ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 093I

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 65
28. februar 2022


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2022/C 93 I/01

Obvestilo uvoznikom – Uvoz blaga s poreklom z območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, v Unijo

1


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

28.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

CI 93/1


Obvestilo uvoznikom

Uvoz blaga s poreklom z območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, v Unijo

(2022/C 93 I/01)

Z Uredbo Sveta (EU) 2022/263 z dne 23. februarja 2022 o omejevalnih ukrepih v odgovor na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja (1), je bila uvedena prepoved uvoza blaga s poreklom s teh območij v Evropsko unijo z dnem po objavi Uredbe.

Uvoznikom v Uniji se priporoča, da skrbno preverijo dejansko poreklo blaga, ki ga prijavijo, ker obstaja tveganje, da se blago, za katero velja prepoved iz navedene uredbe, uvaža v Unijo iz sosednjih držav Ukrajine, zlasti Rusije in Belorusije. To lahko velja zlasti za izdelke iz premoga iz tarifne številke KN 2701 ter izdelke iz jekla iz tarifnih številk KN 7201 do 7207 ter tarifnih številk KN 7304, 7305 in 7306. Zaradi navedenega tveganja se lahko za sprostitev teh izdelkov, uvoženih iz Rusije in Belorusije, v prosti promet, zahteva, da se carinskim organom predložijo prepričljivi dokazi, da za to blago ne velja prepoved uvoza blaga s poreklom z območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom.


(1)  UL L 42 I, 23.2.2022, str. 77.