ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 215

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
23. avgust 2018


Vsebina

 

III   Drugi akti

Stran

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 216/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1154]

1

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 217/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1155]

3

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 218/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1156]

4

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 219/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1157]

5

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 220/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1158]

7

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 221/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1159]

8

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 222/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1160]

10

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 223/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1161]

12

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 224/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1162]

14

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 225/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1163]

15

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 226/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1164]

17

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 227/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1165]

18

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 228/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1166]

19

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 229/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1167]

21

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 230/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1168]

22

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 231/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1169]

24

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 232/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1170]

26

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 233/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1171]

28

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 234/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1172]

30

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 235/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1173]

32

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 236/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1174]

33

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 237/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1175]

35

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 238/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1176]

37

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 239/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1177]

38

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 240/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1178]

39

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 241/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) in Priloge X (Splošne storitve) k Sporazumu EGP [2018/1179]

40

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 242/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge XI (Elektronske komunikacije, avdiovizualne storitve in informacijska družba) k Sporazumu EGP [2018/1180]

41

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 245/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2018/1181]

42

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 246/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2018/1182]

43

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 247/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2018/1183]

44

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 248/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2018/1184]

45

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 249/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2018/1185]

46

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 250/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2018/1186]

47

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 251/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2018/1187]

49

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 252/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2018/1188]

50

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 253/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge XXII (Pravo družb) k Sporazumu EGP [2018/1189]

51

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 254/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode [2018/1190]

52

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 255/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Protokola 47 (o odpravi tehničnih ovir v trgovini z vinom) k Sporazumu EGP [2018/1191]

53

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


III Drugi akti

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/1


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 216/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1154]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1101 z dne 5. julija 2016 o spremembi prilog I in II k Odločbi 2004/558/ES glede statusa nemških zveznih dežel Porenje – Pfalška in Posarje ter deželnih okrožij Arnsberg, Detmold in Münster v Nemčiji kot prostih infekcioznega bovinega rinotraheitisa (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živimi živalmi, ki niso ribe in živali iz ribogojstva. Zakonodaja v zvezi s temi zadevami se ne uporablja za Islandijo, kakor je določeno v odstavku 2 uvodnega dela poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Islandijo.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zadevami. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 80 (Odločba Komisije 2004/558/ES) v delu 4.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32016 D 1101: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1101 z dne 5. julija 2016 (UL L 182, 7.7.2016, str. 51).“

Člen 2

Besedilo Sklepa (EU) 2016/1101 v norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 182, 7.7.2016, str. 51.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/3


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 217/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1155]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1235 z dne 26. julija 2016 o odobritvi laboratorija v Republiki Koreji za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živimi živalmi, ki niso ribe in živali iz ribogojstva. Zakonodaja v zvezi s temi zadevami se ne uporablja za Islandijo, kakor je določeno v odstavku 2 uvodnega dela poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Islandijo.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zadevami. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 101 (Izvedbeni sklep Komisije (EU) št. 2016/423) v delu 4.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„102.

32016 D 1235: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1235 z dne 26. julija 2016 o odobritvi laboratorija v Republiki Koreji za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih (UL L 202, 28.7.2016, str. 43).

Ta akt se ne uporablja za Islandijo.“

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa (EU) 2016/1235 v norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 202, 28.7.2016, str. 43.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/4


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 218/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1156]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1100 z dne 5. julija 2016 o spremembi Priloge k Odločbi 2007/453/ES glede BSE-statusa Kostarike, Nemčije, Litve, Namibije in Španije (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zadevami. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 49 (Odločba Komisije 2007/453/ES) v delu 7.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32016 D 1100: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1100 z dne 5. julija 2016 (UL L 182, 7.7.2016, str. 47).“

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa (EU) 2016/1100 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 182, 7.7.2016, str. 47.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/5


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 219/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1157]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1918 z dne 22. oktobra 2015 o vzpostavitvi sistema upravne pomoči in sodelovanja v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zadevami, krmili in živili. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami, krmili in živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler je uporaba Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi razširjena na Lihtenštajn, kakor je določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I in v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogi I in II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

za točko 11 (Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) se v delu 1.1 poglavja I doda naslednja točka:

„11a.

32015 D 1918: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1918 z dne 22. oktobra 2015 o vzpostavitvi sistema upravne pomoči in sodelovanja v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 280, 24.10.2015, str. 31).“;

2.

za točko 31j (Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja II se vstavi naslednja točka:

„31ja.

32015 D 1918: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1918 z dne 22. oktobra 2015 o vzpostavitvi sistema upravne pomoči in sodelovanja v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 280, 24.10.2015, str. 31).“

Člen 2

Za točko 54zzzi (Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„54zzzia.

32015 D 1918: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1918 z dne 22. oktobra 2015 o vzpostavitvi sistema upravne pomoči in sodelovanja v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 280, 24.10.2015, str. 31).“

Člen 3

Besedilo Izvedbenega sklepa (EU) 2015/1918 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016, pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 280, 24.10.2015, str. 31.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/7


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 220/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1158]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/842 z dne 27. maja 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 167/2008 glede imena imetnika dovoljenja in trgovskega imena kokcidiostatika (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi s krmili. Zakonodaja v zvezi s krmili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

v točki 1zzzzm (Uredba Komisije (ES) št. 167/2008) poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32016 R 0842: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/842 z dne 27. maja 2016 (UL L 141, 28.5.2016, str. 47).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2016/842 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

Bruselj, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 141, 28.5.2016, str. 47.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/8


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 221/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1159]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/895 z dne 8. junija 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2008 glede imena imetnika dovoljenja za pripravek Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) in Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/896 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za železove natrijeve tartrate kot krmni dodatek za vse živalske vrste (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/897 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) kot krmni dodatek za kokoši nesnice in okrasne ribe (imetnik dovoljenja Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) in o spremembi uredb (ES) št. 1444/2006, (EU) št. 333/2010 in (EU) št. 184/2011, kar se tiče imetnika dovoljenja (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/898 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus licheniformis (ATCC 53757) in njegove proteaze (EC 3.4.21.19) kot krmni dodatek za pitovne piščance, piščance za nesnice, manj pomembne vrste perutnine za pitanje in za nesnice ter za okrasne ptice (imetnik dovoljenja Novus Europe SA/NV) (4) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/899 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za 6-fitazo, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC SD 6528), kot krmni dodatek za vse vrste perutnine in vse vrste prašičev (razen za sesne pujske) (imetnik dovoljenja Danisco (UK) Ltd) (5) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(6)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/900 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za benzojsko kislino kot krmni dodatek za svinje (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (6) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(7)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi s krmili. Zakonodaja v zvezi s krmili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je navedeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(8)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje II Priloge I k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 1zzzzzd (Uredba Komisije (ES) št. 1290/2008) se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 0895: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/895 z dne 8. junija 2016 (UL L 152, 9.6.2016, str. 1).“;

2.

v točki 1zzz (Uredba Komisije (ES) št. 1444/2006) se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 0897: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/897 z dne 8. junija 2016 (UL L 152, 9.6.2016, str. 7).“;

3.

v točkah 2c (Uredba Komisije (EU) št. 333/2010) in 2v (Uredba Komisije (EU) št. 184/2011) se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32016 R 0897: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/897 z dne 8. junija 2016 (UL L 152, 9.6.2016, str. 7).“;

4.

za točko 163 (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/329) se vstavijo naslednje točke:

„164.

32016 R 0896: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/896 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za železove natrijeve tartrate kot krmni dodatek za vse živalske vrste (UL L 152, 9.6.2016, str. 3).

165.

32016 R 0897: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/897 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) kot krmni dodatek za kokoši nesnice in okrasne ribe (imetnik dovoljenja Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) in o spremembi uredb (ES) št. 1444/2006, (EU) št. 333/2010 in (EU) št. 184/2011, kar se tiče imetnika dovoljenja (UL L 152, 9.6.2016, str. 7).

166.

32016 R 0898: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/898 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus licheniformis (ATCC 53757) in njegove proteaze (EC 3.4.21.19) kot krmni dodatek za pitovne piščance, piščance za nesnice, manj pomembne vrste perutnine za pitanje in za nesnice ter za okrasne ptice (imetnik dovoljenja Novus Europe S.A. / N.V.) (UL L 152, 9.6.2016, str. 11).

167.

32016 R 0899: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/899 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za 6-fitazo, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC SD 6528), kot krmni dodatek za vse vrste perutnine in vse vrste prašičev (razen za sesne pujske) (imetnik dovoljenja Danisco (UK) Ltd) (UL L 152, 9.6.2016, str. 15).

168.

32016 R 0900: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/900 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za benzojsko kislino kot krmni dodatek za svinje (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (UL L 152, 9.6.2016, str. 18).“

Člen 2

Besedila izvedbenih uredb (EU) 2016/895, (EU) 2016/896, (EU) 2016/897, (EU) 2016/898, (EU) 2016/899 in (EU) 2016/900 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 152, 9.6.2016, str. 1.

(2)  UL L 152, 9.6.2016, str. 3.

(3)  UL L 152, 9.6.2016, str. 7.

(4)  UL L 152, 9.6.2016, str. 11.

(5)  UL L 152, 9.6.2016, str. 15.

(6)  UL L 152, 9.6.2016, str. 18.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/10


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 222/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1160]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/972 z dne 17. junija 2016 o izdaji dovoljenja za L-arginin, ki ga proizvaja Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP, kot krmni dodatek za vse živalske vrste (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/973 z dne 17. junija 2016 o izdaji dovoljenja za cinkov bislizinat kot krmni dodatek za vse živalske vrste (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/997 z dne 21. junija 2016 o izdaji dovoljenja za endo-1,4-beta-ksilanazo EC 3.2.1.8, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), in endo-1,3(4)-beta-glukanazo EC 3.2.1.6, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC SD 2106), kot krmni dodatek za doječe svinje in manj pomembne vrste prašičev (imetnik dovoljenja je Danisco (UK) Ltd) (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1007 z dne 22. junija 2016 o izdaji dovoljenja za amonijev klorid kot krmni dodatek za prežvekovalce, razen za jagnjeta za pitanje, ter pse in mačke (imetnik dovoljenja je Latochema Co. Ltd) (4) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi s krmili. Zakonodaja v zvezi s krmili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je navedeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(6)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 168 (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/900) poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP se vstavita naslednji točki:

„169.

32016 R 0972: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/972 z dne 17. junija 2016 o izdaji dovoljenja za L-arginin, ki ga proizvaja Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP, kot krmni dodatek za vse živalske vrste (UL L 161, 18.6.2016, str. 18).

170.

32016 R 0973: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/973 z dne 17. junija 2016 o izdaji dovoljenja za cinkov bislizinat kot krmni dodatek za vse živalske vrste (UL L 161, 18.6.2016, str. 21).

171.

32016 R 0997: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/997 z dne 21. junija 2016 o izdaji dovoljenja za endo-1,4-beta-ksilanazo EC 3.2.1.8, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), in endo-1,3(4)-beta-glukanazo EC 3.2.1.6, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC SD 2106), kot krmni dodatek za doječe svinje in manj pomembne vrste prašičev (imetnik dovoljenja je Danisco (UK) Ltd) (UL L 164, 22.6.2016, str. 4).

172.

32016 R 1007: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1007 z dne 22. junija 2016 o izdaji dovoljenja za amonijev klorid kot krmni dodatek za prežvekovalce, razen za jagnjeta za pitanje, ter pse in mačke (imetnik dovoljenja je Latochema Co. Ltd) (UL L 165, 23.6.2016, str. 10).“

Člen 2

Besedila izvedbenih uredb (EU) 2016/972, (EU) 2016/973, (EU) 2016/997 in (EU) 2016/1007 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 161, 18.6.2016, str. 18.

(2)  UL L 161, 18.6.2016, str. 21.

(3)  UL L 164, 22.6.2016, str. 4.

(4)  UL L 165, 23.6.2016, str. 10.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/12


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 223/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1161]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1095 z dne 6. julija 2016 o izdaji dovoljenja za cinkov acetat dihidrat, brezvodni cinkov klorid, cinkov oksid, cinkov sulfat heptahidrat, cinkov sulfat monohidrat, cinkov kelat iz hidrata aminokislin, cinkov kelat iz beljakovinskih hidrolizatov, cinkov kelat iz hidrata glicina (trden) in cinkov kelat iz hidrata glicina (tekoči) kot krmne dodatke za vse živalske vrste ter o spremembi uredb (ES) št. 1334/2003, (ES) št. 479/2006 in (EU) št. 335/2010 ter izvedbenih uredb (EU) št. 991/2012 in (EU) št. 636/2013 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi s krmili. Zakonodaja v zvezi s krmili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je navedeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje II Priloge I k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 1zq (Uredba Komisije (ES) št. 1334/2003) se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 1095: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1095 z dne 6. julija 2016 (UL L 182, 7.7.2016, str. 7).“

2.

v točkah 1zzu (Uredba Komisije (ES) št. 479/2006), 1zzzzzj (Uredba Komisije (EU) št. 335/2010), 60 (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 991/2012) in 94 (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 636/2013) se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32016 R 1095: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1095 z dne 6. julija 2016 (UL L 182, 7.7.2016, str. 7).“

3.

za točko 172 (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1007) se vstavi naslednja točka:

„173.

32016 R 1095: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1095 z dne 6. julija 2016 o izdaji dovoljenja za cinkov acetat dihidrat, brezvodni cinkov klorid, cinkov oksid, cinkov sulfat heptahidrat, cinkov sulfat monohidrat, cinkov kelat iz hidrata aminokislin, cinkov kelat iz beljakovinskih hidrolizatov, cinkov kelat iz hidrata glicina (trden) in cinkov kelat iz hidrata glicina (tekoči) kot krmne dodatke za vse živalske vrste ter o spremembi uredb (ES) št. 1334/2003, (ES) št. 479/2006 in (EU) št. 335/2010 ter izvedbenih uredb (EU) št. 991/2012 in (EU) št. 636/2013 (UL L 182, 7.7.2016, str. 7).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2016/1095 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 182, 7.7.2016, str. 7.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/14


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 224/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1162]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1220 z dne 26. julija 2016 o izdaji dovoljenja za L-treonin, ki ga proizvaja Escherichia coli, kot krmni dodatek za vse živalske vrste (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi s krmili. Zakonodaja v zvezi s krmili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 173 (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1095) poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„174.

32016 R 1220: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1220 z dne 26. julija 2016 o izdaji dovoljenja za L-treonin, ki ga proizvaja Escherichia coli, kot krmni dodatek za vse živalske vrste (UL L 201, 27.7.2016, str. 11).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2016/1220 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 201, 27.7.2016, str. 11.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/15


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 225/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1163]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2016/317 z dne 3. marca 2016 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES v zvezi z uradno etiketo pakiranj semena (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/320 z dne 3. marca 2016 o spremembi Odločbe 2004/842/ES o pravilih za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo dajanje v promet semen tistih sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi s fitosanitarnimi zadevami. Zakonodaja v zvezi s fitosanitarnimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje III Priloge I k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

V točkah 2 (Direktiva Sveta 66/401/EGS), 3 (Direktiva Sveta 66/402/EGS), 11 (Direktiva Sveta 2002/54/ES), 12 (Direktiva Sveta 2002/55/ES) in 13 (Direktiva Sveta 2002/57/ES) se doda naslednja alinea:

„—

32016 L 0317: Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2016/317 z dne 3. marca 2016 (UL L 60, 5.3.2016, str. 72).“;

2.

v točki 36 (Odločba Komisije 2004/842/ES) se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32016 D 0320: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/320 z dne 3. marca 2016 (UL L 60, 5.3.2016, str. 88).“

Člen 2

Besedili Izvedbene direktive (EU) 2016/317 in Izvedbenega sklepa (EU) 2016/320 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016, pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 60, 5.3.2016, str. 72.

(2)  UL L 60, 5.3.2016, str. 88.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/17


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 226/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1164]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2016/427 z dne 10. marca 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 45zu (Uredba Komisije (ES) št. 692/2008) poglavja I Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 0427: Uredba Komisije (EU) 2016/427 z dne 10. marca 2016 (UL L 82, 31.3.2016, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2016/427 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 82, 31.3.2016, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/18


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 227/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1165]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2016/1718 z dne 20. septembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 582/2011 glede emisij iz težkih vozil v zvezi z določbami o preskušanju s prenosnimi sistemi za merjenje emisij (PEMS) in postopkom za preskušanje trajnosti nadomestnih naprav za uravnavanje onesnaževanja (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 45zzl (Uredba Komisije (ES) št. 582/2011) poglavja I Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 1718: Uredba Komisije (EU) št. 2016/1718 z dne 20. septembra 2016 (UL L 259, 27.9.2016, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2016/1718 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 259, 27.9.2016, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/19


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 228/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1166]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2015/1933 z dne 27. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov v kakavovih vlaknih, bananinem čipsu, prehranskih dopolnilih, posušenih zeliščih in posušenih začimbah (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (EU) 2015/1940 z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti sklerocijev rožička v nekaterih nepredelanih žitaricah ter določb o spremljanju in poročanju (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 54zzzz (Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006) v poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP se dodata naslednji alinei:

„—

32015 R 1933: Uredba Komisije (EU) 2015/1933 z dne 27. oktobra 2015 (UL L 282, 28.10.2015, str. 11),

32015 R 1940: Uredba Komisije (EU) 2015/1940 z dne 28. oktobra 2015 (UL L 283, 29.10.2015, str. 3).“

Člen 2

Besedili uredb (EU) 2015/1933 in (EU) 2015/1940 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 282, 28.10.2015, str. 11.

(2)  UL L 283, 29.10.2015, str. 3.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/21


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 229/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1167]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2016/1244 z dne 28. julija 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi iz skupine, povezane s strukturo α, β-nenasičenosti (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 54zzzzs (Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 1244: Uredba Komisije (EU) 2016/1244 z dne 28. julija 2016 (UL L 204, 29.7.2016, str. 7).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2016/1244 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 204, 29.7.2016, str. 7.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/22


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 230/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1168]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/854 z dne 30. maja 2016 o odobritvi nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok, in o spremembi Uredbe (EU) št. 432/2012 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/862 z dne 31. maja 2016 o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (2), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 54zzzzzp (Uredba Komisije (EU) št. 432/2012) se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 0854: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/854 z dne 30. maja 2016 (UL L 142, 31.5.2016, str. 5).“;

2.

za točko 111 (Uredba Komisije (EU) 2016/372) se vstavita naslednji točki:

„112.

32016 R 0854: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/854 z dne 30. maja 2016 o odobritvi nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok, in o spremembi Uredbe (EU) št. 432/2012 (UL L 142, 31.5.2016, str. 5).

113.

32016 R 0862: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/862 z dne 31. maja 2016 o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (UL L 144, 1.6.2016, str. 24).“

Člen 2

Besedili izvedbenih uredb (EU) 2016/854 in (EU) 2016/862 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 142, 31.5.2016, str. 5.

(2)  UL L 144, 1.6.2016, str. 24.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/24


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 231/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1169]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (EU) 2015/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o razveljavitvi Direktive Sveta 76/621/EGS o določitvi zgornje mejne vrednosti eruka kisline v oljih in masteh in Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredba (EU) 2015/2284 razveljavlja Direktivo Sveta 76/621/EGS (2), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

za točko 113 (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/862) se vstavi naslednja točka:

„114.

32015 R 2284: Uredba (EU) 2015/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o razveljavitvi Direktive Sveta 76/621/EGS o določitvi zgornje mejne vrednosti eruka kisline v oljih in masteh in Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja (UL L 327, 11.12.2015, str. 23).“;

2.

besedilo točke 12 (Direktiva Sveta 76/621/EGS) se črta.

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2015/2284 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 327, 11.12.2015, str. 23.

(2)  UL L 202, 28.7.1976, str. 35.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/26


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 232/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1170]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2016/1379 z dne 16. avgusta 2016 o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (EU) 2016/1381 z dne 16. avgusta 2016 o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, ki se nanaša na razvoj in zdravje otrok (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 114 (Uredba (EU) 2015/2284 Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP se dodajo naslednje točke:

„115.

32016 R 1379: Uredba Komisije (EU) 2016/1379 z dne 16. avgusta 2016 o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (UL L 222, 17.8.2016, str. 1).

116.

32016 R 1381: Uredba Komisije (EU) 2016/1381 z dne 16. avgusta 2016 o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, ki se nanaša na razvoj in zdravje otrok (UL L 222, 17.8.2016, str. 8).“

Člen 2

Besedili uredb (EU) 2016/1379 in (EU) 2016/1381 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 222, 17.8.2016, str. 1.

(2)  UL L 222, 17.8.2016, str. 8.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/28


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 233/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1171]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2016/1389 z dne 17. avgusta 2016 o odobritvi zdravstvene trditve na živilih, ki se nanaša na razvoj in zdravje otrok (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (EU) 2016/1390 z dne 17. avgusta 2016 o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, ki se nanaša na razvoj in zdravje otrok (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 116 (Uredba Komisije (EU) št. 2016/1381) poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP se vstavita naslednji točki:

„117.

32016 R 1389: Uredba Komisije (EU) 2016/1389 z dne 17. avgusta 2016 o odobritvi zdravstvene trditve na živilih, ki se nanaša na razvoj in zdravje otrok (UL L 223, 18.8.2016, str. 55).

118.

32016 R 1390: Uredba Komisije (EU) 2016/1390 z dne 17. avgusta 2016 o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, ki se nanaša na razvoj in zdravje otrok (UL L 223, 18.8.2016, str. 58).“

Člen 2

Besedili uredb (EU) 2016/1389 in (EU) 2016/1390 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 223, 18.8.2016, str. 55.

(2)  UL L 223, 18.8.2016, str. 58.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/30


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 234/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1172]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1174 z dne 15. julija 2016 o določilih in pogojih za izdajo dovoljenja za biocidni proizvod, ki vsebuje difenakum, ki jih je predložila Španija v skladu s členom 36 Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1175 z dne 15. julija 2016 o določilih in pogojih za izdajo dovoljenja za biocidni proizvod, ki vsebuje spinosad, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo v skladu s členom 36 Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 12nnx (Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/904) poglavja XV Priloge II k Sporazumu EGP se vstavita naslednji točki:

„12nny.

32016 D 1174: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1174 z dne 15. julija 2016 o določilih in pogojih za izdajo dovoljenja za biocidni proizvod, ki vsebuje difenakum, ki jih je predložila Španija v skladu s členom 36 Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 193, 19.7.2016, str. 110).

12nnz.

32016 D 1175: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1175 z dne 15. julija 2016 o določilih in pogojih za izdajo dovoljenja za biocidni proizvod, ki vsebuje spinosad, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo v skladu s členom 36 Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (OJ L 193, 19.7.2016, str. 113).“

Člen 2

Besedili izvedbenih sklepov (EU) 2016/1174 in (EU) 2016/1175 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 193, 19.7.2016, str. 110.

(2)  UL L 193, 19.7.2016, str. 113.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/32


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 235/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1173]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2016/1688 z dne 20. septembra 2016 o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede preobčutljivosti kože (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 12zc (Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XV Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 1688: Uredba Komisije (EU) 2016/1688 z dne 20. septembra 2016 (UL L 255, 21.9.2016, str. 14).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2016/1688 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016.

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 255, 21.9.2016, str. 14.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/33


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 236/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1174]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/548 z dne 8. aprila 2016 o odobritvi osnovne snovi diamonijev fosfat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/549 z dne 8. aprila 2016 o spremembi Izvedbene Uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi bentazon, cihalofop butil, dikvat, famoksadon, flumioksazin, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), metalaksil-M, pikolinafen, prosulfuron, pimetrozin, tiabendazol in tifensulfuron-metil (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/560 z dne 11. aprila 2016 o odobritvi osnovne snovi sirotka v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XV Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 13a (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011) se dodajo naslednje alinee:

„—

32016 R 0548: Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/548 z dne 8. aprila 2016 (UL L 95, 9.4.2016, str. 1),

32016 R 0549: Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/549 z dne 8. aprila 2016 (UL L 95, 9.4.2016, str. 4),

32016 R 0560: Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/560 z dne 11. aprila 2016 (UL L 96, 12.4.2016, str. 23).“;

2.

za točko 13zzzzzzd (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/638) se vstavita naslednji točki:

„13zzzzzze.

32016 R 0548: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/548 z dne 8. aprila 2016 o odobritvi osnovne snovi diamonijev fosfat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 95, 9.4.2016, str. 1).

13zzzzzzf.

32016 R 0560: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/560 z dne 11. aprila 2016 o odobritvi osnovne snovi sirotka v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 96, 12.4.2016, str. 23).“

Člen 2

Besedila izvedbenih uredb (EU) 2016/548, (EU) 2016/549 in (EU) 2016/560 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016.

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 95, 9.4.2016, str. 1.

(2)  UL L 95, 9.4.2016, str. 4.

(3)  UL L 96, 12.4.2016, str. 23.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/35


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 237/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1175]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/864 z dne 31. maja 2016 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi triasulfuron v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/871 z dne 1. junija 2016 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi amitrol v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/872 z dne 1. junija 2016 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi izoproturon v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XV Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 13a (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011) se dodajo naslednje alinee:

„—

32016 R 0864: Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/864 z dne 31. maja 2016 (UL L 144, 1.6.2016, str. 32),

32016 R 0871: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/871 z dne 1. junija 2016 (UL L 145, 2.6.2016, str. 4),

32016 R 0872: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/872 z dne 1. junija 2016 (UL L 145, 2.6.2016, str. 7).“;

2.

za točko 13zzzzzzf (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/560) se vstavijo naslednje točke:

„13zzzzzzg.

32016 R 0864: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/864 z dne 31. maja 2016 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi triasulfuron v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 144, 1.6.2016, str. 32).

13zzzzzzh.

32016 R 0871: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/871 z dne 1. junija 2016 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi amitrol v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 145, 2.6.2016, str. 4).

13zzzzzzi.

32016 R 0872: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/872 z dne 1. junija 2016 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi izoproturon v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 145, 2.6.2016, str. 7).“

Člen 2

Besedila izvedbenih uredb (EU) 2016/864, (EU) 2016/871 in (EU) 2016/872 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 144, 1.6.2016, str. 32.

(2)  UL L 145, 2.6.2016, str. 4.

(3)  UL L 145, 2.6.2016, str. 7.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/37


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 238/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1176]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/951 z dne 15. junija 2016 o odobritvi aktivne snovi z majhnim tveganjem Trichoderma atroviride, sev SC1, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XV Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 13a (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011) se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 0951: Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/951 z dne 15. junija 2016 (UL L 159, 16.6.2016, str. 6).“;

2.

za točko 13zzzzzzi (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/872) se vstavi naslednja točka:

„13zzzzzzj.

32016 R 0951: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/951 z dne 15. junija 2016 o odobritvi aktivne snovi z majhnim tveganjem Trichoderma atroviride, sev SC1, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 159, 16.6.2016, str. 6).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2016/951 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 159, 16.6.2016, str. 6.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/38


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 239/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1177]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo Komisije (EU) 2016/970 z dne 27. maja 2016 o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 3q (Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XIX Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32016 L 0970: Direktiva Komisije (EU) 2016/970 z dne 27. maja 2016 (UL L 163, 21.6.2016, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Direktive (EU) 2016/970 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 163, 21.6.2016, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/39


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 240/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1178]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2016/235 z dne 18. februarja 2016 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z žganimi pijačami. Zakonodaja v zvezi z žganimi pijačami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v uvodu poglavja XXVII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 9 (Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XXVII Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 0235: Uredba Komisije (EU) 2016/235 z dne 18. februarja 2016 (UL L 44, 19.2.2016, str. 7).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2016/235 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 44, 19.2.2016, str. 7.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/40


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 241/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) in Priloge X (Splošne storitve) k Sporazumu EGP [2018/1179]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priporočilo Komisije 2013/461/EU z dne 17. septembra 2013 o načelih, ki urejajo mrežo Solvit (1), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Priporočilo 2013/461/EU nadomešča Priporočilo Komisije 2001/893/ES (2), ki je vključeno v Sporazum EGP in ga je zato treba v okviru Sporazuma EGP nadomestiti.

(3)

Prilogo II in Prilogo X k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Pod naslovom „AKTI, S KATERIMI SE POGODBENICE SEZNANIJO“ v poglavju XX Priloge II k Sporazumu EGP se besedilo točke 5 (Priporočilo Komisije 2001/893/ES) črta.

Člen 2

Za točko 3a (Izvedbeni sklep Komisije 2014/89/EU) Priloge X k Sporazumu EGP se vstavi naslednje:

AKTI, S KATERIMI SE SEZNANIJO POGODBENICE

1.

32013 H 0461: Priporočilo Komisije 2013/461/EU z dne 17. septembra 2013 o načelih, ki urejajo mrežo Solvit (UL L 249, 19.9.2013, str. 10).“

Člen 3

Besedilo Priporočila 2013/461/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 249, 19.9.2013, str. 10.

(2)  UL L 331, 15.12.2001, str. 79.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/41


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 242/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge XI (Elektronske komunikacije, avdiovizualne storitve in informacijska družba) k Sporazumu EGP [2018/1180]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/687 z dne 28. aprila 2016 o harmonizaciji frekvenčnega pasu 694–790 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve in za prožno nacionalno uporabo v Uniji (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 5czl (Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/339) Priloge XI k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„5czm.

32016 D 0687: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/687 z dne 28. aprila 2016 o harmonizaciji frekvenčnega pasu 694–790 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve in za prožno nacionalno uporabo v Uniji (UL L 118, 4.5.2016, str. 4).“

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa (EU) 2016/687 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 118, 4.5.2016, str. 4.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/42


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 245/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2018/1181]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/472 z dne 31. marca 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 72/2010 glede opredelitve pojma „inšpektor Komisije“ (1) je treba vključiti v EGP.

(2)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Točka 66hc (Uredba Komisije (EU) št. 72/2010) Priloge XIII k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

Doda se:

„, kakor jo spreminja:

32016 R 0472: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/472 z dne 31. marca 2016 (UL L 85, 1.4.2016, str. 28).“

2.

besedilo prilagoditve (b) se nadomesti z naslednjim:

„V členu 6(2) se doda:

'Pri svojih inšpekcijskih pregledih lahko nadzorni organ EFTA pozove nacionalne presojevalce, seznam katerih pripravijo države članice EU, in tudi inšpektorje, ki jih zaposluje Komisija.“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2016/472 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 85, 1.4.2016, str. 28.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/43


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 246/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2018/1182]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2016/1158 z dne 15. julija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 452/2014 v zvezi s črtanjem predlog za dovoljenja, izdana operatorjem iz tretjih držav, in za povezane specifikacije (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 66ng (Uredba Komisije (EU) št. 452/2014) Priloge XIII k Sporazumu EGP se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32016 R 1158: Uredba Komisije (EU) 2016/1158 z dne 15. julija 2016 (UL L 192, 16.7.2016, str. 21).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2016/1158 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 192, 16.7.2016, str. 21.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/44


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 247/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2018/1183]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1185 z dne 20. julija 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012 glede posodobitve in dopolnitve skupnih pravil letenja in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa (del C SERA) ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 730/2006 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbena uredba (EU) 2016/1185 razveljavlja Uredbo Komisije (ES) št. 730/2006 (2), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(3)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga XIII k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 66wk (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 923/2012) se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 1185: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1185 z dne 20. julija 2016 (UL L 196, 21.7.2016, str. 3).“;

2.

besedilo točke 66wa (Uredba Komisije (ES) št. 730/2006) se črta.

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2016/1185 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 196, 21.7.2016, str. 3.

(2)  UL L 128, 16.5.2006, str. 3.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/45


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 248/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2018/1184]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije (EU) 2015/2099 z dne 18. novembra 2015 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za rastne substrate, sredstva za izboljšanje tal in mulč (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Sklep (EU) 2015/2099 razveljavlja odločbi Komisije 2006/799/ES (2) in 2007/64/ES (3), ki sta vključeni v Sporazum EGP in ju je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(3)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga XX k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

besedilo točke 2d (Odločba Komisije 2006/799/ES) se nadomesti z naslednjim:

32015 D 2099: Sklep Komisije (EU) 2015/2099 z dne 18. novembra 2015 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za rastne substrate, sredstva za izboljšanje tal in mulč (UL L 303, 20.11.2015, str. 75).“;

2.

besedilo točke 2da (Odločba Komisije 2007/64/ES) se črta.

Člen 2

Besedilo Sklepa (EU) 2015/2099 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 303, 20.11.2015, str. 75.

(2)  UL L 325, 24.11.2006, str. 28.

(3)  UL L 32, 6.2.2007, str. 137.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/46


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 249/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2018/1185]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije (EU) 2016/1796 z dne 7. julija 2016 o spremembi sklepov 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU in 2012/721/EU, da se upošteva razvoj pri razvrščanju snovi (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 2e (Sklep Komisije 2011/264/EU), točki 2h (Sklep Komisije 2011/263/EU), točki 2zg (Sklep Komisije 2012/720/EU) in točki 2zh (Sklep Komisije 2012/721/EU) Priloge XX k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32016 D 1796: Sklep Komisije (EU) 2016/1796 z dne 7. julija 2016 (UL L 274, 11.10.2016, str. 55).“

Člen 2

Besedilo Sklepa (EU) 2016/1796 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 274, 11.10.2016, str. 55.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/47


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 250/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2018/1186]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP), in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije (EU) 2016/1349 z dne 5. avgusta 2016 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje obutvenim izdelkom (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Sklep Komisije (EU) 2016/1371 z dne 10. avgusta 2016 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje osebnim, prenosnim in tabličnim računalnikom (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Sklep (EU) 2016/1349 razveljavlja Odločbo Komisije 2009/563/ES (3), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(4)

Sklep (EU) 2016/1371 razveljavlja sklepa Komisije 2011/330/EU (4) in 2011/337/EU (5), ki sta vključena v Sporazum EGP in ju je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(5)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga XX k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

besedilo točke 2g (Odločba Komisije 2009/563/ES) se nadomesti z naslednjim:

32016 D 1349: Sklep Komisije (EU) 2016/1349 z dne 5. avgusta 2016 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje obutvenim izdelkom (UL L 214, 9.8.2016, str. 16).“;

2.

besedilo točke 2q (Sklep Komisije 2011/337/EU) se nadomesti z naslednjim:

32016 D 1371: Sklep Komisije (EU) 2016/1371 z dne 10. avgusta 2016 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje osebnim, prenosnim in tabličnim računalnikom (UL L 217, 12.8.2016, str. 9).“;

3.

besedilo točke 2s (Sklep Komisije 2011/330/EU) se črta.

Člen 2

Besedili sklepov (EU) 2016/1349 in (EU) 2016/1371 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 214, 9.8.2016, str. 16.

(2)  UL L 217, 12.8.2016, str. 9.

(3)  UL L 196, 28.7.2009, str. 27.

(4)  UL L 148, 7.6.2011, str. 5.

(5)  UL L 151, 10.6.2011, str. 5.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/49


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 251/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2018/1187]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije (EU) 2016/1332 z dne 28. julija 2016 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje pohištvu (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Sklep (EU) 2016/1332 razveljavlja Odločbo Komisije 2009/894/ES (2), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(3)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Besedilo točke 2zd (Odločba Komisije 2009/894/EU) Priloge XX k Sporazumu EGP se nadomesti z naslednjim:

32016 D 1332: Sklep Komisije (EU) 2016/1332 z dne 28. julija 2016 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje pohištvu (UL L 210, 4.8.2016, str. 100).“

Člen 2

Besedilo Sklepa (EU) 2016/1332 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 210, 4.8.2016, str. 100.

(2)  UL L 320, 5.12.2009, str. 23.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/50


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 252/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2018/1188]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/775 z dne 18. maja 2016 o referenčni vrednosti za brezplačno dodeljevanje pravic do emisije toplogrednih plinov operatorjem zrakoplovov v skladu s členom 3f(5) Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 21alh (Uredba Komisije (EU) št. 1123/2013) Priloge XX k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„21ali.

32016 D 0775: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/775 z dne 18. maja 2016 o referenčni vrednosti za brezplačno dodeljevanje pravic do emisije toplogrednih plinov operatorjem zrakoplovov v skladu s členom 3f(5) Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 128, 19.5.2016, str. 10).“

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa (EU) 2016/775 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 128, 19.5.2016, str. 10.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/51


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 253/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge XXII (Pravo družb) k Sporazumu EGP [2018/1189]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2016/1703 z dne 22. septembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnih standardov računovodskega poročanja 10 in 12 ter mednarodnega računovodskega standarda 28 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XXII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 10ba (Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008) Priloge XXII k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 1703: Uredba Komisije (EU) št. 2016/1703 z dne 22. septembra 2016 (UL L 257, 23.9.2016, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2016/1703 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 257, 23.9.2016, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/52


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 254/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode [2018/1190]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) ter zlasti členov 86 in 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sodelovanje pogodbenic Sporazuma EGP je primerno razširiti, da se vključi Sklep (EU) 2016/344 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu (1).

(2)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba spremeniti, da se omogoči začetek tega razširjenega sodelovanja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 15(9) Protokola 31 k Sporazumu se nadomesti z naslednjim:

„Države Efte so udeležene pri sodelovanju, določenem v naslednjih aktih EU:

32014 D 0573: Sklep št. 573/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) (UL L 159, 28.5.2014, str. 32).

Države Efte polno sodelujejo v upravnem odboru mreže, vendar nimajo pravice do glasovanja.“

32016 D 0344: Sklep (EU) 2016/344 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu (UL L 65, 11.3.2016, str. 12).“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 65, 11.3.2016, str. 12.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/53


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 255/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Protokola 47 (o odpravi tehničnih ovir v trgovini z vinom) k Sporazumu EGP [2018/1191]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/765 z dne 11. marca 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 606/2009 glede nekaterih enoloških postopkov (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z vinom. Zakonodaja v zvezi z vinom se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se zanj uporablja Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, kakor je določeno v sedmem odstavku uvoda k Protokolu 47 k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Protokol 47 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 10 (Uredba Komisije (ES) št. 606/2009) v Dodatku 1 k Protokolu 47 k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 0765: Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/765 z dne 11. marca 2016 (UL L 127, 18.5.2016, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Delegirane uredbe (EU) 2016/765 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 127, 18.5.2016, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.