ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 67

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 59
12. marec 2016


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2016/353 z dne 10. marca 2016 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2016/354 z dne 11. marca 2016 o izvajanju člena 17(1) Uredbe (EU) št. 224/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki

18

 

*

Uredba Komisije (EU) 2016/355 z dne 11. marca 2016 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za želatino, kolagen in visoko rafinirane proizvode živalskega izvora, namenjene za prehrano ljudi ( 1 )

22

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/356 z dne 11. marca 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

29

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2016/357 z dne 15. januarja 2016 o stališču, ki ga sprejme Evropska unija v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu EU–nekdanja jugoslovanska republika Makedonija o udeležbi nekdanje jugoslovanske republike Makedonije kot opazovalke dela in njegovih podrobnosti v Agenciji Evropske unije za temeljne pravice v okviru, določenem v členih 4 in 5 Uredbe (ES) št. 168/2007, vključno z določbami o udeležbi pri pobudah Agencije, finančnem prispevku in osebju

31

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2016/358 z dne 8. marca 2016 o dovoljenju Francoski republiki, da v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES uporabi nižje ravni obdavčitve neosvinčenega bencina in plinskega olja, ki se uporabljata kot pogonsko gorivo

35

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2016/359 z dne 10. marca 2016 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

37

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2016/360 z dne 11. marca 2016 o izvajanju Sklepa 2013/798/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki

53

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/361 z dne 10. marca 2016 o spremembi Priloge I k Odločbi 2004/211/ES v zvezi z uvrstitvijo Kitajske na seznam tretjih držav in njihovih delov, iz katerih je dovoljen uvoz živih enoprstih kopitarjev ter njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 1450)  ( 1 )

57

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/362 z dne 11. marca 2016 o odobritvi posode za shranjevanje entalpije dobavitelja MAHLE Behr GmbH & Co. KG kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

59

 

 

Popravki

 

*

Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/2362 z dne 15. decembra 2015 glede izvzetij iz razširjene protidampinške dajatve na nekatere dele za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v skladu z Uredbo (ES) št. 88/97 ( UL L 331, 17.12.2015 )

69

 

*

Popravek Dokončnega sprejetja (EU, Euratom) 2016/70 spremembe proračuna Evropske unije št. 8 za proračunsko leto 2015 ( UL L 18, 26.1.2016 )

69

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

12.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2016/353

z dne 10. marca 2016

o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (1), ter zlasti člena 14(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 269/2014.

(2)

Svet je pregledal posamezne uvrstitve na seznam. Prilogo bi bilo treba spremeniti, vnose za tri osebe, ki so umrle, pa bi bilo treba črtati.

(3)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 269/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 269/2014 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. marca 2016

Za Svet

Predsednik

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  UL L 78, 17.3.2014, str. 6.


PRILOGA

I.

S seznama iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 269/2014 se črtajo naslednje osebe:

OSEBE

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II.

Vnosi za naslednje osebe in subjekte iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 269/2014 se nadomestijo z naslednjim:

SEZNAM OSEB

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Datum rojstva: 26.11.1972

Kraj rojstva: Bălți, zdaj Republika Moldavija

Aksjonov je bil 27. februarja 2014 v parlamentu Krima (vrhovna rada) izvoljen za „predsednika vlade Krima“ ob navzočnosti proruskih oboroženih oseb. Vršilec dolžnosti predsednika Ukrajine Oleksandr Turčinov je 1. marca 2014 njegovo „izvolitev“ razglasil za neustavno. Dejavno je lobiral za „referendum“16. marca 2014 in bil eden od sopodpisnikov „pogodbe o pristopu Krima k Ruski federaciji“18. marca 2014. Predsednik Putin ga je 9. aprila 2014 imenoval za vršilca dolžnosti „voditelja“ tako imenovane „Republike Krim“. 9. oktobra 2014 je bil uradno „izvoljen“ za „voditelja“ tako imenovane „Republike Krim“. Aksjonov je pozneje odločil, da se funkciji „voditelja“ in „predsednika vlade“ združita.

Je član državnega sveta Rusije.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич Константинов)

Datum rojstva: 19.11.1956

Kraj rojstva: Vladimirovka (tudi Vladimirovca), območje Slobozie, SSR Moldavija (zdaj Republika Moldavija) ali Bogomol, SSR Moldavija

Kot predsedujoči vrhovnemu svetu Avtonomne republike Krim je imel pomembno vlogo pri odločitvah verhovne rade v zvezi z „referendumom“ proti ozemeljski nedotakljivosti Ukrajine in je pozival volivce, naj glasujejo za neodvisnost Krima. Bil je eden od sopodpisnikov „pogodbe o pristopu Krima k Ruski federaciji“18. marca 2014.

Od 17. marca 2014 je „predsednik“„državnega sveta“ tako imenovane „Republike Krim“.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Datum rojstva: 15.8.1976

Kraj rojstva: Ulan-Ude, ASSR Burjatija (Ruska SFSR)

Kot nekdanji namestnik predsednika vlade Krima je imel pomembno vlogo pri odločitvah verhovne rade o „referendumu“ proti ozemeljski nedotakljivosti Ukrajine. Dejavno je lobiral za vključitev Krima v Rusko federacijo.

11. junija 2014 je odstopil s položaja „prvega namestnika predsednika vlade“ tako imenovane „Republike Krim“.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)

Datum rojstva: 13.6.1961

Kraj rojstva: Moskva ali Sevastopol

Čalij je 23. februarja 2014 na zahtevo javnosti postal „ljudski župan Sevastopola“ in sprejel to „izvolitev“. Dejavno se je zavzemal, naj Sevastopol postane ločena enota Ruske federacije po referendumu 16. marca 2014. Bil je eden od sopodpisnikov „pogodbe o pristopu Krima k Ruski federaciji“18. marca 2014. Od 1. do 14. aprila 2014 je bil vršilec dolžnosti „guvernerja“ Sevastopola, bil pa je prejšnji „izvoljeni“ predsednika zakonodajne skupščine mesta Sevastopol.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima (Пётр Анатольевич Зима)

Datum rojstva: 29.3.1965

„Predsednik vlade“ Aksjonov je Zimo 3. marca 2014 imenoval za novega vodjo krimske varnostne službe (SBU), v kar je ta privolil. Pomembne informacije, vključno s podatkovno zbirko, je predal ruski obveščevalni službi (SBU). Te informacije so zajemale podatke o aktivistih na Trgu neodvisnosti in zagovornikih človekovih pravic s Krima. Imel je pomembno vlogo pri preprečevanju ukrajinskim oblastem, da bi nadzirale ozemlje Krima. 11. marca 2014 so nekdanji krimski uradniki SBU razglasili ustanovitev neodvisne varnostne službe Krima.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович Цеков)

Datum rojstva: 29.9.1953 ali 23.9.1953 ali 28.9.1953

Kraj rojstva: Simferopol

Kot podpredsednik verhovne rade Krima je skupaj s Sergejem Aksjonovim sprožil nezakonito razpustitev vlade Avtonomne republike Krim. K temu je pritegnil Vladimira Konstantinova in mu grozil z razrešitvijo. Javno je priznal, da so bili poslanci s Krima pobudniki poziva ruskim vojakom, naj prevzamejo verhovno rado Krima. Bil je eden prvih krimskih voditeljev, ki se je javno zavzel za priključitev Krima Rusiji.

Član zveznega sveta Ruske federacije iz tako imenovane „Republike Krim“.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich (Виктор Алексеевич Озеров)

Datum rojstva: 5.1.1958

Kraj rojstva: Abakan, Kakazija

Predsednik Odbora za varnost in obrambo zveznega sveta Ruske federacije.

1. marca 2014 je Ozerov v imenu Odbora za varnost in obrambo zveznega sveta Ruske federacije v zveznem svetu javno podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich (Андрей Александрович Клишас)

Datum rojstva: 9.11.1972

Kraj rojstva: Sverdlovsk

Predsednik Odbora za ustavno pravo zveznega sveta Ruske federacije.

1. marca 2014 je Klišas v zveznem svetu javno podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini. V javnih izjavah je skušal upravičiti rusko vojaško posredovanje v Ukrajini in trdil, da „ukrajinski predsednik podpira poziv krimskih oblasti predsedniku Ruske federacije, naj pošlje vsestransko pomoč za obrambo državljanov Krima“.

17.3.2014

14.

TOTOONOV, Aleksandr Borisovich (Александр Борисович Тотоонов)

Datum rojstva: 3.4.1957

Kraj rojstva: Ordžonikice, Severna Osetija

Član Odbora zveznega sveta Ruske federacije za mednarodne zadeve.

1. marca 2014 je Totoonov v zveznem svetu javno podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini.

17.3.2014

15.

PANTELEEV, Oleg Evgenevich (Олег Евгеньевич Пантелеев)

Datum rojstva: 21.7.1952

Kraj rojstva: Žitnikovsko, območje Kurgana

Nekdanji prvi namestnik predsednika Odbora za parlamentarne zadeve v zveznem svetu.

1. marca 2014 je Panteleev v zveznem svetu javno podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini.

Trenutno prvi namestnik guvernerja Kurganskega okrožja in vodja delegacije vlade Kurganskega okrožja pri vladi Ruske federacije.

17.3.2014

19.

VITKO, Aleksandr Viktorovich (Александр Викторович Витко)

Datum rojstva: 13.9.1961

Kraj rojstva: Vitebsk (SSR Belorusija)

Poveljnik črnomorske flote, admiral.

Odgovoren za poveljevanje ruskim silam, ki so zasedle ukrajinsko suvereno ozemlje.

17.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (rojena DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина (rojena Дмитриева)

Datum rojstva: 9.12.1954

Kraj rojstva: Buj, območje Kostrome

Nekdanja namestnica predsednika državne dume. Pobudnica in ena od podpornikov nedavnih zakonodajnih predlogov v Rusiji, na podlagi katerih bi se regije drugih držav lahko pridružile Rusiji brez predhodne privolitve njihovih osrednjih oblasti.

Od septembra 2015 je članica zveznega sveta območja Omska.

21.3.2014

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Datum rojstva: 27.10.1965

Kraj rojstva: Leningrad

Nekdanji minister za zadeve Krima. Odgovoren za vključevanje priključene Avtonomne republike Krim v Rusko federacijo.

Trenutno namestnik vodje kabineta ruske vlade, odgovoren za organizacijo dela vladne komisije za socialno-ekonomski razvoj tako imenovane „Republike Krim“.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN (Андрiй Eвгенович Пургiн),

tudi Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич Пургин)

Datum rojstva: 26.1.1972

Kraj rojstva: Doneck

Dejaven udeleženec in organizator separatističnih dejavnosti, koordinator dejavnosti „ruskih turistov“ v Donecku. Soustanovitelj „državljanske pobude Donbas za Evroazijsko unijo“. Do 4. septembra 2015„predsednik“„ljudskega sveta Ljudske republike Doneck“.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

tudi Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Datum rojstva: 9.5.1981 ali 9.5.1982

Kraj rojstva: Makijevka (Doneško okrožje)

Eden od voditeljev Ljudske republike Doneck. Sodeloval je pri zasedbi in okupaciji regionalne uprave. Aktivni uradni govorec separatistov. Do 4. septembra 2015 tako imenovani namestnik predsednika „ljudskega sveta“ tako imenovane „Ljudske republike Doneck“. Od 4. septembra 2015„predsednik“„ljudskega sveta Ljudske republike Doneck“.

29.4.2014

47.

TSYPLAKOV Sergey Gennadevich (Цыплаков Сергей Геннадьевич)

Datum rojstva: 1.5.1983

Kraj rojstva: Harcisk, Doneško okrožje

Eden od voditeljev radikalne ideološke organizacije Ljudska milica Donbasa. Dejavno je sodeloval pri zasedbi več državnih zgradb na območju Donecka.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович Гиркин), (tudi Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)

Datum rojstva: 17.12.1970

Kraj rojstva: Moskva

Identificiran kot uslužbenec glavnega obveščevalnega direktorata generalštaba Oboroženih sil Ruske federacije (GRU). Udeležen je bil pri incidentih v Slovjansku. Vodja ljudskega gibanja „Nova Rusija“. Nekdanji „minister za obrambo“ tako imenovane „Ljudske republike Doneck“.

29.4.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич Козюра)

Datum rojstva: 19.12.1962

Kraj rojstva: Zaporožje

Nekdanji vodja Zveznega urada za migracije za Sevastopol. Odgovoren za sistematično in pospešeno izdajo ruskih potnih listov prebivalcem Sevastopola.

Trenutno pomočnik namestnika predsednika mestnega sveta Sevastopola Mihaila Čaluja.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV, tudi Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович Пономарьов), ali Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Datum rojstva: 2.5.1965

Kraj rojstva: Slovjansk (Doneško okrožje)

Nekdanji samooklicani „ljudski župan“ mesta Slovjansk (do 10. junija 2014). Ponomarjev je Vladimirja Putina pozval, naj pošlje ruske sile, da bi zaščitile mesto, zatem pa še, naj jim dobavi orožje. Pristaši Ponomarjeva so sodelovali pri ugrabitvah (zajeli so Irmo Krat in poročevalca za Vice News Simona Ostrovskega, ki sta bila pozneje izpuščena; zajeli so vojaške opazovalce, napotene na podlagi dokumenta OVSE s srečanja na Dunaju). Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti in politike.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, tudi Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолтович Царьов), ali Oleg Anatolevich TSAREV (Олег Анатольевич Цаpëв)

Datum rojstva: 2.6.1970

Kraj rojstva: Dnjepropetrovsk

Nekdanji član rade; v tej funkciji je javno pozival k ustanovitvi tako imenovane „Zvezne republike Nova Rusija“, sestavljene iz jugovzhodnih ukrajinskih regij. Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti in politike. Nekdanji „predsednik“ tako imenovanega „parlamenta Unije Ljudske republike“ („parlament Nove Rusije“).

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Datum rojstva: 25.7.1972

Kraj rojstva: Moskva

Nekdanji tako imenovani „predsednik vlade Ljudske republike Doneck“; v tej funkciji je bil odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti tako imenovane „vlade Ljudske republike Doneck“ (8. julija 2014 je na primer izjavil, da „naša vojska izvaja posebno operacijo proti ukrajinskim ‚fašistom‘“); podpisnik memoranduma o soglasju o „novoruski uniji“. Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti in politike; vodi „zvezo donbaških prostovoljcev“.

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)

Datum rojstva: 9.10.1975

Nekdanji tako imenovani „de facto namestnik predsednika vlade Ljudske republike Doneck, pristojen za socialne zadeve“. Odgovoren za separatistične „vladne“dejavnosti tako imenovane „vlade Ljudske republike Doneck“.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич Хряков), tudi Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр ВiTалiйович Хряков)

Datum rojstva: 6.11.1958

Kraj rojstva: Doneck

Nekdanji tako imenovani „minister za obveščanje in množično komunikacijo Ljudske republike Doneck“. Član tako imenovanega „ljudskega sveta“„Ljudske republike Doneck“. Odgovoren za proseparatistične propagandne dejavnosti tako imenovane „vlade“„Ljudske republike Doneck“.

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN (Николай Козицын)

Datum rojstva: 20.6.1956 ali 6.10.1956

Kraj rojstva: Dzeržinsk, Doneška regija

Poveljnik kozaških sil.

Poveljuje seperatistom na vzhodu Ukrajine, ki se bojujejo proti ukrajinskim vladnim silam.

12.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Datum rojstva: 23.12.1960

Kraj rojstva: Viselki, območje Krasnodara

Nekdanji upravnik krasnodarske regije.

Vršilec dolžnosti vodje Avtonomne republike Krim mu je podelil odlikovanje „za osvoboditev Krima“ zaradi podpore pri nezakoniti priključitvi Krima. Vršilec dolžnosti vodje Avtonomne republike Krim je tedaj dejal, da je bil navedeni med prvimi, ki so izrazili podporo novemu krimskemu „vodstvu“.

Trenutno minister za kmetijstvo Ruske federacije (od 22. aprila 2015).

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна Губарева),

tudi Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Катерина Юрiйовнa Губарева)

Datum rojstva: 5.7.1983 ali 10.3.1983

Kraj rojstva: Kahovka (Heršovsko okrožje)

Kot nekdanja tako imenovana „ministrica za zunanje zadeve“ je bila odgovorna za obrambo tako imenovane „Ljudske republike Doneck“, s čimer je spodkopavala ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Poleg tega se z njenega računa financirajo nezakonite separatistične skupine. S prevzemom in izvajanjem te funkcije torej podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti in politike.

Članica „ljudskega sveta“ tako imenovane „Ljudske republike Doneck“.

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович Руденко)

Datum rojstva: 21.1.1983

Kraj rojstva: Debalcevo

Povezan z „ljudsko milico v Donbasu“. Med drugim je izjavil, da se bodo še naprej borili v preostalih delih države. Rudenko torej podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Tako imenovani „ljudski poslanec“ (član) v tako imenovanem „ljudskem svetu Ljudske republike Doneck“.

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Datum rojstva: 21.6.1973

Kraj rojstva: Rostovsko okrožje (Rusija)

Nadomestil je Marata Baširova kot tako imenovani „predsednik vlade“ tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“. Pred tem je deloval v milici „vojska jugovzhoda“. Tsypkalov torej podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич Пинчук)

Možni datum rojstva: 27.12.1977

Nekdanji „minister za državno varnost“ tako imenovane „Ljudske republike Doneck“. Povezan z Vladimirjem Antjufejevom, ki je odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti tako imenovane „vlade Ljudske republike Doneck“. Tako podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti in politike. „Izvršni direktor“„zveze donbaških prostovoljcev“.

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Datum rojstva: 23.9.1976

Kraj rojstva: Moskva

Predstavnik tako imenovane „Ljudske republike Doneck“ v Moskvi. V svojih izjavah je med drugim govoril o pripravljenosti milic, da se vključijo v gverilsko vojno in zasežejo sisteme orožja ukrajinskih oboroženih sil. Tako podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Eden od voditeljev „zveze donbaških prostovoljcev“.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич Шеремет)

Datum rojstva: 23.5.1971

Kraj rojstva: Džankoj

Tako imenovani „prvi namestnik predsednika vlade“ Krima. Šeremet je imel ključno vlogo pri organizaciji in izvedbi referenduma o združitvi Krima z Rusijo 16. marca. V času referenduma je Šeremet domnevno poveljeval promoskovskim „silam za samoobrambo“ Krima. Tako podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Datum rojstva: 7.1.1972

Kraj rojstva: Pavlov na Nevi

Prva namestnica predsednika odbora za zunanje zadeve v državni dumi. Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprla osnutek zveznega ustavnega zakona „o vključitvi Republike Krim v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih subjektov v okviru Ruske federacije – Republike Krim in mesta z zveznim statusom Sevastopol“.

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (tudi Sergey Kozyakov) (Сергей Козьяков)

Datum rojstva: 29.9.1982

Kot nekdanji „vodja centralne volilne komisije Luganska“ je bil odgovoren za organizacijo tako imenovanih „volitev“2. novembra 2014 v tako imenovani „Ljudski republiki Lugansk“. Te „volitve“ so v nasprotju z ukrajinskim pravom, zato so nezakonite. Oktobra 2015 je bil imenovan za „ministra za pravosodje“ tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije ter z organizacijo nezakonitih „volitev“ torej dejavno podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (tudi Oleh AKIMOV) (Олег Константинович Акимов)

Datum rojstva: 15.9.1981

Kraj rojstva: Lugansk

Namestnik vodje „gospodarske unije Luganska“ v „nacionalnem svetu“„Ljudske republike Lugansk“. Kandidiral je na tako imenovanih „volitvah“2. novembra 2014 na mesto „predsednika“ tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“. Te „volitve“ so v nasprotju z ukrajinskim pravom, zato so nezakonite. Od leta 2014 je „vodja“ tako imenovane „zveze sindikatov“„Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije ter z vložitvijo uradne kandidature na nezakonitih „volitvah“ torej dejavno podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

tudi Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович Семенов)

Datum rojstva: 3.2.1963

Kraj rojstva: Moskva

Nekdanji „namestnik predsednika vlade, pristojen za finance“ tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej dejavno podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV (Олег Бугров)

Datum rojstva: 29.8.1969

Nekdanji „obrambni minister“ tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej dejavno podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

29.11.2014

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV, tudi Fritz, Serbian (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Datum rojstva: 30.4.1991 ali 30.1.1991

Kraj rojstva: Sankt Peterburg

Poveljnik enote „Rusič“, oborožene separatistične skupine, vpletene v spopade v vzhodni Ukrajini.

V tej funkciji dejavno podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV (tudi Motorola)

(ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ) (tudi Моторoла)

Datum rojstva: 2.2.1983

Kraj rojstva: Uhta, Komi

Poveljnik „bataljona Šparta“, oborožene separatistične skupine, vpletene v spopade v vzhodni Ukrajini.

V tej funkciji dejavno podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович Басурин)

Datum rojstva: 27.6.1966 ali 21.6.1966

Kraj rojstva: Doneck

Tako imenovani „namestnik poveljnika“ na Ministrstvu za obrambo tako imenovane „Ljudske republike Doneck“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije torej dejavno podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)

Datum rojstva: 20.5.1972 ali 30.5.1972

Kraj rojstva: Lugansk

Nekdanji tako imenovani „minister za pravosodje“ nezakonite tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“. Od oktobra 2015 predsednik „centralne volilne komisije“ tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije torej dejavno podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ), tudi KUZOVLEV

 

Tako imenovani vrhovni poveljnik ljudske milice tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej dejavno podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabiliziral.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Datum rojstva: 20.11.1988

Kraj rojstva: Krasnoarmejsk

Nekdanja tako imenovana „ministrica za pravosodje“ tako imenovane „Ljudske republike Doneck“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej dejavno podpirala dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович Мануйлов)

Datum rojstva: 5.1.1967

Tako imenovani „minister za prihodke in davke“ tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije torej dejavno podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA (Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Datum rojstva: 10.12.1976

Nekdanja tako imenovana „ministrica za gospodarski razvoj in trgovino“ tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej dejavno podpirala dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirala.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович Бахин)

Datum rojstva: 8.5.1956

Kraj rojstva: Kaunas, Litva

Kot nekdanji prvi namestnik ministra za obrambo (do 17. novembra 2015) je sodeloval pri napotitvi ruskih enot v Ukrajino.

V tej funkciji – v skladu s trenutno strukturo ruskega Ministrstva za obrambo – sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politike ruske vlade. Ta politika ogroža ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Datum rojstva: 9.11.1963

Kraj rojstva: NDR (DDR)

Od 10. novembra 2015 poveljnik zahodnega vojaškega območja. Nekdanji direktor glavnega operativnega oddelka in namestnik vodje generalštaba oboroženih sil Ruske federacije. Dejavno sodeluje pri oblikovanju in izvajanju vojaške kampanje ruskih sil v Ukrajini.

V skladu s priznanimi dejavnostmi generalštaba izvaja operativni nadzor nad oboroženimi silami ter tako dejavno sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politike ruske vlade, ki ogroža ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.2.2015

SEZNAM SUBJEKTOV

 

Ime

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Državno unitarno podjetje Republike Krim „Chernomorneftegaz“ (prej imenovano PJSC Chernomorneftegaz)

„Krimski parlament“ je 17. marca 2014 sprejel resolucijo, v kateri je razglasil zaseg premoženja podjetja Chernomorneftegaz s strani „Krimske republike“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. 29. novembra 2014 je bilo ponovno registrirano kot državno unitarno podjetje Republike Krim „Chernomorneftegaz“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ“). Ustanovitelj: Ministrstvo Republike Krim za goriva in energijo (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

12.5.2014

2.

Družba z omejeno odgovornostjo „Pristanišče Feodosia“ (prej imenovana Feodosia)

„Krimski parlament“ je 17. marca 2014 sprejel resolucijo, v kateri je razglasil zaseg premoženja podjetja Feodosia s strani „Krimske republike“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. 9. februarja 2015 je bilo ponovno registrirano kot družba z omejeno odgovornostjo „Pristanišče Feodosia“ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ПОРТ ФЕОДОСИЯ“). Ustanovitelj: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский).

12.5.2014

10.

Tako imenovana „ljudska milica v Donbasu“„Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса“

Nezakonita oborožena separatistična skupina, odgovorna za boj proti silam ukrajinske vlade v vzhodni Ukrajini, s čimer ogroža stabilnost oziroma varnost Ukrajine.

Med drugim je ta militantna skupina na začetku aprila 2014 prevzela nadzor nad več vladnimi poslopji v vzhodni Ukrajini ter tako ogrožala ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Njen nekdanji vodja Pavel Gubarev je skupaj s proruskimi silami zavzel vladno poslopje v Donecku in se oklical za „ljudskega guvernerja“.

25.7.2014

13.

Državno unitarno podjetje mesta Sevastopol „Sevastopolsko morsko pristanišče“ (prej imenovano državno podjetje „Sevastopolsko komercialno morsko pristanišče“ Государственное предприятие „Севастопольский морской торговый порт“ Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port)

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Krimski parlament“ je 17. marca 2014 sprejel resolucijo št. 1757-6/14 „o nacionalizaciji nekaterih podjetij, ki pripadajo ukrajinskemu ministrstvu za infrastrukturo oziroma kmetijstvo“, v kateri je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada podjetju „Sevastopolsko komercialno morsko pristanišče“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. Po prometu je to največje komercialno morsko pristanišče na Krimu. 6. junija 2014 je bilo ponovno registrirano kot državno unitarno podjetje mesta Sevastopol „Sevastopolsko morsko pristanišče“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ „СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ“). Ustanovitelj: vlada Sevastopola (Правительство Севастополя).

25.7.2014

14.

Družba z omejeno odgovornostjo „Morsko pristanišče mesta Kerč“/„Kamysh-Burun“ (prej imenovano državno podjetje „Komercialno morsko pristanišče mesta Kerč“ Государственное предприятие „Керченский морской торговый порт“ Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port)

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Krimski parlament“ je 17. marca 2014 sprejel resolucijo št. 1757-6/14 „o nacionalizaciji nekaterih podjetij, ki pripadajo ukrajinskemu ministrstvu za infrastrukturo oziroma kmetijstvo“, 26. marca 2014 pa resolucijo št. 1865-6/14 „o državnem podjetju Krimska morska pristanišča“ („О Государственном предприятии ‚Крьмские морские порть‘“), v kateri je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada državnemu podjetju „Komercialno morsko pristanišče mesta Kerč“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. Po prometu je to drugo največje komercialno morsko pristanišče na Krimu. 9. decembra 2014 je bilo ponovno registrirano kot družba z omejeno odgovornostjo „Morsko pristanišče mesta Kerč“„Kamysh-Burun“ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ ‚КАМЫШ-БУРУН‘“). Ustanovitelji: družba z omejeno odgovornostjo „Vostok-Capital“, registrirana v Donecku v Ukrajini (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК КЭПИТАЛ“); družba z omejeno odgovornostjo „Vostok“, registrirana v Donecku v Ukrajini (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК“); družba z omejeno odgovornostjo „Altcom Invest-Stroi“, registrirana v Donecku v Ukrajini (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ“) in družba z omejeno odgovornostjo „Altcom-Beton“, registrirana v Borispolu v Ukrajini (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ-БЕТОН“).

25.7.2014

15.

Državno unitarno podjetje Republike Krim „Universal-Avia“ (prej imenovano državno podjetje Universal-Avia Государственное предприятие „Универсал-Авиа“ Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia“)

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo krimskega parlamenta“ je 24. marca 2014 sprejelo sklep „o državnem podjetju Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia“ („О Государственном предприятии ‚Универсал-Авиа‘)“ št. 1794-6/14, v katerem je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada državnemu podjetju „Universal-Avia“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. 15. januarja 2015 je bilo ponovno registrirano kot državno unitarno podjetje Republike Krim „Universal-Avia“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „УНИВЕРСАЛ-АВИА“). Ustanovitelj: Ministrstvo republike Krim za promet (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

16.

Zvezno proračunsko podjetje „Zdravilišče Nižnja Oreanda“ urada predsednika Ruske federacije (prej imenovano Letovišče „Nižnja Oreanda“ Санаторий „Нижняя Ореанда“)

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo krimskega parlamenta“ je 21. marca 2014 sprejelo sklep „o vprašanjih ustanovitve Združenja zdravilišč in letovišč“ št. 1767-6/14, v katerem je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada letovišču „Nižnja Oreanda“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. 9. oktobra 2014 je bilo ponovno registrirano kot zvezno proračunsko podjetje „Zdravilišče Nižnja Oreanda“ urada predsednika Ruske federacije (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ „САНАТОРИЙ ‚НИЖНЯЯ ОРЕАНДА‘“УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Ustanovitelj: urad predsednika Ruske federacije (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

18.

Zvezno proračunsko podjetje „Proizvajalsko-kmetijsko združenje ‚Massandra‘“ urada predsednika Ruske federacije (prej imenovano državni koncern „Državno združenje proizvajalcev ‚Massandra‘“ Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра“ Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye „Massandra“)

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo krimskega parlamenta“ je 9. aprila 2014 sprejelo sklep št. 1991-6/14 „o spremembi resolucije državnega sveta Republike Krim“ z dne 26. marca 2014 št. 1836-6/14 „o nacionalizaciji premoženja podjetij, ustanov in organizacij kmetijske industrije na ozemlju Republike Krim“, v katerem je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada državnemu koncernu „Državno združenje proizvajalcev ‚Massandra‘“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. 1. avgusta 2014 je bilo ponovno registrirano kot zvezno proračunsko podjetje „Proizvajalsko-kmetijsko združenje ‚Massandra‘“ urada predsednika Ruske federacije (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ‚МАССАНДРА‘УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“). Ustanovitelj: urad predsednika Ruske federacije (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

19.

Državno unitarno podjetje Republike Krim „Državni vinogradniški zavod ‚Magarač‘“ (prej imenovano „državno podjetje Magarač državnega vinogradniškega zavoda“ Государственное предприятие Агрофирма „Магарач“ Национального института винограда и вина „Магарач“ Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach“)

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo krimskega parlamenta“ je 9. aprila 2014 sprejelo sklep št. 1991-6/14 „o spremembi resolucije državnega sveta Republike Krim“ z dne 26. marca 2014 št. 1836-6/14 „o nacionalizaciji premoženja podjetij, ustanov in organizacij kmetijske industrije na ozemlju Ropublike Krim“, v katerem je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada državnemu podjetju „Magarač“ državnega vinogradniškega zavoda („Gosudarstvenoye predpriyatiye“ Agrofirma Magarach „nacionalnogo instituta vinograda i vina Magarach“). To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. 15. januarja 2015 je bilo ponovno registrirano kot državno unitarno podjetje Republike Krim „Državni vinogradniški zavod ‚Magarač‘“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА ‚МАГАРАЧ‘“). Ustanovitelj: Ministrstvo Republike Krim za kmetijstvo (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

20.

Državno unitarno podjetje Republike Krim „Tovarna penečega vina ‚Novij svet‘“ (prej imenovano državno podjetje „Tovarna penečega vina Novij svet“ Государственное предприятиеЗавод шампанских вин „Новый свет“ Gosudarstvenoye predpriyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet“)

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo krimskega parlamenta“ je 9. aprila 2014 sprejelo sklep št. 1991-6/14 „o spremembi resolucije državnega sveta Republike Krim“ z dne 26. marca 2014 št. 1836-6/14 „o nacionalizaciji premoženja podjetij, ustanov in organizacij kmetijske industrije na ozemlju Republike Krim“, v katerem je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada državnemu podjetju „Tovarna penečega vina Novij svet“ („Zavod shampanskykh vin Novy Svet“). To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. 4. januarja 2015 je bilo ponovno registrirano kot državno unitarno podjetje Republike Krim „Tovarna penečega vina ‚Novij svet‘“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН ‚НОВЫЙ СВЕТ‘“). Ustanovitelj: Ministrstvo Republike Krim za kmetijstvo (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Po nezakoniti priključitvi Krima je Russian national commercial bank (RNCB) prešla v popolno last tako imenovane „Republike Krim“. Postala je glavni akter na trgu, čeprav pred priključitvijo Krima tam sploh ni bila prisotna. Z nakupom ali prevzemom podružnic bank, ki so prej delovale na Krimu in so se od tam umaknile, je RNCB materialno in finančno podpirala dejavnosti ruske vlade v zvezi s priključitvijo Krima k Ruski federaciji, s čimer je spodkopavala ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

30.7.2014


12.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/18


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2016/354

z dne 11. marca 2016

o izvajanju člena 17(1) Uredbe (EU) št. 224/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 224/2014 z dne 10. marca 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki (1) in zlasti člena 17(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 10. marca 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 224/2014.

(2)

Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ustanovljen v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 2127 (2013), je 7. marca 2016 dodal eno osebo in en subjekt na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi.

(3)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 224/2014 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 224/2014 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2016

Za Svet

Predsednik

A.G. KOENDERS


(1)  UL L 70, 11.3.2014, str. 1.


PRILOGA

V Prilogo I k Uredbi (EU) št. 224/2014 se dodata naslednja vnosa:

A.   Osebe

„9.

Joseph KONY (alias: (a) Kony (b) Joseph Rao Kony (c) Josef Kony (d) Le Messie sanglant)

Naziv: Poveljnik Gospodove odporniške vojske

Datum rojstva: (a) 1959 (b) 1960 (c) 1961 (d) 1963 (e) 18 sep. 1964 (f) 1965 (g) (avg. 1961) (h) (jul. 1961) (i) 1. jan 1961 (j) (apr. 1963)

Kraj rojstva: (a) vas Palaro, župnija Palaro, okrožje Omoro, okoliš Gulu, Uganda (b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda (c) Atyak, Uganda

Državljanstvo: ugandski potni list

Naslov: (a) Vakaga, Srednjeafriška republika (b) Haute-Kotto, Srednjeafriška republika (c) Basse-Kotto, Srednjeafriška republika (d) Haut-Mbomou, Srednjeafriška republika (e) Mbomou, Srednjeafriška republika (f) Haut-Uolo, Demokratična republika Kongo (g) Bas-Uolo, Demokratična republika Kongo (h) (Prijavljeni naslov: Kafia Kingi (območje na meji med Sudanom in Južnim Sudanom, katerega končni status še ni določen). Od januarja 2015 naj bi bilo iz Sudana domnevno izgnanih 500 pripadnikov Gospodove odporniške vojske.

Datum uvrstitve na seznam: 7. marec 2016.

Drugi podatki:

Kony je ustanovitelj in vodja Gospodove odporniške vojske (Lord's Resistance Army – LRA) (glej vnos pod 2). LRA je pod njegovim poveljstvom ugrabila, ubila in pohabila na tisoče civilistov po vsej Srednji Afriki. Odgovorna je za ugrabitve, razselitve in uboje stotin posameznikov v Srednjeafriški republiki in izvajanje spolnega nasilja ter ropa in uničuje civilno lastnino. Ime očeta: Luizi Obol. Ime matere: Nora Obol.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Joseph Kony je bil na seznam uvrščen 7. marca 2016 na podlagi odstavkov 12 in 13(b), (c), in (d) Resolucije 2262 (2016), ker je ‚sodel[-oval] pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki ali jih podpira[-l]‘, ‚sodel[-oval] pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj, s katerimi se krši mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo ali s katerimi se zlorabljajo ali kršijo človekove pravice v Srednjeafriški republiki, vključno z dejanji, ki vključujejo spolno nasilje, napadi na civiliste, napadi na podlagi etnične ali verske pripadnosti žrtev, napadi na šole in bolnišnice ter ugrabitvami in prisilnim izseljevanjem‘, ‚novači[-l] ali izkorišča[-l] otroke v oboroženih spopadih v Srednjeafriški republiki in s tem krši[-l] veljavno mednarodno pravo‘; in ‚podpira[-l] oborožene skupine ali kriminalne združbe s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov ali trgovine z njimi v Srednjeafriški republiki, vključno z diamanti, zlatom ter prosto živečimi živalmi in proizvodi iz njih‘.

Dodatne informacije:

Kony je ustanovitelj LRA, velja za ustanovitelja te skupine ter njenega verskega voditelja, predsednika in vrhovnega poveljnika. LRA se je pojavila na severu Ugande v osemdesetih letih ter ugrabila, ubila in pohabila že na tisoče civilistov po vsej Srednji Afriki. Kony je zaradi vse večjega vojaškega pritiska v letih 2005 in 2006 ukazal umik LRA iz Ugande. Od takrat je ta skupina dejavna v Demokratični republiki Kongo, Srednjeafriški republiki, Južnem Sudanu in domnevno tudi v Sudanu.

Kony kot njen voditelj oblikuje in izvršuje strategijo LRA, vključno s trajnimi povelji za napadanje in nasilje nad civilnimi prebivalci. Od leta 2013 LRA pod poveljstvom Josepha Konyja izvaja ugrabitve, razselitve in uboje stotin posameznikov, pa tudi spolno nasilje po vsej Srednjeafriški republiki, ter ropa in uničuje civilno lastnino. LRA je prisotna predvsem na vzhodu Srednjeafriške republike in domnevno tudi na območju Kafia Kingi na meji med Sudanom in Južnim Sudanom, katerega končni status še ni določen, a je pod vojaškim nadzorom te skupine, kjer napada vasi ter pleni hrano in zaloge. Borci nastavljajo zasede in napadajo varnostne sile, ki jim med odzivanjem na napade LRA kradejo opremo, poleg tega pa so tarče napadov LRA tudi vasi brez vojaške prisotnosti, ki jih ropajo. LRA je prav tako okrepila napade na rudnike diamantov in zlata.

Mednarodno kazensko sodišče je izdalo nalog za prijetje Konyja. To sodišče ga obtožuje 12 zločinov zoper človečnost, vključno z umori, zasužnjevanjem, spolnim zasužnjevanjem, posilstvi ter nečloveškimi dejanji povzročanja hudih telesnih poškodb in bolečin, kakor tudi 21 vojnih zločinov, vključno z umori, krutim ravnanjem s civilnim prebivalstvom, napadom, namerno uperjenim proti civilnemu prebivalstvu, plenjenjem, napeljevanjem k posilstvu in prisilnim novačenjem otrok, mlajših od 15 let, z ugrabitvami.

Kony je uporniškim borcem izdal trajno povelje za ropanje tradicionalnih rudarjev diamantov in zlata na vzhodu Srednjeafriške republike. Po napadih naj bi njegova skupina nekatere od rud prepeljala v Sudan ali z njimi trgovala z lokalnim prebivalstvom in člani nekdanjega zavezništva Séléka.

Kony je svojim borcem tudi ukazal, naj nezakonito lovijo slone v narodnem parku Garamba v Demokratični republiki Kongo, od koder naj bi slonje okle prek vzhoda Srednjeafriške republike prevažali v Sudan, tam pa naj bi jih višji uradniki LRA domnevno prodajali ter pri tem trgovali s sudanskimi trgovci in lokalnimi uradniki. Trgovina s slonovino za Konyjevo skupino predstavlja pomemben vir dohodka. Od januarja 2015 naj bi bilo iz Sudana domnevno izgnanih 500 pripadnikov Gospodove odporniške vojske.“

B.   Subjekti

„2.

GOSPODOVA ODPORNIŠKA VOJSKA – LORD'S RESISTANCE ARMY (alias: (a) LRA (b) Lord's Resistance Movement (LRM) (c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)

Naslov: (a) Vakaga, Srednjeafriška republika (b) Haute-Kotto, Srednjeafriška republika (c) Basse-Kotto, Srednjeafriška republika (d) Haut-Mbomou, Srednjeafriška republika (e) Mbomou, Srednjeafriška republika (f) Haut-Uolo, Demokratična republika Kongo (g) Bas-Uolo, Demokratična republika Kongo (h) (Prijavljeni naslov: Kafia Kingi (območje na meji med Sudanom in Južnim Sudanom, katerega končni status še ni določen). Od januarja 2015 naj bi bilo iz Sudana domnevno izgnanih 500 pripadnikov Gospodove odporniške vojske.

Datum uvrstitve na seznam: 7. marec 2016.

Drugi podatki: LRA se je pojavila na severu Ugande v osemdesetih letih. Ugrabila, ubila in pohabila je že na tisoče civilistov po vsej Srednji Afriki, med njimi na stotine v Srednjeafriški republiki. Njen voditelj je Joseph Kony.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Gospodova odporniška vojska je bila na seznam uvrščena 7. marca 2016 na podlagi odstavkov 12 in 13(b), (c) in (d) Resolucije 2262 (2016), ker je ‚sodel[-ovala] pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki ali jih podpira[-la]‘, ‚sodel[-ovala] pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj, s katerimi se krši mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo ali s katerimi se zlorabljajo ali kršijo človekove pravice v Srednjeafriški republiki, vključno z dejanji, ki vključujejo spolno nasilje, napadi na civiliste, napadi na podlagi etnične ali verske pripadnosti žrtev, napadi na šole in bolnišnice ter ugrabitvami in prisilnim izseljevanjem‘, ‚novači[-la] ali izkorišča[-la] otroke v oboroženih spopadih v Srednjeafriški republiki in s tem krši[-la] veljavno mednarodno pravo‘; in ‚podpira[-la] oborožene skupine ali kriminalne združbe s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov ali trgovine z njimi v Srednjeafriški republiki, vključno z diamanti, zlatom ter prosto živečimi živalmi in proizvodi iz njih‘.

Dodatne informacije:

LRA se je pojavila na severu Ugande v osemdesetih letih ter ugrabila, ubila in pohabila že na tisoče civilistov po vsej Srednji Afriki. Njen voditelj Joseph Kony je zaradi vse večjega vojaškega pritiska v letih 2005 in 2006 ukazal umik LRA iz Ugande. Od takrat je ta skupina dejavna v Demokratični republiki Kongo, Srednjeafriški republiki, Južnem Sudanu in menda tudi Sudanu.

Od leta 2013 LRA izvaja ugrabitve, razselitve, in uboje stotin posameznikov, pa tudi spolno nasilje po vsej Srednjeafriški republiki, ter ropa in uničuje civilno lastnino. LRA je prisotna predvsem na vzhodu Srednjeafriške republike in domnevno tudi na območju Kafia Kingi na meji med Sudanom in Južnim Sudanom, katerega končni status še ni določen, a je pod vojaškim nadzorom te skupine, kjer napada vasi ter pleni hrano in zaloge. Borci nastavljajo zasede in napadajo varnostne sile, ki jim med odzivanjem na napade LRA kradejo opremo, poleg tega pa so tarče napadov LRA tudi vasi brez vojaške prisotnosti, ki jih ropajo. LRA je okrepila napade na rudnike diamantov in zlata.

Enote LRA pogosto spremljajo ujetniki, ki so prisiljeni delati kot nosači, kuharji in spolni sužnji. Ta skupina izvaja seksistično nasilje, vključno s posilstvi žensk in mladih deklet.

Decembra 2013 je LRA v Haute-Kotto ugrabila na ducate ljudi. Skupina naj bi bila od začetka leta 2014 vpletena v ugrabitve stotin civilistov v Srednjeafriški republiki.

Njeni borci so v začetku leta 2014 večkrat napadli Obo v prefekturi Haut-Mbomou na vzhodu Srednjeafriške republike.

Skupina je med majem in julijem 2014 še naprej napadala Obo in druge kraje na jugovzhodu Srednjeafriške republike ter med drugim v začetku junija izvedla tudi očitno usklajene napade in ugrabitve v prefekturi Mbomou.

Vsaj od leta 2014 dalje je vključena v nezakonit lov na slone in nezakonito trgovino z njimi, s čimer se financira. Domnevno nezakonito trguje s slonovino iz narodnega parka Garamba na severu Demokratične republike Kongo, s katero v Darfurju trguje v zameno za orožje in zaloge. Nezakonito ulovljene slonje okle naj bi prek Srednjeafriške republike prevažala za prodajo v sudanski Darfur. Poleg tega naj bi Kony v začetku leta 2014 borcem LRA ukazal ropanje rudarjev diamantov in zlata na vzhodu Srednjeafriške republike, da bi plen lahko prepeljali v Sudan. Od januarja 2015 naj bi bilo iz Sudana domnevno izgnanih 500 pripadnikov Gospodove odporniške vojske.

V začetku februarja 2015 so borci LRA, oboroženi s težkim orožjem, ugrabili civiliste v Kpangbayangi, Haut-Mbomou, ter ukradli hrano.

20. aprila 2015 je zaradi napada na Ndambissouo na jugovzhodu Srednjeafriške republike in ugrabitve tamkajšnjih otrok zbežala večina prebivalcev te vasi. LRA je v začetku julija 2015 napadla več vasi v prefekturi Haute-Kotto na jugu države; med napadi je ropala, izvajala nasilje zoper civiliste, požigala hiše in ugrabljala.

Napadi, ki se pripisujejo LRA, so od januarja 2016 vse pogostejši v prefekturah Mbomou, Haut-Mbomou in Haute-Kotto ter zlasti usmerjeni na rudarska območja v Haute-Kotto. Pri teh napadih prihaja do ropanja, nasilja zoper civiliste, uničevanja lastnine in ugrabitev. Zaradi njih se prebivalstvo razseljuje, vključno z okoli 700 osebami, ki so se zatekle v Brio.“


12.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/22


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/355

z dne 11. marca 2016

o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za želatino, kolagen in visoko rafinirane proizvode živalskega izvora, namenjene za prehrano ljudi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (1) in zlasti člena 10(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 853/2004 določa posebna higienska pravila za živila živalskega izvora za nosilce živilske dejavnosti. Navedena uredba zlasti določa, da morajo nosilci živilske dejavnosti zagotoviti skladnost s posebnimi zahtevami za surovine za proizvodnjo želatine in kolagena, namenjenih za prehrano ljudi.

(2)

Zagotoviti je treba, da surovine za proizvodnjo želatine in kolagena za prehrano ljudi izhajajo iz virov, ki izpolnjujejo zahteve glede javnega zdravja in zdravja živali, določene v zakonodaji Unije.

(3)

Unija je močno odvisna od uvoza surovin za proizvodnjo želatine in kolagena. Obrati, ki proizvajajo navedene surovine, izvajajo posebne postopke, da izključijo tveganja za javno zdravje in zdravje živali, povezana z navedenimi surovinami. Zato je primerno, da se navedeni postopki dovolijo pred dajanjem na trg v Uniji.

(4)

Primerno je prilagoditi zahteve za proizvodni postopek za kolagen, da se omogočijo praktične spremembe, kadar sprememba ne privede do drugačne ravni varovanja javnega zdravja.

(5)

Analizne metode za preverjanje mejnih vrednosti ostankov v želatini in kolagenu bi bilo treba prilagoditi najprimernejšim in najbolj nedavno potrjenim metodam.

(6)

Za zagotovitev varnosti nekaterih visoko rafiniranih proizvodov, za zagotovitev izvrševanja določb EU in zagotovitev poštene konkurence na področju surovin, ki izvirajo iz Unije in tretjih držav, je primerno uskladiti pogoje in določiti posebne zahteve za proizvodnjo nekaterih visoko rafiniranih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi. Uvoz drugih proizvodov živalskega izvora, za katere Priloga III k Uredbi (ES) št. 853/2004 ne določa posebnih zahtev, je še vedno dovoljen v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1079/2013 (2).

(7)

Prilogo III k Uredbi (ES) št. 853/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 853/2004 se spremeni:

1.

oddelek XIV se spremeni:

(a)

točka 4 v poglavju I se nadomesti z naslednjim:

„4.

(a)

Surovine, ki niso bile drugače konzervirane kot z ohlajevanjem, zamrzovanjem ali hitrim zamrzovanjem, morajo izhajati iz obratov, registriranih ali odobrenih skladno z Uredbo (ES) št. 852/2004 ali v skladu s to uredbo.

(b)

Lahko se uporabljajo naslednje obdelane surovine:

(i)

kosti, razen snovi s specifičnim tveganjem, kot so opredeljene v členu 3(1)(g) Uredbe (ES) št. 999/2001, ki izhajajo iz obratov, ki jih nadzoruje in na seznam uvrsti pristojni organ, ter ki so bile obdelane po enem od naslednjih postopkov:

zdrobijo se na približno 15 mm velike koščke in razmastijo z vročo vodo pri temperaturi najmanj 70 °C za vsaj 30 minut, najmanj 80 °C za vsaj 15 minut ali najmanj 90 °C za vsaj 10 minut, nato se ločijo ter sperejo in sušijo vsaj 20 minut s tokom vročega zraka z začetno temperaturo najmanj 350 °C ali vsaj 15 minut s tokom vročega zraka z začetno temperaturo nad 700 °C,

sušijo se na soncu najmanj 42 dni pri povprečni temperaturi vsaj 20 °C,

obdelajo se s kislino, tako da je vrednost pH v sredici vzdrževana pod 6 vsaj eno uro pred sušenjem;

(ii)

kože z dlako ali brez dlake farmsko gojenih prežvekovalcev, prašičev, perutnine in divjadi, ki izhajajo iz obratov, ki jih nadzoruje in na seznam uvrsti pristojni organ, ter ki so bile obdelane po enem od naslednjih postopkov:

obdelajo se z alkalijo za vzpostavitev vrednosti pH > 12 v sredici, nato pa se solijo vsaj sedem dni,

sušijo se vsaj 42 dni pri temperaturi vsaj 20 °C,

obdelajo se s kislino, tako da je vrednost pH v sredici vzdrževana pod 5 najmanj eno uro,

v celoti se obdelajo z alkalijo pri pH > 12 vsaj 8 ur;

(iii)

kosti, razen snovi s specifičnim tveganjem, opredeljene v členu 3(1)(g) Uredbe (ES) št. 999/2001, kože z dlako ali brez dlake farmsko gojenih prežvekovalcev, prašičev, perutnine, rib in divjadi, ki so bile obdelane drugače kot po postopkih iz točke (i) ali (ii) in ki izhajajo iz obratov, registriranih ali odobrenih skladno z Uredbo (ES) št. 852/2004 ali v skladu s to uredbo.

Za namene prvih dveh alinej točke (b)(ii) trajanje obdelav lahko vključuje čas prevoza.

Obdelane surovine iz točk (b)(i) in (b)(ii) morajo biti pridobljene iz:

domačih in farmsko gojenih prežvekovalcev, prašičev in perutnine, ki so bili zaklani v klavnici in za trupe katerih je bilo na podlagi pregledov ante mortem in post mortem ugotovljeno, da so primerni za prehrano ljudi, ali

ubite divjadi, za katerih trupe je bilo na podlagi pregledov post mortem ugotovljeno, da so primerni za prehrano ljudi.“

(b)

V poglavju II se doda naslednja točka 3:

„3.

Po veterinarskih pregledih, določenih v Direktivi 97/78/ES, in brez poseganja v pogoje iz člena 8(4) navedene direktive je treba surovine za proizvodnjo želatine za prehrano ljudi, za katere se zahteva veterinarsko spričevalo, pripeljati neposredno do obrata v namembnem kraju.

Sprejmejo se vsi varnostni ukrepi, vključno z varnim odstranjevanjem živalskih stranskih proizvodov, odpadkov, neuporabljenih ali odvečnih snovi, da se prepreči tveganje širjenja bolezni na živali.“

(c)

Poglavje IV se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE IV: ZAHTEVE ZA KONČNE PROIZVODE

Nosilci živilske dejavnosti morajo zagotoviti, da želatina izpolnjuje naslednje mejne vrednosti ostankov.

Ostanek

Mejna vrednost

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (Evropska farmakopeja, zadnja izdaja)

50 ppm

H2O2 (Evropska farmakopeja, zadnja izdaja)

10 ppm“

2.

Oddelek XV se spremeni:

(a)

v uvodu se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

Nosilci živilske dejavnosti, ki proizvajajo kolagen, morajo zagotoviti skladnost z zahtevami iz tega oddelka. Brez poseganja v druge določbe morajo biti proizvodi, pridobljeni iz kolagena, proizvedeni iz kolagena, ki izpolnjuje zahteve iz tega oddelka.“;

(b)

točka 4 v poglavju I se nadomesti z naslednjim:

„4.

(a)

Surovine, ki niso bile drugače konzervirane kot z ohlajevanjem, zamrzovanjem ali hitrim zamrzovanjem, morajo izhajati iz obratov, registriranih ali odobrenih skladno z Uredbo (ES) št. 852/2004 ali v skladu s to uredbo.

(b)

Lahko se uporabljajo naslednje obdelane surovine:

(i)

kosti, razen snovi s specifičnim tveganjem, kot so opredeljene v členu 3(1)(g) Uredbe (ES) št. 999/2001, ki prihajajo iz obratov, ki jih nadzoruje in na seznam uvrsti pristojni organ, ter ki so bile obdelane po enem od naslednjih postopkov:

zdrobijo se na približno 15 mm velike koščke in razmastijo z vročo vodo pri temperaturi najmanj 70 °C za vsaj 30 minut, najmanj 80 °C za vsaj 15 minut ali najmanj 90 °C za vsaj 10 minut, nato se ločijo ter sperejo in sušijo vsaj 20 minut s tokom vročega zraka z začetno temperaturo najmanj 350 °C ali vsaj 15 minut s tokom vročega zraka z začetno temperaturo nad 700 °C,

sušijo se na soncu najmanj 42 dni pri povprečni temperaturi vsaj 20 °C,

obdelajo se s kislino, tako da je vrednost pH v sredici vzdrževana pod 6 vsaj eno uro pred sušenjem;

(ii)

kože z dlako ali brez dlake farmsko gojenih prežvekovalcev, prašičev, perutnine in divjadi, ki izhajajo iz obratov, ki jih nadzoruje in na seznam uvrsti pristojni organ, ter ki so bile obdelane po enem od naslednjih postopkov:

obdelajo se z alkalijo za vzpostavitev vrednosti pH > 12 v sredici, nato pa se solijo vsaj sedem dni,

sušijo se vsaj 42 dni pri temperaturi vsaj 20 °C,

obdelajo se s kislino, tako da je vrednost pH v sredici vzdrževana pod 5 najmanj eno uro,

v celoti se obdelajo z alkalijo pri pH > 12 vsaj 8 ur;

(iii)

kosti, razen snovi s specifičnim tveganjem, opredeljene v členu 3(1)(g) Uredbe (ES) št. 999/2001, kože z dlako ali brez dlake farmsko gojenih prežvekovalcev, prašičev, perutnine, rib in divjadi, ki so bile obdelane drugače kot po postopkih iz točke (i) ali (ii) in ki prihajajo iz obratov, registriranih ali odobrenih skladno z Uredbo (ES) št. 852/2004 ali v skladu s to uredbo.

Za namene prvih dveh alinej točke (b)(ii) trajanje obdelav lahko vključuje čas prevoza.

Obdelane surovine iz točke (b) morajo biti pridobljene iz:

domačih in farmsko gojenih prežvekovalcev, prašičev in perutnine, ki so bili zaklani v klavnici in za trupe katerih je bilo na podlagi pregledov ante mortem in post mortem ugotovljeno, da so primerni za prehrano ljudi, ali

ubite divjadi, za katerih trupe je bilo na podlagi pregledov post mortem ugotovljeno, da so primerni za prehrano ljudi.“;

(c)

v poglavju II se doda naslednja točka 3:

„3.

Po veterinarskih pregledih, določenih v Direktivi 97/78/ES, in brez poseganja v pogoje iz člena 8(4) navedene direktive je treba surovine za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi, za katere se zahteva veterinarsko spričevalo, pripeljati neposredno do obrata v namembnem kraju.

Sprejmejo se vsi varnostni ukrepi, vključno z varnim odstranjevanjem živalskih stranskih proizvodov, odpadkov, neuporabljenih ali odvečnih snovi, da se prepreči tveganje širjenja bolezni na živali.“;

(d)

točka 1 v poglavju III se nadomesti z naslednjim:

„1.

Proizvodni postopek za kolagen mora zagotavljati, da:

(a)

se ves kostni material prežvekovalcev, pridobljen iz živali, ki so rojene, vzrejene ali zaklane v državah ali regijah z nadzorovanim ali nejasnim tveganjem za BSE, kot je določeno v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 999/2001, obdela po postopku, s katerim se zagotovi, da se ves kostni material popolnoma zdrobi in razmasti z vročo vodo ter obdela z razredčeno klorovodikovo kislino (z najmanjšo koncentracijo 4 % in vrednostjo pH < 1,5) v obdobju vsaj dveh dni; tej obdelavi sledi prilagoditev vrednosti pH z uporabo kisline ali alkalije, čemur sledi:

(i)

bodisi eno ali več izpiranj in vsaj eden od naslednjih postopkov:

filtriranje,

mletje,

ekstrudiranje;

(ii)

bodisi kateri koli odobren enakovreden postopek;

(b)

se surovine, razen tistih iz točke (a), obdelajo po postopku, ki vključuje pranje, prilagoditev vrednosti pH z uporabo kisline ali alkalije, čemur sledi:

(i)

bodisi eno ali več izpiranj in vsaj eden od naslednjih postopkov:

filtriranje,

mletje,

ekstrudiranje;

(ii)

bodisi kateri koli odobren enakovreden postopek.“

(e)

poglavje IV se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE IV: ZAHTEVE ZA KONČNE PROIZVODE

Nosilci živilske dejavnosti morajo zagotoviti, da kolagen izpolnjuje naslednje mejne vrednosti ostankov.

Ostanek

Mejna vrednost

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (Evropska farmakopeja, zadnja izdaja)

50 ppm

H2O2 (Evropska farmakopeja, zadnja izdaja)

10 ppm“

3.

Doda se naslednji oddelek XVI:

„ODDELEK XVI: VISOKO RAFINIRANI HONDROITIN SULFAT, HIALURONSKA KISLINA, DRUGI PROIZVODI IZ HIDROLIZIRANEGA HRUSTANCA, HITOSAN, GLUKOZAMIN, SIRILO, ŽELATINA IZ RIBJIH MEHURJEV IN AMINOKISLINE

1.

Nosilci živilske dejavnosti, ki proizvajajo naslednje visoko rafinirane proizvode živalskega izvora:

(a)

hondroitin sulfat;

(b)

hialuronsko kislino;

(c)

druge proizvode iz hidroliziranega hrustanca;

(d)

hitosan;

(e)

glukozamin;

(f)

sirilo;

(g)

želatino iz ribjih mehurjev;

(h)

aminokisline, ki so odobrene kot aditivi za živila v skladu z Uredbo (EU) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (3),

morajo zagotoviti, da se z obdelavo uporabljenih surovin odpravi vsako tveganje za zdravje živali ali javno zdravje.

2.

Surovine, ki se uporabljajo za proizvodnjo visoko rafiniranih proizvodov iz točke 1, morajo biti pridobljene iz:

(a)

živali, vključno z njihovim perjem, ki so bile zaklane v klavnici in za trupe katerih je bilo na podlagi pregledov ante mortem in post mortem ugotovljeno, da so primerni za prehrano ljudi, ali

(b)

ribiških proizvodov, ki so v skladu z oddelkom VIII.

Človeški lasje se ne smejo uporabiti kot vir za proizvodnjo aminokislin.

(3)  Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 16).“"

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1079/2013 z dne 31. oktobra 2013 o prehodnih ukrepih za uporabo uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 292, 1.11.2013, str. 10).


12.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/29


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/356

z dne 11. marca 2016

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

135,3

MA

100,8

SN

176,8

TN

112,1

TR

107,6

ZZ

126,5

0707 00 05

MA

84,8

TR

154,5

ZZ

119,7

0709 93 10

MA

62,1

TR

156,5

ZZ

109,3

0805 10 20

EG

43,8

IL

76,8

MA

51,1

TN

54,3

TR

64,7

ZZ

58,1

0805 50 10

MA

123,2

TR

82,8

ZZ

103,0

0808 10 80

BR

88,6

CL

93,0

CN

66,5

US

177,0

ZZ

106,3

0808 30 90

AR

102,7

CL

152,2

CN

103,0

TR

143,8

ZA

114,0

ZZ

123,1


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

12.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/31


SKLEP SVETA (EU) 2016/357

z dne 15. januarja 2016

o stališču, ki ga sprejme Evropska unija v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu EU–nekdanja jugoslovanska republika Makedonija o udeležbi nekdanje jugoslovanske republike Makedonije kot opazovalke dela in njegovih podrobnosti v Agenciji Evropske unije za temeljne pravice v okviru, določenem v členih 4 in 5 Uredbe (ES) št. 168/2007, vključno z določbami o udeležbi pri pobudah Agencije, finančnem prispevku in osebju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 352 Pogodbe v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je decembra 1997 v Luxembourgu opredelil udeležbo v agencijah Unije kot način pospeševanja predpristopne strategije. V sklepih navedenega Evropskega sveta je določeno, da se bo o agencijah Unije, „v katerih bodo države prosilke lahko udeležene, odločalo za vsak primer posebej“.

(2)

V Uredbi Sveta (ES) št. 168/2007 (1) je določeno, da je Agencija Evropske unije za temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: Agencija) odprta za udeležbo držav kandidatk v okviru, določenem v členih 4 in 5.

(3)

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija ima iste namene in cilje, kot so določeni za Agencijo, ter se strinja s področjem uporabe in opisom nalog Agencije, kot sta določena v Uredbi (ES) št. 168/2007.

(4)

Končni cilj nekdanje jugoslovanske republike Makedonije je postati članica Unije, udeležba v Agenciji pa ji bo pomagala doseči ta cilj –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Edini člen

Stališče, ki ga Evropska unija sprejme v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu EU–nekdanja jugoslovanska republika Makedonija o udeležbi nekdanje jugoslovanske republike Makedonije kot opazovalke dela in njegovih podrobnosti v Agenciji Evropske unije za temeljne pravice, se sprejme na podlagi osnutka sklepa Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU–nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, ki je priložen temu sklepu.

V Bruslju, 15. januarja 2016

Za Svet

Predsednik

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice (UL L 53, 22.2.2007, str. 1).


OSNUTEK

SKLEP št. …/2016 STABILIZACIJSKO-PRIDRUŽITVENEGA SVETA EU–NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

z dne …

o udeležbi nekdanje jugoslovanske republike Makedonije kot opazovalke dela in njegovih podrobnosti v Agenciji Evropske unije za temeljne pravice v okviru, določenem v členih 4 in 5 Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007, vključno z določbami o udeležbi pri pobudah Agencije, finančnem prispevku in osebju

STABILIZACIJSKO-PRIDRUŽITVENI SVET EU–NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA JE –

ob upoštevanju Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice (2) in zlasti člena 28(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je decembra 1997 v Luxembourgu opredelil udeležbo v agencijah Unije kot način pospeševanja predpristopne strategije. V sklepih navedenega Evropskega sveta je določeno, da „se bo o agencijah Skupnosti, v katerih bodo države prosilke lahko udeležene, odločalo za vsak primer posebej“.

(2)

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija ima iste namene in cilje, kot so določeni za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: Agencija), ter se strinja s področjem uporabe in opisom nalog Agencije, kot sta določena v Uredbi (ES) št. 168/2007.

(3)

Primerno je omogočiti udeležbo nekdanje jugoslovanske republike Makedonije kot opazovalke dela Agencije in določiti podrobnosti takšne udeležbe, vključno z določbami o udeležbi pri pobudah Agencije, finančnem prispevku in osebju.

(4)

Poleg tega je primerno, da Agencija v nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji obravnava vprašanja temeljnih pravic v okviru področja uporabe člena 3(1) Uredbe (ES) št. 168/2007 v obsegu, ki je potreben za postopno približevanje njene zakonodaje pravu Unije.

(5)

Direktor Agencije lahko v skladu s točko (a) člena 12(2) kadrovskih pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti iz Uredbe Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 odobri zaposlovanje državljanov nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, ki uživajo vse državljanske pravice –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija kot država kandidatka sodeluje kot opazovalka v Agenciji Evropske unije za temeljne pravice, ustanovljene z Uredbo (ES) št. 168/2007.

Člen 2

1.   Agencija lahko v nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji obravnava vprašanja temeljnih pravic v okviru področja uporabe člena 3(1) Uredbe (ES) št. 168/2007 v obsegu, ki je potreben za postopno približevanje njene zakonodaje pravu Unije.

2.   V ta namen bo lahko Agencija v nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji opravljala naloge iz členov 4 in 5 Uredbe (ES) št. 168/2007.

Člen 3

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija finančno prispeva k dejavnostim Agencije iz člena 4 Uredbe (ES) št. 168/2007 v skladu z določbami iz Priloge k temu sklepu.

Člen 4

1.   Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija imenuje osebi, ki izpolnjujeta merila iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 168/2007 kot opazovalca in nadomestnega opazovalca. Ti osebi lahko sodelujeta pri delu upravnega odbora enakopravno s člani in nadomestnimi člani, ki jih imenujejo države članice, vendar nimata glasovalne pravice.

2.   Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 168/2007 imenuje vladnega uradnika kot nacionalnega uradnika za zvezo.

3.   V štirih mesecih od začetka veljavnosti tega sklepa nekdanja jugoslovanska republika Makedonija Evropski komisiji sporoči imena, kvalifikacije in kontaktne podatke oseb iz odstavkov 1 in 2.

Člen 5

Podatki, ki se pošljejo Agenciji ali iz nje, se lahko objavijo in so dostopni javnosti, če so zaupni podatki v nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji deležni enake stopnje varstva kot v Uniji.

Člen 6

Agencija ima v nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji enako poslovno sposobnost, kot jo pravnim osebam priznava zakonodaja nekdanje jugoslovanske republike Makedonije.

Člen 7

Da lahko Agencija in njeno osebje opravljata svoje naloge, jima nekdanja jugoslovanska republika Makedonija podeli privilegije in imunitete, enakovredne tistim iz členov 1 do 4, 5, 6, 10 do 13, 15, 17 ter 18 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije.

Člen 8

Pogodbenici sprejmeta vse splošne in posebne ukrepe, potrebne za izpolnjevanje njunih obveznosti iz tega sklepa, ter jih sporočita Stabilizacijsko-pridružitvenemu svetu.

Člen 9

Ta sklep začne veljati prvi dan drugega meseca po njegovem sprejetju.

V …

Za Stabilizacijsko-pridružitveni Svet

Predsednik


(1)  UL L 84, 20.3.2004, str. 13.

(2)  UL L 53, 22.2.2007, str. 1.

PRILOGA

FINANČNI PRISPEVEK NEKDANJE JUGOSLOVANSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE ZA AGENCIJO EVROPSKE UNIJE ZA TEMELJNE PRAVICE

1.

Finančni prispevek, ki ga plača nekdanja jugoslovanska republika Makedonija v splošni proračun Evropske unije za udeležbo v Agenciji Evropske unije za temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v skladu s točko 2, obsega vse stroške njene udeležbe v Agenciji.

2.

Finančni prispevek, ki ga plača nekdanja jugoslovanska republika Makedonija v splošni proračun Evropske unije:

Leto 1

165 000 EUR

Leto 2

170 000 EUR

Leto 3

175 000 EUR

3.

Morebitna finančna podpora iz programov pomoči Unije bo dogovorjena ločeno v skladu z ustreznim programom Unije.

4.

Prispevek nekdanje jugoslovanske republike Makedonije se bo vodil v skladu s finančno uredbo (1), ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije.

5.

Potne stroške in stroške bivanja predstavnikov in strokovnjakov iz nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, ki sodelujejo v dejavnostih ali na sestankih Agencije v zvezi z izvajanjem delovnega programa Agencije, povrne Agencija na enaki podlagi in v skladu s postopki, ki trenutno veljajo za države članice Unije.

6.

Po začetku veljavnosti tega sklepa in na začetku vsakega naslednjega leta bo Komisija nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji v skladu s tem sklepom poslala zahtevek za sredstva v višini njenega prispevka Agenciji v skladu s tem sklepom. Za prvo koledarsko leto udeležbe plača nekdanja jugoslovanska republika Makedonija prispevek, izračunan po načelu sorazmernosti od datuma začetka udeležbe do konca leta. Prispevek za naslednja leta se izračuna v skladu s tem sklepom.

7.

Prispevek se izrazi v EUR in plača na bančni račun Komisije.

8.

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija bo plačala svoj prispevek na podlagi zahtevka Komisije za plačilo sredstev, in sicer najpozneje v 30 dneh po tem, ko ji ga Komisija pošlje.

9.

Za vsako zamudo pri plačilu prispevka nekdanja jugoslovanska republika Makedonija plača obresti na neporavnani znesek od dneva zapadlosti. Obrestna mera je enaka obrestni meri, ki jo na datum zapadlosti za svoje poslovanje v EUR uporablja Evropska centralna banka, povišani za 1,5 odstotne točke.


(1)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).


12.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/35


IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2016/358

z dne 8. marca 2016

o dovoljenju Francoski republiki, da v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES uporabi nižje ravni obdavčitve neosvinčenega bencina in plinskega olja, ki se uporabljata kot pogonsko gorivo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (1) in zlasti člena 19 Direktive,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbenim sklepom Sveta 2013/193/EU (2) je bila Francoski republiki Franciji (v nadaljnjem besedilu: Francija) za obdobje treh let dovoljena uporaba nižjih ravni obdavčitve plinskega olja in neosvinčenega bencina, ki se uporabljata kot pogonsko gorivo, in sicer za namene upravne reforme, ki vsebuje decentralizacijo določenih posebnih pristojnosti, ki so jih prej izvajale enote centralne ravni države. Sklep 2013/193/EU je prenehal veljati 31. decembra 2015.

(2)

Francija je z dopisom z dne 20. oktobra 2015 zahtevala dovoljenje, da francoskim regijam še naprej dovoli uporabo znižanja stopnje obdavčitve za največ 17,7 EUR na 1 000 litrov neosvinčenega bencina in 11,5 EUR na 1 000 litrov plinskega olja, za nadaljnje obdobje dveh let po 31. decembru 2015.

(3)

Izvedbeni sklep 2013/193/EU je bil sprejet, ker je ukrep, ki ga je zahtevala Francija, izpolnjeval zahteve iz člena 19 Direktive 2003/96/ES, ki dovoljuje davčne oprostitve ali znižanja izključno zaradi posebnih razlogov politike. Zlasti je bilo upoštevano, da ukrep ne bo oviral pravilnega delovanja notranjega trga. Veljalo je tudi, da je bil v skladu z ustreznimi politikami Unije.

(4)

Nacionalni ukrep je del politike za zvišanje upravne učinkovitosti z izboljšanjem kakovosti in znižanjem stroškov javnih storitev ter politike decentralizacije. Francija namerava svojim regijam ponuditi dodatno spodbudo, da pregledno izboljšajo kakovost svojega upravljanja. Izvedbeni sklep 2013/193/EU v zvezi s tem zahteva, da so znižanja povezana z objektivnimi družbenoekonomskimi razmerami v regijah, v katerih se uporabljajo. Zato so številne regije s podpovprečnim bruto domačim proivodom ali nadpovprečno stopnjo brezposelnosti uporabljale nižje stopnje. Na splošno nacionalni ukrep temelji na upoštevanju posebnih politik.

(5)

Stroge časovne omejitve, določene za regionalno znižanje stopenj, in izključitev komercialnega plinskega olja, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, s področja uporabe ukrepa pomenijo, da je tveganje izkrivljanja konkurence na notranjem trgu zelo nizko.

(6)

Poročano ni bilo o nobenih ovirah za pravilno delovanje notranjega trga, zlasti kar zadeva promet z zadevnimi proizvodi kot proizvodi, za katere velja trošarina.

(7)

Ukrep bo sledil povečanju davka. Na podlagi navedenega in glede na pogoje iz dovoljenja ter pridobljene izkušnje se na tej stopnji nacionalni ukrep ne zdi v nasprotju s politikami Unije na področju energetike in okoljskih sprememb.

(8)

Člen 19(2) Direktive 2003/96/ES določa, da mora biti vsako dovoljenje, podeljeno na podlagi navedenega člena, strogo časovno omejeno. Francija je zaprosila, da se dovoljenje podeli za dve leti. Zato je primerno omejiti obdobje uporabe tega sklepa na dve leti.

(9)

Zagotoviti bi bilo treba, da lahko Francija posebno znižanje, na katerega se nanaša ta sklep, uporablja neprekinjeno na podlagi položaja pred 1. januarjem 2016 v skladu z Izvedbenim sklepom 2013/193/EU. Zato bi bilo treba dovoljenje, za katerega je zaprosila, odobriti z učinkom od 1. januarja 2016.

(10)

Ta sklep ne posega v uporabo pravil Unije o državni pomoči –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Franciji se dovoli uporaba znižanih stopenj obdavčitve neosvinčenega bencina in plinskega olja, ki se uporabljata kot pogonsko gorivo. Komercialno plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko gorivo v smislu člena 7(2) Direktive 2003/96/ES, ni upravičeno do nobenih takšnih znižanj.

2.   Upravnim regijam se lahko dovoli, da uporabijo diferencirana znižanja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

znižanja niso višja od 17,7 EUR na 1 000 litrov neosvinčenega bencina ali 11,5 EUR na 1 000 litrov plinskega olja;

(b)

znižanja niso višja od razlike med stopnjami obdavčitve plinskega olja, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, za nekomercialno uporabo, in plinskega olja, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, za komercialno uporabo;

(c)

znižanja so povezana z objektivnimi družbenoekonomskimi razmerami v regijah, v katerih se uporabljajo;

(d)

uporaba regionalnih znižanj regiji ne daje konkurenčne prednosti pri trgovanju znotraj Unije.

3.   Znižane stopnje morajo biti v skladu z zahtevami Direktive 2003/96/ES, zlasti z najnižjimi stopnjami iz člena 7 navedene direktive.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan uradnega obvestila.

Uporablja se od 1. januarja 2016.

Veljati preneha 31. decembra 2017.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Francosko republiko.

V Bruslju, 8. marca 2016

Za Svet

Predsednik

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  UL L 283, 31.10.2003, str. 51.

(2)  Izvedbeni sklep Sveta 2013/193/EU z dne 22. aprila 2013 o dovoljenju Francoski republiki, da v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES uporabi diferencirane ravni obdavčitve pogonskih goriv (UL L 113, 25.4.2013, str. 15).


12.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/37


SKLEP SVETA (SZVP) 2016/359

z dne 10. marca 2016

o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Sklep 2014/145/SZVP (1) o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

(2)

Svet je 14. septembra 2015 sprejel Sklep (SZVP) 2015/1524 (2), s katerim je ukrepe podaljšal za nadaljnjih šest mesecev.

(3)

Zaradi nadaljnjega spodkopavanja oziroma ogrožanja ozemeljske nedotakljivosti, suverenosti in neodvisnosti Ukrajine bi bilo treba Sklep 2014/145/SZVP podaljšati še za šest mesecev.

(4)

Svet je pregledal posamezne uvrstitve na seznam. Prilogo bi bilo treba spremeniti, vnose za tri osebe, ki so umrle, pa bi bilo treba črtati.

(5)

Sklep 2014/145/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2014/145/SZVP se spremeni:

(1)

v členu 6 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Ta sklep se uporablja do 15. septembra 2016.“;

(2)

Priloga se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 10. marca 2016

Za Svet

Predsednik

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Sklep Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 78, 17.3.2014, str. 16).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2015/1524 z dne 14. septembra 2015 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 239, 15.9.2015, str. 157).


PRILOGA

I.

S seznama iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP se črtajo naslednje osebe:

OSEBE

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II.

Vnosi za naslednje osebe in subjekte iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP se nadomestijo z naslednjim:

SEZNAM OSEB

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Datum rojstva: 26.11.1972

Kraj rojstva: Bălți, zdaj Republika Moldavija

Aksjonov je bil 27. februarja 2014 v parlamentu Krima (vrhovna rada) izvoljen za „predsednika vlade Krima“ ob navzočnosti proruskih oboroženih oseb. Vršilec dolžnosti predsednika Ukrajine Oleksandr Turčinov je 1. marca 2014 njegovo „izvolitev“ razglasil za neustavno. Dejavno je lobiral za „referendum“16. marca 2014 in bil eden od sopodpisnikov „pogodbe o pristopu Krima k Ruski federaciji“18. marca 2014. Predsednik Putin ga je 9. aprila 2014 imenoval za vršilca dolžnosti „voditelja“ tako imenovane „Republike Krim“. 9. oktobra 2014 je bil uradno „izvoljen“ za „voditelja“ tako imenovane „Republike Krim“. Aksjonov je pozneje odločil, da se funkciji „voditelja“ in „predsednika vlade“ združita.

Je član državnega sveta Rusije.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич Константинов)

Datum rojstva: 19.11.1956

Kraj rojstva: Vladimirovka (tudi Vladimirovca), območje Slobozie, SSR Moldavija (zdaj Republika Moldavija) ali Bogomol, SSR Moldavija

Kot predsedujoči vrhovnemu svetu Avtonomne republike Krim je imel pomembno vlogo pri odločitvah verhovne rade v zvezi z „referendumom“ proti ozemeljski nedotakljivosti Ukrajine in je pozival volivce, naj glasujejo za neodvisnost Krima. Bil je eden od sopodpisnikov „pogodbe o pristopu Krima k Ruski federaciji“18. marca 2014.

Od 17. marca 2014 je „predsednik“„državnega sveta“ tako imenovane „Republike Krim“.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Datum rojstva: 15.8.1976

Kraj rojstva: Ulan-Ude, ASSR Burjatija (Ruska SFSR)

Kot nekdanji namestnik predsednika vlade Krima je imel pomembno vlogo pri odločitvah verhovne rade o „referendumu“ proti ozemeljski nedotakljivosti Ukrajine. Dejavno je lobiral za vključitev Krima v Rusko federacijo.

11. junija 2014 je odstopil s položaja „prvega namestnika predsednika vlade“ tako imenovane „Republike Krim“.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)

Datum rojstva: 13.6.1961

Kraj rojstva: Moskva ali Sevastopol

Čalij je 23. februarja 2014 na zahtevo javnosti postal „ljudski župan Sevastopola“ in sprejel to „izvolitev“. Dejavno se je zavzemal, naj Sevastopol postane ločena enota Ruske federacije po referendumu 16. marca 2014. Bil je eden od sopodpisnikov „pogodbe o pristopu Krima k Ruski federaciji“18. marca 2014. Od 1. do 14. aprila 2014 je bil vršilec dolžnosti „guvernerja“ Sevastopola, bil pa je prejšnji „izvoljeni“ predsednika zakonodajne skupščine mesta Sevastopol.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima (Пётр Анатольевич Зима)

Datum rojstva: 29.3.1965

„Predsednik vlade“ Aksjonov je Zimo 3. marca 2014 imenoval za novega vodjo krimske varnostne službe (SBU), v kar je ta privolil. Pomembne informacije, vključno s podatkovno zbirko, je predal ruski obveščevalni službi (SBU). Te informacije so zajemale podatke o aktivistih na Trgu neodvisnosti in zagovornikih človekovih pravic s Krima. Imel je pomembno vlogo pri preprečevanju ukrajinskim oblastem, da bi nadzirale ozemlje Krima. 11. marca 2014 so nekdanji krimski uradniki SBU razglasili ustanovitev neodvisne varnostne službe Krima.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович Цеков)

Datum rojstva: 29.9.1953 ali 23.9.1953 ali 28.9.1953

Kraj rojstva: Simferopol

Kot podpredsednik verhovne rade Krima je skupaj s Sergejem Aksjonovim sprožil nezakonito razpustitev vlade Avtonomne republike Krim. K temu je pritegnil Vladimira Konstantinova in mu grozil z razrešitvijo. Javno je priznal, da so bili poslanci s Krima pobudniki poziva ruskim vojakom, naj prevzamejo verhovno rado Krima. Bil je eden prvih krimskih voditeljev, ki se je javno zavzel za priključitev Krima Rusiji.

Član zveznega sveta Ruske federacije iz tako imenovane „Republike Krim“.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich (Виктор Алексеевич Озеров)

Datum rojstva: 5.1.1958

Kraj rojstva: Abakan, Kakazija

Predsednik Odbora za varnost in obrambo zveznega sveta Ruske federacije.

1. marca 2014 je Ozerov v imenu Odbora za varnost in obrambo zveznega sveta Ruske federacije v zveznem svetu javno podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich (Андрей Александрович Клишас)

Datum rojstva: 9.11.1972

Kraj rojstva: Sverdlovsk

Predsednik Odbora za ustavno pravo zveznega sveta Ruske federacije.

1. marca 2014 je Klišas v zveznem svetu javno podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini. V javnih izjavah je skušal upravičiti rusko vojaško posredovanje v Ukrajini in trdil, da „ukrajinski predsednik podpira poziv krimskih oblasti predsedniku Ruske federacije, naj pošlje vsestransko pomoč za obrambo državljanov Krima“.

17.3.2014

14.

TOTOONOV, Aleksandr Borisovich (Александр Борисович Тотоонов)

Datum rojstva: 3.4.1957

Kraj rojstva: Ordžonikice, Severna Osetija

Član Odbora zveznega sveta Ruske federacije za mednarodne zadeve.

1. marca 2014 je Totoonov v zveznem svetu javno podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini.

17.3.2014

15.

PANTELEEV, Oleg Evgenevich (Олег Евгеньевич Пантелеев)

Datum rojstva: 21.7.1952

Kraj rojstva: Žitnikovsko, območje Kurgana

Nekdanji prvi namestnik predsednika Odbora za parlamentarne zadeve v zveznem svetu.

1. marca 2014 je Panteleev v zveznem svetu javno podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini.

Trenutno prvi namestnik guvernerja Kurganskega okrožja in vodja delegacije vlade Kurganskega okrožja pri vladi Ruske federacije.

17.3.2014

19.

VITKO, Aleksandr Viktorovich (Александр Викторович Витко)

Datum rojstva: 13.9.1961

Kraj rojstva: Vitebsk (SSR Belorusija)

Poveljnik črnomorske flote, admiral.

Odgovoren za poveljevanje ruskim silam, ki so zasedle ukrajinsko suvereno ozemlje.

17.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (rojena DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина (rojena Дмитриева)

Datum rojstva: 9.12.1954

Kraj rojstva: Buj, območje Kostrome

Nekdanja namestnica predsednika državne dume. Pobudnica in ena od podpornikov nedavnih zakonodajnih predlogov v Rusiji, na podlagi katerih bi se regije drugih držav lahko pridružile Rusiji brez predhodne privolitve njihovih osrednjih oblasti.

Od septembra 2015 je članica zveznega sveta območja Omska.

21.3.2014

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Datum rojstva: 27.10.1965

Kraj rojstva: Leningrad

Nekdanji minister za zadeve Krima. Odgovoren za vključevanje priključene Avtonomne republike Krim v Rusko federacijo.

Trenutno namestnik vodje kabineta ruske vlade, odgovoren za organizacijo dela vladne komisije za socialno-ekonomski razvoj tako imenovane „Republike Krim“.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN (Андрiй Eвгенович Пургiн),

tudi Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич Пургин)

Datum rojstva: 26.1.1972

Kraj rojstva: Doneck

Dejaven udeleženec in organizator separatističnih dejavnosti, koordinator dejavnosti „ruskih turistov“ v Donecku. Soustanovitelj „državljanske pobude Donbas za Evroazijsko unijo“. Do 4. septembra 2015„predsednik“„ljudskega sveta Ljudske republike Doneck“.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

tudi Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Datum rojstva: 9.5.1981 ali 9.5.1982

Kraj rojstva: Makijevka (Doneško okrožje)

Eden od voditeljev Ljudske republike Doneck. Sodeloval je pri zasedbi in okupaciji regionalne uprave. Aktivni uradni govorec separatistov. Do 4. septembra 2015 tako imenovani namestnik predsednika „ljudskega sveta“ tako imenovane „Ljudske republike Doneck“. Od 4. septembra 2015„predsednik“„ljudskega sveta Ljudske republike Doneck“.

29.4.2014

47.

TSYPLAKOV Sergey Gennadevich (Цыплаков Сергей Геннадьевич)

Datum rojstva: 1.5.1983

Kraj rojstva: Harcisk, Doneško okrožje

Eden od voditeljev radikalne ideološke organizacije Ljudska milica Donbasa. Dejavno je sodeloval pri zasedbi več državnih zgradb na območju Donecka.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович Гиркин), (tudi Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)

Datum rojstva: 17.12.1970

Kraj rojstva: Moskva

Identificiran kot uslužbenec glavnega obveščevalnega direktorata generalštaba Oboroženih sil Ruske federacije (GRU). Udeležen je bil pri incidentih v Slovjansku. Vodja ljudskega gibanja „Nova Rusija“. Nekdanji „minister za obrambo“ tako imenovane „Ljudske republike Doneck“.

29.4.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич Козюра)

Datum rojstva: 19.12.1962

Kraj rojstva: Zaporožje

Nekdanji vodja Zveznega urada za migracije za Sevastopol. Odgovoren za sistematično in pospešeno izdajo ruskih potnih listov prebivalcem Sevastopola.

Trenutno pomočnik namestnika predsednika mestnega sveta Sevastopola Mihaila Čaluja.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV, tudi Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович Пономарьов), ali Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Datum rojstva: 2.5.1965

Kraj rojstva: Slovjansk (Doneško okrožje)

Nekdanji samooklicani „ljudski župan“ mesta Slovjansk (do 10. junija 2014). Ponomarjev je Vladimirja Putina pozval, naj pošlje ruske sile, da bi zaščitile mesto, zatem pa še, naj jim dobavi orožje. Pristaši Ponomarjeva so sodelovali pri ugrabitvah (zajeli so Irmo Krat in poročevalca za Vice News Simona Ostrovskega, ki sta bila pozneje izpuščena; zajeli so vojaške opazovalce, napotene na podlagi dokumenta OVSE s srečanja na Dunaju). Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti in politike.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, tudi Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолтович Царьов), ali Oleg Anatolevich TSAREV (Олег Анатольевич Цаpëв)

Datum rojstva: 2.6.1970

Kraj rojstva: Dnjepropetrovsk

Nekdanji član rade; v tej funkciji je javno pozival k ustanovitvi tako imenovane „Zvezne republike Nova Rusija“, sestavljene iz jugovzhodnih ukrajinskih regij. Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti in politike. Nekdanji „predsednik“ tako imenovanega „parlamenta Unije Ljudske republike“ („parlament Nove Rusije“).

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Datum rojstva: 25.7.1972

Kraj rojstva: Moskva

Nekdanji tako imenovani „predsednik vlade Ljudske republike Doneck“; v tej funkciji je bil odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti tako imenovane „vlade Ljudske republike Doneck“ (8. julija 2014 je na primer izjavil, da „naša vojska izvaja posebno operacijo proti ukrajinskim ‚fašistom‘“); podpisnik memoranduma o soglasju o „novoruski uniji“. Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti in politike; vodi „zvezo donbaških prostovoljcev“.

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)

Datum rojstva: 9.10.1975

Nekdanji tako imenovani „de facto namestnik predsednika vlade Ljudske republike Doneck, pristojen za socialne zadeve“. Odgovoren za separatistične „vladne“dejavnosti tako imenovane „vlade Ljudske republike Doneck“.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич Хряков), tudi Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр ВiTалiйович Хряков)

Datum rojstva: 6.11.1958

Kraj rojstva: Doneck

Nekdanji tako imenovani „minister za obveščanje in množično komunikacijo Ljudske republike Doneck“. Član tako imenovanega „ljudskega sveta“„Ljudske republike Doneck“. Odgovoren za proseparatistične propagandne dejavnosti tako imenovane „vlade“„Ljudske republike Doneck“.

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN (Николай Козицын)

Datum rojstva: 20.6.1956 ali 6.10.1956

Kraj rojstva: Dzeržinsk, Doneška regija

Poveljnik kozaških sil.

Poveljuje seperatistom na vzhodu Ukrajine, ki se bojujejo proti ukrajinskim vladnim silam.

12.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Datum rojstva: 23.12.1960

Kraj rojstva: Viselki, območje Krasnodara

Nekdanji upravnik krasnodarske regije.

Vršilec dolžnosti vodje Avtonomne republike Krim mu je podelil odlikovanje „za osvoboditev Krima“ zaradi podpore pri nezakoniti priključitvi Krima. Vršilec dolžnosti vodje Avtonomne republike Krim je tedaj dejal, da je bil navedeni med prvimi, ki so izrazili podporo novemu krimskemu „vodstvu“.

Trenutno minister za kmetijstvo Ruske federacije (od 22. aprila 2015).

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна Губарева),

tudi Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Катерина Юрiйовнa Губарева)

Datum rojstva: 5.7.1983 ali 10.3.1983

Kraj rojstva: Kahovka (Heršovsko okrožje)

Kot nekdanja tako imenovana „ministrica za zunanje zadeve“ je bila odgovorna za obrambo tako imenovane „Ljudske republike Doneck“, s čimer je spodkopavala ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Poleg tega se z njenega računa financirajo nezakonite separatistične skupine. S prevzemom in izvajanjem te funkcije torej podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti in politike.

Članica „ljudskega sveta“ tako imenovane „Ljudske republike Doneck“.

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович Руденко)

Datum rojstva: 21.1.1983

Kraj rojstva: Debalcevo

Povezan z „ljudsko milico v Donbasu“. Med drugim je izjavil, da se bodo še naprej borili v preostalih delih države. Rudenko torej podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Tako imenovani „ljudski poslanec“ (član) v tako imenovanem „ljudskem svetu Ljudske republike Doneck“.

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Datum rojstva: 21.6.1973

Kraj rojstva: Rostovsko okrožje (Rusija)

Nadomestil je Marata Baširova kot tako imenovani „predsednik vlade“ tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“. Pred tem je deloval v milici „vojska jugovzhoda“. Tsypkalov torej podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич Пинчук)

Možni datum rojstva: 27.12.1977

Nekdanji „minister za državno varnost“ tako imenovane „Ljudske republike Doneck“. Povezan z Vladimirjem Antjufejevom, ki je odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti tako imenovane „vlade Ljudske republike Doneck“. Tako podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti in politike. „Izvršni direktor“„zveze donbaških prostovoljcev“.

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Datum rojstva: 23.9.1976

Kraj rojstva: Moskva

Predstavnik tako imenovane „Ljudske republike Doneck“ v Moskvi. V svojih izjavah je med drugim govoril o pripravljenosti milic, da se vključijo v gverilsko vojno in zasežejo sisteme orožja ukrajinskih oboroženih sil. Tako podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Eden od voditeljev „zveze donbaških prostovoljcev“.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич Шеремет)

Datum rojstva: 23.5.1971

Kraj rojstva: Džankoj

Tako imenovani „prvi namestnik predsednika vlade“ Krima. Šeremet je imel ključno vlogo pri organizaciji in izvedbi referenduma o združitvi Krima z Rusijo 16. marca. V času referenduma je Šeremet domnevno poveljeval promoskovskim „silam za samoobrambo“ Krima. Tako podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Datum rojstva: 7.1.1972

Kraj rojstva: Pavlov na Nevi

Prva namestnica predsednika odbora za zunanje zadeve v državni dumi. Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprla osnutek zveznega ustavnega zakona „o vključitvi Republike Krim v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih subjektov v okviru Ruske federacije – Republike Krim in mesta z zveznim statusom Sevastopol“.

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (tudi Sergey Kozyakov) (Сергей Козьяков)

Datum rojstva: 29.9.1982

Kot nekdanji „vodja centralne volilne komisije Luganska“ je bil odgovoren za organizacijo tako imenovanih „volitev“2. novembra 2014 v tako imenovani „Ljudski republiki Lugansk“. Te „volitve“ so v nasprotju z ukrajinskim pravom, zato so nezakonite. Oktobra 2015 je bil imenovan za „ministra za pravosodje“ tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije ter z organizacijo nezakonitih „volitev“ torej dejavno podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (tudi Oleh AKIMOV) (Олег Константинович Акимов)

Datum rojstva: 15.9.1981

Kraj rojstva: Lugansk

Namestnik vodje „gospodarske unije Luganska“ v „nacionalnem svetu“„Ljudske republike Lugansk“. Kandidiral je na tako imenovanih „volitvah“2. novembra 2014 na mesto „predsednika“ tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“. Te „volitve“ so v nasprotju z ukrajinskim pravom, zato so nezakonite. Od leta 2014 je „vodja“ tako imenovane „zveze sindikatov“„Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije ter z vložitvijo uradne kandidature na nezakonitih „volitvah“ torej dejavno podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

tudi Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович Семенов)

Datum rojstva: 3.2.1963

Kraj rojstva: Moskva

Nekdanji „namestnik predsednika vlade, pristojen za finance“ tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej dejavno podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV (Олег Бугров)

Datum rojstva: 29.8.1969

Nekdanji „obrambni minister“ tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej dejavno podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

29.11.2014

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV, tudi Fritz, Serbian (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Datum rojstva: 30.4.1991 ali 30.1.1991

Kraj rojstva: Sankt Peterburg

Poveljnik enote „Rusič“, oborožene separatistične skupine, vpletene v spopade v vzhodni Ukrajini.

V tej funkciji dejavno podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV (tudi Motorola)

(ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ) (tudi Моторoла)

Datum rojstva: 2.2.1983

Kraj rojstva: Uhta, Komi

Poveljnik „bataljona Šparta“, oborožene separatistične skupine, vpletene v spopade v vzhodni Ukrajini.

V tej funkciji dejavno podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович Басурин)

Datum rojstva: 27.6.1966 ali 21. 6. 1966

Kraj rojstva: Doneck

Tako imenovani „namestnik poveljnika“ na Ministrstvu za obrambo tako imenovane „Ljudske republike Doneck“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije torej dejavno podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)

Datum rojstva: 20.5.1972 ali 30.5.1972

Kraj rojstva: Lugansk

Nekdanji tako imenovani „minister za pravosodje“ nezakonite tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“. Od oktobra 2015 predsednik „centralne volilne komisije“ tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije torej dejavno podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ), tudi KUZOVLEV

 

Tako imenovani vrhovni poveljnik ljudske milice tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej dejavno podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabiliziral.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Datum rojstva: 20.11.1988

Kraj rojstva: Krasnoarmejsk

Nekdanja tako imenovana „ministrica za pravosodje“ tako imenovane „Ljudske republike Doneck“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej dejavno podpirala dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович Мануйлов)

Datum rojstva: 5.1.1967

Tako imenovani „minister za prihodke in davke“ tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije torej dejavno podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA (Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Datum rojstva: 10.12.1976

Nekdanja tako imenovana „ministrica za gospodarski razvoj in trgovino“ tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej dejavno podpirala dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirala.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович Бахин)

Datum rojstva: 8.5.1956

Kraj rojstva: Kaunas, Litva

Kot nekdanji prvi namestnik ministra za obrambo (do 17. novembra 2015) je sodeloval pri napotitvi ruskih enot v Ukrajino.

V tej funkciji – v skladu s trenutno strukturo ruskega Ministrstva za obrambo – sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politike ruske vlade. Ta politika ogroža ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Datum rojstva: 9.11.1963

Kraj rojstva: NDR (DDR)

Od 10. novembra 2015 poveljnik zahodnega vojaškega območja. Nekdanji direktor glavnega operativnega oddelka in namestnik vodje generalštaba oboroženih sil Ruske federacije. Dejavno sodeluje pri oblikovanju in izvajanju vojaške kampanje ruskih sil v Ukrajini.

V skladu s priznanimi dejavnostmi generalštaba izvaja operativni nadzor nad oboroženimi silami ter tako dejavno sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politike ruske vlade, ki ogroža ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.2.2015

SEZNAM SUBJEKTOV

 

Ime

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Državno unitarno podjetje Republike Krim „Chernomorneftegaz“ (prej imenovano PJSC Chernomorneftegaz)

„Krimski parlament“ je 17. marca 2014 sprejel resolucijo, v kateri je razglasil zaseg premoženja podjetja Chernomorneftegaz s strani „Krimske republike“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. 29. novembra 2014 je bilo ponovno registrirano kot državno unitarno podjetje Republike Krim „Chernomorneftegaz“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ“). Ustanovitelj: Ministrstvo Republike Krim za goriva in energijo (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

12.5.2014

2.

Družba z omejeno odgovornostjo „Pristanišče Feodosia“ (prej imenovana Feodosia)

„Krimski parlament“ je 17. marca 2014 sprejel resolucijo, v kateri je razglasil zaseg premoženja podjetja Feodosia s strani „Krimske republike“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. 9. februarja 2015 je bilo ponovno registrirano kot družba z omejeno odgovornostjo „Pristanišče Feodosia“ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ПОРТ ФЕОДОСИЯ“). Ustanovitelj: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский).

12.5.2014

10.

Tako imenovana „ljudska milica v Donbasu“„Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса“

Nezakonita oborožena separatistična skupina, odgovorna za boj proti silam ukrajinske vlade v vzhodni Ukrajini, s čimer ogroža stabilnost oziroma varnost Ukrajine.

Med drugim je ta militantna skupina na začetku aprila 2014 prevzela nadzor nad več vladnimi poslopji v vzhodni Ukrajini ter tako ogrožala ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Njen nekdanji vodja Pavel Gubarev je skupaj s proruskimi silami zavzel vladno poslopje v Donecku in se oklical za „ljudskega guvernerja“.

25.7.2014

13.

Državno unitarno podjetje mesta Sevastopol „Sevastopolsko morsko pristanišče“ (prej imenovano državno podjetje „Sevastopolsko komercialno morsko pristanišče“ Государственное предприятие „Севастопольский морской торговый порт“ Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port)

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Krimski parlament“ je 17. marca 2014 sprejel resolucijo št. 1757-6/14 „o nacionalizaciji nekaterih podjetij, ki pripadajo ukrajinskemu ministrstvu za infrastrukturo oziroma kmetijstvo“, v kateri je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada podjetju „Sevastopolsko komercialno morsko pristanišče“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. Po prometu je to največje komercialno morsko pristanišče na Krimu. 6. junija 2014 je bilo ponovno registrirano kot državno unitarno podjetje mesta Sevastopol „Sevastopolsko morsko pristanišče“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ „СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ“). Ustanovitelj: vlada Sevastopola (Правительство Севастополя).

25.7.2014

14.

Družba z omejeno odgovornostjo „Morsko pristanišče mesta Kerč“ / „Kamysh-Burun“ (prej imenovano državno podjetje „Komercialno morsko pristanišče mesta Kerč“ Государственное предприятие „Керченский морской торговый порт“ Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port)

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Krimski parlament“ je 17. marca 2014 sprejel resolucijo št. 1757-6/14 „o nacionalizaciji nekaterih podjetij, ki pripadajo ukrajinskemu ministrstvu za infrastrukturo oziroma kmetijstvo“, 26. marca 2014 pa resolucijo št. 1865-6/14 „o državnem podjetju Krimska morska pristanišča“ („О Государственном предприятии Крьмские морские порть“), v kateri je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada državnemu podjetju „Komercialno morsko pristanišče mesta Kerč“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. Po prometu je to drugo največje komercialno morsko pristanišče na Krimu. 9. decembra 2014 je bilo ponovno registrirano kot družba z omejeno odgovornostjo „Morsko pristanišče mesta Kerč“„Kamysh-Burun“ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ ‚КАМЫШ-БУРУН‘“). Ustanovitelji: družba z omejeno odgovornostjo „Vostok-Capital“, registrirana v Donecku v Ukrajini (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК КЭПИТАЛ“); družba z omejeno odgovornostjo „Vostok“, registrirana v Donecku v Ukrajini (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК“); družba z omejeno odgovornostjo „Altcom Invest-Stroi“, registrirana v Donecku v Ukrajini (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ“) in družba z omejeno odgovornostjo „Altcom-Beton“, registrirana v Borispolu v Ukrajini (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ-БЕТОН“).

25.7.2014

15.

Državno unitarno podjetje Republike Krim „Universal-Avia“ (prej imenovano državno podjetje Universal-Avia Государственное предприятие „Универсал-Авиа“ Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia“)

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo krimskega parlamenta“ je 24. marca 2014 sprejelo sklep „o državnem podjetju Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia“ („О Государственном предприятии ‚Универсал-Авиа‘)“ št. 1794-6/14, v katerem je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada državnemu podjetju „Universal-Avia“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. 15. januarja 2015 je bilo ponovno registrirano kot državno unitarno podjetje Republike Krim „Universal-Avia“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „УНИВЕРСАЛ-АВИА“). Ustanovitelj: Ministrstvo republike Krim za promet (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

16.

Zvezno proračunsko podjetje „Zdravilišče Nižnja Oreanda“ urada predsednika Ruske federacije (prej imenovano Letovišče „Nižnja Oreanda“ Санаторий „Нижняя Ореанда“)

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo krimskega parlamenta“ je 21. marca 2014 sprejelo sklep „o vprašanjih ustanovitve Združenja zdravilišč in letovišč“ št. 1767-6/14, v katerem je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada letovišču „Nižnja Oreanda“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. 9. oktobra 2014 je bilo ponovno registrirano kot zvezno proračunsko podjetje „Zdravilišče Nižnja Oreanda“ urada predsednika Ruske federacije (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ „САНАТОРИЙ ‚НИЖНЯЯ ОРЕАНДА‘УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“). Ustanovitelj: urad predsednika Ruske federacije (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

18.

Zvezno proračunsko podjetje „Proizvajalsko-kmetijsko združenje ‚Massandra‘“ urada predsednika Ruske federacije (prej imenovano državni koncern „Državno združenje proizvajalcev ‚Massandra‘“ Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра“ Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye „Massandra“)

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo krimskega parlamenta“ je 9. aprila 2014 sprejelo sklep št. 1991-6/14 „o spremembi resolucije državnega sveta Republike Krim“ z dne 26. marca 2014 št. 1836-6/14 „o nacionalizaciji premoženja podjetij, ustanov in organizacij kmetijske industrije na ozemlju Republike Krim“, v katerem je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada državnemu koncernu „Državno združenje proizvajalcev ‚Massandra‘“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. 1. avgusta 2014 je bilo ponovno registrirano kot zvezno proračunsko podjetje „Proizvajalsko-kmetijsko združenje ‚Massandra‘“ urada predsednika Ruske federacije (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ‚МАССАНДРА‘УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“). Ustanovitelj: urad predsednika Ruske federacije (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

19.

Državno unitarno podjetje Republike Krim „Državni vinogradniški zavod ‚Magarač‘“ (prej imenovano „državno podjetje Magarač državnega vinogradniškega zavoda“ Государственное предприятие Агрофирма „Магарач“ Национального института винограда и вина „Магарач“ Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach“)

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo krimskega parlamenta“ je 9. aprila 2014 sprejelo sklep št. 1991-6/14 „o spremembi resolucije državnega sveta Republike Krim“ z dne 26. marca 2014 št. 1836-6/14 „o nacionalizaciji premoženja podjetij, ustanov in organizacij kmetijske industrije na ozemlju Ropublike Krim“, v katerem je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada državnemu podjetju „Magarač“ državnega vinogradniškega zavoda („Gosudarstvenoye predpriyatiye“ Agrofirma Magarach „nacionalnogo instituta vinograda i vina Magarach“). To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. 15. januarja 2015 je bilo ponovno registrirano kot državno unitarno podjetje Republike Krim „Državni vinogradniški zavod ‚Magarač‘“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА ‚МАГАРАЧ‘“). Ustanovitelj: Ministrstvo Republike Krim za kmetijstvo (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

20.

Državno unitarno podjetje Republike Krim „Tovarna penečega vina ‚Novij svet‘“ (prej imenovano državno podjetje „Tovarna penečega vina Novij svet“ Государственное предприятиеЗавод шампанских вин „Новый свет“ Gosudarstvenoye predpriyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet“)

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo krimskega parlamenta“ je 9. aprila 2014 sprejelo sklep št. 1991-6/14 „o spremembi resolucije državnega sveta Republike Krim“ z dne 26. marca 2014 št. 1836-6/14 „o nacionalizaciji premoženja podjetij, ustanov in organizacij kmetijske industrije na ozemlju Republike Krim“, v katerem je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada državnemu podjetju „Tovarna penečega vina Novij svet“ („Zavod shampanskykh vin Novy Svet“). To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. 4. januarja 2015 je bilo ponovno registrirano kot državno unitarno podjetje Republike Krim „Tovarna penečega vina ‚Novij svet‘“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН ‚НОВЫЙ СВЕТ‘“). Ustanovitelj: Ministrstvo Republike Krim za kmetijstvo (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Po nezakoniti priključitvi Krima je Russian national commercial bank (RNCB) prešla v popolno last tako imenovane „Republike Krim“. Postala je glavni akter na trgu, čeprav pred priključitvijo Krima tam sploh ni bila prisotna. Z nakupom ali prevzemom podružnic bank, ki so prej delovale na Krimu in so se od tam umaknile, je RNCB materialno in finančno podpirala dejavnosti ruske vlade v zvezi s priključitvijo Krima k Ruski federaciji, s čimer je spodkopavala ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

30.7.2014


12.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/53


IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2016/360

z dne 11. marca 2016

o izvajanju Sklepa 2013/798/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/798/SZVP z dne 23. decembra 2013 o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki (1) in zlasti člena 2c Sklepa,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. decembra 2013 sprejel Sklep 2013/798/SZVP.

(2)

Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ustanovljen v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 2127 (2013), je 7. marca 2016 dodal eno osebo in en subjekt na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi.

(3)

Prilogo k Sklepu 2013/798/SZVP bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Sklepu 2013/798/SZVP se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 11. marca 2016

Za Svet

Predsednik

A.G. KOENDERS


(1)  UL L 352, 24.12.2013, str. 51.


PRILOGA

V prilogo k Sklepu 2013/798/SZVP se dodata naslednja vnosa:

A.   Osebe

„9.

Joseph KONY (alias: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant)

Naziv: Poveljnik Gospodove odporniške vojske

Datum rojstva: a) 1959 b) 1960 c) 1961 d) 1963 e) 18 sep. 1964 f) 1965 g) (avg. 1961) h) (jul. 1961) i) 1. jan 1961) (apr. 1963)

Kraj rojstva: a) vas Palaro, župnija Palaro, okrožje Omoro, okoliš Gulu, Uganda b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda c) Atyak, Uganda

Državljanstvo: ugandski potni list

Naslov: a) Vakaga, Srednjeafriška republika b) Haute-Kotto, Srednjeafriška republika c) Basse-Kotto, Srednjeafriška republika d) Haut-Mbomou, Srednjeafriška republika e) Mbomou, Srednjeafriška republika f) Haut-Uolo, Demokratična republika Kongo g) Bas-Uolo, Demokratična republika Kongo h) (Prijavljeni naslov: Kafia Kingi (območje na meji med Sudanom in Južnim Sudanom, katerega končni status še ni določen). Od januarja 2015 naj bi bilo iz Sudana domnevno izgnanih 500 pripadnikov Gospodove odporniške vojske.

Datum uvrstitve na seznam: 7. marec 2016.

Drugi podatki:

Kony je ustanovitelj in vodja Gospodove odporniške vojske (Lord's Resistance Army – LRA) (glej vnos pod 2). LRA je pod njegovim poveljstvom ugrabila, ubila in pohabila na tisoče civilistov po vsej Srednji Afriki. Odgovorna je za ugrabitve, razselitve in uboje stotin posameznikov v Srednjeafriški republiki in izvajanje spolnega nasilja ter ropa in uničuje civilno lastnino. Ime očeta: Luizi Obol. Ime matere: Nora Obol.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Joseph Kony je bil na seznam uvrščen 7. marca 2016 na podlagi odstavkov 12 in 13(b), (c), in (d) Resolucije 2262 (2016), ker je ‚sodel[-oval] pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki ali jih podpira[-l]‘ , ‚sodel[-oval] pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj, s katerimi se krši mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo ali s katerimi se zlorabljajo ali kršijo človekove pravice v Srednjeafriški republiki, vključno z dejanji, ki vključujejo spolno nasilje, napadi na civiliste, napadi na podlagi etnične ali verske pripadnosti žrtev, napadi na šole in bolnišnice ter ugrabitvami in prisilnim izseljevanjem‘, ‚novači[-l] ali izkorišča[-l] otroke v oboroženih spopadih v Srednjeafriški republiki in s tem krši[-l] veljavno mednarodno pravo‘; in ‚podpira[-l] oborožene skupine ali kriminalne združbe s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov ali trgovine z njimi v Srednjeafriški republiki, vključno z diamanti, zlatom ter prosto živečimi živalmi in proizvodi iz njih‘.

Dodatne informacije:

Kony je ustanovitelj LRA, velja za ustanovitelja te skupine ter njenega verskega voditelja, predsednika in vrhovnega poveljnika. LRA se je pojavila na severu Ugande v osemdesetih letih ter ugrabila, ubila in pohabila že na tisoče civilistov po vsej Srednji Afriki. Kony je zaradi vse večjega vojaškega pritiska v letih 2005 in 2006 ukazal umik LRA iz Ugande. Od takrat je ta skupina dejavna v Demokratični republiki Kongo, Srednjeafriški republiki, Južnem Sudanu in domnevno tudi v Sudanu.

Kony kot njen voditelj oblikuje in izvršuje strategijo LRA, vključno s trajnimi povelji za napadanje in nasilje nad civilnimi prebivalci. Od leta 2013 LRA pod poveljstvom Josepha Konyja izvaja ugrabitve, razselitve in uboje stotin posameznikov, pa tudi spolno nasilje po vsej Srednjeafriški republiki, ter ropa in uničuje civilno lastnino. LRA je prisotna predvsem na vzhodu Srednjeafriške republike in domnevno tudi na območju Kafia Kingi na meji med Sudanom in Južnim Sudanom, katerega končni status še ni določen, a je pod vojaškim nadzorom te skupine, kjer napada vasi ter pleni hrano in zaloge. Borci nastavljajo zasede in napadajo varnostne sile, ki jim med odzivanjem na napade LRA kradejo opremo, poleg tega pa so tarče napadov LRA tudi vasi brez vojaške prisotnosti, ki jih ropajo. LRA je prav tako okrepila napade na rudnike diamantov in zlata.

Mednarodno kazensko sodišče je izdalo nalog za prijetje Konyja. To sodišče ga obtožuje dvanajstih 12 zločinov zoper človečnost, vključno z umori, zasužnjevanjem, spolnim zasužnjevanjem, posilstvi ter nečloveškimi dejanji povzročanja hudih telesnih poškodb in bolečin, kakor tudi 21 vojnih zločinov, vključno z umori, krutim ravnanjem s civilnim prebivalstvom, napadom, namerno uperjenim proti civilnemu prebivalstvu, plenjenjem, napeljevanjem k posilstvu in prisilnim novačenjem otrok, mlajših od 15 let, z ugrabitvami.

Kony je uporniškim borcem izdal trajno povelje za ropanje tradicionalnih rudarjev diamantov in zlata na vzhodu Srednjeafriške republike. Po napadih naj bi njegova skupina nekatere od rud prepeljala v Sudan ali z njimi trgovala z lokalnim prebivalstvom in člani nekdanjega zavezništva Séléka.

Kony je svojim borcem tudi ukazal, naj nezakonito lovijo slone v narodnem parku Garamba v Demokratični republiki Kongo, od koder naj bi slonje okle prek vzhoda Srednjeafriške republike prevažali v Sudan, tam pa naj bi jih višji uradniki LRA domnevno prodajali ter pri tem trgovali s sudanskimi trgovci in lokalnimi uradniki. Trgovina s slonovino za Konyjevo skupino predstavlja pomemben vir dohodka. Od januarja 2015 naj bi bilo iz Sudana domnevno izgnanih 500 pripadnikov Gospodove odporniške vojske.“

B.   Subjekti

„2.

GOSPODOVA ODPORNIŠKA VOJSKA – LORD'S RESISTANCE ARMY (alias: a) LRA b) Lord's Resistance Movement (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)

Naslov: a) Vakaga, Srednjeafriška republika b) Haute-Kotto, Srednjeafriška republika c) Basse-Kotto, Srednjeafriška republika d) Haut-Mbomou, Srednjeafriška republika e) Mbomou, Srednjeafriška republika f) Haut-Uolo, Demokratična republika Kongo g) Bas-Uolo, Demokratična republika Kongo h) (Prijavljeni naslov: Kafia Kingi (območje na meji med Sudanom in Južnim Sudanom, katerega končni status še ni določen). Od januarja 2015 naj bi bilo iz Sudana domnevno izgnanih 500 pripadnikov Gospodove odporniške vojske.

Datum uvrstitve na seznam: 7. marec 2016.

Drugi podatki: LRA se je pojavila na severu Ugande v osemdesetih letih. Ugrabila, ubila in pohabila je že na tisoče civilistov po vsej Srednji Afriki, med njimi na stotine v Srednjeafriški republiki. Njen voditelj je Joseph Kony.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Gospodova odporniška vojska je bila na seznam uvrščena 7. marca 2016 na podlagi odstavkov 12 in 13 (b), (c) in (d) Resolucije 2262 (2016), ker je ‚sodel[-ovala] pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki ali jih podpira[-la]‘, ‚sodel[-ovala] pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj, s katerimi se krši mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo ali s katerimi se zlorabljajo ali kršijo človekove pravice v Srednjeafriški republiki, vključno z dejanji, ki vključujejo spolno nasilje, napadi na civiliste, napadi na podlagi etnične ali verske pripadnosti žrtev, napadi na šole in bolnišnice ter ugrabitvami in prisilnim izseljevanjem‘, ‚novači[-la] ali izkorišča[-la] otroke v oboroženih spopadih v Srednjeafriški republiki in s tem krši[-la] veljavno mednarodno pravo‘; in ‚podpira[-la] oborožene skupine ali kriminalne združbe s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov ali trgovine z njimi v Srednjeafriški republiki, vključno z diamanti, zlatom ter prosto živečimi živalmi in proizvodi iz njih‘.

Dodatne informacije:

LRA se je pojavila na severu Ugande v osemdesetih letih ter ugrabila, ubila in pohabila že na tisoče civilistov po vsej Srednji Afriki. Njen voditelj Joseph Kony je zaradi vse večjega vojaškega pritiska v letih 2005 in 2006 ukazal umik LRA iz Ugande. Od takrat je ta skupina dejavna v Demokratični republiki Kongo, Srednjeafriški republiki, Južnem Sudanu in menda tudi Sudanu.

Od leta 2013 LRA izvaja ugrabitve, razselitve, in uboje stotin posameznikov, pa tudi spolno nasilje po vsej Srednjeafriški republiki, ter ropa in uničuje civilno lastnino. LRA je prisotna predvsem na vzhodu Srednjeafriške republike in domnevno tudi na območju Kafia Kingi na meji med Sudanom in Južnim Sudanom, katerega končni status še ni določen, a je pod vojaškim nadzorom te skupine, kjer napada vasi ter pleni hrano in zaloge. Borci nastavljajo zasede in napadajo varnostne sile, ki jim med odzivanjem na napade LRA kradejo opremo, poleg tega pa so tarče napadov LRA tudi vasi brez vojaške prisotnosti, ki jih ropajo. LRA je okrepila napade na rudnike diamantov in zlata.

Enote LRA pogosto spremljajo ujetniki, ki so prisiljeni delati kot nosači, kuharji in spolni sužnji. Ta skupina izvaja seksistično nasilje, vključno s posilstvi žensk in mladih deklet.

Decembra 2013 je LRA v Haute-Kotto ugrabila na ducate ljudi. Skupina naj bi bila od začetka leta 2014 vpletena v ugrabitve stotin civilistov v Srednjeafriški republiki.

Njeni borci so v začetku leta 2014 večkrat napadli Obo v prefekturi Haut-Mbomou na vzhodu Srednjeafriške republike.

Skupina je med majem in julijem 2014 še naprej napadala Obo in druge kraje na jugovzhodu Srednjeafriške republike ter med drugim v začetku junija izvedla tudi očitno usklajene napade in ugrabitve v prefekturi Mbomou.

Vsaj od leta 2014 dalje je vključena v nezakonit lov na slone in nezakonito trgovino z njimi, s čimer se financira. Domnevno nezakonito trguje s slonovino iz narodnega parka Garamba na severu Demokratične republike Kongo, s katero v Darfurju trguje v zameno za orožje in zaloge. Nezakonito ulovljene slonje okle naj bi prek Srednjeafriške republike prevažala za prodajo v sudanski Darfur. Poleg tega naj bi Kony v začetku leta 2014 borcem LRA ukazal ropanje rudarjev diamantov in zlata na vzhodu Srednjeafriške republike, da bi plen lahko prepeljali v Sudan. Od januarja 2015 naj bi bilo iz Sudana domnevno izgnanih 500 pripadnikov Gospodove odporniške vojske.

V začetku februarja 2015 so borci LRA, oboroženi s težkim orožjem, ugrabili civiliste v Kpangbayangi, Haut-Mbomou, ter ukradli hrano.

20. aprila 2015 je zaradi napada na Ndambissouo na jugovzhodu Srednjeafriške republike in ugrabitve tamkajšnjih otrok zbežala večina prebivalcev te vasi. LRA je v začetku julija 2015 napadla več vasi v prefekturi Haute-Kotto na jugu države; med napadi je ropala, izvajala nasilje zoper civiliste, požigala hiše in ugrabljala.

Napadi, ki se pripisujejo LRA, so od januarja 2016 vse pogostejši v prefekturah Mbomou, Haut-Mbomou in Haute-Kotto ter zlasti usmerjeni na rudarska območja v Haute-Kotto. Pri teh napadih prihaja do ropanja, nasilja zoper civiliste, uničevanja lastnine in ugrabitev. Zaradi njih se prebivalstvo razseljuje, vključno z okoli 700 osebami, ki so se zatekle v Brio.“


12.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/57


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/361

z dne 10. marca 2016

o spremembi Priloge I k Odločbi 2004/211/ES v zvezi z uvrstitvijo Kitajske na seznam tretjih držav in njihovih delov, iz katerih je dovoljen uvoz živih enoprstih kopitarjev ter njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v Unijo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 1450)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (1), in zlasti člena 17(3)(a) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/156/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (2), in zlasti člena 12(1) in (4) ter uvodnega stavka in točk (a) in (b) člena 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 92/65/EGS določa pogoje, ki se med drugim uporabljajo za uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev v Unijo. Navedeni pogoji morajo biti vsaj enakovredni tistim, ki se uporabljajo za trgovino med državami članicami.

(2)

Direktiva 2009/156/ES določa pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali pri uvozu živih enoprstih kopitarjev v Unijo. Določa, da se uvoz enoprstih kopitarjev v Unijo dovoli le iz tistih tretjih držav, ki izpolnjujejo nekatere zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali.

(3)

Odločba Komisije 2004/211/ES (3) vzpostavlja seznam tretjih držav ali, kadar se uporablja regionalizacija, njihovih delov, iz katerih države članice dovolijo uvoz enoprstih kopitarjev in njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov, ter določa druge pogoje, ki se uporabljajo za takšen uvoz. Navedeni seznam je v Prilogi I k Odločbi 2004/211/ES.

(4)

Zaradi organizacije konjeniške prireditve Global Champions Tour od 29. aprila do 1. maja 2016 pod pokroviteljstvom Mednarodne konjeniške zveze (FEI) so pristojni kitajski organi zaprosili, da se metropolitansko območje Šanghaja, ki je neposredno dostopno z bližnjega mednarodnega letališča, prizna za prosto bolezni konjev. Glede na začasne namenske gradbene objekte na parkirišču razstavišča EXPO 2010 je primerno predvideti le začasno odobritev za navedeno območje.

(5)

Zaradi jamstev in informacij, ki so jih predložili kitajski organi, in da bi se lahko za omejeno obdobje dovolil ponovni vstop registriranih konjev z dela ozemlja Kitajske po začasnem izvozu v skladu z zahtevami iz Odločbe Komisije 93/195/EGS (4), je Komisija sprejela Izvedbeni sklep (EU) 2015/557 (5), s katerim je začasno odobrila regijo CN-2 Kitajske za namene konjeniške prireditve Global Champions Tour od 8. do 10. maja 2015.

(6)

Ker bo konjeniška prireditev v letu 2016 potekala pod istimi pogoji v zvezi z zdravjem živali in karanteno, kot so se uporabljali leta 2015, je za regijo CN-2 primerno ustrezno prilagoditi datum v stolpcu 15 tabele v Prilogi I k Odločbi 2004/211/ES.

(7)

Odločbo 2004/211/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V stolpcu 15 vrstice, ki se nanaša na regijo CN-2 Kitajske v tabeli v Prilogi I k Odločbi 2004/211/ES, se besede „veljavno od 25. aprila do 25. maja 2015“ nadomestijo z besedami: „veljavno od 15. aprila do 15. maja 2016“.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 10. marca 2016

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(2)  UL L 192, 23.7.2010, str. 1.

(3)  Odločba Komisije 2004/211/ES z dne 6. januarja 2004 o uvedbi seznama tretjih držav in delov njihovega ozemlja, s katerih države članice dovolijo uvoz živih kopitarjev in semena, jajčnih celic in zarodkov vrste kopitarji, ter o spremembi odločb 93/195/EGS in 94/63/ES (UL L 73, 11.3.2004, str. 1).

(4)  Odločba Komisije 93/195/EGS z dne 2. februarja 1993 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanju veterinarskih spričeval za ponovni vstop registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu (UL L 86, 6.4.1993, str. 1).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/557 z dne 31. marca 2015 o spremembi Priloge I k Odločbi 2004/211/ES v zvezi z uvrstitvijo Kitajske na seznam tretjih držav in njihovih delov, iz katerih je dovoljen uvoz živih enoprstih kopitarjev ter njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v Unijo (UL L 92, 8.4.2015, str. 107).


12.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/59


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/362

z dne 11. marca 2016

o odobritvi posode za shranjevanje entalpije dobavitelja MAHLE Behr GmbH & Co. KG kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (1) in zlasti člena 12(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dobavitelj MAHLE Behr GmbH & Co. KG (v nadaljnjem besedilu: vložnik) je 29. aprila 2015 predložil vlogo za odobritev posode za shranjevanje entalpije kot inovativne tehnologije. Popolnost navedene vloge je bila ocenjena v skladu s členom 4 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 725/2011 (2). Komisija je ugotovila, da v prvotni vlogi manjkajo nekateri pomembni podatki, in vložnika pozvala, naj jo dopolni. Vložnik je zahtevane informacije predložil 27. maja 2015. Ugotovljeno je bilo, da je vloga popolna, in obdobje, ki ga ima Komisija na voljo za oceno vloge, je začelo teči na dan po uradnem prejemu popolnih informacij, tj. 28. maja 2015.

(2)

Vloga je bila ocenjena v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 443/2009, Izvedbeno uredbo (EU) št. 725/2011 in tehničnimi smernicami za pripravo vlog za odobritev inovativnih tehnologij v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 (v nadaljnjem besedilu: tehnične smernice, različica iz februarja 2013) (3).

(3)

Vloga se nanaša na posodo za shranjevanje entalpije, ki zmanjšuje emisije CO2 in porabo goriva po hladnem zagonu motorja z notranjim zgorevanjem zaradi hitrejšega segrevanja motorja.

(4)

Komisija ugotavlja, da informacije iz vloge dokazujejo, da so pogoji in merila iz člena 12 Uredbe (ES) št. 443/2009 ter členov 2 in 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 725/2011 izpolnjeni.

(5)

Vložnik je dokazal, da je bila posoda za shranjevanje entalpije vgrajena v manj kot 3 % vseh novih osebnih avtomobilov, registriranih v referenčnem letu 2009, v skladu s členom 2(2)(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 725/2011.

(6)

Vložnik je uporabil celovit postopek preskušanja v skladu s tehničnimi smernicami in opredelil osnovno vozilo kot vozilo, ki je opremljeno z onesposobljeno posodo za shranjevanje entalpije.

(7)

Vložnik je zagotovil metodologijo za preskušanje zmanjšanja emisij CO2. Komisija meni, da se bodo z metodologijo preskušanja zagotovili preverljivi, ponovljivi in primerljivi rezultati ter da se bodo realno prikazale koristi inovativne tehnologije v zvezi z emisijami CO2 s pomembno statistično značilnostjo v skladu s členom 6 Izvedbene uredbe (EU) št. 725/2011.

(8)

Glede na navedeno je vložnik zadovoljivo dokazal, da se je s posodo za shranjevanje entalpije doseglo zmanjšanje emisij za najmanj 1 g CO2/km.

(9)

Ker posoda za shranjevanje entalpije ni aktivirana med homologacijskim preskusom emisij CO2 iz Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (4) in Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (5), se Komisija strinja, da standardni preskusni ciklus ne zadeva navedene tehnologije.

(10)

Aktiviranje posode za shranjevanje entalpije ni odvisno od izbire voznika. Na podlagi navedenega Komisija ugotavlja, da bi bilo treba zmanjšanje emisij CO2 zaradi uporabe inovativne tehnologije pripisati proizvajalcu.

(11)

Komisija ugotavlja, da je poročilo o preverjanju pripravila družba TÜV SÜD Auto Service GmbH, ki je neodvisen in priglašen organ, ter da so v poročilu potrjene ugotovitve, navedene v vlogi.

(12)

Glede na navedeno Komisija ugotavlja, da odobritvi zadevne inovativne tehnologije ni treba ugovarjati.

(13)

Za namene določanja splošne kode ekološke inovacije, ki se uporablja v zadevnih homologacijskih dokumentih v skladu s prilogami I, VIII in IX k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6), bi bilo treba določiti posamično kodo, ki se uporablja za inovativno tehnologijo, odobreno s tem sklepom –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Posoda za shranjevanje entalpije, opisana v vlogi dobavitelja MAHLE Behr GmbH & Co. KG, se odobri kot inovativna tehnologija v smislu člena 12 Uredbe (ES) št. 443/2009.

2.   Zmanjšanje emisij CO2 zaradi uporabe posode za shranjevanje entalpije se določi z metodologijo iz Priloge.

3.   Posamična koda ekološke inovacije, ki se vnese v homologacijsko dokumentacijo, ki se uporablja za inovativno tehnologijo, odobreno s tem izvedbenim sklepom, je „18“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 11. marca 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 140, 5.6.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 725/2011 z dne 25. julija 2011 o uvedbi postopka za odobritev in certificiranje inovativnih tehnologij za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 194, 26.7.2011, str. 19).

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f

(4)  Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, 29.6.2007, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 28.7.2008, str. 1).

(6)  Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL L 263, 9.10.2007, str. 1).


PRILOGA

METODOLOGIJA ZA DOLOČITEV PRIHRANKA EMISIJ CO2 S POSODO ZA SHRANJEVANJE ENTALPIJE.

1.   UVOD

Za določitev zmanjšanja emisij CO2, ki ga je mogoče pripisati uporabi posode za shranjevanje entalpije (sistem EST), je treba določiti:

(a)

postopek preskušanja, po katerem se določijo ohlajevalne krivulje za osnovno vozilo (vozilo, opremljeno z onesposobljeno posodo za shranjevanje entalpije) in vozilo z ekološko inovativno tehnologijo;

(b)

postopek preskušanja, po katerem se določijo emisije CO2 pri različnih začetnih temperaturah hladilne tekočine motorja;

(c)

postopek preskušanja, po katerem se določijo teoretične temperature motorja po izpraznitvi sistema EST;

(d)

postopek preskušanja, po katerem se določi korist pri vročem zagonu;

(e)

formule, ki se uporabljajo za določitev prihranka emisij CO2;

(f)

formule, ki se uporabljajo za določitev statistične napake in značilnosti rezultatov.

2.   OZNAKE IN OKRAJŠAVE

Latinični simboli

BTA

emisije CO2 vozila v homologacijskih preskusnih pogojih [g CO2/km]

Formula

prihranek emisij CO2 [g CO2/km]

CO2

ogljikov dioksid

CO2 (Tk)

aritmetična sredina emisij CO2 vozila, izmerjenih z uporabo cikla NEDC pri temperaturi okolice 14 °C in začetnih temperaturah hladilne tekočine motorja [g CO2/km]

deng

faktor upadanja temperature za krivuljo ohlajanja hladilne tekočine motorja [1/h]

dEST

faktor upadanja temperature za krivuljo ohlajanja EST [1/h]

EST

posoda za shranjevanje entalpije

K

dejansko razmerje toplotnih vztrajnosti [–]

m

število meritev vzorca

NEDC

novi evropski vozni ciklus (New European Driving Cycle)

Formula

normalizirani potencial porabe goriva pri začetni temperaturi hladilne tekočine motorja za izbrane čase parkiranja ti [–]

pt

čas parkiranja [h]

Teng

temperatura hladilne tekočine motorja v času parkiranja [°C]

Tengmod

teoretična temperatura hladilne tekočine motorja po izpraznitvi sistema EST [°C]

TEST

temperatura hladilne tekočine v EST v času parkiranja [°C]

Tcold

temperatura pri hladnem zagonu [°C], ki znaša 14 °C

Thot

temperatura pri vročem zagonu [°C], ki je enaka temperaturi hladilne tekočine, doseženi ob koncu cikla NEDC

SOC

stanje napolnjenosti

SVSpt

delež porazdelitve časa parkiranja [%] kot je opredeljen v tabeli 6

WFti

utežni faktor za čas parkiranja ti [%] kot je opredeljen v tabeli 3

Indeksi

Indeks (ti) se nanaša na izbrane čase parkiranja, kot so opredeljeni v tabeli 1.

Indeks (j) se nanaša na meritve vzorca.

Indeks (k) se nanaša na začetne temperature hladilne tekočine motorja.

3.   DOLOČITEV OHLAJEVALNIH KRIVULJ IN TEMPERATUR

Ohlajevalne krivulje se eksperimentalno določijo za hladilno tekočino motorja osnovnega in vozila z ekološko inovativno tehnologijo. Enake krivulje se uporabljajo za variante vozil z enako toplotno kapaciteto, opremo motornega prostora, toplotno izolacijo motorja in sistemom EST. Preskusi vključujejo neprekinjene meritve reprezentativnih temperatur hladilne tekočine motorja in hladilne tekočine, shranjene v sistemu EST, s termočleni pri stalni temperaturi okolice, ki znaša najmanj 14 °C, v 24 urah. Motor se pred izklopom ogreje na najvišjo temperaturo hladilne tekočine z zadostnim številom zaporednih preskusov NEDC. Po predhodnem kondicioniranju se izklopi vžig in izvleče ključ za vžig. Pokrov motorja mora biti popolnoma zaprt. Vsi sistemi za prisilno prezračevanje v preskusni komori morajo biti izključeni.

Dobljene izmerjene ohlajevalne krivulje se pretvorijo po matematičnem postopku, opisanem s formulo 1 za motor in formulo 2 za sistem EST.

Formula 1

Formula

Formula 2

Formula

Za prileganje krivulj se uporabi metoda najmanjših kvadratov. V ta namen se ne upoštevajo najmanj podatki o merjenju temperature iz prvih 30 minut po izklopu motorja zaradi netipičnega poteka temperature hladilne tekočine po izklopu hladilnega sistema.

Temperatura motorja pri določenih časih parkiranja (Formula) se mora izračunati po formuli 1 in vnese v tabelo 1.

Tabela 1

Temperatura motorja pri izbranih časih parkiranja

Izbrani čas parkiranja (ti)

t1

t2

t3

pt [h]

2,5

4,5

16,5

Formula

[°C]

 

 

 

4.   DOLOČITEV EMISIJ CO2 PRI RAZLIČNIH ZAČETNIH TEMPERATURAH HLADILNE TEKOČINE

Emisije CO2 in porabo goriva za vozilo je treba izmeriti v skladu s Prilogo 6 k Pravilniku UN/ECE št. 101 (Metoda merjenja emisij ogljikovega dioksida in porabe goriva pri vozilih s pogonom izključno na motor z notranjim zgorevanjem). Postopek bi moral biti ustrezno spremenjen, kot sledi:

1.

temperatura okolice v preskusni komori mora biti nižja od 14 °C,

2.

uporabi se naslednjih pet začetnih temperatur hladilne tekočine: Tcold, Thot,

Formula

,

Formula

in

Formula

.

Preskuse je mogoče izvajati v kakršnem koli zaporedju. Med preskusi je mogoče opraviti enega ali dva preskusa NEDC za predhodno kondicioniranje. Zagotovljeno in dokumentirano mora biti, da stanje napolnjenosti (SOC) zagonskega akumulatorja (na primer z uporabo signala njegovega področnega krmilnega omrežja) po vsakem preskusu ne odstopa za več kot 5 %.

Celotni postopek preskušanja se ponovi vsaj trikrat (tj. m ≥ 3). Aritmetične sredine rezultatov emisij CO2 pri vsaki začetni temperaturi hladilne tekočine motorja (Tk) se izračunajo po formuli 3 in vnesejo v tabelo 2.

Formula 3

Formula

pri čemer je: k = 1, 2, …, 5

T1=Tcold

T2=Thot

Formula

Formula

Formula


Tabela 2

Emisije CO2 pri različnih začetnih temperaturah hladilne tekočine motorja

Začetna temperatura hladilne tekočine motorja Tk

Tcold

Thot

Formula

Formula

Formula

CO2 (Tk) [g CO2/km]

 

 

 

 

 

5.   DOLOČITEV TEORETIČNE TEMPERATURE MOTORJA PO IZPRAZNITVI SISTEMA EST

Na podlagi rezultatov preskusa, opredeljenih v odstavku 4 in navedenih v tabeli 2, se po formuli 4 izračuna normalizirani potencial porabe goriva NP(Formula) za izbrani čas parkiranja iz tabele 1.

Formula 4

Formula

Nato se po formuli 5 izračuna teoretična temperatura hladilne tekočine motorja po izpraznitvi sistema EST za izbrani čas parkiranja Formula.

Formula 5

Formula

Relativno razmerje toplotnih vztrajnosti Kti za izbrani čas parkiranja se določi po formuli 6.

Formula 6

Formula

Dobljeno dejansko razmerje toplotnih vztrajnosti K se izračuna z uteženjem treh rezultatov Kti z deležem ustavitev vozila, kot je določeno s formulo 7.

Formula 7

Formula

pri čemer je:

WFti

utežni faktor za čas parkiranja ti [–], kot je opredeljeno v tabeli 3.

Tabela 3

Utežni parameter za izračun faktorja K

WFt1 [%]

63,4

WFt2 [%]

14,0

WFt3 [%]

22,6

Teoretična temperatura motorja po izpraznitvi sistema EST za čas parkiranja pt Formula se izračuna po formuli 8.

Formula 8

Formula

Rezultati izračuna se navedejo v tabeli 4.

Tabela 4

Teoretična temperatura motorja po izpraznitvi sistema EST pri različnih časih parkiranja

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

Formula

[°C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

Formula

[°C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   DOLOČITEV KORISTI PRI VROČEM ZAGONU

Korist pri vročem zagonu (HSB) pri vozilu, opremljenem s tehnologijo, se določi eksperimentalno po formuli 9. Ta vrednost opisuje razliko med emisijami CO2 pri preskusu NEDC po hladnem in vročem zagonu v primerjavi z rezultatom po hladnem zagonu.

Formula 9

Formula

7.   DOLOČITEV PRIHRANKA EMISIJ CO2

Pred začetkom uradnega preskusa tipa I, ki se izvede v skladu z Uredbo (ES) št. 692/2008, homologacijski organ preveri, ali temperatura hladilne tekočine, tudi v notranjosti posode za shranjevanje entalpije, ne odstopa od temperature v prostoru za več kot ± 2 K. Če ta temperatura ni dosežena, metodologije za določitev prihranka emisij CO2 za EST ni mogoče uporabiti.

Preverjanje se lahko izvede bodisi z merjenjem v posodi za shranjevanje entalpije (npr. s termočlenom) bodisi z izklopom sistema EST pred postopkom kondicioniranja, da se segreta hladilna tekočina ne shranjuje v posodi. Temperatura v posodi za shranjevanje entalpije se zapiše v poročilo o preskusu.

Relativni potencial za zmanjšanje emisij CO2 Formula pri različnih časih parkiranja se izračuna po formuli 10.

Formula 10

Formula

Rezultati izračuna se navedejo v tabeli 5.

Tabela 5

Relativni potencial za zmanjšanje emisij CO2 Formula pri različnih časih parkiranja

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

ΔCO2(pt) [%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

ΔCO2(pt) [%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihranek emisij CO2, utežen s časi parkiranja (pt), se izračuna po formuli 11.

Formula 11

Formula

pri čemer je:

SVSpt

delež porazdelitve časov parkiranja [ %], kot je opredeljeno v tabeli 6.

Tabela 6

Porazdelitev časov parkiranja (delež ustavitev vozila)

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

SVSpt [%]

36

13

6

4

2

2

1

1

3

4

3

1

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

SVSpt [%]

1

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

8.   IZRAČUN STATISTIČNE NAPAKE

V rezultatih metodologije preskušanja je treba količinsko opredeliti statistične napake zaradi meritev. Za vsak preskus, opravljen pri različnih začetnih temperaturah hladilne tekočine motorja, se izračuna standardno odstopanje od aritmetične sredine po formuli 12.

Formula 12

Formula

pri čemer je: k = 1, 2, …, 5

T1 = Tcold

T2 = Thot

Formula

Formula

Formula

Standardno odstopanje prihranka emisij CO2 Formula je treba izračunati po formuli 13.

Formula 13

Image

pri čemer je:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

9.   STATISTIČNA ZNAČILNOST

Za vsak tip, varianto in različico vozila, opremljenega s sistemom EST, je treba dokazati, da napaka v prihranku emisij CO2, izračunanih po formuli 13, ne presega razlike med skupnim prihrankom emisij CO2 in najmanjšo mejno vrednostjo prihranka, opredeljeno v členu 9(1) Uredbe (EU) št. 725/2011 (glej formulo 14).

Formula 14

Formula

pri čemer je:

MT

:

najmanjša mejna vrednost [g CO2/km], ki znaša 1 g CO2/km,

Formula

:

korekcijski koeficient CO2 zaradi povečanja mase zaradi namestitve sistema EST. Za Formula je treba uporabiti podatke iz tabele 7.

Tabela 7

Korekcijski koeficient CO2 zaradi dodatne mase

Vrsta goriva

Korekcijski koeficient CO2 zaradi dodatne mase (Formula)

[g CO2/km]

bencin

0,0277 · Δm

dizelsko gorivo

0,0383 · Δm

V tabeli 7 je Δm dodatna masa zaradi namestitve sistema EST. To je masa sistema EST, ki je popolnoma napolnjen s hladilno tekočino.

10.   SISTEM EST ZA VGRADNJO V VOZILA

Homologacijski organ mora potrditi prihranek emisij CO2 na podlagi meritev sistema EST z uporabo metodologije preskušanja iz te priloge. Če je prihranek emisij CO2 pod mejno vrednostjo iz člena 9(1) Uredbe (EU) št. 725/2011, se uporabi drugi pododstavek člena 11(2) navedene uredbe.


Popravki

12.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/69


Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/2362 z dne 15. decembra 2015 glede izvzetij iz razširjene protidampinške dajatve na nekatere dele za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v skladu z Uredbo (ES) št. 88/97

( Uradni list Evropske unije L 331 z dne 17. decembra 2015 )

Na strani 36 v Razpredelnici 4 člena 5 „Stranke v pregledu“ v stolpcu „Začetek veljavnosti“ za podjetje „CICLI EUROPA s.r.l“:

besedilo:

„10.9.2014“

se glasi:

„10.11.2014“.


12.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/69


Popravek Dokončnega sprejetja (EU, Euratom) 2016/70 spremembe proračuna Evropske unije št. 8 za proračunsko leto 2015

( Uradni list Evropske unije L 18 z dne 26. januarja 2016 )

Stran 3, razpredelnica se glasi:

„Opis

Proračun 2015 (1)

Proračun 2014 (2)

Sprememba (v %)

1.

Pametna in vključujoča rast

66 853 308 910

65 300 076 773

+ 2,38

2.

Trajnostna rast: naravni viri

55 978 784 039

56 443 752 595

– 0,82

3.

Varnost in državljanstvo

1 926 965 795

1 665 510 850

+ 15,70

4.

Evropa v Svetu

7 478 225 907

6 840 903 616

+ 9,32

5.

Uprava

8 658 632 705

8 405 389 881

+ 3,01

6.

Nadomestila

p.m.

28 600 000

Posebni instrumenti

384 505 583

350 000 000

+ 9,86

Odhodki skupaj  (3)

141 280 422 939

139 034 233 715

+ 1,62


(1)  Postavke v tem stolpcu se nanašajo na postavke iz proračuna za leto 2015 (UL L 69, 13.3.2015) vključno s spremembami proračunov št. 1 do 8/2015.

(2)  Postavke v tem stolpcu se nanašajo na postavke iz proračuna za leto 2014 (UL L 51, 20.2.2014) vključno s spremembami proračunov št. 1/2014 do št. 7/2014.

(3)  Tretji pododstavek člena 310(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije se glasi: „Prihodki in odhodki, prikazani v proračunu, morajo biti uravnoteženi.““