ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 382

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 62
11. november 2019


Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2019/C 382/01

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9497 — Crédit Agricole/Abanca/JV) ( 1 )

1

2019/C 382/02

Začetek postopka (Zadeva M.9162 – Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique) ( 1 )

2


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2019/C 382/03

Informacije v nadaljevanju so namenjene naslednjim naslovnikom: ABDOLLAHI Hamed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI Mohammed, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, KOMUNISTIČNA STRANKA FILIPINOV, vključno z NEW PEOPLES ARMY – NPA (Nova ljudska vojska), Filipini, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Nacionalna osvobodilna vojska), SENDERO LUMINOSO – SL (Sijoča pot), osebam in skupinam, uvrščenim na seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča Sveta 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu ter Uredba Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (glej prilogi k Sklepu Sveta (SZVP) 2019/1341 in Izvedbeni uredbi Sveta (EU) 2019/1337)

3

 

Evropska komisija

2019/C 382/04

Menjalni tečaji eura — 8. november 2019

5

2019/C 382/05

Mnenje Svetovalnega odbora za združitve s sestanka dne 28. junija 2019 o predhodnem osnutku sklepa v zadevi M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets Poročevalka: Latvija

6

2019/C 382/06

Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje (M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets)

8

2019/C 382/07

Povzetek Sklepa Komisije z dne 18. julija 2019 o združljivosti koncentracije z notranjim trgom in delovanjem Sporazuma EGP (Zadeva M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets) (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 5187) ( 1 )

10


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2019/C 382/08

Razpis za zbiranje predlogov 2020 – EAC/A03/2019 Evropska solidarnostna enota

23

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2019/C 382/09

Predhodna priglasitev koncentracije (Case M.9605 – DAK Americas/Lotte Chemical UK) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

25

2019/C 382/10

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9573 – Brookfield/Iridium/Global Borealis) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

27

2019/C 382/11

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9582 – Siemens Gamesa Renewable Energy/Senvion (European onshore wind turbine service)/Ria Blades) ( 1 )

28


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

11.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 382/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.9497 — Crédit Agricole/Abanca/JV)

(Besedilo velja za EGP)

(2019/C 382/01)

Komisija se je 25. oktobra 2019 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32019M9497. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


11.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 382/2


Začetek postopka

(Zadeva M.9162 – Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique)

(Besedilo velja za EGP)

(2019/C 382/02)

Dne 30. oktobra 2019 je Komisija odločila, da začne postopek glede zgoraj navedenega primera po ugotovitvi, da priglašena koncentracija sproža resne dvome o združljivosti s skupnim trgom. Začetek postopka odpira drugo fazo preiskave v zvezi s predlagano koncentracijo in ne posega v končno odločitev o primeru. Odločba je v skladu s členom 6(1)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Komisija vabi zainteresirane tretje osebe, da Komisiji predložijo svoje pripombe glede predlagane koncentracije.

Da bi bile pripombe v celoti upoštevane, jih mora Komisija prejeti najpozneje v 15 dneh po datumu te objave. Pripombe pošljite Komisiji po faksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali pošti pod sklicno številko M.9162 - Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

11.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 382/3


Informacije v nadaljevanju so namenjene naslednjim naslovnikom: ABDOLLAHI Hamed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI Mohammed, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, KOMUNISTIČNA STRANKA FILIPINOV, vključno z NEW PEOPLES ARMY – „NPA“ (Nova ljudska vojska), Filipini, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL („Nacionalna osvobodilna vojska“), SENDERO LUMINOSO – „SL“ („Sijoča pot“), osebam in skupinam, uvrščenim na seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča Sveta 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu ter Uredba Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu

(glej prilogi k Sklepu Sveta (SZVP) 2019/1341 in Izvedbeni uredbi Sveta (EU) 2019/1337)

(2019/C 382/03)

Navedene osebe in skupine s seznama v Sklepu Sveta (SZVP) 2019/1341 (1) in Izvedbeni uredbi Sveta (EU) 2019/1337 (2) obveščamo o naslednjem:

Uredba Sveta (ES) št. 2580/2001 (3) določa, da se zamrznejo vsakršna denarna sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri, ki pripadajo zadevnim osebam in skupinam, ter da se tem osebam in skupinam ne smejo dati na razpolago, bodisi neposredno ali posredno, nikakršna denarna sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri.

Svet je prejel nove informacije, ki so pomembne za uvrstitev navedenih oseb in skupin na seznam. Ob upoštevanju teh novih informacij namerava ustrezno spremeniti utemeljitve.

Zadevne osebe in skupine lahko Svetu predložijo zahtevek za pridobitev nameravanih utemeljitev, na podlagi katerih bi bile obdržane na zadevnem seznamu. Zahtevke je treba poslati na naslednji naslov:

Council of the European Union (Attn: COMET designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: sanctions@consilium.europa.eu

Take zahtevke je treba poslati do 15. novembra 2019.

Zadevne osebe in skupine lahko Svetu na zgornji naslov kadar koli pošljejo zahtevek za ponovno preučitev odločitve, na podlagi katere so bile uvrščene na seznam in so na njem ostale, skupaj z morebitnimi dokazili. Taki zahtevki bodo obravnavani, ko bodo prejeti. V zvezi s tem zadevne osebe in skupine opozarjamo, da Svet v skladu s členom 1(6) Skupnega stališča 2001/931/SZVP (4) seznam redno pregleduje.

Zadevne osebe in subjekte opozarjamo, da lahko pri pristojnih organih zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic, navedenih na seznamu v prilogi k uredbi, zaprosijo, da se jim dovoli uporaba zamrznjenih sredstev za osnovne potrebe ali posebna plačila v skladu s členom 5(2) navedene uredbe.


(1)  UL L 209, 9.8.2019, str. 15.

(2)  UL L 209, 9.8.2019, str. 1.

(3)  UL L 344, 28.12.2001, str. 70.

(4)  UL L 344, 28.12.2001, str. 93.


Evropska komisija

11.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 382/5


Menjalni tečaji eura (1)

8. november 2019

(2019/C 382/04)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,1034

JPY

japonski jen

120,72

DKK

danska krona

7,4727

GBP

funt šterling

0,86158

SEK

švedska krona

10,7025

CHF

švicarski frank

1,0991

ISK

islandska krona

137,70

NOK

norveška krona

10,0893

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,486

HUF

madžarski forint

333,37

PLN

poljski zlot

4,2610

RON

romunski leu

4,7638

TRY

turška lira

6,3513

AUD

avstralski dolar

1,6065

CAD

kanadski dolar

1,4561

HKD

hongkonški dolar

8,6372

NZD

novozelandski dolar

1,7426

SGD

singapurski dolar

1,5002

KRW

južnokorejski won

1 276,66

ZAR

južnoafriški rand

16,3121

CNY

kitajski juan

7,7115

HRK

hrvaška kuna

7,4345

IDR

indonezijska rupija

15 463,05

MYR

malezijski ringit

4,5609

PHP

filipinski peso

55,809

RUB

ruski rubelj

70,4653

THB

tajski bat

33,527

BRL

brazilski real

4,5583

MXN

mehiški peso

21,1383

INR

indijska rupija

78,6520


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


11.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 382/6


Mnenje Svetovalnega odbora za združitve

s sestanka dne 28. junija 2019

o predhodnem osnutku sklepa v zadevi

M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets

Poročevalka: Latvija

(2019/C 382/05)

Pristojnost

1.

Svetovalni odbor (15 držav članic) se strinja s Komisijo, da priglašena transakcija pomeni koncentracijo v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (v nadaljnjem besedilu: uredba o združitvah) (1).

2.

Svetovalni odbor (15 držav članic) se strinja s Komisijo, da ima transakcija razsežnost Unije v smislu člena 1(2) Uredbe o združitvah.

Opredelitev trgov

3.

Svetovalni odbor (15 držav članic) se strinja z ugotovitvami Komisije iz osnutka sklepa v zvezi z opredelitvijo zadevnih proizvodnih in geografskih trgov za:

a.

maloprodajne storitve fiksne telefonije;

b.

maloprodajne storitve fiksnega internetnega dostopa;

c.

maloprodajne mobilne telekomunikacijske storitve;

d.

maloprodajne televizijske storitve;

e.

maloprodajne storitve prenosa televizijskih signalov v Nemčiji;

f.

maloprodajno ponudbo večstoritvenih paketov;

g.

maloprodajne storitve poslovne povezljivosti;

h.

maloprodajne storitve internetnega gostovanja;

i.

veleprodajne storitve zaključevanja klicev v fiksnih omrežjih;

j.

veleprodajne storitve zakupa linij;

k.

veleprodajne storitve zaključevanja in gostovanja klicev na negeografske številke;

l.

veleprodajne tranzitne storitve za notranje klice v fiksnih omrežjih;

m.

veleprodajne storitve mednarodnih klicev;

n.

veleprodajne storitve internetne povezljivosti;

o.

veleprodajni dostop do in posredovanje klicev v mobilnih omrežjih;

p.

veleprodajni trg za storitve zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih;

q.

veleprodajne storitve mednarodnega gostovanja;

r.

veleprodajno ponudbo in nakupe televizijskih kanalov;

s.

veleprodajne storitve prenosa televizijskih signalov;

t.

dostavo vmesnih televizijskih signalov v Nemčiji;

u.

podeljevanje licenc in pridobivanje pravic za prenos televizijskih vsebin.

Presoja konkurenčnosti

4.

Svetovalni odbor (15 držav članic) se strinja z oceno Komisije, da bi priglašena transakcija bistveno ovirala učinkovito konkurenco zaradi horizontalnih neusklajenih učinkov na:

a.

trg za maloprodajne storitve fiksnega internetnega dostopa v Nemčiji;

b.

hipotetični trg za maloprodajno ponudbo večstoritvenih paketov, ki vključujejo storitve fiksne telefonije in storitve fiksnega internetnega dostopa v Nemčiji;

c.

trg za veleprodajno ponudbo in nakupe televizijskih kanalov ter trg za veleprodajne storitve prenosa televizijskih signalov v Nemčiji.

5.

Svetovalni odbor (15 držav članic) se strinja z oceno Komisije, da priglašena transakcija verjetno ne bo bistveno ovirala učinkovite konkurence zaradi:

a.

horizontalnih neusklajenih učinkov na trgih, ki so navedeni pri vprašanju 4;

b.

horizontalnih usklajenih učinkov;

c.

vertikalnih neusklajenih učinkov;

d.

konglomeratnih učinkov.

Zaveze

6.

Svetovalni odbor (15 držav članic) se strinja s Komisijo, da končne zaveze, ki jih je 11. junija 2019 ponudil priglasitelj, odpravljajo bistvene ovire za učinkovito konkurenco, ugotovljene v osnutku sklepa.

7.

Svetovalni odbor (15 držav članic) se strinja s Komisijo, da ob polnem upoštevanju končnih zavez, ki jih je 11. junija 2019 ponudil priglasitelj, priglašena transakcija verjetno ne bo bistveno ovirala učinkovite konkurence na notranjem trgu ali na njegovem znatnem delu.

Združljivost z notranjim trgom in Sporazumom EGP

8.

Svetovalni odbor (15 držav članic) se strinja s Komisijo, da mora biti priglašena transakcija zato razglašena za združljivo z notranjim trgom in delovanjem Sporazuma EGP v skladu s členom 2(2) in členom 8(2) uredbe o združitvah ter členom 57 Sporazuma EGP.

Helena LARSSON HAUG

Predsednica seje svetovalnega odbora


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


11.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 382/8


Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje (1)

(M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets)

(2019/C 382/06)

Uvod

1.

Komisija je 19. oktobra 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 uredbe o združitvah (2), v skladu s katero bi podjetje Vodafone Group Plc (v nadaljnjem besedilu: Vodafone ali priglasitelj) pridobilo izključni nadzor nad telekomunikacijsko dejavnostjo podjetja Liberty Global Plc (v nadaljnjem besedilu: Liberty Global) na Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem in v Romuniji (v nadaljnjem besedilu: ciljna dejavnost) (3) (v nadaljnjem besedilu: transakcija). Podjetji Vodafone in Liberty Global (vključno s ciljno dejavnostjo) sta v nadaljnjem besedilu imenovani „stranki“.

Postopek

2.

Prva faza preiskave Komisije je vzbudila resne dvome glede združljivosti transakcije z notranjim trgom. Komisija je 11. decembra 2018 sprejela sklep o začetku postopka na podlagi člena 6(1)(c) uredbe o združitvah, na katerega sta se stranki odzvali 7. januarja 2019.

3.

Komisija je 18. januarja 2019 sprejela dva sklepa v skladu s členom 11(3) uredbe o združitvah, potem ko nobena od strank ni predložila popolnih informacij v odziv na zahtevek po informacijah (v nadaljnjem besedilu: sklepa v skladu s členom 11(3)). Sklepa v skladu s členom 11(3) sta od naslovnikov zahtevala, da Komisiji predložita popolne informacije, in sta začasno ukinila roke, določene v prvem pododstavku člena 10(3) uredbe o združitvah. Ukinitev rokov je prenehala, ko sta obe stranki izpolnili zahteve iz člena 11(3), in sicer 8. februarja 2019.

Obvestilo o nasprotovanju

4.

Komisija je 25. marca 2019 izdala obvestilo o nasprotovanju v skladu s členom 18 uredbe o združitvah in členom 13(2) izvedbene uredbe o združitvah (4). V obvestilu o nasprotovanju je Komisija zavzela predhodno stališče, da bi transakcija bistveno ovirala učinkovito konkurenco na znatnem delu notranjega trga v smislu člena 2 uredbe o združitvah zaradi (1) horizontalnih neusklajenih učinkov (i) pri maloprodajni ponudbi storitev fiksnega internetnega dostopa v Nemčiji; (ii) pri maloprodajni ponudbi paketov dvojčkov, ki vključujejo storitve fiksne telefonije in storitve fiksnega internetnega dostopa v Nemčiji; ter (iii) na trgu za veleprodajne storitve prenosa televizijskih signalov v Nemčiji; in (2) vertikalnih neusklajenih učinkov pri maloprodajnih storitvah prenosa televizijskih signalov za stranke v večstanovanjskih enotah v Nemčiji, kot tudi na morebitnem regionalnem trgu, ki ustreza profilu podjetja Unitymedia.

5.

Stranki sta svoj pisni odziv na obvestilo o nasprotovanju predložili 8. aprila 2019. Nobena od strank ni zahtevala ustnega zaslišanja.

Zainteresirane tretje osebe

6.

Na utemeljeno zahtevo strank sem v skladu s členom 5 Sklepa 2011/695/EU 18 podjetij potrdil kot zainteresirane tretje osebe v tem postopku. Ta so vključevala konkurente in/ali subjekte, ki so v pogodbenem razmerju s strankama kot dobavitelji ali odjemalci, in združenja, ki zastopajo taka podjetja.

7.

Vse zainteresirane tretje osebe so prejele nezaupno različico obvestila o nasprotovanju, hkrati pa je bil določen rok za predložitev njihovih pisnih pripomb v skladu s členom 16(2) izvedbene uredbe o združitvah.

Dostop do spisa

8.

Strankama je bil dostop do spisa prvič odobren 25. marca 2019, po tem datumu pa imata stalen dostop. Dostop do zaupnih informacij, na katere se sklicuje Komisija v obvestilu o nasprotovanju, je bil v varni sobi omogočen poslovnim svetovalcem strank.

9.

Dne 16. aprila 2019 sem prejel prošnjo za dostop do spisa Komisije o zadevi od podjetja, ki sem ga potrdil kot eno od zainteresiranih tretjih oseb v postopku. Ta prošnja za dostop je bila najprej naslovljena na GD za konkurenco, ki jo je 12. aprila 2019 zavrnil. Na prošnjo sem sam odgovoril 23. aprila 2019 z utemeljitvijo, da ni nobene pravne zahteve za zagotovitev vpogleda v spis zadevnemu podjetju. V osnovi člen 11 izvedbene uredbe o združitvah za namene pravice do zaslišanja razlikuje med tretjimi osebami, strankami, ki priglašajo, drugimi udeleženimi strankami (5) in strankami, v zvezi s katerimi namerava Komisija sprejeti odločbo v skladu s členom 14 ali 15 uredbe o združitvah. Pravica do zaslišanja tretjih oseb v postopkih združitve je določena v členu 18(4) uredbe o združitvah in členu 16(1) izvedbene uredbe o združitvah. Slednji določa vsebino in obseg pravice zainteresiranih tretjih oseb do zaslišanja in navaja, da „jih Komisija pisno obvesti o naravi in predmetu postopka ter določi rok, v katerem lahko izrazijo svoje mnenje.“ Komisija je v okviru svoje diskrecijske pravice in v skladu s sodno prakso (6) vsem zainteresiranim tretjim osebam zagotovila nezaupno različico obvestila o nasprotovanju, na podlagi katere so se lahko seznanili s teorijami škode in njihovimi sestavnimi deli, ter jim dala možnost, da izrazijo svoja stališča. Čeprav imajo naslovniki obvestila o nasprotovanju in „druge udeležene stranke“ pravico do dostopa do spisa v skladu s členom 17(1) in (2) izvedbene uredbe o združitvah, tretja oseba v predlagani koncentraciji, kot je zadevno podjetje, nima enake pravice do dostopa do spisa.

Zaveze

10.

Priglasitelj je 6. maja 2019 predložil zaveze v skladu s členom 8(2) uredbe o združitvah, da bi odpravil pomisleke glede konkurence, ki jih je navedla Komisija.

11.

Na podlagi povratnih informacij, pridobljenih iz tržnega preverjanja teh zavez s strani Komisije, je priglasitelj 11. junija 2019 predložil revidiran sklop zavez (v nadaljnjem besedilu: končne zaveze).

12.

Komisija v osnutku sklepa ugotavlja, da so končne zaveze primerne in zadostne za odpravo bistvenih ovir za učinkovito konkurenco, ki bi jih povzročila transakcija, in da je zaradi teh zavez predlagana koncentracija združljiva z notranjim trgom in Sporazumom EGP.

Osnutek sklepa

13.

V skladu s členom 16(1) Sklepa 2011/695/EU sem pregledal osnutek sklepa in zaključil, da se nanaša samo na ugovore, v zvezi s katerimi sta imeli stranki priložnost izraziti svoja stališča.

Zaključek

14.

Ugotavljam, da se je v tem postopku spoštovalo učinkovito uveljavljanje procesnih pravic.

Bruselj, 3. julij 2019

Joos STRAGIER


(1)  V skladu s členoma 16 in 17 Sklepa 2011/695/EU predsednika Evropske komisije z dne 13. oktobra 2011 o funkciji in mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci (UL L 275, 20.10.2011, str. 29) (v nadaljnjem besedilu: Sklep 2011/695/EU).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah) (UL L 24, 29.1.2004, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: uredba o združitvah).

(3)  Na Češkem se ciljna dejavnost izvaja prek podjetja UPC Česká republika, s.r.o., v Nemčiji prek Unitymedia GmbH (v nadaljnjem besedilu: Unitymedia), na Madžarskem prek UPC Magyarország Kft in v Romuniji prek UPC Romania S.R.L.

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 802/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL L 133, 30.4.2004, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: izvedbena uredba o združitvah).

(5)  V skladu s členom 11(b) izvedbene uredbe o združitvah druge udeležene stranke pomenijo stranke, „ki sodelujejo v predvideni koncentraciji in niso stranke, ki priglašajo, kot so prodajalec in podjetje, ki je cilj koncentracije“.

(6)  Glej na primer zadevo T 213/01 in T 214/01 Österreichische Postsparkasse in Bank für Arbeit und Wirtschaft proti Komisiji, EU:T:2006:151, točka 107.


11.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 382/10


Povzetek Sklepa Komisije

z dne 18. julija 2019

o združljivosti koncentracije z notranjim trgom in delovanjem Sporazuma EGP

(Zadeva M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 5187)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2019/C 382/07)

Komisija je18. julija 2019na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (1) in zlasti člena 8(2) navedene uredbe sprejela sklep glede združitve. Različica celotnega sklepa, ki ni zaupna (po potrebi morda v začasni različici), je na voljo v verodostojnem jeziku zadeve na spletišču Generalnega direktorata za konkurenco na naslednjem naslovu: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

I.   Uvod

(1)

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je 19. oktobra 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 uredbe o združitvah, v skladu s katero namerava podjetje Vodafone Group Plc (v nadaljnjem besedilu: Vodafone ali priglasitelj) pridobiti izključni nadzor nad telekomunikacijsko dejavnostjo podjetja Liberty Global Plc (v nadaljnjem besedilu: Liberty Global) na Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem in v Romuniji (v nadaljnjem besedilu: ciljna dejavnost) (v nadaljnjem besedilu: transakcija). Podjetje Vodafone in ciljna dejavnost sta v nadaljnjem besedilu imenovani „stranki“.

(2)

Sklep je sestavljen na naslednji način. V oddelku II sta opisani stranki. V oddelku III je pojasnjeno, zakaj transakcija pomeni koncentracijo. V oddelku IV je pojasnjeno, zakaj ima koncentracija, ki izhaja iz transakcije, razsežnost Unije. V oddelku V je opisan postopek, po katerem je potekala obravnava te zadeve. V oddelku VI je opisana preiskava transakcije, ki jo je izvedla Komisija. V oddelku VII so opredeljeni upoštevni proizvodni in geografski trgi. V oddelku VIII je opisana presoja Komisije o tem, ali bi transakcija verjetno bistveno ovirala učinkovito konkurenco, pri čemer so upoštevane priglasiteljeve trditve glede povečanja učinkovitosti. V oddelku IX je opisana presoja Komisije o zavezah, ki jih je predložil priglasitelj. Oddelek X vsebuje sklepno ugotovitev Komisije.

II.   Stranki

3.

Vodafone je koncern, ki na svetovni ravni izvaja dejavnost upravljanja mobilnih telekomunikacijskih omrežij in zagotavljanja mobilnih telekomunikacijskih storitev, kot so govorna telefonija, pošiljanje sporočil, podatkovne storitve in storitve vsebin. Nekatere njegove operativne družbe ponujajo tudi kabelsko televizijo, fiksno telefonijo, širokopasovni dostop do interneta in/ali storitve IPTV (2). V EU je podjetje Vodafone dejavno v dvanajstih državah članicah. Na Češkem, Madžarskem in v Romuniji Vodafone ponuja predvsem maloprodajne mobilne telekomunikacijske storitve, v omejenem obsegu pa tudi fiksne telekomunikacijske storitve. V Nemčiji Vodafone zagotavlja maloprodajne mobilne telekomunikacijske storitve po vsej državi, ima v lasti kabelsko omrežje Kabel Deutschland (ki zajema mestna območja v 13 izmed 16 zveznih držav) in ponuja fiksne telekomunikacijske storitve po vsej državi na podlagi veleprodajnega dostopa do fiksnega omrežja družbe Deutsche Telekom AG (v nadaljnjem besedilu: Deutsche Telekom).

4.

Liberty Global ima v lasti in upravlja kabelska omrežja ter ponuja storitve televizije, širokopasovnih povezav in govorne telefonije po vsem svetu, tudi v enajstih državah članicah EU.

5.

Ciljna dejavnost zajema poslovanje podjetja Liberty Global na Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem in v Romuniji. Na Češkem se ciljna dejavnost izvaja prek podjetja UPC Česká republika, s.r.o., v Nemčiji prek Unitymedia GmbH (v nadaljnjem besedilu: Unitymedia), na Madžarskem prek UPC Magyarország Kft in v Romuniji prek UPC Romania S.R.L. (ciljna dejavnost na Češkem, Madžarskem in v Romuniji je v nadaljnjem besedilu imenovana UPC). Podjetje v okviru ciljne dejavnosti ponuja storitve fiksne telefonije, širokopasovnih povezav in televizije prek svojih kabelskih omrežij. V Nemčiji podjetje v okviru ciljne dejavnosti upravlja kabelsko omrežje Unitymedia, ki zajema tri zvezne države, v katerih ni kabelskega omrežja podjetja Vodafone, tj. Severno Porenje-Vestfalija, Hessen in Baden-Württemberg. Ciljna dejavnost poleg tega vključuje dejavnost operaterja navideznega mobilnega omrežja v Nemčiji in na Madžarskem.

III.   Transakcija

6.

Podjetje Vodafone bo s kupoprodajno pogodbo, sklenjeno 9. maja 2018, pridobilo 100 % delnic gospodarskih subjektov v okviru ciljne dejavnosti, ki bodo postali podrejene družbe v njegovi popolni lasti.

7.

Komisija je zato v sklepu ugotovila, da Vodafone s transakcijo pridobi izključni nadzor nad ciljno dejavnostjo, torej je to primer koncentracije v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah.

IV.   Razsežnost EU

8.

Komisija je v sklepu ugotovila, da ima priglašena operacija razsežnost EU v skladu s členom 1(2) uredbe o združitvah.

V.   Postopek

9.

Združitev je bila Komisiji priglašena 19. oktobra 2018.

10.

Po predhodnem pregledu priglasitve in na podlagi prve faze raziskave trga je Komisija izrazila resne pomisleke glede združljivosti transakcije z notranjim trgom in 11. decembra 2018 sprejela sklep o začetku postopka v skladu s členom 6(1)(c) uredbe o združitvah.

11.

Stranki sta 7. januarja 2019 predložili pisne pripombe na navedeni sklep.

12.

Komisija je 18. januarja 2019 sprejela sklepa v skladu s členom 11(3) uredbe o združitvah, naslovljena na podjetji Vodafone in Liberty Global, potem ko nista predložili popolnih informacij v odziv na zahtevek Komisije po informacijah. Z obema sklepoma so se začasno odložili roki iz prvega pododstavka člena 10(3) uredbe o združitvah. Podjetje Liberty Global je sklep v skladu s členom 11(3), naslovljen nanj, izpolnilo 6. februarja 2019, podjetje Vodafone pa 8. februarja 2019. Odložitev rokov je tako potekla konec dne 8. februarja 2019.

13.

Komisija je 25. marca 2019 priglasitelju izdala obvestilo o nasprotovanju. V njem je Komisija zavzela predhodno stališče, da bi priglašena koncentracija bistveno ovirala učinkovito konkurenco na znatnem delu notranjega trga v smislu člena 2(3) uredbe o združitvah zaradi (1) horizontalnih neusklajenih učinkov (i) pri maloprodajni ponudbi storitev fiksnega internetnega dostopa v Nemčiji; (ii) pri maloprodajni ponudbi paketov dvojčkov, ki vključujejo storitve fiksne telefonije in storitve fiksnega internetnega dostopa v Nemčiji, ter (iii) na trgu za veleprodajne storitve prenosa televizijskih signalov v Nemčiji; in (2) vertikalnih neusklajenih učinkov pri maloprodajnih storitvah prenosa televizijskih signalov za stranke v večstanovanjskih enotah v Nemčiji ali na morebitnem regionalnem trgu, ki ustreza profilu (3) ciljne dejavnosti.

14.

Prvi dostop do spisa je bil strankama odobren 25. marca 2019, en dan po izdaji obvestila o nasprotovanju, po tem datumu pa jima je bil omogočen redno. Dostop do zaupnih podatkov in informacij, na katere se sklicuje Komisija v obvestilu o nasprotovanju, je bil v skladu s postopkom v varni sobi omogočen poslovnim svetovalcem strank.

15.

Stranki sta svoj pisni odziv na obvestilo o nasprotovanju predložili 8. aprila 2019.

16.

Komisija je 15. aprila 2019 v skladu s tretjim stavkom drugega pododstavka člena 10(3) uredbe o združitvah sprejela sklep o podaljšanju rokov, določenih v prvem pododstavku člena 10(3) uredbe o združitvah, za skupaj 10 delovnih dni.

17.

Priglasitelj je 6. maja 2019 predložil zaveze v skladu s členom 8(2) uredbe o združitvah, da bi odpravil pomisleke glede konkurence, ki jih je navedla Komisija. Naslednjega dne, 7. maja 2019, je Komisija začela tržno preverjanje zavez, ki jih je priglasitelj predložil 6. maja 2019.

18.

Komisija je 23. maja 2019 v skladu s tretjim stavkom drugega pododstavka člena 10(3) uredbe o združitvah sprejela drugi sklep o podaljšanju rokov, določenih v prvem pododstavku člena 10(3) uredbe o združitvah, za skupaj 10 delovnih dni.

19.

Priglasitelj je najprej sprejel nekaj sprememb, nato pa je 11. junija 2019 predložil končne zaveze.

VI.   Upoštevni trgi

20.

Komisija je v sklepu menila, da so za presojo transakcije upoštevni naslednji trgi:

(a)

maloprodajni trgi za storitve fiksne telefonije v Nemčiji, na Češkem, v Romuniji in na Madžarskem, pri čemer ostaja odprta možnost razlikovanja med gospodinjstvi in industrijskimi odjemalci;

(b)

maloprodajni trgi za zagotavljanje fiksnih storitev dostopa do interneta v Nemčiji, na Češkem, v Romuniji in na Madžarskem, vključno z vsemi vrstami proizvodov, načini distribucije in hitrostmi/pasovnimi širinami, gospodinjstvom in malim podjetjem;

(c)

maloprodajni trgi za mobilne telekomunikacijske storitve na Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem in v Romuniji;

(d)

maloprodajni trgi za televizijske storitve na Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem in v Romuniji, pri čemer lahko ostane odprto vprašanje morebitne nadaljnje segmentacije ((i) vrsta uporabljene tehnologije, (ii) plačljive ali nekodirane televizijske storitve, (iii) linearne ali nelinearne televizijske storitve);

(e)

maloprodajni trg za prenos kabelskih televizijskih signalov za gospodinjstva v večstanovanjskih enotah v Nemčiji, pri čemer lahko ostane odprto vprašanje, ali je obseg nacionalen ali regionalen;

(f)

maloprodajni trg za prenos televizijskih signalov za gospodinjstva v enostanovanjskih enotah v Nemčiji, pri čemer lahko ostane odprto vprašanje, ali trg vključuje druge tehnologije prenosa, kot so satelitska in prizemna televizija ter IPTV, ter ali je obseg nacionalen ali regionalen;

(g)

potencialni maloprodajni trgi za večstoritvene pakete (ki se razlikujejo od ponudbe osnovnih posameznih telekomunikacijskih proizvodov) na Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem in v Romuniji;

(h)

maloprodajni trgi za storitve poslovne povezljivosti na Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem in v Romuniji, pri čemer lahko ostane odprto vprašanje morebitne nadaljnje segmentacije ((i) širokopasovni dostop za velika podjetja, (ii) zakup linij in (iii) storitve VPN);

(i)

maloprodajni trgi za storitve internetnega gostovanja na svetovni ravni, ravni EGP ali na Češkem, v Nemčiji, Romuniji in na Madžarskem, pri čemer lahko ostane odprto vprašanje morebitne nadaljnje segmentacije (4);

(j)

veleprodajni trgi za storitve zaključevanja klicev v fiksnih omrežjih na Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem in v Romuniji;

(k)

veleprodajni trgi za zakup linij na Češkem, v Nemčiji, Romuniji in na Madžarskem, pri čemer lahko ostane odprto vprašanje morebitne nadaljnje segmentacije ((i) spojni ali zaključni segmenti, (ii) zakup zaključnih linij s pasovno širino, večjo ali manjšo od 2 Mb/s, ali (iii) aktivna ali pasivna infrastruktura);

(l)

veleprodajni trgi za zaključevanje in gostovanje klicev na negeografske številke na Češkem in v Nemčiji;

(m)

veleprodajni trgi za tranzitne storitve za notranje klice v fiksnih omrežjih na Češkem, v Nemčiji in na Madžarskem;

(n)

veleprodajni trg za storitve mednarodnih klicev na svetovni ravni;

(o)

veleprodajni trg za storitve internetne povezljivosti na svetovni ali regionalni ravni, pri čemer lahko ostane odprto vprašanje morebitne nadaljnje segmentacije ((i) prenos ali peering, (ii) ponudniki prenosa prvega reda ali drugi ponudniki prenosa);

(p)

veleprodajni trgi za dostop in posredovanje klicev v mobilnih omrežjih na Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem in v Romuniji;

(q)

veleprodajni trgi za storitve zaključevanja klicev v vsakem posameznem mobilnem omrežju na Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem in v Romuniji;

(r)

veleprodajni trgi za storitve mednarodnega gostovanja, ki vključujejo zaključevanje in posredovanje klicev, na Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem in v Romuniji;

(s)

trg za veleprodajno ponudbo in nakupe nekodiranih televizijskih kanalov na Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem in v Romuniji;

(t)

trg za veleprodajno ponudbo in nakupe plačljivih televizijskih kanalov na Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem in v Romuniji;

(u)

trg za veleprodajne storitve kabelskega prenosa televizijskih signalov v Nemčiji;

(v)

trg za dostavo vmesnih televizijskih signalov prek optičnih vlaken in prek kabla v Nemčiji;

(w)

trg za podeljevanje licenc in pridobivanje pravic za prenos televizijskih vsebin v Nemčiji, Romuniji, na Madžarskem in Češkem (oziroma na zadevnih jezikovnih območjih), pri čemer ostaja odprto vprašanje morebitne nadaljnje segmentacije ((i) plačljive ali nekodirane televizijske vsebine, (ii) linearne ali nelinearne radiodifuzne storitve in (iii) glede na vrsto predvajanja).

VII.   Presoja konkurenčnosti

VII.1.   Nemčija

VII.1.1.   Uvod

(21)

Komisija je v sklepu ugotovila, da transakcija v Nemčiji vpliva na naslednje horizontalno prizadete trge:

(a)

maloprodajne storitve fiksne telefonije;

(b)

maloprodajne storitve fiksnega internetnega dostopa;

(c)

maloprodajne mobilne telekomunikacijske storitve;

(d)

maloprodajne storitve prenosa televizijskih signalov za stranke v večstanovanjskih enotah;

(e)

maloprodajne storitve prenosa televizijskih signalov za stranke v enostanovanjskih enotah;

(f)

maloprodajne televizijske storitve;

(g)

maloprodajno ponudbo večstoritvenih paketov dvojčkov, ki vključujejo storitve fiksne telefonije in storitve fiksnega internetnega dostopa;

(h)

maloprodajno ponudbo večstoritvenih paketov trojčkov, ki vključujejo storitve fiksne telefonije, storitve fiksnega internetnega dostopa in mobilne telekomunikacijske storitve;

(i)

maloprodajno ponudbo večstoritvenih paketov trojčkov, ki vključujejo storitve fiksne telefonije, storitve fiksnega internetnega dostopa in televizijske storitve;

(j)

maloprodajno ponudbo večstoritvenih paketov četverčkov, ki vključujejo storitve fiksne telefonije, storitve fiksnega internetnega dostopa, mobilne telekomunikacijske storitve in televizijske storitve;

(k)

veleprodajno ponudbo in nakupe televizijskih kanalov;

(l)

veleprodajne storitve prenosa televizijskih signalov.

(22)

Poleg tega transakcija v Nemčiji vpliva na naslednje vertikalno prizadete trge, kar zadeva povezave med njimi:

(a)

trg pri začetku prodajne verige za veleprodajne storitve zaključevanja klicev v fiksnih omrežjih in trg pri koncu prodajne verige za maloprodajne storitve fiksne telefonije;

(b)

trg pri začetku prodajne verige za veleprodajne storitve zaključevanja klicev v fiksnih omrežjih in trg pri koncu prodajne verige za maloprodajne mobilne telekomunikacijske storitve;

(c)

trg pri začetku prodajne verige za veleprodajne storitve dostopa in posredovanja klicev v mobilnih omrežjih in trg pri koncu prodajne verige za maloprodajne mobilne telekomunikacijske storitve;

(d)

trg pri začetku prodajne verige za veleprodajne storitve dostopa in posredovanja klicev v mobilnih omrežjih ter trge pri koncu prodajne verige za maloprodajno ponudbo večstoritvenih paketov trojčkov, ki vključujejo storitve fiksne telefonije, storitve fiksnega internetnega dostopa in mobilne telekomunikacijske storitve;

(e)

trg pri začetku prodajne verige za veleprodajne storitve dostopa in posredovanja klicev v mobilnih omrežjih ter trge pri koncu prodajne verige za maloprodajno ponudbo večstoritvenih paketov četverčkov, ki vključujejo storitve fiksne telefonije, storitve fiksnega internetnega dostopa, mobilne telekomunikacijske storitve in televizijske storitve;

(f)

trg pri začetku prodajne verige za veleprodajne storitve zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih in trg pri koncu prodajne verige za maloprodajne storitve fiksne telefonije;

(g)

trg pri začetku prodajne verige za veleprodajne storitve zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih in trg pri koncu prodajne verige za maloprodajne mobilne telekomunikacijske storitve;

(h)

trg pri začetku prodajne verige za veleprodajne storitve zakupa linij in trg pri koncu prodajne verige za maloprodajne mobilne telekomunikacijske storitve;

(i)

trg pri začetku prodajne verige za veleprodajne storitve dostave vmesnih televizijskih signalov in trge pri koncu prodajne verige za maloprodajne storitve prenosa televizijskih signalov za stranke v večstanovanjskih enotah.

(23)

Komisija je tudi opredelila več trgov, na katerih bi lahko imela transakcija občuten vpliv v smislu oddelka 6.4 Priloge I k Izvedbeni uredbi (5):

(a)

maloprodajne storitve fiksne telefonije, ki so sosednji trg, tesno povezan z maloprodajnimi televizijskimi storitvami;

(b)

maloprodajne storitve fiksnega internetnega dostopa, ki so sosednji trg, tesno povezan z maloprodajnimi televizijskimi storitvami, ter

(c)

maloprodajne mobilne telekomunikacijske storitve, ki so sosednji trg, tesno povezan z maloprodajnimi televizijskimi storitvami.

(24)

Komisija pri večini omenjenih trgov ni opredelila pomislekov glede konkurence in ni prejela pritožb. Ugotovitve Komisije v zvezi s trgi, pri katerih je opredelila pomisleke ali glede katerih so udeleženci na trgu predložili pritožbe, so povzete v naslednjih oddelkih.

VII.1.2.   Horizontalni neusklajeni učinki pri maloprodajni ponudbi storitev fiksnega internetnega dostopa v Nemčiji

(25)

Komisija je v sklepu ugotovila, da bi transakcija bistveno ovirala učinkovito konkurenco, ker bi se odpravil pomemben konkurenčni pritisk, ki jo predstavljata stranki pred transakcijo, zlasti v kabelskem profilu podjetja Unitymedia, in ker bi se vzpostavil akter z več kot 30-odstotnim deležem naročnikov (v profilu podjetja Unitymedia več kot 40-odstotnim, v nekaterih zveznih državah in deželnih okrožjih pa še večjim).

(26)

Natančneje, Komisija je v sklepu ugotovila, da je dejavnost DSL podjetja Vodafone v profilu podjetja Unitymedia, ki temelji na veleprodajnem dostopu do omrežja družbe Deutsche Telekom, pomembna konkurenčna omejitev. To je ugotovila na podlagi opažanja, da je podjetje Vodafone zmožno enakovredno konkurirati podjetju Unitymedia in poslovati bolj konkurenčno kot drugi ponudniki, ki poslujejo na podlagi veleprodajnega dostopa, in sicer zaradi svojih edinstvenih značilnosti (zlasti dostopa do omrežne infrastrukture, ki ji omogoča večjo prožnost v razmerju do družbe Deutsche Telekom in s tem nižje stroške).

(27)

Poleg tega je Komisija v sklepu ugotovila, da zmanjšanje pritiska konkurence zaradi transakcije verjetno ne bo izničeno z drugimi konkurenčnimi omejitvami, ki bodo ostale na trgih. Ostali akterji na trgu verjetno ne bodo imeli zmožnosti (Telefónica in drugi prosilci za veleprodajni dostop do omrežja podjetja Deutsche Telekom, razen podjetja United internet) ali spodbud (Deutsche Telekom in United internet) za agresivno konkuriranje združenemu subjektu (6).

(28)

Komisija je na podlagi tega v sklepu navedla, da bo odprava konkurenčnih omejitev, ki jih stranki pred transakcijo predstavljata ena drugi in drugim konkurentom, verjetno bistveno oslabila konkurenco in spodbudila dvig cen, zlasti v profilu podjetja Unitymedia, v katerem si stranki tesno konkurirata.

(29)

V zvezi s trditvami glede povečanja učinkovitosti, ki sta jih predložili stranki (vključno s prihranki pri variabilnih stroških zaradi preklopa strank podjetja Vodafone, ki uporabljajo vode DSL, z omrežja podjetja Deutsche Telekom na omrežje podjetja Unitymedia), je Komisija v sklepu ugotovila, da ne izpolnjujejo kumulativnih pogojev preverljivosti, specifičnosti za združitev in koristi potrošnikom, določenih v smernicah za horizontalne združitve.

VII.1.3.   Horizontalni neusklajeni učinki pri maloprodajnih storitvah prenosa televizijskih signalov in televizijskih storitvah v Nemčiji

(30)

Komisija je v sklepu presodila, kako verjetni so protikonkurenčni horizontalni neusklajeni učinki (i) na trgih za maloprodajne storitve prenosa televizijskih signalov za stranke v večstanovanjskih in enostanovanjskih enotah v Nemčiji ali na potencialnih regionalnih trgih, ki ustrezajo kabelskemu profilu strank, ter (ii) na nacionalnem trgu za maloprodajne televizijske storitve (v nadaljnjem besedilu oboje skupaj: trgi v zvezi s televizijo).

(31)

Komisija je ugotovila, da transakcija verjetno ne bo bistveno ovirala učinkovite konkurence na nobenem trgu v zvezi s televizijo v Nemčiji zaradi horizontalnih neusklajenih učinkov. Razlog za to je predvsem, da ne bo nobene spremembe, značilne za združitev, saj sta stranki večinoma dejavni vsaka v svojem kabelskem profilu. Komisija v spisu ni navedla dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati, da se bo s transakcijo izgubila neposredna, posredna ali potencialna konkurenca. Poleg tega je menila, da se zaradi transakcije ne bo oslabil položaj konkurentov strank.

(32)

V zvezi s potencialno konkurenco med strankama je Komisija ugotovila, da niti podjetje Vodafone niti podjetje Unitymedia v preteklosti nista širili omrežja na območju, kjer je imela kabelsko omrežje že druga stranka. Komisija bi morala v morebitni ugotovitvi o potencialni konkurenci zato jasno razložiti, zakaj meni, da bosta stranki verjetno spremenili svoje ravnanje. Vendar Komisija ni navedla doslednih dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati, da bi katera od strank, če transakcije ne bi bilo, verjetno širila omrežje v profilu druge stranke ali bi bilo tako širitev mogoče razumno predvideti.

(33)

V profilu podjetja Unitymedia obstaja manjše prekrivanje zaradi televizijskih proizvodov IPTV in OTT podjetja Vodafone. Vendar glede na omejeni položaj teh proizvodov na trgu ne bo bistvene izgube dejanske neposredne konkurence med strankama.

VII.1.4.   Horizontalni neusklajeni učinki na trgu za veleprodajne storitve prenosa televizijskih signalov v Nemčiji

(34)

Komisija je v sklepu ugotovila, da bi se tržna moč strank pri veleprodajnih storitvah prenosa televizijskih signalov v Nemčiji po transakciji povečala. Ugotavlja naslednje: (i) na možnem trgu, omejenem na veleprodajne storitve kabelskega prenosa televizijskih signalov, združeni tržni delež strank znaša več kot 70 % tako na nacionalni ravni kot v profilu združenega subjekta (v smislu povezanih gospodinjstev); in (ii) obstajajo elementi, ki kažejo, da imajo večji ponudniki prenosa televizijskih signalov zmožnost in spodbude, da izpogajajo boljše pogoje kot manjši konkurenti.

(35)

Komisija je v sklepu opredelila naslednja možna škodljiva učinka, ki bi izhajala iz tako povečane tržne moči: prvič, možnost, da bi združeni subjekt izdajateljem televizijskih programov vsilil nerazumne pogoje; drugič, možnost, da bi združeni subjekt oviral zmožnost izdajateljev programov za ponujanje dodatnih in inovativnih storitev (na primer povrhnjih ali OTT in HbbTV).

VII.1.5.   Horizontalni neusklajeni učinki pri maloprodajnem trgu za večstoritvene pakete v Nemčiji

(36)

Komisija je v sklepu presodila učinke transakcije na hipotetične trge paketov, ki so v Nemčiji najbolj razširjeni. Poleg paketov dvojčkov, ki vključujejo storitve fiksnega internetnega dostopa in fiksne telefonije, ti trgi zajemajo pakete trojčke, ki vključujejo storitve fiksne telefonije in interneta ter televizijske storitve; pakete trojčke, ki vključujejo storitve fiksne telefonije in interneta ter mobilne storitve, ter pakete četverčke, ki vključujejo storitve fiksne telefonije in interneta, televizijske ter mobilne storitve.

(37)

Komisija je v sklepu zaključila, da ugotovitve v zvezi s horizontalnimi neusklajenimi učinki transakcije na maloprodajne storitve fiksnega internetnega dostopa v Nemčiji prav tako veljajo za maloprodajno ponudbo paketov dvojčkov, ki vključujejo storitve fiksnega internetnega dostopa in fiksne telefonije, saj se ta trga močno prekrivata.

(38)

V zvezi z drugimi vrstami paketov je Komisija ugotovila, da transakcija verjetno ne bo bistveno ovirala učinkovite konkurence, zlasti ker so združena tržna deleža strank in povečanje omejeni (pri paketih trojčkih, ki vključujejo storitve fiksne telefonije in interneta ter mobilne storitve, ter četverčkih) in/ali ker je prekrivanje dejavnosti strank na področju maloprodajnih televizijskih storitev zanemarljivo.

VII.1.6.   Omejevanje dostopa maloprodajnih ponudnikov storitev prenosa televizijskih signalov za stranke v večstanovanjskih enotah v Nemčiji

(39)

Komisija je v sklepu presodila, kako verjetni so protikonkurenčni vertikalni neusklajeni učinki na trgih za maloprodajne storitve prenosa televizijskih signalov za stranke v večstanovanjskih enotah v Nemčiji in na potencialnih regionalnih trgih, ki ustrezajo kabelskemu profilu strank. Komisija je ugotovila, da ni nobenega učinka, specifičnega za združitev, v zvezi z zmožnostjo ali spodbudo strank za omejevanje dostopa maloprodajnih konkurentov na trgu pri koncu prodajne verige prek trga za dostavo vmesnih televizijskih signalov. S transakcijo se ne bodo vzpostavile nobene nove povezave med različnimi ravnmi dobavne verige, ki ne bi obstajale brez transakcije. Razlog za to je, da sta podjetji Vodafone in Unitymedia že dejavni tako na trgu pri začetku prodajne verige (na ločenih geografskih trgih) zagotavljanja signala tretje stopnje ponudnikom četrte stopnje kot na trgu pri koncu prodajne verige za maloprodajne storitve prenosa televizijskih signalov za stranke v večstanovanjskih enotah. Kadar so take vertikalne povezave vzpostavljene, se s transakcijo ne spremeni tržna struktura trga pri začetku ali trga pri koncu prodajne verige, zato se ne poveča tržna moč.

(40)

Natančneje, v zvezi s tem je Komisija menila, da transakcija ne bi bistveno ovirala učinkovite konkurence zaradi vertikalnih neusklajenih učinkov v škodo podjetju Tele Columbus, ki bi nastali z morebitnim prenosom poslovne politike podjetja Vodafone v profil podjetja Unitymedia. Tudi če bi bil združeni subjekt zaradi združitve zmožen in bi imel spodbudo za omejevanje dostopa podjetja Tele Columbus v profilu podjetja Unitymedia, ne bi bilo občutnega vpliva na učinkovito konkurenco, saj so dejavnosti podjetja Tele Columbus v profilu podjetja Unitymedia omejene, svoje infrastrukture pa podjetje Tele Columbus ne širi.

VII.1.7.   Omejevanje dostopa maloprodajnih ponudnikov mobilnih telekomunikacijskih storitev v Nemčiji

(41)

Komisija je v sklepu presodila, kako verjetni so vertikalni neusklajeni učinki na trgu za maloprodajne mobilne telekomunikacijske storitve in konvergenčne pakete fiksnih in mobilnih storitev. Komisija je ugotovila, da združeni subjekt ne bi imel zmožnosti ali spodbude, specifičnih za združitev, za omejevanje dostopa konkurenčnih ponudnikov mobilnih telekomunikacijskih storitev, saj podjetje Unitymedia ni dejavno na trgu pri začetku prodajne verige, na trgu pri koncu prodajne verige pa ima obroben položaj.

(42)

Komisija je menila, da ne bi bilo občutnega vpliva na učinkovito konkurenco, tudi če bi bil združeni subjekt zaradi združitve zmožen in bi imel spodbudo za to. Največji ponudniki mobilnih storitev brez lastnega mobilnega omrežja, dejavni v Nemčiji, so zaščiteni, ker gostujejo pri več omrežnih operaterjih mobilne telefonije. Poleg tega bodo imeli ponudniki mobilnih storitev brez lastnega mobilnega omrežja še naprej koristi od obveznosti, ki jih je določila agencija BNetzA, in zavez, ki jih je sprejela Komisija v zadevi M.7018 – Telefónica Deutschland/E-Plus. Nenazadnje ponudniki mobilnih storitev brez lastnega mobilnega omrežja ne izvajajo enako velikega konkurenčnega pritiska kot omrežni operaterji mobilne telefonije, predvsem ker so odvisni od veleprodajnih pogojev. Zato niso zmožni učinkovito omejevati konkurenčnega ravnanja omrežnih operaterjev mobilne telefonije na maloprodajnem trgu.

(43)

V zvezi s tem je Komisija zlasti menila, da transakcija ne bi bistveno ovirala učinkovite konkurence zaradi vertikalnih neusklajenih učinkov v škodo akterjev na področju združevanja fiksnih in mobilnih storitev, ki bi nastali s povečano spodbudo za omejevanje dostopa konkurentov z infrastrukturo fiksnih omrežij (npr. mestnih operaterjev). Komisija je menila, da imajo taki akterji zanemarljiv položaj na trgu za mobilne telekomunikacijske storitve in bi lahko učinkovito konkurirali na trgu za fiksne telekomunikacijske storitve, tudi če bi združeni subjekt tem akterjem onemogočil veleprodajne storitve dostopa in posredovanja klicev v mobilnih omrežjih.

VII.1.8.   Konglomeratni učinki v Nemčiji

(44)

Komisija je med postopkom pregleda združitve prejela pritožbe o tem, da bo imel združeni subjekt po transakciji zaradi ponujanja večstoritvenih paketov, ki vključujejo televizijske storitve, zmožnost in spodbudo za omejevanje dostopa konkurenčnih operaterjev na področju drugih telekomunikacijskih storitev.

(45)

Komisija je v sklepu ugotovila, da bi morebitni konglomeratni učinki, ki bi nastali zaradi transakcije, le malo verjetno bistveno ovirali učinkovito konkurenco. Glavni razlog za to je, da so ponudbe večstoritvenih paketov v Nemčiji še v zgodnji fazi, njihova uporaba pa se v naslednjih nekaj letih ne bo bistveno povečala. Transakcija bo to verjetno le minimalno pospešila. Navsezadnje obe stranki že prodajata pakete, transakcija pa ne bo bistveno spremenila njune zmožnosti za prodajo paketov niti njune zmožnosti in spodbud za omejevanje dostopa konkurentov.

VII.2.   Češka

VII.2.1.   Uvod

(46)

Komisija je v sklepu ugotovila, da se dejavnosti strank na Češkem večinoma dopolnjujejo. Ugotovila je, da transakcija ne vpliva na nobene horizontalno prizadete trge, bodisi ker skupni tržni delež strank znaša manj kot 20 % bodisi ker se omrežja strank tehnično ne prekrivajo. Poleg tega je Komisija obravnavala možnost, da bi podjetje Vodafone lahko štelo za novega udeleženca na maloprodajnem trgu za televizijske storitve ali večstoritvene pakete, ki vključujejo fiksne telekomunikacijske in televizijske storitve, vendar jo je na koncu izključila.

(47)

S transakcijo bi nastala tri vertikalna razmerja, na katera bi tehnično vplivala (na trgu pri začetku prodajne verige veleprodajne storitve zaključevanja klicev v mobilnih in fiksnih omrežjih, na trgu pri koncu prodajne verige pa maloprodajne storitve fiksne telefonije in mobilne telekomunikacijske storitve). Komisija je ugotovila, da ta vertikalna razmerja ne bi bistveno ovirala učinkovite konkurence, saj niti na trgu pri začetku niti na trgu pri koncu prodajne verige združeni subjekt ne bi imel velike tržne moči.

(48)

Komisija je prejela tudi več pritožb v zvezi z možnimi konglomeratnimi učinki transakcije. Njene ugotovitve v zvezi s tem so povzete v nadaljevanju.

VII.2.2.   Konglomeratni učinki

(49)

Več sodelujočih v raziskavi trga je omenilo možnost, da bi združeni subjekt po transakciji lahko ponudil paket storitev internetnega dostopa visokih hitrosti podjetja UPC (skupaj s plačljivimi televizijskimi storitvami tega podjetja ali brez njih) in mobilnih telekomunikacijskih storitev podjetja Vodafone, s čimer bi omejil dostop ponudnikov nepovezanih fiksnih ali mobilnih telekomunikacijskih storitev. To bi bilo mogoče, ker kabelsko omrežje podjetja UPC omogoča hitrosti, ki so domnevno višje od tistih pri konkurentih, in ima zato prevladujoč položaj na trgu.

(50)

Komisija je v sklepu ugotovila, da združeni subjekt ne bi imel niti zmožnosti niti spodbude za izvajanje take strategije omejevanja dostopa. V zvezi z zmožnostjo je ugotovila, da UPC na Češkem nima tržne moči na področju storitev fiksnega internetnega dostopa. V zvezi s spodbudami je ugotovila, da se kratkoročne izgube združenega subjekta verjetno ne bi izravnale z dolgoročnim dobičkom, tako da uporaba plenilskih cen ne bi bila dobičkonosna. Nazadnje je ugotovila, da morebitna strategija omejevanja dostopa ne bi bistveno vplivala na trg, saj omrežje podjetja UPC zajema le razmeroma majhen delež čeških gospodinjstev.

(51)

Komisija je poleg tega izključila morebitne pomisleke, da bi združeni subjekt svoj položaj na maloprodajnem trgu za televizijske storitve (ali večstoritvene pakete, ki vključujejo televizijo in fiksni internetni dostop) uporabil kot vzvod na maloprodajnem trgu za mobilne telekomunikacijske storitve. Razloga za to sta, da združeni subjekt nima tržne moči na maloprodajnem trgu za televizijske storitve in da večstoritveni paketi, ki vključujejo televizijske in mobilne telekomunikacijske storitve, na Češkem niso priljubljeni.

VII.3.   Madžarska

(52)

Na Madžarskem transakcija horizontalno vpliva samo na trg za maloprodajne mobilne telekomunikacijske storitve. Eden od sodelujočih v raziskavi trga je predložil mnenje, da bi transakcija imela protikonkurenčne učinke na maloprodajnem trgu za mobilne telekomunikacijske storitve na Madžarskem, saj podjetje UPC ne bi bilo več samostojen operater navideznega mobilnega omrežja. Komisija je v sklepu ugotovila, da se bo s transakcijo tržni delež podjetja Vodafone le zanemarljivo povečal. Večina sodelujočih v raziskavi trga je menila, da UPC ne izvaja pomembnega konkurenčnega pritiska na Vodafone. Nazadnje je Komisija v okviru preiskave transakcije ugotovila, da je podjetje Digi/Invitel vstopilo na maloprodajni trg za mobilne telekomunikacijske storitve na Madžarskem kot omrežni operater mobilne telefonije. Zato je sklenila, da transakcija ne bo bistveno ovirala učinkovite konkurence zaradi horizontalnih neusklajenih učinkov v zvezi z maloprodajnim trgom za mobilne telekomunikacijske storitve na Madžarskem.

(53)

Transakcija tudi vpliva na več vertikalno prizadetih trgov, za katere je Komisija menila, da transakcija ne bo bistveno ovirala učinkovite konkurence. Eden od sodelujočih v raziskavi trga se je zlasti pritožil, da bi mu združeni subjekt lahko omejil dostop do trga za maloprodajne mobilne telekomunikacijske storitve, če bi mu prekinil zakup linij. Vendar je Komisija menila, da združeni subjekt ne bo imel niti zmožnosti niti spodbude za omejevanje dostopa pritožnika ali katerih koli drugih ponudnikov mobilnih telekomunikacijskih storitev. Razlog za to je, da so na zadevnem trgu dejavni drugi ponudniki zakupa linij (ali mobilnih vmesnih povezovalnih omrežij), zaradi česar UPC nima tržne moči.

(54)

Komisija je tudi presodila verjetni vpliv transakcije na zmožnost in spodbudo združenega subjekta za omejevanje dostopa ponudnikov nepovezanih mobilnih telekomunikacijskih storitev, storitev fiksne telefonije ali internetnega dostopa ali televizijskih storitev, in sicer z oblikovanjem paketov fiksnih in mobilnih telekomunikacijskih storitev na podlagi konglomeratnih učinkov. Vendar je ugotovila, da transakcija na Madžarskem ne bi bistveno ovirala učinkovite konkurence zaradi konglomeratnih učinkov, zlasti ker nobena od strank nima tržne moči na nobenem trgu, na katerem sta dejavni.

VII.4.   Romunija

(55)

V Romuniji ni nobenega horizontalno prizadetega trga. Transakcija vpliva na več vertikalno prizadetih trgov, za katere je Komisija menila, da transakcija ne bo bistveno ovirala učinkovite konkurence zaradi morebitnih neusklajenih učinkov.

(56)

Komisija je tudi presodila verjetni vpliv transakcije na zmožnost in spodbudo združenega subjekta za omejevanje dostopa ponudnikov nepovezanih mobilnih telekomunikacijskih storitev, storitev fiksne telefonije ali internetnega dostopa ali televizijskih storitev, in sicer z oblikovanjem paketov fiksnih in mobilnih telekomunikacijskih storitev. Vendar je ugotovila, da transakcija v Romuniji ne bi bistveno ovirala učinkovite konkurence zaradi konglomeratnih učinkov, zlasti ker nobena od strank nima tržne moči na nobenem trgu, na katerem sta dejavni.

VII.5.   Mednarodni trgi

(57)

Komisija je presodila, kako bi transakcija lahko vplivala na telekomunikacijske trge, ki geografsko presegajo nacionalne meje. V zvezi s tem je Komisija ugotovila, da transakcija ne bi bistveno ovirala učinkovite konkurence, kar zadeva (i) veleprodajne storitve mednarodnih klicev in (ii) veleprodajne storitve internetne povezljivosti, ki jih ponuja samo podjetje Vodafone. Tržni delež podjetja Vodafone je namreč na obeh trgih omejen, po transakciji pa bodo še naprej dejavni drugi konkurenti.

VIII.   Zaveze

(58)

Predlagane zaveze so sprejemljive le, če zagotovijo združljivost koncentracije z notranjim trgom, tako da preprečijo bistveno oviranje učinkovite konkurence na vseh upoštevnih trgih, pri katerih so bili opredeljeni pomisleki glede konkurence. V zadevi, ki jo je Komisija presojala v sklepu, so se morali z zavezami odpraviti pomisleki glede konkurence, ki jih je Komisija opredelila v zvezi s: (i) horizontalnimi neusklajenimi učinki pri maloprodajnih storitvah fiksnega internetnega dostopa v Nemčiji, (ii) horizontalnimi neusklajenimi učinki pri maloprodajni ponudbi paketov dvojčkov, ki vključujejo storitve fiksne telefonije in storitve fiksnega internetnega dostopa v Nemčiji, ter (iii) horizontalnimi neusklajenimi učinki na trgu za veleprodajne storitve prenosa televizijskih signalov v Nemčiji.

VIII.1.   Opis končnih zavez

(59)

Končne zaveze zajemajo štiri elemente:

(a)

veleprodajni kabelski širokopasovni dostop: predhodna zaveza, da se novemu kabelskemu ponudniku omogoči dostop do kabelskega omrežja združenega subjekta, da bo lahko novi kabelski ponudnik ponujal maloprodajne storitve fiksnega internetnega dostopa (in po želji fiksne govorne storitve) ter lastne televizijske storitve OTT ali takšne storitve tretjih oseb;

(b)

zaveza glede storitev OTT: zaveza, da se izdajateljem programov, katerih signali se prenašajo na televizijski platformi združenega subjekta, ne bo neposredno ali posredno pogodbeno omejevala možnost razširjanja njihovih vsebin prek storitve OTT, in zaveza, da bo združeni subjekt vzdrževal zadostno neposredno medomrežno povezanost med svojim internetnim omrežjem v Nemčiji in tretjimi ponudniki storitev internetne medomrežne povezljivosti (prenosa);

(c)

zaveza glede nadomestil za prenos signalov: zaveza, da se ne bodo zvišala nadomestila za prenos signalov, ki jih plačujejo izdajatelji nekodiranih programov;

(d)

zaveza glede signala HbbTV: zaveza, da se bo še naprej prenašal signal HbbTV izdajateljev nekodiranih programov.

(60)

Podjetji Vodafone in Telefónica sta 17. aprila 2019 sklenili dokončni dogovor o veleprodajnem kabelskem širokopasovnem dostopu. Nato je bila podpisana sprememba tega dogovora.

VIII.1.1.   Veleprodajni kabelski širokopasovni dostop

(61)

Podjetje Vodafone bi enemu novemu kabelskemu ponudniku (podjetju Telefónica) omogočilo veleprodajni dostop do združenih kabelskih omrežij podjetij Vodafone in Unitymedia. Tehnični dostop do omrežja združenega subjekta bi se izvajal na več izročilnih točkah (medomrežnih povezavah).

(62)

Kar zadeva storitve internetnega dostopa, bo novi kabelski ponudnik lahko izbiral med tremi različnimi hitrostnimi profili, 50/4 (hitrost prenosa/nalaganja v Mb/s), 100/6 in 300/25, po določenem času pa bi se hitrost prenosa lahko povečala na 500 Mb/s (če bi bili izpolnjeni nekateri pogoji). Veleprodajni kabelski širokopasovni dostop omogoča tudi ponujanje fiksne telefonije in televizijskih storitev OTT. Končne zaveze imajo določeno minimalno trajanje z možnostjo podaljšanja.

(63)

Cenovna struktura veleprodajnega kabelskega širokopasovnega dostopa je zelo podobna finančnim pogojem za regulirani veleprodajni dostop do omrežja xDSL podjetja Deutsche Telekom (t. i. Kontingentmodell): v skladu s to cenovno strukturo, ki temelji na delitvi tveganj, novi kabelski ponudnik (v primeru regulirane ponudbe podjetja Deutsche Telekom pa prosilec za dostop) plača vnaprej in se zaveže k nakupu določene količine v zameno za nižje mesečne stroške stalnega dostopa v primerjavi s standardnim cenikom podjetja Deutsche Telekom.

VIII.1.2.   Zaveza glede storitev OTT

(64)

V skladu z zavezo glede storitev OTT bi se podjetje Vodafone zavezalo, da izdajateljem linearnih televizijskih kanalov ne bo omejevalo razširjanja vsebin prek storitve OTT in da bo vzdrževalo minimalno raven medomrežne povezanosti s svojim omrežjem IP v Nemčiji. Natančneje, podjetje Vodafone bi se zavezalo:

(a)

da z izdajatelji programov ne bo sklepalo nobenih dogovorov, ki bi neposredno ali posredno omejevali njihovo zmožnost ponujanja televizijskih storitev OTT tretjim osebam in/ali končnim uporabnikom. Če njegove veljavne pogodbe z izdajatelji programov v Nemčiji vsebujejo take omejitve, jih podjetje ne bo izvajalo ali podaljšalo;

(b)

da bo zagotavljalo zadostno medomrežno povezanost, ki bo njegovim uporabnikom širokopasovnih povezav omogočala dostop do katere koli televizijske storitve OTT v Nemčiji. Da bo podjetje Vodafone zagotovilo preglednost v zvezi z medomrežno povezanostjo in prometom, bo mesečno objavljalo ustrezne informacije;

(c)

da bo imenovalo nadzornega skrbnika, ki ga bo odobrila Komisija ter bo pregledoval nove in obstoječe dogovore z izdajatelji programov ter preverjal, ali se zagotavlja zadostna medomrežna povezanost.

(65)

Zaveza glede storitev OTT bi veljala osem let.

(66)

Veleprodajni kabelski širokopasovni dostop in zaveza glede storitev OTT bi novemu kabelskemu ponudniku omogočala ponujanje širokopasovnih povezav visokih hitrosti, prek katerih bi lahko razširjal lastne televizijske storitve OTT ali takšne storitve tretjih oseb v celotnem kabelskem profilu podjetij Unitymedia in Vodafone.

VIII.1.3.   Zaveza glede nadomestil za prenos signalov

(67)

Podjetje Vodafone z zavezo glede nadomestil za prenos signalov želi zagotoviti, da ne bo moglo zvišati nadomestil za prenos signalov, ki jih plačujejo izdajatelji programov. Zato bo v štirih tednih po sprejetju sklepa vsem izdajateljem nekodiranih programov poslalo nepreklicno ponudbo (ki je priložena končnim zavezam), v kateri so določene naslednje obveznosti podjetja Vodafone:

(a)

Podjetji Vodafone in Unitymedia ne bosta zvišali nadomestil na povezano gospodinjstvo.

(b)

Podjetji Vodafone in/ali Unitymedia lahko s soglasjem izdajatelja programov spremenita strukturo ali druge vidike nadomestil za prenos signalov, na primer za namene povezave omrežij. Nadomestila za prenos signalov v skladu z morebitno spremenjeno pogodbo o prenosu signalov ne bodo presegala vsote nadomestil, ki jih je treba plačati v skladu z veljavnima cenikoma nadomestil za prenos signalov pri podjetjih Vodafone in Unitymedia (ki sta priložena zavezi). Ta obveznost velja tudi, če se izteče veljavnost pogodbe o prenosu signalov, podjetji Vodafone in/ali Unitymedia pa skleneta nov dogovor o prenosu signalov ali se dogovorita o prenosu signalov dodatnih televizijskih programov.

(c)

Kadar združeni subjekt sklene dogovor o prenosu signalov z izdajateljem nekodiranih programov, ki trenutno nima sklenjenega takega dogovora z eno od strank, nadomestila za prenos signalov, vključena v ta dogovor, ne presegajo cen, določenih v standardnih cenikih podjetij Vodafone in Unitymedia za nekodirane kanale.

(68)

Zaveza glede nadomestil za prenos signalov ne vpliva na nobeno drugo določbo dogovorov o prenosu signalov.

VIII.1.4.   Zaveza glede signala HbbTV

(69)

Podjetje Vodafone želi z zavezo glede signala HbbTV zagotoviti, da ne bo moglo zavrniti nadaljnjega prenosa signala HbbTV izdajateljev nekodiranih programov prek svojega kabelskega omrežja. Zato bo v štirih tednih po sprejetju sklepa vsem izdajateljem nekodiranih programov poslalo nepreklicno ponudbo (ki je priložena končnim zavezam), v kateri so določene naslednje obveznosti podjetja Vodafone.

(70)

Podjetji Vodafone in Unitymedia bosta še naprej prenašali signale hibridne radiodifuzno-širokopasovne televizije (HbbTV) skupaj s katerimi koli televizijskimi programi, ki jih Vodafone prenaša v formatu DVB-C.

(71)

Vodafone in/ali Unitymedia lahko s soglasjem izdajatelja programov spremenita katero koli obveznost prenosa signalov HbbTV. Podjetji Vodafone in Unitymedia bosta v skladu z morebitno spremenjeno pogodbo o prenosu signalov prek standarda DVB-C na svojih kabelskih omrežjih prenašali signale HbbTV izdajateljev programov vsaj v skladu z naslednjimi minimalnimi tehničnimi pogoji, ne da bi za prenos zaračunali kakršno koli nadomestilo. Signal HbbTV je sestavljen iz tabele z informacijami o aplikaciji (AIT) in interaktivnih dogodkov (v skladu s standardom prenosa DSM-CC), ki jih bosta podjetji vključili v signal HbbTV. Največja podatkovna hitrost signala HbbTV je 15 Kb/s na televizijski program (standardne ali visoke ločljivosti). Ta obveznost velja tudi za vsak dogovor o prenosu signala HbbTV skupaj s televizijskimi programi v standardu DVB-C, ki zdaj ni vključen v noben dogovor o prenosu signala HbbTV, ter ob izteku veljavnosti takega dogovora in/ali pogodbe o prenosu signalov.

(72)

Obveznost prenosa signalov HbbTV v kabelskem omrežju ne vključuje nobene obveznosti podjetja Vodafone ali Unitymedia v zvezi s funkcijami opreme v prostorih njegovih strank ali strank katerih koli tretjih oseb, predvsem ne obveznosti, da opremo v prostorih strank zasnuje ali spremeni tako, da se bo odzivala na signale HbbTV.

(73)

Zavezi glede nadomestil za prenos signalov in glede signala HbbTV naj bi veljali osem let od sprejetja sklepa.

VIII.2.   Presoja končnih zavez

(74)

Komisija je v sklepu ugotovila, da končne zaveze v celoti obravnavajo vprašanja konkurence, ki so se pojavila s transakcijo. Sklenila je tudi, da je končne zaveze mogoče hitro začeti učinkovito izvajati.

(75)

Komisija je pripomnila, da se z zavezo glede veleprodajnega kabelskega širokopasovnega dostopa vzpostavlja bistveno okrepljen nacionalni maloprodajni konkurent na področju storitev fiksnega internetnega dostopa in fiksne telefonije v Nemčiji. Ker bi se pospešilo uvajanje internetnih povezav visokih hitrosti, bi to koristilo tudi razširjanju televizijskih storitev OTT, ponujenih pri izdajateljih programov, na platformah OTT tretjih oseb ali na platformi OTT novih kabelskih ponudnikov. Komisija je zato na splošno menila, da je obseg zaveze glede veleprodajnega kabelskega širokopasovnega dostopa dovolj celovit, da se odpravijo pomisleki glede konkurence v zvezi z maloprodajnimi storitvami fiksnega internetnega dostopa (in paketov dvojčkov) v Nemčiji ter da prispeva k odpravi pomislekov glede konkurence na trgu za veleprodajne storitve prenosa televizijskih signalov v Nemčiji.

(76)

Z zavezo glede storitev OTT se podjetje Vodafone zavezuje, da bo prekinilo vsak dogovor med strankama in izdajatelji televizijskih programov, ki omejuje možnost izdajateljev, da svoje kanale in vsebine ponujajo prek storitve OTT v Nemčiji. Vodafone se zavezuje tudi, da stranki v prihodnje ne bosta sklepali takih dogovorov. Zato je po mnenju Komisije obseg zaveze glede storitev OTT dovolj celovit, da (i) se odpravi pomislek glede konkurence v zvezi z zmožnostjo združenega subjekta za oviranje storitev OTT izdajateljev televizijskih programov in (ii) ublaži povečanje tržne moči združenega subjekta v razmerju do izdajateljev plačljivih televizijskih programov, da se ne bi bistveno zmanjšali širina in kakovost televizijske ponudbe v škodo maloprodajnih uporabnikov.

(77)

Z zavezo glede nadomestil za prenos signalov se podjetje Vodafone zavezuje, da v naslednjih osmih letih ne bo zvišalo teh nadomestil, ki jih plačujejo izdajatelji nekodiranih programov za prenos linearnih televizijskih kanalov prek njegovega kabelskega omrežja v Nemčiji. Po mnenju Komisije se z zavezo glede nadomestil za prenos signalov lahko odpravi pomislek glede konkurence, da bi združeni subjekt lahko izdajateljem nekodiranih programov vsilil nerazumne pogoje, s tem pa zmanjšal širino in kakovost televizijske ponudbe za maloprodajne uporabnike.

(78)

Komisija je še ugotovila, da bo zaveza glede signala HbbTV omogočila nadaljnji prenos signala hibridne radiodifuzno-širokopasovne televizije izdajateljev nekodiranih programov prek kabelskega omrežja združenega subjekta v Nemčiji. Po njenem mnenju zaveza glede signala HbbTV torej zadošča za odpravo pomisleka, da bi lahko združeni subjekt oviral zmožnost izdajateljev programov za ponujanje dodatnih in inovativnih storitev prek signala HbbTV.

VIII.3.   Presoja podjetja Telefónica kot novega kabelskega ponudnika

(79)

Komisija je menila, da podjetje Telefónica izpolnjuje standardne zahteve glede kupca, ki so podrobno opisane v sporočilu o korektivnih ukrepih, v smislu neodvisnosti, finančnih sredstev in neobstoja očitnih pomislekov glede konkurence.

(80)

Natančneje, Komisija je menila, da bo imelo podjetje Telefónica na podlagi zaveze glede veleprodajnega kabelskega širokopasovnega dostopa zmožnost in spodbudo za delovanje v vlogi dejavne konkurenčne sile, sposobne uspešnega poslovanja v konkurenci z združenim subjektom na trgih za maloprodajne storitve fiksnega internetnega dostopa, paketov dvojčkov, ki vključujejo storitve fiksnega internetnega dostopa in fiksne telefonije, ter za maloprodajne televizijske storitve.

(81)

Poleg tega je Komisija glede na trenutni omejeni položaj podjetja Telefónica menila, da okrepitev tega podjetja zaradi zaveze glede veleprodajnega kabelskega širokopasovnega dostopa ne bi bila sporna z vidika konkurence. Čeprav so poslovni pogoji pri zavezi glede veleprodajnega kabelskega širokopasovnega dostopa ugodnejši kot pri modelu oblikovanja cen podjetja Deutsche Telekom, imenovanem Kontingentmodell, zaradi česar se bo poslovni položaj podjetja Telefónica izboljšal, povečanje konkurenčnosti tega podjetja ni tako, da bi samo po sebi povzročilo težave v zvezi s konkurenco. Natančneje, Komisija je menila, da zaveza glede veleprodajnega kabelskega širokopasovnega dostopa ne bi negativno vplivala na širitev optičnega omrežja tretjih oseb ali pospešila združevanja fiksnih in mobilnih storitev v Nemčiji.

(82)

Komisija je prav tako pregledala dogovor med podjetjema Vodafone in Telefónica ter ugotovila, da so pogoji v skladu z zahtevami končnih zavez.

IX.   Sklepna ugotovitev in predlog

(83)

Iz zgoraj navedenih razlogov je Komisija v sklepu ugotovila, da ob upoštevanju zavez, ki jih je ponudil priglasitelj, transakcija ne bi bistveno ovirala učinkovite konkurence na notranjem trgu ali na njegovem znatnem delu. Koncentracija se zato s sklepom razglasi za združljivo z notranjim trgom v skladu s členoma 2(2) in 8(2) uredbe o združitvah.

(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  Kratica IPTV pomeni televizijo prek internetnega protokola. IPTV je sistem, pri katerem se televizijske storitve namesto prek tradicionalnih oblik prizemne, satelitske ali kabelske televizije zagotavljajo z internetnim protokolom prek paketno komutiranega podatkovnega omrežja, kot je internet.

(3)  Kabelski „profil“ (tudi kabelsko „ozemlje“) se nanaša na obseg kabelskega omrežja (v smislu tehničnega dosega) in ne na vsa gospodinjstva v zveznih državah, kjer so kabelska omrežja podjetja.

(4)  In sicer: (i) lokalna (omejena na območje centra za spletno gostovanje) ponudba osnovnih storitev kolokacije, kot so povezljivost, napajanje in prostori; (ii) nacionalna ponudba deljenega in individualnega gostovanja, ki je sestavljena iz gostovanja spletišča stranke na strežniku ponudnika storitev gostovanja in zagotavljanja potrebnih aplikacij za podporo; (iii) nacionalna ali čezmejna regionalna ponudba upravljanih storitev za zunanje izvajanje kompleksnih poslovnih aplikacij in podporne infrastrukture, vključno s čelnimi in zalednimi aplikacijami, ki gostujejo na platformah ponudnika, ter (iv) nacionalno zagotavljanje storitev dostave vsebin.

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1269/2013 z dne 5. decembra 2013 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 802/2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL L 336, 14.12.2013, str. 1).

(6)  Tretje osebe so v okviru raziskave trga trdile, da bi se zaradi preklopa strank podjetja Vodafone, ki trenutno uporabljajo omrežje podjetja Deutsche Telekom, na kabelsko omrežje združenega subjekta zmanjšala spodbuda, da bi ti akterji (predvsem Deutsche Telekom in nekateri mestni operaterji) vlagali v širitev optičnega omrežja. Komisija je v sklepu ugotovila, da v njenem spisu ni dokazov, na podlagi katerih bi sklepala, da bodo po transakciji Deutsche Telekom in mestni operaterji spremenili hitrost širitve optičnega omrežja zaradi negativnega vpliva transakcije na njihovo zmožnost in finančne spodbude za izvedbo zadevnih naložb.


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropska komisija

11.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 382/23


Razpis za zbiranje predlogov 2020 – EAC/A03/2019

Evropska solidarnostna enota

(2019/C 382/08)

1.   Uvod in cilji

Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) 2018/1475 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o določitvi pravnega okvira evropske solidarnostne enote ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1288/2013, Uredbe (EU) št. 1293/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU (1) ter na letnem programu dela evropske solidarnostne enote za leto 2020. Uredba o evropski solidarnostni enoti pokriva obdobje 2018–2020. Splošni cilj in posebni cilji evropske solidarnostne enote so navedeni v členih 3 in 4 Uredbe.

2.   Ukrepi

Ta razpis za zbiranje predlogov zajema naslednje ukrepe evropske solidarnostne enote:

prostovoljske projekte,

prostovoljska partnerstva (posebni sporazumi za leto 2020 na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu 2018–2020) (2),

prostovoljske skupine na prednostnih področjih,

pripravništva in zaposlitve,

solidarnostne projekte,

znak kakovosti.

3.   Upravičenost

Za financiranje v okviru evropske solidarnostne enote se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt (3). Poleg tega se za financiranje za solidarnostne projekte lahko prijavijo skupine mladih, ki so registrirani na portalu evropske solidarnostne enote.

V evropski solidarnostni enoti lahko sodelujejo naslednje države:

28 držav članic Evropske unije lahko v celoti sodeluje v vseh ukrepih evropske solidarnostne enote.

V določenih ukrepih evropske solidarnostne enote pa lahko sodelujejo tudi organizacije iz:

držav Efte/EGP: Islandije, Lihtenštajna in Norveške,

držav kandidatk za vstop v EU: Turčije, Srbije in Republike Severne Makedonije,

partnerskih držav.

Za podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik po evropski solidarnostni enoti 2020 (European Solidarity Corps Guide).

Za prijavitelje iz Združenega kraljestva: Merila za upravičenost je treba izpolnjevati skozi celotno obdobje, za katero se dodelijo nepovratna sredstva. Če Združeno kraljestvo izstopi iz EU v obdobju, za katero se dodelijo nepovratna sredstva, ne da bi sklenilo sporazum z EU o tem, da so prijavitelji iz Združenega kraljestva še naprej upravičeni, boste prenehali prejemati finančna sredstva EU (pri čemer boste v projektu še naprej sodelovali, če bo to mogoče) ali pa boste morali projekt opustiti na podlagi ustreznih določb o odpovedi iz sporazuma o nepovratnih sredstvih.

4.   Proračun in trajanje projektov

Izvajanje tega razpisa za zbiranje predlogov je odvisno od razpoložljivosti proračunskih sredstev, predvidenih v proračunu za leto 2020, potem ko proračunski organ sprejme ta proračun, ali zagotovljenih v sistemu začasnih dvanajstin, če proračun ni sprejet.

Skupni proračun, namenjen za ta razpis za zbiranje predlogov, je ocenjen na 117 650 000 EUR in temelji na letnem programu dela evropske solidarnostne enote za leto 2020.

Skupni proračun za razpis za zbiranje predlogov in njegova porazdelitev sta okvirna in se lahko spremenita v primeru spremembe letnega programa dela evropske solidarnostne enote 2020. Glede proračuna za posamezne ukrepe iz razpisa naj potencialni prijavitelji redno spremljajo letni program dela evropske solidarnostne enote 2020 in njegove spremembe, objavljene na naslovu:

 

https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en.

Obseg dodeljenih nepovratnih sredstev in trajanje projektov se razlikujeta glede na dejavnike, kot sta vrsta projekta in število vključenih partnerjev.

5.   Rok za oddajo vlog

Vsi roki za oddajo vlog v nadaljevanju se iztečejo ob 12.00 (opoldne) po bruseljskem času.

Prostovoljski projekti

5. februar 2020

30. april 2020

1. oktober 2020

Prostovoljska partnerstva (posebni sporazumi za leto 2020 na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu 2018–2020)

30. april 2020

Prostovoljske skupine na prednostnih področjih

17. september 2020

Pripravništva in zaposlitve

5. februar 2020

30. april 2020

1. oktober 2020

Solidarnostni projekti

5. februar 2020

30. april 2020

1. oktober 2020

Vloge za znak kakovosti se lahko oddajo kadar koli po objavi razpisa.

Za podrobna navodila za oddajo vlog glej vodnik po evropski solidarnostni enoti.

6.   Podrobnejše informacije

Podrobni pogoji tega razpisa za zbiranje predlogov, vključno s prednostnimi področji, so na voljo v vodniku po evropski solidarnostni enoti 2020 na naslovu:

 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps.

Vodnik po evropski solidarnostni enoti 2020 je sestavni del tega razpisa za zbiranje predlogov in v njem navedeni pogoji za sodelovanje in financiranje se v celoti uporabljajo za ta razpis.


(1)  UL L 250, 4.10.2018, str. 1.

(2)  Za ta ukrep se lahko prijavijo samo sodelujoče organizacije, ki so podpisale okvirni sporazum o partnerstvu za obdobje 2018–2020.

(3)  Brez poseganja v posebne pogoje za upravičenost, ki se uporabljajo za posamezne ukrepe iz tega razpisa.


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

11.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 382/25


Predhodna priglasitev koncentracije

(Case M.9605 – DAK Americas/Lotte Chemical UK)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2019/C 382/09)

1.   

Komisija je 4. novembra 2019 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednji podjetji:

DAK Americas Exterior, S.L. („DAK Americas“, Španija), katerega končno obvladujoče podjetje je Alfa, S.A.B. de C.V. („Alfa Group“, Mehika),

Lotte Chemical UK Limited („Lotte UK“, Združeno kraljestvo).

Alfa Group prek svojega hčerinskega podjetja DAK Americas pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah nadzor nad celotnim podjetjem Lotte UK.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic.

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

DAK Americas je del skupine Alfa Group, industrijskega konglomerata, ki ima sedež v Mehiki in je dejaven na različnih področjih, kot so poliestri, plastične mase in kemikalije, avtomobilski deli iz aluminija, ohlajena živila ter IT in telekomunikacije,

Lotte UK je dejavno v proizvodnji polietilen tereftalatne (PET) smole.

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.9605 – DAK Americas/Lotte Chemical UK

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


11.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 382/27


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.9573 – Brookfield/Iridium/Global Borealis)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2019/C 382/10)

1.   

Komisija je 31. oktobra 2019 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednja podjetja:

Brookfield Asset Management Inc („Brookfield“, Kanada),

Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A.D („Iridium“, Španija), ki pripada skupini Actividades De Construcción Y Servicios, S.A. („skupina ACS“, Španija),

Global Borealis S.L. („Global Borealis“, Španija).

Podjetji Brookfield in Iridium pridobita v smislu člena 3(1)(b) in člena 3(4) uredbe o združitvah skupni nadzor nad podjetjem Global Borealis.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic.

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Brookfield: storitve upravljanja premoženja po vsem svetu. Osredotoča se na naložbe v nepremičnine, infrastrukturo, obnovljive vire energije in zasebni kapital,

za Iridium: dejavno na svetovni ravni pri razvoju, upravljanju in ohranjanju koncesij na področju prometa in javnih gradenj; del gradbene skupine ACS, ki že nadzoruje podjetje Global Borealis,

za Global Borealis: koncesije na področju prometne infrastrukture in bolnišnic v Španiji in njihovo upravljanje.

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.9573 – Brookfield/Iridium/Global Borealis

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


11.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 382/28


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.9582 – Siemens Gamesa Renewable Energy/Senvion (European onshore wind turbine service)/Ria Blades)

(Besedilo velja za EGP)

(2019/C 382/11)

1.   

Komisija je 31. oktobra 2019 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednji podjetji:

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. („SGRE“, Španija), ki ga obvladuje podjetje Siemens AG (Nemčija),

Senvion GmbH („Senvion“, Nemčija), evropsko podjetje za upravljanje vetrnih elektrarn na kopnem, vključno z vsemi povezanimi sredstvi ter Senvionovima obratoma za proizvodnjo lopatic vetrnih turbin v Vagosu (Portugalska) in Oliveiri de Frades (Portugalska), ki ju trenutno upravlja podjetje Ria Blades S.A., (skupaj „ciljna dejavnost podjetja Senvion“).

Podjetje SGRE pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah izključni nadzor nad ciljno dejavnostjo podjetja Senvion.

Koncentracija se izvede z nakupom sredstev in delnic.

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

podjetje SGRE je dobavitelj rešitev na področju vetrne energije, njegove dejavnosti pa so razdeljene na tri poslovne segmente: vetrna energija na kopnem, vetrna energija na morju in storitve. Podjetje SGRE je bilo ustanovljeno aprila 2017 z združitvijo podjetij Siemens Wind Power in Gamesa Corporación Tecnológica,

ciljna dejavnost podjetja Senvion je velik delež evropskega poslovanja na področju upravljanja na kopnem skupine Senvion Group, celotna intelektualna lastnina in IT skupine Senvion Group ter Senvionova obrata za proizvodnjo lopatic vetrnih turbin v Vagosu (Portugalska) in Oliveiri de Frades (Portugalska), ki ju trenutno upravlja podjetje Ria Blades S.A., hčerinsko podjetje skupine Senvion Group. Dejavnost upravljanja na kopnem obsega različne storitve, kot so redno vzdrževanje, daljinsko spremljanje, zamenjava rezervnih delov in pregled lopatic. Ciljna dejavnost podjetja Senvion ne vključuje dejavnosti proizvodnje vetrnih turbin podjetja Senvion niti same dejavnosti proizvodnje lopatic podjetja Senvion (samo oba obrata za proizvodnjo lopatic).

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.9582 – Siemens Gamesa Renewable Energy/Senvion (European onshore wind turbine service)/Ria Blades

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).