ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 370I

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
6. november 2020


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1648 z dne 6. novembra 2020 o izvajanju člena 8a(1) Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo

1

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1649 z dne 6. novembra 2020 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

7

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2020/1650 z dne 6. novembra 2020 o izvajanju Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

9

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2020/1651 z dne 6. novembra 2020 o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

15

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

6.11.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 370/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2020/1648

z dne 6. novembra 2020

o izvajanju člena 8a(1) Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 z dne 18. maja 2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo (1) in zlasti člena 8a(1) Uredbe,

ob upoštevanju predlogov visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. maja 2006 sprejel Uredbo (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo.

(2)

V Belorusiji so bile 9. avgusta 2020 izvedene predsedniške volitve, za katere je bilo ugotovljeno, da niso potekale v skladu z mednarodnimi standardi ter da sta jih omadeževala represija nad neodvisnimi kandidati in nasilno ukrepanje proti miroljubnim protestnikom po teh volitvah. Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) je 11. avgusta 2020 v imenu Unije dal izjavo, v kateri je ocenil, da volitve niso bile niti svobodne niti poštene. V njej je bilo še navedeno, da bi lahko bili sprejeti ukrepi proti odgovornim za nasilje, neupravičena pridržanja in ponarejanje rezultatov volitev.

(3)

Svet je 2. oktobra 2020 sprejela Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1387 (2), s katero je na zadevni seznam uvrstila 40 posameznikov, za katere je bilo ugotovljeno, da so odgovorni za zatiranje in ustrahovanje miroljubnih protestnikov, članov opozicije in novinarjev po predsedniških volitvah leta 2020 v Belorusiji, pa tudi za kršitve volilnega procesa teh volitev s strani centralne volilne komisije.

(4)

Visoki predstavnik je 24. septembra 2020 dal izjavo v imenu Unije, v kateri je dejal, da tako imenovana „inavguracija“ in novi mandat, ki si ga v Belorusiji lasti Aleksander Lukašenko, nimata nobene demokratične legitimnosti. V izjavi je bilo poudarjeno, da Unija od beloruskih oblasti pričakuje, da bodo takoj ustavile vsakršno nadaljnje zatiranje in nasilje zoper belorusko prebivalstvo ter nemudoma in brezpogojno izpustile vse pridržane osebe, tudi politične zapornike.

(5)

Glede na resnost razmer v Belorusiji zaradi še vedno trajajočega zatiranja civilne družbe in opozicijskih aktivistov bi bilo treba na seznam oseb in subjektov v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 765/2006, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 765/2006 vključiti Aleksandra Lukašenka in 14 drugih oseb.

(6)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 765/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 765/2006 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. novembra 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  UL L 134, 20.5.2006, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1387 z dne 2. oktobra 2020 o izvajanju člena 8a(1) Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo (UL L 319I, 2.10.2020, str. 1).


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 765/2006 se dodajo naslednje osebe:

 

Ime

(angleško prečrkovanje beloruskega

in ruskega zapisa)

Ime

(belorusko črkovanje)

Ime

(rusko črkovanje)

Podatki za ugotavljanje

istovetnosti

Razlogi za uvrstitev na seznam

„45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexandr Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Predsednik Republike Belorusije

Datum rojstva: 30.8.1954

Kraj rojstva: naselje Kopis, Vitebsk/Viciebsk Oblast, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot predsednik Belorusije, ki ima nadzor nad državnimi organi, je odgovoren za nasilno zatiranje, ki ga je državni aparat izvajal v času pred predsedniškimi volitvami 2020 in po njih, zlasti za zavrnitev ključnih opozicijskih kandidatov, samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki ter ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Predsednikov svetovalec za nacionalno varnost, član Varnostnega sveta

Datum rojstva: 28. 11. 1975

Kraj rojstva: Mogilev/Mahiliou (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot predsednikov svetovalec za nacionalno varnost in član Varnostnega sveta, ki nadzoruje – sicer neuradno – tudi beloruske varnostne sile, je odgovoren za kampanjo zatiranja in ustrahovanja s strani državnega aparata po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki, med drugim njihovo mučenje, pa tudi za ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Vodja kadrovske službe predsednikovega urada

Datum rojstva: 14. 1. 1963

Kraj rojstva: vas Stolica, Vitebsk/Viciebsk Oblast (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot vodja kadrovske službe predsednikovega urada je tesno povezan s predsednikom in odgovoren za zagotovitev izvrševanja njegovih pooblastil na področju notranje in zunanje politike. To pomeni, da podpira Lukašenkov režim, tudi pri kampanji zatiranja in ustrahovanja s strani državnega aparata po predsedniških volitvah leta 2020.

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Predsednik KGB, nekdanji predsednik odbora za državni nadzor

Datum rojstva: 8. 9. 1966

Kraj rojstva: vas Privalki/Privalka, Hrodna/Grodno Oblast (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Na vodilnem položaju predsednika odbora za državno varnost (KGB) in kot nekdanji predsednik odbora za državni nadzor je odgovoren za kampanjo zatiranja in ustrahovanja s strani državnega aparata po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki, med drugim njihovo mučenje, pa tudi za ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Vodja glavnega direktorata za varovanje in preventivo na področju javnega reda in miru na ministrstvu za notranje zadeve

Datum rojstva: 29. 5. 1964

Spol: moški

Na vodilnem položaju vodje glavnega direktorata za varovanje in preventivo na področju javnega reda in miru na ministrstvu za notranje zadeve je odgovoren za kampanjo zatiranja in ustrahovanja s strani državnega aparata po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki, med drugim njihovo mučenje, pa tudi za ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Predsednik preiskovalnega odbora

Datum rojstva: 25. 3. 1970

Kraj rojstva: vas Cjerabliči, Brest Oblast (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Na vodilnem položaju predsednika preiskovalnega odbora je odgovoren za kampanjo zatiranja in ustrahovanja s strani tega odbora po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za preiskave, sprožene proti koordinacijskemu svetu, ki ga je ustanovila opozicija, da bi izpodbijala izid volitev, in proti miroljubnim protestnikom.

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexey Aleksandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Nekdanji prvi namestnik predsednika preiskovalnega odbora, trenutno predsednik državnega odbora za forenziko

Datum rojstva: 7. 9. 1973

Kraj rojstva: Minsk (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Na nekdanjem vodilnem položaju prvega namestnika predsednika preiskovalnega odbora je odgovoren za kampanjo zatiranja in ustrahovanja s strani tega odbora po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za preiskave, sprožene proti koordinacijskemu svetu, ki ga je ustanovila opozicija, da bi izpodbijala izid volitev, in proti miroljubnim protestnikom.

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Namestnik predsednika preiskovalnega odbora

Datum rojstva: 17. 7. 1974

Kraj rojstva: Rečica, Gomel Oblast (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Na vodilnem položaju namestnika predsednika preiskovalnega odbora je odgovoren za kampanjo zatiranja in ustrahovanja s strani tega odbora po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za preiskave, sprožene proti koordinacijskemu svetu, ki ga je ustanovila opozicija, da bi izpodbijala izid volitev, in proti miroljubnim protestnikom.

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Namestnik predsednika preiskovalnega odbora

Datum rojstva: 1. 8. 1973

Kraj rojstva: Brest (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Na vodilnem položaju namestnika predsednika preiskovalnega odbora je odgovoren za kampanjo zatiranja in ustrahovanja s strani tega odbora po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za preiskave, sprožene proti koordinacijskemu svetu, ki ga je ustanovila opozicija, da bi izpodbijala izid volitev, in proti miroljubnim protestnikom.

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧEНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Vodja operativno-analitičnega centra

Datum rojstva: 1. 8. 1971

Spol: moški

Na vodilnem položaju vodje operativno-analitičnega centra je tesno povezan s predsednikom in odgovoren za zatiranje civilne družbe, zlasti za prekinitev povezave s telekomunikacijskimi omrežji kot orodje za zatiranje civilne družbe, miroljubnih protestnikov in novinarjev.

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Namestnik ministra za informiranje Datum rojstva: 10. 7. 1972

Kraj rojstva: vas Koshelevo, Hrodna/Grodno Oblast (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Na vodilnem položaju namestnika ministra za informiranje je odgovoren za zatiranje civilne družbe, zlasti za odločitev ministrstva za informiranje, da se v Belorusiji po predsedniških volitvah leta 2020 kot orodje za zatiranje civilne družbe, miroljubnih protestnikov in novinarjev onemogoči dostop do neodvisnih spletnih mest, dostop do interneta pa omeji.

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Tiskovna predstavnica predsednika Belorusije

Datum rojstva: 16. 2. 1984

Kraj rojstva: Minsk (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Dekliški priimek: Kirsanova (RU: Кирсанова) ali Selyun (RU Селюн)

Spol: ženski

Kot tiskovna predstavnica predsednika Belorusije je tesno povezana s predsednikom in je odgovorna za usklajevanje medijskih dejavnosti predsednika, med drugim za pripravo izjav in organizacijo javnih nastopov. To pomeni, da podpira Lukašenkov režim, tudi pri kampanji zatiranja in ustrahovanja s strani državnega aparata po predsedniških volitvah leta 2020. Predvsem s svojimi javnimi izjavami, ki jih je dala po predsedniških volitvah leta 2020 in v katerih je branila predsednika, hkrati pa kritizirala opozicijske aktiviste in miroljubne protestnike, je prispevala k resnemu ogrožanju demokracije in pravne države v Belorusiji.

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Poveljnik enote Alfa

Datum rojstva: 21. 8. 1975

Spol: moški

Kot poveljnik sil v enoti Alfa je odgovoren za kampanjo zatiranja in ustrahovanja s strani teh sil po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki, med drugim njihovo mučenje, pa tudi za ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alekseevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Nekdanji državni sekretar Varnostnega sveta

Datum rojstva: 25. 6. 1967

Kraj rojstva: vas Ravjaki, Vitebsk/Viciebsk Oblast (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji državni sekretar Varnostnega sveta je tesno povezan s predsednikom in je odgovoren za kampanjo zatiranja in ustrahovanja s strani državnega aparata po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki, med drugim njihovo mučenje, pa tudi za ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Predsednik Ustavnega sodišča Republike Belorusije

Datum rojstva: 18. 10. 1954

Kraj rojstva: Minsk Oblast (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot predsednik Ustavnega sodišča je odgovoren za odločitev, sprejeto 25. avgusta 2020, v kateri je Ustavno sodišče rezultate potvorjenih volitev razglasilo za zakonite. Torej je podpiral in omogočal dejanja v sklopu kampanje zatiranja in ustrahovanja s strani državnega aparata, uperjene proti miroljubnim protestnikom in novinarjem, zaradi česar je odgovoren za resno ogrožanje demokracije in pravne države v Belorusiji.“


6.11.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 370/7


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2020/1649

z dne 6. novembra 2020

o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 z dne 18. januarja 2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 442/2011 (1) ter zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. januarja 2012 sprejel Uredbo (EU) št. 36/2012.

(2)

Glede na resnost razmer v Siriji in nedavna ministrska imenovanja bi bilo treba na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012, dodati osem oseb.

(3)

Uredbo (EU) št. 36/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (EU) št. 36/2012 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. novembra 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  UL L 16, 19.1.2012, str. 1.


PRILOGA

Na seznam iz dela A (Osebe) v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 36/2012 se dodajo naslednji vnosi:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„303.

Bassam TOU’MA (tudi TU’MA)

(بسام طعمة)

Datum rojstva: 1969

Kraj rojstva: Safita, Sirija

Spol: moški

Minister za nafto in mineralne vire. Imenovan avgusta 2020.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja sirski režim.

6.11.2020

304.

Hassan GHABACHE (tudi GHOBASH, AL-GHABBASH)

(حسن غباشة)

Datum rojstva: 1971

Kraj rojstva: Damask, Sirija

Spol: moški

Minister za zdravje.

Imenovan avgusta 2020.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja sirski režim.

6.11.2020

305.

Ziyad SABBAGH

(زياد صباغ)

Datum rojstva: 1960

Kraj rojstva: Alep, Sirija

Spol: moški

Minister za industrijo.

Imenovan avgusta 2020.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja sirski režim.

6.11.2020

306.

Mohammad Hassan QATANA

(حسن قطانة)

Kraj rojstva: Damask, Sirija

Spol: moški

Minister za kmetijstvo in agrarno reformo. Imenovan avgusta 2020.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja sirski režim.

6.11.2020

307.

Ghassan ZAMEL (tudi AL-ZAMIL, AL-ZAMEL)

(غسان زامل)

Datum rojstva: 1963

Kraj rojstva: Damask, Sirija

Spol: moški

Minister za električno energijo.

Imenovan avgusta 2020.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja sirski režim.

6.11.2020

308.

Mohamad (tudi Mohammad) Fayez BARCHA (tudi AL- BARSHA, AL-BARASHA)

(محمد فايز برشة)

Datum rojstva: 1955

Kraj rojstva: Damask, Sirija

Spol: moški

Državni sekretar. Imenovan avgusta 2020.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja sirski režim.

6.11.2020

309.

Malloul (tudi Maloul) HUSSEIN (tudi AL-HUSSEIN)

(ملول حسين)

Datum rojstva: 1950

Kraj rojstva: guvernat Al-Hasakah, Sirija

Spol: moški

Državni sekretar. Imenovan avgusta 2020.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja sirski režim.

6.11.2020

310.

Mohammad Samir HADDAD

(محمد سمير حداد)

Datum rojstva: 1956

Kraj rojstva: Tartus, Sirija

Spol: moški

Državni sekretar.

Imenovan avgusta 2020.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja sirski režim.

6.11.2020“


SKLEPI

6.11.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 370/9


IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2020/1650

z dne 6. novembra 2020

o izvajanju Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/642/SZVP z dne 15. oktobra 2012 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji (1) in zlasti člena 6(1) Sklepa,

ob upoštevanju predlogov visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 15. oktobra 2012 sprejel Sklep 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji.

(2)

V Belorusiji so bile 9. avgusta 2020 izvedene predsedniške volitve, za katere je bilo ugotovljeno, da niso potekale v skladu z mednarodnimi standardi ter da sta jih omadeževala represija nad neodvisnimi kandidati in nasilno ukrepanje proti miroljubnim protestnikom po teh volitvah. Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) je 11. avgusta 2020 v imenu Unije dal izjavo, v kateri je ocenil, da volitve niso bile niti svobodne niti poštene. V njej je bilo še navedeno, da bi lahko bili sprejeti ukrepi proti odgovornim za nasilje, neupravičena pridržanja in ponarejanje rezultatov volitev.

(3)

Svet je 2. oktobra 2020 sprejela Izvedbeni sklep (SZVP) 2020/1388 (2), s katerim je na zadevni seznam uvrstila 40 posameznikov, za katere je bilo ugotovljeno, da so odgovorni za zatiranje in ustrahovanje miroljubnih protestnikov, članov opozicije in novinarjev po predsedniških volitvah leta 2020 v Belorusiji, pa tudi za kršitve volilnega procesa teh volitev s strani centralne volilne komisije.

(4)

Visoki predstavnik je 24. septembra 2020 dal izjavo v imenu Unije, v kateri je dejal, da tako imenovana „inavguracija“ in novi mandat, ki si ga v Belorusiji lasti Aleksander Lukašenko, nimata nobene demokratične legitimnosti. V izjavi je bilo poudarjeno, da Unija od beloruskih oblasti pričakuje, da bodo takoj ustavile vsakršno nadaljnje zatiranje in nasilje zoper belorusko prebivalstvo ter nemudoma in brezpogojno izpustile vse pridržane osebe, tudi politične zapornike.

(5)

Glede na resnost razmer v Belorusiji zaradi še vedno trajajočega zatiranja civilne družbe in opozicijskih aktivistov bi bilo treba na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge k Sklepu 2012/642/SZVP vključiti Aleksandra Lukašenka in 14 drugih oseb.

(6)

Prilogo k Sklepu 2012/642/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Sklepu 2012/642/SZVP se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 6. novembra 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  UL L 285, 17.10.2012, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2020/1388 z dne 2. oktobra 2020 o izvajanju Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji (UL L 319I, 2.10.2020, str. 13).


PRILOGA

V Prilogi k Sklepu 2012/642/SZVP se dodajo naslednje osebe:

 

Ime

(angleško prečrkovanje beloruskega

in ruskega zapisa)

Ime

(belorusko črkovanje)

Ime

(rusko črkovanje)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi za uvrstitev na seznam

„45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexandr Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Predsednik Republike Belorusije

Datum rojstva: 30.8.1954

Kraj rojstva: naselje Kopis, Vitebsk/Viciebsk Oblast, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot predsednik Belorusije, ki ima nadzor nad državnimi organi, je odgovoren za nasilno zatiranje, ki ga je državni aparat izvajal v času pred predsedniškimi volitvami 2020 in po njih, zlasti za zavrnitev ključnih opozicijskih kandidatov, samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki ter ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Predsednikov svetovalec za nacionalno varnost, član Varnostnega sveta

Datum rojstva: 28. 11. 1975

Kraj rojstva: Mogilev/Mahiliou (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot predsednikov svetovalec za nacionalno varnost in član Varnostnega sveta, ki nadzoruje – sicer neuradno – tudi beloruske varnostne sile, je odgovoren za kampanjo zatiranja in ustrahovanja s strani državnega aparata po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki, med drugim njihovo mučenje, pa tudi za ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Vodja kadrovske službe predsednikovega urada

Datum rojstva: 14. 1. 1963

Kraj rojstva: vas Stolica, Vitebsk/Viciebsk Oblast (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot vodja kadrovske službe predsednikovega urada je tesno povezan s predsednikom in odgovoren za zagotovitev izvrševanja njegovih pooblastil na področju notranje in zunanje politike. To pomeni, da podpira Lukašenkov režim, tudi pri kampanji zatiranja in ustrahovanja s strani državnega aparata po predsedniških volitvah leta 2020.

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Predsednik KGB, nekdanji predsednik odbora za državni nadzor

Datum rojstva: 8. 9. 1966

Kraj rojstva: vas Privalki/Privalka, Hrodna/Grodno Oblast (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Na vodilnem položaju predsednika odbora za državno varnost (KGB) in kot nekdanji predsednik odbora za državni nadzor je odgovoren za kampanjo zatiranja in ustrahovanja s strani državnega aparata po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki, med drugim njihovo mučenje, pa tudi za ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Vodja glavnega direktorata za varovanje in preventivo na področju javnega reda in miru na ministrstvu za notranje zadeve

Datum rojstva: 29. 5. 1964

Spol: moški

Na vodilnem položaju vodje glavnega direktorata za varovanje in preventivo na področju javnega reda in miru na ministrstvu za notranje zadeve je odgovoren za kampanjo zatiranja in ustrahovanja s strani državnega aparata po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki, med drugim njihovo mučenje, pa tudi za ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Predsednik preiskovalnega odbora

Datum rojstva: 25. 3. 1970

Kraj rojstva: vas Cjerabliči, Brest Oblast (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Na vodilnem položaju predsednika preiskovalnega odbora je odgovoren za kampanjo zatiranja in ustrahovanja s strani tega odbora po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za preiskave, sprožene proti koordinacijskemu svetu, ki ga je ustanovila opozicija, da bi izpodbijala izid volitev, in proti miroljubnim protestnikom.

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexey Aleksandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Nekdanji prvi namestnik predsednika preiskovalnega odbora, trenutno predsednik državnega odbora za forenziko

Datum rojstva: 7. 9. 1973

Kraj rojstva: Minsk (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Na nekdanjem vodilnem položaju prvega namestnika predsednika preiskovalnega odbora je odgovoren za kampanjo zatiranja in ustrahovanja s strani tega odbora po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za preiskave, sprožene proti koordinacijskemu svetu, ki ga je ustanovila opozicija, da bi izpodbijala izid volitev, in proti miroljubnim protestnikom.

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Namestnik predsednika preiskovalnega odbora

Datum rojstva: 17. 7. 1974

Kraj rojstva: Rečica, Gomel Oblast (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Na vodilnem položaju namestnika predsednika preiskovalnega odbora je odgovoren za kampanjo zatiranja in ustrahovanja s strani tega odbora po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za preiskave, sprožene proti koordinacijskemu svetu, ki ga je ustanovila opozicija, da bi izpodbijala izid volitev, in proti miroljubnim protestnikom.

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Namestnik predsednika preiskovalnega odbora

Datum rojstva: 1. 8. 1973

Kraj rojstva: Brest (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Na vodilnem položaju namestnika predsednika preiskovalnega odbora je odgovoren za kampanjo zatiranja in ustrahovanja s strani tega odbora po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za preiskave, sprožene proti koordinacijskemu svetu, ki ga je ustanovila opozicija, da bi izpodbijala izid volitev, in proti miroljubnim protestnikom.

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧEНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Vodja operativno-analitičnega centra

Datum rojstva: 1. 8. 1971

Spol: moški

Na vodilnem položaju vodje operativno-analitičnega centra je tesno povezan s predsednikom in odgovoren za zatiranje civilne družbe, zlasti za prekinitev povezave s telekomunikacijskimi omrežji kot orodje za zatiranje civilne družbe, miroljubnih protestnikov in novinarjev.

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Namestnik ministra za informiranje Datum rojstva: 10. 7. 1972

Kraj rojstva: vas Koshelevo, Hrodna/Grodno Oblast (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Na vodilnem položaju namestnika ministra za informiranje je odgovoren za zatiranje civilne družbe, zlasti za odločitev ministrstva za informiranje, da se v Belorusiji po predsedniških volitvah leta 2020 kot orodje za zatiranje civilne družbe, miroljubnih protestnikov in novinarjev onemogoči dostop do neodvisnih spletnih mest, dostop do interneta pa omeji.

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Tiskovna predstavnica predsednika Belorusije

Datum rojstva: 16. 2. 1984

Kraj rojstva: Minsk (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Dekliški priimek: Kirsanova (RU: Кирсанова) ali Selyun (RU Селюн)

Spol: ženski

Kot tiskovna predstavnica predsednika Belorusije je tesno povezana s predsednikom in je odgovorna za usklajevanje medijskih dejavnosti predsednika, med drugim za pripravo izjav in organizacijo javnih nastopov. To pomeni, da podpira Lukašenkov režim, tudi pri kampanji zatiranja in ustrahovanja s strani državnega aparata po predsedniških volitvah leta 2020. Predvsem s svojimi javnimi izjavami, ki jih je dala po predsedniških volitvah leta 2020 in v katerih je branila predsednika, hkrati pa kritizirala opozicijske aktiviste in miroljubne protestnike, je prispevala k resnemu ogrožanju demokracije in pravne države v Belorusiji.

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Poveljnik enote Alfa

Datum rojstva: 21. 8. 1975

Spol: moški

Kot poveljnik sil v enoti Alfa je odgovoren za kampanjo zatiranja in ustrahovanja s strani teh sil po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki, med drugim njihovo mučenje, pa tudi za ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alekseevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Nekdanji državni sekretar Varnostnega sveta

Datum rojstva: 25. 6. 1967

Kraj rojstva: vas Ravjaki, Vitebsk/Viciebsk Oblast (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji državni sekretar Varnostnega sveta je tesno povezan s predsednikom in je odgovoren za kampanjo zatiranja in ustrahovanja s strani državnega aparata po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki, med drugim njihovo mučenje, pa tudi za ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Predsednik Ustavnega sodišča Republike Belorusije

Datum rojstva: 18. 10. 1954

Kraj rojstva: Minsk Oblast (nekdanja ZSSR, zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot predsednik Ustavnega sodišča je odgovoren za odločitev, sprejeto 25. avgusta 2020, v kateri je Ustavno sodišče rezultate potvorjenih volitev razglasilo za zakonite. Torej je podpiral in omogočal dejanja v sklopu kampanje zatiranja in ustrahovanja s strani državnega aparata, uperjene proti miroljubnim protestnikom in novinarjem, zaradi česar je odgovoren za resno ogrožanje demokracije in pravne države v Belorusiji.“


6.11.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 370/15


IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2020/1651

z dne 6. novembra 2020

o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/255/SZVP z dne 31. maja 2013 o omejevalnih ukrepih proti Siriji (1) in zlasti člena 30(1) Sklepa,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. maja 2013 sprejel Sklep 2013/255/SZVP.

(2)

Glede na resnost razmer v Siriji in nedavna ministrska imenovanja bi bilo treba na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Sklepu 2013/255/SZVP, dodati osem oseb.

(3)

Sklep 2013/255/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Sklepu 2013/255/SZVP se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 6. novembra 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  UL L 147, 1.6.2013, str. 14.


PRILOGA

Na seznam iz dela A (Osebe) v Prilogi I k Sklepu 2013/255/SZVP se dodajo naslednji vnosi:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„303.

Bassam TOU’MA (tudi TU’MA)

(بسام طعمة)

Datum rojstva: 1969

Kraj rojstva: Safita, Sirija

Spol: moški

Minister za nafto in mineralne vire. Imenovan avgusta 2020.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja sirski režim.

6.11.2020

304.

Hassan GHABACHE (tudi GHOBASH, AL-GHABBASH)

(حسن غباشة)

Datum rojstva: 1971

Kraj rojstva: Damask, Sirija

Spol: moški

Minister za zdravje.

Imenovan avgusta 2020.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja sirski režim.

6.11.2020

305.

Ziyad SABBAGH

(زياد صباغ)

Datum rojstva: 1960

Kraj rojstva: Alep, Sirija

Spol: moški

Minister za industrijo.

Imenovan avgusta 2020.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja sirski režim.

6.11.2020

306.

Mohammad Hassan QATANA

(حسن قطانة)

Kraj rojstva: Damask, Sirija

Spol: moški

Minister za kmetijstvo in agrarno reformo. Imenovan avgusta 2020.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja sirski režim.

6.11.2020

307.

Ghassan ZAMEL (tudi AL-ZAMIL, AL-ZAMEL)

(غسان زامل)

Datum rojstva: 1963

Kraj rojstva: Damask, Sirija

Spol: moški

Minister za električno energijo.

Imenovan avgusta 2020.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja sirski režim.

6.11.2020

308.

Mohamad (tudi Mohammad) Fayez BARCHA (tudi AL- BARSHA, AL-BARASHA)

(محمد فايز برشة)

Datum rojstva: 1955

Kraj rojstva: Damask, Sirija

Spol: moški

Državni sekretar. Imenovan avgusta 2020.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja sirski režim.

6.11.2020

309.

Malloul (tudi Maloul) HUSSEIN (tudi AL-HUSSEIN)

(ملول حسين)

Datum rojstva: 1950

Kraj rojstva: guvernat Al-Hasakah, Sirija

Spol: moški

Državni sekretar. Imenovan avgusta 2020.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja sirski režim.

6.11.2020

310.

Mohammad Samir HADDAD

(محمد سمير حداد)

Datum rojstva: 1956

Kraj rojstva: Tartus, Sirija

Spol: moški

Državni sekretar.

Imenovan avgusta 2020.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja sirski režim.

6.11.2020“