ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.290.slv

Uradni list

Evropske unije

L 290

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
6. november 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 997/2010 z dne 5. novembra 2010 o začasni ustavitvi vnosa osebkov nekaterih prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst v Unijo

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 998/2010 z dne 5. novembra 2010 o izdaji dovoljenja za Enterococcus faecium DSM 7134 kot krmnega dodatka za piščance za pitanje (imetnik dovoljenja je Lactosan GmbH & Co KG) ( 1 )

22

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 999/2010 z dne 5. novembra 2010 o izdaji dovoljenja za 6-fitazo (EC 3.1.3.26), ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 17594), kot krmni dodatek za svinje (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Products Ltd) ( 1 )

24

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1000/2010 z dne 3. novembra 2010 o odstopanju od uredb (ES) št. 2402/96, (ES) št. 2058/96, (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1918/2006, (ES) št. 1964/2006, (ES) št. 27/2008, (ES) št. 1067/2008 in (ES) št. 828/2009 glede datumov za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za leto 2011 v okviru tarifnih kvot za sladki krompir, škrob iz manioke, manioko, žita, riž, sladkor in oljčno olje ter o odstopanju od uredb (ES) št. 382/2008, (ES) št. 1518/2003, (ES) št. 596/2004, (ES) št. 633/2004 in (ES) št. 951/2006 glede datumov za izdajo izvoznih dovoljenj za leto 2011 v sektorjih govejega in telečjega mesa, prašičjega mesa, jajc in perutninskega mesa ter izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze

26

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1001/2010 z dne 5. novembra 2010 o stoosemintrideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

33

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 1002/2010 z dne 5. novembra 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

37

 

 

SKLEPI

 

 

2010/670/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 3. novembra 2010 o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7499)

39

 

 

2010/671/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 5. novembra 2010 o dovoljenju državam članicam za podaljšanje začasnih registracij nove aktivne snovi spirotetramat (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7437)  ( 1 )

49

 

 

2010/672/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 5. novembra 2010 o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve penflufena in fluksapiroksada v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7439)  ( 1 )

51

 

 

2010/673/EU

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 2. novembra 2010 o spremembah Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2010/19)

53

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

6.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 997/2010

z dne 5. novembra 2010

o začasni ustavitvi vnosa osebkov nekaterih prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst v Unijo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (1) in zlasti člena 19(2) Uredbe,

po posvetovanju s Skupino za strokovno presojo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(6) Uredbe (ES) št. 338/97 določa, da lahko Komisija določi omejitve za vnos nekaterih vrst v Unijo v skladu s pogoji, določenimi v točkah (a) do (d) navedenega člena. Izvedbeni ukrepi za takšne omejitve so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (2).

(2)

Seznam vrst, katerih vnos v Unijo je začasno ustavljen, je bil določen z Uredbo Komisije (ES) št. 359/2009 z dne 30. aprila 2009 o začasni ustavitvi vnosa osebkov nekaterih prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst v Skupnost (3).

(3)

Na podlagi najnovejših podatkov je Skupina za strokovno presojo sklenila, da bo ohranitveno stanje nekaterih vrst iz prilog A in B k Uredbi (ES) št. 338/97 resno ogroženo, če se njihov vnos v Unijo iz nekaterih držav izvora začasno ne ustavi. Vrste, katerih vnos je zato treba začasno ustaviti, so:

Cuora amboinensis iz Vietnama,

Cuora galbinifrons iz Laosa in Vietnama,

Dendrobium nobile iz Laosa.

(4)

Skupina za strokovno presojo je na podlagi najnovejših razpoložljivih podatkov sklenila tudi, da začasna ustavitev vnosa naslednjih vrst v Unijo ni več potrebna:

Ovis ammon nigrimontana (lovske trofeje) iz Kazahstana;

Leucopternis occidentalis iz Ekvadorja in Peruja;

Hexaprotodon liberiensis s Slonokoščene obale ter iz Gvineje Bissaua in Sierre Leone;

Hippopotamus amphibius iz Demokratične republike Konga in Malavija;

Chrysocyon brachyurus iz Bolivije in Peruja;

Eupleres goudotii, Fossa fossana, Anas bernieri, Mantella baroni, Mantella aff. baroni, Mantella cowanii, Mantella haraldmeieri, Mantella laevigata, Mantella madagascariensis, Mantella manery, Mantella nigricans in Mantella pulchra z Madagaskarja;

Leopardus colocolo in Leopardus pajeros iz Čila;

Leptailurus serval iz Alžirije;

Prionailurus bengalensis s Kitajske (iz Macaa);

Cynogale bennettii iz Bruneja, s Kitajske, iz Indonezije, Malezije ter s Tajske;

Equus zebra hartmannae iz Angole;

Myrmecophaga tridactyla iz Belizeja in Urugvaja;

Alouatta macconnelli s Trinidada in Tobaga;

Ateles paniscus, Chalcostigma olivaceum, Heliodoxa rubinoides, Buteo albonotatus, Buteo platypterus, Forpus xanthops, Pionus chalcopterus, Otus roboratus, Pseudoscops clamator, Pulsatrix melanota in Podocnemis sextuberculata iz Peruja;

Lagothrix cana in Varanus yemenensis iz vseh držav na območju razširjenosti;

Cebus capucinus iz Belizeja;

Cercocebus atys iz Gane;

Cercopithecus ascanius iz Burundija;

Cercopithecus cephus iz Srednjeafriške republike;

Cercopithecus dryas, Glaucidium capense in Phodilus prigoginei iz Demokratične republike Konga;

Cercopithecus pogonias in Cercopithecus preussi iz Kameruna in Ekvatorialne Gvineje;

Colobus polykomos s Slonokoščene obale;

Colobus polykomos s Slonokoščene obale in Gane;

Macaca arctoides iz Indije, Malezije ter s Tajske;

Macaca assamensis iz Nepala;

Macaca fascicularis iz Bangladeša in Indije;

Macaca leonina, Ratufa bicolor, Psittacula roseata in Strix uralensis davidi s Kitajske;

Macaca maura, Macaca nigra, Macaca nigrescens, Macaca ochreata, Macaca pagensis, Goura cristata, Goura scheepmakeri, Goura victoria, Spizaetus bartelsi, Cacatua sanguinea, Lorius domicella, Alisterus chloropterus chloropterus, Eclectus roratus, Psittacula alexandri, Tanygnathus gramineus, Ninox rudolfi, Otus angelinae, Tyto inexspectata, Tyto nigrobrunnea, Tyto sororcula, Ornithoptera tithonus, Troides andromache (iz narave odvzeti osebki in osebki iz farmske gojitve) in Tridacna gigas iz Indonezije;

Papio anubis iz Libije;

Papio papio iz Gvineje Bissaua;

Procolobus verus iz Benina, s Slonokoščene obale ter iz Gane, Sierre Leone in Toga;

Trachypithecus phayrei iz Kambodže, s Kitajske in iz Indije;

Trachypithecus vetulus s Šrilanke;

Galago demidoff iz Burkina Fasa in Srednjeafriške republike;

Galago granti iz Malavija;

Arctocebus aureus iz Srednjeafriške republike in Gabona;

Nycticebus pygmaeus iz Kambodže in Laosa;

Chiropotes chiropotes, Chiropotes israelita, Chiropotes satanas, Chiropotes utahickae, Nannopsittaca panychlora, Pyrrhura leucotis, Touit melanonotus, Touit surdus in Eunectes deschauenseei iz Brazilije;

Ratufa affinis in Ketupa ketupu iz Singapurja;

Balaeniceps rex iz Zambije;

Buceros rhinoceros s Tajske;

Tauraco corythaix, Agapornis fischeri (gojeni osebki) in Python sebae iz Mozambika;

Tauraco fischeri, Agapornis lilianae, Poicephalus cryptoxanthus, Poicephalus meyeri, Poicephalus rufiventris, Bubo vosseleri, Gongylophis colubrinus in Stigmochelys pardalis iz Tanzanije;

Tauraco macrorhynchus, Terathopius ecaudatus in Strix woodfordii iz Gvineje;

Tauraco porphyreolopha iz Ugande;

Accipiter brachyurus, Tyto aurantia, Tyto manusi, Varanus bogerti in Varanus telenesetes s Papue Nove Gvineje;

Accipiter gundlachi in Aratinga euops s Kube;

Accipiter imitator in Nesasio solomonensis s Papue Nove Gvineje in s Salomonovih otokov;

Buteo galapagoensis, Pyrrhura albipectus, Pyrrhura orcesi, Conolophus pallidus in Conolophus subcristatus iz Ekvadorja;

Buteo ridgwayi iz Dominikanske republike in s Haitija;

Erythrotriorchis radiatus, Lophoictinia isura, Polytelis alexandrae in Varanus keithhornie iz Avstralije;

Gyps coprotheres iz Mozambika, Namibije in Svazija;

Harpyopsis novaeguineae iz Indonezije in s Papue Nove Gvineje;

Falco deiroleucus iz Belizeja in Gvatemale;

Falco fasciinucha iz Bocvane, Etiopije, Kenije, Malavija, Mozambika, Južne Afrike, Sudana, Tanzanije, Zambije in Zimbabveja;

Falco hypoleucos iz Avstralije in s Papue Nove Gvineje;

Micrastur plumbeus iz Kolumbije in Ekvadorja;

Polyplectron schleiermacheri iz Indonezije in Malezije;

Anthropoides virgo iz Sudana;

Balearica regulorum iz Angole, Lesota, Malavija, Mozambika, Namibije, Ruande, Svazija in Ugande;

Pitta nympha iz Bruneja, s Kitajske, iz Severne Koreje, Indonezije, Japonske, Malezije in Južne Koreje;

Pycnonotus zeylanicus iz Malezije;

Charmosyna aureicincta s Fidžija;

Trichoglossus johnstoniae, Prioniturus luconensis, Bubo philippensis, Otus fuliginosus, Otus longicornis, Otus mindorensis in Otus mirus s Filipinov;

Agapornis pullarius iz Angole in Kenije;

Amazona agilis in Amazona collaria z Jamajke;

Amazona mercenaria iz Venezuele;

Amazona xanthops iz Bolivije in Paragvaja;

Aratinga aurea iz Argentine;

Bolborhynchus ferrugineifrons, Hapalopsittaca fuertesi, Pyrrhura calliptera in Pyrrhura viridicata iz Kolumbije;

Poicephalus robustus iz Bocvane, Gambije, Namibije, Senegala, Južne Afrike in Svazija;

Psittacula finschii iz Bangladeša in Kambodže;

Psittacus erithacus iz Burundija, Malija in Toga;

Bubo blakistoni s Kitajske, iz Japonske in Rusije;

Ninox affinis iz Indije;

Otus capnodes in Otus paulani s Komorov;

Otus insularis s Sejšelov;

Scotopelia ussheri s Slonokoščene obale ter iz Gane, Gvineje, Liberije in Sierre Leone;

Heloderma horridum iz Gvatemale in Mehike;

Podocnemis erythrocephala iz Kolumbije in Venezuele;

Podocnemis expansa iz Kolumbije, Ekvadorja, Gvajane, Peruja, s Trinidada in Tobaga ter iz Venezuele;

Gopherus polyphemus iz Združenih držav Amerike;

Manouria emys iz Bangladeša, Indije, Mjanmara in s Tajske;

Testudo horsfieldii s Kitajske in iz Pakistana;

Montipora caliculata s Tonge;

(5)

Posvetovanja so bila opravljena z vsemi državami izvora tistih vrst, ki jih zadevajo nove omejitve za vnos v Unijo v skladu s to uredbo.

(6)

Konferenca pogodbenic Konvencije je na svojem petnajstem zasedanju sprejela nova nomenklaturna poimenovanja za živali (ločitev vrst in preimenovanje rodu), ki so ustrezno upoštevana v tej uredbi.

(7)

Zato je treba spremeniti seznam vrst, katerih vnos v Unijo je začasno ustavljen, in zaradi jasnosti nadomestiti Uredbo (ES) št. 359/2009.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ob upoštevanju določb člena 71 Uredbe (ES) št. 865/2006 se vnos osebkov prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, navedenih v Prilogi k tej uredbi, v Unijo začasno ustavi.

Člen 2

Uredba (ES) št. 359/2009 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. novembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

(2)  UL L 166, 19.6.2006, str. 1.

(3)  UL L 110, 1.5.2009, str. 3.


PRILOGA

Osebki vrst iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, za katere se začasno ustavi vnos v Unijo

Vrsta

Vir(-i)

Osebek(-ki)

Države porekla

Podlaga je člen 4(6), točka:

ŽIVALSTVO

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

iz narave

lovske trofeje

Uzbekistan

(a)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

iz narave

lovske trofeje

Belorusija, Kirgizistan, Turčija

(a)

Felidae

Lynx lynx

iz narave

lovske trofeje

Azerbajdžan

(a)

Ursidae

Ursus arctos

iz narave

lovske trofeje

Kanada (Britanska Kolumbija)

(a)

Ursus thibetanus

iz narave

lovske trofeje

Rusija

(a)

AVES

FALCONIFORMES

Falconidae

Falco cherrug

iz narave

vsi

Armenija, Bahrajn, Irak, Mavretanija, Tadžikistan

(a)


Osebki vrst iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 338/97, za katere se začasno ustavi vnos v Unijo

Vrsta

Vir(-i)

Osebek(-ki)

Države porekla

Podlaga je člen 4(6), točka:

ŽIVALSTVO

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

iz narave

vsi

Uzbekistan

(b)

Saiga borealis

iz narave

vsi

Rusija

(b)

Saiga tatarica

iz narave

vsi

Kazahstan, Rusija

(b)

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

iz narave

vsi

Uzbekistan

(b)

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (sinonim Choeropsis liberiensis)

iz narave

vsi

Gvineja, Nigerija

(b)

Hippopotamus amphibius

iz narave

vsi

Gambija, Niger, Nigerija, Sierra Leone, Togo

(b)

Moschidae

Moschus anhuiensis

iz narave

vsi

Kitajska

(b)

Moschus berezovskii

iz narave

vsi

Kitajska

(b)

Moschus chrysogaster

iz narave

vsi

Kitajska

(b)

Moschus fuscus

iz narave

vsi

Kitajska

(b)

Moschus moschiferus

iz narave

vsi

Kitajska, Rusija

(b)

CARNIVORA

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Felidae

Panthera leo

iz narave

vsi

Etiopija

(b)

Profelis aurata

iz narave

vsi

Togo

(b)

Mustelidae

Hydrictis maculicollis

iz narave

vsi

Tanzanija

(b)

Odobenidae

Odobenus rosmarus

iz narave

vsi

Grenlandija

(b)

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

iz narave

vsi

Indonezija, Papua Nova Gvineja

 

Zaglossus bruijni

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

iz narave

vsi

Demokratična republika Kongo

(b)

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

iz narave

vsi

vse

(b)

Ateles belzebuth

iz narave

vsi

vse

(b)

Ateles fusciceps

iz narave

vsi

vse

(b)

Ateles geoffroyi

iz narave

vsi

vse

(b)

Ateles hybridus

iz narave

vsi

vse

(b)

Lagothrix lagotricha

iz narave

vsi

vse

(b)

Lagothrix lugens

iz narave

vsi

vse

(b)

Lagothrix poeppigii

iz narave

vsi

vse

(b)

Cebidae

Callithrix geoffroyi (sinonim C. jacchus geoffroyi)

iz narave

vsi

Brazilija

(b)

Cercopithecidae

Cercopithecus erythrogaster

iz narave

vsi

vse

(b)

Cercopithecus erythrotis

iz narave

vsi

vse

(b)

Cercopithecus hamlyni

iz narave

vsi

vse

(b)

Cercopithecus mona

iz narave

vsi

Togo

(b)

Cercopithecus petaurista

iz narave

vsi

Togo

(b)

Cercopithecus pogonias

iz narave

vsi

Nigerija

(b)

Cercopithecus preussi (sinonim C. lhoesti preussi)

iz narave

vsi

Nigerija

(b)

Colobus vellerosus

iz narave

vsi

Nigerija, Togo

(b)

Lophocebus albigena (sinonim Cercocebus albigena)

iz narave

vsi

Nigerija

(b)

Macaca cyclopis

iz narave

vsi

vse

(b)

Macaca sylvanus

iz narave

vsi

Alžirija, Maroko

(b)

Piliocolobus badius (sinonim Colobus badius)

iz narave

vsi

vse

(b)

Galagidae

Euoticus pallidus (sinonim Galago elegantulus pallidus)

iz narave

vsi

Nigerija

(b)

Galago matschiei (sinonim G. inustus)

iz narave

vsi

Ruanda

(b)

Lorisidae

Arctocebus calabarensis

iz narave

vsi

Nigerija

(b)

Perodicticus potto

iz narave

vsi

Togo

(b)

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

iz narave

vsi

Gvajana

(b)

Pithecia pithecia

iz narave

vsi

Gvajana

(b)

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Oxyura jamaicensis

vsi

živi

vse

(d)

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

iz narave

vsi

Tanzanija

(b)

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter erythropus

iz narave

vsi

Gvineja

(b)

Accipiter melanoleucus

iz narave

vsi

Gvineja

(b)

Accipiter ovampensis

iz narave

vsi

Gvineja

(b)

Aquila rapax

iz narave

vsi

Gvineja

(b)

Aviceda cuculoides

iz narave

vsi

Gvineja

(b)

Gyps africanus

iz narave

vsi

Gvineja

(b)

Gyps bengalensis

iz narave

vsi

vse

(b)

Gyps indicus

iz narave

vsi

vse

(b)

Gyps rueppellii

iz narave

vsi

Gvineja

(b)

Gyps tenuirostris

iz narave

vsi

vse

(b)

Hieraaetus ayresii

iz narave

vsi

Kamerun, Gvineja, Togo

(b)

Hieraaetus spilogaster

iz narave

vsi

Gvineja, Togo

(b)

Leucopternis lacernulatus

iz narave

vsi

Brazilija

(b)

Lophaetus occipitalis

iz narave

vsi

Gvineja

(b)

Macheiramphus alcinus

iz narave

vsi

Gvineja

(b)

Polemaetus bellicosus

iz narave

vsi

Kamerun, Gvineja, Togo

(b)

Spizaetus africanus

iz narave

vsi

Gvineja

(b)

Stephanoaetus coronatus

iz narave

vsi

Slonokoščena obala, Gvineja, Togo

(b)

Torgos tracheliotus

iz narave

vsi

Kamerun, Sudan

(b)

Trigonoceps occipitalis

iz narave

vsi

Slonokoščena obala, Gvineja

(b)

Urotriorchis macrourus

iz narave

vsi

Gvineja

(b)

Falconidae

Falco chicquera

iz narave

vsi

Gvineja, Togo

(b)

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

iz narave

vsi

Kamerun, Gvineja, Togo

(b)

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

iz narave

vsi

Gvineja, Mali

(b)

Balearica regulorum

iz narave

vsi

Bocvana, Burundi, Demokratična republika Kongo, Kenija, Južna Afrika, Zambija, Zimbabve

(b)

Bugeranus carunculatus

iz narave

vsi

Južna Afrika, Tanzanija

(b)

PSITTACIFORMES

Loriidae

Charmosyna diadema

iz narave

vsi

vse

(b)

Psittacidae

Agapornis fischeri

iz narave

vsi

Tanzanija

(b)

Agapornis nigrigenis

iz narave

vsi

vse

(b)

Agapornis pullarius

iz narave

vsi

Demokratična republika Kongo, Slonokoščena obala, Gvineja, Mali, Togo

(b)

Amazona autumnalis

iz narave

vsi

Ekvador

(b)

Ara chloropterus

iz narave

vsi

Argentina, Panama

(b)

Ara severus

iz narave

vsi

Gvajana

(b)

Aratinga acuticaudata

iz narave

vsi

Urugvaj

(b)

Aratinga auricapillus

iz narave

vsi

vse

(b)

Coracopsis vasa

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Cyanoliseus patagonus

iz narave

vsi

Čile, Urugvaj

(b)

Deroptyus accipitrinus

iz narave

vsi

Peru, Surinam

(b)

Hapalopsittaca amazonina

iz narave

vsi

vse

(b)

Hapalopsittaca pyrrhops

iz narave

vsi

vse

(b)

Leptosittaca branickii

iz narave

vsi

vse

(b)

Poicephalus gulielmi

iz narave

vsi

Kamerun, Slonokoščena obala, Kongo, Gvineja

(b)

Poicephalus robustus

iz narave

vsi

Demokratična republika Kongo, Slonokoščena obala, Gvineja, Mali, Nigerija, Togo, Uganda

(b)

Psittacus erithacus

iz narave

vsi

Benin, Ekvatorialna Gvineja, Liberija, Nigerija

(b)

Psittacus erithacus timneh

iz narave

vsi

Gvineja, Gvineja Bissau

(b)

Psittrichas fulgidus

iz narave

vsi

vse

(b)

Pyrrhura caeruleiceps

iz narave

vsi

Kolumbija

(b)

Pyrrhura pfrimeri

iz narave

vsi

Brazilija

(b)

Pyrrhura subandina

iz narave

vsi

Kolumbija

(b)

Triclaria malachitacea

iz narave

vsi

Argentina, Brazilija

(b)

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

iz narave

vsi

Gvineja

(b)

Bubo lacteus

iz narave

vsi

Gvineja

(b)

Bubo poensis

iz narave

vsi

Gvineja

(b)

Glaucidium capense

iz narave

vsi

Ruanda

(b)

Glaucidium perlatum

iz narave

vsi

Kamerun, Gvineja

(b)

Ptilopsis leucotis

iz narave

vsi

Gvineja

(b)

Scotopelia bouvieri

iz narave

vsi

Kamerun

(b)

Scotopelia peli

iz narave

vsi

Gvineja

(b)

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

iz narave

vsi

Salvador, Gvatemala, Mehika

(b)

Palaeosuchus trigonatus

iz narave

vsi

Gvajana

(b)

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

SAURIA

Agamidae

Uromastyx aegyptia

vir „F“ (1)

vsi

Egipt

(b)

Uromastyx dispar

iz narave

vsi

Alžirija, Mali, Sudan

(b)

Uromastyx geyri

iz narave

vsi

Mali, Niger

(b)

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma ambreense

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma andringitraense

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma boettgeri

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma brevicorne

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma capuroni

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma cucullatum

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma fallax

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma furcifer

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma gallus

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma gastrotaenia

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma glawi

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma globifer

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma guibei

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma guillaumeti

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma hilleniusi

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma linota

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma malthe

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma marojezense

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma nasutum

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma oshaughnessyi

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma parsonii

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma peyrierasi

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma tsaratananense

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma vatosoa

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Calumma vencesi

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Chamaeleo camerunensis

iz narave

vsi

Kamerun

(b)

Chamaeleo deremensis

iz narave

vsi

Tanzanija

(b)

Chamaeleo eisentrauti

iz narave

vsi

Kamerun

(b)

Chamaeleo ellioti

iz narave

vsi

Burundi

(b)

Chamaeleo feae

iz narave

vsi

Ekvatorialna Gvineja

(b)

Chamaeleo fuelleborni

iz narave

vsi

Tanzanija

(b)

Chamaeleo gracilis

iz narave

vsi

Benin

(b)

iz farmske gojitve

vsi

Benin

(b)

iz farmske gojitve

z dolžino telesa od konice gobca do analne odprtine več kot 8 cm

Togo

(b)

Chamaeleo montium

iz narave

vsi

Kamerun

(b)

Chamaeleo pfefferi

iz narave

vsi

Kamerun

(b)

Chamaeleo senegalensis

iz farmske gojitve

z dolžino telesa od konice gobca do analne odprtine več kot 6 cm

Togo

(b)

Chamaeleo werneri

iz narave

vsi

Tanzanija

(b)

Chamaeleo wiedersheimi

iz narave

vsi

Kamerun

(b)

Furcifer angeli

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Furcifer antimena

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Furcifer balteatus

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Furcifer belalandaensis

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Furcifer bifidus

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Furcifer campani

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Furcifer labordi

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Furcifer minor

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Furcifer monoceras

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Furcifer nicosiai

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Furcifer petteri

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Furcifer rhinoceratus

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Furcifer tuzetae

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Furcifer willsii

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Cordylidae

Cordylus mossambicus

iz narave

vsi

Mozambik

(b)

Cordylus tropidosternum

iz narave

vsi

Mozambik

(b)

Cordylus vittifer

iz narave

vsi

Mozambik

(b)

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Phelsuma antanosy

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Phelsuma barbouri

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Phelsuma berghofi

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Phelsuma breviceps

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Phelsuma comorensis

iz narave

vsi

Komori

(b)

Phelsuma dubia

iz narave

vsi

Komori, Madagaskar

(b)

Phelsuma flavigularis

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Phelsuma guttata

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Phelsuma hielscheri

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Phelsuma klemmeri

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Phelsuma laticauda

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Phelsuma malamakibo

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Phelsuma masohoala

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Phelsuma modesta

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Phelsuma mutabilis

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Phelsuma pronki

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Phelsuma pusilla

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Phelsuma seippi

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Phelsuma serraticauda

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Phelsuma standingi

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Phelsuma v-nigra

iz narave

vsi

Komori

(b)

Uroplatus ebenaui

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Uroplatus fimbriatus

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Uroplatus guentheri

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Uroplatus henkeli

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Uroplatus lineatus

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Uroplatus malama

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Uroplatus phantasticus

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Uroplatus pietschmanni

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Uroplatus sikorae

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Helodermatidae

Heloderma suspectum

iz narave

vsi

Mehika, Združene države Amerike

(b)

Iguanidae

Iguana iguana

iz narave

vsi

Salvador

(b)

Scincidae

Corucia zebrata

iz narave

vsi

Salomonovi otoki

(b)

Varanidae

Varanus beccarii

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

Varanus dumerilii

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

Varanus exanthematicus

iz narave

vsi

Benin, Togo

(b)

iz farmske gojitve

vsi

Benin

(b)

iz farmske gojitve

daljši od 35 cm v dolžino

Togo

(b)

Varanus jobiensis (sinonim V. karlschmidti)

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

Varanus niloticus

iz narave

vsi

Benin, Burundi, Mozambik, Togo

(b)

iz farmske gojitve

vsi

Benin, Togo

(b)

Varanus ornatus

iz narave

vsi

Togo

(b)

iz farmske gojitve

vsi

Togo

(b)

Varanus salvadorii

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

Varanus salvator

iz narave

vsi

Kitajska, Indija, Singapur

(b)

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

iz narave

vsi

Salvador, Honduras

(b)

Calabaria reinhardtii

iz narave

vsi

Togo

(b)

iz farmske gojitve

vsi

Benin, Togo

(b)

Eunectes murinus

iz narave

vsi

Paragvaj

(b)

Elapidae

Naja atra

iz narave

vsi

Laos

(b)

Naja kaouthia

iz narave

vsi

Laos

(b)

Naja siamensis

iz narave

vsi

Laos

(b)

Pythonidae

Liasis fuscus

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

Morelia boeleni

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

Python molurus

iz narave

vsi

Kitajska

(b)

Python natalensis

iz farmske gojitve

vsi

Mozambik

(b)

Python regius

iz narave

vsi

Benin, Gvineja

(b)

Python reticulatus

iz narave

vsi

Indija, Malezija (polotok), Singapur

(b)

Python sebae

iz narave

vsi

Mavretanija

(b)

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

vsi

živi

vse

(d)

Trachemys scripta elegans

vsi

živi

vse

(d)

Geoemydidae

Batagur borneoensis

iz narave

vsi

vse

(b)

Cuora amboinensis

iz narave

vsi

Indonezija, Malezija, Vietnam

(b)

Cuora galbinifrons

iz narave

vsi

Kitajska, Laos, Vietnam

(b)

Heosemys spinosa

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

Leucocephalon yuwonoi

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

Malayemys subtrijuga

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

Notochelys platynota

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

Siebenrockiella crassicollis

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Peltocephalus dumerilianus

iz narave

vsi

Gvajana

(b)

Podocnemis lewyana

iz narave

vsi

vse

(b)

Podocnemis unifilis

iz narave

vsi

Surinam

(b)

Testudinidae

Aldabrachelys gigantea

iz narave

vsi

Sejšeli

(b)

Chelonoidis denticulata

iz narave

vsi

Bolivija, Ekvador

(b)

Geochelone elegans

iz narave

vsi

Pakistan

(b)

Geochelone platynota

iz narave

vsi

Mjanmar

(b)

Geochelone sulcata

iz farmske gojitve

vsi

Benin, Togo

(b)

Gopherus agassizii

iz narave

vsi

vse

(b)

Gopherus berlandieri

iz narave

vsi

vse

(b)

Indotestudo elongata

iz narave

vsi

Bangladeš, Kitajska, Indija

(b)

Indotestudo forstenii

iz narave

vsi

vse

(b)

Indotestudo travancorica

iz narave

vsi

vse

(b)

Kinixys belliana

iz narave

vsi

Mozambik

(b)

iz farmske gojitve

vsi

Benin

(b)

Kinixys homeana

iz narave

vsi

Benin, Togo

(b)

iz farmske gojitve

vsi

Benin

(b)

Kinixys spekii

iz narave

vsi

Mozambik

(b)

Manouria emys

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

Manouria impressa

iz narave

vsi

Vietnam

(b)

Stigmochelys pardalis

iz narave

vsi

Demokratična republika Kongo, Mozambik, Uganda

(b)

iz farmske gojitve

vsi

Mozambik, Zambija

(b)

vir „F“ (1)

vsi

Zambija

(b)

Testudo horsfieldii

iz narave

vsi

Kazahstan

(b)

Trionychidae

Amyda cartilaginea

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

Chitra chitra

iz narave

vsi

Malezija

(b)

Pelochelys cantorii

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

iz narave

vsi

Peru

(b)

Dendrobates variabilis

iz narave

vsi

Peru

(b)

Dendrobates ventrimaculatus

iz narave

vsi

Peru

(b)

Mantellidae

Mantella aurantiaca

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Mantella bernhardi

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Mantella crocea

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Mantella expectata

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Mantella milotympanum (sinonim M. aurantiaca milotympanum)

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Mantella viridis

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Ranidae

Conraua goliath

iz narave

vsi

Kamerun

(b)

Rana catesbeiana

vsi

živi

vse

(d)

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

Hippocampus comes

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

Hippocampus histrix

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

Hippocampus kelloggi

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

Hippocampus kuda

iz narave

vsi

Indonezija, Vietnam

(b)

Hippocampus spinosissimus

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

iz narave

vsi

Nikaragva

(b)

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

iz farmske gojitve

vsi

Benin

(b)

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

Ornithoptera urvillianus

iz narave

vsi

Salomonovi otoki

(b)

iz farmske gojitve

vsi

Salomonovi otoki

(b)

Ornithoptera victoriae

iz narave

vsi

Salomonovi otoki

(b)

iz farmske gojitve

vsi

Salomonovi otoki

(b)

MOLLUSCA

BIVALVIA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

iz narave

vsi

Grenada, Haiti

(b)

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

iz narave

vsi

Nova Kaledonija, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna crocea

iz narave

vsi

Fidži, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna derasa

iz narave

vsi

Fidži, Nova Kaledonija, Filipini, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna gigas

iz narave

vsi

Fidži, Marshallovi otoki, Mikronezija, Palau, Papua Nova Gvineja, Salomonovi otoki, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna maxima

iz narave

vsi

Mikronezija, Fidži, Marshallovi otoki, Mozambik, Nova Kaledonija, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna rosewateri

iz narave

vsi

Mozambik

(b)

Tridacna squamosa

iz narave

vsi

Fidži, Mozambik, Nova Kaledonija, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna tevoroa

iz narave

vsi

Tonga

(b)

CNIDARIA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

iz narave

vsi

Salomonovi otoki

(b)

SCLERACTINIA

Agariciidae

Agaricia agaricites

iz narave

vsi

Haiti

(b)

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

iz narave

vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate

Indonezija

(b)

Catalaphyllia jardinei

iz narave

vsi

Salomonovi otoki

(b)

Euphyllia cristata

iz narave

vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate

Indonezija

(b)

Euphyllia divisa

iz narave

vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate

Indonezija

(b)

Euphyllia fimbriata

iz narave

vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate

Indonezija

(b)

Plerogyra spp.

iz narave

vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate

Indonezija

(b)

Faviidae

Favites halicora

iz narave

vsi

Tonga

(b)

Platygyra sinensis

iz narave

vsi

Tonga

(b)

Merulinidae

Hydnophora microconos

iz narave

vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate

Indonezija

(b)

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

iz narave

vsi

Tonga

(b)

Blastomussa spp.

iz narave

vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate

Indonezija

(b)

Cynarina lacrymalis

iz narave

vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate

Indonezija

(b)

Scolymia vitiensis

iz narave

vsi

Tonga

(b)

Scolymia vitiensis

iz narave

vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate

Indonezija

(b)

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

iz narave

vsi

Indonezija

(b)

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

iz narave

vsi

Fidži

(b)

Trachyphyllia geoffroyi

iz narave

vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate

Indonezija

(b)

RASTLINSTVO

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

iz narave

vsi

Bosna in Hercegovina, Švica, Ukrajina

(b)

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Pachypodium rosulatum

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

iz narave

vsi

Madagaskar, Mozambik, Vietnam

(b)

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Euphorbia banae

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Euphorbia berorohae

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Euphorbia bongolavensis

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Euphorbia bulbispina

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Euphorbia duranii

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Euphorbia fiananantsoae

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Euphorbia guillauminiana

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Euphorbia iharanae

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Euphorbia kondoi

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Euphorbia labatii

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Euphorbia lophogona

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Euphorbia millotii

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Euphorbia neohumbertii

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Euphorbia pachypodoides

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Euphorbia razafindratsirae

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Euphorbia suzannae-manieri

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Euphorbia waringiae

iz narave

vsi

Madagaskar

(b)

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

iz narave

vsi

Švica, Turčija

(b)

Barlia robertiana

iz narave

vsi

Turčija

(b)

Cephalanthera rubra

iz narave

vsi

Norveška

(b)

Cypripedium japonicum

iz narave

vsi

Kitajska, Severna Koreja, Japonska, Južna Koreja

(b)

Cypripedium macranthos

iz narave

vsi

Južna Koreja, Rusija

(b)

Cypripedium margaritaceum

iz narave

vsi

Kitajska

(b)

Cypripedium micranthum

iz narave

vsi

Kitajska

(b)

Dactylorhiza latifolia

iz narave

vsi

Norveška

(b)

Dactylorhiza romana

iz narave

vsi

Turčija

(b)

Dactylorhiza russowii

iz narave

vsi

Norveška

(b)

Dactylorhiza traunsteineri

iz narave

vsi

Lihtenštajn

(b)

Dendrobium bellatulum

iz narave

vsi

Vietnam

(b)

Dendrobium nobile

iz narave

vsi

Laos

(b)

Dendrobium wardianum

iz narave

vsi

Vietnam

(b)

Himantoglossum hircinum

iz narave

vsi

Švica

(b)

Nigritella nigra

iz narave

vsi

Norveška

(b)

Ophrys holoserica

iz narave

vsi

Turčija

(b)

Ophrys insectifera

iz narave

vsi

Lihtenštajn, Norveška

(b)

Ophrys pallida

iz narave

vsi

Alžirija

(b)

Ophrys sphegodes

iz narave

vsi

Švica

(b)

Ophrys tenthredinifera

iz narave

vsi

Turčija

(b)

Ophrys umbilicata

iz narave

vsi

Turčija

(b)

Orchis coriophora

iz narave

vsi

Rusija, Švica

(b)

Orchis italica

iz narave

vsi

Turčija

(b)

Orchis laxiflora

iz narave

vsi

Švica

(b)

Orchis mascula

iz narave/iz farmske gojitve

vsi

Albanija

(b)

Orchis morio

iz narave

vsi

Turčija

(b)

Orchis pallens

iz narave

vsi

Rusija

(b)

Orchis provincialis

iz narave

vsi

Švica

(b)

Orchis punctulata

iz narave

vsi

Turčija

(b)

Orchis purpurea

iz narave

vsi

Švica, Turčija

(b)

Orchis simia

iz narave

vsi

Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Švica, Turčija

(b)

Orchis tridentata

iz narave

vsi

Turčija

(b)

Orchis ustulata

iz narave

vsi

Rusija

(b)

Phalaenopsis parishii

iz narave

vsi

Vietnam

(b)

Serapias cordigera

iz narave

vsi

Turčija

(b)

Serapias parviflora

iz narave

vsi

Turčija

(b)

Serapias vomeracea

iz narave

vsi

Švica, Turčija

(b)

Spiranthes spiralis

iz narave

vsi

Lihtenštajn, Švica

(b)

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

iz narave

vsi

Turčija

(b)

Cyclamen mirabile

iz narave

vsi

Turčija

(b)

Cyclamen pseudibericum

iz narave

vsi

Turčija

(b)

Cyclamen trochopteranthum

iz narave

vsi

Turčija

(b)

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

iz narave

vsi

Madagaskar, Mozambik, Vietnam

(b)

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

iz narave

vsi

Madagaskar, Mozambik, Vietnam

(b)


(1)  V ujetništvu skotene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih.


6.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/22


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 998/2010

z dne 5. novembra 2010

o izdaji dovoljenja za Enterococcus faecium DSM 7134 kot krmnega dodatka za piščance za pitanje (imetnik dovoljenja je Lactosan GmbH & Co KG)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) ter zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za odobritev takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za dovoljenje za pripravek iz Priloge k tej uredbi. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva dovoljenje za Enterococcus faecium DSM 7134 kot krmnega dodatka za piščance za pitanje in njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Uporaba Enterococcus faecium DSM 7134 je dovoljena za odstavljene pujske in prašiče za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 538/2007 (2), za svinje z Uredbo Komisije (ES) št. 1521/2007 (3), za piščance za pitanje pa je bila uporaba začasno dovoljena za štiri leta z Uredbo Komisije (ES) št. 521/2005 (4).

(5)

Predloženi so bili novi podatki v podporo zahtevku za dovoljenje za ta pripravek, ki je namenjen piščancem za pitanje. Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je v svojem mnenju z dne 27. maja 2010 (5) navedla, da Enterococcus faecium DSM 7134 ob predlaganih pogojih uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje ter da je lahko učinkovit, če se z njim krmijo ciljne vrste in da lahko izboljša zootehnične parametre. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo o metodi analize krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003, o analitskih metodah prehranskih dodatkov v krmi.

(6)

Ocena Enterococcus faecium DSM 7134 je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in v funkcionalno skupino „stabilizatorji mikroflore“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. novembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  UL L 128, 16.5.2007, str. 16.

(3)  UL L 335, 20.12.2007, str. 24.

(4)  UL L 84, 2.4.2005, str. 3.

(5)  EFSA Journal (2010); 8(6):1636.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice z 12 % vsebnostjo vlage

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore.

4b1841

Lactosan

GmbH & Co KG

Enterococcus faecium

DSM 7134

 

Sestava dodatka

pripravek Enterococcus faecium DSM 7134, ki vsebuje najmanj:

 

v prahu: 1 × 1010 CFU/g dodatka

 

v granulah (mikroinkapsuliran): 1 × 1010 CFU/g dodatka

 

Lastnosti aktivne snovi

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analitska metoda  (1)

 

metoda štetja razliti plošči z uporabo žolčnega eskulin azidnega agarja

 

identifikacija: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE)

Piščanci za pitanje

5 × 108

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa se navedejo temperatura skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Uporaba je dovoljena v krmi, ki vsebuje dovoljene kokcidiostatike: diklazuril, halofuginon, hidrobromid, robenidin, hidroklorid, dekokinat, lasalocid A natrij, amonijev maduramicin ali natrijev monenzin.

26. november 2020


(1)  Podatki analitskih metod so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


6.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/24


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 999/2010

z dne 5. novembra 2010

o izdaji dovoljenja za 6-fitazo (EC 3.1.3.26), ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 17594), kot krmni dodatek za svinje (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Products Ltd)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz Priloge k tej uredbi. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili temu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva izdajo dovoljenja za novo uporabo encimskega pripravka 6-fitaze (EC 3.1.3.26), ki ga proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 17594), kot krmnega dodatka za svinje in njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Uporaba 6-fitaze (EC 3.1.3.26), ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 17594), je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 1088/2009 (2) dovoljena za odstavljene pujske, prašiče za pitanje, perutnino za pitanje in nesnice.

(5)

V podporo zahtevku so bili predloženi novi podatki. Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je v svojem mnenju z dne 25. maja 2010 (3) navedla, da 6-fitaza (EC 3.1.3.26), ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 17594), v predlaganih pogojih uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali okolje ter da njena uporaba lahko izboljša prebavljivost fosforja v prehrani. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo o metodi analize krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(6)

Ocena 6-fitaze (EC 3.1.3.26), ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 17594), je pokazala, da so pogoji za izdajo dovoljenja iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo tega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „pospeševalci prebavljivosti“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. novembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  UL L 297, 13.11.2009, str. 6.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(6):1634.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: pospeševalci prebavljivosti.

4a6

DSM Nutritional Products Ltd, ki jo zastopa DSM Nutritional products Sp. Z o.o.

6-fitaza

EC 3.1.3.26

 

Sestava dodatka:

pripravek iz 6-fitaze, ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 17594) in ki ima najnižjo aktivnost:

 

prevlečena oblika: 10 000 FYT (1)/g

 

v trdni obliki: 50 000 FTU/g

 

v tekoči obliki: 20 000 FTU/g

 

Lastnosti aktivne snovi:

6-fitaza, ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 17594)

 

Analitska metoda  (2)

Kolorimetrična metoda, ki temelji na reakciji vanadomolibdata z anorganskim fosfatom, ki nastane z delovanjem 6-fitaze na substrat, ki vsebuje fitat (natrijev fitat), pri pH 5,5 in temperaturi 37 °C, kvantificiran iz standardne krivulje za anorganski fosfat.

svinje

1 500 FYT

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Za uporabo v krmi, ki vsebuje več kot 0,23 % fitinsko vezanega fosforja.

3.

Za varnost: pri ravnanju je treba uporabljati zaščito za dihala, zaščitna očala in rokavice.

26. november 2020


(1)  1 FYT je količina encima, ki sprosti 1 μmol anorganskega fosfata iz natrijevega fitata na minuto, če je koncentracija fitata 5,0 mM, pH 5,5, temperatura med tridesetminutno inkubacijo pa 37 °C.

(2)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


6.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/26


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1000/2010

z dne 3. novembra 2010

o odstopanju od uredb (ES) št. 2402/96, (ES) št. 2058/96, (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1918/2006, (ES) št. 1964/2006, (ES) št. 27/2008, (ES) št. 1067/2008 in (ES) št. 828/2009 glede datumov za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za leto 2011 v okviru tarifnih kvot za sladki krompir, škrob iz manioke, manioko, žita, riž, sladkor in oljčno olje ter o odstopanju od uredb (ES) št. 382/2008, (ES) št. 1518/2003, (ES) št. 596/2004, (ES) št. 633/2004 in (ES) št. 951/2006 glede datumov za izdajo izvoznih dovoljenj za leto 2011 v sektorjih govejega in telečjega mesa, prašičjega mesa, jajc in perutninskega mesa ter izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 96/317/ES z dne 13. maja 1996 o zaključku posvetovanj s Tajsko v skladu s členom XXIII GATT (1) in zlasti člena 3 Sklepa,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v seznamu CXL, sestavljenem po zaključku pogajanj v okviru člena XXIV.6 GATT (2), in zlasti člena 1(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (3) ter zlasti členov 61, 144(1), 148, 156 in 161(3) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1528/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (4), ter zlasti člena 9(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 z dne 22. julija 2008 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 in spremembah uredb (ES) št. 552/97, št. 1933/2006 in uredb Komisije (ES) št. 1100/2006 in št. 964/2007 (5) ter zlasti člena 11(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2402/96 z dne 17. decembra 1996 o odprtju in določitvi upravnih pravil za določene letne tarifne kvote za sladki krompir in škrob iz manioke (6) vsebuje posebne določbe za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za sladki krompir v okviru kvot 09.4013 in 09.4014 ter za škrob iz manioke v okviru kvot 09.4064 in 09.4065.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 27/2008 z dne 15. januarja 2008 o odprtju in upravljanju določenih letnih tarifnih kvot za izdelke, zajete v tarifnih oznakah KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 in 0714 90 19 s poreklom iz določenih tretjih držav, razen Tajske (7), vsebuje posebne določbe za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za proizvode, na katere se nanaša, v okviru kvot 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 in 09.4021.

(3)

Uredbe Komisije (ES) št. 1067/2008 z dne 30. oktobra 2008 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, iz tretjih držav in o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (8), (ES) št. 2305/2003 z dne 29. decembra 2003 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za uvoz ječmena iz tretjih držav (9) in (ES) št. 969/2006 z dne 29. junija 2006 o odprtju in upravljanju tarifne kvote Skupnosti za uvoz koruze iz tretjih držav (10) vsebujejo posebne določbe za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, v okviru kvot 09.4123, 09.4124 in 09.4125, ječmen v okviru kvote 09.4126 in koruzo v okviru kvote 09.4131.

(4)

Uredbi Komisije (ES) št. 2058/96 z dne 28. oktobra 1996 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za lomljen riž s tarifno oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo pripravkov hrane s tarifno oznako KN 1901 10 (11) in (ES) št. 1964/2006 z dne 22. decembra 2006 o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje uvozne kvote za riž s poreklom iz Bangladeša ob uporabi Uredbe Sveta (EGS) št. 3491/90 (12) vsebujeta posebne določbe za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za lomljen riž v okviru kvote 09.4079 in riž s poreklom iz Bangladeša v okviru kvote 09.4517.

(5)

Uredba Komisije (ES) št. 828/2009 z dne 10. septembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov iz tarifne številke 1701 v sektorju sladkorja v okviru preferencialnih sporazumov za tržna leta od 2009/2010 do 2014/2015 (13) vsebuje posebne določbe za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj v okviru kvot 09.4221, 09.4231, 09.4241 do 09.4247.

(6)

Uredba Komisije (ES) št. 1918/2006 z dne 20. decembra 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za olivno olje, s poreklom iz Tunizije (14), vsebuje posebne določbe za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za oljčno olje v okviru kvote 09.4032.

(7)

Ob upoštevanju praznikov v letu 2011 je treba za nekatera obdobja določiti odstopanje od uredb (ES) št. 2402/96, (ES) št. 2058/96, (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1918/2006, (ES) št. 1964/2006, (ES) št. 1067/2008 in (ES) št. 828/2009 glede datumov za vložitev zahtevkov za uvozna dovoljenja in za njihovo izdajo, da se zagotovi spoštovanje obsega zadevnih kvot.

(8)

Drugi pododstavek člena 12(1) Uredbe Komisije (ES) št. 382/2008 z dne 21. aprila 2008 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso (15), člen 3(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1518/2003 z dne 28. avgusta 2003 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju prašičjega mesa (16), člen 3(3) Uredbe Komisije (ES) št. 596/2004 z dne 30. marca 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju jajc (17) in člen 3(3) Uredbe Komisije (ES) št. 633/2004 z dne 30. marca 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju perutninskega mesa (18) določajo, da se izvozna dovoljenja izdajo v sredo, ki sledi tednu, v katerem so bili vloženi zahtevki za dovoljenje, če Komisija v tem času ni sprejela nobenega posebnega ukrepa.

(9)

Člen 7d(1) Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (19) določa, da se izvozna dovoljenja za izvenkvotni sladkor in izvenkvotno izoglukozo izdajo od petka, ki sledi tednu, v katerem so bili vloženi zahtevki za dovoljenje, če Komisija v tem času ni sprejela nobenega posebnega ukrepa.

(10)

Glede na praznike v letu 2011 in posledice, ki jih imajo za izhajanje Uradnega lista Evropske unije, je obdobje med vložitvijo zahtevkov in dnem izdaje dovoljenj prekratko za zagotovitev dobrega upravljanja trga. Navedeno obdobje je zato treba podaljšati.

(11)

Uredbo Komisije (ES) št. 1157/2009 (20), ki odstopa od nekaterih uredb glede datumov za vložitev zahtevkov ter izdajo uvoznih in izvoznih dovoljenj v letu 2010, je zato treba razveljaviti.

(12)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sladki krompir

1.   Z odstopanjem od člena 3 Uredbe (ES) št. 2402/96 zahtevkov za uvozna dovoljenja za sladki krompir v okviru kvot 09.4013 in 09.4014 za leto 2011 ni mogoče vložiti pred torkom, 4. januarja 2011, in po torku, 13. decembra 2011.

2.   Z odstopanjem od člena 8(1) Uredbe (ES) št. 2402/96 se uvozna dovoljenja za sladki krompir, za katera so bili zahtevki vloženi na datum iz Priloge I k tej uredbi, v okviru kvot 09.4013 in 09.4014 izdajo na datum iz navedene priloge I ob upoštevanju ukrepov, sprejetih z uporabo člena 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 (21).

Člen 2

Škrob iz manioke

1.   Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 9 Uredbe (ES) št. 2402/96 zahtevkov za uvozna dovoljenja za škrob iz manioke v okviru kvot 09.4064 in 09.4065 za leto 2011 ni mogoče vložiti pred torkom, 4. januarja 2011, in po torku, 13. decembra 2011.

2.   Z odstopanjem od člena 13(1) Uredbe (ES) št. 2402/96 se uvozna dovoljenja za škrob iz manioke, za katera so bili zahtevki vloženi na datum iz Priloge II k tej uredbi, v okviru kvot 09.4064 in 09.4065 izdajo na datum iz navedene priloge II ob upoštevanju ukrepov, sprejetih z uporabo člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006.

Člen 3

Manioka

1.   Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 8 Uredbe (ES) št. 27/2008 zahtevkov za uvozna dovoljenja za škrob iz manioke v okviru kvot 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 in 09.4021 za leto 2011 ni mogoče vložiti pred ponedeljkom, 3. januarja 2011, in po sredi, 14. decembra 2011, po 13. uri po bruseljskem času.

2.   Z odstopanjem od člena 8(4) Uredbe (ES) št. 27/2008 se uvozna dovoljenja za manioko, za katera so bili zahtevki vloženi na datume iz Priloge III, v okviru kvot 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 in 09.4021 izdajo na datume iz navedene priloge III ob upoštevanju ukrepov, sprejetih z uporabo člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006.

Člen 4

Žita

1.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1067/2008 zahtevkov za uvozna dovoljenja za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, v okviru kvot 09.4123, 09.4124 in 09.4125 za leto 2011 ni mogoče vložiti po petku, 16. decembra 2011, po 13. uri po bruseljskem času.

2.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 3(1) Uredbe (ES) št. 2305/2003 zahtevkov za uvozna dovoljenja za ječmen v okviru kvote 09.4126 za leto 2011 ni mogoče vložiti po petku, 16. decembra 2011, po 13. uri po bruseljskem času.

3.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 4(1) Uredbe (ES) št. 969/2006 zahtevkov za uvozna dovoljenja za koruzo v okviru kvote 09.4131 za leto 2011 ni mogoče vložiti po petku, 16. decembra 2011, po 13. uri po bruseljskem času.

Člen 5

Riž

1.   Z odstopanjem od tretjega pododstavka člena 2(1) Uredbe (ES) št. 2058/96 zahtevkov za uvozna dovoljenja za lomljen riž v okviru kvote 09.4079 za leto 2011 ni mogoče vložiti po petku, 9. decembra 2011, po 13. uri po bruseljskem času.

2.   Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1964/2006 zahtevkov za uvozna dovoljenja za riž s poreklom iz Bangladeša v okviru kvote 09.4517 za leto 2011 ni mogoče vložiti po petku, 9. decembra 2011, po 13. uri po bruseljskem času.

Člen 6

Sladkor

Z odstopanjem od člena 4(1) Uredbe (ES) št. 828/2009 zahtevkov za uvozna dovoljenja za proizvode v sektorju sladkorja v okviru kvot 09.4221, 09.4231, 09.4241 do 09.4247 ni mogoče vložiti po petku, 16. decembra 2011, po 13. uri po bruseljskem času, in do petka, 30. decembra 2011, do 13. ure po bruseljskem času.

Člen 7

Oljčno olje

Z odstopanjem od člena 3(3) Uredbe (ES) št. 1918/2006 se uvozna dovoljenja za oljčno olje, za katera so bili zahtevki vloženi v obdobjih iz Priloge IV k tej uredbi, izdajo na ustrezne datume iz navedene priloge, ob upoštevanju ukrepov, sprejetih z uporabo člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006.

Člen 8

Izvozna dovoljenja z nadomestili za goveje in telečje meso, prašičje meso, jajca in perutninsko meso

Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 12(1) Uredbe (ES) št. 382/2008, člena 3(3) Uredbe (ES) št. 1518/2003, člena 3(3) Uredbe (ES) št. 596/2004 in člena 3(3) Uredbe (ES) št. 633/2004 se izvozna dovoljenja, za katera so bili zahtevki vloženi v obdobjih iz Priloge V k tej uredbi, izdajo na ustrezne datume iz navedene priloge.

Odstopanje iz prvega pododstavka se uporablja le, če pred navedenimi datumi izdaje niso bili sprejeti nobeni posebni ukrepi iz člena 12(2) in (3) Uredbe (ES) št. 382/2008, člena 3(4) in (4a) Uredbe (ES) št. 1518/2003, člena 3(4) in (4a) Uredbe (ES) št. 596/2004 ter člena 3(4) in (4a) Uredbe (ES) št. 633/2004.

Člen 9

Izvenkvotni sladkor in izvenkvotna izoglukoza

Z odstopanjem od člena 7d(1) Uredbe (ES) št. 951/2006 se izvozna dovoljenja za izvenkvotni sladkor in izvenkvotno izoglukozo, za katera so bili zahtevki vloženi v obdobjih iz Priloge VI k tej uredbi, izdajo na ustrezne datume iz navedene priloge.

Odstopanje iz prvega odstavka se uporablja le, če pred navedenimi datumi izdaje ni sprejet noben od posebnih ukrepov iz člena 9(1) in (2) Uredbe (ES) št. 951/2006.

Člen 10

Uredba (ES) št. 1157/2009 se z 31. decembrom 2010 razveljavi.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Velja do 31. decembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. novembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 122, 22.5.1996, str. 15.

(2)  UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

(3)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(4)  UL L 348, 31.12.2007, str. 1.

(5)  UL L 211, 6.8.2008, str. 1.

(6)  UL L 327, 18.12.1996, str. 14.

(7)  UL L 13, 16.1.2008, str. 3.

(8)  UL L 290, 31.10.2008, str. 3.

(9)  UL L 342, 30.12.2003, str. 7.

(10)  UL L 176, 30.6.2006, str. 44.

(11)  UL L 276, 29.10.1996, str. 7.

(12)  UL L 408, 30.12.2006, str. 19.

(13)  UL L 240, 11.9.2009, str. 14.

(14)  UL L 365, 21.12.2006, str. 84.

(15)  UL L 115, 29.4.2008, str. 10.

(16)  UL L 217, 29.8.2003, str. 35.

(17)  UL L 94, 31.3.2004, str. 33.

(18)  UL L 100, 6.4.2004, str. 8.

(19)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(20)  UL L 313, 28.11.2009, str. 60.

(21)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.


PRILOGA I

Izdaja uvoznih dovoljenj za sladki krompir v okviru kvot 09.4013 in 09.4014 za nekatera obdobja leta 2011

Datumi vložitve zahtevkov

Datumi izdaje dovoljenj

torek, 19. aprila 2011

petek, 29. aprila 2011

torek, 3. maja 2011

sreda, 11. maja 2011

torek, 31. maja 2011

četrtek, 9. junija 2011

torek, 19. julija 2011

sreda, 27. julija 2011

torek, 9. avgusta 2011

sreda, 17. avgusta 2011

torek, 25. oktobra 2011

četrtek, 3. novembra 2011


PRILOGA II

Izdaja uvoznih dovoljenj za škrob iz manioke v okviru kvot 09.4064 in 09.4065 za nekatera obdobja leta 2011

Datumi vložitve zahtevkov

Datumi izdaje dovoljenj

torek, 19. aprila 2011

petek, 29. aprila 2011

torek, 3. maja 2011

sreda, 11. maja 2011

torek, 31. maja 2011

četrtek, 9. junija 2011

torek, 19. julija 2011

sreda, 27. julija 2011

torek, 9. avgusta 2011

sreda, 17. avgusta 2011

torek, 25. oktobra 2011

četrtek, 3. novembra 2011


PRILOGA III

Izdaja uvoznih dovoljenj za manioko v okviru kvot 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 in 09.4021 za nekatera obdobja leta 2011

Datumi vložitve zahtevkov

Datumi izdaje dovoljenj

ponedeljek, 18. aprila, torek, 19. aprila, in sreda, 20. aprila 2011

petek, 29. aprila 2011

ponedeljek, 2. maja, torek, 3. maja, in sreda, 4. maja 2011

sreda, 11. maja 2011

ponedeljek, 30. maja, torek 31. maja, in sreda, 1. junija 2011

četrtek, 9. junija 2011

ponedeljek, 18. julija, torek, 19. julija, in sreda, 20. julija 2011

sreda, 27. julija 2011

ponedeljek, 8. avgusta, torek, 9. avgusta, in sreda, 10. avgusta 2011

sreda, 17. avgusta 2011

ponedeljek, 24. oktobra, torek, 25. oktobra, in sreda, 26. oktobra 2011

četrtek, 3. novembra 2011


PRILOGA IV

Obdobja za vložitev zahtevkov za uvozna dovoljenja za oljčno olje

Datumi izdaje

ponedeljek, 18. aprila, ali torek, 19. aprila 2011

petek, 29. aprila 2011

ponedeljek, 2. maja, ali torek, 3. maja 2011

sreda, 11. maja 2011

ponedeljek, 30. maja, ali torek, 31. maja 2011

četrtek, 9. junija 2011

ponedeljek, 18. julija, ali torek, 19. julija 2011

sreda, 27. julija 2011

ponedeljek, 8. avgusta, ali torek, 9. avgusta 2011

sreda, 17. avgusta 2011

ponedeljek, 24. oktobra, ali torek, 25. oktobra 2011

četrtek, 3. novembra 2011


PRILOGA V

Obdobja za vložitev zahtevkov za izvozna dovoljenja za goveje in telečje meso, prašičje meso, jajca in perutninsko meso

Datumi izdaje

od 18. do 22. aprila 2011

28. aprila 2011

od 2. do 6. maja 2011

12. maja 2011

od 6. do 10. junija 2011

16. junija 2011

od 8. do 12. avgusta 2011

18. avgusta 2011

od 24. do 28. oktobra 2011

4. novembra 2011

od 19. do 30. decembra 2011

5. januarja 2012


PRILOGA VI

Obdobja za vložitev zahtevkov za izvozna dovoljenja za izvenkvotni sladkor in izvenkvotno izoglukozo

Datumi izdaje

od 24. do 28. oktobra 2011

8. novembra 2011

od 19. do 23. decembra 2011

6. januarja 2012


6.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/33


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1001/2010

z dne 5. novembra 2010

o stoosemintrideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), ter zlasti člena 7(1)(a) ter člena 7a(1) in (5) (2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 20. oktobra 2010 sklenil dodati dve fizični osebi na seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, ter spremeniti enajst vnosov na seznamu.

(3)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 je zato treba ustrezno posodobiti.

(4)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov, predvidenih s to uredbo, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. novembra 2010

Za Komisijo V imene predsednika

Karel KOVANDA

v. d. generalnega direktorja za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.

(2)  Člen 7a je bil vstavljen z Uredbo Sveta (EU) št. 1286/2009 (UL L 346, 23.12.2009, str. 42).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

(1)

Pod naslov „Fizične osebe“ se dodajo naslednji vnosi:

(a)

„Hakimullah Mehsud (alias (a) Hakeemullah Mehsud, (b) Zulfiqar). Datum rojstva: približno leta 1979. Kraj rojstva: Pakistan. Državljanstvo: pakistansko. Drugi podatki: (a) domnevno rojen v Južnem Waziristanu v Pakistanu; (b) domnevno prebiva v Pakistanu; (c) vodja organizacije Tehrik-i-Taliban Pakistan na plemenskih območjih vzdolž meje med Afganistanom in Pakistanom. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 21.10.2010.“

(b)

„Wali Ur Rehman. Datum rojstva: približno leta 1970. Kraj rojstva: Pakistan. Državljanstvo: pakistansko. Drugi podatki: (a) domnevno rojen v Južnem Waziristanu v Pakistanu; (b) domnevno prebiva v Pakistanu; (c) emir skupine Tehrik-i-Taliban za Jugovzhodni Waziristan na plemenskih območjih pod zvezno upravo v Pakistanu. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 21.10.2010.“

(2)

Vnos „Ahmed Khalfan Ghailani (alias (a) Ahmad, Abu Bakr, (b) Ahmed, Abubakar, (c) Ahmed, Abubakar K., (d) Ahmed, Abubakar Khalfan, (e) Ahmed, Abubakary K., (f) Ahmed, Ahmed Khalfan, (g) Ali, Ahmed Khalfan, (h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, (i) Ghailani, Ahmed, (j) Ghilani, Ahmad Khalafan, (k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, (l) Khalfan, Ahmed, (m) Mohammed, Shariff Omar, (n) Haytham al-Kini, (o) Ahmed The Tanzanian, (p) Foopie, (q) Fupi, (r) Ahmed, A, (s) Al Tanzani, Ahmad, (t) Bakr, Abu, (u) Khabar, Abu ). Datum rojstva: (a) 14.3.1974, (b) 13.4.1974, (c) 14.4.1974, (d) 1.8.1970. Kraj rojstva: Zanzibar, Tanzanija. Državljanstvo: tanzanijsko. Drugi podatki: prijet julija 2004 in v priporu v Združenih državah Amerike od julija 2007.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z naslednjim:

„Ahmed Khalfan Ghailani (alias (a) Ahmad, Abu Bakr, (b) Ahmed, Abubakar, (c) Ahmed, Abubakar K., (d) Ahmed, Abubakar Khalfan, (e) Ahmed, Abubakary K., (f) Ahmed, Ahmed Khalfan, (g) Ali, Ahmed Khalfan, (h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, (i) Ghailani, Ahmed, (j) Ghilani, Ahmad Khalafan, (k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, (l) Khalfan, Ahmed, (m) Mohammed, Shariff Omar, (n) Haytham al-Kini, (o) Ahmed The Tanzanian, (p) Foopie, (q) Fupi, (r) Ahmed, A, (s) Al Tanzani, Ahmad, (t) Bakr, Abu, (u) Khabar, Abu ). Naslov: Združene države Amerike. Datum rojstva: (a) 14.3.1974, (b) 13.4.1974, (c) 14.4.1974, (d) 1.8.1970. Kraj rojstva: Zanzibar, Tanzanija. Državljanstvo: tanzanijsko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001.“

(3)

Vnos „Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (alias (a) Al-Fauwaz, Khaled, (b) Al-Fauwaz, Khaled A., (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled, (f) Al Fawwaz, Khaled, (g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Naslov: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: (a) 25.8.1962, (b) 24.8.1962. Kraj rojstva: Kuvajt. Državljanstvo: savdsko. Potni list št.: 456682 (izdan 6.11.1990, prenehal veljati 13.9.1995). Drugi podatki: Prebiva v Londonu.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z naslednjim:

„Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (alias (a) Al-Fauwaz, Khaled, (b) Al-Fauwaz, Khaled A., (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled, (f) Al Fawwaz, Khaled, (g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Naslov: London, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 24.8.1962. Kraj rojstva: Kuvajt. Državljanstvo: savdsko. Potni list št.: 456682 (izdan 6.11.1990, prenehal veljati 13.9.1995). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 24.4.2002.“

(4)

Vnos „Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Mostafa Kamel Mostafa, (g) Abu Hamza Al-Masri, (h) Al-Masri, Abu Hamza, (i) Al-Misri, Abu Hamza). Naslov: (a) 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Združeno kraljestvo; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 15.4.1958. Kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt. Državljanstvo: britansko. Drugi podatki: trenutno v priporu v Združenem kraljestvu.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z naslednjim:

„Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Mostafa Kamel Mostafa, (g) Abu Hamza Al-Masri, (h) Al-Masri, Abu Hamza, (i) Al-Misri, Abu Hamza). Naslov: (a) 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Združeno kraljestvo; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 15.4.1958. Kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt. Državljanstvo: britansko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 24.4.2002.“

(5)

Vnos „Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Naslov: Birmingham, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 6.3.1969. Kraj rojstva: Baja, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: L497470 (tunizijski potni list, izdan 3. 6.1997, prenehal veljati 2.6.2002). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z naslednjim:

„Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias (a) Mnasri Fethi ben Rebai, (b) Mnasri Fethi ben Rebaj, (c) Mnasri Fethi ben al-Rabai, (d) Mnasri Fethi ben Rabaj, (e) Fethi Alic, (f) Amor, (g) Omar Abu, (h) Omar Tounsi, (i) Amar). Naslov: Birmingham, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: (a) 6.3.1969, (b) 6.3.1963, (c) 3.6.1963. Kraj rojstva: (a) farma Al-Sanadil, Nafzah, governorat Baja, Tunizija; (b) Tunizija; (c) Alžirija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: L497470 (tunizijski potni list, izdan 3.6.1997, prenehal veljati 2.6.2002). Drugi podatki: ime matere je Fatima Balayish. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003.“

(6)

Vnos „Ahmed Hosni Rarrbo (alias (a) Rarrbo Abdallah, (b) Rarrbo Abdullah). Naslov: Alžirija. Datum rojstva: 12.9.1974. Kraj rojstva: Bologhine, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) Januarja 2003 v Italiji obsojen na 2 leti in 4 mesece zaporne kazni. Dne 17. maja 2004 ga je prizivno sodišče v Italiji obsodilo na 8 mesecev zapora, (b) od 31. maja 2006 prebiva v Alžiriji.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z naslednjim:

„Ahmed Hosni Rarrbo (alias (a) Rarrbo Abdallah, (b) Rarrbo Abdullah, (c) Rarrbo Ahmed Hosni). Naslov: Alžirija. Datum rojstva: 12.9.1974. Kraj rojstva: (a) Bologhine, Alžirija; (b) Francija. Državljanstvo: alžirsko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003.“

(7)

Vnos „Maxamed Cabdullaah Ciise, (alias (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise. Naslov: (a) London, Združeno kraljestvo (novembra 2008); (b) Via Quaranta, Milano, Italija (prejšnji naslov). Datum rojstva: 8.10.1974. Kraj rojstva: Kismaayo, Somalija. Državljanstvo: somalsko. Nacionalna identifikacijska številka: PX910063D (identifikacijska številka Združenega kraljestva). Drugi podatki: nahaja se v Združenem kraljestvu. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12.11.2003.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z naslednjim:

„Maxamed Cabdullaah Ciise, (alias (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise. Naslov: Somalija. Datum rojstva: 8.10.1974. Kraj rojstva: Kismaayo, Somalija. Državljanstvo: somalsko. Nacionalna identifikacijska številka: PX910063D (identifikacijska številka Združenega kraljestva). Drugi podatki: od aprila 2009 se po premestitvi iz Združenega kraljestva nahaja v Somaliji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12.11.2003.“

(8)

Vnos „Barakat Telecommunications Company Limited (tudi BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiš, Somalija; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Nizozemska“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se zamenja z naslednjim:

Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO). Naslov: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiš, Somalija. Drugi podatki: Pisarna na Nizozemskem je od avgusta 2009 zaprta in ne deluje. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9.11.2001.“

(9)

Vnos „Ansar al-Islam (alias (a) Devotees of Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldiers of Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Supporters of Islam in Kurdistan, (f) Followers of Islam in Kurdistan, (g) Kurdish Taliban, (h) Soldiers of God, (i) Ansar al-Sunna Army, (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna). Drugi podatki: območje severnega Iraka. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 24.2.2003.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se zamenja z naslednjim:

Ansar al-Islam (alias (a) Devotees of Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldiers of Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Supporters of Islam in Kurdistan, (f) Followers of Islam in Kurdistan, (g) Kurdish Taliban, (h) Soldiers of God, (i) Ansar al-Sunna Army, (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna). Drugi podatki: Nahaja se v severnem Iraku, kjer je tudi najbolj dejavna, vendar je stalno prisotna tudi v zahodnem in osrednjem Iraku. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 24.2.2003.“

(10)

Vnos „Meadowbrook Investments Limited. Naslov: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Združeno kraljestvo. Drugi podatki: registracijska številka: 05059698.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se zamenja z naslednjim:

Meadowbrook Investments Limited. Naslov: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Združeno kraljestvo. Drugi podatki: (a) registracijska številka: 05059698; (b) podjetje je povezano z Mohammedom Benhammedijem. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 7.2.2006.“

(11)

Vnos „Ozlam Properties Limited. Naslov: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Združeno kraljestvo. Drugi podatki: registracijska številka: 05258730.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se zamenja z naslednjim:

Ozlam Properties Limited. Naslov: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Združeno kraljestvo. Drugi podatki: (a) registracijska številka: 05258730; (b) podjetje je povezano z Mohammedom Benhammedijem. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 7.2.2006.“

(12)

Vnos „Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Naslov: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Združeno kraljestvo; (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Združeno kraljestvo. Drugi podatki: (a) spletišče: http://www.saraproperties.co.uk, (b) registracijska številka: 4636613.“ se zamenja z naslednjim:

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Naslov: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Združeno kraljestvo; (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Združeno kraljestvo. Drugi podatki: (a) registracijska številka: 4636613; (b) podjetje je povezano z Mohammedom Benhammedijem. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 7.2.2006.“


6.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/37


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1002/2010

z dne 5. novembra 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 6. novembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. novembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

57,0

MA

77,3

MK

42,0

TR

95,0

ZZ

67,8

0707 00 05

EG

161,4

MK

59,4

TR

129,6

ZA

121,6

ZZ

118,0

0709 90 70

MA

60,3

TR

150,5

ZZ

105,4

0805 20 10

MA

67,8

ZA

154,0

ZZ

110,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

59,6

TR

64,7

UY

58,7

ZA

60,7

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

70,6

BR

83,8

CL

81,9

TR

73,6

UY

41,2

ZA

76,8

ZZ

71,3

0806 10 10

BR

220,7

TR

146,6

US

239,4

ZA

79,2

ZZ

171,5

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CL

84,2

CN

68,6

NZ

115,6

US

118,9

ZA

86,7

ZZ

99,9

0808 20 50

CN

50,6

US

48,2

ZZ

49,4


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

6.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/39


SKLEP KOMISIJE

z dne 3. novembra 2010

o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7499)

(2010/670/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 10a(8) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je junija 2008 pozval Komisijo, naj čim prej pripravi mehanizem za spodbujanje naložb držav članic in zasebnega sektorja, da se do leta 2015 zagotovita izgradnja in delovanje do 12 predstavitvenih obratov za varno zajemanje in shranjevanje CO2 („CCS“).

(2)

Člen 10a(8) Direktive 2003/87/ES določa mehanizem za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okolju varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2 (v nadaljnjem besedilu: demonstracijski projekti CCS), ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije (v nadaljnjem besedilu: demonstracijski projekti OVE). Da se zagotovi nemoteno delovanje tega mehanizma, je treba določiti pravila in merila za izbiranje in izvajanje teh projektov ter osnovna načela monetizacije pravic in upravljanja prihodkov.

(3)

Komisija je 7. oktobra 2009 sprejela Sporočilo z naslovom „Vlaganje v razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika“ (2), v katerem je poudarjena vloga financiranja v skladu s tem sklepom za izvajanje evropskega strateškega načrta za energetsko tehnologijo (načrt SET), kar zadeva potrebne demonstracijske projekte.

(4)

Za financiranje v skladu s tem sklepom mora biti izpolnjen pogoj, da Komisija odobri vse elemente državne pomoči v skupnem finančnem prispevku iz javnih virov v skladu s členoma 107 in 108 Pogodbe, s čimer se zagotovi, da je financiranje omejeno na obseg, ki je potreben za izvajanje in delovanje projekta, ob upoštevanju mogočih negativnih učinkov na konkurenco. Države članice morajo zato Komisijo obvestiti o kakršnem koli financiranju, ki vključuje državno pomoč, v skladu s členom 108(3) Pogodbe, da omogočijo uskladitev izbirnega postopka v skladu s tem sklepom z oceno državne pomoči.

(5)

Financiranje, ki se zagotovi v skladu s tem sklepom, ni del splošnega proračuna Evropske unije. Zato se lahko združi s financiranjem z drugimi instrumenti, vključno s strukturnimi skladi in Kohezijskim skladom ter Evropskim energetskim programom za oživitev (EEPO). Lahko se združi tudi s financiranjem posojil, zagotovljenim v okviru Sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja (RSFF), ki sta ga ustanovila Unija in Evropska investicijska banka (EIB).

(6)

Da se prepreči tekmovanje s podeljevanjem subvencij med državami članicami, je treba znesek financiranja v skladu s tem sklepom določiti na 50 % ustreznih stroškov, razen če bi skupni znesek financiranja v skladu s tem sklepom presegel omejitev 15 % vseh razpoložljivih pravic, kot je navedeno v Direktivi 2003/87/ES, pri čemer je treba financiranje omejiti na 15 % skupnih razpoložljivih pravic. Financiranje mora dopolnjevati tudi izdatno sofinanciranje, ki ga zagotovi upravljavec. Da projekti, ki se financirajo na podlagi EEPO, ne bi bili deležni prednostne obravnave, je treba financiranje v skladu s tem sklepom zmanjšati za znesek financiranja, prejet iz EEPO.

(7)

Demonstracijskega programa EU, v katerega so vključeni najboljši projekti z najrazličnejših tehnoloških področij na geografsko uravnoteženih lokacijah na ozemljih držav članic, v njihovih izključnih ekonomskih conah in epikontinentalnih pasovih, ni mogoče dovolj uspešno vzpostaviti, če se projekti izberejo na nacionalni ravni. Izbiranje mora zato potekati na ravni Unije. Da se zagotovi skladnost z nacionalnimi postopki izbiranja in financiranja, morajo biti države članice odgovorne za zbiranje vlog za financiranje od sponzorjev in ocenjevanje projektov na podlagi meril za upravičenost, določenih v tem sklepu. Ker bodo države članice večinoma sofinancirale projekte, ki se bodo financirali v skladu s tem sklepom, morajo imeti možnost za odločitev, katere projekte bi rade podprle in katere vloge bi predložile v izbirni postopek na ravni Unije. Predložitev teh vlog ni namenjena nadomestitvi priglasitve državne pomoči, kadar financiranje vsebuje element državne pomoči. Vloga držav članic mora biti dodatno okrepljena s ponovnim posvetovanjem z zadevnimi državami članicami, da potrdijo, kjer je to primerno, vrednost in sestavo skupnega prispevka javnega financiranja, in s predložitvijo osnutka seznama izbranih projektov Odboru za podnebne spremembe, vključno s kakovostjo projektov, preden se sprejmejo odločitve o dodelitvi.

(8)

Komisija je EIB zaradi njenega strokovnega znanja in izkušenj pri izbiranju in financiranju projektov zaprosila za sodelovanje pri izvajanju tega sklepa. EIB je soglašala, da bo na zahtevo Komisije, v njenem imenu in za njen račun opravljala nekatere naloge v zvezi z izbiranjem projektov, monetizacijo pravic in upravljanjem prihodkov. Posebne pogoje sodelovanja, vključno s plačilom EIB, je treba določiti v sporazumu, sklenjenem med Komisijo in EIB, ki ga morajo odobriti organi odločanja EIB. EIB je treba stroške opravljanja teh nalog povrniti iz dohodka, ustvarjenega pri upravljanju prihodkov.

(9)

Razpoložljive prihodke iz 300 milijonov pravic je treba dodeliti v dveh krogih razpisov za oddajo predlogov, da se po eni strani zrelim projektom omogoči prejetje financiranja že v prvem krogu in da se po drugi strani v drugem krogu zagotovi možnost odpravljanja kakršnega koli tehničnega ali geografskega neravnovesja. Kadar v posamezni podkategoriji projektov v prvem krogu ni ustrezne konkurence, je treba odločitve o dodelitvi v zadevni podkategoriji preložiti na drugi krog, da se čim učinkoviteje uporabijo sredstva na podlagi tega sklepa.

(10)

Financiranje v skladu s tem sklepom je lahko namenjeno samo projektom, pri katerih se uporabljajo tehnologije, ki so inovativne v primerjavi z najsodobnejšimi ključnimi vejami posameznih tehnologij. Te tehnologije še ne smejo biti na voljo za komercialno uporabo, morajo pa biti dovolj zrele za predstavitev v predkomercialni fazi. Imeti morajo primerne možnosti za uspešno predstavitev ob upoštevanju, da se ni mogoče izogniti tehnološkemu tveganju, predlagani obseg predstavitve pa mora biti tak, da se zaradi nadaljnjega povečanja obsega ne pričakujejo večje dodatne težave. Omogočati morajo tudi visoko raven ponovljivosti in torej zagotavljati dobre možnosti za stroškovno učinkovito zmanjšanje CO2 v Uniji in na svetu. Zato so lahko do financiranja upravičeni samo projekti, ki so uvrščeni v posebne kategorije projektov in ki izpolnjujejo posebne zahteve iz tega sklepa.

(11)

Za zagotovitev tehnološke raznolikosti je treba v prvem krogu razpisov za oddajo predlogov financirati 8 demonstracijskih projektov CCS (z najmanj enim in največ tremi projekti v vsaki kategoriji projektov, najmanj tremi s shranjevanjem v rezervoar za ogljikovodike in najmanj tremi s shranjevanjem v slanem vodonosniku) in en projekt v prvem krogu razpisov za oddajo predlogov je treba financirati iz vsake podkategorije projektov OVE. Če je na voljo dovolj sredstev, naj bi bilo mogoče financirati več projektov, pri tem pa ohranjati ravnovesje med demonstracijskimi projekti CCS in OVE. Poleg tega se lahko zaradi zagotavljanja geografskega ravnovesja v eni državi članici financira najmanj eden in največ trije projekti. Projekti, ki naj bi potekali na ozemljih več držav članic, pa zaradi svoje narave s tem merilom ne smejo biti omejeni.

(12)

Načeloma je treba izbrati projekte, ki stroškovno najučinkoviteje izpolnjujejo zahteve po številu projektov po posameznih kategorijah.

(13)

Za zagotovitev, da izbrani projekti začnejo delovati skladno z načrti, sredstva pa se učinkovito uporabijo, morajo biti odločitve o dodelitvi odvisne od tega, ali se v določenem obdobju po njihovem sprejetju izdajo vsa ustrezna nacionalna dovoljenja v skladu z ustreznimi zahtevami zakonodaje Unije, sponzorji pa sprejmejo končne odločitve o naložbah.

(14)

Države članice morajo za projekte izplačati prihodke na podlagi pravno zavezujočih instrumentov. V skladu z zahtevami Direktive 2003/87/ES je treba izplačilo za demonstracijske projekte CCS opraviti letno na podlagi količine shranjenega CO2, ki se sporoči, spremlja in preveri v skladu z Direktivo 2003/87/ES, za projekte OVE pa na podlagi količine proizvedene energije. Kadar države članice zagotavljajo vračilo presežka finančnih sredstev, pa je treba omogočiti, da se finančna sredstva za projekt delno ali v celoti izplačajo, preden ta začne delovati. Glede na poseben pomen izmenjave znanja v okviru demonstracijskega programa se lahko sredstva izplačajo samo, če so izpolnjene zahteve glede izmenjave znanja.

(15)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vsebina

Ta sklep določa pravila in merila za:

1.

izbiranje komercialnih demonstracijskih projektov katerih cilj je okolju varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2 („demonstracijski projekti CCS“) in demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije („demonstracijski projekti OVE“) iz Direktive 2003/87/ES;

2.

monetizacijo pravic iz Direktive 2003/87/ES za podpiranje demonstracijskih projektov CCS in OVE, ter upravljanje s tem povezanih prihodkov;

3.

izplačilo prihodkov in izvajanje demonstracijskih projektov CCS in OVE.

Ta sklep, vključno z določbami v povezavi z monetizacijo pravic, ne vpliva na druge izvedbene akte, sprejete v skladu z Direktivo 2003/87/ES.

Člen 2

Načela

1.   Pravic iz rezerve za nove udeležence iz člena 10a(8) Direktive 2003/87/ES je 300 milijonov.

2.   Demonstracijski projekti CCS in OVE za financiranje v skladu s tem sklepom se izbirajo v dveh krogih razpisov za oddajo predlogov, ki ju organizira Komisija in sta naslovljena na države članice, pri čemer prvi krog razpisov za oddajo predlogov zajema ekvivalent 200 milijonov pravic, drugi krog razpisov za oddajo predlogov pa ekvivalent 100 milijonov pravic in preostale pravice iz prvega kroga razpisa za oddajo predlogov.

3.   Ob upoštevanju četrtega stavka četrtega pododstavka člena 10a(8) Direktive 2003/87/ES znaša financiranje v skladu s tem sklepom 50 % zadevnih stroškov. Če je skupni zahtevek za javno financiranje manj kot 50 % zadevnih stroškov, se celotni zahtevek za javno financiranje financira v skladu s tem sklepom.

Kadar pa je financiranje v skladu s tem sklepom združeno s financiranjem iz Evropskega energetskega programa za oživitev (EEPO), se financiranje v skladu s tem sklepom zmanjša za znesek financiranja, prejet iz EEPO.

Člen 3

Zadevni stroški

1.   Za namene člena 2(3) se uporabljajo pravila iz odstavkov 2 do 5 tega člena.

2.   Zadevni stroški demonstracijskih projektov CCS so tisti naložbeni stroški, ki jih ima projekt zaradi uporabe CCS, brez sedanje neto vrednosti najboljše ocene koristi in stroškov poslovanja zaradi uporabe CCS v prvih 10 letih delovanja.

3.   Zadevni stroški demonstracijskih projektov OVE so tisti dodatni naložbeni stroški, ki jih ima projekt zaradi uporabe inovativne tehnologije obnovljive energije, brez sedanje neto vrednosti najboljše ocene koristi in stroškov poslovanja, ki nastanejo v prvih 5 letih delovanja, v primerjavi s konvencionalno proizvodnjo z enako zmogljivostjo v smislu učinkovite proizvodnje energije.

4.   Naložbeni stroški iz odstavkov 2 in 3 zajemajo naložbene stroške v zemljišče, obrat in opremo.

Naložbeni stroški se lahko nanašajo tudi na naložbe v prenos tehnologije in operativne licence za uporabo znanja in izkušenj (v nadaljnjem besedilu: neopredmetena sredstva), kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

neopredmetena sredstva se lahko štejejo za amortizacijska sredstva;

(b)

nakup neopredmetenih sredstev se opravi pod tržnimi pogoji po najnižji mogoči ceni;

(c)

neopredmetena sredstva ostanejo v prejemnikovem podjetju vsaj pet let.

Če se neopredmetena sredstva prodajo pred iztekom petih let iz točke (c) drugega pododstavka, se donos od prodaje odšteje od zadevnih stroškov.

5.   Neto stroški in koristi poslovanja iz odstavkov 2 in 3 temeljijo na najboljši oceni poslovnih odhodkov, ki jih ima projekt v zvezi s proizvodnimi stroški, pri tem pa se upoštevajo tudi vse dodatne koristi, ki izhajajo iz programov podpore, tudi če ne pomenijo državne pomoči v smislu člena 107(1) Pogodbe, stroški, do katerih ni prišlo, in obstoječi ukrepi davčnih spodbud.

Člen 4

Vloga EIB

Evropska investicijska banka (EIB) opravlja svoje naloge v skladu s tem sklepom na zahtevo Komisije, v njenem imenu in za njen račun. Komisija odgovarja tretjim osebam.

EIB se stroški za opravljanje teh nalog povrnejo iz dohodka, ustvarjenega pri upravljanju prihodkov.

Komisija in EIB skleneta sporazum, v katerem določita posebne pogoje, v skladu s katerimi EIB opravlja svoje naloge.

Člen 5

Izbirni postopek

1.   Razpisi za oddajo predlogov se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Države članice zbirajo vloge za financiranje za projekte, ki naj bi potekali na njihovem ozemlju.

Kadar pa naj bi projekt potekal na ozemljih več držav članic (v nadaljnjem besedilu: čezmejni projekt), država članica, ki prejme vlogo za financiranje, o tem obvesti druge zadevne države članice in z drugimi državami članicami sodeluje, da sprejmejo skupno odločitev o predložitvi tega projekta s strani države članice, ki prejme vlogo za financiranje.

3.   Države članice ocenijo, ali projekt izpolnjuje merila za upravičenost iz člena 6. Če projekt izpolnjuje merila in ga država članica podpira, zadevna država članica predloži predlog EIB in o tem obvesti Komisijo.

Država članica ob predložitvi predlogov za financiranje za vsak projekt predloži naslednje informacije:

(a)

zadevne stroške v eurih v skladu s členom 2(3);

(b)

skupni zahtevek za javno financiranje v eurih, ki je enak zadevnim stroškom, od katerih se odšteje kakršen koli prispevek upravljavca k tem stroškom;

(c)

najboljšo oceno trenutne neto vrednosti dodatnih koristi zaradi programov podpore, izračunanih v skladu s členom 3(5);

(d)

za demonstracijske projekte CCS predvideno skupno količino shranjenega CO2 v prvih desetih letih delovanja, ali, za demonstracijske projekte OVE predvideno skupno količino proizvedene energije v prvih petih letih delovanja.

Države članice Komisijo obvestijo tudi o vsakem financiranju projekta, ki vključuje državno pomoč, v skladu s členom 108(3) Pogodbe, da omogočijo uskladitev izbirnega postopka z ocenjevanjem državne pomoči.

4.   EIB na podlagi predlogov, predloženih v skladu z odstavkom 3 tega člena, oceni finančno in tehnično upravičenost (potrebno finančno in tehnično skrbnost) projekta v skladu s členom 7.

Kadar je ta ocena pozitivna, EIB v skladu s členom 8 Komisiji predloži priporočila za odločitve o dodelitvi.

5.   Komisija na podlagi priporočil iz odstavka 4 po ponovnem posvetovanju z zadevnimi državami članicami, da potrdijo, kjer je to primerno, vrednost in sestavo skupnega prispevka javnega financiranja, in po mnenju Odbora za podnebne spremembe v skladu s členom 3 Sklepa Sveta 1999/468/ES (3) sprejme odločitve o dodelitvi, naslovljene na zadevne države članice, v njih pa v eurih navede dodeljene zneske financiranja za zadevne projekte.

Člen 6

Merila za upravičenost

1.   Projekt je upravičen do sredstev, kadar so izpolnjena naslednja merila:

(a)

projekt mora spadati v eno od kategorij iz dela A Priloge I;

(b)

projekt mora izpolnjevati zahteve iz dela B Priloge I;

(c)

projekti, navedeni v delu A.II Priloge I, morajo biti inovativne narave. Obstoječe, uveljavljene tehnologije niso upravičene.

2.   Kadar država članica ne more predložiti predlogov za projekte iz katere koli podkategorije, navedene v delu A.II Priloge I, ki izpolnjujejo ustrezne prage EIB v skladu s členom 5(3), lahko ta država članica predloži predloge za projekte pod ustreznimi pragi za katero od zadevnih podkategorij in jo je z odstopanjem od odstavka 1 treba upoštevati kot upravičeno do financiranja.

Člen 7

Potrebna finančna in tehnična skrbnost

EIB oceni potrebno skrbnost vseh predlaganih projektov v skladu s pogoji, določenimi v razpisih za oddajo predlogov iz člena 5(1), v to oceno pa so vključeni vsaj naslednji vidiki:

1.

tehnični obseg;

2.

stroški;

3.

financiranje;

4.

izvajanje;

5.

delovanje;

6.

vpliv na okolje;

7.

postopki naročil.

Člen 8

Izbira projektov

1.   Financira se osem projektov iz dela A.I Priloge I in en projekt iz vsake podkategorije projektov, določenih v delu A.II Priloge I.

Kadar pa je na voljo dovolj sredstev, pa se lahko ob ohranjanju ravnovesja med demonstracijskimi projekti CCS in OVE financira več projektov.

Kadar sta v posamezni podkategoriji predložena največ dva predloga, Komisija oceni možne učinke omejenega števila predlogov na konkurenco ob izbiri na podlagi tega sklepa, in kadar je to ustrezno, lahko odločitve o dodelitvi v zadevni podkategoriji preloži na drugi krog razpisov za oddajo predlogov.

2.   Projekte je treba razvrstiti glede na večanje stroškov na enoto. Demonstracijski projekti CCS se razvrstijo kot enotna skupina. Demonstracijski projekti OVE se razvrstijo po posameznih podkategorijah, ki so določene v delu A.II Priloge I.

Za namene prvega pododstavka se stroški na enoto izračunajo kot vsota zneskov, določenih v členu 5(3)(b) in (c) deljena s skupno količino shranjenega CO2 v prvih desetih letih delovanja pri demonstracijskih projektih CCS, ali kot predvidena skupna količina proizvedene energije v prvih petih letih delovanja pri demonstracijskih projektih OVE.

Kadar zadevna država članica v skladu s členom 5(5) potrdi, da ima zadosti javnih sredstev za demonstracijske projekte CCS, se izberejo najvišje razvrščeni projekti glede na razvrstitev, če so izpolnjena vsa naslednja merila:

(a)

v vsaki kategoriji projektov je izbran najmanj en projekt in največ trije projekti;

(b)

izbrani so najmanj trije projekti s shranjevanjem v rezervoar za ogljikovodike;

(c)

izbrani so najmanj trije projekti s shranjevanjem v slanem vodonosniku.

Kadar ta merila niso izpolnjena, se v izboru obravnavani projekt ne izbere, za izbor pa se obravnava naslednji najvišje razvrščeni projekt. Ta postopek se ponavlja, dokler se ne izbere osem projektov.

Kadar zadevna država članica v skladu s členom 5(5) potrdi, da obstaja zadosti javnih sredstev za demonstracijske projekte OVE, se izberejo najvišje razvrščeni projekti v vsaki podkategoriji. Kadar v katerem od razpisov za oddajo predlogov ni upravičenih ter finančno in tehnično sposobnih projektov v eni ali več podkategorijah projektov, se financira ustrezno število dodatnih projektov v drugih podkategorijah iste kategorije projektov. Podrobnosti so določene v razpisu za oddajo predlogov v skladu s členom 5(1).

Izbrani demonstracijski projekti CCS skupaj sestavljajo „skupino CCS“, izbrani demonstracijski projekti OVE pa skupaj sestavljajo „skupino OVE“.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1, kadar je celotni zahtevani znesek financiranja v skladu s tem sklepom višji od razpoložljivih sredstev, se število izbranih projektov zmanjša, tako da se zahtevani znesek financiranja zmanjša v enakem razmerju v vseh skupinah iz tretjega in petega pododstavka odstavka 2.

V vsaki skupini se najprej razveljavi izbira projekta z najvišjimi stroški na enoto, temu sledi razveljavitev izbire projekta z najvišjimi stroški na enoto v drugi kategoriji. Postopek se ponavlja, dokler razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za zahtevano financiranje.

4.   Če so bili v skladu s členom 5(3) predlogi predloženi EIB in če je EIB Komisiji priporočila odločitve o dodelitvi v skladu s členom 5(4), se financira najmanj en projekt in največ trije v eni državi članici.

Vendar se prvi pododstavek ne uporablja za čezmejne projekte.

Člen 9

Odločitve o dodelitvi

Odločitve o dodelitvi so odvisne od tega, ali se v 24 mesecih po sprejetju odločitev o dodelitvah izdajo vsa ustrezna nacionalna dovoljenja v skladu z ustreznimi zahtevami zakonodaje Unije, Komisija odobri vsako državno pomoč dodeljeno v zvezi s projektom, sponzorji pa sprejmejo končne odločitve o naložbah.

Glede demonstracijskih projektov CCS s shranjevanjem v slanem vodonosniku so odločitve o dodelitvi odvisne od tega, ali se v 36 mesecih po sprejetju odločitev o dodelitvah izdajo vsa ustrezna nacionalna dovoljenja v skladu z ustreznimi zahtevami zakonodaje Unije, Komisija odobri vsako državno pomoč, dodeljeno v zvezi s projektom, sponzorji pa sprejmejo končne odločitve o naložbah.

Odločitve o dodelitvi izgubijo pravni učinek, kadar pogoji iz prvega ali drugega odstavka niso izpolnjeni.

Člen 10

Monetizacija pravic in upravljanje prihodkov

1.   Komisija za namene monetizacije pravic in upravljanja prihodkov deluje v imenu držav članic.

2.   Države članice in Komisija zagotovijo, da se 300 milijonov pravic iz člena 2(1) prenese na EIB za monetizacijo in upravljanje prihodkov.

3.   EIB proda pravice za prvi krog razpisov za oddajo predlogov preden Komisija sprejme odločitve o dodelitvi v vsakem krogu razpisov za oddajo predlogov iz člena 5(1).

EIB upravlja prihodke in jih preda državam članicam, kot se zahteva za izplačilo v skladu s členom 11.

Člen 11

Izplačilo prihodkov in uporaba neizplačanih prihodkov

1.   Države članice izplačajo prihodke sponzorjem projektov na podlagi pravno zavezujočih instrumentov, v katerih je opredeljeno vsaj naslednje:

(a)

projekt in dodeljena finančna sredstva v eurih;

(b)

datum začetka delovanja;

(c)

zahteve glede izmenjave znanja v skladu s členom 12;

(d)

zahteve glede izplačila prihodkov v skladu z odstavki 2 do 6 tega člena;

(e)

zahteve glede poročanja v skladu s členom 13;

(f)

informacije o pogojih za uporabo odločitve iz člena 9.

Za prvi krog razpisov za oddajo predlogov iz člena 5(1) je najpoznejši datum začetka delovanja iz točke (b) prvega pododstavka tega odstavka 31. december 2015, razen kadar se zadevna odločitev o dodelitvi sprejme po 31. decembru 2011; v tem primeru je najkasnejši datum začetka delovanja štiri leta od datuma odločitve o dodelitvi.

2.   Izplačilo se opravlja letno. Izplačani znesek za demonstracijske projekte CCS je količina shranjenega CO2 v zadevnem letu, ki se spremlja, sporoči in preveri v skladu s členoma 14 in 15 Direktive 2003/87/ES, pomnožena s stopnjo financiranja, za demonstracijske projekte OVE pa količina proizvedene energije, pomnožena s stopnjo financiranja.

Stopnja financiranja se izračuna tako, da se pri demonstracijskih projektih CCS dodeljeno financiranje deli s 75 % predvidene skupne količine shranjenega CO2 v prvih desetih letih delovanja, pri demonstracijskih projektih OVE pa s 75 % predvidene skupne količine proizvedene energije v prvih petih letih delovanja.

3.   Izplačilo za zadevno leto se opravi samo kadar so izpolnjene zahteve glede izmenjave znanja za to leto.

4.   Za demonstracijske projekte CCS je izplačevanje omejeno na desetletno obdobje od datuma iz odstavka 1(b), za demonstracijske projekte OVE pa na petletno obdobje od navedenega datuma. Skupna izplačana sredstva ne presegajo dodeljenih finančnih sredstev iz odstavka 1(a).

5.   Kadar zadevna država članica zagotovi, da bo vse financiranje, ki presega upravičena sredstva, določena v skladu z odstavki 2, 3 in 4, vrnjeno EIB, se lahko sredstva za projekt delno ali v celoti izplača pred začetkom delovanja tega projekta skladno s pogoji iz odločitve o dodelitvi.

6.   Brez poseganja v drugi odstavek člena 4 se prihodki, ki se projektom ne izplačajo, in dohodek, ustvarjen pri upravljanju prihodkov, uporabijo za sofinanciranje dodatnih demonstracijskih projektov v skladu s tem sklepom do 31. decembra 2015.

Države članice vrnejo EIB prihodke, ki jih ne izplačajo.

Morebitna preostala sredstva po 31. decembru 2015 pripadejo državam članicam. Po koncu izplačevanja se prenesejo na države članice v skladu z načeli iz člena 10a(7) Direktive 2003/87/ES.

Člen 12

Izmenjava znanja

Države članice zagotovijo, da si vsi upravljavci projektov, člani konzorcijev, dobavitelji in podizvajalci, ki imajo na podlagi zagotovljenega javnega financiranja precejšnje koristi za razvoj svojih proizvodov ali storitev, izmenjajo informacije o elementih iz Priloge II z drugimi upravljavci projektov, javnimi organi, raziskovalnimi ustanovami, nevladnimi organizacijami in javnostjo v skladu z dodatnimi pogoji, določenimi v razpisih za oddajo predlogov iz člena 5(1).

Informacije se izmenjujejo na letni ravni, vsebujejo pa vse informacije, ki so bile ustvarjene in obdelane v zadevnem letu.

Člen 13

Poročanje držav članic

Države članice v obdobjih iz člena 11(4) vsako leto do 31. decembra Komisiji predložijo poročila o izvajanju projektov.

Ta poročila vsebujejo vsaj naslednje informacije o vsakem projektu:

1.

količino shranjenega CO2 ali proizvedene čiste energije;

2.

izplačana sredstva;

3.

kakršne koli večje težave pri izvajanju projekta.

Člen 14

Poročilo Komisije

Komisija po koncu prvega kroga razpisov za oddajo predlogov Odboru za podnebne spremembe poroča o izvedbi tega kroga in navede, ali so zaradi zagotovitve geografskega in tehničnega ravnovesja v drugem krogu razpisov za oddajo predlogov potrebne spremembe tega sklepa.

Člen 15

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 3. novembra 2010

Za Komisijo

Connie HEDEGAARD

Članica Komisije


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  COM(2009) 519 konč.

(3)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.


PRILOGA I

MERILA ZA UPRAVIČENOST

A.   KATEGORIJE PROJEKTOV

I.   Kategorije demonstracijskih projektov CCS (z najnižjimi pragi zmogljivosti  (1) ):

proizvodnja električne energije: predizgorevanje 250 MW,

proizvodnja električne energije: poizgorevanje 250 MW,

proizvodnja električne energije: kisik-gorivo 250 MW,

industrijska uporaba (a) CCS v rafinerijah s 500 kilo ton na leto (kt/leto) shranjenega CO2 iz enega ali več virov v rafineriji; (b) CCS za cemente peči s 500 kt/leto shranjenega CO2; (c) CCS za primarno proizvodnjo železa in jekla s 500 kt/leto shranjenega CO2; ali (d) CCS za primarno proizvodnjo aluminija s 500 kt/leto shranjenega CO2.

II.   Inovativni demonstracijski projekti OVE (z najnižjimi količinskimi pragi):

Energija iz biomase – podkategorije projektov:

predelava lesne celuloze s pirolizo v vmesne trdne, tekoče ali goste nosilce energije iz biomase z zmogljivostjo 40 kt/leto končnega proizvoda,

predelava lesne celuloze s praženjem v vmesne trdne, tekoče ali goste nosilce energije iz biomase z zmogljivostjo 40 kt/leto končnega proizvoda,

predelava lesne celuloze z uplinjanjem v sintetični naravni plin ali sintetični plin in/ali energijo z zmogljivostjo 40 milijonov normalnih kubičnih metrov na leto (M Nm3/leto) končnega proizvoda ali 100 GWh/y električne energije,

predelava lesne celuloze z uplinjanjem v biogoriva ali tekoča biogoriva in/ali energijo vključno z neposredno ogrevanim uplinjanjem z zmogljivostjo 15 milijonov litrov na leto (Ml/leto) končnega proizvoda ali 100 GWh/y električne energije. Proizvodnja sintetičnega naravnega plina je izključena iz te podkategorije,

surovine iz lesne celuloze kot je črna lužina in/ali proizvodi iz pirolize ali praženja, z uplinjanjem prilagojenega toka v katera koli biogoriva z zmogljivostjo 40 Ml/y končnega proizvoda,

predelava lesne celuloze v električno energijo z 48 % učinkovitostjo na osnovi nižje kurilne vrednosti (50 % vlažnost) z zmogljivostjo najmanj 40 MWe,

predelava lesne celuloze s kemičnimi in biološkimi postopki v etanol in višje alkohole z zmogljivostjo 40 Ml/leto končnega proizvoda,

predelava lesne celuloze in/ali gospodinjskih odpadkov s kemičnimi in biološkimi postopki v bioplin, biogoriva ali tekoča biogoriva z zmogljivostjo 6 milijonov Nm3/y (milijonov normalnih kubičnih metrov metana na leto) ali 10 Ml/leto končnega proizvoda,

predelava alg in/ali mikroorganizmov z biološkimi in/ali kemičnimi postopki v biogoriva ali tekoča biogoriva z zmogljivostjo 40 Ml/leto končnega proizvoda.

Opomba: trajnostna merila kot so določena v Direktivi 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov se izpolnjuje za biogoriva in tekoča biogoriva, kakor so opredeljena v direktivi.

Koncentrirana sončna energija – podkategorije projektov:

sistem paraboličnih korit ali Fresnelovih leč, pri katerem se uporabljajo stopljene soli ali drugi do okolja prijazni tekoči prevodniki toplote, z nazivno zmogljivostjo 30 MW,

sistem paraboličnih korit ali Fresnelovih leč, ki temelji na neposrednem uparjanju, z nazivno zmogljivostjo 30 MW. Temperatura neposrednega uparjanja mora biti višja od 500 °C,

sistem stolpa, pri katerem se uporablja parni krožni proces pri zelo visokih temperaturah, (sistem več stolpov ali kombinacija linearnih zbiralnikov in stolpa) z nazivno zmogljivostjo 50 MW,

sistem stolpa z uporabo zraka pod tlakom s temperaturo nad 750 °C in hibridni sončni sistem s plinsko turbino z nazivno zmogljivostjo 30 MW,

velike elektrarne s Stirlingovim krožnikom z učinkovitostjo pretvorbe sončne v električno energijo, večjo od 20 %, in nazivno zmogljivostjo najmanj 25 MW.

Opomba: suho hlajenje, hibridne rešitve in (napredne) rešitve za shranjevanje toplote so lahko vključeni v predstavitvene obrate.

Fotonapetost – podkategorije projektov:

velike fotonapetostne elektrarne s koncentratorjem z nazivno zmogljivostjo 20 MW,

velike fotonapetostne elektrarne z večspojnimi tankoplastnimi silicijevimi celicami z nazivno zmogljivostjo 40 MW,

velike fotonapetostne elektrarne s celicami Copper indium gallium (di)selenide-a (CIGS) z nazivno zmogljivostjo 40 MW.

Geotermalna energija – podkategorije projektov:

izboljšani geotermalni sistemi na poljih natezne napetosti z nazivno zmogljivostjo 5 MWe,

izboljšani geotermalni sistemi na poljih tlačne napetosti z nazivno zmogljivostjo 5 MWe,

izboljšani geotermalni sistemi na območjih globoko ležečih kompaktnih sedimentnih in granitnih kamnin ter drugih kristaliničnih struktur z nazivno zmogljivostjo 5 MWe,

izboljšani geotermalni sistemi na območjih globoko ležečega apnenca z nazivno zmogljivostjo 5 MWe.

Opomba: upravičeni so tudi projekti za soproizvodnjo toplote in električne (SPTE) energije z enakimi pragi električne zmogljivosti.

Veter – podkategorije projektov:

vetrne naprave na morju (najmanjša velikost turbin 6 MW) z nazivno zmogljivostjo 40 MW,

vetrne naprave na morju (najmanjša velikost turbin 8 MW) z nazivno zmogljivostjo 40 MW,

vetrne naprave na morju (najmanjša velikost turbin 10 MW) z nazivno zmogljivostjo 40 MW,

plavajoči vetrni sistemi na morju z nazivno zmogljivostjo 25 MW,

kopenske vetrne turbine, prilagojene zahtevnemu terenu (kot so gozdovi, gorata območja), z nazivno zmogljivostjo 25 MW,

kopenske vetrne turbine, prilagojene hladnemu podnebju (delujoče pri temperaturah, nižjih od – 30 °C, in hudi zaledenitvi), z nazivno zmogljivostjo 25 MW.

Morje – podkategorije projektov:

naprave za pridobivanje energije iz valovanja z nazivno zmogljivostjo 5 MW,

naprave za pridobivanje energije iz morja/plimovanja z nazivno zmogljivostjo 5 MW,

naprave za pretvorbo toplotne energije oceana (OTEC) z nazivno zmogljivostjo 10 MW.

Vodna energija – podkategorije projektov:

proizvodnja električne energije z visokotemperaturnimi superprevodnimi generatorji: 20 MW.

Porazdeljeno upravljanje obnovljive energije (pametna omrežja) – podkategorije projektov:

upravljanje obnovljive energije ter optimizacija malih in srednje velikih porazdeljenih proizvajalcev električne energije na podeželju, predvsem iz sončne energije: 20 MW za nizkonapetostno omrežje + 50 MW za srednjenapetostno omrežje,

upravljanje obnovljive energije ter optimizacija malih in srednje velikih porazdeljenih proizvajalcev električne energije na podeželju, predvsem iz energije vetra: 20 MW za nizkonapetostno omrežje + 50 MW za srednjenapetostno omrežje,

upravljanje obnovljive energije ter optimizacija malih in srednje velikih porazdeljenih proizvajalcev električne energije v urbanem okolju: 20 MW za nizkonapetostno omrežje + 50 MW za srednjenapetostno omrežje.

Opomba: uporaba aktivnih bremen (električni grelci, toplotne črpalke itd.) ni izključena.

B.   ZAHTEVE ZA PROJEKTE

I.   Splošne zahteve

treba je doseči prage zmogljivosti iz dela A,

v prvem krogu razpisa za oddajo predlogov morajo projekti izkazati, da je začetek njihovega delovanja, v primeru sprejetja zadevne odločitve o dodelitvi do 31. decembra 2011, razumno pričakovati do 31. decembra 2015,

zagotovljena morajo biti vsa ustrezna nacionalna dovoljenja za projekt v skladu z ustreznimi zahtevami zakonodaje Unije ali pa morajo že potekati ustrezni postopki za pridobitev dovoljenj in biti na dovolj visoki stopnji, da je v primeru sprejetja zadevne odločitve o dodelitvi do 31. decembra 2011 zagotovljen začetek komercialnega delovanja za prvo tranšo do 31. decembra 2015,

upravljavec projekta mora sprejeti zavezujoče obveznosti glede izmenjave znanja v skladu z zahtevami iz člena 12,

projekti so locirani na ozemljih držav članic, v njihovih izključnih ekonomskih conah in epikontinentalnih pasovih.

II.   Demonstracijski projekti CCS

pri vsakem projektu je treba opraviti celotni niz (zajetje, prenos in shranjevanje),

pri vsakem demonstracijskem projektu je treba v fazi zajemanja izvesti toplotno integracijo,

iz dimnih plinov, ki se zajemajo, je treba zajeti vsaj 85 % CO2,

vsak projekt mora zajemati neodvisni raziskovalni blok v zvezi z varnostjo skladiščnega prostora in izboljšavo tehnologij spremljanja, zlasti na področju migracije slanice, njenih možnih poti in učinkov.


(1)  Pragi električne energije CCS so izraženi kot bruto električna moč pred zajemanjem.

(2)  UL L 140, 5.6.2009, str. 16.


PRILOGA II

ZAHTEVE GLEDE IZMENJAVE ZNANJA

A.   Tehnični podatki in učinkovitost

zanesljivost

zajeti CO2

učinkovitost na različnih ravneh, vključno z razlikami med pričakovano in dejansko učinkovitostjo

povečanje potrebe po gorivih; potrebe po električni energiji, ogrevanju in hlajenju

ključni vnosi in iznosi ter zasnova

opredeljene teme za prihodnje raziskovanje in razvoj

B.   Stroški

stroški investicijskega vzdrževanja in poslovanja

skupni stroški in stroški na enoto (tone shranjenega CO2, proizvedene MWh čiste energije)

C.   Upravljanje projekta

zakonodaja/dovoljenja

upravljanje zainteresiranih strani, tudi vzajemno delovanje z vladami

načrtovanje

organizacija projekta

D.   Vpliv na okolje

učinkovitost: zmanjšanje emisij CO2 na enoto električne energije

drugi vplivi na okolje pri nemotenem delovanju

E.   Zdravje in varnost

nezgode in skorajšnje nezgode, ki so se zgodile (moteno delovanje)

sistemi za spremljanje in reševanje težav na področju varnosti

zdravstvena vprašanja pri nemotenem delovanju

F.   Zmogljivost skladiščnih prostorov CCS

modeli in simulacije (razvoj dima CO2 – fronta pritiska)

rezultati primerjave podatkov iz preteklosti in prilagoditve (presoditi: normalno znotraj deviacijskega razpona ali precejšnja nepravilnost, ki potrebuje ukrepanje)

obnašanje slanice, ki je bila izpodrinjena zaradi vbrizganja CO2


6.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/49


SKLEP KOMISIJE

z dne 5. novembra 2010

o dovoljenju državam članicam za podaljšanje začasnih registracij nove aktivne snovi spirotetramat

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7437)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/671/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Avstrija je oktobra 2006 v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS prejela zahtevek od družbe Bayer CropScience AG za vključitev aktivne snovi spirotetramat v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Z Odločbo Komisije 2007/560/ES (2) je bilo potrjeno, da je dokumentacija popolna ter da načeloma vsebuje zahtevane podatke in informacije iz prilog II in III k navedeni direktivi.

(2)

Potrditev popolnosti dokumentacije je bila potrebna zato, da se omogoči podroben pregled snovi in da se državam članicam omogoči, da izdajo začasna dovoljenja za največ tri leta za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo zadevno aktivno snov, ob skladnosti s pogoji iz člena 8(1) Direktive 91/414/EGS in zlasti pogojem v zvezi s podrobno oceno aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev glede na zahteve iz navedene direktive.

(3)

V skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS so bili za uporabe, ki jih je predlagal vlagatelj, ocenjeni vplivi te aktivne snovi na zdravje ljudi in na okolje. Država članica poročevalka je Komisiji 29. aprila 2008 predložila osnutek poročila o oceni.

(4)

Po predložitvi osnutka poročila o oceni države članice poročevalke je bilo ugotovljeno, da je treba od vlagatelja zahtevati nadaljnje informacije, ki jih država članica poročevalka pregleda in predloži svojo oceno. Zato pregled dokumentacije še traja in ocenjevanja ne bo mogoče zaključiti v roku, predvidenem v Direktivi 91/414/EGS.

(5)

Ker pri ocenjevanju še ni bil ugotovljen nikakršen razlog za neposredno zaskrbljenost, je treba državam članicam v skladu z določbami člena 8 Direktive 91/414/EGS omogočiti podaljšanje začasnih registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo zadevno aktivno snov, za 24 mesecev, da se omogoči nadaljevanje pregledovanja dokumentacije. Pričakuje se, da bo postopek ocenjevanja in odločanja o morebitni vključitvi spirotetramata v Prilogo I k navedeni direktivi zaključen v 24 mesecih.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Države članice lahko podaljšajo začasne registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo spirotetramat, do najpozneje 31. decembra 2012.

Člen 2

Ta sklep preneha veljati 31. decembra 2012.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 5. novembra 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 213, 15.8.2007, str. 29.


6.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/51


SKLEP KOMISIJE

z dne 5. novembra 2010

o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve penflufena in fluksapiroksada v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7439)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/672/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 91/414/EGS določa oblikovanje seznama aktivnih snovi v Evropski uniji, odobrenih za vključitev v fitofarmacevtska sredstva.

(2)

Bayer CropScience AG je dokumentacijo za aktivno snov penflufen z vlogo za njeno vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS pristojnim organom Združenega kraljestva predložil 9. decembra 2009.

(3)

BASF SE je dokumentacijo za aktivno snov fluksapiroksad z vlogo za njeno vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS pristojnim organom Združenega kraljestva predložil 11. decembra 2009.

(4)

Pristojni organi Združenega kraljestva so Komisiji sporočili, da se po predhodnem pregledu dokumentacije za zadevni aktivni snovi zdi, da dokumentacija izpolnjuje zahteve v zvezi s podatki in informacijami iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS. Kaže tudi, da predloženi dokumentaciji ustrezata zahtevam v zvezi s podatki in informacijami iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS za eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevni aktivni snovi. Vlagatelja sta v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS dokumentaciji naknadno poslala Komisiji in drugim državam članicam, predloženi pa sta bili tudi Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(5)

S tem sklepom mora biti na ravni Evropske unije uradno potrjeno, da dokumentaciji načeloma izpolnjujeta zahteve v zvezi s podatki in informacijami iz Priloge II ter da za vsaj eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevni aktivni snovi, izpolnjujeta zahteve iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS.

(6)

Ukrepi, določeni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dokumentaciji o aktivnih snoveh iz Priloge k temu sklepu, ki sta bili predloženi Komisiji in državam članicam zaradi vključitve navedenih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, načeloma izpolnjujeta zahteve v zvezi s podatki in informacijami iz Priloge II k navedeni direktivi.

Dokumentaciji izpolnjujeta tudi zahteve v zvezi s podatki in informacijami iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS v zvezi z enim fitofarmacevtskim sredstvom, ki vsebuje aktivno snov, ob upoštevanju predlagane uporabe.

Člen 2

Država članica poročevalka podrobno pregleda dokumentacijo iz člena 1 ter čim prej in najpozneje do 31. decembra 2011 Komisiji sporoči svoje ugotovitve in priporočila glede vključitve ali nevključitve aktivne snovi iz člena 1 v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS ter morebitne pogoje za navedeno vključitev.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 5. novembra 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.


PRILOGA

AKTIVNA SNOV, NA KATERO SE NANAŠA TA SKLEP

Splošno ime, identifikacijska številka CIPAC

Vlagatelj

Datum zahtevka

Država članica poročevalka

penflufen

Št. CIPAC: 826

Bayer CropScience AG

9. december 2009

Združeno kraljestvo

fluksapiroksad

Št. CIPAC: še ni dodeljena

BASF SE

11. december 2009

Združeno kraljestvo


6.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/53


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 2. novembra 2010

o spremembah Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB

(ECB/2010/19)

(2010/673/EU)

IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske skupnosti in zlasti člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 11.6 ter členov 17, 22 in 23 Statuta,

ob upoštevanju Smernice ECB/2007/2 z dne 26. aprila 2007 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (1),

ob upoštevanju Sklepa ECB/2007/7 z dne 24. julija 2007 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet Evropske centralne banke (ECB) je dne 15. septembra 2010 sprejel Smernico ECB/2010/12 o spremembah Smernice ECB/2007/2 transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (3), da bi se med drugim (a) upoštevale posodobitve za verzijo 4.0 sistema TARGET2, zlasti da se udeležencem omogoči dostop do enega ali več PM računov z uporabo internetnega dostopa; in (b) odrazile številne tehnične spremembe zaradi začetka veljavnosti Pogodbe o delovanju Evropske unije in razjasnila nekatera vprašanja.

(2)

Sklep ECB/2007/7 je treba ustrezno spremeniti, da bi se v pogojih za sistem TARGET2-ECB izvedli nekateri elementi Smernice ECB/2010/12 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe pogojev za sistem TARGET2-ECB

Priloga k Sklepu ECB/2007/7, ki vsebuje pogoje za sistem TARGET2-ECB, se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 2. novembra 2010

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 237, 8.9.2007, str. 1.

(2)  UL L 237, 8.9.2007, str. 71.

(3)  UL L 261, 5.10.2010, str. 6.


PRILOGA

Pogoji za sistem TARGET2-ECB se spremenijo:

1.

Člen 1 se spremeni:

(a)

naslednje opredelitve se nadomestijo, kot sledi:

„—

‚addressable BIC holder‘ means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a branch of a direct or indirect participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the direct participant,“

„—

‚,credit institution‘ means either: (a) a credit institution within the meaning of §1(1) of the KWG that is subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority,“

„—

‚public sector body‘ means an entity within the „public sector“, the latter term as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty (1),

(b)

opredelitev „— ‚Bank Identifier Code (BIC)‘ means a code as defined by ISO Standard No 9362,“ se nadomesti z naslednjim: „— ‚Business Identifier Code (BIC)‘ means a code as defined by ISO Standard No 9362,“;

(c)

v opredelitvi „technical malfunction of TARGET2“ se pika nadomesti z vejico;

(d)

doda se naslednja opredelitev:

„—

‚User Detailed Functional Specifications (UDFS)‘ means the most up-to-date version of the UDFS, which is the technical documentation that details how a participant interacts with TARGET2.“.

2.

Člen 28(2) se nadomesti:

(a)

v točki (d) se besedi „and/or“ črtata in dodata na koncu točke (e);

(b)

doda se naslednja točka (f):

„(f)

the ECB suspends or terminates the participant’s access to intraday credit pursuant to paragraph 12 of Annex III to Guideline ECB/2007/2.“

3.

V členu 32(2) se izraz „Community“ nadomesti z izrazom „Union“.

4.

Člen 33(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering, the financing of terrorism, proliferation-sensitive nuclear activities and the development of nuclear weapons delivery systems, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also acquaint themselves with the network service provider’s data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with the network service provider.“.

5.

V členu 34(1) se izraz „SWIFT“ nadomesti z izrazom „BIC“.

6.

Člen 38(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Union, any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of Frankfurt am Main.“.

7.

V Dodatku I se zadnje tri vrstice v tabeli v odstavku 2(1) nadomestijo z naslednjim:

„MT 900

Optional

Confirmation of Debit/Credit line change

MT 910

Optional

Confirmation of Credit/Credit line change

MT 940/950

Optional

(Customer) Statement Message“

8.

V Dodatku V se zadnja vrstica v tabeli v odstavku 3 nadomesti z naslednjim:

„1.00-7.00

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)“


(1)  OJ L 332, 31.12.1993, p. 1.“;