ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 339

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 62
8. oktober 2019


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

2019/C 339/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

1


Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

SL

 


IV Informacije

8.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 339/1


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

(2019/C 339/01)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

19 659 349

 

19 659 349

 

Naslov 1 – Skupaj

19 659 349

 

19 659 349

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

12 377 000

1 236 000

13 613 000

 

Naslov 2 – Skupaj

12 377 000

1 236 000

13 613 000

3

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

3 0

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

11 873 276

– 300 000

11 573 276

 

Naslov 3 – Skupaj

11 873 276

– 300 000

11 573 276

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

558 504

 

558 504

 

Naslov 4 – Skupaj

558 504

 

558 504

6

UPRAVNO POSLOVANJE

6 0

UPRAVNO POSLOVANJE

0 ,—

 

0 ,—

 

Naslov 6 – Skupaj

0 ,—

 

0 ,—

7

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

7 0

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

2 078 744

–52 889

2 025 855

 

Naslov 7 – Skupaj

2 078 744

–52 889

2 025 855

 

SKUPAJ

46 546 873

883 111

47 429 984

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

25 542 662

936 000

26 478 662

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

380 000

 

380 000

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

537 000

 

537 000

1 6

USPOSABLJANJE

275 000

 

275 000

 

Naslov 1 – Skupaj

26 734 662

936 000

27 670 662

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 330 000

 

7 330 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

250 000

 

250 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

746 500

 

746 500

2 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

5 000

 

5 000

 

Naslov 2 – Skupaj

8 331 500

 

8 331 500

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI

1 000

 

1 000

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

7 450 000

 

7 450 000

3 4

PRAVNO SVETOVANJE

100 000

 

100 000

3 5

DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE

450 000

 

450 000

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

515 000

 

515 000

3 7

KOMUNIKACIJA

244 000

 

244 000

3 8

STROŠKI SESTANKOV

365 937

 

365 937

3 9

STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI

86 000

 

86 000

 

Naslov 3 – Skupaj

9 211 937

 

9 211 937

4

PRENESENE NALOGE

4 0

SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV

278 774

–52 889

225 885

4 1

REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH

1 990 000

 

1 990 000

 

Naslov 4 – Skupaj

2 268 774

–52 889

2 215 885

9

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ

46 546 873

883 111

47 429 984

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

2019

2018

2017

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

1

1

1

AD 15

2

1

1

AD 14

6

AD 13

2

2

2

AD 12

7

6

5

AD 11

14

9

8

AD 10

17

14

13

AD 9

39

28

26

AD 8

30

28

28

AD 7

58

26

26

AD 6

10

14

14

AD 5

11

15

13

Skupaj AD

197

144

137

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

1

AST 7

3

2

2

AST 6

3

3

3

AST 5

3

4

4

AST 4

1

1

3

AST 3

1

AST 2

AST 1

Skupaj AST

13

12

13

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/ASC1

Total AST/SC

Skupaj

210

156

150

Skupaj

210

156

150

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta

2019

FS IV

49

FS III

25

FS II

FS I

Skupaj FS

72

Napoteni nacionalni strokovnjaki

14

Skupaj

86