ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 231

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
2. julij 2018


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 231/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 231/02

Zadeva C-574/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Varese – Italija) – kazenski postopek zoper Maura Scialdoneja (Predhodno odločanje — Davek na dodano vrednost (DDV) — Varstvo finančnih interesov Unije — Člen 4(3) PEU — Člen 325(1) PDEU — Direktiva 2006/112/ES — Konvencija ZFI — Sankcije — Načeli enakovrednosti in učinkovitosti — Opustitev plačila DDV, ki izhaja iz letnega obračuna, v zakonsko predpisanem roku — Nacionalna ureditev, ki določa kazen odvzema prostosti, samo če znesek neplačanega DDV presega določen inkriminacijski prag — Nacionalna ureditev, ki določa nižji inkriminacijski prag za opustitev plačila davčnih odtegljajev v zvezi z davkom od dohodka)

2

2018/C 231/03

Zadeva C-82/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Belgija) – K.A. in drugi/Belgische Staat (Predhodno odločanje — Nadzor meje, azil, priseljevanje — Člen 20 PDEU — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člena 7 in 24 — Direktiva 2008/115/ES — Člena 5 in 11 — Državljan tretje države, za katerega velja prepoved vstopa na ozemlje — Prošnja za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine z državljanom Evropske unije, ki ni nikoli uresničeval svoje pravice do prostega gibanja — Zavrženje prošnje)

3

2018/C 231/04

Združeni zadevi C-331/16 in C-366/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Nizozemska, Belgija) – K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16), H. F./Belgische Staat (C-366/16) (Predhodno odločanje — Državljanstvo Evropske unije — Pravica do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic — Direktiva 2004/38/ES — Člen 27(2), drugi pododstavek — Omejitve pravice do vstopa in pravice do prebivanja zaradi javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja — Prostovoljna vrnitev ali odstranitev iz države zaradi javnega reda ali javne varnosti — Obnašanje, ki pomeni resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo, ki prizadene osnovne interese družbe — Oseba, katere prošnja za azil je bila zavrnjena iz razlogov iz člena 1(F) Ženevske konvencije ali člena 12(2) Direktive 2011/95/EU — Člen 28(1) — Člen 28(3)(a) — Varstvo pred odstranitvijo — Prebivanje v državi članici gostiteljici v preteklih desetih letih — Nujni razlogi javne varnosti — Pojem)

4

2018/C 231/05

Zadeva C-376/16 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 3. maja 2018 – Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)/European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Pritožba — Javna naročila storitev — Opravljanje zunanjih storitev za vodenje programov in projektov ter za tehnično svetovanje na področju informacijskih tehnologij — Kaskadni postopek — Člen 21 Statuta Sodišča Evropske unije — Člen 76 in člen 84(1) Poslovnika Splošnega sodišča — Prepoved odločanja ultra petita — Ponderiranje podmeril znotraj meril za oddajo — Očitne napake pri presoji — Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002 – Člen 100(2) — Odločba o zavrnitvi ponudbe — Neobrazložitev — Izguba priložnosti — Nepogodbena odgovornost Evropske unije — Odškodninski zahtevek)

6

2018/C 231/06

Zadeva C-684/17 P: Pritožba, ki sta jo Banca Monte dei Paschi di Siena SpA in Wise Dialog Bank SpA vložili 6. decembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 26. septembra 2017 v zadevi T-83/16, Banca Monte dei Paschi di Siena in Banca Widiba SpA/EUIPO

6

2018/C 231/07

Zadeva C-685/17 P: Pritožba, ki sta jo Banca Monte dei Paschi di Siena SpA in Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) vložili 6. decembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 26. septembra 2017 v zadevi T-84/16, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA in Banca Widiba SpA/EUIPO

7

2018/C 231/08

Zadeva C-168/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht (Nemčija) 5. marca 2018 – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG/Günther Bauer

7

2018/C 231/09

Zadeva C-175/18 P: Pritožba, ki jo je PTC Therapeutics International Ltd vložila 6. marca 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 5. februarja 2018 v zadevi PTC Therapeutics International Ltd/Evropska agencija za zdravila (EMA), T-718/15

8

2018/C 231/10

Zadeva C-178/18 P: Pritožba, ki sta jo MSD Animal Health Innovation GmbH in Intervet international BV vložili 7. marca 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 5. februarja 2018 v zadevi T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH in Intervet international BV/Evropska agencija za zdravila (EMA)

9

2018/C 231/11

Zadeva C-203/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Nemčija) 20. marca 2018 – Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen

10

2018/C 231/12

Zadeva C-210/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Schienen-Control Kommission (Avstrija) 23. marca 2018 – WESTbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG

10

2018/C 231/13

Zadeva C-224/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 28. marca 2018 – Budimex S.A.

11

2018/C 231/14

Zadeva C-225/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 28. marca 2018 – Grupa Lotos S.A.

11

2018/C 231/15

Zadeva C-227/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Budai Központi Kerületi Bíróság (Madžarska) 3. aprila 2018 – VE/WD

12

2018/C 231/16

Zadeva C-228/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kúria (Madžarska) 3. aprila 2018 – Gazdasági Versenyhivatal/Budapest Bank Nyrt. in drugi

13

2018/C 231/17

Zadeva C-235/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 28. marca 2018 – Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

14

2018/C 231/18

Zadeva C-262/18 P: Pritožba, ki jo je vložila Evropska komisija 16. aprila 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 5. februarja 2018 v zadevi T-216/15, Dôvera zdravotná poist'ovňa, a.s./Evropska komisija

14

2018/C 231/19

Zadeva C-280/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Symvoulio tis Epikrateias (Grčija) 24. aprila 2018 – Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio Syndesmos Iiton, Somateio Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys, Somateio Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ/Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

16

2018/C 231/20

Zadeva C-312/18 P: Pritožba, ki so jo Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH in Société traitements chimiques des métaux vložile 11. maja 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 21. marca 2018 v zadevi T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Evropska komisija

17

 

Splošno sodišče

2018/C 231/21

Zadeva T-429/19 in T-451/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. maja 2018 – Bayer CropScience in drugi/Komisija (Fitofarmacevtska sredstva — Aktivne snovi klotianidin, tiametoksam in imidakloprid — Pregled odobritve — Člen 21 Uredbe (ES) št. 1107/2009 — Prepoved uporabe in prodaje semen, tretiranih s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo zadevne aktivne snovi — Člen 49(2) Uredbe št. 1107/2009 — Previdnostno načelo — Sorazmernost — Pravica do izjave — Nepogodbena odgovornost)

18

2018/C 231/22

Zadeva T-584/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. maja 2018 – BASF Agro in drugi/Komisija (Fitofarmacevtska sredstva — Aktivna snov fipronil — Pregled odobritve — Člen 21 Uredbe (ES) št. 1107/2009 — Prepoved uporabe in prodaje semen, tretiranih s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo navedeno aktivno snov — Člen 49(2) Uredbe št. 1107/2009 — Previdnostno načelo — Ocena učinka)

19

2018/C 231/23

Zadeva T-283/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. maja 2018 – Esso Raffinage/ECHA (REACH — Evalvacija dokumentacij — Nadzor nad skladnostjo registracij — Kontrola predloženih informacij in spremljanje evalvacije dokumentacij — Izjava o neskladnosti — Pristojnost Splošnega sodišča — Ničnostna tožba — Izpodbojni akt — Neposredno in posamično nanašanje — Dopustnost — Pravna podlaga — Členi 41, 42 in 126 Uredbe (ES) št. 1907/2006)

20

2018/C 231/24

Zadeva T-205/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. maja 2018 – Litva/Komisija (Kohezijski sklad — Izdatki, izključeni iz financiranja — Tehnična podpora za upravljanje kohezijskega sklada v Litvi — DDV — Člen 11(1) in (3) Uredbe (ES) št. 16/2003 — Zmanjšanje finančne pomoči)

21

2018/C 231/25

Zadeva T-626/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. novembra 2018 – HD/Parlament (Pravilnik o povračilu stroškov in plačilu nadomestil poslancem Evropskega parlamenta — Nadomestilo za parlamentarno pomoč — Izterjava neupravičeno izplačanih zneskov — Pristojnost generalnega sekretarja — Pravica do obrambe — Dokazno breme — Obveznost obrazložitve — Politične pravice — Enako obravnavanje — Zloraba pooblastil — Neodvisnost poslancev — Napačno ugotovljeno dejansko stanje — Sorazmernost)

21

2018/C 231/26

Zadeva T-675/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. maja 2018 – Wirecard/EUIPO (mycard2go) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije mycard2go — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001) — Obveznost obrazložitve — Člen 75, prvi stavek, Uredbe št. 207/2009 (postal člen 94, prvi stavek, Uredbe 2017/1001))

22

2018/C 231/27

Zadeva T-676/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. maja 2018 – Wirecard/EUIPO (mycard2go) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije mycard2go — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001))

23

2018/C 231/28

Zadeva T-712/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. maja 2018 – Deutsche Lufthansa/Komisija (Konkurenca — Koncentracije — Trg zračnega prevoza — Sklep o razglasitvi koncentracije za združljivo z notranjim trgom pod pogojem spoštovanja nekaterih zavez — Prošnja za odpravo dela obveznosti, ki so predmet zavez — Sorazmernost — Zaupanje v pravo — Načelo dobrega upravljanja — Zloraba pooblastil)

23

2018/C 231/29

Zadeva T-818/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. maja 2018 – Netflix International in Netflix/Komisija (Ničnostna tožba — Državne pomoči — Pomoč, ki jo je Nemčija predvidela za financiranje filmske produkcije in distribucije — Sklep, s katerim je pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom — Neobstoj posamičnega nanašanja — Predpis, ki zajema izvedbene ukrepe — Nedopustnost)

24

2018/C 231/30

Zadeva T-860/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. maja 2018 – Wirecard/EUIPO (mycard2go) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije mycard2go — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001))

25

2018/C 231/31

Zadeva T-23/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. maja 2018 – Barnett/EESO (Javni uslužbenci — Uradniki — Starostna pokojnina — Predčasna upokojitev brez zmanjšanja pokojninskih pravic — Ukrep, ki je bil prej določen v členu 9(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom — Interes službe — Izvršitev ničnostne sodbe, ki jo je razglasilo Sodišče za uslužbence — Odgovornost)

25

2018/C 231/32

Zadeva T-387/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. maja 2018 – Triggerball/EUIPO (oblika žoge z več grbinami) (Znamka Evropske unije — Prijava tridimenzionalne znamke Evropske unije — Oblika žoge z več grbinami — Absolutni razlog za zavrnitev — Razlikovalni značaj — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (EU) št. 2017/1001))

26

2018/C 231/33

Zadeva T-199/18: Tožba, vložena 16. marca 2018 – SCF Terminal (Ciper) in S H B/Svet in drugi

26

2018/C 231/34

Zadeva T-230/18: Tožba, vložena 6. aprila 2018 – Czarnecki/Parlament

27

2018/C 231/35

Zadeva T-238/18: Tožba, vložena 12. aprila 2018 – Netflix International in Netflix/Komisija

28

2018/C 231/36

Zadeva T-239/18: Tožba, vložena 17. aprila 2018 – SKS Import Export/Komisija

29

2018/C 231/37

Zadeva T-241/18: Tožba, vložena 18. aprila 2018 – Bruno/Komisija

29

2018/C 231/38

Zadeva T-242/18: Tožba, vložena 18. aprila 2018 – VV/Komisija

30

2018/C 231/39

Zadeva T-243/18: Tožba, vložena 20. aprila 2018 – VW/Komisija

31

2018/C 231/40

Zadeva T-244/18: Tožba, vložena 20. aprila 2018 – Synergy Hellas/Komisija

31

2018/C 231/41

Zadeva T-250/18: Tožba, vložena 23. aprila 2018 – RATP/Komisija

32

2018/C 231/42

Zadeva T-255/18: Tožba, vložena 23. aprila 2018 – US/ECB

33

2018/C 231/43

Zadeva T-256/18: Tožba, vložena 24. aprila 2018 – Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (SCHUTZ)

34

2018/C 231/44

Zadeva T-261/18: Tožba, vložena 26. aprila 2018 – Roxtec/EUIPO – Wallmax (Prikaz črnega kvadrata, ki vsebuje sedem koncentričnih modrih krogov)

35

2018/C 231/45

Zadeva T-263/18: Tožba, vložena 26. aprila 2018 – Meblo Trade/EUIPO – Meblo Int (MEBLO)

35

2018/C 231/46

Zadeva T-265/18: Tožba, vložena 27. aprila 2018 – Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)

36

2018/C 231/47

Zadeva T-267/18: Tožba, vložena 30. aprila 2018 – Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

37

2018/C 231/48

Zadeva T-268/18: Tožba, vložena 27. aprila 2018 – Sandrone/EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

38

2018/C 231/49

Zadeva T-269/18: Tožba, vložena 2. maja 2018 – Inditex/EUIPO – Ffauf (ZARA)

38

2018/C 231/50

Zadeva T-271/18: Tožba, vložena 3. maja 2018 – Mauritsch/INEA

39

2018/C 231/51

Zadeva T-276/18: Tožba, vložena 27. aprila 2018 – Julius-K9/EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT)

40

2018/C 231/52

Zadeva T-277/18: Tožba, vložena 4. maja 2018 – Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

40

2018/C 231/53

Zadeva T-279/18: Tožba, vložena 30. aprila 2018 – Alliance Pharmaceuticals/EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)

41

2018/C 231/54

Zadeva T-287/18: Tožba, vložena 4. maja 2018 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)

42

2018/C 231/55

Zadeva T-288/18: Tožba, vložena 4. maja 2018 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT)

43

2018/C 231/56

Zadeva T-290/18: Tožba, vložena 4. maja 2018 – Agmin Italy/Komisija

43

2018/C 231/57

Zadeva T-291/18: Tožba, vložena 7. maja 2018 – Biedermann Technologies/EUIPO (Compliant Constructs)

45

2018/C 231/58

Zadeva T-296/18: Tožba, vložena 7. maja 2018 – Polskie Linie Lotnicze LOT/Komisija

45

2018/C 231/59

Zadeva T-300/18: Tožba, vložena 13. maja 2018 – Yanukovych/Svet

46

2018/C 231/60

Zadeva T-301/18: Tožba, vložena 13. maja 2018 – Yanukovych/Svet

48


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2018/C 231/01)

Zadnja objava

UL C 221, 25.6.2018

Prejšnje objave

UL C 211, 18.6.2018

UL C 200, 11.6.2018

UL C 190, 4.6.2018

UL C 182, 28.5.2018

UL C 166, 14.5.2018

UL C 161, 7.5.2018

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/2


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Varese – Italija) – kazenski postopek zoper Maura Scialdoneja

(Zadeva C-574/15) (1)

((Predhodno odločanje - Davek na dodano vrednost (DDV) - Varstvo finančnih interesov Unije - Člen 4(3) PEU - Člen 325(1) PDEU - Direktiva 2006/112/ES - Konvencija ZFI - Sankcije - Načeli enakovrednosti in učinkovitosti - Opustitev plačila DDV, ki izhaja iz letnega obračuna, v zakonsko predpisanem roku - Nacionalna ureditev, ki določa kazen odvzema prostosti, samo če znesek neplačanega DDV presega določen inkriminacijski prag - Nacionalna ureditev, ki določa nižji inkriminacijski prag za opustitev plačila davčnih odtegljajev v zvezi z davkom od dohodka))

(2018/C 231/02)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Varese

Kazenski postopek proti:

Mauru Scialdoneju

Izrek

Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v povezavi s členom 4(3) PEU in člen 325(1) PDEU je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalni ureditvi, ki določa, da opustitev plačila davka na dodano vrednost (DDV), ki izhaja iz letnega obračuna za dano davčno obdobje, v zakonsko predpisanih rokih pomeni kaznivo dejanje, ki se kaznuje s kaznijo odvzema prostosti, samo če znesek neplačanega DDV presega inkriminacijski prag 250 000 EUR, medtem ko je za kaznivo dejanje opustitve plačila davčnih odtegljajev v zvezi z davkom od dohodka določen inkriminacijski prag 150 000 EUR.


(1)  UL C 48, 8.2.2016.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/3


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Belgija) – K.A. in drugi/Belgische Staat

(Zadeva C-82/16) (1)

((Predhodno odločanje - Nadzor meje, azil, priseljevanje - Člen 20 PDEU - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Člena 7 in 24 - Direktiva 2008/115/ES - Člena 5 in 11 - Državljan tretje države, za katerega velja prepoved vstopa na ozemlje - Prošnja za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine z državljanom Evropske unije, ki ni nikoli uresničeval svoje pravice do prostega gibanja - Zavrženje prošnje))

(2018/C 231/03)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožniki: K.A., M.Z., M.J., N. N. N., O.I.O., R.I., B.A.

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Belgische Staat

Izrek

1.

Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, zlasti njena člena 5 in 11, je treba razlagati tako, da ne nasprotuje praksi države članice, da se zavrže prošnja za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine, ki jo na njenem ozemlju vloži državljan tretje države, družinski član državljana Unije, ki je državljan te države članice in ni nikoli uresničeval svoje pravice do prostega gibanja, zgolj zato, ker za tega državljana tretje države velja prepoved vstopa na navedeno ozemlje.

2.

Člen 20 PDEU je treba razlagati tako:

da nasprotuje praksi države članice, da se taka prošnja zavrže zgolj iz tega razloga, ne da bi se preučilo, ali obstaja razmerje odvisnosti med tem državljanom Unije in tem državljanom tretje države, ki je tako, da bi v primeru zavrnitve priznanja izvedene pravice do prebivanja navedenemu državljanu tretje države bil navedeni državljan Unije dejansko prisiljen zapustiti ozemlje Unije kot celoto in bi mu bilo tako odvzeto dejansko izvrševanje bistva pravic, ki mu jih zagotavlja njegov status;

da kadar je državljan Unije odrasla oseba, je obstoj takega razmerja odvisnosti, ki utemeljuje priznanje izvedene pravice do prebivanja na podlagi tega člena zadevnemu državljanu tretje države, mogoč samo v izjemnih primerih, v katerih glede na vse upoštevne okoliščine zadevne osebe nikakor ni mogoče ločiti od njenega družinskega člana, od katerega je odvisna;

da kadar je državljan Unije mladoletnik, mora presoja obstoja takega razmerja odvisnosti ob upoštevanju koristi otroka temeljiti na vseh okoliščinah obravnavane zadeve, zlasti na njegovi starosti, njegovem fizičnem in čustvenem razvoju, stopnji njegovega čustvenega razmerja z obema od staršev ter na tveganju, da bo imela ločitev od tistega od staršev, ki je državljan tretje države, škodljive posledice za ravnovesje tega otroka; obstoj družinske vezi s tem državljanom tretje države, naj bo biološka ali pravna, ne zadošča, za ugotovitev takega razmerja odvisnosti pa ni nujno, da otrok živi skupaj z navedenim državljanom tretje države;

da je vseeno, ali je razmerje odvisnosti, na katero se državljan tretje države sklicuje v utemeljitev svoje prošnje za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine, nastalo po tem, ko je bila v zvezi z njim sprejeta odločba o prepovedi vstopa na ozemlje;

da je vseeno, ali je odločba o prepovedi vstopa na ozemlje, ki velja za državljana tretje države, že pravnomočna, ko ta vloži svojo prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine, in

da je vseeno, ali je odločba o prepovedi vstopa na ozemlje, ki velja za državljana tretje države, ki je vložil prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine, utemeljena z nespoštovanjem obveznosti vrnitve; kadar je bila taka odločba utemeljena z razlogi javnega reda, ti razlogi lahko vodijo do zavrnitve priznanja izvedene pravice do prebivanja na podlagi tega člena temu državljanu tretje države le, če se na podlagi konkretne presoje vseh zadevnih okoliščin ob upoštevanju načela sorazmernosti, koristi morebitnega zadevnega otroka ali otrok in temeljnih pravic ugotovi, da zadevna oseba pomeni resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo za javni red.

3.

Člen 5 Direktive 2008/115 je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni praksi, na podlagi katere se sprejme odločba o vrnitvi v zvezi z državljanom tretje države, glede katerega je bila že sprejeta odločba o vrnitvi skupaj s prepovedjo vstopa na ozemlje, ki še velja, ne da bi se upoštevali dejavniki njegovega družinskega življenja, zlasti interes njegovega mladoletnega otroka, navedeni v prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine, vloženi po sprejetju take prepovedi vstopa, razen kadar bi zadevna oseba take dejavnike lahko uveljavljala že pred tem.


(1)  UL C 145, 25.4.2016.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/4


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Nizozemska, Belgija) – K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16), H. F./Belgische Staat (C-366/16)

(Združeni zadevi C-331/16 in C-366/16) (1)

((Predhodno odločanje - Državljanstvo Evropske unije - Pravica do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic - Direktiva 2004/38/ES - Člen 27(2), drugi pododstavek - Omejitve pravice do vstopa in pravice do prebivanja zaradi javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja - Prostovoljna vrnitev ali odstranitev iz države zaradi javnega reda ali javne varnosti - Obnašanje, ki pomeni resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo, ki prizadene osnovne interese družbe - Oseba, katere prošnja za azil je bila zavrnjena iz razlogov iz člena 1(F) Ženevske konvencije ali člena 12(2) Direktive 2011/95/EU - Člen 28(1) - Člen 28(3)(a) - Varstvo pred odstranitvijo - Prebivanje v državi članici gostiteljici v preteklih desetih letih - Nujni razlogi javne varnosti - Pojem))

(2018/C 231/04)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveni sodišči

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: K. (C-331/16), H.F. (C-366/16)

Toženi stranki: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16), Belgische Staat (C-366/16)

Izrek

1.

Člen 27(2) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC je treba razlagati tako, da pristojni organi države članice na podlagi dejstva, da je bila zoper državljana Evropske unije ali državljana tretje države, ki je družinski član državljana Unije in ki zaprosi za priznanje pravice do prebivanja na ozemlju države članice, v preteklosti izdana odločba o zavrnitvi statusa begunca na podlagi člena 1(F) Konvencije o statusu beguncev, ki je bila podpisana 28. julija 1951 v Ženevi in dopolnjena s Protokolom o statusu beguncev, ki je bil 31. januarja 1967 sklenjen v New Yorku, ali člena 12(2) Direktive 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite, ne morejo samodejno šteti, da ne glede na obstoj ponovitvene nevarnosti že njegova prisotnost na tem ozemlju pomeni resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo, ki prizadene osnovne interese družbe, s katero bi bilo mogoče upravičiti sprejetje ukrepov iz razlogov javnega reda ali javne varnosti.

Ugotovitev obstoja take grožnje mora biti utemeljena s presojo osebnega obnašanja zadevnega posameznika, ki jo opravijo pristojni organi države članice gostiteljice, pri čemer morajo upoštevati ugotovitve iz odločbe o zavrnitvi statusa begunca in elemente, ki so bili podlaga zanjo, zlasti naravo in težo očitanih mu kaznivih dejanj ali ravnanj, stopnjo njegove udeležbe pri teh kaznivih dejanjih ali ravnanjih, morebiten obstoj razlogov za oprostitev kazenske odgovornosti in morebiten obstoj kazenske obsodbe. Pri tej celoviti presoji je treba upoštevati tudi čas, ki je potekel od domnevne izvršitve teh kaznivih dejanj ali ravnanj, in poznejše obnašanje zadevnega posameznika, zlasti z vidika presoje, ali je iz tega obnašanja razviden njegov odklonilen odnos do temeljnih vrednot iz členov 2 in 3 PEU, ki bi lahko pomenil grožnjo za mir in fizično varnost prebivalstva. Zgolj dejstvo, da se preteklo obnašanje tega posameznika umešča v poseben zgodovinski in družbeni okvir v njegovi državi izvora, ki se v državi članici gostiteljici verjetno ne bo ponovil, take ugotovitve ne preprečuje.

V skladu z načelom sorazmernosti morajo pristojni organi države članice gostiteljice poleg tega tehtati med varstvom osnovnih interesov zadevne družbe na eni strani in interesi zadevnega posameznika v zvezi z uveljavljanjem njegove svobode gibanja in prebivanja kot državljana Unije ter njegove pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja na drugi.

2.

Člen 28(1) Direktive 2004/38 je treba razlagati tako, da če je treba zadevnega posameznika zaradi zadevnih ukrepov prostovoljno vrniti ali odstraniti iz države članice gostiteljice, mora zadnjenavedena upoštevati naravo in težo ravnanj tega posameznika, trajanje in morebitno zakonitost njegovega prebivanja v tej državi članici, čas, ki je potekel od ravnanja, ki se mu očita, njegovo obnašanje v tem obdobju, stopnjo njegove sedanje nevarnosti za družbo ter trdnost socialnih, kulturnih in družinskih vezi z navedeno državo članico.

Člen 28(3)(a) Direktive 2004/38 je treba razlagati tako, da se ne uporablja za državljana Unije, ki nima pravice do prebivanja v državi članici gostiteljici v smislu člena 16 in člena 28(2) te direktive.


(1)  UL C 326, 5.9.2016.

UL C 343, 19.9.2016.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/6


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 3. maja 2018 – Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)/European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

(Zadeva C-376/16 P) (1)

((Pritožba - Javna naročila storitev - Opravljanje zunanjih storitev za vodenje programov in projektov ter za tehnično svetovanje na področju informacijskih tehnologij - Kaskadni postopek - Člen 21 Statuta Sodišča Evropske unije - Člen 76 in člen 84(1) Poslovnika Splošnega sodišča - Prepoved odločanja ultra petita - Ponderiranje podmeril znotraj meril za oddajo - Očitne napake pri presoji - Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002 – Člen 100(2) - Odločba o zavrnitvi ponudbe - Neobrazložitev - Izguba priložnosti - Nepogodbena odgovornost Evropske unije - Odškodninski zahtevek))

(2018/C 231/05)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnik: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (zastopniki: N. Bambara, agent, skupaj s P. Wytinckom in B. Hoorelbekejem, odvetnikoma)

Druge stranke v postopku: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (zastopnice: M. Sfyri, C.-N. Dede in V. Alevizopoulou, odvetnice)

Izrek

1.

Točke od 2 do 5 izreka sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 27. aprila 2016, European Dynamics Luxembourg in drugi/EUIPO (T-556/11, EU:T:2016:248) se razveljavijo.

2.

Pritožba se v preostalem zavrne.

3.

Odškodninski zahtevek družb European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA in Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v zadevi T-556/11 se zavrne.

4.

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) ter družbe European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA in Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nosijo svoje stroške, povezane s pritožbenim postopkom in postopkom na prvi stopnji.


(1)  UL C 402, 31.10.2016.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/6


Pritožba, ki sta jo Banca Monte dei Paschi di Siena SpA in Wise Dialog Bank SpA vložili 6. decembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 26. septembra 2017 v zadevi T-83/16, Banca Monte dei Paschi di Siena in Banca Widiba SpA/EUIPO

(Zadeva C-684/17 P)

(2018/C 231/06)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnici: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) (zastopnika: L. Trevisan, D. Contini, avvocati)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (deseti senat) je s sklepom z dne 17. maja 2018 odločilo, da pritožba ni dopustna.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/7


Pritožba, ki sta jo Banca Monte dei Paschi di Siena SpA in Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) vložili 6. decembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 26. septembra 2017 v zadevi T-84/16, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA in Banca Widiba SpA/EUIPO

(Zadeva C-685/17 P)

(2018/C 231/07)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnici: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) (zastopnika: L. Trevisan, D. Contini, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (deseti senat) je s sklepom z dne 17. maja 2018 odločilo, da pritožba ni dopustna.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht (Nemčija) 5. marca 2018 – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG/Günther Bauer

(Zadeva C-168/18)

(2018/C 231/08)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesarbeitsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Revident: Pensions-Sicherungs-Verein VVaG

Nasprotna stranka v postopku z revizijo: Günther Bauer

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali se člen 8 Direktive 2008/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca (1) uporablja, če prejemke iz naslova poklicnega pokojninskega zavarovanja izplačuje medpodjetniški pokojninski sklad, ki ga nadzira zvezni urad za nadzor finančnih storitev, ki je te prejemke v soglasju z nadzornim organom iz finančnih razlogov upravičeno zmanjšal in delodajalec na podlagi nacionalnega prava sicer jamči za znižanja v razmerju do svojih bivših delavcev, vendar zaradi plačilne nesposobnosti teh znižanih prejemkov ne more izravnati?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Pod katerimi pogoji se izgube, ki so nastale nekdanjemu delavcu v okviru prejemkov iz naslova poklicnega pokojninskega zavarovanja zaradi plačilne nesposobnosti delodajalca, štejejo za očitno nesorazmerne, s čemer so države članice zavezane zagotoviti minimalno varstvo, čeprav bivši delavec prejme najmanj polovico prejemkov iz naslova pridobljenih pokojninskih pravic?

3.

Če je odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Ali ima člen 8 Direktive 2008/94/ES neposredni učinek in ta določba v primeru, če država članica te direktive ni prenesla v nacionalno pravo, ali če je ni prenesla pravilno, posamezniku daje pravico, da se lahko nanjo sklicuje pred nacionalnimi sodišči proti državi članici?

4.

Če je odgovor na tretje vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Ali je ustanova zasebnega prava, ki jo je država članica – kar je za delodajalce obvezno – določila kot združenje za jamstvo poklicnega pokojninskega zavarovanja, ki je predmet državnega nadzora finančnih storitev in ki na podlagi javnega prava od delodajalcev pobira prispevke za zavarovanje in lahko kot organ z upravnim aktom vzpostavi pogoje za prisilno izvršitev, javni organ države članice?


(1)  UL 2008, L 283, str. 36.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/8


Pritožba, ki jo je PTC Therapeutics International Ltd vložila 6. marca 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 5. februarja 2018 v zadevi PTC Therapeutics International Ltd/Evropska agencija za zdravila (EMA), T-718/15

(Zadeva C-175/18 P)

(2018/C 231/09)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: PTC Therapeutics International Ltd (zastopniki: G. Castle, Solicitor, B. Kelly, Solicitor, K. Ewert, odvetnik, M. Demetriou QC, C. Thomas, Barrister)

Drugi stranki v postopku: Evropska agencija za zdravila, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope)

Predlogi

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

pritožbi družbe PTC ugodi in sodbo Splošnega sodišča razveljavi;

odločbo glede razkritja nekaterih informacij na podlagi Uredbe o preglednosti (1), ki jo je EMA 25. novembra 2015 posredovala družbi PTC, razglasi za nično;

navedeno odločbo zaradi posvetovanja z družbo PTC vrne EMA v nadaljnje obravnavanje glede redigiranja zaupnih delov in

naloži EMA naj družbi PTC plača stroške zastopanja in druge stroške povezane s to zadevo.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Sodbo je treba razveljaviti iz teh razlogov:

Splošno sodišče ni ugotovilo, da so bili zadevni dokumenti zaščiteni z splošno domnevo o zaupnosti;

Splošno sodišče ni ugotovilo, da so zadevni dokumenti v celoti pomenili zaupne poslovne informacije, ki so zaščitene s členom 4(2) Uredbe o preglednosti;

Splošno sodišče ni ugotovilo, da bi morali biti zadevni dokumenti zaščiteni s členom 4(3) Uredbe o preglednosti, in

EMA ni izvedla tehtanja, ki ga pravo zahteva.


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331).


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/9


Pritožba, ki sta jo MSD Animal Health Innovation GmbH in Intervet international BV vložili 7. marca 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 5. februarja 2018 v zadevi T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH in Intervet international BV/Evropska agencija za zdravila (EMA)

(Zadeva C-178/18 P)

(2018/C 231/10)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnika: MSD Animal Health Innovation GmbH in Intervet international BV (zastopniki: P. Bogaert, advocaat, B. Kelly, Solicitor, J. Stratford, QC, C. Thomas, Barrister)

Druga stranka v postopku: Evropska agencija za zdravila

Predlog

Pritožnika Sodišču predlagata, naj:

ugodi pritožbi in razveljavi sodbo Splošnega sodišča;

za nično razglasi odločbo, ki jima jo je EMA posredovala 3. decembra 2015, o razkritju nekaterih informacij v skladu z Uredbo o zagotavljanju preglednosti (1); in

EMA naloži plačilo pravnih in drugih stroškov ter izdatkov, ki so jima nastali v tej zadevi.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Sodbo je treba razveljaviti iz teh razlogov:

Splošno sodišče ni ugotovilo, da so bili zadevni dokumenti zaščiteni s splošno domnevo zaupnosti;

Splošno sodišče ni ugotovilo, da zadevni dokumenti v celoti vsebujejo zaupne informacije, ki so zaščiteni na podlagi člena 4(2) Uredbe o zagotavljanju preglednosti;

Splošno sodišče ni ugotovilo, da bi zadevni dokumenti morali biti zaščiteni na podlagi člena 4(3) Uredbe o zagotavljanju preglednosti; in

EMA je opustila zakonsko predpisano tehtanje interesov.


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331).


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Nemčija) 20. marca 2018 – Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen

(Zadeva C-203/18)

(2018/C 231/11)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Deutsche Post AG, Klaus Leymann

Tožena stranka: Land Nordrhein-Westfalen

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba določbo o izjemi iz člena 13(1)(d) Uredbe (ES) št. 561/2006 (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006, kakor je bila spremenjena s členom 45, točka 2, Uredbe (EU) št. 165/2014 (2) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014, razlagati tako, da zajema samo vozila ali kombinacije vozil, ki se uporabljajo izključno za dostavo pošiljk v okviru univerzalne storitve, ali pa se lahko uporablja tudi takrat, kadar se vozila ali kombinacije vozil večinoma ali v na drugačen način določenem deležu uporabljajo tudi za dostavo pošiljk v okviru univerzalne storitve?

2.

Ali je v okviru določbe o izjemi iz prvega vprašanja pri presoji, ali se vozila ali kombinacije vozil izključno ali, kadar je to primerno, večinoma ali v na drugačen način določenem deležu uporabljajo tudi za dostavo pošiljk v okviru univerzalne storitve, treba upoštevati splošno uporabo vozila oziroma kombinacije vozil ali konkretno uporabo vozila oziroma kombinacije vozil pri posameznem prevozu?


(1)  Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, str. 1).

(2)  Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L 60, str. 1).


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Schienen-Control Kommission (Avstrija) 23. marca 2018 – WESTbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG

(Zadeva C-210/18)

(2018/C 231/12)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Schienen-Control Kommission

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: WESTbahn Management GmbH

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: ÖBB-Infrastruktur AG

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba točko 2(a) Priloge II k Direktivi 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (1) (UL L 343 z dne 14. decembra 2012, str. 32) razlagati tako, da tam navedeni dejanski stan „potniške postaje, njihova poslopja in druge naprave“ zajema „potniške perone“ kot sestavne dele železniške infrastrukture v skladu z drugo alineo Priloge I k tej direktivi?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

Ali je treba točko 1(c) Priloge II k Direktivi 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (UL L 343 z dne 14. decembra 2012, str. 32) razlagati tako, da tam navedeni dejanski stan „uporaba železniške infrastrukture“ zajema uporabo potniških peronov v skladu z drugo alineo Priloge I k tej direktivi?


(1)  UL 2012, L 343, str. 32.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 28. marca 2018 – Budimex S.A.

(Zadeva C-224/18)

(2018/C 231/13)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranki v postopku v glavni stvari

Kasacijska pritožnica: Budimex S.A.

ob udeležbi: Minister Finansów

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je v primeru, če sta se stranki, udeleženi v transakciji, dogovorili, da je pogoj za plačilo gradbenih del ali gradbenih in montažnih del izjava o prevzemu izvedenih gradbenih del, ki jo naročnik poda v zapisniku o prevzemu teh del, storitev v smislu člena 63 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) na podlagi take transakcije opravljena: ko se dejansko opravijo gradbena dela ali gradbena in montažna dela ali ob prevzemu izvedenih gradbenih del s strani naročnika, ki se zabeleži v zapisniku o prevzemu?


(1)  UL 2006, L 347, str. 1.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 28. marca 2018 – Grupa Lotos S.A.

(Zadeva C-225/18)

(2018/C 231/14)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranki v postopku v glavni stvari

Kasacijska pritožnica: Grupa Lotos S.A.

Nasprotna stranka v kasacijskem postopku: Minister Finansów

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je s členom 168 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) ter z načeloma nevtralnosti in sorazmernosti združljiva ureditev, kot je ta iz člena 88(1)(4) zakona z dne 11. marca 2004 o davku na blago in storitve (Ustawa o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2011, št. 177, postavka 1054, kakor je bil spremenjen, zdaj Dz. U. 2017, postavka 1221, kakor je bil spremenjen), v skladu s katero so nastanitvene in gostinske storitve, ki jih pridobi davčni zavezanec, z izjemo pridobitve pripravljenih obrokov za potnike s strani davčnih zavezancev, ki opravljajo storitve potniškega prometa, izključene iz pravice do odbitka DDV oziroma vračila razlike davka, tudi če je bila ta ureditev v zakon vstavljena na podlagi člena 17(6) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (2) (77/388/EGS)?


(1)  UL 2006, L 347, str. 1.

(2)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 23.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Budai Központi Kerületi Bíróság (Madžarska) 3. aprila 2018 – VE/WD

(Zadeva C-227/18)

(2018/C 231/15)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Budai Központi Kerületi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: VE

Tožena stranka: WD

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba šteti, da ni nepošten, torej da je ob upoštevanju ekonomskih posledic jasen in razumljiv pogodbeni pogoj, ki potrošniku nalaga breme tečajnega tveganja, ki je določen (kot splošni pogodbeni pogoj, ki ga uporablja profesionalni sopogodbenik in ni bil dogovorjen posamično) na podlagi obveznosti informiranja, ki jo nujno splošno določa zakon, vendar pa ne določa izrecno, da je lahko znesek obrokov odplačil, ki jih je treba plačati v skladu s kreditno pogodbo, višji od prihodkov potrošnika, ki so bili ugotovljeni v okviru preučitve plačilne sposobnosti, ki jo je izvedel profesionalni sopogodbenik, ali ki lahko znaša veliko večji del takih prihodkov [od predvidenega], upoštevaje tudi to, da upoštevna nacionalna določba nalaga konkretizacijo tveganja v pisni obliki, in ne zgolj ugotovitve obstoja tveganja in njegove naložitve, poleg tega pa je Sodišče Evropske unije v točki 74 sodbe v zadevi C-26/13 ugotovilo, da profesionalni sopogodbenik ni dolžan potrošnika le seznaniti s tveganjem, temveč je potrebno tudi, da lahko potrošnik, zahvaljujoč informacijam, oceni potencialno pomembne ekonomske posledice, ki zanj izhajajo iz tečajnega tveganja, ki mu je bilo naloženo, in torej celotni strošek kredita?

2.

Ali je treba šteti, da ni nepošten, torej da je ob upoštevanju ekonomskih posledic jasen in razumljiv pogodbeni pogoj, ki potrošniku nalaga breme tečajnega tveganja, ki je določen (kot splošni pogodbeni pogoj, ki ga uporablja profesionalni sopogodbenik in ni bil dogovorjen posamično) na podlagi obveznosti informiranja, ki jo nujno splošno določa zakon, vendar pa ne določa izrecno, da kreditna pogodba ne določa nobene zgornje meje za spreminjanje menjalnega tečaja, upoštevaje tudi to, da je Sodišče Evropske unije v točki 74 sodbe v zadevi C-26/13 ugotovilo, da profesionalni sopogodbenik ni dolžan potrošnika le seznaniti s tveganjem, temveč je potrebno tudi, da lahko potrošnik, zahvaljujoč informacijam, oceni potencialno pomembne ekonomske posledice, ki zanj izhajajo iz tečajnega tveganja, ki mu je bilo naloženo, in torej celotni strošek kredita?

3.

Ali je treba Direktivo 93/13 (1), zlasti njeno zadnjo uvodno izjavo, točko 1(o) njene Priloge in njena člena 3(3) in 6(1) razlagati tako, da so zlasti glede na zahtevo, določeno med drugim v sodbi C-42/15, v skladu s katero so za varstvo potrošnikov potrebne učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, v nasprotju s pravom Unije sodna praksa, pravna razlaga ali zakonska določba države članice, v skladu s katerimi je pravna posledica (ničnost zaradi kršitve pravnega predpisa ali celo odškodnina za škodo ali druga posledica, ki temelji na katerem koli pravnem naslovu), ki v tej državi članici izhaja iz ocene kreditne sposobnosti, ki ni natančna niti izčrpna, ne varuje dolžnika in je nepreudarna (na primer, ker ne preuči učinka tečajnega tveganja, in sicer znatnega zvišanja obrokov in dolgovane glavnice), za potrošnika bolj neugodna kot vrnitev v prejšnje stanje (restitutio in integrum), prek katere se potrošnik dolžnik osvobodi tečajnega tveganja, z drugimi besedami zvišanja obrokov kredita zaradi spreminjanja menjalnega tečaja, in se mu po potrebi dovoli plačilo glavnice kredita po obrokih?

4.

Ali je treba v zvezi z razlago možnosti preučitve vseh pogojev, navedene v dvajseti uvodni izjavi Direktive 93/13, ter zahteve po jasnosti in razumljivosti, ki jo določata člena 4(2) in 5 te direktive, šteti, da ustrezni pogodbeni pogoji niso nepošteni, če je v kreditni pogodbi kakšen bistveni element (na primer predmet pogodbe, tj. znesek kredita, obroki kredita in obresti) naveden zgolj informativno, brez pojasnila, ali je informativen podatek za pogodbeni stranki pravno zavezujoč ali ne?


(1)  Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/13


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kúria (Madžarska) 3. aprila 2018 – Gazdasági Versenyhivatal/Budapest Bank Nyrt. in drugi

(Zadeva C-228/18)

(2018/C 231/16)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Kúria

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožena stranka in vlagatelj kasacijske pritožbe: Gazdasági Versenyhivatal

Tožeče stranke in nasprotne stranke v postopku s kasacijsko pritožbo: Budapest Bank Nyrt., ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., ERSTE Bank Hungary Nyrt., Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SA

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je mogoče člen 81(1) ES [člen 101(1) PDEU] razlagati tako, da lahko eno samo ravnanje pomeni njegovo kršitev tako zaradi protikonkurenčnega cilja kot zaradi protikonkurenčnih posledic, pri čemer se to dvoje šteje za neodvisni pravni podlagi?

2.

Ali je mogoče člen 81(1) ES [člen 101(1) PDEU] razlagati tako, da sporazum iz postopka v glavni stvari, sklenjen med madžarskimi bankami, ki v zvezi z družbama, ki izdajata bančne kartice MasterCard in Visa, določa enoten znesek medbančne provizije, ki jo je treba plačati bankam izdajateljicam za uporabo kartic teh dveh družb, pomeni omejevanje konkurence zaradi cilja?

3.

Ali je mogoče člen 81(1) ES [člen 101(1) PDEU] razlagati tako, da za stranke v medbančnem sporazumu štejeta tudi družbi, ki izdajata kreditne kartice, ki nista neposredno sodelovali pri opredelitvi vsebine sporazuma, vendar sta omogočili njegovo sprejetje, ga sprejeli in uporabljali, ali pa je treba presoditi, da sta ti družbi svoje ravnanje uskladili z bankami, ki so sklenile sporazum?

4.

Ali je mogoče člen 81(1) ES [člen 101(1) PDEU] razlagati tako, da glede na predmet spora za ugotovitev kršitve konkurenčnega prava ni treba opredeliti, ali gre za sodelovanje v sporazumu ali za uskladitev z ravnanjem bank, ki so sodelovale v sporazumu?


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 28. marca 2018 – Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

(Zadeva C-235/18)

(2018/C 231/17)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica revizije: Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

Druga stranka: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sedaj Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 135(1)(b) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) (UL L 347, str. 1) vključuje zagotavljanje kartic za gorivo ter posredovanje, financiranje in obračun nakupa goriv z uporabo teh kartic ali pa je take sestavljene transakcije mogoče obravnavati kot verižne transakcije, katerih glavni namen je dobava goriva?


(1)  UL 2006, L 347, str. 1.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/14


Pritožba, ki jo je vložila Evropska komisija 16. aprila 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 5. februarja 2018 v zadevi T-216/15, Dôvera zdravotná poist'ovňa, a.s./Evropska komisija

(Zadeva C-262/18 P)

(2018/C 231/18)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: Evropska komisija (zastopnika: P.J. Loewenthal, F. Tomat, agenta)

Druga stranka v postopku: Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s., Slovak Republic, Union zdravotná poist'ovňa a.s.

Predlogi

Pritožnik predlaga, naj Sodišče:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 5. februarja 2018 v zadevi T-216/15, Dôvera/Komisija;

vrne zadevo v razsojanje Splošnemu sodišču;

podredno, naj uporabi možnost, ki jo ima na podlagi člena 61, prvi odstavek, drugi stavek, Statuta Sodišča Evropske unije, da samo dokončno odloči o zadevi; in

pridrži odločitev o stroških tega postopka, če vrne zadevo v razsojanje Splošnemu sodišču ali družbama Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s. in Union zdravotná poist'ovňa a.s. naloži, naj plačata stroške postopka, če dokončno odloči o zadevi.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Splošno sodišče je z izpodbijano sodbo sklep Komisije (EU) 2015/248 z dne 15. oktobra 2014 o ukrepih SA.23008 (2013/C) (ex2013/NN), ki jih je Slovaška republika dodelila družbama Spoločná zdravotná poist'ovňa a.s. (SZP) in Všeobecná zdravotná poist'ovňa a.s. (VZP) (OJ 2015, L 41, p. 25), razglasilo za nično.

Komisija v utemeljitev pritožbe zoper izpodbijano sodbo navaja tri pritožbene razloge.

Prvič, Komisija meni, da Splošno sodišče ni izpolnilo svoje obveznosti obrazložitve v skladu s členom 36 in 53, prvi odstavek, Statuta Sodišča. V izpodbijani sodbi Splošno sodišče navaja, da je izpodbijani sklep razglasilo za nično s tem, da je ugodilo drugemu tožbenemu razlogu tožeče stranke na prvi stopnji, in sicer da je Komisija napačno ugotovila, da je slovaški sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja v glavnem temeljil na solidarnosti. Vendar je pravno merilo, ki ga je uporabilo za razglasitev ničnosti tega sklepa, tisto, ki ga je tožeča stranka predlagala v prvem tožbenem razlogu, v skladu s katerim sam obstoj gospodarskih značilnosti spreminja ponujanje zdravstvenega zavarovanja v gospodarsko dejavnost. Ker naj bi se pravna merila, na katera se tožeča stranka sklicuje v prvem in drugem tožbenem razlogu, vzajemno izključevala, Komisija namreč ne more razumeti na kakšni podlagi je bil izpodbijani sklep razglašen za ničnega.

Drugič, Komisija meni, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je napačno razlagalo pojem podjetja v smislu člena 107(1) PDEU. V izpodbijani sodbi je Splošno sodišče pritrdilo Komisijini ugotovitvi, da slovaški sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja v glavnem temelji na solidarnosti, ter njenemu pojasnilu, da so bile gospodarske značilnosti tega sistema uvedene za to, da se uresničijo njegovi socialni in solidarnostni cilji. Ugotovilo pa je, da je Komisija storila napako pri presoji s tem, da je ugotovila, da dejavnost, ki jo izvajajo družbe za zdravstveno zavarovanje v okviru slovaškega sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, ni gospodarske narave. Do te ugotovitve je prišlo tako, da je opozorilo na možnost zavarovalnih družb ustvarjati, uporabljati in razdeljevati del njihovega dobička ter na konkurenco med navedenimi družbami v zvezi s pridobitvijo strank in kakovostjo storitev. Nato je ugotovilo, da zgolj obstoj zavarovalnih družb na Slovaškem, katerih cilj je pridobiten, spreminja SZP in VZP in vodi do preoblikovanja v podjetja v smislu člena 107(1) PDEU. Splošno sodišče pri tej ugotovitvi ni upoštevalo sodne prakse v skladu s katero sistem zdravstvenega zavarovanja, ki v glavnem temelji na solidarnosti, in katerega gospodarske značilnosti so bile uvedene za zagotovitev trajnosti sistema in uresničevanja socialnih in solidarnostnih ciljev, na katerih temelji, po naravi ni gospodarski, tako da ponudniki zdravstvenega zavarovanja, ki delujejo v tem sistemu, niso podjetja.

Tretjič, Komisija meni, da je Splošno sodišče izkrivilo dokaze, ki so mu bili predloženi na prvi stopnji, tako, da je ugotovilo, da med ponudniki zdravstvenega zavarovanja na Slovaškem obstaja „močna in zapletena konkurenca“, medtem ko spis kaže le na zelo omejeno konkurenco glede ponujanja brezplačnih fakultativnih storitev.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Symvoulio tis Epikrateias (Grčija) 24. aprila 2018 – Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton“, Somateio „Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys“, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ“/Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

(Zadeva C-280/18)

(2018/C 231/19)

Jezik postopka: grščina

Predložitveno sodišče

Symvoulio tis Epikrateias

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton“, Somateio „Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys“, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ“

Tožene stranke: Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

Intervenientka: 105 Anonymi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton

Vprašanji za predhodno odločanje

1)

Ali je mogoče člena 6 in 11 Direktive 2011/92/EU (1), razložena v povezavi z določbami iz člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, razlagati tako, da sta skladna z določbami nacionalnega prava, kakršne so tiste v točkah 8, 9 in 10 [predložitvene odločbe], ki določajo, da postopke pred sprejetjem sklepa o odobritvi okoljskih zahtev za projekte in dejavnosti, ki zelo vplivajo na okolje (objava študij učinka na okolje, obveščanje in sodelovanje javnosti v posvetovanjih), sproži in upravlja predvsem širša upravna enota v regiji in ne zadevna občina?

2)

Ali je mogoče člena 6 in 11 Direktive 2011/92/EU, razložena v povezavi z določbami iz člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, razlagati tako, da sta skladna z nacionalni pravnom sistemom, kot je predstavljen v istih točkah in ki končno določa, da je objavo sklepov o odobritvi okoljskih zahtev za projekte in dejavnosti, ki močno vplivajo na okolje, z njihovoobjavo na ustrezni spletni strani, mogoče razumeti kot domnevo, da so vse zainteresirane strani z njimi seznanjene za namen sprožitve pravnih postopkov, predvidenih v veljavni zakonodaji (ničnostna tožba pred državnim svetom), v roku šestdesetih (60) dni, ob upoštevanju pravnih določb o objavi študij o okoljskih vplivih, obveščanju in sodelovanju javnosti v postopku odobritve okoljskih predpisov za zadevne projekte in dejavnosti, ki v središče teh postopkov postavljajo najširšo upravno enoto regije in ne zadevne občine?


(1)  Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL 2012, L 26, str. 1).


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/17


Pritožba, ki so jo Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH in Société traitements chimiques des métaux vložile 11. maja 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 21. marca 2018 v zadevi T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Evropska komisija

(Zadeva C-312/18 P)

(2018/C 231/20)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnice: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux (zastopniki: M. Brealey, QC, I. Vandenborre in S. Dionnet, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnice Sodišču predlagajo, naj:

razveljavi sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 21. marca 2018, Eco-Bat Technologies in drugi/Komisija (T-361/17);

razglasi dopustnost tožbe, ki so jo vložile pritožnice in je bila vpisana pod številko T-361/17;

zadevo vrne Splošnemu sodišču v razsojanje, da bo odpravilo ali zmanjšalo kazen, ki jo je naložila Komisija s prvotnim sklepom, kakor je bil spremenjen s sklepom o popravku;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Splošno sodišče naj bi napačno uporabilo pravo s tem, da je referenčni datum določilo na podlagi prvotnega in nepopolnega sklepa namesto na podlagi popolnega in dokončnega sklepa, ki je v vseh pogledih pravilen in popoln (zlasti v pogledih, ki so predmet te pritožbe). Splošno sodišče naj bi s tem kršilo temeljne pravice pritožnic (zlasti njihovo pravico do obrambe). Vsakomur naj bi bilo treba priznati pravico do popolnega zastaralnega roka, ki začne teči od datuma sklepa o vsebinski spremembi. Splošno sodišče je prav tako napačno razlagalo obveznost obrazložitve, ki jo ima Komisija, in načelo dobrega upravljanja s tem, da je štelo, da bi morale pritožnice z lastnim predpostavljanjem v celoti razumeti, kako je Komisija določila znesek globe.


Splošno sodišče

2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/18


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. maja 2018 – Bayer CropScience in drugi/Komisija

(Zadeva T-429/19 in T-451/13) (1)

((Fitofarmacevtska sredstva - Aktivne snovi klotianidin, tiametoksam in imidakloprid - Pregled odobritve - Člen 21 Uredbe (ES) št. 1107/2009 - Prepoved uporabe in prodaje semen, tretiranih s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo zadevne aktivne snovi - Člen 49(2) Uredbe št. 1107/2009 - Previdnostno načelo - Sorazmernost - Pravica do izjave - Nepogodbena odgovornost))

(2018/C 231/21)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka v zadevi T-429/13: Bayer CropScience AG (Mannheim na Renu, Nemčija) (zastopnika: K. Nordlander, odvetnica, in P. Harrison, solicitor)

Tožeče stranke v zadevi T-451/13: Syngenta Crop Protection AG (Basel, Švica), in 15 drugih tožečih strank, katerih imena so navedena v prilogi k tej sodbi (zastopniki: sprva D. Waelbroek, I. Antypas, odvetnika, in D. Slater, solicitor, nato D. Waelbroek in I. Antypas)

Tožena stranka v zadevah T-429/13 in T-451/13: Evropska komisija (zastopnika: P. Ondrůšek in G. von Rintelen, agenta)

Intervenienti v podporo tožečih strank v zadevah T-429/13 in T-451/13: Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM) (Montardon, Francija) (zastopnika: L. Verdier in B. Trouvé, odvetnika), The National Farmers’ Union (NFU) (Stoneleigh, Združeno kraljestvo) (zastopnika: H. Mercer, QC, in N. Winter, solicitor), Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) (Bruselj, Belgija) (zastopniki: D. Abrahams, barrister, I. de Seze in É. Mullier, odvetnika), Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter (Isernhagen, Nemčija) (zastopniki: sprva C. Stallberg in U. Reese, nato U. Reese in J. Szemjonneck, odvetniki), European Seed Association (ESA) (Bruselj) (zastopniki: sprva P. de Jong, P. Vlaemminck in B. Van Vooren, nato P. de Jong, K. Claeyé in E. Bertolotto, odvetniki), Agricultural Industries Confederation Ltd (Peterborough, Združeno kraljestvo) (zastopniki: sprva P. de Jong, P. Vlaemminck in B. Van Vooren, nato P. de Jong, K. Claeyé in E. Bertolotto, odvetniki)

Intervenienti v podporo tožene stranke v zadevah T-429/13 in T-451/13: Kraljevina Švedska (zastopniki: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg in C. Hagerman, agenti), Union nationale de l’apiculture française (UNAF) (Pariz, Francija) (zastopnika v zadevi T-429/13: B. Fau in J. F. Funke, odvetnika, zastopnik v zadevi T-451/13: B. Fau), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Nemčija), Österreichischer Erwerbsimkerbund (Großebersdorf, Avstrija) (zastopniki: A. Willand in B. Tschida, odvetnika), Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruselj), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) (Louvain-la-Neuve, Belgija), Buglife – The Invertebrate Conservation Trust (Peterborough) (zastopnik: B. Kloostra, odvetnik), Stichting Greenpeace Council (Amsterdam, Nizozemska) (zastopnik: B. Kloostra, odvetnik)

Predmet

Na eni strani predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbene uredbe Komisije (EU) 485/2013 z dne 24. maja 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivnih snovi klotianidin, tiametoksam in imidakloprid ter prepovedi uporabe in prodaje semen, tretiranih s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo navedene aktivne snovi (UL 2013, L 139, str. 12) in na drugi strani v zadevi T-451/13 odškodninski zahtevek na podlagi člena 268 PDEU za povrnitev škode, ki naj bi jo tožeče stranke utrpele.

Izrek

1.

Zadevi T-429/13 in T-451/13 se združita za izdajo skupne končne sodbe.

2.

Tožbi se zavrneta.

3.

Bayer CropScience AG, Syngenta Crop Protection AG in 15 drugih tožečih strank, katerih imena so navedena v prilogi k tej sodbi, nosijo svoje stroške in stroške, ki so jih priglasili Evropska komisija, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV in Österreichischer Erwerbsimkerbund.

4.

Kraljevina Švedska nosi svoje stroške.

5.

Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), The National Farmers’ Union (NFU), Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter, European Seed Association (ESA), Agricultural Industries Confederation Ltd, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life), Buglife – The Invertebrate Conservation Trust in Stichting Greenpeace Council nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 325, 9.11.2013.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/19


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. maja 2018 – BASF Agro in drugi/Komisija

(Zadeva T-584/13) (1)

((Fitofarmacevtska sredstva - Aktivna snov fipronil - Pregled odobritve - Člen 21 Uredbe (ES) št. 1107/2009 - Prepoved uporabe in prodaje semen, tretiranih s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo navedeno aktivno snov - Člen 49(2) Uredbe št. 1107/2009 - Previdnostno načelo - Ocena učinka))

(2018/C 231/22)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: BASF Agro BV (Arnhem, Nizozemska) in 6 drugih tožečih strank, katerih imena so v prilogi (zastopnika: J.-P. Montfort in M. Peristeraki, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: P. Ondrůšek in G. von Rintelen, agenta)

Intervenienta v podporo tožečih strank: Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) (Bruselj, Belgija) (zastopniki: I. de Seze, É. Mullier, odvtnika, in D. Abrahams, barrister), European Seed Association (ESA) (Bruselj) (zastopniki: sprva P. de Jong, P. Vlaemminck in B. Van Vooren, nato P. de Jong, K. Claeyé in E. Bertolotto, odvetniki)

Intervenienti v podporo tožene stranke: Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Nemčija), Österreichischer Erwerbsimkerbund (Großebersdorf, Avstrija), Österreichischer Imkerbund (ÖIB) (Dunaj, Avstrija) (zastopnika: A. Willand in B. Tschida, odvetnika)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 781/2013 z dne 14. avgusta 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivne snovi fipronil ter prepovedi uporabe in prodaje semen, tretiranih s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo navedeno aktivno snov (UL 2013, L 219, str. 22).

Izrek

1.

Členi 1, 3 in 4 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 781/2013 z dne 14. avgusta 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivne snovi fipronil ter prepovedi uporabe in prodaje semen, tretiranih s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo navedeno aktivno snov se razglasijo za nične.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške ter stroške družbe BASF Agro BV in drugih tožečih strank, katerih imena so v prilogi, ter stroške Evropskega združenja za zaščito pridelkov (ECPA) in European Seed Association (ESA).

4.

Deutscher Berufs und Erwerbsimkerbund eV, Österreichischer Erwerbsimkerbund in Österreichischer Imkerbund (ÖIB) nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 9, 11.1.2014.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/20


Sodba Splošnega sodišča z dne 8. maja 2018 – Esso Raffinage/ECHA

(Zadeva T-283/15) (1)

((REACH - Evalvacija dokumentacij - Nadzor nad skladnostjo registracij - Kontrola predloženih informacij in spremljanje evalvacije dokumentacij - Izjava o neskladnosti - Pristojnost Splošnega sodišča - Ničnostna tožba - Izpodbojni akt - Neposredno in posamično nanašanje - Dopustnost - Pravna podlaga - Členi 41, 42 in 126 Uredbe (ES) št. 1907/2006))

(2018/C 231/23)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Esso Raffinage (Courbevoie, Francija) (zastopnik: M. Navin-Jones, solicitor)

Tožena stranka: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (zastopniki: C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere in M. Heikkilä, agenti)

Intervenienti v podporo tožene stranke: Zvezna republika Nemčija (zastopnik: T. Henze, agent), Francoska republika (zastopnika: D. Colas in J. Traband, agenta) in Kraljevina Nizozemska (zastopnice: M. de Ree, M. Bulterman in M. Noort, agentke)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti dopisa ECHA z dne 1. aprila 2015, naslovljenega na francosko ministrstvo za ekologijo, trajnostni razvoj, promet in stanovanjsko politiko, z naslovom „Izjava o neskladnosti po izdani odločbi o evalvaciji dokumentacije na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006“.

Izrek

1.

Dopis Evropske agencije za kemikalije (ECHA) z dne 1. aprila 2015, naslovljen na francosko ministrstvo za ekologijo, trajnostni razvoj, promet in stanovanjsko politiko, z naslovom „Izjava o neskladnosti po izdani odločitvi o evalvaciji dokumentacije na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006“ in njegova priloga se razglasita za nična.

2.

Družba Esso Raffinage in ECHA nosita vsaka svoje stroške.

3.

Zvezna republika Nemčija, Francoska republika in Kraljevina Nizozemska nosijo vsaka svoje stroške.


(1)  UL C 320, 28.9.2015.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/21


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. maja 2018 – Litva/Komisija

(Zadeva T-205/16) (1)

((Kohezijski sklad - Izdatki, izključeni iz financiranja - Tehnična podpora za upravljanje kohezijskega sklada v Litvi - DDV - Člen 11(1) in (3) Uredbe (ES) št. 16/2003 - Zmanjšanje finančne pomoči))

(2018/C 231/24)

Jezik postopka: litovščina

Stranki

Tožeča stranka: Republika Litva (zastopnik: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė in D. Stepanienė, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: B.-R. Killmann in J. Jokubauskaitė, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti sklepa Komisije C(2016) 969 final z dne 23. februarja 2016 o zmanjšanju podpore iz Kohezijskega sklada za projekt, izveden v Litvi, z naslovom „Tehnična pomoč za upravljanje Kohezijskega sklada v Republiki Litvi“v delu, v katerem določa zmanjšanje podpore v znesku 137 864,61 EUR, ki ustreza stroškov DDV.

Izrek

1.

Sklep Komisije št. C(2016)969 final z dne 23. februarja 2016 o zmanjšanju podpore iz Kohezijskega sklada za projekt, izveden v Litvi, z naslovom „Tehnična pomoč za upravljanje Kohezijskega sklada v Republiki Litvi“ se razglasi za ničen v delu, v katerem določa zmanjšanje podpore v znesku 137 864,61 EUR, ki ustreza stroškom DDV.

2.

Evropska komisija nosi lastne stroške in stroške, ki jih je priglasila Republika Litva.


(1)  UL C 251, 11.7.2016.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/21


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. novembra 2018 – HD/Parlament

(Zadeva T-626/16) (1)

((Pravilnik o povračilu stroškov in plačilu nadomestil poslancem Evropskega parlamenta - Nadomestilo za parlamentarno pomoč - Izterjava neupravičeno izplačanih zneskov - Pristojnost generalnega sekretarja - Pravica do obrambe - Dokazno breme - Obveznost obrazložitve - Politične pravice - Enako obravnavanje - Zloraba pooblastil - Neodvisnost poslancev - Napačno ugotovljeno dejansko stanje - Sorazmernost))

(2018/C 231/25)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Mylène Troszczynski (Noyon, Francija) (zastopnika: sprva M. Ceccaldi, nato F. Wagner, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: G. Corstens in S. Seyr, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti sklepa generalnega sekretarja Parlamenta z dne 23. junija 2016 o izterjavi neupravičeno izplačanega zneska 56 554,00 EUR iz naslova parlamentarne pomoči od tožeče stranke in s tem povezanega bremepisa.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Mylène Troszczynski nosi svoje stroške ter stroške Evropskega parlamenta, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 383, 17.10.2016.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/22


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. maja 2018 – Wirecard/EUIPO (mycard2go)

(Zadeva T-675/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije mycard2go - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001) - Obveznost obrazložitve - Člen 75, prvi stavek, Uredbe št. 207/2009 (postal člen 94, prvi stavek, Uredbe 2017/1001)))

(2018/C 231/26)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Wirecard AG (Aschheim, Nemčija) (zastopnik: A. Bayer, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: D. Hanf, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 21. julija 2016 (zadeva R 282/2016-4) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka mycard2go kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Odločba četrtega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 21. julija 2016 (zadeva R 282/2016-4) se razveljavi.

2.

Tožba se v preostalem zavrne.

3.

EUIPO nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov, ki jih je priglasila tožeča stranka, vključno z nujnimi izdatki, priglašenimi v zvezi s postopkom pred tem uradom.


(1)  UL C 410, 7.11.2016.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/23


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. maja 2018 – Wirecard/EUIPO (mycard2go)

(Zadeva T-676/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava figurativne znamke Evropske unije mycard2go - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001)))

(2018/C 231/27)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Wirecard AG (Aschheim, Nemčija) (zastopnik: A. Bayer, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: D. Hanf, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 21. julija 2016 (zadeva R 280/2016-4) v zvezi z zahtevo za registracijo figurativnega znaka mycard2go kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Wirecard AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 410, 7.11.2016.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/23


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. maja 2018 – Deutsche Lufthansa/Komisija

(Zadeva T-712/16) (1)

((Konkurenca - Koncentracije - Trg zračnega prevoza - Sklep o razglasitvi koncentracije za združljivo z notranjim trgom pod pogojem spoštovanja nekaterih zavez - Prošnja za odpravo dela obveznosti, ki so predmet zavez - Sorazmernost - Zaupanje v pravo - Načelo dobrega upravljanja - Zloraba pooblastil))

(2018/C 231/28)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Deutsche Lufthansa AG (Köln, Nemčija) (zastopnik: S. Völcker, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: A. Biolan, H. Leupold in I. Zaloguin, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2016) 4964 final z dne 25. julija 2016 o zavrnitvi prošnje, ki jo je tožeča stranka vložila v zvezi z odpravo nekaterih zavez, ki so postale zavezujoče s Sklepom Komisije z dne 4. julija 2005 o odobritvi koncentracije v zadevi COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss.

Izrek

1.

Sklep Komisije C(2016) 4964 final z dne 25. julija 2016 o zavrnitvi prošnje družbe Deutsche Lufthansa AG v zvezi z odpravo nekaterih zavez, ki so postale zavezujoče s Sklepom Komisije z dne 4. julija 2005 o odobritvi koncentracije v zadevi COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss, se razglasi za ničen v delu, v katerem se nanaša na linijo Zürich-Stockholm.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 462, 12.12.2016.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/24


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. maja 2018 – Netflix International in Netflix/Komisija

(Zadeva T-818/16) (1)

((Ničnostna tožba - Državne pomoči - Pomoč, ki jo je Nemčija predvidela za financiranje filmske produkcije in distribucije - Sklep, s katerim je pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom - Neobstoj posamičnega nanašanja - Predpis, ki zajema izvedbene ukrepe - Nedopustnost))

(2018/C 231/29)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Netflix International BV (Amsterdam, Nizozemska) in Netflix, Inc. (Los Gatos, Kalifornija, Združene države) (zastopniki: C. Alberdingk Thijm, S. van Schaik, S. van Velze in E. H. Janssen, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: J. Samnadda, G. Braun in B. Stromsky, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije (EU) 2016/2042 z dne 1. septembra 2016 o shemi pomoči SA.38418 – 2014/C (prej 2014/N), ki jo namerava Nemčija izvajati za financiranje filmske produkcije in distribucije (UL 2016, L 314, str. 63).

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

O predlogih za intervencijo, ki so jih vložili Zvezna republika Nemčija, Francoska republika, Kraljevina Nizozemska in Filmförderungsanstalt ni treba odločiti.

3.

Netflix International BV in Netflix, Inc. se naloži plačilo svojih stroškov in stroškov Evropske komisije, ne pa stroškov povezanih s predlogi za intervencijo.

4.

Netflix International, Netflix, Komisija, Zvezna republika Nemčija, Francoska republika, Kraljevina Nizozemska in Filmförderungsanstalt nosijo vsak svoje stroške, povezane s predlogi za intervencijo.


(1)  UL C 30, 30.1.2017.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/25


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. maja 2018 – Wirecard/EUIPO (mycard2go)

(Zadeva T-860/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava figurativne znamke Evropske unije mycard2go - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001)))

(2018/C 231/30)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Wirecard AG (Aschheim, Nemčija) (zastopnik: A. Bayer, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: D. Hanf, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 3. oktobra 2016 (zadeva R 281/2016-4) v zvezi z zahtevo za registracijo figurativnega znaka mycard2go kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Wirecard AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 38, 6.2.2017.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/25


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. maja 2018 – Barnett/EESO

(Zadeva T-23/17) (1)

((„Javni uslužbenci - Uradniki - Starostna pokojnina - Predčasna upokojitev brez zmanjšanja pokojninskih pravic - Ukrep, ki je bil prej določen v členu 9(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom - Interes službe - Izvršitev ničnostne sodbe, ki jo je razglasilo Sodišče za uslužbence - Odgovornost“))

(2018/C 231/31)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Inge Barnett (Roskilde, Danska) (zastopnika: S. Orlandi in T. Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko-socialni odbor (zastopniki: M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, A. Carvajal in L. Camarena Januzec, agenti, skupaj z M. Troncosom Ferrerjem in F.-M. Hislairejem, odvetnikoma,)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU za primarno, razglasitev ničnosti Odločbe EESO z dne 21. marca 2016, ki je bila sprejeta za izvršitev sodbe Sodišča za uslužbence z dne 22. septembra 2015, Barnett/EESO (F-20/14, EU:F:2015:107), s katero je bila tožeči stranki zavrnjena predčasna upokojitev brez zmanjšanja pokojninskih pravic, in podredno, odškodnina za škodo, ki je nastala tožeči stranki.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

I. Barnett se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 104, 3.4.2017.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. maja 2018 – Triggerball/EUIPO (oblika žoge z več grbinami)

(Zadeva T-387/17) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava tridimenzionalne znamke Evropske unije - Oblika žoge z več grbinami - Absolutni razlog za zavrnitev - Razlikovalni značaj - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (EU) št. 2017/1001)))

(2018/C 231/32)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Triggerball GmbH (Baiern-Piusheim, Nemčija) (zastopnik: H. Emrich, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnica: D. Walicka, agentka)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 20. aprila 2017 (zadeva R 376/2017-4), v zvezi z zahtevo za registracijo tridimenzionalnega znaka v obliki žoge z več grbinami kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Triggerball GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 256, 7.8.2017.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/26


Tožba, vložena 16. marca 2018 – SCF Terminal (Ciper) in S H B/Svet in drugi

(Zadeva T-199/18)

(2018/C 231/33)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: SCF Terminal (Ciper) LTD (Limassol, Ciper) in S H B, Inc. (Monrovija, Liberija) (zastopniki: P. Tridimas, Barrister, K. Kakoulli, P. Panayides in C. Pericleous, odvetniki)

Tožene stranke: Svet Evropske unije, Evropska komisija, Evropska centralna banka, Eurogroup in Evropska unija

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

toženim strankam naloži plačilo zneskov, prikazanih v tabeli, ki je priložena tej tožbi, povečanih za obresti od 26. marca 2013 do sprejetja sodbe Splošnega sodišča;

toženim strankam naloži plačilo stroškov.

Podredno tožeče stranka Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

ugotovi nepogodbeno odgovornost Evropske unije in/ali toženih institucij;

določi postopek, na podlagi katerega se določi odškodnina za škodo, ki je dejansko nastala tožečim strankam, in

toženim strankam naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo štiri tožbene razloge, ki so v bistvenem enaki oziroma podobni tistim iz zadeve T-197/18, JV Voscf in drugi/Svet in drugi Others v Council and Others.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/27


Tožba, vložena 6. aprila 2018 – Czarnecki/Parlament

(Zadeva T-230/18)

(2018/C 231/34)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Ryszard Czarnecki (Varšava, Poljska) (zastopnica: M. Casado García-Hirschfeld, odvetnica)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo razglasi za dopustno;

razglasi izpodbijani sklep Parlamenta z dne 7. februarja 2018 za ničen;

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: prvič, kršitev domneve nedolžnosti, pravice do obrambe, in načela enakosti orožij, in drugič, kršitev načela dobrega upravljanja, načela sorazmernosti in svobode izražanja.

2.

Drugi tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji, fumus persecutionis in zloraba pooblastil.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev načela pravne varnosti in zaščite legitimnih pričakovanj.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/28


Tožba, vložena 12. aprila 2018 – Netflix International in Netflix/Komisija

(Zadeva T-238/18)

(2018/C 231/35)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Netflix International BV (Amsterdam, Nizozemska), Netflix, Inc. (Los Gatos, Kalifornija, Združene države) (zastopniki: E. Batchelor, Solicitor, N. Niejahr, B. Hoorelbeke in A. Patsa, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

razglasi za ničen Sklep Komisije z dne 8. novembra 2017 o državni pomoči SA.48950 (2017/N), ki se nanaša na podaljšanje sheme pomoči za digitalizacijo del filmske dediščine, ki jo je prijavila Francija;

razglasi za ničen Sklep Komisije z dne 20. novembra 2017 o državni pomoči SA.48907 (2017/N), ki se nanaša na podaljšanje samodejne sheme pomoči za avdiovizualno delo žanra fikcija in dokumentarne oddaje, ki jo je prijavila Francija;

razglasi za ničen Sklep Komisije z dne 20. novembra 2017 o državni pomoči SA.48699 (2017/N), ki se nanaša na podaljšanje samodejne sheme pomoči za produkcijo in pripravo filmskih del, ki jo je prijavila Francija; in

Komisiji naloži, da nosi svoje stroške in stroške družbe Netflix, povezane s temi postopki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata en tožbeni razlog.

Tožeči stranki trdita, da je Komisija kršila člen 108(3) PDEU s tem, da ob pregledu shem državne pomoči, ki jih je predložila Francija in ki so predmet izpodbijanih sklepov, ni začela formalnega postopka preiskave iz člena 108(2) PDEU. Komisija bi za vsako od treh shem državnih pomoči morala začeti formalni postopek preiskave zaradi resnih težav, na katere je naletela pri obravnavni vsake od teh shem v zvezi z njihovo združljivostjo z notranjim trgom. Komisija je s tem, da ni začela formalnega postopka preiskave, kršila procesne pravice, ki jih imata tožeči stranki v skladu s členom 108(2) PDEU.

Tožeči stranki trdita, da na obstoje resnih težav kažejo:

okoliščine in trajanje postopkov predhodne preiskave, na podlagi katerih so bili sprejeti izpodbijani sklepi; in

vsebina izpodbijanih sklepov, zlasti v delu, v katerem se nanaša na finančne mehanizme shem državnih pomoči, in na združljivost shem državne pomoči s pravom EU, ki ni sklop določb, ki ureja državne pomoči.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/29


Tožba, vložena 17. aprila 2018 – SKS Import Export/Komisija

(Zadeva T-239/18)

(2018/C 231/36)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Société Kammama Saber (S.K.S) Import Export (Sousse Jawhara, Tunizija) (zastopnik: H. Chelly, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je tožba dopustna in utemeljena;

ter:

delno razglasi za nično Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/212 z dne 13. decembra 2017 v delu, v katerem se nanaša na vključitev Tunizije na seznam tretjih držav, ki imajo po njeni izjavi v svoji ureditvi AML/CFT strateške pomanjkljivosti;

Komisiji naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: nepristojnost Komisije in bistvena kršitev postopka, ker je Komisija prekoračila svoje pristojnosti glede pridružitvenega sporazuma med Tunizijo in Evropsko unijo, na podlagi katerih bi morala vprašanje predložiti pridružitvenemu svetu, da slednji reši spor ali podredno, da ta strankam omogoči, da sprejmejo potrebne ukrepe za zaščito njihovih interesov.

2.

Drugi tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji glede na eni strani, ocene Tunizije s strani Evropske unije in na drugi strani, ocene Tunizije s strani projektne skupine za finančno ukrepanje. V zvezi s tem tožeča stranka meni, da Komisija ni sprejela ustreznih ukrepov za reševanje povečanja tveganja, ki ga izpodbijana delegirana uredba povzroča ekonomskemu razvoju v Tuniziji.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev pogodb Evropske unije, zlasti člena 216(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katero so mednarodni sporazumi zavezujoči za institucije.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/29


Tožba, vložena 18. aprila 2018 – Bruno/Komisija

(Zadeva T-241/18)

(2018/C 231/37)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Bruno (Woluwé-Saint-Pierre, Belgija) (zastopnica: N. de Montigny, odvetnica)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi in razsodi

razglasitev ničnosti odločitve OPSP z dne 4. julija 2017;

po potrebi razglasitev ničnosti izrecne odločbe o zavrnitvi pritožbe z dne 18. januarja 2018;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbena razloga in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: napačna uporaba prava s strani Evropske komisije pri uporabi členov 11(1) in 12(1) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, ker je Komisija v svoji odločbi zavrnila prošnjo tožeče stranke za dodelitev odpravnine, določene v členu 12(2) navedene priloge, in s čimer je tožečo stranko, nasprotno, zavezala k uporabi člena 11(1) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, ki pa naj se v njenem primeru ne bi uporabljal.

2.

Drugi tožbeni razlog: ugovor nezakonitosti, ker naj bi bili z zgorajnavedenimi določbami Kadrovskih predpisov zaradi obstoja pravne praznine kršeni načeli enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/30


Tožba, vložena 18. aprila 2018 – VV/Komisija

(Zadeva T-242/18)

(2018/C 231/38)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: VV (zastopnik: F. Moyse, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo z dne 19. junija 2017 in, če je potrebno, akt o zavrnitvi ugovora tožeče stranke z dne 18. januarja 2018 razglasi za nična;

toženi stranki naloži plačilo stroškov

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka s to tožbo predlaga razglasitev ničnosti odločbe komisije javnega natečaja EPSO/AD/322/16 – Upravni uslužbenci na področju revizije (AD 5/AD 7) (UL 2016, C 171A, str. 1), da se ne pripusti k navedenemu natečaju, ker naj ne bi predložila univerzitetne diplome, ki dokazuje vsaj triletno izobraževanje na področjih, navedenih v razpisu navedenega natečaja.

Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: nezadostna obrazložitev izpodbijane odločbe.

2.

Drugi tožbeni razlog: napake pri presoji, ki jih je storila natečajna komisija pri presoji informacij, navedenih v prijavi tožeče stranke. Komisija naj ne bi upoštevala razpisa, ker je menila, da tožeča stranka ni dosegla stopnje izobrazbe, ki ustreza vsaj triletnemu univerzitetnemu študiju, potrjenemu z diplomo zaključenega študija, ki se zahteva za pristop k natečaju.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/31


Tožba, vložena 20. aprila 2018 – VW/Komisija

(Zadeva T-243/18)

(2018/C 231/39)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: VW (zastopnica: N. de Montigny, avocat)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo organa za imenovanja z dne 26. junija 2017 razglasi za nično;

kolikor je potrebno, izrecno odločbo o zavrnitvi pritožbe z dne 19. januarja 2018 razglasi za nično;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog, naveden primarno, se nanaša na ugovor nezakonitosti zoper člen 20 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, saj naj bi bil ta v nasprotju z načelom enakega obravnavanja, določenim v členu 20 Listine o temeljnih pravicah in členu 52 navedene listine.

2.

Drugi tožbeni razlog, naveden podredno za primer, da se člen 20 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za tožečo stranko ne bo uporabil, se nanaša na napačno uporabo prava, ki jo je tožena institucija storila pri razlagi člena 27 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, in se še bolj podredno za primer, da ni bilo napačne uporabe prava, nanaša na kršitev načela enakega obravnavanja, določnega med drugim v členu 20 Listine o temeljnih pravicah, in načela sorazmernosti, določenega v členu 52 navedene listine.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/31


Tožba, vložena 20. aprila 2018 – Synergy Hellas/Komisija

(Zadeva T-244/18)

(2018/C 231/40)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Αtene, Grčija) (zastopnik: K. Damis, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbi ugodi;

sklep Komisije C(2018) 1115 final z dne 19. februarja 2018 o izterjavi zneska 76 282,08 EUR, skupaj z obrestmi, od „d.d.Synergy HELLAS ANONYMI EMPORIKI ETAIREIA PAROCHIS YPIRESION PLIROFORIKIS“, razglasi za ničen, in

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 85 Uredbe Komisije (ES, Euratom) 2342/2002 (1).

Zavrnitev legitimne zahteve s strani Komisije, o podaljšanju roka za plačilo, kljub temu da je bilo odplačane že 73 % glavnice, skupaj z vsemi obrestmi, in je bilo že vzpostavljeno jamstvo, ki ga Komisija zahteva za celoten prvotno dolgovani znesek, skupaj z obrestmi, je v nasprotju z določbami tega člena;

obrazložitev Komisije v zvezi s temeljno nezakonitostjo izpodbijanega ukrepa je neutemeljena;

Komisija ni izpolnila obveznosti obrazložitve izpodbijanega sklepa.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev in/ali prekoračitev diskrecijske pravice ter kršitev načela „dobrega upravljanja“.

Komisija je prekoračila meje svoje diskrecijske pravice, saj je izpodbijani sklep sprejela ne da bi upoštevala dejanske podatke, ki ji jih je predložila tožeča stranka in je predvidela rešitve, ki bi lahko vodile do njenega stečaja.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti.

Izpodbijani sklep, poleg tega da ni ukrep, ki je potreben za doseganje želenega cilja, tožečo stranko, glede na to da ta še naprej plačuje, pretirano bremeni, s čimer se bistveno ogroža njen obstoj.


(1)  Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 4, str. 145).


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/32


Tožba, vložena 23. aprila 2018 – RATP/Komisija

(Zadeva T-250/18)

(2018/C 231/41)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Régie autonome des transports parisiens (RATP) (Pariz, Francija) (zastopniki: E. Morgan de Rivery, P. Delelis in C. Lavin, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost sklepa Komisije z dne 21. marca 2018 o odobritvi delnega dostopa do dokumentov na podlagi Uredbe (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

vsekakor naloži plačilo celotnih stroškov Komisiji.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 4(2), tretja alinea, Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331).

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 4(2), tretja alinea, Uredbe št. 1049/2001.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 4(2), prva alinea, Uredbe št. 1049/2001, člena 8 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in člena 7 Listine o temeljnih pravicah ter člena 339 PDEU.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/33


Tožba, vložena 23. aprila 2018 – US/ECB

(Zadeva T-255/18)

(2018/C 231/42)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: US (zastopnika: L. Levi in A. Blot, avocats)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je ta tožba dopustna in utemeljena;

zato naj:

odločbo o nepretvorbi pogodbe tožeče stranke z dne 13. junija 2017 razglasi za nično;

odločbo ECB z dne 11. oktobra 2017 o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za upravni pregled („administrative review“) razglasi za nično;

odločbo ECB z dne 13. februarja 2018, ki je bila tožeči stranki vročena istega dne, o zavrnitvi pritožbe („grievance procedure“), vložene dne 7. decembra 2017, razglasi za nično;

tožeči stranki dodeli odškodnino za nastalo škodo;

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: ugovor nezakonitosti Politike pretvorbe, ker krši člen 10(c) Pogojev za zaposlitev in člen 2.0 Pravil za zaposlene ter je bila sprejeta v nasprotju s hierarhijo norm.

2.

Drugi tožbeni razlog: ugovor nezakonitosti, ker člen 10(c) Pogojev za zaposlitev in člen 2.0 Pravil za zaposlene kršita Direktivo Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP in uvodno izjavo 6 Okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sklenjenega med ETUC, UNICE in CEEP.

3.

Tretji tožbeni razlog: ugovor nezakonitosti smernic Annual Salary and Bonus Review (ASBR), ker kršijo obveznost obrazložitve in načelo pravne varnosti.

4.

Četrti tožbeni razlog: očitne napake pri presoji in kršitev obveznosti obrazložitve glede, prvič, umestitve tožeče stranke v plačilni razred, drugič, njenega „stalnega napredovanja“ in, tretjič, ohranitev poslovnih potreb („business needs“) po posebnem znanju, spretnostih in kompetencah tožeče stranke.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/34


Tožba, vložena 24. aprila 2018 – Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (SCHUTZ)

(Zadeva T-256/18)

(2018/C 231/43)

Jezik postopka: portugalščina

Stranke

Tožeča stranka: Arezzo Indústria e Comércio, S.A. (Belo Horizonte, Brazilija) (zastopnika: A. Sebastião in J. Pimenta, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka „SCHUTZ“ – prijava št. 15723265

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12. februarja 2018 v zadevi R 661/2017-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(a) in (b) ter člena 7(2) Uredbe (EU) št. 2017/1001.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/35


Tožba, vložena 26. aprila 2018 – Roxtec/EUIPO – Wallmax (Prikaz črnega kvadrata, ki vsebuje sedem koncentričnih modrih krogov)

(Zadeva T-261/18)

(2018/C 231/44)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Roxtec AB (Karlskrona, Švedska) (zastopnika: J. Olsson in J. Adamsson, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Wallmax Srl (Milano, Italija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka EU, ki prikazuje črn kvadrat, ki vsebuje sedem koncentričnih modrih krogov – znamka EU št. 14 338 735

Postopek pred EUIPO: postopek izbrisa

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8 januarja 2018 v zadevi R 940/2017-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov tega postopka in postopka pred EUIPO.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 2017/1001.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/35


Tožba, vložena 26. aprila 2018 – Meblo Trade/EUIPO – Meblo Int (MEBLO)

(Zadeva T-263/18)

(2018/C 231/45)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Meblo Trade d.o.o. (Zagreb, Hrvaška) (zastopnica: A. Ivanova, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o. (Nova Gorica, Slovenija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije črne in rdeče barve MEBLO – blagovna znamka EU št. 3 431 731

Postopek pred EUIPO: postopek izbrisa

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 27. februarja 2018 v zadevi R 883/2017-4

Tožbeni predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 58(1)(a) Uredbe št. 2017/1001.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/36


Tožba, vložena 27. aprila 2018 – Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)

(Zadeva T-265/18)

(2018/C 231/46)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: poljščina

Stranke

Tožeča stranka: Ilona Biernacka-Hoba (Aleksandrów Łódzki, Poljska) (zastopnik: R. Rumpel, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Formata Bogusław Hoba (Aleksandrów Łódzki, Poljska)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedni element „Formata“ – znamka Evropske unije št. 11 529 427

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 13. februarja 2018 v zadevi R 2032/2017-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo razglasi za dopustno;

izpodbijano odločbo razveljavi v delu, v katerem je bila z njo zavrnjena zahteva za ugotovitev ničnosti znamke „Formata“, registrirane pod št. 11 529 427;

izpodbijano odločbo spremeni tako, da se znamka „Formata“, registrirana pod št. 11 529 427, razglasi za nično;

izpodbijano odločbo spremeni glede stroškov;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Napačna ugotovitev, da naj prejšnja pravica ne bi bila zadostno dokazana.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/37


Tožba, vložena 30. aprila 2018 – Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

(Zadeva T-267/18)

(2018/C 231/47)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Iceland Foods Ltd (Deeside, Združeno kraljestvo) (zastopniki: S. Malynicz, QC, J. Hertzog, C. Hill in J. Warner, solicitors)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Íslandsstofa (Reykjavik, Islandija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedne elemente „INSPIRED BY ICELAND“ – prijava št. 14 350 094

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 7. februarja 2018 v zadevi R 340/2017-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

naloži EUIPO in drugi stranki plačilo lastnih stroškov in stroškov tožeče stranke.

Navajana tožbena razloga

kršitev člena 71 Uredbe št. 2017/1001 ker odbor ni odločil o pritožbi;

kršitev bistvene postopkovne zahteve iz člena 72 Uredbe št. 2017/1001, saj je odbor ravnal v nasprotju z načeloma ekonomičnosti in poštenega postopka s tem, da je odločil, da zadevo predloži preizkuševalcu za ponovni preizkus izpodbijane znamke glede absolutnih razlogov za zavrnitev, pri čemer je tudi prejudiciral uporaba absolutnih razlogov za zavrnitev, ne da bi zaslišal tožečo stranko, in je tako ravnal v nasprotju z načelom audi alteram partem.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/38


Tožba, vložena 27. aprila 2018 – Sandrone/EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

(Zadeva T-268/18)

(2018/C 231/48)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Luciano Sandrone (Barolo, Italija) (zastopnik: A. Borra, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: J. Garcia Carrion, SA (Jumilla, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „Luciano Sandrone“ – prijava št. 14 416 598

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 26. februarja 2018 v zadevi R 1207/2017-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Neobstoj dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke v skladu s členom 42(2) in (3) Uredbe št. 2017/1001.

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/38


Tožba, vložena 2. maja 2018 – Inditex/EUIPO – Ffauf (ZARA)

(Zadeva T-269/18)

(2018/C 231/49)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Španija) (zastopniki: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal in E. Armero Lavie, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Ffauf SA (Luxembourg, Luksemburg)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije ZARA – prijava št. 8 929 952

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 2. februarja 2018 v združenih zadevah R 359/2015-5 in R 409/2015-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi v delu, v katerem je ob zavrnitvi pritožbe tožeče stranke in delni ugoditvi ugovoru intervenientke zavrnjena prijava besedna znamka Evropske unije ZARA št. 8 929 952 za te proizvode in storitve: Razred 29 – konzervirano, zamrznjeno, sušeno in kuhano sadje in zelenjava, želeji, marmelada, kompoti, mlečni izdelki, jedilno olje in maščoba; Razred 30 – riž, tapioka, sago, moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in slaščice, kvas, pecilni prašek, sol, gorčica, kis, omake (začimba), začimbe, prigrizki na osnovi riža; Razred 31 – sveža zelenjava; Razred 32 – sveži sokovi; Razred 35 – storitve prodaje konzervirane, zamrznjene, sušene in kuhane zelenjave, jedilnih olj, riža, moke in izdelkov iz žitaric, kruha, kisa, omak (začimb) na drobno in na debelo v trgovinah, prek globalnega računalniškega omrežja, na podlagi katalogov, po pošti, telefonu, radiu in televiziji ter prek drugih elektronskih medijev; Razred 43 – nudenje hrane in pijače, samopostrežne restavracije, kavarne;

EUIPO in po potrebi intervenientki (družbi Ffauf SA) naloži plačilo stroškov v zvezi s to tožbo pred Splošnim sodiščem;

drugi stranki, družbi FFAUF, S.A, naloži plačilo stroškov v zvezi z združenima pritožbama R 359/2015-5 y R 409/2015-5 pred petim odborom za pritožbe pri EUIPO.

Navajana tožbena razloga

Kršitev členov 15(1), 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 in pravila 22(2) in (3) Uredbe št. 2868/95;

kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/39


Tožba, vložena 3. maja 2018 – Mauritsch/INEA

(Zadeva T-271/18)

(2018/C 231/50)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Walter Mauritsch (Dunaj, Avstrija) (zastopnika: S. Rodrigues in A. Champetier, odvetnika)

Tožena stranka: Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi, prvič, odločbo tožene stranke z dne 24. januarja 2018, s katero je bila zavrnjena njena pritožba z dne 4. oktobra 2017, in, drugič, odločbo tožene stranke z dne 2. avgusta 2017, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za nadomestilo škode, vložena 10. aprila 2017;

toženi stranki naloži, naj tožeči stranki plača nadomestilo za materialno škodo, ki jo je domnevno utrpela zaradi prezadolžitve tožene stranke, namreč izgubo dajatve za brezposelnost za obdobje največ treh let, skupaj z obrestmi; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov, ki jih je utrpela tožeča stranka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka navaja en tožbeni razlog, in sicer je tožena stranka ni v zadostni meri obvestila o njegovih pravicah iz socialnega zavarovanja v primeru njene zavrnitve podpisa podaljšanja pogodbe. Tožeča stranka trdi, da ni vedela, da se bo njeno zavrnitev podpisa pogodbe štelo za odpoved. Tožeča stranka tako ni bila obveščena, tožena stranka pa je kršila svojo dolžnost skrbnega ravnanja iz člena 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/40


Tožba, vložena 27. aprila 2018 – Julius-K9/EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT)

(Zadeva T-276/18)

(2018/C 231/51)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Julius-K9 Zrt (Szigetszentmiklós, Madžarska) (zastopnik: G. Jambrik, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: El Corte Inglés, SA (Madrid, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije K9 UNIT – Zahteva za registracijo št. 14590 831

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 22. februarja 2018 v zadevi R 1432/2017-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/40


Tožba, vložena 4. maja 2018 – Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

(Zadeva T-277/18)

(2018/C 231/52)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Zitro IP Sàrl (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: A. Canela Giménez, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije PICK & WIN MULTISLOT – Prijava št. 16 071 946

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14. marca 2018 v zadevi R 978/2017-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo.

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe 2017/1001.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/41


Tožba, vložena 30. aprila 2018 – Alliance Pharmaceuticals/EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)

(Zadeva T-279/18)

(2018/C 231/53)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Alliance Pharmaceuticals Ltd (Wiltshire, Združeno kraljestvo) (zastopnik: M. Edenborough, QC)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: AxiCorp GmbH (Friedrichsdorf/Ts, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: mednarodna registracija znamke, v kateri je imenovana Evropska unija AXICORP ALLIANCE – mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, št. 1 072 913

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 7. februarja 2018 v zadevi R 1473/2017-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

podredno, spremeni izpodbijano odločbo petega odbora tako, da odloči, da je treba ugovor vrniti v ponovno odločanje oddelku za ugovore v skladu s členoma 8(1)(b) in 8(5) ter ga ponovno obravnavati v skladu s členom 8(4);

EUIPO odredi plačilo stroškov tožeče stranke in stroškov, nastalih s to tožbo ter stroškov pred odborom. Podredno, če je pred odborom intervenirala druga stranka, tožena stranka in intervenientka solidarno nosita plačilo stroškov tožeče stranke, nastale s tožbo in stroške pred odborom.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001;

Odbor je napačno razlagal seznam proizvodov prejšnjih registriranih znamk in zato menil, da z dokazom o ugotovljeni uporabi ni bila dokazana dejanska uporaba proizvodov, vključenih v te sezname proizvodov.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/42


Tožba, vložena 4. maja 2018 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)

(Zadeva T-287/18)

(2018/C 231/54)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Združene države) (zastopnika: M. Montañá Mora, S. Sebe Marin, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Natural Instinct Ltd (Camberley, Združeno kraljestvo)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije Nature’s Variety Instinct – prijava št. 14 290 647

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 6. marca 2018 v zadevi R 1659/2017-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO in – če je primerno – drugi stranki pred odborom za pritožbe skupaj in solidarno naloži plačilo vseh stroškov teh postopkov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/43


Tožba, vložena 4. maja 2018 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT)

(Zadeva T-288/18)

(2018/C 231/55)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, Združene države) (zastopnika: M. Montañá Mora, S. Sebe Marin, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Natural Instinct Ltd (Camberley, Združeno kraljestvo)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije Nature’s Variety Instinct – prijava št. 14 290 647

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 28. februarja 2018 v zadevi R 1658/2017-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO in – če je primerno – drugi stranki pred odborom za pritožbe skupaj in solidarno naloži plačilo vseh stroškov teh postopkov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/43


Tožba, vložena 4. maja 2018 – Agmin Italy/Komisija

(Zadeva T-290/18)

(2018/C 231/56)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Agmin Italy SpA (Verona, Italija) (zastopnik: F. Guardascione, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

najprej, ugotovi in razglasi ničnost in/ali neveljavnost in/ali neučinek in/ali neobstoj izpodbijane odločbe zaradi kršitve prava, kršitve načela ločitve preiskovalne od odločitvene funkcije, kršitve načela kontradiktornosti, prekoračitve pooblastil z izkrivljanjem in napačne presoje dejstev, očitne nelogičnosti in protislovnosti in neizvedbe preiskave in različnega obravnavanja ter, zaradi vseh navedenih razlogov, vseh drugih prejšnjih ali kasnejših aktov, ki se kakorkoli navezujejo in/ali so povezani s tem zgoraj navedenim aktom z vsemi pravnimi posledicami;

vsekakor odločbo DG NEAR z dne 7. marca 2018 (ARES – 2018 – 1288022), ki je bila sporočena 9. marca 2018 v delu, v katerem se nanjo nanaša tožba, razglasi za nično in posledično razglasi za nične povezane sankcije;

podredno, odloči o odpravi ali zmanjšanju sankcije, ki je naložena družbi Agmin, ker je pretirana in ni sorazmerna z dejanskim ravnanjem družbe Agmin;

še bolj podredno, ugotovi, da so opisana ravnanja primerna za priznanje rehabilitacije družbe Agmin v smislu člena 106(9) Uredbe št. 966/2012;

uspeli stranki prisodi stroške.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Ta tožba je vložena zoper odločbo Evropske komisije z dne 7. marca 2018 (ARES – 2018 – 1288022), s katero je bila tožeča stranka izključena iz možnosti sodelovanja pri razpisu za dodelitev prispevkov, ki se financirajo iz proračuna Evropske unije in Evropskega sklada za razvoj za maksimalno triletno obdobje, določeno v členu 106(14)(c) Uredbe št. 966/2012 (1), in s katero je bila odrejena objava na spletnem mestu Komisije zaradi nedobave naročenega blaga (lota 9 in 11) v skladu s pogoji, dogovorjenimi v pogodbi o dobavi ENPI/2014/351-804, in zaradi nezamenjave poroštva (poroštvo za predfinanciranje v višini 89 430,71 EUR), ki ga je družba Agmin predložila javnemu naročniku 19. novembra 2014. To poroštvo je namreč izdal subjekt, ki je bil na podlagi informacij, prejetih od Banca d’Italia, pooblaščen za izdajo poroštev samo za banke in finančne institucije, ki so pooblaščene za dajanje posojil, na pa v korist drugih oseb ali subjektov kot je javni naročnik.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

V tem primeru je prišlo do prekoračitve pooblastil zlasti s kršitvijo načela ločitve preiskovalne od odločitvene funkcije, načela kontradiktornosti iz zaradi očitne nelogičnosti in neobstoja obrazložitve;

2.

Kršitev in/ali napačna uporaba „principles of European Contract Law 2002“, ki se uporabljajo v skladu s členom 41 Splošnih pogodbenih pogojev; in

3.

Kršitev načela sorazmernosti sankcije v smislu člena 5 PEU, ker je Evropska komisija družbi Agmin naložila najvišjo sankcijo treh let.

Tožeča stranka zlasti ugotavlja, da izpodbijana odločba krši njene pravice, ker Komisija pri njenem sprejetju ni ustrezno upoštevala, da je za nedobavo izključno, ali, podredno, soodgovoren javni naročnik, ki je samovoljno in neupravičeno zavrnil zamenjavo dobavitelja blaga z drugim proizvajalcem, ki je izjavil, da je pripravljen dobaviti proizvode, katerih kakovost je enaka ali večja od tiste, ki je navedena v tehničnih specifikacijah, določenih v razpisu.


(1)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/45


Tožba, vložena 7. maja 2018 – Biedermann Technologies/EUIPO (Compliant Constructs)

(Zadeva T-291/18)

(2018/C 231/57)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Biedermann Technologies GmbH & Co. KG (Donaueschingen, Nemčija) (zastopnik: A. Jacob, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „Compliant Constructs“ – prijava št. 16 125 461

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 5. marca 2018 v zadevi R 1626/2017-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo in odredi registracijo znamke;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

Kršitev člena 7(2) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/45


Tožba, vložena 7. maja 2018 – Polskie Linie Lotnicze „LOT“/Komisija

(Zadeva T-296/18)

(2018/C 231/58)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Polskie Linie Lotnicze „LOT“ S.A. (Varšava, Poljska) (zastopnik: M. Jeżewski, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sklep Evropske komisije razglasi za ničen;

Komisiji naloži stroške postopka pred Splošnim sodiščem.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja sedem tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na trditev, da je Komisija kršila določbe Pogodbe, ki se nanašajo na pogoje za izdajo soglasja za združitev podjetij ter te pogoje posredno ali neposredno določajo, zlasti člena 101 in 102 Pogodbe in določbe za njuno izvajanje, zlasti člen 6(1)(b), člen 2(1) in člen 2(2) Uredbe št. 139/2004, ker ni opravila celovite presoje učinkov koncentracije, ki negativno vplivajo na konkurenco, med drugim učinka koncentracije na upoštevne trge, določene na podlagi modela O&D. Presoja koncentracije po modelu O&D pa vodi do razkritja številnih izkrivljanj konkurence, ki jih povzroča ta koncentracija.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na trditev, da je Komisija napačno ocenila učinke koncentracije na možnost nudenja storitev letalskega prevoza potnikov in na letališča, na katera vpliva koncentracija, s čimer je storila resno in očitno napako pri presoji koncentracije. Pravilna analitična presoja koncentracije bi morala voditi do sklepa, da izvedba te koncentracije povzroča številne negativne vplive na konkurenco, med drugim družbi Lufthansa zagotavlja prevladujoč položaj na nekaterih letališčih.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na trditev, da je Komisija kršila Uredbo št. 95/93, ker je pri dodeljevanju slotov na določenih letališčih prišlo do kršitve načel nevtralnosti, preglednosti in prepovedi diskriminacije.

4.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na trditev, da je Komisija kršila Smernice o presoji horizontalnih združitev, s tem da ni preučila, ali povečano učinkovitost, do katere naj bi prišlo zaradi transakcije, nevtralizirajo njeni negativni učinki na konkurenco.

5.

Peti tožbeni razlog se nanaša na trditev, da je Komisija kršila določbe pogodbe in določbe za njihovo izvajanje,, s tem da je družbi Lufthansa naložila obveznosti, ki ne nevtralizirajo bistvenega izkrivljanja konkurence, do katerega je prišlo zaradi transakcije.

6.

Šesti tožbeni razlog se nanaša na trditev, da je Komisija kršila določbe Pogodbe, med drugim člen 107(1) PDEU, in določbe za njegovo izvajanje, s tem da izkrivljanja konkurence na notranjem trgu, ki ga je povzročila transakcija, ni upoštevala v povezavi z državno pomočjo družbi Air Berlin.

7.

Sedmi tožbeni razlog se nanaša na trditev, da je Komisija kršila člen 296 PDEU, s tem da svojega sklepa ni dovolj obrazložila.


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/46


Tožba, vložena 13. maja 2018 – Yanukovych/Svet

(Zadeva T-300/18)

(2018/C 231/59)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Viktor Feodorovych Yanukovych (Rostov na Donu, Rusija) (zastopnik: T. Beazley, QC)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za nična Sklep Sveta (SZVP) 2018/333 z dne 5. marca 2018 (1) in Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2018/326 z dne 5. marca 2018 (2), v delu v katerem se nanašata na tožečo stranko, in

Svetu naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja sedem tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: tožeča stranka ne izpolnjuje meril, ki so se v upoštevnem obdobju zahtevala za uvrstitev na seznam. Svet Evropske unije ni pravilno upošteval vseh dokumentov, ki so mu bili predloženi, pri čemer je bil pri upoštevanju dokumentov tudi zelo selektiven. Argumenta v utemeljitev tega tožbenega razloga sta: tožeča stranka je v preiskavah, ki so v mrtvem teku in očitno ne zadostujejo za izpolnitev upoštevnega merila; dokumenti, s katerimi je Svet utemeljil svoj sklep, da se ime tožeče stranke ohrani na seznamu, so popolnoma neprimerni, protislovni, napačni in niso podkrepljeni z dokazi.

2.

Drugi tožbeni razlog: Svet je s sprejetjem spornih ukrepov zoper tožečo stranko storil očitne napake pri presoji. Svet je storil očitno napako s tem, da je tožečo stranko ponovno uvrstil na seznam kljub očitnem neskladju med „utemeljitvijo“ in upoštevnimi merili za uvrstitev na seznam. Razlogi, navedeni pri prvem tožbenem razlogu, veljajo tudi za drugi tožbeni razlog.

3.

Tretji tožbeni razlog: Svet ni navedel utemeljitve. Svet ni navedel posebnih in konkretnih razlogov za uvrstitev tožeče stranke na seznam. „Utemeljitev“ za uvrstitev tožeče stranke, ki je bila navedena v šesti spremembi Sklepa in šesti spremembi Uredbe (v nadaljevanju: šesti spremembi), je (poleg tega da je napačna), formalistična, neprimerna in neustrezno individualizirana.

4.

Četrti tožbeni razlog: tožeči stranki je bila kršena pravica do obrambe in/ali ji ni bilo zagotovljeno učinkovito sodno varstvo. Svet se, med drugim, pred ponovno uvrstitvijo tožeče stranke na seznam z njo ni primerno posvetoval, prav tako pa ji ni bila dana prava in poštena možnost, da popravi napake ali predloži informacije v zvezi z njenim osebnim položajem. Svetu/tožeči stranki niso bili nikoli predloženi resni, verodostojni ali konkretni dokazi, s katerimi bi bilo mogoče utemeljiti naložitev omejevalnih ukrepov.

5.

Peti tožbeni razlog: Svet ni imel ustrezne pravne podlage za sprejetje šestih sprememb. Argumenti v utemeljitev tega tožbenega razloga so: (a) pogoji za to, da bi se lahko Svet oprl na člen 29 PEU, s šesto spremembo Sklepa niso bili izpolnjeni. Med drugim: (i) cilji, ki jih je navedel Svet, so zgolj splošne trditve; (ii) pravna podlaga nima zadostne povezave s primernim standardom za sodni nadzor, ki se zahteva v danih okoliščinah; in (iii) z naložitvijo omejevalnih ukrepov se podpira in zagotavlja legitimnost delovanju novega režima v Ukrajini, ki sam krši pravico do obrambe in načela pravne države ter sistematično krši človekove pravice; (b) pogoji za uporabo člena 215 PDEU niso bili izpolnjeni, ker ni obstajala nobena veljavna odločitev na podlagi naslova V, poglavje 2, PEU; (c) ni bilo zadostne povezave, da bi se lahko člen 215 PDEU uporabil zoper tožečo stranko.

6.

Šesti tožbeni razlog: Svet je zlorabil svoja pooblastila. Dejanski namen Sveta pri izvajanju šestih sprememb je bil v bistvu poskus, da se pridobi naklonjenost sedanjega režima v Ukrajini (da bi Ukrajina razvila tesnejše vezi z Evropsko unijo), in ne nameni/razlogi, navedeni v šestih spremembah. Merila za uvrstitev na seznam pomenijo izjemno in absolutno pooblastilo, ki je skladno z namenom Sveta.

7.

Sedmi tožbeni razlog: lastninska pravica tožeče stranke iz člena 17(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je bila kršena, ker, med drugim, pomenijo omejevalni ukrepi neupravičeno in nesorazmerno omejitev te pravice, zato ker, med drugim: (i) ni nobenih indicev, da bi bilo kakšno od sredstev, ki jih je domnevno odtujila tožeča stranka, preneseno iz Ukrajine, in (ii) zamrznitev vseh sredstev tožeče stranke ni niti nujna niti primerna, saj so ukrajinski organi sedaj količinsko opredelili domnevno škodo v okviru kazenskih postopkov, ki trenutno tečejo proti tožeči stranki.


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/333 z dne 5. marca 2018 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2018, L 63, str. 48).

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) 2018/326 z dne 5. marca 2018 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2018, L 63, str. 5).


2.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/48


Tožba, vložena 13. maja 2018 – Yanukovych/Svet

(Zadeva T-301/18)

(2018/C 231/60)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Saint Petersburg, Rusija) (zastopnik: T. Beazley, QC)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za nična Sklep Sveta (SZVP) 2018/333 z dne 5. marca 2018 (1) in Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2018/326 z dne 5. marca 2018 (2), v delu v katerem se nanašata na tožečo stranko, in

Svetu naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja sedem tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: tožeča stranka ne izpolnjuje meril, ki so se v upoštevnem obdobju zahtevala za uvrstitev na seznam. Svet Evropske unije ni pravilno upošteval vseh dokumentov, ki so mu bili predloženi, pri čemer je bil pri upoštevanju dokumentov tudi zelo selektiven. Argumenta v utemeljitev tega tožbenega razloga sta: tožeča stranka je v preiskavah, ki so v mrtvem teku in očitno ne zadostujejo za izpolnitev upoštevnega merila; dokumenti, s katerimi je Svet utemeljil svoj sklep, da se ime tožeče stranke ohrani na seznamu, so popolnoma neprimerni, protislovni, napačni in niso podkrepljeni z dokazi.

2.

Drugi tožbeni razlog: Svet je s sprejetjem spornih ukrepov zoper tožečo stranko storil očitne napake pri presoji. Svet je storil očitno napako s tem, da je tožečo stranko ponovno uvrstil na seznam kljub očitnem neskladju med „utemeljitvijo“ in upoštevnimi merili za uvrstitev na seznam. Razlogi, navedeni pri prvem tožbenem razlogu, veljajo tudi za drugi tožbeni razlog.

3.

Tretji tožbeni razlog: Svet ni navedel utemeljitve. Svet ni navedel posebnih in konkretnih razlogov za uvrstitev tožeče stranke na seznam. „Utemeljitev“ za uvrstitev tožeče stranke, ki je bila navedena v šesti spremembi Sklepa in šesti spremembi Uredbe (v nadaljevanju: šesti spremembi), je (poleg tega da je napačna), formalistična, neprimerna in neustrezno individualizirana.

4.

Četrti tožbeni razlog: tožeči stranki je bila kršena pravica do obrambe in/ali ji ni bilo zagotovljeno učinkovito sodno varstvo. Svet se, med drugim, pred ponovno uvrstitvijo tožeče stranke na seznam z njo ni primerno posvetoval, prav tako pa ji ni bila dana prava in poštena možnost, da popravi napake ali predloži informacije v zvezi z njenim osebnim položajem. Svetu/tožeči stranki niso bili nikoli predloženi resni, verodostojni ali konkretni dokazi, s katerimi bi bilo mogoče utemeljiti naložitev omejevalnih ukrepov.

5.

Peti tožbeni razlog: Svet ni imel ustrezne pravne podlage za sprejetje šestih sprememb. Argumenti v utemeljitev tega tožbenega razloga so: (a) pogoji za to, da bi se lahko Svet oprl na člen 29 PEU, s šesto spremembo Sklepa niso bili izpolnjeni. Med drugim: (i) cilji, ki jih je navedel Svet, so zgolj splošne trditve; (ii) pravna podlaga nima zadostne povezave s primernim standardom za sodni nadzor, ki se zahteva v danih okoliščinah; in (iii) z naložitvijo omejevalnih ukrepov se podpira in zagotavlja legitimnost delovanju novega režima v Ukrajini, ki sam krši pravico do obrambe in načela pravne države ter sistematično krši človekove pravice; (b) pogoji za uporabo člena 215 PDEU niso bili izpolnjeni, ker ni obstajala nobena veljavna odločitev na podlagi naslova V, poglavje 2, PEU; (c) ni bilo zadostne povezave, da bi se lahko člen 215 PDEU uporabil zoper tožečo stranko.

6.

Šesti tožbeni razlog: Svet je zlorabil svoja pooblastila. Dejanski namen Sveta pri izvajanju šestih sprememb je bil v bistvu poskus, da se pridobi naklonjenost sedanjega režima v Ukrajini (da bi Ukrajina razvila tesnejše vezi z Evropsko unijo), in ne nameni/razlogi, navedeni v šestih spremembah. Merila za uvrstitev na seznam pomenijo izjemno in absolutno pooblastilo, ki je skladno z namenom Sveta.

7.

Sedmi tožbeni razlog: lastninska pravica tožeče stranke iz člena 17(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je bila kršena, ker, med drugim, pomenijo omejevalni ukrepi neupravičeno in nesorazmerno omejitev te pravice, zato ker, med drugim: (i) ni nobenih indicev, da bi bilo kakšno od sredstev, ki jih je domnevno odtujila tožeča stranka, preneseno iz Ukrajine, in (ii) zamrznitev vseh sredstev tožeče stranke ni niti nujna niti primerna, saj so ukrajinski organi sedaj količinsko opredelili domnevno škodo v okviru kazenskih postopkov, ki trenutno tečejo proti tožeči stranki.


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/333 z dne 5. marca 2018 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2018, L 63, str. 48).

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) 2018/326 z dne 5. marca 2018 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2018, L 63, str. 5).