16.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/s3


OBVESTILO BRALCEM

Glede na situacijo, ki je nastala po širitvi, so bile nekatere izdaje Uradnega lista z dne 27., 29. in 30. decembra 2006 izdane v poenostavljeni obliki v tedanjih uradnih jezikih.

Odločeno je bilo, da se akti, ki so bili objavljeni v teh uradnih listih, znova izdajo kot popravek in v običajni obliki Uradnega lista.

Zaradi tega so bili uradni listi, ki vsebujejo le te popravke, objavljeni v „predširitvenih“ jezikovnih različicah. Prevodi aktov v jezike novih držav članic bodo objavljeni v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, ki bo vsebovala besedila institucij in Evropske centralne banke, sprejetih pred 1. januarja 2007.

Spodaj je naveden seznam uradnih listov, izdanih 27., 29. in 30. decembra 2006, in njihovih popravkov.

UL z dne 27. decembra 2006

Popravljeno v UL (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


UL z dne 29. decembra 2006

Popravljeno v UL (2007)

L 387

L 34


UL z dne 30. decembra 2006

Popravljeno v UL (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50