ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 206

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 58
1. avgust 2015


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/1322 z dne 31. julija 2015 o izvajanju člena 11(1) in (4) Uredbe (EU) št. 753/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu

1

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/1323 z dne 31. julija 2015 o izvajanju člena 16(2) Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

4

 

*

Uredba Sveta (EU) 2015/1324 z dne 31. julija 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

10

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/1325 z dne 31. julija 2015 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2015/513

12

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/1326 z dne 31. julija 2015 o izvajanju Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo

16

 

*

Uredba Sveta (EU) 2015/1327 z dne 31. julija 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

18

 

*

Uredba Sveta (EU) 2015/1328 z dne 31. julija 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

20

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/1329 z dne 31. julija 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede operacij zrakoplovov, registriranih v tretjih državah, ki jih uporabljajo letalski prevozniki Unije ( 1 )

21

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1330 z dne 31. julija 2015 o dvestoštiriintrideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida

26

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1331 z dne 31. julija 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

28

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2015/1332 z dne 31. julija 2015 o izvajanju Sklepa 2011/486/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu

31

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2015/1333 z dne 31. julija 2015 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji in razveljavitvi Sklepa 2011/137/SZVP

34

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2015/1334 z dne 31. julija 2015 o posodobitvi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2015/521

61

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2015/1335 z dne 31. julija 2015 o izvajanju Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

64

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2015/1336 z dne 31. julija 2015 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

66

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2015/1337 z dne 31. julija 2015 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

68

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1338 z dne 30. julija 2015 o spremembi Sklepa 2011/163/EU o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 5252)  ( 1 )

69

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2015/1322

z dne 31. julija 2015

o izvajanju člena 11(1) in (4) Uredbe (EU) št. 753/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 753/2011 z dne 1. avgusta 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu (1) ter zlasti člena 11(1) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 1. avgusta 2011 sprejel Uredbo (EU) št. 753/2011.

(2)

Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ustanovljen v skladu z odstavkom 30 Resolucije Varnostnega sveta ZN 1988 (2011), je 23. septembra 2014 in 27. marca 2015 spremenil seznam posameznikov, skupin, podjetij in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi.

(3)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 753/2011 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 753/2011 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2015

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  UL L 199, 2.8.2011, str. 1.


PRILOGA

I.

Spodnji vnosi se dodajo na seznam iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 753/2011:

A.   Osebe, povezane s talibani

1.

Abdul Basir Noorzai (alias: (a) Haji Abdul Basir, (b) Haji 'Abd Al-Basir (c) Haji Basir Noorzai, (d) Abdul Baseer (e) Abdul Basir).

Naziv: hadži. Naslov: Chaman, provinca Baludžistan, Pakistan. Datum rojstva: (a) 1965 (b) 1960 (c) 1963. Kraj rojstva: provinca Baludžistan, Pakistan. Državljanstvo: afganistansko Št. potnega lista: pakistanski potni list AA3829182 Nacionalna matična št.: pakistanska nacionalna matična številka 5420124679187. Drugi podatki: Lastnik družbe Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, ki opravlja finančne storitve za talibane v regiji. Datum uvrstitve na seznam ZN: 27.3.2015

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Abdul Basir Noorzai je bil 27. marca 2015 na podlagi odstavka 2 Resolucije 2160 (2014) uvrščen na seznam zaradi „sodelovanja pri financiranju, načrtovanju, posredovanju, pripravi ali izvedbi dejanj ali dejavnosti“ tistih, ki so uvrščeni na seznam, in drugih posameznikov, skupin, podjetij in subjektov, povezanih s talibani in ki pomenijo grožnjo miru, stabilnosti in varnosti v Afganistanu, „ali v povezavi z njimi, pod njihovim imenom, v njihovem imenu ali njim v podporo“ ter „drugih dejanj ali dejavnosti v podporo komur koli od njih“.

Več informacij:

Haji Abdul Basir (Basir) je lastnik in poslovodja Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir je imel možnost izplačevati denar talibanom in je v zadnjih letih prek svoje Hawale pripadnikom talibanov v regiji izplačal več tisoč dolarjev. Prek svoje Hawale je financiral dejavnosti talibanov, izplačeval denar talibanskim starešinam in omogočil potovanja talibanskim obveščevalcem.

Leta 2012 je Basir veljal za glavnega menjalca denarja za talibansko visoko vodstvo. Leta 2010 je prav tako zbiral donacije za talibane med pakistanskimi in afganistanskimi izseljenci, ki živijo na Japonskem, v Združenih arabskih emiratih in Singapurju.

B.   Subjekti ter druge skupine in podjetja, povezana s talibani

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias: (a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company (b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala (c) Haji Basir Hawala (d) Haji Baseer Hawala (e) Haji Abdul Basir Exchange Shop (f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange (g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer).

Naslov: (a) Poslovalnica št. 1: Sanatan (različica Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, blizu Trench (različica Tranch) Road, Chaman, provinca Baludžistan, Pakistan(b) Poslovalnica št. 2: Quetta, Pakistan. (c) Poslovalnica št. 3: Lahore, Pakistan (d) Poslovalnica št. 4: Pešavar, Pakistan (e) Poslovalnica št. 5: Karači, Pakistan (f) Poslovalnica št. 6: Islamabad, Pakistan (g) Poslovalnica št. 7: Provinca Kandahar, Afganistan (h) Poslovalnica št. 8: Provinca Herat, Afganistan (i) Poslovalnica št. 9: Provinca Helmand, Afganistan (j) Poslovalnica št. 10: Dubaj, Združeni arabski emirati (k) Poslovalnica št. 11: Iran. Drugi podatki: (a) Ponudnik denarnih storitev, prek katerega so visoki talibanski voditelji izplačevali sredstva talibanskim poveljnikov v regiji. (b) Lastnik je Abdul Basir Noorzai. Datum uvrstitve na seznam ZN: 27.3.2015

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Družba Haji Basir and Zarjmil Company Hawala je bil 27. marca 2015 na podlagi odstavka 2 Resolucije 2160 (2014) uvrščena na seznam zaradi „sodelovanja pri financiranju, načrtovanju, posredovanju, pripravi ali izvedbi dejanj ali dejavnosti“ tistih, ki so uvrščeni na seznam, in drugih posameznikov, skupin, podjetij in subjektov, povezanih s talibani in ki pomenijo grožnjo miru, stabilnosti in varnosti v Afganistanu, „ali v povezavi z njimi, pod njihovim imenom, v njihovem imenu ali njim v podporo“ ter „drugih dejanj ali dejavnosti v podporo komur koli od njih“.

Več informacij:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) iz Chamana, provinca Baludžistan v Pakistanu, je v lasti Abdula Basirja Noorzaia. Talibanom v regiji izplačuje denar. Visoki talibanski voditelji v regiji so za prenos denarja talibanskim poveljnikom najraje uporabljali družbi Basir Zarjmil Hawala in Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

Družba Basir Zarjmil Hawala je leta 2013 izplačala več tisoč dolarjev talibanskim poveljnikom v regiji in s tem pomagala financirati dejavnosti talibanov. Leta 2012 za talibane opravila transakcije v višini več tisoč dolarjev za financiranje orožja in kritje drugih operativnih stroškov.

II.

Spodnji vnos se črta s seznama iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 753/2011:

A.   Osebe, povezane s talibani

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/4


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2015/1323

z dne 31. julija 2015

o izvajanju člena 16(2) Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 204/2011 z dne 2. marca 2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji (1) in zlasti člena 16(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 2. marca 2011 sprejel Uredbo (EU) št. 204/2011.

(2)

Svet je 31. julija 2015 sprejel Sklep (SZVP) 2015/1333 (2) s katerim se med drugim utrjujejo omejevalni ukrepi naloženi s Sklepom Sveta 2011/137/SZVP (3), Sklep 2011/137/SZVP pa se razveljavi. S Sklepom (SZVP) 2015/1333 se obenem zaključi pregled seznamov oseb in subjektov iz prilog II in IV k Sklepu 2011/137/SZVP.

(3)

Treba bi bilo spremeniti razloge za uvrstitev na seznam za nekaj oseb in subjektov na seznamu oseb in subjektov iz Priloge III k Uredbi (EU) št. 204/2011.

(4)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti Uredbo (EU) št. 204/2011 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (EU) št. 204/2011 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2015

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  UL L 58, 3.3.2011, str. 1.

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2015/1333 z dne 31. julija 2015 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji in razveljavitvi Sklepa 2011/137/SZVP (glej str. 34 tega Uradnega lista).

(3)  UL L 58, 3.3.2011, str. 53.


PRILOGA

„PRILOGA III

SEZNAM FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB, SUBJEKTOV ALI ORGANOV IZ ČLENA 6(2)

A.   OSEBE

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Funkcija: vodja dejavnosti za boj proti terorizmu v službi za zunanjo varnost.

Datum rojstva: 1952.

Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Pomemben član revolucionarnega odbora.

Tesni sodelavec Moamerja Gadafija. Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Funkcija: namestnik vodje službe za zunanjo varnost.

Svak Moamerja Gadafija.

Pomemben član Gadafijevega režima in kot tak tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Funkcija: vodja gibanja revolucionarnih odborov.

Kraj rojstva: Sirte, Libija.

Domnevni status: umorjen avgusta 2014 v Egiptu

Revolucionarni odbori so vpleteni v nasilje nad protestniki.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Datum rojstva: 1946.

Kraj rojstva: Traghen.

Vodja kabineta Moamerja Gadafija. Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

5.

TOHAMI, General Khaled

Datum rojstva: 1946.

Kraj rojstva: Genzur.

Nekdanji direktor službe za notranjo varnost.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Datum rojstva: 1. julij 1949.

Kraj rojstva: Al-Baida.

Nekdanji direktor obveščevalne dejavnosti v službi za zunanjo varnost.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Nekdanji generalni sekretar Generalnega ljudskega kongresa.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Predsednik vlade polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Minister za zdravje in okolje v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Datum rojstva: 1949.

Kraj rojstva: Al-Azizia (blizu Tripolija).

Minister za industrijo, gospodarstvo in trgovino v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Datum rojstva: 1943.

Minister za kmetijstvo ter živalske in pomorske vire v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Minister za socialne zadeve v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Datum rojstva: 4. maj 1963.

Številka potnega lista: B/014965 (veljaven do konca 2013).

Minister za šolstvo, visoko šolstvo in raziskave v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Datum rojstva: 8.7.1954.

Številka potnega lista: B/014924 (veljaven do konca 2013).

Nekdanji tesen sodelavec polkovnika Gadafija, ki je imel vodilno vlogo v varnostni službi in bil direktor radiotelevizije.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

15.

Polkovnik Taher Juwadi

Funkcija: četrti v hierarhiji poveljevanja revolucionarne garde.

Polkovnik.

Ključni član Gadafijevega režima. Kot tak tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDADI, dr. Abdulqader Mohammed

Vodja urada za zvezo revolucionarnih odborov.

Revolucionarni odbori so vpleteni v nasilje nad protestniki.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Funkcija: vodja osebnih varnostnikov Moamerja Gadafija.

Datum rojstva: 1946.

Kraj rojstva: Houn, Libija.

Odgovoren za varnost režima. V preteklosti je usmerjal nasilje nad nasprotniki režima.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Datum rojstva: 1948.

Kraj rojstva: Sirte, Libija.

Bratranec Moamerja Gadafija. V osemdesetih letih 20. stoletja je bil udeležen pri atentatih na nasprotnike režima, domnevno pa je odgovoren tudi za več smrtnih žrtev v Evropi. Domnevno naj bi sodeloval tudi pri nabavi orožja. Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Nekdanji libijski veleposlanik v Čadu. Iz Čada je odšel na območje Sabha. Neposredno je sodeloval pri novačenju in koordiniranju najemniških vojakov za režim.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

20.

AL KUNI, polkovnik Amid Husain

Predviden status/lokacija: južna Libija.

Nekdanji guverner Ghata (južna Libija). Neposredno vpleten v novačenje plačancev.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

B.   SUBJEKTI

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

(a.k.a. LAICO)

Spletna stran: http://www.laaico.com. Družba je bila ustanovljena leta 1981. 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli–Libija. Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Faks: 00 218 (21) 4893800 – 4891867 e-pošta: info@laaico.com

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

2.

Sklad Gadafi za dobrodelna združenja in razvoj (Fondation Qadhafi pour les associations caritatives et le développement)

Kontaktni podatki uprave: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBIJA. Tel.: (+218) 214778301 – faks: (+218) 214778766 – e-pošta: info@gicdf.org

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

3.

Sklad Waatassimou (Fondation Waatassimou)

Sedež v Tripoliju.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

4.

Generalni urad libijske radiotelevizije

Kontaktni podatki – tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; faks: 00 218 21 340 21 07, http://www.ljbc.net; e-pošta: info@ljbc.net

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

Sodelovanje pri javnem hujskanju k sovraštvu in nasilju z udeležbo v kampanjah dezinformiranja v okviru izvajanja nasilja nad protestniki.

21.3.2011

5.

Revolucionarna straža

 

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

Vpletena v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (a.k.a. Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae; a.k.a. Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libija; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libija; elektronski naslov: agbank@agribankly.org. SWIFT/BIC AGRULYLT (Libija);

Tel.: (218) 214870586;

Tel.: (218) 214870714;

Tel.: (218) 214870745;

Tel.: (218) 213338366;

Tel.: (218) 213331533;

Tel.: (218) 213333541;

Tel.: (218) 213333544;

Tel.: (218) 213333543;

Tel.: (218) 213333542;

Faks: (218) 214870747;

Faks: (218) 214870767;

Faks: (218) 214870777;

Faks: (218) 213330927;

Faks: (218) 213333545.

Libijska hčerinska družba centralne banke Libije.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street). Tel.: (218) 213345187 – Faks: +218.21.334.5188; e-pošta: info@ethic.ly

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (a.k.a. Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius.

Libijska podružnica libijskega naložbenega portfelja za Afriko (Libyan Africa Investment Portfolio).

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK.

Dodatne informacije: reg. št. 01794877 (UK).

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana v UK.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britanski Deviški otoki.

Dodatne informacije: reg. št. 1510484 (BVI).

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana na Britanskih Deviških otokih.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt v lasti Saadija Gadafija, registriran na Britanskih Deviških otokih.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britanski Deviški otoki.

Dodatne informacije: reg. št. 1534407 (BVI).

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana na Britanskih Deviških otokih.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Otok Man (Isle of Man – IOM).

Dodatne informacije: reg. št. 59058C (IOM).

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana na Otoku Man.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011“


1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/10


UREDBA SVETA (EU) 2015/1324

z dne 31. julija 2015

o spremembi Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2015/1333 z dne 31. julija 2015 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji in razveljavitvi Sklepa 2011/137/SZVP (1),

ob upoštevanju skupnega predloga Visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 204/2011 (2) uveljavlja nekatere ukrepe, določene v Sklepu Sveta 2011/137/SZVP (3).

(2)

Sklep (SZVP) 2015/1333 je zaključil pregled seznama oseb in subjektov iz prilog II in IV k Sklepu 2011/137/SZVP. Na podlagi Sklepa (SZVP) 2015/1333 se omejevalni ukrepi iz Sklepa 2011/137/SZVP, kot je bil spremenjen, uvedejo v nov pravni instrument. Potrebna je tehnična sprememba Uredbe (EU) št. 204/2011 za njeno uskladitev z s Sklepom (SZVP) 2015/1333.

(3)

Ta sprememba spada na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jo bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali za njeno izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije.

(4)

Uredbo (EU) št. 204/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 204/2011 se spremeni:

1.

v členu 3(2) se besedilo točke (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja in finančne pomoči v zvezi z

(i)

vojaško opremo, vključno z orožjem in z njim povezanim materialom, ki ne sodijo na področje uporabe točke (b), namenjeno izključno za pomoč libijskim organom pri zagotavljanju varnosti ali razoroževanju, kar vnaprej Odbor za sankcije;

(ii)

vojaško opremo, ki ni smrtonosna, namenjeno izključno za pomoč libijskim organom pri zagotavljanju varnosti ali razoroževanju;“;

2.

člen 8 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se uvodni stavek in točka (a) nadomestita z naslednjim:

„1.   Pristojni organi držav članic, navedeni v Prilogi IV in subjekti iz člena 5(4) lahko z odstopanjem od člena 5 v zvezi z osebami, subjekti ali organi, navedenimi v prilogah II in VI dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zadevna sredstva ali gospodarski viri so predmet sodne, upravne ali arbitražne zastave ali sodne, upravne ali arbitražne odločitve izdane:

(i)

pred datumom, ko je bila oseba, subjekt ali organ uvrščena na seznam iz Priloge II, ali

(ii)

pred datumom, ko je Varnostni svet ZN subjekt iz člena 5(4) uvrstil na seznam;“;

(b)

v odstavku 2 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

sklep ni v korist fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, navedenih v Prilogi II ali III, in“;

3.

v členu 8b(2) se točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

zadevni pristojni organ ugotovil, da plačilo ne pomeni kršitve člena 5(2) niti ne gre v korist subjetkom iz člena 5(4);“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2015

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  Glej stran 34 tega Uradnega lista.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 204/2011 z dne 2. marca 2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji (UL L 58, 3.3.2011, str. 1).

(3)  UL L 58, 3.3.2011, str. 53.


1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/12


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2015/1325

z dne 31. julija 2015

o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2015/513

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 z dne 27. decembra 2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (1) in zlasti člena 2(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. marca 2015 sprejel Izvedbeno uredbo (EU) 2015/513 (2) o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001, v kateri je posodobljen seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 2580/2001 (v nadaljnjem besedilu: seznam).

(2)

Svet je, kjer je bilo to praktično izvedljivo, vsem osebam, skupinam in subjektom podal utemeljitev razlogov za njihovo uvrstitev na seznam.

(3)

Z objavo v Uradnem listu Evropske unije je Svet obvestil osebe, skupine in subjekte s seznama, da jih je sklenil obdržati na seznamu. Prav tako je Svet obvestil zadevne osebe, skupine in subjekte, da lahko od Sveta zahtevajo utemeljitev razlogov za njihovo uvrstitev na seznam, če jim taka utemeljitev še ni bila sporočena.

(4)

Svet je seznam pregledal, kot to zahteva člen 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001. Pri tem je upošteval pripombe, ki so mu jih predložile zadevne osebe, in posodobljene informacije, ki jih je prejel od pristojnih nacionalnih organov, o statusu posameznikov in subjektov, uvrščenih na sezname na nacionalni ravni.

(5)

Svet je preveril, da so pristojni organi iz člena 1(4) Skupnega stališča 2001/931/SZVP (3) sprejeli odločitve, da so vse osebe, skupine in subjekti s seznama vpleteni v teroristična dejanja v smislu člena 1(2) in (3) navedenega skupnega stališča. Svet je tudi sklenil, da bi morali za osebe, skupine in subjekte, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP, še naprej veljati posebni omejevalni ukrepi iz Uredbe (ES) št. 2580/2001.

(6)

Seznam bi bilo treba ustrezno posodobiti in Uredbo Sveta (EU) 2015/513 razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam iz člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 je v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Izvedbena uredba (EU) 2015/513 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2015

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  UL L 344, 28.12.2001, str. 70.

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/513 z dne 26. marca 2015 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 790/2014 (UL L 82, 27.3.2015, str. 1).

(3)  Skupno stališče Sveta 2001/931/SZVP z dne 27. decembra 2001 o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu (UL L 344, 28.12.2001, str. 93).


PRILOGA

SEZNAM OSEB, SKUPIN IN SUBJEKTOV IZ ČLENA 1

I.   OSEBE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), rojen 11.8.1960 v Iranu. Št. potnega lista: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rojen v Al Ihsi (Saudova Arabija); državljan Saudove Arabije.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rojen 16.10.1966 v Tarutu (Saudova Arabija); državljan Saudove Arabije.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), rojen 6. ali 15.3.1955 v Iranu; državljan Irana in Združenih držav Amerike. Št. potnega lista: C2002515 (Iran); št. potnega lista: 477845448 (ZDA). Št. nacionalne osebne izkaznice: 07442833, datum izteka veljavnosti: 15.3.2016 (vozniško dovoljenje ZDA).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), rojen 8.3.1978 v Amsterdamu (Nizozemska) – član skupine „Hofstadgroep“.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, rojen leta 1963 v Libanonu; državljan Libanona.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), rojen 14.4.1965 ali 1.3.1964 v Pakistanu; št. potnega lista: 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), rojen okoli leta 1957 v Iranu. Naslova: (1) Kermanshah, Iran; (2) vojaško oporišče Mehran, provinca Ilam, Iran.

9.

SHAKURI Ali Gholam, rojen okoli leta 1965 v Teheranu, Iran.

10.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), rojen 11.3.1957 v Iranu; državljan Irana. Št. potnega lista: 008827 (iranski, diplomatski), izdan leta 1999. Naziv: generalmajor

II.   SKUPINE IN SUBJEKTI

1.

„Abu Nidal Organisation“ (Organizacija Abu Nidal) – „ANO“ (alias „Fatah Revolutionary Council“ (Revolucionarni svet Fataha), alias „Arab Revolutionary Brigades“ (Arabske revolucionarne brigade), alias „Black September“ (Črni september), alias „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“ (Revolucionarna organizacija socialističnih muslimanov)).

2.

„Al-Aqsa Martyr's Brigade“ (Brigada mučenikov Al Akse).

3.

„Al-Aksa e.V.“

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Communist Party of the Philippines“ (Komunistična stranka Filipinov), vključno z „New Peoples Army“ (Nova ljudska vojska) – „NPA“, Filipini.

6.

„Gama'a al-Islamiyya“ (alias „Al-Gama'a al-Islamiyya“); „Islamic Group“ (Islamistična skupina) – „IG“.

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – „IBDA-C“ („Great Islamic Eastern Warriors Front“ (Fronta islamskih bojevnikov velikega vzhoda)).

8.

„Hamas“, vključno s „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

9.

„Hizballah Military Wing“ (vojaško krilo Hezbolaha) (alias „Hezbollah Military Wing“, alias „Hizbullah Military Wing“, alias „Hizbollah Military Wing“, alias „Hezballah Military Wing“, alias „Hisbollah Military Wing“, alias „Hizbu'llah Military Wing“, alias „Hizb Allah Military Wing“, alias „Jihad Council“ (in vse enote, ki mu poročajo, vključno s službo za zunanjo varnost).

10.

„Hizbul Mudjahideen“ – „HM“.

11.

„Hofstadgroep“.

12.

„International Sikh Youth Federation“ – „ISYF“ (Mednarodna federacija sikhovske mladine).

13.

„Khalistan Zindabad Force“ (Skupina Kalistan Zindabad) – „KZF“.

14.

„Kurdistan Workers' Party“ (Delavska stranka Kurdistana) – „PKK“ (alias „KADEK“, alias „KONGRA-GEL“).

15.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ (Osvobodilni tigri tamilskega Eelama) – „LTTE“.

16.

„Ejército de Liberación Nacional“ („National Liberation Army“ (Nacionalna osvobodilna vojska)).

17.

„Palestinian Islamic Jihad“ (Palestinski islamski džihad) – „PIJ“.

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ (Ljudska fronta za osvoboditev Palestine) – „PFLP“.

19.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ (Ljudska fronta za osvoboditev Palestine – splošno poveljstvo), alias „PFLP – General Command“ (PFLP – splošno poveljstvo)).

20.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ – „FARC“ („Revolutionary Armed Forces of Colombia“ (Oborožene revolucionarne sile Kolumbije)).

21.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (alias „Devrimci Sol“ („Revolutionary Left“ (Revolucionarna levica)), alias „Dev Sol“) („Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party“ (Revolucionarna ljudska osvobodilna vojska/fronta/stranka)).

22.

„Sendero Luminoso“ – „SL“ („Shining Path“ (Sijoča pot)).

23.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (alias „Kurdistan Freedom Falcons“, alias „Kurdistan Freedom Hawks“ (Kurdistanski sokoli svobode)).


1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/16


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2015/1326

z dne 31. julija 2015

o izvajanju Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 z dne 18. maja 2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo (1) in zlasti člena 8a(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. maja 2006 sprejel Uredbo (ES) št. 765/2006, ki se nanaša na omejevalne ukrepe v zvezi z Belorusijo.

(2)

Svet meni, da bi bilo treba s seznama oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 765/2006 črtati 24 oseb.

(3)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 765/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 765/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2015

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  UL L 134, 20.5.2006, str. 1.


PRILOGA

S seznama iz oddelka A „Osebe“ v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 765/2006 se črtajo vnosi v zvezi z naslednjimi osebami:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/18


UREDBA SVETA (EU) 2015/1327

z dne 31. julija 2015

o spremembi Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 (2) uveljavlja ukrepe iz Sklepa 2010/413/SZVP.

(2)

Svet je 31. julija 2015 sprejel Sklep (SZVP) 2015/1336 (3) o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP, ki določa določene ukrepe v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 2231(2015), ki potrjuje skupni celoviti načrt ukrepanja glede iranskega jedrskega vprašanja in ukrepih, ki se sprejmejo v skladu z navedenim načrtom.

(3)

RVSZN 2231 (2015) predvideva predvsem, da se ukrepi, ki so bili uvedeni z RVSZN 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) in 1929 (2010), pod določenimi pogoji ne uporabljajo za dejavnosti držav, ki sodelujejo v skupnem celovitem načrtu ukrepanja, ali držav članic ZN, ki delujejo usklajeno z njimi, ki so neposredno povezane s spremembo dveh kaskad v objektu v Fordowu za proizvodnjo stabilnih izotopov, z izvozom iranskega obogatenega urana, ki presega 300 kilogramov, v zameno za naravni uran ali s posodobitvijo reaktorja v Araku na osnovi dogovorjene zasnove in posledično dogovorjene končne oblike takšnega reaktorja.

(4)

RVSZN 2231 (2015) nadalje določa, da se ukrepi, ki so bili uvedeni z RVSZN 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) in 1929 (2010), ne uporabljajo v obsegu, ki je pod določenimi pogoji potreben za izvajanje prenosov in dejavnosti, ki se nanašajo na izvajanje določenih zavez v zvezi z jedrskimi vprašanji iz skupnega celovitega načrta ukrepanja, ki so potrebni za pripravo izvajanja skupnega celovitega načrta ukrepanja ali ki jih je določil odbor Varnostnega sveta ZN, ustanovljen v skladu z RVSZN 1737 (2006) v skladu s cilji RVSZN 2231 (2015).

(5)

Za izvajanje teh ukrepov je potreben regulativni ukrep na ravni Unije zlasti zaradi zagotovitve njihove enotne uporabe s strani gospodarskih subjektov v vseh državah članicah.

(6)

Uredbo (EU) št. 267/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbo (EU) št. 267/2012 se vstavita naslednja člena:

„Člen 43b

1.   Ne glede na druge določbe te uredbe lahko pristojni organi odobrijo dobavo, prodajo ali prenos predmetov, surovin, opreme, blaga in tehnologije ter zagotavljanje kakršne koli povezane tehnične pomoči, usposabljanja, finančne pomoči, naložb, posredniških ali drugih storitev, če menijo, da so neposredno povezani:

(a)

s spremembo dveh kaskad v objektu v Fordowu za proizvodnjo stabilnih izotopov;

(b)

z izvozom iranskega obogatenega urana, ki presega 300 kilogramov, v zameno za naravni uran; ali

(c)

s posodobitvijo reaktorja v Araku na osnovi dogovorjene zasnove in posledično dogovorjene končne oblike takšnega reaktorja.

2.   Pristojni organ z izdajo dovoljenja v skladu z odstavkom 1 zagotovi, da:

(a)

se vse dejavnosti izvajajo strogo v skladu s skupnim celovitim načrtom ukrepanja z dne 14. julija 2015;

(b)

so, če je to primerno, izpolnjene zahteve iz pododstavka 22(c) RVSZN 2231 (2015); in

(c)

je pridobil in je zmožen učinkovito uveljavljati pravico do preverjanja končne uporabe in mesta končne uporabe katerega koli dobavljenega predmeta.

3.   Zadevne države članice obvestijo:

(a)

Odbor za sankcije in skupno komisijo, ko se ta oblikuje, če je to primerno, deset dni pred izdajo dovoljenja;

(b)

IAEA v desetih dneh od dobave, prodaje ali prenosa, v primeru dobavljenih predmetov, surovin, opreme, blaga in tehnologije iz pododstavka 22(e) RVSZN 2231 (2015).

4.   Zadevna država članica o svoji nameri, da bo zagotovila odobritev iz tega člena obvesti druge države članice in Komisijo vsaj deset dni pred odobritvijo.

Člen 43c

1.   Ne glede na druge določbe te uredbe lahko pristojni organi za vsak posamezni primer odobrijo prenose in dejavnosti, v kolikor je to potrebno za njihovo izvajanje, ki so:

(a)

neposredno povezani z izvajanjem ukrepov povezanih z jedrskimi vprašanji iz odstavkov 15.1 do 15.11 Priloge V skupnega celovitega načrta ukrepanja;

(b)

se zahtevajo za pripravo na izvajanje skupnega celovitega načrta ukrepanja; ali

(c)

glede na ugotovitve Odbora za sankcije, če je to primerno, skladni s cilji RVSZN 2231 (2015).

2.   Zadevne države članice, če je to primerno, predlagane odobritve predložijo v odobritev Odboru za sankcije.

3.   Zadevna država članica o svoji nameri, da zagotovi odobritev iz tega člena obvesti druge države članice in Komisijo vsaj deset dni pred odobritvijo.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2015

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  UL L 195, 27.7.2010, str. 39.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (UL L 88, 24.3.2012, str. 1).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2015/1336 z dne 31. julija 2015 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (glej stran 66 tega uradnega lista).


1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/20


UREDBA SVETA (EU) 2015/1328

z dne 31. julija 2015

o spremembi Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 (2) uveljavlja ukrepe iz Sklepa 2010/413/SZVP.

(2)

Svet je 31. julija 2015 sprejel Sklep (SZVP) 2015/1337 (3) o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP, s katerim je do 14. januarja 2016 podaljšana izjema iz člena 20(14) glede dejanj in transakcij, ki se izvajajo v zvezi s subjekti s seznama, v kolikor so potrebni za izvajanje obveznosti, izhajajočih iz pogodb, sklenjenih pred 23. januarjem 2012, ali iz pomožnih pogodb, ki jih je bilo treba skleniti zaradi izpolnitve takih obveznosti, kadar je namen dobave iranske surove nafte in naftnih derivatov ali dobička iz njihove dobave poplačilo neporavnanih terjatev v zvezi s pogodbami, sklenjenimi pred 23. januarjem 2012, osebam ali subjektom na ozemlju držav članic ali ozemlju pod njihovo pristojnostjo, če so v teh pogodbah specifično določena taka poplačila.

(3)

Ta ukrep spada na področje uporabe Pogodbe, zato je za njegovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije zlasti zaradi zagotovitve njegove enotne uporabe s strani gospodarskih subjektov v vseh državah članicah.

(4)

Uredbo (EU) št. 267/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V točki (b) člena 28a Uredbe (EU) št. 267/2012 se besede „do 30. junija 2015“ nadomestijo z besedami „do 14. januarja 2016“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2015

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  UL L 195, 27.7.2010, str. 39.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (UL L 88, 24.3.2012, str. 1).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2015/1337 z dne 31. julija 2015 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (glej str. 68 tega Uradnega lista).


1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/21


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1329

z dne 31. julija 2015

o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede operacij zrakoplovov, registriranih v tretjih državah, ki jih uporabljajo letalski prevozniki Unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1) ter zlasti člena 8(5) in člena 10(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 (2) vzpostavlja pogoje za varno uporabo zrakoplovov. Navedeno uredbo bi bilo treba spremeniti, da bi se upoštevala uporaba zrakoplovov, registriranih v tretjih državah, s strani letalskih prevoznikov z licenco v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(2)

Letalski industriji in upravam držav članic je treba zagotoviti dovolj časa, da se prilagodijo spremenjenemu regulativnemu okviru. Zato bi bilo treba zagotoviti možnost uporabe ustreznega prehodnega obdobja.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Evropske agencije za varnost v letalstvu, predloženim v skladu s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II (DEL ARO), Priloga III (DEL ORO) in Priloga IV (DEL CAT) k Uredbi (EU) št. 965/2012 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2015.

2.   Z odstopanjem od drugega pododstavka odstavka 1 se države članice lahko odločijo, da se bodo določbe iz ORO.AOC.110(d), določene v točki 2(b)(ii) Priloge, uporabljale šele od 25. avgusta 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 296, 25.10.2012, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (UL L 293, 31.10.2008, str. 3).


PRILOGA

Priloge II, III in IV k Uredbi (EU) št. 965/2012 se spremenijo:

1.

V Prilogi II (DEL ARO) se točka ARO.OPS.110 spremeni:

(a)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

Odobritev pogodbe o najemu zrakoplova brez osebja se začasno odvzame ali prekliče, kadar:

1.

je spričevalo o plovnosti zrakoplova začasno odvzeto ali preklicano;

2.

je zrakoplov vključen na seznam operatorjev, za katere veljajo operativne omejitve, ali registriran v državi, v kateri za vse operatorje pod njenim nadzorom velja prepoved opravljanja letov v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.“;

(b)

doda se naslednja točka (e):

„(e)

Ko pristojni organ prejme vlogo za predhodno odobritev pogodbe o najemu zrakoplova brez osebja v skladu s točko ORO.AOC.110(d), zagotovi ustrezno usklajevanje z državo registracije zrakoplova, ki je potrebno za izpolnjevanje obveznosti nadzora nad zrakoplovom.“

2.

Priloga III (DEL ORO) se spremeni:

(a)

v točki ORO.AOC.100(c) se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

imajo vsi zrakoplovi, ki se uporabljajo, spričevalo o plovnosti (CofA) v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012 ali so najeti brez osebja v skladu z ORO.AOC.110(d) ter“;

(b)

točka ORO.AOC.110 se spremeni:

(i)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

Operator, certificiran v skladu s tem delom, ne sme najeti zrakoplova s seznama operatorjev, za katere veljajo operativne omejitve, zrakoplova, registriranega v državi, v kateri za vse operatorje pod njenim nadzorom velja prepoved opravljanja letov, ali zrakoplova operatorja, za katerega velja prepoved opravljanja letov v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.“;

(ii)

točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„Najem zrakoplova brez osebja

(d)

Prosilec za odobritev najema v tretji državi registriranega zrakoplova brez osebja dokaže pristojnemu organu, da:

1.

je bila ugotovljena operativna potreba, ki je ni mogoče zadovoljiti z najemom zrakoplova, registriranega v EU;

2.

trajanje najema brez osebja ne presega sedmih mesecev v katerem koli obdobju 12 zaporednih mesecev;

3.

je zagotovljena skladnost z zadevnimi zahtevami Uredbe (EU) št. 1321/2014 ter

4.

je zrakoplov opremljen v skladu z uredbami EU o letalskih operacijah.“;

(c)

točka ORO.AOC.130 se nadomesti z naslednjim:

„ORO.AOC.130   Spremljanje podatkov o letih – letala

(a)

Operator vzpostavi in vzdržuje program za spremljanje podatkov o letih, ki je vključen v njegov sistem upravljanja, za letala z največjo potrjeno vzletno maso nad 27 000 kg.

(b)

Program za spremljanje podatkov o letih je nekaznovalen in vsebuje ustrezne zaščitne ukrepe za zavarovanje vira(-ov) podatkov.“

3.

Priloga IV (DEL CAT) se spremeni:

(a)

v točki CAT.IDE.A.100 se točki (a) in (b) nadomestita z naslednjim:

„(a)

Instrumenti in oprema, ki se zahtevajo v tem poddelu, se odobrijo v skladu z veljavnimi zahtevami glede plovnosti, razen naslednjega:

1.

rezervnih varovalk;

2.

samostojnih prenosnih svetilk;

3.

točnega časomera;

4.

držala za karte;

5.

kompletov za prvo pomoč;

6.

kompletov za nujno medicinsko pomoč;

7.

megafonov;

8.

opreme za preživetje in signaliziranje;

9.

sider in opreme za privez ter

10.

otroških zadrževalnih naprav.

(b)

Instrumenti in oprema, ki se v tem poddelu ne zahtevajo in jih ni treba odobriti v skladu z veljavnimi zahtevami glede plovnosti, vendar so na zrakoplovu, izpolnjujejo naslednji zahtevi:

1.

informacij, ki jih zagotavljajo ti instrumenti, oprema ali pripomočki, letalska posadka ne uporablja za izpolnjevanje zahtev iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 216/2008 ali CAT.IDE.A.330, CAT.IDE.A.335, CAT.IDE.A.340 in CAT.IDE.A.345 ter

2.

instrumenti in oprema ne vplivajo na plovnost letala niti pri okvarah ali napakah.“;

(b)

v točki CAT.IDE.H.100 se točki (a) in (b) nadomestita z naslednjim:

„(a)

Instrumenti in oprema, ki se zahtevajo v tem poddelu, se odobrijo v skladu z veljavnimi zahtevami glede plovnosti, razen naslednjega:

1.

rezervnih varovalk;

2.

samostojnih prenosnih svetilk;

3.

točnega časomera;

4.

držala za karte;

5.

kompleta za prvo pomoč;

6.

megafonov;

7.

opreme za preživetje in signaliziranje;

8.

sider in opreme za privez ter

9.

otroških zadrževalnih naprav.

(b)

Instrumenti in oprema, ki se v tem poddelu ne zahtevajo in jih ni treba odobriti v skladu z veljavnimi zahtevami glede plovnosti, vendar so na zrakoplovu, izpolnjujejo naslednji zahtevi:

1.

informacij, ki jih zagotavljajo ti instrumenti, oprema ali pripomočki, letalska posadka ne uporablja za izpolnjevanje zahtev iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 216/2008 ali CAT.IDE.H.330, CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 in CAT.IDE.H.345 ter

2.

instrumenti in oprema ne vplivajo na plovnost helikopterja niti pri okvarah ali napakah.“


1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/26


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1330

z dne 31. julija 2015

o dvestoštiriintrideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida (1), ter zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 881/2002 so navedene osebe, skupine in subjekti, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov v skladu z navedeno uredbo.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov (VSZN) je 20. julija 2015 odobril izbris ene fizične osebe na seznamu oseb, skupin in subjektov, za katere bi morala veljati zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, ki ga v zvezi z Al-Kaido vodi Odbor za sankcije. Poleg tega je 20. julija 2015 sklenil spremeniti en vnos na seznamu.

(3)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno posodobiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Vodja Službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št.881/2002 se spremeni:

1.

pod naslovom „Fizične osebe“ se črta naslednji vnos:

„Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (tudi: (a) Sheikh Abu Muhammad, (b) Ali Abu Muhammad, (c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Datum rojstva: 1.1.1972. Kraj rojstva: vas Teletl, okrožje Shamilskiy, Republika Dagestan, Ruska federacija. Državljanstvo: rusko. Št. potnega lista: 628605523 (ruski potni list za potovanje na tuje, izdan 4.7.2006 v Zveznem centru Ruske federacije za migracije, preneha veljati 16.7.2016). Nacionalna matična št.: 8203883123 (ruski državni potni list, izdan 16.7.2005 na ministrstvu za notranje zadeve (OVD), okrožje Kirovskiy, Republika Dagestan, Ruska federacija, preneha veljati 1.1.2017). Naslov: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Republika Dagestan, Ruska federacija. Dodatne informacije: (a) Fizični opis: barva oči: rjava; barva las: siva; višina: 170–175 cm; postava: močna, ovalen obraz, brada; (b) Ime očeta: Alibulat Kebekovich Kebekov, rojen leta 1927; (c) Fotografija je na voljo za vključitev v posebno obvestilo Varnostnega sveta Združenih narodov in Interpola. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 23.3.2015.“;

2.

vnos „Mohammed Al Ghabra. Naslov: vzhodni London, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 1.6.1980. Kraj rojstva: Damask, Sirija. Državljanstvo: britansko. Št. potnega lista: 094629366 (Združeno kraljestvo). Dodatne informacije: (a) Ime očeta je Mohamed Ayman Ghabra; (b) Ime matere je Dalal. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 12.12.2006.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Mohammed Al Ghabra. (tudi: (a) Mohammed El' Ghabra (b) Danial Adam) Naslov: vzhodni London, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 1.6.1980. Kraj rojstva: Damask, Sirija. Državljanstvo: britansko. Št. potnega lista: 094629366 (Združeno kraljestvo). Dodatne informacije: (a) Ime očeta je Mohamed Ayman Ghabra; (b) Ime matere je Dalal. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12.12.2006.“


1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/28


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1331

z dne 31. julija 2015

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

161,8

MK

26,3

ZZ

94,1

0707 00 05

TR

126,8

ZZ

126,8

0709 93 10

TR

122,6

ZZ

122,6

0805 50 10

AR

139,6

BO

135,7

UY

142,7

ZA

132,8

ZZ

137,7

0806 10 10

EG

262,1

MA

218,5

TN

158,2

ZA

115,6

ZZ

188,6

0808 10 80

AR

262,5

BR

108,6

CL

146,6

NZ

142,7

US

185,8

UY

139,7

ZA

132,1

ZZ

159,7

0808 30 90

AR

235,3

CL

148,5

CN

89,6

MK

59,4

NZ

150,8

TR

158,2

ZA

118,4

ZZ

137,2

0809 29 00

TR

231,9

ZZ

231,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,0

TR

157,4

ZZ

118,7

0809 40 05

BA

60,6

IL

124,7

XS

66,1

ZZ

83,8


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/31


IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2015/1332

z dne 31. julija 2015

o izvajanju Sklepa 2011/486/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/486/SZVP z dne 1. avgusta 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu (1) ter zlasti člena 5 in člena 6(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 1. avgusta 2011 sprejel Sklep 2011/486/SZVP.

(2)

Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ustanovljen v skladu z odstavkom 30 Resolucije Varnostnega sveta ZN 1988 (2011), je 23. septembra 2014 in 27. marca 2015 spremenil seznam posameznikov, skupin, podjetij in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi.

(3)

Prilogo k Sklepu 2011/486/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Sklepu 2011/486/SZVP se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. julija 2015

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  UL L 199, 2.8.2011, str. 57.


PRILOGA

I.

Spodnji vnosi se dodajo na seznam iz Priloge k Sklepu 2011/486/SZVP:

A.   Osebe, povezani s talibani

1.

Abdul Basir Noorzai (alias: (a) Haji Abdul Basir (b) Haji 'Abd Al-Basir (c) Haji Basir Noorzai (d) Abdul Baseer (e) Abdul Basir).

Naziv: hadži. Naslov: Chaman, provinca Beludžistan, Pakistan. Datum rojstva: (a) 1965 (b) 1960 (c) 1963. Kraj rojstva: provinca Beludžistan, Pakistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: pakistanski potni list AA3829182. Nacionalna matična št.: pakistanska nacionalna matična številka 5420124679187. Drugi podatki: Lastnik družbe Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, ki opravlja finančne storitve za talibane v regiji. Datum uvrstitve na seznam ZN: 27.3.2015

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Abdul Basir Noorzai je bil 27. marca 2015 na podlagi odstavka 2 Resolucije 2160 (2014) uvrščen na seznam zaradi „sodelovanja pri financiranju, načrtovanju, posredovanju, pripravi ali izvedbi dejanj ali dejavnosti“ tistih, ki so uvrščeni na seznam, in drugih posameznikov, skupin, podjetij in subjektov, povezanih s talibani in ki pomenijo grožnjo miru, stabilnosti in varnosti v Afganistanu, „ali v povezavi z njimi, pod njihovim imenom, v njihovem imenu ali njim v podporo“ ter „drugih dejanj ali dejavnosti v podporo komur koli od njih“.

Več informacij:

Haji Abdul Basir (Basir) je lastnik in poslovodja Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir je imel možnost izplačevati denar talibanom in je v zadnjih letih prek svoje Hawale pripadnikom talibanov v regiji izplačal več tisoč dolarjev. Prek svoje Hawale je financiral dejavnosti talibanov, izplačeval denar talibanskim starešinam in omogočil potovanja talibanskim obveščevalcem.

Leta 2012 je Basir veljal za glavnega menjalca denarja za talibansko visoko vodstvo. Leta 2010 je prav tako zbiral donacije za talibane med pakistanskimi in afganistanskimi izseljenci, ki živijo na Japonskem, v Združenih arabskih emiratih in Singapurju.

B.   Subjekti ter druge skupine in podjetja, povezana s talibani

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias: (a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company (b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala (c) Haji Basir Hawala (d) Haji Baseer Hawala (e) Haji Abdul Basir Exchange Shop (f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange (g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Naslov: (a) Poslovalnica št. 1: Sanatan (različica Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, blizu Trench (različica Tranch) Road, Chaman, provinca Beludžistan, Pakistan(b) Poslovalnica št. 2: Quetta, Pakistan (c) Poslovalnica št. 3: Lahore, Pakistan (d) Poslovalnica št. 4: Pešavar, Pakistan (e) Poslovalnica št. 5: Karači, Pakistan (f) Poslovalnica št. 6: Islamabad, Pakistan (g) Poslovalnica št. 7: Provinca Kandahar, Afganistan (h) Poslovalnica št. 8: Provinca Herat, Afganistan (i) Poslovalnica št. 9: Provinca Helmand, Afganistan (j) Poslovalnica št. 10: Dubaj, Združeni arabski emirati (k) Poslovalnica št. 11: Iran. Drugi podatki: (a) Ponudnik denarnih storitev, prek katerega so visoki talibanski voditelji izplačevali sredstva talibanskim poveljnikom v regiji. (b) Lastnik je Abdul Basir Noorzai. Datum uvrstitve na seznam ZN: 27.3.2015

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Družba Haji Basir and Zarjmil Company Hawala je bila 27. marca 2015 na podlagi odstavka 2 Resolucije 2160 (2014) uvrščena na seznam zaradi „sodelovanja pri financiranju, načrtovanju, posredovanju, pripravi ali izvedbi dejanj ali dejavnosti“ tistih, ki so uvrščeni na seznam, in drugih posameznikov, skupin, podjetij in subjektov, povezanih s talibani in ki pomenijo grožnjo miru, stabilnosti in varnosti v Afganistanu, „ali v povezavi z njimi, pod njihovim imenom, v njihovem imenu ali njim v podporo“ ter „drugih dejanj ali dejavnosti v podporo komur koli od njih“.

Več informacij:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) iz Chamana, provinca Beludžistan v Pakistanu, je v lasti Abdula Basirja Noorzaia. Talibanom v regiji izplačuje denar. Visoki talibanski voditelji v regiji so za prenos denarja talibanskim poveljnikom najraje uporabljali družbi Basir Zarjmil Hawala in Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

Družba Basir Zarjmil Hawala je leta 2013 izplačala več tisoč dolarjev talibanskim poveljnikom v regiji in s tem pomagala financirati dejavnosti talibanov. Leta 2012 je za talibane opravila transakcije v višini več tisoč dolarjev za financiranje orožja in kritje drugih operativnih stroškov.

II.

Spodnji vnos se črta s seznama iz Priloge k Sklepu 2011/486/SZVP:

A.   Osebe, povezani s talibani

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/34


SKLEP SVETA (SZVP) 2015/1333

z dne 31. julija 2015

o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji in razveljavitvi Sklepa 2011/137/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov je 26. februarja 2011 v luči resne zaskrbljenosti zaradi razmer v Libiji sprejel Resolucijo (RVSZN) 1970 (2011), s katero so bili uvedeni omejevalni ukrepi proti Libiji. Varnostni svet je od takrat sprejel več drugih resolucij o Libiji, s katerimi je podaljšal ali spremenil omejevalne ukrepe ZN proti Libiji, med drugim zlasti RVSZN 2174 (2014) in RVSZN 2213 (2015), v zvezi z zavezanostjo Varnostnega sveta suverenosti, neodvisnosti, ozemeljski nedotakljivosti in narodni enotnosti Libije.

(2)

Svet je 28. februarja 2011 sprejel Sklep 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji (1), v katerem je bila upoštevana RVSZN 1970 (2011) in s katerim so bili uvedeni dodatni omejevalni ukrepi glede na resnost razmer v Libiji.

(3)

Svet je 26. maja 2015 sprejel Sklep (SZVP) 2015/818 (2) o spremembi Sklepa 2011/137/SZVP ob upoštevanju nadaljnjega ogrožanja miru, stabilnosti ali varnosti v Libiji ter uspešne izvedbe njene politične tranzicije, med drugim zaradi poglabljanja sedanjih delitev s strani oseb in subjektov, za katere je bilo ugotovljeno, da so sodelovali pri represivni politiki nekdanjega režima Moamerja Gadafija v Libiji ali so bili drugače nekdaj povezani s tem režimom, tudi zato, ker večina teh oseb ali subjektov še ni odgovarjala za svoja dejanja. Navedeni sklep je upošteval tudi grožnjo, ki jo predstavljajo osebe in subjekti, ki imajo v lasti ali nadzirajo sredstva libijske države, ki so bila nezakonito prilaščena v času nekdanjega režima Moamerja Gadafija v Libiji in bi se lahko uporabila za ogrožanje miru, stabilnosti ali varnosti v Libiji oziroma za oviranje ali spodkopavanje uspešne izvedbe njene politične tranzicije.

(4)

Svet je v skladu s Sklepom 2011/137/SZVP opravil celovit pregled seznamov oseb in subjektov iz prilog II in IV k navedenemu sklepu.

(5)

Razloge za uvrstitev na seznam v zvezi s številnimi osebami in subjekti s seznama oseb in subjektov iz prilog II in IV k Sklepu 2011/137/SZVP bi bilo treba spremeniti.

(6)

Zaradi jasnosti bi bilo treba omejevalne ukrepe, uvedene s Sklepom 2011/137/SZVP, kot je bil spremenjen in se izvaja z več poznejšimi sklepi, konsolidirati v nov pravni instrument.

(7)

Zato bi bilo treba razveljaviti Sklep 2011/137/SZVP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

POGLAVJE I

OMEJITVE IZVOZA IN UVOZA

Člen 1

1.   Državljanom držav članic je prepovedano neposredno ali posredno dobavljati, prodajati ali prenašati orožje in sorodne materiale vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za prej navedeno, ter opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, z ozemelj držav članic ali preko njih ali z uporabo plovil ali letal pod njihovo zastavo v Libijo, ne glede na to, ali ima navedeno izvor na omenjenih ozemljih ali ne.

2.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, usposabljanje ali drugo pomoč, vključno z zagotavljanjem oboroženega najemniškega vojaškega osebja, povezano z vojaškimi dejavnostmi ali z zagotavljanjem, vzdrževanjem in uporabo predmetov iz odstavka 1, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Libiji ali za uporabo v Libiji;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati finančno pomoč, povezano z vojaškimi dejavnostmi ali z zagotavljanjem, vzdrževanjem in uporabo predmetov iz odstavka 1, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Libiji ali za uporabo v Libiji;

(c)

zavestno in namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim, navedenim v točkah (a) ali (b).

Člen 2

1.   Člen 1 se ne uporablja za:

(a)

dobavo, prodajo ali prenos vojaške opreme, ki ni smrtonosna in je namenjena zgolj za humanitarne namene ali zaščito, ter zagotavljanje povezane tehnične pomoči ali usposabljanja;

(b)

dobavo, prodajo ali prenos zaščitnih oblačil, vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih zgolj za osebno uporabo v Libijo začasno izvozijo osebje ZN, osebje Unije ali njenih držav članic, predstavniki medijev, humanitarni in razvojni delavci ter povezano osebje;

(c)

dobavo, prodajo ali prenos vojaške opreme, ki ni smrtonosna in je namenjena zgolj za pomoč libijski vladi pri zagotavljanju varnosti ali razoroževanju, ter za zagotavljanje povezane tehnične pomoči, usposabljanja ali finančne pomoči.

2.   Člen 1 se ne uporablja za:

(a)

dobavo, prodajo ali prenos orožja in sorodnega materiala ter zagotavljanje povezane tehnične pomoči, usposabljanja ali finančne pomoči, vključno z zagotavljanjem osebja;

(b)

dobavo, prodajo ali prenos orožja in sorodnega materiala, ki je namenjeno zgolj za pomoč libijski vladi pri zagotavljanju varnosti ali razoroževanju, ter zagotavljanje povezane tehnične pomoči, usposabljanja ali finančne pomoči,

kot je vnaprej odobril odbor, ustanovljen na podlagi odstavka 24 RVSZN 1970 (2011) (v nadaljnjem besedilu: odbor).

3.   Člen 1 se ne uporablja za dobavo, prodajo ali prenos lahkega in osebnega orožja ter sorodnih materialov, ki se začasno izvozijo v Libijo in jih uporablja zgolj osebje ZN, predstavniki medijev, humanitarni in razvojni delavci ter z njimi povezano osebje, če je bil odbor o tem vnaprej uradno obveščen in v petih delovnih dneh od takšnega uradnega obvestila ni sprejel negativne odločitve.

4.   Člen 1 se ne uporablja za:dobavo, prodajo ali prenos opreme, ki bi lahko bila uporabljena za notranjo represijo, če je namenjena zgolj za humanitarne namene ali zaščito, ter zagotavljanje povezane tehnične pomoči, usposabljanja ali finančne pomoči.

Člen 3

Državljanom držav članic je prepovedano nabavljanje predmetov iz člena 1(1) iz Libije, z uporabo plovil ali zračnih plovil pod njihovo zastavo, ne glede na to, ali ti predmeti izvirajo z libijskega ozemlja ali ne.

POGLAVJE II

PROMETNI SEKTOR

Člen 4

1.   Države članice na svojem ozemlju, tudi v pristaniščih in na letališčih, v skladu z nacionalnimi pristojnostmi in zakonodajo ter ob upoštevanju mednarodnega prava, zlasti prava morja in ustreznih mednarodnih sporazumov o civilnem letalstvu, pregledajo vsa plovila in zrakoplove, ki so namenjeni v Sirijo ali od tam prihajajo, če imajo informacije, na podlagi katerih utemeljeno sumijo, da tovor na takšnih plovilih in v takšnih zrakoplovih vsebuje predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan na podlagi člena 1.

2.   Če države članice odkrijejo predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je v skladu s členom 1 prepovedan, jih zasežejo in odstranijo (tako da jih uničijo, naredijo neuporabne, jih shranijo ali pa pošljejo v uničenje v državo, ki ni država izvora ali namembna država).

3.   Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo sodelujejo pri pregledih in odstranjevanju na podlagi odstavkov 1 in 2.

4.   Od plovil in zračnih plovil, ki prevažajo tovor v Libijo in iz nje, se za vse blago, ki se prinese v državo članico ali iz nje, zahtevajo dodatne informacije pred prihodom ali pred odhodom.

Člen 5

Države članice zavrnejo vsem zrakoplovom dovoljenje za vzlet z njihovega ozemlja, pristanek na njem ali prelet čezenj, če imajo informacije, na podlagi katerih utemeljeno sumijo, da zrakoplov vsebuje predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz so v skladu s tem sklepom prepovedani, vključno z zagotavljanjem oboroženega najemniškega vojaškega osebja, razen v primeru zasilnega pristanka.

Člen 6

1.   Države članice lahko v skladu z odstavki 5 do 9 RVSZN 2146 (2014) na odprtem morju pregledajo določena plovila, pri tem pa uporabijo vse ukrepe, ki ustrezajo specifičnim okoliščinam, ob polnem spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava o človekovih pravicah, kot je ustrezno, da izvedejo takšne preglede in plovilu ukažejo, da surovo nafto s soglasjem libijske vlade in v sodelovanju z njo vrne v Libijo.

2.   Države članice bi morale pred izvedbo pregleda iz odstavka 1 za soglasje najprej zaprositi državo zastave plovila.

3.   Države članice, ki izvedejo pregled iz odstavka 1, odboru nemudoma predložijo poročilo o pregledu, ki vsebuje zadevne podatke, med drugim o njihovih prizadevanjih za pridobitev soglasja države zastave plovila.

4.   Države članice, ki izvedejo preglede iz odstavka 1, zagotovijo, da takšne preglede izvedejo vojne ladje in ladje, ki so v lasti ali upravljanju države članice in se uporabljajo le za nekomercialne vladne namene.

5.   Odstavek 1 ne vpliva na pravice, obveznosti ali odgovornosti držav članic v skladu z mednarodnim pravom, vključno s pravicami ali obveznostmi na podlagi Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, med drugim splošnim načelom izključne pristojnosti države zastave nad njenim plovilom na odprtem morju, v zvezi s plovili, ki niso bila določena, in v katerih koli drugih okoliščinah, ki niso določene v navedenem odstavku.

6.   V Prilogo V k temu sklepu so vključena plovila iz odstavka 1, ki jih je določil odbor v skladu z odstavkom 11 RVSZN 2146 (2014).

Člen 7

1.   Država članica, ki je država zastave določenega plovila, temu, če je tako določeno v uvrstitvi ne seznam odbora, prepove, da bi natovorilo, prevažalo ali raztovorilo surovo nafto, ki je bila brez dovoljenja kontaktne točke libijske vlade izvožena iz Libije, kakor je določeno v odstavku 3 RVSZN 2146 (2014).

2.   Države članice določenim plovilom, če je to določeno v uvrstitvi ne seznam odbora, odrečejo vplutje v svoja pristanišča, razen če je vplutje potrebno za namene pregleda, v primeru izrednih razmer ali zaradi vrnitve v Libijo.

3.   Prepove se oskrbovanje določenih plovil, na primer z gorivom ali drugimi zalogami, ali opravljanje drugih storitev za plovila državljanom držav članic ali z ozemelj držav članic, če je odbor tako določil v uvrstitvi na seznam..

4.   Odstavek 3 se ne uporablja, če pristojni organ zadevne države članice določi, da je zagotavljanje takšnih storitev potrebno za humanitarne namene ali da se plovilo vrne v Libijo. Zadevna država članica o takšnih pooblastilih uradno obvesti odbor.

5.   Prepovejo se finančne transakcije državljanov držav članic ali subjektov pod njihovo pristojnostjo ali finančne transakcije z ozemelj držav članic v zvezi s surovo nafto, ki je bila brez dovoljenja izvožena iz Libije in se nahaja na krovu določenih ladij, če je odbor tako določil v uvrstitvi na seznam.

6.   V Prilogo V so vključena plovila iz odstavkov 1, 2, 3 in 5 tega člena, ki jih je določil odbor v skladu z odstavkom 11 RVSZN 2146 (2014).

POGLAVJE III

OMEJITEV VSTOPA

Člen 8

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da preprečijo vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega osebam, za katere velja omejitev potovanja in ki jih je na seznam uvrstil Varnostni svet ali odbor v skladu z odstavkom 22 RVSZN 1970 (2011), odstavkom 23 RVSZN 1973 (2011), odstavkom 4 RVSZN 2174 (2014) in odstavkom 11 RVSZN 2213 (2015) ter so navedene na seznamu v Prilogi I.

2.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da preprečijo vstop na svoja ozemlja ali tranzit prek njih osebam:

(a)

ki sodelujejo ali so udeležene pri naročanju, nadzorovanju ali drugačnem dajanju navodil za izvajanje hudih kršitev človekovih pravic prebivalcev Libije, tudi tako, da v nasprotju z mednarodnim pravom sodelujejo ali so udeležene pri načrtovanju, poveljevanju, ukazovanju ali izvajanju napadov, vključno z zračnimi bombnimi napadi, na civilno prebivalstvo in objekte, ali osebam, ki delujejo zanje ali v njihovem imenu ali po njihovih navodilih;

(b)

za katere je bilo ugotovljeno, da so sodelovale pri represivnih politikah nekdanjega režima Moamerja Gadafija v Libiji ali so bile drugače nekdaj povezane s tem režimom in ki predstavljajo stalno grožnjo miru, stabilnosti ali varnosti v Libiji, ali uspešni izvedbi njene politične tranzicije;

(c)

ki so udeležene pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Libiji ali ovirajo ali spodkopavajo uspešno izvedbo njene politične tranzicije, ali takšna dejanja podpirajo, vključno z:

(i)

načrtovanjem, dajanjem navodil ali izvajanjem dejanj, s katerimi se krši veljavno mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo, ali dejanj, s katerimi se zlorabljajo človekove pravice, v Libiji;

(ii)

napadi na katero koli letališče ali kopensko ali morsko pristanišče v Libiji, ali na libijske državne ustanove ali objekte ali na kakršne koli tuje misije v Libiji;

(iii)

podpiranjem oboroženih skupin ali kriminalnih združb z nezakonitim izkoriščanjem surove nafte ali katerih koli drugih naravnih virov v Libiji;

(iv)

grožnjami ali izvajanjem pritiskov zoper finančne institucije libijske države in libijsko državno naftno družbo ali kakršnim koli ukrepanjem, ki lahko povzroči ali ima za posledico nezakonito prilastitev sredstev libijske države;

(v)

kršenjem določb embarga na orožje v Libiji, vzpostavljenega z RVSZN 1970(2011) in členom 1 tega sklepa, ali pomočjo pri izogibanju tem določbam;

(vi)

delovanjem za osebe ali subjekte s seznama ali v njihovem imenu ali po njihovih navodilih;

(d)

imajo v lasti ali nadzirajo sredstva libijske države, ki so bila nezakonito prilaščena v času nekdanjega režima Moamerja Gadafija v Libiji in ki bi se lahko uporabila za ogrožanje miru, stabilnosti ali varnosti v Libiji ali oviranje ali spodkopavanje uspešne izvedbe njene politične tranzicije;

te osebe so navedene na seznamu v Prilogi II k temu sklepu.

3.   Odstavka 1 in 2 ne zavezujeta nobene države članice k temu, da lastnim državljanom odkloni vstop na svoje ozemlje.

4.   Odstavek 1 se ne uporablja, če odbor odloči, da:

(a)

je potovanje upravičeno zaradi nujnih humanitarnih potreb, vključno z verskimi obveznostmi, ali

(b)

bi z izjemo prispevali k izpolnitvi cilja vzpostavitve miru in nacionalne sprave v Libiji ter stabilnosti v regiji.

5.   Odstavek 1 se ne uporablja, če:

(a)

je vstop ali tranzit potreben zaradi izvedbe sodnega postopka ali

(b)

se država članica v posameznem primeru odloči, da je tak vstop ali tranzit potreben zaradi doseganja miru in stabilnosti v Libiji, ter nato o tem uradno obvesti odbor v 48 urah po taki odločitvi.

6.   Odstavek 2 ne posega v primere, v katerih državo članico zavezuje mednarodnopravna obveznost, in sicer:

(a)

kot državo gostiteljico mednarodne medvladne organizacije;

(b)

kot državo gostiteljico mednarodne konference, ki jo skličejo ZN ali je sklicana pod njihovim okriljem;

(c)

v skladu z večstranskim sporazumom o dodeljenih privilegijih in imunitetah ali

(d)

v skladu z Lateransko pogodbo, ki sta jo leta 1929 sklenila Sveti sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.

7.   Odstavek 6 se uporablja tudi v primerih, ko je država članica država gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

8.   Svet je ustrezno obveščen o vseh primerih, v katerih država članica odobri izjemo na podlagi odstavka 6 ali 7.

9.   Države članice lahko odobrijo izvzetje iz ukrepov na podlagi odstavka 2, kadar je potovanje utemeljeno z nujnimi humanitarnimi potrebami ali iz razlogov udeležbe na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih podpira ali gosti Unija ali pa jih gosti država članica, ki predseduje OVSE, in na katerih poteka politični dialog za neposredno podporo demokraciji, človekovim pravicam in pravni državi v Libiji.

10.   Država članica, ki želi odobriti izvzetje iz odstavka 9, o tem pisno uradno obvesti Svet. Izvzetje se šteje za odobreno, razen če eden ali več članov Sveta ne pošlje pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila o predlaganem izvzetju. Če eden ali več članov Sveta vloži ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da bo predlagano izvzetje odobril.

11.   Kadar država članica na podlagi odstavkov 6, 7 in 9 dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega osebam, navedenim na seznamu v Prilogi I ali II, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno, in na osebe, na katere se nanaša.

POGLAVJE IV

ZAMRZNITEV SREDSTEV IN GOSPODARSKIH VIROV

Člen 9

1.   Zamrznejo se vsa sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri, ki so v lasti ali jih neposredno ali posredno nadzorujejo osebe in subjekti, za katere velja zamrznitev premoženja in jih je na seznam uvrstil Varnostni svet ali odbor v skladu z odstavkom 22 RVSZN 1970 (2011), odstavkoma 19 in 23 RVSZN 1973 (2011), odstavkom 4 RVSZN 2174 (2014) in odstavkom 11 RVSZN 2213 (2015), kot so navedeni na seznamu v Prilogi III.

2.   Zamrznejo se vsa sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri, ki so v lasti ali jih neposredno ali posredno nadzorujejo osebe in subjekti:

(a)

ki sodelujejo ali so udeleženi pri naročanju, nadzorovanju ali drugačnem usmerjanju izvajanja hudih kršitev človekovih pravic prebivalcev Libije, tudi tako, da v nasprotju z mednarodnim pravom sodelujejo ali so udeleženi pri načrtovanju, poveljevanju, ukazovanju ali izvajanju napadov, vključno z zračnimi bombnimi napadi, na civilno prebivalstvo in objekte, ali libijskih oblasti ali oseb in subjektov, ki so prekršili ali pomagali pri kršenju določbe RVSZN 1970 (2011) ali določbe tega sklepa, ali oseb ali subjektov, ki delujejo zanje ali v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjektov, ki so v lasti ali pod nadzorom teh oseb in subjektov ali oseb in subjektov s seznama v Prilogi III k temu sklepu;

(b)

za katere je bilo ugotovljeno, da so sodelovale pri represivnih politikah nekdanjega režima Moamerja Gadafija v Libiji ali so bile drugače nekdaj povezane s tem režimom in ki predstavljajo stalno grožnjo miru, stabilnosti ali varnosti v Libiji, ali uspešni izvedbi njene politične tranzicije;

(c)

ki so udeležene pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Libiji ali ovirajo ali spodkopavajo uspešno izvedbo njene politične tranzicije, ali takšna dejanja podpirajo, vključno z:

(i)

načrtovanjem, dajanjem navodil ali izvajanjem dejanj, s katerimi se krši veljavno mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo, ali dejanj, s katerimi se zlorabljajo človekove pravice, v Libiji;

(ii)

napadi na katero koli letališče ali kopensko ali morsko pristanišče v Libiji, ali na libijske državne ustanove ali objekte ali na kakršne koli tuje misije v Libiji;

(iii)

podpiranjem oboroženih skupin ali kriminalnih združb z nezakonitim izkoriščanjem surove nafte ali katerih koli drugih naravnih virov v Libiji;

(iv)

grožnjami ali izvajanjem pritiskov zoper finančne institucije libijske države in libijsko državno naftno družbo ali kakršnim koli ukrepanjem, ki lahko povzroči ali ima za posledico nezakonito prilastitev sredstev libijske države;

(v)

kršenjem določb embarga na orožje v Libiji, vzpostavljenega z RVSZN 1970(2011) in členom 1 tega sklepa, ali pomočjo pri izogibanju tem določbam;

(vi)

delovanjem za osebe ali subjekte s seznama ali v njihovem imenu ali po njihovih navodilih;

(d)

ki imajo v lasti ali neposredno ali posredno nadzorujejo sredstva libijske države, ki so bila nezakonito prilaščena v času nekdanjega režima Moamerja Gadafija v Libiji in ki bi se lahko uporabila za ogrožanje miru, stabilnosti ali varnosti v Libiji ali za oviranje ali spodkopavanje uspešne izvedbe njene politične tranzicije;

te osebe in subjekti so navedeni na seznamu iz Priloge IV.

3.   Zamrznjeni ostajajo vsa sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri, ki so v lasti ali jih neposredno ali posredno nadzorujejo subjekti s seznama iz Priloge VI in ki so zamrznjeni od 16. septembra 2011.

4.   Fizičnim ali pravnim osebam ali subjektom iz odstavkov 1 in 2 se niti neposredno niti posredno ne smejo dati na razpolago sredstva, drugo finančno premoženje ali gospodarski viri, niti ti ne smejo od njih imeti koristi.

5.   Kolikor velja za pristaniške organe, prepoved, po kateri se osebam ali subjektom iz odstavka 2 ne smejo dati na razpolago sredstva, finančno premoženje ali gospodarski viri, do 15. julija 2011 ne preprečuje izvrševanja pogodb, sklenjenih pred 7. junijem 2011, razen pogodb, ki se nanašajo na nafto, plin in rafinirane proizvode.

6.   Izjeme so dopustne za sredstva, finančno premoženje in gospodarske vire, ki so:

(a)

potrebni za osnovne izdatke, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za nastale izdatke, povezane z zagotavljanjem pravnih storitev, v skladu z nacionalno zakonodajo ali

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev v skladu z nacionalno zakonodajo, stroškov rednega hranjenja ali vzdrževanja zamrznjenih sredstev, druge finančne pomoči in gospodarskih virov,

potem ko zadevna država članica po potrebi uradno obvesti odbor, da namerava dovoliti dostop do takih sredstev, drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov, in če odbor v petih delovnih dneh od takega uradnega obvestila o tem ne sprejme negativne odločitve.

7.   Izjeme so dopustne tudi za sredstva in gospodarske vire, ki so:

(a)

potrebni za izredne izdatke, potem ko zadevna država članica po potrebi uradno obvesti odbor, ki to odobri, ali

(b)

predmet sodne, upravne ali arbitražne pravice do zadržanja ali odločbe; v tem primeru se lahko sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri uporabijo za izvršitev te pravice do zadržanja ali odločbe pod pogojem, da je pravica do zadržanja ali odločba nastala pred datumom sprejetja RVSZN 1970 (2011) in da ni v korist osebe ali subjekta iz odstavkov 1 ali 2 tega člena, ter potem ko zadevna država članica po potrebi uradno obvesti odbor.

8.   Pri osebah in subjektih s seznama v Prilogi IV so lahko izjeme dovoljene tudi za sredstva in gospodarske vire, ki so potrebni za humanitarne namene, kot so zagotavljanje ali omogočanje zagotavljanja pomoči, vključno z medicinsko oskrbo, hrano, zagotavljanjem elektrike, humanitarnimi delavci in s tem povezano pomočjo, ali za evakuacijo tujih državljanov iz Libije.

9.   Pri subjektih iz odstavka 3 so lahko izjeme dovoljene tudi za sredstva, finančno premoženje in gospodarske vire, če:

(a)

zadevna država članica obvesti odbor, da namerava dovoliti dostop do sredstev, drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov, za enega ali več naslednjih namenov in če odbor v petih delovnih dneh od takega uradnega obvestila ne sprejme negativne odločitve:

(i)

humanitarne potrebe;

(ii)

gorivo, elektriko in vodo zgolj za civilno uporabo;

(iii)

ponoven zagon libijske proizvodnje in prodaje ogljikovodikov;

(iv)

vzpostavitev, delovanje ali krepitev ustanov civilne vlade in civilne javne infrastrukture ali

(v)

lažjo ponovno vzpostavitev delovanja bančnega sektorja, vključno s podporo ali spodbujanjem mednarodne trgovine z Libijo;

(b)

zadevna država članica uradno obvesti odbor, da ta sredstva, drugo finančno premoženje ali gospodarski viri ne bodo dani na razpolago osebam iz odstavkov 1, 2 in 3 niti ti ne bodo imeli od njih koristi;

(c)

se zadevna država članica vnaprej posvetuje z libijskimi oblastmi o uporabi takih sredstev, drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov, ter

(d)

zadevna država članica posreduje libijskim oblastem uradno obvestilo, predloženo v skladu s tem odstavkom, in libijske oblasti v petih delovnih dneh ne nasprotujejo sprostitvi takih sredstev, drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov.

10.   Odstavka 1 in 2 ne preprečujeta osebi ali subjektu, uvrščenem ne seznam, da nakaže plačilo po pogodbi, sklenjeni pred uvrstitvijo take osebe ali subjekta na seznam, pod pogojem, da je zadevna država članica ugotovila, da plačila neposredno ali posredno ne prejme oseba ali subjekt iz odstavka 1 ali 2, potem ko zadevna država članica po potrebi uradno obvesti odbor o nameri, da nakaže ali prejme taka plačila ali v ta namen odobri odmrznitev sredstev, drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov, in sicer deset delovnih dni pred tako odobritvijo.

11.   Odstavek 3 ne preprečuje v njem navedenemu subjektu, da nakaže plačilo po pogodbi, sklenjeni pred uvrstitvijo takega subjekta na seznam v skladu s tem sklepom, pod pogojem, da je zadevna država članica ugotovila, da plačila neposredno ali posredno ne prejme oseba ali subjekt iz odstavkov 1, 2 in 3, potem ko zadevna država članica uradno obvesti odbor o nameri, da nakaže ali prejme taka plačila ali v ta namen odobri odmrznitev sredstev ali drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov, in sicer deset delovnih dni pred tako odobritvijo.

12.   Pristojni organi države članice lahko pri osebah in subjektih, uvrščenih na seznam iz Priloge IV, in z odstopanjem od odstavka 2 dovolijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom uvrstitve fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz odstavka 2 na seznam v Prilogi IV, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim datumom ali po njem;

(b)

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s tako odločbo ali so v taki odločbi priznane kot veljavne, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c)

odločba ni v korist fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu, navedenemu v prilogah III, IV ali IV, ter

(d)

priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

Država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vsakem dovoljenju, izdanem na podlagi tega odstavka.

13.   Odstavek 4 se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih, in sicer:

(a)

obresti ali drugih dohodkov na te račune;

(b)

zapadlih plačil po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so nastale pred datumom, ko so za te račune začeli veljati omejevalni ukrepi, ali

(c)

plačil na podlagi sodne, upravne ali arbitražne odločbe, izdane v Uniji ali izvršljive v zadevni državni članici, ob upoštevanju oseb in subjektov, uvrščenih na seznam iz Priloge IV,

pod pogojem, da se za vse take obresti, druge dohodke in plačila še vedno uporablja odstavek 1 ali 2.

POGLAVJE V

DRUGI OMEJEVALNI UKREPI

Člen 10

Države članice pozovejo svoje državljane, osebe pod njihovo sodno pristojnostjo in podjetja s sedežem na njihovih ozemljih ali pod njihovo sodno pristojnostjo, k previdnosti pri poslovanju s subjekti s sedežem v Libiji ali pod libijsko sodno pristojnostjo, ter vsemi posamezniki in subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ter subjekti, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom, z namenom preprečiti poslovanje, ki bi lahko prispevalo k nasilju in uporabi sile nad civilisti.

POGLAVJE VI

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 11

V zvezi s pogodbami ali drugimi transakcijami, katerih izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu z RVSZN 1970 (2011), vključno z ukrepi, ki so jih Unija ali države članice sprejele v skladu z ustreznimi sklepi Varnostnega sveta, za njihovo izvajanje ali v zvezi s tem, ali ukrepi, zajetimi v tem sklepu, se ne odobri nobena terjatev, vključno z zahtevki za odškodnino ali podobnimi terjatvami, kot so zahtevki za terjatev ali uveljavljanje garancije, ki bi jo zahtevale osebe ali subjekti, uvrščeni na seznam iz Priloge I, II, III ali IV, ali druge osebe ali subjekti v Libiji, vključno z vlado Libije, ali druge osebe ali subjekti, ki zahtevke vlagajo prek take osebe ali subjekta ali v njeno oziroma njegovo korist.

Člen 12

1.   Svet spremeni priloge I, III, V in VI na podlagi ugotovitev Varnostnega sveta ali odbora.

2.   Svet na predlog držav članic ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sestavi seznama iz prilog II in IV ter ju spremeni.

Člen 13

1.   Če Varnostni svet ali odbor uvrsti osebo ali subjekt na seznam, Svet to osebo ali subjekt vključi v Prilogo I ali III.

2.   Če Svet odloči, da bodo za osebo ali subjekt veljali ukrepi iz členov 8(2) in 9(2), ustrezno spremeni prilogi II in IV.

3.   Svet obvesti osebo ali subjekt iz odstavkov 1 in 2, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila, o svoji odločitvi in razlogih za uvrstitev na seznam, s tem pa tej osebi ali subjektu da možnost, da predloži pripombe.

4.   Če so podane pripombe ali predloženi novi tehtni dokazi, Svet ponovno pregleda svoj sklep in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo ali subjekt.

Člen 14

Če Varnostni svet ali odbor uvrsti plovilo iz člena 6(1) in člena 7(1), (2), (3) in (5) na seznam, Svet to plovilo vključi v Prilogo V.

Člen 15

1.   V prilogah I, II, III, IV in VI so navedeni razlogi za uvrstitev zadevnih oseb in subjektov na seznam, kot jih je za priloge I, III in VI navedel Varnostni svet ali odbor.

2.   Priloge I, II, III, IV in VI vključujejo tudi podatke, potrebne za identifikacijo zadevnih oseb ali subjektov, če so podatki na voljo, kot jih je za priloge I, III in VI navedel Varnostni svet ali odbor. Pri osebah lahko taki podatki vključujejo imena, vključno z vzdevki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri subjektih lahko taki podatki vključujejo nazive, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja. V prilogah I, III in VI je naveden tudi datum uvrstitve na seznam s strani Varnostnega sveta ali odbora.

Člen 16

Da bi čim bolj povečali učinek ukrepov iz tega sklepa, Unija spodbuja tretje države k sprejetju podobnih omejevalnih ukrepov.

Člen 17

1.   Ta sklep se revidira, spremeni ali razveljavi, kot je ustrezno, predvsem v skladu z ustreznimi odločitvami Varnostnega sveta.

2.   Ukrepi iz členov 8(2) in 9(2) se pregledajo v rednih časovnih presledkih in vsaj vsakih 12 mesecev. Za zadevne osebe in subjekte se bodo prenehali uporabljati, če Svet v skladu s postopkom iz člena 12(2) ugotovi, da pogoji za njihovo uporabo niso več izpolnjeni.

Člen 18

Sklep 2011/137/SZVP se razveljavi.

Člen 19

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. julija 2015

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  Sklep Sveta 2011/137/SZVP z dne 28. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji (UL L 58, 3.3.2011, str. 53).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2015/818 z dne 26. maja 2015 o spremembi Sklepa 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji (UL L 129, 27.5.2015, str. 13).


PRILOGA I

SEZNAM OSEB IZ ČLENA 8(1)

1.

Ime: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Naziv: dr. Opis: vodja urada za zvezo revolucionarnih odborov. Datum rojstva:1. julij 1950. Kraj rojstva: N/A. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: B010574. Nacionalna matična številka: N/A. Naslov: Tunizija (predviden status/lokacija: zapor v Tuniziji). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam ZN v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Predviden status/lokacija: pokojni.

Al-Baghdadi je bil 26. februarja 2011 uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 kot „vodja urada za zvezo revolucionarnih odborov“.

Dodatne informacije

Revolucionarni odbori so vpleteni v nasilje nad protestniki.

2.

Ime: ABDULQADER YUSEF DIBRI

Naziv: N/A. Opis: vodja osebnih varnostnikov Moamerja Gadafija. Datum rojstva: 1946. Kraj rojstva: Houn, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja).

Dibri je bil 26. februarja 2011 uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 kot „vodja osebnih varnostnikov Moamerja Gadafija“.

Dodatne informacije

Odgovoren za varnost režima. V preteklosti je usmerjal nasilje nad nasprotniki režima.

3.

Ime: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: 1948. Kraj rojstva: Sirte, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam ZN v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja).

Qadhaf Al-dam je bil 26. februarja 2011 uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 kot „bratranec Moamerja Gadafija“.

Dodatne informacije

V osemdesetih letih 20. stoletja je bil udeležen pri atentatih na nasprotnike režima, domnevno pa je odgovoren tudi za več smrtnih žrtev v Evropi. Domnevno naj bi sodeloval tudi pri nabavi orožja.

4.

Ime: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: libijski veleposlanik v Čadu. Datum rojstva: N/A. Kraj rojstva: N/A. Verjeten vzdevek: Akrin Saleh Akrin (Image). Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Egipt. Datum uvrstitve na seznam:17. marec 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja).

Al Qadhafi je bil 17. marca 2011 uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 kot „libijski veleposlanik v Čadu“.

Dodatne informacije

Iz Čada je odšel v kraj Sabha. Neposredno je sodeloval pri novačenju in koordiniranju najemniških vojakov.

5.

Ime: AMID HUSAIN AL KUNI

Naziv: polkovnik. Opis: Guverner Ghata (južna Libija). Datum rojstva: N/A. Kraj rojstva: N/A. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Libija (Predviden status/lokacija: južna Libija). Datum uvrstitve na seznam:17. marec 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja).

Dodatne informacije

Neposredno vpleten v novačenje plačancev.

6.

Ime: ABU ZAYD UMAR DORDA

Naziv: N/A. Opis: a) Funkcija: direktor službe za zunanjo varnost; b) vodja zunanje obveščevalne službe. Datum rojstva: N/A. Kraj rojstva: N/A. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Libija (Predviden status/lokacija: v priporu v Libiji). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Zvest privrženec režima. Vodja zunanje obveščevalne službe.

7.

Ime: ABU BAKR YUNIS JABIR

Naziv: major general. Opis: funkcija: minister za obrambo. Datum rojstva: 1952. Kraj rojstva: Jalo, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Odgovoren za delovanje oboroženih sil.

8.

Ime: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Naziv: N/A. Opis: funkcija: sekretar za javno infrastrukturo. Datum rojstva: 1956. Kraj rojstva: Khoms, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: neznana, predvidoma zajet.

Dodatne informacije

Visoki član režima. Sodeloval je z revolucionarnimi odbori. V preteklosti je bil udeležen pri zatiranju nasprotnikov režima in nasilju.

9.

Ime: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: 1978. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: Aisha Muhammed Abdul Salam (številka potnega lista: 215215). Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: 428720. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Sultanat Oman (Predviden status/lokacija: Sultanat Oman). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščena na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesno povezana z režimom. S potovanjem je kršila odstavek 15 Resolucije 1970, kot je v vmesnem poročilu leta 2013 navedla skupina strokovnjakov za Libijo.

10.

Ime: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva:20. september 1975. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: B/002210. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Alžirija (Predviden status/lokacija: Alžirija). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom.

11.

Ime: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: 1978. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom. Poveljnik vojaških enot, udeleženih pri nasilju nad protestniki.

12.

Ime: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: 1970. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Sultanat Oman (Predviden status/lokacija: Sultanat Oman). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom.

13.

Ime: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: vodja revolucije, vrhovni poveljnik oboroženih sil. Datum rojstva: 1942. Kraj rojstva: Sirte, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam ZN v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Odgovoren za izdajanje povelj za nasilje nad protestniki in za kršenje človekovih pravic.

14.

Ime: MUTASSIM QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: svetovalec za nacionalno varnost. Datum rojstva: 1976. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom.

15.

Ime: SAADI QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: poveljnik posebnih sil. Datum rojstva: a)27. maj 1973b)1. januar 1975. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: a) 014797 b) 524521. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Libija (v priporu). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom. Poveljnik vojaških enot, udeleženih pri nasilju nad protestniki.

16.

Ime: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: 1982. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom.

17.

Ime: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: direktor fundacije Gadafi. Datum rojstva:25. junij 1972. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: B014995. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Libija (predviden status/lokacija: v priporu v Libiji). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesna povezanost z režimom. Javno hujskanje k nasilju nad protestniki.

18.

Ime: ABDULLAH AL-SENUSSI

Naziv: polkovnik. Opis: direktor vojaške obveščevalne službe. Datum rojstva: 1949. Kraj rojstva: Sudan. Verjeten vzdevek: a) Abdoullah Ould Ahmed (št. potnega lista: B0515260; datum rojstva: 1948; kraj rojstva: Anefif (Kidal), Mali; datum izdaje: 10. januar 2012; kraj izdaje: Bamako, Mali; datum poteka veljavnosti: 10. januar 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (malijska identifikacijska številka 073/SPICRE; kraj rojstva: Anefif, Mali; datum izdaje: 6. december 2011; kraj izdaje: Essouck, Mali). Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Libija (predviden status/lokacija: v priporu v Libiji). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: Uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Vpleten v vojaško obveščevanje pri zatiranju protestov. V preteklosti je bil med drugim vpleten v pokol v zaporu Abu Selim. Obsojen v odsotnosti za bombni napad na letalo družbe UTA. Svak Moamerja Gadafija.

19.

Ime: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: okrog leta 1952. Kraj rojstva: Al Baida, Libija. Verjeten vzdevek: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, roj. 1. januarja 1953 (št. omanskega potnega lista 03825239). Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: 03825239. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Sultanat Oman. Datum uvrstitve na seznam:24. junij 2011. Druge informacije: uvrščena na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 in odstavkom 19 Resolucije 1973 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Znatno osebno bogastvo, ki bi se lahko uporabilo za namene režima. Njena sestra Fatima FARKASH je poročena z ABDALLAHOM SANUSSIJEM, vodjo libijske vojaške obveščevalne službe.

20.

Ime: ABDELHAFIZ ZLITNI

Naziv: N/A. Opis: a) minister za načrtovanje in finance v vladi polkovnika Gadafija. b) sekretar splošnega ljudskega odbora za finance in načrtovanje c) začasni vodja centralne banke Libije. Datum rojstva: 1935. Kraj rojstva: N/A. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:24. junij 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 in odstavkom 19 Resolucije 1973 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Vpleten v nasilje nad protestniki. Sekretar splošnega ljudskega odbora za finance in načrtovanje. Zlitni trenutno opravlja funkcijo začasnega vodje centralne banke Libije. Pred tem je bil predsednik nacionalne naftne družbe. Po naših informacijah naj bi bil trenutno vpleten v poskuse zbiranja finančnih sredstev za režim, s katerimi bi ponovno napolnili rezerve centralne banke, ki so bile porabljene za oskrbovanje sedanje vojaške kampanje.


PRILOGA II

SEZNAM OSEB IN SUBJEKTOV IZ ČLENA 8(2)

A.   Osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Funkcija: vodja dejavnosti za boj proti terorizmu v službi za zunanjo varnost.

Datum rojstva: 1952.

Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Pomemben član revolucionarnega odbora.

Tesni sodelavec Moamerja Gadafija.Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Funkcija: namestnik vodje službe za zunanjo varnost.

Svak Moamerja Gadafija.

Pomemben član Gadafijevega režima in kot tak tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Funkcija: vodja gibanja revolucionarnih odborov.

Kraj rojstva: Sirte, Libija.

Domnevni status: umorjen avgusta 2014 v Egiptu

Revolucionarni odbori so vpleteni v nasilje nad protestniki.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Datum rojstva: 1946.

Kraj rojstva: Traghen.

Vodja kabineta Moamerja Gadafija.Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

5.

TOHAMI, General Khaled

Datum rojstva: 1946.

Kraj rojstva: Genzur.

Nekdanji direktor službe za notranjo varnost.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Datum rojstva: 1. julij 1949.

Kraj rojstva: Al-Baida.

Nekdanji direktor obveščevalne dejavnosti v službi za zunanjo varnost.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Nekdanji generalni sekretar Generalnega ljudskega kongresa.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Predsednik vlade polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Minister za zdravje in okolje v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Datum rojstva: 1949.

Kraj rojstva: Al-Azizia (blizu Tripolija).

Minister za industrijo, gospodarstvo in trgovino v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Datum rojstva: 1943.

Minister za kmetijstvo ter živalske in pomorske vire v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Minister za socialne zadeve v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Datum rojstva: 4. maj 1963.

Številka potnega lista: B/014965 (veljaven do konca 2013).

Minister za šolstvo, visoko šolstvo in raziskave v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Datum rojstva: 8.7.1954.

Številka potnega lista: B/014924 (veljaven do konca 2013).

Nekdanji tesni sodelavec polkovnika Gadafija, ki je imel vodilno vlogo v varnostni službi in bil direktor radiotelevizije.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

15.

Polkovnik Taher Juwadi

Funkcija: četrti v hierarhiji poveljevanja revolucionarne garde

Polkovnik.

Ključni član Gadafijevega režima.Kot tak tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

23.5.2011


PRILOGA III

SEZNAM OSEB IN SUBJEKTOV IZ ČLENA 9(1)

A.   Posamezniki

6.

Ime: ABU ZAYD UMAR DORDA

Naziv: N/A. Opis: a) Funkcija: direktor službe za zunanjo varnost; b) vodja zunanje obveščevalne službe. Datum rojstva: N/A. Kraj rojstva: N/A. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Libija (Predviden status/lokacija: v priporu v Libiji). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Zvest privrženec režima. Vodja zunanje obveščevalne službe.

7.

Ime: ABU BAKR YUNIS JABIR

Naziv: major general. Opis: funkcija: minister za obrambo. Datum rojstva: 1952. Kraj rojstva: Jalo, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Splošno odgovoren za delovanje oboroženih sil.

8.

Ime: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Naziv: N/A. Opis: funkcija: sekretar za javno infrastrukturo. Datum rojstva: 1956. Kraj rojstva: Khoms, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: neznana, predvidoma zajet.

Dodatne informacije

Visoki član režima. Sodeloval je z revolucionarnimi odbori. V preteklosti je bil udeležen pri zatiranju nasprotnikov režima in nasilju.

9.

Ime: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: 1978. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: Aisha Muhammed Abdul Salam (številka potnega lista: 215215). Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: 428720. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Sultanat Oman (Predviden status/lokacija: Sultanat Oman). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščena na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesno povezana z režimom. S potovanjem je kršila odstavek 15 Resolucije 1970, kot je v vmesnem poročilu leta 2013 navedla skupina strokovnjakov za Libijo.

10.

Ime: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva:20. september 1975. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: B/002210. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Alžirija (Predviden status/lokacija: Alžirija). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom.

11.

Ime: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: 1978. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom. Poveljnik vojaških enot, udeleženih pri nasilju nad protestniki.

12.

Ime: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: 1970. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Sultanat Oman (Predviden status/lokacija: Sultanat Oman). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom.

13.

Ime: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: vodja revolucije, vrhovni poveljnik oboroženih sil. Datum rojstva: 1942. Kraj rojstva: Sirte, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam ZN v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Odgovoren za izdajanje povelj za nasilje nad protestniki in za kršenje človekovih pravic.

14.

Ime: MUTASSIM QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: svetovalec za nacionalno varnost. Datum rojstva: 1976. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom.

15.

Ime: SAADI QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: poveljnik posebnih sil. Datum rojstva: a)27. maj 1973b)1. januar 1975. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: a) 014797 b) 524521. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Libija (v priporu). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom. Poveljnik vojaških enot, udeleženih pri nasilju nad protestniki.

16.

Ime: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: 1982. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom.

17.

Ime: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: direktor fundacije Gadafi. Datum rojstva:25. junij 1972. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: B014995. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Libija (predviden status/lokacija: v priporu v Libiji). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom. Javno hujskanje k nasilju nad protestniki.

18.

Ime: ABDULLAH AL-SENUSSI

Naziv: polkovnik. Opis: direktor vojaške obveščevalne službe. Datum rojstva: 1949. Kraj rojstva: Sudan. Verjeten vzdevek: a) Abdoullah Ould Ahmed (št. potnega lista: B0515260; datum rojstva: 1948; kraj rojstva: Anefif (Kidal), Mali; datum izdaje: 10. januar 2012; kraj izdaje: Bamako, Mali; datum poteka veljavnosti: 10. januar 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (malijska identifikacijska številka 073/SPICRE; kraj rojstva: Anefif, Mali; datum izdaje: 6. december 2011; kraj izdaje: Essouck, Mali). Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Libija (predviden status/lokacija: v priporu v Libiji). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: Uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Vpleten v vojaško obveščevanje pri zatiranju protestov. V preteklosti je bil med drugim vpleten v pokol v zaporu Abu Selim. Obsojen v odsotnosti za bombni napad na letalo družbe UTA. Svak Moamerja Gadafija.

19.

Ime: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: okrog leta 1952. Kraj rojstva: Al Baida, Libija. Verjeten vzdevek: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, roj. 1. januarja 1953 (št. omanskega potnega lista 03825239). Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: 03825239. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Sultanat Oman. Datum uvrstitve na seznam:24. junij 2011. Druge informacije: uvrščena na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 in odstavkom 19 Resolucije 1973 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Znatno osebno bogastvo, ki bi se lahko uporabilo za namene režima. Njena sestra Fatima FARKASH je poročena z ABDALLAHOM SANUSSIJEM, vodjo libijske vojaške obveščevalne službe.

20.

Ime: ABDELHAFIZ ZLITNI

Naziv: N/A. Opis: a) minister za načrtovanje in finance v vladi polkovnika Gadafija; b) sekretar splošnega ljudskega odbora za finance in načrtovanje; c) začasni vodja centralne banke Libije. Datum rojstva: 1935. Kraj rojstva: N/A. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:24. junij 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 in odstavkom 19 Resolucije 1973 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Vpleten v nasilje nad protestniki. Sekretar splošnega ljudskega odbora za finance in načrtovanje. Zlitni trenutno opravlja funkcijo začasnega vodje centralne banke Libije. Pred tem je bil predsednik nacionalne naftne družbe. Po naših informacijah naj bi bil trenutno vpleten v poskuse zbiranja finančnih sredstev za režim, s katerimi bi ponovno napolnili rezerve centralne banke, ki so bile porabljene za oskrbovanje sedanje vojaške kampanje.


PRILOGA IV

SEZNAM OSEB IN SUBJEKTOV IZ ČLENA 9(2)

A.   Osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Funkcija: vodja dejavnosti za boj proti terorizmu v službi za zunanjo varnost.

Datum rojstva: 1952.

Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Pomemben član revolucionarnega odbora.

Tesni sodelavec Moamerja Gadafija. Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Funkcija: namestnik vodje službe za zunanjo varnost.

Svak Moamerja Gadafija.

Pomemben član Gadafijevega režima in kot tak tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Funkcija: vodja gibanja revolucionarnih odborov.

Kraj rojstva: Sirte, Libija.

Domnevni status: umorjen avgusta 2014 v Egiptu

Revolucionarni odbori so vpleteni v nasilje nad protestniki.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Datum rojstva: 1946.

Kraj rojstva: Traghen.

Vodja kabineta Moamerja Gadafija. Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

5.

TOHAMI, General Khaled

Datum rojstva: 1946.

Kraj rojstva: Genzur.

Nekdanji direktor službe za notranjo varnost.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Datum rojstva: 1. julij 1949.

Kraj rojstva: Al-Baida.

Nekdanji direktor obveščevalne dejavnosti v službi za zunanjo varnost.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Nekdanji generalni sekretar Generalnega ljudskega kongresa.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Predsednik vlade polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Minister za zdravje in okolje v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Datum rojstva: 1949.

Kraj rojstva: Al-Azizia (blizu Tripolija).

Minister za industrijo, gospodarstvo in trgovino v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Datum rojstva: 1943.

Minister za kmetijstvo ter živalske in pomorske vire v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Minister za socialne zadeve v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Datum rojstva: 4. maj 1963.

Številka potnega lista: B/014965 (veljaven do konca 2013).

Minister za šolstvo, visoko šolstvo in raziskave v vladi polkovnika Gadafija. Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Datum rojstva: 8.7.1954.

Številka potnega lista: B/014924 (veljaven do konca 2013).

Nekdanji tesen sodelavec polkovnika Gadafija, ki je imel vodilno vlogo v varnostni službi in bil direktor radiotelevizije.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

15.

Polkovnik Taher Juwadi

Funkcija: četrti v hierarhiji poveljevanja revolucionarne garde.

Polkovnik.

Ključni član Gadafijevega režima. Kot tak tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDADI, dr. Abdulqader Mohammed

Vodja urada za zvezo revolucionarnih odborov.

Revolucionarni odbori so vpleteni v nasilje nad protestniki.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Funkcija: vodja osebnih varnostnikov Moamerja Gadafija.

Datum rojstva: 1946.

Kraj rojstva: Houn, Libija.

Odgovoren za varnost režima. V preteklosti je usmerjal nasilje nad nasprotniki režima.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Datum rojstva: 1948.

Kraj rojstva: Sirte, Libija.

Bratranec Moamerja GADAFIJA. V osemdesetih letih 20. stoletja je bil udeležen pri atentatih na nasprotnike režima, domnevno pa je odgovoren tudi za več smrtnih žrtev v Evropi. Domnevno naj bi sodeloval tudi pri nabavi orožja. Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Nekdanji libijski veleposlanik v Čadu. Iz Čada je odšel na območje Sabha. Neposredno je sodeloval pri novačenju in koordiniranju najemniških vojakov za režim.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

20.

AL KUNI, polkovnik Amid Husain

Predviden status/lokacija: južna Libija.

Nekdanji guverner Ghata (južna Libija). Neposredno vpleten v novačenje plačancev.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

(a.k.a. LAICO)

Spletna stran: http://www.laaico.com. Družba je bila ustanovljena leta 1981. 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli–Libija. Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Faks: 00 218 (21) 4893800 – 4891867 e-pošta: info@laaico.com

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

2.

Sklad Gadafi za dobrodelna združenja in razvoj (Fondation Qadhafi pour les associations caritatives et le développement)

Kontaktni podatki uprave: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBIJA. Tel.: (+218) 214778301 – faks: (+218) 214778766 – e-pošta: info@gicdf.org

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

3.

Sklad Waatassimou (Fondation Waatassimou)

Sedež v Tripoliju.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

4.

Generalni urad libijske radiotelevizije

Kontaktni podatki – tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; faks: 00 218 21 340 21 07, http://www.ljbc.net; e-pošta: info@ljbc.net

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

Sodelovanje pri javnem hujskanju k sovraštvu in nasilju z udeležbo v kampanjah dezinformiranja v okviru izvajanja nasilja nad protestniki.

21.3.2011

5.

Revolucionarna straža

 

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

Vpletena v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (a.k.a. Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae; a.k.a. Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libija; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libija; elektronski naslov: agbank@agribankly.org.

SWIFT/BIC AGRULYLT (Libija); Tel.: (218)214870586;

Tel.: (218) 214870714;

Tel.: (218) 214870745;

Tel.: (218) 213338366;

Tel.: (218) 213331533;

Tel.: (218) 213333541;

Tel.: (218) 213333544;

Tel.: (218) 213333543;

Tel.: (218) 213333542;

Faks: (218) 214870747;

Faks: (218) 214870767;

Faks: (218) 214870777;

Faks: (218) 213330927;

Faks: (218) 213333545.

Libijska hčerinska družba centralne banke Libije.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street). Tel.: (218) 213345187 – Faks: +218.21.334.5188; e-pošta: info@ethic.ly

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (a.k.a. Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius.

Libijska podružnica libijskega naložbenega portfelja za Afriko (Libyan Africa Investment Portfolio).

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK.

Dodatne informacije: reg. št. 01794877 (UK).

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana v UK.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britanski Deviški otoki.

Dodatne informacije: reg. št. 1510484 (BVI).

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana na Britanskih Deviških otokih.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt v lasti Saadija Gadafija, registriran na Britanskih Deviških otokih.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britanski Deviški otoki.

Dodatne informacije: reg. št. 1534407 (BVI).

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana na Britanskih Deviških otokih.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Otok Man (Isle of Man – IOM).

Dodatne informacije: reg. št. 59058C (IOM).

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana na Otoku Man.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011


PRILOGA V

SEZNAM PLOVIL IZ ČLENA 6(1) IN ČLENA 7(1), (2), (3) IN (5)


PRILOGA VI

SEZNAM SUBJEKTOV IZ ČLENA 9(3)

1.

Ime: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC). Prej znan kot: N/A. Naslov:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libija. Datum uvrstitve na seznam:17. marec 2011. Druge informacije: uvrstitev na seznam v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1973, kot je bila spremenjena 16. septembra v skladu z odstavkom 15 Resolucije 2009.

Dodatne informacije

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in njegove družine ter morebiten vir financiranja njegovega režima.

2.

Ime: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Alias: N/A. Prej znan kot: N/A. Naslov:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libija. Datum uvrstitve na seznam:17. marec 2011. Druge informacije: uvrstitev na seznam v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1973, kot je bila spremenjena 16. septembra v skladu z odstavkom 15 Resolucije 2009.

Dodatne informacije

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in njegove družine ter morebiten vir financiranja njegovega režima.


1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/61


SKLEP SVETA (SZVP) 2015/1334

z dne 31. julija 2015

o posodobitvi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2015/521

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. decembra 2001 sprejel Skupno stališče 2001/931/SZVP (1).

(2)

Svet je 26. marca 2015 sprejel Sklep (SZVP) 2015/521 (2) o posodobitvi in spremembi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP (v nadaljnjem besedilu: seznam).

(3)

V skladu s členom 1(6) Skupnega stališča 2001/931/SZVP je treba redno pregledovati imena oseb, skupin in subjektov s seznama, da se preveri, da obstajajo razlogi za njihovo ohranjanje na seznamu.

(4)

V tem sklepu je izid pregleda, ki ga je opravil Svet v zvezi z osebami, skupinami in subjekti, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP.

(5)

Svet je preveril, da so pristojni organi iz člena 1(4) Skupnega stališča 2001/931/SZVP sprejeli odločitve, da so vse osebe, skupine in subjekti s seznama vpleteni v teroristična dejanja v smislu člena 1(2) in (3) navedenega skupnega stališča. Svet je tudi sklenil, da bi morali za osebe, skupine in subjekte, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP, še naprej veljati posebni omejevalni ukrepi iz navedenega skupnega stališča.

(6)

Seznam bi bilo treba posodobiti in Sklep (SZVP) 2015/521 bi bilo treba razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP, je v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Sklep (SZVP) 2015/521 se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. julija 2015

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  Skupno stališče Sveta 2001/931/SZVP z dne 27. decembra 2001 o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu (UL L 344, 28.12.2001, str. 93).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2015/521 z dne 26. marca 2015 o posodobitvi in spremembi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, in razveljavitvi Sklepa 2014/483/SZVP (UL L 82, 27.3.2015, str. 107).


PRILOGA

SEZNAM OSEB, SKUPIN IN SUBJEKTOV IZ ČLENA 1

I.   OSEBE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), rojen 11.8.1960 v Iranu. Št. potnega lista: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rojen v Al Ihsi (Saudova Arabija); državljan Saudove Arabije.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rojen 16.10.1966 v Tarutu (Saudova Arabija); državljan Saudove Arabije.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), rojen 6. ali 15.3.1955 v Iranu; državljan Irana in Združenih držav Amerike. Št. potnega lista: C2002515 (Iran); št. potnega lista: 477845448 (ZDA). Št. nacionalne osebne izkaznice: 07442833, datum izteka veljavnosti: 15.3.2016 (vozniško dovoljenje ZDA).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), rojen 8.3.1978 v Amsterdamu (Nizozemska) – član skupine „Hofstadgroep“.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, rojen leta 1963 v Libanonu; državljan Libanona.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), rojen 14.4.1965 ali 1.3.1964 v Pakistanu; št. potnega lista: 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), rojen okoli leta 1957 v Iranu. Naslova: (1) Kermanshah, Iran; (2) vojaško oporišče Mehran, provinca Ilam, Iran.

9.

SHAKURI Ali Gholam, rojen okoli leta 1965 v Teheranu, Iran.

10.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), rojen 11.3.1957 v Iranu; državljan Irana. Št. potnega lista: 008827 (iranski, diplomatski), izdan leta 1999. Naziv: generalmajor.

II.   SKUPINE IN SUBJEKTI

1.

„Abu Nidal Organisation“ (Organizacija Abu Nidal) – „ANO“ (alias „Fatah Revolutionary Council“ (Revolucionarni svet Fataha), alias „Arab Revolutionary Brigades“ (Arabske revolucionarne brigade), alias „Black September“ (Črni september), alias „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“ (Revolucionarna organizacija socialističnih muslimanov)).

2.

„Al-Aqsa Martyr's Brigade“ (Brigada mučenikov Al Akse).

3.

„Al-Aksa e.V.“.

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Communist Party of the Philippines“ (Komunistična stranka Filipinov), vključno z „New Peoples Army“ (Nova ljudska vojska) – „NPA“, Filipini.

6.

„Gama'a al-Islamiyya“ (alias „Al-Gama'a al-Islamiyya“); „Islamic Group“ (Islamistična skupina) – „IG“.

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – „IBDA-C“ („Great Islamic Eastern Warriors Front“ (Fronta islamskih bojevnikov velikega vzhoda)).

8.

„Hamas“, vključno s „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

9.

„Hizballah Military Wing“ (vojaško krilo Hezbolaha) (alias „Hezbollah Military Wing“, alias „Hizbullah Military Wing“, alias „Hizbollah Military Wing“, alias „Hezballah Military Wing“, alias „Hisbollah Military Wing“, alias „Hizbu'llah Military Wing“, alias „Hizb Allah Military Wing“, alias „Jihad Council“ (in vse enote, ki mu poročajo, vključno s službo za zunanjo varnost)).

10.

„Hizbul Mudjahideen“ – „HM“.

11.

„Hofstadgroep“.

12.

„International Sikh Youth Federation“ – „ISYF“ (Mednarodna federacija sikhovske mladine).

13.

„Khalistan Zindabad Force“ (Skupina Kalistan Zindabad) – „KZF“.

14.

„Kurdistan Workers' Party“ (Delavska stranka Kurdistana) – „PKK“ (alias „KADEK“, alias „KONGRA-GEL“).

15.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ (Osvobodilni tigri tamilskega Eelama) – „LTTE“.

16.

„Ejército de Liberación Nacional“ („National Liberation Army“ (Nacionalna osvobodilna vojska)).

17.

„Palestinian Islamic Jihad“ (Palestinski islamski džihad) – „PIJ“.

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ (Ljudska fronta za osvoboditev Palestine) – „PFLP“.

19.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ (Ljudska fronta za osvoboditev Palestine – splošno poveljstvo) (alias „PFLP – General Command“ (PFLP – splošno poveljstvo)).

20.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ – „FARC“ („Revolutionary Armed Forces of Colombia“ (Oborožene revolucionarne sile Kolumbije)).

21.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (alias „Devrimci Sol“ („Revolutionary Left“ (Revolucionarna levica)), alias „Dev Sol“) („Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party“ (Revolucionarna ljudska osvobodilna vojska/fronta/stranka)).

22.

„Sendero Luminoso“ – „SL“ („Shining Path“ (Sijoča pot)).

23.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (alias „Kurdistan Freedom Falcons“, alias „Kurdistan Freedom Hawks“ (Kurdistanski sokoli svobode)).


1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/64


IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2015/1335

z dne 31. julija 2015

o izvajanju Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/642/SZVP z dne 15. oktobra 2012 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji (1) in zlasti člena 6(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 15. oktobra 2012 sprejel Sklep 2010/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji.

(2)

Svet meni, da bi bilo treba s seznama oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge k Sklepu 2012/642/SZVP črtati 24 oseb.

(3)

Prilogo k Sklepu 2012/642/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Sklepu 2012/642/SZVP se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. julija 2015

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  UL L 285, 17.10.2012, str. 1.


PRILOGA

S seznama iz oddelka A „Osebe“ v Prilogi k Sklepu 2012/642/SZVP se črtajo vnosi v zvezi z naslednjimi osebami:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/66


SKLEP SVETA (SZVP) 2015/1336

z dne 31. julija 2015

o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. julija 2010 sprejel Sklep 2010/413/SZVP (1) o omejevalnih ukrepih proti Iranu.

(2)

Kitajska, Francija, Nemčija, Ruska federacija, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike so 24. novembra 2013 ob podpori visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) z Iranom dosegli dogovor o skupnem načrtu ukrepanja, v katerem je določen pristop za uresničitev dolgoročne celovite rešitve iranskega jedrskega vprašanja. Dogovorjeno je bilo, da bodo v proces, ki bo vodil do te celovite rešitve, v prvi fazi vključeni začetni vzajemno dogovorjeni ukrepi, ki jih bosta morali obe strani izvajati šest mesecev in jih bo mogoče z njunim soglasjem podaljšati.

(3)

Kitajska, Francija, Nemčija, Ruska federacija, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike so se 2. aprila 2015 ob podpori visokega predstavnika z Iranom dogovorili o ključnih parametrih skupnega celovitega načrta ukrepanja.

(4)

Kitajska, Francija, Nemčija, Ruska federacija, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike so 14. julija 2015 ob podpori visokega predstavnika dosegli dogovor z Iranom o dolgoročni celoviti rešitvi iranskega jedrskega vprašanja. Uspešno izvajanje skupnega celovitega načrta ukrepanja bo zagotovilo izključno miroljubne namene iranskega jedrskega programa in bo omogočilo celovito odpravo vseh sankcij, povezanih z jedrskim vprašanjem.

(5)

Varnostni svet Združenih narodov je 20. julija 2015 sprejel Resolucijo (RVSZN) 2231 (2015), v kateri je odobril skupni celoviti načrt ukrepanja, pozval k njegovemu izvajanju v celoti ob upoštevanju v njem določenega časovnega razporeda ter določil, da bodo ukrepi potekali v skladu z navedenim načrtom.

(6)

V RVSZN 2231 (2015) je predvideno, da se ukrepi, uvedeni v resolucijah 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) in 1929 (2010), pod določenimi pogoji ne uporabljajo za dejavnosti držav, ki sodelujejo v skupnem celovitem načrtu ukrepanja ali v državah članicah ZN, ki delujejo usklajeno z njimi, ki so neposredno povezane s spremembo dveh kaskad na objektu v Fordowu za stabilno proizvodnjo izotopov, izvozom iranskega obogatenega urana, ki presega 300 kilogramov, v zameno za naravni uran ali posodobitvijo reaktorja v Araku na podlagi dogovorjene zasnove in naknadno na podlagi dogovorjene dokončne zasnove takšnega reaktorja.

(7)

Nadalje je v RVSZN 2231 (2015) predvideno, da se ukrepi, uvedeni v RVSZN 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) in 1929 (2010), ne uporabljajo, v kolikor je to potrebno zaradi izvajanja – pod določenimi pogoji – prenosov in dejavnosti, ki so povezani z uresničitvijo določenih zavez v zvezi z jedrskim vprašanjem, opredeljenih v skupnem celovitem načrtu ukrepanja, ki so potrebni za pripravo na izvajanje navedenega načrta ali za katere je Odbor Varnostnega sveta ZN, ustanovljen na podlagi RVSZN 1737 (2006), določil, da so skladni s cilji RVSZN 2231 (2015).

(8)

Za izvajanje določenih ukrepov iz tega sklepa je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije.

(9)

Sklep 2010/413/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V Sklepu 2010/413/SZVP se vstavi naslednji člen:

„Člen 26b

1.   Ukrepi, uvedeni v tem sklepu, se ne uporabljajo za dobavo, prodajo ali prenos predmetov, surovin, opreme, blaga in tehnologije ali za zagotavljanje kakršne koli s tem povezane tehnične pomoči, usposabljanja, finančne pomoči, naložb, posredniških ali drugih storitev s strani držav, ki sodelujejo pri skupnem celovitem načrtu ukrepanja, ali držav članic ZN, ki se pri svojem delovanju usklajujejo z njimi, ki so neposredno povezani:

(a)

s spremembo dveh kaskad na objektu v Fordowu za stabilno proizvodnjo izotopov;

(b)

z izvozom iranskega obogatenega urana, ki presega 300 kilogramov, v zameno za naravni uran ali

(c)

s posodobitvijo reaktorja v Araku na podlagi dogovorjene zasnove in naknadno na podlagi dogovorjene dokončne zasnove takšnega reaktorja.

2.   Države članice, ki opravljajo dejavnosti iz odstavka 1, zagotovijo, da:

(a)

vse takšne dejavnosti potekajo strogo v skladu s skupnim celovitim načrtom ukrepanja;

(b)

bodo deset dni pred začetkom takšnih dejavnosti ustrezno obvestile Odbor in Skupno komisijo, ko bo ta ustanovljena v skladu s skupnim celovitim načrtom ukrepanja, oziroma druge države članice;

(c)

so, če je to primerno, izpolnjene zahteve, določene v pododstavku 22(c) RVSZN 2231 (2015);

(d)

so pridobile in so zmožne učinkovito uveljaviti pravico do preverjanja končne uporabe in mesta končne uporabe katerega koli dobavljenega predmeta in

(e)

bodo v desetih dneh od dobave, prodaje ali prenosa predmetov, surovin, opreme, blaga in tehnologije, določenih v pododstavku 22(e) RVSZN 2231 (2015), obvestile tudi IAEA.

3.   Ukrepi, uvedeni s tem sklepom, se ne uporabljajo, če je to potrebno zaradi izvajanja prenosov in dejavnosti, ki jih po potrebi za vsak primer posebej vnaprej odobri Odbor ali pristojni organ v zadevni državi članici, pri čemer:

(a)

so ti prenosi in te dejavnosti neposredno povezani z izvajanjem ukrepov v zvezi z jedrskim vprašanjem, določenih v odstavkih 15.1 do 15.11 Priloge V k skupnemu celovitem načrtu ukrepanja;

(b)

so potrebni za pripravo na izvajanje skupnega celovitega načrta ukrepanja ali

(c)

je Odbor po potrebi zanje določil, da so skladni s cilji RVSZN 2231 (2015).

Zadevna država članica obvesti druge države članice o vseh odobritvah.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. julija 2015

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  Sklep Sveta 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (UL L 195, 27.7.2010, str. 39).


1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/68


SKLEP SVETA (SZVP) 2015/1337

z dne 31. julija 2015

o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. julija 2010 sprejel Sklep 2010/413/SZVP (1) o omejevalnih ukrepih proti Iranu.

(2)

Sklep 2010/413/SZVP med drugim dopušča izpolnitev obveznosti, izhajajočih iz pogodb, sklenjenih pred 23. januarjem 2012, ali iz dodatnih pogodb, ki jih je bilo treba skleniti zaradi izpolnitve takih obveznosti, kadar je namen dobave iranske surove nafte in petrokemičnih izdelkov ali dobička iz njihove dobave povračilo neporavnanih terjatev v zvezi s pogodbami, sklenjenimi pred 23. januarjem 2012, osebam ali subjektom na ozemlju držav članic ali ozemlju pod njihovo sodno pristojnostjo, če so v teh pogodbah specifično določena taka povračila.

(3)

V Sklepu 2010/413/SZVP je tudi določeno, da se ukrepi zamrznitve sredstev iz navedenega sklepa ne uporabljajo za dejanja in transakcije, ki se izvršijo v zvezi s subjekti iz Priloge II k navedenemu sklepu, v kolikor so potrebni, da se do 30. junija 2015 izpolnijo zadevne obveznosti.

(4)

Svet meni, da bi bilo treba navedeno izjemo podaljšati do 14. januarja 2016.

(5)

Za izvajanje ukrepov iz tega sklepa je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije.

(6)

Sklep 2010/413/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 20(14) Sklepa 2010/413/ES se nadomesti z naslednjim:

„14.   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za dejanja in transakcije, ki se izvršijo v zvezi s subjekti iz Priloge II, če so ta dejanja in transakcije potrebni, da se do 14. januarja 2016 izpolnijo obveznosti iz člena 3c(2), pod pogojem, da je ta dejanja in transakcije za vsak posamezen primer vnaprej odobrila zadevna država članica. Zadevna država članica o svoji nameri, da bo zagotovila odobritev, obvesti druge države članice in Komisijo.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. julija 2015

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  Sklep Sveta 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (UL L 195, 27.7.2010, str. 39).


1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/69


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1338

z dne 30. julija 2015

o spremembi Sklepa 2011/163/EU o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 5252)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (1) ter zlasti četrtega pododstavka člena 29(1) in člena 29(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 96/23/ES določa ukrepe za spremljanje snovi in skupin ostankov iz Priloge I k Direktivi. Navedena direktiva zahteva, da tretje države, iz katerih se državam članicam dovoli uvoz živali in živalskih proizvodov, ki jih zajema navedena direktiva, predložijo načrt spremljanja ostankov, ki zagotavlja potrebna jamstva. Navedeni načrt bi moral vključevati vsaj skupine ostankov in snovi iz navedene Priloge I.

(2)

S Sklepom Komisije 2011/163/EU (2) so bili odobreni načrti iz člena 29 Direktive 96/23/ES (v nadaljnjem besedilu: načrti), ki so jih predložile nekatere tretje države s seznama v Prilogi k Sklepu za živali in živalske proizvode z navedenega seznama.

(3)

Glede na nedavne načrte, ki so jih predložile nekatere tretje države, in dodatne informacije, ki jih je pridobila Komisija, je treba posodobiti seznam tretjih držav, iz katerih je državam članicam dovoljeno uvažati nekatere živali in živalske proizvode, kot določa Direktiva 96/23/ES in ki so trenutno navedeni v Prilogi k Sklepu 2011/163/EU (v nadaljnjem besedilu: seznam).

(4)

Andora je Komisiji predložila načrt za med. Navedeni načrt zadostuje kot jamstvo in bi ga bilo treba odobriti. Zato bi bilo treba vnos za med za Andoro vključiti na seznam.

(5)

Armenija, Kenija in Mjanmar/Burma so Komisiji predložile načrt za akvakulturo. Navedeni načrti zadostujejo kot jamstvo in bi jih bilo treba odobriti. Zato bi bilo treba vnose za akvakulturo za Armenijo, Kenijo in Mjanmar/Burmo vključiti na seznam.

(6)

Maroko je Komisiji predložil načrt za perutnino. Navedeni načrt zadostuje kot jamstvo in bi ga bilo treba odobriti. Zato bi bilo treba vnos za perutnino za Maroko vključiti na seznam.

(7)

Komisija je od Peruja zahtevala, da zagotovi informacije o izvajanju svojega načrta za perutnino in perutninske proizvode. Ker Peru ni odgovoril, ni zadostnega jamstva za odobritev. Vnos za navedeno tretjo državo glede perutnine in perutninskih proizvodov bi bilo treba črtati s seznama. Peru je bil ustrezno obveščen.

(8)

Zaradi preglednosti trga in v skladu z mednarodnim javnim pravom bi bilo treba pojasniti, da je ozemeljska pokritost EU odobritve načrtov omejena na ozemlje Države Izrael brez ozemelj, ki so od junija 1967 pod izraelsko upravo, tj. Golanske planote, Gaze, vzhodnega Jeruzalema in drugih delov Zahodnega brega. Seznam je treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Sklepu 2011/163/EU se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 30. julija 2015

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

(2)  Sklep Komisije 2011/163/EU z dne 16. marca 2011 o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (UL L 70, 17.3.2011, str. 40).


PRILOGA

„PRILOGA

Oznaka ISO2

Država

Govedo

Ovce/koze

Prašiči

Enoprsti kopitarji

Perutnina

Akvakultura

Mleko

Jajca

Kunci

Prostoživeča divjad

Gojena divjad

Med

AD

Andora

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Združeni arabski emirati

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanija

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Avstralija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosna in Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladeš

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunej

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazilija

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Bocvana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belorusija

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Švica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kitajska

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandski otoki

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Ferski otoki

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Gana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grenlandija

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Gvatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonezija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indija

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonska

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenija

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Južna Koreja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Šrilanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavija

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Črna gora

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Mjanmar/Burma

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mehika

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malezija

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibija

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Nova Kaledonija

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragva

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nova Zelandija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PF

Francoska Polinezija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filipini

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paragvaj

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Srbija (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusija

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudova Arabija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazi

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tajska

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunizija

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turčija

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Tajvan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Združene države Amerike

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugvaj

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Južna Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabve

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Samo kamelje mleko.

(2)  Izvoz živih enoprstih kopitarjev za zakol v Unijo (samo živali za proizvodnjo hrane).

(3)  Tretje države, ki uporabljajo le surovine iz držav članic ali drugih tretjih držav, odobrenih za uvoz take surovine v Unijo v skladu s členom 2.

(4)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; dokončna nomenklatura za to državo bo sprejeta po koncu pogajanj, ki trenutno potekajo na ravni ZN.

(5)  Brez Kosova (ta oznaka ne prejudicira stališča o statusu Kosova in je v skladu z RVSZN 1244 ter z mnenjem Meddržavnega sodišča glede razglasitve neodvisnosti Kosova).

(6)  Samo za severne jelene z območij Murmansk in Yamalo-Nenets.

(7)  V nadaljnjem besedilu se razume kot Država Izrael brez območij, ki so od junija 1967 pod izraelsko upravo, tj. Golanske planote, Gaze, vzhodnega Jeruzalema in drugih delov Zahodnega brega.“