ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.019.slv

Uradni list

Evropske unije

L 19

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
24. januar 2012


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 54/2012 z dne 23. januarja 2012 o izvajanju Uredbe (EU) št. 961/2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

1

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 55/2012 z dne 23. januarja 2012 o izvajanju člena 33(1) Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

6

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 56/2012 z dne 23. januarja 2012 o spremembah Uredbe (EU) št. 961/2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

10

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 57/2012 z dne 23. januarja 2012 o prekinitvi razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1239/2011

12

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 58/2012 z dne 23. januarja 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

13

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 59/2012 z dne 23. januarja 2012 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki so za tržno leto 2011/2012 določene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011

15

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2012/33/SZVP z dne 23. januarja 2012 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za mirovni proces na Bližnjem vzhodu

17

 

*

Sklep Sveta 2012/34/SZVP z dne 23. januarja 2012 o imenovanju predsednika Vojaškega odbora Evropske unije

21

 

*

Sklep Sveta 2012/35/SZVP z dne 23. januarja 2012 o spremembah Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

22

 

*

Sklep Sveta 2012/36/SZVP z dne 23. januarja 2012 o spremembah Sklepa 2010/639/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije

31

 

*

Izvedbeni sklep Sveta 2012/37/SZVP z dne 23. januarja 2012 o izvajanju Sklepa 2011/782/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

33

 

 

SMERNICE

 

 

2012/38/EU

 

*

Smernica Evropske centralne banke z dne 21. decembra 2011 o spremembah Smernice ECB/2010/20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2011/27)

37

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

24.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 54/2012

z dne 23. januarja 2012

o izvajanju Uredbe (EU) št. 961/2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 961/2010 z dne 25. oktobra 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (1), zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 25. oktobra 2010 sprejel Uredbo (EU) št. 961/2010.

(2)

Svet je dne 1. decembra 2011 znova izrazil hudo in vse večjo zaskrbljenost zaradi narave iranskega jedrskega programa, zlasti zaradi ugotovitev iz zadnjega poročila Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) o dejavnostih Irana, povezanih z razvojem vojaške jedrske tehnologije. Glede na navedeno in v skladu z izjavo Evropskega sveta z dne 23. oktobra 2011 se je Svet strinjal, da dopolni obstoječe sankcije.

(3)

Evropski svet je dne 9. decembra 2011 podprl sklepe Sveta z dne 1. decembra 2011 in ga pozval, naj prednostno preuči možnost razširitve obsega omejevalnih ukrepov EU proti Iranu.

(4)

V skladu s Sklepom Sveta 2012/35/SZVP z dne 23 januarja 2012 o spremembah Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (2) bi morale na seznam oseb in subjektov iz Priloge VIII k Uredbi (EU) št. 961/2010, za katere veljajo omejevalni ukrepi, biti uvrščene še druge osebe in subjekti. Razen tega bi v navedeni Prilogi morali biti spremenjeni tudi podatki o nekaterih osebah in subjektih –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Osebe in subjekti, navedeni v Prilogi I k tej uredbi, se uvrstijo na seznam iz Priloge VIII k Uredbi (EU) št. 961/2010.

2.   Subjekt iz Priloge II k tej uredbi se črta s seznama iz Priloge VIII k Uredbi (EU) št. 961/2010.

3.   Podatki iz Priloge VIII k Uredbi (EU) št. 961/2010 se spremenijo, kot je določeno v Prilogi III k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. januarja 2012

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 281, 27.10.2010, str. 1.

(2)  Glej stran 22 tega Uradnega lista.


PRILOGA I

Seznam oseb in subjektov iz člena 1(1)

I.   Osebe in subjekti, vključeni v jedrske dejavnosti ali dejavnosti v zvezi z balističnimi raketami

B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve

1.

Central Bank of Iran (Centralna banka Irana) (alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Poštni naslov: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamska republika Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Centrala: +98 21 299 51

Telegrafski naslov: MARKAZBANK

Teleks: 216 219-22

MZBK IR SWIFT: BMJIIRTH

Spletna stran: http://www.cbi.ir

e-pošta: G.SecDept@cbi.ir

Sodelovanje pri dejavnostih v izogib sankcijam.

23.1.2012

2.

Banka Tejarat

Poštni naslov: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O. Box: 11365 - 5416, Tehran

Tel.: 88826690

Teleks.: 226641 TJTA IR.

Faks: 88893641

Spletna stran: http://www.tejaratbank.ir

Banka Tejarat je banka v državni lasti. Neposredno je spodbujala prizadevanja Irana na področju jedrske energije. Leta 2011 je na primer omogočila prenos več deset milijonov dolarjev, da bi pomagala Iranski organizaciji za jedrsko energijo, ki je na seznamu ZN, pri njenih stalnih prizadevanjih za pridobivanje t. i. urana "yellowcake". Iranska organizacija za jedrsko energijo je vodilna organizacija v Iranu za raziskave in razvoj na področju jedrske tehnologije. Vodi programe za proizvodnjo cepljivih materialov.

Banka Tejarat je že v preteklosti pomagala iranskim bankam, uvrščenim na seznam, da bi se izognile mednarodnim sankcijam. Sodelovala je na primer pri poslih, v katere so bila vključena podjetja Shahid Hemmat Industrial Group, uvrščena na seznam ZN.

Zadnja leta je ponujala finančne storitve bankam Bank Mellat in Export Development Bank of Iran (EDBI), uvrščenim na seznam EU. Banka Tejarat podpira tudi dejavnosti hčerinskih in podrejenih podjetij Iranske revolucionarne garde (Iran Revolutionary Guard Corps – IRGC), Organizacije obrambne industrije (Defence Industries Organisation - DIO) in MODAFL, obe na seznamu ZN.

23.1.2012

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)

Poštni naslov: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

V lasti ali pod nadzorom Iranske revolucionarne garde (IRGC).

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Poštni naslov: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran

Uporablja se kot navidezna družba za tajne dejavnosti v zvezi z naročili pristojne družbe Iran Aircraft Industries (IACI).

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)

Poštni naslov: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Uporablja se kot navidezna družba za pristojno Organizacijo obrambne industrije (Defence Industries Organization - DIO). Vpletena v pošiljanje orožja v Sirijo. Družba naj bi bila vpletena tudi v nezakonit prenos orožja na krovu ladje M/V Monchegorsk.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Poštni naslov: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Navidezna družba za družbo Sad Export Import Company. Vpletena v nezakonit prenos orožja na krovu ladje M/V Monchegorsk.

23.1.2012

II.   Islamska revolucionarna garda (IRGC)

A.   Osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve

1.

Ali Ashraf NOURI

 

Namestnik poveljnika IRGC, vodja političnega urada IRGC

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi ali Saeedi)

 

Predstavnik vrhovnega verskega voditelja pri IRGC

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)

 

Poveljnik zračnih sil IRGC, brigadni general

23.1.2012


B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Poštni naslov: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

Maja leta 2007 je podjetje poslalo dva zabojnika različnih vrst strelnega orožja iz Irana v Sirijo, s čimer je kršilo operativni odstavek 5 Resolucije VS ZN 1747(2007).

23.1.2012

III.   Podjetje Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve

1.

BIIS Maritime Limited

Poštni naslov: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

V lasti ali pod nadzorom pristojne družbe Irano Hind

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines or Darya-ye Khazar Shipping Company ali Khazar Shipping Co. or KSSL ali Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. ali Darya-e-khazar shipping Co.)

Poštni naslov: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

V lasti ali pod nadzorom IRISL

23.1.2012


PRILOGA II

Subjekt iz člena 1(2)

Syracuse S.L


PRILOGA III

Subjekta iz člena 1(3)

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Poštni naslov: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Pod nadzorom in/ali zastopa podjetje IRISL. HTTS je registrirana na istem naslovu kot IRISL Europe GmbH v Hamburgu, njen direktor dr. Naser Baseni pa je bil prej zaposlen pri IRISL.

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Poštni naslov: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

Zastopa podjetje IRISL v Združenih arabskih emiratih. Nadomestilo jo je podjetje Good Luck Shipping Company, ki je tudi pristojno za zastopanje podjetja IRISL.

23.1.2012


24.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/6


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 55/2012

z dne 23. januarja 2012

o izvajanju člena 33(1) Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 36/2012 z dne 18. januarja 2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (1), zlasti člena 33(1) Uredbe;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. januarja 2012 sprejel Uredbo (EU) št. 36/2012.

(2)

Glede na resnost razmer v Siriji in v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta 2012/37/SZVP z dne 23. januarja 2012 o izvajanju Sklepa 2011/782/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (2) bi bilo treba na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012, za katere veljajo omejevalni ukrepi, uvrstiti še druge osebe in subjekte –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Osebe in subjekti s seznama iz Priloge k tej uredbi se uvrstijo na seznam iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. januarja 2012

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 16, 19.1.2012, str. 1.

(2)  Glej stran 33 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Osebe in subjekti iz člena 1

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi za uvrstitev

Datum uvrstitve na seznam

1.

Brigadir general

Jawdat Ibrahim Safi

poveljnik 154. regimenta

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v Damasku in njegovi okolici, tudi v mestih Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh in Duma.

23.1.2012

2.

Major general

Muhammad Ali Durgham

poveljnik 4. divizije

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v Damasku in njegovi okolici, tudi v mestih Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh in Duma.

23.1.2012

3.

Major general

Ramadan Mahmoud Ramadan

poveljnik 35. regimenta specialnih enot

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v mestih Baniyas in Deraa.

23.1.2012

4.

Brigadir general

Ahmed Yousef Jarad

poveljnik 132. brigade

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v mestu Deraa in ob tem uporabijo tudi brzostrelke in protiletalsko orožje.

23.1.2012

5.

Major general

Naim Jasem Suleiman

poveljnik 3. divizije

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v mestu Douma.

23.1.2012

6.

Brigadir general

Jihad Mohamed Sultan

poveljnik 65. brigade

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v mestu Douma.

23.1.2012

7.

Major general

Fo'ad Hamoudeh

poveljnik vojaških operacij v mestu Idlib

Na začetku septembra 2011 je vojaškim enotam ukazal, naj streljajo na protestnike v mestu Idlib.

23.1.2012

8.

Major general

Bader Aqel

poveljnik specialnih enot

Vojakom je ukazal, naj trupla odpeljejo in predajo obveščevalni službi; odgovoren za nasilje v mestu Bukamal.

23.1.2012

9.

Brigadir general

Ghassan Afif

poveljnik iz 45. regimenta

poveljnik vojaških operacij v mestih Homs, Baniyas in Idlib

23.1.2012

10.

Brigadir general

Mohamed Maaruf

poveljnik iz 45. regimenta

Poveljnik vojaških operacij v mestu Homs; dal je ukaz za streljanje na protestnike v mestu Homs.

23.1.2012

11.

Brigadir general

Yousef Ismail

poveljnik 134. brigade

Vojaškim enotam je ukazal, naj med pogrebom protestnikov, ubitih en dan prej, v mestu Talbiseh streljajo v hiše in ljudi na strehah.

23.1.2012

12.

Brigadir general

Jamal Yunes

poveljnik 555. regimenta

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v mestu Mo'adamiyeh.

23.1.2012

13.

Brigadir general

Mohsin Makhlouf

 

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v mestu Al-Herak.

23.1.2012

14.

Brigadir general

Ali Dawwa

 

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v mestu Al-Herak.

23.1.2012

15.

Brigadir general

Mohamed Khaddor

poveljnik 106. brigade, predsedniška garda

Vojaškim enotam je ukazal, naj protestnike pretepajo s palicami in jim nato odvzamejo prostost; odgovoren za nasilje nad miroljubnimi protestniki v mestu Douma.

23.1.2012

16.

Major general

Suheil Salman Hassan

poveljnik 5. divizije

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v provinci Deraa.

23.1.2012

17.

Wafiq Nasser

vodja regionalne enote oddelka vojaške obveščevalne službe v mestu Suwayda

Kot vodja enote oddelka vojaške obveščevalne službe v mestu Suwayda je odgovoren za arbitraren pripor in mučenje pripornikov v mestu Suwayda.

23.1.2012

18.

Ahmed Dibe

vodja regionalne enote direktorata za splošno varnost v mestu Deraa

Kot vodja regionalne enote direktorata za splošno varnost v mestu Deraa je odgovoren za arbitraren pripor in mučenje pripornikov v mestu Deraa.

23.1.2012

19.

Makhmoud al-Khattib

vodja enote za preiskovanje (direktorat za politično varnost)

Kot vodja enote za preiskovanje direktorata za politično varnost je odgovoren za pripor in mučenje pripornikov.

23.1.2012

20.

Mohamed Heikmat Ibrahim

vodja enote za operacije (direktorat za politično varnost)

Kot vodja enote za operacije direktorata za politično varnost je odgovoren za pripor in mučenje pripornikov.

23.1.2012

21.

Nasser Al-Ali

vodja regionalne enote direktorata za politično varnost v mestu Deraa

Kot vodja regionalne enote direktorata za politično varnost v mestu Derra je odgovoren za pripor in mučenje pripornikov.

23.1.2012

22.

Mehran (ali Mahran) Khwanda

Lastnik prevoznega podjetja Qadmous Transport Co., rojen 11. maja 1938, potni listi: št. 3298 858, veljavnost potekla 9.5.2004, št. 001452904, veljavnost potekla 29.11.2011, št. 006283523, veljavnost bo potekla 28.6.2017.

Logistično podpira nasilno represijo nad civilnim prebivalstvom v območjih, kjer delujejo vladi naklonjene milice, vpletene v nasilje ("chabbiha").

23.1.2012

23.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damask, Sirija.

Tel: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910

Faks: +963 11-222-8412

Državna banka;

sodeluje pri financiranju režima.

23.1.2012

24.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damask, Sirija.

Tel: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376

Faks: +963 11-221-0124

Državna banka;

sodeluje pri financiranju režima.

23.1.2012

25.

Saving Bank

Sirija, Damask – Merjah – Al-Furat St. P.O. Box: 5467

Faks: 224 4909 – 245 3471

Tel: 222 8403

Elektronski naslov: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Državna banka;

sodeluje pri financiranju režima.

23.1.2012

26.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damask, Sirija.

Tel: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393

Faks: +963 11-224-1261

Spletna stran: www.agrobank.org

Državna banka;

sodeluje pri financiranju režima.

23.1.2012

27.

Syrian Lebanese

Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Bejrut, Libanon.

Tel: +961 1-741666

Faks: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629

Spletna stran: www.slcb.com.lb

Hčerinska družba banke Commercial Bank of Syria, ki je že uvrščena na seznam.

sodeluje pri financiranju režima.

23.1.2012

28.

Deir ez-Zur

Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damask, Sirija

Tel: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400

Faks: +963 11-662-1848

Skupno podjetje GPC; finančno podpira režim.

23.1.2012

29.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damask, Sirija

Tel: +963 116691100

P.O. Box 9120

Skupno podjetje GPC; finančno podpira režim.

23.1.2012

30.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damask, Sirija

Skupno podjetje GPC; finančno podpira režim.

23.1.2012


24.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/10


UREDBA SVETA (EU) št. 56/2012

z dne 23. januarja 2012

o spremembah Uredbe (EU) št. 961/2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/35/SZVP z dne 23. januarja 2012 o spremembah Sklepa Sveta 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 25. oktobra 2010 sprejel Uredbo (EU) št. 961/2010 (2), ki je vključevala od leta 2007 veljavne omejevalne ukrepe kakor tudi zagotovila dodatne omejevalne ukrepe proti Iranu v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1929 (2010) in spremljevalne ukrepe, kot je zahteval Evropski svet v svoji izjavi z dne 17. junija 2010.

(2)

Ti omejevalni ukrepi so vključevali zamrznitev sredstev nekaterih oseb in subjektov.

(3)

Svet je dne 23. januarja 2012 sprejel Sklep 2012/35/SZVP, s katerim je na seznam zadevnih oseb ali subjektov dodal finančne institucije, za katere je bila določena uvedba posebnih izjem za financiranje trgovine.

(4)

Nekateri od teh ukrepov spadajo v področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije, predvsem z namenom zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno izvajali.

(5)

Zato je treba spremeniti Uredbo (EU) št. 961/2010, da bi se upoštevale navedene izjeme.

(6)

Da bi se zagotovila učinkovitost ukrepov, predvidenih s to uredbo, bi morala slednja začeti veljati z dnem objave –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 961/2010 se spremeni tako, da se vstavi naslednji člen:

„Člen 19a

1.   Prepovedi iz člena 16 se ne uporabljajo za:

(a)

prenos sredstev ali gospodarskih virov

(i)

Centralne banke Irana ali z njeno pomočjo, prejetih in zamrznjenih po datumu njene uvrstitve na seznam; ali

(ii)

Centralni banki Irana ali z njeno pomočjo, kadar je prenos opravljen zaradi plačila, ki ga izvede oseba ali subjekt, ki ni uvrščen na seznam iz Priloge VII ali VIII na podlagi posebne trgovske pogodbe,

pod pogojem da pristojni organ zadevne države članice za vsak primer posebej ugotovi, da plačila ne bo posredno ali neposredno prejela nobena druga oseba ali subjekt iz Priloge VII ali VIII; ali

(b)

prenos zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, ki ga je opravila Centralna banka Irana ali je bil opravljen z njeno pomočjo, katerega namen je finančnim institucijam v sodni pristojnosti držav članic zagotoviti likvidnost za financiranje trgovine, če je prenos odobril pristojni organ zadevne države članice.

2.   Ne glede na prepovedi iz člena 16, lahko Banka Tejarat dva meseca po datumu njene uvrstitve opravlja plačila iz zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, prejetih po navedenem datumu ali prejema plačila pod pogojem, da:

(a)

so takšna plačila zapadla na podlagi posebne pogodbe o trgovskih poslih; in

(b)

pristojni organ zadevne države članice za vsak primer posebej ugotovi, da plačila ni posredno ali neposredno prejela oseba ali subjekt iz Priloge VII ali Priloge VIII.“;

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. januarja 2012

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  Glej stran 22 tega Uradnega lista.

(2)  UL L 281, 27.10.2010, str. 1.


24.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 57/2012

z dne 23. januarja 2012

o prekinitvi razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1239/2011

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 187 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1239/2011 (2) je bil odprt stalni javni razpis za tržno leto 2011/2012 za uvoz sladkorja z oznako KN 1701 po znižani carinski stopnji.

(2)

Razpoložljivost oskrbe na trgu sladkorja v Uniji se je izboljšala, zato nadaljnje znižanje uvoznih carinskih dajatev ne bo potrebno in je treba predložitev ponudb prekiniti.

(3)

Da se zagotovi hiter signal za trg in učinkovito upravljanje ukrepa, mora ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(4)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu s členom 2(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 1239/2011 se predložitev ponudb prekine za delne javne razpise, ki se končajo 25. januarja 2012, 1. februarja 2012 in 15. februarja 2012.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. januarja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 318, 1.12.2011, str. 4.


24.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 58/2012

z dne 23. januarja 2012

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. januarja 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

260,5

MA

62,0

TN

92,5

TR

117,3

ZZ

133,1

0707 00 05

JO

229,9

MA

148,6

TR

182,5

ZZ

187,0

0709 91 00

EG

129,3

ZZ

129,3

0709 93 10

MA

123,7

TR

138,5

ZZ

131,1

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

52,1

MA

54,4

TN

63,3

TR

63,7

ZA

41,5

ZZ

51,1

0805 20 10

MA

95,0

ZZ

95,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

IL

87,2

KR

91,8

MA

120,2

TR

88,3

ZZ

89,8

0805 50 10

TR

58,3

UY

45,3

ZZ

51,8

0808 10 80

AR

78,5

CA

126,3

CL

58,2

CN

110,9

MK

30,8

US

153,3

ZZ

93,0

0808 30 90

CN

70,2

TR

116,3

US

119,8

ZZ

102,1


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


24.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/15


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 59/2012

z dne 23. januarja 2012

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki so za tržno leto 2011/2012 določene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka odstavka 2 člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2011/2012 so določene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 971/2011 (3). Navedene cene in uvozne dajatve so bile nazadnje spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 25/2012 (4).

(2)

Iz podatkov, ki so trenutno na voljo Komisiji, je razvidno, da je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s členom 36 Uredbe (ES) št. 951/2006.

(3)

Ker je treba zagotoviti, da se ta ukrep uporablja čim prej po tem, ko se zagotovijo ažurirani podatki, mora ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, ki so za tržno leto 2011/2012 določene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011, se spremenijo v skladu s prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. januarja 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 254, 30.9.2011, str. 12.

(4)  UL L 9, 13.1.2012, str. 9.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 24. januarja 2012

(v EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 12 10 (1)

44,47

0,00

1701 12 90 (1)

44,47

1,27

1701 13 10 (1)

44,47

0,00

1701 13 90 (1)

44,47

1,56

1701 14 10 (1)

44,47

0,00

1701 14 90 (1)

44,47

1,56

1701 91 00 (2)

50,09

2,44

1701 99 10 (2)

50,09

0,00

1701 99 90 (2)

50,09

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


SKLEPI

24.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/17


SKLEP SVETA 2012/33/SZVP

z dne 23. januarja 2012

o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za mirovni proces na Bližnjem vzhodu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti členov 28, 31(2) in 33 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 21. julija 2003 sprejel Skupni ukrep 2003/537/SZVP (1) o imenovanju g. Marca OTTEJA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za mirovni proces na Bližnjem vzhodu.

(2)

G. Andreasa REINICKEJA bi bilo treba imenovati za PPEU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu za obdobje od 1. februarja 2012 do 30. junija 2013.

(3)

PPEU bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

G. Andreas REINECKE se imenuje za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za mirovni proces na Bližnjem vzhodu (v nadaljnjem besedilu: mirovni proces) za obdobje od 1. februarja 2012 do 30. junija 2013. Mandat PPEU lahko na predlog visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP) preneha veljati prej, če tako odloči Svet.

Člen 2

Cilji politik

1.   Mandat PPEU temelji na političnih ciljih Unije v zvezi z mirovnim procesom.

2.   Ti cilji med drugim vključujejo:

(a)

dosego splošnega miru na podlagi ustreznih resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN), madridskih načel, časovnega načrta, sporazumov, ki so jih stranke že sprejele in arabske mirovne pobude;

(b)

rešitev soobstoja dveh držav, Izraela in demokratične, mejne, trdne, miroljubne in suverene Palestinske države, ki v miru živita druga ob drugi znotraj varnih in priznanih meja ter vzdržujeta normalne odnose s svojimi sosedi v skladu z RVSZN 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) in 1402 (2002) ter madridskimi načeli;

(c)

rešitev izraelsko-sirskega in izraelsko-libanonskega konflikta;

(d)

rešitev vprašanja statusa Jeruzalema kot bodočega glavnega mesta dveh držav ter pravično, izvedljivo in sporazumno rešitev problema palestinskih beguncev;

(e)

nadaljnje ukrepanje po mirovnem procesu, ki vodi do sporazuma o dokončnem statusu in ustanovitve palestinske države, vključno s krepitvijo vloge četverice Bližnjega vzhoda (v nadaljnjem besedilu: četverica) kot varuha časovnega načrta, zlasti pri spremljanju izvajanja obveznosti, ki so bile obema stranema dodeljene s časovnim načrtom, in v skladu z vsemi mednarodnimi prizadevanji za dosego vsestranskega arabsko-izraelskega miru.

3.   Ti cilji temeljijo na zavezanosti Unije, da sodeluje z vpletenimi stranmi in partnerji znotraj mednarodne skupnosti, zlasti v okviru četverice, da se izkoristi vsaka priložnost za mir in dostojno prihodnost vseh ljudi na tem območju.

4.   PPEU podpira delo VP na tem območju, med drugim tudi v okviru četverice.

Člen 3

Naloge

Da bi dosegel politične cilje, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

s strani Unije zagotavlja aktivne in učinkovite prispevke k ukrepom in pobudam, ki vodijo do končne rešitve izraelsko-palestinskega, izraelsko-sirskega in izraelsko-libanonskega spora;

(b)

spodbuja in vzdržuje tesne stike z vsemi vpletenimi stranmi v mirovnem procesu, drugimi državami na tem območju, članicami četverice in drugimi zadevnimi državami, pa tudi z ZN in drugimi ustreznimi mednarodnimi organizacijami, da bi skupaj okrepili mirovni proces;

(c)

zagotavlja stalno prisotnost Unije v ustreznih mednarodnih forumih ter sodeluje pri kriznem upravljanju in preprečevanju kriz;

(d)

spremlja in podpira mirovna pogajanja med vpletenimi stranmi in v imenu Unije pripravlja predloge v kontekstu teh pogajanj;

(e)

če je k temu pozvan, prispeva k izvajanju mednarodnih sporazumov, doseženih med vpletenimi stranmi, in z njimi naveže stik po diplomatski poti, če ne ravnajo skladno z navedenimi sporazumi;

(f)

posebno pozornost namenja dejavnikom, ki vplivajo na regionalno razsežnost procesa;

(g)

ohranja konstruktivne odnose s podpisnicami sporazumov v okviru mirovnega procesa in tako spodbuja spoštovanje temeljnih načel demokracije, med drugim spoštovanje človekovih pravic in pravne države;

(h)

predlaga posredovanje Unije v mirovnem procesu in kako bi lahko najbolje nadaljevali s pobudami Unije in tekočimi prizadevanji Evropske unije v okviru mirovnega procesa, na primer z delom Unije v okviru palestinskih reform, vključno s političnimi vidiki zadevnih razvojnih projektov Unije;

(i)

spremlja ukrepe vseh vpletenih strani za uresničitev časovnega načrta in vse dejavnosti, ki bi lahko neugodno vplivale na izid pogajanj o dokončnem statusu, da bi četverica lahko bolje ocenila, ali vse strani spoštujejo dogovore;

(j)

kot odposlanec pri četverici poroča o napredku in poteku pogajanj ter sodeluje pri pripravah na srečanja odposlancev pri četverici na podlagi stališč Unije in usklajevanj z drugimi člani četverice;

(k)

sodeluje pri izvajanju politike Unije na področju človekovih pravic, vključno s smernicami Unije v zvezi s človekovimi pravicami, zlasti pri smernicah v zvezi z vprašanjem otrok v oboroženih spopadih ter v zvezi z nasiljem nad ženskami in dekleti in preprečevanjem vseh vrst diskriminacije proti njim, ter pri izvajanju politike Unije iz RVSZN 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti, med drugim s spremljanjem in poročanjem o novostih ter oblikovanjem priporočil v zvezi s tem;

(l)

prispeva k boljšemu razumevanju vloge Unije pri posameznikih, ki odločilno vplivajo na oblikovanje javnega mnenja na tem območju.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen VP. Da bi izpolnil svoje poslanstvo in izvajal posebne odgovornosti, ki jih ima kot PPEU, opravlja samo te naloge.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je njegova glavna točka za stike s Svetom. PPEU v okviru svojega mandata od PVO prejema strateške usmeritve in politične nasvete brez poseganja v pristojnosti VP.

3.   PPEU tesno sodeluje z Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD).

4.   Zlasti med izvajanjem nalog PPEU tesno sodeluje s predstavništvom EU v Jeruzalemu, delegacijo Unije v Tel Avivu in vsemi drugimi zadevnimi delegacijami Unije v tej regiji.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, za obdobje od 1. februarja 2012 do 30. junija 2013 znaša 1 300 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. februarja 2012. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU za vse odhodke odgovarja Komisiji.

Člen 6

Ustanovitev in sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren(-a) za sestavo svoje ekipe. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahtevajo naloge. PPEU nemudoma in redno obvešča Svet in Komisijo o sestavi svoje ekipe.

2.   Države članice, institucije Unije in ESZD lahko predlagajo začasno dodelitev osebja za delo pri PPEU. Plače takega začasno dodeljenega osebja krije zadevna država članica, institucija Unije oziroma ESZD. PPEU se lahko dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice začasno dodelile institucijam Unije ali ESZD. Člani mednarodnega pogodbenega osebja so državljani ene od držav članic.

3.   Vse dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice, institucije Unije ali ESZD, ki ga je dodelila, ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu nalog PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega/njenega osebja

Po potrebi se o privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega/njenega osebja, doseže dogovor s pogodbenico gostiteljico oziroma pogodbenicami gostiteljicami. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varnost tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove/njene ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, opredeljene v Sklepu Sveta 2011/292/EU z dne 31. marca 2011 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (2).

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh ustreznih informacij.

2.   Delegacija Unije oziroma države članice, kakor je ustrezno, zagotovijo logistično podporo v regiji.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko Unije o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno izven Unije, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen(-a), sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost vsega osebja pod njegovo/njeno neposredno pristojnostjo, zlasti s:

(a)

pripravo posebnega varnostnega načrta misije, ki temelji na usmeritvah ESZD in vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega ter načrtovanje obvladovanja primerov ogrožanja varnosti ter načrt za ravnanje v nepredvidenih razmerah in za evakuacijo misije;

(b)

zagotavljanjem, da je vse osebje, razporejeno izven Unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotavljanjem, da so vsi člani ekipe, ki bodo razporejeni zunaj Unije, vključno z lokalnim pogodbenim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje glede na stopnjo ogroženosti, ki jo ESZD določi za območje misije;

(d)

zagotavljanjem, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za VP, Svet in Komisijo pa redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog.

Člen 11

Poročanje

PPEU redno pripravlja ustna in pisna poročila za VP in PVO. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam Sveta. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo VP ali PVO pripravlja poročila za Svet za zunanje zadeve.

Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU spodbuja splošno politično usklajevanje Unije. Pomaga zagotoviti, da se vsi instrumenti Unije na terenu uporabljajo usklajeno za doseganje političnih ciljev Unije. Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi Komisije, po potrebi pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, dejavnih v regiji, skupaj z dejavnostmi PPEU za regijo južnega Sredozemlja. PPEU organizira redne informativne sestanke za misije držav članic in delegacije Unije.

2.   PPEU na terenu vzdržuje tesen stik z vodjo delegacije Unije in z vodji misij držav članic. Ti PPEU pri izvajanju nalog pomagajo po vseh svojih močeh. PPEU v tesnem sodelovanju z vodjem delegacije Unije v Tel Avivu daje na terenu politične smernice vodjema Policijske misije Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS) in Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafah). PPEU in poveljnik civilne operacije se po potrebi posvetujeta. PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega sklepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Unije za zadevno regijo se redno preverjata. PPEU pred koncem novembra 2012 VP, Svetu in Komisiji predloži poročilo o napredku, ob izteku mandata pa celovito poročilo o izvedbi nalog.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. januarja 2012

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 184, 23.7.2003, str. 45.

(2)  UL L 141, 27.5.2011, str. 17.


24.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/21


SKLEP SVETA 2012/34/SZVP

z dne 23. januarja 2012

o imenovanju predsednika Vojaškega odbora Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 240 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2001/79/SZVP o ustanovitvi Vojaškega odbora Evropske unije (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Predsednika Vojaškega odbora Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Vojaški odbor) v skladu s členom 3(1) Sklepa 2001/79/SZVP imenuje Svet na priporočilo Vojaškega odbora, ki se sestane na ravni načelnikov generalnih štabov. V skladu s členom 3(2) navedenega sklepa je mandat predsednika Vojaškega odbora tri leta, če Svet ne odloči drugače.

(2)

Svet je 8. decembra 2008 za predsednika Vojaškega odbora imenoval generala Håkana SYRÉNA, in sicer od 6. novembra 2009 za obdobje treh let (2).

(3)

Vojaški odbor, ki se je 22. novembra 2011 sestal na ravni načelnikov generalnih štabov, je priporočil, da se za predsednika Vojaškega odbora imenuje general Patrick de ROUSIERS –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

General Patrick de ROUSIERS se imenuje za predsednika Vojaškega odbora Evropske unije, in sicer od 6. novembra 2012 za obdobje treh let.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. januarja 2012

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 27, 30.1.2001, str. 4.

(2)  Sklep Sveta 2009/22/ES z dne 8. decembra 2008 o imenovanju predsednika Vojaškega odbora Evropske unije (UL L 9, 14.1.2009, str. 51).


24.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/22


SKLEP SVETA 2012/35/SZVP

z dne 23. januarja 2012

o spremembah Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 27. februarja 2007 sprejel Skupno stališče 2007/140/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (1), s katerim se izvaja Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 1737 (2006).

(2)

Svet je dne 23. aprila 2007 sprejel Skupno stališče 2007/246/SZVP (2), s katerim se izvaja RVSZN 1747 (2007).

(3)

Svet je dne 7. avgusta 2008 sprejel Skupno stališče 2008/652/SZVP (3), s katerim se izvaja RVSZN 1803 (2008).

(4)

Svet je dne 26. julija 2010 sprejel Sklep 2010/413/SZVP (4), s katerim se izvaja RVSZN 1929 (2010).

(5)

Svet je dne 1. decembra 2011 znova izrazil hudo in vse večjo zaskrbljenost zaradi narave iranskega jedrskega programa ter zlasti zaradi ugotovitev iz zadnjega poročila Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) o dejavnostih Irana, povezanih z razvojem vojaške jedrske tehnologije. Svet se je zato v skladu z izjavo Evropskega sveta z dne 23. oktobra 2011 odločil veljavne sankcije dopolniti tako, da v tesnem sodelovanju z mednarodnimi partnerji preuči dodatne ukrepe, vključno z ukrepi, s katerimi bi močno prizadeli iranski finančni sistem, ukrepi v prometnem in energetskem sektorju, ukrepi proti združenim silam iranske revolucionarne garde (IRGC) in ukrepi na drugih področjih.

(6)

Evropski svet je dne 9. decembra 2011 podprl sklepe Sveta z dne 1. decembra 2011 in pozval Svet, naj prednostno preuči možnost dopolnitve področja uporabe omejevalnih ukrepov Unije proti Iranu.

(7)

V zvezi s tem bi bilo treba prepovedati ali nadzorovati dobavo, prodajo ali prenos dodatnih predmetov, surovin, opreme, blaga in tehnologije v Iran, ki bi jih lahko uporabil pri dejavnostih, povezanih z bogatenjem in predelavo urana ali pridobivanjem težke vode, za razvoj izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja ali pri dejavnostih, povezanih z drugimi vprašanji, zaradi katerih je MAAE izrazila zaskrbljenost ali jih opredelila kot nerešena, ali pri drugih programih orožja za množično uničevanje. Ta prepoved bi morala veljati tudi za blago in tehnologijo z dvojno rabo.

(8)

Ob upoštevanju morebitne povezave med prihodki, ki jih v Iranu ustvarja energetski sektor, in financiranjem dejavnosti Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, ter dejstva, da imajo oprema za kemične postopke in materiali, ki so potrebni v petrokemični industriji, veliko skupnega s tistimi, ki so potrebni za nekatere občutljive dejavnosti v ciklusu jedrskega goriva, kot je poudarjeno v RVSZN 1929 (2010), bi morala biti prepovedana prodaja, dobava ali prenos dodatne pomembne opreme in tehnologije, ki bi se lahko uporabila v ključnih panogah industrije nafte in zemeljskega plina, vključno s petrokemično industrijo. Države članice bi morale prepovedati tudi vse nove naložbe v petrokemično panogo v Iranu.

(9)

Poleg tega bi bilo treba prepovedati nakup, uvoz ali prevoz surove nafte in naftnih derivatov ter petrokemičnih izdelkov iz Irana.

(10)

Prepovedati bi bilo treba tudi prodajo, nakup, prevoz ali posredovanje pri prodaji ali nakupu zlata, žlahtnih kovin in diamantov iranski vladi, od nje oziroma zanjo.

(11)

Prav tako bi bilo treba prepovedati dostavo iranskih bankovcev in kovancev, ki so novo natisnjeni oziroma skovani ali še niso bili izdani, Centralni banki Irana ali v njeno korist.

(12)

Poleg tega bi bilo treba uvesti omejevalne ukrepe proti Centralni banki Irana zaradi njenega sodelovanja pri dejavnostih z namenom izognitve sankcijam, uvedenim proti Iranu.

(13)

Uvesti bi bilo treba omejitve vstopa ter zamrznitev sredstev in gospodarskih virov za dodatne osebe in subjekte, ki iransko vlado podpirajo pri izvajanju dejavnosti, nevarnih z vidika širjenja jedrskega orožja, ali pri razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja, zlasti za osebe in subjekte, ki iranski vladi zagotavljajo finančno, logistično ali materialno pomoč.

(14)

Uporaba ukrepov omejitve vstopa in zamrznitve sredstev članom IRGC ne bi smela biti omejena le na vodilne člane IRGC, temveč bi se lahko ti ukrepi uporabljali tudi za ostale člane IRGC.

(15)

Nadalje bi bilo treba na seznam oseb in subjektov iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP, za katere veljajo omejevalni ukrepi, uvrstiti še druge osebe in subjekte.

(16)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep Sveta 2010/413/SZVP se spremeni, kot sledi:

1)

točka (e) člena 1(1) se nadomesti z naslednjim:

"(e)

drugega blaga in tehnologije z dvojno rabo, kot je navedeno v Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (5), ki ni zajeto pod točko (a), razen nekaterih predmetov iz skupine 5 – del 1 in skupine 5 – del 2 iz Priloge I k navedeni uredbi.

2)

vstavijo se naslednji členi:

"Člen 3a

1.   Prepovedan je uvoz, nakup ali prevoz surove nafte in naftnih derivatov iz Irana.

Unija sprejme potrebne ukrepe, s katerimi določi, za katere predmete se uporablja ta določba.

2.   Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter zavarovanja in pozavarovanja v zvezi z uvozom, nakupom ali prevozom surove nafte in naftnih derivatov iz Irana.

Člen 3b

1.   Prepovedan je uvoz, nakup ali prevoz petrokemičnih izdelkov iz Irana.

Unija sprejme potrebne ukrepe, s katerimi določi, za katere predmete se uporablja ta določba.

2.   Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči ter zavarovanja in pozavarovanja v zvezi z uvozom, nakupom ali prevozom petrokemičnih izdelkov iz Irana.

Člen 3c

1.   Prepovedi iz člena 3a ne vplivajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do 1. julija 2012 na podlagi pogodb, sklenjenih pred 23. januarja 2012 ali na podlagi dodatnih pogodb, ki jih je bilo treba skleniti in izvršiti zaradi izpolnitve navedenih pogodbenih obveznosti do 1. julija 2012.

2.   Prepovedi iz člena 3a ne vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti na podlagi pogodb, sklenjenih pred 23. januarja 2012 ali na podlagi dodatnih pogodb, ki jih je bilo treba skleniti in izvršiti zaradi izpolnitve navedenih pogodbenih obveznosti do 1. julija 2012, kadar je namen dobave iranske surove nafte ali petrokemičnih izdelkov ali dobička iz njune dobave povračilo neporavnanih terjatev na podlagi pogodb, sklenjenih pred. 23. januarja 2012 in ki posebej predvidevajo takšna povračila osebam ali subjektom na ozemlju držav članic ali ozemlju, ki je pod njihovo sodno pristojnostjo.

Člen 3d

1.   Prepovedi iz člena 3b ne vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti do 1. maja 2012 na podlagi pogodb, sklenjenih pred 23. januarja 2012 ali na podlagi dodatnih pogodb, ki jih je bilo treba skleniti in izvršiti zaradi izpolnitve navedenih pogodbenih obveznosti do 1. maja 2012.

2.   Prepovedi iz člena 3b ne vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti na podlagi pogodb, sklenjenih pred 23. januarja 2012 ali na podlagi dodatnih pogodb, ki jih je bilo treba skleniti in izvršiti zaradi izpolnitve navedenih pogodbenih obveznosti, kadar je namen dobave ali dobička iz dobave petrokemičnih izdelkov povračilo neporavnanih terjatev na podlagi pogodb sklenjenih pred. 23. januarja 2012 in ki posebej predvidevajo takšna povračila osebam ali subjektom na ozemlju držav članic ali ozemlju, ki je pod njihovo sodno pristojnostjo.";

3)

vstavijo se naslednji členi:

"Člen 4a

1.   Za državljane držav članic velja prepoved z ozemlja držav članic ali z uporabo plovil ali zrakoplovov pod njihovo sodno pristojnostjo prodajati, dobavljati ali zagotavljati prevoz ključne opreme in tehnologije ne glede na izvor, za namene petrokemične industrije v Iranu, iranskih podjetij ali podjetij v lasti Irana, ki so dejavna v tej industriji izven Irana.

Unija s potrebnimi ukrepi določi predmete, za katere se bo uporabljala ta določba.

2.   Podjetjem v Iranu, ki so dejavna v iranski petrokemični industriji, ali iranskim podjetjem ali podjetjem v lasti Irana, ki so dejavna v tej industriji zunaj Irana, je prepovedano zagotavljati:

(a)

tehnično pomoč ali usposabljanje in druge storitve v zvezi s ključno opremo in tehnologijo, kot je opredeljeno v skladu z odstavkom 1;

(b)

financiranje ali finančno pomoč za vsako prodajo, dobavo, prevoz ali izvoz ključne opreme in tehnologije, kot je opredeljeno v skladu z odstavkom 1, ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči ali usposabljanja.

3.   Prepovedano je zavestno ali namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogniti se prepovedim iz odstavkov 1 in 2.

Člen 4b

1.   Prepoved iz člena 4(1) ne vpliva na izpolnitev pogodbenih obveznosti dobave blaga na podlagi pogodb, sklenjenih pred 26. julijem 2010.

2.   Prepovedi iz člena 4 ne vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti na podlagi pogodb, sklenjenih pred 26. julijem 2010 v zvezi z naložbami, ki so jih v Iranu pred tem datumom izvedla podjetja s sedežem v državah članicah.

3.   Prepoved iz člena 4a(1) ne vpliva na izpolnitev pogodbenih obveznosti dobave blaga na podlagi pogodb, sklenjenih pred 23. januarja 2012.

4.   Prepovedi iz člena 4a ne vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti na podlagi iz pogodb, sklenjenih pred 23. januarja 2012 v zvezi z naložbami, ki so jih v Iranu pred tem datumom izvedla podjetja s sedežem v državah članicah.

Člen 4c

Prepovedana je neposredna ali posredna prodaja, nakup, prevoz ali posredovanje zlata in žlahtnih kovin ter diamantov iranski vladi, njenim javnim organom, družbam in agencijam, Centralni banki Irana ter osebam in subjektom, ki delujejo v njihovem imenu in po njihovih navodilih, ali subjektom, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom, prav tako je prepovedana tovrstna prodaja, nakup, prevoz ali posredovanje od njih in zanje.

Unija s potrebnimi ukrepi določi predmete, za katere se bo uporabljala ta določba.

Člen 4d

Prepovedano je dostavljati iranske bankovce in kovance, ki so novo natisnjeni oziroma skovani ali še niso bili izdani, Centralni banki Irana ali v njeno korist.";

4)

vstavi se naslednji člen:

"Člen 6a

Prepovedano je:

(a)

odobriti kakršno koli finančno posojilo ali kredit podjetjem v Iranu, ki so dejavna v iranski petrokemični industriji, ali iranskim podjetjem ali podjetjem v lasti Irana, ki so dejavna v tej industriji izven Irana;

(b)

pridobiti ali povečati lastniške deleže v podjetjih v Iranu, ki so dejavna v iranski petrokemični industriji, ali v iranskih podjetjih ali podjetjih v iranski lasti, ki so dejavna v tej industriji zunaj Irana, vključno z nakupom teh podjetij v celoti ali nakupom delnic in lastniških vrednostnih papirjev;

(c)

ustanoviti kakršno koli skupno podjetje s podjetji v Iranu, ki so dejavna v iranski petrokemični industriji, kakor tudi z morebitnimi hčerinskimi podjetji ali podružnicami pod njihovim nadzorom.";

5)

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 7

1.   Prepovedi iz točk (a) oziroma (b) člena 6:

(i)

ne vpliva na izpolnitev pogodbenih obveznosti na podlagi pogodb ali dogovorov, sklenjenih pred 26. julijem 2010;

(ii)

ne preprečuje povečanja lastniškega deleža, če je tako povečanje obveznost na podlagi dogovora, sklenjenega pred 26. julijem 2010.

2.   Prepoved iz točk (a) oziroma (b) člena 6a:

(i)

ne vpliva na izpolnitev pogodbenih obveznosti na podlagi pogodb ali dogovorov, sklenjenih pred 23. januarja 2012;

(ii)

ne predstavlja ovire za povečanje lastniškega deleža, če je tako povečanje obveznost na podlagi dogovora, sklenjenega pred 23. januarja 2012.";

6)

odstavek 1 člena 19 se spremeni, kot sledi:

a)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

"(b)

osebe, ki niso navedene v Prilogi I in ki sodelujejo v dejavnostih Irana, nevarnih z vidika širjenja jedrskega orožja, ali pri razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja, so z njimi neposredno povezane ali jih podpirajo, vključno s sodelovanjem pri nabavi prepovedanih predmetov, blaga, opreme, surovin in tehnologije, ali osebe, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali osebe, ki so osebam ali subjektom, uvrščenim na seznam, pomagale pri izmikanju določbam RVSZN 1737 (2006), RVSZN 1747 (2007), RVSZN 1803 (2008) ali RVSZN 1929 (2010) ali tega sklepa oziroma pri kršenju navedenih določb, ter drugi člani IRGC, navedeni v Prilogi II.";

b)

doda se naslednja točka:

"(c)

druge osebe, ki niso navedene v Prilogi I in podpirajo iransko vlado, ter z njimi povezane osebe s seznama v Prilogi II.";

7)

člen 20 se spremeni, kot sledi:

a)

odstavek 1 se spremeni, kot sledi:

i)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

"(b)

osebe in subjekti, ki niso navedeni v Prilogi I in ki sodelujejo v dejavnostih Irana, nevarnih z vidika širjenja jedrskega orožja, ali pri razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja, so z njimi neposredno povezani ali jih podpirajo, vključno s sodelovanjem pri nabavi prepovedanih predmetov, blaga, opreme, surovin in tehnologije, ali osebam in subjektom, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjektom, ki jim pripadajo ali jih nadzirajo, tudi na nezakonit način, ali osebe in subjekti, ki so osebam ali subjektom, uvrščenim na seznam, pomagale pri izmikanju določbam RVSZN 1737 (2006), RVSZN 1747 (2007), RVSZN 1803 (2008) ali RVSZN 1929 (2010) ali tega sklepa oziroma pri kršenju navedenih določb, kakor tudi drugim članom in subjektom IRGC in IRISL in subjektom, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom ali delujejo v njihovem imenu in so navedeni v Prilogi II.";

ii)

doda se naslednja točka:

"(c)

druge osebe in subjekti, ki niso navedeni v Prilogi I in podpirajo iransko vlado, ter z njimi povezani osebe in subjekti s seznama v Prilogi II.";

b)

vstavi se naslednji odstavek:

"4a.   Kar zadeva osebe in subjekte s seznama v Prilogi II, so izjeme dopustne tudi za sredstva in gospodarske vire, ki naj bi bili nakazani na račun ali z računa diplomatskega ali konzularnega predstavništva ali mednarodne organizacije, ki ima imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, če so taka plačila namenjena za opravljanje uradnih nalog diplomatskega ali konzularnega predstavništva ali mednarodne organizacije.";

c)

dodajo se naslednji odstavki:

"7.   Določbe odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za transakcije, ki jih Centralna banka Irana opravi iz zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov prejetih po datumu njene uvrstitve ali za transakcije sredstev ali gospodarskih virov, ki jih Centralna banka Irana po njeni uvrstitvi prejme kot plačilo na podlagi posebne pogodbe o trgovskih poslih, ki ga opravijo finančne institucije, ki niso uvrščene, pod pogojem, da zadevna država članica za vsak primer posebej ugotovi, da plačila ni posredno ali neposredno prejela oseba ali subjekt iz odstavka 1.

8.   Določbe odstavka 1 se ne uporabljajo za transakcije, ki jih Centralna banka Irana opravi iz zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če je njihov namen finančnim institucijam v sodni pristojnosti držav članic zagotoviti likvidnost za financiranje trgovskih poslov, pod pogojem, da je zadevna država članica to transakcijo odobrila.

9.   Določba odstavka 2 ne vpliva na plačila Centralni banki Irana, opravljena zaradi izpolnitve pogodbenih obveznosti v skladu s členi 3a, 3b, 3c ali 3d.

10.   Ne glede na določbe odstavka 1 lahko Banka Tejarat, uvrščena na seznam iz Priloge II, dva meseca po datumu njene uvrstitve opravlja transakcije iz zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, prejetih po navedenem datumu ali prejema plačila na podlagi posebne pogodbe o trgovskih poslih, pod pogojem, da zadevna država članica za vsak primer posebej ugotovi, da plačila ni posredno ali neposredno prejela oseba ali subjekt iz odstavka 1.

11.   Določbe odstavkov 7, 8, 9 in 10 ne vplivajo na določbe odstavkov 3, 4, 4a, 5 in 6 tega člena in odstavka 3 člena 10.";

8)

odstavek 2 člena 24 se nadomesti z naslednjim:

"2.   Kadar Svet odloči, da se za osebo ali subjekt uporabljajo ukrepi iz členov 19(1)(b) in (c) ter 20(1)(b) in (c), ustrezno spremeni Prilogo II.";

9)

odstavek 2 člena 25 se nadomesti z naslednjim:

"2.   V Prilogo I in II se vključijo tudi razpoložljivi podatki, potrebni za identifikacijo zadevnih oseb ali subjektov, ki jih posreduje Varnostni svet, ali za Prilogo I, Odbor. Pri osebah lahko ti podatki vključujejo imena, vključno z vzdevki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri subjektih lahko ti podatki vključujejo nazive, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja. V prilogah I in II se navede tudi datum uvrstitve na seznam.";

10)

odstavka 2 in 3 člena 26 se nadomestita z naslednjim:

"2.   Ukrepi v zvezi s prepovedjo uvoza, nakupa ali prevoza surove nafte in naftnih derivatov ter petrokemičnih izdelkov iz Irana iz člena 3a se pregledajo do 1. maja 2012, zlasti ob ustreznem upoštevanju razpoložljivosti in finančnih pogojev dobave surove nafte in naftnih derivatov, proizvedenih v državah razen Irana, zaradi zagotovitve nadaljevanja dobav energije državam članicam.

3.   Ukrepi iz členov 19(1)(b) in (c) ter 20(1)(b) in (c) se pregledajo v rednih časovnih presledkih vsaj vsakih 12 mesecev. Za zadevne osebe in subjekte se bodo nehali uporabljati, če Svet v skladu s postopkom iz člena 24 ugotovi, da ni več pogojev za njihovo uporabo.".

Člen 2

1.   Osebe in subjekti iz Priloge I k temu sklepu se dodajo na seznam iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP.

2.   Subjekt iz Priloge II k temu sklepu se črta s seznama iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP.

3.   Podatki iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP se spremenijo, kot je določeno v Prilogi III k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. januarja 2012

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 61, 28.2.2007, str. 49.

(2)  UL L 106, 24.4.2007, str. 67.

(3)  UL L 213, 8.8.2008, str. 58.

(4)  UL L 195, 27.7.2010, str. 39.

(5)  UL L 134, 29.5.2009, str. 1.";


PRILOGA I

Seznam oseb in subjektov iz člena 2(1)

I.   Osebe in subjekti, vključeni v jedrske dejavnosti ali dejavnosti v zvezi z balističnimi raketami

B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve

1.

Central Bank of Iran (Centralna banka Irana) (alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Poštni naslov: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamska republika Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Centrala: +98 21 299 51

Telegrafski naslov: MARKAZBANK

Teleks: 216 219-22

MZBK IR SWIFT: BMJIIRTH

Spletna stran: http://www.cbi.ir

e-pošta: G.SecDept@cbi.ir

Sodelovanje pri dejavnostih v izogib sankcijam.

23.1.2012

2.

Banka Tejarat

Poštni naslov: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O. Box: 11365 - 5416, Tehran

Tel.: 88826690

Teleks.: 226641 TJTA IR.

Faks: 88893641

Spletna stran: http://www.tejaratbank.ir

Banka Tejarat je banka v državni lasti. Neposredno je spodbujala prizadevanja Irana na področju jedrske energije. Leta 2011 je na primer omogočila prenos več deset milijonov dolarjev, da bi pomagala Iranski organizaciji za jedrsko energijo, ki je na seznamu ZN, pri njenih stalnih prizadevanjih za pridobivanje t. i. urana "yellowcake". Iranska organizacija za jedrsko energijo je vodilna organizacija v Iranu za raziskave in razvoj na področju jedrske tehnologije. Vodi programe za proizvodnjo cepljivih materialov.

Banka Tejarat je že v preteklosti pomagala iranskim bankam, uvrščenim na seznam, da bi se izognile mednarodnim sankcijam. Sodelovala je na primer pri poslih, v katere so bila vključena podjetja Shahid Hemmat Industrial Group, uvrščena na seznam ZN.

Zadnja leta je ponujala finančne storitve bankam Bank Mellat in Export Development Bank of Iran (EDBI), uvrščenim na seznam EU. Banka Tejarat podpira tudi dejavnosti hčerinskih in podrejenih podjetij Iranske revolucionarne garde (Iran Revolutionary Guard Corps – IRGC), Organizacije obrambne industrije (Defence Industries Organisation - DIO) in MODAFL, obe na seznamu ZN.

23.1.2012

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)

Poštni naslov: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

V lasti ali pod nadzorom Iranske revolucionarne garde (IRGC).

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Poštni naslov: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran

Uporablja se kot navidezna družba za tajne dejavnosti v zvezi z naročili pristojne družbe Iran Aircraft Industries (IACI).

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)

Poštni naslov: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Uporablja se kot navidezna družba za pristojno Organizacijo obrambne industrije (Defence Industries Organization - DIO). Vpletena v pošiljanje orožja v Sirijo. Družba naj bi bila vpletena tudi v nezakonit prenos orožja na krovu ladje M/V Monchegorsk.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Poštni naslov: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Navidezna družba za družbo Sad Export Import Company. Vpletena v nezakonit prenos orožja na krovu ladje M/V Monchegorsk.

23.1.2012

II.   Islamska revolucionarna garda (IRGC)

A.   Osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve

1.

Ali Ashraf NOURI

 

Namestnik poveljnika IRGC, vodja političnega urada IRGC

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi ali Saeedi)

 

Predstavnik vrhovnega verskega voditelja pri IRGC

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)

 

Poveljnik zračnih sil IRGC, brigadni general

23.1.2012


B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Poštni naslov: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

Maja leta 2007 je podjetje poslalo dva zabojnika različnih vrst strelnega orožja iz Irana v Sirijo, s čimer je kršilo operativni odstavek 5 Resolucije VS ZN 1747(2007).

23.1.2012

III.   Podjetje Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve

1.

BIIS Maritime Limited

Poštni naslov: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

V lasti ali pod nadzorom pristojne družbe Irano Hind

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines or Darya-ye Khazar Shipping Company ali Khazar Shipping Co. or KSSL ali Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. ali Darya-e-khazar shipping Co.)

Poštni naslov: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

V lasti ali pod nadzorom IRISL

23.1.2012


PRILOGA II

Subjekt iz člena 2(2)

Syracuse S.L


PRILOGA III

Subjekta iz člena 2(3)

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Poštni naslov: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Pod nadzorom in/ali zastopa podjetje IRISL. HTTS je registrirana na istem naslovu kot IRISL Europe GmbH v Hamburgu, njen direktor dr. Naser Baseni pa je bil prej zaposlen pri IRISL.

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Poštni naslov: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

Zastopa podjetje IRISL v Združenih arabskih emiratih. Nadomestilo jo je podjetje Good Luck Shipping Company, ki je tudi pristojno za zastopanje podjetja IRISL.

23.1.2012


24.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/31


SKLEP SVETA 2012/36/SZVP

z dne 23. januarja 2012

o spremembah Sklepa 2010/639/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 25. oktobra 2010 sprejel Sklep 2010/639/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji (1).

(2)

Svet je 10. oktobra 2011 sprejel Sklep 2011/666/SZVP (2), s katerim je bila podaljšana veljavnost obstoječih omejevalnih ukrepov do 31. oktobra 2012.

(3)

Glede na resnost razmer v Belorusiji bi bilo treba sprejeti dodatne omejevalne ukrepe proti Belorusiji.

(4)

Omejitve glede vstopa ter zamrznitev sredstev in gospodarskih virov bi bilo treba uporabiti za osebe, odgovorne za hujše kršitve človekovih pravic ali zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije, zlasti za osebe na vodilnih položajih ter za osebe in subjekte, ki režim Lukašenka izkoriščajo, podpirajo ali navedenemu režimu zagotavljajo finančno ali materialno podporo.

(5)

Sklep 2010/639/SZVP bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/639/SZVP se spremeni, kot sledi:

1.

v členu 1(1) se dodata naslednji točki:

„(e)

za hujše kršitve človekovih pravic ali izvajanje represije nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji, navedene v Prilogi V;

(f)

ter za osebe ali subjekte, ki izkoriščajo ali podpirajo režim Lukašenka, navedene v Prilogi V.“;

2.

v členu 2(1) se dodata naslednji točki:

„(c)

za hujše kršitve človekovih pravic ali izvajanje represije nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji, navedene v Prilogi V;

(d)

ter za osebe ali subjekte, ki izkoriščajo ali podpirajo režim Lukašenka, navedene v Prilogi V.“;

3.

v členu 2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Prepovedano je osebam, navedenim v Prilogah IIIA, IV in V neposredno ali posredno dajati na razpolago ali v njihovo korist kakršna koli sredstva ali gospodarske vire.“;

4.

v členu 3(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb, navedenih v prilogah IIIA, IV in V, ter njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemninami ali hipotekami, zdravili in zdravstveno oskrbo, davki, zavarovalnimi premijami in pristojbinami za javne storitve;“.

Člen 2

Besedilo Priloge k temu sklepu se doda kot Priloga V k Sklepu 2010/639/SZVP.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. januarja 2012

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 280, 26.10.2010, str. 18.

(2)  UL L 265, 11.10.2011, str. 17.


PRILOGA

„PRILOGA V

Seznam oseb in subjektov iz člena 1(1)(e) in (f) ter člena 2(1)(c) in (d)

 

Osebe

 

Subjekti“.


24.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/33


IZVEDBENI SKLEP SVETA 2012/37/SZVP

z dne 23. januarja 2012

o izvajanju Sklepa 2011/782/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/782/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (1), zlasti člena 21(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 1. decembra 2011 sprejel Sklep 2011/782/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji.

(2)

Glede na resnost razmer v Siriji bi bilo treba na seznam oseb in subjektov iz Priloge I k Sklepu 2011/782/SZVP, za katere veljajo omejevalni ukrepi, uvrstiti še druge osebe in subjekte –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Osebe in subjekti s seznama iz Priloge k temu sklepu se uvrstijo na seznam iz Priloge I k Sklepu 2011/782/SZVP.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. januarja 2012

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 319, 2.12.2011, str. 56.


PRILOGA

Osebe in subjekti iz člena 1

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi za uvrstitev

Datum uvrstitve na seznam

1.

Brigadir general

Jawdat Ibrahim Safi

poveljnik 154. regimenta

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v Damasku in njegovi okolici, tudi v mestih Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh in Duma.

23.1.2012

2.

Major general

Muhammad Ali Durgham

poveljnik 4. divizije

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v Damasku in njegovi okolici, tudi v mestih Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh in Duma.

23.1.2012

3.

Major general

Ramadan Mahmoud Ramadan

poveljnik 35. regimenta specialnih enot

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v mestih Baniyas in Deraa.

23.1.2012

4.

Brigadir general

Ahmed Yousef Jarad

poveljnik 132. brigade

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v mestu Deraa in ob tem uporabijo tudi brzostrelke in protiletalsko orožje.

23.1.2012

5.

Major general

Naim Jasem Suleiman

poveljnik 3. divizije

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v mestu Douma.

23.1.2012

6.

Brigadir general

Jihad Mohamed Sultan

poveljnik 65. brigade

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v mestu Douma.

23.1.2012

7.

Major general

Fo'ad Hamoudeh

poveljnik vojaških operacij v mestu Idlib

Na začetku septembra 2011 je vojaškim enotam ukazal, naj streljajo na protestnike v mestu Idlib.

23.1.2012

8.

Major general

Bader Aqel

poveljnik specialnih enot

Vojakom je ukazal, naj trupla odpeljejo in predajo obveščevalni službi; odgovoren za nasilje v mestu Bukamal.

23.1.2012

9.

Brigadir general

Ghassan Afif

poveljnik iz 45. regimenta

poveljnik vojaških operacij v mestih Homs, Baniyas in Idlib

23.1.2012

10.

Brigadir general

Mohamed Maaruf

poveljnik iz 45. regimenta

Poveljnik vojaških operacij v mestu Homs; dal je ukaz za streljanje na protestnike v mestu Homs.

23.1.2012

11.

Brigadir general

Yousef Ismail

poveljnik 134. brigade

Vojaškim enotam je ukazal, naj med pogrebom protestnikov, ubitih en dan prej, v mestu Talbiseh streljajo v hiše in ljudi na strehah.

23.1.2012

12.

Brigadir general

Jamal Yunes

poveljnik 555. regimenta

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v mestu Mo'adamiyeh.

23.1.2012

13.

Brigadir general

Mohsin Makhlouf

 

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v mestu Al-Herak.

23.1.2012

14.

Brigadir general

Ali Dawwa

 

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v mestu Al-Herak.

23.1.2012

15.

Brigadir general

Mohamed Khaddor

poveljnik 106. brigade, predsedniška garda

Vojaškim enotam je ukazal, naj protestnike pretepajo s palicami in jim nato odvzamejo prostost; odgovoren za nasilje nad miroljubnimi protestniki v mestu Douma.

23.1.2012

16.

Major general

Suheil Salman Hassan

poveljnik 5. divizije

Vojaškim enotam je ukazal, naj streljajo na protestnike v provinci Deraa.

23.1.2012

17.

Wafiq Nasser

vodja regionalne enote oddelka vojaške obveščevalne službe v mestu Suwayda

Kot vodja enote oddelka vojaške obveščevalne službe v mestu Suwayda je odgovoren za arbitraren pripor in mučenje pripornikov v mestu Suwayda.

23.1.2012

18.

Ahmed Dibe

vodja regionalne enote direktorata za splošno varnost v mestu Deraa

Kot vodja regionalne enote direktorata za splošno varnost v mestu Deraa je odgovoren za arbitraren pripor in mučenje pripornikov v mestu Deraa.

23.1.2012

19.

Makhmoud al-Khattib

vodja enote za preiskovanje (direktorat za politično varnost)

Kot vodja enote za preiskovanje direktorata za politično varnost je odgovoren za pripor in mučenje pripornikov.

23.1.2012

20.

Mohamed Heikmat Ibrahim

vodja enote za operacije (direktorat za politično varnost)

Kot vodja enote za operacije direktorata za politično varnost je odgovoren za pripor in mučenje pripornikov.

23.1.2012

21.

Nasser Al-Ali

vodja regionalne enote direktorata za politično varnost v mestu Deraa

Kot vodja regionalne enote direktorata za politično varnost v mestu Derra je odgovoren za pripor in mučenje pripornikov.

23.1.2012

22.

Mehran (ali Mahran) Khwanda

Lastnik prevoznega podjetja Qadmous Transport Co., rojen 11. maja 1938, potni listi: št. 3298 858, veljavnost potekla 9.5.2004, št. 001452904, veljavnost potekla 29.11.2011, št. 006283523, veljavnost bo potekla 28. 6. 2017.

Logistično podpira nasilno represijo nad civilnim prebivalstvom v območjih, kjer delujejo vladi naklonjene milice, vpletene v nasilje ("chabbiha").

23.1.2012

23.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572 Damask, Sirija.

Tel: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910

Faks: +963 11-222-8412

Državna banka;

sodeluje pri financiranju režima.

23.1.2012

24.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damask, Sirija.

Tel: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376

Faks: +963 11-221-0124

Državna banka;

sodeluje pri financiranju režima.

23.1.2012

25.

Saving Bank

Sirija, Damask – Merjah – Al-Furat St.

P.O. Box: 5467

Faks: 224 4909 – 245 3471

Tel: 222 8403

Elektronski naslov: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Državna banka;

sodeluje pri financiranju režima.

23.1.2012

26.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,

P.O. Box 4325, Damask, Sirija.

Tel: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393

Faks: +963 11-224-1261

Spletna stran: www.agrobank.org

Državna banka;

sodeluje pri financiranju režima.

23.1.2012

27.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,

P.O. Box 11-8701, Bejrut, Libanon.

Tel: +961 1-741666

Faks: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629

Spletna stran: www.slcb.com.lb

Hčerinska družba banke Commercial Bank of Syria, ki je že uvrščena na seznam.

sodeluje pri financiranju režima.

23.1.2012

28.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area

P.O. Box 9120 Damask, Sirija

Tel: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400

Faks: +963 11-662-1848

Skupno podjetje GPC; finančno podpira režim.

23.1.2012

29.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damask, Sirija

Tel: +963 116691100

P.O. Box 9120

Skupno podjetje GPC; finančno podpira režim.

23.1.2012

30.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,

P.O. Box 81, Damask, Sirija

Skupno podjetje GPC; finančno podpira režim.

23.1.2012


SMERNICE

24.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/37


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 21. decembra 2011

o spremembah Smernice ECB/2010/20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank

(ECB/2011/27)

(2012/38/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 12.1, 14.3 in 26.4 Statuta,

ob upoštevanju prispevka Razširjenega sveta Evropske centralne banke v skladu z drugo in tretjo alineo člena 46.2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Smernica ECB/2010/20 z dne 11. novembra 2010 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (1) določa pravila za standardiziranje računovodstva in finančnega poročanja o poslovanju nacionalnih centralnih bank.

(2)

Glede na raznolikost operacij denarne politike je treba v Prilogi IV k Smernici ECB/2010/20 jasno določiti, da so rezervacije, povezane z operacijami denarne politike, lahko drugačne, tj. rezervacije, knjižene pod postavko obveznosti 13 in omenjene pod postavko sredstev 7.1, niso nujno rezervacije Eurosistema.

(3)

Smernico ECB/2010/20 je treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Sprememba

Smernica ECB/2010/20 se spremeni:

Priloga IV k Smernici ECB/2010/20 se nadomesti s prilogo k tej smernici.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta smernica začne veljati 31. decembra 2011.

Člen 3

Naslovniki

Ta smernica velja za vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 21. decembra 2011

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 35, 9.2.2011, str. 31.


PRILOGA

„PRILOGA IV

SESTAVA IN PRAVILA VREDNOTENJA BILANCE STANJA  (1)

SREDSTVA

Bilančna postavka (3)

Kategorizacija vsebine bilančnih postavk

Načelo vrednotenja

Področje uporabe (4)

1

1

Zlato in terjatve v zlatu

Fizično zlato, tj. palice, kovanci, ploščice, zlato v kepah, na zalogi ali na poti med skladišči. Nefizično zlato, kot so stanja na računih na vpogled za zlato (nedodeljeni računi), vezani depoziti in terjatve do zlata, ki izhajajo iz naslednjih transakcij: (a) višje ali nižje vrednotene transakcije, in (b) zamenjave lokacije ali čistosti zlata, kjer je razlika med izdajo in dobavo več kot en delovni dan

Tržna vrednost

Obvezno

2

2

Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Terjatve v tuji valuti do nasprotnih strank, ki so rezidenti zunaj euroobmočja, vključno z mednarodnimi in nadnacionalnimi institucijami ter centralnimi bankami zunaj euroobmočja

 

 

2.1

2.1

Terjatve do Mednarodnega denarnega sklada (MDS)

(a)   Pravice črpanja znotraj rezervne tranše (neto)

Nacionalna kvota minus stanja v eurih na razpolago za MDS. Račun št. 2 MDS (račun v eurih za upravne stroške) se lahko vključi v to postavko ali v postavko ‚Obveznosti do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v eurih‘

(a)   Pravice črpanja znotraj rezervne tranše (neto)

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju

Obvezno

(b)   Posebne pravice črpanja

Imetja posebnih pravic črpanja (bruto)

(b)   Posebne pravice črpanja

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju

Obvezno

(c)   Druge terjatve

Splošni dogovori o najemanju posojil, posojila iz posebnih dogovorov o najemanju posojil, depoziti v sklade, ki jih upravlja MDS

(c)   Druge terjatve

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju

Obvezno

2.2

2.2

Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva

(a)   Stanja pri bankah zunaj euroobmočja, razen tistih pod postavko sredstev 11.3 ‚Druga finančna sredstva‘

Tekoči računi, vezani depoziti, denar čez noč, transakcije začasnega nakupa

(a)   Stanja pri bankah zunaj euroobmočja

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju

Obvezno

(b)   Naložbe v vrednostne papirje zunaj euroobmočja, razen tistih pod postavko sredstev 11.3 ‚Druga finančna sredstva‘

Menice in obveznice, blagajniški zapisi, brezkuponske obveznice, vrednostni papirji denarnega trga, lastniški instrumenti, ki se hranijo kot del deviznih rezerv, vsi izdani s strani rezidentov zunaj euroobmočja

(i)   Tržni vrednostni papirji, razen vrednostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Tržna cena in tržni devizni tečaj

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezno

(ii)   Tržni vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve, in tržni devizni tečaj

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezno

(iii)   Netržni vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve, in tržni devizni tečaj

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezno

(iv)   Tržni lastniški instrumenti

Tržna cena in tržni devizni tečaj

Obvezno

(c)   Zunanja posojila (depoziti) zunaj euroobmočja, razen tistih pod postavko sredstev 11.3 ‚Druga finančna sredstva‘

(c)   Zunanja posojila

Depoziti po nominalni vrednosti, preračunani po tržnem deviznem tečaju

Obvezno

(d)   Druga zunanja sredstva

Bankovci in kovanci iz držav zunaj euroobmočja

(d)   Druga zunanja sredstva

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju

Obvezno

3

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

(a)   Naložbe v vrednostne papirje znotraj euroobmočja, razen tistih pod postavko sredstev 11.3 ‚Druga finančna sredstva‘

Menice in obveznice, blagajniški zapisi, brezkuponske obveznice, vrednostni papirji denarnega trga, lastniški instrumenti, ki se hranijo kot del deviznih rezerv, vsi izdani s strani rezidentov euroobmočja

(i)   Tržni vrednostni papirji, razen vrednostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Tržna cena in tržni devizni tečaj

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezno

(ii)   Tržni vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve, in tržni devizni tečaj

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezno

(iii)   Netržni vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve, in tržni devizni tečaj

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezno

(iv)   Tržni lastniški instrumenti

Tržna cena in tržni devizni tečaj

Obvezno

(b)   Druge terjatve do rezidentov euroobmočja, razen tistih pod postavko sredstev 11.3 ‚Druga finančna sredstva‘

Posojila, depoziti, transakcije začasnega nakupa, drugo posojanje

(b)   Druge terjatve

Depoziti in drugo posojanje po nominalni vrednosti, preračunani po tržnem deviznem tečaju

Obvezno

4

4

Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v eurih

 

 

 

4.1

4.1

Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila

(a)   Stanja pri bankah zunaj euroobmočja, razen tistih pod postavko sredstev 11.3 ‚Druga finančna sredstva‘

Tekoči računi, vezani depoziti, kratkoročno vložena sredstva. Transakcije začasnega nakupa v povezavi z upravljanjem vrednostnih papirjev, denominiranih v eurih

(a)   Stanja pri bankah zunaj euroobmočja

Nominalna vrednost

Obvezno

(b)   Naložbe v vrednostne papirje zunaj euroobmočja, razen tistih pod postavko sredstev 11.3 ‚Druga finančna sredstva‘

Lastniški instrumenti, menice in obveznice, blagajniški zapisi, brezkuponske obveznice, vrednostni papirji denarnega trga, vsi izdani s strani rezidentov zunaj euroobmočja

(i)   Tržni vrednostni papirji, razen vrednostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Tržna cena

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezno

(ii)   Tržni vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezno

(iii)   Netržni vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezno

(iv)   Tržni lastniški instrumenti

Tržna cena

Obvezno

(c)   Posojila zunaj euroobmočja, razen tistih pod postavko sredstev 11.3 ‚Druga finančna sredstva‘

(c)   Posojila zunaj euroobmočja

Depoziti po nominalni vrednosti

Obvezno

(d)   Vrednostni papirji, razen tistih pod postavko sredstev 11.3 ‚Druga finančna sredstva‘, ki jih izdajo subjekti zunaj euroobmočja

Vrednostni papirji, ki jih izdajo nadnacionalne ali mednarodne organizacije, npr. Evropska investicijska banka, ne glede na njihovo geografsko lokacijo

(i)   Tržni vrednostni papirji, razen vrednostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Tržna cena

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezno

(ii)   Tržni vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezno

(iii)   Netržni vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezno

4.2

4.2

Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II

Posojila v skladu s pogoji ERM II

Nominalna vrednost

Obvezno

5

5

Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike, denominirana v eurih

Postavke 5.1 do 5.5: transakcije v skladu z ustreznimi instrumenti denarne politike, opisane v Prilogi I k Smernici ECB/2011/14 z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (5)

 

 

5.1

5.1

Operacije glavnega refinanciranja

Redne povratne transakcije za povečevanje likvidnosti, organizirane tedensko in z običajno zapadlostjo enega tedna

Nominalna vrednost ali repo cena

Obvezno

5.2

5.2

Operacije dolgoročnejšega refinanciranja

Redne povratne transakcije za povečevanje likvidnosti, organizirane mesečno in z običajno zapadlostjo treh mesecev

Nominalna vrednost ali repo cena

Obvezno

5.3

5.3

Povratne operacije finega uravnavanja

Povratne transakcije, izvršene kot priložnostne transakcije za namene finega uravnavanja

Nominalna vrednost ali repo cena

Obvezno

5.4

5.4

Povratne strukturne operacije

Povratne transakcije, ki urejajo strukturni položaj Eurosistema do finančnega sektorja

Nominalna vrednost ali repo cena

Obvezno

5.5

5.5

Odprta ponudba mejnega posojila

Posojila čez noč po vnaprej določeni obrestni meri proti primernemu finančnemu premoženju (odprta ponudba)

Nominalna vrednost ali repo cena

Obvezno

5.6

5.6

Krediti v povezavi s pozivi h kritju

Dodatni kredit kreditnim institucijam, ki izhaja iz zvišanih vrednosti osnovnega finančnega premoženja v zvezi z drugimi krediti tem kreditnim institucijam

Nominalna vrednost ali nabavna vrednost

Obvezno

6

6

Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja, denominirane v eurih

Tekoči računi, vezani depoziti, kratkoročno vložena sredstva, transakcije začasnega nakupa v povezavi z upravljanjem portfeljev vrednostnih papirjev v postavki sredstev 7 ‚Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja, denominirani v eurih‘, vključno s transakcijami, ki so posledica preoblikovanja nekdanjih deviznih rezerv euroobmočja, in druge terjatve. Korespondenčni računi pri tujih kreditnih institucijah euroobmočja. Druge terjatve in operacije, ki niso povezane z operacijami denarne politike Eurosistema. Vse terjatve, ki izhajajo iz operacij denarne politike, ki jih izvede NCB, preden vstopi v Eurosistem

Nominalna vrednost ali nabavna vrednost

Obvezno

7

7

Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja, denominirani v eurih

 

 

 

7.1

7.1

Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike

Vrednostni papirji, izdani v euroobmočju, v imetju za namene denarne politike. Dolžniški certifikati ECB, pridobljeni za namene finega uravnavanja

(a)   Tržni vrednostni papirji, razen vrednostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Tržna cena

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezno

(b)   Tržni vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve (nabavna vrednost, kadar se oslabitev pokriva z rezervacijo pod postavko obveznosti 13(b) ‚Rezervacije‘)

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezno

(c)   Netržni vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezno

7.2

7.2

Drugi vrednostni papirji

Vrednostni papirji, razen tistih pod postavko sredstev 7.1 ‚Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike‘ in pod podstavko sredstev 11.3 ‚Druga finančna sredstva‘; menice in obveznice, blagajniški zapisi, brezkuponske obveznice, vrednostni papirji denarnega trga v dokončnem imetju, vključno z državnimi vrednostnimi papirji, ki izhajajo še iz časa pred EMU, denominirani v eurih. Lastniški instrumenti.

(a)   Tržni vrednostni papirji, razen vrednostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Tržna cena

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezno

(b)   Tržni vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezno

(c)   Netržni vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezno

(d)   Tržni lastniški instrumenti

Tržna cena

Obvezno

8

8

Javni dolg, denominiran v eurih

Terjatve do države, ki izhajajo iz časa pred EMU (netržni vrednostni papirji, posojila)

Depoziti/posojila po nominalni vrednosti, netržni vrednostni papirji po nabavni vrednosti

Obvezno

9

Terjatve znotraj Eurosistema (+)

 

 

 

9.1

Udeležba v ECB (+)

Postavka je samo v bilanci stanja NCB.

Kapitalski delež v ECB vsake NCB v skladu s Pogodbo in pripadajoči kapitalski ključ ter prispevki v skladu s členom 48.2 Statuta ESCB

Nabavna vrednost

Obvezno

9.2

Terjatve, enakovredne prenosu deviznih rezerv (+)

Postavka je samo v bilanci stanja NCB.

Terjatve do ECB, denominirane v eurih, v zvezi z začetnimi in dodatnimi prenosi deviznih rezerv v skladu s členom 30 Statuta ESCB

Nominalna vrednost

Obvezno

9.3

Terjatve v povezavi z izdajo dolžniških certifikatov ECB (+)

Postavka je samo v bilanci stanja ECB.

Terjatve znotraj Eurosistema do NCB, ki izhajajo iz izdaje dolžniških certifikatov ECB

Nabavna vrednost

Obvezno

9.4

Neto terjatve v povezavi z razdelitvijo eurobankovcev znotraj Eurosistema (+) (2)

Za NCB: neto terjatve v zvezi z uporabo ključa za razdelitev bankovcev, tj. vključno s saldi znotraj Eurosistema, ki so povezani z izdajo bankovcev ECB, kompenzacijskim zneskom in njegovo bilančno vknjižbo, kakor je določena s Sklepom ECB/2010/23 z dne 25. novembra 2010 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (6)

Za ECB: terjatve, povezane z izdajo bankovcev ECB, v skladu s Sklepom ECB/2010/29

Nominalna vrednost

Obvezno

9.5

Druge terjatve znotraj Eurosistema (neto) (+)

Neto pozicija naslednjih podpostavk:

 

 

(a)

neto terjatve, ki izhajajo iz stanja računov v sistemu TARGET2 in korespondenčnih računov NCB, tj. neto izračun terjatev in obveznosti – glej tudi postavko obveznosti 10.4 ‚Druge obveznosti znotraj Eurosistema (neto)‘

(a)

Nominalna vrednost

Obvezno

(b)

terjatve iz razlike med denarnim prihodkom, ki se združi in prerazporedi. Pomembno je samo za obdobje med knjiženjem denarnega prihodka kot del postopkov ob koncu leta in njegovo poravnavo zadnji delovni dan v januarju vsako leto

(b)

Nominalna vrednost

Obvezno

(c)

druge možne terjatve znotraj Eurosistema, denominirane v eurih, vključno z vmesno razdelitvijo prihodkov ECB (2)

(c)

Nominalna vrednost

Obvezno

9

10

Postavke v postopku poravnave

Stanja (terjatve) poravnalnih računov, vključno s čeki na vnovčenju

Nominalna vrednost

Obvezno

9

11

Druga sredstva

 

 

 

9

11.1

Kovanci euroobmočja

Eurokovanci, če NCB ni zakonita izdajateljica

Nominalna vrednost

Obvezno

9

11.2

Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva

Zemlja in zgradbe, pohištvo in oprema, vključno z računalniško opremo, programska oprema

Nabavna vrednost, zmanjšana za depreciacijo

Stopnje depreciacije:

računalniki in strojna/programska oprema ter motorna vozila: 4 leta

oprema, pohištvo in obrat v gradnji: 10 let

zgradba in kapitalizirani glavni stroški za prenovo: 25 let

Kapitalizacija odhodkov: zneskovno omejena (pod 10 000 EUR brez DDV: kapitalizacije ni)

Priporočeno

9

11.3

Druga finančna sredstva

Udeležbe in naložbe v hčerinske družbe; lastniški vrednostni papirji v imetju zaradi strateških razlogov/razlogov politike

Vrednostni papirji, vključno z lastniškimi vrednostnimi papirji, in drugi finančni instrumenti ter stanja (npr. vezani depoziti in tekoči računi), ki so v namenskem portfelju

Transakcije začasnega nakupa s kreditnimi institucijami v povezavi z upravljanjem portfeljev vrednostnih papirjev v tej postavki

(a)   Tržni lastniški instrumenti

Tržna vrednost

Priporočeno

(b)   Udeležbe in nelikvidne delnice ter vsi ostali lastniški instrumenti, ki so trajna naložba

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Priporočeno

(c)   Naložbe v hčerinske družbe ali pomembni deleži

Čista vrednost sredstev

Priporočeno

(d)   Tržni vrednostni papirji, razen vrednostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Tržna cena

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Priporočeno

(e)   Tržni vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti, ali ki so trajna naložba

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Priporočeno

(f)   Netržni vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Priporočeno

(g)   Stanja pri bankah in posojila

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju, če so stanja ali depoziti denominirani v tujih valutah

Priporočeno

9

11.4

Razlike zaradi prevrednotenja zabilančnih instrumentov

Rezultati vrednotenja terminskih transakcij v tuji valuti, valutnih zamenjav, obrestnih zamenjav, dogovorov o terminski obrestni meri, terminskih transakcij z vrednostnimi papirji, promptnih transakcij v tuji valuti od datuma sklenitve posla do datuma poravnave

Neto pozicija med terminskim in promptnim tečajem, po tržnem deviznem tečaju

Obvezno

9

11.5

Aktivne časovne razmejitve

Prihodek, ki ne zapade v danem obdobju, ampak je prenosljiv v obravnavano obdobje. Vnaprej plačani odhodki in plačane natečene obresti (tj. natečene obresti, pridobljene z vrednostnim papirjem)

Nominalna vrednost, menjava preračunana po tržnem tečaju

Obvezno

9

11.6

Razno

Predplačila, posojila, druge manjše postavke.

Prehodni računi vrednotenja (samo bilančna postavka med letom: nerealizirana izguba na datume prevrednotenja med letom, ki jih ne zajemajo pripadajoči računi prevrednotenja v postavki obveznosti ‚Računi prevrednotenja‘). Posojila na zaupanje. Naložbe, povezane z depoziti v zlatu strank. Kovanci v enotah nacionalnih valut euroobmočja. Kratkoročni odhodki (neto akumulirana izguba), izguba preteklega leta pred pokritjem. Neto pokojninska sredstva

Nominalna vrednost ali nabavna vrednost

Priporočeno

Prehodni računi prevrednotenja

Razlike zaradi prevrednotenja med povprečno nabavno vrednostjo in tržno vrednostjo, menjava preračunana po tržnem tečaju

Obvezno

Naložbe, povezane z depoziti v zlatu strank

Tržna vrednost

Obvezno

Neporavnane terjatve, ki izhajajo iz neizpolnitve obveznosti nasprotnih strank Eurosistema v okviru kreditnih poslov Eurosistema

Neporavnane terjatve (zaradi neizpolnitve obveznosti)

Nominalna/izterljiva vrednost (pred poravnavo izgube/po njej)

Obvezno

Sredstva ali terjatve (do tretjih oseb), prisvojene ali pridobljene v okviru unovčenja zavarovanja, ki so ga predložile nasprotne stranke Eurosistema, ki niso izpolnile svojih obveznosti

Sredstva ali terjatve (zaradi neizpolnitve obveznosti)

Nabavna vrednost (preračunana po tržnem deviznem tečaju v času pridobitve, če so finančna sredstva denominirana v tujih valutah)

Obvezno

12

Izguba tekočega leta

 

Nominalna vrednost

Obvezno


OBVEZNOSTI

Bilančna postavka (8)

Kategorizacija vsebine bilančnih postavk

Načelo vrednotenja

Področje uporabe (9)

1

1

Bankovci v obtoku  (7)

(a)

Eurobankovci, plus/minus prilagoditve, ki se nanašajo na uporabo ključa za razdelitev bankovcev v skladu s Sklepom ECB/2010/23 in Sklepom ECB/2010/29

(a)

Nominalna vrednost

Obvezno

(b)

Bankovci, denominirani v enotah nacionalnih valut euroobmočja med letom prehoda na eurogotovino

(b)

Nominalna vrednost

Obvezno

2

2

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih

Postavke 2.1, 2.2, 2.3 in 2.5: depoziti v eurih, kot so opisani v Prilogi I k Smernici ECB/2011/14

 

 

2.1

2.1

Tekoči računi (ki pokrivajo sistem obveznih rezerv)

Računi v eurih kreditnih institucij, ki so na seznamu finančnih institucij obveznikov obveznih rezerv v skladu s Statutom ESCB. Ta postavka vsebuje predvsem račune, ki se uporabljajo za izpolnjevanje obveznih rezerv

Nominalna vrednost

Obvezno

2.2

2.2

Odprta ponudba mejnega depozita

Depoziti čez noč po vnaprej določeni obrestni meri (odprta ponudba)

Nominalna vrednost

Obvezno

2.3

2.3

Vezani depoziti

Zbiranje za namen umikanja likvidnosti zaradi operacij finega uravnavanja

Nominalna vrednost

Obvezno

2.4

2.4

Povratne operacije finega uravnavanja

Transakcije, povezane z denarno politiko, zaradi umikanja likvidnosti

Nominalna vrednost ali repo cena

Obvezno

2.5

2.5

Depoziti v povezavi s pozivi h kritju

Depoziti kreditnih institucij, ki izhajajo iz znižanja vrednosti osnovnega finančnega premoženja v zvezi s krediti tem kreditnim institucijam

Nominalna vrednost

Obvezno

3

3

Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, denominirane v eurih

Transakcije začasne prodaje v povezavi s hkratnimi transakcijami začasnega nakupa za upravljanje portfeljev vrednostnih papirjev v postavki sredstev 7 ‚Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja, denominirani v eurih‘. Druge operacije, ki niso povezane z operacijami denarne politike Eurosistema. Brez tekočih računov kreditnih institucij. Obveznosti/depoziti, ki izhajajo iz operacij denarne politike centralne banke, začetih pred vstopom v Eurosistem.

Nominalna vrednost ali repo cena

Obvezno

4

4

Izdani dolžniški certifikati

Samo postavka v bilanci stanja ECB – za NCB prehodna bilančna postavka.

Dolžniški certifikati, opisani v Prilogi I k Smernici ECB/2011/14. Diskontiran vrednostni papir, izdan za umikanje likvidnosti

Nabavna vrednost

Vsi diskonti se amortizirajo

Obvezno

5

5

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih

 

 

 

5.1

5.1

Država

Tekoči računi, vezani depoziti, depoziti, ki se odplačajo na zahtevo

Nominalna vrednost

Obvezno

5.2

5.2

Druge obveznosti

Tekoči računi osebja, podjetij in strank, vključno s finančnimi institucijami, ki so naštete kot izjeme od obveznosti izpolnjevanja obveznih rezerv (glej postavko obveznosti 2.1 ‚Tekoči računi‘); vezani depoziti, depoziti, ki se odplačajo na zahtevo

Nominalna vrednost

Obvezno

6

6

Obveznosti do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v eurih

Tekoči računi, vezani depoziti, depoziti, ki se odplačajo na zahtevo, vključno z računi za namen plačevanja in računi za upravljanje rezerv: drugih bank, centralnih bank, mednarodnih/nadnacionalnih institucij, vključno z Evropsko komisijo; tekoči računi drugih vlagateljev. Transakcije začasne prodaje v povezavi s hkratnimi transakcijami začasnega nakupa za upravljanje vrednostnih papirjev, denominiranih v eurih.

Stanja računov v sistemu TARGET2 centralnih bank držav članic, katerih valuta ni euro.

Nominalna vrednost ali repo cena

Obvezno

7

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Tekoči računi, obveznosti iz transakcij začasne prodaje; običajno naložbene transakcije, pri katerih se uporabljajo sredstva v tuji valuti ali zlato

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju

Obvezno

8

8

Obveznosti do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti

 

 

 

8.1

8.1

Depoziti, stanja in druge obveznosti

Tekoči računi. Obveznosti iz transakcij začasne prodaje; običajno naložbene transakcije, pri katerih se uporabljajo sredstva v tuji valuti ali zlato

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju

Obvezno

8.2

8.2

Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v skladu z ERM II

Izposojanje v skladu s pogoji ERM II

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju

Obvezno

9

9

Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS

Postavka, denominirana s posebnimi pravicami črpanja, prikazuje višino posebnih pravic črpanja, ki so bile prvotno dodeljene upoštevni državi/NCB

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem tečaju

Obvezno

10

Obveznosti znotraj Eurosistema (+)

 

 

 

10.1

Obveznosti, ustrezne prenosu deviznih rezerv (+)

Postavka je samo v bilanci stanja ECB, denominirana v eurih

Nominalna vrednost

Obvezno

10.2

Obveznosti v povezavi z izdajo dolžniških certifikatov ECB (+)

Postavka je samo v bilanci stanja NCB.

Obveznost znotraj Eurosistema do ECB, ki izhaja iz izdaje dolžniških certifikatov ECB

Nabavna vrednost

Obvezno

10.3

Neto obveznosti v zvezi z razdelitvijo eurobankovcev znotraj Eurosistema (+) (7)

Postavka je samo v bilanci stanja NCB.

Za NCB: neto obveznost v zvezi z uporabo ključa za razdelitev bankovcev, tj. vključno s saldi znotraj Eurosistema, ki so povezani z izdajo bankovcev ECB, kompenzacijskim zneskom in njegovo bilančno vknjižbo, kakor je določena s Sklepom ECB/2010/23

Nominalna vrednost

Obvezno

10.4

Druge obveznosti znotraj Eurosistema (neto) (+)

Neto pozicija naslednjih podpostavk:

 

 

(a)

neto obveznosti, ki izhajajo iz stanja računov v sistemu TARGET2 in korespondenčnih računov NCB, tj. neto izračun terjatev in obveznosti – glej tudi postavko sredstev 9.5 ‚Druge terjatve znotraj Eurosistema (neto)‘

(a)

Nominalna vrednost

Obvezno

(b)

obveznost iz razlike med denarnim prihodkom, ki se združi in prerazporedi. Pomembno samo za obdobje med knjiženjem denarnega prihodka kot del postopkov ob koncu leta in njegovo poravnavo zadnji delovni dan v januarju vsako leto

(b)

Nominalna vrednost

Obvezno

(c)

druge možne obveznosti znotraj Eurosistema, denominirane v eurih, vključno z vmesno razdelitvijo prihodka ECB (7)

(c)

Nominalna vrednost

Obvezno

10

11

Postavke v postopku poravnave

Stanja (obveznosti) poravnalnih računov, vključno z obtokom transferjev na žiro računih

Nominalna vrednost

Obvezno

10

12

Druge obveznosti

 

 

 

10

12.1

Razlike zaradi prevrednotenja zabilančnih instrumentov

Rezultati vrednotenja terminskih transakcij v tuji valuti, valutnih zamenjav, obrestnih zamenjav, dogovorov o terminski obrestni meri, terminskih transakcij z vrednostnimi papirji, promptnih transakcij v tuji valuti od datuma sklenitve posla do datuma poravnave

Neto pozicija med terminskim in promptnim tečajem, po tržnem deviznem tečaju

Obvezno

10

12.2

Pasivne časovne razmejitve

Stroški, ki zapadejo v prihodnjem obdobju, vendar se nanašajo na obravnavano obdobje. Dohodek, prejet v obravnavanem obdobju, ki pa se nanaša na prihodnje obdobje

Nominalna vrednost, menjava preračunana po tržnem tečaju

Obvezno

10

12.3

Razno

Prehodni računi za davčne obveznosti. Kritni računi za kredite in garancije v tuji valuti. Transakcije začasne prodaje s kreditnimi institucijami v povezavi s hkratnimi transakcijami začasnega nakupa za upravljanje portfeljev vrednostnih papirjev v postavki sredstev 11.3 ‚Druga finančna sredstva‘. Obvezni depoziti, razen depozitov rezerv. Druge manjše postavke. Kratkoročni prihodki (neto akumulirani dobiček), dobiček preteklega leta pred razdelitvijo. Obveznosti na zaupanje. Depoziti v zlatu strank. Kovanci v obtoku v primeru, če je NCB zakonita izdajateljica. Bankovci v obtoku v nacionalnih valutnih enotah euroobmočja, ki niso več zakonito plačilno sredstvo, vendar so še vedno v obtoku po letu prehoda na eurogotovino, če ni prikazano v postavki obveznosti ‚Rezervacije‘. Neto pokojninske obveznosti

Nominalna vrednost ali nabavna vrednost (repo cena)

Priporočeno

Depoziti v zlatu strank

Tržna vrednost

Depoziti v zlatu strank: obvezno

10

13

Rezervacije

(a)

Za pokojnine, za tveganje deviznega tečaja, obrestnih mer in cen zlata in za kreditno tveganje ter za druge namene, npr. pričakovani odhodki v prihodnosti, rezervacije za enote nacionalnih valut euroobmočja, ki niso več zakonito plačilno sredstvo, vendar so še vedno v obtoku po letu prehoda na eurogotovino, če ti bankovci niso prikazani v postavki obveznosti 12.3 ‚Druge obveznosti/Razno‘.

Prispevki posameznih NCB za ECB v skladu s členom 48.2 Statuta ESCB se konsolidirajo s pripadajočimi zneski v postavki sredstev 9.1 ‚Udeležba v ECB‘ (+)

(a)

Nabavna vrednost/nominalna vrednost

Priporočeno

(b)

Za tveganje nasprotne stranke ali kreditno tveganje, ki izhaja iz operacij denarne politike

(b)

Nominalna vrednost

Obvezno

11

14

Računi prevrednotenja

Računi prevrednotenja, povezani z gibanji cen za zlato, za vsako vrsto vrednostnih papirjev v eurih, za vsako vrsto vrednostnih papirjev v tuji valuti, za opcije; razlike v tržnih vrednostih, povezane z izvedenimi finančnimi instrumenti za obrestno tveganje; računi prevrednotenja v zvezi z gibanjem deviznih tečajev za vsako neto valutno pozicijo, vključno z valutnimi zamenjavami, terminskimi transakcijami v tuji valuti in posebnimi pravicami črpanja

Prispevki posameznih NCB za ECB v skladu s členom 48.2 Statuta ESCB se konsolidirajo s pripadajočimi zneski v postavki sredstev 9.1 ‚Udeležba v ECB‘ (+)

Razlike zaradi prevrednotenja med povprečno nabavno vrednostjo in tržno vrednostjo, menjava preračunana po tržnem tečaju

Obvezno

12

15

Kapital in rezerve

 

 

 

12

15.1

Kapital

Vplačani kapital – kapital ECB se konsolidira s kapitalskimi deleži NCB

Nominalna vrednost

Obvezno

12

15.2

Rezerve

Zakonske rezerve in druge rezerve. Preneseni čisti dobiček.

Prispevki posameznih NCB za ECB v skladu s členom 48.2 Statuta ESCB se konsolidirajo s pripadajočimi zneski v postavki sredstev 9.1 ‚Udeležba v ECB‘ (+)

Nominalna vrednost

Obvezno

10

16

Dobiček tekočega leta

 

Nominalna vrednost

Obvezno


(1)  Razkritje, ki se nanaša na eurobankovce v obtoku, obrestovanje neto terjatev/obveznosti znotraj Eurosistema, ki izhajajo iz razdelitve eurobankovcev znotraj Eurosistema, in denarne prihodke, bi morali harmonizirati v objavljenih letnih računovodskih izkazih posameznih NCB. Postavke, ki se harmonizirajo, so označene z zvezdico v prilogah IV, VIII in IX.

(2)  Postavke, ki jih je treba harmonizirati. Glej uvodno izjavo 5 te smernice.

(3)  Številčenje v prvem stolpcu se nanaša na oblike bilance stanja v prilogah V, VI in VII (tedenski računovodski izkazi in konsolidirana letna bilanca stanja Eurosistema). Številčenje v drugem stolpcu se nanaša na obliko bilance stanja v Prilogi VIII (letna bilanca stanja centralne banke). Postavke z oznako ‚(+)‘ se konsolidirajo v tedenskih računovodskih izkazih Eurosistema.

(4)  Pravila o sestavi in vrednotenju, ki so navedena v tej prilogi, se štejejo kot obvezna za računovodske izkaze ECB in za vse pomembne sredstva in obveznosti v računovodskih izkazih NCB za namene Eurosistema, tj. pomembne za delovanje Eurosistema.

(5)  UL L 331, 14.11.2011, str. 1.

(6)  UL L 35, 9.2.2011, str. 17.

(7)  Postavke, ki jih je treba harmonizirati. Glej uvodno izjavo 5 te smernice.

(8)  Številčenje v prvem stolpcu se nanaša na oblike bilance stanja iz prilog V, VI in VII (tedenski računovodski izkazi in konsolidirana letna bilanca stanja Eurosistema). Številčenje v drugem stolpcu se nanaša na obliko bilance stanja iz Priloge VIII (letna bilanca stanja centralne banke). Postavke z oznako ‚(+)‘ se konsolidirajo v tedenskih računovodskih izkazih Eurosistema.

(9)  Pravila o sestavi in vrednotenju, ki so navedena v tej prilogi, se štejejo kot obvezna za računovodske izkaze ECB in za vse pomembne sredstva in obveznosti v računovodskih izkazih NCB za namene Eurosistema, tj. pomembne za delovanje Eurosistema.“