ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.040.slv

Uradni list

Evropske unije

L 40

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
9. februar 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 109/2013 z dne 29. januarja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 748/2009 o seznamu operaterjev zrakoplovov, ki so 1. januarja 2006 ali pozneje izvajali letalsko dejavnost s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z navedbo države članice upravljavke za vsakega operaterja zrakoplova ob upoštevanju razširitve sistema Unije za trgovanje s pravicami do emisije na države EGP-Efta ( 1 )

1

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

9.2.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 109/2013

z dne 29. januarja 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 748/2009 o seznamu operaterjev zrakoplovov, ki so 1. januarja 2006 ali pozneje izvajali letalsko dejavnost s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z navedbo države članice upravljavke za vsakega operaterja zrakoplova ob upoštevanju razširitve sistema Unije za trgovanje s pravicami do emisije na države EGP-Efta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1), zlasti člena 18a(3)(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Direktivo 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) je bila spremenjena Direktiva 2003/87/ES, da bi se v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji vključile letalske dejavnosti.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 748/2009 (3) določa seznam operaterjev zrakoplovov, ki so 1. januarja 2006 ali pozneje izvajali letalsko dejavnost v smislu Priloge I k Direktivi 2003/87/ES.

(3)

Namen seznama je zmanjšati upravno breme za operaterje zrakoplovov z navedbo države članice upravljavke posameznega operaterja zrakoplova.

(4)

Vključitev v sistem Unije za trgovanje s pravicami do emisije je odvisna od izvajanja letalske dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES in ne od vključenosti na seznam operaterjev zrakoplovov, ki ga je Komisija sestavila na podlagi člena 18a(3) navedene direktive.

(5)

Direktiva 2008/101/ES je bila vključena v Sporazum o evropskem gospodarskem prostoru s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 6/2011 z dne 1. aprila 2011 o spremembah Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP (4).

(6)

Razširitev letalskih določb sistema Unije za trgovanje s pravicami do emisije na države članice EGP-Efta in merila iz člena 18a(1) Direktive 2003/87/ES za določitev države članice upravljavke operaterja zrakoplova pomenijo, da bi določene operaterje zrakoplovov morale upravljati države članice EGP-Efta.

(7)

Uredbo (ES) št. 748/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 748/2009 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. januarja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  UL L 8, 13.1.2009, str. 3.

(3)  UL L 219, 22.8.2009, str. 1.

(4)  UL L 93, 7.4.2011, str. 35.


PRILOGA

Seznam operaterjev zrakoplovov, ki so 1. januarja 2006 ali pozneje izvajali letalsko dejavnost s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z navedbo države članice upravljavke za vsakega operaterja zrakoplova ob upoštevanju razširitve sistema Unije za trgovanje s pravicami do emisije na države EGP-Efta

BELGIJA

Identifikacijska št. CRCO

Ime operaterja

Država operaterja

123

Abelag Aviation

BELGIJA

7649

AIRBORNE EXPRESS

ZDRUŽENE DRŽAVE

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGERIJA

30020

AVIASTAR-TU CO.

RUSKA FEDERACIJA

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

RUSKA FEDERACIJA

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIJA

25996

CAIRO AVIATION

EGIPT

4369

CAL CARGO AIRLINES

IZRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

NIZOZEMSKA

f11336

CORPORATE WINGS LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32909

CRESAIR INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32432

EGYPTAIR CARGO

EGIPT

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

ZDRUŽENE DRŽAVE

13457

Flying Partners CVBA

BELGIJA

29427

Flying Service N.V.

BELGIJA

32486

FAYARD ENTERPRISES

ZDRUŽENE DRŽAVE

24578

GAFI GENERAL AVIAT

ŠVICA

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f12983

GREEN DIESEL LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KITAJSKA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

27232

Internet JET

NIZOZEMSKA

28582

INTER-WETALL

ŠVICA

9542

INTL PAPER CY

ZDRUŽENE DRŽAVE

27709

KALITTA AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE

28087

LAS VEGAS CHARTER

ZDRUŽENE DRŽAVE

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZILIJA

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGIJA

1084

MIL BELGIUM

BELGIJA

26688

NEWELL RUBBERMAID

ZDRUŽENE DRŽAVE

31207

N604FJ LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11462

N907WS AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10341

OfficeMax Inc

ZDRUŽENE DRŽAVE

31660

RIPPLEWOOD AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE

2344

SAUDIA

SAUDOVA ARABIJA

27769

SEA-AIR

BELGIJA

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPUR

29222

SILVERBACK CARGO

RUANDA

39079

SOLARIUS AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

35334

SONOCO PRODUCTS CO

ZDRUŽENE DRŽAVE

26784

SOUTHERN AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE

38995

STANLEY BLACK&DECKER

ZDRUŽENE DRŽAVE

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGIJA

27011

TNT AIRWAYS

BELGIJA

34920

TRIDENT AVIATION SVC

ZDRUŽENE DRŽAVE

30011

TUI AIRLINES - JAF

BELGIJA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

ZDRUŽENE DRŽAVE

13603

VF CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

36269

VF INTERNATIONAL

ŠVICA

37064

VIPER CLASSICS LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

20065

V L M

BELGIJA

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

37549

YILTAS GROUP

TURČIJA

a11534

Operater s številko na repu: VPBDV

ni znana

a11549

Operater s številko na repu: VQBHA

ni znana


BOLGARIJA

Identifikacijska št. CRCO

Ime operaterja

Država operaterja

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZAHSTAN

27698

AEROVISTA

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

33329

AERO POWER LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

23962

AIR BAN

BOLGARIJA

35743

AIR IBERIA LTD.

GRUZIJA

26520

AIR LIBYA 2

LIBIJA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BOLGARIJA

33225

AIR VICTORY

GRUZIJA

34357

AIR WEST GEORGIA

GRUZIJA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDANIJA

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMENIJA

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPINI

34563

ASIA AIRWAYS

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

24508

BALTIC AIRLINES UU

RUSKA FEDERACIJA

32131

BEIBARS CJSC

KAZAHSTAN

28445

BH AIR

BOLGARIJA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BOLGARIJA

29056

BULGARIA AIR

BOLGARIJA

25981

CARGO AIR LTD.

BOLGARIJA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZAHSTAN

36884

FLY ADJARA

GRUZIJA

36995

GR AVIA S.A.

GVINEJA

10165

HEMUS AIR

BOLGARIJA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RUSKA FEDERACIJA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRAN (ISLAMSKA REPUBLIKA)

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDANIJA

27345

KHORIV AVIA

UKRAJINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZAHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RUSKA FEDERACIJA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAJINA

38939

KRUNK AVIATION 2

UKRAJINA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

RUSKA FEDERACIJA

30622

PMT AIR

KAMBODŽA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAJINA

29085

RUBYSTAR

BELORUSIJA

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZAHSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZAHSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KAZAHSTAN

32347

TABAN AIR

IRAN (ISLAMSKA REPUBLIKA)

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

ZDRUŽENA REPUBLIKA TANZANIJA

37793

UKRSPECEXPORT

UKRAJINA

31648

VIP-AVIA

GRUZIJA

37987

YAK AIR

GRUZIJA

35082

ZAGROS AIRLINES

IRAN (ISLAMSKA REPUBLIKA)


ČEŠKA

Identifikacijska št. CRCO

Ime operaterja

Država operaterja

7824

ACL SLOVACKY

ČEŠKA

35387

ACS SA

ŠPANIJA

16895

AERO VODOCHODY

ČEŠKA

f11813

AERSALE INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ČEŠKA

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

ZDRUŽENE DRŽAVE

38060

AIR NAVIGATION LK

ČEŠKA

31433

ALANDIA AIR AB

FINSKA

30203

ATMA AIRLINES

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

34057

AVTN SPECIALTIES INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

35333

AXIS AVIATION GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ČEŠKA

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CIPER

859

CZECH AIRLINES

ČEŠKA

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

ČEŠKA

f10182

Executive Flight Services, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

33327

EARTH ONE LIMITED

ZDRUŽENO KRALJESTVO

38868

EURO JET FZCO

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

36242

GEORGIAN INTERNATION

GRUZIJA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBIJA

36746

HOLIDAY CZECH

ČEŠKA

35825

HYUNDAI MOTOR CO

REPUBLIKA KOREJA

32231

ILIN AIRCOMPANY

RUSKA FEDERACIJA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CIPER

27908

JOB AIR SRO

ČEŠKA

39009

JUMP-TANDEM

ČEŠKA

30825

LETS FLY SRO

ČEŠKA

38713

LITTLE AVIATION LTD

AVSTRALIJA

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

ZDRUŽENE DRŽAVE

3597

MIL CZECH REPUBLIC

ČEŠKA

30743

NORSE AIR CHARTER

JUŽNA AFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

ZDRUŽENE DRŽAVE

35361

OKAY HOLDING AS

ČEŠKA

24121

PETROPAVLOVSK AIR

RUSKA FEDERACIJA

38114

PRAGA AVIATION S.R.O

ČEŠKA

f10379

Red.Com

ZDRUŽENE DRŽAVE

36763

RETENTURA LTD.

CIPER

2276

ROCKWELL AUTOMATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

32157

SKYDIVE LK

ČEŠKA

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVAŠKA

27292

SKY GEORGIA

GRUZIJA

31351

SKY KG AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

37554

SOVEREIGN EXPRESS

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

13702

STEVENS EXPRESS

ZDRUŽENE DRŽAVE

f13143

TinBer LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

ČEŠKA

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAJINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

ZDRUŽENE DRŽAVE

38948

VIETJET AIR S.R.O.

VIETNAM

a12699

Operater s številko na repu: N150RN

ZDRUŽENE DRŽAVE


DANSKA

Identifikacijska št. CRCO

Ime operaterja

Država operaterja

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DANSKA

3456

AIR ALSIE

DANSKA

35623

AIR BISHKEK

RUSKA FEDERACIJA

22466

AIR GREENLAND

DANSKA

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DANSKA

36866

ALUMECO A/S

DANSKA

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANSKA

36122

AVIATION HOLDINGS

ZDRUŽENE DRŽAVE

35753

A/S MAERSK AVIATION

DANSKA

36842

BRASILIA JET CENTER

BRAZILIJA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE

781

CIMBER STIRLING

DANSKA

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANCIJA

f10500

Duchossois Industries, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

366

DANISH AIR TRANSPORT

DANSKA

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANSKA

35298

EAGLE HELICOPTER MTC

ŠVICA

25431

ELMAGAL AVIATION

SUDAN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANSKA

35478

FIRST GREENWICH

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f10218

GCTPA, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

37052

GENCHART B.V.

NIZOZEMSKA

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANSKA

32364

GLOBAL TRANSERVICE

ZDRUŽENE DRŽAVE

32595

GRAAKJAER A/S

DANSKA

36297

JET FLEET INTL

ZDRUŽENE DRŽAVE

32158

JET TIME A/S

DANSKA

34892

JJO INVEST APS

DANSKA

33518

KIRKBI INVEST

DANSKA

31243

KIRKBI TRADING

DANSKA

36538

KIRK AVIATION A/S

DANSKA

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOŠKA LJUDSKA DEMOKRATIČNA REPUBLIKA

38155

MOENS, G

NIZOZEMSKA

38120

MONGOLIAN AIRLINES

MONGOLIJA

12230

Nordic Aviation Capital A/S

DANSKA

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

ZDRUŽENE DRŽAVE

9914

NILAN A/S

DANSKA

38224

NUUK AIRCRAFT A APS

DANSKA

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDI

33803

PARTNERSELSKABET

DANSKA

23090

PHARMA NORD

DANSKA

35196

PRIMERA AIR SCAND

DANSKA

33624

QUAD/AIR LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

29123

RHEINLAND AIR SERV.

NEMČIJA

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

ROMUNIJA

37008

SCANDINAVIA EXECUTIV

DANSKA

9918

STAR AIR

DANSKA

36191

SUN WAY GEORGIA

GRUZIJA

4357

SUN-AIR of Scandinavia

DANSKA

21484

THOMAS COOK SCAND.

DANSKA

38112

VINCENT AVIATION LTD

NOVA ZELANDIJA

32655

VIP PARTNERFLY

DANSKA

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANSKA


NEMČIJA

Identifikacijska št. CRCO

Ime operaterja

Država operaterja

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

NEMČIJA

f10001

Academy of Art University

ZDRUŽENE DRŽAVE

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

NEMČIJA

156

Aeroflot - Russian Airlines

RUSKA FEDERACIJA

35126

Aerologic GmbH

NEMČIJA

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEHIKA

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

NEMČIJA

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

RUSKA FEDERACIJA

28844

Air Astana JSC

KAZAHSTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

NEMČIJA

33133

Air China Cargo Co., Ltd

KITAJSKA

786

Air China Limited

KITAJSKA

22317

Air-Service GmbH

NEMČIJA

8901

Archer Daniels Midland Company

ZDRUŽENE DRŽAVE

19480

Asiana Airlines

REPUBLIKA KOREJA

27868

Atlasjet Airlines

TURČIJA

20979

Atlas Air, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

26507

AAA AVIATION & AIRCR

NEMČIJA

34963

ACG AIR CARGO

NEMČIJA

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

NEMČIJA

33295

ADVANCED AV. LOGIST

NEMČIJA

150

AERODIENST

NEMČIJA

32334

AEROFLOT CARGO

RUSKA FEDERACIJA

38865

AERO BEE AIRLINES

KANADA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

NEMČIJA

31799

AGRATA AVIATION

ESTONIJA

27692

AHSEL HAVA

TURČIJA

32484

AIRCASTLE ADVISOR

ZDRUŽENE DRŽAVE

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

NEMČIJA

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIJA

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

ZDRUŽENE DRŽAVE

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

ŠVICA

37424

AIRCRAFT PARTNER

NEMČIJA

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

ČEŠKA

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LUKSEMBURG

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPINI

31390

AIRSEVEN GMBH

NEMČIJA

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDI

22484

AIR ALLIANCE GMBH

NEMČIJA

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGIPT

35195

AIR CHINA BUSINESS

KITAJSKA

36986

AIR FINKENWERDER

NEMČIJA

36989

AIR FUHLSBUETTEL

NEMČIJA

32268

AIR HAMBURG

NEMČIJA

22378

AIR KUBAN

RUSKA FEDERACIJA

23463

AIR MACAU CO. LTD.

MACAU

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIJA

29743

AIR NATIONAL CORP

NOVA ZELANDIJA

17595

AIR SERVICE BERLIN

NEMČIJA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

ZDRUŽENE DRŽAVE

36719

AIR 1 AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

33836

AJWA AVIATION

SAUDOVA ARABIJA

5165

ALPLA AIR CHARTER

AVSTRIJA

38135

ALSCO

ZDRUŽENE DRŽAVE

30361

AL HOKAIR

ŠVICA

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHRAJN

25435

AL-THANI

KATAR

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

IRSKA

32684

AMJET AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

31290

AOP AIR OPERATING

ŠVICA

34337

API HOLDING

NEMČIJA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

NEMČIJA

27073

ARTOC AIR

EGIPT

38398

ASG AVIATION

NEMČIJA

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZAHSTAN

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KAZAHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

KITAJSKA

32548

ASTRON AVIATION LTD

ŠVICA

f11211

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

NEMČIJA

30698

ATG SWISS FIRST

ŠVICA

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

NEMČIJA

29122

AURON LTD

BERMUDI

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNA IN HERCEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

ZDRUŽENE DRŽAVE

31551

AVIATION CAP GRP

ZDRUŽENO KRALJESTVO

35968

AVIATION INVESTMENT

NEMČIJA

35708

AVIATION JOLINA SEC

KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

38617

AZT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

NEMČIJA

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

NEMČIJA

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

23956

Blue Sky Airservice GmbH

NEMČIJA

29090

Blue Wings AG

NEMČIJA

29389

Bombardier PreOwned

ZDRUŽENE DRŽAVE

31614

Bombardier Transportation GmbH

NEMČIJA

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

NEMČIJA

32874

Business Jet Ltd

NOVA ZELANDIJA

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

ZDRUŽENE DRŽAVE

30586

BALL CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIJA

509

BASF SE

NEMČIJA

29137

BATAVIA AIR

INDONEZIJA

35233

BAVARIA INTERNATION

NEMČIJA

30306

BEDO BETEILIGUNGS

NEMČIJA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

NEMČIJA

38554

BERATEX GROUP LTD

RUSKA FEDERACIJA

11646

BERGER JULIUS

NIGERIJA

31886

BESTAIR TURKEY

TURČIJA

11312

BIZAIR FLUG GMBH

NEMČIJA

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

28042

BLUE SKY GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE

14658

BMW AG

NEMČIJA

38111

BOEKHOORN M&A

NIZOZEMSKA

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

ZDRUŽENE DRŽAVE

36062

BORAJET HAVACILIK

TURČIJA

37261

BOSTON POST LEASING

ZDRUŽENE DRŽAVE

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

ŠVICA

34852

BREMENFLY GMBH

NEMČIJA

680

BURDA REISEFLUG

NEMČIJA

35021

Chai Ltd.

BERMUDI

35418

Challenge Aero AG

UKRAJINA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

NEMČIJA

f10709

Colgan Air Services

ZDRUŽENE DRŽAVE

824

Condor Flugdienst GmbH

NEMČIJA

12495

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

HRVAŠKA

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

JUŽNA AFRIKA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

19823

CA „Air Moldova“ IS

REPUBLIKA MOLDAVIJA

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPINI

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

26782

CHINA UTD AIRLINE 2

KITAJSKA

35194

CHONGQING AIRLINES

KITAJSKA

28178

CIRRUS AVIATION

NEMČIJA

35527

CLASSIC SERVICES INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

36157

CLUB SAAB 340

ŠVICA

4782

COMFORT AIR

NEMČIJA

23741

COMMANDER MEXICANA

MEHIKA

33189

CONTINENT AIRLINE UU

RUSKA FEDERACIJA

25210

COOK AIRCRAFT

ZDRUŽENE DRŽAVE

31333

CORP JET SVCS

ZDRUŽENO KRALJESTVO

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLJSKA

4484

Delta Air Lines, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

8980

Delta Technical Services Ltd

NEMČIJA

1776

Deutsche Lufthansa AG

NEMČIJA

2044

Dr. August Oetker KG

NEMČIJA

32731

DANAHER CORPORATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

34179

DAO AVIATION

DANSKA

967

DAS DIRECT AIR

NEMČIJA

28800

DATELINE OVERSEAS

CIPER

30651

DAUAIR

NEMČIJA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

NEMČIJA

f10558

DCS Management Services

ZDRUŽENE DRŽAVE

26466

DC Aviation GmbH

NEMČIJA

30996

DEERE & COMPANY

ZDRUŽENE DRŽAVE

38547

DEKALB FARMERS MARK.

ZDRUŽENE DRŽAVE

37580

DERMAPHARM

NEMČIJA

f10774

DFZ, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10589

DH Flugcharter GmbH

NEMČIJA

25139

DIETZ AG

NEMČIJA

37808

DIETZ AVIATION GMBH

NEMČIJA

35389

DIEVB GMBH & CO.KG

NEMČIJA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

NEMČIJA

28473

DOGAN HAVACILIK

TURČIJA

27181

DONAVIA JSC

RUSKA FEDERACIJA

35451

DORNIER NO LIMITS

NEMČIJA

37798

DO-TEC GMBH

NEMČIJA

28795

DULCO HANDEL GMBH

NEMČIJA

968

DUSSMANN P

ZDRUŽENE DRŽAVE

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

30461

D2 AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

12213

Emil Capital Partners, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10180

Epps Air Service, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

36121

EAT LEIPZIG GMBH

NEMČIJA

34657

EEA GMBH

NEMČIJA

31615

EICHSFELDER AIR

NEMČIJA

35749

EON AVIATION

KITAJSKA

36507

ERSTE ASSET INVEST.

NEMČIJA

19629

ESCHMANN H D

NEMČIJA

17794

EUROCOPTER DEUTSCHL.

NEMČIJA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

NEMČIJA

34011

EURO AIR CHARTER

NEMČIJA

3639

EVERGREEN AIRLINES

ZDRUŽENE DRŽAVE

36357

EXECUJET AVIATION

JUŽNA AFRIKA

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

ZDRUŽENE DRŽAVE

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

ZDRUŽENE DRŽAVE

8272

Farnair Switzerland AG

ŠVICA

23244

Federal State Unitary Enterprise „State Transport Company „Russia“

RUSKA FEDERACIJA

14557

Firma Steiner-Film

NEMČIJA

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

NEMČIJA

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

NEMČIJA

4783

FAI RENT-A-JET

NEMČIJA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANCIJA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

ŠVICA

33077

FAS GMBH

NEMČIJA

35937

FINKCAS

NEMČIJA

22238

FLIGHT CALIBRATION

NEMČIJA

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALEZIJA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

NEMČIJA

38804

FLYING TECHNOLOGY

RUSKA FEDERACIJA

38912

FLY ALPHA GMBH

NEMČIJA

26843

FMG-FLUGSCHULE

NEMČIJA

1595

FRENZEL G

NEMČIJA

4232

FRONTIER AIRLINES

ZDRUŽENE DRŽAVE

38973

FUENFTE XR-GMBH

NEMČIJA

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

NEMČIJA

28944

Germanwings GmbH

NEMČIJA

34841

Gibbs International, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10232

Gruss & Company

ZDRUŽENE DRŽAVE

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

36504

GALAXIAS AVIATION

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

NEMČIJA

25027

GEKO TRADE

NEMČIJA

3349

GENERAL MOTORS

ZDRUŽENE DRŽAVE

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

NEMČIJA

38591

GERMANIA EXPRESS

NEMČIJA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

NEMČIJA

33821

GE CAPITAL B.V.

NIZOZEMSKA

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

ŠVICA

35803

GHASSAN AHMED AL

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDI

34848

GLOBAL A/C CONSULT

ZDRUŽENE DRŽAVE

38372

GLOBO AVIACAO

BRAZILIJA

23743

GOMEL AIRLINES

BELORUSIJA

22366

GOVERNMENT CROATIA

HRVAŠKA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

38832

GREENWAY JETS

ZDRUŽENE DRŽAVE

2395

GROB AIRCRAFT AG

NEMČIJA

32172

GULF JET

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

25111

G-92 KFT

MADŽARSKA

28618

Haworth Transport

ZDRUŽENE DRŽAVE

32953

HeidelbergCement AG

NEMČIJA

f11187

Herc Management Services LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

NEMČIJA

37030

HAMBURG AIRWAYS

NEMČIJA

26105

HANSGROHE SE

NEMČIJA

32580

HASLBERGER FINANZ.

NEMČIJA

37376

HATAY AIR MARMARA

TURČIJA

31519

HAWKER HUNTER AVTN

ZDRUŽENO KRALJESTVO

31103

HOMAC AVIATION AG

NEMČIJA

36597

HONG WEI CO LTD

TAJVAN

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

NEMČIJA

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

TURČIJA

24664

Intermap Technologies

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

ni znana

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

ZDRUŽENE DRŽAVE

35785

IFM Traviation GmbH

NEMČIJA

25785

ILYUSHIN AVIATION

RUSKA FEDERACIJA

37757

INFINUM ALTIDO INC.

RUSKA FEDERACIJA

37194

INTERGLOBE AVIATION

INDIJA

1528

IRANAIR

IRAN (ISLAMSKA REPUBLIKA)

37529

ISE INFORMATION SYS.

NEMČIJA

1562

Jat Airways

SRBIJA

21723

Joint Stock Company Ural airlines

RUSKA FEDERACIJA

35760

JEJU AIR

REPUBLIKA KOREJA

2200

JETAIR FLUG GMBH

NEMČIJA

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

ŠVICA

36889

JETSTAR PACIFIC

VIETNAM

38213

JETSTREAM AVTN (OE)

SAUDOVA ARABIJA

3328

JETS EXECUTIVOS

MEHIKA

11307

JET EXECUTIVE INT.

NEMČIJA

27505

JET GROUP LTD

IZRAEL

21462

JOHNSON CONTROLS

ZDRUŽENE DRŽAVE

28591

JOHNSON CTRLS

ŠVICA

36272

JORDAN INTNL

KITAJSKA

32107

JUNEYAO AIRLINES

KITAJSKA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

ČEŠKA

23758

Kimberly-Clark Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

25800

Knauf Astra Ltd.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

32568

Kompass GmbH & Co. KG

NEMČIJA

1610

KARMANN GMBH

NEMČIJA

31171

KAZAVIASPAS

KAZAHSTAN

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAJINA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

REPUBLIKA KOREJA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RUSKA FEDERACIJA

33182

KUGU HAVACILIK

TURČIJA

37720

K5-AVIATION GMBH

NEMČIJA

28399

Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR

NEMČIJA

15456

Luftfahrt-Bundesamt

NEMČIJA

3857

Lufthansa Cargo AG

NEMČIJA

27838

Lufthansa Technik AG

NEMČIJA

36476

LANARA LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

29352

LANGNER E

NEMČIJA

35538

LEAR 45-086 HOLD COR

ZDRUŽENE DRŽAVE

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

NEMČIJA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

NEMČIJA

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

NEMČIJA

28576

LIBRA TRAVEL

ŠVICA

f12832

LINCARE LEASING LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

1767

LTU LUFTTRANSPORT

NEMČIJA

34372

LUFTHANSA TECHN. AG

NEMČIJA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

NEMČIJA

26498

LUFT AVTN CHARTER

AVSTRALIJA

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

NEMČIJA

38512

Microstrategy Services Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

24270

Montenegro Airlines

ČRNA GORA

21072

MAHAN AIR

IRAN (ISLAMSKA REPUBLIKA)

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

12521

MARXER ANLAGEN

NEMČIJA

36372

MAT AIRWAYS

NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHRAJN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURČIJA

37597

MERIDIAN+

RUSKA FEDERACIJA

37975

MILLENNIUM AVIATION

AVSTRIJA

28438

MLW AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TURČIJA

3057

MOELLERS MASCHINEN

NEMČIJA

31944

MYN AVIATION

SAUDOVA ARABIJA

38209

MZ TRANSPORTATION

NEMČIJA

f13551

M-BJEP Ltd.

OTOK MAN

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

ZDRUŽENE DRŽAVE

35125

Nasser Ltd.

KAJMANSKI OTOKI

12218

Nike, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

26118

NASA AMES CENTER

ZDRUŽENE DRŽAVE

33963

NATIONAL LEGACY

KUVAJT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

NEMČIJA

34805

NAYAK INTERNATIONAL

NEMČIJA

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

NEMČIJA

15551

NEW YORKER GROUP

NEMČIJA

24661

NORTH AMERICAN JET

ZDRUŽENE DRŽAVE

29267

NOVELLUS SYSTEMS

ZDRUŽENE DRŽAVE

31791

NOVESPACE

FRANCIJA

f10785

N16FX Trust

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12724

N250RG LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

25059

Omni Air International

ZDRUŽENE DRŽAVE

2073

Ostfriesische Lufttransport GmbH

NEMČIJA

567

OBO JET-CHARTER GMBH

NEMČIJA

33138

OCA INTERNATIONAL

NEMČIJA

2061

OMNIPOL

ČEŠKA

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

NIZOZEMSKA

8236

OWENS-CORNING

ZDRUŽENE DRŽAVE

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

NEMČIJA

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTAN

29731

Parc Aviation

IRSKA

775

Pentastar Aviation, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

852

PARAGON RANCH

ZDRUŽENE DRŽAVE

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

ŠVICA

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TURČIJA

19475

PETERS GMBH

NEMČIJA

37609

PETROPAVLOVSK MC

RUSKA FEDERACIJA

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

ZDRUŽENE DRŽAVE

5225

PHOENIX AIR GMBH

NEMČIJA

3085

PICTON II LTD

BERMUDI

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDI

36251

POLLARD ACFT SALES

ZDRUŽENE DRŽAVE

37040

PREISS-DAIMLER

NEMČIJA

28157

PRESIDENTIAL AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

NEMČIJA

34553

PRIVATE JET HOLD.

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

12196

PRIVATE WINGS

NEMČIJA

3343

P&P PROMOTION

NEMČIJA

19750

QUICK AIR JET CHARTR

NEMČIJA

f11900

Rentair UK Ltd

ZDRUŽENO KRALJESTVO

27446

Rhema Bible Church

ZDRUŽENE DRŽAVE

606

Robert Bosch GmbH

NEMČIJA

37057

RADIC AVIATION

SAUDOVA ARABIJA

30124

RAE - REGIONAL AIR

NEMČIJA

32083

RAY ENTERPRISES

ZDRUŽENE DRŽAVE

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

NEMČIJA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURČIJA

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

NEMČIJA

32723

RSG RENTAL SERVICES

NEMČIJA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

NEMČIJA

37464

RUAG SWITZERLAND

ŠVICA

36233

RUIZ, L

NEMČIJA

38246

RUSAERO

RUSKA FEDERACIJA

9200

RYAN INTL AIRLINES

ZDRUŽENE DRŽAVE

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12122

Safeway, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

REPUBLIKA KOREJA

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEHIKA

21734

Siberia Airlines

RUSKA FEDERACIJA

9354

SkyWork Airlines AG

ŠVICA

f12005

Spiral, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

29841

Spirit of Spices GmbH

NEMČIJA

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TURČIJA

28362

Sun D’or International Airlines LTD

IZRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

NEMČIJA

f10788

SAP America Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

18991

SAP AG

NEMČIJA

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

NEMČIJA

5031

SCHWARZMUELLER

AVSTRIJA

30971

SEARAY BD100

JUŽNA AFRIKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31846

SG FINANS A/S NORGE

ŠVEDSKA

27571

SHANGHAI AIRLINES

KITAJSKA

29540

SHENZHEN AIRLINES

KITAJSKA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TURČIJA

1034

SIRTE OIL

LIBIJA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEHIKA

32179

SKIPPERS AVIATION

AVSTRALIJA

34392

SKYBUS

KAZAHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

ZDRUŽENE DRŽAVE

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

2477

SKY JET

ŠVICA

37940

SKY SWALLOWS LTD.

RUSKA FEDERACIJA

25050

SMATSA DOO

SRBIJA

32544

SMS Aviation GmbH

NEMČIJA

31870

SM AVIATION

NEMČIJA

33747

SOMON AIR

TADŽIKISTAN

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

36224

SPECTRA ENERGY

ZDRUŽENE DRŽAVE

26725

SPIRIT AIRLINES 2

ZDRUŽENE DRŽAVE

36094

SSP AVIATION

INDIJA

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

CIPER

29368

STAR AVIATION LTD.

BERMUDI

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

UKRAJINA

32361

STRONG AVIATION

KUVAJT

30086

SUMMIT AIR CHARTERS

KANADA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

NEMČIJA

36720

SWISS AV CONSULTANTS

ŠVICA

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ŠVICA

2681

Thai Airways International Public Company Limited

TAJSKA

f10445

Thomas H. Lee Partners

ZDRUŽENE DRŽAVE

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

NEMČIJA

31353

Tidnish Holdings Limited

KANADA

2758

Turkish Airlines THY

TURČIJA

8360

TACA

SALVADOR

38118

TARONA LTD

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

35978

TATHRA INTERNATIONAL

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

32576

TB INVEST GROUP

ČEŠKA

31566

TEAM AVIATION

NEMČIJA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

AVSTRIJA

36210

TESLA AIR

ŠVICA

35936

TIGER HERCULES CORP

TAJVAN

21908

TOKOPH D P

JUŽNA AFRIKA

37070

TREVO AVIATION LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

1389

TUIfly GmbH

NEMČIJA

33495

TURBOJET KFT

MADŽARSKA

33979

TURKUAZ AIRLINES

TURČIJA

36760

T’WAY AIR CO LTD

REPUBLIKA KOREJA

32741

Ulla Popken GmbH

NEMČIJA

8960

United Parcel Service Co

ZDRUŽENE DRŽAVE

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAJINA

24948

UKSATSE

UKRAJINA

f10464

USAA

ZDRUŽENE DRŽAVE

29839

USA 3000 AIRLINES

ZDRUŽENE DRŽAVE

4692

US Airways, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

26886

UTair Aviation, jsc

RUSKA FEDERACIJA

31669

Vacuna Jets Limited

BERMUDI

f10791

Vecellio Management Service

ZDRUŽENE DRŽAVE

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

NEMČIJA

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

RUSKA FEDERACIJA

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZILIJA

37759

VENTURE AVTN GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE

5198

VHM SCHUL & CHARTER

NEMČIJA

31758

VIVAT TRUST LTD.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

31815

VOLARIS

MEHIKA

2840

VOLKSWAGEN AG

NEMČIJA

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRAZILIJA

30605

Wheels Aviation Ltd.

NEMČIJA

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

NEMČIJA

27514

Wirtgen BgmbH

NEMČIJA

36235

WATERLOO AVIATION

KANADA

12066

WDL AVIATION

NEMČIJA

24113

WEBER MANAGEMENT

NEMČIJA

1323

WEKA Flugdienst GmbH

NEMČIJA

34391

WHS CONSULTING AG

ŠVICA

10834

WIKING HELIKOPTER

NEMČIJA

33317

WINAIR AUSTRIA

AVSTRIJA

34169

WIZZAIR UKRAINE LLC

UKRAJINA

36967

WOELBERN FLIGHT 01

NEMČIJA

37044

WOELBERN FLIGHT 02

NEMČIJA

2930

WORLD AIRWAYS

ZDRUŽENE DRŽAVE

31769

XL Airways Germany GmbH

NEMČIJA

32403

XRS Holdings, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

36920

XR-GMBH

NEMČIJA

5960

Zeman FTL

NEMČIJA

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRAZILIJA

31485

328 SUPPORT SERVICES

NEMČIJA

a11495

Operater s številko na repu: N450T

ni znana

a11501

Operater s številko na repu: N62914

ni znana

a11751

Operater s številko na repu: N77080

ni znana

a11508

Operater s številko na repu: N880GC

ni znana

a11510

Operater s številko na repu: N903G

ni znana

a12912

Operater s številko na repu: VPCBK

KAJMANSKI OTOKI

a11558

Operater s številko na repu: XAFRD

ni znana


ESTONIJA

Identifikacijska št. CRCO

Ime operaterja

Država operaterja

34613

ABELIA TRADING LTD

CIPER

22213

ENIMEX

ESTONIJA

18219

ESTONIAN AIR

ESTONIJA

38113

FL TECHNICS AB

LITVA

22574

MIL JAPAN

JAPONSKA

10937

MIL RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

1117

MIL SWITZERLAND

ŠVICA

36227

POLICE & BOARD EE

ESTONIJA

35109

SMALL PLANET (EE)

ESTONIJA

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ESTONIJA

30036

ULS Airlines Cargo

TURČIJA

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABVE


GRČIJA

Identifikacijska št. CRCO

Ime operaterja

Država operaterja

20514

Aegean Airlines

GRČIJA

f12684

Avenge Inc

ZDRUŽENE DRŽAVE

37967

AEOLIAN AIRLINES

GRČIJA

35662

AEROJET SERVICES

ZDRUŽENE DRŽAVE

31367

AEROLAND

GRČIJA

23232

AEROSVIT

UKRAJINA

24601

AERO-KAMOV

RUSKA FEDERACIJA

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENIJA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAJINA

29972

AIR LINK UKRAINE

UKRAJINA

37802

AIR TRAFFIC LTD

KENIJA

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENIJA

37966

ASPAMIA LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

34238

ASTRA AIRLINES

GRČIJA

38330

AVIATION SCIENCES CO

SAUDOVA ARABIJA

26678

BARRICK GOLD EXPLOR.

KANADA

28245

BELAIR AIRLINES LTD

ŠVICA

34069

BELRESCUEAVIA

BELORUSIJA

20501

BLUEBIRD AVIATION

KENIJA

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GRČIJA

38646

BUSINESS AVTN ASIA

KITAJSKA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

KITAJSKA

35729

CASSEL INVEST LTD

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

31895

CENTAVIA

SRBIJA

31412

COMERAVIA

BOLIVARSKA REPUBLIKA VENEZUELA

36915

COMLUX EXCLUSIVE

ŠVICA

36113

CONQUISTADOR HELO

ZDRUŽENE DRŽAVE

19644

COSTAIR LTD

GRČIJA

29987

CRIMEA UNIVERSAL

UKRAJINA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

36466

DESINENCE LTD

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

25895

DONBASSAERO

UKRAJINA

32795

DOVE AIR INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11403

DRAGON LEASING CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

35299

ELITE AIRLINES

GRČIJA

37223

ENGALY LTD

IRSKA

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ITALIJA

35101

EURO AVIATION

GRČIJA

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AVSTRALIJA

35228

FIRST AIRWAYS

GRČIJA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AVSTRALIJA

31507

FLYING RESEARCH UU

RUSKA FEDERACIJA

9532

FL AVIATION NEW JERS

ZDRUŽENE DRŽAVE

31722

GAINJET AVIATION

GRČIJA

31313

GHADAMES AIR TRANSP

LIBIJA

31659

GHALAYINI I

EGIPT

33178

GLOBAL AVTN

JUŽNA AFRIKA

29050

GOLIAF AIR

SAO TOME IN PRINCIPE

38025

GRYPHON AIRLINES

KUVAJT

f10233

GS 150-217 LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11417

GS200 INC TRUSTEE

ZDRUŽENE DRŽAVE

24651

GULF HELICOPTERS CO

KATAR

f12006

Hanwha Chemical Corporation

REPUBLIKA KOREJA

23443

HCAA

GRČIJA

34731

HELICOPTERS (NZ)

NOVA ZELANDIJA

32243

HELLENIC IMPERIAL

GRČIJA

25221

HELOG AG

ŠVICA

36373

HERITAGE ACFT LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

36043

HERITAGE AVTN DEV.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPINI

38792

INTER ILES AIR

MADAGASKAR, KOMORI, REUNION

26787

INTRACOM

GRČIJA

31881

INTRALOT

ZDRUŽENE DRŽAVE

36434

ISLANDSITE INVEST.

JUŽNA AFRIKA

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDOVA ARABIJA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZAHSTAN

33768

JP AIR OU

ESTONIJA

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIJA

33560

Kenrick Ltd.

IZRAEL

30724

KAIZEN AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRČIJA

29979

LAO AIRLINES

LAOŠKA LJUDSKA DEMOKRATIČNA REPUBLIKA

29995

LEXATA

GRČIJA

32949

LIFE LINE AVIAT. (2)

GRČIJA

35265

LINAIR LTD.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GRČIJA

32732

MCKINLEY CAPITAL

ZDRUŽENE DRŽAVE

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONEZIJA

1099

MIL GREECE

GRČIJA

21948

MINAIR

SREDNJEAFRIŠKA REPUBLIKA

29509

MINISTRY EXTREME UK

UKRAJINA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRAZILIJA

36432

NEW Tempus JETS INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

34624

OLYMPIC AIR

GRČIJA

2055

OLYMPIC AIRLINES

GRČIJA

24067

ORASCOM

EGIPT

21711

ORENBURG AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

22404

OXY USA

ZDRUŽENE DRŽAVE

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

AVSTRALIJA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

ZASEDENO PALESTINSKO OZEMLJE

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRČIJA

38843

PAN HAVACILIK VE TIC

TURČIJA

27002

PARADISE AVTN

GRČIJA

34445

PEBUNY LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

27649

PECOTOX AIR

REPUBLIKA MOLDAVIJA

28119

POLISH MORSKI

POLJSKA

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TURČIJA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDANIJA

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

ZAMBIJA

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIJA

37437

RAM AIR SERVICES LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDOVA ARABIJA

27798

RELIANCE COM.DEA.LTD

INDIJA

35603

ROSTVERTOL-AVIA

RUSKA FEDERACIJA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

37342

SAFARI LINK

KENIJA

33531

SEMEYAVIA JSC

KAZAHSTAN, KIRGIZISTAN

36327

SEVEN X AVIATION

ČRNA GORA

32636

SHORT STOP JET CHARTER

AVSTRALIJA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

ZDRUŽENE DRŽAVE

29176

SINCOM AVIA

UKRAJINA

32837

SKOL AIRLINE

RUSKA FEDERACIJA

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRČIJA

31806

SKY WINGS AIRLINES

GRČIJA

22361

SOUTHERN ACFT CONSUL

ZDRUŽENO KRALJESTVO

29441

SWIFTAIR HELLAS

GRČIJA

24773

SWIFT FLITE AVIATION

JUŽNA AFRIKA

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDI

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

TURČIJA

35475

TAIMYR AIRLINE JSC

RUSKA FEDERACIJA

31056

TAMIR AIRWAYS

IZRAEL

31819

TRANS AVIATION

KUVAJT

28601

TRAVCO AIR

EGIPT

9459

UNIVERSAL AIR LINK

ZDRUŽENE DRŽAVE

38722

VAXUCO

VIETNAM

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRČIJA

35002

VERTIR

ARMENIJA

37519

WCC AVIATION INC

FILIPINI

35700

WEM LINES SA

GRČIJA

25058

WORLD HEALING CENTER

ZDRUŽENE DRŽAVE

35842

WORLD HEALING CENT 2

ZDRUŽENE DRŽAVE

24805

YAMAL

RUSKA FEDERACIJA

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDOVA ARABIJA

29325

ZEN AIR LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

35716

ZR AVIATION

LIBANON

a11496

Operater s številko na repu: N517AF

ni znana

a11522

Operater s številko na repu: PPBIR

ni znana

a12908

Operater s številko na repu: VHWXC

AVSTRALIJA


ŠPANIJA

Identifikacijska št. CRCO

Ime operaterja

Država operaterja

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEHIKA

29159

Airmax, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10006

Air Products & Chemicals Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10612

Al Tameer Co. Ltd.

SAUDOVA ARABIJA

f10332

Astra 136 LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11141

Averuca, C.A.

BOLIVARSKA REPUBLIKA VENEZUELA

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIJA

36647

AEROGAL

EKVADOR

29663

AEROLANE

EKVADOR

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTINA

26248

AEROLINEAS SOL

MEHIKA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEHIKA

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

ČILE

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

38967

AEROMASTER TAXI

BRAZILIJA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ŠPANIJA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEHIKA

4648

AERO ANGELES

MEHIKA

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

36793

AIRLEASE CORPORATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

34981

AIRLIFT USA LLP

ZDRUŽENE DRŽAVE

38204

AIRLINE COMLUX KZ

KAZAHSTAN, KIRGIZISTAN

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

JUŽNA AFRIKA

29323

AIR AMDER

MAVRETANIJA

38846

AIR CLASS LINEAS

URUGVAJ

24500

AIR COMET S.A.

ŠPANIJA

9345

AIR EUROPA

ŠPANIJA

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LUKSEMBURG

22380

AIR NOSTRUM

ŠPANIJA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ŠPANIJA

36637

ALBA STAR S.A.

ŠPANIJA

32075

ALPEMA & TOURISM

ŠPANIJA

35203

AL JABER AVIATION

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

29581

AMB GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE

26217

AMERICAN FLYERS S.L.

ŠPANIJA

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTINA

31409

AMERICAN KING AIR FE

ZDRUŽENE DRŽAVE

34891

ANDALUS LINEAS AER.

ŠPANIJA

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

ŠPANIJA

26796

ANSETT WORLDWIDE

AVSTRALIJA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GANA

21575

ARABASCO AVIATION

SAUDOVA ARABIJA

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIJA

f12734

ASPEN TRADING CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGERIJA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

ZDRUŽENE DRŽAVE

36022

ATLAS EXECUTIVE AIR

ŠPANIJA

9456

AUDELI

ŠPANIJA

35532

AVEX AIR TRAINING

JUŽNA AFRIKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEHIKA

460

AVIANCA

KOLUMBIJA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ŠPANIJA

33149

AVPRO INC (2)

ZDRUŽENE DRŽAVE

32450

AWAIR

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f10074

Bank of America, NA

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12160

Bank of Utah

ZDRUŽENE DRŽAVE

38518

Benipaula Inc

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12165

Bradleyville, Ltd

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

ZDRUŽENE DRŽAVE

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEHIKA

32565

BELLON AVIATION LTD.

ŠVICA

2621

BINTER CANARIAS SA

ŠPANIJA

32392

BIONIC AVIATION CC

JUŽNA AFRIKA

35545

BRASIL WARRANT

BRAZILIJA

19815

BRISTOW HELI

NIGERIJA

f11870

Caleton Holdings

KAJMANSKI OTOKI

32564

Carabo Capital

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12156

CareFusion Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTINA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRAZILIJA

f10710

Contessa Premium Foods

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12168

Corimon CA

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10551

Covington Aviation

ZDRUŽENE DRŽAVE

27598

CABO VERDE EXPRESS

ZELENORTSKI OTOKI

33475

CALIMA AVIACION SL

ŠPANIJA

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

ŠPANIJA

35186

CAPITEQ

AVSTRALIJA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKO

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGERIJA

29796

CETO MARKETING S.A.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f10567

CITGO Petroleum Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

ZDRUŽENE DRŽAVE

36279

CLEARSKIES

AVSTRALIJA

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANCIJA

37198

CONF. BRASILEIRA

BRAZILIJA

36755

CONSORCIO CJPP

BRAZILIJA

31644

CONVIASA

BOLIVARSKA REPUBLIKA VENEZUELA

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIJA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ŠPANIJA

35909

COVINGTON AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

36833

COYABA LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

37293

CPC SA

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

ZDRUŽENE DRŽAVE

31491

CSIM AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE

31613

C.S.P.SOCIETE

MAVRETANIJA

f10136

Dayco Properties Ltd

ZDRUŽENE DRŽAVE

26776

DEAN FOODS

ZDRUŽENE DRŽAVE

37252

DELAWARE GG INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAVRETANIJA

35756

DNEST AVIATION

MALEZIJA

3464

DODSON AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

33251

DORNIER NIGERIA

NIGERIJA

f10915

Electric Boat Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

736

EADS CASA

ŠPANIJA

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

8808

EASTMAN KODAK

ZDRUŽENE DRŽAVE

35658

EAST COAST JETS INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31715

ECUATO GUINEANA (2)

EKVATORIALNA GVINEJA

6101

EDELWEISS SUISSE

ŠVICA

37813

EDIFICA 2000

ŠPANIJA

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

35209

EHEIM VERWALTUNGS

NEMČIJA

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRAZILIJA

35607

ELYSIAN AIRLINES

GVINEJA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f13610

EMSI Aviation

ZDRUŽENE DRŽAVE

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZILIJA

24823

EUROCONTINENTAL

ŠPANIJA

38965

EUROCOPTER ESPANA SA

ŠPANIJA

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRANCIJA

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

ZDRUŽENE DRŽAVE

38423

EXECUFLIGHT INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ŠPANIJA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

ZDRUŽENE DRŽAVE

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIJA

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

35238

FAIRMONT AVTN COMP

ŠVICA

f12978

FATHER & SON AIR LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

18767

FIRST INTL AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE

35848

FLANA

JUŽNA AFRIKA

22596

FLIGHTLINE SL

ŠPANIJA

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

ZDRUŽENE DRŽAVE

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ŠPANIJA

31970

FLYING FALCON

ZDRUŽENE DRŽAVE

26564

FL AVIATION FLORIDA

ZDRUŽENE DRŽAVE

24821

FORMACION AEROFAN SL

ŠPANIJA

32961

FRAPMAG LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPONSKA

35955

FULUCA INVESTMENTS

JUŽNA AFRIKA

f10221

Ginnaire Rental Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10226

Glass Aviation, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

4402

GESTAIR

ŠPANIJA

f10220

GG Aircraft LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

ZDRUŽENE DRŽAVE

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

NEMČIJA

30962

GOF AIR SA DE CV

MEHIKA

28810

GOLDNER D

ZDRUŽENE DRŽAVE

28586

GO AHEAD INTERNATION

BERMUDI

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KITAJSKA

39058

GRASS GREEN II LLC

ŠVICA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

ZELENORTSKI OTOKI

27295

HAGEL W

AVSTRIJA

32525

HARPO INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

ZDRUŽENE DRŽAVE

38138

HEBEI AIRLINES LTD

KITAJSKA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

ŠPANIJA

28448

HELVETIC AIRWAYS

ŠVICA

31991

HENNIG.

JUŽNA AFRIKA

34338

HISPANIA FLYJET

ŠPANIJA

f11786

HI FLITE INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ŠPANIJA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

31093

HONG KONG EXPRESS

HONGKONG

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIJA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIJA

f11875

H&S Air, LLC.

ZDRUŽENE DRŽAVE

1475

IBERIA

ŠPANIJA

38329

IBERIA EXPRESS

ŠPANIJA

25406

IBERWORLD S.A.U.

ŠPANIJA

25843

ICE BIRD

ŠVICA

10117

ILFC

ZDRUŽENE DRŽAVE

27097

INAER AV.ANFIBIOS

ŠPANIJA

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

ŠPANIJA

4470

INDUSTRIAS TITAN

ŠPANIJA

35945

INSEL AIR

ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

ŠPANIJA

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32557

INTL CONCERTS

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

31816

INTL PRIVATE JET

ŠVICA

33401

INTL TRADE HOLDING

KUVAJT

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIJA

29121

ISLAS AIRWAYS

ŠPANIJA

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRAZILIJA

35962

I FLY LTD

RUSKA FEDERACIJA

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTINA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

31247

JAIR

JUŽNA AFRIKA

38971

JAZZYA INVESTMENTS

ŠPANIJA

38805

JCG AIR

MEHIKA

f11143

JEM Investments LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

36363

JEM INVESTMENTS

ZDRUŽENE DRŽAVE

28372

J.W. Childs Associates

ZDRUŽENE DRŽAVE

34608

KAMA AVIATION

RUSKA FEDERACIJA

22691

KAVMINVODYAVIA

RUSKA FEDERACIJA

34463

KAZ AIR JET

KAZAHSTAN

32291

KELLY CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIJA

22866

KOGALYMAVIA

RUSKA FEDERACIJA

34665

KUNPENG AIRLINES

KITAJSKA

32826

Lewis Aeronautical

ZDRUŽENE DRŽAVE

32518

LAI

BOLIVARSKA REPUBLIKA VENEZUELA

1689

LAN AIRLINES SA

ČILE

32926

LAN PERU SA

PERU

30440

LARK AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

ZDRUŽENE DRŽAVE

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDI

36906

LETS FLY SL

ŠPANIJA

f10606

LHF Holdings Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

35540

LIBYAN CAA

LIBIJA

37675

LIDER AVIACAO

BRAZILIJA

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZILIJA

34815

LIFT IRELAND LEASING

IRSKA

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZILIJA

34783

LLC Nord Wind

RUSKA FEDERACIJA

32253

LTH JET LEASING

BRAZILIJA

38302

LUFTHANSA TECHNIK

NEMČIJA

f13442

Michigan Aviation LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

JUŽNA AFRIKA

26957

MENAJIAN

ZDRUŽENE DRŽAVE

38791

MENORCA LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

38507

MERAJ AIR

IRAN (ISLAMSKA REPUBLIKA)

14322

MEXICANA

MEHIKA

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

ZDRUŽENE DRŽAVE

1095

MIL SPAIN

ŠPANIJA

38536

MINOAN AIR S.A.

GRČIJA

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGERIJA

10262

MONARCH GEN AVIATION

ŠVICA

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

ŠPANIJA

f11397

M G A 546 LEASING CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

35759

NAL ASSET Management Ltd

ZDRUŽENO KRALJESTVO

32502

NASAIR

SAUDOVA ARABIJA

604

NAYSA

ŠPANIJA

37438

NEO TAXI AEREO LTDA

BRAZILIJA

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZILIJA

f10331

NII Holdings Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

31834

NITA JET

ZDRUŽENE DRŽAVE

39070

NNP HOLDING S/A

BRAZILIJA

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRAZILIJA

1997

NOMADS

ZDRUŽENE DRŽAVE

30519

NORDJET AIRLINES SL

ŠPANIJA

18907

NORMAN AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

32556

NYGREN U

ŠVEDSKA

f10321

N T Air, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11388

N450JE LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32396

OBODEN IBRU

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRAZILIJA

24549

ODYSSEY AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE

33704

ORIONAIR S.L.

ŠPANIJA

23017

Perm Airlines

RUSKA FEDERACIJA

33299

PALM AVIATION

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

37672

PASSARO AZUL TAXI AE

BRAZILIJA

35266

PCS Aviation Services, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11164

PDVSA Petroleo S.A.

BOLIVARSKA REPUBLIKA VENEZUELA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

ZDRUŽENE DRŽAVE

35295

PHOENICIA AVIATION

LIBANON

31257

PICK N PAY (2)

JUŽNA AFRIKA

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

ŠPANIJA

35542

PORTSIDE INTL LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

ZDRUŽENE DRŽAVE

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ŠPANIJA

32852

PRIYAN FOUNDATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

37381

PROMERCA INTNL S.L

ŠPANIJA

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ŠPANIJA

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

ŠPANIJA

29804

PUNTO-FA

ŠPANIJA

27231

QUANTUM AIR

ŠPANIJA

34864

Q JETS AVIATION

KANADA

33067

RAINBOW AIR

BOLIVARSKA REPUBLIKA VENEZUELA

35747

RAMSAY AIRCHARTER

ZDRUŽENE DRŽAVE

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f11770

REAL WORLD TOURS INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

26960

RED WINGS CJSC

RUSKA FEDERACIJA

32100

RING AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE

35605

RPK CAPITAL LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

34812

RPK CAPITAL MNGT

ZDRUŽENE DRŽAVE

33521

RYJET

ŠPANIJA

37862

Starwood Management LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

38250

SAETA SL

ŠPANIJA

36517

SAICUS AIR S.L.

ŠPANIJA

25502

SAL EXPRESS

SAO TOME IN PRINCIPE

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZILIJA

29057

SANTA BARBARA (2)

BOLIVARSKA REPUBLIKA VENEZUELA

37768

SAPETRO AVIATION LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

37164

SASEMAR

ŠPANIJA

29825

SAS INSTITUTE

ZDRUŽENE DRŽAVE

32195

SATA VENEZUELA

BOLIVARSKA REPUBLIKA VENEZUELA

37785

SDE SA

BELGIJA

36925

SEA SA

ARGENTINA

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

GABON

30170

SERAIR TRANSWORLD

ŠPANIJA

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRAZILIJA

30674

SEV AEREO POLICIA

ŠPANIJA

36232

SIENNA CORP SERVICES

ŠVICA

34785

SIERRA NEVADA CORP.

ZDRUŽENE DRŽAVE

35494

SKYPLAN FZC

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

35092

SKYWAY LTD.

GRUZIJA

33719

SKY AIR WORLD

AVSTRALIJA

32416

SKY HELICOPTEROS SA

ŠPANIJA

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIJA

19182

SOTAN

BRAZILIJA

36602

SOUTH AVIATION INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPINI

4298

SPANAIR S A

ŠPANIJA

28727

SPENAERO

ZDRUŽENE DRŽAVE

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDI

1485

STOCKWOOD V

ZDRUŽENE DRŽAVE

30064

STREAMLINE RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

34009

SUNRIDER CORPORATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ŠPANIJA

11309

SWIFTAIR ESPANA

ŠPANIJA

2638

SWISS AIR AMBULANCE

ŠVICA

23071

S ARGENTINA

ARGENTINA

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMUDI

f11131

Transportes Aereos Tauro, S.A. de C.V.

MEHIKA

31288

TAG AVTN ESPANA

ŠPANIJA

34933

TAILWIND AIRLINES

TURČIJA

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

BRAZILIJA

22992

TATARSTAN AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

31963

TAXI FLY GROUP SA

ŠPANIJA

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

37642

TERMO NORTE ENERGIA

BRAZILIJA

35745

TIANJIN AIRLINES

KITAJSKA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

ZDRUŽENE DRŽAVE

34198

TITAN AVAITION

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

ŠPANIJA

35159

TRAMAS TEXTILES SA

BOLIVARSKA REPUBLIKA VENEZUELA

15453

TRANSAERO AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRAZILIJA

34330

TRANSPAIS AEREO

MEHIKA

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

ZDRUŽENE DRŽAVE

28247

TRANS AER BOLIVIANA

BOLIVIJA, VEČNACIONALNA DRŽAVA

38544

TRIM AIR CHARTER

ZDRUŽENE DRŽAVE

36812

TRINIDAIR UK LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

ZDRUŽENE DRŽAVE

24765

UNICASA IND. MOVEIS

BRAZILIJA

38903

UNIQUE JET AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

36046

USN AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

37185

UTD BANK OF AFRICA

NIGERIJA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

ŠVICA

35913

VESEY AIR LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

29086

VIM AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

35330

VIRCOP JETS S.L.

ŠPANIJA

27339

VIRGIN BLUE

AVSTRALIJA

38266

VOLOTEA S.L.

ŠPANIJA

30190

VUELING AIRLINES

ŠPANIJA

f10475

Westair Corporation

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

36955

WINGS JET LTD

MAROKO

36586

WIN WIN SERVICES

ZDRUŽENE DRŽAVE

35259

WORLD WIDE AC FERRY

KANADA

34390

WTORRE S.A.

BRAZILIJA

35374

XTO ENERGY INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

24793

ZOREX S.A.

ŠPANIJA

24007

224TH FLIGHT UNIT

RUSKA FEDERACIJA

26560

245 PILOT SERVICES

ZDRUŽENE DRŽAVE

a11479

Operater s številko na repu: N142HC

ni znana

a11488

Operater s številko na repu: N371FP

ni znana

a11490

Operater s številko na repu: N410M

ni znana

a11517

Operater s številko na repu: N9895

ni znana

a11523

Operater s številko na repu: PPBST

ni znana

a12897

Operater s številko na repu: PRFOR

DEMOKRATIČNA LJUDSKA REPUBLIKA KOREJA

a11528

Operater s številko na repu: PRGPA

ni znana

a12901

Operater s številko na repu: PRPSR

DEMOKRATIČNA LJUDSKA REPUBLIKA KOREJA

a12902

Operater s številko na repu: PRPST

DEMOKRATIČNA LJUDSKA REPUBLIKA KOREJA

a11529

Operater s številko na repu: PRPTR

ni znana

a11531

Operater s številko na repu: VHXCJ

ni znana

a12909

Operater s številko na repu: VPBHS

BERMUDI

a11552

Operater s številko na repu: VTSTV

ni znana

a11553

Operater s številko na repu: XAATL

ni znana

a11556

Operater s številko na repu: XABLZ

ni znana

a12919

Operater s številko na repu: XACMM

MEHIKA

a11557

Operater s številko na repu: XACXW

ni znana

a12920

Operater s številko na repu: XAEAJ

MEHIKA

a12921

Operater s številko na repu: XAFEM

MEHIKA

a11559

Operater s številko na repu: XAGMD

ni znana

a12922

Operater s številko na repu: XAGMO

MEHIKA

a11563

Operater s številko na repu: XASKY

ni znana

a12925

Operater s številko na repu: XATEI

MEHIKA


FRANCIJA

Identifikacijska št. CRCO

Ime operaterja

Država operaterja

f10002

Act Two, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10003

Aerolineas Centrales S.A. de C.V.

MEHIKA

32610

Aerorio Taxi Aereo

BRAZILIJA

30304

Air Caraibes

FRANCIJA

10054

Air Corsica

FRANCIJA

f12199

Air Fleet Operations Limited

ZDRUŽENO KRALJESTVO

36155

Alatheer Aviation

SAUDOVA ARABIJA

36010

Alpha Jet (Alabama)

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10726

Arcadia Aviation LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10038

Au Revoir Air

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

BRAZILIJA

f10060

Aviation 604 AG

ŠVICA

28417

AAK COMPANY

BERMUDI

38065

AAR CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

31724

AAS EUROPE

FRANCIJA

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEHIKA

28588

ABDULLAH SAID B.

ŠVICA

36488

ABSOLUTE AVIATION

JUŽNA AFRIKA

4306

ACCOR SA

FRANCIJA

31934

ACFT MGMT & TRADING

ZDRUŽENO KRALJESTVO

31617

ACFT SARL 2

LUKSEMBURG

35097

ACTIFLY

FRANCIJA

f11808

ADAMS OFFICE LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

30027

ADAM AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

27910

ADVANCED TRAINING SY

ZDRUŽENE DRŽAVE

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANCIJA

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

NEMČIJA

25901

AEROMAR AIRLINES

MEHIKA

33014

AERONEXUS CORP. LTD

JUŽNA AFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANCIJA

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANCIJA

32371

AERO JET CORPORATE

FRANCIJA

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANCIJA

22257

AERO SERVICES LF

FRANCIJA

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANCIJA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANCIJA

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIJA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBIJA

36823

AGCORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

1769

AIGLE AZUR

FRANCIJA

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRANCIJA

308

AIRBUS SAS

FRANCIJA

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANCIJA

4790

AIRBY

FRANCIJA

38148

AIRBY

FRANCIJA

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGIJA

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUKSEMBURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

18045

AIRFLEET CREDIT

ZDRUŽENE DRŽAVE

18982

AIRFLITE

ZDRUŽENE DRŽAVE

26897

AIRLINAIR

FRANCIJA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

186

AIR ALGERIE

ALŽIRIJA

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKO

28684

AIR ASIA

MALEZIJA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANCIJA

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOCVANA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGIPT

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANCIJA

38966

AIR COTE D’IVOIRE

SLONOKOŠČENA OBALA

30879

AIR DECCAN

INDIJA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZAHSTAN

227

AIR FRANCE

FRANCIJA

231

AIR GEFCO

FRANCIJA

f877

AIR GUYANE

FRANCIJA

35198

AIR GUYANE 2

FRANCIJA

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

SLONOKOŠČENA OBALA

31977

AIR KING JET

ŠVICA

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

FRANCIJA

261

AIR MAURITIUS

MAURITIUS

24636

AIR MEDITERRANEE

FRANCIJA

12060

AIR ND

FRANCIJA

24430

AIR PRINT

LUKSEMBURG

31913

AIR SARINA

ŠVICA

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEJŠELI

26152

AIR SRPSKA

BOSNA IN HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDI

25943

AIR TAHITI NUI

FRANCIJA

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANCIJA

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANCIJA

34296

AIR WING LTD

BELIZE

32481

AIR 26

ANGOLA

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRANCIJA

f10019

ALA Services, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

21699

ALCATEL USA

ZDRUŽENE DRŽAVE

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITALIJA

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RUSKA FEDERACIJA

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPONSKA

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

ni znana

38428

ALPHALAND CORP.

FILIPINI

32601

ALPHA CHARLIE

ZDRUŽENE DRŽAVE

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONAKO

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SAUDOVA ARABIJA

37317

ALPIN SKYJETS LTD

ŠVICA

26287

ALTONA

ŠVICA

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE

35920

ALWAFEER AIR

SAUDOVA ARABIJA

8231

AL ANWAE TRADING

SAUDOVA ARABIJA

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDOVA ARABIJA

24197

AL NASSR LTD

ŠVICA

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SAUDOVA ARABIJA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDOVA ARABIJA

38876

AMAC AEROSPACE SG

ŠVICA

f836

AMERICAN EAGLE

ZDRUŽENE DRŽAVE

34234

AMERICAN ELECTRIC

ZDRUŽENE DRŽAVE

8928

AMERICAN HOME PROD

ZDRUŽENE DRŽAVE

25806

AMERIDAIR

FRANCIJA

35837

AMER GROUP

EGIPT

f12696

AML LEASING LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32857

ANCFCC

MAROKO

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

CIPER

38913

ANTARES AGROPECUARIA

BRAZILIJA

30530

AOSKY CORPORATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10036

APiGroup, Inc

ZDRUŽENE DRŽAVE

984

APACHE AVIATION

FRANCIJA

6188

APEX OIL

ZDRUŽENE DRŽAVE

34185

AQUARIUS AVIATION

KAJMANSKI OTOKI

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

BRAZILIJA

37878

ARG LTDA

BRAZILIJA

406

ARKIA ISRAEL AL

IZRAEL

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

ZDRUŽENE DRŽAVE

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ARMENIJA

20337

ARTEMIS SA

FRANCIJA

38575

ART AVIATION FLUGBET

AVSTRIJA

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

ŠPANIJA

38110

ASYAD HOLDING CO.

SAUDOVA ARABIJA

22135

ATLANTA JET

ZDRUŽENE DRŽAVE

30506

ATLAS BLUE

MAROKO

36380

AVANGARD AVTN LTD

RUSKA FEDERACIJA

17951

AVDEF

FRANCIJA

34589

AVEL BRAO

FRANCIJA

29467

AVIALAIR

FRANCIJA

35748

AVIAMARKET LIMITED

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

29399

AVIATION CAPITAL GRP

ZDRUŽENE DRŽAVE

26160

AVIATION CMP

KANADA

38193

AVIATION HORIZONS

SAUDOVA ARABIJA

34340

AVIATION INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

38085

AVIATION LINK

SAUDOVA ARABIJA

33992

AVIATION PARTNERS 2

ZDRUŽENE DRŽAVE

33748

AVIATION STARLINK(2)

KANADA

38198

AVIATRAX

LUKSEMBURG

33558

AVIA TREASURY GMBH

AVSTRIJA

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABVE

34211

AVIJET UK LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

36345

AVIONAC FRANCE

FRANCIJA

f1026

AVIOR

ni znana

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

AVSTRALIJA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIBIJA

27710

AXIS AIRWAYS

FRANCIJA

36972

AZUL LINHAS AEREAS

BRAZILIJA

f10079

Beach Capital Management

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10082

BelAir Aviation LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11004

Billion Mark Ltd.

HONGKONG

f10878

Blue Vista, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10647

Bolloré SA

ni znana

f10834

Boulder Aviation Management

ZDRUŽENE DRŽAVE

f13608

Business Jet Access

ZDRUŽENE DRŽAVE

37896

BAM AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

22230

BANCO SAFRA SA

BRAZILIJA

12083

BANGKOK AIRWAYS

TAJSKA

23830

BB AVIATION INC.

ŠVICA

37668

BEIJING AIRLINES CO

KITAJSKA

37358

BEIJING CAPITAL

KITAJSKA

35267

BELL FINANCIAL CORP

BOLIVARSKA REPUBLIKA VENEZUELA

7723

BELL TEXTRON

ZDRUŽENE DRŽAVE

28608

BERGAIR

ŠVICA

27140

BERKUT AIR

KAZAHSTAN

36116

BEST AERO HANDLING

RUSKA FEDERACIJA

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADEŠ

35950

BF JET AIR

GANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADEŠ

26292

BIZAIR LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

25627

BLUE HERON AVIATION

ŠVICA

36583

BLUE HORIZON INV.

KAJMANSKI OTOKI

28677

BLUE LINE

FRANCIJA

36706

BLUE LINE 2

FRANCIJA

33691

BONEL MARKETING S.A.

ŠVICA

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGIJA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANCIJA

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSIA IN HERCEGOVINA

35724

BRASIF SA

BRAZILIJA

34825

BRASSBOX

UKRAJINA

34276

BRASS BOX LTD

CIPER

21446

BREITLING

ŠVICA

38488

BRISTOW AUSTRALIA

AVSTRALIJA

637

BRITAIR

FRANCIJA

8153

BRUME

FRANCIJA

32896

BUMI RESOURCES

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

36301

BUQUEBUS

ARGENTINA

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANCIJA

35325

BURGAN K

KUVAJT

31315

BURMESTER OVERSEAS

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIJA

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGO

37493

BUSINESS JET TRAVEL

UKRAJINA

34152

BUSI JET INTL.

ŠVICA

f10061

B H Aviation Ltd

ZDRUŽENE DRŽAVE

34289

B2 FLIGHT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f13111

Cedel International Investments, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

31812

Cephalon

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10556

Challenger Management LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f13215

Cobalt Resources, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

ZDRUŽENE DRŽAVE

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

37106

CAOA MONTADORA

BRAZILIJA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ŠVICA

9122

CARTIER EUROPE

NIZOZEMSKA

34144

CASAM SARL

FRANCIJA

37372

CELINA AVIATION LTD

ŠVICA

f12811

CENTER AIR LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

ZDRUŽENE DRŽAVE

36944

CERTECO ENGINEERING

AVSTRIJA

26842

CFPR

FRANCIJA

35242

CFS AIR LLC (N228KT)

ZDRUŽENE DRŽAVE

20711

CGTM

FRANCIJA

37115

CHAD GOVERNMENT

ČAD

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

KITAJSKA

12141

CHINA EASTERN

KITAJSKA

31087

CHURCHILL AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANCIJA

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

TAJVAN

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

38305

CLUB PREMIER LTD

ŠVICA

35400

CLUB 17 S.A.

RUSKA FEDERACIJA

799

COCA COLA

ZDRUŽENE DRŽAVE

35668

COLT INTL EUROPE

ŠVICA

36701

COMFORT JET AVT

ZDRUŽENO KRALJESTVO

4796

COMILOG

GABON

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français

ni znana

38652

COMORES AVIATION

MADAGASKAR, KOMORI, REUNION

28584

COMPANY TAWIQ

ŠVICA

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

ZDRUŽENO KRALJESTVO

8338

COPLEY NEWSPAPERS

ZDRUŽENE DRŽAVE

6369

CORSAIR FRANCE

FRANCIJA

12219

COX ENTERPRISES

ZDRUŽENE DRŽAVE

35062

CPI AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31073

CP MANAGEMENT

ZDRUŽENE DRŽAVE

38602

CREDIT SUISSE

ŠVICA

3513

CROWN EQUIPMENT

ZDRUŽENE DRŽAVE

862

CUBANA

KUBA

f12751

C & S AVIATION LTD

ZDRUŽENE DRŽAVE

38938

C.A.GROUP LTD

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

5988

C.T.T.A.

MAROKO

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

27183

Dartswift Aviation, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

1139

Dassault falcon jet

ZDRUŽENE DRŽAVE

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

BRAZILIJA

7028

Dow Chemical Company, the

ZDRUŽENE DRŽAVE

27974

DAALLO AIRLINES 2

DŽIBUTI

33242

DALCAM LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31467

DALIA AIRLINES

LUKSEMBURG

3932

DALLAH ALBARAKA

SAUDOVA ARABIJA

32855

DANA EXECUTIVE JETS

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

34168

DARTE HOLDINGS

RUSKA FEDERACIJA

18972

DASSAULT AVIATION

FRANCIJA

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANCIJA

37864

DDA AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

32809

DEAN PHILLIPS INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

11638

DECAUX

FRANCIJA

35752

DECCAN CARGO

TAJSKA

35353

DELMUN AVIATION SVCS

BAHRAJN

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANCIJA

27665

DIAMAIR

ŠVICA

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

35356

DISTANT HORIZON

IZRAEL

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANCIJA

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

NEMČIJA

24571

DSWA

ZDRUŽENE DRŽAVE

30876

DUBROVNIK AIRLINES

HRVAŠKA

31133

DUNMORE HOMES

ZDRUŽENE DRŽAVE

31577

D & D AVIATION

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f10175

Emax Oil Company

ZDRUŽENE DRŽAVE

35820

EAGLES AVTN MGNT

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

35705

EAGLE AVIATION EUROP

FRANCIJA

9703

EARTH STAR

ZDRUŽENE DRŽAVE

34303

EASTINDO

INDONEZIJA

31743

EAST STAR AIRLINES

KITAJSKA

2850

EASYJET SWITZERLAND

ŠVICA

32591

EBONY SHINE

KAJMANSKI OTOKI

29279

ECUATORIAL CARGO

EKVATORIALNA GVINEJA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGIPT

f12482

EIGER JET Ltd

BERMUDI

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

RUSKA FEDERACIJA

23028

ELI’S BREAD

ZDRUŽENE DRŽAVE

1013

EMERSON ELECTRIC

ZDRUŽENE DRŽAVE

22291

ENAC France

FRANCIJA

37188

ENEX AVIATION LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

36295

ENHANCE AERO

FRANCIJA

38636

ENHANCE AERO GROUPE

FRANCIJA

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGO

34778

EQUAJET

KONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

EKVATORIALNA GVINEJA

30005

EURL JC DARMON

FRANCIJA

34741

EUROPEAN FLIGHT

ŠVEDSKA

27518

EUROPE AIRPOST

FRANCIJA

34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

35725

EURO JET INTL LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f10181

EWA Holdings LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

ZDRUŽENE DRŽAVE

28587

EXECUTIVE JET A/C

KAJMANSKI OTOKI

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

NEMČIJA

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

DANSKA

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGIPT

32827

EXEC JET SOLUTIONS

ZDRUŽENE DRŽAVE

31131

EXPRESS CAMEL

SAUDOVA ARABIJA

f12240

Falconwing Limited Bvi

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

f10194

Fjet Management, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10203

Fletcher Jones Management Group

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

25553

FALCON AIR EXPRESS

ZDRUŽENE DRŽAVE

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAUDOVA ARABIJA

31310

FARNER AIRWINGS

ŠVICA

39047

FASTJET TANZANIA

ZDRUŽENA REPUBLIKA TANZANIJA

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ŠVICA

15911

FC AVIATION

FRANCIJA

1147

FEDERAL EXPRESS

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12735

FG AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10191

FHC Flight Services LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

28540

FIA (PARIS)

FRANCIJA

34669

FIREFLY

MALEZIJA

32846

FIRST COMMERCIAL

ZDRUŽENE DRŽAVE

38268

FIRST MANDARIN B.A

KITAJSKA

38238

FIRST RESERVE CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10762

FJ20-166, dba Peregrine Jet, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31665

FLEET INT AVTN & FIN

ZDRUŽENO KRALJESTVO

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

ŠVICA

21504

FLICAPE PTY LTD

JUŽNA AFRIKA

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LUKSEMBURG

8542

FLIGHT LEVELS

ZDRUŽENE DRŽAVE

30136

FLYBABOO

ŠVICA

30343

FLYING BIRD

FRANCIJA

29223

FLYING FINN OY

FINSKA

31775

FLYING M

ZDRUŽENE DRŽAVE

33632

FLYMEX

MEHIKA

30372

FLY AIR SA

FRANCIJA

34874

FLY AVIATION SVCS

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

28511

FLY EXEC

LIBANON

33626

FLY 18

ŠVICA

31116

FOCUS AIR USA

ZDRUŽENE DRŽAVE

32322

FORTUNE AIR

JUŽNA AFRIKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11353

FRC HOLDING INC V

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10651

FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC.

ni znana

35426

FTC CONSULTING AG

ŠVICA

2804

FUTURA TRADING

FRANCIJA

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

35173

F & L AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10223

Glacial Energy

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12244

Golden Medal Limited Bvi

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

32621

GABON AIRLINES

GABON

36117

GAETAIR SARL

ŠVICA

38839

GAFTREN INVESTMENTS

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

31746

GALAXY AIRLINES

JAPONSKA

36801

GAMA AVIATION FZE

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

32749

GEASA

EKVATORIALNA GVINEJA

36630

GEM AVIATION AVV

ZDRUŽENO KRALJESTVO

17928

GENEL HAVACILIK

TURČIJA

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

ZDRUŽENE DRŽAVE

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GRUZIJA

35885

GEORGIAN STAR

GRUZIJA

9002

GIE ATR

FRANCIJA

32233

GIE-ODER

FRANCIJA

22850

GIORI ROBERTO

MONAKO

31182

GIOSTYLE LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

38481

GIS AVIATION A.V.V.

CIPER

37097

GIV-SP AIR SERVICE

RUSKA FEDERACIJA

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

ZDRUŽENE DRŽAVE

32997

GLOBAL JET INTL

AVSTRALIJA

f12170

GOLD EAGLE LTD

BERMUDI

32508

GOUGH AVIATION

JUŽNA AFRIKA

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

ČRNA GORA

36865

GO AIRLINES (INDIA)

INDIJA

f11352

GREAT BUY INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

BRAZILIJA

f11448

GYPSY BABY LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

38975

GYRO AIR LTD

NIGERIJA

f11426

G & L AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10794

Hagadone Aviation LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

5362

Halliburton

ZDRUŽENE DRŽAVE

f1434

Horta, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

ZDRUŽENE DRŽAVE

31947

HAGONDALE LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

31731

HALCYONAIR

ZELENORTSKI OTOKI

37326

HASHIM BIN SAID

SAUDOVA ARABIJA

33959

HASSANCO S.A.

ŠVICA

35878

HATTA INVESTMENTS

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

10105

HAWKER PACIFIC PTE

SINGAPUR

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGO

37847

HEDA AIRLINES LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

37863

HELICONIA LS

FRANCIJA

36756

HELICONIA PALMAIR

MAROKO

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

ZDRUŽENE DRŽAVE

36374

HERMES EXECUTIVE

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

37523

HIGH PERFORMANCE 100

ŠVICA

21365

HILL-ROM

ZDRUŽENE DRŽAVE

38899

HOLLYFRONTIER CORP

ZDRUŽENE DRŽAVE

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

AVSTRALIJA

f10659

HSBC

ni znana

37195

HS Air Finance

BRAZILIJA

38904

HS AIR FINANCE LLC

BRAZILIJA

f11464

HYPERION AIR INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10263

Ithaca LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

24848

ICEC TOUR SPOL

ČEŠKA

37906

ID AIR

FRANCIJA

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANCIJA

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAJINA

36740

IMD AIRWAYS

ŠPANIJA

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

INDIJA

31965

INDIGO (VI)

INDIJA

36832

INDUSTRY EAST EUROPE

ŠVICA

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

KOLUMBIJA

33559

INDYCAR AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

34222

INLOGS INTERNATIONAL

NEOPREDELJENA

23792

INTERCON USA

ZDRUŽENE DRŽAVE

31081

INTERFACE OPS LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32801

INTERJET ABC

MEHIKA

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

37561

INTL GAMING TECH

ZDRUŽENE DRŽAVE

37780

INVERSIONES DAVANIC

KOLUMBIJA

32524

INVESTAVIA

KAZAHSTAN

f11248

IP Aviation L.P.

KANADA

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

33890

ISLENA INVERSIONES

HONDURAS

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

IZRAEL

30038

IXAIR

FRANCIJA

f10277

Jereissati Participacoes S/A

BRAZILIJA

f13613

Jet Select LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

28006

JAPAT

ŠVICA

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUVAJT

32986

JBS CONSULTING LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31772

JCAS

ŠVICA

26998

JDP FRANCE

FRANCIJA

36413

JEREISSATI CENTROS

BRAZILIJA

38453

JETALLIANCE SOUTH

AVSTRIJA

38847

JETSTAR JAPAN

JAPONSKA

31137

JETS RENT AVTN

FRANCIJA

30713

JET AVIATION BASEL

ŠVICA

30385

JET AVIATION FZCO

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

26911

JET BLUE AIRWAYS

ZDRUŽENE DRŽAVE

37719

JET CONNECTIONS

ZDRUŽENO KRALJESTVO

32217

JET CRUISING

LUKSEMBURG

34614

JET DIRECT AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

33015

JET MANAGEMENT SA

ŠVICA

33769

JET ONE JSC

KAZAHSTAN

32848

JET PREMIER ONE

ŠVICA

38174

JET XPRESS

SLONOKOŠČENA OBALA

26479

JET 2000

RUSKA FEDERACIJA

31581

JET4YOU

MAROKO

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12712

JOUST CAPITAL III LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

29395

JR EXECUTIVE

LIBANON

f12041

Key Aviation LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

6510

KALAIR LTD.

ZDRUŽENE DRŽAVE

34887

KALDERON LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNIZIJA

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNIZIJA

38123

KAS CORPORATION LTD.

LIBANON

30709

KAZAVIA

KAZAHSTAN

29190

KBBD

ZDRUŽENE DRŽAVE

32381

KB HOME

ZDRUŽENE DRŽAVE

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

KANADA

7129

KINGDOM HOLDING CO

SAUDOVA ARABIJA

34843

KOSTAR AIRLINES

REPUBLIKA KOREJA

35727

KREDEL INTERNATIONAL

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

9858

KROLL G

ŠVICA

f10290

KW Flight, LLC / Central Missouri Aviation, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10875

Layla Jet

BERMUDI

f13333

Ligon Air LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10304

Luciano Antonio Zogbi

BRAZILIJA

1971

LABORATOIRE ASL

FRANCIJA

30455

LAS VEGAS JET

ZDRUŽENE DRŽAVE

33111

LAYAN INTL.

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

37923

LA AVIATION

ŠVICA

30595

LEACH CAPITAL

ZDRUŽENE DRŽAVE

2816

LEGENDAIR LTD.

ŠVICA

13358

LIBYAN AIR CARGO

LIBIJA

26342

LIGNES AER. CONGO.

KONGO

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

ZDRUŽENE DRŽAVE

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

KOLUMBIJA

1752

LOCKHEED MARTIN (GA)

ZDRUŽENE DRŽAVE

25272

LOTUS AIR

EGIPT

33450

LOV’AIR AVIATION

FRANCIJA

24211

LOWA LTD

ZDRUŽENE DRŽAVE

28079

LOYD’S BUSINESS JETS

POLJSKA

f10303

LR Enterprises Management LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

37092

LUIS FUENMAYOR

ZDRUŽENE DRŽAVE

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

ŠVICA

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUKSEMBURG

7764

LVMH SERVICES

FRANCIJA

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

19696

LYRECO

FRANCIJA

f11360

LYS LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10306

Macbens Patrimonial Ltda

BRAZILIJA

f13614

Mark Anthony Group Inc

KANADA

f10420

Marmalade Skies LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

30280

Marsico Aviation, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12655

Mass Jet Lease

FILIPINI

f10313

Mendota Aircraft Management

ZDRUŽENE DRŽAVE

28010

Mondoil

ZDRUŽENE DRŽAVE

34423

MACAU JET INTL

MACAU

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDI

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

29993

MAG AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

34992

MAINSAIL TRADING 93

JUŽNA AFRIKA

32078

MALIBU CONSULTING

ZDRUŽENE DRŽAVE

34975

MALU AVIATION

KONGO

34019

MANO RIVER

ZDRUŽENE DRŽAVE

37003

MARITIME INVESTMENT

MONAKO

1976

MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.

BERMUDI

36263

MAROC TELECOM

MAROKO

1831

MARTIN BAKER

ZDRUŽENO KRALJESTVO

32707

MASC AIR LTD

KAJMANSKI OTOKI

27014

MASTERJET SWITZ.

ŠVICA

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALEZIJA

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAVRETANIJA

37893

MAURITANIE AIRLINES

MAVRETANIJA

27863

MAYES & ASSOCIATES

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12986

MB AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

ZDRUŽENE DRŽAVE

31545

MDA SAS

FRANCIJA

1855

MEA AIR LIBAN

LIBANON

38759

MEGA GLOBAL AIR

MALDIVI

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

ZDRUŽENE DRŽAVE

21443

METEO-FRANCE

FRANCIJA

31140

ME LEASING

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10316

MFP Services LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

28986

MHS AVIATION SDN BHD

MALEZIJA

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

ZDRUŽENE DRŽAVE

36859

MIDAS AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBANON

24019

MID EAST JET

SAUDOVA ARABIJA

34821

MILLETREIZE

FRANCIJA

26724

MILLION AIR SALT LAK

ZDRUŽENE DRŽAVE

617

MIL BRAZIL

BRAZILIJA

702

MIL CANADA

KANADA

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

EKVADOR

1098

MIL FRANCE

FRANCIJA

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

SLOVENIJA

36033

MISH AVIATION SVCS

GANA

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

38259

MOHAMED BEKKALI

MAROKO

35060

MOISEEV ALEX

MONAKO

38782

MONTEBELLO LTDA

BRAZILIJA

32755

MONTROSE GLOBAL

ZDRUŽENO KRALJESTVO

35455

MONT BLANC AVIATION

BERMUDI

7058

MORRIS COMMUNICATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

34441

MOSCOW HELICOPTER

RUSKA FEDERACIJA

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

ZDRUŽENE DRŽAVE

33834

M. SQUARE AVIATION

BERMUDI

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

BRAZILIJA

32959

Nofa Aviation

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

34415

Nomad Aviation

ŠVICA

f1000

NAM AIRLINES

ZDRUŽENE DRŽAVE

31025

NATASHA ESTABLISMENT

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAUDOVA ARABIJA

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGIPT

34727

NATIONAL CITY COMM

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11468

NAVAIR LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

38371

NAVINTAIR INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31097

NEBULA LTD.

BERMUDI

38228

NEGRI IMMOBILIARE

ITALIJA

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

ZDRUŽENE DRŽAVE

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANCIJA

34651

NEW CAIRO REAL EST

EGIPT

35373

NEXT GENERATION VENT

ZDRUŽENE DRŽAVE

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

SAUDOVA ARABIJA

20855

NIGERIAN POLICE

NIGERIJA

35941

NILE AIR

EGIPT

31199

NISSAN NTH AMERICA

ZDRUŽENE DRŽAVE

32963

NORDEX AIR

RUSKA FEDERACIJA

38103

NORTH STAR AVTN LTD

ŠVICA

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNIZIJA

33212

NPM MANAGEMENT

ZDRUŽENE DRŽAVE

22190

NWT AIRCRAFT

ZDRUŽENE DRŽAVE

36629

NW NORDWEST

ŠVICA

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDI

31770

N304RJ

ZDRUŽENE DRŽAVE

32270

N349BA

ZDRUŽENE DRŽAVE

32370

N72RK

ZDRUŽENE DRŽAVE

29465

Oakmont Holdings, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10340

Oakwood Books, Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

31395

Outpost International, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32859

Ovlas sa

NIGERIJA

30908

OCANA ASSETS LTD

ZDRUŽENE DRŽAVE

38509

ODYSSEE JET SA

LUKSEMBURG

12316

OFTC.Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

28984

OLDBURY HOLDINGS

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

35132

OMEGA VII

FRANCIJA

34603

OMYA INTERNATIONAL

ŠVICA

36166

ONEXP

DANSKA

30957

ONE THIRTY NINE

LUKSEMBURG

32311

OPENSKIES

FRANCIJA

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPUR

36943

ORION AIR GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE

28050

OUTFITTER AVIATION

ZDRUŽENE DRŽAVE

4139

OYONNAIR

FRANCIJA

31264

O AIR

FRANCIJA

f10350

Pacific Coast Feather Company

ZDRUŽENE DRŽAVE

30188

Pacific Connection Inc.

ZDRUŽENE DRŽAVE

36039

Paradox Security Sys

KANADA

f12236

Power Ease Investments Limited BVI

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

31595

Premier Aviation

RUSKA FEDERACIJA

28189

Proair charter

NEMČIJA

25856

PACE CARGO ENTERRP

ZDRUŽENE DRŽAVE

31966

PALMAIR AVIATION

MAROKO

38406

PARADOX BIRDS

ZDRUŽENO KRALJESTVO

26289

PARAFFIN AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE

12312

PARTNERSHIP 35 55

ZDRUŽENE DRŽAVE

36994

PEABODY ENERGY

ZDRUŽENE DRŽAVE

38284

PEACH AVIATION

JAPONSKA

37747

PEREGRINE JET

ZDRUŽENE DRŽAVE

35524

PETRO AIR

LIBIJA

34403

PHEEBE LIMITED

ZDRUŽENO KRALJESTVO

33969

PHENOMAIR

FRANCIJA

29691

PINNACLE AIR GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE

32252

PLANET AVIATION UU

RUSKA FEDERACIJA

f11455

PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

2176

PPG INDUSTRIES

ZDRUŽENE DRŽAVE

38693

PREMIAIR (WI) 2

INDONEZIJA

32060

PREMIER AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE

36197

PRESTIGE JET JORDAN

JORDANIJA

35261

PRESTOIL SAS

FRANCIJA

32374

PRINCELY JETS LTD.

PAKISTAN

35401

PRINCESS AVIATION DT

TUNIZIJA

24429

PRIVATAIR SA

ŠVICA

35093

PRIVATE JETS LUXEMB.

LUKSEMBURG

32346

PROFRED PARTNERS LLP

ZDRUŽENO KRALJESTVO

36931

PSD

FRANCIJA

f11206

PVM Management LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

KATAR

38078

QUEST TRADING, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

35828

Related Companies

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10385

Rex Realty Co

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10387

Rio Bonito Comunicacao Ltda

BRAZILIJA

f10391

Roux Investment Mngt Co

ZDRUŽENE DRŽAVE

1427

RAININ AIR

ZDRUŽENE DRŽAVE

38278

RAJSHAHI AIR LTD

BANGLADEŠ

36817

RCR JETS AG

ŠVICA

f11026

RD HUBBARD ENTERPRISES INC.

ZDRUŽENE DRŽAVE

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

ŠVICA

37695

REAL FLY SARL

MAROKO

31655

REATEX INVEST

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

28265

REGIONAL CAE

FRANCIJA

2232

REGOURD AVIATION

FRANCIJA

30061

REIMS AVIATION IND

FRANCIJA

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDI

34680

RJH ADVISORY

ZDRUŽENE DRŽAVE

31630

RJM AVIATION

ČAD

f10973

RJ CORMAN Aviation Services LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32627

RNW ENTERPRISES, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

31978

ROMEO MIKE AVTN

ZDRUŽENE DRŽAVE

30374

RONSO SA DE CV

MEHIKA

31808

ROTOR TRADE 2

ZDRUŽENE DRŽAVE

31026

ROUST TRADING

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

36887

ROUTE 450 INVESTMENT

BRAZILIJA

27737

ROXBURY TECHNOLOGIES

ŠVICA

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKO

37548

RSR-614RD

ZDRUŽENE DRŽAVE

35879

RUBICON AVIATION

ZDRUŽENO KRALJESTVO

f12601

Sapphire International Group, Inc

ZDRUŽENE DRŽAVE

37718

Sfera Jet LLC

RUSKA FEDERACIJA

38579

Sino Jet Management Limited

KITAJSKA

f10403

Skye Gryphon, LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f12484

Sonic Financial

ZDRUŽENE DRŽAVE

f10419

Stephens Investment Holdings LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

f11008

Success Master Ltd.

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

5967

Synthes USA Sales LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

33152

SAAD AIR LTD

BAHRAJN

22756

SABRINA FISHERIES

ZDRUŽENE DRŽAVE

38042

SABY FINANCE

RUSKA FEDERACIJA

27640

SAESA

ŠPANIJA

37497

SAFEGUARD SOLUTIONS

ARUBA

f11791

SAF FLIGHT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

34967

SAINTEX AERO SARL

FRANCIJA

25946

SALEM AVIATION

SAUDOVA ARABIJA

5373

SATENA

KOLUMBIJA

36114

SAUCAR LIMITED

ZDRUŽENO KRALJESTVO

5432

SAUDI OGER

SAUDOVA ARABIJA

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANCIJA

31959

SBM GROUP

ZDRUŽENE DRŽAVE

32560

SCD BV

NIZOZEMSKA

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMERUN

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

ZDRUŽENE DRŽAVE

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANCIJA

36018

SEGERIS CAPITAL LTD

BRAZILIJA

1249

SELIA

FRANCIJA

27881

SERLUX

LUKSEMBURG

33112

SEVENTH SENSE STAR

BERMUDI

35652

SFD RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

f12875

SHADOWFAX LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

24337

SHAR INK

RUSKA FEDERACIJA

f12810

SHORENSTEIN PROPERTIES LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

38829

SIAM LAND FLYING LTD

TAJSKA

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

KITAJSKA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDI

34418

SIGMA AVIATION

IRSKA

f12744

SILVER LAKE AVIATION LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

32728

SILVER VENTURES INC

ZDRUŽENE DRŽAVE

2466

SIRIUS

ŠVICA

32892

SIRTE OIL COMPANY

LIBIJA

24200

SIT-SET AG

ŠVICA

35424

SJ MANAGEMENT LLC

ZDRUŽENE DRŽAVE

37810

SKYFIRST

FRANCIJA

37558

SKYLUX SA

ŠVICA

38576

SKYSCRAPER LTD

ZDRUŽENO KRALJESTVO

30105

SKYTRADERS PTY

AVSTRALIJA

34050

SKYWAY LTD

RUSKA FEDERACIJA

19462

SKYWORK AIRLINES

ŠVICA

38247

SKY LINER AVIATION

ŠVICA

27746

SK TRAVEL

ZDRUŽENE DRŽAVE

35371

SL Management

ZDRUŽENE DRŽAVE

32149

SMART AVIATION

FRANCIJA

32805

SMART AVIATION HE

EGIPT

f13550

SME Equipment Leasing

ZDRUŽENE DRŽAVE

29738

SNC BOETOS

FRANCIJA

30770

SNC CAVOK

FRANCIJA

37669

SNS IMPORTADORA

BRAZILIJA

31695

SN AIR MALI

MALI

33859

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

KANADA

3517

SOFAXIS

FRANCIJA

22730

SOGERMA

FRANCIJA

26645

SONNIG

ŠVICA

38553

SORENS GROUP LTD

RUSKA FEDERACIJA

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGERIJA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

NIZOZEMSKA

5752

SOUTHERN CROSS USA

ZDRUŽENE DRŽAVE

35993

SPACEWING COMPANY

SAUDOVA ARABIJA

17921

SPECIALISED TRANSP.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

37714

SPEEDFLY SARL

FRANCIJA

27840

SPHINX WINGS

ŠVICA

32789

SPRINGWAY LTD

RUSKA FEDERACIJA

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

ZDRUŽENE DRŽAVE

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPUR

26231

STAFF AIR SERVICE

FRANCIJA

2574

STARJET AVIATION

ŠVICA