20.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 309/42


Popravek Uredbe (ES) št. 614/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+)

( Uradni list Evropske unije L 149 z dne 9. junija 2007 )

Stran 4, člen 3(2):

besedilo:

„… da se izogne financiranju ponovnih dejavnosti …“

se glasi:

„… da se izogne financiranju ponavljajočih se dejavnosti …“.

Stran 7, člen 11(4):

besedilo:

„4.   Upravičenec do finančne pomoči hrani in da na voljo Komisiji vso dokazno dokumentacijo v zvezi z izdatki za vse projekte v obdobju petih let po zadnjem plačilu.“

se glasi:

„4.   Upravičenec do finančne pomoči hrani in da na voljo Komisiji vso dokazno dokumentacijo v zvezi z izdatki za posamezen projekt, in sicer v obdobju petih let po zadnjem plačilu za zadevni projekt.“