ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.144.slv

Uradni list

Evropske unije

L 144

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
30. maj 2013


Vsebina

 

III   Drugi akti

Stran

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 1/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

1

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 2/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

3

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 3/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

4

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 4/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

5

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 5/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

6

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 6/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) ter Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

8

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 7/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

11

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 8/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

12

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 9/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

13

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 10/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) ter Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP

14

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 11/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

15

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 12/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP

17

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 13/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge IV (Energetika) in Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

18

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 14/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP

19

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 15/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP

20

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 16/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

21

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 17/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

22

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 18/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) in Protokola 37 k Sporazumu EGP s seznamom iz člena 101

23

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 19/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembah Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

24

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 20/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembah Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

25

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 21/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

27

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 22/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

28

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 23/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

29

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 24/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

31

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 26/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

32

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 27/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

33

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 28/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

34

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 29/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge XXII (Pravo družb) k Sporazumu EGP

35

 

 

 

*

Obvestilo bralcem (glej stran 36)

36

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


III Drugi akti

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/1


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 1/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 456/2012 z dne 30. maja 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1266/2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika (1), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Direktivo 2012/5/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o spremembah Direktive Sveta 2000/75/ES glede cepljenja proti bolezni modrikastega jezika (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/204/EU z dne 19. aprila 2012 o spremembi prilog k Odločbi 2003/467/ES o priznanju Latvije kot države članice, uradno proste bruceloze, ter nekaterih regij v Italiji ter na Poljskem in Portugalskem kot regij, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze (3), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/253/EU z dne 10. maja 2012 o spremembi Priloge II k Direktivi Sveta 2004/68/ES glede temeljnih splošnih meril, po katerih ozemlje velja za prosto bolezni modrikastega jezika (4), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/303/EU z dne 11. junija 2012 o spremembi Odločbe 2003/467/ES glede priznanja Litve kot države članice, uradno proste enzootske goveje levkoze (5), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(6)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/304/EU z dne 11. junija 2012 o odobritvi laboratorijev na Hrvaškem in v Mehiki za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (6) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(7)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi z živimi živalmi, ki niso ribe in živali iz ribogojstva. Zakonodaja v zvezi s temi zadevami se ne uporablja za Islandijo, kakor je določeno v odstavku 2 uvodnega dela poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Islandijo.

(8)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zadevami. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(9)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje I Priloge I k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 9a (Direktiva Sveta 2000/75/ES) v delu 3.1 se doda naslednja alinea:

„—

32012 L 0005: Direktiva 2012/5/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 (UL L 81, 21.3.2012, str. 1).“;

2.

v točki 40 (Uredba Komisije (ES) št. 1266/2007) v delu 3.2 se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 0456: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 456/2012 z dne 30. maja 2012 (UL L 141, 31.5.2012, str. 7).“;

3.

za točko 54 (Odločba Sveta 2000/258/ES) se v del 4.2 vstavi naslednje:

„54a.

32012 D 0304: Izvedbeni sklep Komisije 2012/304/EU z dne 11. junija 2012 o odobritvi laboratorijev na Hrvaškem in v Mehiki za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (UL L 152, 13.6.2012, str. 50).

Ta akt se ne uporablja za Islandijo.“;

4.

v točki 70 (Odločba Komisije 2003/467/ES) v delu 4.2 se dodata naslednji alinei:

„—

32012 D 0204: Izvedbeni sklep Komisije 2012/204/EU z dne 19. aprila 2012 (UL L 109, 21.4.2012, str. 26),

32012 D 0303: Izvedbeni sklep Komisije 2012/303/EU z dne 11. junija 2012 (UL L 152, 13.6.2012, str. 48).“;

5.

v točki 16a (Direktiva Sveta 2004/68/ES) v delu 8.1 se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32012 D 0253: Izvedbeni sklep Komisije 2012/253/EU z dne 10. maja 2012 (UL L 125, 12.5.2012, str. 51).“

Člen 2

Besedila Izvedbene uredbe (EU) št. 456/2012, Direktive 2012/5/EU ter izvedbenih sklepov 2012/204/EU, 2012/253/EU, 2012/303/EU in 2012/304/EU v norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (7).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 141, 31.5.2012, str. 7.

(2)  UL L 81, 21.3.2012, str. 1.

(3)  UL L 109, 21.4.2012, str. 26.

(4)  UL L 125, 12.5.2012, str. 51.

(5)  UL L 152, 13.6.2012, str. 48.

(6)  UL L 152, 13.6.2012, str. 50.

(7)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/3


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 2/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/489/EU z dne 24. avgusta 2012 o spremembi Odločbe 2007/453/ES glede BSE-statusa Belgije, Avstrije, Brazilije, Kolumbije, Hrvaške in Nikaragve (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zadevami. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 49 (Odločba Komisije 2007/453/ES) v delu 7.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32012 D 0489: Izvedbeni sklep Komisije 2012/489/EU z dne 24. avgusta 2012 (UL L 231, 28.8.2012, str. 13).“

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa 2012/489/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 231, 28.8.2012, str. 13.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/4


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 3/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 413/2012 z dne 15. maja 2012 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 496/2011 glede najnižje vsebnosti natrijevega benzoata kot krmnega dodatka v krmi za odstavljene pujske (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 414/2012 z dne 15. maja 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 554/2008 glede najnižje vsebnosti in najmanjšega priporočenega odmerka encimskega pripravka iz 6-fitaze kot krmnega dodatka v krmi za purane za pitanje (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi s krmo. Zakonodaja v zvezi s krmo se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje II Priloge I k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 1zzzzq (Uredba Komisije (ES) št. 554/2008) se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 0414: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 414/2012 z dne 15. maja 2012 (UL L 128, 16.5.2012, str. 5).“;

2.

v točki 2ze (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 496/2011) se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32012 R 0413: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 413/2012 z dne 15. maja 2012 (UL L 128, 16.5.2012, str. 4).“

Člen 2

Besedili izvedbenih uredb (EU) št. 413/2012 in (EU) št. 414/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 128, 16.5.2012, str. 4.

(2)  UL L 128, 16.5.2012, str. 5.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/5


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 4/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno direktivo Komisije 2011/68/EU z dne 1. julija 2011 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za namene člena 7 direktiv Sveta 2002/53/ES in 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, ter minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort poljščin in zelenjadnic (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/340/EU z dne 25. junija 2012 o pripravi začasnega poskusa na podlagi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES v zvezi s poljskim pregledom pod uradnim nadzorom za osnovno seme in žlahtniteljevo seme generacij pred osnovnim semenom (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi s fitosanitarnimi zadevami. Zakonodaja v zvezi s fitosanitarnimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje III Priloge I k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 14 (Direktiva Komisije 2003/90/ES) in točki 15 (Direktiva Komisije 2003/91/ES) v delu 1 se doda naslednja alinea:

„—

32011 L 0068: Izvedbena direktiva Komisije 2011/68/EU z dne 1. julija 2011 (UL L 175, 2.7.2011, str. 17).“;

2.

pod naslovom „AKTI, KI JIH DRŽAVE EFTE IN NADZORNI ORGAN EFTE USTREZNO UPOŠTEVAJO“ se za točko 82 (Sklep Komisije 2010/680/EU) vstavi naslednja točka:

„83.

32012 D 0340: Izvedbeni sklep Komisije 2012/340/EU z dne 25. junija 2012 o pripravi začasnega poskusa na podlagi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES v zvezi s poljskim pregledom pod uradnim nadzorom za osnovno seme in žlahtniteljevo seme generacij pred osnovnim semenom (UL L 166, 27.6.2012, str. 90).“

Člen 2

Besedili Izvedbene direktive 2011/68/EU in Izvedbenega sklepa 2012/340/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 175, 2.7.2011, str. 17.

(2)  UL L 166, 27.6.2012, str. 90.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/6


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 5/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 451/2012 z dne 29. maja 2012 o umiku s trga nekaterih krmnih dodatkov, ki spadajo v funkcionalno skupino silirni dodatki (1), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (EU) št. 610/2012 z dne 9. julija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 124/2009 z dne 10. februarja 2009 o določitvi mejnih vrednosti kokcidiostatikov ali sredstev proti histomonijazi v živilih zaradi neizogibnega prenosa teh snovi v krmo za neciljne živali (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 832/2012 z dne 17. septembra 2012 o izdaji dovoljenja za pripravek iz amonijevega klorida kot krmni dodatek za jagnjeta za pitanje (imetnik dovoljenja Latochema Co. Ltd) (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 837/2012 z dne 18. septembra 2012 o izdaji dovoljenja za 6-fitazo (EC 3.1.3.26), ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 22594), kot krmni dodatek za perutnino, odstavljene pujske, prašiče za pitanje in svinje (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Products) (4) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 838/2012 z dne 18. septembra 2012 o izdaji dovoljenja za Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) kot krmni dodatek za vse živalske vrste (5) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(6)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 839/2012 z dne 18. septembra 2012 o izdaji dovoljenja za sečnino kot krmni dodatek za prežvekovalce (6) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(7)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi s krmo in živili. Zakonodaja v zvezi s krmo in živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I in v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(8)

Prilogi I in II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje II Priloge I k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 1zzzzzb (Uredba Komisije (ES) št. 124/2009) se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32012 R 0610: Uredba Komisije (EU) št. 610/2012 z dne 9. julija 2012 (UL L 178, 10.7.2012, str. 1).“;

2.

za točko 52 (Priporočilo Komisije 2011/25/EU) se vstavijo naslednje točke:

„53.

32012 R 0451: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 451/2012 z dne 29. maja 2012 o umiku s trga nekaterih krmnih dodatkov, ki spadajo v funkcionalno skupino silirni dodatki (UL L 140, 30.5.2012, str. 55),

54.

32012 R 0832: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 832/2012 z dne 17. septembra 2012 o izdaji dovoljenja za pripravek iz amonijevega klorida kot krmni dodatek za jagnjeta za pitanje (imetnik dovoljenja Latochema Co. Ltd) (UL L 251, 18.9.2012, str. 27),

55.

32012 R 0837: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 837/2012 z dne 18. septembra 2012 o izdaji dovoljenja za 6-fitazo (EC 3.1.3.26), ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 22594), kot krmni dodatek za perutnino, odstavljene pujske, prašiče za pitanje in svinje (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Products) (UL L 252, 19.9.2012, str. 7),

56.

32012 R 0838: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 838/2012 z dne 18. septembra 2012 o izdaji dovoljenja za Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) kot krmni dodatek za vse živalske vrste (UL L 252, 19.9.2012, str. 9),

57.

32012 R 0839: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 839/2012 z dne 18. septembra 2012 o izdaji dovoljenja za sečnino kot krmni dodatek za prežvekovalce (UL L 252, 19.9.2012, str. 11).“

Člen 2

V točki 54zzzzc (Uredba Komisije (ES) št. 124/2009) poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32012 R 0610: Uredba Komisije (EU) št. 610/2012 z dne 9. julija 2012 (UL L 178, 10.7.2012, str. 1).“

Člen 3

Besedila Izvedbene uredbe (EU) št. 451/2012, Uredbe (EU) št. 610/2012, izvedbenih uredb (EU) št. 832/2012, (EU) št. 837/2012, (EU) št. 838/2012 in (EU) št. 839/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (7).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 140, 30.5.2012, str. 55.

(2)  UL L 178, 10.7.2012, str. 1.

(3)  UL L 251, 18.9.2012, str. 27.

(4)  UL L 252, 19.9.2012, str. 7.

(5)  UL L 252, 19.9.2012, str. 9.

(6)  UL L 252, 19.9.2012, str. 11.

(7)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/8


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 6/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) ter Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 307/2012 z dne 11. aprila 2012 o izvedbenih pravilih za uporabo člena 8 Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (EU) št. 322/2012 z dne 16. aprila 2012 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klopiralid, dimetomorf, fenpirazamin, folpet in pendimetalin v ali na nekaterih proizvodih (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Uredbo Komisije (EU) št. 379/2012 z dne 3. maja 2012 o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (3), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Uredbo Komisije (EU) št. 380/2012 z dne 3. maja 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pogoji in ravnmi uporabe za aditive za živila, ki vsebujejo aluminij (4), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Uredbo Komisije (EU) št. 432/2012 z dne 16. maja 2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (5), je treba vključiti v Sporazum.

(6)

Uredbo Komisije (EU) št. 441/2012 z dne 24. maja 2012 o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za bifenazat, bifentrin, boskalid, kadusafos, klorantraniliprol, klorotalonil, klotianidin, ciprokonazol, deltametrin, dikambo, difenokonazol, dinokap, etoksazol, fenpiroksimat, flubendiamid, fludioksonil, glifosat, metalaksil-M, meptildinokap, novaluron, tiametoksam in triazofos v ali na nekaterih proizvodih (6) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(7)

Uredbo Komisije (EU) št. 470/2012 z dne 4. junija 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe polidekstroze (E 1200) v pivu (7) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(8)

Uredbo Komisije (EU) št. 471/2012 z dne 4. junija 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe lizocima (E 1105) v pivu (8) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(9)

Uredbo Komisije (EU) št. 472/2012 z dne 4. junija 2012 o spremembi priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi glicerolnih estrov lesnih smol (E 445) za tiskanje na slaščičarske izdelke s trdim oblivom (9) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(10)

Uredbo Komisije (EU) št. 473/2012 z dne 4. junija 2012 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za spinetoram (XDE-175) v ali na nekaterih proizvodih (10) je treba vključiti v Sporazum.

(11)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi s krmo in živili. Zakonodaja v zvezi s krmo in živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I in v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(12)

Prilogo I in Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 40 (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005) poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP se dodajo naslednje alinee:

„—

32012 R 0322: Uredba Komisije (EU) št. 322/2012 z dne 16. aprila 2012 (UL L 105, 17.4.2012, str. 1),

32012 R 0441: Uredba Komisije (EU) št. 441/2012 z dne 24. maja 2012 (UL L 135, 25.5.2012, str. 4),

32012 R 0473: Uredba Komisije (EU) št. 473/2012 z dne 4. junija 2012 (UL L 144, 5.6.2012, str. 25).“

Člen 2

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 54zzy (Uredba (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta) se dodajo naslednje alinee:

„—

32012 R 0322: Uredba Komisije (EU) št. 322/2012 z dne 16. aprila 2012 (UL L 105, 17.4.2012, str. 1),

32012 R 0441: Uredba Komisije (EU) št. 441/2012 z dne 24. maja 2012 (UL L 135, 25.5.2012, str. 4),

32012 R 0473: Uredba Komisije (EU) št. 473/2012 z dne 4. junija 2012 (UL L 144, 5.6.2012, str. 25)“;

2.

v točki 54zzzzr (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1333/2008) se dodajo naslednje alinee:

„—

32012 R 0380: Uredba Komisije (EU) št. 380/2012 z dne 3. maja 2012 (UL L 119, 4.5.2012, str. 14),

32012 R 0470: Uredba Komisije (EU) št. 470/2012 z dne 4. junija 2012 (UL L 144, 5.6.2012, str. 16),

32012 R 0471: Uredba Komisije (EU) št. 471/2012 z dne 4. junija 2012 (UL L 144, 5.6.2012, str. 19),

32012 R 0472: Uredba Komisije (EU) št. 472/2012 z dne 4. junija 2012 (UL L 144, 5.6.2012, str. 22)“;

3.

za točko 54zzzzzm (Uredba Komisije (EU) št. 16/2011) se vstavijo naslednje točke:

„54zzzzzn.

32012 R 0307: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 307/2012 z dne 11. aprila 2012 o izvedbenih pravilih za uporabo člena 8 Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (UL L 102, 12.4.2012, str. 2),

54zzzzzo.

32012 R 0379: Uredba Komisije (EU) št. 379/2012 z dne 3. maja 2012 o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (UL L 119, 4.5.2012, str. 12),

54zzzzzp.

32012 R 0432: Uredba Komisije (EU) št. 432/2012 z dne 16. maja 2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (UL L 136, 25.5.2012, str. 1).“

Člen 3

Besedila Izvedbene uredbe (EU) št. 307/2012, uredb (EU) št. 322/2012, (EU) št. 379/2012, (EU) št. 380/2012, (EU) št. 432/2012, (EU) št. 441/2012, (EU) št. 470/2012, (EU) št. 471/2012, (EU) št. 472/2012 in (EU) št. 473/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (11).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 102, 12.4.2012, str. 2.

(2)  UL L 105, 17.4.2012, str. 1.

(3)  UL L 119, 4.5.2012, str. 12.

(4)  UL L 119, 4.5.2012, str. 14.

(5)  UL L 136, 25.5.2012, str. 1.

(6)  UL L 135, 25.5.2012, str. 4.

(7)  UL L 144, 5.6.2012, str. 16.

(8)  UL L 144, 5.6.2012, str. 19.

(9)  UL L 144, 5.6.2012, str. 22.

(10)  UL L 144, 5.6.2012, str. 25.

(11)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/11


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 7/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo Komisije 2009/19/ES z dne 12. marca 2009 o spremembi Direktive Sveta 72/245/EGS o radijskih motnjah (elektromagnetna združljivost) vozil zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 11 (Direktiva Sveta 72/245/EGS) poglavja I Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32009 L 0019: Direktiva Komisije 2009/19/ES z dne 12. marca 2009 (UL L 70, 14.3.2009, str. 17).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2009/19/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 70, 14.3.2009, str. 17.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/12


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 8/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 221/2012 z dne 14. marca 2012 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora v zvezi s snovjo klozantel (1) je treba vključiti v Sporazum.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 222/2012 z dne 14. marca 2012 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora v zvezi s snovjo triklabendazol (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 13 (Uredba Komisije (EU) št. 37/2010) poglavja XIII Priloge II k Sporazumu EGP se dodata naslednji alinei:

„—

32012 R 0221: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 221/2012 z dne 14. marca 2012 (UL L 75, 15.3.2012, str. 7),

32012 R 0222: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 222/2012 z dne 14. marca 2012 (UL L 75, 15.3.2012, str. 10).“

Člen 2

Besedili izvedbenih uredb (EU) št. 221/2012 in (EU) št. 222/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 75, 15.3.2012, str. 7.

(2)  UL L 75, 15.3.2012, str. 10.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/13


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 9/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 618/2012 z dne 10. julija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 12zze (Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XV Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 0618: Uredba Komisije (EU) št. 618/2012 z dne 10. julija 2012 (UL L 179, 11.7.2012, str. 3).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 618/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 179, 11.7.2012, str. 3.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/14


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 10/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) ter Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 392/2012 z dne 1. marca 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih sušilnih strojev (1), kakor je bila popravljena z UL L 124, 11.5.2012, str. 56, je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Delegirana uredba (EU) št. 392/2012 razveljavlja Direktivo Komisije 95/13/ES (2), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(3)

Prilogi II in IV k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje IV Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

besedilo točke 4c (Direktiva Komisije 95/13/ES) se nadomesti z naslednjim:

32012 R 0392: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 392/2012 z dne 1. marca 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih sušilnih strojev (UL L 123, 9.5.2012, str. 1), kakor je bila popravljena z UL L 124, 11.5.2012, str. 56.“;

2.

besedilo oddelka 3 Dodatka 1 in oddelka 3 Dodatka 2 se črta.

Člen 2

Priloga IV k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

besedilo točke 11c (Direktiva Komisije 95/13/ES) se nadomesti z naslednjim:

32012 R 0392: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 392/2012 z dne 1. marca 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih sušilnih strojev (UL L 123, 9.5.2012, str. 1), kakor je bila popravljena z UL L 124, 11.5.2012, str. 56  (3).

2.

besedilo oddelka 3 Dodatka 5 in oddelka 3 Dodatka 6 se črta.

Člen 3

Besedilo Delegirane uredbe (EU) št. 392/2012, kakor je bila popravljena z UL L 124, 11.5.2012, str. 56, v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (4), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 217/2012 z dne 7. decembra 2012 (5), če slednje nastopi pozneje.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 123, 9.5.2012, str. 1.

(2)  UL L 136, 21.6.1995, str. 28.

(3)  Uredba je navedena samo v vednost; za njeno uporabo glej Prilogo II Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje.“;

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.

(5)  UL L 81, 21.3.2013, str. 17.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/15


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 11/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 1015/2010 z dne 10. novembra 2010 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih strojev (1), kot je bila popravljena z UL L 298, 16.11.2010, str. 87, je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (EU) št. 1016/2010 z dne 10. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pomivalnih strojev (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Uredbo Komisije (EU) št. 327/2011 z dne 30. marca 2011 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo ventilatorjev, ki jih poganjajo motorji z električno vhodno močjo med 125 W in 500 kW (3), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Prilogi II in IV k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 6a (Uredba Komisije (EU) št. 206/2012) poglavja IV Priloge II k Sporazumu EGP se vstavijo naslednje točke:

„6b.

32010 R 1015: Uredba Komisije (EU) št. 1015/2010 z dne 10. novembra 2010 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih strojev (UL L 293, 11.11.2010, str. 21), kakor je bila popravljena z UL L 298, 16.11.2010, str. 87.

6c.

32010 R 1016: Uredba Komisije (EU) št. 1016/2010 z dne 10. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pomivalnih strojev (UL L 293, 11.11.2010, str. 31).

6d.

32011 R 0327: Uredba Komisije (EU) št. 327/2011 z dne 30. marca 2011 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo ventilatorjev, ki jih poganjajo motorji z električno vhodno močjo med 125 W in 500 kW (UL L 90, 6.4.2011, str. 8).“

Člen 2

Za točko 26b (Uredba Komisije (EU) št. 206/2012) Priloge IV k Sporazumu EGP se vstavijo naslednje točke:

„26c.

32010 R 1015: Uredba Komisije (EU) št. 1015/2010 z dne 10. novembra 2010 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih strojev (UL L 293, 11.11.2010, str. 21), kakor je bila popravljena z UL L 298, 16.11.2010, str. 87.

26d.

32010 R 1016: Uredba Komisije (EU) št. 1016/2010 z dne 10. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pomivalnih strojev (UL L 293, 11.11.2010, str. 31).

26e.

32011 R 0327: Uredba Komisije (EU) št. 327/2011 z dne 30. marca 2011 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo ventilatorjev, ki jih poganjajo motorji z električno vhodno močjo med 125 W in 500 kW (UL L 90, 6.4.2011, str. 8).“

Člen 3

Besedila Uredbe (EU) št. 1015/2010, kakor je bila popravljena z UL L 298, 16.11.2010, str. 87, Uredbe (EU) št. 1016/2010 in Uredbe (EU) št. 327/2011 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (4).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 293, 11.11.2010, str. 21.

(2)  UL L 293, 11.11.2010, str. 31.

(3)  UL L 90, 6.4.2011, str. 8.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/17


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 12/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2011/877/EU z dne 19. decembra 2011 o določitvi harmoniziranih vrednosti referenčnih izkoristkov za ločeno proizvodnjo električne energije in toplote pri uporabi Direktive 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Odločbe Komisije 2007/74/ES (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeni sklep 2011/877/EU razveljavlja Odločbo Komisije 2007/74/ES (2), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(3)

Prilogo IV k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga IV k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

za točko 24a (Odločba Komisije 2008/952/ES) se doda naslednja točka:

„24b.

32011 D 0877: Izvedbeni sklep Komisije 2011/877/EU z dne 19. decembra 2011 o določitvi harmoniziranih vrednosti referenčnih izkoristkov za ločeno proizvodnjo električne energije in toplote pri uporabi Direktive 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Odločbe Komisije 2007/74/ES (UL L 343, 23.12.2011, str. 91).“;

2.

besedilo točke 29 (Odločba Komisije 2007/74/ES) se črta.

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa 2011/877/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 343, 23.12.2011, str. 91.

(2)  UL L 32, 6.2.2007, str. 183.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/18


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 13/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge IV (Energetika) in Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo 2008/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Direktiva 2008/92/ES razveljavlja Direktivo Sveta 90/377/EGS (2), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(3)

Prilogi IV in XXI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Besedilo točke 7 (Direktiva Sveta 90/377/EGS) Priloge IV k Sporazumu EGP se nadomesti z naslednjim:

32008 L 0092: Direktiva 2008/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom (UL L 298, 7.11.2008, str. 9) (3).

Člen 2

Besedilo točke 26 (Direktiva Sveta 90/377/EGS) Priloge XXI k Sporazumu EGP se nadomesti z naslednjim:

32008 L 0092: Direktiva 2008/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom (UL L 298, 7.11.2008, str. 9).

V tem sporazumu veljajo določbe Direktive v skladu z naslednjo prilagoditvijo:

Lihtenštajn se izvzame iz obveznosti iz te direktive, razen obveznosti predložitve podatkov o cenah električne energije za industrijske končne uporabnike skupine IC in cenah plina za industrijske končne uporabnike skupine I3. Ti podatki (tri ravni cen: cene brez davkov in dajatev; cene brez DDV in drugih vračljivih davkov; cene z vsemi davki, dajatvami in DDV) se predložijo vsakih šest mesecev v dveh mesecih po referenčnem obdobju na podlagi ustreznih vprašalnikov Eurostata.“

Člen 3

Besedilo Direktive 2008/92/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (4).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 298, 7.11.2008, str. 9.

(2)  UL L 185, 17.7.1990, str. 16.

(3)  Direktiva je navedena samo v vednost, za njeno uporabo glej Prilogo XXI o statistiki.“

(4)  Navedene so ustavne zahteve.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/19


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 14/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (EU) št. 465/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo VI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga VI k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 1 (Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 0465: Uredba (EU) št. 465/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 (UL L 149, 8.6.2012, str. 4).“;

2.

v točki 2 (Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32012 R 0465: Uredba (EU) št. 465/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 (UL L 149, 8.6.2012, str. 4).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 465/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 149, 8.6.2012, str. 4.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/20


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 15/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 1244/2010 (1) spreminja Uredbo (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2), obe pa sta vključeni v Sporazum EGP in je zato treba Uredbo (EU) št. 1244/2010 navesti v točki 2 Priloge VI.

(2)

Prilogo VI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 2 (Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge VI k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32010 R 1244: Uredba Komisije (EU) št. 1244/2010 z dne 9. decembra 2010 (UL L 338, 22.12.2010, str. 35).“

Člen 2

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 338, 22.12.2010, str. 35.

(2)  UL L 284, 30.10.2009, str. 1.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/21


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 16/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/194/EU z dne 11. aprila 2012 o spremembi Odločbe 2008/961/ES o nacionalnih računovodskih standardih nekaterih tretjih držav in mednarodnih standardih računovodskega poročanja, ki jih izdajatelji vrednostih papirjev iz tretjih držav uporabljajo pri pripravi svojih konsolidiranih računovodskih izkazov (1), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 23c (Odločba Komisije 2008/961/ES) Priloge IX k Sporazumu EGP se doda:

„, kakor jo spreminja:

32012 D 0194: Izvedbeni sklep Komisije 2012/194/EU z dne 11. aprila 2012 (UL L 103, 13.4.2012, str. 49).“

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa 2012/194/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 103, 13.4.2012, str. 49.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/22


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 17/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 310/2012 z dne 21. decembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1569/2007 o določitvi mehanizma za ugotavljanje enakovrednosti računovodskih standardov izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav v skladu z direktivama 2003/71/ES in 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 29e (Uredba Komisije (ES) št. 1569/2007) Priloge IX k Sporazumu EGP se doda:

„, kakor jo spreminja:

32012 R 0310: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 310/2012 z dne 21. decembra 2011 (UL L 103, 13.4.2012, str. 11).“

Člen 2

Besedilo Delegirane uredbe (EU) št. 310/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 103, 13.4.2012, str. 11.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/23


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 18/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) in Protokola 37 k Sporazumu EGP s seznamom iz člena 101

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti členov 98 in 101 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije 2010/C 326/07 z dne 2. novembra 2010 o ustanovitvi evropskega foruma več zainteresiranih strani o elektronskem izdajanju računov (e-izdajanje računov) (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Za dobro delovanje Sporazuma EGP je treba Protokol 37 k Sporazumu EGP razširiti, da se vključi evropski forum več zainteresiranih strani o elektronskem izdajanju računov (e-izdajanje računov), ki je bil ustanovljen s Sklepom Komisije 2010/C 326/07, Prilogo IX k Sporazumu EGP pa je treba spremeniti, da se opredelijo postopki za udeležbo v tem forumu.

(3)

Prilogo IX in Protokol 37 k Sporazumu EGP je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 31ec (Sklep Komisije 2010/578/EU) Priloge IX k Sporazumu EGP se vstavi:

„31ed.

32010 D 1203(02): Sklep Komisije 2010/C 326/07 z dne 2. novembra 2010 o ustanovitvi evropskega foruma več zainteresiranih strani o elektronskem izdajanju računov (e-izdajanje računov) (UL C 326, 3.12.2010, str. 13).

Načini vključevanja držav Efte v skladu s členom 101 Sporazuma:

Vsaka država Efte lahko imenuje osebo, ki bo sodelovala kot opazovalka na zasedanjih evropskega foruma več zainteresiranih strani o elektronskem izdajanju računov (e-izdajanje računov).“

Člen 2

V Protokol 37 k Sporazumu EGP (ki vsebuje seznam iz člena 101) se vstavi naslednja točka:

„38.

Evropski forum več zainteresiranih strani o elektronskem izdajanju računov (e-izdajanje računov) (Sklep Komisije 2010/C 326/07).“

Člen 3

Besedilo Sklepa Komisije 2010/C 326/07 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 4

Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL C 326, 3.12.2010, str. 13.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/24


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 19/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembah Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2011/665/EU z dne 4. oktobra 2011 o Evropskem registru dovoljenih tipov železniških vozil (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 37dj (Uredba Komisije (EU) št. 454/2011) Priloge XIII k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

„37dk.

32011 D 0665: Izvedbeni sklep Komisije 2011/665/EU z dne 4. oktobra 2011 o Evropskem registru dovoljenih tipov železniških vozil (UL L 264, 8.10.2011, str. 32).“

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa 2011/665/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 264, 8.10.2011, str. 32.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/25


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 20/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembah Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije 2010/226/EU z dne 23. aprila 2012 o drugem sklopu skupnih varnostnih ciljev za železniški sistem (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Sklep 2012/226/EU razveljavlja Sklep Komisije 2010/409/EU (2), ki je vključen v Sporazum in ga je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti.

(3)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Besedilo točke 42ed (Sklep Komisije 2010/409/EU) Priloge XIII k Sporazumu EGP se nadomesti z naslednjim:

32012 D 0226: Sklep Komisije 2010/226/EU z dne 23. aprila 2012 o drugem sklopu skupnih varnostnih ciljev za železniški sistem (UL L 115, 27.4.2012, str. 27).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe Sklepa z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Razpredelnice iz Priloge k Sklepu se dopolnijo z naslednjim:

V točki 1.1 se doda naslednje:

Država

NRV 1.1 (× 10–9) (*)

NRV 1.2 (× 10–9) (**)

Norveška (NO)

2,84

0,033

Tabeli v točki 1.2 se doda naslednje:

Država

NRV 2 (× 10–9) (*)

Norveška (NO)

2,82

Tabeli v točki 1.3 se doda naslednje:

Država

NRV 3,1 (× 10–9) (*)

NRV 3.2 (**)

Norveška (NO)

21,7

ni podatkov

Tabeli v točki 1.4 se doda naslednje:

Država

NRV 4 (× 10–9) (*)

Norveška (NO)

14,20

Tabeli v točki 1.5 se doda naslednje:

Država

NRV 5 (× 10–9) (*)

Norveška (NO)

91,8

Tabeli v točki 1.6 se doda naslednje:

Država

NRV 6 (× 10–9) (*)

Norveška (NO)

50,9

(b)

Ukrepi iz tega sklepa se ne uporabljajo za obstoječo železniško infrastrukturo v Lihtenštajnu.“

Člen 2

Besedilo Sklepa 2012/226/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 115, 27.4.2012, str. 27.

(2)  UL L 189, 22.7.2010, str. 19.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/27


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 21/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 689/2012 z dne 27. julija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 415/2007 o tehničnih specifikacijah za sisteme za sledenje in določanje položaja plovil iz člena 5 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/44/ES o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 49ab (Uredba Komisije (ES) št. 415/2007) Priloge XIII k Sporazumu EGP se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32012 R 0689: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 689/2012 z dne 27. julija 2012 (UL L 202, 28.7.2012, str. 5).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 689/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 202, 28.7.2012, str. 5.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/28


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 22/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/505/EU z dne 17. septembra 2012 o priznanju Egipta v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za usposabljanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 56jo (Izvedbeni sklep Komisije 2012/76/EU) Priloge XIII k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„56jp.

32012 D 0505: Izvedbeni sklep Komisije 2012/505/EU z dne 17. septembra 2012 o priznanju Egipta v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za usposabljanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom (UL L 252, 19.9.2012, str. 57).“

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa Komisije 2012/505/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 252, 19.9.2012, str. 57.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/29


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 23/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 859/2011 z dne 25. avgusta 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 185/2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva glede letalskega tovora in pošte (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 173/2012 z dne 29. februarja 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 185/2010 glede pojasnitve in poenostavitve nekaterih posebnih ukrepov za varnost letalstva (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 711/2012 z dne 3. avgusta 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 185/2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva glede metod, ki se uporabljajo za varnostni pregled oseb, razen potnikov, in njihovih osebnih predmetov (3), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Izvedbeni sklep Komisije 2011/5862/EU z dne 17. avgusta 2011 o spremembi Sklepa Komisije 2010/774/EU o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva v zvezi z zračnim tovorom in zračno pošto je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Izvedbeni sklep Komisije 2011/9407/EU z dne 21. decembra 2011 o spremembi Sklepa Komisije 2010/774/EU v zvezi z zračnim tovorom in zračno pošto je treba vključiti v Sporazum EGP.

(6)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/1228/EU z dne 29. februarja 2012 o spremembi Sklepa Komisije 2010/774/EU glede pojasnitve in poenostavitve nekaterih posebnih ukrepov za varnost letalstva je treba vključiti v Sporazum EGP.

(7)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/5672/EU z dne 10. avgusta 2012 o spremembi Sklepa Komisije 2010/774/EU o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva v zvezi z zračnim tovorom in zračno pošto je treba vključiti v Sporazum EGP.

(8)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/5880/EU z dne 23. avgusta 2012 o spremembi Sklepa Komisije 2010/774/EU o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva v zvezi z metodami, ki se uporabljajo za varnostni pregled oseb, razen potnikov, in njihovih osebnih predmetov, je treba vključiti v Sporazum EGP.

(9)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga XIII k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 66he (Uredba Komisije (EU) št. 185/2010) se dodajo naslednje alinee:

„—

32011 R 0859: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 859/2011 z dne 25. avgusta 2011 (UL L 220, 26.8.2011, str. 9),

32012 R 0173: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 173/2012 z dne 29. februarja 2012 (UL L 59, 1.3.2012, str. 1),

32012 R 0711: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 711/2012 z dne 3. avgusta 2012 (UL L 209, 4.8.2012, str. 1).“;

2.

v točki 66hf (Sklep Komisije C(2010) 774 final) se dodajo naslednje alinee:

„—

32011 D 5862: Izvedbeni sklep Komisije 2011/5862/EU z dne 17. avgusta 2011 o spremembi Sklepa Komisije 2010/774/EU o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva v zvezi z zračnim tovorom in zračno pošto,

32011 D 9407: Izvedbeni sklep Komisije 2011/9407/EU z dne 21. decembra 2011 o spremembi Sklepa Komisije 2010/774/EU v zvezi z zračnim tovorom in zračno pošto,

32012 D 1228: Izvedbeni sklep Komisije 2012/1228/EU z dne 29. februarja 2012 o spremembi Sklepa Komisije 2010/774/EU glede pojasnitve in poenostavitve nekaterih posebnih ukrepov za varnost letalstva,

32012 D 5672: Izvedbeni sklep Komisije 2012/5672/EU z dne 10. avgusta 2012 o spremembi Sklepa Komisije 2010/774/EU o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva v zvezi z zračnim tovorom in zračno pošto,

32012 D 5880: Izvedbeni sklep Komisije 2012/5880/EU z dne 23. avgusta 2012 o spremembi Sklepa Komisije 2010/774/EU o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva v zvezi z metodami, ki se uporabljajo za varnostni pregled oseb, razen potnikov, in njihovih osebnih predmetov.“

Člen 2

Besedila izvedbenih uredb (EU) št. 859/2011, (EU) št. 173/2012 in (EU) št. 711/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (4).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 220, 26.8.2011, str. 9.

(2)  UL L 59, 1.3.2012, str. 1.

(3)  UL L 209, 4.8.2012, str. 1.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/31


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 24/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije 2012/49/EU z dne 26. januarja 2012 o spremembi sklepov 2011/263/EU in 2011/264/EU zaradi upoštevanja razvoja dogodkov na področju klasifikacije encimov v skladu s Prilogo I k Direktivi Sveta 67/548/EGS in Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točkah 2e (Sklep Komisije 2011/264/EU) in 2h (Sklep Komisije 2011/263/EU) Priloge XX k Sporazumu EGP se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32012 D 0049: Sklep Komisije 2012/49/EU z dne 26. januarja 2012 (UL L 26, 28.1.2012, str. 36).“

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa Komisije 2012/49/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 201/2012 z dne 26. oktobra 2012 (3), če slednje nastopi pozneje.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 26, 28.1.2012, str. 36.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.

(3)  UL L 21, 24.1.2013, str. 51.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/32


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 26/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (ES) št. 1102/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in nekaterih spojin in zmesi živega srebra ter varnem skladiščenju kovinskega živega srebra (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1102/2008 se upošteva dejstvo, da trgovina s tretjimi državami ne sodi na področje uporabe Sporazuma EGP, zato se določbe uredbe o prepovedi izvoza živega srebra ne uporabljajo za države Efte. Ker pa določbe glede živega srebra kot odpadka zadevajo EGP, se od držav Efte pričakuje sodelovanje, da se zagotovi učinkovitost prepovedi izvoza.

(3)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 22 (Direktiva Sveta 96/59/ES) Priloge XX k Sporazumu EGS se vstavi naslednja točka:

„22a.

32008 R 1102: Uredba (ES) št. 1102/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in nekaterih spojin in zmesi živega srebra ter varnem skladiščenju kovinskega živega srebra (UL L 304, 14.11.2008, str. 75).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjima prilagoditvama:

(a)

člen 1 se glasi:

‚Izvoz kovinskega živega srebra (Hg, CAS RN 7439-97-6), cinabaritne rude, živosrebrovega (I) klorida (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1), živosrebrovega (II) oksida (HgO, CAS RN 21908-53-2) in zmesi kovinskega živega srebra z drugimi snovmi, tudi z zlitinami z živim srebrom, s koncentracijo živega srebra najmanj 95 % mase na maso, iz EU v države Efte in obratno ter med državami Efte se dovoli.

To ne posega v strožje prepovedi uvoza ali izvoza, ki obstajajo v posameznih državah Efte v času vključitve te uredbe v Sporazum EGP.

Države Efte sprejmejo učinkovite ukrepe za zagotovitev, da se živo srebro ter spojine in zmesi živega srebra, kakor je navedeno v prvem pododstavku, ne izvažajo iz EU v tretjo državo prek držav Efte. Enako velja za mešanje kovinskega živega srebra z drugimi snovmi izključno za izvoz kovinskega živega srebra iz EU v tretjo državo prek držav Efte. To pa ne velja za izvoz spojin iz prvega pododstavka v raziskovalne in razvojne ter medicinske ali analitske namene.‘;

(b)

člen 9 se ne uporablja za države Efte.“

Člen 2

Besedilo Uredbe (ES) št. 1102/2008 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 304, 14.11.2008, str. 75.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/33


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 27/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 135/2012 z dne 16. februarja 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov zaradi vključitve nekaterih neuvrščenih odpadkov v Prilogo IIIB k Uredbi (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 32c (Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XX k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 0135: Uredba Komisije (EU) št. 135/2012 z dne 16. februarja 2012 (UL L 46, 17.2.2012, str. 30).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 135/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 46, 17.2.2012, str. 30.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/34


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 28/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo Sveta 2011/97/EU z dne 5. decembra 2011 o spremembah Direktive 1999/31/ES v zvezi s posebnimi merili za skladiščenje kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek (1), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 32d (Direktiva Sveta 1999/31/ES) Priloge XX k Sporazumu EGS se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32011 L 0097: Direktiva Sveta 2011/97/EU z dne 5. decembra 2011 (UL L 328, 10.12.2011, str. 49).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2011/97/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 26/2013 z dne 1. februarja 2013 (3), če slednje nastopi pozneje.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 328, 10.12.2011, str. 49.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.

(3)  Glej stran 32 tega Uradnega lista.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/35


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 29/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge XXII (Pravo družb) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo 2012/6/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o spremembah Direktive Sveta 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, v zvezi z mikrosubjekti (1), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XXII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 4 (Četrta direktiva Sveta 78/660/EGS) Priloge XXII k Sporazumu EGS se doda naslednja alinea:

„—

32012 L 0006: Direktiva 2012/6/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 (UL L 81, 21.3.2012, str. 3).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2012/6/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 81, 21.3.2012, str. 3.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/36


OBVESTILO BRALCEM

Sklep Skupnega odbora EGP št. 25/2013 je bil umaknjen, preden je bil sprejet, in je zato ničen.