ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 26

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
30. januar 2020


Vsebina

 

III   Drugi akti

Stran

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 35/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2020/52]

1

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 36/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2020/53]

3

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 37/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2020/54]

5

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 38/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2020/55]

7

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 39/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/56]

9

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 40/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/57]

11

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 41/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/58]

13

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 42/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/59]

15

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 43/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/60]

16

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 44/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/61]

18

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 45/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/62]

20

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 46/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/63]

22

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 47/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/64]

24

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 48/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/65]

26

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 49/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/66]

28

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 50/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/67]

30

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 51/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/68]

31

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 52/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/69]

32

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 53/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/70]

33

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 54/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/71]

35

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 55/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/72]

38

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 56/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/73]

39

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 57/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/74]

40

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 58/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/75]

42

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 59/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/76]

44

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 60/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/77]

46

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 61/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/78]

48

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 62/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP [2020/79]

50

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 63/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP [2020/80]

58

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 64/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP [2020/81]

60

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 65/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2020/82]

62

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 66/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2020/83]

64

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 67/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2020/84]

65

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 68/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2020/85]

66

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 69/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2020/86]

67

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 70/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2020/87]

68

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 71/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2020/88]

69

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 72/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2020/89]

71

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 73/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2020/90]

72

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 74/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2020/91]

73

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 75/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2020/92]

74

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 76/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode [2020/93]

75

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


III Drugi akti

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/1


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 35/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2020/52]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2017/1978 z dne 31. oktobra 2017 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora glede iglokožcev, nabranih zunaj razvrščenih proizvodnih območij (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (EU) 2017/1979 z dne 31. oktobra 2017 o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, glede iglokožcev, nabranih izven razvrščenih proizvodnih območij (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Uredbo Komisije (EU) 2017/1981 z dne 31. oktobra 2017 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede temperaturnih pogojev med prevozom mesa (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zadevami. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(5)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje I Priloge I k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 12 (Uredba (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) dela 1.1 se doda naslednja alinea:

„—

32017 R 1979: Uredba Komisije (EU) 2017/1979 z dne 31. oktobra 2017 (UL L 285, 1.11.2017, str. 6).“;

2.

v točki 17 (Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) dela 6.1 se dodata naslednji alinei:

„—

32017 R 1978: Uredba Komisije (EU) 2017/1978 z dne 31. oktobra 2017 (UL L 285, 1.11.2017, str. 3),

32017 R 1981: Uredba Komisije (EU) 2017/1981 z dne 31. oktobra 2017 (UL L 285, 1.11.2017, str. 10).“

Člen 2

Besedila uredb (EU) 2017/1978, (EU) 2017/1979 in (EU) 2017/1981 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018.

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 285, 1.11.2017, str. 3.

(2)  UL L 285, 1.11.2017, str. 6.

(3)  UL L 285, 1.11.2017, str. 10.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/3


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 36/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2020/53]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2316 z dne 12. decembra 2017 o razveljavitvi Odločbe 92/176/EGS o zemljevidih, ki se zagotovijo za uporabo omrežja Animo (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 8316) (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeni sklep (EU) 2017/2316 razveljavlja Odločbo Komisije 92/176/EGS (2), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zadevami. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Besedilo točke 6 (Odločba Komisije 92/176/EGS) v delu 1.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP se črta.

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa (EU) 2017/2316 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018.

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 331, 14.12.2017, str. 78.

(2)  UL L 80, 25.3.1992, str. 33.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/5


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 37/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2020/54]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1940 z dne 13. julija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in obliko zootehniških spričeval, ki se izdajo za čistopasemske plemenske enoprste kopitarje in so vključeni v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo za enoprste kopitarje (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živimi živalmi, ki niso ribe in živali iz akvakulture. Zakonodaja v zvezi s temi zadevami se ne uporablja za Islandijo, kakor je določeno v odstavku 2 uvodnega dela poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Islandijo.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zadevami. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 36 (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/717) dela 2.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„37.

32017 R 1940: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1940 z dne 13. julija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in obliko zootehniških spričeval, ki se izdajo za čistopasemske plemenske enoprste kopitarje in so vključeni v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo za enoprste kopitarje (UL L 275, 25.10.2017, str. 1).

Ta akt se ne uporablja za Islandijo.“

Člen 2

Besedilo Delegirane uredbe (EU) 2017/1940 v norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018.

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 275, 25.10.2017, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/7


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 38/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2020/55]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2330 z dne 14. decembra 2017 o izdaji dovoljenja za železov (II) karbonat, železov (III) klorid heksahidrat, železov (II) sulfat monohidrat, železov (II) sulfat heptahidrat, železov (II) fumarat, železov (II) kelat iz hidrata aminokislin, železov (II) kelat iz beljakovinskih hidrolizatov in železov (II) kelat iz hidrata glicina kot krmnih dodatkov za vse živalske vrste ter za železov dekstran kot krmni dodatek za pujske in o spremembi uredb (ES) št. 1334/2003 in (ES) št. 479/2006 (1), kakor je bila popravljena z UL L 351, 30.12.2017, str. 202, je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi s krmili. Zakonodaja v zvezi s krmili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje II Priloge I k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točkah 1zq (Uredba Komisije (ES) št. 1334/2003) in 1zzu (Uredba Komisije (ES) št. 479/2006) se doda naslednja alinea:

„—

32017 R 2330: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2330 z dne 14. decembra 2017 (UL L 333, 15.12.2017, str. 41), kakor je bila popravljena z UL L 351, 30.12.2017, str. 202.“;

2.

za točko 230 (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1914) se vstavi naslednja točka:

„231.

32017 R 2330: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2330 z dne 14. decembra 2017 o izdaji dovoljenja za železov (II) karbonat, železov (III) klorid heksahidrat, železov (II) sulfat monohidrat, železov (II) sulfat heptahidrat, železov (II) fumarat, železov (II) kelat iz hidrata aminokislin, železov (II) kelat iz beljakovinskih hidrolizatov in železov (II) kelat iz hidrata glicina kot krmnih dodatkov za vse živalske vrste ter za železov dekstran kot krmni dodatek za pujske in o spremembi uredb (ES) št. 1334/2003 in (ES) št. 479/2006 (UL L 333, 15.12.2017, str. 41), kakor je bila popravljena z UL L 351, 30.12.2017, str. 202.“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2017/2330, kakor je bila popravljena z UL L 351, 30.12.2017, str. 202, v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 333, 15.12.2017, str. 41.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/9


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 39/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/56]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2017/2460 z dne 30. oktobra 2017 o spremembi priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali glede seznama referenčnih laboratorijev Unije (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (ES) št. 180/2008 z dne 28. februarja 2008 (2), ki je bila s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 115/2010 z dne 10. novembra 2010 (3) vključena v Sporazum EGP, bi bilo treba kot akt o spremembi k Uredbi (ES) št. 882/2004 dodati tudi v poglavje II Priloge I in poglavje XII Priloge II.

(3)

Uredbo Komisije (ES) št. 737/2008 z dne 28. julija 2008 (4), ki je bila s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 18/2010 z dne 1. marca 2010 (5) vključena v Sporazum EGP, bi bilo treba kot akt o spremembi k Uredbi (ES) št. 882/2004 dodati tudi v poglavje II Priloge I in poglavje XII Priloge II.

(4)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zadevami, krmili in živili. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami, krmili in živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler je uporaba Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi razširjena na Lihtenštajn, kakor je določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I in v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(5)

Prilogi I in II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 11 (Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) dela 1.1 poglavja I se doda naslednja alinea:

„—

32017 R 2460: Uredba Komisije (EU) 2017/2460 z dne 30. oktobra 2017 (UL L 348, 29.12.2017, str. 34).“;

2.

v točki 31j (Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja II se dodajo naslednje alinee:

„—

32008 R 0180: Uredba Komisije (ES) št. 180/2008 z dne 28. februarja 2008 (UL L 56, 29.2.2008, str. 4),

32008 R 0737: Uredba Komisije (ES) št. 737/2008 z dne 28. julija 2008 (UL L 201, 30.7.2008, str. 29),

32017 R 2460: Uredba Komisije (EU) 2017/2460 z dne 30. oktobra 2017 (UL L 348, 29.12.2017, str. 34).“

Člen 2

V točki 54zzzi (Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32008 R 0180: Uredba Komisije (ES) št. 180/2008 z dne 28. februarja 2008 (UL L 56, 29.2.2008, str. 4),

32008 R 0737: Uredba Komisije (ES) št. 737/2008 z dne 28. julija 2008 (UL L 201, 30.7.2008, str. 29),

32017 R 2460: Uredba Komisije (EU) 2017/2460 z dne 30. oktobra 2017 (UL L 348, 29.12.2017, str. 34).“

Člen 3

Besedilo Uredbe (EU) 2017/2460 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 348, 29.12.2017, str. 34.

(2)  UL L 56, 29.2.2008, str. 4.

(3)  UL L 58, 3.3.2011, str. 69.

(4)  UL L 201, 30.7.2008, str. 29.

(5)  UL L 143, 10.6.2010, str. 4.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/11


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 40/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/57]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2017/1777 z dne 29. septembra 2017 o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za Bacillus amyloliquefaciens sev FZB24, Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600, glinasto oglje, diklorprop-P, etefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, vodikov peroksid, metaldehid, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinat in Urtica spp. v ali na nekaterih proizvodih (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi s krmo in živili. Zakonodaja v zvezi s krmo in živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I in v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogi I in II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 40 (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005) poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32017 R 1777: Uredba Komisije (EU) 2017/1777 z dne 29. septembra 2017 (UL L 253, 30.9.2017, str. 1).“

Člen 2

V točki 54zzy (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005) poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32017 R 1777: Uredba Komisije (EU) 2017/1777 z dne 29. septembra 2017 (UL L 253, 30.9.2017, str. 1).“

Člen 3

Besedilo Uredbe (EU) 2017/1777 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 253, 30.9.2017, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/13


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 41/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/58]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1576 z dne 26. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 540/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede sistema vozila za zvočno opozarjanje za EU-homologacijo vozil (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 2a (Uredba (EU) št. 540/2014 Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja I Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32017 R 1576: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1576 z dne 26. junija 2017 (UL L 239, 19.9.2017, str. 3).“

Člen 2

Besedilo Delegirane uredbe (EU) 2017/1576 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 239, 19.9.2017, str. 3.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/15


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 42/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/59]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2017/1221 z dne 22. junija 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 v zvezi z metodologijo za določitev emisij izhlapevanja (preskus tipa 4) (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XIX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 45zu (Uredba Komisije (ES) št. 692/2008) poglavja I Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32017 R 1221: Uredba Komisije (EU) 2017/1221 z dne 22. junija 2017 (UL L 174, 7.7.2017, str. 3).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2017/1221 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018.

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 174, 7.7.2017, str. 3.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/16


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 43/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/60]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2017/1347 z dne 13. julija 2017 o popravku Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (EU) št. 582/2011 in Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 692/2008 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 45zx (Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta), v točki 45zzl (Uredba Komisije (EU) št. 582/2011) in v točki 45zzv (Uredba Komisije (EU) 2017/1151) Poglavja I Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32017 R 1347: Uredba Komisije (EU) 2017/1347 z dne 13. julija 2017 (UL L 192, 24.7.2017, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2017/1347 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 192, 24.7.2017, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/18


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 44/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/61]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1473 z dne 14. avgusta 2017 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (1) je treba vključiti v sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 54bb (Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008) poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32017 R 1473: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1473 z dne 14. avgusta 2017 (UL L 210, 15.8.2017, str. 4).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2017/1473 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 210, 15.8.2017, str. 4.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/20


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 45/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/62]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1862 z dne 16. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 54bb (Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008) poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32017 R 1862: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1862 z dne 16. oktobra 2017 (UL L 266, 17.10.2017, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2017/1862 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 266, 17.10.2017, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/22


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 46/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/63]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2018/74 z dne 17. januarja 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe fosforjeve (V) kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (EU) 2018/75 z dne 17. januarja 2018 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za mikrokristalno celulozo (E460(i)) (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 54zzzzr (Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alinea:

„—

32018 R 0074: Uredba Komisije (EU) 2018/74 z dne 17. januarja 2018 (UL L 13, 18.1.2018, str. 21).“

2.

v točki 69 (Uredba Komisije (EU) št. 231/2012) se doda naslednja alinea:

„—

32018 R 0075: Uredba Komisije (EU) 2018/75 z dne 17. januarja 2018 (UL L 13, 18.1.2018, str. 24).“

Člen 2

Besedili uredb (EU) 2018/74 in (EU) 2018/75 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 13, 18.1.2018, str. 21.

(2)  UL L 13, 18.1.2018, str. 24.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/24


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 47/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/64]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 2018/79 z dne 18. januarja 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (1), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 55 (Uredba Komisije (EU) št. 10/2011) poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32018 R 0079: Uredba Komisije (EU) 2018/79 z dne 18. januarja 2018 (UL L 14, 19.1.2018, str. 31).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2018/79 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 14, 19.1.2018, str. 31.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/26


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 48/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/65]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo Komisije (EU) 2017/1572 z dne 15. septembra 2017 o dopolnitvi Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede načel in smernic dobre proizvodne prakse za zdravila za uporabo v humani medicini (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

za točko 15qd (Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1252/2014) poglavja XIII Priloge II k Sporazumu EGP se vstavi naslednje:

„15qe.

32017 L 1572: Direktiva Komisije (EU) 2017/1572 z dne 15. septembra 2017 o dopolnitvi Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede načel in smernic dobre proizvodne prakse za zdravila za uporabo v humani medicini (UL L 238, 16.9.2017, str. 44).

Za namene tega sporazuma se določbe Direktive uporabljajo z naslednjo prilagoditvijo:

 

Inšpekcijske preglede v Lihtenštajnu opravlja švicarski inšpektorat v imenu Lihtenštajna na podlagi sporazuma med Swissmedic in Amt für Gesundheit (Verwaltungsvereinbarung betreffend Inspektionen).“

Člen 2

Besedilo Direktive (EU) 2017/1572 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 238, 16.9.2017, str. 44.

(*1)  Navedene so ustavne zahteve.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/28


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 49/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/66]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1011 z dne 24. aprila 2015 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah in Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Unijo in tretjimi državami ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1277/2005 (1), kakor je bila popravljena z UL L 185, 14.7.2015, str. 31, in UL L 125, 18.5.2017, str. 75, je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1013 z dne 25. junija 2015 o določitvi pravil v zvezi z Uredbo (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah in Uredbo Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Unijo in tretjimi državami (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Uredba (EU) 2015/1011 razveljavlja Uredbo Komisije (ES) št. 1277/2005 (3), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti –

(4)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XIII Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

za točko 15x (Uredba (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) se vstavi naslednje:

„15xa.

32015 R 1011: Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1011 z dne 24. aprila 2015 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah in Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Unijo in tretjimi državami ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1277/2005 (UL L 162, 27.6.2015, str. 12), kakor je bila popravljena z UL L 185, 14.7.2015, str. 31, in UL L 125, 18.5.2017, str. 75.

V tem sporazumu veljajo določbe Delegirane uredbe v skladu z naslednjo prilagoditvijo:

 

Uredba se uporablja za države Efte, ki so članice EGP, samo v zvezi z Uredbo (ES) št. 273/2004.

15xb.

32015 R 1013: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1013 z dne 25. junija 2015 o določitvi pravil v zvezi z Uredbo (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah in Uredbo Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Unijo in tretjimi državami (UL L 162, 27.6.2015, str. 33).

V tem sporazumu veljajo določbe Izvedbene uredbe v skladu z naslednjo prilagoditvijo:

 

Uredba se uporablja za države Efte, ki so članice EGP, samo v zvezi z Uredbo (ES) št. 273/2004.“

2.

besedilo točke 15ze (Uredba Komisije (ES) št. 1277/2005) se črta.

Člen 2

Besedilo Delegirane uredbe (EU) 2015/1011, kakor je bilo popravljeno z UL L 185, 14.7.2015, str. 31, in UL L 125, 18.5.2017, str. 75, ter besedilo Izvedbene uredbe (EU) št. 2015/1013 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 162, 27.6.2015, str. 12.

(2)  UL L 162, 27.6.2015, str. 33.

(3)  UL L 202, 3.8.2005, str. 7.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/30


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 50/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/67]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1443 z dne 29. junija 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 zaradi vključitve nekaterih predhodnih sestavin za prepovedane droge na seznam (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 15x (Uredba (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XIII Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 1443: Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1443 z dne 29. junija 2016 (UL L 235, 1.9.2016, str. 6).“

Člen 2

Besedilo Delegirane uredbe (EU) 2016/1443 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 235, 1.9.2016, str. 6.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/31


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 51/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/68]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo (EU) 2017/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Direktive 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 12q (Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XV Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32017 L 2102: Direktiva (EU) 2017/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 (UL L 305, 21.11.2017, str. 8).“

Člen 2

Besedilo Direktive (EU) 2017/2102 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 305, 21.11.2017, str. 8.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/32


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 52/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/69]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2018/35 z dne 10. januarja 2018 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede oktametilciklotetrasiloksana („D4“) in dekametilciklopentasiloksana („D5“) (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 12zc (Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XV Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32018 R 0035: Uredba Komisije (EU) 2018/35 z dne 10. januarja 2018 (UL L 6, 11.1.2018, str. 45).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2018/35 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 6, 11.1.2018, str. 45.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/33


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 53/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/70]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2326 z dne 14. decembra 2017 o odobritvi impirotrina kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2327 z dne 14. decembra 2017 o odobritvi 2-metil-1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 6. vrste proizvodov (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2334 z dne 14. decembra 2017 o odlogu datuma izteka odobritve kreozota za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 12zzzzze (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1383) poglavja XV Priloge II k Sporazumu EGP se vstavijo naslednje točke:

„12zzzzzf.

32017 R 2326: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2326 z dne 14. decembra 2017 o odobritvi impirotrina kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov (UL L 333, 15.12.2017, str. 22).

12zzzzzg.

32017 R 2327: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2327 z dne 14. decembra 2017 o odobritvi 2-metil-1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 6. vrste proizvodov (UL L 333, 15.12.2017, str. 25).

12zzzzzh.

32017 D 2334: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2334 z dne 14. decembra 2017 o odlogu datuma izteka odobritve kreozota za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov (UL L 333, 15.12.2017, str. 64).“

Člen 2

Besedila izvedbenih uredb (EU) 2017/2326 in (EU) 2017/2327 ter Izvedbenega sklepa (EU) 2017/2334 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 333, 15.12.2017, str. 22.

(2)  UL L 333, 15.12.2017, str. 25.

(3)  UL L 333, 15.12.2017, str. 64.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/35


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 54/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/71]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1455 z dne 10. avgusta 2017 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi pikoksistrobin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1496 z dne 23. avgusta 2017 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil) v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1511 z dne 30. avgusta 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobja odobritve aktivnih snovi 1-metilciklopropen, beta-ciflutrin, klorotalonil, klorotoluron, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-P, flufenacet, flurtamon, forklorfenuron, fostiazat, indoksakarb, iprodion, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanat-metil in tribenuron (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1526 z dne 6. septembra 2017 o neodobritvi aktivne snovi beta-cipermetrin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (4) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1527 z dne 6. septembra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi ciflufenamid, fluopikolid, heptamaloksiloglukan in malation (5) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(6)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1529 z dne 7. septembra 2017 o odobritvi osnovne snovi natrijev klorid v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (6) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(7)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1530 z dne 7. septembra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobja odobritve aktivne snovi kvizalofop-P-tefuril (7) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(8)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1531 z dne 7. septembra 2017 o obnovitvi odobritve aktivne snovi imazamoks kot kandidatke za zamenjavo v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (8) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(9)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XV Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 13a (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011) se dodajo naslednje alinee:

„—

32017 R 1455: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1455 z dne 10. avgusta 2017 (UL L 208, 11.8.2017, str. 28),

32017 R 1496: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1496 z dne 23. avgusta 2017 (UL L 218, 24.8.2017, str. 7),

32017 R 1511: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1511 z dne 30. avgusta 2017 (UL L 224, 31.8.2017, str. 115),

32017 R 1527: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1527 z dne 6. septembra 2017 (UL L 231, 7.9.2017, str. 3),

32017 R 1529: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1529 z dne 7. septembra 2017 (UL L 232, 8.9.2017, str. 1),

32017 R 1530: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1530 z dne 7. septembra 2017 (UL L 232, 8.9.2017, str. 4),

32017 R 1531: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1531 z dne 7. septembra 2017 (UL L 232, 8.9.2017, str. 6).“;

2.

za točko 13zzzzzzzy (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1506) se vstavijo naslednje točke:

„13zzzzzzzz.

32017 R 1455: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1455 z dne 10. avgusta 2017 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi pikoksistrobin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 208, 11.8.2017, str. 28).

13zzzzzzzza.

32017 R 1496: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1496 z dne 23. avgusta 2017 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil) v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 218, 24.8.2017, str. 7).

13zzzzzzzzb.

32017 R 1526: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1526 z dne 6. septembra 2017 o neodobritvi aktivne snovi beta-cipermetrin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 231, 7.9.2017, str. 1).

13zzzzzzzzc.

32017 R 1529: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1529 z dne 7. septembra 2017 o odobritvi osnovne snovi natrijev klorid v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 232, 8.9.2017, str. 1).

13zzzzzzzzd.

32017 R 1531: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1531 z dne 7. septembra 2017 o obnovitvi odobritve aktivne snovi imazamoks kot kandidatke za zamenjavo v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 232, 8.9.2017, str. 6).“

Člen 2

Besedila izvedbenih uredb (EU) 2017/1455, (EU) 2017/1496, (EU) 2017/1511, (EU) 2017/1526, (EU) 2017/1527, (EU) 2017/1529, (EU) 2017/1530 in (EU) 2017/1531 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 208, 11.8.2017, str. 28.

(2)  UL L 218, 24.8.2017, str. 7.

(3)  UL L 224, 31.8.2017, str. 115.

(4)  UL L 231, 7.9.2017, str. 1.

(5)  UL L 231, 7.9.2017, str. 3.

(6)  UL L 232, 8.9.2017, str. 1.

(7)  UL L 232, 8.9.2017, str. 4.

(8)  UL L 232, 8.9.2017, str. 6.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/38


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 55/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/72]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 z dne 4. septembra 2017 o določitvi znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 25 (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2005) poglavja XV Priloge II k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„26.

32017 R 2100: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2100 z dne 4. septembra 2017 o določitvi znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 301, 17.11.2017, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Delegirane uredbe (EU) 2017/2100 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 301, 17.11.2017, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/39


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 56/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/73]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2017/2228 z dne 4. decembra 2017 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (1), kakor je bila popravljena z UL L 326, 9.12.2017, str. 55, je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 1a (Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XVI Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32017 R 2228: Uredba Komisije (EU) 2017/2228 z dne 4. decembra 2017 (UL L 319, 5.12.2017, str. 2), kakor je bila popravljena z UL L 326, 9.12.2017, str. 55.“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2017/2228, kakor je bila popravljena z UL L 326, 9.12.2017, str. 55, v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 319, 5.12.2017, str. 2.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/40


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 57/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/74]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2317 z dne 13. decembra 2017 o potrditvi prostovoljnega sistema „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet“ za dokazljivo skladnost s trajnostnimi merili iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 6aw (Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2164) poglavja XVII Priloge II k Sporazumu EGP se vstavi naslednje:

„6ax.

32017 D 2317: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2317 z dne 13. decembra 2017 o potrditvi prostovoljnega sistema ‚Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet‘ za dokazljivo skladnost s trajnostnimi merili iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 331, 14.12.2017, str. 79).“

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa (EU) 2017/2317 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 331, 14.12.2017, str. 79.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/42


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 58/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/75]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priporočilo Komisije (EU) 2016/2123 z dne 30. novembra 2016 o harmonizaciji področja uporabe in pogojev za splošna dovoljenja za prenos za oborožene sile in naročnike iz točke (a) člena 5(2) Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Priporočilo Komisije (EU) 2016/2124 z dne 30. novembra 2016 o harmonizaciji področja uporabe in pogojev v zvezi s splošnimi dovoljenji za prenos certificiranim prejemnikom iz člena 9 Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 15 (Priporočilo Komisije 2011/24/EU) pod naslovom „AKTI, S KATERIMI SE POGODBENICE SEZNANIJO“ v poglavju XIX Priloge II k Sporazumu EGP se vstavita naslednji točki:

„16.

32016 H 2123: Priporočilo Komisije (EU) 2016/2123 z dne 30. novembra 2016 o harmonizaciji področja uporabe in pogojev za splošna dovoljenja za prenos za oborožene sile in naročnike iz točke (a) člena 5(2) Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 329, 3.12.2016, str. 101).

17.

32016 H 2124: Priporočilo Komisije (EU) 2016/2124 z dne 30. novembra 2016 o harmonizaciji področja uporabe in pogojev v zvezi s splošnimi dovoljenji za prenos certificiranim prejemnikom iz člena 9 Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 329, 3.12.2016, str. 105).“

Člen 2

Besedili priporočil (EU) 2016/2123 in (EU) 2016/2124 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 329, 3.12.2016, str. 101.

(2)  UL L 329, 3.12.2016, str. 105.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/44


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 59/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/76]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2293 z dne 3. avgusta 2017 o pogojih za klasifikacijo brez preskušanja proizvodov iz križno lameliranega lesa, zajetih v harmoniziranem standardu EN 16351, in proizvodov iz furnirnega slojnatega lesa, zajetih v harmoniziranem standardu EN 14374, glede njihovega odziva na ogenj (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 2v (Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1228) poglavja XXI Priloge II k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„2w.

32017 R 2293: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2293 z dne 3. avgusta 2017 o pogojih za klasifikacijo brez preskušanja proizvodov iz križno lameliranega lesa, zajetih v harmoniziranem standardu EN 16351, in proizvodov iz furnirnega slojnatega lesa, zajetih v harmoniziranem standardu EN 14374, glede njihovega odziva na ogenj (UL L 329, 13.12.2017, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Delegirane uredbe (EU) 2017/2293 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 329, 13.12.2017, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/46


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 60/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/77]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o žičniških napravah in razveljavitvi Direktive 2000/9/ES (1), kakor je bila popravljena z UL L 266, 30.9.2016, str. 8, je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredba (EU) 2016/424 z učinkom od 21. aprila 2018 razveljavlja Direktivo 2000/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP z učinkom od 21. aprila 2018 razveljaviti.

(3)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XXIV Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

za točko 1d (Sklep Komisije 2012/32/EU) se vstavi naslednja točka:

„1e.

32016 R 0424: Uredba (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o žičniških napravah in razveljavitvi Direktive 2000/9/ES (UL L 81, 31.3.2016, str. 1), kakor je bila popravljena z UL L 266, 30.9.2016, str. 8.“;

2.

besedilo točke 1b (Direktiva 2000/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se z učinkom od 21. aprila 2018 črta.

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2016/424, kakor je bila popravljena z UL L 266, 30.9.2016, str. 8, v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 81, 31.3.2016, str. 1.

(2)  UL L 106, 3.5.2000, str 21.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/48


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 61/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/78]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/654 z dne 19. decembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1628 Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih in splošnih zahtev v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij in homologacijo za motorje z notranjim zgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/655 z dne 19. decembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1628 Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja emisij plinastih onesnaževal iz motorjev z notranjim zgorevanjem, vgrajenih v necestno mobilno mehanizacijo, med obratovanjem (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/656 z dne 19. decembra 2016 o upravnih zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij in homologacijo motorjev z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/1628 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 1e (Uredba (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XXIV Priloge II k Sporazumu EGP se dodajo naslednje točke:

„1f.

32017 R 0654: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/654 z dne 19. decembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1628 Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih in splošnih zahtev v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij in homologacijo za motorje z notranjim zgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo (UL L 102, 13.4.2017, str. 1).

1g.

32017 R 0655: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/655 z dne 19. decembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1628 Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja emisij plinastih onesnaževal iz motorjev z notranjim zgorevanjem, vgrajenih v necestno mobilno mehanizacijo, med obratovanjem (UL L 102, 13.4.2017, str. 334).

1h.

32017 R 0656: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/656 z dne 19. decembra 2016 o upravnih zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij in homologacijo motorjev z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/1628 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 102, 13.4.2017, str. 364).“

Člen 2

Besedila delegiranih uredb Komisije (EU) 2017/654, (EU) 2017/655 in (EU) 2017/656 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP o vključitvi Uredbe (EU) 2016/1628 Evropskega parlamenta in Sveta v Sporazum EGP, če slednje nastopi pozneje.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 102, 13.4.2017, str. 1.

(2)  UL L 102, 13.4.2017, str. 334.

(3)  UL L 102, 13.4.2017, str. 364.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/50


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 62/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP [2020/79]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (1), kakor je bila popravljena z UL L 307, 25.11.2015, str. 31, je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/467 z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v zvezi z izračunom zahtevanega solventnostnega kapitala za več kategorij sredstev, ki jih imajo v posesti zavarovalnice in pozavarovalnice (2), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/2283 z dne 22. avgusta 2016 o popravku nemške jezikovne različice Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/669 z dne 16. decembra 2016 o popravku bolgarske, češke, estonske, francoske, grške, hrvaške, litovske, malteške, romunske, slovaške in švedske jezikovne različice Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (4) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/460 z dne 19. marca 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopkom za odobritev notranjega modela v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(6)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/461 z dne 19. marca 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za postopek sprejetja skupne odločitve glede vloge za uporabo notranjega modela skupine v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(7)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/462 z dne 19. marca 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki za nadzorno odobritev za ustanovitev namenskih družb, za sodelovanje in izmenjavo informacij med nadzornimi organi glede namenskih družb ter za določitev formatov in predlog za informacije, ki jih sporočajo namenske družbe v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(8)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/498 z dne 24. marca 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopkom za nadzorno odobritev uporabe parametrov, specifičnih za posamezno podjetje, v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(9)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/499 z dne 24. marca 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki za dodelitev nadzorne odobritve za uporabo postavk pomožnih lastnih sredstev v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(10)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/500 z dne 24. marca 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki za nadzorno odobritev uporabe uskladitvene prilagoditve v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (10) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(11)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2011 z dne 11. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s seznami regionalnih vlad in lokalnih organov, izpostavljenosti do katerih se obravnavajo kot izpostavljenosti do centralne vlade v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (11), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(12)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2012 z dne 11. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki za sklepe o naložitvi, izračunu in odpravi kapitalskih pribitkov v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (12) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(13)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2013 z dne 11. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi odkloni v zvezi s sistemi za izravnavo zdravstvenega tveganja v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (13) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(14)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2014 z dne 11. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki in predlogami za predložitev podatkov nadzorniku skupine ter za izmenjavo podatkov med nadzornimi organi v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (14) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(15)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2015 z dne 11. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki za ocenjevanje zunanjih bonitetnih ocen v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (15) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(16)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2016 z dne 11. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z indeksom lastniških vrednostnih papirjev za simetrično prilagoditev standardne kapitalske zahteve lastniških vrednostnih papirjev v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (16) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(17)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2017 z dne 11. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s prilagojenimi faktorji za izračun kapitalskih zahtev za valutno tveganje za valute, vezane na euro, v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (17) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(18)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2450 z dne 2. decembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za predložitev informacij nadzornim organom v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (18) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(19)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2451 z dne 2. decembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za razkritje posebnih informacij in strukturo razkritja s strani nadzornih organov v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (19) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(20)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2452 z dne 2. decembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki, oblikami in predlogami poročila o in finančnem položaju v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (20) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(21)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/165 z dne 5. februarja 2016 o določitvi tehničnih informacij za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za referenčne datume poročanja od 1. januarja do 30. marca 2016 v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Solventnost II) (21) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(22)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/869 z dne 27. maja 2016 o določitvi tehničnih informacij za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za poročanje z referenčnimi datumi od 31. marca do 29. junija 2016 v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (22) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(23)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1376 z dne 8. avgusta 2016 o določitvi tehničnih informacij za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za poročanje z referenčnimi datumi od 30. junija do 29. septembra 2016 v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (23) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(24)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1630 z dne 9. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki za uporabo prehodnega ukrepa za podmodul tveganja lastniških vrednostnih papirjev v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (24) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(25)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1800 z dne 11. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z razporeditvijo kreditnih ocen zunanjih bonitetnih institucij na objektivno lestvico stopenj kreditne kvalitete v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (25) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(26)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1868 z dne 20. oktobra 2016 o spremembi in popravku Izvedbene uredbe (EU) 2015/2450 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za predložitev informacij nadzornim organom v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (26) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(27)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1976 z dne 10. novembra 2016 o določitvi tehničnih informacij za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za poročanje z referenčnimi datumi od 30. septembra do 30. decembra 2016 v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (27) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(28)

Delegirani sklep Komisije (EU) 2015/1602 z dne 5. junija 2015 o enakovrednosti veljavnega solventnostnega in bonitetnega režima za zavarovalnice in pozavarovalnice v Švici na podlagi členov 172(2), 227(4) in 260(3) Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (28) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(29)

Delegirani sklep Komisije (EU) 2015/2290 z dne 12. junija 2015 o začasni enakovrednosti solventnostnih režimov, ki veljajo v Avstraliji, na Bermudih, v Braziliji, Kanadi, Mehiki ter Združenih državah Amerike in ki se uporabljajo za zavarovalnice in pozavarovalnice s sedežem v navedenih državah (29), kakor je bil popravljen z UL L 328, 12.12.2015, str. 126, je treba vključiti v Sporazum EGP.

(30)

Delegirani sklep Komisije (EU) 2016/309 z dne 26. novembra 2015 o enakovrednosti veljavnega nadzornega režima za zavarovalnice in pozavarovalnice na Bermudih z režimom iz Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Delegiranega sklepa Komisije (EU) 2015/2290 (30) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(31)

Delegirani sklep Komisije (EU) 2016/310 z dne 26. novembra 2015 o enakovrednosti veljavnega režima solventnosti za zavarovalnice in pozavarovalnice na Japonskem z režimom iz Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (31) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(32)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 1a (črtano) Priloge IX k Sporazumu EGP se vstavi naslednje:

„1aa.

32015 D 1602: Delegirani sklep Komisije (EU) 2015/1602 z dne 5. junija 2015 o enakovrednosti veljavnega solventnostnega in bonitetnega režima za zavarovalnice in pozavarovalnice v Švici na podlagi členov 172(2), 227(4) in 260(3) Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 248, 24.9.2015, str. 95).

1ab.

32015 D 2290: Delegirani sklep Komisije (EU) 2015/2290 z dne 12. junija 2015 o začasni enakovrednosti solventnostnih režimov, ki veljajo v Avstraliji, na Bermudih, v Braziliji, Kanadi, Mehiki ter Združenih državah Amerike in ki se uporabljajo za zavarovalnice in pozavarovalnice s sedežem v navedenih državah (UL L 323, 9.12.2015, str. 22), kakor je bil popravljen z UL L 328, 12.12.2015, str. 126, kakor je bil spremenjen z:

32016 D 0309: Delegiranim sklepom Komisije (EU) 2016/309 z dne 26. novembra 2015 (UL L 58, 4.3.2016, str. 50).

1ac.

32016 D 0309: Delegirani sklep Komisije (EU) 2016/309 z dne 26. novembra 2015 o enakovrednosti veljavnega nadzornega režima za zavarovalnice in pozavarovalnice na Bermudih z režimom iz Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Delegiranega sklepa Komisije (EU) 2015/2290 (UL L 58, 4.3.2016, str. 50).

1ad.

32016 D 0310: Delegirani sklep Komisije (EU) 2016/310 z dne 26. novembra 2015 o enakovrednosti veljavnega režima solventnosti za zavarovalnice in pozavarovalnice na Japonskem z režimom iz Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 58, 4.3.2016, str. 55).

1b.

32015 R 0035: Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 12, 17.1.2015, str. 1), kakor je bila popravljena z UL L 307, 25.11.2015, str. 31, kakor je bila spremenjena z:

32016 R 0467: Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/467 z dne 30. septembra 2015 (UL L 85, 1.4.2016, str. 6),

32016 R 2283: Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/2283 z dne 22. avgusta 2016 (UL L 346, 20.12.2016, str. 11),

32017 R 0669: Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/669 z dne 16. marca 2016 (UL L 97, 8.4.2017, str. 3).

V tem sporazumu veljajo določbe Delegirane uredbe v skladu z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

v členu 85 se, kar zadeva države Efte, doda naslednji odstavek:

‚Nadzorni organ lahko določi, da se druge regionalne vlade in lokalni organi, za katere kreditna ocena imenovane ECAI ni na voljo, obravnavajo kot izpostavljenosti, pri katerih je stopnja kreditne kvalitete za eno stopnjo višja od stopnje kreditne kvalitete, dodeljene z bonitetno oceno centralne vlade, pod jurisdikcijo katere so bile ustanovljene.‘

(b)

v členu 192(4) se, kar zadeva države Efte, doda naslednji pododstavek:

‚Nadzorni organ lahko kot prag za izgubo ob neplačilu določi višjo vrednost, kot je nič, da se zagotovi skupna kapitalska zahteva za izpostavljenost hipotekarnih kreditov v skladu s kapitalsko zahtevo za take izpostavljenosti, ki jih imajo kreditne institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013.‘

(c)

v členu 288 se doda naslednji odstavek:

‚V primeru držav Efte, v katerih se ocenjujejo dejavniki in merila iz tega člena, Nadzorni organ Efte brez nepotrebnega odlašanja organu EIOPA posreduje vse informacije, ki so potrebne za pripravo osnutka za Nadzorni organ Efte.‘

1c.

32015 R 0460: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/460 z dne 19. marca 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopkom za odobritev notranjega modela v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 76, 20.3.2015, str. 13).

1d.

32015 R 0461: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/461 z dne 19. marca 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za postopek sprejetja skupne odločitve glede vloge za uporabo notranjega modela skupine v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 76, 20.3.2015, str. 19).

1e.

32015 R 0462: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/462 z dne 19. marca 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki za nadzorno odobritev za ustanovitev namenskih družb, za sodelovanje in izmenjavo informacij med nadzornimi organi glede namenskih družb ter za določitev formatov in predlog za informacije, ki jih sporočajo namenske družbe v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 76, 20.3.2015, str. 23).

1f.

32015 R 0498: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/498 z dne 24. marca 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopkom za nadzorno odobritev uporabe parametrov, specifičnih za posamezno podjetje, v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 79, 25.3.2015, str. 8).

1g.

32015 R 0499: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/499 z dne 24. marca 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki za dodelitev nadzorne odobritve za uporabo postavk pomožnih lastnih sredstev v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 79, 25.3.2015, str. 12).

1h.

32015 R 0500: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/500 z dne 24. marca 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki za nadzorno odobritev uporabe uskladitvene prilagoditve v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 79, 25.3.2015, str. 18).

1i.

32015 R 2011: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2011 z dne 11. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s seznami regionalnih vlad in lokalnih organov, izpostavljenosti do katerih se obravnavajo kot izpostavljenosti do centralne vlade v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 295, 12.11.2015, str. 3).

1j.

32015 R 2012: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2012 z dne 11. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki za sklepe o naložitvi, izračunu in odpravi kapitalskih pribitkov v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 295, 12.11.2015, str. 5).

1k.

32015 R 2013: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2013 z dne 11. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi odkloni v zvezi s sistemi za izravnavo zdravstvenega tveganja v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 295, 12.11.2015, str. 9).

1l.

32015 R 2014: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2014 z dne 11. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki in predlogami za predložitev podatkov nadzorniku skupine ter za izmenjavo podatkov med nadzornimi organi v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 295, 12.11.2015, str. 11).

1m.

32015 R 2015: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2015 z dne 11. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki za ocenjevanje zunanjih bonitetnih ocen v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 295, 12.11.2015, str. 16).

1n.

32015 R 2016: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2016 z dne 11. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z indeksom lastniških vrednostnih papirjev za simetrično prilagoditev standardne kapitalske zahteve lastniških vrednostnih papirjev v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 295, 12.11.2015, str. 18).

1o.

32015 R 2017: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2017 z dne 11. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s prilagojenimi faktorji za izračun kapitalskih zahtev za valutno tveganje za valute, vezane na euro, v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 295, 12.11.2015, str. 21).

1p.

32015 R 2450: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2450 z dne 2. decembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za predložitev informacij nadzornim organom v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 347, 31.12.2015, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

32016 R 1868: Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1868 z dne 20. oktobra 2016 (UL L 286, 21.10.2016, str. 35).

1q.

32015 R 2451: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2451 z dne 2. decembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za razkritje posebnih informacij in strukturo razkritja s strani nadzornih organov v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 347, 31.12.2015, str. 1224).

V tem sporazumu veljajo določbe Izvedbene uredbe v skladu z naslednjo prilagoditvijo:

v členu 1, kar zadeva države Efte:

(i)

točka (a) se ne uporablja;

(ii)

v točki (b) se besedilo ‚zakonodaja Unije‘ nadomesti z besedilom ‚Sporazum EGP‘.

1r.

32015 R 2452: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2452 z dne 2. decembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki, oblikami in predlogami poročila o solventnosti in finančnem položaju v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 347, 31.12.2015, str. 1285).

1s.

32016 R 0165: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/165 z dne 5. februarja 2016 o določitvi tehničnih informacij za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za referenčne datume poročanja od 1. januarja do 30. marca 2016 v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Solventnost II) (UL L 32, 9.2.2016, str. 31).

1t.

32016 R 0869: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/869 z dne 27. maja 2016 o določitvi tehničnih informacij za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za poročanje z referenčnimi datumi od 31. marca do 29. junija 2016 v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (UL L 147, 3.6.2016, str. 1).

1u.

32016 R 1376: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1376 z dne 8. avgusta 2016 o določitvi tehničnih informacij za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za poročanje z referenčnimi datumi od 30. junija do 29. septembra 2016 v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (UL L 224, 18.8.2016, str. 1).

1v.

32016 R 1630: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1630 z dne 9. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki za uporabo prehodnega ukrepa za podmodul tveganja lastniških vrednostnih papirjev v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 243, 10.9.2016, str. 1).

1w.

32016 R 1800: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1800 z dne 11. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z razporeditvijo kreditnih ocen zunanjih bonitetnih institucij na objektivno lestvico stopenj kreditne kvalitete v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 275, 12.10.2016, str. 19).

1x.

32016 R 1976: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1976 z dne 10. novembra 2016 o določitvi tehničnih informacij za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za poročanje z referenčnimi datumi od 30. septembra do 30. decembra 2016 v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (UL L 309, 16.11.2016, str. 1).“

Člen 2

Besedila delegiranih uredb (EU) 2015/35, kakor je bila popravljena z UL L 307, 25.11.2015, str. 31, (EU) 2016/467, (EU) 2016/2283 in (EU) 2017/669, izvedbenih uredb (EU) 2015/460, (EU) 2015/461, (EU) 2015/462, (EU) 2015/498, (EU) 2015/499, (EU) 2015/500, (EU) 2015/2011, (EU) 2015/2012, (EU) 2015/2013, (EU) 2015/2014, (EU) 2015/2015 (EU) 2015/2016, (EU) 2015/2017, (EU) 2015/2450, (EU) 2015/2451, (EU) 2015/2452, (EU) 2016/165, (EU) 2016/869, (EU) 2016/1376, (EU) 2016/1360, (EU) 2016/1800, (EU) 2016/1868 in (EU) 2016/1976 ter delegiranih sklepov (EU) 2015/1602, (EU) 2015/2290, kakor je bil popravljen z UL L 328, 12.12.2015, str. 126, (EU) 2016/309 in (EU) 2016/310 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP o vključitvi Direktive 2014/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta v Sporazum EGP, če slednje nastopi pozneje.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 12, 17.1.2015, str. 1.

(2)  UL L 85, 1.4.2016, str. 6.

(3)  UL L 346, 20.12.2016, str. 111.

(4)  UL L 97, 8.4.2017, str. 3.

(5)  UL L 76, 20.3.2015, str. 13.

(6)  UL L 76, 20.3.2015, str. 19.

(7)  UL L 76, 20.3.2015, str. 23.

(8)  UL L 79, 25.3.2015, str. 8.

(9)  UL L 79, 25.3.2015, str. 12.

(10)  UL L 79, 25.3.2015, str. 18.

(11)  UL L 295, 12.11.2015, str. 3.

(12)  UL L 295, 12.11.2015, str. 5.

(13)  UL L 295, 12.11.2015, str. 9.

(14)  UL L 295, 12.11.2015, str. 11.

(15)  UL L 295, 12.11.2015, str. 16.

(16)  UL L 295, 12.11.2015, str. 18.

(17)  UL L 295, 12.11.2015, str. 21.

(18)  UL L 347, 31.12.2015, str. 1.

(19)  UL L 347, 31.12.2015, str. 1224.

(20)  UL L 347, 31.12.2015, str. 1285.

(21)  UL L 32, 9.2.2016, str. 31.

(22)  UL L 147, 3.6.2016, str. 1.

(23)  UL L 224, 18.8.2016, str. 1.

(24)  UL L 243, 10.9.2016, str. 1.

(25)  UL L 275, 12.10.2016, str. 19.

(26)  UL L 286, 21.10.2016, str. 35.

(27)  UL L 309, 16.11.2016, str. 1.

(28)  UL L 248, 24.9.2015, str. 95.

(29)  UL L 323, 9.12.2015, str. 22.

(30)  UL L 58, 4.3.2016, str. 50.

(31)  UL L 58, 4.3.2016, str. 55.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/58


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 63/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP [2020/80]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegiranouredbo Komisije (EU) 2016/438z dne 17. decembra 2015o dopolnitvi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi depozitarjev (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbenouredbo Komisije (EU) 2016/1212z dne 25. julija 2016o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede standardnih postopkov in obrazcev za predložitev informacij v skladu z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustreznospremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 30f (Direktiva Komisije 2010/44/EU) Priloge IX k Sporazumu EGP se doda naslednje:

„30g.

32016 R 0438: Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/438z dne 17. decembra 2015o dopolnitvi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi depozitarjev (UL L 78, 24.3.2016, str. 11).

V tem sporazumu veljajo določbe Delegirane uredbe v skladu z naslednjo prilagoditvijo:

 

V drugem pododstavku člena 10(1) se, kar zadeva države Efte, za besedilom ‚izvedbeni akti, ki jih sprejme Komisija v skladu s členom 107(4) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta‘ vstavi besedilo ‚ki se uporabljajo v EGP‘.

30h.

32016 R 1212: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1212z dne 25. julija 2016o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede standardnih postopkov in obrazcev za predložitev informacij v skladu z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 199, 26.7.2016, str. 6).“

Člen 2

Besedili Delegirane uredbe (EU) 2016/438 in Izvedbene uredbe (EU) 2016/1212v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP o vključitvi Direktive 2013/14/EU in Direktive 2014/91/EU Evropskega parlamenta in Sveta v Sporazum EGP, če slednje nastopi pozneje.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 78, 24.3.2016, str. 11.

(2)  UL L 199, 26.7.2016, str. 6.

(*1)  Navedene so ustavne zahteve.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/60


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 64/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP [2020/81]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 593/2014 z dne 3. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z obliko obveščanja v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih tveganega kapitala (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 594/2014 z dne 3. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z obliko obveščanja v skladu s členom 17(1) Uredbe (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih za socialno podjetništvo (4) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 31bcai (Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2042) Priloge IX k Sporazumu EGP se vstavi naslednje:

„31bd.

32013 R 0345: Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala (UL L 115, 25.4.2013, str. 1).

Za namene tega sporazuma se določbe Uredbe uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

ne glede na določbe Protokola 1 k temu sporazumu se izraza ‚država(-e) članica(-e)‘ in ‚pristojni organi‘, če v tem sporazumu ni drugače določeno, razumeta tako, da poleg svojega pomena v Uredbi vključujeta tudi države Efte oziroma njihove pristojne organe;

(b)

v členih 22 in 23 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzornemu organu Efte‘;

(c)

v členu 23(2) se besedilo ‚pravom Unije‘ nadomesti z besedilom ‚določbami Sporazuma EGP‘;

(d)

v členu 24 se besedilo ‚ESMA, ki‘ nadomesti z besedilom ‚ESMA. ESMA oziroma Nadzorni organ Efte‘.

31bda.

32014 R 0593: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 593/2014 z dne 3. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z obliko obveščanja v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih tveganega kapitala (UL L 165, 4.6.2014, str. 41).

31be.

32013 R 0346: Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L 115, 25.4.2013, str. 18).

Za namene tega sporazuma se določbe Uredbe uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

ne glede na določbe Protokola 1 k temu sporazumu se izraza ‚država(-e) članica(-e)‘ in ‚pristojni organi‘, če v tem sporazumu ni drugače določeno, razumeta tako, da poleg svojega pomena v Uredbi vključujeta tudi države Efte oziroma njihove pristojne organe;

(b)

v členih 23 in 24 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzornemu organu Efte‘;

(c)

v členu 24(2) se besedilo ‚pravom Unije‘ nadomesti z besedilom ‚določbami Sporazuma EGP‘;

(d)

v členu 25 se besedilo ‚ESMA, ki‘ nadomesti z besedilom ‚ESMA. ESMA oziroma Nadzorni organ Efte‘.

31bea.

32014 R 0594: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 594/2014 z dne 3. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z obliko obveščanja v skladu s členom 17(1) Uredbe (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih tveganega kapitala (UL L 165, 4.6.2014, str. 44).“

Člen 2

Besedila uredb (EU) št. 345/2014 in (EU) št. 346/2013 ter izvedbenih uredb (EU) št. 593/2014 in (EU) št. 594/2014 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 115, 25.4.2013, str. 1.

(2)  UL L 115, 25.4.2013, str. 18.

(3)  UL L 165, 4.6.2014, str. 41.

(4)  UL L 165, 4.6.2014, str. 44.

(*1)  Navedene so ustavne zahteve.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/62


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 65/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2020/82]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/480 z dne 1. aprila 2016 o vzpostavitvi skupnih pravil o medsebojnem povezovanju nacionalnih elektronskih registrov podjetij cestnega prevoza in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1213/2010 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1440 z dne 8. avgusta 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/480 o vzpostavitvi skupnih pravil o medsebojnem povezovanju nacionalnih elektronskih registrov podjetij cestnega prevoza (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbena uredba (EU) 2016/480 z učinkom od 30. januarja 2019 razveljavlja Uredbo Komisije (EU) št. 1213/2010 (3), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti z učinkom od 30. januarja 2019.

(4)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga XIII k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

za točko 19ac (Uredba Komisije (EU) 2016/403) se vstavi naslednje:

„19ad.

32016 R 0480: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/480 z dne 1. aprila 2016 o vzpostavitvi skupnih pravil o medsebojnem povezovanju nacionalnih elektronskih registrov podjetij cestnega prevoza in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1213/2010, kakor jo spreminja:

32017 R 1440: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1440 z dne 8. avgusta 2017 (UL L 206, 9.8.2017, str. 3).“;

2.

besedilo točke 19ab (Uredba Komisije (EU) št. 1213/2010) se črta z učinkom od 30. januarja 2019.

Člen 2

Besedili izvedbenih uredb (EU) 2016/480 in (EU) 2017/1440 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 87, 2.4.2016, str. 4.

(2)  UL L 206, 9.8.2017, str. 3.

(3)  UL L 335, 18.12.2010, str. 21.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/64


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 66/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2020/83]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2017/334 z dne 27. februarja 2017 o popravku bolgarske, estonske, nemške in nizozemske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 1321/2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (1), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 66q (Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014) Priloge XIII k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32017 R 0334: Uredba Komisije (EU) 2017/334 z dne 27. februarja 2017 (UL L 50, 28.2.2017, str. 13).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2017/334 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 50, 28.2.2017, str. 13.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/65


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 67/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2020/84]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2159 z dne 20. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 255/2010 glede nekaterih sklicevanj na določbe ICAO (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 66wi (Uredba Komisije (EU) št. 255/2010) Priloge XIII k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32017 R 2159: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2159 z dne 20. novembra 2017 (UL L 304, 21.11.2017, str. 45).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2017/2159 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 304, 21.11.2017, str. 45.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/66


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 68/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2020/85]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije (EU) 2017/2285 z dne 6. decembra 2017 o spremembi navodil za uporabnike, v katerih so predstavljeni koraki, ki jih je treba opraviti za pristop k sistemu EMAS, v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 1eaj (Sklep Komisije (EU) 2017/1508) Priloge XX k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„1eak.

32017 D 2285: Sklep Komisije (EU) 2017/2285 z dne 6. decembra 2017 o spremembi navodil za uporabnike, v katerih so predstavljeni koraki, ki jih je treba opraviti za pristop k sistemu EMAS, v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (UL L 328, 12.12.2017, str. 38).“

Člen 2

Besedilo Sklepa (EU) 2017/2285 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 328, 12.12.2017, str. 38.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/67


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 69/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2020/86]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2286 z dne 6. decembra 2017 o priznanju zahtev sistema okoljskega ravnanja Eco-Lighthouse kot skladnih z ustreznimi zahtevami sistema za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) v skladu s členom 45 Uredbe (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 1eak (Sklep Komisije (EU) 2017/2285) Priloge XX k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„1eal.

32017 D 2286: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2286 z dne 6. decembra 2017 o priznanju zahtev sistema okoljskega ravnanja Eco-Lighthouse kot skladnih z ustreznimi zahtevami sistema za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) v skladu s členom 45 Uredbe (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (UL L 328, 12.12.2017, str. 87).“

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa (EU) 2017/2286 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 328, 12.12.2017, str. 87.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/68


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 70/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2020/87]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2117 z dne 21. novembra 2017 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta za proizvodnjo organskih kemikalij v velikih količinah (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 1fq (Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1442) Priloge XX k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„1fr.

32017 D 2117: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2117 z dne 21. novembra 2017 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta za proizvodnjo organskih kemikalij v velikih količinah (UL L 323, 7.12.2017, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa (EU) 2017/2117 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 323, 7.12.2017, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/69


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 71/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2020/88]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/785 z dne 5. maja 2017 o odobritvi učinkovitih 12-voltnih motornih generatorjev za uporabo v osebnih avtomobilih s konvencionalnim motorjem z notranjim zgorevanjem kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1152 z dne 2. junija 2017 o opredelitvi metodologije za določitev korelacijskih parametrov, potrebnih za odraz spremembe v regulativnem preskusnem postopku v zvezi z lahkimi gospodarskimi vozili, in spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 293/2012 (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1153 z dne 2. junija 2017 o opredelitvi metodologije za določitev korelacijskih parametrov, potrebnih za odraz spremembe v regulativnem preskusnem postopku, in spremembi Uredbe (EU) št. 1014/2010 (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje III Priloge XX k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

za točko 21aew (Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1926) se vstavijo naslednje točke:

„21aex.

32017 R 0785: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/785 z dne 5. maja 2017 o odobritvi učinkovitih 12-voltnih motornih generatorjev za uporabo v osebnih avtomobilih s konvencionalnim motorjem z notranjim zgorevanjem kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 118, 6.5.2017, str. 20).

21aey.

32017 R 1152: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1152 z dne 2. junija 2017 o opredelitvi metodologije za določitev korelacijskih parametrov, potrebnih za odraz spremembe v regulativnem preskusnem postopku v zvezi z lahkimi gospodarskimi vozili, in spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 293/2012 (UL L 175, 7.7.2017, str. 644).

21aez.

32017 R 1153: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1153 z dne 2. junija 2017 o opredelitvi metodologije za določitev korelacijskih parametrov, potrebnih za odraz spremembe v regulativnem preskusnem postopku, in spremembi Uredbe (EU) št. 1014/2010 (UL L 175, 7.7.2017, str. 679).“;

2.

v točki 21aya (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 293/2012) se doda naslednja alinea:

„—

32017 R 1152: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1152 z dne 2. junija 2017 (UL L 175, 7.7.2017, str. 644).“;

3.

v točki 21aec (Uredba Komisije (EU) št. 1014/2010) se doda naslednja alinea:

„—

32017 R 1153: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1153 z dne 2. junija 2017 (UL L 175, 7.7.2017, str. 679).“

Člen 2

Besedila Izvedbenega sklepa (EU) 2017/785 ter izvedbenih uredb (EU) 2017/1152 in (EU) 2017/1153 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 109/2017 (4) in Sklepa Skupnega odbora EGP št. 111/2017 (5) z dne 16. junija 2017, če slednje nastopi pozneje.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 118, 6.5.2017, str. 20.

(2)  UL L 175, 7.7.2017, str. 644.

(3)  UL L 175, 7.7.2017, str. 679.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.

(4)  UL L 142, 7.6.2018, str. 41.

(5)  UL L 142, 7.6.2018, str. 45.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/71


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 72/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2020/89]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1402 z dne 28. julija 2017 o odobritvi funkcije iztekanja motorja v prostem teku proizvajalca BMW AG kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 21aez (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1153) Priloge XX k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„21aeza.

32017 D 1402: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1402 z dne 28. julija 2017 o odobritvi funkcije iztekanja motorja v prostem teku proizvajalca BMW AG kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 199, 29.7.2017, str. 14).“

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa (EU) 2017/1402 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 199, 29.7.2017, str. 14.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/72


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 73/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2020/90]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1231 z dne 6. junija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 o opredelitvi metodologije za določitev korelacijskih parametrov, potrebnih za odraz spremembe v regulativnem preskusnem postopku zaradi razjasnitve postopkovnih elementov, in spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1014/2010 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 21aez (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1153) Priloge XX k Sporazumu EGP se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32017 R 1231: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1231 z dne 6. junija 2017 (UL L 177, 8.7.2017, str. 11).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2017/1231 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 71/2018 z dne 23. marca 2018 (2), če slednje nastopi pozneje.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 177, 8.7.2017, str. 11.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.

(2)  Glej stran 69 tega Uradnega lista.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/73


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 74/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2020/91]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1928 z dne 4. novembra 2016 o določitvi prepeljanega tovora za kategorije ladij, ki niso potniške ladje, ladje ro-ro ali kontejnerske ladje, na podlagi Uredbe (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 21awb (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1927) Priloge XX k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„21awc.

32016 R 1928: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1928 z dne 4. novembra 2016 o določitvi prepeljanega tovora za kategorije ladij, ki niso potniške ladje, ladje ro-ro ali kontejnerske ladje, na podlagi Uredbe (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju (UL L 299, 5.11.2016, str. 22).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2016/1928 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 299, 5.11.2016, str. 22.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/74


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 75/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2020/92]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo Komisije (EU) 2017/2096 z dne 15. novembra 2017 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 32e (Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XX k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32017 L 2096: Direktiva Komisije (EU) 2017/2096 z dne 15. novembra 2017 (UL L 299, 16.11.2017, str. 24).“

Člen 2

Besedilo Direktive (EU) 2017/2096 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 299, 16.11.2017, str. 24.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/75


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 76/2018

z dne 23. marca 2018

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode [2020/93]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) ter zlasti členov 86 in 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sodelovanje pogodbenic je primerno razširiti, da se vključi Priporočilo Sveta z dne 22. maja 2017 o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje in razveljavitvi Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (1).

(2)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V členu 4(8) Protokola 31 k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32017 H 0615: Priporočilo Sveta z dne 22. maja 2017 o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje in razveljavitvi Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (UL C 189, 15.6.2017, str. 15).“

Člen 2

Ta sklep začne veljati 24. marca 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL C 189, 15.6.2017, str. 15.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.