ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.291.slv

Uradni list

Evropske unije

L 291

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
31. oktober 2013


Vsebina

 

III   Drugi akti

Stran

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 51/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

1

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 52/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

2

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 53/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

3

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 54/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

5

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 55/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

6

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 56/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) ter Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

8

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 57/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

9

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 58/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

11

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 59/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

12

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 60/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

13

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 61/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

14

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 62/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

15

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 63/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

16

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 64/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

19

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 65/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

21

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 66/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

22

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 67/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

24

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 68/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

25

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 69/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

26

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 70/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

27

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 71/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

28

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 72/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

29

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 73/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

30

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 74/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

31

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 75/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

32

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 76/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

34

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 77/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) in Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP

35

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 78/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) in Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP

37

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 79/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) in Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP

38

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 80/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) in Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

39

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 81/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP

42

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 82/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

43

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 83/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

44

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 84/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

46

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 85/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge XI (Elektronske komunikacije, avdiovizualne storitve in informacijska družba) k Sporazumu EGP

49

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 86/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge XII (Prosti pretok kapitala) k Sporazumu EGP

51

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 87/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

53

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 88/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

54

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 89/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

55

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 90/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

56

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 91/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

57

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 92/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

58

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 93/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

59

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 94/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge XVII (Intelektualna lastnina) k Sporazumu EGP

60

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 95/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

61

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 96/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

62

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 97/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

63

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 98/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

64

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 99/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

65

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 100/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

66

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 101/2013 z dne 3. maja 2013 o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

67

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


III Drugi akti

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/1


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 51/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 45/2012 z dne 19. januarja 2012 o spremembi Priloge k Uredbi Sveta (ES) št. 21/2004 v zvezi z vsebino dokumentov o premikih (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zadevami. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 7b (Uredba Sveta (ES) št. 21/2004) v delu 1.1 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 0045: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 45/2012 z dne 19. januarja 2012 (UL L 17, 20.1.2012, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) št. 45/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 17, 20.1.2012, str. 1.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/2


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 52/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/449/EU z dne 27. julija 2012 o spremembi Odločbe 2003/467/ES glede priznanja Latvije kot države članice, uradno proste enzootske goveje levkoze (1), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi z živimi živalmi, ki niso ribe in živali iz ribogojstva, ter živalskih izdelkov, kot so jajčne celice, zarodki in semena. Zakonodaja v zvezi s temi zadevami se ne uporablja za Islandijo, kakor je določeno v odstavku 2 uvodnega dela poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Islandijo.

(3)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zadevami. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 70 (Odločba Komisije 2003/467/ES) v delu 4.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32012 D 0449: Izvedbeni sklep Komisije 2012/449/EU z dne 27. julija 2012 (UL L 203, 31.7.2012, str. 66).“

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa 2012/449/EU v norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 203, 31.7.2012, str. 66.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/3


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 53/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 278/2012 z dne 28. marca 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 152/2009 glede določanja ravni dioksinov in polikloriranih bifenilov (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 843/2012 z dne 18. septembra 2012 o izdaji dovoljenja za endo-1,4-beta-ksilanazo, ki jo proizvaja Aspergillus niger (CBS 109.713), kot krmni dodatek za purane za razplod, manjše aviarne vrste za pitanje in za nesnice ali razplod ter okrasne ptice (imetnik dovoljenja BASF SE) (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 870/2012 z dne 24. septembra 2012 o izdaji dovoljenja za naringin kot krmni dodatek za vse živalske vrste (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi s krmili. Zakonodaja v zvezi s krmili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je navedeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(5)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje II Priloge I k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 31o (Uredba Komisije (ES) št. 152/2009) se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32012 R 0278: Uredba Komisije (EU) št. 278/2012 z dne 28. marca 2012 (UL L 91, 29.3.2012, str. 8).“;

2.

za točko 69 (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1021/2012) se vstavita naslednji točki:

„70.

32012 R 0843: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 843/2012 z dne 18. septembra 2012 o izdaji dovoljenja za endo-1,4-beta-ksilanazo, ki jo proizvaja Aspergillus niger (CBS 109.713), kot krmni dodatek za purane za razplod, manjše aviarne vrste za pitanje in za nesnice ali razplod ter okrasne ptice (imetnik dovoljenja BASF SE) (UL L 252, 19.9.2012, str. 23).

71.

32012 R 0870: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 870/2012 z dne 24. septembra 2012 o izdaji dovoljenja za naringin kot krmni dodatek za vse živalske vrste (UL L 257, 25.9.2012, str. 10).“

Člen 2

Besedila Uredbe (EU) št. 278/2012 ter izvedbenih uredb (EU) št. 843/2012 in (EU) št. 870/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (4).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 91, 29.3.2012, str. 8.

(2)  UL L 252, 19.9.2012, str. 23.

(3)  UL L 257, 25.9.2012, str. 10.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/5


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 54/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno direktivo Komisije 2012/8/EU z dne 2. marca 2012 o spremembi Direktive 2003/90/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za namene člena 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort zelenjadnic (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi s fitosanitarnimi zadevami. Zakonodaja v zvezi s fitosanitarnimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 14 (Direktiva Komisije 2003/90/ES) v delu 1 poglavja III Priloge I k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32012 L 0008: Izvedbena direktiva Komisije 2012/8/EU z dne 2. marca 2012. (UL L 64, 3.3.2012, str. 9).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene direktive 2012/8/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 64, 3.3.2012, str. 9.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/6


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 55/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 880/2011 z dne 2. septembra 2011 o popravku Uredbe (EU) št. 208/2011 o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 180/2008 in (ES) št. 737/2008 glede seznamov in imen referenčnih laboratorijev EU (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi z živimi živalmi, ki niso ribe in živali iz ribogojstva. Zakonodaja v zvezi s temi zadevami se ne uporablja za Islandijo, kakor je določeno v odstavku 2 uvodnega dela poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP. Del tega sklepa, ki zadeva poglavje I Priloge I, se ne uporablja za Islandijo.

(3)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zadevami. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogi I in II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

šesti alinei (Uredba Komisije (EU) št. 208/2011) se v točki 11 (Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) v delu 1.1 poglavja I doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32011 R 0880: Uredba Komisije (EU) št. 880/2011 z dne 2. septembra 2011 (UL L 228, 3.9.2011, str. 8).“;

2.

prvi alinei (Uredba Komisije (EU) št. 208/2011) se v točki 41 (Uredba Komisije (ES) št. 737/2008) v delu 3.2 poglavja I doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32011 R 0880: Uredba Komisije (EU) št. 880/2011 z dne 2. septembra 2011 (UL L 228, 3.9.2011, str. 8).“;

3.

prvi alinei (Uredba Komisije (EU) št. 208/2011) se v točki 90 (Uredba Komisije (ES) št. 180/2008) v delu 4.2 poglavja I doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32011 R 0880: Uredba Komisije (EU) št. 880/2011 z dne 2. septembra 2011 (UL L 228, 3.9.2011, str. 8).“;

4.

četrti alinei (Uredba Komisije (EU) št. 208/2011) se v točki 31j (Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja II doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32011 R 0880: Uredba Komisije (EU) št. 880/2011 z dne 2. septembra 2011 (UL L 228, 3.9.2011, str. 8).“

Člen 2

Četrti alinei (Uredba Komisije (EU) št. 208/2011) se v točki 54zzzi (Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32011 R 0880: Uredba Komisije (EU) št. 880/2011 z dne 2. septembra 2011 (UL L 228, 3.9.2011, str. 8).“

Člen 3

Besedilo Uredbe (EU) št. 880/2011 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 228, 3.9.2011, str. 8.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/8


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 56/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) ter Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 489/2012 z dne 8. junija 2012 o izvedbenih pravilih za uporabo člena 16 Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (EU) št. 556/2012 z dne 26. junija 2012 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za spinosad v ali na malinah (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi s krmo in živili. Zakonodaja v zvezi s krmo in živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I in v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogi I in II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 40 (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005) poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 0556: Uredba Komisije (EU) št. 556/2012 z dne 26. junija 2012 (UL L 166, 27.6.2012, str. 67).“

Člen 2

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 54zzy (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005) se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 0556: Uredba Komisije (EU) št. 556/2012 z dne 26. junija 2012 (UL L 166, 27.6.2012, str. 67).“;

2.

za točko 71 (Uredba Komisije (EU) št. 378/2012) se vstavi naslednja točka:

„72.

32012 R 0489: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 489/2012 z dne 8. junija 2012 o izvedbenih pravilih za uporabo člena 16 Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (UL L 150, 9.6.2012, str. 71).“

Člen 3

Besedili Izvedbene uredbe (EU) št. 489/2012 in Uredbe (EU) št. 556/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 150, 9.6.2012, str. 71.

(2)  UL L 166, 27.6.2012, str. 67.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/9


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 57/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 897/2012 z dne 1. oktobra 2012 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za acibenzolar-S-metil, amisulbrom, ciazofamid, diflufenikan, dimoksistrobin, metoksifenozid in nikotin v ali na nekaterih proizvodih (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (EU) št. 899/2012 z dne 21. septembra 2012 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednostih ostankov za acefat, alaklor, anilazin, azociklotin, benfurakarb, butilat, kaptafol, karbaril, karbofuran, karbosulfan, klorfenapir, klortal-dimetil, klortiamid, ciheksatin, diazinon, diklobenil, dikofol, dimetipin, dinikonazol, disulfoton, fenitrotion, flufenzin, furatiokarb, heksakonazol, laktofen, mepronil, metamidofos, metopren, monokrotofos, monuron, oksikarboksin, oksidemeton-metil, paration-metil, forat, fosalon, procimidon, profenofos, propaklor, kvinklorak, kvintozen, tolilfluanid, triklorfon, tridemorf in trifluralin v nekaterih proizvodih ali na njih ter o spremembi navedene uredbe z določitvijo Priloge V o privzetih vrednostih (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi s krmo in živili. Zakonodaja v zvezi s krmo in živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I in v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogi I in II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 40 (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005) poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP se dodajo naslednje alinee:

„—

32012 R 0897: Uredba Komisije (EU) št. 897/2012 z dne 1. oktobra 2012 (UL L 266, 2.10.2012, str. 1),

32012 R 0899: Uredba Komisije (EU) št. 899/2012 z dne 21. septembra 2012 (UL L 273, 6.10.2012, str. 1).“

Člen 2

V točki 54zzy (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005) poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP se dodajo naslednje alinee:

„—

32012 R 0897: Uredba Komisije (EU) št. 897/2012 z dne 1. oktobra 2012 (UL L 266, 2.10.2012, str. 1),

32012 R 0899: Uredba Komisije (EU) št. 899/2012 z dne 21. septembra 2012 (UL L 273, 6.10.2012, str. 1).“

Člen 3

Besedili uredb (EU) št. 897/2012 in (EU) št. 899/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 266, 2.10.2012, str. 1.

(2)  UL L 273, 6.10.2012, str. 1.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/11


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 58/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 592/2012 z dne 4. julija 2012 o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za bifenazat, kaptan, ciprodinil, fluopikolid, heksitiazoks, izoprotiolan, metaldehid, oksadiksil in fosmet v ali na nekaterih proizvodih (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi s krmo in živili. Zakonodaja v zvezi s krmo in živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I in v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogi I in II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 40 (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005) poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 0592: Uredba Komisije (EU) št. 592/2012 z dne 4. julija 2012 (UL L 176, 6.7.2012, str. 1).“

Člen 2

V točki 54zzy (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005) poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 0592: Uredba Komisije (EU) št. 592/2012 z dne 4. julija 2012 (UL L 176, 6.7.2012, str. 1).“

Člen 3

Besedilo Uredbe (EU) št. 592/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 176, 6.7.2012, str. 1.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/12


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 59/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 630/2012 z dne 12. julija 2012 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 v zvezi z zahtevami za homologacijo motornih vozil s pogonom na vodik ter mešanice vodika in zemeljskega plina glede na emisije ter v zvezi z vključitvijo specifičnih informacij o vozilih, opremljenih z električnim prenosom moči, v opisni list za namen ES-homologacije (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 45zu (Uredba Komisije (ES) št. 692/2008) poglavja I Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 0630: Uredba Komisije (EU) št. 630/2012 z dne 12. julija 2012 (UL L 182, 13.7.2012, str. 14).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 630/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 182, 13.7.2012, str. 14.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/13


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 60/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 1229/2012 z dne 10. decembra 2012 o spremembi prilog IV in XII k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (1), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 45zx (Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta) v poglavju I Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 1229: Uredba Komisije (EU) št. 1229/2012 z dne 10. decembra 2012 (UL L 353, 21.12.2012, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 1229/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 353, 21.12.2012, str. 1.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/14


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 61/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo Komisije 2012/24/EU z dne 8. oktobra 2012 o prilagoditvi tehničnih določb Direktive Sveta 86/297/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o priključni gredi traktorjev in njeni zaščiti (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 19 (Direktiva Sveta 86/297/EGS) poglavja II Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32012 L 0024: Direktiva Komisije 2012/24/EU z dne 8. oktobra 2012 (UL L 274, 9.10.2012, str. 24).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2012/24/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 274, 9.10.2012, str. 24.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/15


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 62/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo 2012/12/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. aprila 2012 o spremembi Direktive Sveta 2001/112/ES o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi (1), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je navedeno v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 54zq (Direktiva Sveta 2001/112/ES) Poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32012 L 0012: Direktiva 2012/12/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. aprila 2012 (UL L 115, 27.4.2012, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2012/12/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 115, 27.4.2012, str. 1.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/16


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 63/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 1047/2012 z dne 8. novembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1924/2006 glede seznama prehranskih trditev (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (EU) št. 1048/2012 z dne 8. novembra 2012 o odobritvi zdravstvene trditve na živilih, ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni (2), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Uredbo Komisije (EU) št. 1049/2012 z dne 8. novembra 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe sirupa poliglicitola v več kategorijah živil (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Uredbo Komisije (EU) št. 1050/2012 z dne 8. novembra 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede sirupa poliglicitola (4) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Uredbo Komisije (EU) št. 1056/2012 z dne 12. novembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o encimih za živila glede prehodnih ukrepov (5) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(6)

Uredbo Komisije (EU) št. 1057/2012 z dne 12. novembra 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo dimetilpolisiloksana (E 900) kot sredstva proti penjenju v prehranskih dopolnilih (6) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(7)

Uredbo Komisije (EU) št. 1058/2012 z dne 12. novembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti aflatoksinov v suhih figah (7) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(8)

Uredbo Komisije (EU) št. 1147/2012 z dne 4. decembra 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe čebeljega voska (E 901), karnauba voska (E 903), šelaka (E 904) in mikrokristalnega voska (E 905) na določenem sadju (8) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(9)

Uredbo Komisije (EU) št. 1148/2012 z dne 4. decembra 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe žveplovega dioksida – sulfitov (E 220–228) in propan-1,2-diol alginata (E 405) v pijačah iz zavrelega grozdnega mošta (9) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(10)

Uredbo Komisije (EU) št. 1149/2012 z dne 4. decembra 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo izvlečkov rožmarina (E 392) v nadevih za polnjene suhe testenine (10) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(11)

Uredbo Komisije (EU) št. 1183/2012 z dne 30. novembra 2012 o spremembi in popravkih Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (11), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(12)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je navedeno v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(13)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 54zzzt (Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 1047: Uredba Komisije (EU) št. 1047/2012 z dne 8. novembra 2012 (UL L 310, 9.11.2012, str. 36).“;

2.

v točki 54zzzz (Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006) se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 1058: Uredba Komisije (EU) št. 1058/2012 z dne 12. novembra 2012 (UL L 313, 13.11.2012, str. 14).“;

3.

v točki 54zzzzq (Uredba (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32012 R 1056: Uredba Komisije (EU) št. 1056/2012 z dne 12. novembra 2012 (UL L 313, 13.11.2012, str. 9).“;

4.

v točki 54zzzzr (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1333/2008) se dodajo naslednje alinee:

„—

32012 R 1049: Uredba Komisije (EU) št. 1049/2012 z dne 8. novembra 2012 (UL L 310, 9.11.2012, str. 41),

32012 R 1057: Uredba Komisije (EU) št. 1057/2012 z dne 12. novembra 2012 (UL L 313, 13.11.2012, str. 11),

32012 R 1147: Uredba Komisije (EU) št. 1147/2012 z dne 4. decembra 2012 (UL L 333, 5.12.2012, str. 34),

32012 R 1148: Uredba Komisije (EU) št. 1148/2012 z dne 4. decembra 2012 (UL L 333, 5.12.2012, str. 37),

32012 R 1149: Uredba Komisije (EU) št. 1149/2012 z dne 4. decembra 2012 (UL L 333, 5.12.2012, str. 40).“;

5.

v točki 55 (Uredba Komisije (EU) št. 10/2011) se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 1183: Uredba Komisije (EU) št. 1183/2012 z dne 30. novembra 2012 (UL L 338, 12.12.2012, str. 11).“;

6.

v točki 69 (Uredba Komisije (EU) št. 231/2012) se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32012 R 1050: Uredba Komisije (EU) št. 1050/2012 z dne 8. novembra 2012 (UL L 310, 9.11.2012, str. 45).“;

7.

za točko 72 (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 489/2012) se vstavi naslednja točka:

„73.

32012 R 1048: Uredba Komisije (EU) št. 1048/2012 z dne 8. novembra 2012 o odobritvi zdravstvene trditve na živilih, ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni (UL L 310, 9.11.2012, str. 38).“

Člen 2

Besedila uredb (EU) št. 1047/2012, (EU) št. 1048/2012, (EU) št. 1049/2012, (EU) št. 1050/2012, (EU) št. 1056/2012, (EU) št. 1057/2012, (EU) št. 1058/2012, (EU) št. 1147/2012, (EU) št. 1148/2012, (EU) št. 1149/2012 in (EU) št. 1183/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (12).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 310, 9.11.2012, str. 36.

(2)  UL L 310, 9.11.2012, str. 38.

(3)  UL L 310, 9.11.2012, str. 41.

(4)  UL L 310, 9.11.2012, str. 45.

(5)  UL L 313, 13.11.2012, str. 9.

(6)  UL L 313, 13.11.2012, str. 11.

(7)  UL L 313, 13.11.2012, str. 14.

(8)  UL L 333, 5.12.2012, str. 34.

(9)  UL L 333, 5.12.2012, str. 37.

(10)  UL L 333, 5.12.2012, str. 40.

(11)  UL L 338, 12.12.2012, str. 11.

(12)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/19


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 64/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 788/2012 z dne 31. avgusta 2012 o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2013, 2014 in 2015 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v živilih rastlinskega in živalskega izvora in na njih ter oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbena uredba (EU) št. 788/2012 razveljavlja Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1274/2011 (2), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(3)

Ta sklep zadeva zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je navedeno v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

točka 68 (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1274/2011) se črta;

2.

za točko 73 (Uredba Komisije (EU) št. 1048/2012) se vstavi naslednje:

„74.

32012 R 0788: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 788/2012 z dne 31. avgusta 2012 o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2013, 2014 in 2015 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v živilih rastlinskega in živalskega izvora in na njih ter oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov (UL L 235, 1.9.2012, str. 8).

V tem sporazumu veljajo določbe Uredbe v skladu z naslednjima prilagoditvama:

(a)

v členu 1 se doda naslednje:

‚Islandija lahko v letih 2013, 2014 in 2015 še naprej odvzema in analizira vzorce za 61 pesticidov, ki so se leta 2012 spremljali v živilih na njenem trgu.‘;

(b)

v točki 5 Priloge II se doda naslednje:

‚IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)‘ “

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) št. 788/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 235, 1.9.2012, str. 8.

(2)  UL L 325, 8.12.2011, str. 24.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/21


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 65/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 712/2012 z dne 3. avgusta 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2008 o pregledu sprememb pogojev dovoljenj za promet z zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za uporabo v veterinarski medicini (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 15zi (Uredba Komisije (ES) št. 1234/2008) poglavja XIII Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32012 R 0712: Uredba Komisije (EU) št. 712/2012 z dne 3. avgusta 2012 (UL L 209, 4.8.2012, str. 4).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 712/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 209, 4.8.2012, str. 4.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/22


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 66/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo Komisije 2012/14/EU z dne 8. maja 2012 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev metil-nonil-ketona kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Direktivo Komisije 2012/15/EU z dne 8. maja 2012 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev margoza ekstrakta kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Direktivo Komisije 2012/16/EU z dne 10. maja 2012 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev klorovodikove kisline kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Direktivo Komisije 2012/20/EU z dne 6. julija 2012 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev flufenoksurona kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi za uporabo v 8. vrsti izdelkov (4) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Direktivo Komisije 2012/22/EU z dne 22. avgusta 2012 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev DDA-karbonata kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (5) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(6)

Sklep Komisije 2012/254/EU z dne 10. maja 2012 o nevključitvi diklorvosa za proizvode 18. vrste v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (6) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(7)

Sklep Komisije 2012/257/EU z dne 11. maja 2012 o nevključitvi naleda za 18. vrsto izdelkov v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (7) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(8)

Sklep Komisije št. 2012/483/EU z dne 20. avgusta 2012 o določitvi novega roka za predložitev dosjejev za nekatere snovi, ki jih je treba preučiti v okviru 14-letnega programa dela iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(9)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XV Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 12n (Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se dodajo naslednje alinee:

„—

32012 L 0014: Direktiva Komisije 2012/14/EU z dne 8. maja 2012 (UL L 123, 9.5.2012, str. 36),

32012 L 0015: Direktiva Komisije 2012/15/EU z dne 8. maja 2012 (UL L 123, 9.5.2012, str. 39),

32012 L 0016: Direktiva Komisije 2012/16/EU z dne 10. maja 2012 (UL L 124, 11.5.2012, str. 36),

32012 L 0020: Direktiva Komisije 2012/20/EU z dne 6. julija 2012 (UL L 177, 7.7.2012, str. 25),

32012 L 0022: Direktiva Komisije 2012/22/EU z dne 22. avgusta 2012 (UL L 227, 23.8.2012, str. 7).“;

2.

za točko 12zzi (Uredba Komisije (EU) št. 493/2012) se vstavijo naslednje točke:

„12zzj.

32012 D 0254: Sklep Komisije 2012/254/EU z dne 10. maja 2012 o nevključitvi diklorvosa za proizvode 18. vrste v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 125, 12.5.2012, str. 53).

12zzk.

32012 D 0257: Sklep Komisije 2012/257/EU z dne 11. maja 2012 o nevključitvi naleda za 18. vrsto izdelkov v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 126, 15.5.2012, str. 12).

12zzl.

32012 D 0483: Sklep Komisije 2012/483/EU z dne 20. avgusta 2012 o določitvi novega roka za predložitev dosjejev za nekatere snovi, ki jih je treba preučiti v okviru 14-letnega programa dela iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 226, 22.8.2012, str. 6).“

Člen 2

Besedila direktiv 2012/14/EU, 2012/15/EU, 2012/16/EU, 2012/20/EU in 2012/22/EU ter Sklepov 2012/254/EU, 2012/257/EU in 2012/483/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (9).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 123, 9.5.2012, str. 36.

(2)  UL L 123, 9.5.2012, str. 39.

(3)  UL L 124, 11.5.2012, str. 36.

(4)  UL L 177, 7.7.2012, str. 25.

(5)  UL L 227, 23.8.2012, str. 7.

(6)  UL L 125, 12.5.2012, str. 53.

(7)  UL L 126, 15.5.2012, str. 12.

(8)  UL L 226, 22.8.2012, str. 6.

(9)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/24


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 67/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Delegirano direktivo Komisije 2012/50/EU z dne 10. oktobra 2012 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Delegirano direktivo Komisije 2012/51/EU z dne 10. oktobra 2012 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi kadmija zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Direktiva 2011/65/EU razveljavlja Direktivo 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(5)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Besedilo točke 12q (Direktiva 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta) v poglavju XV Priloge II k Sporazumu EGP se nadomesti z naslednjim:

32011 L 0065: Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L 174, 1.7.2011, str. 88), kakor jo spreminjata.

32012 L 0050: Delegirana direktiva Komisije 2012/50/EU z dne 10. oktobra 2012 (UL L 348, 18.12.2012, str. 16),

32012 L 0051: Delegirana direktiva Komisije 2012/51/EU z dne 10. oktobra 2012 (UL L 348, 18.12.2012, str. 18).“

Člen 2

Besedila Direktive 2011/65/EU in delegiranih direktiv 2012/50/EU in 2012/51/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (5).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(2)  UL L 348, 18.12.2012, str. 16.

(3)  UL L 348, 18.12.2012, str. 18.

(4)  UL L 37, 13.2.2003, str. 19.

(5)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/25


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 68/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije 2011/534/EU z dne 8. septembra 2011 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca in kadmija zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 12q (Direktiva 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XV Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32011 D 0534: Sklep Komisije 2011/534/EU z dne 8. septembra 2011 (UL L 234, 10.9.2011, str. 44).“

Člen 2

Besedilo Sklepa 2011/534/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 234, 10.9.2011, str. 44.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/26


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 69/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 519/2012 z dne 19. junija 2012 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede Priloge I (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (EU) št. 640/2012 z dne 6. julija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 440/2008 o določitvi preskusnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XV Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 12w (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004) se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 0519: Uredba Komisije (EU) št. 519/2012 z dne 19. junija 2012 (UL L 159, 20.6.2012, str. 1).“;

2.

v točki 12zza (Uredba Komisije (ES) št. 440/2008) se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 0640: Uredba Komisije (EU) št. 640/2012 z dne 6. julija 2012 (UL L 193, 20.7.2012, str. 1).“

Člen 2

Besedili uredb (EU) št. 519/2012 in (EU) št. 640/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 159, 20.6.2012, str. 1.

(2)  UL L 193, 20.7.2012, str. 1.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/27


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 70/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 494/2011 z dne 20. maja 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede Priloge XVII (kadmij) (1), kakor je bila popravljena z UL L 136, 24.5.2011, str. 105, je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 12zc (Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XV Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32011 R 0494: Uredba Komisije (EU) št. 494/2011 z dne 20. maja 2011 (UL L 134, 21.5.2011, str. 2), kakor je bila popravljena z UL L 136, 24.5.2011, str. 105.“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 494/2011, kakor je bila popravljena z UL L 136, 24.5.2011, str. 105, v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 134, 21.5.2011, str. 2.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/28


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 71/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 835/2012 z dne 18. septembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede Priloge XVII (kadmij) (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 12zc (Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XV Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 0835: Uredba Komisije (EU) št. 835/2012 z dne 18. septembra 2012 (UL L 252, 19.9.2012, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 835/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 252, 19.9.2012, str. 1.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/29


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 72/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 836/2012 z dne 18. septembra 2012 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij („REACH“) (1) je treba vključiti v Sporazum.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 12zc (Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XV Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 0836: Uredba Komisije (EU) št. 836/2012 z dne 18. septembra 2012 (UL L 252, 19.9.2012, str. 4).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 836/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 252, 19.9.2012, str. 4.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/30


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 73/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno direktivo Komisije 2012/21/EU z dne 2. avgusta 2012 o spremembi prilog II in III k Direktivi Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 1 (Direktiva Sveta 76/768/EGS) poglavja XVI Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32012 L 0021: Izvedbena direktiva Komisije št. 2012/21/EU z dne 2. avgusta 2012 (UL L 208, 3.8.2012, str. 8).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene direktive 2012/21/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 208, 3.8.2012, str. 8.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/31


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 74/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo Komisije 2011/63/EU z dne 1. junija 2011 o spremembi Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 6a (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES) poglavja XVII Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32011 L 0063: Direktiva Komisije 2011/63/EU z dne 1. junija 2011 (UL L 147, 2.6.2011, str. 15).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2011/63/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … (3) [ki Direktivo 2009/30/ES vključuje v Sporazum EGP], pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 147, 2.6.2011, str. 15.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.

(3)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/32


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 75/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (1), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 363/2012 z dne 23. februarja 2012 o postopkovnih pravilih za priznanje nadzornih organizacij in njihov preklic iz Uredbe (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (2), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 607/2012 z dne 6. julija 2012 o podrobnih pravilih v zvezi s sistemom potrebne skrbnosti ter pogostostjo in vrsto pregledov nadzornih organizacij, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (3), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 9bi (Uredba Komisije (ES) št. 308/2008) poglavja XVII Priloge II k Sporazumu EGP se vstavi:

„9c.

32010 R 0995: Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L 295, 12.11.2010, str. 23).

Za namene Sporazuma EGP se določbe Uredbe uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

prvi odstavek člena 3 se ne uporablja za države Efte;

(b)

v drugem odstavku člena 3 se besedilo ‚Prilogi A, B ali C k Uredbi (ES) št. 338/97‘ v zvezi z državami Efte glasi ‚ustreznih delih zakonodaje o izvajanju Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami v navedeni državi Efte‘;

(c)

v členu 8(3), (5) in (6) se besedilo ‚Komisija‘ oziroma ‚Komisijo‘ v zvezi z nadzornimi organizacijami države Efte in brez poseganja v Protokol 1 k Sporazumu EGP glasi ‚Nadzorni organ Efte‘.

9ca.

32012 R 0363: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 363/2012 z dne 23. februarja 2012 o postopkovnih pravilih za priznanje nadzornih organizacij in njihov preklic iz Uredbe (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L 115, 27.4.2012, str. 12).

Za namene Sporazuma EGP se določbe Uredbe uporabljajo z naslednjo prilagoditvijo:

besedilo ‚Komisija‘ se v zvezi z nadzornimi organizacijami države Efte in brez poseganja v Protokol 1 k Sporazumu EGP glasi ‚Nadzorni organ Efte‘.

9cb.

32012 R 0607: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 607/2012 z dne 6. julija 2012 o podrobnih pravilih v zvezi s sistemom potrebne skrbnosti ter pogostostjo in vrsto pregledov nadzornih organizacij, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L 177, 7.7.2012, str. 16).

Za namene Sporazuma EGP se določbe Uredbe uporabljajo z naslednjo prilagoditvijo:

v členu 6(2)(b) se besedilo ‚Komisija‘ v zvezi z nadzornimi organizacijami države Efte in brez poseganja v Protokol 1 k Sporazumu EGP glasi ‚Nadzorni organ Efte‘.“

Člen 2

Besedila Uredbe (EU) št. 995/2010, Delegirane uredbe (EU) št. 363/2012 in Izvedbene uredbe (EU) št. 607/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (4).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 295, 12.11.2010, str. 23.

(2)  UL L 115, 27.4.2012, str. 12.

(3)  UL L 177, 7.7.2012, str. 16.

(4)  Navedene so ustavne zahteve.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/34


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 76/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo Komisije 2010/26/EU z dne 31. marca 2010 o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 97/68/ES o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo (1), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 1a (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 97/68/ES) poglavja XXIV Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32010 L 0026: Direktiva Komisije 2010/26/EU z dne 31. marca 2010 (UL L 86, 1.4.2010, str. 29).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2010/26/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 86, 1.4.2010, str. 29.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/35


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 77/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) in Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 874/2012 z dne 12. julija 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem električnih sijalk in svetilk z energijskimi nalepkami (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Delegirana uredba (EU) št. 874/2012 z učinkom od 1. septembra 2013 razveljavlja Direktivo Komisije 98/11/ES (2), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP z učinkom od 1. septembra 2013.

(3)

Direktiva Sveta 78/170/EGS (3) je bila razveljavljena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES (4), pri čemer sta obe direktivi vključeni v Sporazum EGP, zato bi bilo treba sklic na Direktivo 78/170/EGS črtati iz Sporazuma EGP.

(4)

Prilogi II in IV k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

besedilo točke 4e (Direktiva Komisije 98/11/ES) poglavja IV se nadomesti z naslednjim z učinkom od 1. septembra 2013:

32012 R 0874: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 874/2012 z dne 12. julija 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem električnih sijalk in svetilk z energijskimi nalepkami (UL L 258, 26.9.2012, str. 1).“;

2.

besedilo točke 1 (Direktiva Sveta 78/170/EGS) poglavja V se črta.

Člen 2

Priloga IV k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

besedilo točke 4 (Direktiva Sveta 78/170/EGS) se črta;

2.

besedilo točke 11e (Direktiva Komisije 98/11/ES) se nadomesti z naslednjim z učinkom od 1. septembra 2013:

32012 R 0874: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 874/2012 z dne 12. julija 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem električnih sijalk in svetilk z energijskimi nalepkami (UL L 258, 26.9.2012, str. 1) (5).

Člen 3

Besedilo Delegirane uredbe (EU) št. 874/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (6), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 217/2012 z dne 7. decembra 2012 (7), pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 258, 26.9.2012, str. 1.

(2)  UL L 71, 10.3.1998, str. 1.

(3)  UL L 52, 23.2.1978, str. 32.

(4)  UL L 191, 22.7.2005, str. 29.

(5)  Uredba je navedena samo v vednost. Za njeno uporabo glej Prilogo II Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje.“

(6)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.

(7)  UL L 81, 21.3.2013, str. 17.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/37


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 78/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) in Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 932/2012 z dne 3. oktobra 2012 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih sušilnih strojev (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogi II in IV k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 6d (Uredba Komisije (EU) št. 327/2011) poglavja IV Priloge II k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„6e.

32012 R 0932: Uredba Komisije (EU) št. 932/2012 z dne 3. oktobra 2012 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih sušilnih strojev (UL L 278, 12.10.2012, str. 1).“

Člen 2

Za točko 26e (Uredba Komisije (EU) št. 327/2011) Priloge IV k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„26f.

32012 R 0932: Uredba Komisije (EU) št. 932/2012 z dne 3. oktobra 2012 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih sušilnih strojev (UL L 278, 12.10.2012, str. 1).“

Člen 3

Besedilo Uredbe (EU) št. 932/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 278, 12.10.2012, str. 1.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/38


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 79/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) in Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 547/2012 z dne 25. junija 2012 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo vodnih črpalk (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (EU) št. 622/2012 z dne 11. julija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 641/2009 glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo samostojnih obtočnih črpalk in obtočnih črpalk, namenjenih vgradnji v izdelke (2), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Prilogi II in IV k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje IV Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

za točko 6e (Uredba Komisije (EU) št. 932/2012) se vstavi naslednja točka:

„6f.

32012 R 0547: Uredba Komisije (EU) št. 547/2012 z dne 25. junija 2012 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo vodnih črpalk (UL L 165, 26.6.2012, str. 28).“;

2.

v točki 14 (Uredba Komisije (ES) št. 641/2009) se doda:

„, kakor jo spreminja:

32012 R 0622: Uredba Komisije (EU) št. 622/2012 z dne 11. julija 2012 (UL L 180, 12.7.2012, str. 4).“

Člen 2

Priloga IV k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

za točko 26f (Uredba Komisije (EU) št. 932/2012) se vstavi naslednja točka:

„26g.

32012 R 0547: Uredba Komisije (EU) št. 547/2012 z dne 25. junija 2012 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo vodnih črpalk (UL L 165, 26.6.2012, str. 28).“;

2.

v točki 37 (Uredba Komisije (ES) št. 641/2009) se doda:

„, kakor jo spreminja:

32012 R 0622: Uredba Komisije (EU) št. 622/2012 z dne 11. julija 2012 (UL L 180, 12.7.2012, str. 4).“

Člen 3

Besedili uredb (EU) št. 547/2012 in (EU) št. 622/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 165, 26.6.2012, str. 28.

(2)  UL L 180, 12.7.2012, str. 4.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/39


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 80/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) in Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 1836/93 (1), ki je vključena v Sporazum EGP, je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (2), ki je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (3), ki je vključena v Sporazum EGP, zato bi bilo treba sklic na Uredbo (EGS) št. 1836/93 črtati iz Sporazuma EGP.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 196/2006 (4), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(3)

Ker je bila Direktiva Sveta 75/716/EGS (5) razveljavljena z Direktivo Sveta 93/12/EGS (6) in sta obe vključeni v Sporazum EGP, bi bilo treba sklic na Direktivo 75/716/EGS črtati iz Sporazuma EGP.

(4)

Direktiva Sveta 78/319/EGS (7), ki je vključena v Sporazum EGP, je bila razveljavljena z Direktivo Sveta 91/689/EGS (8), ki je bila razveljavljena z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9), ki je vključena v Sporazum EGP, zato bi bilo treba sklic na Direktivo 78/319/EGS črtati iz Sporazuma EGP.

(5)

Ker je bila Direktiva Sveta 80/778/EGS (10) razveljavljena z Direktivo Sveta 98/83/ES (11) in sta obe vključeni v Sporazum EGP, bi bilo treba sklic na Direktivo 80/778/EGS črtati iz Sporazuma EGP.

(6)

Direktiva Sveta 84/631/EGS (12), ki je vključena v Sporazum EGP, je bila razveljavljena z Uredbo Sveta (EGS) št. 259/93 (13), ki je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (14), ki je vključena v Sporazum EGP, zato bi bilo treba sklic na Direktivo 84/631/EGS črtati iz Sporazuma EGP.

(7)

Ker je bila Direktiva Sveta 85/210/EGS (15) razveljavljena z Direktivo 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta (16) in sta obe vključeni v Sporazum EGP, bi bilo treba sklic na Direktivo 85/210/EGS črtati iz Sporazuma EGP.

(8)

Ker je bila Direktiva Sveta 85/339/EGS (17) razveljavljena z Direktivo 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta (18) in sta obe vključeni v Sporazum EGP, bi bilo treba sklic na Direktivo 85/339/EGS črtati iz Sporazuma EGP.

(9)

Direktiva Sveta 92/72/EGS (19), ki je vključena v Sporazum EGP, je bila razveljavljena z Direktivo 2002/3/ES Evropskega parlamenta in Sveta (20), ki je bila razveljavljena z Direktivo 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta (21), ki je vključena v Sporazum EGP, zato bi bilo treba sklic na Direktivo 92/72/EGS črtati iz Sporazuma EGP.

(10)

Odločba Komisije 91/448/EGS (22), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(11)

Odločba Sveta 91/596/EGS (23), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(12)

Odločba Komisije 92/146/EGS (24), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(13)

Odločba Komisije 94/10/ES (25), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(14)

Odločba Komisije 96/302/ES (26), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(15)

Odločba Komisije 96/511/ES (27), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(16)

Odločba Komisije 1999/177/ES (28), ki je vključena v Sporazum EGP, je prenehala veljati 9. februarja 2009, zato bi bilo treba sklic nanjo v Sporazumu EGP črtati.

(17)

Odločba Komisije 1999/314/ES (29), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(18)

Odločba Komisije 2000/45/ES (30), ki je vključena v Sporazum EGP, je prenehala veljati 30. novembra 2008, zato bi bilo treba sklic nanjo v Sporazumu EGP črtati.

(19)

Odločba Komisije 2000/479/ES (31), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(20)

Odločba Komisije 2001/689/ES (32), ki je vključena v Sporazum EGP, je prenehala veljati 28. februarja 2009, zato bi bilo treba sklic nanjo v Sporazumu EGP črtati.

(21)

Odločba Komisije 2002/529/ES (33), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(22)

Odločba Komisije 2002/605/ES (34), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(23)

Odločba Komisije 2003/121/ES (35), ki je vključena v Sporazum EGP, je prenehala veljati 31. marca 2008, zato bi bilo treba sklic nanjo v Sporazumu EGP črtati.

(24)

Odločba Komisije 2004/669/ES (36), ki je vključena v Sporazum EGP, je prenehala veljati 31. maja 2008, zato bi bilo treba sklic nanjo v Sporazumu EGP črtati.

(25)

Odločba Komisije 2005/174/ES (37), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(26)

Odločba Komisije 2006/402/ES (38), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(27)

Odločba Komisije 2006/534/ES (39), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(28)

Odločba Komisije 2007/205/ES (40), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(29)

Odločba Komisije 2007/531/ES (41), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(30)

Odločba Komisije 2010/693/EU (42), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(31)

Priporočilo Komisije 2001/680/ES (43), ki je vključeno v Sporazum EGP, je zastarelo in bi ga bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(32)

Priporočilo Komisije 2003/532/ES (44), ki je vključeno v Sporazum EGP, je zastarelo in bi ga bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(33)

Resolucija Sveta z dne 15. julija 1980 o čezmejnem onesnaževanju zraka z žveplovim dioksidom in suspendiranimi delci (45), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(34)

Resolucija Sveta (89/C 273/01) (46), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(35)

Resolucija Sveta (90/C 122/02) (47), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(36)

Sporočilo Komisije (SEC(89) 934 final), ki je vključeno v Sporazum EGP, je zastarelo in bi ga bilo zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(37)

Prilogi II in XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Besedilo točke 1 (Direktiva Sveta 75/716/EGS), točke 3 (Direktiva Sveta 85/210/EGS), točke 4 (Direktiva Sveta 85/339/EGS), točke 7c (Odločba Komisije 1999/177/ES), točke 9a (Odločba Komisije 2007/205/ES) in točke 9aa (Odločba Komisije 2010/693/EU) v poglavju XVII Priloge II k Sporazumu EGP se črta.

Člen 2

Besedilo točke 1d (Odločba Komisije 96/511/ES), točke 1e (Uredba Sveta (EGS) št. 1836/93), točke 1eac (Uredba Komisije (ES) št. 196/2006), točke 1fa (Odločba Komisije 2000/479/ES), točke 2aa (Odločba Komisije 94/10/ES), točke 2af (Odločba Komisije 2006/402/ES), točke 2b (Odločba Komisije 2000/45/ES), točke 2c (Odločba Komisije 2001/689/ES), točke 2l (Odločba Komisije 2003/121/ES), točke 2n (Odločba Komisije 2004/669/ES), točke 7 (Direktiva Sveta 80/778/EGS), točke 21a (Direktiva Sveta 92/72/EGS), točke 21abb (Odločba Komisije 2002/529/ES), točke 21abc (Odločba Komisije 2006/534/ES), točke 21abd (Odločba Komisije 2007/531/ES), točke 23aa (Odločba Komisije 2002/605/ES), točke 23c (Odločba Komisije 1999/314/ES), točke 24a (Odločba Komisije 91/448/EGS), točke 24c (Odločba Komisije 2005/174/ES), točke 25a (Odločba Sveta 91/596/EGS), točke 25b (Odločba Komisije 92/146/EGS), točke 29 (Direktiva Sveta 78/319/EGS), točke 31 (Direktiva Sveta 84/631/EGS), točke 32ab (Odločba Komisije 96/302/ES), točke 35 (Resolucija Sveta z dne 15. julija 1980), točke 36 (Resolucija Sveta (89/C 273/01)), točke 37 (Resolucija Sveta (90/C 122/02)), točke 38 (Sporočilo Komisije (SEC(89) 934 final)), točke 40 (Priporočilo Komisije 2001/680/ES) in točke 42 (Priporočilo Komisije 2003/532/ES) v Prilogi XX k Sporazumu EGP se črta.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (48).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 168, 10.7.1993, str. 1.

(2)  UL L 114, 24.4.2001, str. 1.

(3)  UL L 342, 22.12.2009, str. 1.

(4)  UL L 32, 4.2.2006, str. 4.

(5)  UL L 307, 27.11.1975, str. 22.

(6)  UL L 74, 27.3.1993, str. 81.

(7)  UL L 84, 31.3.1978, str. 43.

(8)  UL L 377, 31.12.1991, str. 20.

(9)  UL L 312, 22.11.2008, str. 3.

(10)  UL L 229, 30.8.1980, str. 11.

(11)  UL L 330, 5.12.1998, str. 32.

(12)  UL L 326, 13.12.1984, str. 31.

(13)  UL L 30, 6.2.1993, str. 1.

(14)  UL L 190, 12.7.2006, str. 1.

(15)  UL L 96, 3.4.1985, str. 25.

(16)  UL L 350, 28.12.1998, str. 58.

(17)  UL L 176, 6.7.1985, str. 18.

(18)  UL L 365, 31.12.1994, str. 10.

(19)  UL L 297, 13.10.1992, str. 1.

(20)  UL L 67, 9.3.2002, str. 14.

(21)  UL L 152, 11.6.2008, str. 1.

(22)  UL L 239, 28.8.1991, str. 23.

(23)  UL L 322, 23.11.1991, str. 1.

(24)  UL L 60, 5.3.1992, str. 19.

(25)  UL L 7, 11.1.1994, str. 17.

(26)  UL L 116, 11.5.1996, str. 26.

(27)  UL L 213, 22.8.1996, str. 16.

(28)  UL L 56, 4.3.1999, str. 47.

(29)  UL L 120, 8.5.1999, str. 43.

(30)  UL L 16, 21.1.2000, str. 74.

(31)  UL L 192, 28.7.2000, str. 36.

(32)  UL L 242, 12.9.2001, str. 23.

(33)  UL L 172, 2.7.2002, str. 57.

(34)  UL L 195, 24.7.2002, str. 74.

(35)  UL L 47, 21.2.2003, str. 56.

(36)  UL L 306, 2.10.2004, str. 16.

(37)  UL L 59, 5.3.2005, str. 20.

(38)  UL L 162, 14.6.2006, str. 78.

(39)  UL L 213, 3.8.2006, str. 4.

(40)  UL L 91, 31.3.2007, str. 48.

(41)  UL L 195, 27.7.2007, str. 47.

(42)  UL L 301, 18.11.2010, str. 4.

(43)  UL L 247, 17.9.2001, str. 1.

(44)  UL L 184, 23.7.2003, str. 19.

(45)  UL C 222, 30.8.1980, str. 1.

(46)  UL C 273, 26.10.1989, str. 1.

(47)  UL C 122, 18.5.1990, str. 2.

(48)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/42


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 81/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 1224/2012 z dne 18. decembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo VI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točkah 1 (Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) in 2 (Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge VI k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 1224: Uredba Komisije (EU) št. 1224/2012 z dne 18. decembra 2012 (UL L 349, 19.12.2012, str. 45).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 1224/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 349, 19.12.2012, str. 45.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/43


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 82/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo 2012/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2012 o spremembi Direktive 2009/138/ES (Solventnost II) glede rokov za prenos in uporabo ter datuma za razveljavitev nekaterih direktiv (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 1 (Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge IX k Sporazumu EGP se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32012 L 0023: Direktiva 2012/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2012 (UL L 249, 14.9.2012, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2012/23/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 249, 14.9.2012, str. 1.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/44


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 83/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 311/2012 z dne 21. decembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 809/2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede elementov v zvezi s prospekti in oglaševanjem (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 486/2012 z dne 30. marca 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 809/2004 v zvezi z obliko in vsebino prospekta, osnovnega prospekta, izvlečka in končnih pogojev v zvezi z obveznostmi razkritja (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 862/2012 z dne 4. junija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 809/2004 v zvezi z informacijami o soglasju glede uporabe prospekta, informacijami o osnovnih indeksih in zahtevo za poročilo, ki ga pripravijo neodvisni računovodje ali revizorji (3), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 29ba (Uredba Komisije (ES) št. 809/2004) Priloge IX k Sporazumu EGP se dodajo naslednje alinee:

„—

32012 R 0311: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 311/2012 z dne 21. decembra 2011 (UL L 103, 13.4.2012, str. 13),

32012 R 0486: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 486/2012 z dne 30. marca 2012 (UL L 150, 9.6.2012, str. 1),

32012 R 0862: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 862/2012 z dne 4. junija 2012 (UL L 256, 22.9.2012, str. 4).“

Člen 2

Besedila delegiranih uredb (EU) št. 311/2012, (EU) št. 486/2012 in (EU) št. 862/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (4).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 103, 13.4.2012, str. 13.

(2)  UL L 150, 9.6.2012, str. 1.

(3)  UL L 256, 22.9.2012, str. 4.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Skupna izjava pogodbenic k Sklepu Skupnega odbora EGP št. 83/2013 z dne 3. maja 2013 o vključitvi delegiranih uredb Komisije (EU) št. 311/2012, (EU) št. 486/2012 in (EU) št. 862/2012 v Sporazum EGP

„Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 311/2012 in (EU) št. 486/2012 dajeta izdajateljem iz tretjih držav pravico, da pretekle finančne informacije predstavijo v skladu z računovodskimi standardi iz uredb. Vključitev teh uredb v Sporazum EGP ne vpliva na področje uporabe Sporazuma EGP glede odnosov s tretjimi državami.“


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/46


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 84/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/627/EU z dne 5. oktobra 2012 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Avstralije za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/628/EU z dne 5. oktobra 2012 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Združenih držav Amerike za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/630/EU z dne 5. oktobra 2012 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Kanade za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga IX k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

za točko 31eb (Uredba (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta) se vstavijo naslednje točke:

„31eba.

32010 D 0578: Sklep Komisije 2010/578/EU z dne 28. septembra 2010 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Japonske za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (UL L 254, 29.9.2010, str. 46).

31ebb.

32012 D 0627: Izvedbeni sklep Komisije 2012/627/EU z dne 5. oktobra 2012 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Avstralije za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (UL L 274, 9.10.2012, str. 30).

31ebc.

32012 D 0628: Izvedbeni sklep Komisije 2012/628/EU z dne 5. oktobra 2012 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Združenih držav Amerike za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (UL L 274, 9.10.2012, str. 32).

31ebd.

32012 D 0630: Izvedbeni sklep Komisije 2012/630/EU z dne 5. oktobra 2012 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Kanade za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (UL L 278, 12.10.2012, str. 17).“;

2.

besedilo točke 31ec (Sklep Komisije 2010/578/EU) se črta.

Člen 2

Besedila izvedbenih sklepov 2012/627/EU, 2012/628/EU in 2012/630/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (4), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 20/2012 z dne 10. februarja 2012 (5), če slednje nastopi pozneje.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 274, 9.10.2012, str. 30.

(2)  UL L 274, 9.10.2012, str. 32.

(3)  UL L 278, 12.10.2012, str. 17.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.

(5)  UL L 161, 21.6.2012, str. 26.


Skupna izjava pogodbenic k Sklepu Skupnega odbora EGP št. 84/2013 z dne 3. maja 2013 o vključitvi izvedbenih sklepov Komisije 2012/627/EU, 2012/628/EU in 2012/630/EU v Sporazum EGP

„Izvedbeni sklepi Komisije 2012/627/EU, 2012/628/EU in 2012/630/EU z dne 5. oktobra 2012 obravnavajo enakovrednost v zvezi s tretjimi državami. Vključitev teh sklepov ne posega v področje uporabe Sporazuma EGP.“


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/49


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 85/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge XI (Elektronske komunikacije, avdiovizualne storitve in informacijska družba) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (ES) št. 733/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. aprila 2002 o izvajanju domene .eu najvišje ravni (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (ES) št. 874/2004 z dne 28. aprila 2004 o pravilih javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami domene .eu najvišje ravni ter načelih, ki urejajo registracijo (2), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Uredbo Komisije (ES) št. 1654/2005 z dne 10. oktobra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 874/2004 o pravilih javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami domene .eu najvišje ravni ter načelih, ki urejajo registracijo (3), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Uredbo Komisije (ES) št. 1255/2007 z dne 25. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 874/2004 o pravilih javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami domene .eu najvišje ravni ter načelih, ki urejajo registracijo (4), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Uredbo Komisije (ES) št. 560/2009 z dne 26. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 874/2004 o pravilih javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami domene .eu najvišje ravni ter načelih, ki urejajo registracijo (5), kakor je bila popravljena z UL L 291, 7.11.2009, str. 42, in UL L 80, 20.3.2012, str. 39, je treba vključiti v Sporazum EGP.

(6)

Odločbo Komisije 2003/375/ES z dne 21. maja 2003 o imenovanju za register domene .eu najvišje ravni (6) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(7)

Prilogo XI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 5o (črtano) Priloge XI k Sporazumu EGP se vstavi naslednje besedilo:

„5oa.

32002 R 0733: Uredba (ES) št. 733/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. aprila 2002 o izvajanju domene .eu najvišje ravni (UL L 113, 30.4.2002, str. 1).

5oaa.

32003 D 0375: Odločba Komisije 2003/375/ES z dne 21. maja 2003 o imenovanju za register domene .eu najvišje ravni (UL L 128, 24.5.2003, str. 29).

5oab.

32004 R 0874: Uredba Komisije (ES) št. 874/2004 z dne 28. aprila 2004 o pravilih javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami domene .eu najvišje ravni ter načelih, ki urejajo registracijo (UL L 162, 30.4.2004, str. 40), kakor jo spreminja:

32005 R 1654: Uredba Komisije (ES) št. 1654/2005 z dne 10. oktobra 2005 (UL L 266, 11.10.2005, str. 35),

32007 R 1255: Uredba Komisije (ES) št. 1255/2007 z dne 25. oktobra 2007 (UL L 282, 26.10.2007, str. 16),

32009 R 0560: Uredba Komisije (ES) št. 560/2009 z dne 26. junija 2009 (UL L 166, 27.6.2009, str. 3), kakor je bila popravljena z UL L 291, 7.11.2009, str. 42, in UL L 80, 20.3.2012, str. 39.

V tem sporazumu EGP veljajo določbe Uredbe v skladu z naslednjo prilagoditvijo:

seznam imen, ki jih lahko rezervirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška, kakor je določeno v točki 2 Priloge, se razume kot seznam imen, ki jih lahko registrirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška v točki 1 Priloge.“

Člen 2

Besedila uredb (ES) št. 733/2002, (ES) št. 874/2004, (ES) št. 1654/2005, (ES) št. 1255/2007, (ES) št. 560/2009 ter Odločbe 2003/375/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (7).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 113, 30.4.2002, str. 1.

(2)  UL L 162, 30.4.2004, str. 40.

(3)  UL L 266, 11.10.2005, str. 35.

(4)  UL L 282, 26.10.2007, str. 16.

(5)  UL L 166, 27.6.2009, str. 3.

(6)  UL L 128, 24.5.2003, str. 29.

(7)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/51


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 86/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge XII (Prosti pretok kapitala) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (ES) št. 924/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2560/2001 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Prilogo XII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga XII k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

besedilo točke 3 (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2560/2001) se nadomesti z naslednjim:

32009 R 0924: Uredba (ES) št. 924/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2560/2001 (UL L 266, 9.10.2009, str. 11), kakor jo spreminja:

32012 R 0260: Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 (UL L 94, 30.3.2012, str. 22).

V tem sporazumu EGP veljajo določbe Uredbe v skladu z naslednjo prilagoditvijo:

člen 2(12) se glasi:

‚ ‚mikropodjetje‘ pomeni podjetje, ki je ob sklenitvi pogodbe o plačilni storitvi subjekt, ki izvaja poslovno dejavnost, ne glede na svojo pravno obliko. To zlasti vključuje samozaposlene osebe in družinska podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo ali drugimi dejavnostmi, ter partnerstva ali društva, ki redno izvajajo poslovno dejavnost. Kategorijo mikropodjetij ter malih in srednje velikih podjetij (MSP) sestavljajo podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 oseb in katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali katerih skupna letna bilanca stanja ne presega 43 milijonov EUR. V kategoriji MSP je mikropodjetje definirano kot podjetje, ki zaposluje manj kot 10 oseb in katerega letni promet in/ali skupna letna bilanca stanja ne presega 2 milijona EUR.‘;“

2.

za točko 3 (Uredba (ES) št. 924/2009 Evropskega parlamenta in Sveta) se vstavi naslednje:

„3a.

32012 R 0260: Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (UL L 94, 30.3.2012, str. 22).

V tem sporazumu EGP veljajo določbe Uredbe v skladu z naslednjo prilagoditvijo:

člen 2(23) se glasi:

‚ ‘mikropodjetje‚ pomeni podjetje, ki je ob sklenitvi pogodbe o plačilni storitvi subjekt, ki izvaja poslovno dejavnost, ne glede na svojo pravno obliko. To zlasti vključuje samozaposlene osebe in družinska podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo ali drugimi dejavnostmi, ter partnerstva ali društva, ki redno izvajajo poslovno dejavnost. Kategorijo mikropodjetij ter malih in srednje velikih podjetij (MSP) sestavljajo podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 oseb in katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali katerih skupna letna bilanca stanja ne presega 43 milijonov EUR. V kategoriji MSP je mikropodjetje definirano kot podjetje, ki zaposluje manj kot 10 oseb in katerega letni promet in/ali skupna letna bilanca stanja ne presega 2 milijona EUR‘.“

Člen 2

Besedili uredb (ES) št. 924/2009 in (EU) št. 260/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 266, 9.10.2009, str. 11.

(2)  UL L 94, 30.3.2012, str. 22.

(3)  Navedene so ustavne zahteve.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/53


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 87/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 665/2012 z dne 20. julija 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 454/2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „telematske aplikacije za potniški promet“ vseevropskega železniškega sistema (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 37dj (Uredba Komisije (EU) št. 454/2011) Priloge XIII k Sporazumu EGP se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32012 R 0665: Uredba Komisije (EU) št. 665/2012 z dne 20. julija 2012 (UL L 194, 21.7.2012, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 665/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 194, 21.7.2012, str. 1.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/54


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 88/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo Komisije 2012/48/EU z dne 10. decembra 2012 o spremembi prilog k Direktivi 2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh (1), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Direktivo Komisije 2012/49/EU z dne 10. decembra 2012 o spremembi Priloge II k Direktivi 2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh (2), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 47a (Direktiva 2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XIII k Sporazumu EGP se dodata naslednji alinei:

„—

32012 L 0048: Direktiva Komisije 2012/48/EU z dne 10. decembra 2012 (UL L 6, 10.1.2013, str. 1),

„—

32012 L 0049: Direktiva Komisije 2012/49/EU z dne 10. decembra 2012 (UL L 6, 10.1.2013, str. 49).“

Člen 2

Besedili direktiv 2012/48/EU in 2012/49/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 6, 10.1.2013, str. 1.

(2)  UL L 6, 10.1.2013, str. 49.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/55


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 89/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih, in o razveljavitvi Direktive 2002/6/ES (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Direktiva 2010/65/EU razveljavlja Direktivo 2002/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(3)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Besedilo točke 56l (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/6/ES) Priloge XIII k Sporazumu EGP se nadomesti z naslednjim:

32010 L 0065: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2010/65/EU z dne 20. oktobra 2010 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih, in o razveljavitvi Direktive 2002/6/ES (UL L 283, 29.10.2010, str. 1).

Za namene Sporazuma EGP velja besedilo Direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

v členu 9 se za besedilom ‚carinskem območju Unije‘ vstavi besedilo ‚in ozemljih držav Efte‘;

(b)

v členu 9 se besedilo ‚navedenega ozemlja‘ nadomesti z besedilom ‚navedenih ozemelj‘;

(c)

na koncu člena 9 se vstavi:

‚Ta oprostitev se ne uporablja za formalnosti poročanja v zvezi s carinskimi zadevami.‘;

(d)

sklicevanja na druge akte v Direktivi se upoštevajo v obsegu in obliki, v kakršni so ti akti vključeni v Sporazum EGP.“

Člen 2

Besedilo Direktive 2010/65/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 283, 29.10.2010, str. 1.

(2)  UL L 67, 9.3.2002, str. 31.

(3)  Navedene so ustavne zahteve.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/56


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 90/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 494/2012 z dne 11. junija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 593/2007 o taksah in dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 66s (Uredba Komisije (ES) št. 593/2007) Priloge XIII k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 0494: Uredba Komisije (EU) št. 494/2012 z dne 11. junija 2012 (UL L 151, 12.6.2012, str. 22).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 494/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 151, 12.6.2012, str. 22.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/57


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 91/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 1332/2011 z dne 16. decembra 2011 o določitvi pogojev uporabe skupnega zračnega prostora in operativnih postopkov za izogibanje trčenj v zraku (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 66s (Uredba Komisije (ES) št. 593/2007) Priloge XIII k Sporazumu EGP se doda naslednja točka:

„66sa

32011 R 1332: Uredba Komisije (EU) št. 1332/2011 z dne 16. decembra 2011 o določitvi pogojev uporabe skupnega zračnega prostora in operativnih postopkov za izogibanje trčenj v zraku (UL L 336, 20.12.2011, str. 20).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 1332/2011 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 336, 20.12.2011, str. 20.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/58


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 92/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 176/2011 z dne 24. februarja 2011 o informacijah, ki jih je treba dostaviti pred vzpostavitvijo in spremembo funkcionalnega bloka zračnega prostora (1), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 66u (Uredba (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XIII k Sporazumu EGP se doda naslednja točka:

„66ua

32011 R 0176: Uredba Komisije (EU) št. 176/2011 z dne 24. februarja 2011 o informacijah, ki jih je treba dostaviti pred vzpostavitvijo in spremembo funkcionalnega bloka zračnega prostora (UL L 51, 25.2.2011, str. 2).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 176/2011 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … (3) [o vključitvi Uredbe (ES) št. 1070/2009 v Sporazum EGP], če slednje nastopi pozneje.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 51, 25.2.2011, str. 2.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.

(3)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/59


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 93/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1206/2011 z dne 22. novembra 2011 o zahtevah glede identifikacije zrakoplova v okviru dejavnosti nadzora za enotno evropsko nebo (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 66wi (Uredba Komisije (EU) št. 255/2010) Priloge XIII k Sporazumu EGP se doda naslednja točka:

„66wj.

32011 R 1206: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1206/2011 z dne 22. novembra 2011 o zahtevah glede identifikacije zrakoplova v okviru dejavnosti nadzora za enotno evropsko nebo (UL L 305, 23.11.2011, str. 23).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) št. 1206/2011 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne… [o vključitvi Uredbe (ES) št. 1070/2009 v Sporazum] (3), če slednje nastopi pozneje.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 305, 23.11.2011, str. 23.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.

(3)  Še ni objavljen v Uradnem listu.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/60


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 94/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge XVII (Intelektualna lastnina) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo 2011/77/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 o spremembi Direktive 2006/116/ES o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XVII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 9f (Direktiva 2006/116/ES Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XVII k Sporazumu EGP se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32011 L 0077: Direktiva 2011/77/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 (UL L 265, 11.10.2011, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2011/77/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 265, 11.10.2011, str. 1.

(2)  Navedene so ustavne zahteve.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/61


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 95/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2000/728/ES (1), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(2)

Odločba Komisije 2000/729/ES (2), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(3)

Odločba Komisije 2000/731/ES (3), ki je vključena v Sporazum EGP, je zastarela in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(4)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Besedilo točke 2ab (Odločba Komisije 2000/728/ES), 2ac (Odločba Komisije 2000/729/ES) in 2ae (Odločba Komisije 2000/731/ES) Priloge XX k Sporazumu EGP se črta.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (4), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 200/2012 z dne 26. oktobra 2012 (5), če slednje nastopi pozneje.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 293, 22.11.2000, str. 18.

(2)  UL L 293, 22.11.2000, str. 20.

(3)  UL L 293, 22.11.2000, str. 31.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.

(5)  UL L 21, 24.1.2013, str. 50.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/62


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 96/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 109/2013 z dne 29. januarja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 748/2009 o seznamu operaterjev zrakoplovov, ki so 1. januarja 2006 ali pozneje izvajali letalsko dejavnost s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z navedbo države članice upravljavke za vsakega operaterja zrakoplova ob upoštevanju razširitve sistema Unije za trgovanje s pravicami do emisije na države EGP-Efta (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 21as (Uredba Komisija (ES) št. 748/2009) Priloge XX k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32013 R 0109: Uredba Komisije (EU) št. 109/2013 z dne 29. januarja 2013 (UL L 40, 9.2.2013, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 109/2013 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 40, 9.2.2013, str. 1.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/63


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 97/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 81/2013 z dne 29. januarja 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1051/2011 glede datotek z mikropodatki za pošiljanje podatkov (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XXI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 7ca (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1051/2011) Priloge XXI k Sporazumu EGP se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32013 R 0081: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 81/2013 z dne 29. januarja 2013 (UL L 28, 30.1.2013, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) št. 81/2013 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 28, 30.1.2013, str. 1.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/64


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 98/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredba (EU) št. 1106/2012 razveljavlja Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (2), ki je vključena v Sporazum EGS in jo je zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGS.

(3)

Prilogo XXI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Besedilo točke 9d (Uredba Komisije (ES) št. 1833/2006) Priloge XXI k Sporazumu EGS se nadomesti z naslednjim:

32012 R 1106: Uredba Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 1106/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 328, 28.11.2012, str. 7.

(2)  UL L 354, 14.12.2006, str. 19.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/65


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 99/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 555/2012 z dne 22. junija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb v zvezi s posodobitvijo zahtev za podatke in opredelitev (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XXI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Točka 19s (Uredba (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XXI k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

doda se naslednja alinea:

„—

32012 R 0555: Uredba Komisije (EU) št. 555/2012 z dne 22. junija 2012 (UL L 166, 27.6.2012, str. 22).“;

2.

besedilo prilagoditve se nadomesti z naslednjim:

„(a)

Točki 1 in 2 tabele 1 v Prilogi I se ne uporabljata za Norveško.

(b)

Tabela 1 v Prilogi I se pred majem 2017 ne uporablja za Islandijo.

(c)

Ta uredba se ne uporablja za Lihtenštajn.“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 555/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 166, 27.6.2012, str. 22.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/66


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 100/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 1083/2012 z dne 19. novembra 2012 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (1) je treba vključiti v Sporazum EGS.

(2)

Prilogo XXI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 28g (Uredba Komisije (EU) št. 937/2011) Priloge XXI k Sporazumu EGP se doda naslednja točka:

„28h.

32012 R 1083: Uredba Komisije (EU) št. 1083/2012 z dne 19. novembra 2012 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (UL L 321, 20.11.2012, str. 33).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 1083/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 321, 20.11.2012, str. 33.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/67


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 101/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sodelovanje pogodbenic Sporazuma EGP je primerno razširiti na sodelovanje v zvezi s prostim pretokom delovne sile, uskladitvijo sistemov socialne varnosti in ukrepi, ki se nanašajo na migrante, vključno z migranti iz tretjih držav.

(2)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti tako, da se omogoči razširjeno sodelovanje s 1. januarjem 2013 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odstavka 5 in 12 člena 5 Protokola 31 k Sporazumu EGP se spremenita:

besedilo „proračunsko leto 2012“ se nadomesti s „proračunski leti 2012 in 2013“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (1).

Uporablja se od 1. januarja 2013.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.