ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 377

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 65
30. september 2022


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2022/C 377/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

1

2022/C 377/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

5


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

30.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 377/1


Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 377/01)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

23 633 000

15 000 000

38 633 000

 

Naslov 1 – Skupaj

23 633 000

15 000 000

38 633 000

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

574 625

 

574 625

 

Naslov 2 – Skupaj

574 625

 

574 625

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ

24 207 625

15 000 000

39 207 625

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 837 880

– 546 657

10 291 223

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

412 000

 

412 000

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

853 000

79 000

932 000

1 4

ZAČASNA POMOČ

391 455

501 657

893 112

 

Naslov 1 – Skupaj

12 494 335

34 000

12 528 335

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

914 550

160 165

1 074 715

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

160 000

–85 165

74 835

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

320 000

775 000

1 095 000

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 429 750

25 000

1 454 750

 

Naslov 2 – Skupaj

2 824 300

875 000

3 699 300

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI

387 000

141 000

528 000

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

0 ,—

 

0 ,—

3 7

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

8 501 990

 

8 501 990

3 8

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SKLADI POMOČI

 

13 950 000

13 950 000

 

Naslov 3 – Skupaj

8 888 990 ,—

14 091 000

22 979 990 ,—

 

SKUPAJ

24 207 625 ,—

15 000 000

39 207 625 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

 

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

2

1

AD 12

4

5

AD 11

2

2

AD 10

4

3

AD 9

11

12

AD 8

22

21

AD 7

8

8

AD 6

9

4

AD 5

Vmesni seštevek AD

63

57

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

3

4

AST 6

8

8

AST 5

5

5

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Vmesni seštevek AST

19

19

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Vmesni seštevek AST/SC

Skupaj

82

76

Skupaj

82

76


30.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 377/5


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 377/02)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

61 111 356 ,—

– 360 180 ,—

60 751 176 ,—

 

Naslov 1 – Skupaj

61 111 356 ,—

– 360 180 ,—

60 751 176 ,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ

61 111 356 ,—

– 360 180 ,—

60 751 176 ,—

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

43 670 556 ,—

1 076 000 ,—

44 746 556 ,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

2 419 000 ,—

45 000 ,—

2 464 000 ,—

 

Naslov 1 – Skupaj

46 089 556 ,—

1 121 000 ,—

47 210 556 ,—

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

5 530 000 ,—

– 514 080 ,—

5 015 920 ,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 620 000 ,—

– 285 000 ,—

2 335 000 ,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

1 061 800 ,—

–77 100 ,—

984 700 ,—

 

Naslov 2 – Skupaj

9 211 800 ,—

– 876 180 ,—

8 335 620 ,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

5 810 000 ,—

– 605 000 ,—

5 205 000 ,—

 

Naslov 3 – Skupaj

5 810 000 ,—

– 605 000 ,—

5 205 000 ,—

 

SKUPAJ

61 111 356 ,—

– 360 180 ,—

60 751 176 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

 

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

14

9

AD 13

10

13

AD 12

18

25

AD 11

17

14

AD 10

22

15

AD 9

10

8

AD 8

6

6

AD 7

3

4

AD 6

1

2

AD 5

Vmesni seštevek AD

102

97

AST 11

1

1

AST 10

2

AST 9

1

6

AST 8

1

3

AST 7

11

6

AST 6

6

6

AST 5

2

2

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Vmesni seštevek AST

24

24

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Vmesni seštevek AST/SC

Skupaj

126

121

Skupaj

126

121

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

Skupaj FG

396

379

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Skupaj

396

379