРАВЧЕНКО)

Datum rojstva: 12.6.1964

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

802.

Grigory Petrovich LEDKOV

(Григорий Петрович ЛЕДКОВ)

Datum rojstva: 26.3.1969

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

803.

Vladimir Albertovich LEBEDEV

(Владимир Альбертович ЛЕБЕДЕВ)

Datum rojstva: 23.4.1962

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

804.

Yulia Viktorovna LAZUTKINA

(Юлия Викторовна ЛАЗУТКИНА)

Datum rojstva: 11.3.1981

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

805.

Alexei Petrovich MAYOROV

(Алексей Петрович МАЙОРОВ)

Datum rojstva: 29.12.1961

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

806.

Igor Nikolayevich MOROZOV

(Игорь Николаевич МОРОЗОВ)

Datum rojstva: 13.10.1956

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

807.

Sergei Gerasimovich MITIN

(Сергей Герасимович МИТИН)

Datum rojstva: 14.6.1951

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

808.

Sergey Nikolayevich MURATOV

(Сергей Николаевич МУРАТОВ)

Datum rojstva: 13.1.1964

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

809.

Farit Mubarakshevich MUKHAMETSHIN

(Фарит Мубаракшевич МУХАМЕТШИН)

Datum rojstva: 31.1.1947

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

810.

Sergei Patrovich MIKHAILOV

(Сергей Петрович МИХАЙЛОВ)

Datum rojstva: 22.5.1965

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

811.

Sergey Alexandrovich MARTYNOV

(Сергей Александрович МАРТЫНОВ)

Datum rojstva: 22.8.1959

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

812.

Taimuraz Dzhambekovich MAMSUROV

(Таймураз Дзамбекович МАМСУРОВ)

Datum rojstva: 13.4.1954

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

813.

Alexander Vladimirovich NAROLIN

(Александр Владимирович НАРОЛИН)

Datum rojstva: 27.6.1972

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

814.

Alexander Valeryevich NIKITIN

(Александр Валерьевич НИКИТИН)

Datum rojstva: 26.4.1976

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

815.

Boris Alexandrovich NEVZOROV

(Борис Александрович НЕВЗОРОВ)

Datum rojstva: 21.9.1955

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

816.

Viktor Feodosyevich NOVOZHILOV

(Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ)

Datum rojstva: 16.2.1965

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

817.

Alexander Vyacheslavovich NOVIUKHOV

(Александр Вячеславович НОВЬЮХОВ)

Datum rojstva: 5.10.1975

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

818.

Vyacheslav Vladimirovich NAGOVITSYN

(Вячеслав Владимирович НАГОВИЦЫН)

Datum rojstva: 2.3.1956

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

819.

Alexei Maratovich ORLOV

(Алексей Маратович ОРЛОВ)

Datum rojstva: 9.10.1961

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

820.

Dina Ivanovna OYUN

(Дина Ивановна ОЮН)

Datum rojstva: 25.6.1963

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

821.

Anna Ivanovna OTKE

(Анна Ивановна ОТКЕ)

Datum rojstva: 21.12.1974

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

822.

Gennady Ivanovich ORDENOV

(Геннадий Иванович ОРДЕНОВ)

Datum rojstva: 4.9.1957

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

823.

Alexander Yuryevich PRONYUSHKIN

(Александр Юрьевич ПРОНЮШКИН)

Datum rojstva: 31.7.1987

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

824.

Dmitry Sergeyevich PERMINOV

(Дмитрий Сергеевич ПЕРМИНОВ)

Datum rojstva: 3.4.1979

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

825.

Margarita Nikolayevna PAVLOVA

(Маргарита Николаевна ПАВЛОВА)

Datum rojstva: 22.1.1979

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

826.

Yelena Alekseyevna PERMINOVA

(Елена Алексеевна ПЕРМИНОВА)

Datum rojstva: 5.12.1980

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

828.

Elena Vladimirovna PISAREVA

(Елена Владимировна ПИСАРЕВА)

Datum rojstva: 20.1.1967

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

829.

Irina Alexandrovna PETINA

(Ирина Александровна ПЕТИНА)

Datum rojstva: 31.8.1972

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

830.

Sergey Nikolayevich PERMINOV

(Сергей Николаевич ПЕРМИНОВ)

Datum rojstva: 16.9.1968

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

831.

Vladimir Vladimirovich POLETAYEV

(Владимир Владимирович ПОЛЕТАЕВ)

Datum rojstva: 23.5.1975

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

832.

Alexander Vasilyevich RAKITIN

(Александр Васильевич РАКИТИН)

Datum rojstva: 17.5.1958

Spol: moški

1967 Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

833.

Grigoriy Alexeyevich RAPOTA

(Григорий Алексеевич РАПОТА)

Datum rojstva: 5.2.1944

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

834.

Irina Valeryevna RUKAVISHNIKOVA

(Ирина Валерьевна РУКАВИШНИКОВА)

Datum rojstva: 3.2.1973

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

835.

Sergey Nikolayevich RYABUKHIN

(Сергей Николаевич РЯБУХИН)

Datum rojstva: 13.11.1954

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

836.

Akhmat Anzorovich SALPAGAROV

(Ахмат Анзорович САЛПАГАРОВ)

Datum rojstva: 31.12.1962

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

837.

Alexei Vladimirovich SINITSYN

(Алексей Владимирович СИНИЦЫН)

Datum rojstva: 13.1.1976

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

838.

Andrei Anatolyevich SHEVCHENKO

(Андрей Анатольевич ШЕВЧЕНКО)

Datum rojstva: 29.5.1965

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

839.

Dmitry Vladimirovich SAVELYEV

(Дмитрий Владимирович САВЕЛЬЕВ)

Datum rojstva: 3.8.1968

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

840.

Evgeny Stepanovich SAVCHENKO

(Евгений Степанович САВЧЕНКО)

Datum rojstva: 8.4.1950

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

841.

Inna Yuryevna SVYATENKO

(Инна Юрьевна СВЯТЕНКО)

Datum rojstva: 6.9.1967

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

842.

Lyudmila Nikolayevna SKAKOVSKAYA

(Людмила Николаевна СКАКОВСКАЯ)

Datum rojstva: 13.11.1961

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

843.

Tatiana Anatolyevna SAKHAROVA

(Татьяна Анатольевна САХАРОВА)

Datum rojstva: 16.6.1973

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

844.

Alexander Alexandrovich SAVIN

(Александр Александрович САВИН)

Datum rojstva: 28.1.1962

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

845.

Anatoly Ivanovich SHIROKOV

(Анатолий Иванович ШИРОКОВ)

Datum rojstva: 29.12.1967

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

846.

Artem Gennadyevich SHEIKIN

(Артём Геннадьевич ШЕЙКИН)

Datum rojstva: 25.3.1980

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

847.

Elena Borisovna SHUMILOVA

(Елена Борисовна ШУМИЛОВА)

Datum rojstva: 1.4.1978

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

848.

Galina Nikolayevna SOLODUN

(Галина Николаевна СОЛОДУН)

Datum rojstva: 26.1.1968

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

849.

Lenar Rinatovich SAFIN

(Ленар Ринатович САФИН)

Datum rojstva: 11.2.1969

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

850.

Nikolai Petrovich SEMISOTOV

(Николай Петрович СЕМИСОТОВ)

Datum rojstva: 2.12.1968

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

851.

Valery Vladimirovich SEMYONOV

(Валерий Владимирович СЕМЁНОВ)

Datum rojstva: 16.9.1960

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

852.

Oleg Polikarpovich TKACH

(Олег Поликарпович ТКАЧ)

Datum rojstva: 23.9.1967

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

853.

Pavel Vladimirovich TARAKANOV

(Павел Владимирович ТАРАКАНОВ)

Datum rojstva: 21.6.1982

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

854.

Lyudmila Zaumovna TALABAYEVA

(Людмила Заумовна ТАЛАБАЕВА)

Datum rojstva: 6.6.1957

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

855.

Oleg Vladimirovich TSEPKIN

(Олег Владимирович ЦЕПКИН)

Datum rojstva: 15.9.1965

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

856.

Peter Nikolayevich TULTAEV

(Пётр Николаевич ТУЛТАЕВ)

Datum rojstva: 1.1.1961

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

857.

Vyacheslav Stepanovich TIMCHENKO

(Вячеслав Степанович ТИМЧЕНКО)

Datum rojstva: 20.11.1950

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

858.

Valery Petrovich USATYUK

(Валерий Петрович УСАТЮК)

Datum rojstva: 14.7.1948

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

859.

Mukharby Magomedovich ULBASHEV

(Мухарбий Магомедович УЛЬБАШЕВ)

Datum rojstva: 15.5.1960

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

860.

Alexander Vladelenovich VAINBERG

(Александр Владеленович ВАЙНБЕРГ)

Datum rojstva: 2.2.1961

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

861.

Alexander Gennadyevich VYSOKINSKY

(Александр Геннадьевич ВЫСОКИНСКИЙ)

Datum rojstva: 24.9.1973

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

862.

Nikolay Nikolayevich VLADIMIROV

(Николай Николаевич ВЛАДИМИРОВ)

Datum rojstva: 18.11.1979

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

863.

Yuri Konstantinovich VALYAEV

(Юрий Константинович ВАЛЯЕВ)

Datum rojstva: 18.4.1959

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

864.

Alexander Georgyevich VARFOLOMEEV

(Александр Георгиевич ВАРФОЛОМЕЕВ)

Datum rojstva: 4.6.1965

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

865.

Valery Nikolayevich VASILYEV

(Валерий Николаевич ВАСИЛЬЕВ)

Datum rojstva: 17.7.1965

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

866.

Yury Leonidovich VOROBYOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЁВ)

Datum rojstva: 2.2.1948

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

867.

Alexander Georgievich YAROSHUK

(Александр Георгиевич ЯРОШУК)

Datum rojstva: 15.11.1965

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

868.

Andrey Vladimirovich YATSKIN

(Андрей Владимирович ЯЦКИН)

Datum rojstva: 25.4.1969

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

869.

Irek Ishmukhametovich YALALOV

(Ирек Ишмухаметович ЯЛАЛОВ)

Datum rojstva: 27.1.1961

Spol: moški

1967 Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

870.

Andrei Nikolayevich YEPISHIN

(Андрей Николаевич ЕПИШИН)

Datum rojstva: 29.10.1967

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

871.

Gennady Vladimirovich YAGUBOV

(Геннадий Владимирович ЯГУБОВ)

Datum rojstva: 17.4.1968

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

872.

Anastasia Gennadyevna ZHUKOVA

(Анастасия Геннадьевна ЖУКОВА)

Datum rojstva: 8.11.1974

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

873.

Bair Bayaskhalanovich ZHAMSUYEV

(Баир Баясхаланович ЖАМСУЕВ)

Datum rojstva: 29.1.1959

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

874.

Nikolai Andreyevich ZHURAVLEV

(Николай Андреевич ЖУРАВЛЁВ)

Datum rojstva: 1.9.1976

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

875.

Viktor Viktororvich ZOBNEV

(Виктор Викторович ЗОБНЕВ)

Datum rojstva: 7.6.1964

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

876.

Igor Dmitryevich ZUBAREV

(Игорь Дмитриевич ЗУБАРЕВ)

Datum rojstva: 20.6.1966

Spol: moški

Član Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

877.

Olga Sergeyevna ZABRALOVA

(Ольга Сергеевна ЗАБРАЛОВА)

Datum rojstva: 30.3.1980

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

878.

Yelena Gennadyevna ZLENKO

(Елена Геннадьевна ЗЛЕНКО)

Datum rojstva: 20.6.1967

Spol: ženski

Članica Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

9.3.2022

879.

Roman Arkadyevich ABRAMOVICH

(Роман Аркадьевич АБРАМОВИЧ)

Funkcija: oligarh blizu Vladimirja Putina, večinski delničar Evraza, nekdanji guverner Čukotke

Datum rojstva: 24.10.1966

Kraj rojstva: Saratov, Ruska federacija

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Naslov: 1 Lipovaya Aleya, Nemchinovo, okrožje Odinstvo, Moskva, Rusija

Povezani posamezniki: Vladimir Putin

Povezani subjekti: Evraz Group SA, LLC Evraz Holding, Millhouse Capital

Roman Abramovič je ruski oligarh, ki ima dolge in tesne povezave z Vladimirjem Putinom. Ima privilegiran dostop do predsednika in je z njim v zelo dobrih odnosih. Ta povezava z ruskim voditeljem mu je pomagala pri ohranjanju njegovega precejšnjega bogastva. Je večinski delničar jeklarske skupine Evraz, ki je eden največjih ruskih davkoplačevalcev.

Zato ima koristi od ruskih nosilcev odločitev, odgovornih za priključitev Krima ali destabilizacijo Ukrajine. Je tudi eden vodilnih ruskih poslovnežev, vključenih v gospodarske sektorje, ki zagotavljajo znaten vir prihodka vladi Ruske federacije, odgovorni za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

15.3.2022

892.

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN

(Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Funkcija: nekdanji izvršni direktor in nekdanji namestnik izvršnega direktorja podjetja Yandex NV

Datum rojstva: 28.12.1981

Kraj rojstva: Erevan, Armenija

Državljanstvo: armensko

Spol: moški

Je nekdanji izvršni direktor podjetja Yandex, enega vodilnih ruskih tehnoloških podjetij, specializiranega za inteligentne izdelke in storitve na podlagi strojnega učenja. Nekdanji vodja novic Yandexa je podjetje obtožil, da je „ključni element pri skrivanju informacij“ pred Rusi o vojni v Ukrajini. Poleg tega podjetje ruske uporabnike, ki iščejo novice o Ukrajini na svojem iskalniku, opozarja na nezanesljive informacije na internetu, potem ko je ruska vlada grozila ruskim medijem zaradi tega, kar objavljajo.

24. februarja 2022 se je v Kremlju udeležil srečanja oligarhov z Vladimirjem Putinom, na katerem so razpravljali o učinku ukrepov po sprejetju zahodnih sankcij. Dejstvo, da je bil povabljen na ta sestanek, kaže, da je član najožjega kroga oligarhov blizu Vladimirja Putina in da podpira ali izvaja ukrepe ali politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost v Ukrajini. Je tudi eden vodilnih poslovnežev, vključenih v gospodarske sektorje, ki zagotavljajo znaten vir prihodka vladi Ruske federacije, odgovorni za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

15.3.2022

911.

Aleksandr Aleksandrovich SHULGIN

(Александр Александрович ШУЛЬГИН)

Datum rojstva: 2.5.1977

Kraj rojstva: Essentuki, Stavropolsko ozemlje, Ruska federacija

Funkcija: nekdanji izvršni direktor in nekdanji direktor podjetja Ozon Holdings Plc

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Aleksander Aleksandrovič Šulgin je vodilni poslovnež in nekdanji izvršni direktor vodilne ruske platforme za e-trgovanje z več kategorijami Ozon. 24. februarja 2022 se je v Kremlju udeležil srečanja oligarhov s predsednikom Vladimirjem Putinom, na katerem so razpravljali o učinku ukrepov po sprejetju zahodnih sankcij. Dejstvo, da je bil povabljen na ta sestanek, kaže, da je član najožjega kroga oligarhov blizu predsednika Putina in da podpira ali izvaja ukrepe ali politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost v Ukrajini. Poleg tega je vključen v gospodarske sektorje, ki zagotavljajo znaten vir prihodka vladi Ruske federacije, odgovorni za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

8.4.2022

917.

Musa Yusupovich BAZHAEV

(Муса Юсупович БАЖАЕВ)

Datum rojstva: 11.5.1966

Kraj rojstva: Ačkoj Martan, Čečenija, Ruska federacija

Funkcija: ruski poslovnež, sedanji predsednik moskovske skupine Alliance Group, ki ima v lasti sredstva v podjetjih na naftnem, tekstilnem, prehrambenem, finančnem in medijskem področju, nekdanji predsednik podjetja Russian Platinum

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Musa Bažajev je predsednik skupine JSC Alliance Group, ki združuje največje predstavnike industrije plina in nafte, industrijskih objektov, telekomunikacijskega sektorja ter stanovanjskega sektorja in javnih služb.

Je nekdanji predsednik upravnega odbora podjetja Russian Platinum, ki je bilo prepoznano kot ena vodilnih ruskih rudarskih družb, ki vladi Ruske federacije zagotavljajo pomemben vir prihodka. Leta 2021 so korporacija VEB.RF, skupina VTB Group in podjetje Russian Platinum podpisali memorandum o nameri za financiranje černogorskih nahajališč platinovo-bakrovo-nikljeve rude v regiji Krasnojarsk. Slovesnost ob podpisu je potekala na mednarodnem gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu v navzočnosti predsednika Putina. Je vodilni ruski poslovnež in sodi med 200 najbogatejših Rusov ter vključen v gospodarski sektor, ki vladi Ruske federacije zagotavlja pomemben vir prihodka.

Poleg tega je Musa Bažajev povezan s konzorcijem VEB.RF, ki je ruska institucija za finančni razvoj, ki dejavno materialno ali finančno podpira ruske nosilce odločitev, odgovorne za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine, oziroma ima od njih koristi.

8.4.2022

918.

Grigory Viktorovich BEREZKIN

Григорий Викторович БЕРЁЗКИН

Datum rojstva: 9.8.1966

Kraj rojstva: Moskva, Ruska federacija

Funkcija: predsednik upravnega odbora skupine ESN Group

Državljanstvo: rusko, hrvaško

Številka potnega lista: hrvaški potni list št. 101644415 (iztek veljavnosti: 18.3.2023)

Spol: moški

Grigorij Berezkin je vodilni ruski poslovnež in velja za „oprodo“ predsednika Vladimirja Putina.

Je predsednik upravnega odbora ESN Group, ki je ruska skupina z zasebno kapitalsko udeležbo s portfeljem naložb v različnih sektorjih, vključno – medijskem, energetskem in infrastrukturnem sektorju ter sektorju informacijskih tehnologij, naravnih virov in petrokemikalij. ESN Group je eden največjih ruskih davkoplačevalcev. Leta 2019 so korporacija Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Ruski sklad za neposredne naložbe (RDIF) in skupina ESN podpisali sporazum o naložbah v projekt za zasnovo, izgradnjo in upravljanje obrata za proizvodnjo metanola v regiji Amur na ruskem Daljnem vzhodu. Leta 2021 so korporacija VEB.RF, skupina VTB Group, skupina ESN Group, Ministrstvo za razvoj ruskega Daljnega vzhoda, korporacija Marubeni Corporation in podjetje Mitsui O.S.K. med vzhodnim gospodarskim forumom podpisali memorandum o soglasju za razvoj projekta, v okviru katerega bi ruske ladjedelnice gradile plovila, ki za gorivo uporabljajo metanol. Slovesnosti se je udeležil predsednik Putin.

Grigorij Berezkin je kot predsednik upravnega odbora skupine ESN Group vodilni poslovnež, vključen v gospodarske sektorje, ki zagotavljajo znaten vir prihodka vladi Ruske federacije, odgovorni za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine. Poleg tega materialno in finančno podpira vlado Ruske federacije, ki je odgovorna za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine, in ima od nje koristi.

8.4.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(rusko: Марина Александровна МОРДАШОВА)

(Marina Aleksandrovna MORDAŠOVA)

Datum rojstva: 17.5.1979

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Povezani posamezniki:

Aleksej Mordašov (soprog)

Kiril Mordašov (pastorek)

Nikita Mordašov (pastorek)

Povezani subjekti:

Ondero Limited, Britanski Deviški otoki

Unifirm Limited, Ciper

Ranel Assets Limited, Britanski Deviški otoki

Rayglow Limited, Ciper

ServerGroup LLC (Ruska federacija)

KN-Holding LLC (Ruska federacija)

Nordgold

Žena Alekseja Mordašova, predsednika družbe Severgroup. Slednji je prek različnih offshore podjetij, ki so v lasti njegove žene ali pod njenim nadzorom, vključno z Unifirm Limited, Ondero Limited in Ranel Assets Limited, nanjo prenesel svoja deleža potovalnega velikana TUI in zlatarskega podjetja Nordgold v skupni vrednosti več kot 1,5 milijarde EUR. Zato je Marina Aleksandrovna Mordašova fizična oseba, ki je povezana z osebo, uvrščeno na seznam, ki je odgovorna za podpiranje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, in finančno in materialno podpira ruske nosilce odločitev, odgovorne za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine, ter ima od njih koristi.

3.6.2022“.

Subjekti

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„40.

ZAO Interavtomatika (IA)

tudi: ЗАО „Интеравтоматика“, CJSC „Interavtomatika“

Naslov: 115280 Moskva, Avtozavodskaja ulica 14, Ruska federacija

Spletna stran: http://ia.ru

e-pošta: ia.office@ia.ru

Datum registracije: 31.1.1994

Številka vpisa: 1037739044111

Identifikacijska davčna številka: 7725056162

V postopku likvidacije.

Upravitelj: Alexey Anatolievich Ananyev

Družba, specializirana za nadzorne in komunikacijske sisteme za elektrarne, ki je sklenila pogodbe za projekte v zvezi z gradnjo elektrarn in namestitvijo plinskih turbin v Sevastopolu in Simferopolu. To prispeva k vzpostavitvi neodvisnega vira električne energije za Krim in Sevastopol, na ta način pa je v podporo njuni ločitvi od Ukrajine ter spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

4.8.2017

81.

Sovcombank

(prej znana kot Buycombank)

Polno ime firme: javna delniška družba „Sovcombank“

Vrsta subjekta: javna delniška družba

Naslov: Prospekt Tekstilshchikov, 46, Kostroma, okrožje Kostroma, 156000, Ruska federacija

Datum registracije: 1.9.2014

Številka vpisa: 1144400000425

Davčna identifikacijska številka: 4401116480

Povezani subjekt: vlada Ruske federacije

Sovcombank, prej znana kot Buycombank, je ena največjih ruskih bank, vlada in Ruska centralna banka pa jo priznavata kot sistemsko pomembno rusko finančnokreditno institucijo. Sovkombank je torej pravna oseba, subjekt ali organ, vključen v gospodarske sektorje, ki zagotavljajo pomemben vir prihodka vladi Ruske federacije, ki je odgovorna za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

8.4.2022“.


SKLEPI

15.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 239/149


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/1530

z dne 14. septembra 2022

o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Sklep 2014/145/SZVP (1).

(2)

Svet je 10. marca 2022 sprejel Sklep (SZVP) 2022/411 (2), s katerim je podaljšal ukrepe iz Sklepa 2014/145/SZVP za nadaljnjih šest mesecev.

(3)

Zaradi nadaljnjega spodkopavanja oziroma ogrožanja ozemeljske nedotakljivosti, suverenosti in neodvisnosti Ukrajine bi bilo treba Sklep 2014/145/SZVP podaljšati za nadaljnjih šest mesecev.

(4)

Na podlagi pregleda posameznih uvrstitev na seznam iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP, ki ga je opravil Svet, bi bilo treba posodobiti infromacije v zvezi s 548 posamezniki in dvema subjektoma. Poleg tega bi bilo treba iz te Priloge črtati vnose za dve osebi in eno umrlo osebo ter osem podvojenih vnosov.

(5)

Sklep 2014/145/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2014/145/SZVP se spremeni:

(1)

v členu 6 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Ta sklep se uporablja do 15. marca 2023.“;

(2)

Priloga se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 14. septembra 2022

Za Svet

predsednik

M. BEK


(1)  Sklep Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 78, 17.3.2014, str. 16).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2022/411 z dne 10. marca 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 84, 11.3.2022, str. 28).


PRILOGA

V Prilogi k Sklepu 2014/145/SZVP se:

(1)

vnosi v zvezi z naslednjimi osebami črtajo:

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY (Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ);

906.

Olga AYZIMAN (Ольга АЙЗИМАН);

916.

Saodat NARZIEVA (Саодат НАРЗИЕВА);

(2)

naslednji podvojeni vnosi črtajo:

338.

Alexey CHERNYAK (Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК);

402.

Leonid BABASHOV (Леонид Иванович БАБАШОВ);

418.

Alexander BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ);

521.

Tatyana LOBACH (Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ);

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV (Александр Михайлович БАБАКОВ);

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ);

827.

Alexei Konstantinovich PUSHKOV (Алексей Константинович ПУШКОВ);

966.

Vladislav Nikolaevich DEINEGO (Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО);

(3)

vnosi v zvezi z osebami in subjekti, navedenimi v nadaljevanju, nadomestijo z naslednjimi vnosi:

Osebe

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 15.8.1976

Kraj rojstva: Ulan-Ude, ASSR Burjatija (Ruska SFSR) (zdaj Ruska federacija)

Termigalijev je imel kot nekdanji podpredsednik vlade Krima pomembno vlogo pri odločitvah „Vrhovnega sveta“ o „referendumu“ proti ozemeljski nedotakljivosti Ukrajine z dne 16. marca 2014. Dejavno je lobiral za vključitev Krima v Rusko federacijo.

11. junija 2014 je odstopil s položaja „prvega podpredsednika vlade“ t. i. „Republike Krim“. Nekdanji generalni direktor upravljavske družbe rusko-kitajskega investicijskega sklada za regionalni razvoj.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Spol: moški

Datum rojstva: 13.6.1961

Kraj rojstva: Moskva, Ruska federacija, ali Sevastopol, Ukrajina

Chaliy je 23. februarja 2014 na zahtevo javnosti postal „ljudski župan Sevastopola“ in sprejel to „izvolitev“. Dejavno se je zavzemal, da Sevastopol postane ločena enota Ruske federacije po referendumu 16. marca 2014. Bil je eden od sopodpisnikov „pogodbe o pristopu Krima k Ruski federaciji“ z dne 18. marca 2014. Od 1. do 14. aprila 2014 je bil vršilec dolžnosti „guvernerja“ Sevastopola, sicer pa je nekdanji „izvoljeni“ predsednik „zakonodajne skupščine“ mesta Sevastopol. Bil je član „zakonodajne skupščine“ mesta Sevastopol (do septembra 2019).

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

Za sodelovanje v postopku priključitve je prejel rusko državno odlikovanje, tj. „red za zasluge domovini“ prve stopnje.

Predsednik Dobrodelnega sklada za zgodovinski in kulturni razvoj mesta „Petintrideseta obalna utrdba“.

Generalni direktor podjetja Smart Electric Networks LLC (OOO „Разумные электрические сети“).

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 5.1.1958

Kraj rojstva: Abakan, Kakazija, Ruska federacija

Nekdanji predsednik Odbora za varnost in obrambo Zveznega sveta Ruske federacije.

Ozerov je 1. marca 2014 v imenu Odbora za varnost in obrambo Zveznega sveta Ruske federacije v Zveznem svetu javno podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini.

Julija 2017 je odstopil s funkcije predsednika Odbora za varnost in obrambo. Še naprej je član sveta in član Odbora za notranjo ureditev in parlamentarne zadeve.

Ozerov je bil 10. oktobra 2017 z odlokom N 372-SF vključen v začasno komisijo Zveznega sveta Ruske federacije za zaščito državne suverenosti in preprečevanje poseganja v notranje zadeve.

Njegov mandat v Zveznem svetu je potekel septembra 2019. Od oktobra 2019 je svetovalec fundacije Rospolitika.

Trenutno je namestnik vodje centra za svetovanje „Agencija za taktične rešitve“ pri Ruski predsedniški akademiji nacionalne gospodarske in javne uprave.

17.3.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 15.2.1957

Kraj rojstva: Barnaul, Ruska federacija

Nekdanji poveljnik ruskih letalskih sil, generalpolkovnik. Na vodstvenem položaju je odgovoren za napotitev ruskih letalskih sil na Krim.

Nekdanji predsednik odbora državne dume Ruske federacije za obrambo. Namestnik predsednika odbora državne dume za razvoj civilne družbe.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Spol: moški

Datum rojstva: 19.5.1960

Kraj rojstva: Ignatovo, Vologodsk oblast (Vologodsko okrožje), ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Nekdanji poslanec državne dume in nekdanji predsednik odbora dume za ustavno pravo. Odgovoren je za pospešitev sprejetja zakonodaje o priključitvi Krima in Sevastopola Ruski federaciji.

Nekdanji član vrhovnega sveta stranke Združena Rusija. Svetovalec predsednika dume Volodina. Trenutno vodilni raziskovalec na državnem in pravnem inštitutu Ruske akademije znanosti.

Sopredsednik ruskega združenja odvetnikov.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (tudi Bes (hudič))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

tudi Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

tudi Igor Nikolaevich BEREGOVOY

(Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)

Spol: moški

Datum rojstva: 30.12.1965

Kraj rojstva: Simferopol, Krim, Ukrajina

Eden od nekdanjih voditeljev samooklicane milice iz Horlivke. Prevzel je nadzor nad poslopjem urada ukrajinske službe nacionalne varnosti regionalne vlade v Donecku, zatem pa zasedel okrožni urad Ministrstva za notranje zadeve v mestu Horlivka. Povezan je z Igorjem Strelkovim/Girkinom in je bil pod njegovim poveljstvom vpleten v umor namestnika predsednika mestnega sveta Horlivke Volodimirja Ribaka.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike. Z ruskimi enotami se je aprila 2022 vrnil v Berdjansk in je vključen v „zagotavljanje javnega miru“ v regiji.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Spol: ženski

Datum rojstva: 18.3.1980

Kraj rojstva: Mihajlovka, okrožje Vorošilovgrad, SSR Ukrajina, ali Evpatorija, SSR Ukrajina (zdaj Ukrajina)

Nekdanja poslanka državne dume, izvoljena na ozemlju nezakonito priključene Avtonomne republike Krim.

Nekdanja tožilka t. i. „Republike Krim“. Dejavno je sodelovala pri priključitvi Krima Rusiji.

Nekdanja podpredsednica odbora za mednarodne zadeve, članica komisije za preiskave tujega vmešavanja v notranje zadeve Ruske federacije, članica odbora državne dume Ruske federacije za varnost in boj proti korupciji. Nekdanja veleposlanica v diplomatskem zboru Ruske federacije.

Trenutno namestnica vodje Zvezne agencije za zadeve Skupnosti neodvisnih držav, sonarodnjake, ki živijo v tujini in mednarodno humanitarno sodelovanje (the Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation (Rosotrudničestvo)).

„Oblastit“ t. i. „Republike Krim“ so ji leta 2015 podelile odlikovanje, tj. „red za predanost dolžnosti“.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Spol: moški

Datum rojstva: 25.7.1972

Kraj rojstva: Moskva, Ruska federacija

Nekdanji t. i. „predsednik vlade Ljudske republike Doneck“; v tej funkciji je bil odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti tako imenovane „vlade Ljudske republike Doneck“ (8. julija 2014 je na primer izjavil, da „naša vojska izvaja posebno operacijo proti ukrajinskim ‚fašistom‘“); podpisnik memoranduma o soglasju o „uniji Novorusija“. Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike; vodi „zvezo donbaških prostovoljcev“.

Predsednik odbora zveze donbaških prostovoljcev. Dejavno vključen v novačenje in usposabljanje „prostovoljcev“, ki jih pošljejo v boj v Donbas.

Poslanec državne dume od septembra 2021. Oktobra 2021 je izjavil, da so separatistične sile v vzhodni Ukrajini „ruske sile“.

Namestnik predsednika odbora državne dume za zadeve SND, evrazijsko povezovanje in odnose s sonarodnjaki.

Glasoval je za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY

tudi Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Spol: moški

Datum