European flag

Uradni list
Evropske unije

SL

Serija C


C/2024/2280

2.4.2024

Pritožba, ki jo je Groz-Beckert KG vložila 16. novembra 2023 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 6. septembra 2023 v zadevi T-276/22, Groz-Beckert KG/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-691/23 P)

(C/2024/2280)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Groz-Beckert KG (zastopnik: M. Nielen, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče Evropske unije (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 7. februarja 2024 odločilo, da se pritožba ne dopusti in sklenilo, naj pritožnica nosi lastne stroške.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2280/oj

ISSN 1977-1045 (electronic edition)