ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.349.slv

Uradni list

Evropske unije

L 349

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
19. december 2012


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Obvestilo o začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o ohranitvi obveznosti o trgovini s storitvami iz trenutno veljavnega Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Rusijo

1

 

*

Obvestilo o začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o uvedbi ali zvišanju izvoznih dajatev za surovine

1

 

*

Obvestilo o začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, ter Protokola med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu z navedenim sporazumom

2

 

*

Obvestilo o začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o trgovini z deli in komponentami motornih vozil med Evropsko unijo in Rusko federacijo

2

 

 

2012/793/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 11. decembra 2012 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, ter Protokola med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu z navedenim sporazumom

3

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1220/2012 z dne 3. decembra 2012 o trgovinskih ukrepih za zagotovitev oskrbe predelovalcev Unije z nekaterimi ribiškimi proizvodi od leta 2013 do leta 2015, o spremembi uredb (ES) št. 104/2000 in (EU) št. 1344/2011

4

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1221/2012 z dne 12. decembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 684/2009 v zvezi s podatki, ki jih je treba predložiti v okviru računalniškega postopka za gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine

9

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1222/2012 z dne 14. decembra 2012 o odstopanju od uredb (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1067/2008, (ES) št. 1964/2006, od Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012, od uredb (ES) št. 828/2009 in (ES) št. 1918/2006, glede datumov za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za leto 2013 v okviru tarifnih kvot za žita, riž, sladkor in oljčno olje, o odstopanju od uredb (ES) št. 951/2006, (ES) št. 1518/2003, (ES) št. 382/2008, (EU) št. 1178/2010 in (EU) št. 90/2011, glede datumov za izdajo izvoznih dovoljenj za leto 2013 v sektorjih izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze, prašičjega mesa, govejega in telečjega mesa, jajc in perutninskega mesa, ter o odstopanju od Uredbe (EU) št. 1272/2009 glede roka za proučitev ponudb za odkup navadne pšenice po fiksni ceni v okviru javne intervencije

35

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1223/2012 z dne 18. decembra 2012 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvozne tarifne kvote za živo govedo s težo, ki presega 160 kg in s poreklom iz Švice, določenih s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

39

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1224/2012 z dne 18. decembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 ( 1 )

45

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1225/2012 z dne 18. decembra 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

47

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1226/2012 z dne 18. decembra 2012 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2012 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007

49

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1227/2012 z dne 18. decembra 2012 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2012 v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v sektorju za jajca in jajčni albumin, odprtih z Uredbo (ES) št. 539/2007

51

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1228/2012 z dne 18. decembra 2012 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2012 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1385/2007

53

 

 

SKLEPI

 

 

2012/794/EU

 

*

Izvedbeni sklep Sveta z dne 17. decembra 2012 o odobritvi Bolgariji in Romuniji, da uporabita ukrepe, ki odstopajo od člena 5 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

55

 

 

2012/795/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. decembra 2012 o določitvi vrste, oblike in pogostosti informacij, ki jih dajo države članice na voljo v okviru poročanja o izvajanju Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 9181)  ( 2 )

57

 

 

2012/796/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 17. decembra 2012 o tretjem finančnem prispevku Unije v skladu z Direktivo Sveta 2000/29/ES za kritje izdatkov, nastalih na Portugalskem v letih 2006 in 2007 za boj proti borovi ogorčici Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 9356)

66

 

 

2012/797/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. decembra 2012 o spremembi Sklepa Komisije 2009/336/ES o ustanovitvi Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnih medijev in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003

68

 

 

PRIPOROČILA

 

 

2012/798/EU

 

*

Priporočilo Komisije z dne 12. decembra 2012 o postopku priglasitve iz člena 22(3) Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ( 2 )

72

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP in Švico

 

(2)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/1


Obvestilo o začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o ohranitvi obveznosti o trgovini s storitvami iz trenutno veljavnega Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Rusijo

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o ohranitvi obveznosti o trgovini s storitvami iz trenutno veljavnega Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Rusijo (1), podpisan 16. decembra 2011 v Ženevi, se začasno uporablja od 22. avgusta 2012, ko je Ruska federacija pristopila k STO.


(1)  UL L 57, 29.2.2012, str. 44.


19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/1


Obvestilo o začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o uvedbi ali zvišanju izvoznih dajatev za surovine

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o uvedbi ali zvišanju izvoznih dajatev za surovine (1), podpisan 16. decembra 2011 v Ženevi, se začasno uporablja od 22. avgusta 2012, ko je Ruska federacija pristopila k STO.


(1)  UL L 57, 29.2.2012, str. 53.


19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/2


Obvestilo o začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, ter Protokola med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu z navedenim sporazumom

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, ter Protokol med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu z navedenim sporazumom (1), podpisana 16. decembra 2011 v Ženevi, se začasno uporabljata od 22. avgusta 2012, ko je Ruska federacija pristopila k STO.


(1)  UL L 57, 29.2.2012, str. 3.


19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/2


Obvestilo o začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o trgovini z deli in komponentami motornih vozil med Evropsko unijo in Rusko federacijo

Sporazum med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o trgovini z deli in komponentami motornih vozil med Evropsko unijo in Rusko federacijo (1), podpisan 16. decembra 2011 v Ženevi, se začasno uporablja od 22. avgusta 2012, ko je Ruska federacija pristopila k STO.


(1)  UL L 57, 29.2.2012, str. 15.


19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/3


SKLEP SVETA

z dne 11. decembra 2012

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, ter Protokola med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu z navedenim sporazumom

(2012/793/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) ter Protokol med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu z navedenim sporazumom (v nadaljnjem besedilu: Protokol) sta bila v skladu s Sklepom Sveta 2012/105/EU (1) podpisana 16. decembra 2011 s pridržkom njune poznejše sklenitve.

(2)

Sporazum in Protokol bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, ter Protokol med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu z navedenim sporazumom se odobrita v imenu Unije (2).

Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Unije poda(-jo) uradno obvestilo iz Sporazuma in odstavka 2 člena 26 Protokola, s čimer se izrazi soglasje Unije, da sta Sporazum in Protokol zanjo zavezujoča (3).

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 11. decembra 2012

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL L 57, 29.2.2012, str. 1.

(2)  Sporazum in Protokol sta bila objavljena v UL L 57 z dne 29.2.2012, skupaj s sklepom o podpisu.

(3)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Sporazuma in Protokola.


UREDBE

19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/4


UREDBA SVETA (EU) št. 1220/2012

z dne 3. decembra 2012

o trgovinskih ukrepih za zagotovitev oskrbe predelovalcev Unije z nekaterimi ribiškimi proizvodi od leta 2013 do leta 2015, o spremembi uredb (ES) št. 104/2000 in (EU) št. 1344/2011

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Oskrba Unije z nekaterimi ribiškimi proizvodi je trenutno odvisna od uvoza iz tretjih držav. Da bi EU zadovoljila porabo ribiških proizvodov, je v zadnjih petnajstih letih postala bolj odvisna od uvoza. Odstotek samozadostnosti Unije glede ribiških proizvodov se je zmanjšal s 57 % na 38 %. Da ne bi bila ogrožena proizvodnja ribiških proizvodov v Uniji in da bi se zagotovila ustrezna oskrba predelovalne industrije v Uniji, bi bilo treba deloma ali v celoti opustiti carinske dajatve za več proizvodov v okviru tarifnih kvot ustreznega obsega. Da bi se proizvajalcem v Uniji zagotovili enaki konkurenčni pogoji, bi bilo treba upoštevati tudi občutljivost posameznih ribiških proizvodov.

(2)

Svet je z Uredbo (ES) št. 1062/2009 (1) odprl in zagotovil upravljanje avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2010–2012. Glede na to, da obdobje uporabe navedene uredbe poteče 31. decembra 2012, je pomembno, da se bodo zadevna pravila, ki so v njej vsebovana, odrazila v obdobju od 2013 do 2015.

(3)

Za Uredbo Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (2) poteka pregled v okviru reforme skupne ribiške politike. Navedena uredba določa opustitev tarifnih dajatev za določene ribiške proizvode. Da bi izboljšali skladnost sistema in poenostavili postopke Unije glede avtonomnih preferencialov za ribiške proizvode, bi bilo treba vzpostaviti več avtonomnih tarifnih kvot, ki bi nadomestile navedene opustitve, Uredbo (ES) št. 104/2000 pa bi bilo treba ustrezno spremeniti. Nove avtonomne tarifne kvote bi morale biti ustrezno velike, da bi zagotovili ustrezno oskrbo Unije z ribiškimi surovinami, da se zagotovi predvidljivost in kontinuiteta uvoza.

(4)

Uredba Sveta (EU) št. 1344/2011 z dne 19. decembra 2011 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske, ribiške in industrijske proizvode (3) vsebuje omejeno število opustitev za ribiške proizvode. Da bi izboljšali skladnost sistema in poenostavili postopke Unije glede avtonomnih preferencialov za ribiške proizvode, bi bilo treba vzpostaviti več avtonomnih tarifnih kvot, ki bi nadomestile navedene opustitve. Posledično bi bilo treba ustrezno spremeniti Uredbo (EU) št. 1344/2011. Nove avtonomne tarifne kvote bi morale biti zadostnega obsega, da bi Uniji zagotovili ustrezno oskrbo z ribiškimi surovinami in da se zagotovi predvidljivost in kontinuiteta uvoza.

(5)

Pomembno je, da se ribiško pridelovalni industriji zagotovi varnost oskrbe z ribiškimi surovinami, da se omogoči stalna rast in naložbe, najpomembnejše pa je, da se omogoči zamenjava opustitev s kvotami, ne da bi to učinkovalo na oskrbo. Zato je primerno, da se v zvezi z nekaterimi ribiškimi proizvodi, za katere so se uporabljale opustitve, določi sistem, ki pod določenimi pogoji sproži avtomatično povečanje tarifnih kvot, ki se uporabljajo.

(6)

Za vse uvoznike v Uniji bi moral biti zagotovljen enak in neprekinjen dostop do tarifnih kvot, določenih v tej uredbi, stopnje, določene za te kvote, pa bi se morale neprekinjeno uporabljati za celoten uvoz zadevnih proizvodov v vse države članice do izčrpanja tarifnih kvot.

(7)

Zaradi zagotavljanja učinkovitega skupnega upravljanja tarifnih kvot bi bilo treba državam članicam dovoliti, da iz višine kvote črpajo potrebne količine, ki ustrezajo njihovemu dejanskemu uvozu. Ker postopek upravljanja zahteva tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo, bi morala biti Komisija sposobna spremljati hitrost črpanja kvot in o tem ustrezno obveščati države članice.

(8)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (4) določa sistem upravljanja tarifnih kvot, ki sledi kronološkemu vrstnemu redu datumov sprejema deklaracij za sprostitev v prosti promet. Tarifne kvote, odprte s to uredbo, bi morale Komisija in države članice upravljati v skladu s tem sistemom –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozne dajatve za proizvode, naštete v Prilogi, se opustijo, in sicer v okviru tarifnih kvot, v skladu s stopnjami za posamezna obdobja in do višine, navedene v Prilogi.

Člen 2

S tarifnimi kvotami iz člena 1 se upravlja v skladu s členi 308a, 308b in 308c(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 3

1.   Komisija brez nepotrebnega odlašanja ugotovi, če je v zvezi z ribiškim proizvodom, za katerega se v skladu s Prilogo uporablja ta člen, 30. septembra zadevnega koledarskega leta porabljenih 80 % letne tarifne kvote. V tem primeru se šteje, da se letna tarifna kvota iz Priloge avtomatično poviša za 20 %. Povišana letna tarifna kvota je tarifna kvota, ki se uporablja v zvezi s tem ribolovnim proizvodom za zadevno koledarsko leto.

2.   Na zahtevo najmanj ene države članice in brez poseganja v odstavek 1 Komisija preveri, če je v zvezi z ribiškim proizvodom, za katerega se v skladu s Prilogo uporablja ta člen, pred 30. septembrom zadevnega koledarskega leta porabljenih 80 % letne tarifne kvote. V tem primeru se uporabi odstavek 1.

3.   Komisija brez nepotrebnega odlašanja obvesti države članice, da so bili izpolnjeni pogoji iz odstavkov 1 ali 2, in objavi informacije o novo veljavni tarifni kvoti v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

4.   Nadaljnjih povišanj za zadevno koledarsko leto ni mogoče uporabiti za tarifno kvoto, povišano v skladu z odstavkom 1.

Člen 4

Komisija in carinski organi držav članic tesno sodelujejo, da bi zagotovili ustrezno upravljanje in nadzor uporabe te uredbe.

Člen 5

1.   V Uredbi (ES) št. 104/2000 se črtata člen 28 in Priloga VI.

2.   V Prilogi k Uredbi (EU) št. 1344/2011 se črtajo vnosi, ki se nanašajo na ribiške proizvode, z oznakami TARIC: 0302899030, 0302900095, 0303909091, 0305200011, 0305200030, 1604110020, 1604320010, 1605100011 in 1605100019.

Člen 6

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. decembra 2012

Za Svet

Predsednik

N. SYLIKIOTIS


(1)  UL L 291, 7.11.2009, str. 8.

(2)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

(3)  UL L 349, 31.12.2011, str. 1.

(4)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA

Zaporedna številka

Tarifna oznaka KN

Oznaka TARIC

Poimenovanje blaga

Letna količina kvote

(v tonah) (1)

Dajatev znotraj kvote

Obdobje veljavnosti kvote

09.2759

ex 0302 51 10

20

Trska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in ribe vrste Boreaogadus saida, razen jeter in iker, sveže, ohlajene ali zamrznjene, za predelavo (2)  (3)

70 000 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

Trska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in ribe vrste Boreogadus saida, nasoljene ali v slanici, vendar ne sušene ali dimljene, za predelavo (2)  (3)

2 600

0 %

1.1.2013–31.12.2015

 

25

 

29

ex 0305 69 10

10

09.2776

ex 0304 71 10

10

Trska (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), zamrznjeni fileti in meso, za predelavo (2)  (3)

30 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2761

ex 0304 79 50

10

Modri repak (Macruronus spp.), zamrznjeni fileti in drugo zamrznjeno meso, za predelavo (2)  (3)

25 000 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0304 79 90

11

 

17

ex 0304 95 90

11

 

17

09.2798

ex 0306 16 99

20

Škampi in kozice vrste Pandalus borealis, z lupino, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni, za predelavo (2)  (3)  (5)

9 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0306 26 90

12

 

92

09.2794

ex 1605 21 90

45

Škampi in kozice vrste Pandalus borealis, kuhani in brez lupine, za predelavo (2)  (3)  (5)

30 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 1605 29 00

50

09.2800

ex 1605 21 90

55

Škampi in kozice vrste Pandalus jordani, kuhani in brez lupine, za predelavo (2)  (3)  (5)

2 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

10

Škampi in kozice vrste Penaeus Vannamei, z lupino ali brez nje, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni, za predelavo (2)  (3)

20 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0306 27 99

10

09.2760

ex 0303 66 11

10

Oslič (Merluccius spp., razen Merluccius merluccius, Urophycis spp.) in rožnati huj (Genypterus blacodes), zamrznjena, za predelavo (2)  (3)

12 500

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

 

91

ex 0303 89 70

10

09.2774

ex 0304 74 19

10

Pacifiški oslič (Merluccius productus), zamrznjeni fileti in drugo meso, za predelavo (2)  (3)

12 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0304 95 50

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Inčuni (Engraulis anchoita), nasoljeni ali v slanici, vendar ne sušeni ali prekajeni, za predelavo (2)  (3)

2 500

0 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2788

ex 0302 41 00

10

Sled (Clupea harengus, Clupea pallasii), s težo, večjo od 100 g na kos, ali boki s težo, večjo od 80 g na kos, razen jeter in iker, za predelavo (2)  (3)

17 500

0 %

1.10.2013–31.12.2013

ex 0303 51 00

10

1.10.2014–31.12.2014

ex 0304 59 50

10

1.10.2015–31.12.2015

ex 0304 86 00

10

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

1111

Sled, pripravljen z začimbami in/ali kisom, v slanici, konzerviran v sodih vsaj 70 kg neto odcejene teže, za predelavo (2)  (3)

15 000 (8)

6 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2790

ex 1604 14 16

21

23

31

33

41

43

91

93

Fileti, znani kot „loins“ („ledja“), tuna in črtastega tuna, za predelavo (2)  (3)

22 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2762

ex 0306 11 90

10

Jastogi in drugi morski rarogi (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), živi, ohlajeni, zamrznjeni, za predelavo (2)  (3)  (4)

200

6 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0306 21 90

10

09.2785

ex 0307 49 59

10

Trupi (7) lignjev (Ommastrephes spp. – razen Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) in Illex spp., zamrznjeni, s kožo in plavutmi, za predelavo (2)  (3)

45 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0307 99 11

10

09.2786

ex 0307 49 59

20

Lignji (Ommastrephes spp. – razen Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) in Illex spp., zamrznjeni, celi ali lovke in plavuti, za predelavo (2)  (3)

3 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0307 99 11

20

09.2777

ex 0303 67 00

10

Aljaški saj (Theragra chalcogramma), zamrznjen, zamrznjeni fileti in drugo meso, za predelavo (2)  (3)

350 000 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2772

ex 0304 93 10

10

Surimi, zamrznjen, za predelavo (2)  (3)

66 000 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2746

ex 0302 89 90

30

Rdeči hlastač (Lutjanus purpureus), svež, ohlajen, za predelavo (2)  (3)

1 650 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2748

ex 0302 90 00

95

Trde ribje ikre, sveže, ohlajene ali zamrznjene, soljene ali v slanici

11 000 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0303 90 90

91

ex 0305 20 00

30

09.2750

ex 1604 32 00

10

Trde ribje ikre, oprane, očiščene priraslih organov in samo soljene ali v slanici, za predelavo (2)

6 600 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2764

ex 1604 11 00

20

Pacifiški losos (Oncorhyncus spp.), za predelovalno industrijo za predelavo v paste ali namaze (2)

1 300 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2784

ex 1605 10 00

11

19

Raki vrst „King“ (Paralithodes camchaticus), „Hanasaki“ (Paralithodes brevipes), „Kegani“ (Erimacrus isenbecki), „Queen“ in „Snow“ (Chionoecetes spp.), „Red“ (Geryon quinquedens), „Rough stone“ (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, „Mud“ (Scylla serrata), „Blue“ (Portunus spp.), samo kuhani v vodi, brez oklepa, zamrznjeni ali ne, v izvirnih pakiranjih z neto vsebino 2 kg ali več

2 750 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2778

ex 0304 83 90

21

Bokopluta, zamrznjeni fileti in drugo ribje meso (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), za predelavo (2)  (3)

5 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0304 99 99

65


(1)  Izraženo v neto teži, če ni drugače navedeno.

(2)  Za kvoto veljajo pogoji iz členov 291 do 300 Uredbe (EGS) št. 2454/93.

(3)  Kvota ni na voljo za proizvode, ki so namenjeni izključno za enega ali več naslednjih postopkov:

čiščenje, odstranjevanje drobovja, odstranjevanje repov, odstranjevanje glav,

razsekavanje (razen pri razrezu na kocke, filete, proizvodnji bokov ali razsekavanju zamrznjenih blokov ali cepljenju zamrznjenih kompletov blokov filetov),

prepakiranje zamrznjenih filetov IQF,

vzorčenje, sortiranje,

označevanje,

embaliranje,

ohlajevanje,

zamrzovanje,

globoko zamrzovanje,

tajanje, ločevanje.

Kvota ni na voljo za proizvode, ki so namenjeni za tiste vrste obdelave ali postopke, ki bi sicer upravičevali uvrstitev v kvoto, če se take vrste obdelave ali postopki izvajajo na ravni prodaje na drobno ali na ravni gostinskih storitev. Kvota je na voljo zgolj za proizvode, namenjene za prehrano ljudi.

(4)  Proizvodi z oznakama KN 0306 11 90 (oznaka TARIC 10) in 0306 21 90 (oznaka TARIC 10) ne glede na opombo 2 izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v kvoto, če se na njih izvede eden od naslednjih dveh postopkov ali oba: razdelitev zmrznjenega proizvoda, izpostavitev zmrznjenega proizvoda toplotni obdelavi, da se omogoči odstranitev notranjih odpadkov.

(5)  Proizvodi z oznakama KN 1605 21 90 (oznaki TARIC 45 in 55) in 1605 29 00 (oznaki TARIC 50 in 60) ne glede na opombo 2 izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v kvoto, če se na njih izvede naslednji postopek: izpostavitev škampov in kozic obdelavi s plini za pakiranje, kot so opredeljeni v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila ().

(6)  OJ L 354, 31.12.2008, p. 16.

(7)  Trup glavonožca ali ligenj brez glave in lovk.

(8)  Izraženo v neto odcejeni teži.

(9)  Uporablja se člen 3.


19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1221/2012

z dne 12. decembra 2012

o spremembi Uredbe (ES) št. 684/2009 v zvezi s podatki, ki jih je treba predložiti v okviru računalniškega postopka za gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (1), zlasti člena 29(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kadar se v skladu s Prilogo I k Uredbi Komisije (ES) št. 684/2009 (2) v polje v osnutku elektronskega administrativnega dokumenta lahko vpiše le številka DDV, bi morala največja dolžina polja ustrezati največji dolžini polja za številke DDV, ki jih izdajo države članice.

(2)

Stalne prevozne napeljave nimajo vedno enotne identifikacijske oznake, zato bi se morala zahteva iz Priloge I glede identifikacije uporabljene prevozne enote s pomočjo enotne identifikacijske oznake uporabljati le, kadar navedeni načini za identifikacijo obstajajo.

(3)

Struktura tabele 1, tabele 2 in tabele 5 v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 684/2009 bi se morala spremeniti, da bi se upoštevalo dejstvo, da se lahko za nekatere od skupin podatkov, ki jih vsebujejo, zahteva več kot en vnos.

(4)

Oznake tretjih držav, ki se uporabljajo za podatkovni element „tretja država porekla“ v podskupini podatkov PROIZVOD IZ GROZDJA IN VINA v tabeli 1 Priloge I, bi morale izključevati oznake s seznama Kode držav članic v Prilogi II kot tudi oznako „GR“, ki je oznaka za Grčijo, ki se uporablja v ISO 3166. Zato bi bilo treba Prilogo I ustrezno spremeniti.

(5)

Seznam oznak načina prevoza iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 684/2009 vsebuje oznako za načine prevoza, ki so drugačni od načinov, določenih v preostalem delu seznama. Kadar se uporablja oznaka za druge načine prevoza, je treba dodati pisni opis zadevnega načina prevoza. Prilogo I bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(6)

Za opredelitev sprememb namembnega kraja ali razdelitev, nastalih med gibanjem trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine v smislu členov 5 in 6 Uredbe (ES) št. 684/2009, bi bilo treba elektronskemu administrativnemu dokumentu dodati zaporedno številko vsake od navedenih dejavnosti. Tabelo 4 Priloge I bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(7)

Iz sporočila o razdelitvi iz tabele 5 Priloge I k Uredbi (ES) št. 684/2009 bi moralo biti razvidno, v kateri državi članici poteka razdelitev. Zato bi bilo treba navedeno tabelo prestrukturirati, da bi vsebovala dodatno skupino podatkov z navedeno informacijo.

(8)

Seznam oznak razlogov za nezadovoljivo iz tabele 6 Priloge I k Uredbi (ES) št. 684/2009 vključuje številko oznake 6 „en ali več zapisov v podatkovnem nizu z nepravilnimi vrednostmi“, ki pa ne navaja posebnega razloga za nepravilne vrednosti in tako ne daje nobenih informacij, ki ne bi bile že drugače navedene. Zato bi jo bilo treba črtati.

(9)

Člen 19(3) Direktive 2008/118/ES omogoča državam članicam, da izdajo začasno dovoljenje osebi, ki opravlja naloge registriranega prejemnika. V dovoljenju se lahko določi največja dovoljena količina za vsako kategorijo trošarinskega izdelka, ki se lahko prejme. Moralo bi biti mogoče navesti, kje v pošiljki je bila največja količina presežena. Zato bi bilo treba seznam oznak razlogov za nezadovoljivo iz tabele 6 Priloge I k Uredbi (ES) št. 684/2009 spremeniti, da bi se v ta namen dodala nova oznaka.

(10)

Za navedbo reference carinskega urada na elektronskem administrativnem dokumentu bi bilo treba uporabiti dvočrkovne oznake držav iz standarda ISO 3166. Prilogo II bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(11)

V osnutek elektronskega administrativnega dokumenta bi moralo biti mogoče vključiti evidenco uporabe stalne prevozne napeljave kot prevozne enote za trošarinsko blago. Zato bi bilo treba seznam oznak za prevozne enote iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 684/2009 spremeniti, da bi se dodal nov element.

(12)

Na podlagi Izvedbenega sklepa Komisije 2012/209/EU z dne 20. aprila 2012 o uporabi določb o nadzoru in gibanju Direktive Sveta 2008/118/ES za nekatere dodatke v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 2003/96/ES (3) so nekateri proizvodi, namenjeni za uporabo kot dodatki k motornim gorivom, predmet določb o nadzoru in gibanju iz Direktive 2008/118/ES. Seznam oznak za trošarinske izdelke iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 684/2009 bi bilo zato treba spremeniti, da bi vključeval novo oznako trošarinskega izdelka za navedene proizvode.

(13)

Uredbo (ES) št. 684/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Spremembe seznama oznak za trošarinske izdelke iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 684/2009 bi se morale uporabljati od datuma, ko v skladu z Izvedbenim sklepom 2012/209/EU nekateri proizvodi, namenjeni za uporabo kot dodatki k motornim gorivom, postanejo predmet določb o nadzoru in gibanju iz Direktive 2008/118/ES. Poleg tega je treba državam članicam in gospodarskim subjektom dati na voljo dovolj časa, da se prilagodijo novim zahtevam, preden začne ta uredba veljati.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za trošarine –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 684/2009 se spremeni:

1.

Priloga I se spremeni, kot je določeno v Prilogi I k tej uredbi.

2.

Priloga II se spremeni, kot je določeno v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 9, 14.1.2009, str. 12.

(2)  UL L 192, 24.7.2009, str. 13.

(3)  UL L 110, 24.4.2012, str. 41.


PRILOGA I

Priloga I se spremeni:

1.

Tabela 1 se nadomesti z naslednjim:

Tabela 1

Osnutek elektronskega administrativnega dokumenta in elektronski administrativni dokument

(iz člena 3(1) in člena 8(1))

A

B

C

D

E

F

G

 

ATRIBUT

R

 

 

 

 

a

Vrsta sporočila

R

 

Možne vrednosti so:

1

=

standardna vloga (uporabiti jo je treba v vseh primerih, razen kadar je vloga povezana z izvozom s hišnim carinjenjem);

2

=

vloga za izvoz s hišnim carinjenjem (uporaba člena 283 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (1))

Vrsta sporočila ne sme biti navedena v e-AD, ki je opremljen z ARC, ali papirnem dokumentu iz člena 8(1) te uredbe.

n1

 

b

Zastavica naknadne vloge

D

‚R‘ za predložitev e-AD za gibanje, ki se je začelo na podlagi papirnega dokumenta iz člena 8(1).

Možne vrednosti:

0

=

ne drži;

1

=

drži.

Privzeta vrednost je ‚,ne drži‘.

Ta podatkovni element ne sme biti naveden v e-AD, ki je opremljen z ARC, ali v papirnem dokumentu iz člena 8(1).

n1

1

GIBANJE TROŠARINSKEGA BLAGA e-AD

R

 

 

 

 

a

Oznaka vrste namembnega kraja

R

 

Navedite namembni kraj pri gibanju z eno od naslednjih vrednosti:

1

=

trošarinsko skladišče (točka (i) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES);

2

=

registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES);

3

=

začasni registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) in člen 19(3) Direktive 2008/118/ES);

4

=

neposredna dobava (člen 17(2) Direktive 2008/118/ES);

5

=

oproščeni prejemnik (točka (iv) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES);

6

=

izvoz (točka (iii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES).

8

=

neznan namembni kraj (neznan prejemnik; člen 22 Direktive 2008/118/ES).

n1

 

b

Čas poti

R

 

Navedite običajen čas, ki je potreben za pot ob upoštevanju prevoznega sredstva in razdalje, in ga izrazite v urah (H) ali dnevih (D), ki jim sledi dvomestna številka (primer: H12 ali D04). Navedba za ‚H‘ mora biti manjša ali enaka 24. Navedba za ‚D‘ mora biti manjša ali enaka 92.

an3

 

c

Ureditev prevoza

R

 

Opredelite osebo, odgovorno za ureditev prvega prevoza, z eno od naslednjih vrednosti:

1

=

pošiljatelj;

2

=

prejemnik;

3

=

lastnik blaga;

4

=

drugo.

n1

 

d

ARC

R

Zagotovijo pristojni organi odpremne države članice ob potrditvi osnutka e-AD.

Glejte Prilogo II, Seznam oznak 2.

an21

 

e

Datum in čas potrditve e-AD

R

Zagotovijo pristojni organi odpremne države članice ob potrditvi osnutka e-AD.

Navedeni čas je lokalni čas.

dateTime

 

f

Zaporedna številka

R

Zagotovijo pristojni organi odpremne države članice ob potrditvi osnutka e-AD in za vsako spremembo namembnega kraja.

Označeno z 1 ob začetni potrditvi in se poveča za 1 v vsakem e-AD, ki ga oblikujejo pristojni organi odpremne države članice ob vsaki spremembi namembnega kraja.

n..2

 

g

Datum in čas potrditve posodobitve

C

Datum in čas potrditve sporočila o spremembi namembnega kraja iz tabele 3, ki ju zagotovijo pristojni organi odpremne države članice v primeru spremembe namembnega kraja.

Navedeni čas je lokalni čas.

dateTime

2

GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj

R

 

 

 

 

a

Trošarinska številka gospodarskega subjekta

R

 

Navedite veljavno evidenčno številko SEED imetnika trošarinskega skladišča ali registriranega pošiljatelja.

an13

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

3

GOSPODARSKI SUBJEKT kraj odpreme

C

‚R‘, če je oznaka vrste porekla v polju 9d ‚1‘.

 

 

 

a

Sklic trošarinskega skladišča

R

 

Navedite veljavno evidenčno številko SEED odpremnega trošarinskega skladišča.

an13

 

b

Ime gospodarskega subjekta

O

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

O

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

an..11

 

e

Poštna številka

O

 

an..10

 

f

Mesto

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

4

URAD odpreme – uvoz

C

‚R‘, če je oznaka vrste porekla v polju 9d ‚2‘.

 

 

 

a

Referenčna številka urada

R

 

Navedite oznako carinskega urada uvoza. Glejte Prilogo II, Seznam oznak 5.

an8

5

GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik

C

‚R‘, razen za vrsto sporočila ‚2 – vloga za izvoz s hišnim carinjenjem‘ ali za oznako vrste namembnega kraja 8

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a).

 

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

‚R‘ za oznako vrste namembnega kraja 1, 2, 3 in 4;

‚O‘ za oznako vrste namembnega kraja 6

ta podatkovni element se ne uporablja za oznako vrste namembnega kraja 5

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a).

Za oznako vrste namembnega kraja:

1, 2, 3 in 4: navedite veljavno evidenčno številko SEED imetnika trošarinskega skladišča ali registriranega prejemnika;

6: navedite identifikacijsko številko za DDV osebe, ki zastopa pošiljatelja v uradu izvoza.

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

6

DODATNI PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU prejemnik

C

‚R‘ za oznako vrste namembnega kraja 5

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a).

 

 

 

a

Oznaka države članice

R

 

Navedite namembno državo članico z oznako države članice iz Priloge II, Seznama oznak 3.

a2

 

b

Serijska številka potrdila o oprostitvi

D

‚R‘, če je serijska številka navedena v potrdilu o oprostitvi plačila trošarine iz Uredbe Komisije (ES) št. 31/96 z dne 10. januarja 1996 o potrdilu o oprostitvi plačila trošarine (2).

 

an..255

7

GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave

C

‚R‘ za oznako vrste namembnega kraja 1 in 4;

‚O‘ za oznako vrste namembnega kraja 2, 3 in 5

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a).

Navedite dejanski kraj dobave trošarinskega blaga.

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

‚R‘ za oznako vrste namembnega kraja 1;

‚O‘ za oznako vrste namembnega kraja 2, 3 in 5

(glejte oznako vrste namembnega kraja v polju 1a).

Za oznako vrste namembnega kraja:

1: navedite veljavno evidenčno številko SEED namembnega trošarinskega skladišča;

2, 3 in 5: navedite identifikacijsko številko za DDV ali drug identifikator.

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

C

‚R‘ za oznako vrste namembnega kraja 1, 2, 3 in 5;

‚O‘ za oznako vrste namembnega kraja 4

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a).

 

an..182

 

c

Ime ulice

C

Za polja 7c, 7e in 7f:

‚R‘ za oznako vrste namembnega kraja 2, 3, 4 in 5;

‚,O‘ za oznako vrste namembnega kraja 1

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a).

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

an..11

 

e

Poštna številka

C

 

an..10

 

f

Mesto

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

8

URAD kraj dobave – carina

C

‚R‘ v primeru izvoza (oznaka vrste namembnega kraja 6)

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a).

 

 

 

a

Referenčna številka urada

R

 

Navedite oznako urada izvoza, pri katerem bo vložena izvozna deklaracija v skladu s členom 161(5) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (3). Glejte Prilogo II, Seznam oznak 5.

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Lokalna referenčna številka

R

 

Enotna serijska številka, ki jo pošiljatelj dodeli e-AD in označuje pošiljko v evidencah pošiljatelja.

an..22

 

b

Številka računa

R

 

Navedite številko računa, povezanega z blagom. Če račun še ni pripravljen, je treba navesti številko dobavnice ali druge prevozne listine.

an..35

 

c

Datum računa

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot ‚R‘.

Datum dokumenta iz polja 9b.

Date

 

d

Oznaka vrste porekla

R

 

Možne vrednosti za poreklo blaga, ki se giba, so:

1

=

poreklo — trošarinsko skladišče (v okoliščinah iz člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES);

2

=

poreklo — uvoz (v okoliščinah iz člena 17(1)(b) Direktive 2008/118/ES).

n1

 

e

Datum odpreme

R

 

Datum začetka gibanja v skladu s členom 20(1) Direktive 2008/118/ES. Ta datum ne more biti več kot 7 dni poznejši od datuma predložitve osnutka e-AD. Datum odpreme je lahko pretekli datum v primeru iz člena 26 Direktive 2008/118/ES.

Date

 

f

Čas odpreme

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot ‚R‘.

Čas začetka gibanja v skladu s členom 20(1) Direktive 2008/118/ES. Navedeni čas je lokalni čas.

Time

 

g

Predhodna ARC

D

Zagotovijo pristojni organi odpremne države članice ob potrditvi novih e-AD po potrditvi sporočila ‚razdelitev‘ (tabela 5).

ARC, ki jo je treba navesti, je ARC nadomeščenega e-AD.

an21

9.1

UVOZNA EUL

C

‚R‘, če je oznaka vrste porekla v polju 9d ‚2‘ (uvoz).

 

9X

 

a

Številka uvozne EUL

R

Številko EUL zagotovi pošiljatelj ob predložitvi osnutka e-AD ali pristojni organi odpremne države članice ob potrditvi osnutka e-AD.

Navedite številke enotnih upravnih listin, ki se uporabljajo za sprostitev zadevnega blaga v prosti promet.

an..21

10

URAD pristojni organ pri odpremi

R

 

 

 

 

a

Referenčna številka urada

R

 

Navedite oznako urada pristojnih organov v odpremni državi članici, ki je odgovoren za trošarinski nadzor v kraju odpreme. Glejte Prilogo II, Seznam oznak 5.

an8

11

ZAVAROVANJE GIBANJA

R

 

 

 

 

a

Oznaka vrste izdajatelja zavarovanja

R

 

Opredelite osebe, odgovorne za zagotovitev zavarovanja, z oznako vrste izdajatelja zavarovanja iz Priloge II, Seznama oznak 6.

n..4

12

GOSPODARSKI SUBJEKT izdajatelj zavarovanja

C

‚R‘, če se uporablja ena od naslednjih oznak vrste izdajatelja zavarovanja: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 ali 1234

(glejte oznake vrste izdajatelja zavarovanja v Prilogi II, Seznamu oznak 6).

Opredelite prevoznika in/ali lastnika blaga, če zagotovi(-ta) zavarovanje.

2X

 

a

Trošarinska številka gospodarskega subjekta

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot ‚R‘.

Navedite veljavno evidenčno številko SEED ali identifikacijsko številko za DDV prevoznika ali lastnika trošarinskega blaga.

an13

 

b

Številka DDV

O

an..14

 

c

Ime gospodarskega subjekta

C

Za 12c, d, f in g:

‚O‘, če je navedena trošarinska številka gospodarskega subjekta, v nasprotnem primeru ‚R‘.

 

an..182

 

d

Ime ulice

C

 

an..65

 

e

Hišna številka

O

 

an..11

 

f

Poštna številka

C

 

an..10

 

g

Mesto

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

13

PREVOZ

R

 

 

 

 

a

Oznaka načina prevoza

R

 

Navedite način prevoza ob začetku gibanja z oznakami iz Priloge II, Seznama oznak 7.

n..2

 

b

Dodatne informacije

C

‚R‘, če je <Oznaka načina prevoza> ‚Drugo‘,

sicer ‚O‘.

Navedite pisni opis načina prevoza.

an..350

 

c

Dodatne informacije_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika, glejte Prilogo II, Seznam oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

14

GOSPODARSKI SUBJEKT urejevalec prevoza

C

‚R‘ za opredelitev osebe, odgovorne za ureditev prvega prevoza, če je vrednost v polju 1c ‚3‘ ali ‚4‘.

 

 

 

a

Številka DDV

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot ‚R‘.

 

an..14

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

15

GOSPODARSKI SUBJEKT prvi prevoznik

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot ‚R‘.

Opredelite osebo, ki opravi prvi prevoz.

 

 

a

Številka DDV

O

 

 

an..14

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika, glejte Prilogo II, Seznam oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

16

PODATKI V ZVEZI S PREVOZOM

R

 

 

99X

 

a

Oznaka prevozne enote

R

 

Navedite oznake prevoznih enot, povezane z načinom prevoza iz polja 13a.

Glejte Prilogo II, Seznam oznak 8.

n..2

 

b

Identiteta prevoznih enot

C

‚R‘, če oznaka prevozne enote ni 5

(glejte polje 16a).

Vnesite registrsko številko prevoznih enot, kadar oznaka prevozne enote ni 5.

an..35

 

c

Identiteta komercialne zaščitne oznake

D

‚R‘, če so uporabljene komercialne zaščitne oznake.

Opredelite komercialne zaščitne oznake, če se uporabljajo za zaščito prevozne enote.

an..35

 

d

Informacije o zaščitni oznaki

O

 

Navedite dodatne informacije o teh komercialnih zaščitnih oznakah (npr. vrsta uporabljenih zaščitnih oznak).

an..350

 

e

Informacije o zaščitni oznaki_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika, glejte Prilogo II, Seznam oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

f

Dodatne informacije

O

 

Navedite dodatne informacije o prevozu, npr. identiteto naslednjega prevoznika, informacije o naslednjih prevoznih enotah.

an..350

 

g

Dodatne informacije_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

17

Podatkovni niz e-AD

R

 

Za vsak proizvod v pošiljki je treba uporabiti ločeno skupino podatkov.

999x

 

a

Enotna referenca zapisa v podatkovnem nizu

R

 

Navedite enotno zaporedno številko od 1 naprej.

n..3

 

b

Oznaka trošarinskega izdelka

R

 

Navedite oznako trošarinskega izdelka, ki se uporablja, glejte Prilogo II, Seznam oznak 11.

an..4

 

c

Oznaka KN

R

 

Navedite oznako KN, ki velja na datum odpreme.

n8

 

d

Količina

R

 

Navedite količino (izraženo z mersko enoto, povezano z oznako proizvoda — glejte Prilogo II, tabeli 11 in 12).

Za gibanje do registriranega prejemnika iz člena 19(3) Direktive 2008/118/ES količina ne presega količine, za katero ima dovoljenje.

Za gibanje do oproščene organizacije iz člena 12 Direktive 2008/118/ES količina ne presega količine, navedene v potrdilu o oprostitvi plačila trošarine.

n..15,3

 

e

Bruto teža

R

 

Navedite bruto težo pošiljke (trošarinsko blago z embalažo).

n..15,2

 

f

Neto teža

R

 

Navedite težo trošarinskega blaga brez embalaže (za alkohol in alkoholne pijače, energente in vse tobačne proizvode, razen cigaret).

n..15,2

 

g

Delež alkohola

C

‚R‘, če se uporablja za zadevno trošarinsko blago.

Navedite delež alkohola (volumenski odstotek pri 20 °C), če je primerno, v skladu s Prilogo II, Seznamom oznak 11.

n..5,2

 

h

Stopnja Plato

D

‚R‘, če odpremna država članica in/ali namembna država članica obdavčuje pivo na podlagi stopnje Plato.

Za pivo navedite stopnjo Plato, če odpremna država članica in/ali namembna država članica obdavčuje pivo na navedeni podlagi. Glejte Prilogo II, Seznam oznak 11.

n..5,2

 

i

Davčna oznaka

O

 

Navedite dodatne informacije o davčnih oznakah, ki jih zahteva namembna država članica.

an..350

 

j

Davčna oznaka_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

k

Zastavica uporabljene davčne oznake

D

‚R‘, če so uporabljene davčne oznake.

Navedite ‚1‘, če je blago opremljeno z davčnimi oznakami ali jih vključuje, ali ‚0‘, če blago ni opremljeno z davčnimi oznakami ali jih ne vključuje.

n1

 

l

Označba porekla

O

 

To polje se lahko uporabi za potrjevanje:

1.

v primeru nekaterih vin, glede zaščitene označbe porekla ali geografske označbe v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti;

2.

v primeru nekaterih žganih alkoholnih pijač, glede kraja proizvodnje v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti;

3.

za pivo, ki ga vari neodvisna mala pivovarna, kot je opredeljeno v Direktivi Sveta 92/83/EGS (4), za katero naj bi se zahtevala obdavčitev po nižji trošarinski stopnji v namembni državi članici. Besedilo potrdila mora biti v naslednji obliki: ‚Potrjujemo, da je opisani proizvod varjen v neodvisni mali pivovarni‘;

4.

za etilni alkohol, ki ga destilira mala žganjarna, kot je opredeljeno v Direktivi Sveta 92/83/EGS, za katerega naj bi se zahtevala obdavčitev po nižji trošarinski stopnji v namembni državi članici. Besedilo potrdila mora biti v naslednji obliki: ‚Potrjujemo, da je opisani proizvod proizveden v mali žganjarni‘.

an..350

 

m

Označba porekla_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

n

Velikost proizvajalca

O

 

Za pivo ali žgane alkoholne pijače, za katere je navedeno potrdilo v polju 17l (označba porekla), navedite letno proizvodnjo za prejšnje leto v hektolitrih piva ali hektolitrih čistega alkohola.

n..15

 

o

Gostota

C

‚R‘, če se uporablja za zadevno trošarinsko blago.

Navedite gostoto pri 15 °C, če je primerno, v skladu s tabelo v Prilogi II, Seznamom oznak 11.

n..5,2

 

p

Trgovski opis

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot nujnega.

‚R‘ za prevoz v razsutem stanju za vino iz odstavkov 1 do 9 ter odstavkov 15 in 16 Priloge IV k Uredbi Sveta (ES) št. 479/2008 (5), za katero poimenovanje blaga vključuje neobvezne navedbe iz člena 60 navedene uredbe, če se te navedbe uporabijo na nalepkah ali so predvidene za uporabo na nalepkah.

Navedite trgovski opis blaga za opredelitev proizvodov, ki se prevažajo.

an..350

 

q

Trgovski opis_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika, glejte Prilogo II, Seznam oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

r

Blagovna znamka proizvodov

D

‚R‘, če ima trošarinsko blago blagovno znamko. Odpremna država članica se lahko odloči, da se blagovna znamka proizvodov, ki se prevažajo, ne smenavesti, če je navedena na računu ali drugem trgovskem dokumentu iz polja 9b.

Navedite blagovno znamko blaga, če je primerno.

an..350

 

s

Blagovna znamka proizvodov_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika, glejte Prilogo II, Seznam oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

17.1

TOVOREK

R

 

 

99x

 

a

Oznaka vrste tovorkov

R

 

Navedite vrsto tovorka z eno od oznak iz Priloge II, Seznama oznak 9.

an2

 

b

Število tovorkov

C

‚R‘, če je uporabljena oznaka ‚števno‘.

Navedite število tovorkov, če jih je možno šteti, v skladu s Prilogo II, Seznamom oznak 9.

n..15

 

c

Identiteta komercialne zaščitne oznake

D

‚R‘, če so uporabljene komercialne zaščitne oznake.

Opredelite komercialne zaščitne oznake, če se uporabljajo za zaščito tovorkov.

an..35

 

d

Informacije o zaščitni oznaki

O

 

Navedite dodatne informacije o teh komercialnih zaščitnih oznakah (npr. vrsta uporabljenih zaščitnih oznak).

an..350

 

e

Informacije o zaščitni oznaki_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

17.2

PROIZVOD IZ GROZDJA IN VINA

D

‚R‘ za proizvode iz grozdja in vina, vključene v del XII Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007 (6).

 

 

 

a

Kategorija proizvoda iz grozdja in vina

R

 

Za proizvode iz grozdja in vina, vključene v del XII Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007 navedite eno od naslednjih vrednosti:

1

=

vino brez ZOP/ZGO;

2

=

sortno vino brez ZOP/ZGO;

3

=

vino z ZOP ali ZGO;

4

=

uvoženo vino;

5

=

drugo.

n1

 

b

Oznaka vinorodne cone

D

‚R‘ za proizvode iz grozdja in vina v razsutem stanju (nazivna prostornina več kot 60 litrov).

Navedite vinorodno cono, iz katere izvira proizvod, ki se prevaža, v skladu s Prilogo IX k Uredbi Sveta (ES) št. 479/2008.

n..2

 

c

Tretja država porekla

C

‚R‘, če je kategorija proizvoda iz grozdja in vina v polju 17.2a ‚4‘ (uvoženo vino).

Navedite ‚oznako države‘ iz Priloge II, Seznama oznak 4, vendar ne iz Priloge II, Seznama oznak 3, in razen ‚oznake države‘‚GR‘.

a2

 

d

Druge informacije

O

 

 

an..350

 

e

Druge informacije_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

17.2.1

DEJAVNOST V ZVEZI Z GROZDJEM IN VINOM oznaka

D

‚R‘ za proizvode iz grozdja in vina v razsutem stanju (nazivna prostornina več kot 60 litrov).

 

99x

 

a

Oznaka dejavnosti v zvezi z grozdjem in vinom

R

 

Navedite eno ali več ‚oznak dejavnosti z zvezi z grozdjem in vinom‘ v skladu s seznamom 1.4. b) iz točke B Priloge VI k Uredbi Komisije (ES) št. 436/2009 (7).

n..2

18

DOKUMENT potrdilo

O

 

 

9x

 

a

Kratek opis dokumenta

C

‚R‘, razen če se uporablja podatkovno polje 18c.

Opišite potrdilo, povezano z blagom, ki se prevaža, na primer potrdil v zvezi z označbo porekla iz polja 17l.

an..350

 

b

Kratek opis dokumenta_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

c

Sklic dokumenta

C

‚R‘, razen če se uporablja podatkovno polje 18a.

Navedite sklic na potrdilo, povezano z blagom, ki se prevaža.

an..350

 

d

Sklic dokumenta_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2“

2.

Tabela 2 se nadomesti z naslednjim:

Tabela 2

Preklic

(iz člena 4(1))

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum in čas potrditve preklica

C

Zagotovijo pristojni organi odpremne države članice ob potrditvi osnutka sporočila o preklicu.

Navedeni čas je lokalni čas.

dateTime

2

GIBANJE TROŠARINSKEGA BLAGA e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Navedite ARC e-AD, za katerega se zahteva preklic.

an21

3

PREKLIC

R

 

 

 

 

a

Razlog za preklic

R

 

Navedite razlog za preklic e-AD z oznakami iz Priloge II, Seznama oznak 10.

n..1

 

b

Dodatne informacije

C

‚R‘, če je razlog za preklic 0;

‚O‘, če je razlog za preklic 1, 2, 3 ali 4

(glejte polje 3.a).

Navedite dodatne informacije o preklicu e-AD.

an..350

 

c

Dodatne informacije_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2“

(3)

Tabela 3 se nadomesti z naslednjim:

Tabela 3

Sprememba namembnega kraja

(iz člena 5(1) in člena 8(2))

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum in čas potrditve spremembe namembnega kraja

C

Zagotovijo pristojni organi odpremne države članice ob potrditvi osnutka sporočila o spremembi namembnega kraja.

Navedeni čas je lokalni čas.

dateTime

2

Posodobitev e-AD

R

 

 

 

 

a

Zaporedna številka

C

Zagotovijo pristojni organi odpremne države članice ob potrditvi osnutka sporočila o spremembi namembnega kraja.

Označeno z 1 ob začetni potrditvi e-AD in se poveča za 1 ob vsaki spremembi namembnega kraja.

n..2

 

b

ARC

R

 

Navedite ARC e-AD, pri katerem je spremenjen namembni kraj.

an21

 

c

Čas poti

D

‚R‘, kadar se zaradi spremembe namembnega kraja spremeni čas poti.

Navedite običajen čas, ki je potreben za pot ob upoštevanju prevoznega sredstva in razdalje, in ga izrazite v urah (H) ali dnevih (D), ki jim sledi dvomestna številka (primer: H12 ali D04). Navedba za ‚H‘ mora biti manjša ali enaka 24. Navedba za ‚D‘ mora biti manjša ali enaka 92.

an3

 

d

Spremenjena ureditev prevoza

D

‚R‘, kadar se zaradi spremembe namembnega kraja spremeni oseba, odgovorna za ureditev prevoza.

Opredelite osebo, odgovorno za ureditev prevoza, z eno od naslednjih vrednosti:

1

=

pošiljatelj;

2

=

prejemnik;

3

=

lastnik blaga;

4

=

drugo.

n1

 

e

Številka računa

D

‚R‘, kadar se zaradi spremembe namembnega kraja spremeni račun.

Navedite številko računa, povezanega z blagom. Če račun še ni pripravljen, je treba navesti številko dobavnice ali druge prevozne listine.

an..35

 

f

Datum računa

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot ‚R‘, kadar se zaradi spremembe namembnega kraja spremeni številka računa.

Datum dokumenta iz polja 2e.

date

 

g

Oznaka načina prevoza

D

‚R‘, kadar se zaradi spremembe namembnega kraja spremeni način prevoza.

Navedite način prevoza z oznakami iz Priloge II, Seznama oznak 7.

n..2

3

SPREMENJEN namembni kraj

R

 

 

 

 

a

Oznaka vrste namembnega kraja

R

 

Navedite nov namembni kraj pri gibanju z eno od naslednjih vrednosti:

1

=

trošarinsko skladišče (točka (i) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES);

2

=

registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES);

3

=

začasni registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) in člen 19(3) Direktive 2008/118/ES);

4

=

neposredna dobava (člen 17(2) Direktive 2008/118/ES);

6

=

izvoz (točka (iii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES).

n1

4

GOSPODARSKI SUBJEKT nov prejemnik

D

‚R‘, kadar se zaradi spremembe namembnega kraja spremeni prejemnik.

 

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

‚R‘ za oznako vrste namembnega kraja 1, 2, 3 in 4;

‚O‘ za oznako vrste namembnega kraja 6

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3a).

Za oznako vrste namembnega kraja:

1, 2, 3 in 4: navedite veljavno evidenčno številko SEED imetnika trošarinskega skladišča ali registriranega prejemnika,

6: navedite identifikacijsko številko za DDV osebe, ki zastopa pošiljatelja v uradu izvoza.

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

5

GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave

C

‚R‘ za oznako vrste namembnega kraja 1 in 4,

‚O‘ za oznako vrste namembnega kraja 2 in 3

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3a).

Navedite dejanski kraj dobave trošarinskega blaga.

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

‚R‘ za oznako vrste namembnega kraja 1,

‚O‘ za oznako vrste namembnega kraja 2 in 3

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3a).

Za oznako vrste namembnega kraja:

1: navedite veljavno evidenčno številko SEED namembnega trošarinskega skladišča,

2 in 3: navedite identifikacijsko številko za DDV ali drug identifikator.

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

C

‚R‘ za oznako vrste namembnega kraja 1, 2 in 3,

‚O‘ za oznako vrste namembnega kraja 4

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3a).

 

an..182

 

c

Ime ulice

C

Za polja 5c, 5e in 5f:

‚R‘ za oznako vrste namembnega kraja 2, 3 in 4,

‚O‘ za oznako vrste namembnega kraja 1

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3a).

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

an..11

 

e

Poštna številka

C

 

an..10

 

f

Mesto

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

6

URAD kraj dobave – carina

C

‚R‘ v primeru izvoza (oznaka vrste namembnega kraja 6)

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3a).

 

 

 

a

Referenčna številka urada

R

 

Navedite oznako urada izvoza, pri katerem bo vložena izvozna deklaracija v skladu s členom 161(5) Uredbe (EGS) št. 2913/92. Glejte Prilogo II, Seznam oznak 5.

an8

7

GOSPODARSKI SUBJEKT nov urejevalec prevoza

C

‚R‘ za opredelitev osebe, odgovorne za ureditev prevoza, če je vrednost v polju 2d ‚3‘ ali ‚4‘.

 

 

 

a

Številka DDV

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot ‚R‘.

 

an..14

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

8

GOSPODARSKI SUBJEKT nov prevoznik

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot ‚R‘, kadar se zaradi spremembe namembnega kraja spremeni prevoznik.

Opredelite novo osebo, ki opravi prevoz.

 

 

a

Številka DDV

O

 

 

an..14

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

9

PODATKI V ZVEZI S PREVOZOM

D

‚R‘, kadar se zaradi spremembe namembnega kraja spremenijo podatki v zvezi s prevozom.

 

99x

 

a

Oznaka prevozne enote

R

 

Navedite oznake prevoznih enot, povezane z načinom prevoza iz polja 2g, glejte Prilogo II, Seznam oznak 8.

n..2

 

b

Identiteta prevoznih enot

C

‚R‘, če oznaka prevozne enote ni 5

(glejte polje 9a).

Vnesite registrsko številko prevoznih enot, kadar oznaka prevozne enote ni 5.

an..35

 

c

Identiteta komercialne zaščitne oznake

D

‚R‘, če so uporabljene komercialne zaščitne oznake.

Opredelite komercialne zaščitne oznake, če se uporabljajo za zaščito prevozne enote.

an..35

 

d

Informacije o zaščitni oznaki

O

 

Navedite dodatne informacije o teh komercialnih zaščitnih oznakah (npr. vrsta uporabljenih zaščitnih oznak).

an..350

 

e

Informacije o zaščitni oznaki_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika, glejte Prilogo II, Seznam oznak 1.

a2

 

f

Dodatne informacije

O

 

Navedite dodatne informacije o prevozu, npr. identiteto naslednjega prevoznika, informacije o naslednjih prevoznih enotah.

an..350

 

g

Dodatne informacije_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2“

4.

V tabeli 4 se doda naslednja vrstica 1d:

A

B

C

D

E

F

G

 

d

Zaporedna številka

R

Zagotovijo pristojni organi namembne države članice (v primeru obvestila o spremembi namembnega kraja) ali odpremne države članice (v primeru obvestila o razdelitvi).

Navedite zaporedno številko e-AD.

n..2“

5.

Tabela 5 se nadomesti z naslednjim:

Tabela 5

Razdelitev

(iz člena 6(1) in člena 8(2))

A

B

C

D

E

F

G

1

Razdelitev e-AD

R

 

 

 

 

a

Predhodna ARC

R

 

Navedite ARC e-AD, ki ga je treba razdeliti.

Glejte Prilogo II, Seznam oznak 2.

an21

2

DČ razdelitve

R

 

 

 

 

a

Oznaka države članice

R

 

Navedite državo članico, na ozemlju katere poteka razdelitev gibanja, z oznako države članice iz Priloge II, Seznama oznak 3.

a2

3

Podatki o razdelitvi e-AD

R

 

 

9x

 

a

Lokalna referenčna številka

R

 

Enotna serijska številka, ki jo pošiljatelj dodeli e-AD in označuje pošiljko v evidencah pošiljatelja.

an..22

 

b

Čas poti

D

‚R‘, kadar se zaradi razdelitve spremeni čas poti.

Navedite običajen čas, ki je potreben za pot ob upoštevanju prevoznega sredstva in razdalje, in ga izrazite v urah (H) ali dnevih (D), ki jim sledi dvomestna številka (primer: H12 ali D04). Navedba za ‚H‘ mora biti manjša ali enaka 24. Navedba za ‚D‘ mora biti manjša ali enaka 92.

an3

 

c

Spremenjena ureditev prevoza

D

‚R‘, kadar se zaradi razdelitve spremeni oseba, odgovorna za ureditev prevoza.

Opredelite osebo, odgovorno za ureditev prvega prevoza, z eno od naslednjih vrednosti:

1

=

pošiljatelj;

2

=

prejemnik;

3

=

lastnik blaga;

4

=

drugo.

n1

3.1

SPREMENJEN namembni kraj

R

 

 

 

 

a

Oznaka vrste namembnega kraja

R

 

Navedite namembni kraj pri gibanju z eno od naslednjih vrednosti:

1

=

trošarinsko skladišče (točka (i) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES);

2

=

registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES);

3

=

začasni registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) in člen 19(3) Direktive 2008/118/ES);

4

=

neposredna dobava (člen 17(2) Direktive 2008/118/ES);

6

=

izvoz (točka (iii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES).

8

=

neznan namembni kraj (neznan prejemnik; člen 22 Direktive 2008/118/ES).

n1

3.2

GOSPODARSKI SUBJEKT nov prejemnik

D

‚R‘, kadar se zaradi razdelitve spremeni prejemnik.

 

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

‚R‘ za oznako vrste namembnega kraja 1, 2, 3 in 4,

‚O‘ za oznako vrste namembnega kraja 6

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3.1a).

Za oznako vrste namembnega kraja:

1, 2, 3 in 4: navedite veljavno evidenčno številko SEED imetnika trošarinskega skladišča ali registriranega prejemnika,

6: navedite identifikacijsko številko za DDV osebe, ki zastopa pošiljatelja v uradu izvoza.

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

3.3

GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave

C

‚R‘ za oznako vrste namembnega kraja 1 in 4,

‚O‘ za oznako vrste namembnega kraja 2 in 3

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3.1a).

 

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

‚R‘ za oznako vrste namembnega kraja 1,

‚O‘ za oznako vrste namembnega kraja 2 in 3

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3.1a).

Za oznako vrste namembnega kraja:

1: navedite veljavno evidenčno številko SEED namembnega trošarinskega skladišča,

2 in 3: navedite identifikacijsko številko za DDV ali drug identifikator.

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

C

‚R‘ za oznako vrste namembnega kraja 1, 2 in 3,

‚O‘ za oznako vrste namembnega kraja 4

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3.1a).

 

an..182

 

c

Ime ulice

C

Za polja 3.3c, 3.3e in 3.3f:

‚R‘ za oznako vrste namembnega kraja 2, 3 in 4,

‚O‘ za oznako vrste namembnega kraja 1

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3.1a).

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

an..11

 

e

Poštna številka

C

 

an..10

 

f

Mesto

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

3.4

URAD kraj dobave – carina

C

‚R‘ v primeru izvoza (koda vrste spremenjenega namembnega kraja 6)

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3.1a).

 

 

 

a

Referenčna številka urada

R

 

Navedite oznako urada izvoza, pri katerem bo vložena izvozna deklaracija v skladu s členom 161(5) Uredbe (EGS) št. 2913/92.

Glejte Prilogo II, Seznam oznak 5.

an8

3.5

GOSPODARSKI SUBJEKT nov urejevalec prevoza

C

‚R‘ za opredelitev osebe, odgovorne za ureditev prevoza, če je vrednost v polju 3c‚3‘ ali ‚4‘.

 

 

 

a

Številka DDV

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot ‚R‘.

 

an..14

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

3.6

GOSPODARSKI SUBJEKT nov prevoznik

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot ‚R‘, kadar se zaradi razdelitve spremeni prevoznik.

Opredelite osebo, ki opravi nov prevoz.

 

 

a

Številka DDV

O

 

 

an..14

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

3.7

PODATKI V ZVEZI S PREVOZOM

D

‚R‘, kadar se zaradi razdelitve spremenijo podatki v zvezi s prevozom.

 

99X

 

a

Oznaka prevozne enote

R

 

Navedite oznake prevoznih enot. Glejte Prilogo II, Seznam oznak 8.

n..2

 

b

Identiteta prevoznih enot

C

‚R‘, če oznaka prevozne enote ni 5

(glejte polje 3.7a).

Vnesite registrsko številko prevoznih enot, kadar oznaka prevozne enote ni 5.

an..35

 

c

Identiteta komercialne zaščitne oznake

D

‚R‘, če so uporabljene komercialne zaščitne oznake.

Opredelite komercialne zaščitne oznake, če se uporabljajo za zaščito prevozne enote.

an..35

 

d

Informacije o zaščitni oznaki

O

 

Navedite dodatne informacije o teh komercialnih zaščitnih oznakah (npr. vrsta uporabljenih zaščitnih oznak).

an..350

 

e

Informacije o zaščitni oznaki_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

f

Dodatne informacije

O

 

Navedite dodatne informacije o prevozu, npr. identiteto naslednjega prevoznika, informacije o naslednjih prevoznih enotah.

an..350

 

g

Dodatne informacije_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

3.8

Podatkovni niz e-AD

R

 

Za vsak proizvod v pošiljki je treba uporabiti ločeno skupino podatkov.

999x

 

a

Enotna referenca zapisa v podatkovnem nizu

R

 

Navedite enotno referenco zapisa v podatkovnem nizu proizvoda v prvotni razdelitvi e-AD. Enotna referenca zapisa v podatkovnem nizu mora biti enotna za vsako polje ‚podatki o razdelitvi e-AD‘.

n..3

 

b

Oznaka trošarinskega izdelka

R

 

Navedite oznako trošarinskega izdelka, ki se uporablja, glejte Prilogo II, Seznam oznak 11.

an..4

 

c

Oznaka KN

R

 

Navedite oznako KN, ki velja na datum predložitve za razdelitev.

n8

 

d

Količina

R

 

Navedite količino (izraženo z mersko enoto, povezano z oznako proizvoda — glejte Prilogo II, tabeli 11 in 12).

Za gibanje do registriranega prejemnika iz člena 19(3) Direktive 2008/118/ES količina ne presega količine, za katero ima dovoljenje.

Za gibanje do oproščene organizacije iz člena 12 Direktive 2008/118/ES količina ne presega količine, navedene v potrdilu o oprostitvi plačila trošarine.

n..15,3

 

e

Bruto teža

R

 

Navedite bruto težo pošiljke (trošarinsko blago z embalažo).

n..15,2

 

f

Neto teža

R

 

Navedite težo trošarinskega blaga brez embalaže.

n..15,2

 

i

Davčna oznaka

O

 

Navedite dodatne informacije o davčnih oznakah, ki jih zahteva namembna država članica.

an..350

 

j

Davčna oznaka_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

k

Zastavica uporabljene davčne oznake

D

‚R‘, če so uporabljene davčne oznake.

Navedite ‚1‘, če blago vključuje davčne oznake ali je opremljeno z njimi, ali ‚0‘, če blago ne vključuje davčnih oznak ali ni opremljeno z njimi.

n1

 

o

Gostota

C

‚R‘, če se uporablja za zadevno trošarinsko blago.

Navedite gostoto pri 15 °C, če je primerno, v skladu s tabelo v Prilogi II, Seznamom oznak 11.

n..5,2

 

p

Trgovski opis

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot nujnega.

Navedite trgovski opis blaga za opredelitev proizvodov, ki se prevažajo.

an..350

 

q

Trgovski opis_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

r

Blagovna znamka proizvodov

D

‚R‘, če ima trošarinsko blago blagovno znamko.

Navedite blagovno znamko blaga, če je primerno.

an..350

 

s

Blagovna znamka proizvodov_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

3.8.1

TOVOREK

R

 

 

99x

 

a

Oznaka vrste tovorkov

R

 

Navedite vrsto tovorka z eno od oznak iz Priloge II, Seznama oznak 9.

an2

 

b

Število tovorkov

C

‚R‘, če je uporabljena oznaka ‚števno‘.

Navedite število tovorkov, če jih je možno šteti, v skladu s Prilogo II, Seznamom oznak 9.

n..15

 

c

Identiteta komercialne zaščitne oznake

D

‚R‘, če so uporabljene komercialne zaščitne oznake.

Opredelite komercialne zaščitne oznake, če se uporabljajo za zaščito tovorkov.

an..35

 

d

Informacije o zaščitni oznaki

O

 

Navedite dodatne informacije o teh komercialnih zaščitnih oznakah (npr. vrsta uporabljenih zaščitnih oznak).

an..350

 

e

Informacije o zaščitni oznaki_LNG

C

‚R‘, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2“

6.

Tabela 6 se spremeni:

(a)

Vrstica 3 se spremeni:

(i)

V stolpcu D se črka „R“ nadomesti s črko „C“.

(ii)

V stolpcu E se vstavi besedilo „‚R‘, razen kadar je podatkovni element ‚vrsta sporočila‘ v ustreznem elektronskem administrativnem dokumentu enak ‚2 – vloga za izvoz s hišnim carinjenjem‘“.

(b)

V vrstici 5 se v stolpcu E besedilo „‚R‘ za oznako vrste namembnega kraja 1, 2, 3, 4, 5 in 8“ nadomesti z „‚R‘ za oznako vrste namembnega kraja 1, 2, 3, 4 in 5“.

(c)

V vrstici 7.1 a se stolpec F spremeni:

(i)

Besedilo „6 = en ali več zapisov v podatkovnem nizu z nepravilnimi vrednostmi.“ se črta.

(ii)

Doda se besedilo „7 = količina, večja od količine v začasnem dovoljenju“.

(d)

V vrstici 7.1 b se v stolpcu E besedilo „‚O‘, če je oznaka razloga za nezadovoljivo 3, 4 ali 5“, nadomesti z „‚O‘, če je oznaka razloga za nezadovoljivo 1, 2, 3, 4, 5 ali 7“.


PRILOGA II

Priloga II se spremeni:

1.

V točki 2 se za tabelo med obstoječi besedili „Polje 1 se izpolni z zadnjima dvema znakoma leta, v katerem je bilo gibanje uradno sprejeto.“ in „V polje 3 je treba vnesti enotni identifikator za gibanje v sistemu za gibanje in nadzor trošarinskega blaga (EMCS). Za način uporabe tega polja so pristojne države članice, vendar mora imeti vsako gibanje EMCS enotno številko.“ vstavi novo besedilo „Polje 2 vsebuje vnos s seznama <DRŽAVE ČLANICE> (Seznam oznak 3).“

2.

Točka 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   REFERENČNA ŠTEVILKA CARINSKEGA URADA (COR)

Referenčna številka carinskega urada je sestavljena iz identifikatorja ,oznaka države‘ države članice (s Seznama oznak 4) in 6-mestne alfanumerične nacionalne številke, na primer IT0830AB.“

3.

V točki 8 se doda naslednja vrstica 5:

„5

Stalne prevozne napeljave“

4.

V točki 11 se doda naslednja vrstica:

EPC

CAT

UNIT

Opis

A

P

D

„E930

E

2

Dodatki iz oznak KN 3811 11, 3811 19 00 in 3811 90 00

N

N

N“


19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/35


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1222/2012

z dne 14. decembra 2012

o odstopanju od uredb (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1067/2008, (ES) št. 1964/2006, od Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012, od uredb (ES) št. 828/2009 in (ES) št. 1918/2006, glede datumov za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za leto 2013 v okviru tarifnih kvot za žita, riž, sladkor in oljčno olje, o odstopanju od uredb (ES) št. 951/2006, (ES) št. 1518/2003, (ES) št. 382/2008, (EU) št. 1178/2010 in (EU) št. 90/2011, glede datumov za izdajo izvoznih dovoljenj za leto 2013 v sektorjih izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze, prašičjega mesa, govejega in telečjega mesa, jajc in perutninskega mesa, ter o odstopanju od Uredbe (EU) št. 1272/2009 glede roka za proučitev ponudb za odkup navadne pšenice po fiksni ceni v okviru javne intervencije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v Seznamu CXL, sestavljenem po zaključku pogajanj v okviru člena XXIV.6 GATT (1), zlasti člena 1 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (2), zlasti členov 43aa, 61, 144(1), 148, 156 in 161(3) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1528/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (3), zlasti člena 9(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 z dne 22. julija 2008 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov od 1. januarja 2009 in spremembah uredb (ES) št. 552/97, (ES) št. 1933/2006 in uredb Komisije (ES) št. 1100/2006 in (ES) št. 964/2007 (4), zlasti člena 11(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbe Komisije (ES) št. 2305/2003 z dne 29. decembra 2003 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za uvoz ječmena iz tretjih držav (5), (ES) št. 969/2006 z dne 29. junija 2006 o odprtju in upravljanju tarifne kvote Skupnosti za uvoz koruze iz tretjih držav (6) in (ES) št. 1067/2008 z dne 30. oktobra 2008 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, iz tretjih držav in o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (7) vsebujejo posebne določbe za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za ječmen v okviru kvote 09.4126, koruzo v okviru kvote 09.4131 in navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, v okviru kvot 09.4123, 09.4124, 09.4125 in 09.4133.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1964/2006 z dne 22. decembra 2006 o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje uvozne kvote za riž s poreklom iz Bangladeša ob uporabi Uredbe Sveta (EGS) št. 3491/90 (8) in Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 480/2012 z dne 7. junija 2012 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za lomljen riž s tarifno oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo pripravkov hrane s tarifno oznako KN 1901 10 00 (9) vsebujeta posebne določbe za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za riž s poreklom iz Bangladeša v okviru kvote 09.4517 in za lomljen riž v okviru kvote 09.4079.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 828/2009 z dne 10. septembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov iz tarifne številke 1701 v sektorju sladkorja v okviru preferencialnih sporazumov za tržna leta od 2009/2010 do 2014/2015 (10) vsebuje posebne določbe za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj v okviru kvot 09.4221, 09.4231, 09.4241 do 09.4247.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 1918/2006 z dne 20. decembra 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za oljčno olje, s poreklom iz Tunizije (11), vsebuje posebne določbe za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za oljčno olje v okviru kvote 09.4032.

(5)

Ob upoštevanju praznikov v letu 2013 je treba za nekatera obdobja določiti odstopanje od uredb (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1067/2008, (ES) št. 1964/2006, od Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012 ter od uredb (ES) št. 828/2009 in (ES) št. 1918/2006, glede datumov za vložitev zahtevkov za uvozna dovoljenja in za njihovo izdajo, da se zagotovi spoštovanje obsega zadevnih kvot.

(6)

Člen 7d(1) Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (12) določa, da se izvozna dovoljenja za izvenkvotni sladkor in izvenkvotno izoglukozo izdajo od petka, ki sledi tednu, v katerem so bili vloženi zahtevki za dovoljenje, če Komisija v tem času ni sprejela nobenega posebnega ukrepa.

(7)

Člen 3(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1518/2003 z dne 28. avgusta 2003 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju prašičjega mesa (13), drugi pododstavek člena 12(1) Uredbe Komisije (ES) št. 382/2008 z dne 21. aprila 2008 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso (14), člen 3(3) Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2010 z dne 13. decembra 2010 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju jajc (15) in člen 3(3) Uredbe Komisije (EU) št. 90/2011 z dne 3. februarja 2011 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju perutninskega mesa (16) določajo, da se izvozna dovoljenja izdajo v sredo, ki sledi tednu, v katerem so bili vloženi zahtevki za dovoljenje, če Komisija v tem času ni sprejela nobenega posebnega ukrepa.

(8)

Glede na praznike v letu 2013 in posledice, ki jih imajo za izhajanje Uradnega lista Evropske unije, je obdobje med vložitvijo zahtevkov in dnem izdaje dovoljenj prekratko za zagotovitev dobrega upravljanja trga. Navedeno obdobje je zato treba podaljšati.

(9)

Drugi pododstavek člena 14(1) Uredbe Komisije (EU) št. 1272/2009 z dne 11. decembra 2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (17) določa, da Komisija sprejme odločitev v dveh delovnih dneh po prejetju obvestila iz člena 13(1) navedene uredbe in v petih delovnih dneh po prejetju obvestila iz člena 13(3) navedene uredbe.

(10)

Glede na praznike v letu 2013 in posledice, ki jih imajo za izhajanje Uradnega lista Evropske unije, je obdobje za proučitev ponudb prekratko za zagotovitev dobrega nadzora ponujenih količin. Navedeni rok je zato treba podaljšati.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Žita

1.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 3(1) Uredbe (ES) št. 2305/2003 zahtevkov za uvozna dovoljenja za ječmen v okviru kvote 09.4126 za leto 2013 ni mogoče vložiti po petku, 13. decembra 2013, po 13. uri po bruseljskem času.

2.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 4(1) Uredbe (ES) št. 969/2006 zahtevkov za uvozna dovoljenja za koruzo v okviru kvote 09.4131 za leto 2013 ni mogoče vložiti po petku, 13. decembra 2013, po 13. uri po bruseljskem času.

3.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1067/2008 zahtevkov za uvozna dovoljenja za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, v okviru kvot 09.4123, 09.4124, 09.4125 in 09.4133 za leto 2013 ni mogoče vložiti po petku, 13. decembra 2013, po 13. uri po bruseljskem času.

Člen 2

Riž

1.   Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1964/2006 zahtevkov za uvozna dovoljenja za riž s poreklom iz Bangladeša v okviru kvote 09.4517 za leto 2013 ni mogoče vložiti po petku, 6. decembra 2013, po 13. uri po bruseljskem času.

2.   Z odstopanjem od tretjega pododstavka člena 2(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012 zahtevkov za uvozna dovoljenja za lomljen riž v okviru kvote 09.4079 za leto 2013 ni mogoče vložiti po petku, 6. decembra 2013, po 13. uri po bruseljskem času.

Člen 3

Sladkor

Z odstopanjem od člena 4(1) Uredbe (ES) št. 828/2009 zahtevkov za uvozna dovoljenja za proizvode v sektorju sladkorja v okviru kvot 09.4221, 09.4231, 09.4241 do 09.4247 ni mogoče vložiti po petku, 13. decembra 2013, po 13. uri po bruseljskem času, in do petka, 27. decembra 2013, do 13. ure po bruseljskem času.

Člen 4

Oljčno olje

Z odstopanjem od člena 3(3) Uredbe (ES) št. 1918/2006 se uvozna dovoljenja za oljčno olje, za katera so bili zahtevki vloženi v obdobjih iz Priloge I k tej uredbi, izdajo na ustrezne datume iz navedene priloge, ob upoštevanju ukrepov, sprejetih z uporabo člena 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 (18).

Člen 5

Izvenkvotni sladkor in izvenkvotna izoglukoza

Z odstopanjem od člena 7d(1) Uredbe (ES) št. 951/2006 se izvozna dovoljenja za izvenkvotni sladkor in izvenkvotno izoglukozo, za katera so bili zahtevki vloženi v obdobjih iz Priloge II k tej uredbi, izdajo na ustrezne datume iz navedene priloge, po potrebi ob upoštevanju posebnih ukrepov iz člena 9(1) in (2) Uredbe (ES) št. 951/2006, ki so bili sprejeti pred navedenimi datumi izdaje.

Člen 6

Izvozna dovoljenja z nadomestili za prašičje meso, goveje in telečje meso, jajca in perutninsko meso

Z odstopanjem od člena 3(3) Uredbe (ES) št. 1518/2003, drugega pododstavka člena 12(1) Uredbe (ES) št. 382/2008, člena 3(3) Uredbe (EU) št. 1178/2010 in člena 3(3) Uredbe (EU) št. 90/2011 se izvozna dovoljenja, za katera so bili zahtevki vloženi v obdobjih iz Priloge III k tej uredbi, izdajo na ustrezne datume iz navedene priloge, po potrebi ob upoštevanju posebnih ukrepov iz člena 3(4) in (4a) Uredbe (ES) št. 1518/2003, člena 12(2) in (3) Uredbe (ES) št. 382/2008, člena 3(4) in (5) Uredbe (EU) št. 1178/2010 ter člena 3(4) in (5) Uredbe (EU) št. 90/2011, ki so bili sprejeti pred navedenimi datumi izdaje.

Člen 7

Ponudbe za odkup navadne pšenice po fiksni ceni v okviru javne intervencije

Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1272/2009 se pri ponudbah za odkup navadne pšenice, priglašenih v obdobjih iz Priloge IV te uredbe, obdobje, v katerem Komisija sprejme sklepe glede poročanj v skladu s členom 13(2)(b) in členom 13(3) Uredbe (EU) št. 1272/2009, konča na datum iz navedene priloge.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Veljati preneha 10. januarja 2014.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

(2)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(3)  UL L 348, 31.12.2007, str. 1.

(4)  UL L 211, 6.8.2008, str. 1.

(5)  UL L 342, 30.12.2003, str. 7.

(6)  UL L 176, 30.6.2006, str. 44.

(7)  UL L 290, 31.10.2008, str. 3.

(8)  UL L 408, 30.12.2006, str. 19.

(9)  UL L 148, 8.6.2012, str. 1.

(10)  UL L 240, 11.9.2009, str. 14.

(11)  UL L 365, 21.12.2006, str. 84.

(12)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(13)  UL L 217, 29.8.2003, str. 35.

(14)  UL L 115, 29.4.2008, str. 10.

(15)  UL L 328, 14.12.2010, str. 1.

(16)  UL L 30, 4.2.2011, str. 1.

(17)  UL L 349, 29.12.2009, str. 1.

(18)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.


PRILOGA I

Obdobja za vložitev zahtevkov za uvozna dovoljenja za oljčno olje

Datumi izdaje

Ponedeljek, 25. marca, ali torek, 26. marca 2013

Petek, 5. aprila 2013

Ponedeljek, 6. maja, ali torek, 7. maja 2013

Četrtek, 16. maja 2013

Ponedeljek, 13. maja, ali torek, 14. maja 2013

Sreda, 22. maja 2013

Ponedeljek, 12. avgusta, ali torek, 13. avgusta 2013

Sreda, 21. avgusta 2013

Ponedeljek, 28. oktobra, ali torek, 29. oktobra 2013

Sreda, 6. novembra 2013


PRILOGA II

Obdobja za vložitev zahtevkov za izvozna dovoljenja za izvenkvotni sladkor in izvenkvotno izoglukozo

Datumi izdaje

Od ponedeljka, 18. marca, do petka, 22. marca 2013

Četrtek, 4. aprila 2013

Od ponedeljka, 22. aprila, do petka, 26. aprila 2013

Ponedeljek, 6. maja 2013

Od ponedeljka, 5. avgusta, do petka, 9. avgusta 2013

Ponedeljek, 19. avgusta 2013

Od ponedeljka, 16. decembra, do petka, 27. decembra 2013

Sreda, 8. januarja 2014


PRILOGA III

Obdobja za vložitev zahtevkov za izvozna dovoljenja za prašičje meso, goveje in telečje meso, jajca in perutninsko meso

Datumi izdaje

Od ponedeljka, 25. marca, do petka, 29. marca 2013

Četrtek, 4. aprila 2013

Od ponedeljka, 22. aprila, do petka, 26. aprila 2013

Četrtek, 2. maja 2013

Od ponedeljka, 13. maja, do petka, 17. maja 2013

Četrtek, 23. maja 2013

Od ponedeljka, 16. decembra, do petka, 27. decembra 2013

Sreda, 8. januarja 2014


PRILOGA IV

Datum priglasitve ponudb za navadno pšenico v skladu s členom 13(2)(b) Uredbe (EU) št. 1272/2009

Obdobje za priglasitev ponudb za navadno pšenico v skladu s členom 13(3) Uredbe (EU) št. 1272/2009

Iztek roka, do katerega mora Komisija v skladu s temi priglasitvami sprejeti sklep glede ponudb za navadno pšenico

Sreda, 27. marca 2013

Od ponedeljka, 25. marca, do ponedeljka, 1. aprila 2013

Četrtek, 4. aprila 2013

Sreda, 8. maja 2013

Od ponedeljka, 6. maja, do petka, 10. maja 2013

Sreda, 15. maja 2013

Sreda, 18. decembra 2013

Sreda, 25. decembra 2013

Sreda, 1. januarja 2014

Od srede, 18. decembra 2013, do petka, 3. januarja 2014.

Sreda, 8. januarja 2014


19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/39


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1223/2012

z dne 18. decembra 2012

o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvozne tarifne kvote za živo govedo s težo, ki presega 160 kg in s poreklom iz Švice, določenih s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

(kodificirano besedilo)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 144(1) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2172/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvozne tarifne kvote za živo govedo s težo, ki presega 160 kg in s poreklom iz Švice, določenih s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (2), je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (4) („Sporazum“) določa odprtje dajatev proste tarifne kvote Unije za uvoz 4 600 glav živega goveda, težjega več kot 160 kg s poreklom iz Švice. Podrobna pravila bi bilo treba sprejeti za odpiranje in upravljanje te tarifne kvote na letni osnovi.

(3)

Za dodelitev te tarifne kvote je glede na zadevne proizvode primerno uporabljati metodo istočasnega pregleda iz člena 144(2)(b) Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(4)

Za upravičenost do ugodnosti te tarifne kvote mora živo govedo izvirati iz Švice v skladu s pravili iz člena 4 Sporazuma.

(5)

Da bi se preprečile špekulacije, morajo biti razpoložljive količine v okviru tarifne kvote dostopne tržnim udeležencem, ki lahko dokažejo, da se dejansko v pomembnem obsegu ukvarjajo s trgovino s tretjimi državami. Glede na to in da bi se zagotovilo učinkovito upravljanje, se mora od zadevnih trgovcev zahtevati, da so v letu pred navedenim obdobjem letne kvote uvozili najmanj 50 živali, saj pošiljka 50 živali predstavlja normalen tovor. Izkušnje so pokazale, da nabava ene same pošiljke predstavlja najmanjšo zahtevo, da posel velja za realnega in donosnega.

(6)

Zagotoviti je treba varstvo uvoznih pravic, dovoljenja ne smejo biti prenosljiva, uvozna dovoljenja pa je treba izdajati trgovcem izključno za količine, za katere so jim bile dodeljene uvozne pravice.

(7)

Da bi omogočili bolj enakovreden dostop do tarifne kvote, obenem pa zagotovili gospodarsko primerno število živali na zahtevek, je treba določiti največje in najmanjše število glav na zahtevek.

(8)

Treba je določiti, da se uvozne pravice dodelijo po času za presojo in po potrebi z določenim koeficientom dodeljevanja.

(9)

V skladu členom 130 Uredbe (ES) št. 1234/2007 se mora upravljati s kontingenti ob uporabi uvoznih dovoljenj. V ta namen je treba določiti pravila za predložitev zahtevkov in podatke, ki jih je treba navesti v zahtevkih in dovoljenjih, po potrebi z dopolnilom ali odstopanjem od nekaterih določb Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (5), Uredbe Komisije (ES) št. 376/2008 z dne 23. aprila 2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (6) in Uredbe Komisije (ES) št. 382/2008 z dne 21. aprila 2008 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso (7).

(10)

Da bi tržne udeležence obvezali, da vložijo zahtevek za uvozna dovoljenja za vse dodeljene uvozne pravice, je treba določiti, da taki zahtevki glede varovanja uvoznih pravic predstavljajo glavno zahtevo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 282/2012 z dne 28. marca 2012 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (8).

(11)

Izkušnje kažejo, da pravilno upravljanje tarifnih kvot prav tako zahteva, da je imetnik dovoljenja tudi resnični uvoznik. Zato mora tak uvoznik dejavno sodelovati pri nabavi, prevozu in uvozu zadevnih živali. Predložitev dokaza o navedenih dejavnostih mora torej biti osnovna zahteva v zvezi z varščino za dovoljenja.

(12)

Da bi zagotovili strog statistični nadzor nad živalmi, ki so bile uvožene v okviru tarifne kvote, se ne sme uporabljati dovoljeno odstopanje iz člena 7(4) Uredbe (ES) št. 376/2008.

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupne ureditve kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Dajatev prosta uvozna tarifna kvota Unije je vsako leto odprta za obdobja od 1. januarja do 31. decembra za uvoz 4 600 glav živega goveda s poreklom iz Švice, ki je težje od 160 kg, z oznakami KN 0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10, ki je težje od 160 kg, ali ex 0102 90 91, ki je težje od 160 kg.

Ta tarifna kvota ima zaporedno številko 09.4203.

2.   Pravila o poreklu, ki se uporabljajo za proizvode iz prvega odstavka, so tista, ki so navedena v členu 4 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi.

Člen 2

1.   Za namene člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 udeleženost v trgovini s tretjimi državami iz navedenega člena pomeni, da so vlagatelji uvozili vsaj 50 živali z oznako KN 0102.

Države članice lahko kot dokazilo o trgovini s tretjimi državami sprejmejo kopije dokumentov iz drugega odstavka člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006, ki so jih potrdili pristojni organi.

2.   Gospodarska družba, ki je nastala z združitvijo družb, od katerih ima vsaka referenčni uvoz v višini najnižje količine v skladu z odstavkom 1, lahko uporabi ta referenčni uvoz kot podlago za svoj zahtevek.

Člen 3

1.   Vsak zahtevek za uvozne pravice se mora nanašati vsaj na 50 živali in ne sme predstavljati več kot 5 % razpoložljive količine.

2.   Zahtevki za uvozne pravice se vložijo najpozneje 1. decembra pred navedenim obdobjem letne kvote do 13. ure po bruseljskem času.

3.   Po preverjanju predloženih dokumentov države članice obvestijo Komisijo najkasneje deseti delovni dan po koncu obdobja za predložitev zahtevkov o celotni zahtevani količini.

Ne glede na člen 6(3) Uredbe (ES) št. 1301/2006 se uporablja člen 11 navedene uredbe.

Člen 4

1.   Uvozne pravice se dodelijo od sedmega do najpozneje šestnajstega delovnega dne po izteku roka za obvestila iz prvega pododstavka člena 3(3).

2.   Če zaradi uporabe koeficienta dodeljevanja v skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006 količina na zahtevek znaša manj kot 50 živali, zadevne države članice razpoložljivo količino dodelijo z žrebanjem partij za uvozne pravice, od katerih se vsaka nanaša na 50 živali. Če znaša preostanek manj kot 50 živali, se posamezna uvozna pravica podeli za to količino.

3.   Če je zaradi uporabe odstavka 2 število dodeljenih uvoznih pravic manjše od števila zaprošenih, se varščina, predložena v skladu s členom 5(1), nemudoma sorazmerno sprosti.

Člen 5

1.   Varščina v zvezi z uvoznim dovoljenjem znaša 3 EUR na žival. Deponira se pri pristojnem organu skupaj z zahtevkom za uvozne pravice.

2.   Vloge za izdajo uvoznih dovoljenj morajo biti izdelane za dodeljene količine. Ta obveza predstavlja osnovno zahtevo v smislu člena 19(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2012.

3.   Če je zaradi uporabe koeficienta dodeljevanja v skladu s členom 4(2) za dodelitev na voljo manj uvoznih pravic, kot je bilo zahtevanih, se položena varščina sprosti sorazmerno brez odloga.

Člen 6

1.   Za uvoz dodeljenih količin je treba predložiti eno ali več uvoznih dovoljenj.

2.   Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo izključno v državi članici, kjer je vlagatelj zaprosil in pridobil uvozne pravice v okviru tarifne kvote.

Z vsako izdajo uvoznih dovoljenj se ustrezno zmanjšajo pridobljene uvozne pravice, varščina, ki je bila predložena v skladu s členom 5(1), pa se nemudoma sorazmerno sprosti.

3.   Uvozna dovoljenja se izdajo na zahtevek in na ime tržnega udeleženca, ki je pridobil uvozne pravice.

4.   Zahtevki za dovoljenja in dovoljenja vsebujejo naslednje podatke:

(a)

v polju 8, državo izvora in besedo „da“, označeno s križcem;

(b)

v polju 16, eno ali več od naslednjih oznak KN:

0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10, ki je težje od 160 kg, ali ex 0102 90 91, ki je težje od 160 kg;

(c)

v polju 20, zaporedno številko tarifne kvote (09.4203) in vsaj eno od navedb, predvidenih v Prilogi I.

Dovoljenja vsebujejo tudi obveznost, da se uvaža iz Švice.

Člen 7

1.   Z odstopanjem od člena 8(1) Uredbe (ES) št. 376/2008 uvozna dovoljenja, izdana na podlagi te uredbe, niso prenosljiva.

2.   Odobritev uvoznih dovoljenj je pogojena s plačilom varščine v višini 20 EUR na glavo živali, ki jo sestavlja:

(a)

varščina 3 EUR v skladu s členom 5(1) in

(b)

znesek 17 EUR, ki ga predlagatelj položi skupaj z zahtevkom za dovoljenje.

3.   Na podlagi člena 48(1) Uredbe (ES) št. 376/2008 bo dajatev skupne carinske tarife, veljavne na datum sprejetja carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet, zbrana glede na vso uvoženo količino, ki presega količino na uvoznem dovoljenju.

4.   Ne glede na določbe oddelka 4 poglavja III Uredbe (ES) št. 376/2008 se varščina sprosti šele, ko se dokaže, da je imetnik dovoljenja komercialno in logistično odgovoren za nabavo, prevoz in odpremo zadevnih živali v prosti promet. Tak dokaz vsebuje vsaj:

(a)

originalni komercialni račun ali overjeno kopijo, ki jo je na ime imetnika izstavil prodajalec ali njegov predstavnik, ki morata oba imeti sedež v Švici, in dokazilo o plačilu s strani imetnika ali odprtje s strani imetnika nepreklicnega dokumentarnega akreditiva v korist prodajalca;

(b)

dokument o prevozu, izdan na ime imetnika za zadevne živali;

(c)

dokazilo, da je blago dovoljeno dati v prosti promet z navedbo imena in naslova imetnika dovoljenja kot prejemnika.

Člen 8

Uredbe (ES) št. 1301/2006, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 382/2008 se uporabljajo ob upoštevanju te uredbe.

Člen 9

1.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice Komisijo obvestijo:

(a)

najpozneje do 28. februarja po koncu vsakega obdobja uvozne tarifne kvote o količinah proizvodov, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, za katere so bila uvozna dovoljenja izdana v prejšnjem obdobju uvozne tarifne kvote;

(b)

najpozneje do 30. aprila po koncu vsakega obdobja uvozne tarifne kvote o količinah proizvodov, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, ki so zajete v neuporabljenih ali delno uporabljenih uvoznih dovoljenjih in ustrezajo razliki med količinami, označenimi na hrbtni strani uvoznih dovoljenj, in količinami, za katere so bila izdana dovoljenja.

2.   Države članice najpozneje do 30. aprila po koncu vsakega obdobja uvozne tarifne kvote Komisiji posredujejo podrobne podatke o količinah proizvodov, danih v prosti promet v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1301/2006.

3.   Za priglasitve iz odstavkov 1 in 2 tega člena se količine izrazijo v glavah in na kategorijo proizvoda, kot je navedeno v Prilogi V k Uredbi (ES) št. 382/2008.

Člen 10

Uredba (ES) št. 2172/2005 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi III.

Člen 11

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 346, 29.12.2005, str. 10.

(3)  Glej Prilogo II.

(4)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.

(5)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(6)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.

(7)  UL L 115, 29.4.2008, str. 10.

(8)  UL L 92, 30.3.2012, str. 4.


PRILOGA I

Vnosi iz člena 6(4)(c)

:

V bolgarščini

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № 1223/2012

:

V španščini

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 1223/2012

:

V češčini

:

Prováděcí nařízení (EU) č. 1223/2012

:

V danščini

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1223/2012

:

V nemščini

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1223/2012

:

V estonščini

:

Rakendusmäärus (EL) nr 1223/2012

:

V grščini

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1223/2012

:

V angleščini

:

Implementing Regulation (EU) No 1223/2012

:

V francoščini

:

Règlement d’exécution (UE) no 1223/2012

:

V italijanščini

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012

:

V latvijščini

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. 1223/2012

:

V litovščini

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1223/2012

:

V madžarščini

:

1223/2012/EU végrehajtási rendelet

:

V malteščini

:

Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1223/2012

:

V nizozemščini

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1223/2012

:

V poljščini

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1223/2012

:

V portugalščini

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 1223/2012

:

V romunščini

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1223/2012

:

V slovaščini

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1223/2012

:

V slovenščini

:

Izvedbena uredba (EU) št. 1223/2012

:

V finščini

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1223/2012

:

V švedščini

:

Genomförandeförordning (EU) nr 1223/2012


PRILOGA II

Razveljavljena uredba s seznamom njenih zaporednih sprememb

Uredba Komisije (ES) št. 2172/2005

(UL L 346, 29.12.2005, str. 10)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1869/2006

(UL L 358, 16.12.2006, str. 49)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1965/2006

(UL L 408, 30.12.2006, str. 27)

Samo člen 8 in Priloga IX.

Uredba Komisije (ES) št. 749/2008

(UL L 202, 31.7.2008, str. 37)

Samo člen 3.

Uredba Komisije (ES) št. 1267/2008

(UL L 338, 17.12.2008, str. 37)

 


PRILOGA III

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 2172/2005

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2(1)

Člen 2(1)

Člen 2(4)

Člen 2(2)

Člen 3(2)

Člen 3(1)

Člen 3(3), prvi pododstavek

Člen 3(2)

Člen 3(3), drugi pododstavek

Člen 3(5)

Člen 3(3)

Členi 4, 5 in 6

Členi 4, 5 in 6

Člen 7(1)

Člen 7(1)

Člen 7(3)

Člen 7(2)

Člen 7(5)

Člen 7(3)

Člen 7(6)

Člen 7(4)

Člen 8

Člen 8

Člen 8a(1)

Člen 9(1)

Člen 8a(2), prvi in drugi pododstavek

Člen 9(2)

Člen 8a(3)

Člen 9(3)

Člen 10

Člen 9

Člen 11

Priloga II

Priloga I

Priloga II

Priloga III


19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/45


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1224/2012

z dne 18. decembra 2012

o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004

(Besedilo velja za EGP in Švico)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (1),

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (2), zlasti člena 92 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se upoštevale nekatere spremembe v zakonodaji nekaterih držav članic ali njihova želja po enostavnejši uporabi sistema usklajevanja Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. 987/2009, so države članice Upravni komisiji za koordinacijo sistemov socialne varnosti poslale zahtevke za spremembo nekaterih prilog k Uredbi (ES) št. 883/2004 in Uredbi (ES) št. 987/2009.

(2)

Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti se je strinjala z zahtevanimi spremembami in je Komisiji predstavila ustrezne predloge za tehnične prilagoditve prilog.

(3)

Komisija se lahko strinja z zadevnimi predlogi.

(4)

Uredbo (ES) št. 883/2004 in Uredbo (ES) št. 987/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 883/2004 se spremeni:

1.

Priloga VI se spremeni:

(a)

Za oddelkom „LATVIJA“ se dodajo naslednji oddelki:

„MADŽARSKA

Od 1. januarja 2012 v skladu z zakonom CXCI iz leta 2011 o dajatvah za osebe s spremenjeno delovno zmogljivostjo in prilogami k nekaterim drugim zakonom:

(a)

dajatev za rehabilitacijo;

(b)

dajatev za invalidnost.

SLOVAŠKA

Invalidska pokojnina za osebo, ki je postala invalidna, ko je bila vzdrževani otrok ali redni doktorski študent pod 26. letom, in za katero se vedno šteje, da je dopolnila ustrezno zavarovalno dobo (členi 70(2), 72(3) ter 73(3) in (4) Zakona št. 461/2003 o socialni varnosti, kakor je bil spremenjen).“

(b)

V oddelku „ŠVEDSKA“ se „(Zakon 1962:381, spremenjen z Zakonom 2001:489)“ nadomesti s „(Poglavje 34 Zakonika socialnega zavarovanja (2010:110)).“

(c)

Oddelek „ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se nadomesti z naslednjim:

„ZDRUŽENO KRALJESTVO

Zaposlitveni in podporni dodatek

(a)   Velika Britanija

Del 1 Zakona o reformi socialnega skrbstva iz leta 2007.

(b)   Severna Irska

Del 1 Zakona o reformi socialnega skrbstva (Severna Irska) iz leta 2007.“

2.

Priloga VIII se spremeni:

(a)

V delu 1 se oddelek „AVSTRIJA“ spremeni:

(i)

točka „(c)“ se nadomesti z naslednjim: „(c) Vsi zahtevki za družinske pokojnine, ki temeljijo na pokojninskem računu na podlagi Splošnega zakona o pokojninah (APG) z dne 18. novembra 2004, razen primerov iz dela 2.“

(ii)

doda se naslednja nova točka „(g)“: „(g) Vsi zahtevki za pravice po Zakonu o pokojninskem zavarovanju notarjev z dne 3. februarja 1972 – NVG 1972.“

(b)

V delu 1 se oddelek „ŠVEDSKA“ nadomesti z naslednjim:

„ŠVEDSKA

(a)

Zahtevki za zajamčeno pokojnino v obliki starostne pokojnine (Poglavji 66 in 67 Zakonika socialnega zavarovanja (2010:110));

(b)

Zahtevki za zajamčeno pokojnino v obliki družinske pokojnine (Poglavje 81 Zakonika socialnega zavarovanja (2010:110)).“

(c)

V delu 2 se za oddelkom „BOLGARIJA“ doda naslednji novi oddelek:

„DANSKA

(a)

Osebne pokojnine;

(b)

Dajatve v primeru smrti (odmerjene na podlagi sistema dopolnilnih pokojnin Arbejdsmarkedets Tillægspension, ki se nanašajo na čas pred 1. januarjem 2002);

(c)

Dajatve v primeru smrti (odmerjene na podlagi sistema dopolnilnih pokojnin Arbejdsmarkedets Tillægspension, ki se nanašajo na čas pred 1. januarjem 2002) iz Zakona o dopolnilnih pokojninah za zaposlene osebe (Arbejdsmarkedets Tillægspension) (prečiščeno besedilo) 942: 2009.“

(d)

V delu 2 se oddelek „ŠVEDSKA“ nadomesti z naslednjim:

„ŠVEDSKA

Pokojnine na podlagi dohodkov in premijske pokojnine (poglavji 62 in 64 Zakonika socialnega zavarovanja (2010:110)).“

3.

Priloga IX se spremeni:

(a)

V delu I se v oddelku „ŠVEDSKA“„(Zakon 1962:381)“ nadomesti s „(Poglavje 34 Zakonika socialnega zavarovanja (2010:110)).“

(b)

V delu II se v oddelku „SLOVAŠKA“ črta točka (b).

(c)

V delu II se oddelek „ŠVEDSKA“ nadomesti z naslednjim:

„ŠVEDSKA

Nadomestilo za bolezen in nadomestilo za izpad dohodka v obliki zajamčenega nadomestila plače (poglavje 35 Zakonika socialnega zavarovanja (2010:110)).

Vdovska pokojnina, izračunana na podlagi fiktivnih zavarovalnih dob (poglavje 84 Zakonika socialnega zavarovanja (2010:110)).“

Člen 2

Uredba (ES) št. 987/2009 se spremeni:

1.

V Prilogi 1 se v oddelku „ŠPANIJA – PORTUGALSKA“ črta točka (a).

2.

Priloga 3 se spremeni:

(a)

Oddelka „ITALIJA“ in „MALTA“ se črtata.

(b)

Za oddelkom „ŠPANIJA“ se doda nov oddelek „CIPER“:

3.

V Prilogi 5 se za oddelkom „ČEŠKA“ doda nov oddelek „DANSKA“.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 166, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 284, 30.10.2009, str. 1.


19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/47


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1225/2012

z dne 18. decembra 2012

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

32,6

MA

80,2

TN

111,9

TR

102,4

ZZ

81,8

0707 00 05

AL

88,1

TR

143,2

ZZ

115,7

0709 93 10

MA

152,5

TR

68,4

ZZ

110,5

0805 10 20

MA

71,3

TR

51,1

ZA

51,1

ZZ

57,8

0805 20 10

MA

66,6

ZZ

66,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

JM

129,1

MA

106,4

TR

83,5

ZZ

104,2

0805 50 10

TR

75,0

ZZ

75,0

0808 10 80

MK

39,0

NZ

165,3

US

133,0

ZA

123,7

ZZ

115,3

0808 30 90

CN

48,8

TR

135,1

US

154,6

ZZ

112,8


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/49


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1226/2012

z dne 18. decembra 2012

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2012 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 533/2007 z dne 14. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za perutninsko meso (3) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 533/2007 je odprla tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju za perutninsko meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2012 za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2013, so pri nekaterih kvotah višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007 predloženi za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2013 se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. decembra 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 125, 15.5.2007, str. 9.


PRILOGA

Številka skupine

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1.1.2013–31.3.2013

(%)

P1

09.4067

5,952549

P3

09.4069

0,335124


19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/51


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1227/2012

z dne 18. decembra 2012

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2012 v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v sektorju za jajca in jajčni albumin, odprtih z Uredbo (ES) št. 539/2007

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 539/2007 z dne 15. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za jajca in jajčni albumin (3) ter zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 539/2007 je odprla tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju za jajca in jajčni albumin.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2012 za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2013, so pri nekaterih kvotah višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007 predloženi za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2013, se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. decembra 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 128, 16.5.2007, str. 19.


PRILOGA

Številka skupine

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1.1.2013–31.3.2013

(%)

E2

09.4401

30,039342


19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/53


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1228/2012

z dne 18. decembra 2012

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2012 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1385/2007

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1385/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za perutninsko meso (3) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2012 za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2013, so pri nekaterih kvotah višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 predloženi za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2013, se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. decembra 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 309, 27.11.2007, str. 47.


PRILOGA

Številka skupine

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1.1.2013–31.3.2013

(%)

1

09.4410

0,29533

2

09.4411

0,304506

3

09.4412

0,327761

4

09.4420

0,398565

6

09.4422

0,400962


SKLEPI

19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/55


IZVEDBENI SKLEP SVETA

z dne 17. decembra 2012

o odobritvi Bolgariji in Romuniji, da uporabita ukrepe, ki odstopajo od člena 5 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

(2012/794/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) in zlasti člena 395(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V dopisu, ki ga je Komisija prejela 25. maja 2011, sta Bolgarija in Romunija zaprosili za dovoljenje za odstopanje od člena 5 Direktive 2006/112/ES, ki urejajo ozemeljsko področje uporabe navedene direktive, glede vzdrževanja, popravil in zaračunavanja mostnin v zvezi z mejnim mostom čez reko Donavo med Vidinom (Bolgarija) in Calafatom (Romunija) (v nadaljnjem besedilu: zahteva za odstopanje). Bolgarija in Romunija sta delno nadomestili zahtevo za odstopanje z dopisom, ki ga je Komisija prejela 7. marca 2012.

(2)

V skladu s členom 395(2) Direktive 2006/112/ES je Komisija z dopisom z dne 17. julija 2012 posredovala zahtevo za odstopanje drugim državam članicam, razen Španije, ki je bila obveščena z dopisom z dne 18. julija 2012. Z dopisom z dne 19. julija 2012 je Komisija uradno obvestila Bolgarijo in Romunijo, da ima vse informacije, potrebne za oceno zahteve za odstopanje.

(3)

Glede vzdrževanja in popravila mostu pomeni zahteva za odstopanje, da se ozemeljska meja med Bolgarijo in Romunijo obravnava, kot da poteka na sredini mostu.

(4)

Glede pobiranja mostnine za prečkanje mostu se zahteva za odstopanje nanaša na celotno obravnavano dolžino mostu, ki se nahaja na ozemlju države članice, v kateri se tranzitno potovanje prek mostu začne. Zato se bo le bolgarski DDV obračunaval za celotno mostnino za vsa potovanja, ki se začnejo na bolgarski strani. Prav tako se bo le romunski DDV obračunaval za potovanja, ki se začnejo na romunski strani.

(5)

V odsotnosti takih ukrepov odstopanja bi bila določitev kraja dobave za vzdrževanje, popravilo in zaračunavanje mostnin na prvem mestu odvisna od natančne določitve ozemeljske meje nad reko Donavo, ki bi bila v praksi zelo težavna za zadevne davčne zavezance. Na drugem mestu bi bilo treba glede zaračunavanja mostnin tako bolgarski kot romunski DDV uporabljati za mostnino, ki se zaračuna za enosmerno potovanje čez most. Ukrepi odstopanja so zato namenjeni poenostavitvi obračunavanja DDV, ki se uporablja za te storitve.

(6)

Ker se zahteva za odstopanje nanaša na ozemeljsko področje uporabe v zvezi z DDV, ki se v prihodnosti naj ne bi spreminjala, bi se odstopanje moralo odobriti za nedoločen čas.

(7)

Odstopanje bo imelo zgolj zanemarljiv učinek na skupni znesek obračunanih davkov na stopnji končne potrošnje in ne bo negativno učinkovala na lastna sredstva Unije, pridobljena iz davka na dodano vrednost –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 5 Direktive 2006/112/ES se Bolgariji in Romuniji odobri, da uporabita odstopanja iz členov 2 in 3 tega sklepa glede vzdrževanja, popravil in zaračunavanja mostnine v zvezi z mejnim mostom čez reko Donavo med Vidinom (Bolgarija) in Calafatom (Romunija).

Člen 2

Za določitev kraja obdavčljivih transakcij za vzdrževanje ali popravilo mejnega mostu se bo ozemeljska meja obravnavala, kot da poteka po sredini mostu za dobave blaga in storitev, nabave znotraj Skupnosti in uvoz blaga, namenjenega za navedeno vzdrževanje ali popravilo.

Člen 3

Za določitev kraja obdavčljivih transakcij za zaračunavanje mostnin se bo celotna dolžina mejnega mostu obravnavala, kot da se nahaja na delu ozemlja države članice, iz katere se posamezno tranzitno potovanje prek mostu začne.

Člen 4

Ta sklep začne učinkovati na dan uradnega obvestila.

Člen 5

Ta sklep je naslovljen na Republiko Bolgarijo in na Romunijo.

V Bruslju, 17. decembra 2012

Za Svet

Predsednik

S. ALETRARIS


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.


19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/57


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 12. decembra 2012

o določitvi vrste, oblike in pogostosti informacij, ki jih dajo države članice na voljo v okviru poročanja o izvajanju Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 9181)

(Besedilo velja za EGP)

(2012/795/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (1), zlasti člena 72(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je pripravila vprašalnike, s katerimi bo opredeljen sklop informacij, ki jih dajo države članice na voljo v okviru poročanja o izvajanju Direktive 2010/75/EU v obdobju 2013–2016.

(2)

Države članice bi morale predložiti odgovore na vprašalnik, ki zajemajo le leto 2013, da se zagotovi poročanje o ukrepih, ki so jih države članice sprejele za izvajanje zahtev iz Direktive 2010/75/EU, ki se niso uporabljale že v skladu z Direktivo Sveta 78/176/EGS z dne 20. februarja 1978 o odpadkih iz industrije titanovega dioksida (2), Direktivo Sveta 82/883/EGS z dne 3. decembra 1982 o postopkih za nadzor in spremljanje stanja prvin okolja, ki prihajajo v stik z odpadki iz industrije titanovega dioksida (3), Direktivo Sveta 92/112/EGS z dne 15. decembra 1992 o postopkih usklajevanja programov za zmanjševanje in končno odpravo onesnaževanja z odpadki iz industrije titanovega dioksida (4), Direktivo Sveta 1999/13/ES z dne 11. marca 1999 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih (5), Direktivo 2000/76/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov (6), Direktivo 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav (7), Direktivo 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (8), preden so bile navedene direktive razveljavljene z Direktivo 2010/75/EU.

(3)

Poleg tega bi morale države članice predložiti odgovore na vprašalnik, da se za obdobje 2013–2016 zagotovi poročanje o reprezentativnih podatkih o emisijah in drugih oblikah onesnaženja, o mejnih vrednostih emisij, o uporabi členov 14 in 15 Direktive 2010/75/EU ter o doseženem napredku glede razvoja in uporabe nastajajočih tehnologij v skladu s členom 27, s čimer se Komisiji omogočijo zbiranje informacij o splošnih izvedbenih ukrepih (modul 1), vzpostavitev vira informacij o posameznih obratih, ki je usklajen z Evropskim registrom izpustov in prenosov onesnaževal (modul 2), potrditev pravilne uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij v dovoljenjih (modul 3) in preverjanje izpolnjevanja minimalnih sektorskih zahtev (modul 4).

(4)

V skladu s členom 72(1) Direktive 2010/75/EU bi morale države članice omogočiti dostop do teh informacij v elektronski obliki.

(5)

Komisija bi morala v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje razviti posebno elektronsko obliko poročanja, da se zagotovita doslednost in skladnost informacij držav članic.

(6)

Ukrepi, določeni v tem sklepu, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 75(1) Direktive 2010/75/EU –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poročanje držav članic

Države članice dajo Evropski komisiji na voljo informacije o izvajanju Direktive 2010/75/EU tako, da izpolnijo vprašalnike iz prilog I in II, pri čemer uporabijo posebno elektronsko obliko, ki bo razvita za namene tega poročanja.

Vprašalnik iz Priloge I se izpolni najpozneje do 30. septembra 2014.

Vprašalnik iz Priloge II se izpolni najpozneje do 30. septembra 2017.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 12. decembra 2012

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 334, 17.12.2010, str. 17.

(2)  UL L 54, 25.2.1978, str. 19.

(3)  UL L 378, 31.12.1982, str. 1.

(4)  UL L 409, 31.12.1992, str. 11.

(5)  OJ L 85, 29.3.1999, str. 1.

(6)  UL L 332, 28.12.2000, str. 91.

(7)  UL L 309, 27.11.2001, str. 1.

(8)  UL L 24, 29.1.2008, str. 8.


PRILOGA I

Vprašalnik o izvajanju Direktive 2010/75/EU iz drugega odstavka člena 1

Splošne opombe:

(a)

Odgovori na ta vprašalnik zajemajo obdobje od 7. januarja 2013 do 31. decembra 2013.

(b)

Kadar se vprašanje nanaša na informacije o časovno spremenljivih parametrih, je treba v odgovoru navesti stanje 31. decembra 2013.

(c)

V odgovorih na spodnja vprašanja se predložijo le informacije o spremembah, ki so jih uvedle države članice zaradi izvajanja določb Direktive 2010/75/EU, navedenih v členu 80(1) Direktive.

(d)

V tem vprašalniku se „politika ali navodila države članice“ obravnavajo kot kateri koli obstoječi izvedbeni ukrep, ki se oblikuje ali uporablja na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. V primeru, da bi države članice želele vključiti informacije o zakonodaji, s katero je Direktiva 2010/75/EU prenesena v nacionalno zakonodajo, bi te države kljub temu še zmeraj morale izpolnjevati zahteve iz člena 80(2) Direktive 2010/75/EU.

1.   Neizpolnjevanje (člen 8)

Katera merila se lahko uporabijo pri odločitvi, ali kršitev pogojev v dovoljenju povzroča neposredno nevarnost za zdravje ljudi ali grozi, da povzroči neposreden znaten škodljiv vpliv na okolje?

2.   Pogoji za dovoljenje (člen 14)

Predložite povzetek vseh politik ali navodil države članice v zvezi z naslednjimi vprašanji in povezavo do povzetka, če je povzetek objavljen na internetu:

2.1

Kako se zagotovi, da se zaključki o BAT uporabijo kot referenca za določanje pogojev v dovoljenju (člen 14(3))?

2.2

Kako lahko pristojni organi določijo pogoje v dovoljenju, ki so strožji od pogojev, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT), kot so opisane v zaključkih o BAT (člen 14(4))?

3.   Mejne vrednosti emisij, enakovredni parametri in tehnični ukrepi (člen 15)

Predložite povzetek vseh politik ali navodil države članice v zvezi z naslednjimi vprašanji in povezavo do povzetka, če je povzetek objavljen na internetu:

3.1

Kako se določijo mejne vrednosti emisij glede na ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, iz zaključkov o BAT (člen 15(3))?

3.2

Kako se odobrijo odstopanja od člena 15(3) (člen 15(4))?

3.3

Kako lahko ocena stroškov in koristi dopušča ta odstopanja, ter kakšni stroški se štejejo za nesorazmerno višje stroške v primerjavi s koristmi za okolje (člen 15(4))?

3.4

Ali sta obseg in trajanje odstopanj kakor koli omejena (člen 15(4))?

3.5

Kako se odobrijo začasna odstopanja od zahtev iz člena 11(a) in (b) ter člena 15(2) in (3) za preizkušanje in uporabo nastajajočih tehnologij (člen 15(5))?

4.   Zahteve za spremljanje (člen 16)

Predložite povzetek vseh politik ali navodil države članice v zvezi z naslednjimi vprašanji in povezavo do povzetka, če je povzetek objavljen na internetu:

4.1

Kako je zagotovljeno, da zahteve za spremljanje v dovoljenjih temeljijo na zaključkih o BAT (člen 16(1))?

4.2

Kako je določena pogostost rednega spremljanja za tla in podtalnico (člen 16(2))?

4.3

Kako je na podlagi sistematičnega ocenjevanja tveganj za onesnaženje utemeljeno manj pogosto spremljanje tal in podtalnice, kot je določeno (člen 16(2))?

5.   Splošni zavezujoči predpisi (člen 17)

Če se v zvezi z izvajanjem Direktive 2010/75/EU uporabljajo splošni zavezujoči predpisi:

5.1

Katere zahteve, dejavnosti (iz Priloge I k Direktivi 2010/75/EU) in onesnaževala so zajeta v splošnih zavezujočih predpisih?

5.2

Kako splošni zavezujoči predpisi zagotavljajo celostni pristop in visoko stopnjo varstva okolja, enakovredno tisti, ki jo je mogoče doseči s posameznimi pogoji v dovoljenju (člen 17(1))?

5.3

Kako je zagotovljeno, da splošni zavezujoči predpisi temeljijo na BAT (člen 17(2))?

5.4

Kako se splošni zavezujoči predpisi posodabljajo, tako da se upošteva razvoj na področju BAT (člen 17(3))?

5.5

Kakšni sklici na Direktivo 2010/75/EU so navedeni ob uradni objavi splošnih zavezujočih predpisov (člen 17(4))?

5.6

Če so splošni zavezujoči predpisi objavljeni na internetu, navedite povezavo do ustreznega spletnega mesta.

6.   Razvoj najboljših razpoložljivih tehnologij (člen 19)

6.1

Kako pristojni organi sledijo objavi kakršnih koli novih ali posodobljenih zaključkov o BAT ali so o njej obveščeni?

6.2

Kako dajo pristojni organi te informacije na voljo zadevni javnosti?

7.   Ponovno preverjanje in posodobitev dovoljenj (člen 21)

Predložite povzetek vseh politik ali navodil države članice v zvezi z naslednjimi vidiki postopka ponovnega preverjanja in posodobitve pogojev v dovoljenju ter povezavo do povzetka, če je povzetek objavljen na internetu:

7.1

Katere informacije morajo običajno predložiti upravljavci pri ponovnem preverjanju/posodobitvi (člen 21(2))?

7.2

Kako se opredeli in/ali določi osrednja dejavnost obrata (člen 21(3))?

7.3

Kako se ponovno preverjanje/posodobitev dovoljenja začne v primeru znatnega onesnaževanja, varnosti obratovanja ali nove/revidirane predpisane kakovosti okolja (člen 21(5))?

8.   Zaprtje lokacije (člen 22)

8.1

Kako se določi, za katere dejavnosti je potrebno izhodiščno poročilo, zlasti:

(a)

Za katere dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 2010/75/EU je običajno ugotovljeno, da vključujejo uporabo, proizvodnjo ali izpust zadevnih nevarnih snovi (člen 22(2))?

(b)

Kako se upošteva možnost onesnaženja tal in podtalnice na območju obrata (člen 22(2))?

(c)

Katere informacije morajo upravljavci vključiti v izhodiščna poročila (člen 22(2))?

(d)

Kako se v zvezi s tem uporabljajo navodila Komisije o vsebini izhodiščnega poročila (člen 22(2))?

8.2

Ob dokončnem prenehanju dejavnosti:

(a)

Kako upravljavci ocenijo stanje onesnaženja tal in podtalnice (člen 22(3))?

(b)

Kako se določi, ali je obrat povzročil znatno onesnaženje tal ali podtalnice (člen 22(3))?

(c)

Kako se določi, ali kakršno koli onesnaženje tal ali podtalnice predstavlja znatno tveganje za zdravje ljudi in okolje (člen 22(3))?

(d)

Kako se določi, kateri so potrebni ukrepi, ki jih morajo sprejeti upravljavci (člen 22(3) in (4))?

9.   Okoljski inšpekcijski pregledi (člen 23)

9.1

Kakšni okoljski inšpekcijski načrti so pripravljeni? Kaj vključujejo? Kje so javno dostopni? Če so načrti objavljeni na internetu, navedite povezavo (člen 23(2)).

9.2

Kakšni programi za redne okoljske inšpekcijske preglede so pripravljeni? Kaj vključujejo? Kje so javno dostopni? Če so programi objavljeni na internetu, navedite povezavo (člen 23(4)).

9.3

Kako se sistematično ocenjujejo okoljska tveganja obratov, da bi se določila pogostost obiskov na kraju samem? Predložite povzetek in navedite sklic na kakršna koli zadevna navodila (člen 23(4)).

9.4

V katerih okoliščinah se izvajajo izredni okoljski inšpekcijski pregledi (člen 23(5))?

9.5

Katere informacije običajno vključujejo poročila o obisku na kraju samem? Kako je upravljavec uradno obveščen o teh poročilih? Kako se omogoči javni dostop do poročil? Ali obstajajo okoliščine, v katerih ni bil omogočen javni dostop do takih poročil ob upoštevanju določb Direktive 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (1) (člen 23(6))?

9.6

Kateri mehanizmi so vzpostavljeni za zagotovitev, da upravljavci izvedejo potrebne ukrepe, opredeljene v poročilu o obisku na kraju samem (člen 23(6))?

10.   Dostop do informacij in sodelovanje javnosti (člen 24)

10.1

Kako se javnosti zagotovijo zgodnje in učinkovite možnosti sodelovanja pri odločanju glede izdaje dovoljenj/posodobitve pogojev v dovoljenju, zlasti če so predlagana odstopanja v skladu s členom 15(4) (člen 24(1))?

10.2

Kako so informacije dane na voljo javnosti (člen 24(2) in (3))?

10.3

Ali so vse zadevne informacije na voljo na internetu (člen 24(2)(a),(b) in (f) ter člen 24(3)(a))?

11.   Nastajajoče tehnologije (člen 27)

Kako države članice spodbujajo razvoj in uporabo nastajajočih tehnologij, zlasti nastajajočih tehnologij, ki so opredeljene v referenčnih dokumentih BAT (člen 27(1))?


(1)  UL L 41, 14.2.2003, str. 26.


PRILOGA II

Vprašalnik o izvajanju Direktive 2010/75/EU iz tretjega odstavka člena 1

Splošne opombe:

(a)

Ta vprašalnik zajema obdobje od 7. januarja 2013 do 31. decembra 2016.

(b)

Kadar se vprašanje nanaša na informacije o časovno spremenljivih parametrih, je treba v odgovoru navesti stanje 31. decembra 2016.

MODUL 1 –   POSODOBITEV IZVAJANJA

Opomba k modulu 1:

Ta vprašanja se nanašajo na obrate iz poglavja II Direktive 2010/75/EU.

1.   Izvajanje – spremembe

Ali je bilo izvajanje Direktive 2010/75/EU od zadnjega poročevalnega obdobja glede na informacije, sporočene v odgovorih na vprašalnik za prvo poročanje v okviru direktive o industrijskih emisijah, kakor koli pomembno spremenjeno? Če je bilo spremenjeno, predložite posodobljene informacije, pri čemer opišite spremembe in razloge zanje, ter po potrebi navedite sklice.

2.   Izvajanje – težave

Ali so pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, sprejetih v skladu s členom 80(1), nastale kakršne koli težave? Če so težave nastale, jih opišite in navedite razloge zanje.

MODUL 2 –   INFORMACIJE O POSAMEZNIH OBRATIH

Opomba k modulu 2:

Namen navzkrižnega sklicevanja na drugo zakonodajo EU je zgolj nakazati obstoj teh medsebojnih vplivov, ne pa določiti natančnih presečišč med obrati, zajetimi v posameznih zadevnih režimih.

3.   Za vse obrate iz poglavja II Direktive 2010/75/EU (v nadaljnjem besedilu: obrati iz direktive o industrijskih emisijah) predložite naslednje informacije

3.1   Splošne informacije:

 

Polje

Opis

3.1.1

Referenčna številka obrata iz direktive o industrijskih emisijah

Enotni identifikator obrata za namene Direktive 2010/75/EU.

3.1.2

Referenčna številka industrijskega kompleksa, zajetega v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (1) (neobvezno)

Če je obrat iz direktive o industrijskih emisijah v celoti ali delno zajet v Uredbi (ES) št. 166/2006, navedite identifikacijsko številko, ki se uporablja za poročanje industrijskega kompleksa v skladu z navedeno uredbo.

3.1.3

Referenčna številka organizacije, zajete v Direktivi 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES (2) (neobvezno)

Če je obrat iz direktive o industrijskih emisijah v celoti ali delno zajet z Direktivo 2012/18/EU, navedite enotni identifikator, ki se uporablja v sistemu SPIRS (Sistem za pridobivanje informacij iz obratov Seveso).

3.1.4

Referenčna številka naprave, zajete v Direktivi 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (3) (neobvezno)

Če je obrat iz direktive o industrijskih emisijah v celoti ali delno zajet v Direktivi 2003/87/ES, navedite enotni identifikator registra iz evidence transakcij EU.

3.1.5

Ime obrata

V obliki, ki je združljiva s poljem „Ime industrijskega kompleksa“ iz poročila v skladu z Uredbo (ES) št. 166/2006, če je to mogoče.

3.1.6

Dejavnosti iz Direktive 2010/75/EU

Vse dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 2010/75/EU, ki se izvajajo v obratu.

3.1.7

Druga relevantna poglavja iz Direktive 2010/75/EU

Navedite, katera izmed poglavij III, IV, V in VI Direktive 2010/75/EU se prav tako uporabljajo za obrat (ali del obrata).


3.2   Kontaktni podatki:

 

Polje

Opis

3.2.1

Ime upravljavca

V obliki, ki je združljiva s poljem „Ime matičnega podjetja“ iz poročila v skladu z Uredbo (ES) št. 166/2006, če je to mogoče.

3.2.2

Naslov obrata – ulica, kraj, poštna številka in država

V skladu z Direktivo 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (4) in v obliki, ki je združljiva s polji „Ulica in številka“, „Naselje“, „Poštna številka“ in „Država“ iz poročila v skladu z Uredbo (ES) št. 166/2006, če je to mogoče.

3.2.3

Zemljepisna širina in zemljepisna dolžina obrata

V skladu z Direktivo 2007/2/ES in v obliki, ki je združljiva s poljem „Koordinate lege“ iz poročila v skladu z Uredbo (ES) št. 166/2006, če je to mogoče.


3.3   Pristojni organi:

 

Polje

Opis

3.3.1

Pristojni organ za izdajo dovoljenj

Ime pristojnega organa/pristojnih organov in naslov elektronske pošte.

3.3.2

Pristojni organ za inšpekcijske preglede in izvrševanje

Ime pristojnega organa/pristojnih organov in naslov elektronske pošte.

3.3.3

Skupno število obiskov pristojnih organov na kraju samem (člen 23(4))

Skupno število na leto za leta 2013, 2014, 2015 in 2016.


3.4   Informacije o dovoljenju:

 

Polje

Opis

3.4.1

Spletna povezava do veljavnih dovoljenj

V skladu s členom 24(2).

3.4.2

Ali za obrat velja odstopanje iz člena 15(4)?

Da/Ne.

3.4.3

Ali je pripravljeno izhodiščno poročilo v skladu s členom 22?

Da/Ne.

MODUL 3 –   SEKTORSKI VIDIKI

Opombe k modulu 3:

Ta modul se uporablja za obrate, v zvezi s katerimi je bilo na podlagi objavljenih sklepov o zaključkih o BAT v poročevalnem obdobju izvedeno ponovno preverjanje/posodobitev, torej obrati, katerih osrednjo dejavnost ureja:

Izvedbeni sklep Komisije 2012/134/EU z dne 28. februarja 2012 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah za proizvodnjo stekla (5) ali

Izvedbeni sklep Komisije 2012/135/EU z dne 28. februarja 2012 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT) iz Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah za proizvodnjo železa in jekla (6).

4.   Pogoji za dovoljenje (člen 14)

Ali so bili poleg zaključkov o BAT kot referenca za določanje pogojev za dovoljenje uporabljeni še kakšni drugi viri informacij (člen 14(3))?

5.   Strožji pogoji za dovoljenje (člen 14(4) in člen 18)

5.1

Kateri okoljski kakovostni standardi so zahtevali pogoje za dovoljenje, strožje od tistih, ki so dosegljivi z uporabo BAT, in kateri dodatni ukrepi so bili vključeni v dovoljenja (člen 18)?

5.2

Navedite primere drugih okoliščin, v katerih so pristojni organi v skladu s členom 14(4) določili pogoje v dovoljenju, strožje od tistih, ki so dosegljivi z uporabo BAT.

6.   Določitev pogojev v dovoljenju brez ustreznih zaključkov o BAT (člen 14(5) in (6))

6.1

Opišite postopek in primere določanja pogojev v dovoljenju:

(a)

na podlagi BAT, ki ni opisana v nobenih ustreznih zaključkih o BAT (člen 14(5));

(b)

na podlagi BAT, določene po posvetovanju z upravljavcem, ker zaključki o posameznih BAT ne vključujejo dejavnosti ali vrsto obratovalnega postopka, ki se izvaja v obratu, ali ne obravnavajo vseh možnih vplivov dejavnosti ali postopka na okolje (člen 14(6)).

6.2

V zgornjih primerih navedite:

(a)

zakaj niso bile uporabljene informacije iz zaključkov o BAT;

(b)

kateri dodatni viri informacij so bili uporabljeni za opredelitev BAT;

(c)

kako so se upoštevala zlasti merila iz Priloge III k Direktivi 2010/75/EU.

7.   Mejne vrednosti emisij, enakovredni parametri in tehnični ukrepi (člen 15)

7.1

Za dovoljenja, pri katerih je mejna vrednost emisij (ali več teh vrednosti) drugačna od mejnih vrednosti emisij, povezanih z BAT iz zaključkov o BAT, v smislu vrednosti, časovnih obdobij in referenčnih pogojev (člen 15(3)(b)):

(a)

opišite vrsto teh drugačnih mejnih vrednosti emisij in navedite primere;

(b)

na podlagi povzetka podatkov iz člena 14(1)(d)(ii) navedite primere, ki prikazujejo, kako se s spremljanjem emisij zagotavlja, da emisije pri običajnih pogojih obratovanja ne presežejo ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami (drugi pododstavek člena 15(3)).

7.2

Za vse obrate, v zvezi s katerimi je bilo odobreno odstopanje iz člena 15(4), navedite:

(a)

vire emisije, za katere se uporablja odstopanje;

(b)

ravni emisij, povezane z BAT, za katere je bilo odobreno odstopanje;

(c)

dejanske mejne vrednosti emisij;

(d)

prehodno obdobje ali obdobja, odobrena zaradi skladnosti s členom 15(3) (če obstajajo);

(e)

spletne strani z informacijami o uporabi odstopanj iz člena 15(4) (člen 24(2)(f)).

7.3

Ali so bila odobrena začasna odstopanja za preizkušanje in uporabo nastajajočih tehnologij (člen 15(5)).

8.   Spremljanje (člen 16)

8.1

Kakšna pogostost spremljanja je bila na splošno določena v dovoljenjih za emisije v zrak, emisije v vodo, emisije v tla ali podtalnico in druge zadevne parametre postopka?

8.2

Kako so bili pri določitvi te pogostosti uporabljeni zaključki o BAT?

9.   Ponovno preverjanje in posodobitev pogojev v dovoljenju (člen 21)

Za vsa ponovna preverjanja dovoljenj, ki niso bila končana do 8. marca 2016, navedite:

(a)

imena obratov in referenčne številke dovoljenj;

(b)

razloge za nedokončanje ponovnega preverjanja;

(c)

datum, do katerega bo ponovno preverjanje končano.

10.   Drugo

Ali so na voljo povratne informacije o kakršnih koli praktičnih težavah, ki so nastale pri uporabi zaključkov o BAT za sektorja, za katera se uporablja ta modul 3?

MODUL 4 –   MINIMALNE ZAHTEVE

11.   Sežiganje in sosežiganje odpadkov:

Za naprave, zajete v poglavju IV Direktive 2010/75/EU:

11.1

Navedite naprave, za katere so pristojni organi odobrili pogoje v skladu s členom 51(1), (2) ali (3), ter dejanske odobrene pogoje in rezultate opravljenih preverjanj v zvezi s tem (člen 51(4)).

11.2

Za vsako sežigalnico odpadkov in napravo za sosežig odpadkov z zmogljivostjo najmanj 2 toni na uro navedite:

(a)

informacije o delovanju in spremljanju naprave;

(b)

opis poteka procesa sežiga ali sosežiga (pri čemer se navedejo obratovalne ure ter število in skupno trajanje okvar, če so te informacije na voljo);

(c)

količino emisij v zrak in vodo glede na mejne vrednosti emisij;

(d)

kako je omogočen dostop javnosti do teh informacij, vključno s povezavo do kakršnih koli zadevnih spletnih strani, vzpostavljenih v ta namen (člen 55(2)).

12.   Emisije topil

Za obrate, zajete v poglavju V Direktive 2010/75/EU:

12.1

Če so se države članice odločile, da bodo namesto mejnih vrednosti emisij uporabile program zmanjševanja emisij, kot je opisan v delu 5 Priloge VII, kolikšen napredek je dosežen pri enakovrednem zmanjšanju emisij (člen 59(1)(b))?

12.2

Navedite naprave, za katere so bila odobrena odstopanja v skladu s členom 59(2) ali (3), in utemeljitev za odobritev teh odstopanj.


(1)  UL L 33, 4.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 197, 24.7.2012, str. 1.

(3)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(4)  UL L 108, 25.4.2007, str. 1.

(5)  UL L 70, 8.3.2012, str. 1.

(6)  UL L 70, 8.3.2012, str. 63.


19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/66


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 17. decembra 2012

o tretjem finančnem prispevku Unije v skladu z Direktivo Sveta 2000/29/ES za kritje izdatkov, nastalih na Portugalskem v letih 2006 in 2007 za boj proti borovi ogorčici Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 9356)

(Besedilo v portugalskem jeziku je edino verodostojno)

(2012/796/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti člena 23(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Komisije 2006/923/ES (2) je bil odobren finančni prispevek Unije za program ukrepov, ki jih je uvedla Portugalska v letih 2006 in 2007 za nadzor nad širjenjem borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. v druge države članice. Ukrepi so vključevali vzpostavitev ovire brez dreves gostiteljev vektorja borove ogorčice (v nadaljnjem besedilu: golosek).

(2)

Finančni prispevek, dodeljen z Odločbo 2006/923/ES, je temeljil na programu za nadaljnje ukrepe za borovo ogorčico in na oceni proračuna v zvezi s tem programom, kot ga je Portugalska predložila Komisiji 28. julija 2006.

(3)

Končna plačila Portugalski, povezana z ukrepi iz Odločbe 2006/923/ES, so bila izvedena junija 2008.

(4)

Z Izvedbenim sklepom Komisije 2011/851/EU (3) je bilo Portugalski dodeljeno dodatno sofinanciranje Unije v višini 3 986 138,36 EUR za kritje upravičenih izdatkov, ki so presegali prvotno oceno iz julija 2006.

(5)

V času navedenega dodatnega sofinanciranja Unije zahtevek, ki ga je predložila Portugalska, ni vključeval vseh računov, povezanih z oblikovanjem goloseka.

(6)

Z dopisom z dne 5. decembra 2011 so portugalski organi predložili popravljen zahtevek v višini 15 000 932,08 EUR. Navedeni zahtevek je vključeval znesek v višini 4 915 405,87 EUR, ki ni bil plačan v času predhodne revizije julija 2010 (revizija SANCO/10/2010) in ga takrat ni bilo mogoče šteti kot izdatka, upravičenega do sofinanciranja. Preostali del zahtevka predstavljajo izdatki za sečnjo povečanega števila velikih iglavcev in ločeni izdatki za odstranitev majhnih iglavcev.

(7)

Komisija je marca 2012 revidirala informacije, ki jih je 5. decembra 2011 sporočila Portugalska. Po pregledu vseh dokazil za dodatni zahtevek in na podlagi poročila navedene revizije je ugotovila, da bi se lahko upošteval upravičeni znesek v višini le 5 044 839,72 EUR plačanih računov (vključno s stroški usklajevanja). Glede preostalega dela zahtevka je bilo ugotovljeno, da izdatki niso upravičeni do sofinanciranja, ker se nanašajo na izdatke, ki so že bili sofinancirani z Izvedbenim sklepom 2011/851/EU (2 024 128,16 EUR), in na izdatke v višini 7 931 964,20 EUR, ki so povezani z majhnimi drevesi, za katere Portugalska ni zadostno utemeljila potrebe po sofinanciranju.

(8)

Ker so ukrepi iz navedenega dodatnega zahtevka enake narave in namenjeni enakemu cilju kot ukrepi iz Odločbe 2006/923/ES, je primerno, da se dodeli enaka stopnja finančnega prispevka Unije kot v navedeni odločbi, in sicer v višini 75 %.

(9)

V skladu s členom 3(2)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (4) se fitosanitarni ukrepi financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada. Za namene finančnega nadzora teh ukrepov se uporabljajo členi 9, 36 in 37 zgoraj navedene uredbe.

(10)

V skladu s členom 75 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5), in členom 90(1) Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6), mora institucija ali organi, na katere so se prenesla pooblastila, za prevzem obveznosti za izdatke v breme proračuna Unije pred odobritvijo izdatka sprejeti sklep o financiranju, ki določi bistvene sestavine ukrepa, ki zahteva izdatke.

(11)

Ta sklep je sklep o financiranju za izdatke iz zahtevka za sofinanciranje, ki ga je predložila Portugalska.

(12)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Načelo

Dodelitev tretjega finančnega prispevka Unije za kritje izdatkov, nastalih na Portugalskem v letih 2006 in 2007 v zvezi z vzpostavitvijo goloseka in zaradi boja proti borovi ogorčici, se odobri.

Člen 2

Znesek finančnega prispevka Unije

Najvišji finančni prispevek Unije iz člena 1 je 3 783 629,79 EUR.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Portugalsko republiko.

V Bruslju, 17. decembra 2012

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  UL L 354, 14.12.2006, str. 42.

(3)  UL L 335, 17.12.2011, str. 107.

(4)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(5)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(6)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.


19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/68


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 18. decembra 2012

o spremembi Sklepa Komisije 2009/336/ES o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnih medijev in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003

(2012/797/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (1), in zlasti člena 3(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4 Sklepa Komisije 2009/336/ES z dne 20. aprila 2009 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnih medijev in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (2) je „Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo“ (v nadaljnjem besedilu: Agencija) odgovorna za upravljanje dejavnosti Unije na področjih izobraževanja, avdiovizualnih medijev in kulture.

(2)

S Sklepom št. 1041/2009/ES (3) Evropskega parlamenta in Sveta je bil vzpostavljen program za sodelovanje s strokovnjaki iz tretjih držav na avdiovizualnem področju (MEDIA Mundus) za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2013.

(3)

Komisija želi Agenciji glede na njeno pridobljeno strokovno znanje dodeliti upravljanje tega novega programa ter tudi projektov, ki se kljub temu, da spadajo na področja, za katera je agencija trenutno pristojna, lahko financirajo na podlagi drugih določb ali iz drugih virov. To so projekti na področjih osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter mladih, ki se lahko financirajo iz nekaterih instrumentov evropske politike sosedstva in partnerstva.

(4)

Komisija poleg tega želi Agenciji dodeliti nove naloge v zvezi z evropskim sodelovanjem na področju mladih.

(5)

Sklep 2009/336/ES je zato treba spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za izvajalske agencije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 4 Sklepa 2009/336/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

1.   Agencija je odgovorna za upravljanje nekaterih sklopov naslednjih programov Skupnosti:

1.

programi s področja visokošolskega izobraževanja, ki se lahko financirajo na podlagi določb o gospodarski pomoči nekaterim državam srednje in vzhodne Evrope (Phare), predvideni z Uredbo Sveta (EGS) št. 3906/89 (4);

2.

program za spodbujanje razvoja in razširjanja evropskih avdiovizualnih del (MEDIA II – razvoj in razširjanje) (1996–2000), odobren s Sklepom Sveta št. 95/563/ES (5);

3.

program usposabljanja za strokovnjake v industriji evropskih avdiovizualnih programov (MEDIA II – usposabljanje) (1996–2000), odobren s Sklepom Sveta št. 95/564/ES (6);

4.

druga faza akcijskega programa Skupnosti na področju izobraževanja „Socrates“ (2000–2006), odobrena s Sklepom št. 253/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7);

5.

druga faza delovnega programa poklicnega usposabljanja Skupnosti „Leonardo da Vinci“ (2000–2006), odobrena s Sklepom Sveta 1999/382/ES (8);

6.

akcijski program Skupnosti „Mladi“ (2000–2006), odobren s Sklepom št. 1031/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9);

7.

program „Kultura 2000“ (2000–2006), odobren s Sklepom št. 508/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta (10);

8.

projekti s področja visokošolskega izobraževanja, ki se lahko financirajo na podlagi določb o pomoči partnerskim državam v vzhodni Evropi in srednji Aziji (2000–2006), določeni z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 99/2000 (11);

9.

projekti s področja visokošolskega izobraževanja, ki se lahko financirajo na podlagi določb o pomoči Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Črni Gori, Srbiji in Kosovu (UNSCR 1244) (2000–2006), odobreni v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 2666/2000 (12);

10.

projekti s področja visokošolskega izobraževanja, ki se lahko financirajo na podlagi določb o finančnih in tehničnih ukrepih (MEDA) za spremljanje reforme gospodarskih in socialnih struktur v okviru Evro-mediteranskega partnerstva, odobreni z Uredbo Sveta (ES) št. 2698/2000 (13);

11.

tretja faza vseevropskega programa sodelovanja v visokem šolstvu (Tempus III) (2000–2006), odobrena s Sklepom Sveta št. 1999/311/ES (14);

12.

projekti, ki se lahko financirajo na podlagi določb sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o prenovi programa sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja in poklicnega izobraževanja in usposabljanja (2001–2005), odobrenega s Sklepom Sveta št. 2001/196/ES (15);

13.

projekti, ki se lahko financirajo na podlagi določb sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o prenovi programa sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja in usposabljanja (2001–2005), odobrenega s Sklepom Sveta 2001/197/ES (16);

14.

program za spodbujanje razvoja evropskih avdiovizualnih del (MEDIA Plus – razvoj, razširjanje in promocija) (2001–2006), odobren z Odločbo Sveta 2000/821/ES (17);

15.

program usposabljanja za strokovnjake v industriji evropskih avdiovizualnih programov (usposabljanje MEDIA) (2001–2006), odobren s Sklepom št. 163/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta (18);

16.

večletni program za učinkovito vključevanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v sisteme izobraževanja in usposabljanja v Evropi (program e-učenja) (2004–2006), odobren z Odločbo št. 2318/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta (19);

17.

akcijski program Skupnosti za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva (državljanska udeležba) (2004–2006), odobren s Sklepom Sveta 2004/100/ES (20);

18.

akcijski program Skupnosti za spodbujanje ustanov, ki so na evropski ravni aktivne na področju mladine (2004–2006), odobren s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 790/2004/ES (21);

19.

akcijski program Skupnosti za spodbujanje ustanov, ki so aktivne na evropski ravni ter podpirajo posebne dejavnosti na področju izobraževanja in usposabljanja (2004–2006), odobren s Sklepom št. 791/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta (22);

20.

akcijski program Skupnosti za spodbujanje ustanov, ki so na evropski ravni dejavne na področju kulture (2004–2006), odobren s Sklepom št. 792/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta (23);

21.

program za izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in spodbujanje medkulturnega razumevanja s sodelovanjem s tretjimi državami (Erasmus Mundus) (2004–2008), odobren s Sklepom št. 2317/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta (24);

22.

projekti, ki se lahko financirajo na podlagi določb sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o prenovi programa sodelovanja na področju visokega šolstva ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja (2006-2013), odobrenega s Sklepom Sveta 2006/910/ES (25);

23.

projekti, ki se lahko financirajo na podlagi določb sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o vzpostavitvi okvira za sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine (2006–2013), odobrenega s Sklepom Sveta 2006/964/ES (26);

24.

akcijski program na področju vseživljenjskega učenja „Lifelong Learning“ (2007–2013), odobren s Sklepom št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (27);

25.

program „Kultura“ (2007–2013), odobren s Sklepom št. 1855/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (28);

26.

program „Evropa za državljane“ za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva (2007–2013), odobren s Sklepom št. 1904/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (29);

27.

program „Mladi v akciji“ (2007–2013), odobren s Sklepom št. 1719/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (30);

28.

podporni program za evropski avdiovizualni sektor (MEDIA 2007) (2007–2013), odobren s Sklepom št. 1718/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (31);

29.

akcijski program Erasmus Mundus (II) 2009 - 2013 za izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in spodbujanje medkulturnega razumevanja s sodelovanjem s tretjimi državami, odobren s Sklepom št. 1298/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta (32);

30.

program za sodelovanje s strokovnjaki iz tretjih držav na avdiovizualnem področju (MEDIA Mundus) (2011–2013), vzpostavljen s Sklepom št. 1041/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (33);

31.

projekti s področja visokošolskega izobraževanja, ki se lahko financirajo na podlagi določb o pomoči za gospodarsko sodelovanje z državami v razvoju v Aziji, odobreni v okviru Uredbe Sveta (EGS) št. 443/92 (34);

32.

projekti s področja visokošolskega izobraževanja in mladih, ki se lahko financirajo na podlagi določb instrumenta za predpristopno pomoč (IPA), vzpostavljenega z Uredbo Sveta (ES) št. 1085/2006 (35);

33.

projekti s področja osnovnošolskega, srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ter mladih, ki se lahko financirajo na podlagi določb Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva, vzpostavljenega z Uredbo (ES) št. 1638/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (36);

34.

projekti s področja visokošolskega izobraževanja, ki se lahko financirajo z instrumentom za financiranje razvojnega sodelovanja, vzpostavljenim z Uredbo (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (37);

35.

projekti s področja visokošolskega izobraževanja in mladih, ki se lahko financirajo z instrumentom za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom, vzpostavljenim z Uredbo Sveta (ES) št. 1934/2006 (38);

36.

projekti s področja visokošolskega izobraževanja, ki se lahko financirajo s sredstvi Evropskega razvojnega sklada v okviru izvajanja Sporazuma o partnerstvu med skupino afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani in Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (Sklep Sveta 2003/159/ES (39), kakor je bil spremenjen s sporazumom, podpisanim v Luxembourgu 25. junija 2005 (Sklep Sveta 2005/599/ES (40)).

2.   V okviru upravljanja sklopov programov Skupnosti iz odstavka 1 bodo Agenciji dodeljene naslednje naloge:

(a)

upravljanje celotnega življenjskega cikla projektov v okviru izvajanja programov Skupnosti, ki so ji dodeljeni, na osnovi letnega delovnega načrta, ki določa sklep o financiranju, kar zadeva subvencije in javna naročila na področjih izobraževanja, avdiovizualnih medijev in kulture in ga je sprejela Komisija, ali na osnovi posebnih sklepov Komisije o financiranju ter tudi za ta namen potrebnega nadzora, s sprejetjem ustreznih sklepov na podlagi pooblastila Komisije;

(b)

sprejemanje aktov o izvrševanju proračuna v prihodkih in odhodkih ter na osnovi pooblastila Komisije izvajanje nekaterih ali vseh postopkov, potrebnih za upravljanje programov Skupnosti, in zlasti postopkov za dodeljevanje subvencij in javnih naročil;

(c)

zbiranje in analiza vseh informacij, potrebnih za usmerjanje izvajanja programov Skupnosti, ter posredovanje teh informacij Komisiji;

(d)

v zvezi z izvajanjem informacijske mreže o izobraževanju v Evropi (Eurydice) ter dejavnosti za boljše razumevanje in poznavanje področja mladih na ravni Skupnosti: zbiranje, analiza in širjenje informacij ter priprava študij in objav.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. decembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(2)  UL L 101, 21.4.2009, str. 26.

(3)  UL L 288, 4.11.2009, str. 10.

(4)  

(1)*

UL L 375, 23.12.1989, str. 11.

(5)  

(2)*

UL L 321, 30.12.1995, str. 25.

(6)  

(3)*

UL L 321, 30.12.1995, str. 33.

(7)  

(4)*

UL L 28, 3.2.2000, str. 1.

(8)  

(5)*

UL L 146, 11.6.1999, str. 33.

(9)  

(6)*

UL L 117, 18.5.2000, str. 1.

(10)  

(7)*

UL L 63, 10.3.2000, str. 1.

(11)  

(8)*

UL L 12, 18.1.2000, str. 1.

(12)  

(9)*

UL L 306, 7.12.2000, str. 1.

(13)  

(10)*

UL L 311, 12.12.2000, str. 1.

(14)  

(11)*

UL L 120, 8.5.1999, str. 30.

(15)  

(12)*

UL L 71, 13.3.2001, str. 7.

(16)  

(13)*

UL L 71, 13.3.2001, str. 15.

(17)  

(14)*

UL L 336, 30.12.2000, str. 82.

(18)  

(15)*

UL L 26, 27.1.2001, str. 1.

(19)  

(16)*

UL L 345, 31.12.2003, str. 9.

(20)  

(17)*

UL L 30, 4.2.2004, str. 6.

(21)  

(18)*

UL L 138, 30.4.2004, str. 24.

(22)  

(19)*

UL L 138, 30.4.2004, str. 31.

(23)  

(20)*

UL L 138, 30.4.2004, str. 40.

(24)  

(21)*

UL L 345, 31.12.2003, str. 1.

(25)  

(22)*

UL L 346, 9.12.2006, str. 33.

(26)  

(23)*

UL L 397, 30.12.2006, str. 14.

(27)  

(24)*

UL L 327, 24.11.2006, str. 45.

(28)  

(25)*

UL L 372, 27.12.2006, str. 1.

(29)  

(26)*

UL L 378, 27.12.2006, str. 32.

(30)  

(27)*

UL L 327, 24.11.2006, str. 30.

(31)  

(28)*

UL L 327, 24.11.2006, str. 12.

(32)  

(29)*

UL L 340, 19.12.2008, str. 83.

(33)  

(30)*

UL L 288, 4.11.2009, str. 10.

(34)  

(31)*

UL L 52, 27.2.1992, str. 1.

(35)  

(32)*

UL L 210, 31.7.2006, str. 82.

(36)  

(33)*

UL L 310, 9.11.2006, str. 1.

(37)  

(34)*

UL L 378, 27.12.2006, str. 41.

(38)  

(35)*

UL L 405, 30.12.2006, str. 41.

(39)  

(36)*

UL L 65, 8.3.2003, str. 27.

(40)  

(37)*

UL L 209, 11.8.2005, str. 26


PRIPOROČILA

19.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/72


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 12. decembra 2012

o postopku priglasitve iz člena 22(3) Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami

(Besedilo velja za EGP)

(2012/798/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 292 Pogodbe,

ob upoštevanju Direktive 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) (1), zlasti člena 22(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Konkurenčen trg bi moral pomagati pri zagotavljanju široke izbire vsebin, aplikacij in storitev za končne uporabnike ter kakovosti storitve, ki jo zahtevajo. Nacionalni regulativni organi bi morali poskrbeti, da lahko uporabniki lažje dostopajo do informacij in jih širijo ter uporabljajo aplikacije in storitve. Nacionalni regulativni organi, ki jim je bilo zaupano izvajanje člena 22(3) Direktive 2002/22/ES, lahko podjetju ali podjetjem, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja, naložijo minimalne zahteve glede kakovosti storitve, da se prepreči poslabšanje storitve in oviranje ali upočasnjevanje prometa po omrežjih. Predlagani ukrepi bi morali biti ustrezno upravičeni in sorazmerni s cilji ter regulativnimi načeli iz člena 8 Direktive 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (2). Ko takšne ukrepe predlagajo, bi morali nacionalni regulativni organi upoštevati smernice, ki jih je izdal Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (3).

(2)

Komisija bi morala oceniti vsak predlagani ukrep in tako zagotoviti, da delovanje notranjega trga zaradi predvidenih zahtev ni ovirano. V ta namen bi morali nacionalni regulativni organi Komisiji po postopku iz člena 22(3) Direktive 2002/22/ES predložiti osnutke ukrepov, ki določajo minimalne zahteve glede kakovosti storitve ali spreminjajo predhodno naložene zahteve. Postopek priglasitve ne bi smel po nepotrebnem upravno bremeniti nacionalnih regulativnih organov. Osnutki ukrepov, ki odpravljajo katero koli predhodno naloženo zahtevo, bi se morali na tej stopnji priglasiti le zaradi preglednosti.

(3)

Da bi Komisija lahko pripravila oceno, bi ji morali nacionalni regulativni organi pred določitvijo takšnih zahtev pravočasno predložiti osnutke ukrepov. To bi morali storiti s priglasitvijo, v kateri bi povzeli razloge za ukrepanje, predvidene zahteve in predlagani potek ukrepanja. Nacionalni regulativni organi lahko pred priglasitvijo s Komisijo neformalno razpravljajo o osnutkih ukrepov.

(4)

Da bi lahko Komisija izdelala oceno, bi ji bilo treba predložiti določene minimalne informacije o osnutkih ukrepov. Upoštevati je treba potrebo po zagotovitvi učinkovite ocene na eni in čim večji poenostavitvi upravljanja na drugi strani. Da bi pripomogli k enostavnejšemu ocenjevanju priglašenega osnutka ukrepa in pospešili postopek, bi morali nacionalni regulativni organi za priglasitev uporabljati standardne obrazce.

(5)

Če Komisija za predlagane ukrepe, ki določajo ali spreminjajo minimalne zahteve glede kakovosti storitve, pripravi pripombe ali priporočila, bi morali nacionalni regulativni organi pri odločanju o zahtevah čim bolj upoštevati pripombe ali priporočila Komisije. Nacionalni regulativni organi bi jo morali obvestiti o sprejetih ukrepih, vključno s tistimi, ki odpravljajo predhodno naložene zahteve, ter tako tudi prispevati k zagotavljanju preglednosti.

(6)

Komisija bi morala priglasitev in vse pripadajoče informacije kakor tudi vse pripravljene pripombe in priporočila ali obvestilo, da ni izdala pripomb ali priporočil, javno objaviti. Če nacionalni regulativni organ v skladu s predpisi EU in nacionalnimi predpisi o poslovni tajnosti meni, da so informacije zaupne, Komisija in zadevni nacionalni regulativni organi zagotovijo tako zaupnost v skladu s členom 5 Direktive 2002/21/ES –

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

CILJ IN PODROČJE UPORABE

1.

To priporočilo naj bi zagotovilo skladen pristop, popolno preglednost in poenostavljen postopek, ko nameravajo nacionalni regulativni organi na podlagi člena 22(3) Direktive 2002/22/ES sprejeti ukrepe, ki določajo minimalne zahteve glede kakovosti storitve.

2.

V ta namen bi morali nacionalni regulativni organi Komisiji pravočasno predložiti:

(a)

osnutke ukrepov na podlagi člena 22(3) Direktive 2002/22/ES, ki določajo minimalne zahteve glede kakovosti storitve;