European flag

Uradni list
Evropske unije

SL

Serija C


C/2024/1220

1.2.2024

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

SA.110570

(Besedilo velja za EGP)

(C/2024/1220)

Datum sprejetja odločitve

22.1.2024

Številka pomoči

SA.110570

Država članica

Italija

Regija

 

Naziv (in/ali ime upravičenca)

TCTF: Aid to undertakings performing own-account road haulage transport of goods (re-introduction of SA.108573)

Pravna podlaga

AMENDMENT SUBMITTED TO AS 912 RELATED TO THE CONVERSION OF DECREE-LAW No 145 of 18 October 2023, on „Urgent economic and fiscal measures, in favor of local and regional authorities, to protect employment and for non-deferrable needs“, for the further amendment of Article 14(1)(a) of Decree-Law 144/2022

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

Oblika pomoči

 

Proračun

Skupni proračun: 69 855 000 EUR

Intenzivnost

 

Trajanje

22.1.2024 – 30.6.2024

Gospodarski sektorji

Kopenski promet; cevovodni transport

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

via Giuseppe Caraci, 36 00157 ROMA

Drugi podatki

 

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1220/oj

ISSN 1977-1045 (electronic edition)