16.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/35


Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 584/2006 z dne 10. aprila 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1480/2003 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve pri uvozu nekaterih elektronskih mikrovezij, poznanih kot DRAM (dinamični bralno-pisalni pomnilnik), s poreklom iz Republike Koreje

( Uradni list Evropske unije L 103 z dne 12. aprila 2006 )

Stran 25, pod številkami 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 tabele novega člena 1(3) Uredbe (ES) št. 1480/2003:

besedilo:

„Večkombinacijske oblike DRAM-a“

se glasi:

„(Neprirejene) večkombinacijske oblike DRAM-a“.

Stran 25, pod številkami 2, 3, 4, 5, 6 in 7 tabele novega člena 1(3) Uredbe (ES) št. 1480/2003:

besedilo:

„neto cene franko meja Skupnosti večkombinacijskih oblik DRAM-a“

se glasi:

„neto cene franko meja Skupnosti (neprirejenih) večkombinacijskih oblik DRAM-a“.