ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 432

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
30. november 2018


Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2018/C 432/01

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8689 – Rubis/Phillips 66/Zeller & Cie) ( 1 )

1


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2018/C 432/02

Menjalni tečaji eura

2

2018/C 432/03

Izvedbeni sklep Komisije z dne 26. novembra 2018 o objavi zahtevka za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, iz člena 53 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije za ime Lechazo de Castilla y León (ZGO)

3

 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

2018/C 432/04

Povzetek mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov o zakonodajnem svežnju novega dogovora za potrošnike

17


 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2018/C 432/05

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9150 – China Reinsurance Group Corporation/Chaucer) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

22

2018/C 432/06

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

24


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

30.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 432/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8689 – Rubis/Phillips 66/Zeller & Cie)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 432/01)

Komisija se je 21. decembra 2017 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32017M8689. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

30.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 432/2


Menjalni tečaji eura (1)

29. novembra 2018

(2018/C 432/02)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,1387

JPY

japonski jen

128,99

DKK

danska krona

7,4622

GBP

funt šterling

0,89135

SEK

švedska krona

10,3170

CHF

švicarski frank

1,1324

ISK

islandska krona

142,30

NOK

norveška krona

9,7318

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,967

HUF

madžarski forint

323,42

PLN

poljski zlot

4,2916

RON

romunski leu

4,6531

TRY

turška lira

5,8747

AUD

avstralski dolar

1,5525

CAD

kanadski dolar

1,5117

HKD

hongkonški dolar

8,9078

NZD

novozelandski dolar

1,6573

SGD

singapurski dolar

1,5603

KRW

južnokorejski won

1 275,57

ZAR

južnoafriški rand

15,5182

CNY

kitajski juan

7,9063

HRK

hrvaška kuna

7,4160

IDR

indonezijska rupija

16 334,14

MYR

malezijski ringit

4,7575

PHP

filipinski peso

59,676

RUB

ruski rubelj

75,5420

THB

tajski bat

37,503

BRL

brazilski real

4,3867

MXN

mehiški peso

23,0160

INR

indijska rupija

79,5370


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


30.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 432/3


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 26. novembra 2018

o objavi zahtevka za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, iz člena 53 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije za ime „Lechazo de Castilla y León“ (ZGO)

(2018/C 432/03)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 50(2)(a) v povezavi s členom 53(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Španija je v skladu s členom 49(4) Uredbe (EU) št. 1151/2012 vložila zahtevek za odobritev spremembe specifikacije proizvoda „Lechazo de Castilla y León“ (ZGO), ki ni manjša.

(2)

Komisija je v skladu s členom 50 Uredbe (EU) št. 1151/2012 navedeni zahtevek preučila in ugotovila, da izpolnjuje pogoje iz navedene uredbe.

(3)

Da se omogoči vložitev ugovora v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012, bi bilo zahtevek za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, iz prvega pododstavka člena 10(1) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 668/2014 (2), vključno s spremenjenim enotnim dokumentom in sklicem na objavo zadevne specifikacije proizvoda, za registrirano ime „Lechazo de Castilla y León“ (ZGO) treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije

SKLENILA:

Edini člen

Zahtevek za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, iz prvega pododstavka člena 10(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 668/2014, vključno s spremenjenim enotnim dokumentom in sklicem na objavo zadevne specifikacije proizvoda, za registrirano ime „Lechazo de Castilla y León“ (ZGO), je v Prilogi k temu sklepu.

V skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 je objava tega sklepa podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper spremembo iz prvega odstavka tega člena v treh mesecih od dneva njegove objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 26. novembra 2018

Za Komisijo

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


PRILOGA

ZAHTEVEK ZA ODOBRITEV SPREMEMBE SPECIFIKACIJE PROIZVODA ZA ZAŠČITENE OZNAČBE POREKLA/ZAŠČITENE GEOGRAFSKE OZNAČBE, KI NI MANJŠA

Zahtevek za odobritev spremembe v skladu s prvim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012

„Lechazo de Castilla y León“

EU št.: PGI-ES-02188 – 26.9.2016

ZOP ( ) ZGO ( X )

1.   Skupina vložnikov in pravni interes

Ime:

Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Lechazo de Castilla y León

Naslov:

Ctra. La Aldehuela, no 23

49029 Zamora

Zamora

ŠPANIJA

Tel.

+34 980525340/616007356

E-naslov:

info@lechazodecastillayleon.es

Skupina vložnikov zastopa skupinski interes proizvajalcev jagnjetine „Lechazo de Castilla y León“ in je stranka s pravnim interesom za zahtevek za spremembo specifikacije proizvoda za zaščiteno geografsko označbo jagnjetine „Lechazo de Castilla y León“, katere zaščito tudi zagovarja.

2.   Država članica ali tretja država

Španija

3.   Postavka v specifikaciji proizvoda, na katero se sprememba nanaša

Ime proizvoda

Opis proizvoda

Geografsko območje

Dokazilo o poreklu

Metoda proizvodnje

Povezava

Označevanje

Drugo (Nadzorni organ)

4.   Vrsta sprememb

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, ki se ne šteje za manjšo v skladu s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, za katero enotni dokument (ali enakovredni dokument) ni bil objavljen, pri čemer se sprememba ne šteje za manjšo v skladu s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

5.   Spremembe

Sprememba št. 1

Opis proizvoda: odprava zahteve za nadzor največje žive mase sesnih jagnjet ob njihovem zakolu v klavnici.

Ta odprava se zahteva, ker je ukrep nadzora žive mase ob zakolu v klavnici nepotreben, saj je neposredno povezan s tehtanjem trupa, kar je ukrep, ki je že pod nadzorom ter je natančnejši in objektivnejši.

Proizvod bo zaradi nadzora mase trupa in ohranitve pomembnejših zahtev za določitev kakovosti trupa sesnih jagnjet, kot so vrsta krme, barva, mesnatost in zamaščenost, tj. parametrov, ki se pojavljajo v vseh specifikacijah jagnjetine „Lechazo de Castilla y León“ z ZGO, še naprej ustrezal merilom kakovosti, vzpostavljenim za meso jagnjet z ZGO.

Poleg tega je treba navesti, da je treba v skladu s postopkom razvrščanja in označevanja trupov jagnjet „Lechazo de Castilla y León“ z ZGO pregledati vsak trup. Če trup ni v razponu mase, določenem v specifikaciji proizvoda, se samodejno zavrne. Pri trupih, katerih masa je skladna s specifikacijo proizvoda, se opravi nadzor drugih parametrov (mesnatost, barva mesa, barva zunanje maščobe, količina ledvene maščobe, prisotnost omentuma itd.).

Besedilo, ki se črta

Živa masa ob zakolu: med 9 in 12 kg.

Sprememba št. 2

Opis proizvoda: odprava preverjanja starosti živali ob njenem zakolu.

Pojem sesno jagnje pomeni, da se jagnje še vedno prehranjuje z materinim mlekom. Zato je neposredno povezan z vrsto krme in ne s starostjo. Starost je posledica, določena s trenutkom naravne odstavitve.

S to odpravo bi se izognili podvojenemu nadzoru, saj je ta parameter neposredno povezan z drugimi parametri iz specifikacije proizvoda, ki so predmet nadzora, kot so masa trupa, barva in stopnja zamaščenosti.

Predlaga se ukinitev preverjanja starosti ob zakolu, saj se spoštovanje parametrov kakovosti iz specifikacije proizvoda zagotavlja s posameznim pregledom trupov.

Merila, uporabljena za določitev kakovosti trupa te vrste zelo mladih živali, ki se prehranjujejo izključno z materinim mlekom, so načeloma barva, zamaščenost in masa.

Masa trupa je tesno povezana s starostjo ob zakolu: starejša je žival, večja je masa trupa.

Nadzor, predviden v specifikaciji proizvoda, zadostuje za zagotovitev, da se žival do zakola prehranjuje izključno z materinim mlekom, kar je bistveni element, zaradi katerega je proizvod tako poseben. Poleg tega obstajajo kontrolni pregledi, s katerimi se zagotovi, da se sesna jagnjeta prehranjujejo izključno z materinim mlekom, in sicer:

beleženje in redni kontrolni pregledi reje, v okviru katere se jagnjeta prehranjujejo izključno z materinim mlekom,

pregled barve trupa – svetlo rožnata ali biserno bela (barva, ki je posledica mlečne prehrane),

pregled zunanje maščobe, omentuma in ledvene maščobe (voskasto bela barva, vsaj polovico površine ledvic prekriva maščoba),

organoleptična analiza končnega proizvoda.

Postopek razvrščanja in označevanja trupov jagnjet „Lechazo de Castilla y León“ z ZGO se izvaja s pregledom posameznih trupov, med katerim se preverijo navedeni parametri. Z nadzorom mase trupa, barve in stopnje zamaščenosti sesnih jagnjet se tako zagotavlja, da živali niso zaklane po starosti 35 dni ter da se prehranjujejo z materinim mlekom. Če bi imela žival, namenjena za razvrstitev, ki je starejša od 35 dni ter se normalno in skladno razvija, maso trupa, ki presega njegovo največjo predpisano maso, bi bila zavrnjena. Če bi bila žival stara več kot 35 dni in njen trup ne bi presegal največje določene mase trupa (v zelo izjemnem primeru), bi bila ta razvrstitev zavrnjena, saj žival ne bi imela skladnega razmerja, imela bi premalo ledvene maščobe in temnejšo barvo mesa.

Z nadzorom mase trupa, barve in stopnje zamaščenosti sesnih jagnjet se tako zagotavlja, da živali niso zaklane po starosti 35 dni ter da se prehranjujejo z materinim mlekom. Ta sprememba ne vpliva na metodo proizvodnje in kakovost končnega proizvoda.

Besedilo, ki se črta

Starost ob zakolu: do 35 dni.

Sprememba št. 3

Opis proizvoda:

Besedilo tega odstavka je bilo spremenjeno, da bi se izognili zmedi med maso trupa in predstavitvijo proizvoda, zagotovljene informacije o izvoru lokalnega izraza „lechazo“ (sesno jagnje) pa so bile razširjene. Med oblike predstavitve proizvoda sta bili dodani tudi možnosti predstavitve proizvoda kot polovice trupa in osnovnih delov, in sicer zaradi sprememb prehranjevalnih navad potrošnikov, ki so posledica socialno-demografskih sprememb pri prebivalstvu, kar je povzročilo spremembo prehranjevalnih vzorcev. Eden od vzorcev, ki se je spremenil, je povpraševanje po živilih manjše velikosti zaradi zmanjšanja velikosti družin, vendar ne da bi se poslabšala kakovost teh živil.

Sedanje besedilo specifikacije proizvoda:

Izraz „lechazo“ pomeni mladiča, samca ali samico, ovce, ki še vedno sesa materino mleko. Ta pojem se uporablja v dolini reke Duero.

Ovce, primerne za proizvodnjo jagnjetine „Lechazos de Castilla y León“, spadajo v naslednje pasme:

churra,

castellana in

ojalada;

dovoljena so samo križanja med temi pasmami.

Sesna jagnjeta „Lechazos de Castilla y León“ izpolnjujejo naslednje pogoje:

jagnjeta: samci ali samice,

živa masa ob zakolu: od 9 do 12 kg,

starost ob zakolu: do 35 dni.

V zaščiteno geografsko označbo so zajeti trupi jagnjet „Lechazos de Castilla y León“ v kategorijah „extra“ in „primera“, navedenih v veljavnem standardu kakovosti, ki imajo naslednje značilnosti:

masa trupa: dve možni predstavitvi:

(a)

brez glave, drobovja in omentuma: v razponu od 4,5 do 7 kg;

(b)

z glavo, drobovjem in omentumom: v razponu od 5,5 do 8 kg;

značilnosti maščobe: zunanja maščoba voskasto bele barve. Trup prekriva omentum. Vsaj polovico površine ledvic prekriva maščoba;

mesnatost: profil je raven ali nekoliko izbočen.

Skladna razmerja.

Robovi so nekoliko zaobljeni;

barva mesa: biserno bela ali svetlo rožnata,

značilnosti mesa: zelo mehko meso, ki je rahlo prepredeno z medmišično maščobo, je zelo sočno in ima zelo gladko tkivo.

Jagnjeta se hranijo izključno z materinim mlekom.

Treba bi ga bilo spremeniti tako:

Proizvod je pridobljen iz mladičev ovac, samcev ali samic, skotenih in vzrejenih na ozemlju avtonomne skupnosti Kastilja in Leon, ki spadajo med pasme churra, castellana in ojalada ali so križanci med njimi ter se prehranjujejo izključno z materinim mlekom.

Pojem „lechazo“ (sesno jagnje) je lokalen izraz, ki izhaja iz besede „leche“ (mleko) in označuje mladiča ovce, samca ali samico, ki še sesa materino mleko.

Geografska označba „Lechazos de Castilla y León“ zajema trupe z naslednjimi značilnostmi:

masa trupa: od 4,5 do 7 kg. Če trup nima odstranjene glave in drobovja, se teža poveča za 1 kg;

razvrstitev trupa: kategorije A najvišje kakovosti v skladu z veljavno evropsko zakonodajo o razvrstitvi trupov ovac;

predstavitve: trup z glavo in drobovjem, trup brez glave in drobovja, polovica trupa in osnovni deli;

mesnatost: profil je raven ali nekoliko izbočen, skladnih razmerij, robovi pa so nekoliko zaobljeni;

značilnosti maščobe: zunanja maščoba voskasto bele barve. Trup prekriva omentum. Vsaj polovico površine ledvic prekriva maščoba;

barva mesa: biserno bela ali svetlo rožnata;

značilnosti mesa: zelo mehko meso, ki je rahlo prepredeno z medmišično maščobo, je zelo sočno in ima zelo gladko tkivo.

Sprememba št. 4

Geografsko območje:

Geografsko območje proizvodnje, ki je bilo prej omejeno na določene občine, v katerih je prevladovalo gojenje žita, se je razširilo ter zajema celotno avtonomno skupnost Kastilja in Leon. Ta razširitev temelji na podatkih, ki se nanašajo na žitorodno površino v izjavi o SKP iz zadnjih let za vse občine te skupnosti, ter na že v preteklosti obstoječi vzreji ovac avtohtonih pasem churra, castellana in ojalada v vsej skupnosti Kastilja in Leon. Analiza teh podatkov kaže, da je 94,57 % občin v skupnosti Kastilja in Leon žitorodnih. Vendar je glede na povezavo, vzpostavljeno v specifikaciji proizvoda, ki temelji na avtohtonih pasmah ovc/žitorodni regiji in ki končni proizvod povezuje z geografijo regije, razumno, da se geografsko območje proizvodnje razširi na celotno skupnost Kastilja in Leon, pri čemer je število občin, ki bi se lahko izključile, zanemarljivo.

Tako je proizvodnja dovoljena na obrobju regije, kjer med drugim najdemo bogate naravne pašnike, ki imajo pomembno vlogo pri prehranjevanju živine.

Geografsko območje proizvodnje, predlagano za jagnjeta „Lechazo de Castilla y León“ z ZGO, se poveča za 36 443 km2 v primerjavi s površino 57 784 km2, ki je navedena v trenutno registrirani različici specifikacije proizvoda.

Sedanje besedilo specifikacije proizvoda:

Območje proizvodnje: občine skupnosti Kastilja in Leon, ki sovpadajo z naravno porazdelitvijo pasem churra, castellana in ojalada (v specifikaciji proizvoda je naveden seznam občin, vključenih v geografsko območje, ki ga tu ni treba povzeti).

Območje zakola in obrezovanja: skupnost Kastilja in Leon.

Treba bi ga bilo spremeniti tako:

Območje proizvodnje, zakola in obrezovanja zaščitenih sesnih jagnjet obsega celotno avtonomno skupnost Kastilja in Leon.

Sprememba št. 5

Dokazilo o poreklu:

Ta odstavek je bil popolnoma preoblikovan, zlasti da bi bil jasnejši in da bi se prilagodil veljavni zakonodaji.

Dodana so pojasnila glede čistosti pasme živali na kmetijskih gospodarstvih in prehrane sesnih jagnjet izključno z materinim mlekom, da bi se tako zagotovili določeni bistveni elementi, ki prispevajo k posebnosti proizvoda.

Spremenjena je identifikacija živali na kmetijskem gospodarstvu: v specifikaciji proizvoda je trenutno določeno, da so živali identificirane z ušesno znamko, nameščeno v levo uho, na kateri sta dve veliki tiskani črki (identifikacijski ključ govedorejske farme), ki jima sledita zaporedna številka in datum rojstva živali. Zaradi take identifikacije, ki v veljavni zakonodaji ni določena, mora imeti žival dve ušesni znamki.

Spremeni se torej identifikacija jagnjet: ta se lahko opravi, preden žival zapusti kmetijsko gospodarstvo, in ne več ob njenem rojstvu, kot je navedeno v veljavni specifikaciji proizvoda skladno z veljavno zakonodajo (točka 6 člena 4 Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina).

V novo besedilo so zajeti novi elementi, ki se nanašajo na značilnosti mesa in na nadzor prevoza živali, kar je pomembno za njihovo dobrobit.

Črtal se je odstavek z navedbo dejavnosti odbora za oceno trupov, ker ni bil več skladen s certifikacijskim postopkom.

Vsebina fizičnih označb, ki spremljajo proizvod med prevozom, ni več navedena, saj so te fizične označbe podrobno opisane v odstavku o označevanju, in določeno je, da je treba to identifikacijo izvesti v klavnici.

Dodane so bile določbe člena 4(2) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 668/2014.

Dodani so bili tudi nadzor proizvodnje, prevoz in zakol sesnih jagnjet ter obrezovanje in ocena trupov.

V ta odstavek je bilo tudi dodano, da mora laboratorij, ki ima izkušnje, opremo, infrastrukturo in osebje, potrebne za izvajanje teh nalog, izvesti nadzor končnega proizvoda z organoleptično analizo.

Črtani so bili sklici na regulativni svet, da ne bi prispevali k omejitvi prostega pretoka blaga in storitev.

Sedanje besedilo specifikacije proizvoda:

Nadzor in certifikacija

Sesna jagnjeta, iz katerih se lahko proizvede meso, zaščiteno z ZGO, izhajajo z registriranih kmetijskih gospodarstev.

Zaščitena sesna jagnjeta morajo biti skotena in vzrejena na kmetijskih gospodarstvih, specializiranih za ovčerejo in vpisanih v proizvodno območje iz točke C.

Ob rojstvu so identificirana z ušesno znamko, nameščeno v levo uho, na kateri sta dve veliki tiskani črki (identifikacijski ključ govedorejske farme), ki jima sledita zaporedna številka in datum rojstva živali, navedena na rojstnem listu.

Zakol in obrezovanje se izvedeta v klavnicah ter razsekovalnicah in pakirnicah, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev regulativnega sveta.

Regulativni svet prek odbora za oceno trupov označi trupe, ki lahko imajo zaščiteno geografsko označbo na podlagi točke B. Na te trupe se namesti fizična označba „Lechazo de Castilla y León“, ki omogoča identifikacijo zaščitenega proizvoda.

Vsi trupi, označeni z ZGO in odpremljeni za prodajo, morajo imeti to fizično označbo, na kateri so vedno logotip regulativnega sveta, datum zakola in identifikacijska številka, sicer se ne smejo tržiti.

Deli mesa imajo ne glede na vrsto pakirnega materiala, v katerem so odpremljeni za prodajo, oštevilčene žige, ki zagotavljajo jamstvo in jih izda regulativni svet ter se dodelijo kmetijskemu gospodarstvu v skladu s predpisi, ki jih je vzpostavil regulativni svet, nameščeni pa morajo biti vedno tako, da jih ni mogoče ponovno uporabiti.

Informacije, navedene na fizičnih označbah, etikete in elementi nadzora regulativnega sveta morajo biti vedno skladni.

Trupi, zaščiteni z ZGO, se lahko odpremijo samo iz obratov, ki jih je registriral regulativni svet, tako da se njihova kakovost ne spremeni in se ne škoduje ugledu ZGO.

Treba bi ga bilo spremeniti tako:

Sesna jagnjeta, zaščitena z ZGO, bodo lahko proizvajala samo kmetijska gospodarstva, specializirana za ovčerejo in vpisana v ustrezne uradne registre, ki lahko zagotavljajo čistost svojih pasem živali.

Gospodarstva morajo biti na opredeljenem območju ter sesna jagnjeta se morajo na njih skotiti in odrasti, prehranjevati pa se morajo izključno z materinim mlekom.

Jagnjeta se v skladu z veljavno zakonodajo identificirajo, preden zapustijo kmetijsko gospodarstvo, pri čemer mora biti v identifikacijo vključen tudi logotip ZGO.

Jagnjeta se v klavnico prevažajo v vozilih, ki imajo ustrezno dovoljenje, in morajo imeti med vožnjo spremne dokumente.

Zakol, obrezovanje, razsek, pakiranje in distribucija zaščitenega mesa se izvajajo izključno v obratih gospodarskih subjektov, vpisanih v register nadzornega organa.

Proizvod, odpremljen za prodajo, je mogoče kadar koli identificirati, informacije, navedene na fizičnih označbah, etikete in drugi elementi nadzora pa morajo biti vedno skladni. Identifikacija se izvede v klavnici.

Meso, zaščiteno z ZGO, lahko odpremijo le vpisani gospodarski subjekti, tako da se njegova kakovost ne spremeni in se ne škoduje ugledu ZGO.

Vsi gospodarski subjekti morajo znati:

(a)

opredeliti dobavitelja, količino in poreklo vseh prejetih pošiljk sesnih jagnjet;

(b)

opredeliti prejemnika, količino in namembni kraj označenih trupov ter

(c)

vzpostaviti povezavo med vsako pošiljko živih jagnjet iz točke (a) in vsako pošiljko označenih trupov iz točke (b).

Proizvodnja, prevoz, zakol in obrezovanje sesnih jagnjet ter ocena trupov so predmet nadzora.

V laboratoriju, ki ima izkušnje, opremo, infrastrukturo in osebje, potrebne za izvajanje teh nalog, je treba z analizami izvesti preverjanja organoleptičnih značilnosti mesa.

Sprememba št. 6

Metoda pridobivanja:

Ta odstavek je bil zelo predelan: deli, ki so bili že navedeni v drugih odstavkih ali ki ustrezajo določbam ali prepovedim iz veljavne zakonodaje, so bili črtani.

Črtana je bila navedba, da je treba živali do klavnice prepeljati zjutraj, saj klavnice odslej delujejo neprekinjeno.

Navedba, da je treba živali zaklati v največ desetih urah po njihovem prihodu v klavnico, je bila črtana in nadomeščena s sklicem na roke iz veljavne zakonodaje.

V odstavku je odslej poleg tega navedeno, pri katerih temperaturah je treba hraniti meso v skladu z mejnimi vrednostmi, ki so za tovrstne proizvode določene v veljavni zakonodaji, ter predvideno, da se lahko označeni trupi tržijo več kot osem dni po zakolu, če so zapakirani v pogojih, ki omogočajo podaljšanje njihove življenjske dobe.

Prav tako so črtani sklici na dovoljenje, ki ga izda regulativni svet, ali nadzor, ki ga opravi ta svet, da ne bi prispevali k omejitvi prostega pretoka blaga in svobode opravljanja storitev.

Sedanje besedilo specifikacije proizvoda:

Trupi, zaščiteni z ZGO, so pridobljeni iz sesnih jagnjet pasem, navedenih v točki B), in njihovih križancev, ta jagnjeta pa se prehranjujejo izključno z materinim mlekom.

Regulativni svet lahko vzpostavi obvezne standarde, ki se nanašajo na prakse vzreje živali in ravnanja z njimi ter na kakovost krme, uporabljene pri krmljenju mater.

Jagnjeta ne smejo v nobenem primeru prejemati pospeševalcev rasti ali drugih podobnih proizvodov.

Območje zakola in obrezovanja trupov je avtonomna skupnost Kastilja in Leon.

Živali se do klavnice prevažajo v vozilih, ki imajo ustrezno dovoljenje, pri čemer je treba paziti, da se ne poškodujejo in ne čutijo stresa, ki bi lahko vplival na njihovo stanje ali telesno celovitost.

Izogibati se je treba temu, da bi živali med prevozom zagrabili za kožo, jih tepli ali jim zagotovili premalo prostora. Prevoz je treba izvesti zjutraj, najbolje zgodaj, in se izogibati dolgim vožnjam.

Če se ovce, ki bodo zaščitene z ZGO, v zbirnem centru nahajajo hkrati kot ovce, ki ne bodo zaščitene z ZGO, je zanje v vozilu treba zagotoviti ločene kletke in jih med počitkom namestiti na ločenih območjih.

Počitek mora biti čim krajši in mora biti v vsakem primeru določen v dogovoru s tehničnimi službami regulativnega sveta.

Vse živali, ki bodo zaščitene z ZGO, se zakoljejo na dan prihoda v klavnico in vedno v prvih desetih urah.

Zakoljejo se ločeno od drugih živali.

Zakol živali, katerih trupi bi lahko bili zaščiteni z ZGO, in/ali ravnanje z njimi morata potekati na kmetijskih gospodarstvih, ki so za ta namen ustrezno vpisana v zadevne registre ter imajo dovoljenja v skladu z določbami, ki veljajo za domači trg in EU.

Glava se v vsakem primeru odreže pri atlanto-okcipitalnem sklepu.

Ohlajevanje trupov poteka v hladilnih komorah pri temperaturi 4 °C do dne, ki sledi dnevu zakola. Trupe je treba nato za največ pet dni shraniti v hladilnicah pri temperaturi 1 °C.

Obdobje trženja ne sme preseči osem dni od zakola.

Treba bi ga bilo spremeniti tako:

Sesna jagnjeta se morajo skotiti in vzrediti na registriranih kmetijskih gospodarstvih, specializiranih za ovčerejo, ter jih pred trženjem ne smejo zapustiti.

Sesna jagnjeta se hranijo izključno z materinim mlekom.

Trajanje prevoza jagnjet v klavnico je skladno z veljavno zakonodajo ali s standardom, ki jo nadomešča.

Če se ovce, ki bodo zaščitene z ZGO, v zbirnem centru nahajajo hkrati kot ovce, ki ne bodo zaščitene z ZGO, jih je treba prepeljati tako, da se obe skupini ne pomešata.

Vse živali, zaščitene z ZGO, so zaklane v obdobju, določenem v veljavni zakonodaji, in ločeno od drugih živali.

Zakol, obrezovanje in/ali razsek živali poteka v obratih, ki so za ta namen ustrezno vpisani v zadevne registre.

Glava se po potrebi odreže pri atlanto-okcipitalnem sklepu.

Po zakolu se trupi do njihovega dajanja na trg hladijo v klavnici pri temperaturi med 1 in 7 °C.

V skladu s to specifikacijo proizvoda je obdobje trženja mesa največ osem dni po zakolu. Če se meso trži pakirano ali hrani v pogojih, ki omogočajo podaljšanje njegove življenjske dobe, je lahko obdobje trženja daljše pod pogojem, da se značilnosti, opisane v odstavku „Opis proizvoda“, ne spremenijo.

Sprememba št. 7

Označevanje:

V tem odstavku je opisana minimalna vsebina, ki mora biti navedena na etiketah, pri čemer je od leta 2011 dodan nov logotip jagnjet „Lechazo de Castilla y León“ z ZGO ter so črtani sklici na dovoljenje ali nadzor, ki ga opravi regulativni svet, da ne bi prispevali k omejitvi prostega pretoka blaga in svobode opravljanja storitev.

Sedanje besedilo specifikacije proizvoda:

Vsi trupi jagnjet „Lechazo de Castilla y León“, odpremljeni za prodajo, morajo imeti fizično označbo, na kateri so vedno logotip regulativnega sveta, datum zakola in identifikacijska številka, sicer se kot taki ne smejo tržiti.

Deli mesa imajo ne glede na vrsto pakirnega materiala, v katerem so odpremljeni za prodajo, oštevilčeno fizično označbo, ki zagotavlja jamstvo in jo izda regulativni svet ter je nameščena tako, da je ni mogoče ponovno uporabiti.

Regulativni svet mora predhodno odobriti etikete za trženje jagnjet „Lechazo de Castilla y León“.

Treba bi ga bilo spremeniti tako:

Na vse trupe in/ali zapakirane dele, odpremljene za prodajo v okviru ZGO „Lechazo de Castilla y León“, mora biti obvezno nameščena fizična označba, ki zagotavlja jamstvo ter na kateri so vsaj logotip označbe porekla, datum zakola in identifikacijska številka, nameščena pa je tako, da je ni mogoče ponovno uporabiti.

Logotip imena je naslednji:

Image

Sprememba št. 8

Nadzorni organ:

Nadzorni organ je odslej Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Kmetijski tehnološki inštitut skupnosti Kastilja in Leon), ki deluje kot pristojni organ.

Sedanje besedilo specifikacije proizvoda:

Sestava:

Nadzor nad jagnjeti „Lechazo de Castilla y León“ z ZGO mora izvajati regulativni svet, tj. strokovni organ, sestavljen iz predstavnikov sektorja proizvodnje.

Sestavljajo ga:

en predsednik,

en podpredsednik,

pet članov, ki so predstavniki živinorejskega sektorja,

pet članov, ki so predstavniki industrijskega sektorja, in

en tehnični član, ki je predstavnik uprave.

Mandat članov se na demokratičnih volitvah obnovi vsaka štiri leta.

Obseg pristojnosti:

(a)

glede ozemlja: območja, na katerih se proizvod proizvaja in predeluje;

(b)

glede proizvajalcev: proizvodi, zaščiteni z ZGO med vsemi fazami proizvodnje, predelave, prevoza in trženja;

(c)

glede oseb: osebe, vpisane v različne registre.

Naloge/vloge:

priprava in preverjanje različnih registrov;

določanje smernic za proizvodnjo, pakiranje in kakovost zaščitenega mesa ter njihovo spremljanje in nadzor. Dejavnosti nadzora in spremljanja izvajajo inšpektorji, ki jih pooblasti pristojna uprava ter ki so pri svojem delu nepristranski do proizvajalcev in predelovalcev;

ocena proizvoda,

spodbujanje in varovanje zaščitene geografske označbe ter

delovanje s polno pravno odgovornostjo in zmožnostjo prevzemanja obveznosti in nastopanja kot stranka v sodnih postopkih z ukrepanjem v skladu z vlogo predstavljanja in zagovarjanja splošnih interesov posebne označbe.

Treba bi ga bilo spremeniti tako:

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León

Ctra. de Burgos Km 119. Finca Zamadueñas

47071 Valladolid

Valladolid

ŠPANIJA

Tel. +34 983412034

Faks +34 983412040

E-naslov: controloficial@itacyl.es

Kmetijski tehnološki inštitut skupnosti Kastilja in Leon (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León) je prek poddirektorata za kakovost in promocijo živil pristojni organ, ki izvaja naloge preverjanja spoštovanja specifikacij proizvoda ter uporabe sistema sankcij, določenega v zakonu št. 1/2014 z dne 19. marca, Agraria de Castilla y León.

ENOTNI DOKUMENT

„Lechazo de Castilla y León“

EU št.: PGI-ES-02188 – 26.9.2016

ZOP ( ) ZGO ( X )

1.   Ime

„Lechazo de Castilla y León“

2.   Država članica ali tretja država

Španija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 1.1 Sveže meso (in drobovina)

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1

Proizvod je pridobljen iz mladičev ovac, samcev ali samic, skotenih in vzrejenih na ozemlju avtonomne skupnosti Kastilja in Leon, ki spadajo med pasme churra, castellana in ojalada ali so križanci med njimi ter se prehranjujejo izključno z materinim mlekom.

Geografska označba „Lechazos de Castilla y León“ zajema trupe z naslednjimi značilnostmi:

masa trupa: od 4,5 do 7 kg. Če trup nima odstranjene glave in drobovja, se teža poveča za 1 kg;

razvrstitev trupa: kategorije A najvišje kakovosti v skladu z veljavno evropsko zakonodajo o razvrstitvi trupov ovac;

predstavitve: trup z glavo in drobovjem, trup brez glave in drobovja, polovica trupa in osnovni deli;

mesnatost: profil je raven ali nekoliko izbočen, skladnih razmerij, robovi pa so nekoliko zaobljeni;

značilnosti maščobe: zunanja maščoba voskasto bele barve. Trup prekriva omentum. Vsaj polovico površine ledvic prekriva maščoba;

barva mesa: biserno bela ali svetlo rožnata;

značilnosti mesa: zelo mehko meso, ki je rahlo prepredeno z medmišično maščobo, je zelo sočno in ima zelo gladko tkivo.

3.3   Krma (samo za proizvode živalskega izvora) in surovine (samo za predelane proizvode)

Matere se prehranjujejo na pašnikih, kjer poleti in na začetku jeseni med žetjem žit in obdelovanjem zemlje izkoriščajo strnišča in naravne pašnike na opredeljenem območju.

Od začetka pomladi do konca zime se za krmo ovac izkoriščajo drugi pašniki, na katerih raste rastlinstvo, značilno za avtonomno skupnost Kastilja in Leon.

Osnovni obrok se lahko v zimskem obdobju mirovanja in v obdobjih, ko so potrebe po krmi največje (zaradi skotitve in laktacije) ali ko krme zaradi neugodnih podnebnih razmer primanjkuje, dopolni s krmo iz žit, metuljnic in silaže v skladu z veljavno zakonodajo Unije.

Živali, ki bodo zaščitene z ZGO, ostanejo pri materi in se do zakola prehranjujejo izključno z materinim mlekom.

3.4   Posebne faze proizvodnje, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

Živali se skotijo, vzredijo, zakoljejo in obrežejo na opredeljenem geografskem območju.

3.5   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn. proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

3.6   Posebna pravila za označevanje proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

Na vse trupe in/ali zapakirane dele, odpremljene za prodajo v okviru ZGO „Lechazo de Castilla y León“, mora biti obvezno nameščena fizična označba, ki zagotavlja jamstvo, na kateri so vsaj logotip označbe porekla, datum zakola in identifikacijska številka, nameščena pa je tako, da je ni mogoče ponovno uporabiti.

Logotip imena je naslednji:

Image

4.   Jedrnata opredelitev geografskega območja

Opredeljeno geografsko območje obsega celotno ozemlje avtonomne skupnosti Kastilja in Leon.

5.   Povezava z geografskim območjem

Povezava med geografskim območjem in proizvodom „Lechazo de Castilla y León“ temelji na ugledu imena in tradicionalnem postopku proizvodnje, v skladu s katerim se žival prehranjuje izključno z materinim mlekom, kar skupaj z uporabo pasem churra, castellana in ojalada daje mesu posebne značilnosti.

Območje proizvodnje ovac, ki spadajo k trem avtohtonim pasmam, tj. churra, castellana in ojalada, namenjeno proizvodnji trupov, zaščitenih z ZGO, obsega celotno površino skupnosti Kastilja in Leon. Za to regijo je značilno podnebje s hudimi in dolgimi zimami, ko je pogosta gosta megla, pozebe pa so zgodnje in dolge, ter s kratkimi in spremenljivimi poletji, med katerimi se vrstijo enkrat hladna, drugič pa vroča in suha obdobja. Na večini ravninskega območja je padavin malo, med razmeroma nespremenljivimi razmerami na ravninskem območju in izrazitimi podnebnimi kontrasti hribovitih območij pa so velike razlike.

V španski regiji Kastilja in Leon je kmetijstvo predvsem žitorodno, zaradi infrastrukturnih omejitev pa ni veliko možnosti za spremembo usmeritve proizvodnje. Ravnine, ki se raztezajo po osrednjem delu skupnosti na višje ležečih območjih in so večinoma posvečene gojenju žita, obsegajo 66,5 % celotne površine opredeljenega območja. Na obrobnem območju, ki leži še višje in kjer so padavine obilne, se prav tako raztezajo prostrana žitorodna območja (strnišča) in bogati naravni pašniki. Sestavljajo jih trava, ki prosto raste po prahi in ledini, in prehrambni viri, ki jih ponujajo različne vrste grmičevja, kot so resje in vresovke, brškin (Cistus ladeniferus in laurifolius), ki so prevladujoče vrste v makiji večjega dela regije, ter ustnatice in metuljnice (bodičevje, brškin, hrgovec), timijan in druge rastline, tako značilne kot gladež (Ononis tridentata). Na širnih subalpskih pašnikih prevladujejo volk (Nardus stricta) in bilnice (Festuca).

Relief in podnebje sta vplivala na razvoj kmetijskega sektorja z omejitvami, ki jih nalagata, ter možnostmi, ki jih ponujata, v smislu proizvodnje. Izbira kultur se je zaradi toplotnih sprememb omejila na tiste kulture, ki ne potrebujejo veliko toplote (žita, koruza, sončnice, lucerna itd.), zaradi pomanjkanja vode v poletnem času, ki je posledica manjše količine padavin v poletnih mesecih, pa je območje odvisno od namakanja. Tako je bilo gojenje žita za kmete na številnih območjih edina možnost proizvodnje, pri čemer so se upoštevali okoljski pogoji, vzreja ovac pa je bila najboljši način za izkoriščanje strnišč in začasnih pašnikov, ki se ne namakajo, pri čemer so pasme churras, castellanas in ojaladas zaradi svoje trdoživosti na te razmere najbolj prilagojene.

Zaradi redkosti obilne in primerno porazdeljene paše čez vse leto, ki se uporablja za krmo in redno proizvodnjo dobro krmljenih jagnjet, so bile črede dlje usmerjene v proizvodnjo mleka, tako da so bila jagnjeta zaklana zelo mlada.

Jamske poslikave, ki jih najdemo v salamanški občini Las Batuecas in so nastale v obdobju keltskega vdora, so najstarejša priča obstoja in reje ovac v sedanji skupnosti Kastilja in Leon. Vsa kmetijska gospodarstva so se začela razvijati zaradi pomena Honrado Concejo de la Mesta de Pastores (združenja rejcev, ki vodijo črede poleti na pašo v planine), ki ga je Alfonz X. Kastiljski priznal kot „združenje rejcev, ki je načrtovalo porazdelitev pašnikov, časovni razpored uporabe naravnih virov itd.“.

Fizične značilnosti območja ter naravni in človeški dejavniki skupnosti Kastilja in Leon so oblikovali tradicionalni način proizvodnje z ekstenzivno in polintenzivno rejo, za katero so značilni izraba pašnikov in naravnih virov, reja ovac, pri kateri so plemenske živali vzrejene po mešanem sistemu za nastanitev in pašo, ter prehrana jagnjet izključno z materinim mlekom. Avtohtone pasme churras, castellanas in ojalada ter njihovi križanci so najbolj prilagojeni temu sistemu proizvodnje ter zagotavljajo proizvod izjemne kakovosti, za katerega je zaradi prehrane jagnjet izključno z materinim mlekom značilno izjemno belo in mehko meso, ki ima malo medmišične maščobe.

Sistem proizvodnje in zgodnja starost ob zakolu sta bila določena glede na lokalne okoljske omejitve, posebne značilnosti uporabljenih pasem ovac, ki so nizke rasti, ter tradicije reje, ki so močno zakoreninjene v regiji. Starost in teža sesnih jagnjet ob zakolu vplivata na stopnjo zamaščenosti in čvrstost maščobe ter na barvo, okus in vonj mesa.

Ker so sesna jagnjeta „Lechazo de Castilla y León“ zaklana zgodaj in se hranijo z materinim mlekom, ima njihovo meso značilno biserno belo ali svetlo rožnato barvo. Za meso značilni izjemna mehkost in sočnost nastaneta zaradi majhne teže jagnjet ob zakolu in prehrane z materinim mlekom, tj. dejavnikov, ki povzročita, da je kolagen tega mesa pri kuhanju manj stabilen in je meso zato mehkejše.

Trupi sesnih jagnjet imajo poleg tega večji delež kosti glede na mišice, saj so živali zelo mlade in se njihova mišična rast še ni končala, s čimer se pojasnjuje tudi rahla prepredenost z medmišično maščobo.

Čeprav so sesna jagnjeta „Lechazo de Castilla y León“ zaklana v zgodnji mladosti, je njihova notranja in zunanja stopnja zamaščenosti razmeroma visoka. To je posledica tega, da uživanje mleka ad limitum doprinese presežek energije, ki se skupaj z nižjo rastjo teh pasem nakopiči v obliki maščobe. Če vsaj polovico površine ledvic jagnjet prekriva maščoba, je to dokaz, da so se prehranjevala izključno z materinim mlekom. Zaradi te zunanje maščobe voskasto bele barve ima meso povsem značilen vonj.

Sesna jagnjeta „Lechazo de Castilla y León“ zadostijo velikemu povpraševanju potrošnikov po ultralahkih trupih z malo maščobe in mesom blede barve, zaradi česar se lahko tržijo po visokih cenah.

Na tradicionalen način pečeno jagnje je v gastronomiji skupnosti Kastilja in Leon že stoletja izbrana jed. Že stoletja je uživanje tako pripravljenega jagnjeta najbolj priljubljen način za praznovanje dogodkov v krogu prijateljev in družine.

Sesna jagnjetina se pojavlja tudi v kuharskih knjigah [Secretos de los Chefs: técnicas y trucos de 50 estrellas Michelín (Skrivnosti šefov kuhinje: triki in tehnike 50 Michelinovih zvezdic), Bon Vivant, 2008, uvodna beseda: Ferran Adriá)] in gastronomskih revijah (De Origen, Carnicas 2000, Eurocarne, Siburitas, Argi, la guía de Turismo gastronomito de España 2009 de Anaya itd.) ter v Manual Gastronómico del Lechazo Asado de la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León (Gastronomski priročnik o pečeni jagnjetini združenja za pripravo in prodajo pečene sesne jagnjetine iz skupnosti Kastilja in Leon).

Sklice na njeno kakovost najdemo tudi v študijah, kot je študija, izvedena na veterinarski fakulteti univerze v Zaragozi, z naslovom „Identificación y adecuación de la calidad y la composición de la carne de diferentes tipos de ovinos europeos. Adaptación a las preferencias de los consumidores“ (Opredelitev in ustreznost kakovosti in sestave mesa pri različnih vrstah evropskih ovac. Prilagoditev okusu potrošnikov), iz katere izhaja, da imajo potrošniki najraje sesno jagnjetino.

Sklic na objavo specifikacije

(drugi pododstavek člena 6(1) te uredbe)

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/system/modules/es.jcyl.ita.extranet/elements/galleries/galeria_downloads/registros/2017_05_10_Pliego_Lechazo_I_G_P.pdf


Evropski nadzornik za varstvo podatkov

30.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 432/17


Povzetek mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov o zakonodajnem svežnju novega dogovora za potrošnike

(Celotno besedilo tega mnenja je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini na spletišču evropskega nadzornika za varstvo podatkov (v nadaljnjem besedilu: ENVP) www.edps.europa.eu)

(2018/C 432/04)

To mnenje povzema stališče ENVP o zakonodajnem svežnju z naslovom Nov dogovor za potrošnike ter zajema predlog direktive zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov ter predlog direktive o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov.

ENVP pozdravlja namen Komisije, da posodobi obstoječe predpise na področju, ki je tesno povezano s cilji nedavno posodobljenega okvira za varstvo podatkov. Potrjuje, da je treba zapolniti vrzeli v sedanjem pravnem redu o varstvu potrošnikov, in sicer kot odziv na izziv zaradi prevladujočih poslovnih modelov za digitalne storitve, katerih temelj so množično zbiranje in monetizacija osebnih podatkov ter manipulacija pozornosti ljudi s ciljno usmerjeno vsebino. To je edinstvena priložnost za izboljšanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, da se odpravita čedalje večje neravnovesje in nepravičnost med posamezniki in vplivnimi podjetji na digitalnih trgih.

ENVP zlasti podpira cilj, da se razširi področje uporabe Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1) in se potrošnikom, ki prejmejo storitve, ki niso opravljene za denarno ceno, omogoči, da izkoristijo okvir, ki omogoča varstvo in ga zagotavlja ta direktiva, saj to odseva trenutno gospodarsko realnost in potrebe.

V predlogu so upoštevana priporočila iz mnenja ENVP št. 4/2017, poleg tega se v njem ne uporablja izraz protistoritev niti se ne razlikuje med tem, da potrošniki dobaviteljem digitalnih vsebin podatke predložijo aktivno ali pasivno. Ob tem z zaskrbljenostjo ugotavlja, da bi nove opredelitve pojmov, predvidene v predlogu, uvedle pojem pogodb o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, za katere lahko potrošniki „plačajo“ s svojimi osebnimi podatki, ne z denarjem. Ta novi pristop ne reši težav, ki so posledica uporabe izraza protistoritev ali analogije med predložitvijo osebnih podatkov in plačilom cene. Natančneje to pomeni, da ta pristop ne upošteva dovolj temeljnih pravic varstva podatkov, saj osebne podatke obravnava le kot plačilno sredstvo.

V splošni uredbi o varstvu podatkov (v nadaljnjem besedilu: GDPR) je že opredeljeno ravnovesje v zvezi z okoliščinami, na podlagi katerih se osebni podatki lahko obdelujejo v digitalnem okolju. V predlogu se ne bi smeli spodbujati pristopi, ki bi se lahko razumeli na način, ki ni skladen z zavezo EU, da bo v celoti varovala osebne podatke, kot je določeno v uredbi GDPR. Da bi zagotovili široko varstvo potrošnikov in pri tem ne bi ogrozili načel zakonodaje o varstvu podatkov, bi se lahko predvidel drug pristop, na primer na podlagi široke opredelitve storitve iz direktive o elektronskem poslovanju, določbe o ozemeljski uporabi uredbe GDPR ali člena 3(1) splošnega pristopa Sveta v zvezi s predlogom direktive o digitalnih vsebinah.

ENVP zato priporoča, da se osebni podatki ne omenjajo v okviru opredelitev „pogodb[e] o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na otipljivem nosilcu podatkov“ in „pogodb[e] o opravljanju digitalnih storitev“, ter predlaga, da se namesto tega uporabi pojem pogodbe, na podlagi katere trgovec potrošniku dobavi ali se zaveže, da mu bo dobavil, posebno digitalno vsebino ali digitalno storitev, ne glede na to, ali mora potrošnik za to plačati.

Poleg tega ENVP opozarja na več morebitnih neustreznih posegov predloga v uporabo okvira EU za varstvo podatkov, zlasti v zvezi z uredbo GDPR, in daje ustrezna priporočila.

Prvič, ENVP poudarja, da osebne podatke lahko obdelujejo le trgovci v skladu z okvirom EU za varstvo podatkov, natančneje uredbo GDPR.

Drugič, ENVP zaskrbljeno ugotavlja, da če bo predlog uvedel pojem pogodb o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, za katere potrošniki ne plačujejo denarja, temveč predložijo osebne podatke, bi to lahko zavedlo ponudnike storitev in bi ti verjeli, da je obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve v okviru pogodbe pravno skladna v vseh primerih, tudi kadar pogoji iz uredbe GDPR za veljavno privolitev niso izpolnjeni. To pa bi izničilo pravno varnost.

Tretjič, zapleteno medsebojno učinkovanje pravice do odstopa od pogodbe in preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov ter obveznosti trgovca, da potrošniku povrne stroške v primeru odstopa od pogodbe, kaže na težave pri usklajevanju pojma pogodb o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, za katere potrošniki ne plačujejo denarja, temveč predložijo osebne podatke, ki ga je uvedel predlog, skladno s temeljno pravico do osebnih podatkov in uredbo GDPR.

ENVP poleg tega meni, da bi se moral s predlogom spremeniti člen 3 Direktive 2011/83/EU in bi se morala uvesti določba, v kateri bi se jasno navedlo, da v primeru nasprotja med Direktivo 2011/83/EU in pravnim okvirom za varstvo podatkov prevlada ta pravni okvir.

ENVP pozdravlja tudi novi predlog o kolektivnih pravnih sredstvih, katerega namen je potrošnikom olajšati pridobivanje odškodnin, kadar so številni potrošniki žrtve iste kršitve v tako imenovanem množičnem oškodovanju. ENVP sklepa, da naj bi mehanizem pravnih sredstev, predviden v predlogu direktive o kolektivnih pravnih sredstvih, dopolnjeval mehanizem iz člena 80 uredbe GDPR o zastopanju posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Kljub temu ENVP meni, da bi morali – kolikor bi se zadeve, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov, vključile na področje uporabe kolektivne tožbe na podlagi predloga – za kvalificirane subjekte, ki bodo lahko na podlagi predloga vložili zastopniške tožbe na tem področju, veljati isti pogoji, kot so določeni v členu 80 uredbi GDPR.

Sočasno bi bilo treba v predlogu o kolektivnih pravnih sredstvih pojasniti, da se lahko zastopniške tožbe v zvezi z vprašanji varstva podatkov predložijo le upravnim organom, ki so nadzorni organ za varstvo podatkov v smislu člena 4(21) in člena 51 uredbe GDPR.

Na koncu ENVP meni, da uporaba dveh raznovrstnih mehanizmov o kolektivnih pravnih sredstvih za izvajanje GDPR in prihodnje uredbe o e-zasebnosti, skupaj z drugimi pomembnimi točkami povezovanja med varstvom potrošnikov in varstvom podatkov, zahteva bolj sistematično sodelovanje med organi za varstvo potrošnikov in za varstvo podatkov, ki bi bilo izvedljivo na primer v sklopu že obstoječe prostovoljne mreže organov pregona s področij konkurence, varstva potrošnikov in varstva podatkov, digitalne klirinške hiše.

Ne nazadnje ENVP pozdravlja pobudo za posodobitev izvajanja pravil o varstvu potrošnikov: pregled uredbe o sodelovanju na področju varstva potrošnikov. Tako meni, da je pomembno dodatno proučiti sinergije med zakonodajo o varstvu podatkov in o varstvu potrošnikov. Sodelovanje med organi za varstvo potrošnikov in za varstvo podatkov bi moralo biti bolj sistematično, kadar koli bi se pojavile določene zadeve, ki bi bile pomembne za katero koli stran in v katerih bi bila posebno izpostavljena vprašanja o blaginji potrošnikov in varstvu podatkov.

I.   UVOD IN OZADJE

1.

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je 11. aprila 2018 objavila sporočilo Nov dogovor za potrošnike (2) (v nadaljnjem besedilu: sporočilo), in to skupaj z naslednjima zakonodajnima predlogoma:

predlogom direktive o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS, Direktive 98/6/ES, Direktive 2005/29/ES ter Direktive 2011/83/EU zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov (3),

predlogom direktive o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES (4).

2.

Oba predloga se štejeta kot sveženj s skupnimi cilji, zlasti za:

posodobitev veljavnih pravil in odpravo vrzeli v zdajšnji zakonodaji o varstvu potrošnikov,

zagotovitev, da imajo potrošniki boljše možnosti za odškodnine, za podporo učinkovitejšemu izvajanju in za okrepljeno sodelovanje javnih organov na pravičnem in varnem enotnem trgu,

okrepljeno sodelovanje s partnerskimi državami zunaj EU,

zagotovitev, da se potrošniki na enotnem trgu enako obravnavajo in da so nacionalni pristojni organi opolnomočeni za reševanje vseh vprašanj v zvezi z neenotno kakovostjo potrošniških izdelkov,

izboljšanje komunikacije in krepitev zmogljivosti, da bi bili potrošniki bolje seznanjeni s svojimi pravicami, in trgovcem, zlasti malim in srednjim podjetjem, pomagati, da lažje poslujejo skladno s svojimi obveznostmi,

lažje spoprijemanje s prihodnjimi izzivi v zvezi s politiko za varstvo potrošnikov v hitro razvijajočem se gospodarskem in tehnološkem okolju.

3.

Natančneje to pomeni, da so cilj predloga direktive zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: predlog) izboljšave, navedene v nadaljevanju:

učinkovitejše, sorazmerne in odvračilne kazni za močno razširjene čezmejne kršitve,

pravica do individualnih pravnih sredstev za potrošnike,

večja preglednost za potrošnike na spletnih trgovskih mestih,

razširitev varstva potrošnikov v zvezi z digitalnimi storitvami,

odpravljanje bremen za podjetja,

pojasnitev svobode držav članic, da sprejmejo pravila o nekaterih oblikah in vidikih prodaje zunaj poslovnih prostorov,

pojasnitev pravil o zavajajočem trženju izdelkov z neenotno kakovostjo.

4.

Namen predloga direktive o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: predlog o kolektivnih pravnih sredstvih) pa je potrošnikom olajšati pridobivanje odškodnin, kadar so številni potrošniki žrtve iste kršitve v tako imenovanem množičnem oškodovanju.

5.

V času, ko sta bila predloga sprejeta, se Komisija ni posvetovala z ENVP.

VII.   SKLEPNA UGOTOVITEV

O predlogu:

69.

ENVP pozdravlja namen Komisije za posodobitev veljavnih pravil in odpravo vrzeli v zdajšnji zakonodaji o varstvu potrošnikov, da se s tem odzove na trenutne izzive, kot so na primer novi nastajajoči poslovni modeli, v katerih se od potrošnikov, ki želijo dostopati do digitalnih vsebin ali uporabljati digitalne storitve, zahtevajo osebni podatki.

70.

Ob tem z zaskrbljenostjo ugotavlja, da bi nove opredelitve pojmov, predvidene v predlogu, uvedle pojem pogodb o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, za katere lahko potrošniki „plačajo“ s svojimi osebnimi podatki, ne z denarjem. ENVP želi poudariti, da ta novi pristop ne reši težav, ki so posledica uporabe izraza protistoritev ali analogije med predložitvijo osebnih podatkov in plačilom cene. Zlasti meni, da ta novi pristop ne upošteva dovolj temeljnih pravic varstva podatkov, saj osebne podatke obravnava le kot plačilno sredstvo.

Da bi zagotovili široko varstvo potrošnikov in pri tem ne bi ogrozili načel zakonodaje o varstvu podatkov, bi se lahko predvidel drug pristop, na primer na podlagi široke opredelitve storitve iz direktive o elektronskem poslovanju, določbe o ozemeljski uporabi uredbe GDPR ali člena 3(1) splošnega pristopa Sveta v zvezi s predlogom direktive o digitalnih vsebinah.

71.

ENVP zato priporoča, da se osebni podatki ne omenjajo v okviru opredelitev „pogodb[e] o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na otipljivem nosilcu podatkov“ in „pogodb[e] o opravljanju digitalnih storitev“, ter predlaga, da se namesto tega uporabi pojem pogodbe, na podlagi katere trgovec potrošniku dobavi ali se zaveže, da mu bo dobavil, posebno digitalno vsebino ali digitalno storitev, ne glede na to, ali mora potrošnik za to plačati.

72.

Poleg tega opozarja na več morebitnih neustreznih posegov predloga v uporabo okvira EU za varstvo podatkov, zlasti v zvezi z uredbo GDPR, in daje ustrezna priporočila:

osebne podatke lahko obdelujejo le trgovci v skladu z okvirom EU za varstvo podatkov, natančneje v skladu z uredbo GDPR,

če bo predlog uvedel pojem pogodb o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, za katere potrošniki ne plačujejo denarja, temveč predložijo osebne podatke, bi to lahko zavedlo ponudnike storitev in bi ti verjeli, da je obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve v okviru pogodbe pravno skladna v vseh primerih, tudi kadar pogoji iz uredbe GDPR za veljavno privolitev niso izpolnjeni. To pa bi izničilo pravno varnost,

14-dnevni odstopni rok, ki ga je uvedel predlog, se ne more šteti kot omejitev na podlagi pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekliče, kot je zagotovljeno z uredbo GDPR,

v primeru odstopa od pogodbe ni mogoče vrednotiti vrednosti osebnih podatkov. Zato se postavlja vprašanje, ali bi se s predlogom potrošnikom dejansko lahko zagotovila poštena odškodnina.

73.

Ne nazadnje ENVP meni, da bi se moral s predlogom spremeniti člen 3 Direktive 2011/83/EU in bi se morala uvesti določba, v kateri bi se jasno navedlo, da v primeru nasprotja med Direktivo 2011/83/EU in pravnim okvirom za varstvo podatkov prevlada ta pravni okvir.

O predlogu o kolektivnih pravnih sredstvih:

74.

ENVP pozdravlja novi predlog o kolektivnih pravnih sredstvih, katerega namen je potrošnikom olajšati pridobivanje odškodnin, kadar so številni potrošniki žrtve iste kršitve v tako imenovanem množičnem oškodovanju.

75.

Kljub temu ENVP meni, da bi morali – kolikor bi se zadeve, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov, vključile na področje uporabe kolektivne tožbe na podlagi predloga – za kvalificirane subjekte, ki bodo lahko na podlagi predloga vložili zastopniške tožbe na tem področju, veljati isti pogoji, kot so določeni v členu 80 uredbi GDPR.

76.

Sočasno bi bilo treba v predlogu o kolektivnih pravnih sredstvih pojasniti, da se lahko zastopniške tožbe v zvezi z vprašanji varstva podatkov predložijo le upravnim organom, ki so nadzorni organ za varstvo podatkov v smislu člena 4(21) in člena 51 uredbe GDPR.

77.

ENVP meni še, da uporaba dveh raznovrstnih mehanizmov o kolektivnih pravnih sredstvih za izvajanje uredbe GDPR in prihodnje uredbe o e-zasebnosti, skupaj z drugimi pomembnimi točkami povezovanja med varstvom potrošnikov in varstvom podatkov, zahteva bolj sistematično sodelovanje med organi za varstvo potrošnikov in za varstvo podatkov, ki bi bilo izvedljivo na primer v sklopu že obstoječe prostovoljne mreže organov pregona s področij konkurence, varstva potrošnikov in varstva podatkov, digitalne klirinške hiše.

O pregledu uredbe o sodelovanju na področju varstva potrošnikov:

78.

ENVP pozdravlja pobudo za posodobitev izvajanja pravil o varstvu potrošnikov: pregled uredbe o sodelovanju na področju varstva potrošnikov.

79.

Tako meni, da je pomembno dodatno proučiti sinergije med zakonodajo o varstvu podatkov in varstvu potrošnikov. Sodelovanje med organi za varstvo potrošnikov in varstvo podatkov bi moralo biti bolj sistematično, kadar koli bi se pojavile določene zadeve, ki bi bile pomembne za katero koli stran in v katerih bi bila posebno izpostavljena vprašanja o blaginji potrošnikov in varstvu podatkov.

V Bruslju, 5. oktobra 2018

Giovanni BUTTARELLI

Evropski nadzornik za varstvo podatkov


(1)  UL L 304, 22.11.2011, str. 64.

(2)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru: Nov dogovor za potrošnike (COM(2018) 183 final).

(3)  Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993, Direktive 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov (COM(2018) 185 final).

(4)  Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES (COM(2018) 184 final).


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

30.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 432/22


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.9150 – China Reinsurance Group Corporation/Chaucer)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 432/05)

1.   

Komisija je 23. novembra 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednji podjetji:

China Reinsurance (Group) Corporation („China Re“, Kitajska), ki je pod nadzorom podjetja China Investment Corporation („CIC“, Kitajska),

Chaucer („Chaucer“, Združeno kraljestvo), ki ga sestavljajo podjetja The Hanover Insurance International Holdings Limited („HIIH“), Chaucer Insurance Company Designated Activity Company („CICDAC“) in Hanover Australia Holdco Pty Ltd („HAH“), ki so pod končnim nadzorom podjetja The Hanover Insurance Group, Inc („THG“, ZDA).

Podjetje China Re pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah izključni nadzor nad celotnim podjetjem Chaucer.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic.

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

Podjetje China Re je predvsem dejavno na svetovni ravni na področju premoženjskega pozavarovanja in pozavarovanja odgovornosti, življenjskega in zdravstvenega pozavarovanja, primarnega premoženjskega zavarovanja in primarnega zavarovanja odgovornosti ter upravljanja sredstev. V EGP so dejavnosti podjetja China Re usmerjene v zagotavljanje pozavarovanja, neživljenjskega zavarovanja ter v upravljanje premoženja,

Podjetje Chaucer na svetovni ravni zagotavlja pozavarovanje, neživljenjsko zavarovanje ter posebno zavarovanje.

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.9150 – China Reinsurance Group Corporation/Chaucer

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


30.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 432/24


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 432/06)

1.   

Komisija je 23. novembra 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednji podjetji:

Ivanhoé Cambridge („Ivanhoé“, Kanada),

Oxford Properties („Oxford“, Kanada).

Podjetji Ivanhoé in Oxford bosta v smislu člena 3(1)(b) in 3 (4) uredbe o združitvah pridobili skupni nadzor nad podjetjem IDI Logistics (ZDA), ki je hčerinsko podjetje podjetja Ivanhoe in je dejavno v Združenih državah Amerike na področju razvoja industrijske logistike za nepremičninska sredstva in naložb v njo.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic.

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za Ivanhoé: svetovni nepremičninski vlagatelj in hčerinsko podjetje kanadskega upravljavca pokojninskega sklada Caisse de dépôt et placement du Québec, ki je lastnik približno 93 % osnovnega kapitala podjetja Ivanhoé in ima izključni nadzor nad njim;

—   za Oxford: del širše skupine OMERS Group (kot je opredeljeno v nadaljevanju). OMERS Administration Corporation („OMERS“) je upravitelj primarne pokojninske sheme za občinske uslužbence v Ontariu (Ontario Municipal Employees Retirement System Primary Pension Plan) in skrbnik pokojninskih skladov. Upravlja diverzificiran globalni portfelj delnic in obveznic, pa tudi naložbe v nepremičnine, zasebni kapital in infrastrukturo (skupaj „OMERS Group“). Glavni upravitelji naložb podjetja OMERS so podjetja Borealis Infrastructure, OMERS Private Equity, OMERS Strategic Investments in Oxford Properties.

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.