ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 179I

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
3. julij 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Evropskega sveta (EU) 2019/1135 z dne 2. julija 2019 o izvolitvi predsednika Evropskega sveta

1

 

*

Sklep Evropskega sveta (EU) 2019/1136 z dne 2. julija 2019 s katerim Evropskemu parlamentu predlaga kandidatko za predsednico Evropske komisije

2

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

SKLEPI

3.7.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 179/1


SKLEP EVROPSKEGA SVETA (EU) 2019/1135

z dne 2. julija 2019

o izvolitvi predsednika Evropskega sveta

EVROPSKI SVET JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15(5) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

30. novembra 2019 se izteče mandat sedanjega predsednika Evropskega sveta Donalda TUSKA.

(2)

Zato bi bilo treba izvoliti novega predsednika Evropskega sveta –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Charles MICHEL se izvoli za predsednika Evropskega sveta za obdobje od 1. decembra 2019 do 31. maja 2022.

Člen 2

Generalni sekretar Sveta uradno obvesti Charlesa MICHELA o tem sklepu.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. julija 2019

Za Evropski svet

Predsednik

D. TUSK


3.7.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 179/2


SKLEP EVROPSKEGA SVETA (EU) 2019/1136

z dne 2. julija 2019

s katerim Evropskemu parlamentu predlaga kandidatko za predsednico Evropske komisije

EVROPSKI SVET JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 17(7) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 17(7) Pogodbe o Evropski uniji določa, da Evropski svet ob upoštevanju volitev v Evropski parlament in po opravljenih ustreznih posvetovanjih Evropskemu parlamentu predlaga kandidata za predsednika Evropske komisije.

(2)

V skladu s Sklepom Sveta (EU, Euratom) 2018/767 (1) so bile volitve v Evropski parlament med 23. in 26. majem 2019.

(3)

V skladu z Izjavo št. 11, priloženo Sklepni listini Medvladne konference, ki je sprejela Lizbonsko pogodbo, so predstavniki Evropskega parlamenta in Evropskega sveta opravili potrebna posvetovanja.

(4)

Zato bi bilo treba Evropskemu parlamentu predlagati kandidata za predsednika Evropske komisije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Ursula VON DER LEYEN se Evropskemu parlamentu predlaga kot kandidatka za predsednico Evropske komisije.

Člen 2

Ta sklep se pošlje Evropskemu parlamentu.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. julija 2019

Za Evropski svet

Predsednik

D. TUSK


(1)  Sklep Sveta (EU, Euratom) 2018/767 z dne 22. maja 2018 o določitvi obdobja za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami (UL L 129, 25.5.2018, str. 76).