ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 82

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 62
4. marec 2019


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2019/C 82/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2019/C 82/02

Zadeva C-415/18 P: Pritožba, ki jo je CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH vložila 22. junija 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 19. aprila 2018 v zadevi T-606/17, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Evropska komisija

2

2019/C 82/03

Zadeva C-682/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 6. novembra 2018 – LF/Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

2

2019/C 82/04

Zadeva C-683/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 6. novembra 2018 – Elsevier Inc./Cyando AG

4

2019/C 82/05

Zadeva C-693/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francija) 29. oktobra 2018 – Procureur de la République/X

5

2019/C 82/06

Zadeva C-702/18 P: Pritožba, ki jo je Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Primart Marek Łukasiewicz vložilo 9. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 12. septembra 2018 v zadevi T-584/17, Primart/EUIPO

6

2019/C 82/07

Zadeva C-714/18 P: Pritožba, ki jo je ACTC GmbH vložila 14. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 13. septembra 2018 v zadevi T-94/17, ACTC/EUIPO

8

2019/C 82/08

Zadeva C-715/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 15. novembra 2018 – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V./Finanzamt Cuxhaven

9

2019/C 82/09

Zadeva C-751/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalska) 3. decembra 2018 – Totalmédia — Marketing Directo e Publicidade, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

10

2019/C 82/10

Zadeva C-761/18 P: Pritožba, ki jo je Päivi Leino-Sandberg vložila 3. decembra 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 20. septembra 2018 v zadevi Leino-Sandberg/Parlament, T-421/17

10

2019/C 82/11

Zadeva C-766/18 P: Pritožba, ki jo je Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi vložila 5. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 25. septembra 2018 v zadevi T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

11

2019/C 82/12

Zadeva C-767/18 P: Pritožba, ki jo je Republika Ciper vložila 5. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 25. septembra 2018 v zadevi T-384/17, Ciper/EUIPO

12

2019/C 82/13

Zadeva C-776/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Erding (Nemčija) 10. decembra 2018 – U.B. in T.V./Eurowings GmbH

13

2019/C 82/14

Zadeva C-801/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložil Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburg) 19. decembra 2018 – EU/Caisse pour l'avenir des enfants

14

2019/C 82/15

Zadeva C-802/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburg) 19. decembra 2018 – Caisse pour l'avenir des enfants/FV, GW

15

2019/C 82/16

Zadeva C-803/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 20. decembra 2018 – AAS BALTA/UAB GRIFS AG

15

2019/C 82/17

Zadeva C-810/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský súd Trnava (Slovaška) 21. decembra 2018 – DHL Logistics (Slovaška), spol. s r.o./Finančné riaditeľstvo SR

16

2019/C 82/18

Zadeva C-817/18 P: Pritožba, ki so jo Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland in drugi vložili 21. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 15. oktobra 2018 v zadevi T-79/16, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters in drugi/Komisija

17

2019/C 82/19

Zadeva C-828/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de commerce de Paris (Francija) 24. decembra 2018 – Trendsetteuse SARL/DCA SARL

18

2019/C 82/20

Zadeva C-829/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de grande instance de Paris (Francija) 27. decembra 2018 – Crédit Logement SA/OE

18

2019/C 82/21

Zadeva C-833/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de l'entreprise de Liège (Belgija) 31. decembra 2018 – SI, Brompton Bicycle Ltd/Chedech / Get2Get

19

2019/C 82/22

Zadeva C-12/19 P: Pritožba, ki jo je Mylène Troszczynski vložila 7. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 8. novembra 2018 v zadevi T-550/17, Troszczynski/Parlament

20

2019/C 82/23

Zadeva C-38/19 P: Pritožba, ki jo je Marion Le Pen vložila 21. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 28. novembra 2018 v zadevi Le Pen/Parlament, T-161/17

21

 

Splošno sodišče

2019/C 82/24

Zadeva T-167/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Comune di Milano/Komisija (Državne pomoči – Storitve zemeljske oskrbe – Kapitalski vložek družbe SEA v družbo Sea Handling – Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom in s katerim je bilo odrejeno njeno vračilo – Pojem pomoči – Pripisovanje odgovornosti državi – Merilo zasebnega vlagatelja – Načelo kontradiktornosti – Pravica do obrambe – Pravica do dobrega upravljanja – Legitimno pričakovanje)

23

2019/C 82/25

Zadeva T-498/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Deutsche Umwelthilfe/Komisija (Dostop do dokumentov – Dokumenti v zvezi s korespondenco, izmenjano med Komisijo in podjetji oziroma proizvajalci avtomobilov glede hladilnega sredstva R1234yf, uporabljenega v motornih vozilih – Neregistrirani dokumenti – Nov tožbeni razlog, naveden med postopkom – Nedopustnost – Pripravljalni ukrep, s katerim se naloži predložitev spornih dokumentov v skladu s členom 104 Poslovnika – Odstopanje od načela kontradiktornosti – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Izjema v zvezi z varstvom poslovnih interesov – Javni interes za razkritje – Tehtanje – Uredba (ES) št. 1367/2006 – Člen 6(1) – Prevladujoč javni interes za razkritje informacij o okolju oziroma informacij, ki se nanašajo na emisije v okolje – Splošna domneva – Delna zavrnitev dostopa – Ustavitev postopka)

23

2019/C 82/26

Zadeva T-677/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Biogaran/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg perindoprila, to je zdravila, namenjenega zdravljenju srčno-žilnih bolezni, v originalni in generičnih različicah – Sklep o ugotovitvi kršitve členov 101 in 102 PDEU – Sporazumi, katerih namen je odložiti ali celo preprečiti vstop generičnih različic perindoprila na trg – Udeležba hčerinske družbe pri kršitvi, ki jo je storila njena matična družba – Pripis kršitve – Solidarna odgovornost – Zgornja meja globe)

24

2019/C 82/27

Zadeva T-679/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Teva UK in drugi/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg perindoprila, ki je zdravilo, namenjeno zdravljenju kardiovaskularnih bolezni, v svoji originalni in generični različici – Sklep, s katerim je ugotovljena kršitev člena 101 PDEU – Načelo nepristranskosti – Posvetovanje s Svetovalnim odborom za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje – Patentna poravnava in poravnava glede izključne nabave – Potencialna konkurenca – Omejitev konkurence zaradi cilja – Ravnovesje med pravom konkurence in patentnim pravom – Pogoji za izjemo iz člena 101(3) PDEU – Globe)

25

2019/C 82/28

Zadeva T-680/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Lupin/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg perindoprila, zdravila za zdravljenje bolezni srca in ožilja, v originalni in generični različici – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU – Sporazum o poravnavi patentnih sporov – Sporazum o nakupu tehnologije – Omejevanje konkurence kot cilj – Usklajevanje konkurenčnega in patentnega prava – Globe)

26

2019/C 82/29

Zadeva T-682/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Mylan Laboratories in Mylan/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg perindoprila, zdravila za zdravljenje srčno-žilnih bolezni, v izvirnih in generičnih različicah – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU – Sporazum o mirnem reševanju sporov na področju patentov – Potencialna konkurenca – Omejitve konkurence zaradi cilja – Usklajevanje med konkurenčnim pravom in patentnim pravom – Pripis kršitvenega ravnanja – Globe)

26

2019/C 82/30

Zadeva T-684/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Krka/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg perindoprila, ki je zdravilo, namenjeno zdravljenju kardiovaskularnih bolezni, v svoji originalni in generični različici – Sklep, s katerim je ugotovljena kršitev člena 101 PDEU – Patentna poravnava – Licenčna pogodba – Pogodba o prevzemu tehnologije – Omejitev konkurence zaradi cilja – Omejitev konkurence zaradi posledic – Ravnovesje med pravom konkurence in patentnim pravom)

27

2019/C 82/31

Zadeva T-691/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Servier in drugi/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Zloraba prevladujočega položaja – Trg perindoprila, zdravila za zdravljenje bolezni srca n ožilja, v originalni in generični različici – Sklep o ugotovitvi kršitve členov 101 in 102 PDEU – Načelo nepristranskosti – Posvetovanje s Svetovalnim odborom za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva – Kratek čas za vložitev pravnega sredstva glede na dolžino izpodbijane odločbe – Poravnave v sporih, ki se nanašajo na patente – Licenčne pogodbe – Pogodbe o pridobitvi tehnologije – Pogodba o izključnem nakupu – Potencialna konkurenca – Omejitev konkurence kot cilj – Omejitev konkurence kot posledica – Uravnoteženje konkurenčnega prava in patentnega prava – Opredelitev za različne kršitve ali za enotno kršitev – Opredelitev upoštevnega trga na molekularnem nivoju zadevnega zdravila – Globe – Kumuliranje glob na podlagi členov 101 in 102 PDEU – Načelo zakonitosti v kaznovalnem pravu – Vrednost prodaj – Način izračuna v primeru kumulacije kršitev na istih trgih)

28

2019/C 82/32

Zadeva T-701/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Niche Generics/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg perindoprila, zdravila za zdravljenje srčno-žilnih bolezni, v izvirnih in generičnih različicah – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU – Sporazum o mirnem reševanju sporov na področju patentov – Upravni postopek – Varstvo zaupnosti komunikacije med odvetniki in strankami – Potencialna konkurenca – Omejitev konkurence zaradi cilja – Objektivna nujnost omejitve – Usklajevanje med konkurenčnim pravom in patentnim pravom – Pogoji za izvzetje iz člena 101(3) PDEU – Globe – Zgornja meja 10 % – Pripis kršitvenega ravnanja)

29

2019/C 82/33

Zadeva T-705/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Unichem Laboratories/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg zdravila perindoprila, ki je v svojih izvornih in generičnih različicah namenjeno zdravljenju srčno-žilnih bolezni – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU – Sporazum o mirnem reševanju sporov na področju patentov – Teritorialna pristojnost Komisije – Pripis odgovornosti za kršitveno ravnanje – Upravni postopek – Varstvo zaupnosti komunikacije med odvetniki in strankami – Potencialna konkurenca – Omejitev konkurence zaradi cilja – Objektivna nujnost omejitve – Usklajevanje med konkurenčnim pravom in patentnim pravom – Pogoji izjeme iz člena 101(3) PDEU – Globe)

30

2019/C 82/34

Zadeva T-827/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Deutsche Telekom/Komisija (Konkurenca – Zloraba prevladujočega položaja – Slovaški trg telekomunikacijskih storitev za visoke hitrosti – Dostop tretjih podjetij do krajevne zanke prvotnega operaterja na tem trgu – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 102 PDEU in člena 54 Sporazuma EGP – Enotna in trajajoča kršitev – Pojem zloraba – Zavrnitev dostopa – Zbijanje marž – Izračun zbijanja marž – Merilo enako učinkovitega konkurenta – Pravica do obrambe – Pripis kršitve, ki jo stori hčerinska družba, matični družbi – Odločilni vpliv matične družbe na poslovno politiko hčerinske družbe – Učinkovito uresničevanje – Dokazno breme – Izračun zneska globe – Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 – Ločena globa, naložena samo matični družbi na podlagi ponovitve kršitve in uporabe množitelja za odvračanje)

30

2019/C 82/35

Zadeva T-851/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Slovak Telekom/Komisija (Konkurenca – Zloraba prevladujočega položaja – Slovaški trg telekomunikacijskih storitev za visoke hitrosti – Dostop tretjih podjetij do krajevne zanke uveljavljenega operaterja na tem trgu – Odločba o ugotovitvi kršitve člena 102 PDEU in člena 54 Sporazuma EGP – Enotna in trajajoča kršitev – Pojem zloraba – Zavrnitev dostopa – Nižanje marž – izračun nižanja marž – Merilo enako učinkovitega konkurenta – Pravice do obrambe – Pripis kršitve, ki jo je storila hčerinska družba, matični družbi – Odločilen vpliv matične družbe na poslovno politiko hčerinske družbe – Dejansko izvajanje – Dokazno breme – Izračun globe – Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006)

32

2019/C 82/36

Zadeva T-111/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Ryanair in Airport Marketing Services/Komisija (Državne pomoči – Sporazumi, ki jih je sklenil mešan sindikat letališč v departmaju Charente z družboRyanair in njeno podružnico Airport Marketing Services – Letališke storitve – Storitve marketinga – Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom in o odreditvi njenega povračila – Pojem državne pomoči – Pripisljivost državi – Trgovinska in industrijska zbornica – Prednost – Merilo zasebnega vlagatelja – Vračilo – Člen 41 Listine o temeljnih pravicah – Pravica do vpogleda v spis – Pravica do izjave)

33

2019/C 82/37

Zadeva T-165/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Ryanair in Airport Marketing Services/Komisija (Državne pomoči – Sporazumi med gospodarsko zbornico Pau-Béarn ter med družbo Ryanair in njeno hčerinsko družbo Airport Marketing Services – letališke storitve – Storitve trženja – Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom in o odreditvi njenega povračila – Pojem državne pomoči – Pripisljivost državi – Gospodarska zbornica – Prednost – Merilo zasebnega vlagatelja – Vračilo – Člen 41 Listine o temeljnih pravicah – Pravica do vpogleda v spis – Pravica do izjave)

34

2019/C 82/38

Zadeva T-284/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – AlzChem/Komisija (Državne pomoči – Kemična industrija – Odločitev o nadaljevanju poslovanja podjetja med stečajnim postopkom – Odločba o neobstoju državne pomoči – Ničnostna tožba – Posamično nanašanje – Dopustnost – Pojem državne pomoči – Prednost – Merilo zasebnega upnika – Pripisljivost državi – Obveznost obrazložitve)

34

2019/C 82/39

Zadeva T-558/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Iran Insurance/Svet (Nepogodbena odgovornost – Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi proti Iranu – Zamrznitev sredstev – Vključitev in ohranitev imena tožeče stranke na seznamih oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi – Premoženjska škoda – Nepremoženjska škoda)

35

2019/C 82/40

Zadeva T-559/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Post Bank Iran/Svet (Nepogodbena odgovornost – Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi proti Iranu – Zamrznitev sredstev – Vključitev in ohranitev imena tožeče stranke na seznamih oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi – Nepremoženjska škoda)

36

2019/C 82/41

Zadeva T-591/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Transavia Airlines/Komisija (Državne pomoči – Pogodba o letaliških storitvah in o storitvah trženja – Pogodba, ki jo je gospodarska zbornica Pau-Béarn sklenila z družbo Transavia – Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom in s katerim je bilo odrejeno njeno vračilo – Pojem državne pomoči – Pripisovanje odgovornosti državi – Gospodarska zbornica – Ugodnost – Merilo zasebnega vlagatelja – Vračilo – Člen 41 Listine o temeljnih pravicah – Pravica do vpogleda v spis – Pravica do izjave)

37

2019/C 82/42

Zadeva T-630/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Scandlines Danmark in Scandlines Deutschland/Komisija (Državne pomoči – Javno financiranje stalne železniške in cestne povezave čez ožino Fehmarn – Posamezne pomoči – Sklep o nenasprotovanju – Sklep o ugotovitvi neobstoja državne pomoči in o razglasitvi pomoči za združljivo z notranjim trgom – Pojem državne pomoči – Oviranje konkurence in vpliv na trgovino med državami članicami – Pogoji za združljivost – Pomoč za pospeševanje izvedbe pomembnega projekta skupnega evropskega interesa – Nujnost pomoči – Spodbujevalni učinek – Sorazmernost pomoči – Resne težave, zaradi katerih je utemeljena uvedba formalnega postopka preiskave – Obveznost obrazložitve – Sporočilo o državnih pomočeh za pospeševanje izvedbe pomembnih projektov skupnega evropskega interesa)

37

2019/C 82/43

Zadeva T-631/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Stena Line Scandinavia/Komisija (Državne pomoči – Javno financiranje projekta fiksne železniško-cestne povezave v ožini Fehmarn – Individualne pomoči – Sklep o nenasprotovanju – Sklep, s katerim je ugotovljen neobstoj državne pomoči in pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom – Pojem državne pomoči – Izkrivljanje konkurence in prizadetje trgovine med državami članicami – Pogoji združljivosti – Pomoč za pospeševanje izvedbe pomembnega projekta skupnega evropskega interesa – Nujnost pomoči – in Spodbujevalni učinek – Sorazmernost pomoči – Resne težave, ki upravičujejo začetek formalnega postopka preiskave – Obveznosti obrazložitve – Sporočilo o državnih pomočeh za pospeševanje izvedbe pomembnega projekta skupnega evropskega interesa)

38

2019/C 82/44

Zadeva T-53/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Ryanair in Airport Marketing Services/Komisija (Državne pomoči – Pogodbe, ki jih je gospodarska zbornica Nîmes-Uzès-Le Vigan sklenila z družbo Ryanair in njeno hčerinsko družbo Airport Marketing Services – Letališke storitve – Storitve trženja – Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom in s katerim je bilo odrejeno njeno vračilo – Pojem državne pomoči – Pripisovanje odgovornosti državi – Gospodarska zbornica – Ugodnost – Merilo zasebnega vlagatelja – Vračilo – Člen 41 Listine o temeljnih pravicah – Pravica do vpogleda v spis – Pravica do izjave)

39

2019/C 82/45

Zadeva T-77/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Ryanair in Airport Marketing Services/Komisija (Državne pomoči – Sporazumi, sklenjeni z letalsko družbo Ryanair in njeno hčerinsko družbo Airport Marketing Services – Letališke storitve – Storitve trženja – Sklep, s katerim je državna pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom, in naloženo njeno vračilo – Pojem državne pomoči – Prednost – Merilo zasebnega vlagatelja – Vračilo – Selektivnost)

40

2019/C 82/46

Zadeva T-165/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Ryanair in Airport Marketing Services/Komisija (Državne pomoči – Sporazumi, sklenjeni z letalsko družbo Ryanair in njeno hčerinsko družbo Airport Marketing Services – Letališke storitve – Storitve trženja – Sklep, s katerim je državna pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom, in naloženo njeno vračilo – Pojem državne pomoči – Prednost – Merilo zasebnega vlagatelja – Vračilo – Člen 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Vpogled v spis – Pravica do izjave)

41

2019/C 82/47

Zadeva T-290/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Fruits de Ponent/Komisija (Nepogodbena odgovornost – Kmetijstvo – Trg breskev in nektarin – Motnje v tržnem letu 2014 – Ruska prepoved uvoza – Začasni izredni podpornih ukrepi za proizvajalce – Delegirani uredbi (EU) št. 913/2014 in 923/2014 – Pravna pravila, katerih namen je podelitev pravic posameznikom – Dolžnost skrbnega ravnanja in načelo dobrega upravljanja – Dovolj resna kršitev – Vzročna zveza)

42

2019/C 82/48

Zadeva T-339/16, T-352/16 in T-391/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Ville de Paris, Ville de Bruxelles in Ayuntamiento de Madrid/Komisija (Okolje – Uredba (EU) 2016/646 – Emisije onesnaževal iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) – Določitev vrednosti emisij dušikovih oksidov, ki se jih ne sme prekoračiti (NTE), med preizkusi v resničnih pogojih vožnje (RDE) – Ničnostna tožba – Pristojnosti občinskega organa na področju varstva okolja, da omeji promet nekaterih vozil – Neposredno nanašanje – Dopustnost – Nepristojnost Komisije – Spoštovanje višjih pravnih pravil – Sprememba časovnih učinkov razglasitve ničnosti – Nepogodbena odgovornost – Odškodnina za zatrjevano škodo, nastalo podobi in ugledu)

42

2019/C 82/49

Zadeva T-530/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Schubert in drugi/Komisija (Javni uslužbenci – Plačilo – Letna prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev – Uredbi (EU) št. 422/2014 in 423/2014 – Letna prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin za leti 2011 in 2012 – Obveznost obrazložitve – Sorazmernost – Legitimno pričakovanje – Pravila o socialnem dialogu)

43

2019/C 82/50

Združeni zadevi T-543/16 in T-544/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Carpenito in drugi/Svet (Javni uslužbenci – Osebni prejemki – Letna prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev – Uredbi (EU) št. 422/2014 in 423/2014 – Prilagoditev plač in pokojnin za leti 2011 in 2012 – Obveznost obrazložitve – Sorazmernost – Zaupanje v pravo – Pravila o socialnem dialogu)

44

2019/C 82/51

Zadeva T-591/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Wahlström/Frontex (Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Frontex – Nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas – Člen 8 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije – Dolžnost skrbnega ravnanja – Uporaba razveljavljenega ocenjevalnega poročila – Očitna napaka pri presoji – Odgovornost – Stroški – Pravičnost – Člen 135(1) Poslovnika)

45

2019/C 82/52

Zadeva T-632/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Haeberlen/ENISA (Javni uslužbenci – Osebni prejemki – Letna prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev – Uredbi (EU) št. 422/2014 in 423/2014 – Prilagoditev plač in pokojnin za leti 2011 in 2012 – Obveznost obrazložitve – Sorazmernost – Legitimno pričakovanje – Pravila o socialnem dialogu)

46

2019/C 82/53

Zadeva T-672/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – C=Holdings/EUIPO – Trademarkers (C=commodore) (Znamka Evropske unije – Postopek za razveljavitev – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka C=commodore – Razglasitev ničnosti učinkov mednarodne registracije – Člen 158(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 198(2) Uredbe (EU) 2017/1001) – Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001) – Neobstoj resne in dejanske uporabe, ki zadeva nekatere proizvode ali storitve, na katere se nanaša mednarodna registracija – Obstoj upravičenih razlogov za neuporabo)

47

2019/C 82/54

Zadeva T-689/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Pipiliagkas/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Razporeditev – Odločba z retroaktivnim učinkom – Člen 22a Kadrovskih predpisov – Nepristojen organ – Odgovornost – Povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode)

47

2019/C 82/55

Zadeva T-743/16 RENV: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – CX/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Disciplinski ukrep – Odstranitev z delovnega mesta – Pravica do obrambe – Dolžnost skrbnega ravnanja – Člen 11(1) Priloge IX h Kadrovskim predpisom – Člena 41 in 52 Listine o temeljnih pravicah – Odgovornost – Resničnost zatrjevane škode – Vzročna zveza)

48

2019/C 82/56

Zadeva T-830/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije PLOMBIR – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001) – Preverjanje dejstev – Člen 76(1) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 95(1) Uredbe 2017/1001) – Dokazi, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem)

49

2019/C 82/57

Zadeva T-247/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Azarov/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini – Zamrznitev sredstev – Seznam oseb, subjektov in organov, za katere se uporabi zamrznitev sredstev in gospodarskih virov – Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu – Lastninska pravica – Pravica do opravljanja gospodarske dejavnosti – Očitna napaka pri presoji)

50

2019/C 82/58

Zadeva T-274/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Monster Energy/EUIPO (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Zahteva za registracijo figurativne znamke Evropske unije MONSTER DIP – Prejšnje besedne in figurativne znamke Evropske unije in neregistrirani znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu, ki vsi vsebujejo besedni element monster – Relativni razlogi za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Neobstoj nevarnosti zavajajoče povezave – Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe 2017/1001) – Neobstoj nevarnosti oslabitve prejšnje ugledne znamke – Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe 2017/1001))

50

2019/C 82/59

Zadeva T-537/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – De Loecker/ESZD (Javni uslužbenci – ESZD – Začasni uslužbenci – Psihično nasilje – Prošnja za pomoč – Zavrnitev zahteve – Pravica do izjave – Odgovornost)

51

2019/C 82/60

Zadeva T-609/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Francija/Komisija (EKJS – Odhodki, izključeni iz financiranja – Odhodki Francije – Izvozna nadomestila za perutninsko meso – Pavšalni finančni popravki – Uredbi (ES) št. 1290/2005 in (EU) št. 1306/2013 – Neoporečna in zadovoljiva tržna kakovost – Pregledi – Sorazmernost)

52

2019/C 82/61

Zadeva T-706/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – UP/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Huda bolezen – Zahteva za delo s krajšim delovnim časom iz zdravstvenih razlogov – Zavrnitev zahteve – Načelo prepovedi diskriminacije na podlagi invalidnosti – Pravica do izjave – Načelo dobrega upravljanja – Dolžnost skrbnega ravnanja – Odgovornost)

52

2019/C 82/62

Zadeva T-743/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Bischoff/EUIPO – Miroglio Fashion (CARACTÈRE) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije CARACTÈRE – Absolutni razlogi za zavrnitev – Neobstoj opisnosti – Razlikovalni učinek – Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001])

53

2019/C 82/63

Zadeva T-821/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije VITROMED Germany – Prejšnja besedna znamka Evropske unije Vitromed – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

53

2019/C 82/64

Zadeva T-76/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – CN/Parlament (Javni uslužbenci – Akreditirani parlamentarni pomočniki – Člen 24 Statuta – Prošnja za pomoč – Člen 12a Statuta – Psihično nadlegovanje – Posvetovalni odbor za obravnavo pritožb zaradi nadlegovanja med akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki in poslanci Evropskega parlamenta ter preprečevanje nadlegovanja na delovnem mestu – Odločba o zavrnitvi prošnje za pomoč – Pravica do izjave – Načelo kontradiktornosti – Zavrnitev posredovanja mnenja Posvetovalnega odbora in zapisnikov o zaslišanju prič – Nespoštovanje pripravljalnega ukrepa Splošnega sodišča s strani institucije, tožene stranke)

54

2019/C 82/65

Zadeva T-83/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – CH/Parlament (Javni uslužbenci – Akreditirani parlamentarni pomočniki – Člen 24 Statuta – Prošnja za pomoč – Člen 12a Statuta – Psihično nadlegovanje – Posvetovalni odbor za obravnavo pritožb zaradi nadlegovanja med akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki in poslanci Evropskega parlamenta ter preprečevanje nadlegovanja na delovnem mestu – Odločba o zavrnitvi prošnje za pomoč – Pravica do izjave – Načelo kontradiktornosti – Zavrnitev posredovanja mnenja Posvetovalnega odbora in zapisnikov o zaslišanju prič – Nespoštovanje pripravljalnega ukrepa Splošnega sodišča s strani institucije, tožene stranke)

55

2019/C 82/66

Zadeva T-94/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Multifit/EUIPO (fit+fun) (Znaka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije fit+fun – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

55

2019/C 82/67

Zadeva T-98/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Multifit/EUIPO (MULTIFIT) (Znaka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije MULTIFIT – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

56

2019/C 82/68

Zadeva T-102/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Knauf/EUIPO (upgrade your personality) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije upgrade your personality – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Oglaševalski slogan – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

56

2019/C 82/69

Zadeva T-745/18: Tožba, vložena 20. decembra 2018 – Covestro Deutschland/Komisija

57

2019/C 82/70

Zadeva T-750/18: Tožba, vložena 21. decembra 2018 – Briois/Parlament

58

2019/C 82/71

Zadeva T-758/18: Tožba, vložena 21. decembra 2018 – ABLV bank/SRB

59

2019/C 82/72

Zadeva T-2/19: Tožba, vložena 4. januarja 2019 – Algebris (UK) in Anchorage Capital Group/SRB

60

2019/C 82/73

Zadeva T-5/19: Tožba, vložena 4. januarja 2019 – Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE)

61

2019/C 82/74

Zadeva T-19/19: Tožba, vložena 11. januarja 2019 – Fastweb/Komisija

61

2019/C 82/75

Zadeva T-20/19: Tožba, vložena 11. januarja 2019 – Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

64

2019/C 82/76

Zadeva T-21/19: Tožba, vložena 11. januarja 2019 – Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

64

2019/C 82/77

Zadeva T-22/19: Tožba, vložena 11. januarja 2019 – Noguer Enríquez in drugi/Komisija

65

2019/C 82/78

Zadeva T-28/19: Tožba, vložena 15. januarja 2019 – Karlovarské minerální vody/EUIPO — Aguas de San Martín de Veri (VERITEA)

67

2019/C 82/79

Zadeva T-30/19: Tožba, vložena 15. januarja 2019 – CRIA in CCCMC/Komisija

67

2019/C 82/80

Zadeva T-37/19: Tožba, vložena 21. januarja 2019 – Cimpress Schweiz/EUIPO – Impress Media (CIMPRESS)

69

2019/C 82/81

Zadeva T-42/19: Tožba, vložena 23. januarja 2019 – Volkswagen/EUIPO (CROSS)

69


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2019/C 82/01)

Zadnja objava

UL C 72, 25.2.2019

Prejšnje objave

UL C 65, 18.2.2019

UL C 54, 11.2.2019

UL C 44, 4.2.2019

UL C 35, 28.1.2019

UL C 25, 21.1.2019

UL C 16, 14.1.2019

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/2


Pritožba, ki jo je CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH vložila 22. junija 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 19. aprila 2018 v zadevi T-606/17, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Evropska komisija

(Zadeva C-415/18 P)

(2019/C 82/02)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (zatopnik: A. Schuster, Rechtsanwalt)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Sodišče Evropske unije (osmi senat) je s sklepom z dne 10. januarja 2019 v delu zavrglo pritožbo kot nedopustno in v delu zavrnilo kot očitno neutemeljeno ter sklenilo, da pritožnica nosi svoje stroške.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/2


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 6. novembra 2018 – LF/Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

(Zadeva C-682/18)

(2019/C 82/03)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: LF

Tožene stranke: Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali izvede upravljavec spletne video platforme, na kateri dajejo uporabniki videe z avtorskopravno varovanimi vsebinami javnosti na voljo brez dovoljenja imetnikov pravic, dejanje priobčitve v smislu člena 3(1) Direktive 2001/29/ES (1), če

s platformo ustvarja prihodke iz oglaševanja,

se postopek nalaganja izvaja samodejno in brez predhodnega vpogleda ali nadzora upravljavca,

pridobi upravljavec v skladu s pogoji uporabe za čas objave videa na videih svetovno, neizključno in brezplačno licenco,

upravljavec v pogojih uporabe in v okviru postopka nalaganja opozarja, da je prepovedana objava vsebin, s katerimi se kršijo avtorske pravice,

upravljavec daje na voljo pripomočke, s katerimi si lahko imetniki pravic prizadevajo doseči blokiranje videov, s katerimi se kršijo avtorske pravice,

upravljavec na platformi zadetke iskanj obdela v obliki lestvic in vsebinskih rubrik ter registriranim uporabnikom prikaže preglednico s priporočenimi videi, ki se ravna po videih, ki so si jih ti že ogledali,

če upravljavec ni specifično seznanjen z razpoložljivostjo vsebin, ki pomenijo kršitev avtorskih pravic, ali če, ko za to izve, te vsebine nemudoma odstrani ali nemudoma onemogoči dostop do njih?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

ali spada dejavnost upravljavca spletne video platforme v okoliščinah, opisanih v okviru prvega vprašanja, na področje uporabe člena 14(1) Direktive 2000/31/ES (2)?

3.

Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen:

ali se mora dejansko vedenje za nezakonito dejavnost ali podatek in poznavanje dejstev ali okoliščin, iz katerih je očitno, da gre za nezakonito dejavnost ali podatek v skladu s členom 14(1) Direktive 2000/31/ES nanašati na konkretno nezakonito dejavnost ali podatek?

4.

Dalje, če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen:

ali je združljivo s členom 8(3) Direktive 2001/29/ES, če lahko imetnik pravic sodno odredbo zoper ponudnika storitve, pri čemer je njegova storitev shranjevanje podatkov, ki jih zagotovi uporabnik, in je uporabnik to storitev uporabil za kršitev avtorske ali sorodne pravice, zahteva šele, če se po opozorilu na jasno kršitev takšna kršitev ponovi?

5.

Če sta odgovora na prvo in drugo vprašanje nikalna:

ali se upravljavec spletnega video portala v okoliščinah, opisanih v okviru prvega vprašanja, šteje za kršitelja v smislu člena 11, prvi stavek, in člena 13 Direktive 2004/48/ES? (3)

6.

Če je odgovor na peto vprašanje pritrdilen:

ali je lahko obveznost takega kršitelja za plačilo odškodnine na podlagi člena 13(1) Direktive 2004/48/ES odvisna od tega, da je kršitelj tako glede lastnega sodelovanja v dejavnosti, ki je predmet kršitve, kot tudi v zvezi s sodelovanjem tretjih oseb v dejavnosti, ki je predmet kršitve, ravnal naklepno in je vedel ali bi razumno moral vedeti, da uporabniki uporabljajo platformo za konkretne kršitve?


(1)  Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L 167, str. 10).

(2)  Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (UL L 178, str. 1).

(3)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L 157, str. 45).


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/4


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 6. novembra 2018 – Elsevier Inc./Cyando AG

(Zadeva C-683/18)

(2019/C 82/04)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Elsevier Inc.

Tožena stranka: Cyando AG

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

a)

Ali izvede izvajalec storitve gostovanja in deljenja z drugimi, preko katere dajejo uporabniki datoteke z avtorskopravno varovanimi vsebinami javnosti na voljo brez dovoljenja imetnikov pravic, dejanje priobčitve v smislu člena 3(1) Direktive 2001/29/ES (1), če

se postopek nalaganja izvaja samodejno in brez predhodnega vpogleda ali nadzora upravljavca,

izvajalec v pogojih uporabe opozarja, da je prepovedana objava vsebin, s katerimi se kršijo avtorske pravice,

z izvajanjem storitve ustvarja prihodke,

se storitev uporablja za namene zakonite uporabe, vendar izvajalec ve, da je razpoložljivih tudi veliko število vsebin, s katerimi se kršijo avtorske pravice (več kot 9 500 del),

izvajalec ne zagotavlja kazala in funkcije iskanja, vendar tretje osebe neomejene povezave za prenos, ki jih zagotavlja, vključujejo v zbirke povezav na spletu, ki vsebujejo informacije o vsebini datotek in omogočajo iskanje po določenih vsebinah,

zaradi sistema plačila nadomestila za prenose, ki je odvisno od povpraševanja, ustvarja spodbudo za nalaganje avtorskopravno varovanih vsebin, do katerih bi lahko uporabniki sicer dostopali samo odplačno,

in

se z omogočanjem anonimnega nalaganja datotek povečuje verjetnost, da uporabniki za kršitve avtorskega prava ne bodo odgovarjali?

b)

Ali se ta presoja spremeni, če se preko storitve gostovanja in deljenja z drugimi v obsegu od 90 do 96 % celotne uporabe dajejo na voljo ponudbe, s katerimi se kršijo avtorske pravice?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

ali spada dejavnost izvajalca storitve gostovanja in deljenja z drugimi v okoliščinah, opisanih v okviru prvega vprašanja, na področje uporabe člena 14(1) Direktive 2000/31/ES (2)?

3.

Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen:

ali se mora dejansko vedenje za nezakonito dejavnost ali podatek in poznavanje dejstev ali okoliščin, iz katerih je očitno, da gre za nezakonito dejavnost ali podatek v skladu s členom 14(1) Direktive 2000/31/ES nanašati na konkretno nezakonito dejavnost ali podatek?

4.

Dalje, če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen:

ali je združljivo s členom 8(3) Direktive 2001/29/ES, če lahko imetnik pravic sodno odredbo zoper ponudnika storitve, pri čemer je njegova storitev shranjevanje podatkov, ki jih zagotovi uporabnik, in je uporabnik to storitev uporabil za kršitev avtorske ali sorodne pravice, zahteva šele, če se po opozorilu na jasno kršitev takšna kršitev ponovi?

5.

Če sta odgovora na prvo in drugo vprašanje nikalna:

ali se izvajalec storitve gostovanja in deljenja z drugimi v okoliščinah, opisanih v okviru prvega vprašanja, šteje za kršitelja v smislu člena 11, prvi stavek, in člena 13 Direktive 2004/48/ES (3)?

6.

Če je odgovor na peto vprašanje pritrdilen:

ali je lahko obveznost takega kršitelja za plačilo odškodnine na podlagi člena 13(1) Direktive 2004/48/ES odvisna od tega, da je kršitelj tako glede lastnega sodelovanja v delavnosti, ki je predmet kršitve, kot tudi v zvezi s sodelovanjem tretjih oseb v dejavnosti, ki je predmet kršitve, ravnal naklepno in je vedel ali bi razumno moral vedeti, da uporabniki uporabljajo platformo za konkretne kršitve?


(1)  Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L 167, str. 10).

(2)  Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (UL L 178, str. 1).

(3)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L 157, str. 45).


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/5


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francija) 29. oktobra 2018 – Procureur de la République/X

(Zadeva C-693/18)

(2019/C 82/05)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Procureur de la République

Tožena stranka: X

Druge stranke: stranke, ki so vložile premoženjskopravni zahtevek

Vprašanja za predhodno odločanje

1.   Razlaga pojma dela vozila

1-1:

Kaj zajema pojem dela vozila iz člena 3, točka 10, Uredbe (ES) št. 715/2007 (1), v katerem je opredeljena odklopna naprava (defeat device)?

1-2:

Ali je mogoče za del vozila v smislu tega člena šteti program, ki je vgrajen v motorni računalnik ali ki na splošno vpliva nanj?

2.   Razlaga pojma sistema za uravnavanje emisij

2-1:

Kaj zajema pojem sistema za uravnavanje emisij iz člena 3, točka 10, Uredbe (ES) št. 715/2007, v katerem je opredeljena odklopna naprava (defeat device)?

2-2:

Ali ta sistem za uravnavanje emisij vključuje le tehnologije in strategije za obdelavo in zmanjšanje emisij (med drugim NOx) po njihovem nastanku ali pa zajema tudi razne tehnologije in strategije, ki omogočajo, da se že v osnovi omeji njihovo proizvajanje, kot je tehnologija EGR?

3.   Razlaga pojma odklopne naprave (defeat device)

3-1:

Ali je naprava, ki zazna vsakršen parameter, povezan s potekom postopkov homologacije iz Uredbe (ES) št. 715/2007, z namenom, da se med temi postopki aktivira ali poveča delovanje katerega koli dela sistema za uravnavanje emisij in tako pridobi homologacija, odklopna naprava v smislu člena 3, točka 10, Uredbe (ES) št. 715/2007?

3-2:

Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, ali je ta odklopna naprava (defeat device) prepovedana na podlagi določb člena 5(2) [Uredbe] (ES) št. 715/2007?

3-3:

Ali je mogoče napravo, opisano v vprašanju 3-1, šteti za „odklopno napravo“, če se delovanje sistema za uravnavanje emisij dejansko poveča, ne le v postopkih homologacije, temveč tudi priložnostno, ko se natančno določeni pogoji, v katerih se sistem za uravnavanje emisij med postopki homologacije prilagodi s povečanim delovanjem, pojavijo med dejansko vožnjo?

4.   Razlaga izjem, določenih v členu 5

4-1:

Kaj zajemajo tri izjeme iz člena 5(2) [v poglavju 2] Uredbe (ES) št. 715/2007?

4-2:

Ali bi bilo mogoče prepoved odklopne naprave [defeat device], s katero se priredi ali poveča delovanje katerega koli dela sistema za uravnavanje emisij posebej med postopki homologacije, izključiti zaradi enega od treh razlogov, naštetih v členu 5(2)?

4-3:

Ali upočasnitev staranja ali nalaganja oblog na motorju spadata med razloge „zaščite motorja pred okvarami ali poškodbami“ in „varnega delovanja vozila“, s katerimi je mogoče upravičiti prisotnost odklopne naprave v smislu člena 5(2)(a)?

(1)  Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, str. 1).


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/6


Pritožba, ki jo je Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz vložilo 9. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 12. septembra 2018 v zadevi T-584/17, Primart/EUIPO

(Zadeva C-702/18 P)

(2019/C 82/06)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz (zastopnik: J. Skołuda, radca prawny)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Bolton Cile España, SA

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

v celoti razveljavi izpodbijano sodbo Splošnega sodišča;

razveljavi odločbo četrtega odbora za pritožbe z dne 22. junija 2017 (R 1933/2016-4);

EUIPO in družbi Bolton Cile España, S.A., naloži plačilo stroškov pred Splošnim sodiščem in pred odborom za pritožbe, ter EUIPO naloži plačilo stroškov pred Sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

Splošno sodišče je v izpodbijani sodbi napačno uporabilo člen 76(1) Uredbe št. 207/2009 (1) (postal člen 95(1) Uredbe 2017/1001 (2)) in člen 65 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 72 Uredbe 2017/1001), in sicer s tem, ko je trditev pritožnice v postopku z ugovorom glede majhnega razlikovalnega učinka prejšnje znamke razglasilo za nedopustno, ker je bila prvič predložena v postopku pred Splošnim sodiščem (točke od 87 do 90 izpodbijane sodbe).

a)

Splošno sodišče mora preučiti dejstva in trditve, tudi če so prvič predloženi pred njim, če bi jih moral odbor za pritožbe EUIPO upoštevati po uradni dolžnosti.

b)

Pomen dela znamke v enem od jezikov Unije je splošno znano dejstvo, ki ga mora kot takega Urad analizirati po uradni dolžnosti. Zato bi moralo Splošno sodišče temeljito preučiti trditve v zvezi z njim, tudi s preučitvijo trditev, ki so prvič predstavljene v postopku pred njim.

c)

Tožeča stranka v postopku pred Splošnim sodiščem ima pravico izpodbijati presojo splošno znanih dejstev, ki jo je opravil odbora za pritožbe pri EUIPO, in to lahko stori tudi s predstavitvijo novih trditev pred Splošnim sodiščem ter dokazov v podporo tem trditvam.

d)

Splošno sodišče je – s tem, da ni preučilo dejstev in trditev, ki bi jih Urad moral upoštevati po uradni dolžnosti (vključno z znanimi dejstvi v zvezi s pomenom znamk, obravnavanih v postopku z ugovorom) – kršilo splošna postopkovna pravila in opravilo napačno oceno elementov, upoštevnih v zadevi pred odborom za pritožbe.

2.

Če bi Sodišče upoštevalo splošno znano dejstvo, da ima beseda „PRIMA“ poveličevalni pomen (kot sta navedla oddelek za ugovore in pritožnica), in sicer pomeni „prvi, najpomembnejši/najboljši, vodja, glavni“, bi prišlo do drugačnega zaključka glede verjetnosti zmede med znamkama ES-2578815 „PRIMA“ in EUTMA-013682299 „PRIMART MAREK ŁUKASIEWICZ“; namreč, ugotoviti bi moralo, da med tema znamkama ni verjetnosti zmede.

a)

Obravnavani znamki imata skupen element, ki ima majhen razlikovalni značaj in ki nima neodvisne vloge v izpodbijani znamki. To dejstvo, skupaj s povprečno stopnjo vizualne podobnosti, pomanjkanjem konceptualne podobnosti in nizko stopnjo (celo odsotnosti) fonetične podobnosti, izključuje verjetnost zmede med tema znamkama.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1).

(2)  Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/8


Pritožba, ki jo je ACTC GmbH vložila 14. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 13. septembra 2018 v zadevi T-94/17, ACTC/EUIPO

(Zadeva C-714/18 P)

(2019/C 82/07)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: ACTC GmbH (zastopniki: V. Hoene, Rechtsanwältin, D. Eickemeier, Rechtsanwalt, S. Gantenbrink, Rechtsanwältin)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Taiga AB

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2018 v zadevi T-94/17 in razveljavi odločbo tožene stranke v zadevi R 693/2015-4,

podredno

razveljavi zgoraj navedeno sodbo ter zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču,

in

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Splošno sodišče je v več pogledih kršilo člen 8(1)(b) in člen 42(2) Uredbe o znamki Evropske unije, in sicer s tem, ko je potrdilo obstoj podobnosti znakov in – kot posledico napačne ocene dokazov o uporabi – podobnosti blaga. Ne obstaja verjetnost zmede med zadevnima znamkama.

1.

Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da je intervenientka izpolnila zahteve glede uporabe za vse proizvode iz razreda 25, za katere je prejšnja znamka registrirana. Zahteve so izpolnjene le v zvezi s proizvodi „oblačila; gornja oblačila, spodnje perilo, pokrivala, rokavice; pasovi in nogavice; vse omenjeno blago se uporablja kot posebna zaščitna oblačila za uporabo na prostem z namenom varovanja pred mrazom, vetrom in/ali samo dežjem; delovni kombinezoni“. V nasprotju z ugotovitvami Splošnega sodišča je to samostojna podkategorija proizvodov iz razreda 25, tako da je bil dokaz o uporabi predložen le za te proizvode iz razreda 25.

2.

Splošno sodišče je zaradi napačne presoje pogojev glede uporabe napačno ugotovilo enakost proizvodov „oblačila“ in „pokrivala“ s seznamov obeh znamk.

3.

Splošno sodišče je napačno presodilo, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da sta si nasprotujoča si znaka vizualno podobna, ker sta enako dolga in imata štiri skupne črke. Splošno sodišče ni obravnavalo nenavadne sestave izpodbijane znamke (asimetrični soglasniki in neobičajno črkovanje „igh“) in njenih posledic za vizualno podobnost, na katere se je sklicevala pritožnica. Seveda povprečni potrošnik zaznava blagovno znamko kot celoto. Vendar nenavadna sestava izpodbijane znamke znatno vpliva na njen splošni vtis, ki ga Splošno sodišče ni upoštevalo.

4.

Splošno sodišče je prav tako napačno presodilo, da sta zadevni znamki fonetično enaki, ker pritožnica ni predložila dokaza, ki bi kazal na to, da bi zvok prvih zlogov „ti“ in „TAI“ bil angleško govoreči javnosti enak ter da ni ničesar, kar bi ločilo izgovarjavo zadevnih znakov. Nasprotno, Splošno sodišče je brez kakršnih koli dokazov in napačno menilo, da se črkovna zveza „ti“ vedno izgovarja „tai“. Ni dokazov, ki bi podprli to oceno. V angleščini izraz „ti“ ne obstaja. Zaporedje črk se zato vedno izgovarja le v skladu z jezikovnimi pravili, ki se uporabljajo za zadevni izraz. Lahko vzamemo za samoumevno, da obstaja nešteto izrazov, pri katerih se črkovna zveza „ti“ ne izgovarja kot „tai“, takšni primeri so „trick“, „ticket“, „till“, „timbal“, „timberland“, „tin“, „tincture“, „tinder“, „tip“, „trigger“ in mnogi drugi, med njimi tudi izpodbijana znamka „tigha“. V slavni angleški otroški knjigi Winnie-the-Pooh je med glavnimi liki žival, imenovana „Tigger“, ki se angleško izgovarja [tɪgǝ]. Torej, kadar se samoglasnik za „ti“ izgovori kratko, ni izgovarjave „tai“. To je tisto, kar pritožnica zatrjuje od začetka. Niti tožena stranka niti intervenientka nista predložili dokazov o nasprotnem. Pritožnica torej ni bila dolžna predložiti dokaz o tem, kar je očitno.

5.

Splošno sodišče je napačno navedlo, da pritožnica ni dokazala, da ima TAIGA jasen in določen pomen za upoštevno javnost (potrošnike Unije). To ni pravilno. Pritožnica je nedvomno navedla, da je TAIGA leksikalno znan izraz v francoskem jeziku. Nesporno in znano bi moralo biti, da je Francija v južni Evropi. Zaradi nesporne velikosti TAJGE kot pokrajine in njenega pomena za svet kot celoto, je TAIGA (zlasti v povezavi z izrazom TUNDRA) del splošne izobrazbe v Evropi in širše.

6.

Poleg tega v skladu s sodno prakso Splošnega sodišča zadošča, da se izraz razume v delu Evropske unije, kakršen je italijansko govoreča javnost. Splošno sodišče je v sodni praksi potrdilo, da ni obstajala konceptualna podobnost med „Granini“ in „Panini“, in sicer zaradi neobstoja pomena „Granini“, medtem ko je „Panini“ pomenil italijanski sendvič.

7.

V sodbi BASS z dne 14. oktobra 2003 (T-292/01, točka 54), ki jo navaja Splošno sodišče, nič ne nakazuje, da bi bilo treba zadevno besedo razumeti v celotni Evropski uniji. Zato je treba poudariti, da presoje Splošnega sodišča sodna praksa, ki izhaja iz sodbe BASS, ne podpira. Splošno sodišče je pravilno ugotovilo, da velik del upoštevne javnosti v Evropi pozna in razume izraz TAIGA.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 15. novembra 2018 – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V./Finanzamt Cuxhaven

(Zadeva C-715/18)

(2019/C 82/08)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in vlagatelj revizije: Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V.

Tožena stranka in nasprotna stranka v postopku revizije: Finanzamt Cuxhaven

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali obdavčitev po nižji davčni stopnji, ki velja za dajanje v najem zemljišč za kampiranje in prostorov za počitniške prikolice na podlagi člena 98(2) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1), v povezavi s točko (12) Priloge III k Direktivi o DDV, velja tudi za dajanje v najem privezov za plovila?


(1)  UL L 347, str. 1.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalska) 3. decembra 2018 – Totalmédia — Marketing Directo e Publicidade, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-751/18)

(2019/C 82/09)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Totalmédia — Marketing Directo e Publicidade, S.A.

Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Če bi se razlagalo, da po zadevni obratni pripojitvi obresti in ostali stroški financiranja, ki izvirajo iz posojil, ki so bila pridobljena od tretjih oseb ali povezanih družb (stroške, ki bi jih prevzeta družba lahko upoštevala kot davčno priznane odhodke, če pripojitve ne bi bilo) in ki so bila namenjena pridobitvi kapitala odvisne družbe – prevzemne družbe, ali je člen 23(1)(c) zakonika o davku od dohodkov pravnih oseb, v različici, ki je veljala leta 2013, v skladu z evropsko zakonodajo, in sicer v smislu, da bi to nepriznanje stroškov financiranja kot davčno priznanih odhodkov lahko pomenilo oviro ali omejitev za združitve, ki jih obravnava Direktiva Sveta 2009/133/ES (1), s čimer bi se kršili načela in cilji te direktive ter določbe njenega člena 4?

2.

Če bi se na prvo vprašanje za predhodno odločanje odgovorilo tako, da je omenjeno nepriznanje stroškov financiranja kot davčno priznanih odhodkov v skladu z Direktivo, ali bi to veljalo še naprej v primeru, v katerem se davčni popravek ni izvedel na podlagi določbe Direktive o preprečevanju zlorab (člen 15) ali določbe nacionalne zakonodaje, s katero je bila ta določba prenesena (člen 73(10) zakonika o davku od dohodkov pravnih oseb), temveč na podlagi druge določbe nacionalne zakonodaje (člen 23 zakonika o davku od dohodkov pravnih oseb)?


(1)  Direktiva Sveta 2009/133/ES z dne 19. oktobra 2009 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža SE ali SCE med državami članicami (UL L 310, 2009, str. 34).


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/10


Pritožba, ki jo je Päivi Leino-Sandberg vložila 3. decembra 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 20. septembra 2018 v zadevi Leino-Sandberg/Parlament, T-421/17

(Zadeva C-761/18 P)

(2019/C 82/10)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Päivi Leino-Sandberg (zastopnika: O. W. Brouwer, advocaat, S. Schubert, Rechtsanwalt)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Predlog

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

sklep Splošnega sodišča z dne 20. septembra 2018 v zadevi C-421/17 razveljavi;

uporabi pooblastilo iz drugega stavka člena 61(1) Statuta Sodišča in dokončno razsodi o sporu in

Evropskemu parlamentu naloži plačilo stroškov postopka, vključno s stroški vseh intervenientov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu je v delu, v katerem je ugotovljeno, da tožba nima več namena in da zato o njej ni treba odločiti, pravo uporabljeno napačno. Pritožnica navaja, da z izpodbijanim sklepom nepravilno ni uporabljen pravni test, vzpostavljen v zadevi ClientEarth/Komisija (C-57/16 P, EU:C:2018:660), po katerem bi bilo treba ugotoviti, da tožba še vedno ima namen, saj Evropski Parlament ni odpravil izpodbijanega sklepa,

Drugi pritožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu je pravo uporabljeno napačno in vsebuje procesne napake v delu, v katerem je ugotovljeno, da ni več pravnega interesa za postopek. Pritožnica trdi, da je v izpodbijanem sklepu napačno uporabljen pravni test, ki je vzpostavljen v ustaljeni sodni praksi, vključno z zadevo C-57/16 P, po katerem bi bilo treba ugotoviti, da bo do nezakonitosti prišlo v prihodnosti ne glede na posebne okoliščine zadeve in da je zato pravni interes za začetek postopka še vedno obstajal.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/11


Pritožba, ki jo je Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi vložila 5. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 25. septembra 2018 v zadevi T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

(Zadeva C-766/18 P)

(2019/C 82/11)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (zastopniki: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, V. Marsland, solicitor)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Predlog

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

dopusti pritožbo zoper sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), EU:T:2018:594, in ugodi pritožnikovemu predlogu za razveljavitev;

naloži Uradu in intervenientki, da nosita svoje stroške in stroške pritožnika.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

Splošno sodišče naj v nasprotju s členom 74 Uredbe o znamki Unije kolektivni znamki HALLOUMI ne bi dodelilo statusa in varstva, ki ga Uredba o znamki Unije zahteva za take kolektivne znamke.

2.

Zlasti naj bi Splošno sodišče v nasprotju s členoma 8(1)(b) in 74 Uredbe o znamki Unije uporabilo popolnoma nespremenjen pristop k presoji razlikovalnega učinka kolektivne znamke HALLOUMI.

3.

Splošno sodišče naj bi napačno presodilo in uporabilo učinek sodbe Sodišča v združenih zadevah od C-673/15 P do C-676/15 P, The Tea Board/EUIPO („Tea Board“), in obrazloženega sklepa v zadevi C-392/12 P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi/UUNT („HELLIM“), ter naj ne bi ustrezno uporabilo sodbe v zadevi C-196/11 P, Formula One Licensing/UUNT, EU:C:2012:314 („F1“).

4.

Splošno sodišče napačno ni vrnilo zadeve v odločanje odborom za pritožbe glede na to, da je ugotovilo, da je četrti odbor za pritožbe po mnenju Splošnega sodišča naredil vsaj dve napaki pri presoji verjetnosti zmede. S tem je kršil člen 8(1)(b) in/ali člen 72(2) Uredbe o znamki Unije.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/12


Pritožba, ki jo je Republika Ciper vložila 5. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 25. septembra 2018 v zadevi T-384/17, Ciper/EUIPO

(Zadeva C-767/18 P)

(2019/C 82/12)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: Republika Ciper (zastopniki: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, M. J. Dairies EOOD

Predlogi

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

dopusti pritožbo zoper sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-384/17, Republika Ciper/EUIPO, EU:T:2018:593 in ugodi predlogu za razveljavitev;

Uradu in intervenientu naloži, naj plačata vsak svoje stroške in stroške pritožnika.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da je odbor za pritožbe pravilno prenesel ugotovitve iz prejšnjih sodb Splošnega sodišča HELLIM in XAΛΛOYMI in HALLOUMI na to zadevo. Te zadeve se niso nanašale na certifikacijske znamke, ampak na druge vrste znamk, to je kolektivne oziroma navadne znamke Evropske unije. Glavni namen takih znamk je, da delujejo kot oznake trgovskega izvora blaga (v primeru kolektivne znamke več gospodarskih subjektov povezanih v združenje). Na drugi strani je glavni namen certifikacijske znamke razlikovanje vrst blaga, to je blaga, ki je certificirano, da je bilo na podlagi dovoljenja izdelano v skladu s pravili za uporabo HALLOUMI certifikacijske znamke in da dejansko ustreza tem pravilom. Poleg tega je bila upoštevna javnost v teh prejšnjih sodbah Splošnega sodišča drugačna kot upoštevna javnost v tej sodbi.

2.

Splošno sodišče je napačno štelo, da je bila prejšnja nacionalna znamka – v tem primeru nacionalna certifikacijska znamka – popolnoma brez razlikovalnega učinka, kar se tiče razlikovanja med certificiranim blagom in blagom, ki ni certificirano; napačno je štelo, da je znamka opisna; napačno je oslabilo nacionalno zaščito nacionalne znamke in napačno dvomilo v veljavnost te znamke v postopku z ugovorom pred EUIPO.

3.

Splošno sodišče je storilo napako pri primerjavi znamk in presoji verjetnosti zmede. Pri tem je izhajalo iz tega, da je prejšnja znamka znamka, ki označuje izvor, in ne certifikacijska znamka. Prejšnji znamki napačno ni priznalo nobenega razlikovalnega učinka kot certifikacijski znamki, to je za razlikovanje blaga, ki dejansko ustreza standardom certifikacijske znamke in so ga dejansko proizvedli proizvajalci, ki imajo dovoljenje imetnika certifikacijske znamke. Prav tako ni preučilo, kako se certifikacijske znamke običajno uporabljajo (to je vedno skupaj z ločenim imenom, znamko ali logotipom). Ni preučilo pomena in pomembnosti izpodbijane znamke Evropske unije, zlasti ni preučilo, ali ima element „HALLOUMI“ v omenjeni znamki samostojen razlikovalni učinek kot znak, ki – v nasprotju z dejstvi – označuje, da je bilo blago, na katero se nanaša izpodbijana znamka Evropske unije, certificirano.

4.

Splošno sodišče ni preučilo nacionalnih določb in sodne prakse v zvezi z obsegom in učinkom nacionalnih certifikacijskih znamk. Pogoji in pravila iz pravnih ureditev držav članic glede certifikacijskih znamk niso bila usklajena z direktivama o znamkah 89/104 (1) in 2008/95 (2), kljub temu pa Uredba o blagovni znamki Evropske unije določa, da lahko na takih nacionalnih znamkah temeljijo prejšnje pravice, ki preprečujejo registracijo znamk Evropske unije. Take pravice bi bilo treba obravnavati z vidika nacionalne sodne prakse in nacionalnih določb, po analogiji z različnimi nacionalnimi pravicami iz člena 8(4) Uredbe o blagovni znamki Evropske unije (ki prav tako niso harmonizirane in se med državami članicami močno razlikujejo glede njihove narave, obsega in učinka).


(1)  Prva Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92).

(2)  Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/13


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Erding (Nemčija) 10. decembra 2018 – U.B. in T.V./Eurowings GmbH

(Zadeva C-776/18)

(2019/C 82/13)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Erding

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: U.B., T.V.

Tožena stranka: Eurowings GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali gre v primeru odpovedi v skladu s členom 5 Uredbe (ES) 261/2004 (1) za ponudbo spremembe poti, ki potnikom omogoča prihod v njihov končni namembni kraj manj kot dve uri po prihodu po voznem redu, tudi če se nadomestni let opravi na drugo letališče od tistega, ki je navedeno na potrdilu o rezervaciji, če leži v isti regiji?


(1)  Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8 , str. 10).


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložil Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburg) 19. decembra 2018 – EU/Caisse pour l'avenir des enfants

(Zadeva C-801/18)

(2019/C 82/14)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: EU

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Caisse pour l'avenir des enfants

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali morajo organi, pristojni za socialno varnost, prve države članice (v obravnavanem primeru Caisse pour l’avenir des enfants – Luksemburg) v skladu z obveznostmi Unije, ki jih imajo na podlagi člena 45 PDEU, Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (1) in Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (2), izplačevati družinske dajatve državljanu druge države članice, če ti pristojni organi svojim državljanom pod istimi pogoji za dodelitev teh dajatev priznavajo pravico do družinskih dajatev na podlagi mednarodne dvostranske konvencije, sklenjene med prvo državo članico (Luksemburg) in tretjo državo (Brazilija)?

2.

Če je odgovor pritrdilen in če se načelo, sprejeto v navedeni sodni praksi, izhajajoči iz zadeve Gottardo (3), razširi na kontekst družinskih dajatev, ali bi lahko organ, pristojen za socialno varnost in, natančneje, za družinske dajatve – v obravnavanem primeru Caisse pour l’avenir des enfants, nacionalna institucija za družinske dajatve Velikega vojvodstva Luksemburg – uveljavljal objektivno utemeljitev na podlagi preudarkov, ki se nanašajo na zelo veliko finančno in upravno breme zadevnega organa, da bi utemeljil neenako obravnavanje državljanov držav pogodbenic (zadevne dvostranske pogodbe) in drugih državljanov držav članic Evropske unije?


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5 str. 46).

(2)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 72.

(3)  Sodba z dne 15. januarja 2002, Gottardo, C 55/00, EU:C:2002:16.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburg) 19. decembra 2018 – Caisse pour l'avenir des enfants/FV, GW

(Zadeva C-802/18)

(2019/C 82/15)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Caisse pour l’avenir des enfants

Nasprotni stranki v pritožbenem postopku: FV, GW

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba luksemburško družinsko dajatev, dodeljeno v skladu s členoma 269 in 270 code de la sécurité sociale(zakonik o socialnem varstvu), šteti za socialno ugodnostjo v smislu člena 45 PDEU in člena 7(2) Uredbe št. 492/2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (1)?

2.

Če je odgovor pritrdilen, ali opredelitev družinskega člana, ki se uporablja v skladu s členom 1(i) Uredbe št. 883/2004 (2), nasprotuje širši opredelitvi družinskega člana iz člena 2, točka 2, Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES (3), čeprav ta izključuje vsakršno avtonomijo države članice pri opredelitvi družinskega člana v nasprotju z Uredbo o koordinaciji in podredno izključuje vsak pojem prevzema skrbništva. Ali mora torej prevladati opredelitev družinskega člana v smislu člena 1(i) Uredbe št. 883/2004 glede na njeno posebnost v okviru koordinacije sistemov socialnega varstva in zlasti ali država članica ohrani pristojnost za opredelitev družinskih članov, v zvezi s katerimi nastane pravica do družinske dajatve?

3.

Če se člen 2, točka 2, Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES uporabi za družinske dajatve, natančneje za luksemburško družinsko dajatev, ali je mogoče izključitev otroka zakonca iz opredelitve družinskega člana obravnavati kot posredno diskriminacijo, ki je upravičena glede na nacionalni cilj države članice, ki je otroku priznati osebno pravico, in glede na potrebo po zaščiti uprave države članice zaposlitve, saj razširitev osebnega področja uporabe pomeni nesorazmerno breme za sistem luksemburških družinskih dajatev, ki med drugim izvozi skoraj 48 % svojih družinskih dajatev?


(1)  Uredba (EU) št 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (UL L 141, 2011, str. 1).

(2)  Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 72).

(3)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5 str. 46).


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 20. decembra 2018 – AAS BALTA/UAB GRIFS AG

(Zadeva C-803/18)

(2019/C 82/16)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Stranki v postopku v glavni stvari

Kasacijska pritožnica (tožena stranka na prvi stopnji): AAS BALTA

Nasprotna stranka v kasacijskem postopku (tožeča stranka na prvi stopnji): UAB GRIFS AG

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 15(5) in 16(5) Uredbe (EU) št. 1215/2012 (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah razlagati tako, da je mogoče v zavarovalnem primeru velike nevarnosti uveljavljati dogovor, s katerim je določena pristojnost, vsebovana v zavarovalni pogodbi, sklenjeni med zavarovalcem in zavarovalnico, proti osebi, zavarovani s to pogodbo, ki ni izrecno privolila v navedeno določbo in ki ima običajno prebivališče ali sedež v državi članici, ki ni država članica zavarovalca in zavarovalnice?


(1)  Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 351, 2012, str. 1).


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský súd Trnava (Slovaška) 21. decembra 2018 – DHL Logistics (Slovaška), spol. s r.o./Finančné riaditeľstvo SR

(Zadeva C-810/18)

(2019/C 82/17)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Krajský súd Trnava

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: DHL Logistics (Slovaška), spol. s r.o.

Tožena stranka: Finančné riaditeľstvo SR

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba tarifno podštevilko kombinirane nomenklature 8525 80 91 iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (1) z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kot je opredeljena v pojasnjevalnih opombah, objavljenih leta 2011 (2) v skladu z navedeno uredbo (sporočilo Komisije 2011/C 137/01), razlagati tako, da je mogoče pod navedeno tarifno podštevilko uvrstiti tudi blago, kot so digitalne video snemalne kamere iz obravnavane zadeve, čeprav omogočajo le snemanje in shranjevanje video posnetkov z ločljivostjo, nižjo od 800 x 600 slikovnih pik, natančneje 720 x 576 slikovnih pik, glede na to, da je njihova druga funkcija, to je snemanje in shranjevanje mirujočih slik, omejena na ločljivost 1 600 x 1 200 slikovnih pik (1,92 milijona slikovnih pik)?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 2, str. 382.

(2)  UL C 137, 201, str. 1.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/17


Pritožba, ki so jo Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland in drugi vložili 21. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 15. oktobra 2018 v zadevi T-79/16, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters in drugi/Komisija

(Zadeva C-817/18 P)

(2019/C 82/18)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranke

Pritožniki: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Stichting Het Drentse Landschap, Stichting Het Overijssels Landschap, Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Flevo-Landschap, Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting Landschap Noord-Holland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap, Stichting Het Limburgs Landschap (zastopnika: P. Kuypers, M. de Wit, odvetnika)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV, Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, BV Landgoed Den Alerdinck II, Landgoed Ampsen BV, Pallandt van Keppel Stichting, Landgoed Kasteel Keppel BV, Baron van Lynden, Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, Landgoed Welna BV, Landgoed „Huis te Maarn“ BV, Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge, Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed Tongeren onder Epe BV, Landgoed Anderstein NV, Landgoed Bekspring BV, Landgoed Nijenhuis en Westerflier BV, Landgoed Caprera BV, Landgoed Schapenduinen BV, Stichting Schapenduinen, Landgoed de Noetselenberg BV

Predlogi

Pritožniki Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo (ki je bila izdana v zadevi T-79/16);

VGG naloži plačilo stroškov postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka;

podredno, če bi bila zadeva vrnjena na Splošno sodišče, odločitev o stroških postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka pridrži za končno sodbo.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče naj bi napačno uporabilo pravo, s tem da je ugotovilo, da je tožba VGG dopustna

Splošno sodišče je storilo napako pri presoji pogojev, ki jih mora VGG izpolnjevati, da bi bilo mogoče šteti, da ima pravni interes (obstoj konkurence med VGG in pritožnicami ter tveganje, da bo dodeljena pomoč konkretno vplivala na položaj VGG in izkrivljala to konkurenco).

Splošno sodišče je procesno upravičenje VGG in njegovih članov vezalo neposredno na procesno upravičenje Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, ki je edina preostala od vlagateljic pritožbe iz leta 2008.

Splošno sodišče pa pri tem ni ali ni dovolj popolno ugotovilo, glede katerih dejavnosti si pritožnice in Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe konkretno konkurirajo. Splošno sodišče je tako nepravilno izhajalo iz stališča, da si pritožnice in Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe konkurirajo.

Splošno sodišče je zato na podlagi svojega stališča, da gre za razmerje konkurence, nepravilno ugotovilo, da je imela pomoč konkreten vpliv na konkurenčnost članov VGG in da se je z njo ta konkurenčnost izkrivljala.

Splošno sodišče na podlagi presoje, da ima Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe procesno upravičenje, ne bi smelo priti do zaključka, da je tožba VGG dopustna.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je neupravičeno priznalo obstoj „resnih težav“

Splošno sodišče je nepravilno ugotovilo, da gre za kršitev procesnih varovalk iz člena 108(2) PDEU. Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da je imela Komisija „resne težave“ pri presoji združljivosti sheme PNB (Regeling bijdragen Particuliere Terreinbeherende Natuurbeschermingsorganisaties) s pravom državnih pomoči.

Tako v zaključku navedena opredelitev storitev splošnega gospodarskega pomena kot „atipičnih“ in „vseobsegajočih“ ne pomeni, da obstajajo resne težave, to, da računovodstvo ni bilo ločeno, tudi ni indic za to, da obstajajo resne težave, prav tako pa tudi ni manjkal mehanizem za preprečevanje nadkompenzacije.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/18


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de commerce de Paris (Francija) 24. decembra 2018 – Trendsetteuse SARL/DCA SARL

(Zadeva C-828/18)

(2019/C 82/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de commerce de Paris

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Trendsetteuse SARL

Tožena stranka: DCA SARL

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 1(2) Direktive Sveta 86/653/EGS z dne 18. decembra 1986 (1) razlagati tako, da samozaposleni posrednik, ki ne more spreminjati cen in pogodbenih pogojev naročitelja, ni pooblaščen za posredovanje v smislu tega člena in torej ne more imeti statusa trgovskega zastopnika v smislu navedene direktive?


(1)  Direktiva Sveta z dne 18. decembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic o samozaposlenih trgovskih zastopnikih (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 177).


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/18


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de grande instance de Paris (Francija) 27. decembra 2018 – Crédit Logement SA/OE

(Zadeva C-829/18)

(2019/C 82/20)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de grande instance de Paris

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Crédit Logement SA

Druga stranka v postopku: OE

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba Direktivo 93/13 EGS z dne 5. aprila 1993 (1) in načelo učinkovitosti prava [Unije] razlagati tako, da nasprotujeta uporabi nacionalnega pravnega pravila, ki sodišču prepoveduje presojo nepoštenosti pogoja v pogodbi, sklenjeni s prodajalcem ali ponudnikom, če je poklicni porok, ki jamči za izpolnitev pogodbe, dolžnika-potrošnika obvestil, da bo izvedel plačilo, in mu slednji ni sporočil ugovorov, ki naj bi se uveljavljali?

2.

Ali je zaradi navedbe, da tečajno tveganje nosi posojilojemalec, v glavnem delu besedila pogodbe, ki ji je priložena preglednica odplačil, pogoj lahko „jasen in razumljiv“ v smislu Direktive, če ni simulacij na podlagi različnih, tudi neugodnih predpostavk o spreminjanju menjalnega tečaja?

3.

Ali dokazno breme za to, da so bili potrošniku dani potrebni elementi zadevnega pogoja, ki so jasni in razumljivi, in da je navedeni pogoj jasen in razumljiv, nosi prodajalec oziroma ponudnik ali ga nosi potrošnik?

4.

Ali je treba, če bi sodišče menilo, da so pogodbeni pogoji od 1.2.1 do 1.2.9. in 2.8 nepošteni, ker niso bili zapisani dovolj jasno in razumljivo, za neobstoječe razglasiti vse finančne pogoje, vključno s pogojem o obrestih, ali je treba za neobstoječe razglasiti samo pogoje, ki se nanašajo na spremembo menjalnega tečaja, in pogoj o valutah ter pustiti fiksno obrestno mero v evrih, ali pa je treba določiti drugačno kazen?

5.

Ali mora sodišče pri presoji prejšnjega vprašanja zagotoviti, da je izrečena kazen učinkovita, sorazmerna in odvračilna?


(1)  Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/19


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de l'entreprise de Liège (Belgija) 31. decembra 2018 – SI, Brompton Bicycle Ltd/Chedech / Get2Get

(Zadeva C-833/18)

(2019/C 82/21)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de l'entreprise de Liège

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: SI, Brompton Bicycle Ltd

Tožena stranka: Chedech / Get2Get

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba pravo Unije, zlasti Direktivo 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi, (1) ki v členih od 2 do 5 določa zlasti različne izključne pravice, ki se priznavajo imetnikom avtorske pravice, razlagati tako, da iz avtorskopravnega varstva izključuje dela, katerih oblika je potrebna za dosego tehničnega učinka?

Ali je treba pri presoji, ali je neka oblika potrebna za dosego tehničnega učinka, upoštevati naslednja merila:

obstoj drugih možnih oblik, ki omogočajo dosego enakega tehničnega učinka,

učinkovitost oblike za dosego navedenega učinka,

željo domnevnega kršitelja, da doseže ta učinek,

obstoj prejšnjega patenta, ki je prenehal veljati, za postopek, ki omogoča dosego želenega tehničnega učinka?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/20


Pritožba, ki jo je Mylène Troszczynski vložila 7. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 8. novembra 2018 v zadevi T-550/17, Troszczynski/Parlament

(Zadeva C-12/19 P)

(2019/C 82/22)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Mylène Troszczynski (zastopnik: F. Wagner, avocat)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Predlog

razveljavitev sodbe, ki jo je 8. novembra 2018 izdal šesti senat Splošnega sodišča Evropske unije (T-550/17).

Posledično:

razglasitev ničnost sklepa Evropskega parlamenta z dne 14. junija 2017, s katerim je bilo sprejeto poročilo komisije za pravne zadeve št. A8-0218/2017 na podlagi zahteve za odvzem imunitete in privilegijev Mylène Troszczynski, ki je članica Evropskega parlamenta,

odločitev o znesku, ki se pritožnici dodeli iz naslova stroškov postopka,

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo vseh stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

Analiza drugega tožbenega razloga, ki jo je opravilo Splošno sodišče

Po mnenju Splošnega sodišča sporni tweet Mylène Troszczynski ni mnenje, izdano v okviru izvajanja njene funkcije poslanke, ker se je nanašal na natančno določen dogodek, ki naj bi se zgodil v Franciji, in ki ga ni mogoče enačiti s splošnim stališčem o tekočih aktualnih temah ali temah, ki jih obravnava Parlament, kar so nujne značilnosti stališča, ki so zaščitene s Protokolom.

Splošno sodišče je storilo očitno napako pri presoji, čeprav:

je vsak poslanec izvoljen s strani svoje države, ki jo zastopajo njeni volivci, in mora ves svoj mandat ohraniti potrebno povezavo z njimi, pri čemer mora izpostavljati dejstva, ki so za njih zanimiva ali jih zadevajo,

načelo št. 2 obvestila članom 11/2003 takega ločevanja ne vzpostavlja,

splošna prepoved nošenja burke v javnosti ne zadeva le volivcev v Franciji, temveč tudi volivce vseh evropskih držav, in ta zunanji izraz pripadnosti Islamu je ena od tem v javnem interesu, ki zadeva javno življenje kot pravico žensk,

Splošno sodišče bi moralo uporabiti načela iz sodbe Patriciello.

2.

Analiza tretjega tožbenega razloga, ki jo je opravilo Splošno sodišče

Med razpravo je bilo ugotovljeno, kar je priznalo tudi Splošno sodišče, da Mylène Troszczynski ni avtorica spornega tweeta in da ga je izbrisala takoj, ko je zanj izvedela. Splošno sodišče vseeno meni, da ti dejstvi nista bili upoštevani pri ugotavljanju, ali so izpolnjeni pogoji za odvzem parlamentarne imunitete.

Splošno sodišče je storilo očitno napako pri presoji:

ker je potrdilo, da Parlamentu ni treba vedeti, ali so dejstva, ki se v zadevnem primeru očitajo poslanki, dokazana, čeprav Parlament preiskuje dejstva in v svojem sklepu priznava, da Mylène Troszczynski ni avtorica tweeta,

ker ni določilo pravnih posledic nekaterih dokazil, ki so bila priložena poročilu komisije za pravne zadeve, in sicer izvleček zakona z dne 29. julija 1881, in predvsem njegov člen 42,

ker je iz sklepa o vrnitvi zadeve pred Tribunal correctionnel z dne 26. aprila 2018 razvidno, da državni uradnik vodi pregon zoper izvoljenega predstavnika, torej je jasna namera, da se ji politično škoduje, kar je značilno ravnanje fumus persecutionis.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/21


Pritožba, ki jo je Marion Le Pen vložila 21. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 28. novembra 2018 v zadevi Le Pen/Parlament, T-161/17

(Zadeva C-38/19 P)

(2019/C 82/23)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Marion Anne Perrine, poznana kot Marine, Le Pen (zastopnik: R. Bosselut, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Predlogi

Razveljavitev sodbe, ki jo je 28. novembra 2018 izdal šesti senat Splošnega sodišča Evropske unije v zadevi T-161/17.

Zato:

razglasitev ničnosti odločitve generalnega sekretarja Parlamenta z dne 6. januarja 2017, sprejete na podlagi člena 68 Sklepa predsedstva Evropskega parlamenta 2009/C 159/01 z dne 19. maja in 9. julija 2008 o izvedbenih ukrepih v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta, kakor je bil spremenjen, s katero je bila ugotovljena terjatev v višini 41 554 EUR;

razglasitev ničnosti opomina št. 2017-22 z dne 11. januarja 2017, s katerim je bila pritožnica opozorjena na to, da je bila v zvezi z njo ugotovljena terjatev na podlagi odločitve generalnega sekretarja z dne 6. januarja 2017, vračilo neupravičeno plačanih zneskov iz naslova parlamentarne pomoči, uporabo člena 68 izvedbenih ukrepov v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta in členov 78, 79 in 80 finančne uredbe;

naložitev plačila vseh stroškov Evropskemu parlamentu.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

A –

Razlog javnega reda: Kršitev prava Unije – Napačna uporaba prava – Kršitev postopka – Kršitev pravice do obrambe

Ta pritožbeni razlog se nanaša na to, da generalni sekretar ni osebno zaslišal pritožnice in ni posredoval spisa, zlasti poročila OLAF.

Splošno sodišče Evropske unije je kršilo pravico pritožnice do obrambe, zlasti glede na Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in člen 6 EKČP.

B –

Kršitev prava Unije – Napačna uporaba prava – Kršitev načel varstva legitimnega pričakovanja in pravne varnosti – Napačna pravna opredelitev dejstev, izkrivljanje dejstev in dokazov

Splošno sodišče je izkrivilo pomen dokazov, ki jih je pritožnica priložila dopisu z dne 14. marca 2016, naslovljenemu na OLAF.

Ni mogoče trditi, da zneski, izplačani na podlagi „navidezne“ pogodbe, niso bili porabljeni v skladu z izvedbenimi ukrepi v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta. Torej ni bilo nobenega izkrivljanja namena in narave teh sredstev, prav tako ni bila Evropskemu parlamentu povzročena nikakršna škoda.

C –

Zloraba pooblastil – Fumus persecutionis

Diskriminacija, zadrževanje dokazov, nepravičnost in kršitev pravice pritožnice do obrambe, za katere naj bi bil odgovoren generalni sekretar Parlamenta, za Splošno sodišče predstavljajo oziroma bi morali predstavljati „objektivne, upoštevne in skladne indice, sprejete izključno ali vsaj odločilno za doseganje ciljev, ki niso navedeni, ali za izogibanje postopku, ki je bil posebej določen v Pogodbi za okoliščine, kot so te v obravnavani zadevi“, ter kažejo na fumus persecutionis v škodo pritožnice.


Splošno sodišče

4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/23


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Comune di Milano/Komisija

(Zadeva T-167/13) (1)

((Državne pomoči - Storitve zemeljske oskrbe - Kapitalski vložek družbe SEA v družbo Sea Handling - Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom in s katerim je bilo odrejeno njeno vračilo - Pojem pomoči - Pripisovanje odgovornosti državi - Merilo zasebnega vlagatelja - Načelo kontradiktornosti - Pravica do obrambe - Pravica do dobrega upravljanja - Legitimno pričakovanje))

(2019/C 82/24)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Comune di Milano (Italija) (zastopnika: sprva S. Grassani in A. Franchi, nato S. Grassani, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Conte in D. Grespan, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije (EU) 2015/1225 z dne 19. decembra 2012 o kapitalskih vložkih SEA SpA v družbo SEA Handling SpA (zadeva SA.21420 (C 14/10) (ex NN 25/10) (ex CP 175/06)) (UL 2015, L 201, str. 1).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Comune di Milano se naloži plačilo stroškov, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 129, 4.5.2013.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/23


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Deutsche Umwelthilfe/Komisija

(Zadeva T-498/14) (1)

((Dostop do dokumentov - Dokumenti v zvezi s korespondenco, izmenjano med Komisijo in podjetji oziroma proizvajalci avtomobilov glede hladilnega sredstva R1234yf, uporabljenega v motornih vozilih - Neregistrirani dokumenti - Nov tožbeni razlog, naveden med postopkom - Nedopustnost - Pripravljalni ukrep, s katerim se naloži predložitev spornih dokumentov v skladu s členom 104 Poslovnika - Odstopanje od načela kontradiktornosti - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Izjema v zvezi z varstvom poslovnih interesov - Javni interes za razkritje - Tehtanje - Uredba (ES) št. 1367/2006 - Člen 6(1) - Prevladujoč javni interes za razkritje informacij o okolju oziroma informacij, ki se nanašajo na emisije v okolje - Splošna domneva - Delna zavrnitev dostopa - Ustavitev postopka))

(2019/C 82/25)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Deutsche Umwelthilfe eV (Radolfzell, Nemčija) (zastopnika: R. Klinger in R. Geulen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva F. Clotuche-Duvieusart in J. Vondung, nato F. Clotuche-Duvieusart in H. Krämer, agenti, sprva skupaj z R. van der Houtom in A. Köhler, nato z R. van der Houtom in C. Wagnerjem, odvetniki)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev delne ničnosti Sklepa Komisije GESTDEM 2014/547 z dne 2. junija 2014 o potrditvi zavrnitve dostopa do vseh dokumentov v zvezi z izmenjavo korespondence med Komisijo na eni strani in podjetjema Honeywell in DuPont oziroma proizvajalci avtomobilov na drugi strani, do katere je prišlo med septembrom 2011 in aprilom 2012 ter med septembrom 2012 in koncem januarja 2014 glede hladilnega sredstva R1234yf, uporabljenega v motornih vozilih.

Izrek

1.

Postopek v zvezi s predlogom za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije GESTDEM 2014/547 z dne 2. junija 2014 v delu, v katerem se nanaša na stranke, ki so bile sprva v dokumentu št. 34 prikrite, pozneje pa objavljene, se ustavi.

2.

Tožba se v preostalem zavrne.

3.

Društvu Deutsche Umwelthilfe eV se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 329, 22.9.2014.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/24


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Biogaran/Komisija

(Zadeva T-677/14) (1)

((Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg perindoprila, to je zdravila, namenjenega zdravljenju srčno-žilnih bolezni, v originalni in generičnih različicah - Sklep o ugotovitvi kršitve členov 101 in 102 PDEU - Sporazumi, katerih namen je odložiti ali celo preprečiti vstop generičnih različic perindoprila na trg - Udeležba hčerinske družbe pri kršitvi, ki jo je storila njena matična družba - Pripis kršitve - Solidarna odgovornost - Zgornja meja globe))

(2019/C 82/26)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Biogaran (Colombes, Francija) (zastopniki: T. Reymond, O. de Juvigny in J. Jourdan, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva F. Castilla Contreras, T. Vecchi in B. Mongin, nato F. Castilla Contreras, B. Mongin in C. Vollrath, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 v zvezi s postopkom na podlagi členov 101 in 102 PDEU (Zadeva AT.39612 – Perindopril (Servier)) v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko, in podredno za znižanje zneska globe, ki ji je bila naložena z navedenim sklepom.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

družbi Biogaran se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 395, 10.11.2014.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/25


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Teva UK in drugi/Komisija

(Zadeva T-679/14) (1)

((Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg perindoprila, ki je zdravilo, namenjeno zdravljenju kardiovaskularnih bolezni, v svoji originalni in generični različici - Sklep, s katerim je ugotovljena kršitev člena 101 PDEU - Načelo nepristranskosti - Posvetovanje s Svetovalnim odborom za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje - Patentna poravnava in poravnava glede izključne nabave - Potencialna konkurenca - Omejitev konkurence zaradi cilja - Ravnovesje med pravom konkurence in patentnim pravom - Pogoji za izjemo iz člena 101(3) PDEU - Globe))

(2019/C 82/27)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Teva UK Ltd (West Yorkshire, Združeno kraljestvo), Teva Pharmaceuticals Europe BV (Utrecht, Nizozemska), Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jeruzalem, Izrael) (zastopnika: D. Tayar in A. Richard, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva F. Castilla Contreras, T. Vecchi in B. Mongin, nato F. Castilla Contreras, B. Mongin in C. Vollrath, agenti, skupaj z G. Peretzom, barrister)

Intervenientka v podporo tožečih strank: European Generic medicines Association AISBL (EGA) (Bruselj, Belgija) (zastopnika: S.-P. Brankin, solicitor, in E. Wijckmans, odvetnica)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 v zvezi s postopkom izvajanja členov 101 in 102 PDEU [zadeva AT.39612 – Perindopril (Servier)] v delu, v katerem se nanaša na tožeče stranke in, podredno, za zmanjšanje zneska globe, ki jim je bil s tem sklepom naložen .

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbe Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV in Teva Pharmaceutical Industries Ltd nosijo svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

3.

European Generic medicines Association AISBL (EGA) nosi svoje stroške.


(1)  UL C 409, 17.11.2014.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Lupin/Komisija

(Zadeva T-680/14) (1)

((Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg perindoprila, zdravila za zdravljenje bolezni srca in ožilja, v originalni in generični različici - Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU - Sporazum o poravnavi patentnih sporov - Sporazum o nakupu tehnologije - Omejevanje konkurence kot cilj - Usklajevanje konkurenčnega in patentnega prava - Globe))

(2019/C 82/28)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Lupin Ltd (Maharaštra, Indija) (zastopniki: sprva M. Pullen, R. Fawcett-Feuillette, solicitor, M. Hoskins, QC, V. Wakefield, barrister in M. Boles, solicitor, nato M. Hoskins, V. Wakefield, M. Boles, K. Vernon in S. Smith, solicitor, in na koncu M. Hoskins, V. Wakefield, S. Smith in C. Wall, solicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva F. Castilla Contreras, B. Mongin in T. Vecchi, nato F. Castilla Contreras, B. Mongin in C. Vollrath, agenti, skupaj z B. Raymentom, barristerjem)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 (zadeva AT.39612 – Perindopril (Servier)), v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko, in podredno, za odpravo globe, ki ji je bila naložena z navedenim sklepom, ali za znižanje zneska te globe.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Lupin Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 439, 8.12.2014.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Mylan Laboratories in Mylan/Komisija

(Zadeva T-682/14) (1)

((Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg perindoprila, zdravila za zdravljenje srčno-žilnih bolezni, v izvirnih in generičnih različicah - Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU - Sporazum o mirnem reševanju sporov na področju patentov - Potencialna konkurenca - Omejitve konkurence zaradi cilja - Usklajevanje med konkurenčnim pravom in patentnim pravom - Pripis kršitvenega ravnanja - Globe))

(2019/C 82/29)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Mylan Laboratories Ltd (Hyderabad, Indija) in Mylan, Inc. (Canonsburg, Pensilvanija, Združene države) (zastopniki: S. Kon, C. Firth in C. Humpe, solicitors)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva F. Castilla Contreras, T. Vecchi in B. Mongin, nato F. Castilla Contreras, B. Mongin in C. Vollrath, agenti, skupaj s S. Kingstonom, barrister)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za – primarno – razglasitev ničnosti sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 v zvezi s postopkom na podlagi členov 101 in 102 PDEU [zadeva AT.39612 – Perindopril (Servier)], v delu, v katerem se nanaša na tožeči stranki, in podredno, za razveljavitev ali zmanjšanje zneska globe, ki jima je bila naložena z navedenim sklepom.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Mylan Laboratories Ltd in Mylan, Inc. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 431, 1.12.2014.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/27


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Krka/Komisija

(Zadeva T-684/14) (1)

((Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg perindoprila, ki je zdravilo, namenjeno zdravljenju kardiovaskularnih bolezni, v svoji originalni in generični različici - Sklep, s katerim je ugotovljena kršitev člena 101 PDEU - Patentna poravnava - Licenčna pogodba - Pogodba o prevzemu tehnologije - Omejitev konkurence zaradi cilja - Omejitev konkurence zaradi posledic - Ravnovesje med pravom konkurence in patentnim pravom))

(2019/C 82/30)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Slovenija) (zastopnika: T. Ilešič in M. Kocmut, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: F. Castilla Contreras, B. Mongin in C. Vollrath, agenti, skupaj z D. Baileyjem, barrister)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev delne ničnosti Sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 v zvezi s postopkom izvajanja členov 101 in 102 PDEU [zadeva AT.39612 – Perindopril (Servier)] v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko.

Izrek

1.

Člen 4 Sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 v zvezi s postopkom izvajanja členov 101 in 102 PDEU [zadeva AT.39612 – Perindopril (Servier)] se razglasi za ničnega v delu, v katerem je ugotovljena udeležba družbe Krka Tovarna Zdravil d.d. pri sporazumih iz tega člena.

2.

Člen 7(4)(a) Sklepa C(2014) 4955 final se razglasi za ničnega.

3.

Člena 8 in 9 Sklepa C(2014) 4955 final se razglasita za nična v delu, v katerem se nanašata na družbo Krka Tovarna Zdravil.

4.

Komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 431, 1.12.2014.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/28


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Servier in drugi/Komisija

(Zadeva T-691/14) (1)

((Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Zloraba prevladujočega položaja - Trg perindoprila, zdravila za zdravljenje bolezni srca n ožilja, v originalni in generični različici - Sklep o ugotovitvi kršitve členov 101 in 102 PDEU - Načelo nepristranskosti - Posvetovanje s Svetovalnim odborom za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje - Pravica do učinkovitega pravnega sredstva - Kratek čas za vložitev pravnega sredstva glede na dolžino izpodbijane odločbe - Poravnave v sporih, ki se nanašajo na patente - Licenčne pogodbe - Pogodbe o pridobitvi tehnologije - Pogodba o izključnem nakupu - Potencialna konkurenca - Omejitev konkurence kot cilj - Omejitev konkurence kot posledica - Uravnoteženje konkurenčnega prava in patentnega prava - Opredelitev za različne kršitve ali za enotno kršitev - Opredelitev upoštevnega trga na molekularnem nivoju zadevnega zdravila - Globe - Kumuliranje glob na podlagi členov 101 in 102 PDEU - Načelo zakonitosti v kaznovalnem pravu - Vrednost prodaj - Način izračuna v primeru kumulacije kršitev na istih trgih))

(2019/C 82/31)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Servier SAS (Suresnes, Francija), Servier Laboratories Ltd (Wexham, Združeno kraljestvo), Les Laboratoires Servier SAS (Suresnes) (zastopniki: sprva I. S. Forrester, QC, J. Killick, barrister, O. de Juvigny, odvetnik, in M. Utges Manley, solicitor, nato J. Killick, O. de Juvigny, M. Utges Manley, J. Jourdan in T. Reymond, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva T. Christoforou, B. Mongin, C. Vollrath, F. Castilla Contreras in T. Vecchi, nato T. Christoforou, B. Mongin, C. Vollrath, F. Castilla Contreras in J. Norris-Usher, agenti)

Intervenientka v podporo tožečih strank: Evropska zveza farmacevtske industrije in združenj (EFPIA) (Ženeva, Švica) (zastopniki: F. Carlin, barrister, N. Niejahr in C. Paillard, odvetnika)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 v zvezi s postopkom na podlagi členov 101 in 102 PDEU (zadeva AT.39612 – Perindopril (Servier)) v delu, v katerem se nanaša na tožeče stranke, in, podredno, za znižanje globe, ki jim je bila s tem sklepom naložena.

Izrek

1.

Člen 4 Sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 v zvezi s postopkom na podlagi členov 101 in 102 PDEU (zadeva AT.39612 – Perindopril (Servier)) se razglasi za ničen v delu, v katerem vsebuje ugotovitev, da sta družbi Servier SAS in Laboratoires Servier SAS sodelovali pri sporazumih iz tega člena.

2.

Člen 6 Sklepa C(2014) 4955 final se razglasi za ničen.

3.

Člen 7(4)(b) in (6) Sklepa C(2014) 4955 final se razglasi za ničen.

4.

Globa, določena družbama Servier in Laboratoires Servier zaradi kršitve iz člena 2 Sklepa C(2014) 4955 final, kot izhaja iz člena 7(2)(b) tega sklepa, se določi na 55 385 190 EUR.

5.

V preostalem delu se tožba zavrne.

6.

Družbe Servier, Servier Laboratories Ltd in Laboratoires Servier na eni strani in Evropska komisija na drugi nosijo svoje stroške.

7.

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) nosi svoje stroške.


(1)  UL C 462, 22.12.2014.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/29


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Niche Generics/Komisija

(Zadeva T-701/14) (1)

((Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg perindoprila, zdravila za zdravljenje srčno-žilnih bolezni, v izvirnih in generičnih različicah - Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU - Sporazum o mirnem reševanju sporov na področju patentov - Upravni postopek - Varstvo zaupnosti komunikacije med odvetniki in strankami - Potencialna konkurenca - Omejitev konkurence zaradi cilja - Objektivna nujnost omejitve - Usklajevanje med konkurenčnim pravom in patentnim pravom - Pogoji za izvzetje iz člena 101(3) PDEU - Globe - Zgornja meja 10 % - Pripis kršitvenega ravnanja))

(2019/C 82/32)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Niche Generics Ltd (Hitchin, Združeno kraljestvo) (zastopniki: E. Batchelor, M. Healy, K. Cousins, solicitors, in F. Carlin, barrister)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva F. Castilla Contreras, T. Vecchi in B. Mongin, nato F. Castilla Contreras, B. Mongin in C. Vollrath, agenti, skupaj s S. Kingstonom, barrister)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za – primarno – razglasitev ničnosti sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 v zvezi s postopkom na podlagi členov 101 in 102 PDEU [zadeva AT.39612 – Perindopril (Servier)], v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko, in podredno, za razveljavitev ali zmanjšanje zneska globe, ki ji je bila naložena z navedenim sklepom.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Niche Generics Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 431, 1.12.2014.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/30


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Unichem Laboratories/Komisija

(Zadeva T-705/14) (1)

((Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg zdravila perindoprila, ki je v svojih izvornih in generičnih različicah namenjeno zdravljenju srčno-žilnih bolezni - Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU - Sporazum o mirnem reševanju sporov na področju patentov - Teritorialna pristojnost Komisije - Pripis odgovornosti za kršitveno ravnanje - Upravni postopek - Varstvo zaupnosti komunikacije med odvetniki in strankami - Potencialna konkurenca - Omejitev konkurence zaradi cilja - Objektivna nujnost omejitve - Usklajevanje med konkurenčnim pravom in patentnim pravom - Pogoji izjeme iz člena 101(3) PDEU - Globe))

(2019/C 82/33)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Unichem Laboratories Ltd (Bombaj, Indija) (zastopniki: S. Mobley, K. Shaw, K. Cousins, M. Healy, H. Sheraton in E. Batchelor, sollicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva F. Castilla Contreras, T. Vecchi in B. Mongin, nato F. Castilla Contreras, B. Mongin in C. Vollrath, agenti, skupaj s S. Kingstonom, barrister)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za, primarno, razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 v zvezi s postopkom na podlagi členov 101 in 102 PDEU [zadeva AT.39612 – Perindopril (Servier)], v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko, in podredno, odpravo ali znižanje zneska globe, ki je bila z navedenim sklepom naložena tožeči stranki.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Unichem Laboratories Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 448, 15.12.2014.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/30


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Deutsche Telekom/Komisija

(Zadeva T-827/14) (1)

((Konkurenca - Zloraba prevladujočega položaja - Slovaški trg telekomunikacijskih storitev za visoke hitrosti - Dostop tretjih podjetij do „krajevne zanke“ prvotnega operaterja na tem trgu - Sklep o ugotovitvi kršitve člena 102 PDEU in člena 54 Sporazuma EGP - Enotna in trajajoča kršitev - Pojem „zloraba“ - Zavrnitev dostopa - Zbijanje marž - Izračun zbijanja marž - Merilo enako učinkovitega konkurenta - Pravica do obrambe - Pripis kršitve, ki jo stori hčerinska družba, matični družbi - Odločilni vpliv matične družbe na poslovno politiko hčerinske družbe - Učinkovito uresničevanje - Dokazno breme - Izračun zneska globe - Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 - Ločena globa, naložena samo matični družbi na podlagi ponovitve kršitve in uporabe množitelja za odvračanje))

(2019/C 82/34)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Deutsche Telekom AG (Bonn, Nemčija) (zastopnika: K. Apel in D. Schroeder, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: M. Kellerbauer, L. Malferrari, C. Vollrath in L. Wildpanner, agenti)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Slovanet, a.s. (Bratislava, Slovaška) (zastopnik: P. Tisaj, odvetnik)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za, primarno, razglasitev ničnosti v celoti ali v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko, Sklepa Komisije C(2014) 7465 final z dne 15. oktobra 2014 v zvezi s postopkom na podlagi člena 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 54 Sporazuma EGP (Zadeva AT.39523 – Slovak Telekom), kakor je bil popravljen s sklepom Komisije C(2014) 10119 final z dne 16. decembra 2014 in Sklepom Komisije C(2015) 2484 final z dne 17. aprila 2015, in, podredno, odpravo ali znižanje glob, ki so bile tožeči stranki naložene z navedenim sklepom.

Izrek

1.

Člen 1(2)(d) Sklepa Komisije C(2014) 7465 final z dne 15. oktobra 2014 v zvezi s postopkom na podlagi člena 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 54 Sporazuma EGP (Zadeva AT.39523 – Slovak Telekom), v katerem je ugotovljeno, da je Deutsche Telekom AG v obdobju od vključno 12. avgusta do 31. decembra 2005 zaračunavala nepravične cen, ki so enako učinkovitemu konkurentu, ki je uporabljal veleprodajni dostop do razvezanih krajevnih zank družbe Slovak Telekom, a.s., preprečevalo, da ponuja maloprodajne storitve, ki jih ponuja družba Slovak telekom, ne da bi imel pri tem izgubo.

2.

Člen 2 Sklepa C(2014) 7465 final se razglasi za ničen v delu, v katerem je znesek globe, za plačilo katerega je solidarno odgovorna Deutsche Telekom, določen na 38 838 000 EUR, znesek globe, za plačilo katerega je odgovorna edino Deutsche Telekom, pa na 31 070 000 EUR.

3.

Znesek globe, za plačilo katerega je solidarno odgovorna Deutsche Telekom, se določi na 38 061 963 EUR, znesek globe, za plačilo katerega je odgovorna edino Deutsche Telekom, pa se določi na 19 030 981 EUR.

4.

V preostalem se tožba zavrne.

5.

Deutsche Telekom nosi štiri petine svojih stroškov, štiri petine stroškov Evropske komisije in štiri petine stroškov Slovanet, a.s.

6.

Komisija nosi petino svojih stroškov in petino stroškov Deutsche Telekom.

7.

Slovanet nosi petino svojih stroškov.


(1)  UL C 96, 23.3.2015.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/32


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Slovak Telekom/Komisija

(Zadeva T-851/14) (1)

((Konkurenca - Zloraba prevladujočega položaja - Slovaški trg telekomunikacijskih storitev za visoke hitrosti - Dostop tretjih podjetij do „krajevne zanke“ uveljavljenega operaterja na tem trgu - Odločba o ugotovitvi kršitve člena 102 PDEU in člena 54 Sporazuma EGP - Enotna in trajajoča kršitev - Pojem „zloraba“ - Zavrnitev dostopa - Nižanje marž - izračun nižanja marž - Merilo enako učinkovitega konkurenta - Pravice do obrambe - Pripis kršitve, ki jo je storila hčerinska družba, matični družbi - Odločilen vpliv matične družbe na poslovno politiko hčerinske družbe - Dejansko izvajanje - Dokazno breme - Izračun globe - Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006))

(2019/C 82/35)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Slovak Telekom, a.s. (Bratislava, Slovaška) (zastopnika: D. Geradin, odvetnik, R. O’Donoghue, QC)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva M. Farley, L. Malferrari in G. Koleva, nato M. Farley, M. Kellerbauer, L. Malferrari in C. Vollrath, agenti)

Intervenientka v podporo tožene stranke:: Slovanet, a.s. (Bratislava) (zastopnik: P. Tisaj, odvetnik)

Predmet

Predloga na podlagi člena 263 PDEU za, primarno, razglasitev ničnosti, v delu v katerem se nanaša na tožečo stranko, Sklepa Komisije C(2014) 7465 final z dne 15. oktobra 2014 v zvezi s postopkom na podlagi člena 102 PDEU in člena 54 Sporazuma EGP (zadeva AT.39523 – Slovak Telekom), kakor je bil popravljen Sklepom Komisije C(2014) 10119 final z dne 16. decembra 2014 ter Sklepom Komisije C(2015) 2484 final z dne 17. aprila 2015, ter, podredno, znižanje zneska globe, naložene tožeči stranki.

Izrek

1.

Člen 1(2)(d) Sklepa Komisije C(2014) 7465 final z dne 15. oktobra 2014 v zvezi s postopkom na podlagi člena 102 PDEU in člena 54 Sporazuma EGP (zadeva AT.39523 – Slovak Telekom) se razglasi za ničen v delu, v katerem je z njim ugotovljeno, da je družba Slovak Telekom, a.s., v obdobju med 12. avgustom in 31. decembrom 2005 uporabljala nepravične cene, ki enako učinkovitim konkurentom ni omogočala, da bi z opiranjem na veleprodajni dostop do njenih razvezanih krajevnih zank, reproducirali njene maloprodajne storitve, ki jih ponuja, ne da bi utrpeli izgube.

2.

Člen 2 Sklepa C(2014) 7465 final se razglasi za ničen v delu v katerem določa znesek globe za katerega je družba Slovak Telekom solidarno odgovorna v išini 38 838 000 EUR.

3.

Znesek globe, za katerega je družba Slovak Telekom solidarno odgovorna Le montant de l’amende auquel est tenue solidairement Slovak Telekom je 38 061 963 EUR.

4.

V preostalem se tožba zavrne.

5.

Družba Slovak Telekom nosi štiri petine svojih stroškov, štiri petine stroškov Evropske komisije, in štiri petine stroškov Slovanet, a.s.

6.

Komisija nosi petino svojih stroškov in petino stroškov družbe Slovak Telekom.

7.

Slovanet nosi petino svojih stroškov.


(1)  UL C 127, 20.4.2015.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/33


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Ryanair in Airport Marketing Services/Komisija

(Zadeva T-111/15) (1)

((Državne pomoči - Sporazumi, ki jih je sklenil mešan sindikat letališč v departmaju Charente z družboRyanair in njeno podružnico Airport Marketing Services - Letališke storitve - Storitve marketinga - Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom in o odreditvi njenega povračila - Pojem državne pomoči - Pripisljivost državi - Trgovinska in industrijska zbornica - Prednost - Merilo zasebnega vlagatelja - Vračilo - Člen 41 Listine o temeljnih pravicah - Pravica do vpogleda v spis - Pravica do izjave))

(2019/C 82/36)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Ryanair DAC, nekdanja Ryanair Ltd (Dublin, Irska), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (zastopniki: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, odvetniki, in B. Byrne, solicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: L. Flynn in S. Noë, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev delne ničnosti Odločbe Komisije z dne 23. julija 2014 o državni pomoči SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN), ki jo je Francija dodelila trgovinski in industrijski zbornici v Angoulême, SNC-Lavalin, Ryanair in Airport Marketing Services (UL 2015, L 201, str. 48).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Ryanair DAC in družbi Airport Marketing Services Ltd se naloži plačilo stroškov in stroškov Evropske komisije.


(1)  UL C 178, 1.6.2015.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/34


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Ryanair in Airport Marketing Services/Komisija

(Zadeva T-165/15) (1)

((Državne pomoči - Sporazumi med gospodarsko zbornico Pau-Béarn ter med družbo Ryanair in njeno hčerinsko družbo Airport Marketing Services - letališke storitve - Storitve trženja - Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom in o odreditvi njenega povračila - Pojem državne pomoči - Pripisljivost državi - Gospodarska zbornica - Prednost - Merilo zasebnega vlagatelja - Vračilo - Člen 41 Listine o temeljnih pravicah - Pravica do vpogleda v spis - Pravica do izjave))

(2019/C 82/37)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeči stranki: Ryanair DAC, prej Ryanair Ltd (Dublin, Irska), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (zastopniki: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, odvetniki, in B. Byrne, solicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: L. Flynn in S. Noë, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev delne ničnosti Sklepa Komisije (EU) 2015/1227 z dne 23. julija 2014 o državni pomoči SA.22614 (C 53/07), ki jo je Francija odobrila gospodarski zbornici Pau-Béarn ter družbam Ryanair, Airport Marketing Services in Transavia (UL 2015, L 201, str. 109).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Ryanair DAC in Airport Marketing Services Ltd se naloži, naj nosita svoje stroške in stroške Evropske komisije.


(1)  UL C 228, 13.7.2015.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/34


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – AlzChem/Komisija

(Zadeva T-284/15) (1)

((Državne pomoči - Kemična industrija - Odločitev o nadaljevanju poslovanja podjetja med stečajnim postopkom - Odločba o neobstoju državne pomoči - Ničnostna tožba - Posamično nanašanje - Dopustnost - Pojem državne pomoči - Prednost - Merilo zasebnega upnika - Pripisljivost državi - Obveznost obrazložitve))

(2019/C 82/38)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: AlzChem AG (Trostberg, Nemčija) (zastopniki: sprva P. Alexiadis, solicitor, A. Borsos in I. Georgiopoulos, odvetnika, nato P. Alexiadis, A. Borsos, E. Kazili, P. Oravec in K. Csach, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Conte in L. Armati, agenta)

Intervenientki v podporo tožene stranke: Slovaška republika (zastopnica: B. Ricziová, agentka); in Fortischem a.s. (Nováky, Slovaška) (zastopniki: C. Arhold, P. Hodál in M. Staroň, odvetniki)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti člena 2 Sklepa Komisije (EU) 2015/1826 z dne 15. oktobra 2014 o državni pomoči SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP), ki jo je Slovaška izvedla za podjetje NCHZ (UL 2015, L 269, str. 71).

Izrek

1.

Člen 2 Sklepa Komisije (EU) 2015/1826 z dne 15. oktobra 2014 o državni pomoči SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP), ki jo je Slovaška izvedla za podjetje NCHZ, se razglasi za ničen.

2.

Evropska komisija poleg svojih stroškov nosi stroške družbe AlzChem AG.

3.

Slovaška republika in družba Fortischem a.s. nosita svoje stroške.


(1)  UL C 302, 14.9.2015.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/35


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Iran Insurance/Svet

(Zadeva T-558/15) (1)

((Nepogodbena odgovornost - Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi proti Iranu - Zamrznitev sredstev - Vključitev in ohranitev imena tožeče stranke na seznamih oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi - Premoženjska škoda - Nepremoženjska škoda))

(2019/C 82/39)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Iran Insurance Company (Teheran, Iran) (zastopnik: D. Luff, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: B. Driessen in M. Bishop, agenta)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopnika: F. Ronkes Agerbeek in R. Tricot, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 268 PDEU za povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode, ki naj bi jo tožeča stranka utrpela po sprejetju Sklepa Sveta 2010/644/SZVP z dne 25. oktobra 2010 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (UL 2010, L 281, str. 81), Uredbe Sveta (EU) št. 961/2010 z dne 25. oktobra 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 423/2007 (UL 2010, L 281, str. 1), Sklepa Sveta 2011/783/SZVP z dne 1. decembra 2011 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL 2011, L 319, str. 71), Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1245/2011 z dne 1. decembra 2011 o izvajanju Uredbe (EU) št. 961/2010 (UL 2011, L 319, str. 11) in Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (UL 2012, L 88, str. 1), s katerimi je bila tožeča stranka vključena in ohranjena na seznamih oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Iran Insurance Company nosi svoje stroške in stroške Sveta Evropske unije.

3.

Komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 27, 25.1.2016.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/36


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Post Bank Iran/Svet

(Zadeva T-559/15) (1)

((Nepogodbena odgovornost - Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi proti Iranu - Zamrznitev sredstev - Vključitev in ohranitev imena tožeče stranke na seznamih oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi - Nepremoženjska škoda))

(2019/C 82/40)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Post Bank Iran (Teheran, Iran) (zastopnik: D. Luff, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: B. Driessen in M. Bishop, agenta)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopnika: F. Ronkes Agerbeek in R. Tricot, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 268 PDEU za povrnitev škode, ki naj bi tožeči stranki nastala zaradi sprejetja Sklepa Sveta 2010/644/SZVP z dne 25. oktobra 2010 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (UL 2010, L 281, str. 81), Uredbe Sveta (EU) št. 961/2010 z dne 25. oktobra 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 423/2007 (UL 2010, L 281, str. 1), Sklepa Sveta 2011/783/SZVP z dne 1. decembra 2011 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL 2011, L 319, str. 71), Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1245/2011 z dne 1. decembra 2011 o izvajanju Uredbe (EU) št. 961/2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL 2011, L 319, str. 11) in Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (UL 2012, L 88, str. 1), s katerimi je bilo ime tožeče stranke vpisano in ohranjeno na seznamih oseb in subjektov, za katere so veljali omejevalni ukrepi.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Post Bank Iran nosi svoje stroške in stroške Sveta Evropske unije.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 27, 25.1.2016.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/37


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Transavia Airlines/Komisija

(Zadeva T-591/15) (1)

((Državne pomoči - Pogodba o letaliških storitvah in o storitvah trženja - Pogodba, ki jo je gospodarska zbornica Pau-Béarn sklenila z družbo Transavia - Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom in s katerim je bilo odrejeno njeno vračilo - Pojem državne pomoči - Pripisovanje odgovornosti državi - Gospodarska zbornica - Ugodnost - Merilo zasebnega vlagatelja - Vračilo - Člen 41 Listine o temeljnih pravicah - Pravica do vpogleda v spis - Pravica do izjave))

(2019/C 82/41)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Transavia Airlines CV (Schiphol, Nizozemska) (zastopnika: R. Elkerbout in M. Baneke, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: L. Flynn in S. Noë, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev delne ničnosti Sklepa Komisije (EU) 2015/1227 z dne 23. julija 2014 o državni pomoči SA.22614 (C 53/07), ki jo je Francija odobrila Gospodarski zbornici Pau-Béarn ter družbam Ryanair, Airport Marketing Services in Transavia (UL 2015, L 201, str. 109).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Transavia Airlines CV nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.


(1)  UL C 398, 30.11.2015.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/37


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Scandlines Danmark in Scandlines Deutschland/Komisija

(Zadeva T-630/15) (1)

((Državne pomoči - Javno financiranje stalne železniške in cestne povezave čez ožino Fehmarn - Posamezne pomoči - Sklep o nenasprotovanju - Sklep o ugotovitvi neobstoja državne pomoči in o razglasitvi pomoči za združljivo z notranjim trgom - Pojem državne pomoči - Oviranje konkurence in vpliv na trgovino med državami članicami - Pogoji za združljivost - Pomoč za pospeševanje izvedbe pomembnega projekta skupnega evropskega interesa - Nujnost pomoči - Spodbujevalni učinek - Sorazmernost pomoči - Resne težave, zaradi katerih je utemeljena uvedba formalnega postopka preiskave - Obveznost obrazložitve - Sporočilo o državnih pomočeh za pospeševanje izvedbe pomembnih projektov skupnega evropskega interesa))

(2019/C 82/42)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Scandlines Danmark ApS (Köbenhavn, Danska) in Scandlines Deutschland GmbH (Hamburg, nemčija) (zastopnici: sprva L. Sandberg-Mørch in M.-E. Vitali, nato L. Sandberg-Mørch, odvetnici)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: L. Armati, L. Flynn in S. Noë, agenti)

Intervenienta v podporo tožečih strank: Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV (Stuttgart, Nemčija) (zastopniki: T. Hohmuth, odvetnik); in Föreningen Svensk Sjöfart (Göteborg, Švedska) (zastopnika: L. Sandberg-Mørch in J. Buendía Sierra, odvetnika)

Intervenientka v podporo tožene strank: Kraljevina Danska (zastopniki: sprva C. Thorning, nato J. Nymann-Lindegren, agenta, skupaj z R. Holdgaardom, odvetnikom)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti sklepa Komisije C(2015) 5023 final z dne 23. julija 2015 v zvezi z državno pomočjo SA.39078 (2014/N) (Danska) za financiranje projekta stalne povezave čer ožino Fehmarn (UL 2015, C 325, str. 5).

Izrek

1.

Sklep Komisije C(2015) 5023 final z dne 23. julija 2015 v zvezi z državno pomočjo SA.39078 (2014/N) (Danska) za financiranje projekta stalne povezave čer ožino Fehmarn (UL 2015, C 325, str. 5) se razglasi za ničen v delu, v katerem je Komisije sklenila, da ne bo nasprotovala ukrepom, ki jih je Kraljevina Danska odobrila družbi Femern A/S za načrtovanje, izgradnjo in upravljanje stalne povezave čez ožino Fehmarn.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Komisija nosi poleg svojih stroškov tudi stroške, ki so nastali družbama Scandlines Danmark ApS in Scandlines Deutschland GmbH.

4.

Kraljevina Danska, Föreningen Svensk Sjöfart in Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV nosijo vsak svoje stroške.


(1)  UL C 59, 15.2.2016.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/38


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Stena Line Scandinavia/Komisija

(Zadeva T-631/15) (1)

((Državne pomoči - Javno financiranje projekta fiksne železniško-cestne povezave v ožini Fehmarn - Individualne pomoči - Sklep o nenasprotovanju - Sklep, s katerim je ugotovljen neobstoj državne pomoči in pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom - Pojem državne pomoči - Izkrivljanje konkurence in prizadetje trgovine med državami članicami - Pogoji združljivosti - Pomoč za pospeševanje izvedbe pomembnega projekta skupnega evropskega interesa - Nujnost pomoči - in Spodbujevalni učinek - Sorazmernost pomoči - Resne težave, ki upravičujejo začetek formalnega postopka preiskave - Obveznosti obrazložitve - Sporočilo o državnih pomočeh za pospeševanje izvedbe pomembnega projekta skupnega evropskega interesa))

(2019/C 82/43)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Stena Line Scandinavia AB (Göteborg, Švedska) (zastopnika: P. Alexiadis, solicitor, in L. Sandberg-Mørch, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: L. Armati, L. Flynn in S. Noë, agenti)

Intervenientka v podporo tožeče stranke: Föreningen Svensk Sjöfart (Göteborg) (zastopnika: L. Sandberg-Mørch in J. Buendía Sierra, odvetnika)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Kraljevina Danska (zastopniki: najprej C. Thorning, nato J. Nymann-Lindegren, agenta, skupaj z R. Holdgaardom, odvetnikom)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2015) 5023 final z dne 23. julija 2015 o državni pomoči SA.39078 (2014/N) (Danska) za financiranje projekta fiksne povezave v ožini Fehmarn (UL 2015, C 325, str. 5).

Izrek

1.

Sklep Komisije C(2015) 5023 final z dne 23. julija 2015 o državni pomoči SA.39078 (2014/N) (Danska) za financiranje projekta fiksne povezave v ožini Fehmarn (UL 2015, C 325, str. 5) se za ničen razglasi v delu, v katerem je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala ukrepom, ki jih je Kraljevina Danska dodelila družbi Femern A/S za projektiranje, izgradnjo in uporabo fiksne povezave v ožini Fehmarn.

2.

V preostalem delu se tožba zavrne.

3.

Komisija poleg svojih stroškov nosi stroške, ki jih je priglasila Stena Line Scandinavia AB.

4.

Kraljevina Danska in Föreningen Svensk Sjöfart nosita svoje stroške.


(1)  UL C 59, 15.2.2016.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/39


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Ryanair in Airport Marketing Services/Komisija

(Zadeva T-53/16) (1)

((Državne pomoči - Pogodbe, ki jih je gospodarska zbornica Nîmes-Uzès-Le Vigan sklenila z družbo Ryanair in njeno hčerinsko družbo Airport Marketing Services - Letališke storitve - Storitve trženja - Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom in s katerim je bilo odrejeno njeno vračilo - Pojem državne pomoči - Pripisovanje odgovornosti državi - Gospodarska zbornica - Ugodnost - Merilo zasebnega vlagatelja - Vračilo - Člen 41 Listine o temeljnih pravicah - Pravica do vpogleda v spis - Pravica do izjave))

(2019/C 82/44)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Ryanair DAC, nekdanja Ryanair Ltd (Dublin, Irska), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (zastopniki: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, odvetniki, in B. Byrne, solicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: L. Flynn in S. Noë, agenta)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopniki: S. Boelaert, S. Petrova in J. Kneale, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev delne ničnosti Sklepa Komisije (EU) 2016/633 z dne 23. julija 2014 o državni pomoči SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN), ki jo je Francija izvedla za gospodarsko zbornico Nîmes-Uzès-Le Vigan ter družbe Veolia Transport Aéroport Nîmes, Ryanair Ltd in Airport Marketing Services Ltd (UL 2016, L 113, str. 32).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Ryanair DAC in Airport Marketing Services Ltd nosita svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

3.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške.


(1)  UL C 145, 25.4.2016.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/40


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Ryanair in Airport Marketing Services/Komisija

(Zadeva T-77/16) (1)

((Državne pomoči - Sporazumi, sklenjeni z letalsko družbo Ryanair in njeno hčerinsko družbo Airport Marketing Services - Letališke storitve - Storitve trženja - Sklep, s katerim je državna pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom, in naloženo njeno vračilo - Pojem državne pomoči - Prednost - Merilo zasebnega vlagatelja - Vračilo - Selektivnost))

(2019/C 82/45)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Ryanair DAC, nekdanja Ryanair Ltd (Dublin, Irska), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (zastopniki: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, odvetniki, in B. Byrne, solicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: L. Armati, L. Flynn in S. Noë, agenti)

Intervenienta v podporo tožene stranke: Republika Latvija (zastopniki: sprva D. Pelše, J. Treijs-Gigulis in I. Kalniņš, nato I. Kucina, agenti), Svet Evropske unije (zastopnici: S. Boelaert in S. Petrova, agentki)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev delne ničnosti Sklepa Komisije (EU) 2016/152 z dne 1. oktobra 2014 o državni pomoči SA 27339 (12/C) (ex 11/NN), ki jo je Nemčija odobrila letališču Zweibrücken in letalskim prevoznikom, ki ga uporabljajo (UL 2016, L 34, str. 68).

Izrek

1.

Člen 1(2) Sklepa Komisije (EU) 2016/152 z dne 1. oktobra 2014 o državni pomoči SA 27339 (12/C) (ex 11/NN), ki jo je Nemčija odobrila letališču Zweibrücken in letalskim prevoznikom, ki ga uporabljajo ter členi 3, 4 in 5 tega sklepa v delu, v katerem se nanašajo na Ryanair DAC in Airport Marketing Services Ltd, se razglasijo za nične.

2.

Evropska komisija nosi svoje stroške ter stroške Ryanair in Airport Marketing Services.

3.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške.

4.

Republika Latvija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 165, 10.5.2016.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/41


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Ryanair in Airport Marketing Services/Komisija

(Zadeva T-165/16) (1)

((Državne pomoči - Sporazumi, sklenjeni z letalsko družbo Ryanair in njeno hčerinsko družbo Airport Marketing Services - Letališke storitve - Storitve trženja - Sklep, s katerim je državna pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom, in naloženo njeno vračilo - Pojem državne pomoči - Prednost - Merilo zasebnega vlagatelja - Vračilo - Člen 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah - Vpogled v spis - Pravica do izjave))

(2019/C 82/46)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Ryanair DAC, nekdanja Ryanair Ltd (Dublin, Irska), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (zastopniki: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, odvetniki, in B. Byrne, solicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: L. Flynn, L. Armati in S. Noë, agenti)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopnici: S. Boelaert in S. Petrova, agentki)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev delne ničnosti Sklepa Komisije (EU) 2016/287 z dne 15. oktobra 2014 o državni pomoči SA.26500 – 2012/C (ex 2011/NN, ex CP 227/2008), ki jo je Nemčija odobrila družbama Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH in Ryanair Ltd. (UL 2016, L 59, str. 22).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Ryanair DAC in Airport Marketing Services Ltd se naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov Evropske komisije.

3.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške.


(1)  UL C 222, 20.6.2016.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/42


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Fruits de Ponent/Komisija

(Zadeva T-290/16) (1)

((Nepogodbena odgovornost - Kmetijstvo - Trg breskev in nektarin - Motnje v tržnem letu 2014 - Ruska prepoved uvoza - Začasni izredni podpornih ukrepi za proizvajalce - Delegirani uredbi (EU) št. 913/2014 in 923/2014 - Pravna pravila, katerih namen je podelitev pravic posameznikom - Dolžnost skrbnega ravnanja in načelo dobrega upravljanja - Dovolj resna kršitev - Vzročna zveza))

(2019/C 82/47)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Fruits de Ponent, SCCL (Alcarràs, Španija) (zastopniki: M. Roca Junyent, J. Mier Albert, R. Vallina Hoset in A. Sellés Marco, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnici: sprva I. Galindo Martín in K. Skelly, nato I. Galindo Martín, agentki)

Predmet

Predlog na podlagi člena 268 PDEU za povračilo škode, ki naj bi jo trije člani tožeče stranke utrpeli zaradi storitev in opustitev Komisije v okviru sprejetja Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 913/2014 z dne 21. avgusta 2014 o določitvi začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce breskev in nektarin (UL 2014, L 248, str. 1) in Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 932/2014 z dne 29. avgusta 2014 o določitvi začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave ter spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 913/2014 (UL 2014, L 259, str. 2).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Fruits de Ponent, SCCL se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 270, 25.7.2016.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/42


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Ville de Paris, Ville de Bruxelles in Ayuntamiento de Madrid/Komisija

(Zadeva T-339/16, T-352/16 in T-391/16) (1)

((Okolje - Uredba (EU) 2016/646 - Emisije onesnaževal iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) - Določitev vrednosti emisij dušikovih oksidov, ki se jih ne sme prekoračiti (NTE), med preizkusi v resničnih pogojih vožnje (RDE) - Ničnostna tožba - Pristojnosti občinskega organa na področju varstva okolja, da omeji promet nekaterih vozil - Neposredno nanašanje - Dopustnost - Nepristojnost Komisije - Spoštovanje višjih pravnih pravil - Sprememba časovnih učinkov razglasitve ničnosti - Nepogodbena odgovornost - Odškodnina za zatrjevano škodo, nastalo podobi in ugledu))

(2019/C 82/48)

Jezika postopka: španščina in francoščina

Stranke

Tožeča stranka v zadevi T-339/16: Ville de Paris (Francija) (zastopnik: J. Assous, odvetnik)

Tožeča stranka v zadevi T-352/16: Ville de Bruxelles (Belgija) (zastopnika: M. Uyttendaele in S. Kaisergruber, odvetnika)

Tožeča stranka v zadevi T-391/16: Ayuntamiento de Madrid (Španija) (zastopnik: F. Zunzunegui Pastor, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: A. C. Becker, E. Sanfrutos Cano in J.-F. Brakeland, agenti)

Predmet

Prvič predlogi na podlagi 263 PDEU za razglasitev ničnosti Uredbe Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (UL 2016, L 109, str. 1), in drugič, zahtevek na podlagi člena 268 PDEU za odškodnino za škodo, ki je mestu Pariz nastala zaradi sprejetja te uredbe.

Izrek

1.

Točka 2 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) se razglasi za nično v delu, v katerem v točkah 2.1.1 in 2.1.2 Priloge III A k Uredbi Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju Uredbe (ES) št. 715/2007 določa vrednost končnega faktorja skladnosti CF onesnaževal in vrednost začasnega faktorja skladnosti CF onesnaževal za maso dušikovih oksidov.

2.

Tožbe se v preostalem zavrnejo.

3.

Učinki določbe, ki se na podlagi točke 1 tega izreka razglasi za nično, se ohranijo do sprejetja nove uredbe, ki bo nadomestila te določbe v razumnem roku, ki ne sme preseči dvanajstih mesecev od datuma, ko učinkuje ta sodba.

4.

Evropska komisija nosi svoje stroške in polovico stroškov mest Pariz, Bruselj in ayuntamiento de Madrid.


(1)  UL C 341, 29.8.2016.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/43


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Schubert in drugi/Komisija

(Zadeva T-530/16) (1)

((Javni uslužbenci - Plačilo - Letna prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev - Uredbi (EU) št. 422/2014 in 423/2014 - Letna prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin za leti 2011 in 2012 - Obveznost obrazložitve - Sorazmernost - Legitimno pričakovanje - Pravila o socialnem dialogu))

(2019/C 82/49)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Ludwig Schubert (Overijse, Belgija) in šest drugih tožečih strank, katerih imena so navedena v prilogi k sodbi (zastopniki: C. Bernard-Glanz, N. Flandin in S. Rodrigues, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: najprej J. Currall in G. Gattinara, nato G. Gattinara in L. Radu Bouyon, agenti)

Intervenientki v podporo tožene stranke: Evropski parlament (zastopnici: E. Taneva in M. Ecker, agentki); in Svet Evropske unije (zastopniki: najprej M. Bauer in M. Veiga, nato M. Bauer in R. Meyer, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU za, na eni strani, razglasitev ničnosti sklepov Komisije o tem, da se za leto 2011 za osebne prejemke in pokojnine tožečih strank uporabi prilagoditev v višini 0 %, določena z Uredbo (EU) št. 422/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2011 (UL 2014, L 129, str. 5), in za leto 2012 prilagoditev v višini 0,8 %, določena z Uredbo (EU) št. 423/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2012 (UL 2014, L 129, str. 12), in na drugi strani, povračilo škode, ki naj bi tožečim strankam domnevno nastala zaradi teh sklepov.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Tožeče stranke poleg svojih stroškov nosijo stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

3.

Svet Evropske unije in Evropski parlament nosita svoje stroške.


(1)  UL C 96, 23.3.2015 (zadeva je bila najprej registrirana pri Sodišču za uslužbence Evropske unije pod številko F-4/15, nato je bila 1. 9. 2016 prenesena na Splošno sodišče Evropske unije).


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/44


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Carpenito in drugi/Svet

(Združeni zadevi T-543/16 in T-544/16) (1)

((Javni uslužbenci - Osebni prejemki - Letna prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev - Uredbi (EU) št. 422/2014 in 423/2014 - Prilagoditev plač in pokojnin za leti 2011 in 2012 - Obveznost obrazložitve - Sorazmernost - Zaupanje v pravo - Pravila o socialnem dialogu))

(2019/C 82/50)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka v zadevi T-543/16: Renzo Carpenito (Overijse, Belgija) (zastopnica: M. Velardo, odvetnica)

Tožeče stranke v zadevi T-544/16: Maria Kannellopoulou (Cranves-Sales, Francija), José Carlos Lechado García (Bruselj, Belgija), Bernd Loescher (Rhode-Saint-Genèse, Belgija), Evelina Milenova (Bruselj) (zastopnica: M. Velardo, odvetnica)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva M. Bauer in M. Veiga, nato M. Bauer in R. Meyer, agenti)

Intervenient v podporo tožene stranke: Evropski parlament (zastopnici: M. Ecker in E. Taneva, agentki)

Predmet

Tožba na podlagi čelna 270 PDEU, prvič, za razglasitev ničnosti odločb Sveta, da se za plače ali pokojnine tožečih strank za leto 2011 uporabi raven prilagoditve 0 %, ki je določena z Uredbo (EU) št. 422/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2011 (UL 2014, L 219, str. 5), za leto 2012 pa raven prilagoditve 0,8 %, ki je določena z Uredbo (EU) št. 423/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2012 (UL 2014, L 129, str. 12), in drugič, za popravilo škode, ki naj bi tožečim strankam nastala zaradi teh odločb.

Izrek

1.

Tožbi se zavrneta.

2.

Tožeče stranke nosijo svoje stroške in stroške Sveta Evropske unije.

3.

Evropski parlament nosi svoje stroške.


(1)  UL C 146, 4.5.2015 (zadeva, sprva vpisana pri Sodišču za uslužbence Evropske unije pod številko F-31/15 in 1. septembra 2016 prenesena na Splošno sodišče Evropske unije).


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/45


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Wahlström/Frontex

(Zadeva T-591/16) (1)

((Javni uslužbenci - Začasni uslužbenci - Frontex - Nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas - Člen 8 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije - Dolžnost skrbnega ravnanja - Uporaba razveljavljenega ocenjevalnega poročila - Očitna napaka pri presoji - Odgovornost - Stroški - Pravičnost - Člen 135(1) Poslovnika))

(2019/C 82/51)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Kari Wahlström (Espoo, Finska) (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (zastopniki: H. Caniard in S. Drew, agenta, skupaj z B. Wägenbaurom, odvetnikom)

Predmet

Tožba na podlagi člena 270 PDEU za, prvič, razglasitev ničnosti odločbe z dne 26. junija 2015, da se tožeči stranki ne podaljša pogodbe o zaposlitvi za določen pri agenciji Frontex in, drugič, povračilo škode, ki naj bi jo tožeča stranka utrpela zaradi posledičnega izpada osebnega dohodka in izgube spremljajočih pokojninskih pravic.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 251, 11.7.2016 (zadeva je bila sprva vložena pri Sodišču za uslužbence Evropske unije pod številko F-21/16 in nato 1. septembra 2016 prenesena na Splošno sodišče Evropske unije).


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/46


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Haeberlen/ENISA

(Zadeva T-632/16) (1)

((Javni uslužbenci - Osebni prejemki - Letna prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev - Uredbi (EU) št. 422/2014 in 423/2014 - Prilagoditev plač in pokojnin za leti 2011 in 2012 - Obveznost obrazložitve - Sorazmernost - Legitimno pričakovanje - Pravila o socialnem dialogu))

(2019/C 82/52)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Thomas Haeberlen (Swisttal, Nemčija) (zastopniki: sprva L. Levi in A. Tymen, nato L. Levi in zatem L. Levi in C. Bernard-Glanz, odvetniki)

Tožena stranka: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (zastopniki: A. Ryan, agent, skupaj z D. Waelbroeckom in A. Duron, odvetnikoma)

Intervenienta v podporo tožene stranke: Evropski parlament (zastopnici: E. Taneva in M. Ecker, agentki), Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in R. Meyer, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU, prvič, za razglasitev ničnosti odločbe ENISA z dne 21. oktobra 2015, s katero je bilo tožeči stranki naloženo plačilo 3 133,19 EUR zaradi uporabe prilagoditve v višini 0 % za leto 2011 na podlagi Uredbe (EU) št. 422/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2011 (UL 2014, L 129, str. 5), in prilagoditve v višini 0,8 % za leto 2012 na podlagi Uredbe (EU) št. 423/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2012 (UL 2014, L 129, str. 12), in drugič, za povrnitev nepremoženjske škode, ki naj bi tožeči stranki nastala zaradi te odločbe.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Thomas Haeberlen nosi svoje stroške in stroške, ki so nastali Agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA).

3.

Svet Evropske unije in Evropski parlament nosita svoje stroške.


(1)  UL C 410, 7.11.2016.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/47


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – C=Holdings/EUIPO – Trademarkers (C=commodore)

(Zadeva T-672/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za razveljavitev - Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija - Figurativna znamka C=commodore - Razglasitev ničnosti učinkov mednarodne registracije - Člen 158(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 198(2) Uredbe (EU) 2017/1001) - Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001) - Neobstoj resne in dejanske uporabe, ki zadeva nekatere proizvode ali storitve, na katere se nanaša mednarodna registracija - Obstoj upravičenih razlogov za neuporabo))

(2019/C 82/53)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: C=Holdings BV (Oldenzaal, Nizozemska) (zastopniki: sprva P. Maeyaert in K. Neefs, nato P. Maeyaert in J. Muyldermans, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: D. Gája, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Trademarkers NV (Anvers, Belgija)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 13. julija 2016 (zadeva R 2585/2015-4) v zvezi s postopkom za razveljavitev med družbama Trademarkers in C=Holdings.

Izrek

1.

Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za intelektualno lastnino Evropske unije (EUIPO) z dne 13. julija 2016 (zadeva R 2585/2015-4) v zvezi s postopkom za razveljavitev med družbama Trademarkers NV in C=Holdings BV se razveljavi v delu, v katerem je odbor za pritožbe zavrnil pritožbo družbe C=Holdings glede obstoja upravičenih razlogov za neuporabo mednarodne registracije, katere imetnica je.

2.

EUIPO se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 410, 7.11.2016.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/47


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Pipiliagkas/Komisija

(Zadeva T-689/16) (1)

((Javni uslužbenci - Uradniki - Razporeditev - Odločba z retroaktivnim učinkom - Člen 22a Kadrovskih predpisov - Nepristojen organ - Odgovornost - Povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode))

(2019/C 82/54)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Nikolaos Pipiliagkas (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva J.-N. Louis in N. de Montigny, nato J.-N. Louis, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva C. Berardis-Kayser in G. Gattinara, nato G. Gattinara in L. Radu Bouyon, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU za, prvič, razglasitev ničnosti Odločbe z dne 22. decembra 2015 vodje oddelka „Spremljanje poklicne poti in uspešnosti“ generalnega direktorata Komisije „Človeški viri in varnost“ o retroaktivni prerazporeditvi tožeče stranke, in drugič, povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode, ki naj bi jo utrpela tožeča stranka.

Izrek

1.

Odločba vodje oddelka „Spremljanje poklicne poti in uspešnosti“ generalnega direktorata Evropske komisije „Človeški viri in varnost“ o prerazporeditvi Nikolaosa Pipiliagkasa z učinkom od 1. januarja 2013 se razglasi za nično.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Komisija nosi svoje stroške in polovico stroškov N. Pipiliagkasa.

4.

N. Pipiliagkas nosi polovico svojih stroškov.


(1)  UL C 441, 28.11.2016.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/48


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – CX/Komisija

(Zadeva T-743/16 RENV) (1)

((Javni uslužbenci - Uradniki - Disciplinski ukrep - Odstranitev z delovnega mesta - Pravica do obrambe - Dolžnost skrbnega ravnanja - Člen 11(1) Priloge IX h Kadrovskim predpisom - Člena 41 in 52 Listine o temeljnih pravicah - Odgovornost - Resničnost zatrjevane škode - Vzročna zveza))

(2019/C 82/55)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: CX (zastopnik: É. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnici: F. Simonetti in C. Ehrbar, agentki)

Predmet

Tožba na podlagi člena 270 PDEU, prvič, za razglasitev ničnosti odločbe z dne 16. oktobra 2013, s katero je Komisija ugotovila, da je tožeča stranka odgovorna za dve hudi napaki, in ji je zato izrekla ukrep odstranitve z delovnega mesta brez znižanja pokojnine, in drugič, za nadomestilo škode, ki naj bi tožeči stranki nastala zaradi te odločbe.

Izrek

1.

Odločba z dne 16. oktobra 2013, s katero je Evropska komisija osebi CX izrekla ukrep odstranitve z delovnega mesta brez pro tempore znižanja pokojnine. se razglasi za nično.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 85, 22.3.2014 (zadeva, sprva vpisana pri Sodišču za uslužbence Evropske unije pod številko F-5/14 in 1. septembra 2016 prenesena na Splošno sodišče Evropske unije).


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/49


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)

(Zadeva T-830/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za ugotovitev ničnosti - Besedna znamka Evropske unije PLOMBIR - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001) - Preverjanje dejstev - Člen 76(1) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 95(1) Uredbe 2017/1001) - Dokazi, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem))

(2019/C 82/56)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Monolith Frost GmbH (Leopoldshöhe, Nemčija) (zastopnika: E. Liebich in S. Labesius, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopniki: A. Söder, D. Walicka in M. Fischer, agenti)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Dovgan GmbH (Hambourg, Nemčija) (zastopnika: J.-C. Plate in R. Kaase, odvetnika)

Predmet

Tožba, vložena zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 22. septembra 2016 (zadeva R 1812/2015-4) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Monolith Frost in Dovgan.

Izrek

1.

Odločba četrtega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 22. septembra 2016 (zadeva R 1812/2015 4) se razveljavi.

2.

EUIPO poleg svojih stroškov nosi stroške, nastale družbi Monolith Frost GmbH, vključno z nujnimi stroški, ki so družbi Monolith Frost nastali v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO.

3.

Družba Dovgan GmbH nosi svoje stroške.


(1)  UL C 22, 23.1.2017.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/50


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Azarov/Svet

(Zadeva T-247/17) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini - Zamrznitev sredstev - Seznam oseb, subjektov in organov, za katere se uporabi zamrznitev sredstev in gospodarskih virov - Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu - Lastninska pravica - Pravica do opravljanja gospodarske dejavnosti - Očitna napaka pri presoji))

(2019/C 82/57)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Mykola Yanovych Azarov (Kijev, Ukrajina) (zastopnika: G. Lansky in A. Egger, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: J.-P. Hix in F. Naert, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Sveta (SZVP) 2017/381 z dne 3. marca 2017 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2017, L 58, str. 34), in Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2017/374 z dne 3. marca 2017 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2017, L 58, str. 1), v delu v katerem je bilo ime tožeče stranke ohranjeno na seznamu oseb, subjektov in organov, za katere se uporabljajo ti omejevalni ukrepi.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

M. Yanovychu Azarovu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 195, 19.6.2017.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/50


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Monster Energy/EUIPO

(Zadeva T-274/17) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Zahteva za registracijo figurativne znamke Evropske unije MONSTER DIP - Prejšnje besedne in figurativne znamke Evropske unije in neregistrirani znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu, ki vsi vsebujejo besedni element „monster“ - Relativni razlogi za zavrnitev - Neobstoj verjetnosti zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) - Neobstoj nevarnosti zavajajoče povezave - Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe 2017/1001) - Neobstoj nevarnosti oslabitve prejšnje ugledne znamke - Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe 2017/1001)))

(2019/C 82/58)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Monster Energy Company (Corona, Kalifornija, Združene države Amerike) (zastopnik: P. Brownlow, solicitor)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: D. Gája, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Marco Bösel (Bad Fallingbostel, Nemčija)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 13. decembra 2016 (zadeva R 1062/2016-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Monster Energy Company in Marcom Böselom.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Monster Energy Company se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 221, 10.7.2017.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/51


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – De Loecker/ESZD

(Zadeva T-537/17) (1)

((Javni uslužbenci - ESZD - Začasni uslužbenci - Psihično nasilje - Prošnja za pomoč - Zavrnitev zahteve - Pravica do izjave - Odgovornost))

(2019/C 82/59)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Stéphane De Loecker (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva J.N. Louis in N. de Montigny, nato J.N. Louis, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska služba za zunanje delovanje (zastopnika: S. Marquardt in R. Spac, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU za razglasitev ničnosti odločbe ESZD z dne 10. oktobra 2016 o zavrnitvi prošnje za pomoč, ki jo je tožeča stranka vložila na podlagi členov 12a in 24 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije na eni strani in za povračilo škode, ki naj bi jo utrpela tožeča stranka, na drugi.

Izrek

1.

Odločba Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) z dne 10. oktobra 2016 o zavrnitvi prošnje za pomoč, ki jo je S. De Loecker vložil na podlagi členov 12a in 24 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, se razglasi za nično.

2.

V preostalem delu se tožba zavrne.

3.

ESZD se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 347, 16.10.2017.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/52


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Francija/Komisija

(Zadeva T-609/17) (1)

((EKJS - Odhodki, izključeni iz financiranja - Odhodki Francije - Izvozna nadomestila za perutninsko meso - Pavšalni finančni popravki - Uredbi (ES) št. 1290/2005 in (EU) št. 1306/2013 - Neoporečna in zadovoljiva tržna kakovost - Pregledi - Sorazmernost))

(2019/C 82/60)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Francoska republika (zastopniki: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda in E. de Moustier, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Lewis in D. Bianchi, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2017/1144 z dne 26. junija 2017 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (UL 2017, L 165, str. 37) v delu, v katerem izključuje določena izvozna nadomestila, ki jih je plačala Francoska republika iz naslova EKJS v znesku 120 901 216,61 EUR.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Francoski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 382, 13.11.2017.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/52


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – UP/Komisija

(Zadeva T-706/17) (1)

((Javni uslužbenci - Uradniki - Huda bolezen - Zahteva za delo s krajšim delovnim časom iz zdravstvenih razlogov - Zavrnitev zahteve - Načelo prepovedi diskriminacije na podlagi invalidnosti - Pravica do izjave - Načelo dobrega upravljanja - Dolžnost skrbnega ravnanja - Odgovornost))

(2019/C 82/61)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: UP (zastopnik: M. Casado García-Hirschfeld, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: T. Bohr in B. Mongin, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU za razglasitev prvič, ničnosti Sklepa Komisije z dne 26. aprila 2017 o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za delo s krajšim delovnim časom iz zdravstvenih razlogov in drugič, za odškodnino za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki je nastala tožeči stranki.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

UP nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.


(1)  UL C 5, 8.1.2018.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/53


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Bischoff/EUIPO – Miroglio Fashion (CARACTÈRE)

(Zadeva T-743/17) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za ugotovitev ničnosti - Besedna znamka Evropske unije CARACTÈRE - Absolutni razlogi za zavrnitev - Neobstoj opisnosti - Razlikovalni učinek - Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001]))

(2019/C 82/62)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Bischoff GmbH (Muggensturm, Nemčija) (zastopnik: D. Régnier, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: S. Pétrequin in A. Folliard-Monguiral, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Miroglio Fashion Srl (Alba, Italija) (zastopnik: O. Vanner, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 20. julija 2017 (zadeva R 328/2016-1) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Bischoff in Miroglio Fashion.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Bischoff GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 13, 15.1.2018.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/53


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

(Zadeva T-821/17) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije VITROMED Germany - Prejšnja besedna znamka Evropske unije Vitromed - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)))

(2019/C 82/63)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Vitromed GmbH (Jena, Nemčija) (zastopnik: M. Linß, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopniki: A. Graul, D. Walicka in M. Fischer, agenti)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem: Vitromed Healthcare (Džaipur, Indija) (zastopnik: J. Schmidt, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 26. septembra 2017 (zadeva R 2402/2016-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Vitromed Healthcare in Vitromed.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

družbi Vitromed GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 52, 12.2.2018.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/54


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – CN/Parlament

(Zadeva T-76/18) (1)

((Javni uslužbenci - Akreditirani parlamentarni pomočniki - Člen 24 Statuta - Prošnja za pomoč - Člen 12a Statuta - Psihično nadlegovanje - Posvetovalni odbor za obravnavo pritožb zaradi nadlegovanja med akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki in poslanci Evropskega parlamenta ter preprečevanje nadlegovanja na delovnem mestu - Odločba o zavrnitvi prošnje za pomoč - Pravica do izjave - Načelo kontradiktornosti - Zavrnitev posredovanja mnenja Posvetovalnega odbora in zapisnikov o zaslišanju prič - Nespoštovanje pripravljalnega ukrepa Splošnega sodišča s strani institucije, tožene stranke))

(2019/C 82/64)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: CN (zastopnika: C. Bernard-Glanz in A. Tymen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnici: D. Boytha in E. Taneva, agentki)

Predmet

Predlog temelji na členu 270 PDEU in se nanaša, prvič, na razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta z dne 20. marca 2017, s katero je organ te institucije, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, zavrnil prošnjo za pomoč, ki jo je tožeča stranka vložila 13. februarja 2013 in drugič, na povrnitev škode, ki naj bi nastala.

Izrek

1.

Odločba Evropskega parlamenta z dne 20. marca 2017, s katero je organ te institucije, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, zavrnil prošnjo za pomoč, ki jo je oseba CN 13. februarja 2013, se razglasi za nično.

2.

Parlamentu se naloži, naj osebi zaradi nastale nepremoženjske škode plača 8 500 EUR.

3.

Tožba se v preostalem zavrne.

4.

Parlament nosi svoje stroške.


(1)  UL C 134, 16.4.2018.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/55


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – CH/Parlament

(Zadeva T-83/18) (1)

((Javni uslužbenci - Akreditirani parlamentarni pomočniki - Člen 24 Statuta - Prošnja za pomoč - Člen 12a Statuta - Psihično nadlegovanje - Posvetovalni odbor za obravnavo pritožb zaradi nadlegovanja med akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki in poslanci Evropskega parlamenta ter preprečevanje nadlegovanja na delovnem mestu - Odločba o zavrnitvi prošnje za pomoč - Pravica do izjave - Načelo kontradiktornosti - Zavrnitev posredovanja mnenja Posvetovalnega odbora in zapisnikov o zaslišanju prič - Nespoštovanje pripravljalnega ukrepa Splošnega sodišča s strani institucije, tožene stranke))

(2019/C 82/65)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: CH (zastopnika: C. Bernard-Glanz in A. Tymen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnici: D. Boytha in E. Taneva, agentki)

Predmet

Predlog temelji na členu 270 PDEU in se nanaša, prvič, na razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta z dne 20. marca 2017, s katero je organ te institucije, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, zavrnil prošnjo za pomoč, ki jo je tožeča stranka vložila 22. decembra 2011 in, drugič, na povrnitev škode, ki naj bi nastala.

Izrek

1.

Odločba Evropskega parlamenta z dne 20. marca 2017, s katero je organ te institucije, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, zavrnil prošnjo za pomoč, ki jo je oseba CH vložila 22. decembra 2011, se razglasi za nično.

2.

Parlamentu se naloži, naj osebi zaradi nastale nepremoženjske škode plača 8 500 EUR.

3.

Tožba se v preostalem zavrne.

4.

Parlament nosi svoje stroške.


(1)  UL C 134, 16.4.2018.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/55


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Multifit/EUIPO (fit+fun)

(Zadeva T-94/18) (1)

((Znaka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije fit+fun - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

(2019/C 82/66)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Nemčija) (zastopnika: N. Weber in L. Thiel, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopniki: M. Fischer, D. Walicka, M. Eberl in A. Sesma Merino, agenti)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 7. decembra 2017 (zadeva R 847/2017-1) v zvezi z registracijo besednega znaka fit+fun kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Multifit Tiernahrungs GmbH nosi stroške postopka.


(1)  UL C 134, 16.4.2018.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/56


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Multifit/EUIPO (MULTIFIT)

(Zadeva T-98/18) (1)

((Znaka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije MULTIFIT - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

(2019/C 82/67)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Nemčija) (zastopnika: N. Weber in L. Thiel, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopniki: A. Sesma Merino, D. Walicka, M. Fischer in M. Eberl, agenti)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. novembra 2017 (zadeva R 846/2017-1) v zvezi z registracijo besednega znaka MULTIFIT kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Multifit Tiernahrungs GmbH nosi stroške postopka.


(1)  UL C 134, 16.4.2018.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/56


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Knauf/EUIPO (upgrade your personality)

(Zadeva T-102/18) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije upgrade your personality - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Oglaševalski slogan - Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

(2019/C 82/68)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Martin Knauf (Berlin, Nemčija) (zastopnik: H. Jaeger, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: R. Manea in A. Folliard-Monguiral, agenta)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 18. decembra 2017 (zadeva R 1011/2017-4) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka upgrade your personality kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Martin Knauf nosi svoje stroške in stroške Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO).


(1)  UL C 134, 16.4.2018.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/57


Tožba, vložena 20. decembra 2018 – Covestro Deutschland/Komisija

(Zadeva T-745/18)

(2019/C 82/69)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Covestro Deutschland AG (Leverkusen, Nemčija) (zastopniki: M. Küper, J. Otter, C. Anger in M. Goldberg, Rechtsanwälte)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

razglasitev ničnosti sklepa Komisije z dne 28. maja 2018 o državni pomoči SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), ki jo je Nemčija izvedla za pasovne odjemalce na podlagi člena 19 StromNEV Stromnetzentgeltverordnung (v nadaljevanju: StromNEV), opr. št.. C(2018) 3166, zlasti zahteve za popolno oprostitev pasovnih odjemalcev plačila omrežnin v letih 2012 in 2013 kot pomoč, ugotovitev njihove nezdružljivosti z notranjim trgom in zahteve za takojšnje vračilo od upravičencev, ob uporabi predpisov o minimalni plači v skladu s členom 19(2), drugi stavek, StromNEV, v različici z dne 3. septembra 2010, in

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja naslednje tožbene razloge:

1.

Nerazumno trajanje postopka

S prvim tožbenim razlogom se očita, da trajanje postopka v obsegu 62 mesecev več kot dvakrat prekorači običajen rok, ki je določen v členu 9(6) Uredbe o postopku državne pomoči (1).

2.

Oprostitev ni pomoč v skladu s členom 107(1) PDEU

Z drugim tožbenim razlogom se zatrjuje, da ne obstaja ugodnost, ker zaradi stabilizacijskega učinka na pasovne odjemalcev omrežja obstaja primerno nadomestilo. V preostalem oprostitev ni bila financirana iz državnih sredstev.

3.

Združljivost z notranjim trgom (utemeljitev, člen 107(3) PDEU)

S tretjim tožbenim razlogom se zatrjuje, da popolna oprostitev pasovnih odjemalcev omrežja odpravlja resno motnjo v gospodarstvu v Nemčiji. Zlasti energetsko intenzivne panoge bi morale ostati konkurenčne in preprečiti izseljevanje v tujino.

4.

Nezakonitost odreditve vračila pomoči

S četrtim tožbenim razlogom se zatrjuje, da je vračilo minimalne plače v višini 20 % objavljenih omrežnin, ob sklicevanju na različico člena 19(2) StromNEV, v različici, veljavni do 3. avgusta 2011, samovoljno, in krši prepoved diskriminacije.

Dalje se zatrjuje, da določanje omrežnin s pomočjo fizične poti zagotavlja upoštevanje načela vzroka za stroške, kakor tudi plačilo primernih in nediskriminatornih omrežnin.

Nalog za vračilo krši prepoved diskriminacije tudi s tem, da se Komisija ni sklicevala na prehodno določbo v členu 32(3) StromNEV.

Nazadnje se uveljavlja, da se pasovni odjemalci omrežja in netipični uporabniki omrežja v smislu člena 19(2), prvi stavek, StromNEV, bistveno razlikujejo. Okoliščina, da morata obe skupini uporabnikov, kljub razlikam, izplačati minimalno plačo v višini 20 %, vsebinsko ni upravičena.


(1)  Uredba Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL 2015, L 248, str. 9).


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/58


Tožba, vložena 21. decembra 2018 – Briois/Parlament

(Zadeva T-750/18)

(2019/C 82/70)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Steeve Briois (Hénin-Beaumont, Francija) (zastopnik: F. Wagner, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sklep Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018 o zahtevi za odvzem imunitete Steevu Brioisu (2018/2075 IMM) ki se nanaša na sprejetje poročila Odbora za pravne zadeve A8-0349/2018, razglasi za ničen;

Evropskemu parlamentu naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije (v nadaljevanju: Protokol), ker zapis S. Brioisa, na podlagi katerega je bil zoper njega v njegovi matični državi članici uveden kazenski pregon, pomeni mnenje, izraženo pri opravljanju njegovih poslanskih funkcij v smislu navedene določbe.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 9 Protokola, ker naj bi Parlament, s tem ko je sprejel sklep o odvzemu imunitete S. Brioisu, kršil tako besedilo kot smisel te določbe, zaradi česar naj bi bil navedeni sklep ničen.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev načel enakega obravnavanja in dobrega upravljanja.

Prvič, tožeča stranka meni, da je Parlament kršil načelo enakega obravnavanja glede nje, ker jo je obravnaval drugače kot poslance, ki so v primerljivem položaju, s čimer naj bi kršil tudi načelo dobrega upravljanja, ki pomeni, da ima pristojna institucija obveznost, da skrbno in nepristransko preuči vse upoštevne elemente obravnavanega primera.

Drugič, tožeča stranka meni, da skupek indicev omogoča sklep o očitnem primeru fumus persecutionis glede nje.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/59


Tožba, vložena 21. decembra 2018 – ABLV bank/SRB

(Zadeva T-758/18)

(2019/C 82/71)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ABLV bank (Riga, Latvija) (zastopniki: O. Behrends, M. Kirchner in L. Feddern, odvetniki)

Tožena stranka: Enotni odbor za reševanje (SRB)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sklep SRB z dne 17. oktobra 2018 v delu, v katerem se nanaša na zavrnitev SRB, da ponovno izračuna in povrne ex ante prispevke ABLV Bank v Enotni sklad za reševanje, razglasi za ničen;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja deset tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: SRB ni ustrezno upošteval pro rata temporis narave prispevkov v Sklad.

2.

Drugi tožbeni razlog: SRB ni upošteval, da je SRB sam izrecno priznal, da se lahko prispevki v Sklad vrnejo na pro rata temporis podlagi.

3.

Tretji tožbeni razlog: SRB ni upošteval, da je v členu 12(1) Delegirane uredbe Komisije 2015/63 (1) izrecno priznano, da se, če so pogoji izpolnjeni samo v določenem delu upoštevnega leta, dolgujejo samo delna plačila.

4.

Četrti tožbeni razlog: SRB se je napačno oprl na člen 70(4) Uredbe št. 806/2014 (2).

5.

Peti tožbeni razlog: SRB se je oprl na napačno razlago člena 12(2) Delegirane uredbe Komisije 2015/63.

6.

Šesti tožbeni razlog: SRB je kršil načeli pravne varnosti in upravičenih pričakovanj.

7.

Sedmi tožbeni razlog: SRB je kršil načelo sorazmernosti.

8.

Osmi tožbeni razlog: SRB je kršil načelo nemo auditur.

9.

Deveti tožbeni razlog: SRB ni upošteval relevantnosti svojih prejšnjih ukrepov.

10.

Deseti tožbeni razlog: SRB je kršil člena 16 in 17 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.


(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/63 z dne 21. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja (UL L 11, 2015, str. 44).

(2)  Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L 225, 2014, str. 1).


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/60


Tožba, vložena 4. januarja 2019 – Algebris (UK) in Anchorage Capital Group/SRB

(Zadeva T-2/19)

(2019/C 82/72)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Algebris (UK) Ltd (London, Združeno kraljestvo) in Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, Združene države) (zastopniki: T. Soames, odvetnik, R. East, Solicitor, N. Chesaites in D. Mackersie, Barristers)

Tožena stranka: Enotni odbor za reševanje (SRB)

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za nično odločbo SRB, v skladu s katero dokončna vrednotenja Banco Popular Español S.A. niso bila zahtevana v skladu s členom 20(11) Uredbe (EU) št. 806/2014; (1)

SRB naloži plačilo stroškov postopka tožečih strank.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: odločba SRB o tem, da dokončna ex-post vrednotenja Banco Popular Español S.A. niso bila zahtevana v skladu s členom 20(11) Uredbe 806/2014, temelji na napačni uporabi prava, kar ni v skladu s členom 20(11) in/ali (12) te uredbe, ki zahteva dokončno ex-post vrednotenje v okoliščinah, v katerih sprejetje ukrepov za reševanje temelji na začasnem vrednotenju, ki ne ustreza zahtevam iz člena 20(1) in od (4) do (9) Uredbe 806/2014.

2.

Drugi tožbeni razlog: SRB je storila očitne napake pri presoji pri uporabi člena 20(11) Uredbe 806/2014 v izpodbijani odločbi, ker je pri sprejetju izpodbijane odločbe napačno menila, da se v tem primeru ne zahtevajo dokončna ex-post vrednotenja.

3.

Tretji tožbeni razlog: ker izpodbijana odločba pomeni odločbo SRB, da se za 1 EUR ne poveča vrednost plačila Banco Santander, S.A., gre za napačno uporabo prava in/ali očitno napako pri presoji, kar je v nasprotju s členom 20(11) in (12) Uredbe 806/2014.

4.

Četrti tožbeni razlog: SRB ni izpolnila obveznosti obrazložitve izpodbijane odločbe, kar ni v skladu s členom 296 PDEU.


(1)  Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL 2014, L 225, str. 1).


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/61


Tožba, vložena 4. januarja 2019 – Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE)

(Zadeva T-5/19)

(2019/C 82/73)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Clatronic International GmbH (Kempen, Nemčija) (zastopnik: O. Löffel, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, figurativnega znaka PROFI CARE – Prijava št. 1 372 358

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. oktobra 2018 v zadevi R 504/2018-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

Kršitev člena 94(1) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/61


Tožba, vložena 11. januarja 2019 – Fastweb/Komisija

(Zadeva T-19/19)

(2019/C 82/74)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Fastweb SpA (Milano, Italija) (zastopniki: M. Merola, L. Armati, A. Guarino in E. Cerchi, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost odločbe z dne 31. avgusta 2018, s katero je Evropska komisija odobrila koncentracijo v zadevi M.9041 – HUTCHISON/WIND TRE v smislu člena 6(1)(b) in člena 6(2) Uredbe Sveta št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja devet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev členov 2 in 8 Uredbe: očitna napaka pri presoji in neobstoj preiskave, ker je Komisija štela, da vstop novega Mobile Network Operator (MNO) kot tak zadostuje za reševanje horizontalnih učinkov koncentracije, ne da bi upoštevala dejavnike, ki so povzročili uspeh vstopa družbe H3G.

Tožeča stranka se v zvezi s tem sklicuje na očitno napako pri presoji in neobstoj preiskave Komisije, ker je ta štela, da vstop novega MNO kot tak zadostuje za reševanje horizontalnih učinkov koncentracije, ne da bi upoštevala dejavnike, ki so povzročili uspeh vstopa družbe H3G. Že v zadevi M.7758 Komisija zlasti ni preverila, ali novi MNO (bodisi na maloprodajnem bodisi na veleprodajnem trgu) razpolaga z operativnimi zmogljivostmi, ekonomskim stanjem in naložbami, ki bi bili kot celota vsaj enakovredni tistim, ki jih ima družba H3G, ki je v prvih letih delovala na trgu v polnem razmahu. Poleg tega naj bi Komisija morala upoštevati učinek asimetrije cen zaključevanja klicev, ki je bila na voljo družbi H3G, na konkurenčno dinamiko, kar je tej družbi dajalo veliko prednost pred ostalimi MNO.

2.

Drugi tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev členov 2 in 8 Uredbe ter na očitno napako pri presoji Svežnja MNO.

Tožeča stranka se v zvezi s tem sklicuje na očitno napako pri presoji svežnja zavez. Natančneje, primerjava zmogljivosti z vidika frekvenc H3G pred združitvijo vzbuja resne dvome glede zadostnosti predvidene spektralne zmogljivosti. Komisija se je poleg tega zanašala na prihodnje in negotove dogodke, med njimi na sodelovanje novega MNO na prihodnjih razpisih, pri čemer pa ni upoštevala povečanih bremen, povezanih z bližajočo se prenovo in preureditvijo spektra prenesenih frekvenc. Komisija je sprejela prenos neustreznega števila strani, pri čemer se je zanašala na negotove sporazume s Tower Companies. Nazadnje, prehodni sporazum – sklenjen s strankami, ki priglašajo koncentracijo – katerega struktura temelji na sposobnosti, občutno zmanjšuje spodbude k vlaganju.

3.

Tretji tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev členov 2 in 8 Uredbe ter očitno napako pri presoji in neobstoj preiskave, ker analiza koncentracije in zavez temelji na napačni predpostavki, da je cena edini pomemben dejavnik konkurenčnosti, pri čemer sta kvaliteta in konvergenca zapostavljeni.

Tožeča stranka opozarja na neobstoj preiskave, ker analiza koncentracije in zavez temelji na napačni predpostavki, da je cena edini pomemben dejavnik konkurenčnosti na upoštevnem trgu. Komisija naj ne bi upoštevala, da sta omrežna kakovost in pokritost enako pomembni, in ne bi smela opraviti zgolj statične analize preferenc zelo pristranskega vzorca uporabnikov, ki spadajo v kategorijo tistih, katerih potrošnja je majhna. Poleg tega naj ne bi upoštevala pomembnosti konvergence, ki je odločilna za novega udeleženca, ki potrebuje dodatne vzpodbude v primerjavi z uveljavljenim operaterjem (kakršna je bila družba H3G). Izbira pridobitelja, ki se je sposoben soočiti s podobno zahtevo, naj bi zagotovila večjo dolgoročno učinkovitost in vzdržljivost zavez.

4.

Četrti tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev členov 2 in 8 Uredbe ter neobstoj preiskave, ker ni bilo upoštevano, da je bil namen koncentracije protikonkurenčen.

Tožeča stranka v zvezi s tem trdi, da je Komisija po eni strani priznala, da je bil za stranke namen koncentracije tako imenovani „market repair“, po drugi strani pa ni opravila nobene analize v zvezi s protikonkurenčnim usklajevanjem strank prek koncentracije. Nova odločba je bila torej sprejeta brez opravljene preiskave.

5.

Peti tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev členov 2 in 8 Uredbe ter očitno napako pri presoji tega, ali lahko zaveze odpravijo pomisleke glede usklajenih učinkov na maloprodajni trg, in neobstoj preizkusa združljivosti dogovorov o gostovanju/nacionalnih MOCN s členom 101 PDEU.

Tožeča stranka se sklicuje na napačno presojo tega, ali lahko zaveze odpravijo pomisleke glede usklajenih učinkov na maloprodajni trg. Novi udeleženec bi moral, da bi lahko deloval zares agresivno in da bi „prekinil“ dogovorjeno ravnovesje, namreč imeti možnost delovati neodvisno od drugih MNO. Vendar formula, izbrana za dajanje na voljo virov (dogovori o gostovanju in nacionalni MOCN), ustvarja tesno medsebojno odvisnost MNO in Joint Venture za daljše časovno obdobje, kar dokazujejo rezultati nedavnih prodaj frekvenc na dražbah v Italiji in, bolj na splošno, poslovne politike vseh MNO. V okviru odločbe poleg tega ni bil izveden preizkus združljivosti dogovorov o gostovanju/nacionalnih MOCN s členom 101 PDEU.

6.

Šesti tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev členov 2 in 8 Uredbe ter očitno napako pri presoji, ali lahko zaveze odgovorijo na pomisleke glede konkurenčnosti na trgu veleprodajnega dostopa in posredovanja klicev v mobilnih omrežjih.

Tožeča stranka v zvezi s tem trdi, da je Komisija storila napako pri rekonstrukciji hipotetičnega scenarija in s tem, da je štela, da bo družba Iliad spodbujena k temu, da ponudi take storitve kljub neobstoju takih ukrepov in izkušnjam tega operaterja v Franciji. Nasprotno pa so zaveze novega MNO spodbujale izključno k pridobitvi strank Market Virtual Network Operator.

7.

Sedmi tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 8(2) uredbe, napako pri presoji in kršitev načela dobrega upravljanja.

Tožeča stranka se v zvezi s tem sklicuje na kršitev člena 8(2) Uredbe (napaka pri presoji) in na kršitev načela dobrega upravljanja (neobstoj preiskave), ker je Komisija družbo Iliad sprejela kot sposobno, ne da bi upoštevala tveganje za učinkovitost zavez, povezanih z vstopom operaterja z njenimi značilnostmi, in ne da bi v zavezah določila primerna zagotovila, zlasti glede omrežne kakovosti in pokritosti.

8.

Osmi tožbeni razlog, ki se nanaša na storitev očitne napake pri presoji in neobstoj preiskave, ker Komisija nikakor ni preučila namena nove koncentracije.

Tožeča stranka v zvezi s tem trdi, da je Komisija že v odločbi iz leta 2016 navedla, da je namen transakcije „market repair“, ne da bi analizirala povezanost. Komisija v novi odločbi ponovno ni upoštevala te bistvene okoliščine in ni opravila nikakršne presoje v zvezi s cilji nove transakcije, vključno z uresničitvijo namena prvotne transakcije. Komisija poleg tega – v nasprotju s svojo prakso in s sodno prakso – ni preučila učinkov, ki neposredno izhajajo iz ukinitve konkurenčne omejitve na trgu, povezanem s pooblastili soodločanja VEON.

9.

Deveti tožbeni razlog, ki se nanaša na očitno napako pri presoji, ki jo je storila Komisija, ker ni štela, da je treba zaradi spremenjenih tržnih razmer zaveze prilagoditi.

Tožeča stranka v zvezi s tem trdi, da je Komisija menila, da na upoštevnem trgu ni prišlo do bistvenih sprememb od sprejetja odločbe iz leta 2016 v zadevi M.7758, pri čemer ni podala ustrezne obrazložitve.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/64


Tožba, vložena 11. januarja 2019 – Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

(Zadeva T-20/19)

(2019/C 82/75)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Pablosky, SL (Madrid, Španija) (zastopnik: A. Tarí Lázaro, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: docPrice GmbH (Koblenz, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: prijava besedne znamke Evropske unije mediFLEX easystep – Zahteva za registracijo št. 15730 872

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. novembra 2018 v zadevi R 77/2018-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

spremeni izpodbijano odločbo;

v celoti zavrne zahtevo za registracijo znamke Evropske unije št. 15730 872 glede proizvodov iz razredov 10 in 25;

tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/64


Tožba, vložena 11. januarja 2019 – Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

(Zadeva T-21/19)

(2019/C 82/76)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Pablosky, SL (Madrid, Španija) (zastopnik: A. Tarí Lázaro, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: docPrice GmbH (Koblenz, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: Prijava figurativne znamke Evropske unije mediFLEX easystep – Zahteva za registracijo št. 15730 898

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. novembra 2018 v zadevi R 76/2018-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

spremeni izpodbijano odločbo;

v celoti zavrne zahtevo za registracijo znamke št. 15730 898 glede proizvodov iz razredov 10 in 25;

tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/65


Tožba, vložena 11. januarja 2019 – Noguer Enríquez in drugi/Komisija

(Zadeva T-22/19)

(2019/C 82/77)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeče stranke: Roser Noguer Enríquez (Andorra la Vella, Andora), Ramón Cierco Noguer (Andorra la Vella), Successors D’Higini Cierco García, SA (Andorra la Vella), Cierco Martínez 2 2003, SL (Andorra la Vella) (zastopnika: J. Álvarez González in S. San Felipe Menéndez, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj v skladu s členoma 268 in 340(2) PDEU zahtevek za nepogodbeno odgovornost Evropske unije za škodo, ki jo je Evropska komisija povzročila pri izvrševanju svojih funkcij, šteje za podan in po ustrezni pravni obravnavi in izvedbi postopka, ki je v ta namen določen, izreče sodbo v kateri ugotovi nepogodbeno odgovornost Evropske unije, ker je Evropska komisija ravnala malomarno in permisivno, in tožečim strankam prisodi odškodnino v znesku 50 220 800 € v skladu z izračuni in zneskom iz izvedenskega mnenja, ki je priloženo tožbi ali, podredno, v znesku, ki izhaja iz izvedenskega mnenja, ki ga izda strokovnjak, ki ga imenuje Splošno sodišče, skupaj z ustreznimi zakonskimi obrestmi in s tem, da se toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev svoje tožbe tožeče stranke navajajo te razloge.

1.

Nespoštovanje monetarnega sporazuma, sklenjenega med Evropsko unijo in Kneževino Andora, in to, da je Kneževina Andora nepravilno prenesla Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1) kar je Komisija odobrila. Konkretno Komisija:

ni izpolnila svoje obveznosti, da preizkusi „delen“, prezgoden, namenski in pomanjkljiv prenos Direktive 2014/59/EU, ki ga je izvedla Kneževina Andora, ki namenoma ni vključila pravic in jamstev delničarjev in vlagateljev, ki jih ureditev Skupnosti nalaga kot protiutež, ki je potrebna v tovrstnih postopkih intervencije in je celo vključila dodatne ukrepe, ki so diskriminatorni glede drugih delničarjev; in

ni izpolnila obveznosti, da mešanemu odboru ali po potrebi Sodišču Evropske unije prijavi nespoštovanje sporazuma s strani Kneževine Andora z omenjenim nezakonitim prenosom Direktive 2014/59/EU, ki tožeče stranke ščiti pred odvzemom imetništva delnic, in to brez najmanjše utemeljitve javnega interesa brez spoštovanja temeljnih načel kot je načelo sorazmernosti in ne da bi se določila kakršna koli odškodnina ali kompenzacija v skladu s pravno določenimi pogoji. Vse to pomeni grobo kršitev višjih načel sistema in/ali pravne države in temeljnih pravic. Komisija očitno ni (niti do danes) priglasila neizpolnitve Kneževine Andora za namene razdrtja sporazuma.

2.

Kršitev temeljnih pravic in jamstev tožečih strank, ki so določena tako v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah kot Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, med drugim: lastninske pravice, pravice do dobrega upravljanja, pravice do učinkovitega sodnega varstva, načela varstva legitimnih pričakovanj in načela pravne varnosti.

V zvezi s tem tožeče stranke trdijo, da je bila posledica tega, da Evropska komisija ni izpolnila svojih obveznosti ta, da so ob reševanju institucije Banca Privada de Andorra, vsi delničarji, med njimi tudi tožeče stranka, ki so imetnik 75,52 % delnic družbe, izgubili ves svoj kapital, ne da bi za to prejeli kakršno koli kompenzacijo niti, da bi temu lahko nasprotovali.

Trdijo tudi, da je nedejavnost glavnega garanta po sporazumu povzročila, da tožečim strankam v andorski zakonodaji ni priznana njihova pravica, da ob reševanju BPA (Banca privada de Andorra) dobijo enak znesek kot bi ga dobile v rednem insolvenčnem ali stečajnem postopku, kar je pravica ki jo izrecno in imperativno določa ureditev Evropske unije za prestrukturiranje in reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij, ki bi jo Kneževina Andora na podlagi sporazuma morala prenesti.

Nazadnje, v pravni red Andore tudi ni bila vključena pravica delničarjev, da se oceni položaj, v katerem so se znašli zaradi reševanja finančne institucije, in do kompenzacije, ki bi jim bila glede na okoliščine primera priznana, niti da nasprotujejo ali se branijo pred tem rezultatom reševanja institucije.

3.

Evropska komisija ni izpolnila svoje najbolj temeljne naloge, da skrbi za spoštovanje in uporabo prava Skupnosti in pogodb Evropske unije iz člena 17 Pogodbe o Evropski uniji, s čemer je tretjim državam omogočila, da grobo kršijo njihove določbe z očitnim kršenjem pravne varnosti, kredibilnosti institucij Skupnosti in varstva legitimnih pričakovanj, ki jih imajo državljani v zvezi z njimi.

4.

Trdijo, da obstaja ravnanje Evropske unije, ki pomeni dovolj resno kršitev pravnih pravil, ki posameznikom dajejo pravice in/ali jih varujejo, ki ne more biti utemeljena s stopnjo diskrecije, ki jo ta pravila dajejo, niti z njihovo zapletenostjo ali nenatančnostjo. Ta malomarnost Komisije je tožečim strankam povzročila konkretno, dejansko in gotovo ter premoženjsko škodo, pri čemer je podana jasna vzročna zveza med to škodo in ravnanjem Komisije.

5.

Podredno tožeče stranke zatrjujejo odgovornost Evropske komisije za njeno malomarnost pri pogajanjih in podpisu monetarnega sporazuma s Kneževino Andora, ki za prizadete posameznike ne določa mehanizmov varstva in/ali prijave.


(1)  UL 2014 L 173, str. 190.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/67


Tožba, vložena 15. januarja 2019 – Karlovarské minerální vody/EUIPO — Aguas de San Martín de Veri (VERITEA)

(Zadeva T-28/19)

(2019/C 82/78)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: češčina

Stranke

Tožeča stranka: Karlovarské minerální vody a.s. (Karlovy Vary, Češka republika) (zastopnik: J. Mrázek, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Aguas de San Martín de Veri, SA (Bisaurri, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka pred Splošnim sodiščem

Zadevna sporna znamka: prijava za registracijo znamke Evropske unije VERITEA – prijava št. 15 592 876

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. novembra 2018 v zadevi R 499/2018-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

ugovor tožene stranke zavrne;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajan tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/67


Tožba, vložena 15. januarja 2019 – CRIA in CCCMC/Komisija

(Zadeva T-30/19)

(2019/C 82/79)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: China Rubber Industry Association (CRIA) (Peking, Kitajska) in China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) (Peking) (zastopniki: R. Antonini, E. Monard in B. Maniatis, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1579 z dne 18. oktobra 2018 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih novih ali protektiranih pnevmatik iz gume, ki se uporabljajo za avtobuse ali tovornjake, z indeksom obremenitve nad 121, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ter o razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2018/163, v delu, v katerem se nanaša na tožeči stranki in njune zadevne člane; in

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Z izdelavo analize škode na osnovi „ponderiranih“ podatkov vzorčenih podjetij izpodbijana uredba krši člena 3(1), (2), (5) in (8), ter 17 Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta (osnovna uredba). (1) Tudi ob domnevi, da bi bilo ponderiranje dovoljeno, način, kako je bilo izvedeno, vodi v kršitev členov 3(2), (3) in (5), ter 9(4) osnovne uredbe.

2.

Drugi tožbeni razlog: Zaradi vključitve protektiranih pnevmatik Komisija ne more pridobiti niti najmanjše osnove za logično oceno svoje škode, kar je v nasprotju s členoma 3(1), (2), (5) in (6), ter 4(1) osnovne uredbe. Analiza škode in vzročne zveze, ki ne upošteva delitve med novo in protektirano pnevmatiko, ne temelji na pozitivnem dokazu in ne vodi k objektivne preizkusu, v nasprotju s členom 3(2), (5) in (6) osnovne uredbe.

3.

Tretji tožbeni razlog: Ocena učinkov cene (nelojalno nižanje prodajnih in ciljnih cen) in določitev stopnje odprave škode sta v nasprotju s členoma 3(2), 3(3) in 9(4) osnovne uredbe, saj ni upoštevan znatno višji strošek na kilometer nove pnevmatike v primerjavi s protektirano pnevmatiko in uporabljene konstruirane izvozne cene.

4.

Četrti tožbeni razlog: Neskladnosti, nedoslednosti in neobstoj pozitivne in/ali objektivne dokazne podlage analize vzročne zveze krši člen 3(2) in (6) osnovne uredbe. V izpodbijani uredbi tudi niso ustrezno preučeni preostali znani dejavniki, ki zagotavljajo, da se škoda, povzročena s temi preostalimi dejavniki, ne pripiše dampinškemu uvozu, v nasprotju s členom 3(2) in (7) osnovne uredbe.

5.

Peti tožbeni razlog: Komisija je kršila pravice tožečih strank do obrambe in člene 6(7), 19(1), 19(2), 19(3), 20(2) in 20(4) osnovne uredbe s tem, da ni tožečima strankama ni razkrila in zagotovila dostopa do informacije o določitvi škode in dampinga.

6.

Šesti tožbeni razlog: Prilagoditev za posredne davke krši člen 2(10)(b) in 2(7)(a) osnovne uredbe.


(1)  Uredba (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (UL 2016, L 176, str. 21).


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/69


Tožba, vložena 21. januarja 2019 – Cimpress Schweiz/EUIPO – Impress Media (CIMPRESS)

(Zadeva T-37/19)

(2019/C 82/80)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Cimpress Schweiz GmbH (Winterthur, Švica) (zastopniki: C. Eckhartt, P. Böhner in A. von Mühlendahl, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Impress Media GmbH (Mönchengladbach, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „CIMPRESS“ – znamka Evropske unije št. 13 147 624

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 30. oktobra 2018 v združenih zadevah R 1716/2017-2 in R 1786/2017-2

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

na podlagi pritožbe tožeče stranke razglasi ničnost oddelka za ugovore pri toženi stranki z dne 13. junija 2017 v postopku št. B 2 493 933 in ugovor družbe Impress Media GmbH zoper registracijo znamke CIMPRESS št. 13 147 624 zavrne;

EUIPO in družbi Impress Media GmbH, če bi intervenirala v tem postopku, naloži plačilo stroškov, vključno s stroški postopka pred odborom za pritožbe..

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(2)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.


4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/69


Tožba, vložena 23. januarja 2019 – Volkswagen/EUIPO (CROSS)

(Zadeva T-42/19)

(2019/C 82/81)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Volkswagen AG (Wolfsburg, Nemčija) (zastopnika: F. Thiering in L. Steidle, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: prijava besedne znamke Evropske unije CROSS – prijava št. 163 66 528

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14. novembra 2018 v zadevi R 2500/2017-1

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi v delu, v katerem je z njo zavrnjena pritožba tožeče stranke, in dovoli registracijo znamke Unije št. 163 66 528 za vse proizvode in storitve;

podredno, izpodbijano odločbo razveljavi v delu, v katerem je z njo zavrnjena pritožba tožeče stranke, in zadevo vrne v odločanje prvemu odboru za pritožbe pri EIUPO;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

kršitev člena 7(1)(c) (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

kršitev načela enakega obravnavanja in obveznosti obrazložitve.