ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 122

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 64
8. april 2021


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2021/569 z dne 30. marca 2021 o podaljšanju mandata vodje svetovalne misije Evropske unije v podporo reformi varnostnega sektorja v Iraku (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2021)

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

SKLEPI

8.4.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 122/1


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA (SZVP) 2021/569

z dne 30. marca 2021

o podaljšanju mandata vodje svetovalne misije Evropske unije v podporo reformi varnostnega sektorja v Iraku (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2021)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 38 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2017/1869 z dne 16. oktobra 2017 o svetovalni misiji Evropske unije v podporo reformi varnostnega sektorja v Iraku (EUAM Iraq) (1) in zlasti člena 9(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi člena 9(1) Sklepa (SZVP) 2017/1869 je Politični in varnostni odbor (PVO) v skladu s tretjim odstavkom člena 38 Pogodbe pooblaščen za sprejemanje ustreznih odločitev za namen izvajanja političnega nadzora in strateškega vodenja svetovalne misije Evropske unije v podporo reformi varnostnega sektorja v Iraku (EUAM Iraq), vključno z odločanjem o imenovanju vodje misije.

(2)

PVO je 11. decembra 2019 sprejel Sklep (SZVP) 2019/2188 (2), s katerim je Christopha BUIKA imenoval za vodjo misije EUAM Iraq od 1. januarja 2020 do 17. aprila 2020.

(3)

Svet je 7. aprila 2020 sprejel Sklep (SZVP) 2020/513 (3), s katerim je podaljšal mandat EUAM Iraq do 30. aprila 2022.

(4)

Svet je 16. aprila 2020 sprejel Sklep (SZVP) 2020/530 (4), s katerim je podaljšal mandat Christopha BUIKA kot vodje misije EUAM Iraq za obdobje od 18. aprila 2020 do 17. aprila 2021.

(5)

Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko je predlagal, da se za obdobje od 18. aprila 2021 do 30. aprila 2022 podaljša mandat vodje misije EUAM Iraq Christopha BUIKA –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Mandat Christopha BUIKA kot vodje svetovalne misije Evropske unije v podporo reformi varnostnega sektorja v Iraku (EUAM Iraq) se podaljša za obdobje od 18. aprila 2021 do 30. aprila 2022.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 18. aprila 2021.

V Bruslju, 30. marca 2021

Za Politični in varnostni odbor

predsednica

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  UL L 266, 17.10.2017, str. 12.

(2)  Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2019/2188 z dne 11. decembra 2019 o imenovanju vodje svetovalne misije Evropske unije v podporo reformi varnostnega sektorja v Iraku (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/3/2019) (UL L 330, 20.12.2019, str. 50).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2020/513 z dne 7. aprila 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2017/1869 o svetovalni misiji Evropske unije v podporo reformi varnostnega sektorja v Iraku (EUAM Iraq) (UL L 113, 8.4.2020, str. 38).

(4)  Sklep Sveta (SZVP) 2020/530 z dne 16. aprila 2020 o podaljšanju mandata vodje svetovalne misije Evropske unije v podporo reformi varnostnega sektorja v Iraku (EUAM Iraq) (UL L 120, 17.4.2020, str. 1).