ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 304

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
30. september 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1590/2004 z dne 26. aprila 2004 o ustanovitvi programa Skupnosti o varovanju, opisovanju, zbiranju in uporabi genetskih virov v kmetijstvu ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1467/94 ( 1 )

1

 

*

Direktiva Sveta št. 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali apatridi, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite

2

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

2004/633/ES:Sklep Sveta z dne 30. marca 2004 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Indijo o carinskem sodelovanju in medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah

3

 

*

2004/634/ES:Sklep Sveta z dne 30. marca 2004 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o poglobitvi in razširitvi področja uporabe Sporazuma o carinskem sodelovanju in medsebojni pomoči na področju carin z namenom vključitve sodelovanja glede varnosti zabojnikov in z varnostjo zabojnikov povezanih vprašanj

4

 

*

2004/635/ES:Sklep Sveta z dne 21. aprila 2004 o sklenitvi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani

5

 

*

2004/636/ES:Sklep Sveta z dne 29. aprila 2004 o sklenitvi Protokola o pristopu Evropske skupnosti k Evropski organizaciji za varnost zračne plovbe s strani Evropske skupnosti

6

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

30.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 304/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1590/2004

z dne 26. aprila 2004

o ustanovitvi programa Skupnosti o varovanju, opisovanju, zbiranju in uporabi genetskih virov v kmetijstvu ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1467/94

(Besedilo velja za EGP)

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


30.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 304/2


DIREKTIVA SVETA št. 2004/83/ES

z dne 29. aprila 2004

o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali apatridi, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

30.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 304/3


SKLEP SVETA

z dne 30. marca 2004

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Indijo o carinskem sodelovanju in medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah

(2004/633/ES)

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


30.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 304/4


SKLEP SVETA

z dne 30. marca 2004

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o poglobitvi in razširitvi področja uporabe Sporazuma o carinskem sodelovanju in medsebojni pomoči na področju carin z namenom vključitve sodelovanja glede varnosti zabojnikov in z varnostjo zabojnikov povezanih vprašanj

(2004/634/ES)

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


30.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 304/5


SKLEP SVETA

z dne 21. aprila 2004

o sklenitvi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani

(2004/635/ES)

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


30.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 304/6


SKLEP SVETA

z dne 29. aprila 2004

o sklenitvi Protokola o pristopu Evropske skupnosti k Evropski organizaciji za varnost zračne plovbe s strani Evropske skupnosti

(2004/636/ES)

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.