European flag

Uradni list
Evropske unije

SL

Serija C


C/2024/1642

21.2.2024

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.11408 – SPIE / ROBUR)

(Besedilo velja za EGP)

(C/2024/1642)

Komisija se je 12.2.2024 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32024M11408. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do prava EU.


(1)   UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1642/oj

ISSN 1977-1045 (electronic edition)