ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 243

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
11. julij 2018


Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2018/C 243/01

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8919 – Permira/Exclusive Group) ( 1)

1


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2018/C 243/02

Menjalni tečaji eura

2

2018/C 243/03

Izvedbeni sklep Komisije z dne 10. julija 2018 o objavi vloge za spremembo specifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju iz člena 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije (Côtes de Montravel (ZOP))

3


 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Evropska komisija

2018/C 243/04

Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

8

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2018/C 243/05

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1)

9

2018/C 243/06

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul) ( 1)

11

2018/C 243/07

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1)

12

2018/C 243/08

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1)

13


 

Popravki

2018/C 243/09

Popravek objave Novi motiv na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih obtoku ( UL C 235, 6.7.2018 )

14


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

11.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 243/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8919 – Permira/Exclusive Group)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 243/01)

Komisija se je 26. junija 2018 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32018M8919. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

11.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 243/2


Menjalni tečaji eura (1)

10. julija 2018

(2018/C 243/02)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,1713

JPY

japonski jen

130,30

DKK

danska krona

7,4536

GBP

funt šterling

0,88338

SEK

švedska krona

10,2438

CHF

švicarski frank

1,1649

ISK

islandska krona

125,40

NOK

norveška krona

9,4145

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,898

HUF

madžarski forint

324,84

PLN

poljski zlot

4,3208

RON

romunski leu

4,6585

TRY

turška lira

5,5065

AUD

avstralski dolar

1,5739

CAD

kanadski dolar

1,5382

HKD

hongkonški dolar

9,1926

NZD

novozelandski dolar

1,7188

SGD

singapurski dolar

1,5893

KRW

južnokorejski won

1 308,63

ZAR

južnoafriški rand

15,7331

CNY

kitajski juan

7,7767

HRK

hrvaška kuna

7,3980

IDR

indonezijska rupija

16 799,96

MYR

malezijski ringit

4,7099

PHP

filipinski peso

62,647

RUB

ruski rubelj

73,2605

THB

tajski bat

38,875

BRL

brazilski real

4,5513

MXN

mehiški peso

22,4121

INR

indijska rupija

80,6170


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


11.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 243/3


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 10. julija 2018

o objavi vloge za spremembo specifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju iz člena 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije

(Côtes de Montravel (ZOP))

(2018/C 243/03)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 97(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Francija je v skladu s členom 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 vložila vlogo za spremembo specifikacije proizvoda za ime „Côtes de Montravel“.

(2)

Komisija je vlogo preučila in ugotovila, da so pogoji iz členov od 93 do 96, člena 97(1) ter členov 100, 101 in 102 Uredbe (EU) št. 1308/2013 izpolnjeni.

(3)

Da se omogoči predložitev ugovora v skladu s členom 98 Uredbe (EU) št. 1308/2013, bi bilo treba vlogo za spremembo specifikacije proizvoda za ime „Côtes de Montravel“ objaviti v Uradnem listu Evropske unije

SKLENILA:

Edini člen

Vloga za spremembo specifikacije proizvoda za ime „Côtes de Montravel“ (ZOP) v skladu s členom 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 je v Prilogi k temu sklepu.

V skladu s členom 98 Uredbe (EU) št. 1308/2013 je objava tega sklepa podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper spremembo specifikacije proizvoda iz prvega odstavka tega člena v dveh mesecih od njegove objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 10. julija 2018

Za Komisijo

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.


PRILOGA

„CÔTES DE MONTRAVEL“

AOP-FR-A0188-AM01

Datum vložitve vloge: 10. september 2014

VLOGA ZA SPREMEMBO SPECIFIKACIJE PROIZVODA

1.   Predpisi, ki se uporabijo za spremembo

Člen 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 – sprememba, ki ni manjša

2.   Opis spremembe in razlogi zanjo

2.1   Geografsko območje proizvodnje

Geografsko območje proizvodnje, opisano v točki IV poglavja 1 specifikacije proizvoda, se razširi na ozemlje štirih občin (Fougueyrolles, Nastringues, Saint-Antoine-de-Breuilh in Vélines) ter nekdanje občine Port-Sainte-Foy, preden se je združila z občino Ponchapt. V teh občinah, ki prav tako ležijo na območju proizvodnje ZOP „Haut-Montravel“, so iste razmere tal in podnebja kot na območju proizvodnje, ki je bilo prvotno razmejeno za ZOP „Côtes de Montravel“, in podoben trsni izbor. Ta sprememba je povezana z razvojem pogojev proizvodnje za uveljavitev značaja polsladkega vina belih vin z ZOP „Côtes de Montravel“.

Občine, ki so se dodale na geografsko območje, so bile prej del območja v neposredni bližini, s to spremembo pa posledično niso več njegov del.

Pri tem se spremeni točka 6 enotnega dokumenta.

Označbi „Côtes de Montravel“ in „Haut-Montravel“ imata torej skupno ozemlje s skupnimi naravnimi dejavniki.

Označbi se razlikujeta zaradi človeških dejavnikov. Odločitve vinogradnikov pri gospodarjenju z vinsko trto in trganju ter njihovo strokovno znanje na področju proizvodnje vina namreč vplivajo na nastanek dveh različnih proizvodov, ki sta že dolgo znana pod različnima imenoma.

Vinogradniki so s svojim strokovnim znanjem razvili dolgoletno tradicijo pridelave vin s preostankom sladkorja in ohranjanja vin, ki včasih potujejo daleč od kraja izvora, zlasti v severno Evropo.

Vinogradniki so skozi čas izpopolnili gospodarjenje s svojimi vinogradi in tehnike proizvodnje svojega vina ter kljub neugodnim podnebnim razmeram pridobivajo polsladka ali sladka bela vina visoke kakovosti z označbama „Côtes de Montravel“ in „Haut-Montravel“.

V oddelku 2 točke IV poglavja 1 se doda datum, ko je pristojni nacionalni organ odobril spremembo razmejenega območja parcel znotraj novo določenega geografskega območja proizvodnje.

Ta sprememba ne vpliva na enotni dokument.

2.2   Redakcijska sprememba

V odstavku (b) oddelka 1 točke VI poglavja 1 se v francoščini beseda „francs“ nadomesti z besedo „fructifères“. Gre za redakcijsko izboljšavo, ki ne spreminja pomena prvotnega besedila.

Pri tem se spremeni točka 6 a) enotnega dokumenta: izraz „10 yeux francs“ (10 prostih očes) se nadomesti z izrazom „10 yeux fructifères“ (10 rodnih očes).

2.3   Analitski parametri

V oddelku 2 točke VII poglavja 1 o zrelosti grozdja se najmanjši naravni volumenski delež alkohola prilagodi z 12,5 % na 12 %, najmanjši delež dejanskega alkohola pa z 10,5 % na 11 %.

V točki (b) oddelka 1 točke IX o analitskih standardih se vsebnost fermentirnega sladkorja poviša z 51 g/l na 54 g/l. Ta sprememba ne vpliva na enotni dokument.

Te spremembe odražajo značilnosti vin z ZOP „Côtes de Montravel“ in potrjujejo značaj polsladkega vina te proizvodnje.

2.4   Trsni izbor in zvrščanje

V oddelku 2 točke V poglavja 1 o pravilih o deležu različnih sort vinske trte na kmetijskem gospodarstvu se navede: skupni delež sorte vinske trte sémillon B mora znašati najmanj 30 %. Ta sorta, ki prevladuje na proizvodnem območju, je zelo primerna za prezorenje v oceanskem podnebju območja proizvodnje.

V oddelku 1(a) točke IX poglavja 1 o zvrščanju se najmanjši delež glavnih sort pri zvrščanju poveča s 50 % na 80 %. Prav tako se v skladu z določbo o trsnem izboru na kmetijskem gospodarstvu navede, da mora skupni delež sorte vinske trte sémillon B pri zvrščanju znašati najmanj 30 %.

Te spremembe odražajo značilnosti vin z ZOP „Côtes de Montravel“ in potrjujejo značaj polsladkega vina te proizvodnje.

2.5   Povezava z geografskim območjem

Točka X poglavja 1 o povezavi z geografskim območjem se vključi v skladu z razširitvijo geografskega območja pridelave.

ENOTNI DOKUMENT

1.   Ime

Côtes de Montravel

2.   Vrsta geografske označbe

ZOP – zaščitena označba porekla

3.   Kategorije proizvodov vinske trte

1.

Vino

4.   Opis vina

To so mirna bela vina, polsladka, elegantna in žlahtna, prijetnega okusa, pri katerih prisotnost fermentiranega sladkorja nikoli ne prikrije njihove prijetne kisline. Trga se prezrelo grozdje po rahli koncentraciji na trti. Ta vrsta vin, ki so hkrati sveža in sadna, nastane z zvrščanjem, pri katerem prevladujejo glavne sorte. Po fermentaciji njihova vsebnost fermentiranega sladkorja znaša med 25 g/l in 54 g/l. Volumenski delež skupnega alkohola pri vinih po obogatitvi ne presega 14,5 %. Vina imajo najmanj 12-odstotni naravni volumenski delež alkohola.

Splošne analitske lastnosti

Največji delež skupnega alkohola (v vol. %)

 

Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)

11

Najmanjša koncentracija skupnih kislin

 

Največja koncentracija hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)

 

Največja koncentracija skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter)

 

Standardi iz splošnih predpisov veljajo za največji delež skupnega alkohola, najmanjšo koncentracijo skupnih kislin, največjo koncentracijo hlapnih kislin in največjo koncentracijo skupnega žveplovega dioksida.

5.   Enološki postopki

a.    Posebni enološki postopki

Posebni enološki postopek

Vsakršna toplotna obdelava trgatve na temperaturi, nižji od –5 °C, in vsakršna uporaba sušilnikov ali sušilnic je prepovedana. Uporaba koščkov lesa in dodajanje taninov sta prepovedana. Volumenski delež skupnega alkohola pri vinih po obogatitvi ne presega 14,5 %. Poleg zgornjih določb morajo za enološke postopke veljati obveznosti na ravni Unije ter iz zakonika o kmetijstvu in morskem ribištvu.

Postopek gojenja

Najmanjša gostota zasaditve vinske trte je 5 000 trsov na hektar. Razdalja med vrstami ne sme biti večja od dveh metrov, razmik med trsi v isti vrsti pa mora biti manjši od 0,80 metra.

Trsi se obrezujejo v rez na reznik (Guyot), v kordonsko obliko Royat ali s kratkim obrezovanjem

z največ 10 očesi na trs.

Namakanje ni dovoljeno.

b.    Največji donosi

60 hektolitrov na hektar

6.   Razmejeno območje

Trgatev ter proizvodnja in obdelava vina potekajo na ozemlju naslednjih občin departmaja Dordogne: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et- Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien in Vélines.

7.   Glavne sorte vinske trte

sauvignon B, muscadelle B, sauvignon G, semillon B

8.   Opis povezave

Na razmejenem območju parcel so glinasto–apnenčaste parcele, ki ležijo na močno izsušenem območju, in južno ležeča pobočja. Poleg tega so tla teh vinogradniških parcel revna in izprana, vendar z zadostno vsebnostjo gline, da suša nanje poleti ne vpliva. Poleg tega so skrbno izbrane za optimalno kakovost grozdja za proizvodnjo vina z označbo „Côtes de Montravel“.

Za pravila proizvodnje označbe je značilna najmanjša gostota zasaditve vinske trte 5 000 trsov na hektar in manj grozdja na trs. Tako se zagotovi zadostna in zgodnja zrelost grozdja, da se doseže ustrezna koncentracija, kar zlasti velja za lokalne sorte v regiji, kot so muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, po potrebi ondenc B, zlasti pa sémillon B, ki pogosto prevladuje in je primerna za prezorenje v oceanskem podnebju. Za pridobitev označbe ZOP „Côtes de Montravel“ se grozdje trga pri zadostni zrelosti in z vsebnostjo sladkorja, ki je višja od 198 gramov na liter mošta. Tehnike koncentriranja z ohlajevanjem ali sušilniki niso dovoljene. Da se grozdje pred stiskanjem čim bolje ohrani, je prepovedana tudi uporaba kontinuiranih stiskalnic in zabojnikov z izpustom, opremljenih z lamelnimi črpalkami.

Na tem območju so vinogradniki s svojim strokovnim znanjem razvili dolgoletno in izpopolnjeno tradicijo vinifikacije vin s preostankom sladkorja in pridobivajo polsladka ali sladka bela vina visoke kakovosti z označbama „Côtes de Montravel“ in „Haut-Montravel“.

Vina z označbo „Côtes de Montravel“ so bela vina, navadno polsladka in včasih sladka, elegantna in žlahtna, prijetnega okusa, pri katerih prisotnost fermentiranega sladkorja nikoli ne prikrije njihove prijetne kisline. Ta vrsta vin, ki so hkrati sveža in sadna, z označbo „Côtes de Montravel“ nastanejo z zvrščanjem, pri katerem prevladujejo glavne sorte. Vsebnost fermentiranega sladkorja med 25 g/l in 54 g/l daje tem vinom sladkost, ki pa so hkrati žametnega okusa in oljnate teksture. Po tem se razlikujejo od belih vin z označbo „Haut-Montravel“, namenjeno za vina z višjo vsebnostjo fermentirnega sladkorja (več kot 85 g/l), pridobljena iz grozdja, ki se trga prezrelo in ga lahko oplemeniti plemenita plesen (Botrytis cynerea).

Pred filoksero se ni veliko govorilo o vinih „Côtes de Montravel“, pač pa zgolj o vinih „Montravel“ na splošno, brez pojasnila, ali gre za suha vina ali vina s fermentirnim sladkorjem. Leta 1903 je Edouard FERET celovito popisal vinogradništvo območja Bergerac v delu „Bergerac et ses vins“ (Bergerac in njegova vina). Zapisal je, da imajo „v kantonu Vélines bela vina poseben temperament in cvetico, zato se uvrščajo pod ime Côtes de Montravel. Ta vina so izrazito bele barve, so zelo fina, mehka, sladka, pogosto s prijetno cvetico.“ Edouard FERET prav tako ugotavlja, da so bela vina iz Montcareta najboljša bela vina „Côtes de Montravel“, ki jih odlikujeta subtilna aroma v ustih in prijetnost.

9.   Bistveni dodatni pogoji

Večja geografska enota

Pravni okvir:

nacionalna zakonodaja.

Vrsta dodatnega pogoja:

dodatne določbe v zvezi z označevanjem.

Opis pogoja:

Pri označevanju vin s kontrolirano označbo porekla „Côtes de Montravel“ se lahko navede večja geografska enota „Sud-Ouest“. Ta večja geografska enota je lahko navedena tudi na kakršnem koli prospektu in embalaži. Velikost črk za navedbo večje geografske enote niti po višini niti po širini ne presega velikosti črk, ki sestavljajo ime kontrolirane označbe porekla.

Območje v neposredni bližini

Pravni okvir:

nacionalna zakonodaja.

Vrsta dodatnega pogoja:

izjema v zvezi s proizvodnjo na opredeljenem območju.

Opis pogoja:

Območje v neposredni bližini, opredeljeno z izjemo za proizvodnjo in obdelavo vina, obsega ozemlje naslednjih občin:

departma Dordogne: Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes;

departma Gironde: Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire in Saint-Emilion.

Sklic na objavo specifikacije

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/annee-2014/semaine-26.


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

Evropska komisija

11.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 243/8


Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(2018/C 243/04)

1.   V skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti pred dampinškim uvozom iz držav, ki niso članice Evropske unije (1), Komisija obvešča, da se bodo spodaj navedeni protidampinški ukrepi iztekli na datum iz preglednice, razen če bo uveden pregled v skladu z naslednjim postopkom.

2.   Postopek

Proizvajalci Unije lahko vložijo pisni zahtevek za pregled. Ta zahtevek mora vsebovati zadostne dokaze, da bi se damping in škoda zaradi izteka ukrepov verjetno nadaljevala ali ponovila. Če se Komisija odloči za pregled zadevnih ukrepov, se uvoznikom, izvoznikom, predstavnikom države izvoznice in proizvajalcem Unije omogoči, da podrobneje razložijo, spodbijajo ali komentirajo zadeve, opisane v zahtevku za pregled.

3.   Rok

Proizvajalci Unije lahko na podlagi navedenega kadar koli po objavi tega obvestila vložijo pisni zahtevek za pregled, ki ga mora Evropska komisija (naslov: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België (2)) prejeti vsaj tri mesece pred datumom iz razpredelnice.

4.   To obvestilo je objavljeno v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije.

Izdelek

Države porekla ali izvoza

Ukrepi

Sklic

Iztek veljavnosti (3)

Fero-silicij

Ljudska republika Kitajska

Rusija

Protidampinška dajatev

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 360/2014 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz fero-silicija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Rusije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 107, 10.4.2014, str. 13).

11.4.2019


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.

(3)  Ukrep se izteče ob polnoči na dan, naveden v tem stolpcu.


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

11.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 243/9


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 243/05)

1.   

Komisija je 4. julija 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednji družbi:

Bain Capital Investors LLC („Bain Capital“, Združene države),

Reifen Krieg GmbH, Secura Reifenservice GmbH, Reifen24 AG, Moti Reifen GmbH, SW Reifenhandel GmbH, Komplettradlager.de GmbH, Duro Reifenservice GmbH in MUTAVI-Solutions GmbH (skupaj „Reifen Krieg Group“, Nemčija).

Bain Capital pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah izključni nadzor nad celotno družbo Reifen Krieg Group.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic.

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih družb so:

Bain Capital je delniška družba, registrirana v Združenih državah, ki vlaga v družbe najrazličnejših sektorjev po vsem svetu,

Reifen Krieg Group je distributer nadomestnih pnevmatik na veleprodajni in maloprodajni ravni, predvsem v Nemčiji.

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


11.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 243/11


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 243/06)

1.   

Komisija je 3. julija 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednji podjetji:

Tenneco Inc. („Tenneco“, Združene države),

Federal-Mogul LLC („Federal-Mogul“, Združene države).

Tenneco pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah izključni nadzor nad celotnim podjetjem Federal-Mogul.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic.

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

Podjetje Tenneco proizvaja in distribuira sestavne dele za motorna vozila, zlasti sisteme za prečiščevanje izpušnih plinov in amortizacijo, tako za proizvajalce originalne opreme kot za neodvisne poprodajne trge popravil in nadomestnih delov po vsem svetu.

Podjetje Federal-Mogul proizvaja in dobavlja sestavne dele za motorna in železniška vozila ter druge uporabe po vsem svetu, zlasti motor, menjalnik, sestavne dele sistema za prenos moči, zavorni torni material, sestavne dele šasije, tesnilne izdelke in brisalnike.

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).


11.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 243/12


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 243/07)

1.   

Komisija je 3. julija 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Priglasitev zadeva naslednja podjetja:

Société Nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SPA („Sonatrach“, Alžirija),

Augusta Refinery Assets, ki je v lasti in pod nadzorom družbe Esso Italiana S.r.l., podružnice ExxonMobil Corporation.

Sonatrach pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah nadzor nad celotno družbo Augusta Refinery Assets.

Koncentracija se izvede z nakupom sredstev.

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih družb so:

—   Sonatrach: Sonatrach je alžirska družba v državni lasti, dejavna v sektorju nafte in zemeljskega plina. Sonatrach izvaja integrirane dejavnosti na področju iskanja, proizvodnje, rafiniranja, prevoza in trženja petrokemičnih proizvodov,

—   Augusta Refinery Assets: Augusta Refinery Assets sestoji iz rafinerije v italijanskem mestu Augusta in vrste dodatnih sredstev. Družba je dejavna na trgih rafiniranja surove nafte za poizvodnjo goriv in drugih proizvodov ter v prodaji rafiniranih goriv in drugih proizvodov.

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


11.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 243/13


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 243/08)

1.   

Komisija je 4. julija 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Priglasitev zadeva naslednja podjetja:

Reco Jedi Private Limited („Reco“, Singapur), ki je pod nadzorom podjetja GIC (Realty) Private Limited („GIC“, Singapur),

Frasers Property Ventures II Pte. Ltd. („FPV“, Singapur), ki je pod nadzorom podjetja Frasers Property Limited („FPL“, Singapur),

JustGroup Holdings Pte. Ltd. („JustGroup“, Singapur),

JustCo Holdings Pte. Ltd. („JustCo“, Singapur).

Podjetja Reco, FPL in JustGroup pridobijo v smislu člena 3(1)(b) in člena 3(4) uredbe o združitvah skupni nadzor nad podjetjem JustCo.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic v novoustanovljeni družbi, ki je skupno podjetje (JV).

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za GIC: GIC je holding za nepremičninske naložbe v imenu vlade Singapurja,

—   za FPL: FPL je lastnik raznolikega in integriranega portfelja nepremičnin, ki ga tudi razvija in upravlja,

—   za JustGroup in JustCo: razvoj in upravljanje skupnih poslovnih prostorov.

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


Popravki

11.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 243/14


Popravek objave Novi motiv na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih obtoku

( Uradni list Evropske unije C 235 z dne 6. julija 2018 )

(2018/C 243/09)

 

Objava (2018/C 235/07) na strani 6 se šteje za nično in neveljavno.