ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 233I

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
10. september 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1393, sprejet v medsebojnem soglasju z izvoljeno predsednico Komisije, z dne 10. septembra 2019 o sprejetju seznama drugih oseb, ki jih Svet predlaga v imenovanje za člane Komisije

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

SKLEPI

10.9.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 233/1


SKLEP SVETA (EU) 2019/1393,

sprejet v medsebojnem soglasju z izvoljeno predsednico Komisije,

z dne 10. septembra 2019

o sprejetju seznama drugih oseb, ki jih Svet predlaga v imenovanje za člane Komisije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 17(3) in (5) ter drugega pododstavka člena 17(7) navedene pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Evropskega sveta 2013/272/EU z dne 22. maja 2013 o številu članov Evropske komisije (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mandat Komisije, imenovane s Sklepom Evropskega sveta 2014/749/EU (2), se izteče 31. oktobra 2019.

(2)

Za obdobje do 31. oktobra 2024 bi morala biti imenovana nova Komisija, ki jo sestavlja po en državljan vsake države članice, vključno z njenim predsednikom in visokim predstavnikom Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

(3)

Evropski svet je imenoval Ursulo VON DER LEYEN kot osebo, ki se jo Evropskemu parlamentu predlaga za predsednico Komisije, in Evropski parlament jo je na svojem plenarnem zasedanju 16. julija 2019 izvolil za predsednico Komisije.

(4)

Svet bi moral v medsebojnem soglasju z izvoljeno predsednico Komisije sprejeti seznam drugih oseb, ki jih predlaga v imenovanje za člane Komisije do 31. oktobra 2024.

(5)

Evropski svet je v skladu s členom 18(1) PEU, v soglasju z izvoljeno predsednico Komisije, 5. avgusta 2019 imenoval Josepa BORRELLA FONTELLESA za visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

(6)

Svet je 23. avgusta 2019 prejel dopis stalnega predstavnika Združenega kraljestva pri Evropski uniji, v katerem je navedeno naslednje:

„Ker bo Združeno kraljestvo 31. oktobra 2019 izstopilo iz Evropske unije, je predsednik vlade 25. julija v spodnjem domu parlamenta izjavil, da ne bo imenoval kandidata za komisarja Združenega kraljestva za novo Komisijo in da s tem EU ne želi preprečiti imenovanja nove Komisije.

S tem formalnim dopisom potrjujem, da v skladu z izjavo predsednika vlade Združeno kraljestvo ne bo imenovalo kandidata za kolegij komisarjev za obdobje 2019–2024.“.

(7)

V skladu z drugim pododstavkom člena 17(7) PEU je izvoljena predsednica Komisije sporočila, da s tem soglaša.

(8)

V skladu s tretjim pododstavkom člena 17(7) PEU predsednika, visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in druge člane Komisije kot kolegij z glasovanjem potrdi Evropski parlament –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Svet v medsebojnem soglasju z Ursulo VON DER LEYEN, izvoljeno predsednico Komisije, predlaga, da so za člane Komisije za obdobje do 31. oktobra 2024 imenovane naslednje osebe:

 

Helena DALLI

 

Valdis DOMBROVSKIS

 

Elisa FERREIRA

 

Mariya GABRIEL

 

Paolo GENTILONI

 

Sylvie GOULARD

 

Johannes HAHN

 

Phil HOGAN

 

Ylva JOHANSSON

 

Věra JOUROVÁ

 

Stella KYRIAKIDES

 

Janez LENARČIČ

 

Rovana PLUMB

 

Didier REYNDERS

 

Margaritis SCHINAS

 

Nicolas SCHMIT

 

Maroš ŠEFČOVIČ

 

Kadri SIMSON

 

Virginijus SINKEVIČIUS

 

Dubravka ŠUICA

 

Frans TIMMERMANS

 

László TRÓCSÁNYI

 

Jutta URPILAINEN

 

Margrethe VESTAGER

 

Janusz WOJCIECHOWSKI

poleg:

 

Josepa BORRELLA FONTELLESA, ki je bil že imenovan za visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Člen 2

Ta sklep se posreduje Evropskemu parlamentu.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 10. septembra 2019

Za Svet

Predsednica

T. TUPPURAINEN


(1)  UL L 165, 18.6.2013, str. 98.

(2)  Sklep Evropskega sveta 2014/749/EU z dne 23. oktobra 2014 o imenovanju Evropske komisije (UL L 311, 31.10.2014, str. 36).