ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 120

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 65
21. april 2022


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/658 z dne 21. aprila 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/659 z dne 21. aprila 2022 o izvajanju Uredbe (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

5

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2022/660 z dne 21. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

11

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2022/661 z dne 21. aprila 2022 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/849 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

14

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

21.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/658

z dne 21. aprila 2022

o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (1), in zlasti člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 269/2014.

(2)

Unija še naprej obsoja dejanja in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

(3)

Svet meni, da bi bilo treba zaradi njihove vloge pri spodkopavanju ali ogrožanju ozemeljske nedotakljivosti, suverenosti in neodvisnosti Ukrajine ter zato, ker imajo koristi od ruskih nosilcev odločanja, odgovornih za priključitev Krima ali destabilizacijo vzhodne Ukrajine, na seznam oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 269/2014 dodati dva posameznika.

(4)

Uredbo (EU) št. 269/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 269/2014 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na datum objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. aprila 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  UL L 78, 17.3.2014, str. 6.


PRILOGA

Na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 269/2014 se dodajo naslednje osebe:

Osebe

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„211.

Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO

(ukrajinsko Сергiй Вiталiйович КУРЧЕНКО; rusko Сергей Витальевич КУРЧЕНКО)

Spol: moški

Datum rojstva: 21. 9. 1985

Kraj rojstva: Harkov, Ukrajina

Državljanstvo: ukrajinsko

Serhiy Vitaliyovich je ukrajinski poslovnež. Ob podpori proruskih separatistov je prevzel nadzor nad več velikimi metalurškimi, kemičnimi in energetskimi obrati na separatističnih območjih Donbasa. Njegovo podjetje ‚Gaz-Alliance‘ je monopoliziralo premogovništvo v Donbasu, potem ko so bili njegovi konkurenti izrinjeni s trga, domnevno s pomočjo Rusije. Organiziral je in izkoristil nezakonito shemo izvoza premoga iz Donbasa v Rusijo in Evropo kljub sankcijam EU. Premog, pridobljen v njegovih rudnikih, je bil ponovno registriran in nezakonito izvožen prek ruskih pristanišč.

Kurchenko je velikim ruskim družbam in državnim holdingom pomagal, da so se izognili omejevalnim ukrepom EU, saj je deloval kot njihov podizvajalec na ozemljih pod nadzorom Rusije. Bil je posrednik pri izvozu ruskega plina, goriva in električne energije v separatistične dele Donbasa, kar je okrepilo njihovo neodvisno oskrbo z energijo in spodkopalo njihovo gospodarsko povezovanje z Ukrajino. Poleg tega je dobavljal gorivo na nezakonito zaseden Krimski polotok. S tem je okrepil neodvisno oskrbo z energijo na tem ozemlju. Prav tako je lastnik največjega naftnega skladišča na Krimskem polotoku.

S tem je imel koristi od ruskih nosilcev odločanja, odgovornih za priključitev Krima in destabilizacijo vzhodne Ukrajine, vodil je transakcije s separatističnimi skupinami v regiji Donbas v Ukrajini ter dejavno podpiral ukrepe in politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

21.4.2022

234.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN (Jevgenij Viktorovič PRIGOŽIN)

(Евгений Викторович ПРИГОЖИН)

Datum rojstva: 1. 6. 1961

Kraj rojstva: Leningrad, nekdanja ZSSR (zdaj Sankt Peterburg, Ruska federacija)

Funkcija: pomemben poslovnež, tesno povezan z ruskim političnim vodstvom

Povezane osebe: Ljubov Valentinovna Prigožina (soproga); Violeta Prigožina (mati)

Povezani subjekti: skupina Wagner Group, Agencija za spletne raziskave (Internet Research Agency), skupina podjetij Concord, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Jevgenij Prigožin je pomemben ruski poslovnež, ki je tesno povezan s predsednikom Putinom in ruskim ministrstvom za obrambo. Je ustanovitelj in neuradni vodja skupine Wagner, vojaškega subjekta brez pravne osebnosti s sedežem v Rusiji, ki je odgovoren za napotitev plačancev skupine Wagner v Ukrajino.

Concord, znan tudi kot KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, podjetje, ki ga je Prigožin ustanovil in imel v lasti do novembra 2019, ter skupina drugih podjetij, povezanih z njim, vključno s Concord Management and Consulting LLC in Megaline LLC, imajo koristi od velikih javnih naročil ruskega ministrstva za obrambo, izvedenih po nezakoniti priključitvi Krima Rusiji in okupaciji vzhodne Ukrajine s strani separatistov, ki jih podpira Rusija.

Zato je odgovoren za dejavnosti, ki spodkopavajo in ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, ter jih tudi dejavno izvaja. Poleg tega ima koristi od ruskih nosilcev odločitev, odgovornih za priključitev Krima ali destabilizacijo vzhodne Ukrajine.

21.4.2022“


21.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/5


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/659

z dne 21. aprila 2022

o izvajanju Uredbe (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2017/1509 z dne 30. avgusta 2017 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 329/2007 (1) in zlasti člena 47 Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 30. avgusta 2017 sprejel Uredbo (EU) 2017/1509.

(2)

Svet je v svojih sklepih z dne 17. julija 2017 navedel, da bo Unija preučila nadaljnje ustrezne odzive na dejanja Demokratične ljudske republike Koreje (v nadaljnjem besedilu: DLRK), ki ogrožajo svetovni režim neširjenja orožja in razorožitve, zlasti z dodatnimi avtonomnimi omejevalnimi ukrepi.

(3)

Varnostni svet Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: VSZN) je 22. decembra 2017 sprejel Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: RVSZN) 2397 (2017) v kateri je ponovno potrdil, da DLRK ne sme izvesti nobene nadaljnje izstrelitve, pri kateri bi bila uporabljena tehnologija balističnih izstrelkov, nobenega jedrskega poskusa oziroma kakršne koli drugačne provokacije; nemudoma mora prekiniti vse dejavnosti, povezane s svojim programom balističnih izstrelkov, in v zvezi s tem ponovno začeti uresničevati že sprejete zaveze glede vsakršnega izstreljevanja; takoj popolnoma, preverljivo in nepovratno opustiti vse jedrsko orožje in obstoječe jedrske programe ter takoj prenehati z vsemi s tem povezanimi dejavnostmi ter popolnoma, preverljivo in nepovratno opustiti morebitne druge obstoječe programe, povezane z orožjem za množično uničevanje in balističnimi izstrelki.

(4)

DLRK je 24. marca 2022 izstrelila medcelinski balistični izstrelek. Med 5. januarjem in 24. marcem 2022 je DLRK izstrelke izstrelila vsaj dvanajstkrat.

(5)

Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) je 25. marca 2022 dal izjavo v imenu Unije, v kateri je obsodil izstrelitev medcelinskega balističnega izstrelka s strani DLRK 24. marca 2022, kar je kršitev več RVSZN ter resna grožnja mednarodnemu in regionalnemu miru in varnosti. V tej izjavi je DLRK tudi pozval, naj se vzdrži vseh nadaljnjih ukrepov, ki bi lahko povečali mednarodne ali regionalne napetosti, in spoštuje zadevne RVSZN ter popolnoma, preverljivo in nepovratno opusti vse jedrsko orožje in drugo orožje za množično uničevanje ter ukine programe za balistične izstrelke in obstoječe jedrske programe in takoj preneha vse s tem povezane dejavnosti. Visoki predstavnik je izjavil tudi, da je Unija po potrebi pripravljena izvesti in dopolniti vse ukrepe, ki bi jih VSZN sprejel v odziv na izstrelitev medcelinskega balističnega izstrelka 24. marca 2022.

(6)

Zaradi nadaljevanja dejavnosti DLRK, povezanih z balističnimi izstrelki, ki pomenijo kršitev in očitno neupoštevanje zadevnih RVSZN, bi bilo treba na sezname fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz prilog XV in XVI k Uredbi (EU) 2017/1509, uvrstiti še osem posameznikov in štiri subjekte.

(7)

Prilogi XV in XVI k Uredbi (EU) 2017/1509 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi XV in XVI k Uredbi (EU) 2017/1509 se spremenita, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. aprila 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  UL L 224, 31.8.2017, str. 1.


PRILOGA

Prilogi XV in XVI k Uredbi (EU) 2017/1509 se spremenita:

(1)

v Prilogi XV se pod naslovom „Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 34(1) in (3)“, podnaslov „(a) Fizične osebe, ki so uvrščene na seznam v skladu s točko (a) člena 34(4)“, dodajo naslednji vnosi:

 

Ime

Drugo ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„28.

KIM Su Gil

KIM Su-Gil

Datum rojstva: 1950

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Kot direktor generalnega politbiroja ljudske vojske Koreje med letoma 2018 in 2021 ter član komisije za državne zadeve med letoma 2019 in 2021 je bil odgovoren za izvajanje odločitev Delavske stranke Koreje, povezanih z razvojem jedrskih in balističnih programov, ki so kršitev resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) in 2397 (2017).

29.

JON Il Ho

JON Il-Ho

Datum rojstva: 1955 ali 1956

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Kot ‚vodilni uradnik na področju znanosti nacionalne obrambe‘ ima pomembno vlogo in je odgovoren za razvoj programov DLRK za orožje za množično uničevanje. Avgusta 2019 je napredoval v generalpolkovnika, 16. februarja je prejel nagrado za znanost in tehnologijo, je direktor Raziskovalnega inštituta za avtomatizacijo in inštituta Univerze za tehnologijo Kim Chaek ter namestnik direktorja enega od oddelkov centralnega komiteja Delavske stranke; prisoten je bil pri izstrelitvah medcelinskih balističnih izstrelkov Hwasong-14 4. julija 2017 in 28. julija 2017 ter pri izstrelitvi večine drugih izstrelkov v letih 2017, 2019 in marca 2020.

30.

JONG Sung Il

JONG Sung-Il

Datum rojstva: 20.3.1961

Št. potnega lista: 927240105

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Kot ‚visoki predstavnik stranke‘ in ‚vodilni uradnik na področju znanosti nacionalne obrambe‘ ter, kot je ugotovila ena od držav članic ZN, nekdanji namestnik direktorja oddelka za proizvodnjo streliva v Centralnem komiteju Delavske stranke Koreje leta 2017 ima pomembno vlogo pri razvoju programov DLRK za orožje za množično uničevanje, zlasti balističnih izstrelkov, in je zanje odgovoren. Prisoten je bil pri preizkusih medcelinskih balističnih izstrelkov Hwasong-14 4. in 28. julija 2017 ter izstrelitvi balističnih izstrelkov/velikega večcevnega raketnega sistema 24. avgusta 2019 in 10. septembra 2019.

31.

YU Jin

YU Jin

Datum rojstva: 1960

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Kot direktor oddelka za proizvodnjo streliva in namestnik člana politbiroja Centralnega komiteja Delavske stranke Koreje ima pomembno vlogo pri programih DLRK za orožje za množično uničevanje na jedrskem in balističnem področju. Pred izstrelitvijo medcelinskih balističnih izstrelkov marca 2022 je spremljal Kim Jong Una na Nacionalno upravo za vesoljski razvoj, leta 2021 pa je sodeloval na razstavi nacionalne obrambe, na kateri so bili prikazani očitno novi orožni sistemi. Kot namestnik direktorja je bil prisoten pri preizkusih medcelinskih balističnih izstrelkov Hwasong-14 4. in 28. julija 2017, Kim Jong Unovem pregledu novega tipa podmornice za katerega je DLRK navedla, da je namenjen strateškemu namenu izstrelitve podmorniških balističnih raket, ki bi lahko nosile jedrske bojne glave, 22. julija 2019, ter izstrelitvi balističnih izstrelkov 25. in 30. julija ter 2. avgusta 2019.“

(2)

v Prilogi XVI se pod naslovom „Seznam oseb, subjektov ali organov iz člena 34(1) in (3)“, podnaslov „(a) Fizične osebe“, dodajo naslednji vnosi:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„25.

PAK Hwa Song

tudi PAK Hwa-Song

soustanovitelj podjetja CONGO ACONDE

Kraj rojstva: DLRK

Št. potnega lista: 654331357

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

Naslov: Demokratična republika Kongo (DRK)

21.4.2022

Pak Hwa Song se izogiba sankcijam in je odgovoren za finančno podporo jedrskim in balističnim programom DRLK. Je soustanovitelj podjetja CONGO ACONDE, ki je navidezna družba za PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO sodeluje pri izvozu kipov v več podsaharskih držav, s čimer krši sankcije ZN. Pak je kršil resolucije VS ZN tudi s tem, da je v Lumbubašiju odprl bančni račun v podružnici banke s sedežem v Kamerunu. Pak sodeluje s Hwang Kil Sujem. Zagotavlja finančne storitve, ki podpirajo režim DLRK in njegove jedrske programe.

26.

HWANG Kil Su

tudi HWANG Kil-Su

soustanovitelj podjetja CONGO ACONDE

Kraj rojstva: DLRK

Št. potnega lista: 654331363

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

Naslov: Demokratična republika Kongo (DRK)

21.4.2022

Hwang Kil Su se izogiba sankcijam in je odgovoren za finančno podporo jedrskim in balističnim programom DLRK. Je soustanovitelj podjetja CONGO ACONDE, ki je navidezna družba za PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO sodeluje pri izvozu kipov v več podsaharskih držav, s čimer krši resolucije VS ZN. Hwang je kršil resolucije VS ZN tudi s tem, da je v Lumbubašiju odprl bančni račun v podružnici banke s sedežem v Kamerunu. Hwang sodeluje s Pak Hwa Songom. Zagotavlja finančne storitve, ki podpirajo režim DLRK in njegove jedrske programe.

27.

IM Song Sun

tudi IM Song-Sun

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Im Song Sun se kot predstavnik podjetja Corman Construction Company (Tong Bang), navidezne družbe skupine Mansudae Overseas Project (MOP) Group, ki je uvrščena na seznam ZN, izogiba sankcijam, s čimer krši določbe RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ali 2397 (2017). Vodi gradbene projekte tega podjetja v Senegalu in prejema plačila za pogodbe podjetij MOP in Corman Construction ter je zato odgovoren za finančne dejavnosti, ki podpirajo jedrske in balistične programe DLRK.

28.

CHOE Song Chol

tudi CHOE Song-Chol

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Choe Song Chol se kot predstavnik podjetja Corman Construction Company (Tong Bang), navidezne družbe skupine Mansudae Overseas Project (MOP) Group, ki je uvrščena na seznam ZN, izogiba sankcijam, s čimer krši določbe RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ali 2397 (2017). Vodi gradbene projekte tega podjetja v Senegalu in prejema plačila za pogodbe podjetij MOP in Corman Construction ter je zato odgovoren za finančne dejavnosti, ki podpirajo jedrske in balistične programe DLRK.“

(3)

v Prilogi XVI se pod naslovom „Seznam oseb, subjektov ali organov iz člena 34(1) in (3)“, podnaslov „(b) Pravne osebe, subjekti in organi“, dodajo naslednji vnosi:

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„5.

Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC

Naslov: Denden Street N028, Asmara, 257, Eritreja

21.4.2022

Podjetje Eritech Computer Assembly & Communication technology PLC je pod nadzorom ali vodstvom eritrejskih obrambnih sil in ima sedež v kompleksu centra za vojaško tehnologijo Asha Golgol, v katerem se izdeluje, prilagaja ali popravlja civilna, vojaška in paravojaška oprema. Izogiba se sankcijam in je odgovorno za podporo jedrskim in balističnim programom DLRK, saj je bilo opredeljeno kot predvideni prejemnik pošiljke vojaške komunikacijske opreme s poreklom iz DLRK v juliju 2016. Večino zadevne opreme je poslal Glocom, ki je podjetje v DLRK, specializirano za dobavo vojaške opreme za prenos in povezano z obveščevalnimi službami DLRK ter ki krši zlasti RVSZN 2270 (2016).

6.

Korea General Corporation for External Construction (tudi: KOGEN, GENCO)

Naslov: Okrožje Taedonggang, Pjongjang, Demokratična ljudska republika Koreja

21.4.2022

Glede na predstavitev na uradnem spletnem portalu DLRK Naenara podjetje Korea General Corporation for External Construction (KOGEN) kot profesionalno gradbeno podjetje v tujini napotuje kvalificirane delavce v Združene arabske emirate, Kuvajt, Katar, Jemen, Rusijo, Libijo in Mongolijo ter tam izvaja projekte. Ima tudi lokalne podružnice, na primer v Zambiji. Podjetje KOGEN se tako izogiba sankcijam in je odgovorno za finančno podporo jedrskim in balističnim programom DLRK, saj v celoti ali delno prenaša plače delavcev, napotenih v tujino, režimu, kar je praksa, ki jo RVSZN 2397 (2017) prepoveduje.

7.

Chilsong Trading Corporation

Naslov: Pjongjang, Demokratična ljudska republika Koreja

21.4.2022

Podjetje Chilsong Trading Corporation se izogiba sankcijam in krši RVSZN 2270 ter je odgovorno za podporo jedrskim in balističnim programom DLRK, zlasti ker jo predstavlja državljan DLRK CHOE Jin-Myong, ki trži vojaško komunikacijsko opremo in naj bi se pogajal z družbo DAERYONGGANG TRADING CORPORATION, ki je subjekt, za katerega je Varnostni svet Združenih narodov uvedel sankcije 16. julij 2009.

8.

Korea Paekho Trading Corporation

(tudi: Joson Paekho Muyok Hoesa)

Naslov: Chongryu 3-dong, okrožje Taedonggang, Pjongjang, Demokratična ljudska republika Koreja

21.4.2022

Paekho Trading Corporation je umetniško podjetje, ki se ukvarja z gradnjo kipov v tujini in izvaža umetniške kipe, ki jih proizvaja Paekho Art Studio, ter omogoča nedovoljeno delo in dostop do mednarodnih finančnih sistemov. Posebej je usmerjeno v razvojna nepovratna sredstva in posojila ter tuje neposredne naložbe, namenjene občinskim projektom. Tako se izogiba sankcijam in je odgovorno za finančno podporo jedrskim in balističnim programom DLRK.“


SKLEPI

21.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/11


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/660

z dne 21. aprila 2022

o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Sklep 2014/145/SZVP (1).

(2)

Unija še naprej obsoja dejanja in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

(3)

Svet meni, da bi bilo treba zaradi njihove vloge pri spodkopavanju ali ogrožanju ozemeljske nedotakljivosti, suverenosti in neodvisnosti Ukrajine ter zato, ker imajo koristi od ruskih nosilcev odločanja, odgovornih za priključitev Krima ali destabilizacijo vzhodne Ukrajine, na seznam oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP dodati dva posameznika.

(4)

Sklep 2014/145/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2014/145/SZVP se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 21. aprila 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Sklep Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 78, 17.3.2014, str. 16).


PRILOGA

Naslednje osebe se dodajo na seznam oseb, subjektov in organov iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP:

Osebe

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„211.

Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO

(ukrajinsko Сергiй Вiталiйович Курченко; rusko Сергей Витальевич КУРЧЕНКО)

Spol: moški

Datum rojstva: 21. 9. 1985

Kraj rojstva: Harkov, Ukrajina

Državljanstvo: ukrajinsko

Serhiy Vitaliyovich je ukrajinski poslovnež. Ob podpori proruskih separatistov je prevzel nadzor nad več velikimi metalurškimi, kemičnimi in energetskimi obrati na separatističnih območjih Donbasa. Njegovo podjetje ‚Gaz-Alliance‘ je monopoliziralo premogovništvo v Donbasu, potem ko so bili njegovi konkurenti izrinjeni s trga, domnevno s pomočjo Rusije. Organiziral je in izkoristil nezakonito shemo izvoza premoga iz Donbasa v Rusijo in Evropo kljub sankcijam EU. Premog, pridobljen v njegovih rudnikih, je bil ponovno registriran in nezakonito izvožen prek ruskih pristanišč.

Kurchenko je velikim ruskim družbam in državnim holdingom pomagal, da so se izognili omejevalnim ukrepom EU, saj je deloval kot njihov podizvajalec na ozemljih pod nadzorom Rusije. Bil je posrednik pri izvozu ruskega plina, goriva in električne energije v separatistične dele Donbasa, kar je okrepilo njihovo neodvisno oskrbo z energijo in spodkopalo njihovo gospodarsko povezovanje z Ukrajino. Poleg tega je dobavljal gorivo na nezakonito zaseden Krimski polotok. S tem je okrepil neodvisno oskrbo z energijo na tem ozemlju. Prav tako je lastnik največjega naftnega skladišča na Krimskem polotoku.

S tem je imel koristi od ruskih nosilcev odločanja, odgovornih za priključitev Krima in destabilizacijo vzhodne Ukrajine, vodil je transakcije s separatističnimi skupinami v regiji Donbas v Ukrajini ter dejavno podpiral ukrepe in politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

21.4.2022

234.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN (Jevgenij Viktorovič PRIGOŽIN)

(Евгений Викторович ПРИГОЖИН)

Datum rojstva: 1. 6. 1961

Kraj rojstva: Leningrad, nekdanja ZSSR (zdaj Sankt Peterburg, Ruska federacija)

Funkcija: pomemben poslovnež, tesno povezan z ruskim političnim vodstvom

Jevgenij Prigožin je pomemben ruski poslovnež, ki je tesno povezan s predsednikom Putinom in ruskim ministrstvom za obrambo. Je ustanovitelj in neuradni vodja skupine Wagner, vojaškega subjekta brez pravne osebnosti s sedežem v Rusiji, ki je odgovoren za napotitev plačancev skupine Wagner v Ukrajino.

Concord, znan tudi kot KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, podjetje, ki ga je Prigožin ustanovil in imel v lasti do novembra 2019, ter skupina drugih podjetij, povezanih z njim, vključno s Concord Management and Consulting LLC in Megaline LLC, imajo koristi od velikih javnih naročil ruskega ministrstva za obrambo, izvedenih po nezakoniti priključitvi Krima Rusiji in okupaciji vzhodne Ukrajine s strani separatistov, ki jih podpira Rusija.

21.4.2022“

Povezani subjekti: skupina Wagner Group, Agencija za spletne raziskave (Internet Research Agency), skupina podjetij Concord, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC

Povezane osebe: Ljubov Valentinovna Prigožina (soproga); Violeta Prigožina (mati)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Zato je odgovoren za dejavnosti, ki spodkopavajo in ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, ter jih tudi dejavno izvaja. Poleg tega ima koristi od ruskih nosilcev odločitev, odgovornih za priključitev Krima ali destabilizacijo vzhodne Ukrajine.


21.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/14


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/661

z dne 21. aprila 2022

o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/849 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. maja 2016 sprejel Sklep (SZVP) 2016/849 (1).

(2)

Svet je v svojih sklepih z dne 17. julija 2017 navedel, da bo Unija preučila nadaljnje ustrezne odzive na dejanja Demokratične ljudske republike Koreje (v nadaljnjem besedilu: DLRK), ki ogrožajo svetovni režim neširjenja orožja in razorožitve, zlasti z dodatnimi avtonomnimi omejevalnimi ukrepi.

(3)

Varnostni svet Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: VSZN) je 22. decembra 2017 sprejel Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: RVSZN) 2397 (2017) v kateri je ponovno potrdil, da DLRK ne sme izvesti nobene nadaljnje izstrelitve, pri kateri bi bila uporabljena tehnologija balističnih izstrelkov, nobenega jedrskega poskusa ali kakršne koli drugačne provokacije; nemudoma mora prekiniti vse dejavnosti, povezane s svojim programom balističnih izstrelkov, in v zvezi s tem ponovno začeti uresničevati že sprejete zaveze glede vsakršnega izstreljevanja; takoj popolnoma, preverljivo in nepovratno opustiti vse jedrsko orožje in obstoječe jedrske programe ter takoj prenehati z vsemi s tem povezanimi dejavnostmi ter popolnoma, preverljivo in nepovratno opustiti morebitne druge obstoječe programe, povezane z orožjem za množično uničevanje in balističnimi izstrelki.

(4)

DLRK je 24. marca 2022 izstrelila medcelinski balistični izstrelek. Med 5. januarjem in 24. marcem 2022 je DLRK izstrelke izstrelila vsaj dvanajstkrat.

(5)

Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) je 25. marca 2022 dal izjavo v imenu Unije, v kateri je obsodil izstrelitev medcelinskega balističnega izstrelka s strani DLRK 24. marca 2022, kar je kršitev več RVSZN ter resna grožnja mednarodnemu in regionalnemu miru in varnosti. V tej izjavi je DLRK tudi pozval, naj se vzdrži vseh nadaljnjih ukrepov, ki bi lahko povečali mednarodne ali regionalne napetosti, in spoštuje zadevne RVSZN ter popolnoma, preverljivo in nepovratno opusti vse jedrsko orožje in drugo orožje za množično uničevanje ter ukine programe za balistične izstrelke in obstoječe jedrske programe in takoj preneha vse s tem povezane dejavnosti. Visoki predstavnik je izjavil tudi, da je Unija po potrebi pripravljena izvesti in dopolniti vse ukrepe, ki bi jih VSZN sprejel v odziv na izstrelitev medcelinskega balističnega izstrelka 24. marca 2022.

(6)

Zaradi nadaljevanja dejavnosti DLRK, povezanih z balističnimi izstrelki, ki pomenijo kršitev in očitno neupoštevanje zadevnih RVSZN, bi bilo treba na sezname fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz prilog II in III k Sklepu (SZVP) 2016/849, uvrstiti še osem posameznikov in štiri subjekte.

(7)

Prilogi II in III k Sklepu (SZVP) 2016/849 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prilogi II in III k Sklepu (SZVP) 2016/849 se spremenita, kot je navedeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 21. aprila 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2016/849 z dne 27. maja 2016 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Sklepa 2013/183/SZVP (UL L 141, 28.5.2016, str. 79).


PRILOGA

Prilogi II in III k Sklepu (SZVP) 2016/849 se spremenita:

(1)

v Prilogi II se pod naslovom „I. Osebe in subjekti, odgovorni za programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje, ali osebe ali subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjekti v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom“, podnaslov „A. Osebe“, dodajo naslednji vnosi:

 

Ime

Drugo ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„28.

KIM Su Gil

KIM Su-Gil

Datum rojstva: 1950

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Kot direktor generalnega politbiroja ljudske vojske Koreje med letoma 2018 in 2021 ter član komisije za državne zadeve med letoma 2019 in 2021 je bil odgovoren za izvajanje odločitev Delavske stranke Koreje, povezanih z razvojem jedrskih in balističnih programov, ki so kršitev resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) in 2397 (2017).

29.

JON Il Ho

JON Il-Ho

Datum rojstva: 1955 ali 1956

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Kot ‚vodilni uradnik na področju znanosti nacionalne obrambe‘ ima pomembno vlogo in je odgovoren za razvoj programov DLRK za orožje za množično uničevanje. Avgusta 2019 je napredoval v generalpolkovnika, 16. februarja je prejel nagrado za znanost in tehnologijo, je direktor Raziskovalnega inštituta za avtomatizacijo in inštituta Univerze za tehnologijo Kim Chaek ter namestnik direktorja enega od oddelkov centralnega komiteja Delavske stranke; prisoten je bil pri izstrelitvah medcelinskih balističnih izstrelkov Hwasong-14 4. julija 2017 in 28. julija 2017 ter pri izstrelitvi večine drugih izstrelkov v letih 2017, 2019 in marca 2020.

30.

JONG Sung Il

JONG Sung-Il

Datum rojstva: 20.3.1961

Št. potnega lista: 927240105

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Kot ‚visoki predstavnik stranke‘ in ‚vodilni uradnik na področju znanosti nacionalne obrambe‘ ter, kot je ugotovila ena od držav članic ZN, nekdanji namestnik direktorja oddelka za proizvodnjo streliva v Centralnem komiteju Delavske stranke Koreje leta 2017 ima pomembno vlogo pri razvoju programov DLRK za orožje za množično uničevanje, zlasti balističnih izstrelkov, in je zanje odgovoren. Prisoten je bil pri preizkusih medcelinskih balističnih izstrelkov Hwasong-14 4. in 28. julija 2017 ter izstrelitvi balističnih izstrelkov/velikega večcevnega raketnega sistema 24. avgusta 2019 in 10. septembra 2019.

31.

YU Jin

YU Jin

Datum rojstva: 1960

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Kot direktor oddelka za proizvodnjo streliva in namestnik člana politbiroja Centralnega komiteja Delavske stranke Koreje ima pomembno vlogo pri programih DLRK za orožje za množično uničevanje na jedrskem in balističnem področju. Pred izstrelitvijo medcelinskih balističnih izstrelkov marca 2022 je spremljal Kim Jong Una na Nacionalno upravo za vesoljski razvoj, leta 2021 pa je sodeloval na razstavi nacionalne obrambe, na kateri so bili prikazani očitno novi orožni sistemi. Kot namestnik direktorja je bil prisoten pri preizkusih medcelinskih balističnih izstrelkov Hwasong-14 4. in 28. julija 2017, Kim Jong Unovem pregledu novega tipa podmornice za katerega je DLRK navedla, da je namenjen strateškemu namenu izstrelitve podmorniških balističnih raket, ki bi lahko nosile jedrske bojne glave, 22. julija 2019, ter izstrelitvi balističnih izstrelkov 25. in 30. julija ter 2. avgusta 2019.“

(2)

v Prilogi III se v naslovu „Seznam oseb iz točke (c) člena 23(1) in točke (c) člena 27(1)“ v podnaslovu „A. Osebe“ dodajo naslednji vnosi:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„25.

PAK Hwa Song

tudi PAK Hwa-Song

soustanovitelj podjetja CONGO ACONDE

Kraj rojstva: DLRK

Št. potnega lista: 654331357

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

Naslov: Demokratična republika Kongo (DRK)

21.4.2022

Pak Hwa Song se izogiba sankcijam in je odgovoren za finančno podporo jedrskim in balističnim programom DRLK. Je soustanovitelj podjetja CONGO ACONDE, ki je navidezna družba za PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO sodeluje pri izvozu kipov v več podsaharskih držav, s čimer krši sankcije ZN. Pak je kršil resolucije VS ZN tudi s tem, da je v Lumbubašiju odprl bančni račun v podružnici banke s sedežem v Kamerunu. Pak sodeluje s Hwang Kil Sujem. Zagotavlja finančne storitve, ki podpirajo režim DLRK in njegove jedrske programe.

26.

HWANG Kil Su

tudi HWANG Kil-Su

soustanovitelj podjetja CONGO ACONDE

Kraj rojstva: DLRK

Št. potnega lista: 654331363

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

Naslov: Demokratična republika Kongo (DRK)

21.4.2022

Hwang Kil Su se izogiba sankcijam in je odgovoren za finančno podporo jedrskim in balističnim programom DLRK. Je soustanovitelj podjetja CONGO ACONDE, ki je navidezna družba za PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO sodeluje pri izvozu kipov v več podsaharskih držav, s čimer krši resolucije VS ZN. Hwang je kršil resolucije VS ZN tudi s tem, da je v Lumbubašiju odprl bančni račun v podružnici banke s sedežem v Kamerunu. Hwang sodeluje s Pak Hwa Songom. Zagotavlja finančne storitve, ki podpirajo režim DLRK in njegove jedrske programe.

27.

IM Song Sun

tudi IM Song-Sun

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Im Song Sun se kot predstavnik podjetja Corman Construction Company (Tong Bang), navidezne družbe skupine Mansudae Overseas Project (MOP) Group, ki je uvrščena na seznam ZN, izogiba sankcijam, s čimer krši določbe RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ali 2397 (2017). Vodi gradbene projekte tega podjetja v Senegalu in prejema plačila za pogodbe podjetij MOP in Corman Construction ter je zato odgovoren za finančne dejavnosti, ki podpirajo jedrske in balistične programe DLRK.

28.

CHOE Song Chol

tudi CHOE Song-Chol

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Choe Song Chol se kot predstavnik podjetja Corman Construction Company (Tong Bang), navidezne družbe skupine Mansudae Overseas Project (MOP) Group, ki je uvrščena na seznam ZN, izogiba sankcijam, s čimer krši določbe RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ali 2397 (2017). Vodi gradbene projekte tega podjetja v Senegalu in prejema plačila za pogodbe podjetij MOP in Corman Construction ter je zato odgovoren za finančne dejavnosti, ki podpirajo jedrske in balistične programe DLRK.“

(3)

v Prilogi III se v naslovu „Seznam oseb iz točke (c) člena 23(1) in točke (c) člena 27(1)“ v podnaslovu „B. Subjekti“ dodajo naslednji vnosi:

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„5.

Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC

Naslov: Denden Street N028, Asmara, 257, Eritreja

21.4.2022

Podjetje Eritech Computer Assembly & Communication technology PLC je pod nadzorom ali vodstvom eritrejskih obrambnih sil in ima sedež v kompleksu centra za vojaško tehnologijo Asha Golgol, v katerem se izdeluje, prilagaja ali popravlja civilna, vojaška in paravojaška oprema. Izogiba se sankcijam in je odgovorno za podporo jedrskim in balističnim programom DLRK, saj je bilo opredeljeno kot predvideni prejemnik pošiljke vojaške komunikacijske opreme s poreklom iz DLRK v juliju 2016. Večino zadevne opreme je poslal Glocom, ki je podjetje v DLRK, specializirano za dobavo vojaške opreme za prenos in povezano z obveščevalnimi službami DLRK ter ki krši zlasti RVSZN 2270 (2016).

6.

Korea General Corporation for External Construction (tudi: KOGEN, GENCO)

Naslov: Okrožje Taedonggang, Pjongjang, Demokratična ljudska republika Koreja

21.4.2022

Glede na predstavitev na uradnem spletnem portalu DLRK Naenara podjetje Korea General Corporation for External Construction (KOGEN) kot profesionalno gradbeno podjetje v tujini napotuje kvalificirane delavce v Združene arabske emirate, Kuvajt, Katar, Jemen, Rusijo, Libijo in Mongolijo ter tam izvaja projekte. Ima tudi lokalne podružnice, na primer v Zambiji. Podjetje KOGEN se tako izogiba sankcijam in je odgovorno za finančno podporo jedrskim in balističnim programom DLRK, saj v celoti ali delno prenaša plače delavcev, napotenih v tujino, režimu, kar je praksa, ki jo RVSZN 2397 (2017) prepoveduje.

7.

Chilsong Trading Corporation

Naslov: Pjongjang, Demokratična ljudska republika Koreja

21.4.2022

Podjetje Chilsong Trading Corporation se izogiba sankcijam in krši RVSZN 2270 ter je odgovorno za podporo jedrskim in balističnim programom DLRK, zlasti ker jo predstavlja državljan DLRK CHOE Jin-Myong, ki trži vojaško komunikacijsko opremo in naj bi se pogajal z družbo DAERYONGGANG TRADING CORPORATION, ki je subjekt, za katerega je Varnostni svet Združenih narodov uvedel sankcije 16. julij 2009.

8.

Korea Paekho Trading Corporation

(tudi: Joson Paekho Muyok Hoesa)

Naslov: Chongryu 3-dong, okrožje Taedonggang, Pjongjang, Demokratična ljudska republika Koreja

21.4.2022

Paekho Trading Corporation je umetniško podjetje, ki se ukvarja z gradnjo kipov v tujini in izvaža umetniške kipe, ki jih proizvaja Paekho Art Studio, ter omogoča nedovoljeno delo in dostop do mednarodnih finančnih sistemov. Posebej je usmerjeno v razvojna nepovratna sredstva in posojila ter tuje neposredne naložbe, namenjene občinskim projektom. Tako se izogiba sankcijam in je odgovorno za finančno podporo jedrskim in balističnim programom DLRK.“