ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 243

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
23. september 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/1574 z dne 20. septembra 2019 o izvajanju člena 17(3) Uredbe (EU) št. 224/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki

1

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1575 z dne 16. septembra 2019 o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjih revizorjev Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

4

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2019/1576 z dne 20. septembra 2019 o izvajanju Sklepa 2013/798/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki

6

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

23.9.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2019/1574

z dne 20. septembra 2019

o izvajanju člena 17(3) Uredbe (EU) št. 224/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 224/2014 z dne 10. marca 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki (1) in zlasti člena 17(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 10. marca 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 224/2014.

(2)

Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov (VSZN), ustanovljen v skladu z Resolucijo VSZN 2127 (2013), je 6. septembra 2019 posodobil podatke v zvezi z eno osebo, za katero veljajo omejevalni ukrepi.

(3)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 224/2014 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 224/2014 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2019

Za Svet

Predsednica

S. MARIN


(1)  UL L 70, 11.3.2014, str. 1.


PRILOGA

Vnos v zvezi s spodaj navedeno osebo se nadomesti z naslednjim vnosom:

A.   Osebe

2.

Nourredine ADAM (alias: (a) Nureldine Adam; (b) Nourreldine Adam; (c) Nourreddine Adam; (d) Mahamat Nouradine Adam; (e) Mohamed Adam Brema Abdallah).

Naziv: (a) general; (b) minister za varnost; (c) generalni direktor „izrednega odbora za obrambo demokratičnih dosežkov“.

Datum rojstva: (a) 1970; (b) 1969; (c) 1971; (d) 1. januar 1970; (e) 1. januar 1971.

Kraj rojstva: (a) Ndele, Srednjeafriška republika; (b) Algenana, Sudan.

Državljanstvo: (a) Srednjeafriška republika; (b) Sudan.

Številka potnega lista: (a) D00001184 (potni list SAR); (b) P04838205 (izdan 10. junija 2018 v Bahriju, Sudan. Veljaven do 9. junija 2023. Izdan na ime Mohamed Adam Brema Abdallah).

Nacionalna matična št.: (a) 202-2708-8368 (Sudan).

Naslov: (a) Birao, Srednjeafriška republika; (b) Sudan.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9. maj 2014.

Drugi podatki: Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Nourredine je bil uvrščen na seznam 9. maja 2014 na podlagi odstavka 36 Resolucije 2134 (2014) zaradi „sodelovanja pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost Srednjeafriške republike, ali zagotavljanja podpore tem dejanjem“.

Dodatne informacije

Noureddine je eden od prvih voditeljev skupine Séléka. Je obenem general in predsednik ene od oboroženih uporniških skupin Séléke, in sicer centralne PJCC, skupine z uradnim nazivom Konvencija domoljubov za pravičnost in mir, katere kratica je tudi CPJP (Convention des patriotes pour la justice et la paix). Kot nekdanji vodja „fundamentalne“ frakcije Konvencije domoljubov za pravičnost in mir (CPJP/F) je bil vojaški koordinator ex-Séléke med ofenzivami v času prejšnjega upora v Srednjeafriški republiki, ki je trajal od začetka decembra 2012 do marca 2013. Brez Noureddinove pomoči in njegovega tesnega odnosa s čadskimi specialnimi enotami Séléki verjetno ne bi uspelo vreči z oblasti nekdanjega predsednika Srednjeafriške republike Françoisa Bozizéja.

Odkar je bila 20. januarja 2014 za začasno predsednico imenovana Catherine Samba-Panza, je Noureddine eden od glavnih načrtovalcev taktičnega umika ex-Séléke v Sibut, njegov cilj pa je uresničitev načrta o oblikovanju muslimanskega oporišča na severu države. Svojim silam je jasno naročil, naj ne upoštevajo navodil prehodne vlade in vojaških voditeljev mednarodne podporne misije v Srednjeafriški republiki pod afriškim vodstvom (MISCA). Noureddine dejavno poveljuje ex-Séléki, nekdanjim silam Séléke, ki jih je septembra 2013 domnevno razpustil Djotodia, ter vodi operacije, usmerjene proti krščanskim skupnostim, in še naprej zelo podpira in usmerja pripadnike ex-Séléke, ki delujejo v Srednjeafriški republiki.

Nourredine je bil 9. maja 2014 uvrščen na seznam tudi na podlagi odstavka 37(b) Resolucije 2134 (2014) zaradi „sodelovanja pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj, s katerimi se krši veljavno mednarodno pravo v zvezi s človekovimi pravicami ali mednarodno humanitarno pravo“.

Potem ko je Séléka 24. marca 2013 prevzela nadzor nad Banguijem, je bil Nourredine Adam imenovan za ministra za varnost, nato pa za generalnega direktorja „izrednega odbora za obrambo demokratičnih dosežkov“ (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, to je zdaj že nedelujoča obveščevalna služba Srednjeafriške republike). Nourredine Adam je uporabljal CEDAD kot svojo osebno politično policijo, ki je izvedla številne samovoljne aretacije, mučenja in usmrtitve po hitrem postopku. Poleg tega je bil Noureddine eden od ključnih akterjev, odgovornih za krvavo operacijo v Boy Rabu. Sile Séléke so avgusta 2013 napadle Boy Rabe, srednjeafriško sosesko, ki velja za oporišče podpornikov Françoisa Bozizéja in njegove etnične skupine. Pod pretvezo, da iščejo skladišča orožja, so pripadniki Séléke domnevno pobili številne civiliste in nato divje ropali. Ko so se ti napadi razširili na druge četrti, je na tisoče prebivalcev zavzelo mednarodno letališče, ki se je zaradi prisotnosti francoskih vojakov zdelo varno zatočišče, in zasedlo vzletno stezo.

Nourredine je bil 9. maja 2014 uvrščen na seznam tudi na podlagi odstavka 37(d) Resolucije 2134 (2014) zaradi „podpore oboroženim skupinam ali kriminalnim združbam s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov“.

Nourredine Adam je imel v začetku leta 2013 pomembno vlogo v mrežah financiranja ex-Séléke. Potoval je v Saudovo Arabijo, Katar in Združene arabske emirate, kjer je zbiral sredstva za nekdanji upor. Deloval je tudi kot posrednik pri čadski mreži preprodaje diamantov, ki je potekala med Srednjeafriško republiko in Čadom.


SKLEPI

23.9.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/4


SKLEP SVETA (EU) 2019/1575

z dne 16. septembra 2019

o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjih revizorjev Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Protokola št. 4 o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter zlasti člena 27.1 Protokola,

ob upoštevanju Priporočila Evropske centralne banke z dne 25. julija 2019 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ECB/2019/24) (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Revizijo računovodskih izkazov Evropske centralne banke (ECB) in nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, opravljajo neodvisni zunanji revizorji, ki jih priporoči Svet ECB in odobri Svet Evropske unije.

(2)

Mandat zunanjega revizorja Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, PricewaterhouseCoopers, je potekel po reviziji za poslovno leto 2018. Zaradi tega je treba imenovati zunanjega revizorja od poslovnega leta 2019.

(3)

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta je za svojega zunanjega revizorja za poslovna leta 2019 do 2025 izbrala družbo KPMG.

(4)

Svet ECB je priporočil, da se družba KPMG imenuje za zunanjega revizorja Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta za poslovna leta 2019 do 2025.

(5)

Glede na priporočilo Sveta ECB bi bilo treba Sklep Sveta 1999/70/ES (2) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V členu 1 Sklepa 1999/70/ES se odstavek 15 nadomesti z naslednjim:

„15.   KPMG se odobri kot zunanji revizor za Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta za poslovna leta 2019 do 2025.“

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati z dnem uradne obvestitve.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Evropsko centralno banko.

V Bruslju, 16. septembra 2019

Za Svet

Predsednica

T. TUPPURAINEN


(1)  UL C 283, 21.8.2019, str. 1.

(2)  Sklep Sveta 1999/70/ES z dne 25. januarja 1999 o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank (UL L 22, 29.1.1999, str. 69).


23.9.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/6


IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2019/1576

z dne 20. septembra 2019

o izvajanju Sklepa 2013/798/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/798/SZVP z dne 23. decembra 2013 o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki (1) in zlasti člena 2c Sklepa,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. decembra 2013 sprejel Sklep 2013/798/SZVP.

(2)

Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov (VSZN), ustanovljen v skladu z Resolucijo VSZN 2127 (2013), je 6. septembra 2019 posodobil podatke v zvezi z eno osebo, za katero veljajo omejevalni ukrepi.

(3)

Prilogo k Sklepu 2013/798/SZVP bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Sklepu 2013/798/SZVP se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. septembra 2019

Za Svet

Predsednica

S. MARIN


(1)  UL L 352, 24.12.2013, str. 51.


PRILOGA

Vnos v zvezi s spodaj navedeno osebo se nadomesti z naslednjim vnosom:

A.   Osebe

„2.

Nourredine ADAM (alias: (a) Nureldine Adam; (b) Nourreldine Adam; (c) Nourreddine Adam; (d) Mahamat Nouradine Adam; (e) Mohamed Adam Brema Abdallah).

Naziv: (a) general; (b) minister za varnost; (c) generalni direktor ‚izrednega odbora za obrambo demokratičnih dosežkov‘.

Datum rojstva: (a) 1970; (b) 1969; (c) 1971; (d) 1. januar 1970; (e) 1. januar 1971.

Kraj rojstva: (a) Ndele, Srednjeafriška republika; (b) Algenana, Sudan.

Državljanstvo: (a) Srednjeafriška republika; (b) Sudan.

Številka potnega lista: (a) D00001184 (potni list SAR); (b) P04838205 (izdan 10. junija 2018 v Bahriju, Sudan. Veljaven do 9. junija 2023. Izdan na ime Mohamed Adam Brema Abdallah).

Nacionalna matična št.: (a) 202-2708-8368 (Sudan).

Naslov: (a) Birao, Srednjeafriška republika; (b) Sudan.

Datum uvrstitve na seznam ZN:9. maj 2014.

Drugi podatki: Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Nourredine je bil uvrščen na seznam 9. maja 2014 na podlagi odstavka 36 Resolucije 2134 (2014) zaradi ‚sodelovanja pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost Srednjeafriške republike, ali zagotavljanja podpore tem dejanjem‘.

Dodatne informacije

Noureddine je eden od prvih voditeljev skupine Séléka. Je obenem general in predsednik ene od oboroženih uporniških skupin Séléke, in sicer centralne PJCC, skupine z uradnim nazivom Konvencija domoljubov za pravičnost in mir, katere kratica je tudi CPJP (Convention des patriotes pour la justice et la paix). Kot nekdanji vodja ‚fundamentalne‘ frakcije Konvencije domoljubov za pravičnost in mir (CPJP/F) je bil vojaški koordinator ex-Séléke med ofenzivami v času prejšnjega upora v Srednjeafriški republiki, ki je trajal od začetka decembra 2012 do marca 2013. Brez Noureddinove pomoči in njegovega tesnega odnosa s čadskimi specialnimi enotami Séléki verjetno ne bi uspelo vreči z oblasti nekdanjega predsednika Srednjeafriške republike Françoisa Bozizéja.

Odkar je bila 20. januarja 2014 za začasno predsednico imenovana Catherine Samba-Panza, je Noureddine eden od glavnih načrtovalcev taktičnega umika ex-Séléke v Sibut, njegov cilj pa je uresničitev načrta o oblikovanju muslimanskega oporišča na severu države. Svojim silam je jasno naročil, naj ne upoštevajo navodil prehodne vlade in vojaških voditeljev mednarodne podporne misije v Srednjeafriški republiki pod afriškim vodstvom (MISCA). Noureddine dejavno poveljuje ex-Séléki, nekdanjim silam Séléke, ki jih je septembra 2013 domnevno razpustil Djotodia, ter vodi operacije, usmerjene proti krščanskim skupnostim, in še naprej zelo podpira in usmerja pripadnike ex-Séléke, ki delujejo v Srednjeafriški republiki.

Nourredine je bil 9. maja 2014 uvrščen na seznam tudi na podlagi odstavka 37(b) Resolucije 2134 (2014) zaradi ‚sodelovanja pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj, s katerimi se krši veljavno mednarodno pravo v zvezi s človekovimi pravicami ali mednarodno humanitarno pravo‘.

Potem ko je Séléka 24. marca 2013 prevzela nadzor nad Banguijem, je bil Nourredine Adam imenovan za ministra za varnost, nato pa za generalnega direktorja ‚izrednega odbora za obrambo demokratičnih dosežkov‘ (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, to je zdaj že nedelujoča obveščevalna služba Srednjeafriške republike). Nourredine Adam je uporabljal CEDAD kot svojo osebno politično policijo, ki je izvedla številne samovoljne aretacije, mučenja in usmrtitve po hitrem postopku. Poleg tega je bil Noureddine eden od ključnih akterjev, odgovornih za krvavo operacijo v Boy Rabu. Sile Séléke so avgusta 2013 napadle Boy Rabe, srednjeafriško sosesko, ki velja za oporišče podpornikov Françoisa Bozizéja in njegove etnične skupine. Pod pretvezo, da iščejo skladišča orožja, so pripadniki Séléke domnevno pobili številne civiliste in nato divje ropali. Ko so se ti napadi razširili na druge četrti, je na tisoče prebivalcev zavzelo mednarodno letališče, ki se je zaradi prisotnosti francoskih vojakov zdelo varno zatočišče, in zasedlo vzletno stezo.

Nourredine je bil 9. maja 2014 uvrščen na seznam tudi na podlagi odstavka 37(d) Resolucije 2134 (2014) zaradi ‚podpore oboroženim skupinam ali kriminalnim združbam s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov‘.

Nourredine Adam je imel v začetku leta 2013 pomembno vlogo v mrežah financiranja ex-Séléke. Potoval je v Saudovo Arabijo, Katar in Združene arabske emirate, kjer je zbiral sredstva za nekdanji upor. Deloval je tudi kot posrednik pri čadski mreži preprodaje diamantov, ki je potekala med Srednjeafriško republiko in Čadom.“