ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 139

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 64
23. april 2021


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2021/662 z dne 22. aprila 2021 o spremembi Uredbe (ES) št. 748/2009 o seznamu operaterjev zrakoplovov, ki so 1. januarja 2006 ali pozneje izvajali letalsko dejavnost s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, z navedbo države članice upravljavke za vsakega operaterja zrakoplova ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2021/663 z dne 22. aprila 2021 o spremembi Priloge III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klordekon v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

148

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/664 z dne 22. aprila 2021 o regulativnem okviru za U-space ( 1 )

161

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/665 z dne 22. aprila 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/373 glede zahtev za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa v zračnem prostoru U-space, določenem v kontroliranem zračnem prostoru ( 1 )

184

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/666 z dne 22. aprila 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 923/2012 glede zahtev za letalstvo s posadko, ki izvaja operacije v zračnem prostoru U-space ( 1 )

187

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

23.4.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/662

z dne 22. aprila 2021

o spremembi Uredbe (ES) št. 748/2009 o seznamu operaterjev zrakoplovov, ki so 1. januarja 2006 ali pozneje izvajali letalsko dejavnost s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, z navedbo države članice upravljavke za vsakega operaterja zrakoplova

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti člena 18a(3)(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Letalske dejavnosti so vključene v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji (EU ETS).

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 748/2009 (2) določa seznam operaterjev zrakoplovov, ki so 1. januarja 2006 ali pozneje izvajali letalsko dejavnost s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES.

(3)

Namen seznama je zmanjšati upravno breme za operaterje zrakoplovov z navedbo države članice upravljavke posameznega operaterja zrakoplova.

(4)

Vključitev operaterja zrakoplova v EU ETS je odvisna od izvajanja letalske dejavnosti s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES in ne od vključitve na seznam operaterjev zrakoplovov, ki ga je Komisija sestavila na podlagi člena 18a(3) navedene direktive.

(5)

Po izteku prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo Združeno kraljestvo ni več država članica upravljavka za operaterje zrakoplovov, za katere velja EU ETS.

(6)

Spremembe seznama operaterjev zrakoplovov temeljijo na najnovejših podatkih, ki jih je predložil Eurocontrol.

(7)

Uredbo (ES) št. 748/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 748/2009 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 748/2009 z dne 5. avgusta 2009 o seznamu operaterjev zrakoplovov, ki so 1. januarja 2006 ali pozneje izvajali letalsko dejavnost s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, z navedbo države članice upravljavke za vsakega operaterja zrakoplova (UL L 219, 22.8.2009, str. 1).


PRILOGA

BELGIJA

Identifikacijska št. CRCO

Ime operaterja

Država operaterja

1905

3M COMPANY

ZDRUŽENE DRŽAVE

38484

AEROTRANSCARGO

REPUBLIKA MOLDAVIJA

41049

AHS AIR INT

PAKISTAN

7649

AIRBORNE EXPRESS

ZDRUŽENE DRŽAVE

35078

AIRLIFT INTL (GHANA)

GANA

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGERIJA

27011

ASL AIRLINES BELGIUM

BELGIJA

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

TADŽIKISTAN

30020

AVIASTAR-TU CO.

RUSKA FEDERACIJA

123

Abelag Aviation NV

BELGIJA

38941

BMI REGIONAL LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIJA

f200001

British Midland Regional Limited

ZDRUŽENO KRALJESTVO

25996

CAIRO AVIATION

EGIPT

4369

CAL CARGO AIRLINES

IZRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

NIZOZEMSKA

46463

CHALLENGE AIRLINES (BE) S.A.

BELGIJA

7526

CIGNA Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11336

CORPORATE WINGS LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32909

CRESAIR

ZDRUŽENE DRŽAVE

32432

EGYPTAIR CARGO

EGIPT

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32486

FAYARD ENTERPRISES

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

ZDRUŽENE DRŽAVE

13457

Flying Partners CVBA

BELGIJA

29427

Flying Service N.V.

BELGIJA

24578

GAFI GENERAL AVIAT

MAVRICIJ

34865

GARUDA AVIATION

AVSTRALIJA

f12983

GREEN DIESEL LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KITAJSKA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

28582

INTER WETAIL AG

ŠVICA

9542

INTL PAPER CY

ZDRUŽENE DRŽAVE

24997

JET AIRWAYS INDIA

INDIJA

27709

KALITTA AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE

28087

LAS VEGAS CHARTER

ZDRUŽENE DRŽAVE

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZILIJA

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGIJA

35776

MERIDIAN (GHANA)

GANA

1084

MIL BELGIUM

BELGIJA

31207

N604FJ LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11462

N907WS AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

20472

NCC SERVICES

ZDRUŽENE DRŽAVE

26688

NEWELL RUBBERMAID

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10341

OfficeMax Inc

ZDRUŽENE DRŽAVE

31660

RIPPLEWOOD AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE

2344

SAUDIA

SAUDOVA ARABIJA

29222

SILVERBACK CARGO

RUANDA

30241

SKYBLUE AVIATION

ZDRUŽENO KRALJESTVO

39079

SOLARIUS AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

35334

SONOCO PRODUCTS CO

ZDRUŽENE DRŽAVE

26784

SOUTHERN AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE

38995

STANLEY BLACK&DECKER

ZDRUŽENE DRŽAVE

27769

Sea Air

BELGIJA

f10971

THOMAS William H.

ZDRUŽENE DRŽAVE

36184

TNT EXPRESS (UK)

ZDRUŽENO KRALJESTVO

34920

TRIDENT AVIATION SVC

ZDRUŽENE DRŽAVE

30011

TUI AIRLINES - JAF

BELGIJA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

ZDRUŽENE DRŽAVE

8962

VALERO SERVICES, INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

13603

VF CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

36269

VF INTERNATIONAL

ŠVICA

37064

VIPER CLASSICS LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

40760

WESTERN GLOBAL

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

25432

Wal-Mart Stores

ZDRUŽENE DRŽAVE

37549

YILTAS GROUP

TURČIJA

BOLGARIJA

Identifikacijska št. CRCO

Ime operaterja

Država operaterja

33329

AERO POWER LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

27698

AEROVISTA

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

26520

AIR LIBYA 2

LIBIJA

39180

ALK JSC

BOLGARIJA

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMENIJA

34563

ASIA AIRWAYS

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

24508

BALTIC AIRLINES UU

RUSKA FEDERACIJA

28445

BH AIR

BOLGARIJA

43451

BUL AIR LTD.

BOLGARIJA

29056

BULGARIA AIR

BOLGARIJA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BOLGARIJA

25981

CARGO AIR LTD.

BOLGARIJA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZAHSTAN

36884

FLY ADJARA

GRUZIJA

44279

FLY2SKY OOD

BOLGARIJA

36995

GR AVIA S.A.

GVINEJA

46749

HOLIDAY EUROPE OOD

BOLGARIJA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RUSKA FEDERACIJA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

ISLAMSKA REPUBLIKA IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDANIJA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZAHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RUSKA FEDERACIJA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAJINA

38939

KRUNK AVIATION 2

UKRAJINA

1703

LEARJET

ZDRUŽENE DRŽAVE

38109

LUFTHANSA TECH SOFIA

BOLGARIJA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

RUSKA FEDERACIJA

35530

PAMIR AIRWAYS

AFGANISTAN

30622

PMT AIR

KAMBODŽA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAJINA

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32347

TABAN AIR

ISLAMSKA REPUBLIKA IRAN

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

ZDRUŽENA REPUBLIKA TANZANIJA

37793

UKRSPECEXPORT

UKRAJINA

37987

YAK AIR

GRUZIJA

35082

ZAGROS AIRLINES

ISLAMSKA REPUBLIKA IRAN

ČEŠKA

Identifikacijska št. CRCO

Ime operaterja

Država operaterja

30560

ABS JETS INC.

ČEŠKA

7824

ACL SLOVACKY

ČEŠKA

35387

ACS SA

ŠPANIJA

f11874

AEG Air A.V.V.

NIZOZEMSKA

16895

AERO VODOCHODY

ČEŠKA

f11813

AERSALE INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

29735

AIR ARABIA

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

38060

AIR NAVIGATION LK

ČEŠKA

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ČEŠKA

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

ZDRUŽENE DRŽAVE

31433

ALANDIA AIR AB

FINSKA

30203

ATMA AIRLINES

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

34057

AVTN SPECIALTIES

ZDRUŽENE DRŽAVE

35333

AXIS AVIATION GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE

34052

BDK AIR LIMITED

KANADA

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ČEŠKA

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CIPER

859

CZECH AIRLINES

ČEŠKA

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

ČEŠKA

33327

EARTH ONE LIMITED

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f10182

Executive Flight Services, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

35214

FLYDUBAI

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

24116

GALLAGHER ENTERPRISE

ZDRUŽENE DRŽAVE

36242

GEORGIAN INTERNATION

GRUZIJA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBIJA

36746

HOLIDAY CZECH

ČEŠKA

35825

HYUNDAI MOTOR CO

REPUBLIKA KOREJA

32231

ILIN AIRCOMPANY

RUSKA FEDERACIJA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CIPER

27908

JOB AIR SRO

ČEŠKA

39009

JUMP TANDEM

ČEŠKA

30825

LETS FLY SRO

ČEŠKA

38713

LITTLE AVIATION LTD

AVSTRALIJA

24616

LR AIRLINES

ČEŠKA

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

ZDRUŽENE DRŽAVE

3597

MIL CZECH REPUBLIC

ČEŠKA

30743

NORSE AIR CHARTER

JUŽNA AFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

ZDRUŽENE DRŽAVE

35361

OKAY HOLDING AS

ČEŠKA

24121

PETROPAVLOVSK AIR

RUSKA FEDERACIJA

44173

PLORISTA LIMITED

CIPER

f13500

Prime Aviation

SINGAPUR

36763

RETENTURA LTD.

CIPER

2276

ROCKWELL AUTOMATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10379

Red.Com

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10894

SCB Falcon, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVAŠKA

27292

SKY GEORGIA

GRUZIJA

31351

SKY KG AIRLINES

TADŽIKISTAN

32157

SKYDIVE LK

ČEŠKA

24903

SMARTWINGS A.S.

ČEŠKA

37554

SOVEREIGN EXPRESS

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

13702

STEVENS EXPRESS

ZDRUŽENE DRŽAVE

f13143

Timber LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAJINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

ZDRUŽENE DRŽAVE

38948

VIETJET AIR

VIETNAM

39695

YANAIR

UKRAJINA

DANSKA

Identifikacijska št. CRCO

Ime operaterja

Država operaterja

35753

A/S MAERSK AVIATION

DANSKA

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DANSKA

3456

AIR ALSIE

DANSKA

22466

AIR GREENLAND

DANSKA

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DANSKA

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANSKA

36122

AVIATION HOLDINGS

ZDRUŽENE DRŽAVE

39508

BGR I/S

DANSKA

36842

BRASILIA JET CENTER

BRAZILIJA

18736

BRUEL, N

DANSKA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANCIJA

4018

Campbell Sales Company

ZDRUŽENE DRŽAVE

34630

DIRECT AVIATION MNGT

ZDRUŽENO KRALJESTVO

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANSKA

366

Danish Air Transport A/S

DANSKA

f10500

Duchossois Industries, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

25431

ELMAGAL AVIATION

SUDAN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANSKA

35478

FIRST GREENWICH

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f10218

GCTPA, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANSKA

37052

GENCHART B.V.

NIZOZEMSKA

32364

GLOBAL TRANSERVICE

ZDRUŽENE DRŽAVE

32595

GRAAKJAER A/S

DANSKA

46487

GREAT DANE AIRLINES

DANSKA

38120

HUNNU AIR

MONGOLIJA

36297

JET FLEET INTL

ZDRUŽENE DRŽAVE

47549

JETTIME A/S

DANSKA

34892

JJO Invest ApS

DANSKA

33518

KIRKBI INVEST

DANSKA

31243

KIRKBI TRADING

DANSKA

f11022

LAKE CAPITAL LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOŠKA LJUDSKA DEMOKRATICNA REPUBLIKA

1090

MIL DENMARK

DANSKA

38155

MOENS, G

NIZOZEMSKA

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

ZDRUŽENE DRŽAVE

9914

NILAN A/S

DANSKA

12230

Nordic Aviation Capital A/S

DANSKA

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDI

f14391

Oaktree Capital Management

ZDRUŽENE DRŽAVE

33803

PARTNERSELSKABET

DANSKA

23090

PHARMA NORD

DANSKA

33115

POTASH CORP ( 2 )

KANADA

35196

PRIMERA AIR SCAND

DANSKA

29123

RHEINLAND AIR SERV.

NEMČIJA

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

ROMUNIJA

9918

STAR AIR

DANSKA

36191

SUN WAY GEORGIA

GRUZIJA

4357

SUN-AIR of Scandinavia

DANSKA

46967

SUNCLASS AIRLINES

DANSKA

31527

SYMPHONY MILLENIUM

SINGAPUR

38112

VINCENT AVIATION LTD

NOVA ZELANDIJA

32655

VIP PARTNERFLY

DANSKA

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANSKA

NEMČIJA

Identifikacijska št. CRCO

Ime operaterja

Država operaterja

31485

328 SUPPORT SERVICES

NEMČIJA

26507

AAA AVIATION & AIRCR

NEMČIJA

34963

ACG AIR CARGO

NEMČIJA

17942

ACH HAMBURG

NEMČIJA

24933

ADVANCE AIR LFG

NEMČIJA

38865

AERO BEE AIRLINES

KANADA

150

AERODIENST

NEMČIJA

32334

AEROFLOT CARGO

RUSKA FEDERACIJA

27739

AEROMEDICAL EVAC

SAUDOVA ARABIJA

171

AEROWEST GMBH (HAN)

NEMČIJA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

NEMČIJA

27692

AHSEL HAVA

TURČIJA

36719

AIR 1 AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

5764

AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG

NEMČIJA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

NEMČIJA

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGIPT

29576

AIR ARMENIA

ARMENIJA

201

AIR CANADA

KANADA

35195

AIR CHINA BUSINESS

KITAJSKA

36986

AIR FINKENWERDER

NEMČIJA

36989

AIR FUHLSBUETTEL

NEMČIJA

32268

AIR HAMBURG

NEMČIJA

237

AIR INDIA

INDIJA

22378

AIR KUBAN

RUSKA FEDERACIJA

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIJA

29743

AIR NATIONAL CORP

NOVA ZELANDIJA

17595

AIR SERVICE BERLIN

NEMČIJA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

ZDRUŽENE DRŽAVE

35215

AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO , KG

NEMČIJA

17794

AIRBUS HELICOPTERS

NEMČIJA

32484

AIRCASTLE ADVISOR

ZDRUŽENE DRŽAVE

33754

AIRCRAFT AFRICA CO

JUŽNA AFRIKA

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

NEMČIJA

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIJA

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

ZDRUŽENE DRŽAVE

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

ŠVICA

37424

AIRCRAFT PARTNER

NEMČIJA

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

ČEŠKA

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LUKSEMBURG

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA

33856

AIRMID AVTN SVCS LTD

INDIJA

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPINI

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDI

33836

AJWA AVIATION

SAUDOVA ARABIJA

30361

AL HOKAIR

ŠVICA

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHRAJN

5165

ALPLA AIR CHARTER

AVSTRIJA

38135

ALSCO

ZDRUŽENE DRŽAVE

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

IRSKA

32684

AMJET AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

4944

ANHEUSER BUSCH

ZDRUŽENE DRŽAVE

25743

ANSCHUTZ

ZDRUŽENE DRŽAVE

31290

AOP AIR OPERATING

ŠVICA

34337

API HOLDING

NEMČIJA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

NEMČIJA

38283

ARIRANG IOM AVIATION

ZDRUŽENO KRALJESTVO

27073

ARTOC Group for Investment and Development

EGIPT

38398

ASG AVIATION

NEMČIJA

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KAZAHSTAN

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZAHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

KITAJSKA

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

NEMČIJA

40316

ATA CONCEPT GMBH

ŠVICA

30698

ATG SWISS FIRST

ŠVICA

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

NEMČIJA

29122

AURON LTD

BERMUDI

31787

AV8JET

ZDRUŽENO KRALJESTVO

38338

AVANTHA HOLDING LTD

INDIJA

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNA IN HERCEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

ZDRUŽENE DRŽAVE

31551

AVIATION CAP GRP

ZDRUŽENO KRALJESTVO

35968

AVIATION INVESTMENT

NEMČIJA

35708

AVIATION JOLINA SEC

KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

38617

AZT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

44626

AZURAIR GMBH

NEMČIJA

f10001

Academy of Art University

ZDRUŽENE DRŽAVE

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

NEMČIJA

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEHIKA

156

Aeroflot - Russian Airlines

RUSKA FEDERACIJA

35126

Aerologic GmbH

NEMČIJA

35389

Agiles Aviation GmbH & Co.KG

NEMČIJA

28844

Air Astana JSC

KAZAHSTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

NEMČIJA

33133

Air China Cargo Co., Ltd

KITAJSKA

786

Air China Limited

KITAJSKA

1562

Air Serbia

SRBIJA

22317

Air-Service GmbH

NEMČIJA

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

RUSKA FEDERACIJA

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

NEMČIJA

8901

Archer Daniels Midland Company

ZDRUŽENE DRŽAVE

19480

Asiana Airlines

REPUBLIKA KOREJA

20979

Atlas Air, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

27868

Atlasjet Airlines

TURČIJA

31878

B&D AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

ZDRUŽENE DRŽAVE

30586

BALL CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

46216

BAMBOO AIRWAYS

VIETNAM

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIJA

37657

BARBICAN HOLDINGS

ZDRUŽENO KRALJESTVO

509

BASF SE

NEMČIJA

29137

BATAVIA AIR

INDONEZIJA

35233

BAVARIA INTERNATION

NEMČIJA

30306

BEDO BETEILIGUNGS

NEMČIJA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

NEMČIJA

38554

BERATEX GROUP LTD

RUSKA FEDERACIJA

32764

BHARAT FORGE

INDIJA

11312

BIZAIR FLUG GMBH

NEMČIJA

3166

BLACK & DECKER

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

28042

BLUE SKY GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE

37860

BLUEJETS LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

14658

BMW AG

NEMČIJA

38111

BOEKHOORN M&A

NIZOZEMSKA

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

ZDRUŽENE DRŽAVE

36062

BORAJET HAVACILIK

TURČIJA

37261

BOSTON POST LEASING

ZDRUŽENE DRŽAVE

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

ŠVICA

680

BURDA REISEFLUG

NEMČIJA

29107

BZL Bermuda Limited

BERMUDI

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

NEMČIJA

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

NEMČIJA

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f13674

Blackhorse, LLC.

ZDRUŽENE DRŽAVE

23956

Blue Sky Airservice GmbH

NEMČIJA

29389

Bombardier PreOwned

ZDRUŽENE DRŽAVE

31614

Bombardier Transportation GmbH

NEMČIJA

37196

Bournemouth Handling Ltd

ZDRUŽENO KRALJESTVO

34852

BremenFly

NEMČIJA

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

NEMČIJA

32874

Business Jet Ltd

NOVA ZELANDIJA

19823

CA "Air Moldova" IS

REPUBLIKA MOLDAVIJA

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

JUŽNA AFRIKA

43435

CARGO AIRCRAFT MGT

ZDRUŽENE DRŽAVE

46300

CARGOLOGIC GERMANY

NEMČIJA

43019

CARGOLOGICAIR LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

5800

CATHAY PACIFIC

KITAJSKA

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPINI

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

28482

CFFI VENTURES INC

KANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

KITAJSKA

28178

CIRRUS AVIATION

NEMČIJA

36157

CLUB SAAB 340

ŠVICA

4782

COMFORT AIR

NEMČIJA

23741

COMMANDER MEXICANA

MEHIKA

46951

CONDOR FLUGDIENST GMBH

NEMČIJA

33189

CONTINENT AIRLINE UU

RUSKA FEDERACIJA

31333

CORP JET SVCS

ZDRUŽENO KRALJESTVO

34548

CORPORATE JET REALI.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

39156

CSM MINING SUPPLIES

JUŽNA AFRIKA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLJSKA

39700

CVS/Caremark Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10103

Canadian Utilities Limited

KANADA

35021

Chai Ltd.

ŠVICA

35418

Challenge Aero AG

UKRAJINA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

NEMČIJA

f10709

Colgan Air Services

ZDRUŽENE DRŽAVE

38182

Community Enterprises, LLC d/b/a 4274 Aviation

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10778

Computer Sciences Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

824

Condor Flugdienst GmbH

NEMČIJA

43597

D-CEMS FLUG GMBH

NEMČIJA

30922

DAIDALOS AVIATION

UKRAJINA

34179

DAO AVIATION

DANSKA

967

DAS DIRECT AIR

NEMČIJA

28800

DATELINE OVERSEAS

CIPER

30651

DAUAIR

NEMČIJA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

NEMČIJA

26466

DC Aviation GmbH

NEMČIJA

f10558

DCS Management Services

ZDRUŽENE DRŽAVE

30996

DEERE & COMPANY

ZDRUŽENE DRŽAVE

38547

DEKALB FARMERS MARK.

ZDRUŽENE DRŽAVE

37580

DERMAPHARM

NEMČIJA

f10774

DFZ, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10589

DH Flugcharter GmbH

NEMČIJA

35715

DHL Air Ltd.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

25139

DIETZ AG

NEMČIJA

37808

DIETZ AVIATION GMBH

NEMČIJA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

NEMČIJA

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

NEMČIJA

37798

DO-TEC GMBH

NEMČIJA

27181

DONAVIA JSC

RUSKA FEDERACIJA

35451

DORNIER NO LIMITS

NEMČIJA

28795

DULCO HANDEL GMBH

NEMČIJA

968

DUSSMANN P

ZDRUŽENE DRŽAVE

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

NIZOZEMSKA

4484

Delta Air Lines, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

8980

Delta Technical Services Ltd

NEMČIJA

1776

Deutsche Lufthansa AG

NEMČIJA

2044

Dr. August Oetker KG

NEMČIJA

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

ZDRUŽENE DRŽAVE

34736

EAST UNION

RUSKA FEDERACIJA

36121

EAT LEIPZIG GMBH

NEMČIJA

34657

EEA GMBH

NEMČIJA

29883

EFB AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

996

EGYPTAIR

EGIPT

31615

EICHSFELD AIR GMBH

NEMČIJA

9807

EMIRATES INTL

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

35749

EON AVIATION

INDIJA

31041

EPC HOLDINGS 644

ZDRUŽENE DRŽAVE

36507

ERSTE ASSET INVEST.

NEMČIJA

19629

ESCHMANN H D

NEMČIJA

29929

ETIHAD AIRWAYS

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

34011

EURO AIR CHARTER

NEMČIJA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

NEMČIJA

2034

EUROWINGS GMBH

NEMČIJA

3639

EVERGREEN AIRLINES

ZDRUŽENE DRŽAVE

32264

EXECUJET ASIA

SINGAPUR

36357

EXECUJET AVIATION

JUŽNA AFRIKA

39161

EXECUTIVE JET SERV.

KONGO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

ZDRUŽENE DRŽAVE

12213

Emil Capital Partners, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10180

Epps Air Service, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

22523

FAA

ZDRUŽENE DRŽAVE

4783

FAI RENT-A-JET GMBH

NEMČIJA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANCIJA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

NEMČIJA

33077

FAS GMBH

NEMČIJA

12811

FEGOTILA LTD

BERMUDI

35937

FINKCAS

NEMČIJA

27700

FIRST DATA CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALEZIJA

22238

FLIGHT CALIBRATION

NEMČIJA

6705

FLM AVIATION

NEMČIJA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

NEMČIJA

42260

FLYEGYPT

EGIPT

38804

FLYING TECHNOLOGY

RUSKA FEDERACIJA

26843

FMG-FLUGSCHULE

NEMČIJA

11369

FORD EUROPE LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

1595

FRENZEL G

NEMČIJA

4232

FRONTIER AIRLINES

ZDRUŽENE DRŽAVE

38973

FUENFTE XR-GMBH

NEMČIJA

14557

Firma Steiner-Film

NEMČIJA

f10193

Five Star Aviation, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

36945

Flights Holdings Limited

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

NEMČIJA

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

NEMČIJA

25111

G-92 KFT

MADŽARSKA

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

NEMČIJA

33821

GE CAPITAL B.V.

NIZOZEMSKA

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

ŠVICA

25027

GEKO TRADE

NEMČIJA

3349

GENERAL MOTORS

ZDRUŽENE DRŽAVE

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

NEMČIJA

39230

GEORGE TOLOFARI

NIGERIJA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

NEMČIJA

38591

GERMANIA EXPRESS

NEMČIJA

35803

GHASSAN AHMED AL

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

34848

GLOBAL A/C CONSULT

ZDRUŽENE DRŽAVE

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDI

38372

GLOBO AVIACAO

BRAZILIJA

23743

GOMEL AIRLINES

BELORUSIJA

22366

GOVERNMENT CROATIA

HRVAŠKA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA

38832

GREENWAY JETS

ZDRUŽENE DRŽAVE

2395

GROB AIRCRAFT AG

NEMČIJA

32172

GULF JET

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

NEMČIJA

28944

Germanwings GmbH

NEMČIJA

34841

Gibbs International, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

38737

Green Bay Packaging Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

315

Gruss & Company

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10984

Guitar Center, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

37030

HAMBURG AIRWAYS

NEMČIJA

26105

HANSGROHE SE

NEMČIJA

32580

HASLBERGER FINANZ.

NEMČIJA

33302

HAVERFORD SUISSE

ŠVICA

38607

HAWKER BEECHCRAFT 2

ZDRUŽENE DRŽAVE

31519

HAWKER HUNTER AVTN

ZDRUŽENO KRALJESTVO

25435

HBK HOLDING COMPANY

KATAR

35307

HELIJET CHARTER

NEMČIJA

31103

HOMAC AVIATION AG

LUKSEMBURG

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

NEMČIJA

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

TURČIJA

28618

Haworth Transport

ZDRUŽENE DRŽAVE

32953

HeidelbergCement AG

NEMČIJA

f11187

Herc Management Services LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

NEMČIJA

f10240

Hess Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11457

ICA GLOBAL SERVICES LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

ZDRUŽENE DRŽAVE

35785

IFM Traviation GmbH

NEMČIJA

39551

IKAR LLC

RUSKA FEDERACIJA

25785

ILYUSHIN AVIATION

RUSKA FEDERACIJA

37757

INFINUM ALTIDO INC., LTD

RUSKA FEDERACIJA

1528

IRANAIR

ISLAMSKA REPUBLIKA IRAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

37529

ISE INFORMATION SYS.

NEMČIJA

27301

IVANHOE AVIATION 2

SINGAPUR

24664

Intermap Technologies

ZDRUŽENE DRŽAVE

35760

JEJU AIR

REPUBLIKA KOREJA

39559

JESWALT INTL

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

11307

JET EXECUTIVE INT.

NEMČIJA

27505

JET GROUP LTD

IZRAEL

21727

JET LINK

IZRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

NEMČIJA

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

ŠVICA

3328

JETS EXECUTIVOS

MEHIKA

36889

JETSTAR PACIFIC

VIETNAM

32363

JLJ EQUIPMENT LEASIN

ZDRUŽENE DRŽAVE

21462

JOHNSON CONTROLS

ZDRUŽENE DRŽAVE

36272

JORDAN INTNL

KITAJSKA

11646

JULIUS BERGER

NIGERIJA

32107

JUNEYAO AIRLINES

KITAJSKA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

ČEŠKA

21723

Joint Stock Company Ural airlines

RUSKA FEDERACIJA

37720

K5-AVIATION GMBH

NEMČIJA

1610

KARMANN GMBH

NEMČIJA

31171

KAZAVIASPAS

KAZAHSTAN

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAJINA

33034

KINGS AIRLINES (2)

NIGERIJA

25050

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE DOO

SRBIJA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

REPUBLIKA KOREJA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RUSKA FEDERACIJA

33039

KUBASE AVIATION

INDIJA

1673

KUWAIT AIRWAYS

KUVAJT

23758

Kimberly-Clark Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

25800

Knauf Astra Ltd.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

32568

Kompass GmbH & Co. KG

NEMČIJA

4335

Kraft Foods Global Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

36476

LANARA LTD

KAZAHSTAN, KIRGIZISTAN

44176

LANBOWAN LIMITED

ŠVICA

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

NEMČIJA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

NEMČIJA

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

NEMČIJA

28576

LIBRA TRAVEL

ŠVICA

42192

LIEBHERR AVIATION

NEMČIJA

f12832

LINCARE LEASING LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32192

LONDON CORPORATE JET

ZDRUŽENO KRALJESTVO

1767

LTU LUFTTRANSPORT

NEMČIJA

26498

LUFT AVTN CHARTER

AVSTRALIJA

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

NEMČIJA

45016

LYNXJET

IZRAEL

f10298

Levi, Ray & Shoup, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

15456

Luftfahrt-Bundesamt

NEMČIJA

3857

Lufthansa Cargo AG

NEMČIJA

27838

Lufthansa Technik AG

NEMČIJA

f13551

M-BJEP Ltd.

OTOK MAN

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

ZDRUŽENE DRŽAVE

21072

MAHAN AIR

ISLAMSKA REPUBLIKA IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA

12521

MARXER ANLAGEN

NEMČIJA

36372

MAT AIRWAYS

REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHRAJN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURČIJA

31538

MERLIN AVIATION

ŠVICA

444

MHS Aviation GmbH

NEMČIJA

9082

MIDWEST AVIATION NE

ZDRUŽENE DRŽAVE

30093

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

RUSKA FEDERACIJA

37975

MILLENNIUM AVIATION

AVSTRIJA

37426

MINERALOGY PTY LTD.

ZDRUŽENE DRŽAVE

29242

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

ZDRUŽENA REPUBLIKA TANZANIJA

28438

MLW AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TURČIJA

3057

MOELLERS MASCHINEN

NEMČIJA

36267

MONACO SPORTS MNGMT

ZDRUŽENO KRALJESTVO

28473

MOONSTAR AVIATION

TURČIJA

31348

MORGAN STANLEY MGMT

ZDRUŽENE DRŽAVE

27187

MW AVIATION GMBH

NEMČIJA

31944

MYN AVIATION

SAUDOVA ARABIJA

38209

MZ TRANSPORTATION

NEMČIJA

f13119

Mariner Air LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

38512

Microstrategy Services Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

f13307

Miklos Services Corp.

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

24270

Montenegro Airlines

ČRNA GORA

f10785

N16FX Trust

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12724

N250RG LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

26118

NASA AMES CENTER

ZDRUŽENE DRŽAVE

33963

NATIONAL LEGACY

KUVAJT

7853

NATURAL ENVIRONMENT

ZDRUŽENO KRALJESTVO

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

NEMČIJA

38835

NEBULA III LTD UAE

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

NEMČIJA

15551

NEW YORKER GROUP

NEMČIJA

24661

NORTH AMERICAN JET

ZDRUŽENE DRŽAVE

29267

NOVELLUS SYSTEMS

ZDRUŽENE DRŽAVE

31791

NOVESPACE

FRANCIJA

35125

Nasser Ltd.

KAJMANSKI OTOKI

f13922

Newlead Limited

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

12218

Nike, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

567

OBO JET-CHARTER GMBH

NEMČIJA

33138

OCA INTERNATIONAL

NEMČIJA

22820

OMAN AIR

OMAN

22436

OMAN ROYAL FLIGHT

OMAN

2061

OMNIPOL

ČEŠKA

17692

ONUR AIR

TURČIJA

37597

OOO NP AGP MERIDIAN+

RUSKA FEDERACIJA

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

NIZOZEMSKA

8236

OWENS CORNING CORPORATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

25059

Omni Air International

ZDRUŽENE DRŽAVE

23244

Open Joint Stock Company "Rossiya Airlines" JSC "Rossiya Airlines"

RUSKA FEDERACIJA

3343

P&P PROMOTION

NEMČIJA

47427

PAD AVIATION SERVICE GMBH

NEMČIJA

852

PARAGON RANCH

ZDRUŽENE DRŽAVE

36875

PATRONUS AVIATION

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

ŠVICA

34044

PD AIR OPERATION LTD

NEMČIJA

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TURČIJA

22294

PENSKE JET, INC.

ZDRUŽENE DRŽAVE

19475

PETERS GMBH

NEMČIJA

37609

PETROPAVLOVSK MC

RUSKA FEDERACIJA

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

ZDRUŽENE DRŽAVE

5225

PHOENIX AIR GMBH

NEMČIJA

3085

PICTON II LTD

BERMUDI

22309

POLET

RUSKA FEDERACIJA

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDI

36251

POLLARD ACFT SALES

ZDRUŽENE DRŽAVE

37040

PREISS-DAIMLER

NEMČIJA

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

NEMČIJA

34553

PRIVATE JET HOLD.

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

12196

PRIVATE WINGS

NEMČIJA

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

NEMČIJA

3751

PROCTER&GAMBLE

ZDRUŽENE DRŽAVE

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

NEMČIJA

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTAN

29731

Parc aviation

IRSKA

775

Pentastar Aviation, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

2196

QANTAS AIRWAYS

AVSTRALIJA

21912

QATAR AIRWAYS

KATAR

39255

RA DR. JAN PLATHNER

NEMČIJA

37057

RADIC AVIATION

SAUDOVA ARABIJA

30124

RAE - REGIONAL AIR

NEMČIJA

32083

RAY ENTERPRISES

ZDRUŽENE DRŽAVE

30485

RC AVIATION LLP

ZDRUŽENE DRŽAVE

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

NEMČIJA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURČIJA

5547

RJR WINSTON SALEM

ZDRUŽENE DRŽAVE

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

NEMČIJA

29599

ROYAL JET

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

32723

RSG RENTAL SERVICES

NEMČIJA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

NEMČIJA

37464

RUAG SCHWEIZ AG

ŠVICA

36233

RUIZ, L

MEHIKA

38246

RUSAERO

RUSKA FEDERACIJA

9200

RYAN INTL AIRLINES

ZDRUŽENE DRŽAVE

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

ZDRUŽENE DRŽAVE

29352

Rentair UK Ltd

NEMČIJA

27446

Rhema Bible Church

ZDRUŽENE DRŽAVE

606

Robert Bosch GmbH

NEMČIJA

22593

S BRUNEI SULTAN

DRŽAVA BRUNEJ

44121

S ESWATINI

ESVATINI

f10788

SAP America Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

18991

SAP SE

NEMČIJA

34319

SAPOFINA AVTN LTD.

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

NEMČIJA

5031

SCHWARZMUELLER

AVSTRIJA

30971

SEARAY BD100

JUŽNA AFRIKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

46854

SF AIRLINES CO., LTD

KITAJSKA

31846

SG FINANS A/S NORGE

ŠVEDSKA

27571

SHANGHAI AIRLINES

KITAJSKA

22814

SHARJAH RULERS FLT

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TURČIJA

38681

SILK WAY WEST

AZERBAJDŽAN

2463

SINGAPORE AIRLINES

SINGAPUR

1034

SIRTE OIL

LIBIJA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEHIKA

7867

SIXT

NEMČIJA

32179

SKIPPERS AVIATION

AVSTRALIJA

31208

SKY BEYOND HOLDINGS

SINGAPUR

2477

SKY JET

ŠVICA

37940

SKY SWALLOWS LTD.

RUSKA FEDERACIJA

37740

SKYBIRD AIR LTD

NIGERIJA

34392

SKYBUS

KAZAHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

ZDRUŽENE DRŽAVE

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

NEMČIJA

43591

SMALL PLANET

NEMČIJA

45991

SMALL PLANET (2)

NEMČIJA

42622

SMART JET AVIATION

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

32544

SMS Aviation GmbH

NEMČIJA

33747

SOMON AIR

TADŽIKISTAN

2316

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

JUŽNA AFRIKA

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

36224

SPECTRA ENERGY

ZDRUŽENE DRŽAVE

26725

SPIRIT AIRLINES 2

ZDRUŽENE DRŽAVE

28904

SPX FLOW

ZDRUŽENE DRŽAVE

5216

SRILANKAN AIRLINES

ŠRILANKA

36094

SSP AVIATION

INDIJA

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

CIPER

32446

STAR AVIATION SRVCS

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

29368

STAR AVIATION UG

NEMČIJA

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

UKRAJINA

32361

STRONG AVIATION

KUVAJT

30086

SUMMIT AIR

KANADA

44422

SUNDAIR GMBH

NEMČIJA

47807

SUNDAIR GMBH

NEMČIJA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

NEMČIJA

36720

SWISS AV CONSULTANTS

ŠVICA

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ŠVICA

f12122

Safeway, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

REPUBLIKA KOREJA

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEHIKA

21734

Siberia Airlines

RUSKA FEDERACIJA

f12005

Spiral, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

29841

Spirit of Spices GmbH

NEMČIJA

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TURČIJA

28362

Sun D'or International Airlines LTD

IZRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

NEMČIJA

36760

T'WAY AIR CO LTD

REPUBLIKA KOREJA

8360

TACA

SALVADOR

35978

TATHRA INTERNATIONAL

RUSKA FEDERACIJA

32576

TB INVEST GROUP

ČEŠKA

31566

TEAM AVIATION

NEMČIJA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

AVSTRIJA

36210

TESLA AIR

ŠVICA

42391

TEXTRON AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

35936

TIGER HERCULES CORP

TAJVAN

f12990

TOKECO INCORPORATED

ZDRUŽENE DRŽAVE

21908

TOKOPH D P

JUŽNA AFRIKA

f14958

TPS Group Holding Inc.

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

33923

TREK-AIR B.V.

NIZOZEMSKA

37070

TREVO AVIATION LTD

NEMČIJA

1389

TUIfly GmbH

NEMČIJA

33495

TURBOJET KFT

MADŽARSKA

33979

TURKUAZ AIRLINES

TURČIJA

7971

TW AIR

BERMUDI

2681

Thai Airways International Public Company Limited

TAJSKA

f10445

Thomas H. Lee Partners

ZDRUŽENE DRŽAVE

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

NEMČIJA

31353

Tidnish Holdings Limited

KANADA

f11873

Tillford Limited

BERMUDI

2758

Turkish Airlines THY

TURČIJA

f12479

Tyremax Pty Ltd

AVSTRALIJA

22512

UGANDA EXEC FLIGHT

UGANDA

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAJINA

24948

UKSATSE

UKRAJINA

46440

UR AIRLINES

IRAK

4692

US Airways, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

29839

USA 3000 AIRLINES

ZDRUŽENE DRŽAVE

34914

USA JET AIRLINES 3

ZDRUŽENE DRŽAVE

43007

USAA

ZDRUŽENE DRŽAVE

26886

UTair Aviation, jsc

RUSKA FEDERACIJA

18224

UZBEKISTAN AIRWAYS

UZBEKISTAN

2782

United Airlines, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

8960

United Parcel Service Co

ZDRUŽENE DRŽAVE

35921

United Therapeutics

ZDRUŽENE DRŽAVE

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZILIJA

37759

VENTURE AVTN GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE

5198

VHM SCHUL & CHARTER

NEMČIJA

31758

VIVAT TRUST LTD.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

2840

VOLKSWAGEN AG

NEMČIJA

45213

VOLKSWAGEN AIRSERV.

NEMČIJA

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRAZILIJA

39258

VUKY HOLDINGS LTD

ŠVICA

31669

Vacuna Jets Limited

BERMUDI

30637

Vale S/A

BRAZILIJA

46913

Vecellio Management Service

ZDRUŽENE DRŽAVE

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

NEMČIJA

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

RUSKA FEDERACIJA

36235

WATERLOO AVIATION

KANADA

24113

WEBER MANAGEMENT

NEMČIJA

1323

WEKA Flugdienst GmbH

NEMČIJA

35535

WELLS FARGO BANK (2)

ZDRUŽENE DRŽAVE

34391

WHS CONSULTING AG

ŠVICA

10834

WIKING HELIKOPTER

NEMČIJA

33317

WINAIR AUSTRIA

AVSTRIJA

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

UKRAJINA

37044

WOELBERN FLIGHT 01

NEMČIJA

36967

WOELBERN FLIGHT 02

NEMČIJA

2930

WORLD AIRWAYS

ZDRUŽENE DRŽAVE

30605

Wheels Aviation Ltd.

NEMČIJA

27514

Wirtgen BgmbH

NEMČIJA

32609

XIAMEN AVIATION AVV

RUSKA FEDERACIJA

31769

XL Airways Germany GmbH

NEMČIJA

36920

XR-GMBH

NEMČIJA

32403

XRS Holdings, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

34976

YH AVIATION LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

34953

ZENITH CAPITAL LTD

ŠVICA

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRAZILIJA

38977

ZWEITE XR-GMBH

NEMČIJA

5960

Zeman FTL

NEMČIJA

f10488

Ziff Brothers Investment, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

NEMČIJA

ESTONIJA

Identifikacijska št. CRCO

Ime operaterja

Država operaterja

34613

ABELIA TRADING LTD

CIPER

38113

FL TECHNICS AB

LITVA

22574

MIL JAPAN

JAPONSKA

10937

MIL RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

1117

MIL ŠVICA

ŠVICA

35109

NORTH WIND AIRLINES

ESTONIJA

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ESTONIJA

30036

ULS Airlines Cargo

TURČIJA

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABVE

IRSKA

Identifikacijska št. CRCO

Ime operaterja

Država operaterja

34931

Blue Nightingale Trading

JUŽNA AFRIKA

32901

142955 ONTARIO LTD

KANADA

37435

921BE LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

27726

994748 ONTARIO INC

KANADA

f11440

A & C BUSINESS SERVICES INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

27976

ABCO Aviation Incorporated

ZDRUŽENE DRŽAVE

35023

ACFT FINANCE TRUST

IRSKA

31510

ACP JETS

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11447

ADC AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10775

ADP Aviation, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

132

AER LINGUS

IRSKA

29293

AERO TIMBER PARTNERS

ZDRUŽENE DRŽAVE

23714

AERO TOY STORE LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

28752

AEROMANAGMENT GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE

39015

AEROSTAR LTD IRELAND

IRSKA

32813

AIR BLESSING

ZDRUŽENE DRŽAVE

7057

AIR SHAMROCK

ZDRUŽENE DRŽAVE

32218

AIR TAHOMA

ZDRUŽENE DRŽAVE

28432

AIR TREK

ZDRUŽENE DRŽAVE

33141

AIRTIME LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

34285

ALCHEMIST JET AIR LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12838

ALEDO SUB LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

26140

ALLTECH

ZDRUŽENE DRŽAVE

30995

ALPHA ONE FLIGHT SERVICES

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12957

AMC 50 LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31782

AMERIPRISE FINANCIAL

ZDRUŽENE DRŽAVE

27173

APACHE CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

38618

AR INVESTMENTS LLC.

ZDRUŽENE DRŽAVE

39205

ARGOS CAPITAL MNGT

ZDRUŽENE DRŽAVE

34018

ARKIVA LTD.

IRSKA

298

ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED

IRSKA

29280

ASTOR STREET ASSET

ZDRUŽENE DRŽAVE

35166

AT&T Management Services, L.P.

ZDRUŽENE DRŽAVE

33136

ATLANTIC AV KTEB

ZDRUŽENE DRŽAVE

33008

AVIA PARTNER DENMARK

DANSKA

36309

AVIANOVA (RUSSIA)

RUSKA FEDERACIJA

30118

AVIATION CORPORATE SERVICES

IRSKA

f11798

AVION SALES LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

27087

AVIONETA

ZDRUŽENE DRŽAVE

29670

Aero Ways Inc

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10007

Air Reese, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10765

Alaska Eastern Partners

ZDRUŽENE DRŽAVE

36324

Altis

IRSKA

f12155

Amalgamated Consolidated, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12108

Ambassador Marketing International Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

26369

B&G LEASING

ZDRUŽENE DRŽAVE

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

KANADA

31686

BARNARD AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

1537

BAXTER HEALTH CARE

ZDRUŽENE DRŽAVE

34487

BAZIS INTL INC.

KANADA

33090

BEACON AVIATION

IRSKA

f11361

BEAUTY CENTRAL LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

25114

BECKER GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE

6890

BECTON DICKINSON

ZDRUŽENE DRŽAVE

32660

BEDEK AVIATION

IZRAEL

38915

BEL AIR LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

36482

BGST LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12964

BLATTI AVIATION INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

33247

BLUE CITY HOLDINGS LTD

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11410

BORG HOLDINGS LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31975

BOULDER US

ZDRUŽENE DRŽAVE

32952

BPG PROPERTIES

ZDRUŽENE DRŽAVE

37279

BUSINESS A.CENTRE CO

TAJSKA

f12103

Benson Football, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

35372

Bindley Capital Partners

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12682

Bombardier New Aircraft

ZDRUŽENE DRŽAVE

36888

Boston Scientific Corp

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11899

C C Media Holdings Inc

ZDRUŽENE DRŽAVE

35160

C. Dot Aviation, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

36790

C2C AIR CHARTERS

ZDRUŽENE DRŽAVE

37117

CA, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

32717

CAMERON HENKIND

ZDRUŽENE DRŽAVE

22953

CAPE CLEAR CAPITAL

ZDRUŽENE DRŽAVE

22724

CARDINAL HEALTH AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE

30615

CARLISLE HOLDINGS LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

34066

CASTLE 2003-2 IRELAND LTD

IRSKA

34153

CAYLEY AVIATION

ŠVICA

30896

CCA AIR CHARTER

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10927

CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

36333

CELLO AVIATION LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

29250

CENTURION AVTN SRVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE

36860

CESSNA FINANCE CORP

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f11418

CESSNA FINANCE CORP

ZDRUŽENO KRALJESTVO

29096

CHUBB FLIGHT OPERATIONS

ZDRUŽENE DRŽAVE

5078

CINTAS

ZDRUŽENE DRŽAVE

37889

CIRRUS AVIATION (US)

ZDRUŽENE DRŽAVE

21455

CITYJET

IRSKA

36082

CMC GROUP INC.

ZDRUŽENE DRŽAVE

35826

CONSTELLATION LEASING LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

ZDRUŽENE DRŽAVE

33877

CORACLE AVIATION

ŠVICA

19036

CORPORATE JETS PA

ZDRUŽENE DRŽAVE

9248

CRANE COMPANY

ZDRUŽENE DRŽAVE

28444

CROSS AVTN

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f11386

CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY

ZDRUŽENE DRŽAVE

f13609

Center for Disease Detection LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

3769

Chevron U.S.A.Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12458

Codale Electric Supply Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11882

Colson & Colson General Contractor

ZDRUŽENE DRŽAVE

f13788

Constellation Productions

ZDRUŽENE DRŽAVE

30753

Covidien

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10987

Cozzens and Cudahy Air

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10650

DARBY HOLDINGS

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11469

DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31690

DELTA JET USA

ZDRUŽENE DRŽAVE

24235

DENISTON ENTERPRISES

ZDRUŽENE DRŽAVE

35507

DIAMOND AIR CHARTER

ZDRUŽENO KRALJESTVO

30715

DMB Aviation

ZDRUŽENE DRŽAVE

35370

DOMINOS PIZZA (2)

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12713

DSS214 LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

6064

DUBAI AIR WING

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

27997

DYNAMIC AVIATION SERVICES INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f13128

David A. Duffield/ Pegasus VI, LLC.

ZDRUŽENE DRŽAVE

45097

Dreamline Aviation LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

35072

EAC AIR LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

8339

EATON

ZDRUŽENE DRŽAVE

1009

ELI LILLY

ZDRUŽENE DRŽAVE

23828

EMC IRELAND

IRSKA

23627

EMERCOM RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

33649

ENCORE 684 LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11381

ENCORE/SB AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12801

EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10176

Energy Corporation of America

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10183

Executive Flight Solutions, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

33361

FAGEN INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

29521

FAIRMONT AVIATION SE

KANADA

35375

FALCON 50 LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

33587

FANAR AVIATION LTD

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

32271

FAST LINK EGYPT

EGIPT

34792

FASTNET JET ALLIANCE

IRSKA

28181

FERRO CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

30469

FIRST VIRTUAL AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE

18781

FJ900

ZDRUŽENE DRŽAVE

9532

FL Aviation Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

31774

FLYING SQUIRREL

ZDRUŽENE DRŽAVE

10276

FLYNN FINANCIAL

ZDRUŽENE DRŽAVE

6573

FOUR STAR

ZDRUŽENE DRŽAVE

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

IRSKA

f12717

FREEMAN AIR CHARTER SERVICES

ZDRUŽENE DRŽAVE

3826

FRIEDKIN INTL

ZDRUŽENE DRŽAVE

22293

FRONTLINER INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12666

Falcon Fifty LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

35797

Felham Enterprises Inc

ZDRUŽENE DRŽAVE

23081

Fertitta Enterprises

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10208

Flightstar Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10877

Fortune Brands, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

21858

Frost Administrative Services, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11889

Futura Travels Limited

INDIJA

39022

GAUGHAN FLYING LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

38550

GC INTERNATIONAL LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

IRSKA

32292

GE COMMERCIAL AV SVC

IRSKA

26624

GENERAL MILLS SALES

ZDRUŽENE DRŽAVE

38543

GEORGE GUND 3

ZDRUŽENE DRŽAVE

f13141

GIII Aircraft Management, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12778

GIV EXEC JET LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

38943

GLOBAL EXPRESS GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE

33121

GLOBAL TRIP SUPPORT

ZDRUŽENE DRŽAVE

23814

GLOBAL WINGS LTD

ŠVICA

3964

GOODYEAR

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10230

GPAir Limited

KANADA

f11374

GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12820

GREENBRIER CAPITAL LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

26847

GREENHILL AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11239

GameStop, Inc

ZDRUŽENE DRŽAVE

33031

Gemini Ltd

ZDRUŽENE DRŽAVE

f13449

General Dynamics Land Systems

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12159

Gilead Sciences

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10231

Graham Brothers Construction Co., Inc

ZDRUŽENE DRŽAVE

22958

Group Holdings

ZDRUŽENE DRŽAVE

f13612

Guthy Renker Aviation

ZDRUŽENE DRŽAVE

f15722

H.E. MANAGEMENT

ZDRUŽENE DRŽAVE

24874

HAC (Hangar Acquisition Corporation)

ZDRUŽENE DRŽAVE

28219

HARLEY-DAVIDSON

ZDRUŽENE DRŽAVE

21857

HARSCO

ZDRUŽENE DRŽAVE

31054

HEAVYLIFT INT.

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

1423

HERSHEY COMPANY

ZDRUŽENE DRŽAVE

26380

HERTZ CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

35241

HIGHFIELDS CAP MGMT

ZDRUŽENE DRŽAVE

24583

HILL AIR COMPANY I LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

24776

HOME DEPOT

ZDRUŽENE DRŽAVE

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

IRSKA

5170

HUMANA

ZDRUŽENE DRŽAVE

29387

Harbert Aviation

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12750

Hawk Hollow Aviation LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

42446

Hormel Foods Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11193

IAMAW

ZDRUŽENE DRŽAVE

24747

IFFTG

ZDRUŽENE DRŽAVE

32500

ILFC IRELAND LTD

IRSKA

21409

IRVING AIR SERVICE

KANADA

28726

International Jet Management

ZDRUŽENE DRŽAVE

36005

Irving Oil Transport Inc.

KANADA

32671

JANNAIRE LLP

ZDRUŽENO KRALJESTVO

35830

JAPC INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10275

JELD-WEN, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

27861

JEP LEASING

ZDRUŽENE DRŽAVE

22094

JEPPESEN UK LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

32549

JET CLIPPER JOHNNY

ZDRUŽENE DRŽAVE

35926

JET LOGISTICS INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

35981

JET SHARES ONLY

ZDRUŽENE DRŽAVE

32652

JET SMART INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

30210

JET-A-WAY CHARTERS

ZDRUŽENE DRŽAVE

36494

JETSELECT, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

34915

JKB JET HOLDINGS LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

26509

JOLUK AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE

39282

James S Offield

ZDRUŽENE DRŽAVE

31850

Jarden Corp

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10276

Jepson Associates Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

34314

Jet Direct Aviation (filed for bankruptcy on 25/02/2009)

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10282

John M. Connors, Jr.

ZDRUŽENE DRŽAVE

1584

Johnson&Johnson

ZDRUŽENE DRŽAVE

35520

Jones International Aviation LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10702

KEB Aircraft Sales, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

8180

KELLOGG

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11341

KKN TRANSPORTATION LEASING LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32210

KLEIN TOOLS

ZDRUŽENE DRŽAVE

20894

KOHLER CO

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10286

Kansas City Life Insurance Company

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10287

Kenair, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11016

Kendall Jackson Wine Estates

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10713

Konfara Company

ZDRUŽENE DRŽAVE

31706

LCG ENTERPRISES

ZDRUŽENE DRŽAVE

35616

LEONARD GREEN & PART

ZDRUŽENE DRŽAVE

12275

LIBERTY MUTUAL

ZDRUŽENE DRŽAVE

32207

LISBON LIMITED

BERMUDI

1823

LOCKHEED MARTIN CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

28852

LONDON CITY JET

ZDRUŽENO KRALJESTVO

35829

LOWES COMPANIES INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

40196

LP 221 LC

ZDRUŽENE DRŽAVE

37926

LUGHNASA MGMT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

36958

LUNA ENTERTAINMENT

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10295

Leco Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

29729

Letica Leasing LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

36957

Level 3 Communications

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10302

Lower Cross Aircraft Corp.

ZDRUŽENE DRŽAVE

38901

M&M AVIATION GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE

36961

MAGELLAN A/C SVCS

IRSKA

30454

MAJJEC JHETT

ZDRUŽENE DRŽAVE

26422

MANDAN

ZDRUŽENE DRŽAVE

38653

MANHAG AG

ŠVICA

31670

MATTHEWS JOHN

ZDRUŽENO KRALJESTVO

29444

MC Group

ZDRUŽENE DRŽAVE

12177

MELLON BANK

ZDRUŽENE DRŽAVE

27630

MERCURY ENGINEERING

IRSKA

11068

MGM Resorts Aviation Corp

ZDRUŽENE DRŽAVE

30050

MHS TRAVEL & CHTR

ZDRUŽENE DRŽAVE

37895

MID SOUTH JETS INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

26475

MIDAMERICAN ENERGY

ZDRUŽENE DRŽAVE

f13615

MIDES SEM DE CV

SALVADOR

1104

MIL IRELAND

IRSKA

f10317

MMB Management Advisory Services

ZDRUŽENE DRŽAVE

31703

MMRB SERVICES

ZDRUŽENE DRŽAVE

35625

MODESTO EXEC AIR CHR

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11411

MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

36426

MPW INDUSTRIAL SVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE

40770

MRTV LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32479

MVA AVIATION LTD.

BERMUDI

f12230

Mannco LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

27893

Merck & Co., Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10507

Midland Financial Co.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10968

Mozart Investments, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11326

N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12769

N48KZ LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

39276

N583KD LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

18796

N728LW LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10324

NASCAR, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10328

NCR Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

18352

NESTLE PURINA PETCAR

ZDRUŽENE DRŽAVE

29867

NEXT FLIGHT JETS

ZDRUŽENE DRŽAVE

32930

NINETY EIGHT AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE

33473

NOK AIR

TAJSKA

f10962

NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES

ZDRUŽENE DRŽAVE

26985

NORTH STAR AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE

42956

NORWEGIAN AIR INTL

IRSKA

31004

NOVA CORPORATE SERVICES

ZDRUŽENO KRALJESTVO

36522

New Orion Air Group

ZDRUŽENE DRŽAVE

43372

Noble Energy, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10334

Noel Group Aviation

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12013

Norfolk Southern Corp.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12093

Nustar Logistics

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10917

OAKLR Aviation Services LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32397

OFFICE DEPOT

ZDRUŽENE DRŽAVE

37310

OKAY AIRWAYS

KITAJSKA

9116

OMEGA AIR (USA)

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11444

OPA LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

7079

ORBIS INTL

ZDRUŽENE DRŽAVE

35897

OSLO EXPRESS

ZDRUŽENE DRŽAVE

37383

OSPREY AIR LEASE LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

2079

OWENS ILLINOIS

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11106

Orange Crimson Aviation, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

10012

P & E PROPERTIES

ZDRUŽENE DRŽAVE

33261

PACIFIC SKY

KANADA

8792

PALMER A

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10642

PAM Management Serv. LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

36792

PB AIR LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

29783

PEGASUS AVIATION CA

ZDRUŽENE DRŽAVE

36816

PHILLIPS EDISON & CO

ZDRUŽENE DRŽAVE

32055

PIONEER ADVENTURES

NOVA ZELANDIJA

39139

PITCH LINK LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10361

PNC Financial Services Group

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11419

POLAR BEAR EXPRESS II LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10729

PPD Development, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32096

PRIME AVIATION JSC

KAZAHSTAN

34180

PROFESSIONAL CARE

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10820

Palm Beach Aviation, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10351

Paramount Pictures Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

3252

PepsiCo, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10918

Pilgrim Air

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10979

Pinjet Aviation, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31045

PrivateSky Aviation LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

7076

Project ORBIS International, Inc.

FRANCIJA

26605

QUEST AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE

29692

RABBIT RUN

ZDRUŽENE DRŽAVE

32706

RBGT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10978

REAUD MORGAN QUINN

ZDRUŽENE DRŽAVE

31234

RED BARN FARMS

ZDRUŽENE DRŽAVE

37662

REYNOLDS JET MGMT

ZDRUŽENE DRŽAVE

29947

RIVERSIDE AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

35940

RIZON JET UK LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

38890

RKK Management, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

31650

ROBINSON AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11777

ROBINSON LEASING INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

36351

ROCKWELL COLLINS LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

23899

ROLLINS INC.

ZDRUŽENE DRŽAVE

29788

RORO 212

ZDRUŽENE DRŽAVE

31502

ROTOR TRADE (ARC)

ZDRUŽENE DRŽAVE

2292

ROWAN COMPANIES PLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

30090

RUSAVIATION

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

39971

RUUD LIGHTING INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

8651

Ryanair DAC

IRSKA

28054

SAFEWAY

ZDRUŽENE DRŽAVE

34898

SD VERMOGENSVERWALT

NEMČIJA

f12851

SDL MANAGEMENT COMPANY LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

871

SEAGULL AIRCRAFT CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11250

SGSF Capital Venture LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32093

SHEARWATER AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE

24869

SIERRA PACIFIC IND

ZDRUŽENE DRŽAVE

40083

SILVER AIR 2

ZDRUŽENE DRŽAVE

36640

SIM SAS

FRANCIJA

f12817

SITRICK AND CO

ZDRUŽENE DRŽAVE

28509

SPEEDWINGS BUSINESS SA

MEHIKA

f12106

SPG Frank Group (SPG Management, LLC and Frank Group, LLC)

ZDRUŽENE DRŽAVE

30500

STANDARD & POORS

ZDRUŽENE DRŽAVE

31823

STARSHIP ENTERPRISE

ZDRUŽENE DRŽAVE

131

STOBART AIR

IRSKA

44504

SUPER UNIVERSAL LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

37246

Select Management Resources, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10824

Seminole Tribe of Florida

ZDRUŽENE DRŽAVE

f14029

Signature Group LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f13116

Standridge Color Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

36081

Starbucks Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10501

Sunoco Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

35071

T2 Aviation Mgmt.

ZDRUŽENE DRŽAVE

32156

TALLWOOD MANAGEMNT

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12709

TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O BLUMBERGEXCELSIOR CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

21578

TENNECO INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

3696

TEXAS INSTRUMENTS

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11309

THIRD SECURITY LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f14943

THUNDERBIRD AVIATION OPERATOR LTD.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f13842

TLS Aviation LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12991

TONY DOWNS FOODS

ZDRUŽENE DRŽAVE

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE

9788

TRANSIT AIR SRVC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31673

TRAVELERS INDEMNITY CO

ZDRUŽENE DRŽAVE

29623

TRICYCLE AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

38625

Tashi Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11003

Tendencia Asset Management

KAJMANSKI OTOKI

25363

The Boeing Company

ZDRUŽENE DRŽAVE

40990

The Sherwin-Williams Company

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10446

Tour Air, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12231

Translatin S.A.

ZDRUŽENE DRŽAVE

45090

UNICORP AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

4090

UNITED COMPANY THE

ZDRUŽENE DRŽAVE

2797

ZDRUŽENE DRŽAVE STEEL

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10462

US Bank NA Trustee

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10460

Unisys Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

9252

University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)

ZDRUŽENE DRŽAVE

9275

VALLEJO INVESTMENTS

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11803

VALLEY JET LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

29120

VEN AIR

IRSKA

32119

VIA FELIZ II

ZDRUŽENE DRŽAVE

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

ZDRUŽENE DRŽAVE

28043

VILLAGE EQUIPMENT

ZDRUŽENE DRŽAVE

8142

VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

36447

VTB LEASING (EUROPE)

RUSKA FEDERACIJA

f10591

Vulcan Materials Company

ZDRUŽENE DRŽAVE

35911

WALLAN AVIATION 2

SAUDOVA ARABIJA

38924

WAR ENTERPRISES

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10470

WASTE MANAGEMENT, INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

5187

WELDBEND

ZDRUŽENE DRŽAVE

35439

WELLS FARGO BANK NW

ZDRUŽENE DRŽAVE

31125

WESTON LTD

IRSKA

22445

WHITE CLOUD

ZDRUŽENE DRŽAVE

38797

WILDGOOSE LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

33542

WING FINANCIAL LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

28282

WINGEDFOOT AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE

38212

WINGS AVIATION (DE)

ZDRUŽENE DRŽAVE

29233

WRENAIR

IRSKA

36499

Warner Chilcott

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10815

Washington Penn Plastic Company

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10789

Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan & Morgan

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10792

Werner Enterprises Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

25465

WestJet

KANADA

f11532

Worldwide Aircraft Holding Company

BERMUDI

32454

XJET USA

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10485

Xerox Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

31649

Z1 HOLDINGS

ZDRUŽENE DRŽAVE

44261

ZALA GROUP LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

39577

ZAROX HOLDINGS LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f11027

ZENITH INSURANCE COMPANY

ZDRUŽENE DRŽAVE

GRČIJA

Identifikacijska št. CRCO

Ime operaterja

Država operaterja

23232

AEROSVIT

UKRAJINA

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENIJA

39537

AIR CANADA rouge LP

KANADA

30742

AIR COLUMBUS

UKRAJINA

40237

AIR LEISURE

EGIPT

29972

AIR LINK INTL (CY)

CIPER

44218

AIR MEDITERRANEAN

GRČIJA

37802

AIR TRAFFIC LTD

KENIJA

46328

AIRCOMPANY JONIKA LLC

UKRAJINA

39471

AIT AVIATION & TOUR.

IZRAEL

35757

AMBER AVTN (UK) LTD.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENIJA

37966

ASPAMIA LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

34238

ASTRA AIRLINES

GRČIJA

38330

AVIATION SCIENCES CO

SAUDOVA ARABIJA

23359

AVIATRANS K LTD

UKRAJINA

20514

Aegean Airlines

GRČIJA

375

American International Group

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12684

Avenge Inc

ZDRUŽENE DRŽAVE

34069

BELRESCUEAVIA

BELORUSIJA

33770

BENSLOW BERMUDA LTD.

ŠVICA

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GRČIJA

20501

BLUE BIRD AVIATION

KENIJA

29396

BOOTH CREEK MGMT

ZDRUŽENE DRŽAVE

35729

CASSEL INVEST LTD

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

19644

COSTAIR LTD

GRČIJA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

36466

DESINENCE LTD

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

f11403

DRAGON LEASING CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

40100

ELLINAIR S.A.

GRČIJA

36585

ELTANIN AVIATION

ZDRUŽENO KRALJESTVO

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ITALIJA

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AVSTRALIJA

37101

EXECUTIVE FLIGHT DIV

KATAR

35228

FIRST AIRWAYS

GRČIJA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AVSTRALIJA

31722

GAINJET AVIATION

GRČIJA

f11377

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

JUŽNA AFRIKA

36785

GLOBAL ELITE JETS

SAUDOVA ARABIJA

36620

GRAND A AIRCRAFT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

17957

GREENLEAF

ZDRUŽENE DRŽAVE

38025

GRYPHON AIRLINES

KUVAJT

f11417

GS200 INC TRUSTEE

ZDRUŽENE DRŽAVE

32656

GULF GLOBAL SVCS LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

23443

HCAA

GRČIJA

38724

HEAD START AVTN SYS

CIPER

36043

HERITAGE AVTN DEV.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f12006

Hanwha Chemical Corporation

REPUBLIKA KOREJA

38831

INTAKA MANAGE PTY

JUŽNA AFRIKA

38792

INTER ILES AIR

MADAGASKAR, KOMORI, REUNION

26787

INTRACOM

GRČIJA

31881

INTRALOT

ZDRUŽENE DRŽAVE

36434

ISLANDSITE INVEST.

JUŽNA AFRIKA

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDOVA ARABIJA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZAHSTAN

36274

JETSTREAM WORLDWIDE

KITAJSKA

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRČIJA

33560

Kenrick Ltd.

IZRAEL

35938

Knightsdene Limited

ZDRUŽENO KRALJESTVO

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GRČIJA

32732

MCKINLEY CAPITAL

ZDRUŽENE DRŽAVE

1099

MIL GREECE

GRČIJA

21948

MINAIR

SREDNJEAFRIŠKA REPUBLIKA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRAZILIJA

40473

N.Z. VOYAGES

FRANCIJA

35475

NORDSTAR AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

34624

OLYMPIC AIR

GRČIJA

43116

OLYMPUS AIRWAYS S.A.

GRČIJA

43757

ORANGE2FLY AIRLINES

GRČIJA

24067

ORASCOM

EGIPT

22404

OXY USA INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10342

Olayan Financing Company

SAUDOVA ARABIJA

2055

Olympic Airlines

GRČIJA

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

AVSTRALIJA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

ZASEDENO PALESTINSKO OZEMLJE

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRČIJA

28119

POLISH MORSKI

POLJSKA

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TURČIJA

37638

PRIMEVALUE TRADING

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

35665

PRIVILEGE AIRWAYS

INDIJA

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIJA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDI

44653

SCOOT PTE LTD

SINGAPUR

22305

SEAFLIGHT AVTN

BERMUDI

f11025

SELA HOLDING COMPANY LTD

SAUDOVA ARABIJA

36327

SEVEN X AVIATION

ČRNA GORA

29176

SINCOM AVIA

UKRAJINA

3991

SIOUX COMPANY LTD

ŠVICA

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRČIJA

f11402

SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

29509

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

UKRAJINA

31819

TRANS AVIATION

KUVAJT

28601

TRAVCO AIR

EGIPT

46019

UMATILA TRADING LIMITED

CIPER

9459

UNIVERSAL AIR LINK

ZDRUŽENE DRŽAVE

38722

VAXUCO

VIETNAM

24805

YAMAL

RUSKA FEDERACIJA

ŠPANIJA

Identifikacijska št. CRCO

Ime operaterja

Država operaterja

26560

245 PILOT SERVICES

ZDRUŽENE DRŽAVE

39446

ACANITT (CZA) HOLD.

KAJMANSKI OTOKI

4648

AERO ANGELES

MEHIKA

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIJA

36647

AEROGAL

EKVADOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

ČILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTINA

45206

AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA C.A.

BOLIVARSKA REPUBLIKA VENEZUELA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEHIKA

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

36924

AERON CIVIL PANAMA

PANAMA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ŠPANIJA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEHIKA

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

44479

AIR 31 LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

29323

AIR AMDER

MAVRETANIJA

24500

AIR COMET S.A.

ŠPANIJA

9345

AIR EUROPA

ŠPANIJA

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

ŠPANIJA

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LUKSEMBURG

22380

AIR NOSTRUM

ŠPANIJA

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INDIJA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ŠPANIJA

38965

AIRBUS HELI ESPANA

ŠPANIJA

7968

AIRBUS HELICOPTER

FRANCIJA

37072

AIRCRAFT HOLDINGS

ZDRUŽENE DRŽAVE

36793

AIRLEASE CORPORATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

34981

AIRLIFT USA LLP

ZDRUŽENE DRŽAVE

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

JUŽNA AFRIKA

36637

ALBA STAR S.A.

ŠPANIJA

43746

ALHOKAIR AVIATION

ŠVICA

43337

ALLIANCEJET, LLC

RUSKA FEDERACIJA

32075

ALPEMA & TOURISM

ŠPANIJA

33938

AMAC CORPORATE JET AG

ŠVICA

29581

AMB GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTINA

31409

AMERICAN KING AIR FE

ZDRUŽENE DRŽAVE

37598

AMS LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

34891

ANDALUS LINEAS AER.

ŠPANIJA

26796

ANSETT WORLDWIDE

AVSTRALIJA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GANA

28325

ARAMARK

ZDRUŽENE DRŽAVE

32948

ARKAS S.A.

COLOMBIA

f12734

ASPEN TRADING CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGERIJA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

ZDRUŽENE DRŽAVE

32213

ATLANTIC BRIDGE AV 2

ZDRUŽENO KRALJESTVO

9456

AUDELI

ŠPANIJA

42429

AV. NAVAL GUAYAQUIL

EKVADOR

35532

AVEX AIR TRAINING

JUŽNA AFRIKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEHIKA

460

AVIANCA

KOLUMBIJA

36095

AVION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

45064

AVIONCO GUERNSEY

ZDRUŽENO KRALJESTVO

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ŠPANIJA

33149

AVPRO INC (2)

ZDRUŽENE DRŽAVE

26651

AZUR AIR LLC

RUSKA FEDERACIJA

8740

Abbott Laboratories

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEHIKA

39686

Air Products & Chemicals Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

29159

Airmax, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

23373

Al Tameer Co. Ltd.

SAUDOVA ARABIJA

f11014

American Resources

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10332

Astra 136 LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11141

Averuca, C.A.

BOLIVARSKA REPUBLIKA VENEZUELA

12669

BA CITYFLYER LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f11305

BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

ZDRUŽENE DRŽAVE

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEHIKA

32565

BELLON AVIATION LTD.

ŠVICA

f13938

BEST FLY S.L

ŠPANIJA

2621

BINTER CANARIAS SA

ŠPANIJA

32392

BIONIC AVIATION CC

JUŽNA AFRIKA

f11795

BOMBARDIER AEROSPACE CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

35545

BRASIL WARRANT

BRAZILIJA

22234

BRECO INTL

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f12909

BRISAIR S.A.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

19815

BRISTOW NIGERIA

NIGERIJA

37278

BUA DELAWARE INC

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f10074

Bank of America, NA

ZDRUŽENE DRŽAVE

38518

Benipaula Inc

ZDRUŽENE DRŽAVE

10970

Bombardier Aerospace Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12165

Bradleyville, Ltd

ZDRUŽENE DRŽAVE

31613

C.S.P.SOCIETE

MAVRETANIJA

27598

CABO VERDE EXPRESS

ZELENORTSKI OTOKI

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

ŠPANIJA

36213

CANARY FLY S.L.

ŠPANIJA

35186

CAPITEQ

AVSTRALIJA

4029

CARGILL

ZDRUŽENE DRŽAVE

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKO

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGERIJA

29796

CETO MARKETING S.A.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

38300

CHALLENGER 5445 LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

ZDRUŽENE DRŽAVE

44018

CITGO Petroleum Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

36279

CLEARSKIES

AVSTRALIJA

32365

CNL GROUP SERVICES

ZDRUŽENE DRŽAVE

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANCIJA

38329

COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A.

ŠPANIJA

37198

CONF. BRASILEIRA

BRAZILIJA

36755

CONSORCIO CJPP

BRAZILIJA

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

BRAZILIJA

39318

COORDENACAO DE AVIACION OPERACIONAL DA POLICIA FEDERAL

BRAZILIJA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ŠPANIJA

f14711

CORPORACION CASTILLO BERTRAN

ZDRUŽENE DRŽAVE

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIJA

36833

COYABA LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

37293

CPC SA

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

ZDRUŽENE DRŽAVE

31491

CSIM AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11870

Caleton Holdings

KAJMANSKI OTOKI

32564

Carabo Capital

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12156

CareFusion Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10817

Casafin II LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

39988

Cockrell Resources

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTINA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRAZILIJA

f10710

Contessa Premium Foods

ZDRUŽENE DRŽAVE

38519

Corimon CA

KAJMANSKI OTOKI

35909

Covington Aviation

ZDRUŽENE DRŽAVE

29548

DARTASSAN

IRSKA

26776

DEAN FOODS

ZDRUŽENE DRŽAVE

37252

DELAWARE GG INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAVRETANIJA

35756

DNEST AVIATION

MALEZIJA

3464

DODSON INTERNTL PART

ZDRUŽENE DRŽAVE

33251

DORNIER NIGERIA

NIGERIJA

31583

DTC LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

11968

DUKE OF WESTMINSTER

ZDRUŽENO KRALJESTVO

37414

Dallah Al Baraka Holding Company

SAUDOVA ARABIJA

f10136

Dayco Properties Ltd

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

35754

EASSDA

ZDRUŽENO KRALJESTVO

35658

EAST COAST JETS INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

46999

EASTERN AIRLINES LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

8808

EASTMAN KODAK

ZDRUŽENE DRŽAVE

23226

EASYJET AIRLINE COMPANY LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

46235

EASYJET UK LIMITED

ZDRUŽENO KRALJESTVO

31715

ECUATO GUINEANA (2)

EKVATORIALNA GVINEJA

37813

EDIFICA 2000

ŠPANIJA

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

10068

EDREES MUSTAFA

SAUDOVA ARABIJA

35209

EHEIM VERWALTUNGS

NEMČIJA

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BAHAMAS

44757

ELITE AERO IRELAND

IRSKA

29935

ELMET AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

35607

ELYSIAN AIRLINES

GVINEJA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

39123

EMBRAER COMMERCIAL

ZDRUŽENE DRŽAVE

4025

EMBRAER SA

ZDRUŽENE DRŽAVE

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

BRAZILIJA

f13610

EMSI Aviation

ZDRUŽENE DRŽAVE

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZILIJA

24823

EUROCONTINENTAL

ŠPANIJA

26217

EUROPEAN FLYERS SL U

ŠPANIJA

40052

EVELOP AIRLINES S.L.

ŠPANIJA

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

ZDRUŽENE DRŽAVE

32605

EXEC JET MANAGEMENT

ZDRUŽENO KRALJESTVO

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIJA

38423

EXECUFLIGHT INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ŠPANIJA

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10915

Electric Boat Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12480

Essar Shipping & Logistics Ltd

ZDRUŽENO KRALJESTVO

35238

FAIRMONT AVTN COMP

ŠVICA

7382

FALCONAIR LTD

JUŽNA AFRIKA

f12978

FATHER & SON AIR LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

34494

FCI AVIATION LLC

ZDRUŽENO KRALJESTVO

37269

FENWAY AVIATION

BRAZILIJA

18767

FIRST INTL AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE

26564

FL Aviation

ZDRUŽENE DRŽAVE

35848

FLANA

JUŽNA AFRIKA

19907

FLIGHT CONSULTANCY

ZDRUŽENO KRALJESTVO

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

ZDRUŽENE DRŽAVE

22596

FLIGHTLINE SL

ŠPANIJA

38755

FLY540 ANGOLA

ANGOLA

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ŠPANIJA

5453

FLYBE LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

38743

FLYGTACK LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

31970

FLYING FALCON

ZDRUŽENE DRŽAVE

10992

FLYING LION

ZDRUŽENE DRŽAVE

24821

FORMACION AEROFAN SL

ŠPANIJA

34647

FOSTER AVIATION

ZDRUŽENO KRALJESTVO

32961

FRAPMAG LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

22740

FREWTON LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

37166

FS AVIATION LLP

ZDRUŽENO KRALJESTVO

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPONSKA

35955

FULUCA INVESTMENTS

JUŽNA AFRIKA

f10761

Firefly Entertainment Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

47536

GALISTAIR TRADING LIMITED

MALTA

38961

GAMBIA BIRD AIRLINE

GAMBIJA

4402

GESTAIR

ŠPANIJA

25841

GF AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10220

GG Aircraft LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

39093

GLOBAL AIRCRAFT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

ZDRUŽENE DRŽAVE

28586

GO AHEAD INTERNATION

ŠVICA

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

NEMČIJA

30962

GOF AIR SA DE CV

MEHIKA

28810

GOLDNER D

ZDRUŽENE DRŽAVE

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KITAJSKA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

ZELENORTSKI OTOKI

1356

GULFSTREAM SAVANNAH

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10219

General Avileasing, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

37447

Ginnaire Rental Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10226

Glass Aviation, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11875

H&S Air, LLC.

ZDRUŽENE DRŽAVE

27295

HAGEL W

AVSTRIJA

32525

HARPO INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

ZDRUŽENE DRŽAVE

28603

HCC SERVICE CO

ZDRUŽENE DRŽAVE

38138

HEBEI AIRLINES LTD

KITAJSKA

42954

HELIDOSA AVIATION

DOMINIKANSKA REPUBLIKA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

ŠPANIJA

31991

HENNIG .

JUŽNA AFRIKA

38709

HEVELCA SOCIETE

ZDRUŽENE DRŽAVE

44230

HEWLETT PACKARD ENTERPRISES

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11786

HI FLITE INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

34338

HISPANIA FLYJET

ŠPANIJA

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ŠPANIJA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

31093

HONG KONG EXPRESS

PUO HONG KONG

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIJA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIJA

35962

I FLY LTD

RUSKA FEDERACIJA

1475

IBERIA

ŠPANIJA

25406

IBERWORLD S.A.U.

ŠPANIJA

25843

ICE BIRD

ŠVICA

27097

INAER AV.ANFIBIOS

ŠPANIJA

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

ŠPANIJA

4470

INDUSTRIAS TITAN

ŠPANIJA

35945

INSEL AIR

NIZOZEMSKA

37049

INSULAR CLASS SL

ŠPANIJA

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

37023

INTERNATIONAL FLIGHT

BELGIJA

32557

INTL CONCERTS

ZDRUŽENE DRŽAVE

34440

INTL FLIGHT RES

ZDRUŽENE DRŽAVE

31816

INTL PRIVATE JET

ŠVICA

33401

INTL TRADE HOLDING

KUVAJT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

ZDRUŽENE DRŽAVE

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIJA

29121

ISLAS AIRWAYS

ŠPANIJA

31918

ISM AVIATION

ZDRUŽENO KRALJESTVO

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRAZILIJA

10117

International Lease Finance Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

ZDRUŽENE DRŽAVE

43786

J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

BRAZILIJA

28372

J.W. Childs Associates

ZDRUŽENE DRŽAVE

31247

JAIR

JUŽNA AFRIKA

27693

JATO AVTN

ZDRUŽENO KRALJESTVO

36350

JCPenney Co. Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

36363

JEM INVESTMENTS

ZDRUŽENE DRŽAVE

7532

JET2.COM LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

44618

JET4U S.R.L.

PORTUGALSKA

7628

JOHNSON FRANKLIN

ZDRUŽENE DRŽAVE

6281

JOHNSON SC AND SON

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTINA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

34608

KAMA AVIATION

RUSKA FEDERACIJA

22691

KAVMINVODYAVIA

RUSKA FEDERACIJA

32291

KELLY CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIJA

21519

KINGS AVIATION

ZDRUŽENO KRALJESTVO

22866

KOGALYMAVIA

RUSKA FEDERACIJA

34665

KUNPENG AIRLINES

KITAJSKA

32518

LAI

BOLIVARSKA REPUBLIKA VENEZUELA

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

29663

LATAM AIRLINES ECUADOR S.A

EKVADOR

1689

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

ČILE

32926

LATAM AIRLINES PERU S.A.

PERU

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

ZDRUŽENE DRŽAVE

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDI

f10606

LHF Holdings Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

35540

LIBYAN CAA

LIBIJA

37675

LIDER AVIACAO

BRAZILIJA

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZILIJA

34815

LIFT IRELAND LEASING

IRSKA

32145

LINK AVIATION

ZDRUŽENO KRALJESTVO

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZILIJA

34783

LLC Nord Wind

RUSKA FEDERACIJA

32253

LTH JET LEASING

BRAZILIJA

30440

Lark Aviation LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32826

Lewis Aeronautical

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12478

Longfellow Management Services LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f14571

Lotca Servicios Integrales S.L.

ŠPANIJA

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32533

MAITON AIR LLP

ZDRUŽENO KRALJESTVO

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

28276

MARBYIA EXEC. FLIGHT

SAUDOVA ARABIJA

14376

MARTINEZ RIDAO

ŠPANIJA

37112

MAX AIR (NIGERIA)

NIGERIJA

26115

MEDAIR CHARTER

JUŽNA AFRIKA

28439

MEDIA CONSULTING SERVICES

ZDRUŽENE DRŽAVE

35494

MENA AEROSPEASE

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

26957

MENAJIAN

ZDRUŽENE DRŽAVE

38791

MENORCA LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

40210

MERCADONA S.A.

ŠPANIJA

31076

METRO JET USA

ZDRUŽENE DRŽAVE

39178

METROPOLITAN AVT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

14322

MEXICANA

MEHIKA

39275

MID-SOUTH INV. LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

ZDRUŽENE DRŽAVE

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGERIJA

1922

MONARCH AIRLINES LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

10262

MONARCH GEN AVIATION

ŠVICA

4341

MOTOROLA MOBILITY

ZDRUŽENE DRŽAVE

8099

MSF AVIATION

KAJMANSKI OTOKI

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

ŠPANIJA

37311

Marcus Evans Avians Ltd.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f13442

Michigan Aviation LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

24765

Monza Negocios

BRAZILIJA

f10321

N T Air, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11388

N450JE LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31771

N526EE

ZDRUŽENE DRŽAVE

32502

NASAIR

SAUDOVA ARABIJA

604

NAYSA

ŠPANIJA

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZILIJA

f10331

NII Holdings Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

31834

NITA JET

ZDRUŽENE DRŽAVE

39070

NNP HOLDING S/A

BRAZILIJA

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRAZILIJA

33203

NOCLAF LIMITED

ZDRUŽENO KRALJESTVO

1997

NOMADS

ZDRUŽENE DRŽAVE

32556

NYGREN U

ŠVEDSKA

39746

New Avant Garde Ltd

MALTA

18907

Norman Aviation

ZDRUŽENE DRŽAVE

31679

OASIS SERVICES

ZDRUŽENE DRŽAVE

32396

OBODEN IBRU

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRAZILIJA

24549

ODYSSEY AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE

37779

ONCAM AVIATION LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

33704

ORIONAIR S.L.

ŠPANIJA

f10603

OTO Development, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

42965

PAIC PARTICIPAOES

BRAZILIJA

33299

PALM AVIATION

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

35266

PCS Aviation Services, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

44056

PDVSA Petroleo S.A.

BOLIVARSKA REPUBLIKA VENEZUELA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

ZDRUŽENE DRŽAVE

35295

PHOENICIA AVIATION

LIBANON

31257

PICK N PAY (2)

JUŽNA AFRIKA

42844

PLUS ULTRA LINEAS

ŠPANIJA

30970

POOL AVIATION NW LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

35542

PORTSIDE INTL LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

ZDRUŽENE DRŽAVE

38147

PRIME AIR SVCS LTD

NIGERIJA

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ŠPANIJA

32852

PRIYAN FOUNDATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12698

PROFESSIONAL JET III LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ŠPANIJA

29804

PUNTO-FA

ŠPANIJA

23017

Perm Airlines

RUSKA FEDERACIJA

34864

Q JETS AVIATION

KANADA

33331

QUADRA AVIATION LP

ZDRUŽENO KRALJESTVO

27231

QUANTUM AIR

ŠPANIJA

37367

RADCOOL INVESTMENTS

JUŽNA AFRIKA

33067

RAINBOW AIR

BOLIVARSKA REPUBLIKA VENEZUELA

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f11770

REAL WORLD TOURS INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12825

RED HAWK AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

26960

RED WINGS CJSC

RUSKA FEDERACIJA

32100

RING AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE

23739

ROYAL FLIGHT

RUSKA FEDERACIJA

35605

RPK CAPITAL LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

34812

RPK CAPITAL MNGT

ZDRUŽENE DRŽAVE

34828

RUNWAY ASSET MNGT

JUŽNA AFRIKA

33521

RYJET

ŠPANIJA

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

MEHIKA

23071

S ARGENTINA

ARGENTINA

38250

SAETA SL

ŠPANIJA

36517

SAICUS AIR S.L.

ŠPANIJA

25502

SAL EXPRESS

SAO TOME AND PRINCIPE

29057

SANTA BARBARA (2)

BOLIVARSKA REPUBLIKA VENEZUELA

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZILIJA

37768

SAPETRO AVIATION LTD

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

29825

SAS INSTITUTE

ZDRUŽENE DRŽAVE

37164

SASEMAR

ŠPANIJA

32195

SATA VENEZUELA

BOLIVARSKA REPUBLIKA VENEZUELA

37785

SDE SA

BELGIJA

36925

SEA SA

ARGENTINA

1095

SECCION ECONOMICO-ADMIN.

ŠPANIJA

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

BRAZILIJA

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

SENEGAL

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRAZILIJA

30674

SEV AEREO POLICIA

ŠPANIJA

36232

SIENNA CORP SERVICES

ŠVICA

34785

SIERRA NEVADA CORP.

ZDRUŽENE DRŽAVE

32002

SIERRA STELLAR

ZDRUŽENE DRŽAVE

33719

SKY AIR WORLD

AVSTRALIJA

25929

SKY SERVICES AVTN

ŠPANIJA

45552

SKYUP AIRLINES LLC

UKRAJINA

35092

SKYWAY LTD.

GRUZIJA

30794

SLEEPWELL AVTN

ZDRUŽENO KRALJESTVO

38895

SOBHA PURAVANKARA

INDIJA

39712

SOL DEL PARAGUAY

PARAGVAJ

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIJA

19182

SOTAN

BRAZILIJA

36602

SOUTH AVIATION INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPINI

4298

SPANAIR S A

ŠPANIJA

28727

SPENAERO

ZDRUŽENE DRŽAVE

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BRAZILIJA

24644

ST MERRYN AIR

ZDRUŽENO KRALJESTVO

1485

STOCKWOOD V

ZDRUŽENE DRŽAVE

30064

STREAMLINE RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

34009

SUNRIDER CORPORATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ŠPANIJA

11309

SWIFTAIR ESPANA

ŠPANIJA

37862

Starwood Management LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31288

TAG AVTN ESPANA

ŠPANIJA

34933

TAILWIND AIRLINES

TURČIJA

36754

TAK AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

BRAZILIJA

4121

TAMPA SA

KOLUMBIJA

22992

TATARSTAN AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

31963

TAXI FLY GROUP SA

ŠPANIJA

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

27034

THOMAS COOK AIRLINES LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

35745

TIANJIN AIRLINES

KITAJSKA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

ZDRUŽENE DRŽAVE

34198

TITAN AVIATION UAE

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

9705

TOWER HOUSE CONSULTS

ZDRUŽENO KRALJESTVO

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

ŠPANIJA

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

ŠPANIJA

35159

TRAMAS TEXTILES SA

BOLIVARSKA REPUBLIKA VENEZUELA

28247

TRANS AER BOLIVIANA

VEČNACIONALNA DRŽAVA BOLIVIJA

15453

TRANSAERO AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

34609

TRANSCON INTERNATIONAL INC.

BAHAMI

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

ZDRUŽENE DRŽAVE

34330

TRANSPAIS AEREO

MEHIKA

22047

TRANSPORTES DEL SUR

ŠPANIJA

38544

TRIM AIR CHARTER

ZDRUŽENE DRŽAVE

36812

TRINIDAIR UK LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

13174

TRUSTAIR LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

30131

TUI Airways Ltd

ZDRUŽENO KRALJESTVO

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMUDI

37642

Termo Norte Energia Ltda

BRAZILIJA

34271

UAML AIR CHARTER

ZDRUŽENE DRŽAVE

38903

UNIQUE JET AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

36046

USN AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

37185

UTD BANK OF AFRICA

NIGERIJA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

ŠVICA

35913

VESEY AIR LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

29086

VIM AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

34107

VIPER AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

35330

VIRCOP JETS S.L.

ŠPANIJA

38266

VOLOTEA S.L.

ŠPANIJA

30190

VUELING AIRLINES

ŠPANIJA

29378

WAMOS AIR, SA

ŠPANIJA

44827

WCA Holdings

ZDRUŽENE DRŽAVE

2885

WESTAIR FLYING

ZDRUŽENO KRALJESTVO

1162

WILLIAMS GRAND PRIX

ZDRUŽENO KRALJESTVO

36586

WIN WIN SERVICES

ZDRUŽENE DRŽAVE

36955

WINGS JET LTD

MAROKO

31438

WOOD J M

ZDRUŽENO KRALJESTVO

35259

WORLD WIDE AC FERRY

KANADA

34390

WTORRE S.A.

BRAZILIJA

f10475

Westair Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10479

Wichita Air Services, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11514

Windway Capital Corp

ZDRUŽENE DRŽAVE

35374

XTO ENERGY INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

FRANCIJA

Identifikacijska št. CRCO

Ime operaterja

Država operaterja

26915

171JC

ZDRUŽENE DRŽAVE

24008

223RD FLIGHT UNIT

RUSKA FEDERACIJA

34029

2M EXECUTIVE AVTN

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

12312

35-55 PARTNERSHIP

ZDRUŽENE DRŽAVE

34746

51 NORTH LIMITED

ZDRUŽENO KRALJESTVO

30021

57 AVIATION SERVICES LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

6803

711 CODY INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

29177

900NB

ZDRUŽENE DRŽAVE

29496

A J WALTER AVIATION

ZDRUŽENO KRALJESTVO

28417

AAK COMPANY

LIBANON

38065

AAR CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

31724

AAS EUROPE

FRANCIJA

44931

AB AIR HOLDING

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEHIKA

28588

ABDULLAH SAID B.

ŠVICA

32962

ABG AIR LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

36488

ABSOLUTE AVIATION

JUŽNA AFRIKA

35443

AC TRAVEL LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

4306

ACCOR SA

FRANCIJA

31934

ACFT MGMT & TRADING

ZDRUŽENO KRALJESTVO

30786

ACFT SARL

LUKSEMBURG

31617

ACFT SARL 2

LUKSEMBURG

35097

ACTIFLY

FRANCIJA

30027

ADAM AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

27910

ADVANCED TRAINING SY

ZDRUŽENE DRŽAVE

24201

AEC INTERN. LTD

ŠVICA

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANCIJA

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANCIJA

32371

AERO JET CORPORATE

FRANCIJA

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANCIJA

22257

AERO SERVICES LF

FRANCIJA

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANCIJA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANCIJA

47141

AERO4M

FRANCIJA

26891

AEROGAVIOTA

CUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

NEMČIJA

25901

AEROMAR AIRLINES

MEHIKA

33014

AERONEXUS CORP. LTD

JUŽNA AFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANCIJA

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIJA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBIJA

36823

AGCORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

35102

AGROAIR SAS

FRANCIJA

1769

AIGLE AZUR

FRANCIJA

32481

AIR 26

ANGOLA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

186

AIR ALGERIE

ALŽIRIJA

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKO

28684

AIR ASIA

MALEZIJA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANCIJA

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOCVANA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGIPT

34225

AIR CHARTER PROFSNL

ZDRUŽENE DRŽAVE

33288

AIR CORPORATE FRANCIJA

FRANCIJA

38966

AIR COTE D'IVOIRE

SLONOKOŠČENA OBALA

30879

AIR DECCAN

INDIJA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZAHSTAN

227

AIR FRANCE

FRANCIJA

231

AIR GEFCO

FRANCIJA

551

AIR GROUP (VAN NUYS)

ZDRUŽENE DRŽAVE

35198

AIR GUYANE

FRANCIJA

24148

AIR HARRODS LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

SLONOKOŠČENA OBALA

31977

AIR KING JET

ŠVICA

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASKAR

261

AIR MAURITIUS

MAVRICIJ

12060

AIR ND

FRANCIJA

25802

AIR PARTNER PRIVATE JETS LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

28019

AIR PINK D.O.O.

SRBIJA

24430

AIR PRINT

LUKSEMBURG

31913

AIR SARINA

ŠVICA

45224

AIR SENEGAL

SENEGAL

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEJŠELI

26152

AIR SRPSKA

BOSNA IN HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDI

45403

AIR SWISSLION RD D.O.O.

SRBIJA

25943

AIR TAHITI NUI

FRANCIJA

5633

AIR TRANSAT

KANADA

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANCIJA

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANCIJA

34296

AIR WING LTD

BELIZE

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRANCIJA

308

AIRBUS SAS

FRANCIJA

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANCIJA

4790

AIRBY

FRANCIJA

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGIJA

f11330

AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O GOODMAN PROPERTIES

ZDRUŽENE DRŽAVE

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUKSEMBURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

18045

AIRFLEET CREDIT

ZDRUŽENE DRŽAVE

18982

AIRFLITE

ZDRUŽENE DRŽAVE

38429

AIRSTAR LEASING LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRANCIJA

8231

AL