ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 132

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
20. maj 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/798 z dne 17. maja 2019 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/799 z dne 17. maja 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika aromatične snovi furan-2(5H)-on s seznama Unije ( 1 )

12

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/800 z dne 17. maja 2019 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede razširitve uporabe karminske kisline, karmina (E 120) v nekaterih mesnih proizvodih, tradicionalnih na francoskih čezmorskih ozemljih ( 1 )

15

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/801 z dne 17. maja 2019 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe mono- in digliceridov maščobnih kislin (E 471) na nekaterih vrstah svežega sadja ( 1 )

18

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/802 z dne 17. maja 2019 o popravku grške jezikovne različice Izvedbene uredbe (EU) 2018/775 o pravilih za uporabo člena 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, kar zadeva pravila glede navajanja države porekla ali kraja izvora osnovne sestavine živila ( 1 )

21

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/803 z dne 17. maja 2019 o tehničnih zahtevah v zvezi z vsebino poročil o kakovosti evropske statistike cen zemeljskega plina in električne energije v skladu z Uredbo (EU) 2016/1952 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

23

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/804 z dne 17. maja 2019 o podaljšanju dovoljenja za organsko obliko selena, ki jo proizvajajo Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, in za selenometionin, ki ga proizvajajo Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, kot krmna dodatka za vse živalske vrste ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1750/2006 in (ES) št. 634/2007 ( 1 )

28

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/805 z dne 17. maja 2019 o izdaji dovoljenja za pripravek iz muramidaze, ki jo proizvaja Trichoderma reesei DSM 32338, kot krmni dodatek za pitovne piščance in manj pomembne vrste perutnine za pitanje (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Products Ltd., ki ga v EU zastopa DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.) ( 1 )

33

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2019/806 z dne 17. maja 2019 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

36

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

20.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2019/798

z dne 17. maja 2019

o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 z dne 18. januarja 2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 442/2011 (1) ter zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. januarja 2012 sprejel Uredbo (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji.

(2)

Na podlagi pregleda ukrepov bi bilo treba spremeniti vnose za 59 oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012.

(3)

S seznama oseb in subjektov bi bilo treba črtati devet vnosov.

(4)

Na podlagi sodb Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 v zadevi T-667/17, Alkarim for Trade and Industry proti Svetu, in v zadevi T-559/17, Abdulkarim proti Svetu, Alkarim for Trade and Industry in Mouhamad Wael Abdulkarim nista vključena na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012.

(5)

Prilogo II k Uredbi (EU) št. 36/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (EU) št. 36/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2019

Za Svet

Predsednik

E.O. TEODOROVICI


(1)  UL L 16, 19.1.2012, str. 1.


PRILOGA

Priloga II k Uredbi (EU) št. 36/2012 se spremeni:

(1)

del A („Osebe“) se spremeni:

(a)

naslednji vnosi nadomestijo ustrezne vnose na seznamu:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„6.

Muhammad (

Image 1

) Dib (

Image 2

) Zaytun (

Image 3

) (tudi Mohammed Dib Zeitoun; tudi Mohamed Dib Zeitun)

Rojen 20. maja 1951

v Jubbi (Damaščanska provinca, Sirija);

št. diplomatskega potnega lista: D000001300;

spol: moški.

Vodja direktorata za splošno varnost; vpleten v nasilje nad protestniki.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image 4

) Abbas (

Image 5

) (tudi Al-Abbas)

Spol: moški.

Nekdanji vodja službe za politično varnost v Banyasu; vpleten v nasilje nad protestniki v Baidi. Leta 2018 je napredoval v čin polkovnika.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image 6

) (tudi Jameel) Hassan (

Image 7

) (tudi al-Hassan)

Rojen 7. julija 1953

v Kusairu (provinca Homs, Sirija);

vodja obveščevalne službe sirskih letalskih sil;

spol: moški.

Častnik sirskih letalskih sil s činom generalmajorja, na položaju od maja 2011. Vodja obveščevalne službe sirskih letalskih sil, na položaju po maju 2011. Odgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji.

9.5.2011

14.

Brigadni general Mohamed Bilal (tudi podpolkovnik Muhammad Bilal)

Spol: moški.

Kot višji uradnik obveščevalne službe sirskih letalskih sil podpira sirski režim in je odgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva. Poleg tega je povezan s centrom za znanstvene študije in raziskave (SSRC), ki je uvrščen na seznam.

Vodja policije v Tartusu od decembra 2018.

21.10.2014

20.

Bassam (

Image 8

) Al Hassan (

Image 9

) (tudi Al Hasan)

Rojen leta 1961;

spol: moški.

Svetovalec predsednika za strateške zadeve; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

23.5.2011

31.

Generalmajor Tawfiq (

Image 10

) (tudi Tawfik) Younes (

Image 11

) (tudi Yunes)

Spol: moški.

Nekdanji vodja oddelka za notranjo varnost direktorata za splošno obveščevalno dejavnost; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

1.8.2011

36.

Nizar (

Image 12

) al-Asaad (

Image 13

) (tudi Nizar Asaad)

Spol: moški.

Sirski vodilni poslovnež, tesno povezan z režimom. Bratranec Basharja Al-Assada in povezan z družinama Assad in Makhlouf.

Sodeluje s sirskim režimom, ima od njega koristi ali ga drugače podpira.

Vodilni naftni vlagatelj in nekdanji vodja družbe Nizar Oilfield Supplies.

23.8.2011

41.

Ali (

Image 14

) Douba (

Image 15

)

Rojen leta 1933

v Karfisu, Sirija;

spol: moški.

Posebni svetovalec predsednika Al-Assada.

Kot posebni svetovalec sodeluje z Assadovim režimom, ima od njega koristi in ga podpira. Vpleten v nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji.

23.8.2011

48.

Samir (

Image 16

) Hassan (

Image 17

)

Spol: moški.

V Siriji delujoč vodilni poslovnež z deleži in/ali dejavnostjo v več sektorjih sirskega gospodarstva. Ima deleže in/ali znaten vpliv v Amir Group in Cham Holdings, konglomeratih z interesi v sektorjih nepremičnin, turizma, prometa in financ. Od marca 2014 do septembra 2018 je bil na položaju predsednika, odgovornega za Rusijo, pri dvostranskem poslovnem svetu, potem ko ga je na ta položaj imenoval minister za gospodarstvo Khodr Orfali.

Samir Hassan podpira vojno režima z donacijami v gotovini.

Samir Hassan je povezan z osebami, ki imajo koristi od režima ali ga podpirajo. Zlasti je povezan z Ramijem Makhloufom in Issamom Anboubo, ki ju je Svet uvrstil na seznam in imata koristi od sirskega režima.

27.9.2014

49.

Fares (

Image 18

) Chehabi (

Image 19

) (tudi Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Sin Ahmada Chehabija;

rojen 7. maja 1972;

spol: moški.

Predsednik industrijske zbornice v Alepu; predsednik Zveze sirskih industrijskih zbornic od 16. decembra 2018; podpredsednik Cham Holding. Ekonomsko podpira sirski režim. Član sirskega parlamenta od leta 2016.

2.9.2011

51.

Issam (

Image 20

) Anbouba (

Image 21

)

Predsednik Anbouba for Agricultural Industries Co.;

rojen leta 1952 v Homsu, Sirija;

spol: moški.

Zagotavlja finančno podporo represivnemu aparatu in paravojaškim skupinam, ki izvajajo nasilje nad civilnim prebivalstvom v Siriji; zagotavlja nepremičnine (prostore, skladišča) za improvizirane centre za zadrževanje; finančno povezan z visokimi sirskimi uradniki. Soustanovitelj in član upravnega odbora Cham Holding.

2.9.2011

55.

Polkovnik Lu'ai (

Image 22

) (tudi Louay, Loai) al-Ali (

Image 23

)

Rojen v Jablah, provinca Latakija;

spol: moški.

Vodja sirske vojaške obveščevalne službe, enota na območju Dara. Odgovoren za nasilje nad protestniki v Dari.

14.11.2011

78.

Generalmajor Ali (

Image 24

) Barakat (

Image 25

)

Spol: moški.

103. brigada republikanske garde; vojaški častnik, vpleten v nasilje v Homsu. Leta 2017 napredoval v čin generalmajorja.

1.12.2011

79.

Generalmajor Talal (

Image 26

) Makhluf (

Image 27

) (tudi Makhlouf)

Spol: moški.

Nekdanji poveljnik 105. brigade republiške garde; nekdanji generalni poveljnik republiške garde; sedanji poveljnik 2. korpusa. Pripadnik sirskih oboroženih sil s činom generalmajorja, na položaju od maja 2011. Vojaški častnik, vpleten v nasilje v Damasku.

1.12.2011

99.

Generalmajor Mohamed (

Image 28

) (tudi Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image 29

) (tudi Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Poveljnik 106. brigade, predsedniška garda;

spol: moški.

Vojaškim enotam je ukazal, da protestnike pretepejo s palicami in jim nato odvzamejo prostost; odgovoren za zatiranje miroljubnih protestnikov v Doumi.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image 30

) (tudi Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image 31

) (tudi Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image 32

)

Spol: moški.

Kot nekdanji vodja enote za operacije direktorata za politično varnost je bil odgovoren za priprtje in mučenje pripornikov.

23.1.2012

128.

Brigadni general Burhan (

Image 33

) Qadour (

Image 34

) (tudi Qaddour, Qaddur)

Spol: moški.

Nekdanji vodja sektorja 291 (Damask) vojaške obveščevalne službe; odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012

135.

Brigadni General Suhail (

Image 35

) (tudi Suheil) Al-Abdullah (

Image 36

) (tudi Al-Abdallah)

Spol: moški.

Vodja sektorja obveščevalne službe letalskih sil v Latakiji; odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012

139.

Generalmajor Hussam (

Image 37

) (tudi Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image 38

) (tudi Louqa, Louca, Louka, Luka)

Rojen leta 1964

v Damasku.

Spol: moški.

Od aprila 2012 do 2. decembra 2018 je bil vodja direktorata za politično varnost v Homsu (nasledil brigadnega generala Nasra al-Alija); od 3. decembra 2018 vodja direktorata za politično varnost; odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image 39

) (tudi Ahmad) al-Jarroucheh (

Image 40

) (tudi Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Rojen leta 1957.

Spol: moški.

Nekdanji vodja zunanjega sektorja splošne obveščevalne službe (sektor 279); v okviru te funkcije odgovoren za splošne obveščevalne dejavnosti na sirskih veleposlaništvih.

24.7.2012

160.

Dr. Hazwan (

Image 41

) Al Wez (

Image 42

) (tudi Al Wazz)

Spol: moški.

Nekdanji minister za šolstvo, imenovan julija 2016.

Kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

188.

Bishr Riyad Yazigi

Rojen leta 1972.

Spol: moški.

Svetovalec sirskega predsednika. Nekdanji minister za turizem. Kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

211.

Hilal Hilal (tudi Hilal al-Hilal) (

Image 43

)

Rojen leta 1966.

Spol: moški.

Pripadnik milic, povezanih z režimom, znanih pod imenom ‚Kataeb al-Baath‘ (milica stranke Baath). Podpredsednik stranke Baath. Podpira režim z vpletenostjo pri zaposlovanju in organizaciji milice stranke Baath.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban (tudi Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

Rojen leta 1966

v Damasku, Sirska arabska republika.

Spol: moški.

Nekdanji guverner Damaska, ki ga je na ta položaj imenoval Bašar al Asad, s katerim je tudi povezan. Podpira režim in je odgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji, tudi z vpletenostjo v diskriminatorne prakse proti sunitskim skupnostim v glavnem mestu.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(tudi Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (Image 44)

Spol: moški.

Nekdanji guverner Quneitre, povezan s Bašarjem al Asadom, ki ga je tudi imenoval. Prej guverner Latakije. Podpira režim in ima od njega koristi, vključno z javnim podpiranjem sirskih oboroženih sil in milice, ki podpira režim.

28.10.2016

215.

Dr. Ghassan Omar Khalaf (

Image 45

)

Spol: moški.

Nekdanji guverner Hame, povezan z Bašarjem al Asadom, ki ga je tudi imenoval. Prav tako podpira sirski režim in ima od njega koristi. Ghassan Omar Khalaf je tesno povezan s pripadniki milice v Hami, ki podpira režim, znane pod imenom brigada Hame.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed (tudi Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (

Image 46

)

Spol: moški.

Nekdanji guverner Idliba, povezan z Bašarjem al-Asadom, ki ga je tudi imenoval. Ima koristi od režima in ga tudi podpira, vključno s podpiranjem sirskih oboroženih sil in milice, ki podpira režim. Povezan z ministrom za donacije (‚awqaf‘), dr. Mohammadom Abdulom Sattar al-Sayyedom, ki je njegov brat.

28.10.2016

217.

Atef Naddaf (

Image 47

)

Rojen leta 1956

na podeželju na območju Damaska.

Spol: moški.

Minister za notranjo trgovino in varstvo potrošnikov,

imenovan novembra 2018.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (tudi Makhluf) (

Image 48

)

Rojen leta 1964

v Latakiji.

Spol: moški.

Minister za lokalno upravo;

imenovan julija 2016.

Nekdanji guverner guvernata Damask.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

Bratranec Ramija Makhloufa.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (

Image 49

)

Rojen leta 1962

v Tartusu.

Spol: moški.

Nekdanji minister za komunikacije in tehnologijo. Kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem (

Image 50

)

Rojen leta 1963

v Damasku.

Spol: moški.

Minister za nafto in mineralne vire.

Imenovan julija 2016.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

222.

Mohammed (tudi Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (tudi al-Ahmad) (

Image 51

)

Rojen leta 1961

v Latakiji.

Spol: moški.

Minister za kulturo;

imenovan julija 2016.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (tudi Hammoud) (

Image 52

)

Rojen leta 1964

v Tartusu.

Spol: moški.

Minister za promet;

imenovan julija 2016.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (tudi Zahir) Kharboutli (

Image 53

)

Rojen v Damasku.

Spol: moški.

Minister za elektriko;

imenovan julija 2016.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

225.

Maamoun (tudi Ma'moun) Hamdan (

Image 54

)

Rojen leta 1958

v Damasku.

Spol: moški.

Minister za finance;

imenovan julija 2016.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (tudi al-Hassan) (

Image 55

)

Rojen leta 1963

v Alepu.

Spol: moški.

Minister za vodne vire.

Imenovan julija 2016.

Kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

228.

Abdullah al-Gharbi (tudi al-Qirbi) (

Image 56

)

Rojen leta 1962

v Damasku.

Spol: moški.

Minister za notranjo trgovino in varstvo potrošnikov.

Imenovan julija 2016.

Kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah (

Image 57

)

Rojen leta 1956.

Spol: moški.

Državni minister;

imenovan julija 2016.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah (

Image 58

)

Rojena leta 1953

v Quneitri.

Spol: ženski.

Državna ministrica;

imenovana julija 2016.

Kot vladna ministrica je soodgovorna za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (tudi Saad) (

Image 59

)

Rojen leta 1954

v vasi Habran (provinca Sweida).

Spol: moški.

Državni minister;

imenovan julija 2016.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni (

Image 60

)

Rojena leta 1952

v Damasku.

Spol: ženski.

Državna ministrica,

imenovana julija 2016.

Kot vladna ministrica je soodgovorna za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (tudi Al-Kadiri) (

Image 61

)

Rojena leta 1963

v Damasku.

Spol: ženski.

Ministrica za socialne zadeve (od avgusta 2015).

Kot vladna ministrica je soodgovorna za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

234.

Duraid Durgham

Spol: moški.

Nekdanji guverner centralne banke Sirije.

Bil odgovoren za zagotavljanje gospodarske in finančne podpore sirskemu režimu prek svoje funkcije kot guverner centralne banke Sirije, ki je tudi na seznamu.

14.11.2016

243.

Ali Wanus

(tudi Ali Wannous) (Image 62)

Rojen 5. februarja 1964.

Naziv: generalmajor.

Spol: moški.

Ima čin brigadnega generala, na položaju po maju 2011.

Kot visoki vojaški častnik je odgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, sodeluje tudi pri skladiščenju in uporabi kemičnega orožja.

Poleg tega je povezan s sirskim centrom za znanstvene študije in raziskave, ki je subjekt, uvrščen na seznam.

18.7.2017

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef (

Image 63

)

Rojen 17. maja 1969

na podeželju na območju Damaska.

Spol: moški.

Nekdanji minister za industrijo; imenovan januarja 2018.

Kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

26.2.2018

265.

Jamal Eddin Mohammed Nazer (tudi

Image 64

; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)

Spol: moški.

Funkcija: soustanovitelj in večinski delničar Apex Development and Projects LLC in ustanovitelj A'ayan Company for Projects and Equipment.

Rojen 2. januarja 1962

v Damasku, Sirska arabska republika.

Državljanstvo: sirsko.

Številka potnega lista: N 011612445, št. izdaje 002-17-L022286 (kraj izdaje: Sirska arabska republika).

Številka osebne izkaznice: 010-30208342 (kraj izdaje: Sirska arabska republika).

V Siriji delujoč vodilni poslovnež z znatnimi naložbami v gradbeni industriji; med drugim ima 90-odstotni nadzorni delež v Apex Development and Projects LLC, ki je del 34,8 milijona USD vrednega skupnega podjetja za izgradnjo Marota City, luksuznega stanovanjskega in poslovnega projekta ob podpori režima. Jamal Eddin Mohammed Nazer ima s sodelovanjem v projektu Marota City od sirskega režima koristi in/ali ga podpira.

21.1.2019

272.

Hayan Kaddour (tudi Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem; Hayan Mohammed Nazem Qaddour)

Spol: moški.

Funkcija: glavni delničar Exceed Development and Investment Company.

Rojen 14. julija 1970 ali 24. julija 1970

v Damasku, Sirska arabska republika.

Državljanstvo: sirsko, švicarsko.

Številka potnega lista: X4662433 (kraj izdaje: Švica); N 004599905 (kraj izdaje: Sirska arabska republika).

V Siriji delujoč vodilni poslovnež, ki ima 67-odstotni delež v Exceed Development and Investment, ki je del 17,7 milijona USD vrednega skupnega podjetja za izgradnjo Marota City, luksuznega stanovanjskega in poslovnega projekta ob podpori režima. Hayan Mohammad Nazem Qaddour ima s sodelovanjem v projektu Marota City od sirskega režima koristi in/ali ga podpira.

21.1.2019

275.

Generalmajor Mohammad Khaled al-Rahmoun

Rojen leta 1957

v Idlebu.

Spol: moški.

Minister za notranje zadeve,

imenovan novembra 2018.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

4.3.2019

276.

Mohammad Rami Radwan Martini

Rojen leta 1970

v Alepu.

Spol: moški.

Minister za turizem,

imenovan novembra 2018.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

4.3.2019

277.

Imad Muwaffaq al-Azab

Rojen: 1970

na podeželju na območju Damaska.

Spol: moški.

Minister za šolstvo,

imenovan novembra 2018.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

4.3.2019

278.

Bassam Bashir Ibrahim

Rojen leta 1960

v Hami.

Spol: moški.

Minister za visoko šolstvo,

imenovan novembra 2018.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

4.3.2019

279.

Suhail Mohammad Abdullatif

Rojen leta 1961

v Latakiji.

Spol: moški.

Minister za javna dela in stanovanjska vprašanja,

imenovan novembra 2018.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

4.3.2019

280.

Iyad Mohammad al-Khatib

Rojen leta 1974

v Damasku.

Spol: moški.

Minister za komunikacije in tehnologijo,

imenovan novembra 2018.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

4.3.2019

281.

Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba

Rojen leta 1962

v Alepu.

Spol: moški.

Minister za industrijo,

imenovan novembra 2018.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

4.3.2019“

(b)

črtajo se naslednji vnosi:

75.

Generalpolkovnik Fahid Al-Jassim;

88.

Brigadni general Ahmed Yousef Jarad;

97.

Brigadni general Mohsin Makhlouf;

100.

Generalmajor Suheil Salman Hassan;

168.

Omran Ahed Al Zu'bi;

174.

Mohammed Turki Al Sayed;

249.

Isam Zahr Al-Din;

(c)

vnosi 264 do 269 se preštevilčijo:

Ime osebe

Trenutna številka vnosa

Nova številka vnosa

Anas Talas

264

282

Jamal Eddin Mohammed Nazer

265

283

Mazin Al-Tarazi

266

284

Samer Foz

267

285

Khaldoun Al-Zoubi

268

286

Hussam Al-Qatirji

269

287

(2)

v delu B („Subjekti“) se črtata naslednja vnosa:

51.

Drex Technologies Holding S.A;

70.

DK Group.


20.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/12


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/799

z dne 17. maja 2019

o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika aromatične snovi furan-2(5H)-on s seznama Unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (1) in zlasti člena 11(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2) ter zlasti člena 7(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 določa seznam Unije z aromami in izvornimi snovmi, odobrenimi za uporabo v in na živilih, ter pogoje njihove uporabe.

(2)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 872/2012 (3) je bil sprejet seznam aromatičnih snovi in vključen v del A Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008.

(3)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 se lahko posodablja v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka, ki ga predloži država članica ali zainteresirana stran.

(4)

Del A seznama Unije zajema ocenjene aromatične snovi in aromatične snovi v postopku ocenjevanja.

(5)

Aromatična snov furan-2(5H)-on (št. FL: 10.066) je vključena v Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 kot aromatična snov v postopku ocenjevanja, za katero je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) zahtevala dodatne znanstvene podatke. Vlagatelj je te podatke predložil.

(6)

Agencija je ocenila predložene podatke in v svojem znanstvenem mnenju z dne 11. decembra 2018 (4) ugotovila, da furan-2(5H)-on (št. FL 10.066) predstavlja tveganje za varnost v zvezi z genotoksičnostjo, ker je genotoksičen in vivo.

(7)

Uporaba furan-2(5H)-ona (št. FL: 10.066) zato ni v skladu s splošnimi pogoji uporabe za arome iz člena 4(a) Uredbe (ES) št. 1334/2008. Zato bi bilo treba navedeno snov nemudoma črtati s seznama, da se zavaruje zdravje ljudi.

(8)

Kar zadeva identifikacijske podatke za furan-2(5H)-on (št. FL: 10.066), Agencija v svojem mnenju navaja dodatne elemente v zvezi z identiteto in opisom te snovi, ki niso vključeni v njen trenutni vnos v del A Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008. Za zagotovitev jasnosti in gotovosti glede istovetnosti snovi ter kot pomoč deležnikom pri ustrezni identifikaciji te snovi, je treba opozoriti, da so dodatni identifikacijski podatki za furan-2(5H)-on (št. FL: 10.066) v mnenju Agencije: št. CAS je 497-23-4, št. JECFA je 2000, ime JECFA pa je 4-hidroksi-2-butenojska kislina gama lakton.

(9)

Ker snov predstavlja tveganje za varnost, bi Komisija morala uporabiti nujni postopek za umik furan-2(5H)-ona s seznama Unije. Del A Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del A Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 34.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 872/2012 z dne 1. oktobra 2012 o sprejetju seznama aromatičnih snovi iz Uredbe (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta, njegovi uveljavitvi v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1565/2000 in Odločbe Komisije 1999/217/ES (UL L 267, 2.10.2012, str. 1).

(4)  EFSA FAF Panel (Panel EFSA za živilske aditive za živila in arome). Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 217 Revision 2 (FGE.217Rev2), consideration of genotoxicity potential for alpha, beta unsaturated ketones and precursors from chemical subgroup 4.1 of FGE.19 (Znanstveno mnenje o oceni aromatičnih snovi, zajetih v oceni št. 217, revizija 2 (FIGE.217Rev2), preučitev potenciala genotoksičnosti alfa, beta-nenasičenih ketonov in predhodnih sestavin iz kemijske podskupine 4.1 skupine aromatičnih snovi FGE.19): laktoni; EFSA Journal 2019;17(1):5568.


PRILOGA

V oddelku 2 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 se črta naslednji vnos:

„10.066

furan-2(5H)-on

 

 

 

 

 

2

EFSA“


20.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/15


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/800

z dne 17. maja 2019

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede razširitve uporabe karminske kisline, karmina (E 120) v nekaterih mesnih proizvodih, tradicionalnih na francoskih čezmorskih ozemljih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 10(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 so določeni seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoji njihove uporabe.

(2)

Navedeni seznam se lahko na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka posodobi v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(3)

Karminska kislina, karmini (E 120) je snov, odobrena kot barvilo v različnih živilih v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008.

(4)

Dne 23. junija 2017 je bil vložen zahtevek za odobritev uporabe karminske kisline, karmina (E 120) v nekaterih toplotno neobdelanih mesnih proizvodih. Zahtevek je bil pozneje dan na voljo državam članicam v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1331/2008.

(5)

Vložnik je zahteval odobritev uporabe karminske kisline, karmina (E 120), da se doseže zaželena rožnata barva pri nekaterih tradicionalnih specialitetah iz nasoljene prašičje drobovine in govedine, kot so groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole in paleron de bœuf à la créole, v odziv na pričakovanja potrošnikov na francoskih čezmorskih ozemljih, kjer so ti proizvodi del kulinarične tradicije od 18. stoletja.

(6)

Karminska kislina, karmin (E 120) se doda slanici, bogati s soljo, v katero se drobovina potopi. V proizvodih, kot se tržijo, je vsebnost soli najmanj 70 g na kilogram mesa, da se zaščiti mikrobiološka stabilnost in dolg rok trajanja (pogosto 12 mesecev). Pred kuhanjem je treba proizvode razsoliti v vodi. Karminska kislina, karmin (E120) večinoma ostane na površini mesa, njegova obstojnost pri temperaturi, svetlobi, pH in kisiku pa zagotavlja značilen videz tudi po kuhanju.

(7)

Uvodna izjava 7 Uredbe (ES) št. 1333/2008 določa, da bi se morali pri odobritvi aditivov za živila upoštevati tudi drugi dejavniki v zvezi z obravnavanim primerom, med drugim dejavniki, povezani s tradicijami. Zato je nekatere tradicionalne proizvode primerno ohraniti na trgu v nekaterih državah članicah, če je uporaba aditivov za živila v skladu s splošnimi in posebnimi pogoji iz Uredbe (ES) št. 1333/2008.

(8)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 18. novembra 2015 objavila znanstveno mnenje, v katerem je ponovno ocenila varnost karminske kisline, karmina (E 120) kot aditiva za živila (3). Agencija je ugotovila, da ni bilo razloga za spremembo vrednosti sprejemljivega dnevnega vnosa (v nadaljnjem besedilu: ADI) v višini 2,5 mg karminske kisline/kg telesne teže/dan in da so podrobnejše ocene izpostavljenosti v scenariju nezvestobe znamki pod ADI za vse skupine prebivalstva. Karminska kislina, karmin (E120) je odobren za uporabo v široki paleti živil. Razširjena uporaba se predlaga za nekaj nišnih mesnih proizvodov in pri nižji najvišji dovoljeni vsebnosti kot pri drugih trenutno odobrenih uporabah v kategoriji živil 08.3.1 „Toplotno neobdelani mesni proizvodi“ v delu E Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008. Glede na znanstveno mnenje mesni proizvodi niso med proizvodi, ki najbolj prispevajo k skupni izpostavljenosti karminski kislini, karminu (E 120), zato se ne pričakuje, da bo predlagana uporaba znatno vplivala na skupno izpostavljenost, ki bo tako ostala pod ADI.

(9)

V skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1331/2008 mora Komisija za posodobitev seznama Unije aditivov za živila iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 zaprositi Agencijo za mnenje, razen če zadevna posodobitev ne bo imela učinka na zdravje ljudi. Razširjena uporaba karminske kisline, karmina (E120) ne bo imela učinka na zdravje ljudi, zato mnenje Agencije ni potrebno.

(10)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 1).

(3)  EFSA Journal 2015;13(11):4288.


PRILOGA

V delu E Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se v kategoriji živil 08.3.1 „Toplotno neobdelani mesni proizvodi“ za vnosom za E 110 vstavi naslednji novi vnos za E 120:

 

„E 120

karminska kislina, karmin

50

 

samo naslednje tradicionalne specialitete iz nasoljene prašičje drobovine in govedine: groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole in paleron de bœuf à la créole. Ti proizvodi se uživajo razsoljeni in kuhani.“


20.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/18


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/801

z dne 17. maja 2019

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe mono- in digliceridov maščobnih kislin (E 471) na nekaterih vrstah svežega sadja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 10(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 so določeni seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoji njihove uporabe.

(2)

Navedeni seznam se lahko na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka posodobi v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(3)

Mono- in digliceridi maščobnih kislin (E 471) so aditivi za živila, odobreni v različnih živilih v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008.

(4)

Dne 17. februarja 2017 je bil vložen zahtevek za odobritev uporabe mono- in digliceridov maščobnih kislin (E 471) na vseh vrstah svežega sadja in zelenjave. Zahtevek je bil pozneje dan na voljo državam članicam v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1331/2008.

(5)

Mono- in digliceridi maščobnih kislin (E 471), uporabljeni kot sredstvo za glaziranje za površinsko obdelavo svežega sadja in zelenjave, tvorijo tanek inerten fizičen sloj, ki preprečuje izgubo vlage in oksidacijo za zaščito hranilne vrednosti in podaljšanje roka uporabnosti. Po mnenju vložnika bi se s predlagano uporabo odzvali na vse večje povpraševanje po celoletni razpoložljivosti svežih proizvodov, zmanjšali živilske odpadke in izboljšali učinkovitost rabe naravnih virov v kmetijski proizvodnji z zmanjšanjem izgub in uporabo nizkoogljičnih načinov prevoza.

(6)

O zahtevku je razpravljala delovna skupina vladnih strokovnjakov o aditivih. Delovna skupina je ugotovila, da obstaja tehnološka potreba zlasti za zunanjo obdelavo nekaterih vrst sadja, ki se večinoma uvažajo iz držav s tropskim podnebjem in ki jih je treba zaščititi med dolgimi prevozi. Lupina navedenih sadežev se običajno ne zaužije.

(7)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 10. novembra 2017 objavila znanstveno mnenje, v katerem je ponovno ocenila varnost mono- in digliceridov maščobnih kislin (E 471) kot aditivov za živila (3). Agencija je ugotovila, da ni bilo potrebe po določitvi številčnega sprejemljivega dnevnega vnosa ter da pri sporočenih načinih in ravneh uporabe aditivi za živila mono- in digliceridi maščobnih kislin (E 471) ne predstavljajo tveganja za varnost. Taka ugotovitev se uporablja za snovi z zelo majhnim tveganjem za varnost in samo, če obstajajo zanesljive informacije o izpostavljenosti in toksičnosti ter obstaja majhna verjetnost škodljivih učinkov na zdravje ljudi pri odmerkih, ki ne povzročajo prehranskega neravnovesja pri živalih (4). Vendar je Agencija priporočila nekatere spremembe specifikacij EU za aditive za živila mono- in digliceridi maščobnih kislin (E 471). Komisija bo ta priporočila obravnavala ločeno na podlagi splošnega pristopa za mnenja Agencije, v katerih so bili ugotovljeni nekateri pomisleki (5).

(8)

Poleg tega so mono- in digliceridi maščobnih kislin (E 471) namenjeni uporabi za zunanjo obdelavo in se ne pričakuje, da bi prehajali v notranji, užitni del sadja. Obdelava tistega sadja, pri katerem se lupina običajno ne zaužije, ne bo imela učinka na zdravje ljudi. Zato je primerno dovoliti uporabo mono- in digliceridov maščobnih kislin (E 471) pri nekaterih vrstah sadja, ki se večinoma uvažajo iz držav s tropskim/subtropskim podnebjem in pri katerih se lupina običajno ne zaužije, tj. citrusi, melone, ananas, banane, papaja, mango, avokado in granatna jabolka.

(9)

V skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1331/2008 mora Komisija za posodobitev seznama Unije aditivov za živila iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 zaprositi Agencijo za mnenje, razen če zadevna posodobitev ne bo imela učinka na zdravje ljudi. Pri odobritvi uporabe mono- in digliceridov maščobnih kislin (E 471) na citrusih, melonah, ananasu, bananah, papaji, mangu, avokadu in granatnih jabolkih ne gre za posodobitev navedenega seznama, ki bi imela učinek na zdravje ljudi, zato mnenje Agencije ni potrebno.

(10)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 1).

(3)  EFSA Journal 2017;15(11):5045

(4)  EFSA Journal 2014;12(6):3697, Izjava o konceptualnem okviru za oceno tveganja nekaterih aditivov za živila, ki so bili ponovno ocenjeni v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 257/2010.

(5)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_reeval_approach.pdf


PRILOGA

V delu E Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se v kategoriji živil 04.1.1 „Celo sveže sadje in zelenjava“ za vnosom za E 464 vstavi naslednji novi vnos:

 

„E 471

mono- in digliceridi maščobnih kislin

quantum satis

 

samo za površinsko obdelavo citrusov, melon, ananasa, banan, papaje, manga, avokada in granatnih jabolk“


20.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/21


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/802

z dne 17. maja 2019

o popravku grške jezikovne različice Izvedbene uredbe (EU) 2018/775 o pravilih za uporabo člena 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, kar zadeva pravila glede navajanja države porekla ali kraja izvora osnovne sestavine živila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (1), zlasti člena 26(8) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Grška jezikovna različica Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/775 (2) vsebuje napake v členu 1(1) in (2) v zvezi s področjem uporabe navedene uredbe.

(2)

Grško jezikovno različico Izvedbene uredbe (EU) 2018/775 bi bilo zato treba ustrezno popraviti. Druge jezikovne različice napak ne vsebujejo.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

(ne zadeva slovenskega jezika)

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 304, 22.11.2011, str. 18.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/775 z dne 28. maja 2018 o pravilih za uporabo člena 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, kar zadeva pravila glede navajanja države porekla ali kraja izvora osnovne sestavine živila (UL L 131, 29.5.2018, str. 8).


20.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/803

z dne 17. maja 2019

o tehničnih zahtevah v zvezi z vsebino poročil o kakovosti evropske statistike cen zemeljskega plina in električne energije v skladu z Uredbo (EU) 2016/1952 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1952 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o evropski statistiki cen zemeljskega plina in električne energije (1) ter zlasti člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/1952 določa okvir za pripravo primerljivih evropskih statističnih podatkov o cenah zemeljskega plina in električne energije.

(2)

V skladu s členom 7(3) Uredbe (EU) 2016/1952 države članice Komisiji (Eurostatu) vsaka 3 leta posredujejo standardno poročilo o kakovosti podatkov v skladu z merili kakovosti iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2). Ta poročila vsebujejo informacije o obsegu in zbiranju podatkov, merilih za izračun, uporabljeni metodologiji in uporabljenih podatkovnih virih ter vseh spremembah v zvezi s tem.

(3)

V skladu s členom 7(4) Uredbe (EU) 2016/1952 Komisija (Eurostat) oceni kakovost posredovanih podatkov, na podlagi te ocene in analize poročil o kakovosti pa pripravi in objavi poročilo o kakovosti evropske statistike, ki jo ureja Uredba (EU) 2016/1952.

(4)

Komisija (Eurostat) je po začetku veljavnosti Uredbe (EU) 2016/1952 tesno sodelovala z državami članicami, da bi ocenila ustrezne tehnične zahteve za zagotavljanje kakovosti v zvezi z vsebino in ustreznim časovnim razporedom poročil o kakovosti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Tehnične zahteve za zagotavljanje kakovosti v zvezi z vsebino poročil o kakovosti podatkov o cenah zemeljskega plina in električne energije so določene v Prilogi.

2.   Države članice prva poročila o kakovosti predložijo do 15. junija 2019.

3.   Vsako poročilo o kakovosti zajema celotna leta, ki so pretekla od datuma prejšnjega poročila o kakovosti. Vendar prva poročila o kakovosti zajemajo referenčni leti 2017 in 2018.

Člen 2

Poročila o kakovosti se predložijo prek enotne vstopne točke, ki jo zagotovi Komisija (Eurostat), da se Komisiji (Eurostatu) omogoči prejemanje navedenih poročil o kakovosti po elektronski poti.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 311, 17.11.2016, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).


PRILOGA

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V ZVEZI Z VSEBINO POROČIL O KAKOVOSTI EVROPSKE STATISTIKE CEN ZEMELJSKEGA PLINA IN ELEKTRIČNE ENERGIJE

Poročila o kakovosti vsebujejo informacije o vseh merilih kakovosti, določenih v členu 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009.

1.   USTREZNOST

Države članice v poročilih o kakovosti zagotovijo naslednje informacije:

(a)

opis uporabnikov, njihove potrebe in utemeljitev teh potreb;

(b)

postopke za merjenje zadovoljstva uporabnikov in pripravo rezultatov;

(c)

obseg, v katerem so zahtevani statistični podatki na voljo.

2.   NATANČNOST

Poročila o kakovosti vsebujejo:

(a)

oceno natančnosti, ki povzema različne sestavne dele podatkovnih nizov;

(b)

opis vzorčnih napak;

(c)

opis vseh drugih napak.

3.   PRAVOČASNOST IN TOČNOST

Države članice poročajo o:

(a)

času med dogodkom ali pojavom, ki ga opisujejo, in razpoložljivostjo podatkov (pravočasnost);

(b)

času med ciljnim datumom za dostavo podatkov in dejanskim datumom dostave podatkov (točnost);

(c)

številu potrebnih ponovitev za popolnoma validirane podatke (ponovitve validacije).

4.   DOSTOPNOST IN JASNOST

Države članice poročajo o pogojih in sredstvih, na podlagi katerih lahko uporabniki:

(a)

pridobijo in uporabijo podatke (med drugim tudi sporočila za javnost, publikacije, spletne podatkovne zbirke, dostop do mikropodatkov);

(b)

razlagajo podatke, kot so zagotavljanje dokumentacije o metodologiji in vodenju kakovosti.

5.   PRIMERLJIVOST

Države članice poročajo o tem, v kolikšni meri so statistični podatki primerljivi:

(a)

med geografskimi območji;

(b)

skozi čas.

6.   SKLADNOST

Države članice poročajo o obsegu, v katerem so statistični podatki:

(a)

združljivi s podatki, pridobljenimi iz drugih virov (skladnost med področji);

(b)

skladni znotraj določenega podatkovnega niza (notranja skladnost).

Države članice poročajo tudi o naslednjih dodatnih vidikih kakovosti:

1.   VODENJE KAKOVOSTI

Države članice poročajo o vzpostavljenih sistemih in okvirih za vodenje kakovosti statističnih izdelkov in postopkov. Poročajo tudi o svoji oceni kakovosti podatkov.

2.   REVIZIJA PODATKOV

Države članice pojasnijo, zakaj so bili validirani podatki revidirani. Razlogi lahko vključujejo informacije o novem razpoložljivem viru podatkov, novih metodah ali druge ustrezne informacije. Poročilo vsebuje tudi datum in obseg revizije.

V skladu s členom 7(3) Uredbe (EU) 2016/1952 navedena poročila vključujejo informacije o področju uporabe in zbiranju podatkov, merilih za izračun, uporabljeni metodologiji in uporabljenih podatkovnih virih ter vseh nastalih spremembah.

1.   STATISTIČNA PREDSTAVITEV

Države članice zagotovijo naslednji opis izkazanih podatkov, ki se lahko uporabnikom prikažejo kot tabele, grafikoni ali zemljevidi:

(a)

opis podatkov;

(b)

sistem klasifikacije;

(c)

zajetje po sektorjih;

(d)

statistične koncepte in opredelitve;

(e)

statistično enoto;

(f)

statistično populacijo;

(g)

referenčno območje (geografsko področje uporabe);

(h)

časovno zajetje (časovno obdobje, za katero so podatki na voljo);

(i)

referenčno obdobje (obdobje, ki ga poročilo zajema);

(j)

mersko enoto.

2.   STATISTIČNA OBDELAVA

Poročila o kakovosti zajemajo opis vseh postopkov, ki se uporabljajo za zbiranje, validiranje in urejanje podatkov ter za pridobivanje novih informacij.

3.   POLITIKA OBJAVE

Poročila o kakovosti poročajo o pravilih za izkazovanje podatkov na nacionalni ravni.

4.   POGOSTOST IZKAZOVANJA

V poročilih se navede tudi pogostost izkazovanja podatkov na nacionalni ravni.

V skladu s statističnimi načeli iz točk (e) in (f) člena 2(1) Uredbe (ES) št. 223/2009 države članice poročajo o:

1.   ZAUPNOSTI

Poročila o kakovosti vsebujejo informacije o zakonodajnih ukrepih ali drugih formalnih postopkih, ki preprečujejo kakršno koli nepooblaščeno razkritje podatkov, ki bi lahko neposredno ali posredno povzročilo identifikacijo osebe ali gospodarskega subjekta. Prav tako bodo opisana pravila, ki se uporabljajo za zagotavljanje statistične zaupnosti in preprečevanje nepooblaščenega razkritja.

2.   STROŠKIH IN OBREMENITVI

Poročila o kakovosti vsebujejo informacije o stroških in obremenitvah, povezanih z zbiranjem in pripravo statističnega izdelka.


20.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/28


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/804

z dne 17. maja 2019

o podaljšanju dovoljenja za organsko obliko selena, ki jo proizvajajo Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, in za selenometionin, ki ga proizvajajo Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, kot krmna dodatka za vse živalske vrste ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1750/2006 in (ES) št. 634/2007

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenja za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo in podaljšanje takih dovoljenj.

(2)

Organska oblika selena, ki jo proizvajajo Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 1750/2006 (2) dovoljena za deset let kot krmni dodatek za vse živalske vrste. Organska oblika selena, ki jo proizvajajo Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 634/2007 (3) dovoljena za deset let kot krmni dodatek za vse živalske vrste.

(3)

V skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1831/2003 sta bila vložena zahtevka za podaljšanje dovoljenja za organsko obliko selena, ki jo proizvajajo Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, in za selenometionin, ki ga proizvajajo Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, kot krmna dodatka za vse živalske vrste ter za njuno uvrstitev v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“. Navedenima zahtevkoma so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v svojih mnenjih z dne 5. julija 2018 (4) in z dne 28. novembra 2018 (5) ugotovila, da sta vložnika predložila podatke, ki dokazujejo, da dodatka izpolnjujeta pogoje za dovoljenje v skladu s predlaganimi pogoji uporabe. Agencija je potrdila svoje prejšnje ugotovitve, da organska oblika selena, ki jo proizvajajo Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, in selenometionin, ki ga proizvajajo Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, nimata škodljivega vpliva na zdravje živali, varnost potrošnikov ali na okolje. Za organsko oblika selena, ki jo proizvajajo Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, je ugotovila tudi, da bi lahko bila povzročitelj preobčutljivosti dihal in nevarna pri vdihavanju, za selenometionin, ki ga proizvajajo Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, pa da bi lahko dražil oči in sluznico ter povzročal preobčutljivost kože in dihal. Zato Komisija meni, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe za preprečevanje škodljivega vpliva na zdravje ljudi, zlasti kar zadeva uporabnike dodatka. Nazadnje Agencija priporoča spremembo poimenovanja dodatkov.

(5)

Primerno je posodobiti analitske metode za selen in selenometionin na podlagi zadevnih nedavnih poročil referenčnega laboratorija iz Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(6)

Ocena organske oblike selena, ki jo proizvajajo Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, in selenometionina, ki ga proizvajajo Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba podaljšati dovoljenje za navedena dodatka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(7)

Zaradi podaljšanja dovoljenj za organsko obliko selena, ki jo proizvajajo Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, in selenometionin, ki ga proizvajajo Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, kot krmna dodatka v skladu s pogoji iz Priloge k tej uredbi, bi bilo treba razveljaviti uredbi (ES) št. 1750/2006 in (ES) št. 634/2007.

(8)

Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi morali takoj začeti veljati spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja za organsko obliko selena, ki jo proizvajajo Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, in selenometionin, ki ga proizvajajo Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, je primerno omogočiti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, nastalih zaradi podaljšanja dovoljenja.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje za dodatka iz Priloge, ki spadata v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“ in funkcionalno skupino „spojine elementov v sledeh“, se podaljša v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

1.   Organska oblika selena, ki jo proizvajajo Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, in selenometionin, ki ga proizvajajo Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, ter premiksi, ki vsebujejo navedeni snovi, proizvedeni in označeni pred 9. decembrom 2019 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 9. junijem 2019, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog.

2.   Posamična krmila in krmne mešanice, ki vsebujejo snovi iz točke 1, proizvedeni in označeni pred 9. junijem 2020 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 9. junijem 2019, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni živalim za proizvodnjo živil.

3.   Posamična krmila in krmne mešanice, ki vsebujejo snovi iz točke 1, proizvedeni in označeni pred 9. junijem 2021 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 9. junijem 2019, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni živalim, ki niso namenjene za proizvodnjo živil.

Člen 3

Uredbi (ES) št. 1750/2006 in (ES) št. 634/2007 se razveljavita.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1750/2006 z dne 27. novembra 2006 o izdaji dovoljenja za selenometionin kot krmnega dodatka (UL L 330, 28.11.2006, str. 9).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 634/2007 z dne 7. junija 2007 o izdaji dovoljenja za selenometionin, proizveden iz Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, kot krmni dodatek (UL L 146, 8.6.2007, str. 14).

(4)  EFSA Journal 2018;16(7):5386.

(5)  EFSA Journal 2019;17(1):5539.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda.

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Selen v mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija nutritivnih dodatkov. Funkcionalna skupina: spojine elementov v sledeh

3b810

Selenizirane kvasovke Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktivirane

Sestava dodatka

Pripravek organskega selena:

 

vsebnost selena: 2 000 –2 400 mg Se/kg

 

organski selen > 97 %–99 % vsega selena

 

selenometionin > 63 % vsega selena

Lastnosti aktivne snovi

selenometionin, ki ga proizvajajo Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060

Kemijska formula: C5H11NO2Se

Analitska metoda  (1)

Za določanje selenometionina v krmnem dodatku:

tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z reverzno fazo z UV-detekcijo (RP-HPLC-UV) ali

tekočinska kromatografija visoke ločljivosti in masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (HPLC-ICPMS) po trojni proteolitski razgradnji.

Za določanje skupnega selena v krmnem dodatku:

atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICPMS).

Za določanje skupnega selena v premiksih, krmnih mešanicah in posamičnih krmilih:

atomska absorpcijska spektrometrija s s tvorbo hidridov (HGAAS) po mikrovalovni razgradnji (EN 16159:2012).

vse vrste

 

0,50 (skupaj)

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala.

3.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov je treba navesti pogoje skladiščenja in obstojnosti.

4.

Največji dodatek organskega selena:

0,20 mg Se/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

9. junij 2029

3b811

Selenizirane kvasovke Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktivirane

Sestava dodatka

Pripravek organskega selena:

 

vsebnost selena: 2 000 –3 500 mg Se/kg

 

organski selen > 98 % vsega selena

 

selenometionin > 63 % vsega selena

Lastnosti aktivne snovi

selenometionin, ki ga proizvajajo Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

Kemijska formula: C5H11NO2Se

Analitska metoda  (1)

Za določanje selenometionina v krmnem dodatku:

tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z reverzno fazo z UV-detekcijo (RP-HPLC-UV) ali

tekočinska kromatografija visoke ločljivosti in masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (HPLC-ICPMS) po trojni proteolitski razgradnji.

Za določanje skupnega selena v krmnem dodatku:

atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICPMS).

Za določanje skupnega selena v premiksih, krmnih mešanicah in posamičnih krmilih:

atomska absorpcijska spektrometrija s s tvorbo hidridov (HGAAS) po mikrovalovni razgradnji (EN 16159:2012).

vse vrste

 

0,50 (skupaj)

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo, sluznico ali z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala, zaščitnimi očali in rokavicami..

3.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov je treba navesti pogoje skladiščenja in obstojnosti.

4.

Največji dodatek organskega selena:

0,20 mg Se/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

9. junij 2029


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah (v angleščini) so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Evropske unije: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.


20.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/33


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/805

z dne 17. maja 2019

o izdaji dovoljenja za pripravek iz muramidaze, ki jo proizvaja Trichoderma reesei DSM 32338, kot krmni dodatek za pitovne piščance in manj pomembne vrste perutnine za pitanje (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Products Ltd., ki ga v EU zastopa DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljenje za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz muramidaze, ki jo proizvaja Trichoderma reesei DSM 32338. Navedenemu zahtevku so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz člena 7(3) navedene uredbe.

(3)

Navedeni zahtevek zadeva dovoljenje za pripravek iz muramidaze, ki jo proizvaja Trichoderma reesei DSM 32338, kot krmni dodatek za pitovne piščance in manj pomembne vrste perutnine za pitanje ter njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 14. junija 2018 (2) ugotovila, da pripravek iz muramidaze, ki jo proizvaja Trichoderma reesei DSM 32338, pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega učinka na zdravje živali, varnost potrošnikov ali okolje. Ugotovila je tudi, da dodatek lahko povzroča preobčutljivost kože/oči in kože. Zato Komisija meni, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje ljudi, zlasti kar zadeva uporabnike dodatka. Agencija je tudi ugotovila, da je dodatek izboljšal razmerje med krmo in prirastom teže pri pitovnih piščancih. Agencija je menila, da se ta ugotovitev lahko ekstrapolira na manj pomembne vrste perutnine za pitanje. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s spremljanjem po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analizni metodi krmnega dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena pripravka iz muramidaze, ki jo proizvaja Trichoderma reesei DSM 32338, kaže, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljena v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „drugi zootehnični dodatki“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  EFSA Journal 2018;16(7):5342.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: drugi zootehnični dodatki (izboljšanje razmerja med krmo in prirastom teže)

4d16

DSM Nutritional Products Ltd., ki ga v EU zastopa DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.

muramidaza

(ES 3.2.1.17)

Sestava dodatka

Pripravek iz muramidaze (EC 3.2.1.17) (lizocim), ki jo proizvaja Trichoderma reesei (DSM 32338), z najmanjšo aktivnostjo 60 000 LSU(F)/g (1).

V trdi in tekoči obliki.

Lastnosti aktivne snovi

Muramidaza (ES 3.2.1.17) (lizocim), ki jo proizvaja Trichoderma reesei (DSM 32338).

Analizna metoda  (2)

Za določanje količine muramidaze:

encimski test na osnovi fluorescence, ki določa encimsko katalizirano depolimerizacijo pripravka iz peptidoglikana, označenega s fluoresceinom, pri pH 6,0 in 30 °C.

pitovni piščanci

manj pomembne vrste perutnine za pitanje

25 000 LSU(F)

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi.

2.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj, ki izhajajo iz uporabe dodatka in premiksov, za uporabnike določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo in dihala.

9. junij 2029


(1)  1 enota LSU(F) je opredeljena kot količina encima, ki poveča fluorescenco s fluoresceinom označenega peptidoglikana v koncentraciji 12,5 μg/ml na minuto pri pH 6,0 in 30 °C za vrednost, ki ustreza fluorescenci približno 0,06 nmola izomera I fluorescein izotiocianata.

(2)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


SKLEPI

20.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/36


SKLEP SVETA (SZVP) 2019/806

z dne 17. maja 2019

o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. maja 2013 sprejel Sklep 2013/255/SZVP (1).

(2)

Svet je 28. maja 2018 sprejel Sklep (SZVP) 2018/778 (2), s katerim je omejevalne ukrepe iz Sklepa 2013/255/SZVP podaljšal do 1. junija 2019.

(3)

Na podlagi pregleda je Svet sklenil, da bi bilo treba te omejevalne ukrepe podaljšati do 1. junija 2020.

(4)

Spremeniti bi bilo treba vnose za 59 oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Sklepu 2013/255/SZVP.

(5)

S seznama oseb in subjektov bi bilo treba črtati devet vnosov.

(6)

Na podlagi sodb Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 v zadevi T-667/17, Alkarim for Trade and Industry proti Svetu, in v zadevi T-559/17, Abdulkarim proti Svetu, Alkarim for Trade and Industry in Mouhamad Wael Abdulkarim nista vključena na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Sklepu 2013/255/SZVP.

(7)

Sklep 2013/255/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2013/255/SZVP se spremeni:

(1)

člen 34 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 34

Ta sklep se uporablja do 1. junija 2020. Redno se pregleduje. Če Svet meni, da njegovi cilji niso bili doseženi, se po potrebi lahko podaljša oziroma spremeni.“;

(2)

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. maja 2019

Za Svet

Predsednik

E.O. TEODOROVICI


(1)  Sklep Sveta 2013/255/SZVP z dne 31. maja 2013 o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL L 147, 1.6.2013, str. 14).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/778 z dne 28. maja 2018 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL L 131, 29.5.2018, str. 16).


PRILOGA

Priloga I k Sklepu 2013/255/SZVP se spremeni:

(1)

del A („Osebe“) se spremeni:

(a)

naslednji vnosi nadomestijo ustrezne vnose na seznamu:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„6.

Muhammad (

Image 65

) Dib (

Image 66

) Zaytun (

Image 67

) (tudi Mohammed Dib Zeitoun; tudi Mohamed Dib Zeitun)

Rojen 20. maja 1951

v Jubbi (Damaščanska provinca, Sirija);

št. diplomatskega potnega lista: D000001300;

spol: moški.

Vodja direktorata za splošno varnost; vpleten v nasilje nad protestniki.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image 68

) Abbas (

Image 69

) (tudi Al-Abbas)

Spol: moški.

Nekdanji vodja službe za politično varnost v Banyasu; vpleten v nasilje nad protestniki v Baidi. Leta 2018 je napredoval v čin polkovnika.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image 70

) (tudi Jameel) Hassan (

Image 71

) (tudi al-Hassan)

Rojen 7. julija 1953

v Kusairu (provinca Homs, Sirija);

vodja obveščevalne službe sirskih letalskih sil;

spol: moški.

Častnik sirskih letalskih sil s činom generalmajorja, na položaju od maja 2011. Vodja obveščevalne službe sirskih letalskih sil, na položaju po maju 2011. Odgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji.

9.5.2011

14.

Brigadni general Mohamed Bilal (tudi podpolkovnik Muhammad Bilal)

Spol: moški.

Kot višji uradnik obveščevalne službe sirskih letalskih sil podpira sirski režim in je odgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva. Poleg tega je povezan s centrom za znanstvene študije in raziskave (SSRC), ki je uvrščen na seznam.

Vodja policije v Tartusu od decembra 2018.

21.10.2014

20.

Bassam (

Image 72

) Al Hassan (

Image 73

) (tudi Al Hasan)

Rojen leta 1961;

spol: moški.

Svetovalec predsednika za strateške zadeve; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

23.5.2011

31.

Generalmajor Tawfiq (

Image 74

) (tudi Tawfik) Younes (

Image 75

) (tudi Yunes)

Spol: moški.

Nekdanji vodja oddelka za notranjo varnost direktorata za splošno obveščevalno dejavnost; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

1.8.2011

36.

Nizar (

Image 76

) al-Asaad (

Image 77

) (tudi Nizar Asaad)

Spol: moški.

Sirski vodilni poslovnež, tesno povezan z režimom. Bratranec Basharja Al-Assada in povezan z družinama Assad in Makhlouf.

Sodeluje s sirskim režimom, ima od njega koristi ali ga drugače podpira.

Vodilni naftni vlagatelj in nekdanji vodja družbe Nizar Oilfield Supplies.

23.8.2011

41.

Ali (

Image 78

) Douba (

Image 79

)

Rojen leta 1933

v Karfisu, Sirija;

spol: moški.

Posebni svetovalec predsednika Al-Assada.

Kot posebni svetovalec sodeluje z Assadovim režimom, ima od njega koristi in ga podpira. Vpleten v nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji.

23.8.2011

48.

Samir (

Image 80

) Hassan (

Image 81

)

Spol: moški.

V Siriji delujoč vodilni poslovnež z deleži in/ali dejavnostjo v več sektorjih sirskega gospodarstva. Ima deleže in/ali znaten vpliv v Amir Group in Cham Holdings, konglomeratih z interesi v sektorjih nepremičnin, turizma, prometa in financ. Od marca 2014 do septembra 2018 je bil na položaju predsednika, odgovornega za Rusijo, pri dvostranskem poslovnem svetu, potem ko ga je na ta položaj imenoval minister za gospodarstvo Khodr Orfali.

Samir Hassan podpira vojno režima z donacijami v gotovini.

Samir Hassan je povezan z osebami, ki imajo koristi od režima ali ga podpirajo. Zlasti je povezan z Ramijem Makhloufom in Issamom Anboubo, ki ju je Svet uvrstil na seznam in imata koristi od sirskega režima.

27.9.2014

49.

Fares (

Image 82

) Chehabi (

Image 83

) (tudi Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Sin Ahmada Chehabija;

rojen 7. maja 1972;

spol: moški.

Predsednik industrijske zbornice v Alepu; predsednik Zveze sirskih industrijskih zbornic od 16. decembra 2018; podpredsednik Cham Holding. Ekonomsko podpira sirski režim. Član sirskega parlamenta od leta 2016.

2.9.2011

51.

Issam (

Image 84

) Anbouba (

Image 85

)

Predsednik Anbouba for Agricultural Industries Co.;

rojen leta 1952 v Homsu, Sirija;

spol: moški.

Zagotavlja finančno podporo represivnemu aparatu in paravojaškim skupinam, ki izvajajo nasilje nad civilnim prebivalstvom v Siriji; zagotavlja nepremičnine (prostore, skladišča) za improvizirane centre za zadrževanje; finančno povezan z visokimi sirskimi uradniki. Soustanovitelj in član upravnega odbora Cham Holding.

2.9.2011

55.

Polkovnik Lu'ai (

Image 86

) (tudi Louay, Loai) al-Ali (

Image 87

)

Rojen v Jablah, provinca Latakija;

spol: moški.

Vodja sirske vojaške obveščevalne službe, enota na območju Dara. Odgovoren za nasilje nad protestniki v Dari.

14.11.2011

78.

Generalmajor Ali (

Image 88

) Barakat (

Image 89

)

Spol: moški.

103. brigada republikanske garde; vojaški častnik, vpleten v nasilje v Homsu. Leta 2017 napredoval v čin generalmajorja.

1.12.2011

79.

Generalmajor Talal (

Image 90

) Makhluf (

Image 91

) (tudi Makhlouf)

Spol: moški.

Nekdanji poveljnik 105. brigade republiške garde; nekdanji generalni poveljnik republiške garde; sedanji poveljnik 2. korpusa. Pripadnik sirskih oboroženih sil s činom generalmajorja, na položaju od maja 2011. Vojaški častnik, vpleten v nasilje v Damasku.

1.12.2011

99.

Generalmajor Mohamed (

Image 92

) (tudi Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image 93

) (tudi Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Poveljnik 106. brigade, predsedniška garda;

spol: moški.

Vojaškim enotam je ukazal, da protestnike pretepejo s palicami in jim nato odvzamejo prostost; odgovoren za zatiranje miroljubnih protestnikov v Doumi.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image 94

) (tudi Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image 95

) (tudi Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image 96

)

Spol: moški.

Kot nekdanji vodja enote za operacije direktorata za politično varnost je bil odgovoren za priprtje in mučenje pripornikov.

23.1.2012

128.

Brigadni general Burhan (

Image 97

) Qadour (

Image 98

) (tudi Qaddour, Qaddur)

Spol: moški.

Nekdanji vodja sektorja 291 (Damask) vojaške obveščevalne službe; odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012

135.

Brigadni General Suhail (

Image 99

) (tudi Suheil) Al-Abdullah (

Image 100

) (tudi Al-Abdallah)

Spol: moški.

Vodja sektorja obveščevalne službe letalskih sil v Latakiji; odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012

139.

Generalmajor Hussam (

Image 101

) (tudi Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image 102

) (tudi Louqa, Louca, Louka, Luka)

Rojen leta 1964

v Damasku.

Spol: moški.

Od aprila 2012 do 2. decembra 2018 je bil vodja direktorata za politično varnost v Homsu (nasledil brigadnega generala Nasra al-Alija); od 3. decembra 2018 vodja direktorata za politično varnost; odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image 103

) (tudi Ahmad) al-Jarroucheh (

Image 104

) (tudi Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Rojen leta 1957.

Spol: moški.

Nekdanji vodja zunanjega sektorja splošne obveščevalne službe (sektor 279); v okviru te funkcije odgovoren za splošne obveščevalne dejavnosti na sirskih veleposlaništvih.

24.7.2012

160.

Dr. Hazwan (

Image 105

) Al Wez (

Image 106

) (tudi Al Wazz)

Spol: moški.

Nekdanji minister za šolstvo, imenovan julija 2016.

Kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

188.

Bishr Riyad Yazigi

Rojen leta 1972.

Spol: moški.

Svetovalec sirskega predsednika. Nekdanji minister za turizem. Kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

211.

Hilal Hilal (tudi Hilal al-Hilal) (

Image 107

)

Rojen leta 1966.

Spol: moški.

Pripadnik milic, povezanih z režimom, znanih pod imenom ‚Kataeb al-Baath‘ (milica stranke Baath). Podpredsednik stranke Baath. Podpira režim z vpletenostjo pri zaposlovanju in organizaciji milice stranke Baath.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban (tudi Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

Rojen leta 1966

v Damasku, Sirska arabska republika.

Spol: moški.

Nekdanji guverner Damaska, ki ga je na ta položaj imenoval Bašar al Asad, s katerim je tudi povezan. Podpira režim in je odgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji, tudi z vpletenostjo v diskriminatorne prakse proti sunitskim skupnostim v glavnem mestu.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(tudi Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (Image 108)

Spol: moški.

Nekdanji guverner Quneitre, povezan s Bašarjem al Asadom, ki ga je tudi imenoval. Prej guverner Latakije. Podpira režim in ima od njega koristi, vključno z javnim podpiranjem sirskih oboroženih sil in milice, ki podpira režim.

28.10.2016

215.

Dr. Ghassan Omar Khalaf (

Image 109

)

Spol: moški.

Nekdanji guverner Hame, povezan z Bašarjem al Asadom, ki ga je tudi imenoval. Prav tako podpira sirski režim in ima od njega koristi. Ghassan Omar Khalaf je tesno povezan s pripadniki milice v Hami, ki podpira režim, znane pod imenom brigada Hame.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed (tudi Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (

Image 110

)

Spol: moški.

Nekdanji guverner Idliba, povezan z Bašarjem al-Asadom, ki ga je tudi imenoval. Ima koristi od režima in ga tudi podpira, vključno s podpiranjem sirskih oboroženih sil in milice, ki podpira režim. Povezan z ministrom za donacije (‚awqaf‘), dr. Mohammadom Abdulom Sattar al-Sayyedom, ki je njegov brat.

28.10.2016

217.

Atef Naddaf (

Image 111

)

Rojen leta 1956

na podeželju na območju Damaska.

Spol: moški.

Minister za notranjo trgovino in varstvo potrošnikov,

imenovan novembra 2018.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (tudi Makhluf) (

Image 112

)

Rojen leta 1964

v Latakiji.

Spol: moški.

Minister za lokalno upravo;

imenovan julija 2016.

Nekdanji guverner guvernata Damask.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

Bratranec Ramija Makhloufa.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (

Image 113

)

Rojen leta 1962

v Tartusu.

Spol: moški.

Nekdanji minister za komunikacije in tehnologijo. Kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem (

Image 114

)

Rojen leta 1963

v Damasku.

Spol: moški.

Minister za nafto in mineralne vire.

Imenovan julija 2016.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

222.

Mohammed (tudi Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (tudi al-Ahmad) (

Image 115

)

Rojen leta 1961

v Latakiji.

Spol: moški.

Minister za kulturo;

imenovan julija 2016.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (tudi Hammoud) (

Image 116

)

Rojen leta 1964

v Tartusu.

Spol: moški.

Minister za promet;

imenovan julija 2016.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (tudi Zahir) Kharboutli (

Image 117

)

Rojen v Damasku.

Spol: moški.

Minister za elektriko;

imenovan julija 2016.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

225.

Maamoun (tudi Ma'moun) Hamdan (

Image 118

)

Rojen leta 1958

v Damasku.

Spol: moški.

Minister za finance;

imenovan julija 2016.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (tudi al-Hassan) (

Image 119

)

Rojen leta 1963

v Alepu.

Spol: moški.

Minister za vodne vire.

Imenovan julija 2016.

Kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

228.

Abdullah al-Gharbi (tudi al-Qirbi) (

Image 120

)

Rojen leta 1962

v Damasku.

Spol: moški.

Minister za notranjo trgovino in varstvo potrošnikov.

Imenovan julija 2016.

Kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah (

Image 121

)

Rojen leta 1956.

Spol: moški.

Državni minister;

imenovan julija 2016.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah (

Image 122

)

Rojena leta 1953

v Quneitri.

Spol: ženski.

Državna ministrica;

imenovana julija 2016.

Kot vladna ministrica je soodgovorna za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (tudi Saad) (

Image 123

)

Rojen leta 1954

v vasi Habran (provinca Sweida).

Spol: moški.

Državni minister;

imenovan julija 2016.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni (

Image 124

)

Rojena leta 1952

v Damasku.

Spol: ženski.

Državna ministrica,

imenovana julija 2016.

Kot vladna ministrica je soodgovorna za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (tudi Al-Kadiri) (

Image 125

)

Rojena leta 1963

v Damasku.

Spol: ženski.

Ministrica za socialne zadeve (od avgusta 2015).

Kot vladna ministrica je soodgovorna za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

14.11.2016

234.

Duraid Durgham

Spol: moški.

Nekdanji guverner centralne banke Sirije.

Bil odgovoren za zagotavljanje gospodarske in finančne podpore sirskemu režimu prek svoje funkcije kot guverner centralne banke Sirije, ki je tudi na seznamu.

14.11.2016

243.

Ali Wanus

(tudi Ali Wannous) (Image 126)

Rojen 5. februarja 1964.

Naziv: generalmajor.

Spol: moški.

Ima čin brigadnega generala, na položaju po maju 2011.

Kot visoki vojaški častnik je odgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, sodeluje tudi pri skladiščenju in uporabi kemičnega orožja.

Poleg tega je povezan s sirskim centrom za znanstvene študije in raziskave, ki je subjekt, uvrščen na seznam.

18.7.2017

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef (

Image 127

)

Rojen 17. maja 1969

na podeželju na območju Damaska.

Spol: moški.

Nekdanji minister za industrijo; imenovan januarja 2018.

Kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

26.2.2018

265.

Jamal Eddin Mohammed Nazer (tudi

Image 128

; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)

Spol: moški.

Funkcija: soustanovitelj in večinski delničar Apex Development and Projects LLC in ustanovitelj A'ayan Company for Projects and Equipment.

Rojen 2. januarja 1962

v Damasku, Sirska arabska republika.

Državljanstvo: sirsko.

Številka potnega lista: N 011612445, št. izdaje 002-17-L022286 (kraj izdaje: Sirska arabska republika).

Številka osebne izkaznice: 010-30208342 (kraj izdaje: Sirska arabska republika).

V Siriji delujoč vodilni poslovnež z znatnimi naložbami v gradbeni industriji; med drugim ima 90-odstotni nadzorni delež v Apex Development and Projects LLC, ki je del 34,8 milijona USD vrednega skupnega podjetja za izgradnjo Marota City, luksuznega stanovanjskega in poslovnega projekta ob podpori režima. Jamal Eddin Mohammed Nazer ima s sodelovanjem v projektu Marota City od sirskega režima koristi in/ali ga podpira.

21.1.2019

272.

Hayan Kaddour (tudi Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem; Hayan Mohammed Nazem Qaddour)

Spol: moški.

Funkcija: glavni delničar Exceed Development and Investment Company.

Rojen 14. julija 1970 ali 24. julija 1970

v Damasku, Sirska arabska republika.

Državljanstvo: sirsko, švicarsko.

Številka potnega lista: X4662433 (kraj izdaje: Švica); N 004599905 (kraj izdaje: Sirska arabska republika).

V Siriji delujoč vodilni poslovnež, ki ima 67-odstotni delež v Exceed Development and Investment, ki je del 17,7 milijona USD vrednega skupnega podjetja za izgradnjo Marota City, luksuznega stanovanjskega in poslovnega projekta ob podpori režima. Hayan Mohammad Nazem Qaddour ima s sodelovanjem v projektu Marota City od sirskega režima koristi in/ali ga podpira.

21.1.2019

275.

Generalmajor Mohammad Khaled al-Rahmoun

Rojen leta 1957

v Idlebu.

Spol: moški.

Minister za notranje zadeve,

imenovan novembra 2018.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

4.3.2019

276.

Mohammad Rami Radwan Martini

Rojen leta 1970

v Alepu.

Spol: moški.

Minister za turizem,

imenovan novembra 2018.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

4.3.2019

277.

Imad Muwaffaq al-Azab

Rojen: 1970

na podeželju na območju Damaska.

Spol: moški.

Minister za šolstvo,

imenovan novembra 2018.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

4.3.2019

278.

Bassam Bashir Ibrahim

Rojen leta 1960

v Hami.

Spol: moški.

Minister za visoko šolstvo,

imenovan novembra 2018.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

4.3.2019

279.

Suhail Mohammad Abdullatif

Rojen leta 1961

v Latakiji.

Spol: moški.

Minister za javna dela in stanovanjska vprašanja,

imenovan novembra 2018.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

4.3.2019

280.

Iyad Mohammad al-Khatib

Rojen leta 1974

v Damasku.

Spol: moški.

Minister za komunikacije in tehnologijo,

imenovan novembra 2018.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

4.3.2019

281.

Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba

Rojen leta 1962

v Alepu.

Spol: moški.

Minister za industrijo,

imenovan novembra 2018.

Kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

4.3.2019“

(b)

črtajo se naslednji vnosi:

75.

Generalpolkovnik Fahid Al-Jassim;

88.

Brigadni general Ahmed Yousef Jarad;

97.

Brigadni general Mohsin Makhlouf;

100.

Generalmajor Suheil Salman Hassan;

168.

Omran Ahed Al Zu'bi;

174.

Mohammed Turki Al Sayed;

249.

Isam Zahr Al-Din;

(c)

vnosi 264 do 269 se preštevilčijo:

Ime osebe

Trenutna številka vnosa

Nova številka vnosa

Anas Talas

264

282

Jamal Eddin Mohammed Nazer

265

283

Mazin Al-Tarazi

266

284

Samer Foz

267

285

Khaldoun Al-Zoubi

268

286

Hussam Al-Qatirji

269

287

(2)

v delu B („Subjekti“) se črtata naslednja vnosa:

51.

Drex Technologies Holding S.A;

70.

DK Group.