ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 398

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
5. november 2018


Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2018/C 398/01

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8957 – Silver Lake/ZPG) ( 1 )

1

2018/C 398/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8981 – IFF/Frutarom) ( 1 )

1

2018/C 398/03

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9006 – Deutsche Asphalt/Bunte/JV) ( 1 )

2

2018/C 398/04

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8977 – Lone Star/Imerys TC) ( 1 )

2

2018/C 398/05

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9116 – Morgan Stanley/VTG) ( 1 )

3

2018/C 398/06

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9089 – Hellman & Friedman/Concardis Payment Group) ( 1 )

3

2018/C 398/07

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9115 – BC Partners/VetPartners) ( 1 )

4

2018/C 398/08

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9119 – SEGRO/PSPIB/Warehouse) ( 1 )

4


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2018/C 398/09

Menjalni tečaji eura

5

2018/C 398/10

Menjalni tečaji eura

6

2018/C 398/11

Menjalni tečaji eura

7

2018/C 398/12

Izvedbeni sklep Komisije z dne 5. oktobra 2018 o objavi vloge za spremembo specifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju iz člena 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije (Vinos de Madrid (ZOP))

8

2018/C 398/13

Novi motiv na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih obtoku

17


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2018/C 398/14

Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/41/2018 – Program Erasmus+, ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik – Sodelovanje s civilno družbo na področju mladih

18


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 398/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8957 – Silver Lake/ZPG)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 398/01)

Komisija se je 29. junija 2018 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32018M8957. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 398/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8981 – IFF/Frutarom)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 398/02)

Komisija se je 6. septembra 2018 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32018M8981. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 398/2


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.9006 – Deutsche Asphalt/Bunte/JV)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 398/03)

Komisija se je 21. septembra 2018 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v nemščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32018M9006. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 398/2


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8977 – Lone Star/Imerys TC)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 398/04)

Komisija se je 4. oktobra 2018 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32018M8977. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 398/3


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.9116 – Morgan Stanley/VTG)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 398/05)

Komisija se je 8. oktobra 2018 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32018M9116. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 398/3


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.9089 – Hellman & Friedman/Concardis Payment Group)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 398/06)

Komisija se je 12. oktobra 2018 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32018M9089. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 398/4


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.9115 – BC Partners/VetPartners)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 398/07)

Komisija se je 25. oktobra 2018 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32018M9115. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 398/4


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.9119 – SEGRO/PSPIB/Warehouse)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 398/08)

Komisija se je 25. oktobra 2018 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32018M9119. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 398/5


Menjalni tečaji eura (1)

31. oktobra 2018

(2018/C 398/09)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,1318

JPY

japonski jen

128,15

DKK

danska krona

7,4614

GBP

funt šterling

0,88873

SEK

švedska krona

10,4015

CHF

švicarski frank

1,1399

ISK

islandska krona

137,70

NOK

norveška krona

9,5528

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,922

HUF

madžarski forint

325,10

PLN

poljski zlot

4,3392

RON

romunski leu

4,6643

TRY

turška lira

6,2255

AUD

avstralski dolar

1,5972

CAD

kanadski dolar

1,4856

HKD

hongkonški dolar

8,8787

NZD

novozelandski dolar

1,7322

SGD

singapurski dolar

1,5696

KRW

južnokorejski won

1 291,10

ZAR

južnoafriški rand

16,7942

CNY

kitajski juan

7,8935

HRK

hrvaška kuna

7,4325

IDR

indonezijska rupija

17 206,19

MYR

malezijski ringit

4,7360

PHP

filipinski peso

60,471

RUB

ruski rubelj

74,4074

THB

tajski bat

37,535

BRL

brazilski real

4,1943

MXN

mehiški peso

22,9029

INR

indijska rupija

83,7305


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 398/6


Menjalni tečaji eura (1)

1. novembra 2018

(2018/C 398/10)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,1393

JPY

japonski jen

128,52

DKK

danska krona

7,4604

GBP

funt šterling

0,88173

SEK

švedska krona

10,3158

CHF

švicarski frank

1,1430

ISK

islandska krona

137,90

NOK

norveška krona

9,5150

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,879

HUF

madžarski forint

322,96

PLN

poljski zlot

4,3269

RON

romunski leu

4,6640

TRY

turška lira

6,3245

AUD

avstralski dolar

1,5857

CAD

kanadski dolar

1,4904

HKD

hongkonški dolar

8,9293

NZD

novozelandski dolar

1,7190

SGD

singapurski dolar

1,5701

KRW

južnokorejski won

1 285,70

ZAR

južnoafriški rand

16,6021

CNY

kitajski juan

7,9046

HRK

hrvaška kuna

7,4360

IDR

indonezijska rupija

17 192,30

MYR

malezijski ringit

4,7674

PHP

filipinski peso

60,642

RUB

ruski rubelj

74,8346

THB

tajski bat

37,529

BRL

brazilski real

4,2078

MXN

mehiški peso

22,9917

INR

indijska rupija

83,6800


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 398/7


Menjalni tečaji eura (1)

2. novembra 2018

(2018/C 398/11)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,1417

JPY

japonski jen

128,89

DKK

danska krona

7,4603

GBP

funt šterling

0,87870

SEK

švedska krona

10,3123

CHF

švicarski frank

1,1422

ISK

islandska krona

138,10

NOK

norveška krona

9,5143

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,782

HUF

madžarski forint

321,62

PLN

poljski zlot

4,3202

RON

romunski leu

4,6612

TRY

turška lira

6,2539

AUD

avstralski dolar

1,5840

CAD

kanadski dolar

1,4956

HKD

hongkonški dolar

8,9391

NZD

novozelandski dolar

1,7154

SGD

singapurski dolar

1,5686

KRW

južnokorejski won

1 276,25

ZAR

južnoafriški rand

16,3720

CNY

kitajski juan

7,8712

HRK

hrvaška kuna

7,4393

IDR

indonezijska rupija

17 031,88

MYR

malezijski ringit

4,7483

PHP

filipinski peso

60,693

RUB

ruski rubelj

75,3127

THB

tajski bat

37,539

BRL

brazilski real

4,2205

MXN

mehiški peso

22,8399

INR

indijska rupija

82,7085


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 398/8


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 5. oktobra 2018

o objavi vloge za spremembo specifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju iz člena 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije

(Vinos de Madrid (ZOP))

(2018/C 398/12)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 97(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Španija je v skladu s členom 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 vložila vlogo za spremembo specifikacije proizvoda za ime „Vinos de Madrid“.

(2)

Komisija je vlogo preučila in ugotovila, da so pogoji iz členov 93 do 96, člena 97(1) ter členov 100, 101 in 102 Uredbe (EU) št. 1308/2013 izpolnjeni.

(3)

Da se omogoči predložitev izjav o ugovoru v skladu s členom 98 Uredbe (EU) št. 1308/2013, bi bilo vlogo za spremembo specifikacije proizvoda za ime „Vinos de Madrid“ treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije

SKLENILA:

Edini člen

Vloga za spremembo specifikacije proizvoda za ime „Vinos de Madrid“ (ZOP) v skladu s členom 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 je v Prilogi k temu sklepu.

V skladu s členom 98 Uredbe (EU) št. 1308/2013 je objava tega sklepa podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper spremembo specifikacije proizvoda iz prvega odstavka tega člena v dveh mesecih od dneva njegove objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. oktobra 2018

Za Komisijo

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.


PRILOGA

„VINOS DE MADRID“

PDO-ES-A1525-AM02

Datum vloge: 25. februar 2016

VLOGA ZA SPREMEMBO SPECIFIKACIJE PROIZVODA

1.   Predpisi, ki se uporabljajo za spremembo

Člen 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 – sprememba, ki ni manjša

2.   Opis spremembe in razlogi zanjo

2.1   Sprememba za razširitev zaščitenega geografskega območja z dodatkom novega podobmočja z imenom „El Molar“

Opis spremembe in razlogi zanjo so naslednji:

Iz razpoložljivih študij in dokumentov je razvidno, da upravna meja obstoječega geografskega območja sedanje označbe porekla „Vinos de Madrid“ ni popolnoma ustrezna, saj ne vključuje še ene regije, v kateri se dejansko prideluje vino in se dve kategoriji vina, ki spadata pod to označbo porekla (vino in kakovostno peneče vino), še naprej pridelujeta s tradicionalnimi enološkimi postopki. Zato so vinogradniki, vinarji in organi enajstih občin, ki spadajo pod t. i. „podobmočje El Molar“, izrazili interes za pridružitev označbi porekla „Vinos de Madrid“.

V točki 4 specifikacije proizvoda je treba spremeniti geografsko območje, na katerem se pridelujejo vina z označbo porekla „Vinos de Madrid“. Trem obstoječim podobmočjem (Arganda, Navalcarnero in San Martín de Valdeiglesias) se doda četrto podobmočje z imenom „El Molar“.

Novo podobmočje „El Molar“ sestoji iz enajstih občin: Colmenar Viejo, El Molar, El Vellón, Patones de Arriba, Pedrezuela, San Agustín de Guadalix, Talamanca del Jarama, Torrelaguna, Torremocha del Jarama, Valdetorres de Jarama in Venturada, v katerih so prisotni isti naravni in človeški dejavniki kot na območju, ki je trenutno razmejeno za označbo porekla „Vinos de Madrid“, ter obstaja ista povezava med proizvodom in geografskim območjem.

To pomeni, da bo zaščiteno geografsko območje zdaj sestavljeno iz 70 občin namesto obstoječih 59, ki sestavljajo ostala tri podobmočja.

Spremeniti je treba tudi točko 6 enotnega dokumenta, da bo njeno besedilo enako besedilu točke 4 specifikacije proizvoda.

2.2   Opis vina

Oddelek 2(a) „Analitske lastnosti“ v specifikaciji proizvoda se spremeni, da se točno navede najmanjši delež dejanskega alkohola, ki je potreben za zagotovitev homogenosti tega novega geografskega podobmočja „El Molar“ in je določen na 11 % za bela vina, 11,5 % za vina rosé in 12 % za rdeča vina. Opozoriti je treba, da so te vrednosti enake vrednostim, ki so določene za dve od sedanjih podobmočij (Navalcarnero in San Martin de Valdeiglesias). Za ostale analitske parametre na tem novem podobmočju ni specifičnih vrednosti, ampak se uporabljajo vrednosti, določene za ZOP „Vinos de Madrid“.

To ne vpliva na enotni dokument.

2.3   Sorta ali sorte vinske trte

Točka 6 specifikacije proizvoda se spremeni, da se določijo glavne sorte vinske trte na novem podobmočju „El Molar“: malvar v primeru belih vin in rdeči grenache v primeru rdečih vin.

Na novem podobmočju in obstoječih treh podobmočjih bodo v vsakem primeru odobrene iste sorte vinske trte, kot so trenutno odobrene; za bela vina: malvar, albillo real, airén, viura, torrontés, parellada, moscatel de grano menudo (rumeni muškat) in sauvignon blanc; za rdeča vina: tinto fino (tempranillo ali cencibel), rdeči grenache, merlot, cabernet sauvignon, syrah, petit verdot, graciano in grenache tintorera.

To ne vpliva na enotni dokument.

2.4   Povezava z geografskim območjem

Prva znamenja vinarstva na podobmočju „El Molar“ segajo v zgodnji srednji vek. Najstarejše „vinske kleti“ v regiji, ki so arabskega izvora, so iz 9. in 10. stoletja. Obstoj vinogradov je bil v občini San Agustín de Guadalix prvič pisno omenjen v 13. stoletju, v drugih občinah pa v 14. stoletju. Vinogradniška dejavnost se je ohranila do danes ter obsega 4 proizvodne obrate, 600 vinogradniških parcel in več kot 300 aktivnih vinogradnikov. Zaradi istega zgodovinskega ozadja je novo podobmočje „El Molar“ vključeno v sedanjo označbo porekla „Vinos de Madrid“.

Poleg tega se lahko potrdi, da na novem podobmočju „El Molar“ prevladujejo iste enotne in homogene talne in podnebne značilnosti, sorte, prakse gojenja in enološki postopki ter značilnosti tal, kot so povezane s sedanjim geografskim območjem zaščitene označbe porekla „Vinos de Madrid“.

Najpogostejši sorti vinske trte na podobmočju „El Molar“ sta rdeči grenache in malvar. Na območju se gojita že od davnih časov in ju je mogoče najti tudi na drugih sedanjih podobmočjih, na katerih so razširjene tudi druge sorte vinske trte, ki tam pridelanim vinom že od nekdaj dajejo odličen sloves.

Točka 7(a) „Podatki o geografskem območju“. Oddelek „Naravni dejavniki“ v specifikaciji proizvoda se dopolni z navedbami glede novega podobmočja „El Molar“.

Lokacija podobmočja „El Molar“ med Kastiljskim gorovjem in reko Jarama.

Opis tal na podobmočju „El Molar“: tla na podobmočju „El Molar“ so se razvila na podlagi geoloških materialov, kot so granit, kremen, glinast skrilavec, skrilav glinovec, gnajs, peščenjak, lapor, apnenčasti lapor, zemeljski apnenec in arkoza. Vinska trta se na tem podobmočju nahaja v odprti pokrajini in na območjih naplavin reke Jarama, tla pa so mešanica tal, ki jih je mogoče najti na obstoječih treh podobmočjih, tj. razmeroma položne vzpetine na kopnem med rekami (to velja za vsa štiri podobmočja). Razpon vrednosti pH je zelo širok, od zelo kislih do zelo alkalnih.

Oddelek „Nadmorska višina in padavine“: občini El Vellón in Colmenar Viejo se dodata višje ležečim območjem v gorah; podobmočji San Martín in El Molar veljata za podobmočji z največjo količino padavin.

V točki 7(b) specifikacije proizvoda, ki se nanaša na človeške dejavnike, se besedilo „sorta malvar, ki je domača sorta na podobmočjih Arganda in Navalcarnero“ nadomesti z besedilom “… malvar, ki je domača sorta na podobmočjih Arganda, Navalcarnero in El Molar”. Podobno se v delu, ki pojasnjuje pomen sorte grenache („kraljica“) na podobmočjih Navalcarnero in San Martín, s spremembo ta povezava razširi na „Navalcarnero, El Molar in San Martín“.

Zaradi spremembe v zvezi z geografskim območjem se popravijo številke, tako da se prejšnja sklicevanja na „tri podobmočja“ spremenijo v sklicevanja na „štiri podobmočja“.

Besedilo točke 7(c) „Vzročna medsebojna povezava“ v specifikaciji proizvoda je bilo preoblikovano, da se za vse kategorije proizvodov vinske trte, zajete z označbo porekla „Vinos de Madrid“ (vino in peneče vino), jasneje poudari, katere značilnosti so predvsem ali izključno posledica geografskega okolja in veljajo za vsa štiri podobmočja:

„Fizikalne značilnosti geografskega okolja v povezavi s podnebnimi razmerami (precej visoka planota in reke, celinsko podnebje, malo padavin, slabo rodovitna tla s povprečnim donosom približno 3 000 kg na hektar) omogočajo pridelavo suhih belih vin z oljnato teksturo in grenkim pookusom, notami zrelega belega sadja ter rahlo do srednjo kislostjo. Poleg tega omogočajo pridelavo vin rosé in rdečih vin z velikim deležem alkohola in intenzivno barvo, ki spominja na zrelo ali prezrelo rdeče ali črno sadje.

Za peneča vina (bela in rosé) veljajo enaki značilni elementi območja (značilni talni in podnebni dejavniki) ter enaki kulturni in človeški dejavniki (velikost, gostota zasaditve, sorte, pridelovalne prakse, najnižja vsebnost skupnih kislin 5 g/l), ki jim dajejo posebne značilnosti, kar zadeva videz, vonj, ki spominja na njihove droži, in okus. Ker so pridelana po tradicionalni metodi, so ta peneča vina mehka in gostljata ter predstavljajo mešanico vonjev in okusov vin, proizvedenih na geografskem območju. Zaradi nadtlaka, ki nastane med drugim vrenjem v steklenici, in staranja na fermentirani usedlini imajo ta vina fino, dolgotrajno iskrenje, saden, mikrobiološki vonj in svež, oster okus.

Na podlagi teh naravnih značilnosti geografskega okolja v povezavi s skrbnim delom vinogradnikov in harmonijo, ki je bila dosežena z zasaditvijo pravih sort v prava tla, so se skozi stoletja proizvajala kakovostna vina z edinstveno identiteto.“

Točka 8 „Opis povezave“ v enotnem dokumentu se spremeni z dodatkom povzetka novega besedila v specifikaciji proizvoda.

2.5   Možnost povečanja donosa

Opis in razlogi:

Spomladi se pripravi poročilo o rodnosti (štetje cvetov), pred trgatvijo pa se objavi obrazloženo tehnično poročilo (ocena vidikov, kot so količina padavin pozimi ali pomlad brez pozebe), da se dokaže, da ta sprememba ne bo negativno vplivala na kakovost zaščitenega proizvoda. V vsakem primeru največje povečanje donosa, ki se lahko odobri, ne sme presegati 25 % določenih mejnih vrednosti donosa.

Sprememba točke 8 „Dodatne zahteve“ v specifikaciji proizvoda in točke 2.5.1 enotnega dokumenta zaradi vključitve možnosti povečanja donosa.

ENOTNI DOKUMENT

1.   Registrirano ime

Vinos de Madrid

2.   Vrsta geografske označbe

ZOP – zaščitena označba porekla

3.   Kategorije proizvodov vinske trte

1.

Vino

5.

Kakovostno peneče vino

4.   Opis vina

Vino – bela vina

Videz: svetle slamnato rumene barve z včasih živo zelenimi do sivimi toni pri mladih vinih, ki se pri vinih z oznako „Crianza“ ali „Reserva“ spremenijo v zlatorumene tone ali v tone barve starega zlata. Pri belih vinih, ki vrejo ali se starajo v hrastovih sodih, se slamnato rumeni toni s staranjem razvijejo v zlate tone.

Vonj: svež in pretežno saden, z vonjem sadja, ki vsebuje peške ali koščice, tropskim vonjem in vonjem karameliziranega sladkorja. Vina, ki se starajo in/ali vrejo ali se starajo v hrastovih sodih, imajo glede na starost pikantni, balzamični in/ali lesni vonj. Vina z oznako „Sobremadres“ imajo lahko vonj po kvasu.

Okus: svež, nekoliko kisel okus, sladek okus pri polsladkih in sladkih vinih; vina z oljnato teksturo in grenkim pookusom; lahek okus, ki traja srednje dolgo.

Najmanjši delež dejanskega alkohola: 10 vol. % na podobmočju Arganda.

Najvišja vsebnost žveplovega dioksida: 250, če je vsebnost sladkorja > 5 g/l.

Mejna vrednost hlapnih kislin: 16,7 meq/l pri vinih, ki so stara več kot eno leto.

Najnižja vsebnost skupnih kislin pri vinih z oznako „Sobremadres“: 5 g/l.

Splošne analitske lastnosti

Največji delež skupnega alkohola (v vol. %)

 

Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)

11

Najnižja vsebnost skupnih kislin (v gramih na liter, izraženih kot vinska kislina)

4,5

Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)

13,3

Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter)

180

Vrednosti, ki niso navedene, so nujno znotraj zakonskih omejitev, v skladu z ustrezno zakonodajo EU.

Vino – vina rosé

Videz: rožnate barve s toni jagod, malin ali lososa; pri vinih rosé, ki so starejša od dveh let ali so bila starana, se lahko pojavijo oranžni odtenki.

Vonj: svež in saden z vonjem rdečega sadja in/ali cvetličnim in/ali rastlinskim vonjem. Pri vinih, ki so starejša od dveh let, je ta vonj lahko združen s pikantnim vonjem, ki je sorazmeren s starostjo vina.

Okus: svež, nekoliko kisel okus, sladek okus pri polsladkih in sladkih vinih; vina z oljnato teksturo in blagimi tanini, ki trajajo srednje dolgo.

Najmanjši delež dejanskega alkohola: 11 vol. % na podobmočju Arganda.

Najvišja vsebnost žveplovega dioksida: 250, če je vsebnost reducirajočih sladkorjev > 5 g/l.

Najvišja vsebnost hlapnih kislin: 16,7 meq/l pri vinih, ki so stara več kot eno leto.

Splošne analitske lastnosti

Največji delež skupnega alkohola (v vol. %)

 

Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)

11,5

Najnižja vsebnost skupnih kislin (v gramih na liter, izraženih kot vinska kislina)

4,5

Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)

13,3

Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter)

180

Vrednosti, ki niso navedene, so nujno znotraj zakonskih omejitev, v skladu z ustrezno zakonodajo EU.

Vino – rdeča vina

Videz: rdeči, vijolični do češnjevi toni pri mladih vinih, ki segajo od rubinastih do opečnato rdečih tonov pri staranih vinih.

Vonj: svež, saden in/ali rastlinski pri mladih vinih, ki imajo lahko lesni vonj, ter pri vinih, ki so proizvedena in starana v hrastovih sodih. Starana vina imajo lahko vonj suhega sadja, začimb, aromatičnih zelišč ter empirevmatske in/ali mineralne note. Vina z oznako „Sobremadres“ imajo lahko vonj po kvasu.

Okus: taničen, topel in dolgotrajen. Saden pri mladih vinih, s pridihom hrastovih sodov pri vinih, ki vrejo in/ali se starajo v njih.

Vina z oznako „Sobremadres“ imajo določeno oljnato teksturo.

Najmanjši delež dejanskega alkohola: 11,5 vol. % na podobmočju Arganda.

Najvišja vsebnost žveplovega dioksida: 200, če je vsebnost reducirajočih sladkorjev > 5 g/l.

Mejna vrednost hlapnih kislin: 16,7 meq/l pri vinih, ki so stara več kot eno leto.

Najnižja vsebnost skupnih kislin pri vinih z oznako „Sobremadres“: 5 g/l.

Splošne analitske lastnosti

Največji delež skupnega alkohola (v vol. %)

 

Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)

12

Najnižja vsebnost skupnih kislin (v gramih na liter, izraženih kot vinska kislina)

4,5

Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)

13,3

Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter)

150

Vrednosti, ki niso navedene, so nujno znotraj zakonskih omejitev, v skladu z ustrezno zakonodajo EU.

Kakovostno peneče vino

Videz: od svetle slamnato rumene do rahlo zlate barve, odvisno od starosti. Zanje je značilno fino in bogato iskrenje, s počasnim sproščanjem mehurčkov. Peneča vina rosé so barve jagod ali lososa.

Vonj: saden in mikrobiološki vonj.

Okus: svež in oster, z določeno oljnato teksturo pri vinih rosé; sladek pri vinih z vsebnostjo sladkorja nad 10 g.

Splošne analitske lastnosti

Največji delež skupnega alkohola (v vol. %)

 

Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)

 

Najnižja vsebnost skupnih kislin (v gramih na liter, izraženih kot vinska kislina)

5

Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)

10

Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter)

 

Vrednosti, ki niso navedene, so nujno znotraj zakonskih omejitev, v skladu z ustrezno zakonodajo EU.

5.   Enološki postopki

(a)   Osnovni enološki postopki

Postopki gojenja

Tehnike pridelave pri vseh vinih:

Gostota zasaditve: med 900 in 4 000 cepljenk na hektar.

Vzgoja in obrezovanje: vzgoja vinske trte v kotlasti obliki ali v obliki špalirja z največ 16 produktivnimi očesi na cepljenko ali 36 000 na hektar.

Regulativni odbor lahko po lastni presoji ali na zahtevo zainteresiranih vinogradnikov v določenih letih spremeni največji donos na hektar. V ta namen morajo pristojni organi na podlagi ustreznih tehničnih poročil izdati poročilo, s katerim se dokaže, da ta sprememba ne bo negativno vplivala na kakovost zaščitenega proizvoda. V vsakem primeru ta sprememba ne sme presegati 25 % določenih mejnih vrednosti donosa.

Posebni enološki postopek

Največji donos je določen na 74 litrov mošta za vsakih 100 kg obranega grozdja.

Za uporabo pri pridelavi vin z označbo porekla je primerno grozdje z vsebnostjo sladkorja, ki je enaka ali večja od 170 stopinj na liter mošta.

Bela in rdeča vina, ki zaradi posebnega načina pridelave vsebujejo ogljikov dioksid endogenega izvora, ki nastane z vrenjem mošta na „madres“ (zdrobljenem, pecljanem grozdju), se lahko označijo z navedbo „Sobremadres“.

Peneče vino se prideluje iz belega vina in vina rosé.

Pri pridelavi se lahko uporabijo samo odobrene sorte vinske trte. Pridelava poteka po tradicionalnem postopku.

Omejitev v zvezi z vinifikacijo

Za pridobivanje mošta iz svežega grozdja, ki se prvič predeluje, ali pri pridobivanju vina s pomočjo fermentiranih tropin pri pridelavi rdečega vina, se lahko v postopkih pridelave proizvodov, primernih za označbo porekla „Vinos de Madrid“, mehanskimi sistemi uporabijo le, kadar ne poškodujejo trdnih sestavin grozda; uporaba visokohitrostnih centrifugalnih drobilnikov je prepovedana.

Prakse za ekstrakcijo barvil, ki vključujejo predhodno segrevanje grozdja ali segrevanje mošta ali vina s tropinami, so prepovedane.

(b)   Največji donosi

Sorte malvar, airén, viura, parellada in torrontés:

8 000 kilogramov grozdja na hektar.

Sorte malvar, airén, viura, parellada in torrontés:

56 hektolitrov na hektar.

Druge sorte:

7 000 kilogramov grozdja na hektar.

Druge sorte:

49 hektolitrov na hektar.

6.   Razmejeno območje

Območje pridelave vin z označbo porekla „Vinos de Madrid“ sestavljajo zemljišča, ki se nahajajo v naslednjih občinah avtonomne skupnosti Madrid in vključujejo podobmočja Arganda, Navalcarnero, San Martin de Valdeiglesias in El Molar:

podobmočje Arganda:

Ambite, Aranjuez, Arganda del Rey, Belmonte de Tajo, Brea del Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Chinchón, posestvo „El Encín“ (Alcalá de Henares), Estremera, Fuentidueña de Tajo, Getafe, Loeches, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Villaconejos, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo in Villarejo de Salvanés;

podobmočje Navalcarnero:

El Alamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Brunete, Fuenlabrada, Griñón, Humanes de Madrid, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Valdemorillo, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de la Cañada in Villaviciosa de Odón;

podobmočje San Martin de Valdeiglesias:

Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias in Villa del Prado;

podobmočje El Molar:

Colmenar Viejo, El Molar, El Vellón, Patones de Arriba, Pedrezuela, San Agustín de Guadalix, Talamanca del Jarama, Torrelaguna, Torremocha del Jarama, Valdetrorres del Jarama in Venturada.

7.   Glavne sorte vinske trte

 

RDEČI GRENACHE – LLADONER

 

ALBILLO REAL

 

MALVAR

 

TEMPRANILLO – CENCIBEL TEMPRANILLO – TINTO FINO

8.   Opis povezave

Vino in kakovostno peneče vino

Geografsko območje za pridelavo vina „Vinos de Madrid“ ZOP je na severu in zahodu razmejeno s Kastiljskim gorovjem, navpično osjo, ki ločuje Madrid od Kastilje in Leona. Na vzhodu je omejeno z Alcarrio, precej visoko planoto, ki je slabo ali skoraj nič rodovitna, z ostrimi podnebnimi razmerami, ki predstavlja naravno mejo s planoto Castilla-La Mancha. Reka Tajo predstavlja naravno mejo na jugu. Geografsko območje prečka šest rek, ki razmejujejo področja, na katerih je aklimatizirana vinska trta: podobmočje San Martín de Valdeiglesias med Kastiljskim gorovjem in reko Alberche, podobmočje Navalcarnero med reko Alberche in reko Guadarrama, podobmočje El Molar med Kastiljskim gorovjem in reko Jarama ter podobmočje Arganda med reko Guadarrama in reko Tajo.

Na podobmočju Arganda prevladujejo tla z visoko vsebnostjo apnenca in s področji laporja, ki vsebuje sadro (alkalni pH), na planotah podobmočja Navalcarnero so silikatna tla s kislim pH, na pobočjih in vznožjih podobmočja San Martín de Valdeiglesias so predvsem granitna tla s kislim pH, tla na podobmočju El Molar so se razvila na podlagi zelo raznolikih geoloških materialov in so kombinacija tal, ki jih je mogoče najti na drugih treh podobmočjih.

Vinska trta raste na nadmorski višini med 480 in 1 000 metri. Za območje je značilno celinsko sredozemsko podnebje, s povprečno letno količino padavin 658 mm in temperaturami med 40 in –17 °C. Število sončnih ur se giblje med 2 300 in 2 800 ur.

Te talne in podnebne razmere so vplivale na človeške dejavnike v smislu posebnega ravnanja z vinsko trto, ki se tradicionalno vzgaja v kotlasti obliki, brez namakanja, z majhno gostoto zasaditve in omejeno uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Naravni dejavniki so bili odločilni tudi glede sort, ki so bile zasajene: domača sorta malvar na podobmočjih Arganda, Navalcarnero in El Molar ter tradicionalna sorta albillo real na podobmočju San Martín de Valdeiglesias. Kot glavni sorti za pridelavo rdečega vina na različnih podobmočjih veljata tinto fino na podobmočju Arganda ter rdeči grenache na podobmočjih Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias in El Molar, saj se na območju tradicionalno gojita že od davnih časov ter pomembno vplivata na vonj in okus pridelanih vin.

Glede lokalnih sort je malvar domača sorta na podobmočjih Arganda, Navalcarnero in El Molar, medtem ko je albillo real tradicionalna sorta na podobmočju San Martín de Valdeiglesias. Glede sort, ki se gojijo za pridelavo rdečega vina, je tinto fino lokalna sorta na podobmočju Arganda, medtem ko je rdeči grenache lokalna sorta na podobmočjih Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias in El Molar.

Med tradicionalnimi enološkimi postopki je treba izpostaviti pridelavo vin z oznako „Sobremadres“, ki se stekleničijo brez pretakanja, potem ko mošt ostane v stiku s t. i. „madres“ (zdrobljenim in pecljanim grozdjem).

Vina, ki se pridelujejo iz sort albillo real in malvar, imajo kompleksen vonj s prevladujočimi notami belega sadja, jabolk in hrušk. Njihov okus spominja na zrelo sadje. Za rdeča vina in vina rosé iz sort grenache in tempranillo sta značilna vonj po jagodičevju in okus po zrelem sadju.

Zaradi skupka vseh teh podnebnih in človeških dejavnikov ter dejavnikov, povezanih s tlemi in sortami, imajo vina, pridelana na tem območju označbe porekla, edinstvene značilnosti: običajno nizke donose (povprečna pridelava znaša približno 3 000 kg grozdja na hektar), velik povprečni delež alkohola (14° za rdeča vina in 12,5° za bela vina), majhno do srednjo kislost, intenzivno barvo za rdeča vina, aromo zrelega ali zelo zrelega sadja, ki pogosto spominja na džem, pri belih vinih običajno s pridihom hrušk in jabolk, pri vinih rosé in rdečih vinih pa z notami rdečega in črnega sadja. Zanje je značilen mineralen okus z aromatičnim pridihom grmišč ter sadne zrelosti, tako glede okusa kot vonja.

Kakovostna peneča vina se pridelujejo iz belih vin in vin rosé, izključno iz sort malvar, albillo real, torrontés, viura, parellada, rdeči grenache in tinto fino; zanje veljajo enaki značilni elementi območja (značilni talni in podnebni dejavniki) ter enaki kulturni in človeški dejavniki (velikost, gostota zasaditve, sorte, pridelovalne prakse, najnižja vsebnost skupnih kislin 5 g/l), ki jim dajejo posebne značilnosti, kar zadeva videz, vonj, ki spominja na njihove droži, in (mehak in gostljat) okus. Zaradi tradicionalnih postopkov, po katerih se pridelujejo, vključno s fazo staranja v steklenicah in drugega vrenja, imajo ta naravna peneča vina fino, dolgotrajno iskrenje, saden, mikrobiološki vonj in svež, oster okus.

9.   Bistveni dodatni pogoji

Pravni okvir:

v nacionalni zakonodaji.

Vrsta dodatnega pogoja:

dodatne določbe v zvezi z označevanjem.

Opis pogoja:

Vina za pitje morajo biti opremljena z garancijskim žigom in etiketami ali oštevilčenimi kontrolnimi etiketami, ki jih izda regulativni odbor. Te morajo biti nameščene v sami vinski kleti v skladu s standardi, ki jih določi navedeni organ, in sicer tako, da njihova ponovna uporaba ni mogoča.

Pravni okvir:

v nacionalni zakonodaji.

Vrsta dodatnega pogoja:

pakiranje na razmejenem geografskem območju.

Opis pogoja:

Vina z označbo porekla „Vinos de Madrid“ lahko pakirajo in odpošiljajo le polnilnice, ki jih je registriral in odobril regulativni odbor in ki se nahajajo na območju pridelave vin, da se ohranijo posebne fizikalno-kemijske in/ali organoleptične lastnosti proizvoda ter tako zaščitita kakovost in sloves označbe porekla, ki temelji na strokovnem in tradicionalnem znanju in izkušnjah (temeljito znanje v zvezi s posebnimi lastnostmi, pridobljeno v obdobju več let) gospodarskih subjektov na zaščitenem območju.

Cilj tega je zagotoviti poreklo in določeno kakovost vina, pri čemer je treba preprečiti izpostavljenost vina neprimernim okoljskim pogojem, ki bi lahko vplivali na njegove senzorične lastnosti (oksido-redukcijski pojavi, temperaturna nihanja itd.) in s tem na spremembo vidikov, ki zaznamujejo to ZOP.

Vsa zaščitena vina, ki se tržijo za zaužitje, morajo biti ustekleničena pred odpremo. Vina, ki so zaščitena z ZOP, lahko vinske kleti dajo v obtok in odpremijo le v steklenicah, ki ne vplivajo na njihovo kakovost ali ugled. Ker je stekleničenje vin eden izmed ključnih dejavnikov za ohranitev značilnosti, pridobljenih med proizvodnim postopkom in, kadar je ustrezno, postopkom staranja, ga morajo izvajati izključno lastniki vinskih kleti v svojih polnilnicah, ki se nahajajo na zaščitenem razmejenem območju.

Povezava na specifikacijo proizvoda

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DPliego+de+condiciones+DO+vinos+de+Madrid.+Modificacion+subzona+El+Molar.+v180215.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352947741300&ssbinary=true


5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 398/17


Novi motiv na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih obtoku

(2018/C 398/13)

Image

Motiv na nacionalni strani novega spominskega dvoeurskega kovanca, namenjenega obtoku, ki ga izda Andora

Eurokovanci, namenjeni obtoku, so zakonito plačilno sredstvo na celotnem euroobmočju. Komisija objavi opis motivov vseh novih eurokovancev, da bi z njim seznanila javnost in vse, ki s kovanci rokujejo (1). V skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice euroobmočja in države, ki so z Evropsko unijo sklenile monetarni sporazum o izdaji eurokovancev, izdajo obtoku namenjene spominske eurokovance, če izpolnjujejo določene pogoje, zlasti da uporabijo samo kovanec v vrednosti 2 EUR. Takšni kovanci imajo enake tehnične lastnosti kot ostali dvoeurski kovanci, le da je na nacionalni strani kovanca vgraviran spominski motiv z velikim simbolnim pomenom v nacionalnem ali evropskem merilu.

Država izdajateljica : Andora

Priložnostni motiv : 70 let Splošne deklaracije človekovih pravic

Opis motiva : Motiv kovanca prikazuje sedem stopniščnih ram (te predstavljajo sedem župnij ali upravnih enot Andore) v obliki gora, ki vodijo v dolino, kjer je zapisano ime države izdajateljice „ANDORRA“ (Andora) in leto izdaje „2018“. Te stopniščne rame hkrati predstavljajo tudi veje drevesa, ki simbolizira človeštvo, katerega del je tudi Andora. Iz vej tega drevesa raste 30 listov, ki predstavljajo 30 členov Splošne deklaracije človekovih pravic. Motiv obkroža napis v katalonščini: „70 ANYS DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS“ (70 let Splošne deklaracije človekovih pravic), kar dodatno obeležuje dogodek.

Na obročku je dvanajst zvezd evropske zastave.

Pričakovani obseg izdaje : 75 000 kovancev

Datum izdaje : september/oktober 2018


(1)  Za vse motive na nacionalnih straneh kovancev, ki so bili izdani leta 2002, glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1.

(2)  Glej sklepe Sveta za ekonomske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in Priporočilo Komisije z dne 19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku (UL L 9, 14.1.2009, str. 52).


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropska komisija

5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 398/18


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/41/2018

Program Erasmus+, ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik

Sodelovanje s civilno družbo na področju mladih (1)

(2018/C 398/14)

Uvod

Sodelovanje z organizacijami civilne družbe na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih je bistveno, da se doseže širok občutek pripadnosti, kar zadeva strategije in politike učenja, ter upoštevajo zamisli in pomisleki deležnikov na vseh ravneh.

Bistveno je za zagotavljanje dejavnega sodelovanja deležnikov, spodbujanje njihovega sodelovanja v programu Erasmus+ in drugih evropskih programih ter razširjanje politike, rezultatov programa in dobre prakse prek svojih obširnih mrež članstva.

1.   Cilji in kazalniki

Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je zagotoviti strukturno pomoč, imenovano nepovratna sredstva za poslovanje, evropskim nevladnim organizacijam (ENVO) in vseevropskim mrežam, ki delujejo na področju mladih ter se zavzemajo za naslednje splošne cilje:

povečati ozaveščenost deležnikov o strategiji EU za mlade (2) za obdobje 2019–2027, ki temelji na predlogu Komisije (3) in bo predvidoma sprejet do konca leta,

razviti, spodbujati in podpirati ukrepe za vključevanje, povezovanje in krepitev vloge mladine v duhu strategije EU za mlade,

povečati ozaveščenost in sodelovanje mladih pri ukrepih EU za mlade, vključno z nedavno ustanovljenimi, kot sta evropski solidarnostni korpus in odkrivanje EU,

povečati zavezanost deležnikov in sodelovanje z javnimi organi pri izvajanju politik na področjih, pomembnih za mlade,

spodbujati sodelovanje deležnikov na področjih mladih,

spodbujati vključevanje deležnikov pri razširjanju politike in programskih ukrepov, vključno z rezultati programa ter dobrimi praksami med svojim članstvom ter drugod.

Te cilje bi bilo treba jasno vključiti v delovne načrte, dejavnosti in končne izsledke organizacij prijaviteljic.

Poleg tega se od organizacij, dejavnih na področju mladih, ki bodo prejele pomoč na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, pričakuje, da bodo izvajale dejavnosti, katerih cilj je:

spodbujati močnejšo udeležbo vseh mladih v demokratičnem in družbenem življenju v Evropi; prispevati k razpravi o vprašanjih politike, ki vplivajo na mlade in na mladinske organizacije na evropski, nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ter k oblikovanju teh vprašanj; omogočiti mladim, da se bo njihov glas v družbi bolje slišal; spodbujati glasovanje na evropskih parlamentarnih volitvah; spodbujati močnejšo vlogo mladih v družbi in njihovo udeležbo v postopkih odločanja,

spodbujati pravičen in enak dostop mladih do različnih priložnosti; omogočiti lažji prehod iz mladosti v odraslost, zlasti vključevanje na trg dela in zaposljivost mladih; povečati socialno vključenost vseh mladih in njihovo udeležbo v solidarnostnih dejavnostih,

spodbujati razvoj znanja in spretnosti prek neformalnega izobraževanja, mladinskih organizacij in mladinskega dela; podpreti digitalno pismenost, medkulturno učenje, kritično mišljenje, spoštovanje raznolikosti in vrednote solidarnosti, enake možnosti ter človekove pravice med mladimi v Evropi,

spodbujati vključevanje mladih z manj priložnostmi v družbo,

prispevati k uresničevanju izjave o spodbujanju državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije z izobraževanjem, ki je bila sprejeta 17. marca 2015 v Parizu, na primer z vključevanjem spodbujanja državljanske vzgoje, medkulturnega dialoga in demokratičnega državljanstva v delovne programe,

prispevati k izvajanju akcijskega načrta o vključevanju državljanov tretjih držav, sprejetega 7. junija 2016, z izvajanjem in spodbujanjem ukrepov in projektov, ki podpirajo vključevanje mladih z migrantskim ozadjem, vključno z novo prispelimi begunci, v družbo gostiteljico.

Vse zgoraj navedene dejavnosti bi morale prispevati k boljšemu ozaveščanju mladih, da se zagotovi raznolikost mnenj, dosežejo mladi v mladinskih organizacijah in zunaj njih ter mladi z manj možnostmi, pri čemer se uporabijo različni kanali.

2.   Upravičenost

2.1   Upravičenci

Na ta razpis se lahko prijavita dve kategoriji organov: evropske nevladne organizacije (ENVO) in vseevropske mreže (neformalna mreža).

V okviru sodelovanja s civilno družbo na področju mladih se uporabljajo naslednje opredelitve:

Kategorija 1 : evropska nevladna organizacija (ENVO) mora:

delovati prek uradno priznane strukture, ki jo sestavljajo: (a) evropski organ/sekretariat (prijavitelj), ki ima na dan predložitve prijave že vsaj eno leto zakonit sedež v državi, vključeni v program, in (b) nacionalne organizacije/podružnice vsaj v dvanajstih državah, vključenih v program, ki so z evropskim organom/sekretariatom zakonito povezane,

biti dejavna na področju mladih in opravljati dejavnosti, ki podpirajo izvajanje na področjih ukrepov strategije EU za mlade,

vključevati mlade v vodenje in upravljanje organizacije.

Kategorija 2 : vseevropska mreža (neformalna mreža) mora:

biti sestavljena iz pravno samostojnih nepridobitnih organizacij, dejavnih na področju mladih, in opravljati dejavnosti, ki podpirajo izvajanje na področjih ukrepov strategije EU za mlade,

delovati kot neformalno vodena struktura, sestavljena iz (a) organizacije, ki ima na dan predložitve prijave že vsaj eno leto zakonit sedež v državi, vključeni v program, ter ima nalogo usklajevati in podpirati mrežo na evropski ravni (prijavitelj), in (b) drugih organizacij s sedeži v vsaj dvanajstih državah, vključenih v program,

vključevati mlade pri vodenju in upravljanju mreže.

2.2   Upravičene države

Do predložitve vlog so upravičene pravne osebe s sedežem v eni od naslednjih držav:

države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.

Za prijavitelje iz Velike Britanije: upoštevajte, da morate merila za upravičenost izpolnjevati celotno obdobje dodelitve nepovratnih sredstev. Če Združeno kraljestvo izstopi iz EU v obdobju, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva, ne da bi sklenilo sporazum z EU o tem, da so britanski prijavitelji še naprej upravičeni, boste prenehali prejemati finančna sredstva EU (pri čemer boste v projektu še naprej sodelovali, če bo to mogoče) ali pa boste morali projekt opustiti na podlagi člena II.16.2.1(a) Splošnih pogojev sporazuma o dodelitvi sredstev,

države Evropskega združenja za prosto trgovino (Efta), ki so del Evropskega gospodarskega prostora (EGP): Islandija, Lihtenštajn, Norveška,

države kandidatke, ki so deležne ugodnosti predpristopne strategije, v skladu s splošnimi načeli in splošnimi pogoji, določenimi v okvirnih sporazumih, sprejetih s temi državami glede njihove udeležbe v programih EU: nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija (4) in Turčija.

3.   Dejavnosti

Organi prijavitelja morajo predložiti usklajen delovni načrt, ki vključuje nepridobitne dejavnosti, ki jih vodijo mladi in ustrezajo ciljem razpisa za zbiranje predlogov.

To so zlasti:

neformalno in priložnostno učenje ter programi dejavnosti, namenjeni mladim in mladinskim delavcem,

dejavnosti za kakovostni razvoj mladinskega dela,

dejavnosti za razvoj in spodbujanje orodij za priznavanje in preglednost na področju mladih,

seminarji, srečanja, delavnice, posvetovanja, razprave mladih o mladinskih politikah in/ali evropskih zadevah,

posvetovanja mladih, da bi razvili orodja, metodologije in oblike posvetovanja glede prihodnjega dialoga EU z mladimi (5),

dejavnosti za spodbujanje dejavnega demokratičnega delovanja mladih,

dejavnosti za spodbujanje medkulturnega učenja in razumevanja v Evropi,

medijske dejavnosti in komuniciranje ter orodja za mlade in evropske zadeve.

V skladu s prečnim načelom morajo organi prijavitelja izvajati strategije za neposredno povezovanje z mladimi, ki prihajajo iz najrazličnejših okolij, da se doseže čim večje število teh mladih.

Do sredstev iz tega razpisa za zbiranje predlogov niso upravičene nacionalne agencije Erasmus+ ali organizacije Erasmus+ s prevladujočim članstvom nacionalnih agencij (dve tretjini ali več).

4.   Razpoložljiva proračunska sredstva

V okviru tega razpisa za zbiranje predlogov se je mogoče prijaviti za letna nepovratna sredstva za poslovanje (6).

Letna nepovratna sredstva so namenjena kratkoročnemu sodelovanju na evropski ravni. Prijave zanje morajo vključevati podroben 12-mesečni delovni program (letni delovni program) za leto 2019, skupaj z informacijami, potrebnimi za izračun višine nepovratnih sredstev.

5.   Merila za dodelitev

Prijave, ki izpolnjujejo pogoje glede upravičenosti, se bodo presojale na podlagi naslednjih meril (7):

ustreznost (največ 30 točk),

kakovost zasnove delovnega načrta in njegove izvedbe (največ 20 točk),

profil, število udeležencev, njihova raznolikost in raznolikost držav, vključenih v dejavnosti (največ 30 točk),

učinek, razširjanje in trajnost (največ 20 točk).

6.   Oddaja prijav

Prijave je treba oddati na spletnem prijavnem obrazcu za nepovratna sredstva (e-obrazec).

E-obrazec je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini na naslednji spletni strani: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en ter ga je treba ustrezno izpolniti v enem od uradnih jezikov EU.

Ustrezno izpolnjene e-obrazce je treba poslati prek spleta do 6. decembra 2018 do 12. ure (opoldne po bruseljskem času), vključno z ustreznimi prilogami (8).

Obvezne dodatne priloge (9) je treba agenciji poslati po e-pošti do istega roka.

7.   Dodatne informacije

Prijave morajo ustrezati določbam Navodil za prijavo – Razpis za zbiranje predlogov EACEA/41/2018, ki so na voljo na naslednji spletni strani: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en


(1)  Glej letni delovni program Erasmus+, sprejet v C(2018) 6572 z dne 11. oktobra 2018, WPI 3.77.

(2)  Strategija EU za mlade.

(3)  Sporočilo Komisije „Angažiranje, povezovanje in opolnomočenje mladih: nova strategija EU za mlade“, COM(2018) 269 z dne 22. maja 2018.

(4)  Proračunske prilagoditve, ki so bile določene ob vključitvi Srbije kot programske države v program Erasmus+, se bodo uporabljale od 1. januarja 2019, ob upoštevanju sprejetja sklepa Komisije o odobritvi (spremembe) sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Srbijo o sodelovanju Republike Srbije v programu Erasmus+: programu Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport z dne 1. januarja 2019.

(5)  Te je Komisija predvidela v okviru predlagane strategije EU za mlade 2019–2027, ki je bila predstavljena v sporočilu „Angažiranje, povezovanje in opolnomočenje mladih: nova strategija EU za mlade“, COM(2018) 269 z dne 22. maja 2018. Dialog EU z mladimi bo v prihodnosti „zajel nove in drugačne oblike udeležbe, vključno s spletnimi kampanjami, posvetovanji prek digitalnih platform, povezanih z evropskim mladinskim portalom. Dialog se bo usklajeval na ravni EU in bo vključeval mlade na vseh ravneh, podpirale pa ga bodo nacionalne delovne skupine z boljšo ureditvijo spremljanja. Moral bi biti pregleden in viden v smislu učinka. Da bi mladi lahko oblikovali mnenje na podlagi dejstev in dokazov, je bistven dostop do kakovostnih informacij“.

(6)  Skupni proračun za sofinanciranje sodelovanja s civilno družbo na področju mladih v letu 2019 znaša 4 000 000 EUR in je razdeljen na naslednji način: 3 500 000 EUR – namenjeno upravičencem, ki so podpisali okvirne partnerske sporazume o sodelovanju s civilno družbo na področju mladih v letu 2018 in se zato ne morejo prijaviti na ta razpis za zbiranje predlogov; 500 000 EUR – na voljo prijaviteljem, ki predložijo predloge za letna nepovratna sredstva za poslovanje na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov.

(7)  Glej letni delovni program Erasmus+, sprejet v C(2018) 6572 z dne 11. oktobra 2018, WPI 3.77.

(8)  Vso drugo upravno dokumentacijo, zahtevano v navodilih za prijavo, je treba poslati po e-pošti Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo do 6. decembra 2018 (opoldne po bruseljskem času) na naslednji e-naslov: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu.

(9)  Več informacij o prilogah, ki jih je treba priložiti, je na voljo v oddelku 14 Navodil za prijavo.