30.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 304/4


SKLEP SVETA

z dne 30. marca 2004

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o poglobitvi in razširitvi področja uporabe Sporazuma o carinskem sodelovanju in medsebojni pomoči na področju carin z namenom vključitve sodelovanja glede varnosti zabojnikov in z varnostjo zabojnikov povezanih vprašanj

(2004/634/ES)

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.