ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 92

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 65
25. februar 2022


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2022/C 92/01

Sklep Sveta z dne 24. februarja 2022 o imenovanju članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu

1

2022/C 92/02

Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji in Uredbi Sveta (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih proti predsedniku Lukašenku in nekaterim uradnikom Belorusije

7

2022/C 92/03

Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2012/642/SZVP in Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji

8

2022/C 92/04

Obvestilo Sergeju Vitaljeviču KURČENKU, za katerega veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/119/SZVP in Prilogi I k Uredbi Sveta (EU) 208/2014 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte ali organe glede na razmere v Ukrajini

10


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

25.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 92/1


SKLEP SVETA

z dne 24. februarja 2022

o imenovanju članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu

(2022/C 92/01)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta z dne 22. julija 2003 o ustanovitvi Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu (1) in zlasti člena 3 Sklepa,

ob upoštevanju seznama kandidatov, ki so jih Svetu posredovale vlade držav članic,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom z dne 12. marca 2019 (2) imenoval člane in nadomestne člane Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu za obdobje od 1. marca 2019 do 28. februarja 2022.

(2)

Člani in nadomestni člani obdržijo svojo funkcijo, dokler niso zamenjani ali ponovno imenovani.

(3)

Člane in nadomestne člane tega odbora bi bilo treba imenovati za obdobje treh let –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za člane in nadomestne člane Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu se za obdobje od 1. marca 2022 do 28. februarja 2025 imenujejo:

I.   PREDSTAVNIKI VLAD

Država članica

Člani

Nadomestni člani

Belgija

Godelieve PONNET

Véronique CRUTZEN

Aurore MASSART

Bolgarija

Vaska SEMERDZHIEVA

Nikolay ARNAUDOV

Darina KONOVA

Češka

Jaroslav HLAVÍN

Jana URBANOVÁ

Lucie KYSELOVÁ

Danska

Annemarie KNUDSEN

Anne-Marie VON BENZON

Nemčija

Kai SCHÄFER

Thomas VOIGTLÄNDER

Sebastian HAUS-RYBICKI

Estonija

Seili SUDER

Maret MARIPUU

Silja SOON

Irska

 

Marie DALTON

Stephen CURRAN

Grčija

Vasiliki PAPANASTASIOU

Aggeliki MOIROU

Ioannis KONSTANTAKOPOULOS

Španija

Carlos ARRANZ CORDERO

Mercedes TEJEDOR AIBAR

Belén PÉREZ AZNAR

Francija

 

 

Hrvaška

Marina PRELEC

Žanna JANČIEV

Jere GAŠPEROV

Italija

 

 

Ciper

Aristodemos ECONOMIDES

Evangelitsa TSOULOFTA

Anastassios YIANNAKI

Latvija

Māra VĪKSNE

Jolanta GEDUŠA

Renārs LŪSIS

Litva

Aldona SABAITIENĖ

Gintarė BUŽINSKAITĖ

Rasa ŠIDAGYTĖ

Luksemburg

Patrice FURLANI

Marco BOLY

Armin KOEGEL

Madžarska

Péter NESZTINGER

Attila LUMNICZKY

Gyula MADARÁSZ

Malta

Mark GAUCI

David SALIBA

Melhino MERCIECA

Nizozemska

Heidi BOUSSEN

Martin DEN HELD

Tanja WESSELIUS

Avstrija

Anna RITZBERGER-MOSER

Gertrud BREINDL

Gerlinde ZINIEL

Poljska

Agnieszka WOLSKA

Agnieszka GAJEK

Roman SĄSIADEK

Portugalska

Fernanda CAMPOS

Paula SOUSA

Lucília DUARTE

Romunija

Marian TĂNASE

Elena PERJU

Veronica HAȘ

Slovenija

Nikolaj PETRIŠIČ

Vladka KOMEL

Etbin TRATNIK

Slovaška

Adam ŠULÍK

Michaela TRABALÍKOVÁ

Martina KOSTURÁKOVÁ

Finska

Raimo ANTILA

Liisa HAKALA

Sirkku SAARIKOSKI

Švedska

 

 

II.   PREDSTAVNIKI SINDIKATOV

Država članica

Člani

Nadomestni člani

Belgija

Kris VAN EYCK

Caroline VERDOOT

Laurent LORTHIOIR

Bolgarija

Ivan KOKALOV

Ognyan ATANASOV

Aleksandar ZAGOROV

Češka

 

 

Danska

Nina HEDEGAARD NIELSEN

Niels SØRENSEN

Nemčija

Sebastian SCHNEIDER

Katrin WILLNECKER

Moriz-Boje TIEDEMANN

Estonija

Evelin TOMSON

Argo SOON

Elina REEDI

Irska

Sylvester CRONIN

Frank VAUGHAN

Dessie ROBINSON

Grčija

Andreas STOIMENIDIS

Ioannis GKOUTZAMANIS

Markos KONTIZAS

Španija

Rubén PINEL BALLESTEROS

Ana GARCÍA DE LA TORRE

Mariano SANZ LUBEIRO

Francija

 

 

Hrvaška

Katarina RUMORA

Gordana PALAJSA

Ivana ŠEPAK-ROBIĆ

Italija

 

 

Ciper

Nicos ANDREOU

Evangelos EVANGELOU

Stelios CHRISTODOULOU

Latvija

Mārtiņš PUŽULS

Kaspars RĀCENĀJS

Gita OŠKĀJA

Litva

Inga RUGINIENĖ

Ričardas GARUOLIS

Kęstutis JUKNYS

Luksemburg

Vanessa CORREIA

Christophe KNEBELER

Jean-Luc DE MATTEIS

Madžarska

Károly GYÖRGY

László MISKÉRI

Malta

Anthony CASARU

Gian Paul GAUCI

Victor CARACHI

Nizozemska

Willem VAN VEELEN

 

Avstrija

Charlotte REIFF

Julia NEDJELIK-LISCHKA

Petra STREITHOFER

Poljska

Paulina BARAŃSKA

Tomasz NAGÓRKA

Longina KACZMARSKA

Portugalska

Vanda Teresa ROGADO MEDEIRO PEREIRA DA CRUZ

Emanuel António ZAMBUJO BOIEIRO

Eduardo Manuel NOGUEIRA CHAGAS

Romunija

Mihaela DARLE

Cornel CONSTANTINOAIA

Dumitru FORNEA

Slovenija

Lučka BÖHM

Martina VUK

Slovaška

Peter RAMPÁŠEK

Vladimír KMEC

Michal GEDAJ

Finska

Anne MIRONEN

Erkki AUVINEN

Lotta SAVINKO

Švedska

 

 

III.   PREDSTAVNIKI ORGANIZACIJ DELODAJALCEV

Država članica

Člani

Nadomestni člani

Belgija

Kris DE MEESTER

Samuël JAUPART

Marc DE WILDE

Bolgarija

Georgi STOEV

Petya GEOREVA

Antoaneta KATZAROVA

Češka

 

 

Danska

Lena SØBY

Jens SKOVGAARD LAURITSEN

Nemčija

Eckhard METZE

Stefan ENGEL

Malalay OSMANI

Estonija

Marju PEÄRNBERG

Evelin ORG

Ille NAKURT-MURUMAA

Irska

Michael GILLEN

Katharine MURRAY

Elaine BOWERS

Grčija

Katerina DASKALAKI

Georgios AMVRAZIS

Anastasia AVLONITOU

Španija

Miriam PINTO LOMEÑA

Isabel MAYA RUBIO

Laura CASTRILLO NÚÑEZ

Francija

 

 

Hrvaška

Nuša ŽUNEC

Admira RIBIČIĆ

Nenad SEIFERT

Italija

 

 

Ciper

Polyvios POLYVIOU

Emilios MICHAEL

Andreas ALEXI

Latvija

Inese STEPIŅA

Ilona KIUKUCĀNE

Jānis PUMPIŅŠ

Litva

Rūta JASIENĖ

Eglė RADIŠAUSKIENĖ

Monika GABALYTĖ

Luksemburg

Raymond HORPER

Thierry GRIMEE

Marc KIEFFER

Madžarska

István KOMORÓCZKI

Melinda PARRAGHNÉ GÁL

Judit H. NAGY

Malta

Andy TANTI

Joseph DELIA

Martin BONDIN

Nizozemska

W.M.J.M. VAN MIERLO

 

Avstrija

Clemens ROSENMAYR

Stephanie PROPST

Christa SCHWENG

Poljska

Rafał HRYNYK

Edyta DEFAŃSKA-CZUJKO

Cezary KOCZORSKI

Portugalska

Luís HENRIQUE

Alexandra FREIRE

Manuel Marcelino PENA COSTA

Romunija

Victorița Mihaela GRIGORE

Marius OLARIU

Gabriel BADEA

Slovenija

Jože SMOLE

Karmen FORTUNA JEFIM

Danijel LAMPERGER

Slovaška

Dagmar WITTGRÜBEROVÁ

Silvia SUROVÁ

Róbert MEITNER

Finska

Suvi LAHTI-LEEVE

Auli RYTIVAARA

Mikko RÄSÄNEN

Švedska

 

 

Člen 2

Svet bo pozneje imenoval člane in nadomestne člane, ki še niso bili predlagani.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 24. februarja 2022

Za Svet

predsednica

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  UL C 218, 13.9.2003, str. 1.

(2)  Sklep Sveta z dne 12. marca 2019 o imenovanju članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu (UL C 100, 15.3.2019, str. 1).


25.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 92/7


Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji in Uredbi Sveta (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih proti predsedniku Lukašenku in nekaterim uradnikom Belorusije

(2022/C 92/02)

Osebe in subjekte s seznama v prilogi I k Sklepu Sveta 2012/642/SZVP (1), kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/307 (2), in v prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 765/2006 (3), kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/300 (4), obveščamo o naslednjem:

Svet Evropske unije je po preučitvi seznama oseb in subjektov iz navedenih prilog odločil, da se morajo omejevalni ukrepi iz Sklepa 2012/642/SZVP in Uredbe (ES) št. 765/2006 za te osebe in subjekte uporabljati še naprej. Razlogi za vključitev teh oseb in subjektov so navedeni v ustreznih rubrikah navedenih prilog.

Zadevne osebe in subjekte opozarjamo, da lahko pri pristojnih organih zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic, navedenih na spletnih mestih iz priloge II k Uredbi (ES) št. 765/2006, zaprosijo, da se jim dovoli uporaba zamrznjenih sredstev za zadovoljitev osnovnih potreb ali točno določena plačila (glej člen 3 Uredbe).

Zadevne osebe in subjekti lahko zahtevo za ponovno preučitev odločitve o njihovi uvrstitvi na navedeni seznam skupaj z dokazili pošljejo Svetu do 30. novembra 2022, in sicer na naslov:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1 Global and Horizontal Affairs

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: sanctions@consilium.europa.eu

Vse prejete pripombe bo Svet upošteval pri rednem pregledu seznama oseb in subjektov, ki ga bo opravil v skladu s členom 8(2) Sklepa 2012/642/SZVP in členom 8a(4) Uredbe (ES) št. 765/2006.


(1)  UL L 285, 17.10.2012, str. 1.

(2)  UL L 46, 25.2.2022, str. 97.

(3)  UL L 134, 20.5.2006, str. 1.

(4)  UL L 46, 25.2.2022, str. 3.


25.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 92/8


Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2012/642/SZVP in Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji

(2022/C 92/03)

Posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (1) obveščamo o naslednjem:

Pravna podlaga za ta postopek obdelave sta Sklep Sveta 2012/642/SZVP (2), kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/307 (3), in Uredba Sveta (ES) št. 765/2006 (4), kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/300 (5).

Za ta postopek obdelave je odgovoren oddelek RELEX.1 v generalnem direktoratu za zunanje odnose (RELEX) generalnega sekretariata Sveta (GSS), katerega naslov je:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1 Global and Horizontal Affairs

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: sanctions@consilium.europa.eu

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov v GSS:

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

data.protection@consilium.europa.eu

Namen postopka obdelave je sestaviti in posodabljati seznam oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi v skladu s Sklepom 2012/642/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom (SZVP) 2022/307, in Uredbo (ES) št. 765/2006, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo (EU) 2022/300.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, so fizične osebe, ki izpolnjujejo merila za uvrstitev na seznam, določena v Sklepu 2012/642/SZVP in Uredbi (ES) št. 765/2006.

Zbrani osebni podatki vključujejo potrebne podatke za pravilno identifikacijo zadevne osebe in utemeljitev ter katere koli druge podatke v zvezi s tem.

Zbrani osebni podatki se po potrebi lahko posredujejo Evropski službi za zunanje delovanje in Komisiji.

Brez poseganja v omejitve iz člena 25 Uredbe (EU) 2018/1725 bo na uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, kot so pravica dostopa ter pravica do popravka ali do ugovora, odgovorjeno v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

Osebni podatki se bodo hranili pet let od trenutka, ko bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zbrisan s seznama oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi, ali od trenutka, ko bo veljavnost ukrepa potekla, ali dokler bo trajal sodni postopek, če se je že začel.

Brez poseganja v katero koli pravno, upravno ali izvensodno sredstvo lahko posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 vložijo pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).


(1)  UL L 295, 21.11.2018, str. 39.

(2)  UL L 285, 17.10.2012, str. 1.

(3)  UL L 46, 25.2.2022, str. 97.

(4)  UL L 134, 20.5.2006, str. 1.

(5)  UL L 46, 25.2.2022, str. 3.


25.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 92/10


Obvestilo Sergeju Vitaljeviču KURČENKU, za katerega veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/119/SZVP in Prilogi I k Uredbi Sveta (EU) 208/2014 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte ali organe glede na razmere v Ukrajini

(2022/C 92/04)

Sergeja Vitaljeviča KURČENKA, za katerega veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Prilogi k Sklepu Sveta 2014/119/SZVP in v Prilogi I k Uredbi Sveta (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom ali organom zaradi razmer v Ukrajini, obveščamo o naslednjem:

Svet namerava navedeno osebo dodati na seznam iz Priloge k Sklepu Sveta 2014/145/SZVP in Priloge I k Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

Navedeno osebo obveščamo, da lahko do 4. marca 2022 Svetu pošlje zahtevo za pridobitev predvidene utemeljitve za njeno uvrstitev na seznam na naslov:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: sanctions@consilium.europa.eu