ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 261

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
6. avgust 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta št. 1385/2004 z dne 29. aprila 2004 o upravljanju sistema dvojnega preverjanja brez količinskih omejitev pri izvozu nekaterih jeklenih izdelkov iz Kazahstana v Evropsko skupnost ( 1 )

1

 

*

Direktiva Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini za žrtve kaznivih dejanj

2

 

*

Direktiva Sveta 2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o dovoljenju za prebivanje za državljane tretjih držav, ki so žrtve trgovine z ljudmi ali so jim pomagali pri nezakoniti preselitvi in ki sodelujejo s pristojnimi organi

3

 

*

Direktiva Sveta 2004/82/ES z dne 29. aprila 2004 o obveznosti prevoznikov, da sporočajo podatke o potnikih

4

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

2004/573/ES:Odločba Sveta z dne 29. aprila 2004 o organiziranju skupnih letov za prisilno odstranitev državljanov tretjih držav, za katere so bili izrečeni posamični ukrepi prisilne odstranitve z ozemlja dveh ali več držav članic

5

 

*

2004/574/ES:Odločba Sveta z dne 29. aprila 2004 o spremembi Skupnega priročnika

6

 

*

2004/575/ES:Sklep Sveta z dne 29. aprila 2004 o sklenitvi Protokola o sodelovanju na področju preprečevanja onesnaževanja z ladij in boja proti onesnaženju Sredozemskega morja v nujnih primerih k Barcelonski konvenciji o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem v imenu Evropske skupnosti

7

 

*

2004/576/ES:Sklep Sveta z dne 29. aprila 2004 o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehničnem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Državo Izrael

8

 

*

2004/577/ES:Sklep Sveta z dne 29. aprila 2004 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Kazahstan o vzpostavitvi sistema dvojnega preverjanja brez količinskih omejitev za izvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz Republike Kazahstan v Evropsko skupnost

9

 

*

2004/578/ES:Sklep Sveta z dne 29. aprila 2004 o sklenitvi Okvirnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Evropsko vesoljsko agencijo

10

 

*

2004/579/ES:Sklep Sveta z dne 29. aprila 2004 o sklenitvi Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu v imenu Evropske skupnosti

11

 

*

2004/580/ES:Sklep Sveta z dne 29. aprila 2004 o dodelitvi makrofinančne pomoči Albaniji in o razveljavitvi Sklepa 1999/282/ES

12

 

*

2004/581/ES:Odločba Sveta z dne 29. aprila 2004 o minimalnih oznakah na tablah, postavljenih na zunanjih mejnih prehodih

13

 

 

predstavniki vlad držav članic

 

*

2004/582/ES:Sklep predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta dne28. aprila 2004, o privilegijih in imunitetah ATHENA

14

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

6.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/1


UREDBA SVETA št. 1385/2004

z dne 29. aprila 2004

o upravljanju sistema dvojnega preverjanja brez količinskih omejitev pri izvozu nekaterih jeklenih izdelkov iz Kazahstana v Evropsko skupnost

(Besedilo velja za EgP)

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


6.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/2


DIREKTIVA SVETA 2004/80/ES

z dne 29. aprila 2004

o odškodnini za žrtve kaznivih dejanj

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


6.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/3


DIREKTIVA SVETA 2004/81/ES

z dne 29. aprila 2004

o dovoljenju za prebivanje za državljane tretjih držav, ki so žrtve trgovine z ljudmi ali so jim pomagali pri nezakoniti preselitvi in ki sodelujejo s pristojnimi organi

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


6.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/4


DIREKTIVA SVETA 2004/82/ES

z dne 29. aprila 2004

o obveznosti prevoznikov, da sporočajo podatke o potnikih

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

6.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/5


ODLOČBA SVETA

z dne 29. aprila 2004

o organiziranju skupnih letov za prisilno odstranitev državljanov tretjih držav, za katere so bili izrečeni posamični ukrepi prisilne odstranitve z ozemlja dveh ali več držav članic

(2004/573/ES)

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


6.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/6


ODLOČBA SVETA

z dne 29. aprila 2004

o spremembi Skupnega priročnika

(2004/574/ES)

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


6.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/7


SKLEP SVETA

z dne 29. aprila 2004

o sklenitvi Protokola o sodelovanju na področju preprečevanja onesnaževanja z ladij in boja proti onesnaženju Sredozemskega morja v nujnih primerih k Barcelonski konvenciji o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem v imenu Evropske skupnosti

(2004/575/ES)

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


6.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/8


SKLEP SVETA

z dne 29. aprila 2004

o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehničnem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Državo Izrael

(2004/576/ES)

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


6.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/9


SKLEP SVETA

z dne 29. aprila 2004

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Kazahstan o vzpostavitvi sistema dvojnega preverjanja brez količinskih omejitev za izvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz Republike Kazahstan v Evropsko skupnost

(2004/577/ES)

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


6.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/10


SKLEP SVETA

z dne 29. aprila 2004

o sklenitvi Okvirnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Evropsko vesoljsko agencijo

(2004/578/ES)

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


6.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/11


SKLEP SVETA

z dne 29. aprila 2004

o sklenitvi Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu v imenu Evropske skupnosti

(2004/579/ES)

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


6.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/12


SKLEP SVETA

z dne 29. aprila 2004

o dodelitvi makrofinančne pomoči Albaniji in o razveljavitvi Sklepa 1999/282/ES

(2004/580/ES)

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


6.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/13


ODLOČBA SVETA

z dne 29. aprila 2004

o minimalnih oznakah na tablah, postavljenih na zunanjih mejnih prehodih

(2004/581/ES)

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


predstavniki vlad držav članic

6.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/14


SKLEP PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC

ki so se sestali v okviru Sveta dne 28. aprila 2004, o privilegijih in imunitetah ATHENA

(2004/582/ES)

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.