ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 32

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
29. januar 2018


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 32/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 32/02

Zadeva C-214/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 29. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – C. King/The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar (Predhodno odločanje — Zaščita varnosti in zdravja delavcev — Direktiva 2003/88/ES — Organizacija delovnega časa — Člen 7 — Izplačilo nadomestila za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja — Nacionalna ureditev, v skladu s katero mora delavec izrabiti letni dopust, ne da bi bila za ta dopust določena višina nadomestila)

2

2018/C 32/03

Zadeva C-265/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 29. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale ordinario di Torino – Italija) – VCAST Limited/R.T.I. SpA (Predhodno odločanje — Približevanje zakonodaj — Avtorska in sorodne pravice — Direktiva 2001/29/ES — Člen 5(2)(b) — Izjema za zasebno kopiranje — Člen 3(1) — Priobčitev javnosti — Posebna tehnična sredstva — Zagotavljanje storitev vizualnega snemanja v oblaku (cloud computing) kopij del, zaščitenih z avtorsko pravico, brez dovoljenja zadevnega avtorja — Sodelovanje ponudnika storitve pri navedenem snemanju)

3

2018/C 32/04

Zadeva C-514/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 28. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal da Relação de Guimarães – Portugalska) – Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade/José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto (Predhodno odločanje — Obvezno zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil — Direktiva 72/166/EGS — Člen 3(1) — Pojem uporaba vozil — Nesreča, ki se zgodi na kmetijskem posestvu — Nesreča, v kateri je udeležen poljedelski traktor, ki je v nepremičnem stanju, ima pa vžgan motor za poganjanje črpalke za škropljenje herbicida)

3

2018/C 32/05

Zadeva C-107/16: Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 23. novembra 2017 – (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Pordenone – Italija) – kazenski postopek zoper Giorgia Fidenata (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Kmetijstvo — Gensko spremenjena živila in krma — Ukrepi v nujnih primerih — Nacionalni ukrepi za prepoved gojenja gensko spremenjene koruze tipa MON 810 — Sprejetje in ohranitev ukrepa — Uredba (ES) št. 1829/2003 — Člen 34 — Uredba (ES) št. 178/2002 — Člena 53 in 54 — Pogoji uporabe — Previdnostno načelo)

4

2018/C 32/06

Zadeva C-476/16: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 16. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte – Hrvaška) – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo/Air Serbia A.D. Beograd, Dane Kondić (Predhodno odločanje — Člen 53(2) Poslovnika Sodišča — Status sodišča predložitvenega organa — Neodvisnost — Očitna nedopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe)

5

2018/C 32/07

Zadeva C-491/16: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 16. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda (Predhodno odločanje — Člen 53(2) in člen 99 Poslovnika Sodišča — Uredba (ES) št. 1260/1999 — Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 — Člen 3(1) — Zaščita finančnih interesov Evropske unije — Pojem večletni program — Področje uporabe)

5

2018/C 32/08

Zadeva C-496/16: Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 15. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen – Nemčija) – izvršitev evropskih nalogov za prijetje, izdanih zoper Pála Aranyosija (Predhodno odločanje — Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Okvirni sklep 2002/584/PNZ — Evropski nalog za prijetje — Razlogi za zavrnitev izvršitve — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 4 — Prepoved nečloveškega ali ponižujočega ravnanja — Razmere v zaporu v odreditveni državi članici — Razveljavitev evropskega naloga za prijetje s strani odreditvenega sodnega organa — Hipotetično vprašanje — Ustavitev postopka)

6

2018/C 32/09

Zadeva C-615/16: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 21. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Giovanna Judith Kerr/Fazenda Pública (Predhodno odločanje — Obdavčitev — Davek na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Člen 15(2) in člen 135(1)(f) — Pravice do uporabe nepremičnin — Oprostitve — Področje uporabe — Pojem posredovanje)

7

2018/C 32/10

Zadeva C-131/17: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 23. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal da Relação do Porto – Portugalska) – Hélder José Cunha Martins/Fundo de Garantia Automóvel (Predhodno odločanje — Člen 53(2) Poslovnika Sodišča — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 47 — Pravica do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja — Neobstoj vprašanja o predpisu Unije, ki ni Listina temeljnih pravic — Nepristojnost sodišča)

7

2018/C 32/11

Zadeva C-232/17: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 21. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Budai Központi Kerületi Bíróság – Madžarska) – VE/WD (Predhodno odločanje — Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča — Varstvo potrošnikov — Direktiva 93/13/EGS — Nedovoljeni pogoji v potrošniških pogodbah — Posojilna pogodba, izražena v tuji valuti — Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari ter razlogov, ki upravičujejo nujnost odgovora na vprašanje za predhodno odločanje — Očitna nedopustnost)

8

2018/C 32/12

Zadeva C-243/17: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 16. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/António da Silva Rodrigues (Predhodno odločanje — Člen 53(2) in člen 99 Poslovnika Sodišča — Uredba (ES) št. 1260/1999 — Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 — Člen 3(1) — Zaščita finančnih interesov Evropske unije — Pojem večletni program — Področje uporabe)

8

2018/C 32/13

Zadeva C-259/17: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 21. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Budai Központi Kerületi Bíróság – Madžarska) – Zoltán Rózsavölgyi, Zoltánné Rózsavölgyi/Unicredit Leasing Hungary Zrt., Unicredit Leasing Immo Truck Zrt. (Predhodno odločanje — Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča — Varstvo potrošnikov — Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah — Kreditna pogodba, izražena v tuji valuti — Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari ter glede razlogov, ki bi upravičevali potrebo po odgovoru na vprašanje za predhodno odločanje — Očitna nedopustnost)

9

2018/C 32/14

Zadeva C-314/17: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 23. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Varhoven administrativen sad – Bolgarija) – Geocycle Bulgaria EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Predhodno odločanje — Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) — Načeli davčne nevtralnosti in učinkovitosti — Sistem obrnjene davčne obveznosti — Zavrnitev pravice do odbitka DDV naslovniku računa — Odločba davčnih organov, s katero je bil določen davek v breme pridobitelju blaga)

10

2018/C 32/15

Zadeva C-486/17: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 23. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata – Italija) – Olympus Italia Srl/Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture (Predhodno odločanje — Člen 53(2) Poslovnika Sodišča — Javna naročila gradenj, blaga in storitev — Direktiva 2014/24/EU — Člen 4 — Vrednostni pragi za javna naročila — Naročila, ki lahko pomenijo gotov čezmejni interes — Očitno nedopusten predlog)

10

2018/C 32/16

Zadeva C-453/17 P: Pritožba, ki jo je Laure Camerin vložila 27. julija 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 1. junija 2017 v zadevi T-647/16, Camerin/Parlament

11

2018/C 32/17

Zadeva C-467/17 P: Pritožba, ki jo je Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss vložila 1. avgusta 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (peti senat) z dne 6. junija 2017 v zadevi T-172/17, Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio/Parlament in Svet

11

2018/C 32/18

Zadeva C-593/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 13. oktobra 2017 – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hannover

12

2018/C 32/19

Zadeva C-624/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerechtshof Den Haag (Nizozemska) 6. novembra 2017 – Kazenski postopek zoper Tronex BV

12

2018/C 32/20

Zadeva C-629/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal de Justiça (Portugalska) 18. oktobra 2017 – J. Portugal Ramos Vinhos SA/Adega Cooperativa de Borba CRL

13

2018/C 32/21

Zadeva C-637/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugalska) 15. novembra 2017 – Cogeco Communications Inc/Sport TV Portugal in drugi

14

2018/C 32/22

Zadeva C-662/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo 27. novembra 2017 Vrhovno sodišče Republike Slovenije – E.G. / Republiki Sloveniji

15

2018/C 32/23

Zadeva C-663/17 P: Pritožba, ki jo je Evropska centralna banka vložila 24. novembra 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 12. septembra 2017 v zadevi T-247/16, Fursin in drugi/Evropska centralna banka

16

2018/C 32/24

Zadeva C-664/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Areios Pagos (Grčija) 27. novembra 2017 – Ellinika Nafpigeia AE/Panagiotis Anagnostopoulos in drugi

17

 

Splošno sodišče

2018/C 32/25

Zadeva T-401/11 P RENV-RX: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – Missir Mamachi di Lusignano in drugi/Komisija (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Umor uradnika in njegove soproge — Pravilo o skladnosti zahtevka, pritožbe in tožbe na področju odškodnin — Obveznost zagotovitve varnosti zaposlenih v službi Unije — Vzročna zveza — Premoženjska škoda — Solidarna odgovornost — Upoštevanje dajatev, predvidenih v Kadrovskih predpisih — Nepremoženjska škoda — Odgovornost institucije za nepremoženjsko škodo umrlega uradnika — Odgovornost institucije za nepremoženjsko škodo preživelih članov družine umrlega uradnika)

19

2018/C 32/26

Zadeva T-249/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2017 – JT/EUIPO – Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN) („Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije QUILAPAYÚN — Relativni razlog za zavrnitev — Znana znamka — Člen 8(2)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(2)(c) Uredbe (EU) 2017/1001) — Imetnik znamke)

20

2018/C 32/27

Zadeva T-771/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2017 – Hochmann Marketing/EUIPO – BitTorrent (bittorrent) (Znamka Evropske unije — Postopek za razveljavitev — Besedna znamka Evropske unije bittorrent — Člen 76(1) in (2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 95(1) in (2) Uredbe (EU) 2017/1001) — Neupoštevanje dokazov, predloženih pred oddelkom za izbris — Člen 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 58(1)(a) Uredbe 2017/1001))

21

2018/C 32/28

Zadeva T-35/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2017 – Sony Computer Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita) (Znamka Evropske unije — Postopek za razveljavitev — Besedna znamka Evropske unije Vita — Resna in dejanska uporaba znamke — Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001) — Uporaba glede na zadevne proizvode — Obveznost obrazložitve)

21

2018/C 32/29

Zadeva T-61/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije Master — Prejšnje figurativne znamke Evropske unije Coca-Cola in prejšnja nacionalna figurativna znamka C — Relativni razlog za zavrnitev — Neupravičeno izkoriščanje ugleda prejšnjih znamk — Dokazi v zvezi s komercialno uporabo znaka, ki vsebuje prijavljeno znamko, zunaj Unije — Logično sklepanje — Odločba, ki je bila sprejeta po tem, ko je Splošno sodišče prejšnjo odločbo razveljavilo — Člen 8(5) in člen 65(6) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 8(5) in člen 72(6) Uredbe (EU) 2017/1001))

22

2018/C 32/30

Zadeva T-120/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka Burlington — Prejšnji nacionalni besedni znamki BURLINGTON in BURLINGTON ARCADE — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije in prejšnja nacionalna figurativna znamka BURLINGTON ARCADE — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Uporaba znaka, ki nima samo lokalnega pomena, v gospodarskem prometu — Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe št. 2017/1001) — Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke — Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe št. 2017/1001))

23

2018/C 32/31

Zadeva T-121/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka BURLINGTON THE ORIGINAL — Prejšnji nacionalni besedni znamki BURLINGTON in BURLINGTON ARCADE — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije in prejšnja nacionalna figurativna znamka BURLINGTON ARCADE — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Uporaba znaka, ki nima samo lokalnega pomena, v gospodarskem prometu — Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe št. 2017/1001) — Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnjih znamk — Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe št. 2017/1001))

24

2018/C 32/32

Zadeva T-122/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka Burlington — Prejšnji nacionalni besedni znamki BURLINGTON in BURLINGTON ARCADE — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije in prejšnja nacionalna figurativna znamka BURLINGTON ARCADE — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Uporaba znaka, ki nima samo lokalnega pomena, v gospodarskem prometu — Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe št. 2017/1001) — Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke — Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe št. 2017/1001))

24

2018/C 32/33

Zadeva T-123/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka BURLINGTON — Prejšnji nacionalni besedni znamki BURLINGTON in BURLINGTON ARCADE — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije in prejšnja nacionalna figurativna znamka BURLINGTON ARCADE — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Uporaba znaka, ki nima samo lokalnega pomena, v gospodarskem prometu — Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe št. 2017/1001) — Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnjih znamk — Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe št. 2017/1001))

25

2018/C 32/34

Zadeva T-125/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2017 – Léon Van Parys/Komisija (Carinska unija — Uvoz banan s poreklom iz Ekvadorja — Naknadna izterjava uvoznih dajatev — Zahtevek za odpust uvoznih dajatev — Sklep, sprejet po tem, ko je Splošno sodišče prejšnji sklep razglasilo za ničen — Razumen rok)

26

2018/C 32/35

Zadeva T-250/16 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. decembra 2017 – Spadafora/Komisija (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Zavrženje tožbe na prvi stopnji kot očitno nedopustne in zavrnitev te tožbe kot očitno neutemeljene — Predlog za razglasitev ničnosti — Zaposlitev vodje enote Pravno svetovanje pri uradu OLAF — Postopek izbire — Predizbirna komisija — Nevpis kandidatov, predlaganih za končni razgovor z OPI, na ožji seznam — Nepristranskost — Odškodninski zahtevek — Izguba priložnosti — Spor, o katerem je na podlagi stanja postopka mogoče odločiti)

26

2018/C 32/36

Zadeva T-332/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – Colgate-Palmolive/EUIPO (360o) (Znamka Evropske unije — Zahteva za registracijo besedne znamke Evropske unije 360o — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) št. 2017/1001) — Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo — Člen 7(3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 7(3) Uredbe št. 2017/1001))

27

2018/C 32/37

Zadeva T-333/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – Colgate-Palmolive/EUIPO (360o) (Znamka Evropske unije — Zahteva za registracijo figurativne znamke Evropske unije 360o — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) št. 2017/1001) — Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo — Člen 7(3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 7(3) Uredbe št. 2017/1001))

28

2018/C 32/38

Zadeva T-622/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Alles wird gut) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije Alles wird gut — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

28

2018/C 32/39

Zadeva T-728/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. decembra 2017 – Tuerck/Komisija (Javni uslužbenci — Uradniki — Pokojnine — Prenos nacionalnih pokojninskih pravic — Povečanje vrednosti kapitala med datumom zahteve za prenos in dejanskim datumom prenosa)

29

2018/C 32/40

Zadeva T-815/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2017 – For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Zahteva za registracijo figurativne znamke Evropske unije opus AETERNATUM — Prejšnja besedna znamka Evropske unije OPUS — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

29

2018/C 32/41

Zadeva T-893/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. decembra 2017 – Xiaomi/EUIPO – Apple (MI PAD) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije MI PAD — Prejšnja besedna znamka Evropske unije IPAD — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Podobnost blaga ali storitev)

30

2018/C 32/42

Zadeva T-562/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 26. novembra 2017 – Federcaccia Toscana in drugi/Komisija (Okolje — Ohranjanje prostoživečih ptic — Vrste, ki so lahko predmet lova — Pogoji, ki jih je treba spoštovati v nacionalnih zakonodajah o lovu — Usklajevanje meril za uporabo člena 7(4) Direktive 2009/147/ES — Konec lovne dobe v Toskani)

31

2018/C 32/43

Zadeva T-702/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 20. novembra 2017 – BikeWorld/Komisija (Ničnostna tožba — Zastopanje po odvetniku, ki ni tretja oseba — Nedopustnost)

31

2018/C 32/44

Zadeva T-886/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. novembra 2017 – Nf Nails In Vogue/EUIPO – Nails & Beauty Factory (NAILS FACTORY) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Preklic izpodbijane odločbe — Prenehanje obstoja predmeta spora — Ustavitev postopka)

32

2018/C 32/45

Zadeva T-91/17: Tožba, vložena 29. novembra 2017 – L/Parlament

32

2018/C 32/46

Zadeva T-737/17: Tožba, vložena 7. novembra 2017 – Wattiau/Parlament

33

2018/C 32/47

Zadeva T-740/17: Tožba, vložena 2. novembra 2017 – DEI/Komisija

33

2018/C 32/48

Zadeva T-746/17: Tožba, vložena 13. novembra 2017 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump)

35

2018/C 32/49

Zadeva T-747/17: Tožba, vložena 15. novembra 2017 – UPF/Komisija

35

2018/C 32/50

Zadeva T-751/17: Tožba, vložena 17. novembra 2017 – Commune de Fessenheim in drugi/Komisija

36

2018/C 32/51

Zadeva T-755/17: Tožba, vložena 20. novembra 2017 – Zvezna republika Nemčija/ECHA

37

2018/C 32/52

Zadeva T-757/17: Tožba, vložena 10. novembra 2017 – Kerstens/Komisija

38

2018/C 32/53

Zadeva T-761/17: Tožba, vložena 17. novembra 2017 – UR/Komisija

39

2018/C 32/54

Zadeva T-770/17: Tožba, vložena 24. novembra 2017 – Beats Electronics/EUIPO – TrekStor (i.Beat)

40

2018/C 32/55

Zadeva T-775/17: Tožba, vložena 28. novembra 2017 – Estampaciones Rubí/Komisija

40

2018/C 32/56

Zadeva T-778/17: Tožba, vložena 28. novembra 2017 – Autostrada Wielkopolska /Komisija

41

2018/C 32/57

Zadeva T-784/17: Tožba, vložena 4. decembra 2017 – Strabag Belgium/Parlament

43

2018/C 32/58

Zadeva T-785/17: Tožba, vložena 27. novembra 2017 – Ilhan/EUIPO – Time Gate (SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM)

44

2018/C 32/59

Zadeva T-787/17: Tožba, vložena 28. novembra 2017 – Parfümerie Akzente/EUIPO (GlamHair)

45

2018/C 32/60

Zadeva T-788/17: Tožba, vložena 29. novembra 2017 – Szabados/EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar)

45

2018/C 32/61

Zadeva T-796/17: Tožba, vložena 6. decembra 2017 – Mouldpro/EUIPO – Wenz Kunststoff (MOULDPRO)

46


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2018/C 032/01)

Zadnja objava

UL C 22, 22.1.2018

Prejšnje objave

UL C 13, 15.1.2018

UL C 5, 8.1.2018

UL C 437, 18.12.2017

UL C 424, 11.12.2017

UL C 412, 4.12.2017

UL C 402, 27.11.2017

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/2


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 29. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – C. King/The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar

(Zadeva C-214/16) (1)

((Predhodno odločanje - Zaščita varnosti in zdravja delavcev - Direktiva 2003/88/ES - Organizacija delovnega časa - Člen 7 - Izplačilo nadomestila za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja - Nacionalna ureditev, v skladu s katero mora delavec izrabiti letni dopust, ne da bi bila za ta dopust določena višina nadomestila))

(2018/C 032/02)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: C. King

Toženi stranki: The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar

Izrek

1.

Člen 7 Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa in pravico do učinkovitega pravnega sredstva, določeno v členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, je treba razlagati tako, da v primeru spora med delavcem in njegovim delodajalcem glede vprašanja, ali ima delavec v skladu s prvo od teh določb pravico do plačanega letnega dopusta, nasprotujeta nacionalni zakonodaji, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari, v skladu s katero mora delavec najprej vzeti tak dopust, preden izve, ali ima zanj pravico do plačila nadomestila.

2.

Člen 7 Direktive 2003/88 je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalnim določbam ali praksi, v skladu s katerimi delavec neizrabljenih pravic do plačanega letnega dopusta iz več zaporednih referenčnih obdobij ne more prenesti ali po potrebi kopičiti vse do prenehanja delovnega razmerja, ker mu delodajalec za ta dopust ni hotel plačati nadomestila.


(1)  UL C 222, 20.6.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/3


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 29. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale ordinario di Torino – Italija) – VCAST Limited/R.T.I. SpA

(Zadeva C-265/16) (1)

((Predhodno odločanje - Približevanje zakonodaj - Avtorska in sorodne pravice - Direktiva 2001/29/ES - Člen 5(2)(b) - Izjema za zasebno kopiranje - Člen 3(1) - Priobčitev javnosti - Posebna tehnična sredstva - Zagotavljanje storitev vizualnega snemanja v oblaku (cloud computing) kopij del, zaščitenih z avtorsko pravico, brez dovoljenja zadevnega avtorja - Sodelovanje ponudnika storitve pri navedenem snemanju))

(2018/C 032/03)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale ordinario di Torino

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: VCAST Limited

Tožena stranka: R.T.I. SpA

Izrek

Direktivo 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi in zlasti njen člen 5(2)(b) je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, v skladu s katero lahko gospodarski subjekt brez soglasja imetnika pravic zasebnim uporabnikom zagotavlja storitev, s katero se na daljavo z uporabo informacijskega sistema v zasebne namene v oblaku snemajo kopije del, zaščitenih z avtorsko pravico, pri čemer navedeni gospodarski subjekt dejavno sodeluje pri snemanju teh kopij.


(1)  UL C 270, 25.7.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/3


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 28. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal da Relação de Guimarães – Portugalska) – Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade/José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto

(Zadeva C-514/16) (1)

((Predhodno odločanje - Obvezno zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil - Direktiva 72/166/EGS - Člen 3(1) - Pojem „uporaba vozil“ - Nesreča, ki se zgodi na kmetijskem posestvu - Nesreča, v kateri je udeležen poljedelski traktor, ki je v nepremičnem stanju, ima pa vžgan motor za poganjanje črpalke za škropljenje herbicida))

(2018/C 032/04)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal da Relação de Guimarães

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade

Tožene stranke: José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto

Izrek

Člen 3(1) Direktive Sveta 72/166/EGS z dne 24. aprila 1972 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti je treba razlagati tako, da v tej določbi navedeni pojem „uporaba vozil“ ne zajema primera, v katerem je bil poljedelski traktor udeležen v nesreči, pri čemer v trenutku, ko se je ta nesreča zgodila, njegova glavna funkcija ni bila funkcija prevoznega sredstva, ampak da kot delovni stroj proizvaja pogonsko silo, potrebno za poganjanje črpalke za škropljenje herbicida.


(1)  UL C 475, 19.12.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/4


Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 23. novembra 2017 – (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Pordenone – Italija) – kazenski postopek zoper Giorgia Fidenata

(Zadeva C-107/16) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Kmetijstvo - Gensko spremenjena živila in krma - Ukrepi v nujnih primerih - Nacionalni ukrepi za prepoved gojenja gensko spremenjene koruze tipa MON 810 - Sprejetje in ohranitev ukrepa - Uredba (ES) št. 1829/2003 - Člen 34 - Uredba (ES) št. 178/2002 - Člena 53 in 54 - Pogoji uporabe - Previdnostno načelo))

(2018/C 032/05)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Pordenone

Stranka v postopku v glavni stvari

Giorgio Fidenato

Izrek

1.

Člen 34 Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi v povezavi s členom 53 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, je treba razlagati tako, da Evropski komisiji ni treba sprejeti ukrepov v nujnih primerih v smislu zadnjenavedenega člena, kadar jo država članica v skladu s členom 54(1) zadnjenavedene uredbe uradno obvesti o nujnosti sprejetja takih ukrepov, če ni očitno, da lahko proizvod, ki je dovoljen z Uredbo št. 1829/2003 ali je v skladu z njo, pomeni resno nevarnost za zdravje ljudi in živali ali za okolje.

2.

Člen 34 Uredbe št. 1829/2003 v povezavi s členom 54 Uredbe št. 178/2002 je treba razlagati tako, da lahko država članica potem, ko Evropsko komisijo uradno obvesti o nujnosti sprejetja ukrepov v nujnih primerih in če ta ni sprejela nobenega ukrepa na podlagi člena 53 Uredbe št. 178/2002, take ukrepe sprejme na nacionalni ravni.

3.

Člen 34 Uredbe št. 1829/2003 v povezavi s previdnostnim načelom, kot je določen v členu 7 Uredbe št. 178/2002, je treba razlagati tako, da državi članici ne daje možnosti, da v skladu s členom 54 Uredbe št. 178/2002 na podlagi tega načela sprejme začasne nujne ukrepe, če niso izpolnjeni vsebinski pogoji iz člena 34 Uredbe št. 1829/2003.


(1)  UL C 165, 10.5.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/5


Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 16. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte – Hrvaška) – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo/Air Serbia A.D. Beograd, Dane Kondić

(Zadeva C-476/16) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 53(2) Poslovnika Sodišča - Status „sodišča“ predložitvenega organa - Neodvisnost - Očitna nedopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe))

(2018/C 032/06)

Jezik postopka: hrvaščina

Predložitveno sodišče

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte

Stranke

Tožeča stranka: Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Toženi stranki: Air Serbia A.D. Beograd, Dane Kondić

Izrek

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je z odločbo z dne 26. avgusta 2016 vložilo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte (ministrstvo za pomorske zadeve, promet in infrastrukturo – direkcija za civilno letalstvo, telekomunikacije in pošte, Hrvaška) je očitno nedopusten.


(1)  UL C 419, 14.11.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/5


Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 16. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda

(Zadeva C-491/16) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 53(2) in člen 99 Poslovnika Sodišča - Uredba (ES) št. 1260/1999 - Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 - Člen 3(1) - Zaščita finančnih interesov Evropske unije - Pojem „večletni program“ - Področje uporabe))

(2018/C 032/07)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal Administrativo

Stranki

Tožeča stranka: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

Tožena stranka: Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda

Izrek

1.

Prvo, drugo in tretje vprašanje, ki jih je postavilo Supremo Tribunal Administrativo (vrhovno upravno sodišče, Portugalska) so očitno nedopustna.

2.

Člen 3(1), drugi pododstavek, drugi stavek Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti je treba razlagati tako, da operativni program v smislu člena 9(f) Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih, kakršen je operativni program „Kmetijstvo in razvoj podeželja“, ki je bil odobren s Sklepom Komisije C(2000) 2878 z dne 30. oktobra 2000, ne spada pod pojem „večletni program“ v smislu prve od teh določb, razen če je ta program že v fazi konkretnih ukrepov, ki jih je treba izvesti, kar pa mora preveriti predložitveno sodišče.


(1)  UL C 441, 28.11.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/6


Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 15. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen – Nemčija) – izvršitev evropskih nalogov za prijetje, izdanih zoper Pála Aranyosija

(Zadeva C-496/16) (1)

((Predhodno odločanje - Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah - Okvirni sklep 2002/584/PNZ - Evropski nalog za prijetje - Razlogi za zavrnitev izvršitve - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Člen 4 - Prepoved nečloveškega ali ponižujočega ravnanja - Razmere v zaporu v odreditveni državi članici - Razveljavitev evropskega naloga za prijetje s strani odreditvenega sodnega organa - Hipotetično vprašanje - Ustavitev postopka))

(2018/C 032/08)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Stranka v postopku v glavni stvari

Pál Aranyosi

Izrek

O predlogu za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (višje deželno sodišče v Bremnu, Nečija) vložilo z odločbo z dne 12. septembra 2016, ni treba odločiti.


(1)  UL C 475, 19.12.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/7


Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 21. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Giovanna Judith Kerr/Fazenda Pública

(Zadeva C-615/16) (1)

((Predhodno odločanje - Obdavčitev - Davek na dodano vrednost (DDV) - Direktiva 2006/112/ES - Člen 15(2) in člen 135(1)(f) - Pravice do uporabe nepremičnin - Oprostitve - Področje uporabe - Pojem „posredovanje“))

(2018/C 032/09)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal Administrativo

Stranki

Tožeča stranka: Giovanna Judith Kerr

Tožena stranka: Fazenda Pública

Izrek

Člen 15(2) in člen 135(1)(f) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je treba razlagati tako, da se pojem „posredovanje“ v smislu zadnjenavedene določbe lahko nanaša na dejavnost, kot jo je razvila tožeča stranka iz postopka v glavni stvari, če gre pri navedeni dejavnosti za dejavnost plačljivega posrednika za zagotovitev storitve eni od strank pogodbe o finančnih transakcijah s pravicami, pri čemer se s to storitvijo zagotovi vse potrebno, da lahko prodajalec in kupec podpišeta to pogodbo, vendar pa posrednik ni podpisnik te pogodbe in tudi nima nikakršnega interesa glede vsebine pogodbe. Predložitveno sodišče mora preveriti, če so bili ti pogoji v sporu, o katerem odloča, izpolnjeni.


(1)  UL C 151, 15.5.2017.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/7


Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 23. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal da Relação do Porto – Portugalska) – Hélder José Cunha Martins/Fundo de Garantia Automóvel

(Zadeva C-131/17) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 53(2) Poslovnika Sodišča - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Člen 47 - Pravica do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja - Neobstoj vprašanja o predpisu Unije, ki ni Listina temeljnih pravic - Nepristojnost sodišča))

(2018/C 032/10)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal da Relação do Porto

Stranki

Tožeča stranka: Hélder José Cunha Martins

Tožena stranka: Fundo de Garantia Automóvel

Izrek

Sodišče Evropske unije je očitno nepristojno za odgovor na vprašanja, ki jih je postavilo Tribunal da Relação do Porto (pritožbeno sodišče v Portu, Portugalska).


(1)  UL C 168, 29.5.2017.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/8


Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 21. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Budai Központi Kerületi Bíróság – Madžarska) – VE/WD

(Zadeva C-232/17) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča - Varstvo potrošnikov - Direktiva 93/13/EGS - Nedovoljeni pogoji v potrošniških pogodbah - Posojilna pogodba, izražena v tuji valuti - Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari ter razlogov, ki upravičujejo nujnost odgovora na vprašanje za predhodno odločanje - Očitna nedopustnost))

(2018/C 032/11)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Budai Központi Kerületi Bíróság

Stranki

Tožeča stranka:VE

Tožena stranka: WD

Izrek

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je Budai Központi Kerületi Bíróság (sodišče centralnega okrožja Buda, Madžarska) vložilo z odločbo z dne 10. aprila 2017, je očitno nedopusten.


(1)  UL C 256, 7.8.2017.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/8


Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 16. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/António da Silva Rodrigues

(Zadeva C-243/17) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 53(2) in člen 99 Poslovnika Sodišča - Uredba (ES) št. 1260/1999 - Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 - Člen 3(1) - Zaščita finančnih interesov Evropske unije - Pojem „večletni program“ - Področje uporabe))

(2018/C 032/12)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal Administrativo

Stranki

Tožeča stranka:Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

Tožena stranka: António da Silva Rodrigues

Izrek

1.

Člen 3(1), prvi pododstavek, Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti je treba razlagati tako, da začne štiriletni zastaralni rok v primeru nepravilnosti, ki ni niti trajajoča niti se ne ponavlja teči z dnem, ko je bila ta nepravilnost storjena.

2.

Drugo, tretje in četrto vprašanje, ki jih je postavilo Supremo Tribunal Administrativo (vrhovno upravno sodišče, Portugalska) so očitno nedopustna.


(1)  UL C 256, 7.8.2017.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/9


Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 21. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Budai Központi Kerületi Bíróság – Madžarska) – Zoltán Rózsavölgyi, Zoltánné Rózsavölgyi/Unicredit Leasing Hungary Zrt., Unicredit Leasing Immo Truck Zrt.

(Zadeva C-259/17) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča - Varstvo potrošnikov - Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah - Kreditna pogodba, izražena v tuji valuti - Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari ter glede razlogov, ki bi upravičevali potrebo po odgovoru na vprašanje za predhodno odločanje - Očitna nedopustnost))

(2018/C 032/13)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Budai Központi Kerületi Bíróság

Stranke

Tožeči stranki: Zoltán Rózsavölgyi, Zoltánné Rózsavölgyi

Toženi stranki: Unicredit Leasing Hungary Zrt., Unicredit Leasing Immo Truck Zrt.

Izrek

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Budai Központi Kerületi Bíróság (okrajno sodišče za središče Budima, Madžarska) z odločbo z dne 31. marca 2017, je očitno nedopusten.


(1)  UL C 256, 7.8.2017.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/10


Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 23. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Varhoven administrativen sad – Bolgarija) – „Geocycle Bulgaria“ EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Zadeva C-314/17) (1)

((Predhodno odločanje - Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) - Načeli davčne nevtralnosti in učinkovitosti - Sistem obrnjene davčne obveznosti - Zavrnitev pravice do odbitka DDV naslovniku računa - Odločba davčnih organov, s katero je bil določen davek v breme pridobitelju blaga))

(2018/C 032/14)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Varhoven administrativen sad

Stranki

Tožeča stranka:„Geocycle Bulgaria“ EOOD

Tožena stranka: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Izrek

Načeli davčne nevtralnosti in učinkovitosti skupnega sistema davka na dodano vrednost je treba razlagati tako, da nasprotujeta temu, da država članica naslovniku dobave zavrne pravico do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost, kadar se ista dobava z davkom na dodano vrednost obdavči dvakrat, prvič pri dobavitelju glede na to, da je ta davek naveden v izstavljenem računu, drugič pa pri pridobitelju, in sicer v primerih, ko nacionalna zakonodaja ne določa možnosti, da se davek na dodano vrednosti popravi, če je bila izdana odločba o odmeri davka.


(1)  UL C 256, 7.8.2017.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/10


Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 23. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata – Italija) – Olympus Italia Srl/Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture

(Zadeva C-486/17) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 53(2) Poslovnika Sodišča - Javna naročila gradenj, blaga in storitev - Direktiva 2014/24/EU - Člen 4 - Vrednostni pragi za javna naročila - Naročila, ki lahko pomenijo gotov čezmejni interes - Očitno nedopusten predlog))

(2018/C 032/15)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

Stranke

Tožeča stranka: Olympus Italia Srl

Tožena stranka: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture

ob udeležbi Crimo Italia Srl

Izrek

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (upravno sodišče dežele Bazilikata, Italija) vložilo z odločbo z dne 22. julija 2017, ki je na Sodišče prispela 10. avgusta 2017, je očitno nedopusten.


(1)  UL C 374, 6.11.2017.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/11


Pritožba, ki jo je Laure Camerin vložila 27. julija 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 1. junija 2017 v zadevi T-647/16, Camerin/Parlament

(Zadeva C-453/17 P)

(2018/C 032/16)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Laure Camerin (zastopnik: M. Casado García-Hirschfeld, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Sodišče (deseti senat) je s sklepom z dne 30. novembra 2017 zavrnilo pritožbo.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/11


Pritožba, ki jo je Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss vložila 1. avgusta 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (peti senat) z dne 6. junija 2017 v zadevi T-172/17, Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio/Parlament in Svet

(Zadeva C-467/17 P)

(2018/C 032/17)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Pritožnica: Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss (zastopnik: F. Longo, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Evropski parlament, Svet Evropske unije

Sodišče (osmi senat) je s sklepom z dne 29. novembra 2017 zavrnilo pritožbo in odločilo, da Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss nosi svoje stroške.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 13. oktobra 2017 – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hannover

(Zadeva C-593/17)

(2018/C 032/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG

Tožena stranka: Hauptzollamt Hannover

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 767/2014 z dne 11. julija 2014 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo (1) (UL 2014, L 209, str. 12) veljavna?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali je treba pojasnjevalno opombo Evropske komisije k tarifni podštevilki 1902 30 10 Kombinirane nomenklature, ki je bila objavljena 4. marca 2015 (UL 2015, C 76, str. 1), upoštevati pri razlagi tarifne podštevilke 1902 30 10 KN v delu, v katerem je v njej cvrtje navedeno kot primer industrijskega postopka sušenja?


(1)  UL 2014, L 209, str. 12


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerechtshof Den Haag (Nizozemska) 6. novembra 2017 – Kazenski postopek zoper Tronex BV

(Zadeva C-624/17)

(2018/C 032/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Gerechtshof Den Haag

Stranka v postopku v glavni stvari

Tronex BV

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

1.

Ali je treba trgovca na drobno, ki predmet, ki mu ga vrne potrošnik ali ki je postal presežen v njegovi ponudbi, na podlagi obstoječega dogovora med njim in njegovim dobaviteljem temu dobavitelju (torej uvozniku, trgovcu na debelo, distributerju, proizvajalcu ali drugi osebi, od katere je predmet pridobil) vrne, šteti za imetnika, ki predmet v smislu člena 3, točka 1, Okvirne direktive (1) zavrže?

2.

Je za odgovor na vprašanje 1.1 pomembno, ali gre pri tem za predmet z napako ali pomanjkljivostjo, ki jo je mogoče zlahka odpraviti?

3.

Je za odgovor na vprašanje 1.1 pomembno, ali gre pri tem za predmet s tako obsežno ali resno napako ali pomanjkljivostjo, da predmet zato ni več primeren ali uporaben za njegov prvotni namen uporabe?

2.

1.

Ali je treba trgovca na drobno ali dobavitelja, ki predmet, ki mu ga vrne potrošnik ali ki je postal presežen v njegovi ponudbi, proda naprej kupcu (presežnih zalog), šteti za imetnika, ki predmet v smislu člena 3, točka 1, Okvirne direktive zavrže?

2.

Je v zvezi z odgovorom na vprašanje 2.1 pomembno, kako visoka je kupnina, ki jo mora kupec plačati trgovcu na drobno ali dobavitelju?

3.

Je v zvezi z odgovorom na vprašanje 2.1 pomembno, ali gre pri tem za predmet z napako ali pomanjkljivostjo, ki jo je mogoče zlahka odpraviti?

4.

Je v zvezi z odgovorom na vprašanje 2.1 pomembno, ali gre pri tem za predmet s tako obsežno ali resno napako ali pomanjkljivostjo, da predmet zato ni več primeren ali uporaben za njegov prvotni namen uporabe?

3.

1.

Ali je treba kupca, ki veliko količino pri trgovcih na drobno ali dobaviteljih kupljenega blaga, ki so ga vrnili potrošniki, in/ali blaga, ki je postalo presežno, proda naprej (tuji) tretji osebi, šteti za imetnika, ki to blago v smislu člena 3, točka 1, Okvirne direktive zavrže?

2.

Je za odgovor na vprašanje 3.1 pomembno, kako visoka je kupnina, ki jo mora tretja oseba plačati temu kupcu?

3.

Je za odgovor na vprašanje 3.1 pomembno, ali blago vključuje tudi blago z napako ali pomanjkljivostjo, ki jo je mogoče zlahka odpraviti?

4.

Je za odgovor na vprašanje 3.1 pomembno, ali blago vsebuje tudi blago s tako obsežno ali resno napako ali pomanjkljivostjo, da zadevni predmet zato ni več primeren ali uporaben za njegov prvotni namen uporabe?

5.

Je za odgovor na vprašanje 3.3 ali vprašanje 3.4 pomembno, kolikšen odstotni delež blaga, prodanega naprej tretji osebi, predstavlja pomanjkljivo blago? Če je odgovor pritrdilen, kateri odstotni delež je referenčen?


(1)  Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL 2008, L 312, str. 3).


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/13


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal de Justiça (Portugalska) 18. oktobra 2017 – J. Portugal Ramos Vinhos SA/Adega Cooperativa de Borba CRL

(Zadeva C-629/17)

(2018/C 032/20)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal de Justiça

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica revizije: J. Portugal Ramos Vinhos SA

Nasprotna stranka v postopku z revizijo: Adega Cooperativa de Borba CRL

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba besedno zvezo „označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo druge značilnosti blaga“ iz člena 4(1)(c) Direktive 2008/95/ES (1) – kadar se uporablja v okviru presoje dopustnosti registracije znakov in označb, ki so namenjeni označevanju vinskih proizvodov – razlagati tako, da v besednih izrazih, ki se uporabljajo kot znamka in ki zajemajo geografsko ime, zaščiteno kot označba porekla vina, zajema vsakršno omembo pojma adega, pri čemer se pojem adega [vinska klet] običajno uporablja za označevanje prostorov in naprav, v katerih se pridelujejo tovrstni proizvodi, in sicer v okoliščinah, v katerih je ta izraz (adega) eden od besednih elementov, ki tvorijo poimenovanje pravne osebe, ki želi registrirati znamko?


(1)  Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugalska) 15. novembra 2017 – Cogeco Communications Inc/Sport TV Portugal in drugi

(Zadeva C-637/17)

(2018/C 032/21)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Cogeco Communications Inc

Tožena stranka: Sport TV Portugal, SA, Controlinvest-SGPS SA, Nos-SGPS SA

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je mogoče člena 9(1) in 10(2), (3) in (4) Direktive 2014/104/EU (1) z dne 26. decembra 2014 in njene preostale določbe ali splošna načela prava Unije, ki se uporabijo, razlagati tako, da na njihovi podlagi subjektu (v tem primeru gospodarski delniški družbi kanadskega prava) nastanejo pravice, na katere se lahko ta v sodnem postopku sklicuje v razmerju do drugega subjekta (v tem primeru gospodarske delniške družbe portugalskega prava) v okviru pravnega sredstva, s katerim zahteva odškodnino za domnevno škodo, nastalo zaradi kršitve konkurenčnega prava, če se upošteva zlasti to, da ob vložitvi obravnavanega pravnega sredstva (27. februarja 2015) rok, ki je v členu 21(1) Direktive postavljen državam članicam za njen prenos v nacionalno pravo, še ni pretekel?

2.

Ali je mogoče člen 10(2), (3) in (4) Direktive in njene preostale določbe ali splošna načela prava Evropske unije, ki se uporabijo, razlagati tako, da je v nasprotju z njimi nacionalna določba, kakršen je člen 498(1) portugalskega civilnega zakonika, ki – kadar se uporabi za dejansko stanje, nastalo pred objavo te direktive, pred začetkom njene veljavnosti in pred datumom, določenim kot rok za njen prenos v nacionalno pravo, in v okviru pravnega sredstva, ki je bilo prav tako vloženo pred zadnjenavedenim datumom –

a)

za odškodninski zahtevek na podlagi nepogodbene civilne odgovornosti določa triletni zastaralni rok;

b)

določa, da začne ta triletni rok teči od datuma, ko se oškodovani subjekt zave svoje pravice, čeprav ne pozna identitete subjekta, ki je odgovoren za škodo, in njenega natančnega obsega, in

c)

nikjer ne določa, da ta rok mora ali lahko preneha teči ali se prekine že zaradi dejstva, da je urad za varstvo konkurence sprejel ukrepe v okviru preiskave ali postopka v zvezi s kršitvijo konkurenčnega prava, s katero je povezan odškodninski zahtevek?

3.

Ali je mogoče člen 9(1) Direktive in njene preostale določbe ali splošna načela prava Evropske unije, ki se uporabijo, razlagati tako, da je v nasprotju z njimi nacionalna določba, kakršen je člen 623 portugalskega zakona o pravdnem postopku, ki – kadar se uporabi za dejansko stanje, nastalo pred začetkom veljavnosti Direktive in pred datumom, določenim kot rok za njen prenos v nacionalno pravo, in v okviru pravnega sredstva, ki je bilo prav tako vloženo pred zadnjenavedenim datumom –

a)

določa, da pravnomočna obsodba, izrečena v upravnem postopku zaradi kršitve, nima učinkov v nobenem pravdnem postopku, v katerem so predmet spora pravna razmerja, ki so odvisna od storitve kršitve; ali (odvisno od razlage)

b)

določa, da ta pravnomočna obsodba, izrečena v upravnem postopku zaradi kršitve, v razmerju do tretjih v katerem koli pravdnem postopku, v katerih so predmet spora pravna razmerja, ki so odvisna od storitve kršitve, pomeni zgolj domnevo iuris tantum glede obstoja dejstev, ki tvorijo predpostavke kaznivosti in zakonskih elementov?

4.

Ali je mogoče člena 9(1) in 10(2), (3) in (4) Direktive ali člen 288, tretji odstavek, Pogodbe o delovanju Evropske unije ali katero koli drugo določbo primarnega ali sekundarnega prava, precedense iz sodne prakse ali splošna načela prava Unije, ki se uporabijo, razlagati tako, da je v nasprotju z njimi uporaba določb nacionalnega prava, kakršna sta člen 498(1) portugalskega civilnega zakonika in člen 623 portugalskega zakona o pravdnem postopku, s katerima se – kadar se uporabita za dejansko stanje, nastalo pred objavo in začetkom veljavnosti Direktive ter datumom, določenim kot rok za njen prenos v nacionalno pravo, in v okviru pravnega sredstva, ki je bilo prav tako vloženo pred zadnjenavedenim datumom – ne upoštevata besedilo in namen Direktive in se z njima ne uresničuje cilj, ki se mu z Direktivo sledi?

5.

Podredno in le za primer, če bo Sodišče na katero koli od zgornjih vprašanj odgovorilo pritrdilno, ali je mogoče člen 22 Direktive in njene preostale določbe ali splošna načela prava Evropske unije, ki se uporabijo, razlagati tako, da je v nasprotju z njimi to, da nacionalno sodišče člen 498(1) portugalskega civilnega zakonika ali člen 623 portugalskega zakona o pravdnem postopku v njuni trenutno zavezujoči različici v obravnavani zadevi uporabi, vendar ju pri tem razlaga in uporabi tako, da sta skladna z določbami člena 10 Direktive?

6.

Če je odgovor na peto vprašanje pritrdilen, ali se lahko subjekt v razmerju do drugega subjekta pred nacionalnim sodiščem v odškodninski tožbi za povrnitev škode, nastale zaradi kršitve konkurenčnega prava, sklicuje na člen 22 Direktive?


(1)  Direktiva 2014/104/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o nekaterih pravilih, ki urejajo odškodninske tožbe po nacionalnem pravu za kršitve določb konkurenčnega prava držav članic in Evropske unije (UL 2014, L 349, str. 1).


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo 27. novembra 2017 Vrhovno sodišče Republike Slovenije – E.G. / Republiki Sloveniji

(Zadeva C-662/17)

(2018/C 032/22)

Jezik postopka: slovenščina

Predložitveno sodišče

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: E.G.

Tožena stranka: Republika Slovenija

Vprašanja za predhodno odločanje

1)

Ali je interes prosilca iz drugega pododstavka 46. člena Procesne direktive II (1) razlagati tako, da status subsidiarne zaščite ne omogoča istih pravic in koristi kot status begunca, kadar so po nacionalni zakonodaji sicer enake pravice in koristi, ki pripadajo osebi, ki ji je priznana mednarodna zaščita, ni pa enak način opredelitve trajanja oziroma prenehanja mednarodne zaščite, saj je beguncu priznan status za nedoločen čas in se odvzame, če prenehajo okoliščine, zaradi katerih mu je bil priznan, subsidiarna zaščita pa se prizna za določeno obdobje in se podaljšuje, če za to obstajajo razlogi?

2)

Ali je interes prosilca iz drugega pododstavka 46. člena Procesne direktive II razlagati tako, da status subsidiarne zaščite ne omogoča istih pravic in koristi kot status begunca, kadar so po nacionalni zakonodaji sicer enake pravice in koristi, ki pripadajo osebi, ki ji je priznana mednarodna zaščita, niso pa enaka nadaljnja upravičenja, ki temeljijo na teh pravicah in koristih?

3)

Alije treba glede na prosilčev individualni položaj presojati, ali bi mu glede na njegove konkretne okoliščine s priznanjem statusa begunca šlo več pravic in koristi kot s priznanjem subsidiarne zaščite, ali pa zadostuje že sama zakonska ureditev, po kateri se razlikujejo nadaljnja upravičenja, ki temeljijo na pravicah in koristih obeh oblik mednarodne zaščite, da je podan interes iz drugega pododstavka 46. člena Procesne direktive II?


(1)  Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (UL L 180, 29.6.2013, str. 60).


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/16


Pritožba, ki jo je Evropska centralna banka vložila 24. novembra 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 12. septembra 2017 v zadevi T-247/16, Fursin in drugi/Evropska centralna banka

(Zadeva C-663/17 P)

(2018/C 032/23)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Evropska centralna banka (zastopniki: E. Koupepidou in C. Hernández Saseta, agenta, B. Schneider, odvetnik)

Druge stranke v postopku: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga naj:

izpodbijani sklep razveljavi v delu, v katerem je Splošno sodišče ugotovilo, da imajo tožeči delničarji pravni interes in procesno upravičenje za vložitev tožbe za razglasitev ničnosti sporne odločbe pri Splošnem sodišču (točka 2 izreka izpodbijanega sklepa);

pravnomočno meritorno odloči in tožbo tožečih delničarjev razglasi za nedopustno;

tožečim strankam naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja tri razloge.

1.

S prvim pritožbenim razlogom zatrjuje, da tožeči delničarji (in sicer delničarji družbe Trasta Komercbanka za razliko od same družbe Trasta Komercbanka) niso imeli pravnega interesa za vložitev ničnostne tožbe, ki bi bil ločen od pravnega interesa družbe Trasta Komercbanka.

Prvi pritožbeni razlog temelji na teh argumentih:

Splošno sodišče naj bi napačno razlagalo sodno prakso, ki zahteva, da delničarji dokažejo, da imajo ločen pravni interes za vložitev tožbe zoper odločbo, ki je naslovljena na podjetje, katerega kapitalski delež imajo. Zlasti naj bi Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je v sklepu z dne 12. septembra 2017 ugotovilo, da se ta sodna praksa ne uporablja za zadevo T-247/16;

tožeči delničarji naj ne bi dokazali, da imajo pravni interes, ki je ločen od pravnega interesa družbe Trasta Komercbanka: (drugače od odločbe o likvidaciji, ki je ločen akt) sporna odločba naj ne bi posegla v njihov pravni položaj. Ne bi bilo mogoče šteti, da imajo tožeči delničarji pravni interes, da ima družba Trasta Komercbanka dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, ki je ločeno od pravnega interesa družbe Trasta Komercbanka, da ima sama tako dovoljenje;

zlasti naj ne bi bilo mogoče šteti, da je interes zahtevati odškodnino ali ekonomski interes delničarjev za prejemanje dividend ločen pravni interes.

2.

Z drugim pritožbenim razlogom trdi, da delničarji nimajo procesnega upravičenja, ker naj se sporna odločba na njih ne bi nanašala individualno.

Drugi pritožbeni razlog temelji na teh argumentih:

sporna odločba naj se ne bi individualno nanašala na tožeče delničarje, ker naj se ne bi nanaša na njih zaradi lastnosti, ki so jim lastne;

sporna odločba naj tožečih delničarjev ne bi postavila v pravni položaj, ki bi bil drugačen od pravnega položaja drugih delničarjev ali družbe Trasta Komercbanka.

3.

S tretjim pritožbenim razlogom zatrjuje, da delničarji nimajo procesnega upravičenja, ker naj se sporna odločba na njih ne bi nanašala neposredno.

Tretji pritožbeni razlog temelji na teh argumentih:

sporna odločba naj se ne bi neposredno nanašala na tožeče delničarje, ker naj ne bi bistveno posegala v njihove pravice v smislu sodne prakse;

zgolj ekonomska izguba, ki izvira iz sporne odločbe, naj ne bi omogočala sklepanja, da je bilo poseženo v njihov pravni položaj (drugače od pravnega položaja družbe Trasta Komercbanka), ne glede na obseg teh ekonomskih učinkov.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/17


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Areios Pagos (Grčija) 27. novembra 2017 – Ellinika Nafpigeia AE/Panagiotis Anagnostopoulos in drugi

(Zadeva C-664/17)

(2018/C 032/24)

Jezik postopka: grščina

Predložitveno sodišče

Areios Pagos

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Ellinika Nafpigeia AE

Nasprotne stranke v postopku s pritožbo: Panagiotis Anagnostopoulos in drugi

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba v skladu z določbami člena 1 Direktive 98/50/ES (1) in za ugotovitev obstoja prenosa podjetja, obrata ali dela obrata ali podjetja pojem „gospodarska enota“ razumeti kot samostojno proizvodno enoto, ki lahko za izpolnitev svojega gospodarskega cilja opravlja dejavnost, ne da bi si bilo treba (z nakupom, izposojo, najemom ali drugače) priskrbeti kakršen koli proizvodni dejavnik (surovine, delovna sila, mehanska oprema, deli končnega proizvoda, podporne storitve, gospodarski viri in drugi dejavniki) od tretjih oseb? Ali pa za priznanje obstoja „gospodarske enote“ zadostuje, da je predmet dejavnosti proizvodne enote ločen, da obstaja konkretna možnost, da je cilj te dejavnosti gospodarsko delovanje, in da je mogoča učinkovita organizacija proizvodnih dejavnikov (surovine, stroji in druga oprema, delovna sila in podporne storitve) za dosego tega cilja, ne da bi bilo pomembno, ali si novi gospodarski subjekt priskrbi proizvodne dejavnike tudi zunaj in ali v posameznem primeru ni dosegel svojega cilja?

2.

Ali je glede na določbo člena 1 Direktive 98/50/ES obstoj prenosa izključen, če odsvojitelj ali pridobitelj ali oba predvidita ne le nadaljnje opravljanje dejavnosti s strani novega gospodarskega subjekta, temveč tudi njegovo prihodnje prenehanje v okviru likvidacije podjetja?


(1)  Direktiva Sveta 98/50/ES z dne 29. junija 1998 o spremembi Direktive 77/187/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov (UL 1998, L 201, str. 88).


Splošno sodišče

29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/19


Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – Missir Mamachi di Lusignano in drugi/Komisija

(Zadeva T-401/11 P RENV-RX) (1)

((Pritožba - Javni uslužbenci - Uradniki - Umor uradnika in njegove soproge - Pravilo o skladnosti zahtevka, pritožbe in tožbe na področju odškodnin - Obveznost zagotovitve varnosti zaposlenih v službi Unije - Vzročna zveza - Premoženjska škoda - Solidarna odgovornost - Upoštevanje dajatev, predvidenih v Kadrovskih predpisih - Nepremoženjska škoda - Odgovornost institucije za nepremoženjsko škodo umrlega uradnika - Odgovornost institucije za nepremoženjsko škodo preživelih članov družine umrlega uradnika))

(2018/C 032/25)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Pritožniki: Stefano Missir Mamachi di Lusignano (Shanghai, Kitajska) in 6 drugih pritožnikov, katerih imena so navedena v prilogi sodbe (zastopniki: F. Di Gianni, G. Coppo in A. Scalini, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnika: G. Gattinara in D. Martin, agenta)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 12. maja 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Komisija (F-50/09, EU:F:2011:55), s katero se predlaga razveljavitev te sodbe.

Izrek

1.

Sodba z dne 12. maja 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Komisija (F-50/09), se razveljavi v delu, v katerem je Sodišče za uslužbence Evropske unije ugodilo ugovoru nedopustnosti Evropske komisije zoper zahtevo za odškodnino za nepremoženjsko škodo, ki so jo utrpeli Carlo Missir Mamachi di Lusignano, Giustina Missir Mamachi di Lusignano, Filiberto Missir Mamachi di Lusignano in Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, zadnjenavedena zastopa Anne Sintobin.

2.

Sodba z dne 12. maja 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Komisija (F-50/09), se razveljavi v delu, v katerem je Sodišče za uslužbence ugodilo ugovoru nedopustnosti Komisije zoper zahtevo za odškodnino za nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpel Livio Missir Mamachi di Lusignano.

3.

Sodba z dne 12. maja 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Komisija (F-50/09), se razveljavi v delu, v katerem je Sodišče za uslužbence omejilo odgovornost Komisije na višino 40 % premoženjske škode, ki so jo utrpeli Carlo Missir Mamachi di Lusignano, Giustina Missir Mamachi di Lusignano, Filiberto Missir Mamachi di Lusignano in Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, zadnjenavedena zastopa A. Sintobin.

4.

V preostalem se pritožba zavrne.

5.

Komisiji se solidarno naloži plačilo zneska 3 milijone EUR, pri čemer se odšteje dajatve iz Kadrovskih predpisov, za katere se šteje, da so del tega zneska, in ki so bile nakazane ali jih je treba nakazati Carlu Missirju Mamachiju di Lusignanu, Giustini Missir Mamachi di Lusignano, Filibertu Missirju Mamachiju di Lusignanu in Tommasu Missirju Mamachiju di Lusignanu, zadnjenavedena zastopa A. Sintobin, zaradi utrpljene nepremoženjske škode.

6.

Komisiji se solidarno naloži, da plača znesek 100 000 EUR Carlu Missirju Mamachiju di Lusignanu zaradi utrpljene nepremoženjske škode.

7.

Komisiji se solidarno naloži, da plača znesek 100 000 EUR Giustini Missir Mamachi di Lusignano zaradi utrpljene nepremoženjske škode.

8.

Komisiji se solidarno naloži, da plača znesek 100 000 EUR Tommasu Missirju Mamachiju di Lusignanu, ki ga zastopa A. Sintobin, zaradi utrpljene nepremoženjske škode.

9.

Komisiji se solidarno naloži, da plača znesek 100 000 EUR Filibertu Missirju Mamachiju di Lusignanu, ki ga zastopa A. Sintobin, zaradi utrpljene nepremoženjske škode.

10.

Komisiji se solidarno naloži, da plača znesek 50 000 EUR Stefanu Missirju Mamachiju di Lusignanu in drugim pritožnikom, katerih imena so v prilogi, kot dedičem Livia Missirja Mamachija di Lusignana, zaradi utrpljene nepremoženjske škode.

11.

Odškodnine iz točk od 6 do 10 zgoraj se poveča za zamudne obresti, ki tečejo od datuma razglasitve te sodbe do celotnega plačila, po stopnji, ki jo določi Evropska centralna banka za svoje operacije glavnega refinanciranja, povečani za dve odstotni točki.

12.

V preostalem se tožba zavrne.

13.

Komisiji se naloži plačilo stroškov v zvezi s pritožbenim postopkom.

14.

Komisiji se naloži plačilo stroškov v zvezi s postopkom na prvi stopnji.


(1)  UL C 282, 24.9.2011.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/20


Sodba Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2017 – JT/EUIPO – Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN)

(Zadeva T-249/15) (1)

((„Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije QUILAPAYÚN - Relativni razlog za zavrnitev - Znana znamka - Člen 8(2)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(2)(c) Uredbe (EU) 2017/1001) - Imetnik znamke))

(2018/C 032/26)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: JT (zastopnica: A. Mena Valenzuela, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnica: E. Zaera Cuadrado, agentka)

Druge stranke pred odborom za pritožbe EUIPO: Eduardo Carrasco Pirard (Santiago, Čile) in 7 drugih strank pred odborom za pritožbe EUIPO, katerih imena so navedena v prilogi sodbe

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 13. marca 2015 (zadeva R 354/2014 2) v zvezi s postopkom z ugovorom med JT ter E. Carrascom Pirardom in drugimi strankami v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, katerih imena so navedena v prilogi.

Izrek

1.

Odločba drugega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 13. marca 2015 (zadeva R 354/2014-2) se razveljavi.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 337, 12.10.2015.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/21


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2017 – Hochmann Marketing/EUIPO – BitTorrent (bittorrent)

(Zadeva T-771/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za razveljavitev - Besedna znamka Evropske unije bittorrent - Člen 76(1) in (2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 95(1) in (2) Uredbe (EU) 2017/1001) - Neupoštevanje dokazov, predloženih pred oddelkom za izbris - Člen 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 58(1)(a) Uredbe 2017/1001)))

(2018/C 032/27)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Hochmann Marketing GmbH, nekdanja Bittorrent Marketing GmbH (Neu-Isenburg, Nemčija) (zastopniki: C. Hoppe, M. Terhaag in C. Schwarz, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: A. Folliard-Monguiral in M. Capostagno, agenta)

Druga stranka pred odborom EUIPO za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: BitTorrent, Inc. (San Francisco, Kalifornija, Združene države) (Zastopniki: M. Kinkeldey, S. Clotten, S. Brandstätter in C. Schmitt, odvetniki)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora EUIPO za pritožbe z dne 31. avgusta 2015 (zadeva R 2275/2013–5), v zvezi s postopkom za razveljavitev med družbama BitTorrent in Bittorrent Marketing.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Hochmann Marketing GmbH, nekdanji Bittorrent Marketing GmbH, se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 191, 30.5.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/21


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2017 – Sony Computer Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita)

(Zadeva T-35/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za razveljavitev - Besedna znamka Evropske unije Vita - Resna in dejanska uporaba znamke - Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001) - Uporaba glede na zadevne proizvode - Obveznost obrazložitve))

(2018/C 032/28)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Sony Computer Entertainment Europe Ltd (London, Združeno kraljestvo) (zastopnik: S. Malynicz, QC)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: H. Kunz, agent)

Druga stranka pred odborom EUIPO za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Vieta Audio, SA (Barcelona, Španija) (zastopnik: I. Barroso Sánchez-Lafuente, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora EUIPO za pritožbe z dne 12. novembra 2015 (zadeva R 2232/2014-5), v zvezi s postopkom za razveljavitev med družbama Vieta Audio in Sony Computer Entertainment Europe.

Izrek

1.

Odločba petega odbora Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) za pritožbe z dne 12. novembra 2015 (zadeva R 2232/2014-5), v zvezi s postopkom za razveljavitev med družbama Vieta Audio in Sony Computer Entertainment Europe se razveljavi.

2.

EUIPO nosi poleg svojih stroškov tudi stroške, ki jih je priglasila Sony Computer Entertainment Europe.

3.

Vieta Audio nosi svoje stroške.


(1)  UL C 106, 21.3.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/22


Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master)

(Zadeva T-61/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije Master - Prejšnje figurativne znamke Evropske unije Coca-Cola in prejšnja nacionalna figurativna znamka C - Relativni razlog za zavrnitev - Neupravičeno izkoriščanje ugleda prejšnjih znamk - Dokazi v zvezi s komercialno uporabo znaka, ki vsebuje prijavljeno znamko, zunaj Unije - Logično sklepanje - Odločba, ki je bila sprejeta po tem, ko je Splošno sodišče prejšnjo odločbo razveljavilo - Člen 8(5) in člen 65(6) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 8(5) in člen 72(6) Uredbe (EU) 2017/1001)))

(2018/C 032/29)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: The Coca-Cola Company (Atlanta, Georgia, Združene države) (zastopniki: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, D. Stone in A. Dykes, solicitors)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damask, Sirija) (zastopnik: A.-E. Malami, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe EUIPO z dne 2. decembra 2015 (zadeva R 1251/2015-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama The Coca Cola Company in Mitico.

Izrek

1.

Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 2. decembra 2015 (zadeva R 1251/2015-4) se razveljavi.

2.

EUIPO nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila družba The Coca-Cola Company, vključno s stroški pred odborom za pritožbe EUIPO.

3.

Družba Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) nosi svoje stroške.


(1)  UL C 111, 29.3.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/23


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)

(Zadeva T-120/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija - Figurativna znamka Burlington - Prejšnji nacionalni besedni znamki BURLINGTON in BURLINGTON ARCADE - Prejšnja figurativna znamka Evropske unije in prejšnja nacionalna figurativna znamka BURLINGTON ARCADE - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) - Uporaba znaka, ki nima samo lokalnega pomena, v gospodarskem prometu - Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe št. 2017/1001) - Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke - Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe št. 2017/1001)))

(2018/C 032/30)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Tulliallan Burlington Ltd (Saint-Hélier, Jersey) (zastopnik: A. Norris, barrister)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Fischer, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Nemčija) (zastopnik: A. Parr, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe EUIPO z dne 11. januarja 2016 (zadeva R 94/2014–4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Tulliallan Burlington in Burlington Fashion.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Tulliallan Burlington Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/24


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)

(Zadeva T-121/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija - Figurativna znamka BURLINGTON THE ORIGINAL - Prejšnji nacionalni besedni znamki BURLINGTON in BURLINGTON ARCADE - Prejšnja figurativna znamka Evropske unije in prejšnja nacionalna figurativna znamka BURLINGTON ARCADE - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) - Uporaba znaka, ki nima samo lokalnega pomena, v gospodarskem prometu - Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe št. 2017/1001) - Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnjih znamk - Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe št. 2017/1001)))

(2018/C 032/31)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Tulliallan Burlington Ltd (Saint-Hélier, Jersey) (zastopnik: A. Norris, barrister)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Fischer, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Nemčija) (zastopnik: A. Parr, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe EUIPO z dne 11. januarja 2016 (zadeva R 2501/2013–4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Tulliallan Burlington in Burlington Fashion.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Tulliallan Burlington Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/24


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)

(Zadeva T-122/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija - Figurativna znamka Burlington - Prejšnji nacionalni besedni znamki BURLINGTON in BURLINGTON ARCADE - Prejšnja figurativna znamka Evropske unije in prejšnja nacionalna figurativna znamka BURLINGTON ARCADE - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) - Uporaba znaka, ki nima samo lokalnega pomena, v gospodarskem prometu - Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe št. 2017/1001) - Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke - Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe št. 2017/1001)))

(2018/C 032/32)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Tulliallan Burlington Ltd (Saint-Hélier, Jersey) (zastopnik: A. Norris, barrister)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Fischer, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Nemčija) (zastopnik: A. Parr, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe EUIPO z dne 11. januarja 2016 (zadeva R 2409/2013–4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Tulliallan Burlington in Burlington Fashion.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Tulliallan Burlington Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/25


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON)

(Zadeva T-123/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija - Figurativna znamka BURLINGTON - Prejšnji nacionalni besedni znamki BURLINGTON in BURLINGTON ARCADE - Prejšnja figurativna znamka Evropske unije in prejšnja nacionalna figurativna znamka BURLINGTON ARCADE - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) - Uporaba znaka, ki nima samo lokalnega pomena, v gospodarskem prometu - Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe št. 2017/1001) - Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnjih znamk - Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe št. 2017/1001)))

(2018/C 032/33)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Tulliallan Burlington Ltd (Saint-Hélier, Jersey) (zastopnik: A. Norris, barrister)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Fischer, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Nemčija) (zastopnik: A. Parr, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe EUIPO z dne 11. januarja 2016 (zadeva R 1635/2013–4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Tulliallan Burlington in Burlington Fashion.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Tulliallan Burlington Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2017 – Léon Van Parys/Komisija

(Zadeva T-125/16) (1)

((Carinska unija - Uvoz banan s poreklom iz Ekvadorja - Naknadna izterjava uvoznih dajatev - Zahtevek za odpust uvoznih dajatev - Sklep, sprejet po tem, ko je Splošno sodišče prejšnji sklep razglasilo za ničen - Razumen rok))

(2018/C 032/34)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Firma Léon Van Parys NV (Anvers, Belgija) (zastopniki: P. Vlaemminck, B. Van Vooren, R. Verbeke in J. Auwerx, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: A. Caeiros, B.-R. Killmann in E. Manhaeve, agenti)

Predmet

Prvič, predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2016) 95 final z dne 20. januarja 2016, s katerim je bilo ugotovljeno, da je naknadna vknjižba uvoznih dajatev upravičena in da je odpust teh dajatev enemu dolžniku upravičen, drugemu dolžniku v posebnih okoliščinah pa je delno upravičen in delno ni upravičen, ter spremenjen Sklep Komisije C(2010) 2858 final z dne 6. maja 2010, in drugič, predlog, naj se ugotovi, da se člen 909 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 6, str. 3) na podlagi sodbe z dne 19. marca 2013, Firma Van Parys/Komisija (T-324/10, EU:T:2013:136), uporabi za tožečo stranko.

Izrek

1.

Člen 1(4) Sklepa Komisije C(2016) 95 final z dne 20. januarja 2016, s katerim je bilo ugotovljeno, da je naknadna vknjižba uvoznih dajatev upravičena in da je odpust teh dajatev enemu dolžniku upravičen, drugemu dolžniku v posebnih okoliščinah pa je delno upravičen in delno ni upravičen, ter spremenjen Sklep Komisije C(2010) 2858 final, se razglasi za ničen.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške in stroške družbe Firma Léon Van Parys NV.


(1)  UL C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. decembra 2017 – Spadafora/Komisija

(Zadeva T-250/16 P) (1)

((Pritožba - Javni uslužbenci - Uradniki - Zavrženje tožbe na prvi stopnji kot očitno nedopustne in zavrnitev te tožbe kot očitno neutemeljene - Predlog za razglasitev ničnosti - Zaposlitev vodje enote „Pravno svetovanje“ pri uradu OLAF - Postopek izbire - Predizbirna komisija - Nevpis kandidatov, predlaganih za končni razgovor z OPI, na ožji seznam - Nepristranskost - Odškodninski zahtevek - Izguba priložnosti - Spor, o katerem je na podlagi stanja postopka mogoče odločiti))

(2018/C 032/35)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnik: Sergio Spadafora (Bruselj, Belgija) (zastopnik: G. Belotti, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: sprva G. Gattinara in C. Berardis-Kayser, nato G. Gattinara in L. Radu Bouyon, agenti)

Predmet

Pritožba zoper sklep Sodišča za uslužbence Evropske unije (tretji senat) z dne 7. aprila 2016, Spadafora/Komisija (F-44/15, EU:F:2016:69), s katero se predlaga razveljavitev tega sklepa.

Izrek

1.

Sklep Sodišča za uslužbence Evropske unije (tretji senat) z dne 7. aprila 2016, Spadafora/Komisija (F-44/15), se razveljavi, razen zavrnitve – kot nedopustnega – predloga, naj se glede na razglasitev ničnosti odločbe z dne 30. junija 2014, s katero je generalni direktor Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) imenoval D. na delovno mesto vodje enote „Pravno svetovanje“ direktorata urada OLAF „Podpora preiskavam“, in sklepa K. Georgieve, podpredsednice Evropske komisije, Ares(2015) 43686 z dne 5. januarja 2015 o zavrnitvi pritožbe pritožnika R/994/14, razglasi, da je bil postopek izbire nezakonit od takrat, ko je nastala nezakonitost.

2.

Pritožba se v preostalem zavrne.

3.

Odločba z dne 30. junija 2014, s katero je generalni direktor urada OLAF imenoval D. na delovno mesto vodje enote „Pravno svetovanje“ direktorata urada OLAF „Podpora preiskavam“, se razglasi za nično.

4.

Sklep K. Georgieve, podpredsednice Evropske komisije, Ares(2015) 43686 z dne 5 januarja 2015 o zavrnitvi pritožbe pritožnika R/994/14, se razglasi za ničen.

5.

Tožba na prvi stopnji se zavrne v delu, v katerem Sergio Spadafora predlaga povračilo premoženjske škode, nastale zaradi izgube priložnosti, da bi bil izbran za zaposlitev na delovno mesto vodje enote „Pravno svetovanje“ direktorata urada OLAF „Podpora preiskavam“.

6.

Komisiji se naloži plačilo stroškov v zvezi s pritožbenim postopkom in postopkom na prvi stopnji.


(1)  UL C 251, 11.7.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/27


Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – Colgate-Palmolive/EUIPO (360o)

(Zadeva T-332/16) (1)

((„Znamka Evropske unije - Zahteva za registracijo besedne znamke Evropske unije 360o - Absolutni razlogi za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) št. 2017/1001) - Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo - Člen 7(3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 7(3) Uredbe št. 2017/1001)“))

(2018/C 032/36)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Colgate-Palmolive Co. (New York, New York, Združene države) (zastopnika: M. Zintler in A. Stolz, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Rajh, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14. aprila 2016 (zadeva R 2288/2015-4) glede zahteve za registracijo besednega znaka 360o kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Colgate–Palmolive Co. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 296, 16.8.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/28


Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – Colgate-Palmolive/EUIPO (360o)

(Zadeva T-333/16) (1)

((„Znamka Evropske unije - Zahteva za registracijo figurativne znamke Evropske unije 360o - Absolutni razlogi za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) št. 2017/1001) - Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo - Člen 7(3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 7(3) Uredbe št. 2017/1001)“))

(2018/C 032/37)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Colgate-Palmolive Co. (New York, New York, Združene države) (zastopnika: M. Zintler in A. Stolz, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Rajh, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14. aprila 2016 (zadeva R 2288/2015 4) glede zahteve za registracijo figurativnega znaka 360o kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Colgate–Palmolive Co. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 296, 16.8.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/28


Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Alles wird gut)

(Zadeva T-622/16) (1)

((„Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije Alles wird gut - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)“))

(2018/C 032/38)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: sheepworld AG (Ursensollen, Nemčija) (zastopnik: S. von Rüden, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: A. Schifko, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 16. junija 2016 (zadeva R 212/2016-4) glede zahteve za registracijo besednega znaka Alles wird gut kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi sheepworld AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 383, 17.10.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/29


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. decembra 2017 – Tuerck/Komisija

(Zadeva T-728/16) (1)

((Javni uslužbenci - Uradniki - Pokojnine - Prenos nacionalnih pokojninskih pravic - Povečanje vrednosti kapitala med datumom zahteve za prenos in dejanskim datumom prenosa))

(2018/C 032/39)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Sabine Tuerck (Woluwe-Saint-Pierre, Belgija) (zastopnika: S. Orlandi in T. Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Gattinara in L. Radu Bouyon, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU za razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 10. decembra 2015 o potrditvi prenosa pokojninskih pravic, ki jih je tožeča stranka pridobila pred nastopom svoje službe v Uniji, v pokojninski sistem Unije.

Izrek

1.

Odločbe Evropske komisije z dne 10. decembra 2015 o potrditvi prenosa pokojninskih pravic, ki jih je Sabine Tuerck pridobila pred nastopom svoje službe v Uniji, v sistem Evropske unije se razglasi za nično.

2.

Komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 475, 19.12.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/29


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2017 – For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM)

(Zadeva T-815/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Zahteva za registracijo figurativne znamke Evropske unije opus AETERNATUM - Prejšnja besedna znamka Evropske unije OPUS - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)))

(2018/C 032/40)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: For Tune sp. z o.o. (Varšava, Poljska) (zastopnica: K. Popławska, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, agent)

Druga stranka pred odborom EUIPO za pritožbe: Simplicity trade GmbH (Oelde, Nemčija)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora EUIPO za pritožbe z dne 14. septembra 2016 (zadeva R 152/2016-2), v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Simplicity trade in For Tune.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

For Tune sp. z o.o. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 14, 16.1.2017.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/30


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. decembra 2017 – Xiaomi/EUIPO – Apple (MI PAD)

(Zadeva T-893/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Evropske unije MI PAD - Prejšnja besedna znamka Evropske unije IPAD - Relativni razlog za zavrnitev - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) - Verjetnost zmede - Podobnost znakov - Podobnost blaga ali storitev))

(2018/C 032/41)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Xiaomi, Inc. (Peking, Kitajska) (zastopnika: T. Raab in C. Tenkhoff, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: J. Ivanauskas, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Apple Inc. (Cupertino, Kalifornija, Združene države) (zastopniki: J. Olsen, P. Andreottola, solicitors, in G. Tritton, barrister)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 22. septembra 2016 (zadeva R 363/2016-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Apple in Xiaomi.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Xiaomi, Inc. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 46, 13.2.2017.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/31


Sklep Splošnega sodišča z dne 26. novembra 2017 – Federcaccia Toscana in drugi/Komisija

(Zadeva T-562/15) (1)

((Okolje - Ohranjanje prostoživečih ptic - Vrste, ki so lahko predmet lova - Pogoji, ki jih je treba spoštovati v nacionalnih zakonodajah o lovu - Usklajevanje meril za uporabo člena 7(4) Direktive 2009/147/ES - Konec lovne dobe v Toskani))

(2018/C 032/42)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeče stranke: Federcaccia Toscana (Firence, Italija) in še 5 drugih tožečih strank, katerih imena so navedena v prilogi k sklepu (zastopnik: A. Bruni, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Gattinara in C. Hermes, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 265 PDEU za ugotovitev, da je Komisija nezakonito opustila posodobitev nekaterih italijanskih podatkov v dokumentu v zvezi s ključnimi pojmi, ki ga je pripravil odbor ORNIS in ki je določen v Direktivi 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL 2010, L 20, str. 7), predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti dopisa Komisije z dne 6. oktobra 2014, v katerem je navedeno, da podaljšanje lovne dobe v Italiji za nekatere vrste ptic ni v skladu z evropsko ureditvijo, in predlog na podlagi člena 268 PDEU za povrnitev škode, ki naj bi jo utrpele tožeče stranke zato, ker Komisija ni posodobila italijanskih podatkov.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Federcaccia Toscana in drugim tožečim strankam, katerih imena so navedena v prilogi, se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 381, 16.11.2015.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/31


Sklep Splošnega sodišča z dne 20. novembra 2017 – BikeWorld/Komisija

(Zadeva T-702/15) (1)

((Ničnostna tožba - Zastopanje po odvetniku, ki ni tretja oseba - Nedopustnost))

(2018/C 032/43)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: BikeWorld GmbH (Sankt Ingbert, Nemčija) (zastopnik: J. Jovy, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: L. Flynn, B. Stromsky in T. Maxian Rusche, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za delno razglasitev ničnosti Sklepa Komisije (EU) 2016/151 z dne 1. oktobra 2014 o državni pomoči SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN), ki ga je Nemčija odobrila Nürburgringu (UL 2016, L 34, str. 1).

Izrek

1.

Tožba se zavrne kot nedopustna.

2.

Družbi BikeWorld GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 68, 22.2.2016.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/32


Sklep Splošnega sodišča z dne 23. novembra 2017 – Nf Nails In Vogue/EUIPO – Nails & Beauty Factory (NAILS FACTORY)

(Zadeva T-886/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Preklic izpodbijane odločbe - Prenehanje obstoja predmeta spora - Ustavitev postopka))

(2018/C 032/44)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Nf Nails In Vogue, SL (Arganda del Rey, Španija) (zastopnik: L. Jáudenes Sánchez, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: D. Gája in E. Scheffer, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Nails & Beauty Factory GmbH, anciennement Nails & Beauty Vertriebs GmbH (Kiel, Nemčija)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora EUIPO za pritožbe z dne 5. oktobra 2016 (zadeva R 202/2016-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama NF Nails In Vogue in Nails & Beauty Vertriebs.

Izrek

1.

O tožbi ni več treba odločiti.

2.

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) nosi poleg svojih stroškov tudi stroške družbe Nf Nails In Vogue, SL.


(1)  UL C 63, 27.2.2017.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/32


Tožba, vložena 29. novembra 2017 – L/Parlament

(Zadeva T-91/17)

(2018/C 032/45)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: L (zastopnik: I. Coutant Peyre, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Razveljavi odločbo organa za imenovanje Evropskega parlamenta z dne 31. avgusta 2016, s katero je ta zavrnil dva zdravniška potrdila, ki ju je predložila tožeča stranka, da bi upravičila nekatere odsotnosti z dela in tako zadevno odsotnost razglasil za neodobreno.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev načel evropskega prava in litovskega prava glede zaščite prijaviteljev.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja in načela dobrega upravljanja s strani Parlamenta.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/33


Tožba, vložena 7. novembra 2017 – Wattiau/Parlament

(Zadeva T-737/17)

(2018/C 032/46)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Francis Wattiau (Bridel, Luksemburg) (zastopnika: S. Orlandi in T. Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razsodi, da se:

sklep, ki je bil sprejet v obračunu št. 244 urada za odškodninske zahtevke in s katerim ji je bil naložen strošek v višini 843,01 EUR, razglasi za ničen;

po potrebi sklep organa za imenovanja z dne 2. avgusta 2017 razglasi za ničen;

Parlamentu naloži plačilo stroškov.

Tožbena razloga in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja ugovor nezakonitosti sporazuma, sklenjenega med Evropsko unijo in Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois (združenje luksemburških bolnišnic), o 15-odstotnem povišanju stroškov zdravljenja, ki jih predložijo zavarovanci, vključeni v skupni sistem zdravstvenega zavarovanja (SSZZ) v Luksemburgu. Ta ugovor nezakonitosti temelji na dveh tožbenih razlogih.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev načela prepovedi diskriminacije glede na državljanstvo ter členov 12 in 14 Protokola o privilegijih in imunitetah

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev načela dobrega finančnega poslovodenja, določenega v členu 30 Uredbe št. 966/2012 in členu 43 Skupnih pravil o zdravstvenem zavarovanju za uradnike Evropske unije


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/33


Tožba, vložena 2. novembra 2017 – DEI/Komisija

(Zadeva T-740/17)

(2018/C 032/47)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE („DEI“) (Atene, Grčija) (zastopniki: E. Bourtzalas, E. Salaka, C. Synodinos, C. Tagaras in D. Waelbroeck, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost Sklepa Komisije C (2017) 5622 final z dne 14. avgusta 2017 v postopku SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) v zvezi z domnevnimi državnimi pomočmi, ki naj bi jih Grčija dodelila družbi Aluminium A.E. v obliki električnih tarif pod ceno po izdaji arbitražne odločbe, v delu, v katerem so s tem sklepom razveljavljena akta Komisije z dne 12. junija 2014 in z dne 25. marca 2015;

razglasi ničnost Sklepa Komisije C (2017) 5622 final z dne 14. avgusta 2017 v postopku SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) v delu, v katerem se v tem sklepu šteje, da ne gre za državno pomoč v korist družbe Aluminium in da zato Komisiji ni bilo treba začeti formalnega postopka preiskave iz člena 108(2) PDEU;

razglasi ničnost Sklepa Komisije C (2017) 5622 final z dne 14. avgusta 2017 v postopku SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) v delu, v katerem se v tem sklepu šteje, da je pritožba družbe DEI v zvezi z državnimi pomočmi, dodeljenimi na podlagi sklepa regulatornega organa za energijo (v nadaljevanju: RAE) št. 346/2012, s sprejetjem odločbe 1/2013 stalnega arbitražnega sodišča RAE postala brezpredmetna;

Komisiji naloži plačilo stroškov družbe DEI.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja sedem tožbenih razlogov.

1.

Očitno napačna uporaba prava pri razlagi sodbe Sodišča v zadevi C-228/16 P in protislovnost s to sodbo.

2.

Kršitev člena 24(2) Uredbe št. 2015/1589 (1), zlasti obveznosti Komisije, ki izhajajo iz te uredbe, in kršitev pravice do izjave iz Listine o temeljnih pravicah.

3.

Neobstoj ustrezne obrazložitve, protislovna obrazložitev in kršitev obveznosti preučitve vseh dejanskih in pravnih elementov, ki se nanašajo na to, kar je v arbitražni klavzuli, na podlagi katere je bila izdana arbitražna odločba št. 1/2013, opredeljeno kot „jasna in objektivna merila“, ki „so omejevala diskrecijsko pravico arbitrov“ in ki so imela za „logično posledico“ dokončno določitev cene električne energije.

4.

Očitno napačna uporaba prava pri razlagi in uporabi načela preudarnega zasebnega vlagatelja ter členov 107(1) PDEU in 108(2) PDEU glede ugotovitve, da je cena električne energije, določena z arbitražno odločbo, „logična posledica meril, ki so bila pravilno določena v arbitražni klavzuli“.

5.

Očitno napačna uporaba prava pri razlagi in uporabi členov 107 PDEU in 108 PDEU glede ugotovitve, da Komisiji ni bilo treba opraviti kompleksnih ekonomskih ocen ter očitna napačna uporaba prava in napaka pri presoji, ker Komisija ni preučila vprašanj, ki so bistvena za ugotavljanje obstoja državne pomoči.

6.

Očitno napačna uporaba prava pri uporabi členov 107(1) PDEU in 108(2) PDEU ter očitna napaka pri presoji dejstev v zvezi z uporabo načela preudarnega zasebnega vlagatelja v tržnem gospodarstvu.

7.

Očitno napačna uporaba prava pri razlagi in uporabi člena 107(1) PDEU, kršitev obveznosti ustrezne obrazložitve in očitna napaka pri presoji dejstev v zvezi z odločitvijo Komisije, da ne preuči pritožbe družbe DEI iz leta 2012 na podlagi člena 108(2) PDEU, ker naj bi ta po sprejetju arbitražne odločbe št. 1/2013 „postala brezpredmetna“.


(1)  Uredba Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL 2015, L 248, str. 9).


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/35


Tožba, vložena 13. novembra 2017 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump)

(Zadeva T-746/17)

(2018/C 032/48)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: TrekStor Ltd (Hong Kong, Kitajska) (zastopniki: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Beats Electronics LLC (Culver City, Kalifornija, Združene države)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Unije „i.Beat jump“ – zahteva za registracijo št. 4 729 075

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12/09/2017 v zadevi R 2236/2016-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo v delu, v katerem ta potrjuje vložnikovo zahtevo za razveljavitev in razveljavlja pravice tožeče stranke iz znamke Evropske unije št. 4 729 075

zavrne vložnikovo zahtevo za razveljavitev;

EUIPO naloži plačilo stroškov postopka, vključno s stroški, ki so tožeči stranki nastali pred odborom za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lasntnino (EUIPO).

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 58(1)(a) Uredbe št. 2017/1001;

Kršitev člena 18(1)(a) Uredbe št. 2017/1001.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/35


Tožba, vložena 15. novembra 2017 – UPF/Komisija

(Zadeva T-747/17)

(2018/C 032/49)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Union des Ports de France – UPF (Pariz, Francija) (zastopnika: C. Vannini in E. Moraïtou, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen;

Komisiji naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe zoper Sklep Evropske komisije C(2017) C(2017) 5176 final z dne 27. julija 2017 o shemi pomoči št. SA.38398 (2016/C, ex 2015/E), ki jo je odobrila Francija, (v nadaljevanju: izpodbijani sklep), navaja pet razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na to, da je Komisija napačno uporabila pravo s tem, da je davčni ukrep v celoti štela za državno pomoč, pri čemer ni upoštevala merila o gospodarski naravi dejavnosti francoskih pristanišč. V zvezi s tem tožeča stranka meni, da je Komisija z ugotovitvijo, da je davčna oprostitev v korist francoskih pristanišč državna pomoč v smislu člena 107(1) PDEU, ne da bi pojasnila, da se opredelitev za državno pomoč nanaša zgolj na gospodarsko dejavnost pristanišč, v sklepu načeloma napačno uporabila pravo.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na to, da je Komisija napačno uporabila pravo pri presoji gospodarske narave dejavnosti, ki so jih opravljala francoska pristanišča. Tožeča stranka meni, da je Komisija tudi napačno uporabila pravo pri analizi gospodarske narave dejavnosti, ki jih opravljajo francoska pristanišča, in sicer iz dveh razlogov:

prvič, ker ni na nobenem mestu v izpodbijanem sklepu obravnavala določenih dejavnosti, ki jih opravljajo francoska pristanišča;

drugič, ker se je glede več drugih dejavnosti francoskih pristanišč omejila na navedbo splošnih načel, ki izhajajo iz sodne prakse Sodišča, iz področja javnega financiranja pristaniške strukture, ne da bi odločila o njihovi gospodarski naravi, čeprav je dejansko šlo za merilo uporabe pravil na področju državnih pomoči.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava in nezadostno obrazložitev v zvezi s pogojema o izkrivljanju konkurence in vplivu na trgovino med državami članicami, saj je Komisija nepravilno ocenila, da v francoskih pristaniščih na splošno, zlasti v otoških in čezmorskih pristaniščih, zadevna davčna oprostitev povzroča izkrivljanje konkurence in vpliva na trgovino med državami članicami. Tožeča stranka meni, da izpodbijani sklep ni zadostno obrazložen, saj je Komisija brez utemeljitve svojega stališča domnevala, da sta ta pogoja v obravnavanem primeru izpolnjena.

4.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava pri vodenju postopka nadzora obstoječih državnih pomoči in kršitev člena 108(1) in (2) PDEU v povezavi z načelom sorazmernosti, saj je Komisija, prvič, s tem, da je od francoskih organov zahtevala, naj predložijo dokaz o združljivosti sheme o oprostitvi plačila davka od dohodkov pravnih oseb v korist francoskih pristanišč, obrnila dokazno breme ter ravnala, kakor da ji je bila predložena priglasitev sheme novih pomoči. Drugič, Komisija je s tem, da je francoskim organom naložila, da preprosto odpravijo navedeno shemo o oprostitvi, ne da bi dokazala, da nobena sprememba ne more povzročiti, da bi ta ukrep postal skladen s pravili Unije o državnih pomočeh, kršila člen 108(1) in (2) PDEU, člen 2 Uredbe št. 2015/1589 in načelo sorazmernosti.

5.

Peti tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela dobrega upravljanja, ker Komisija s tem, da je zahtevala odpravo sheme o oprostitvi, čeprav je dovolila, da v drugih državah članicah še dalje obstajajo državne pomoči v pristaniščih, ni zagotavljala enakih konkurenčnih pogojev med različnimi evropskimi pristanišči in je nasprotno omogočila nova izkrivljanja konkurence, s čimer očitno ni upoštevala svoje vloge kot varuhinje dobrega delovanja notranjega trga. Kršila je torej načelo nepristranskosti, ki je nujna posledica načela dobrega upravljanja.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/36


Tožba, vložena 17. novembra 2017 – Commune de Fessenheim in drugi/Komisija

(Zadeva T-751/17)

(2018/C 032/50)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Commune de Fessenheim (Fessenheim, Francija), Communauté de communes Pays Rhin-Brisach (Volgelsheim, Francija), Conseil départemental du Haut-Rhin (Colmar, Francija) in Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Strasbourg, Francija) (zastopnik: G. de Rubercy, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

odločbo (C(2017 7119 FINAL) generalnega sekretariata Evropske komisije z dne 18. oktobra 2017 o zavrnitvi posredovanja sklepa Generalnega direktorata za konkurenco Evropske komisije, ki je bil vročen francoskim organom 22. marca 2017 v zvezi s protokolom o nadomestilu škode družbi EDF zaradi zaprtja jedrske elektrarne v Fessenheimu, razglasi za nično;

Evropski komisiji naloži, naj tožečim strankam pošlje navedeni dopis z dne 22. marca 2017 v roku enega tedna od izreka sodbe Splošnega sodišča;

Evropski komisiji naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo tri tožbene razloge.

1.

Prvi razlog: kršitev člena 4(2), drugi pododstavek, Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331), ker naj bi prevladal javni interes za razkritje zadevnih informacij.

2.

Drugi razlog: kršitev člena 42 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah glede pravice do dostopa do dokumentov.

3.

Tretji razlog: kršitev čelna 47 Listine Evropske unije o pravici do učinkovitega pravnega sredstva.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/37


Tožba, vložena 20. novembra 2017 – Zvezna republika Nemčija/ECHA

(Zadeva T-755/17)

(2018/C 032/51)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Zvezna republika Nemčija (zastopnika: D. Klebs in T. Henze, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo komisije za pritožbe Evropske agencije za kemikalije z dne 08/09/2017 (zadeva-št. A-026-2015) razglasi za nično v delu, v katerem je komisija za pritožbe odločbo odbora držav članic z dne 01/10/2015 v zvezi s snovmi 1,4-Benzoldiamin, N, N‘-mešani fenil- in benzinil-derivati (v nadaljevanju: BENPAT) št. CAS: 68953-84-4 (ES-št.: 273-227-8):

razveljavila v delu, v katerem je predvidevala identifikacijo metabolitov med študijo v skladu z OECD TG 309 z registracijo,

razveljavila v delu, v katerem je določala izvedbo študije v skladu z OECD TG 308, in

sklenila, da bi bilo treba izjavo v zvezi z bioakumulacijo v utemeljitvi odločbe odstraniti;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo svoji tožbi navaja šest tožbenih razlogov.

Tožeča stranka zlasti očita, da je komisija za pritožbe prekoračila svoje pristojnosti s tem, da je v kontekstu postopka z ugovorom ocenjevalno odločbo v celoti preučila in na novo ocenila in tako prišla do (vsebinske in neupravičene) ugotovitve, da je odločbo države članice treba razglasiti za delno nično in spremeniti.

1.

Prvi tožbeni razlog: nepristojnost komisije za pritožbe za vsebinske zadeve v zvezi s postopki ocenjevanja

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev usmeritve iz sodbe Sodišča v zadevi Meroni, ker komisija za pritožbe, kot organ Unije, nima lastne pristojnosti za odločanje

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev načela subsidiarnosti in načela prenosa pristojnosti, ker je komisija za pritožbe kršila pravice držav članic, institucionaliziranih s pristojnostjo sprejemanja odločitev znotraj odbora držav članic agencije, ker v pravu Unije za njeno ravnanje ni podlage.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev predpisov Uredbe REACH (1) zaradi neobstoja vsebinske pristojnosti preverjanja s strani komisije za pritožbe, glede vsebine ocenjevalnih odločb

Podredno, tožeča stranka trdi, da je komisija za pritožbe pri ocenjevalnih odločbah v skladu s členom 51(8) Uredbe REACH imela le omejene pristojnosti preverjanja.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve v skladu s členom 296(2) PDEU, ker komisija za pritožbe ni dokazala svoje domnevne pristojnosti za preverjanje

6.

Šesti tožbeni razlog: vsebinsko napačna in nezakonita odločba


(1)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, str. 1).


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/38


Tožba, vložena 10. novembra 2017 – Kerstens/Komisija

(Zadeva T-757/17)

(2018/C 032/52)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Petrus Kerstens (Overijse, Belgija) (zastopnik: C. Mourato, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za nično odločbo Komisije z dne 27. marca 2017, naslovljeno na tožečo stranko, v delu, v katerem je odrejeno, da se primer CMS 15/017 ponovno obravnava ab initio;

razglasi za nično odločbo Komisije z dne 7. aprila 2017, naslovljeno na tožečo stranko, v delu, v katerem je odrejeno, da se primer CMS 12/063 ponovno obravnava ab initio;

tožeči stranki dosodi odškodnino v skupnem znesku 40 000 EUR iz naslova posebne nepremoženjske škode, ki jo mora plačati Evropska komisija;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka na podlagi člena 134 Poslovnika Splošnega sodišča.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na neustrezno izvršitev ničnostne sodbe z dne 14. februarja 2017, Kerstens/Komisija (T-270/16 P, neobjavljena, EU:T:2017:74) in na kršitev načela „ne bis in idem“, ki naj bi ju storil organ za imenovanja (v nadaljevanju: OI), ker je ponovno uvedel disciplinske postopke zoper tožečo stranko.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na neustrezno izvršitev zgoraj navedene sodbe ter na kršitev načela dobrega upravljanja, v katerega spada tudi obveznost nepristranskega in pravičnega obravnavanja zadev, na kršitev načela domneve nedolžnosti in na kršitev pravice do obrambe, ker njegove odločitve o ponovni uvedbi navedenih disciplinskih postopkov niso zagotavljale nepristranskosti in pravičnosti pri obravnavanju zadeve tožeče stranke.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na neustrezno izvršitev zgoraj navedene sodbe ter na kršitev načel pravne varnosti in dobrega upravljanja, zlasti načela razumnega roka, saj bi moral biti po mnenju tožeče stranke nov disciplinski postopek uveden v razumnem roku, kar pa v obravnavani zadevi ni podano.

4.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na poseben odškodninski zahtevek zaradi zgoraj navedenih nepravilnosti, da se povrne nepremoženjska škoda, ki naj bi jo tožeči stranki povzročila uprava, saj s samo razglasitvijo ničnosti izpodbijanih aktov ne bi bilo mogoče povrniti navedene škode.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/39


Tožba, vložena 17. novembra 2017 – UR/Komisija

(Zadeva T-761/17)

(2018/C 032/53)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: UR (zastopnika: S. Orlandi in T. Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo natečajne komisije z dne 11. avgusta 2017, sprejeto po ponovnem preizkusu, da se imena tožeče stranke ne vpiše na rezervni seznam natečaja EPSO/AD/322/16, razglasi za nično;

Komisiji v vsakem primeru naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog zadeva očitno napako pri presoji, ki naj bi jo natečajna komisija storila s tem, da je ugotovila, da diploma tožeče stranke ne izpolnjuje enega od pogojev za pripustitev na natečaj.

2.

Drugi tožbeni razlog, naveden podredno, se nanaša na ugovor nezakonitosti razpisa natečaja in temelji na členu 27, prvi odstavek, Kadrovskih predpisov. Predvsem naj sporni pogoj za pripustitev ne bi bil povezan z zahtevami prostih delovnih mest, kot so opisane v razpisu natečaja, in naj bi bil zato v nasprotju z interesi službe.

3.

Tretji tožbeni razlog, naveden še bolj podredno, se nanaša na nezadostno obrazložitev izpodbijane določbe, saj naj merila, ki jih je natečajna komisija določila za presojo upoštevnosti diplome tožeče stranke glede na sporni pogoj za pripustitev, ne bi bila navedena, kar naj bi ji preprečevalo, da se ustrezno brani.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/40


Tožba, vložena 24. novembra 2017 – Beats Electronics/EUIPO – TrekStor (i.Beat)

(Zadeva T-770/17)

(2018/C 032/54)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Beats Electronics LLC (Culver City, Kalifornija, Združene države) (zastopniki: M. Petersenn, odvetnik, I. Fowler in I. Junkar, Solicitors)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: TrekStor Ltd (Hongkong, Hongkong)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: besedna znamka EU „i.Beat“ – Znamka EU št. 5 009 139

Postopek pred EUIPO: postopek za razveljavitev

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12. septembra 2017 v združenih zadevah R 2175/2016-4 in R 2213/2016-4.

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo v delu, v katerem je zavrnjena pritožba tožeče stranke v zadevi R 2175/2016-4 in je dovoljeno, da izpodbijana znamka ostaja registrirana za MP3-predvajalnike, zlasti na podlagi bliskovnega pomnilnika USB z mini trdimi diski;

naloži plačilo stroškov postopka toženi stranki in drugi stranki pred odborom za pritožbe, če se bo vključila kot intervenientka.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 51(a) in (2) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 15 Uredbe št. 207/2009.

Kršitev člena 75 Uredbe št. 207/2009.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/40


Tožba, vložena 28. novembra 2017 – Estampaciones Rubí/Komisija

(Zadeva T-775/17)

(2018/C 032/55)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Estampaciones Rubí, SAU (Vitoria-Gasteiz, Španija) (zastopnika: D. Armesto Macías inK. Caminos García, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

to tožbo in priložene dokumente razglasi za dopustne;

z ukrepom procesnega vodstva Komisiji naloži, naj v spis vloži celotno različico dokumentov, naštetih v nadaljevanju, pri čemer naj po potrebi izbriše morebitne zaupne podatke tretjih oseb:

a)

neformalno sporočilo z dne 26. marca 2013 kot odgovor na vloge, poslane 22. februarja ter 4. in 12 marca 2013 (Álava);

b)

„Informal message in reply to the submission of 7 November (Álava)“ z dne 4. decembra 2012;

sklepa Komisije, izražena v navedenih dokumentih, razglasi za nična;

podredno, ugotovi kršitev pogodb zaradi molka Komisije in slednji odredi, naj odgovori na pisno prošnjo tožeče stranke, predloženo 31. julija 2017, da bo tožeča stranka lahko kot upravičenka do prejete pomoči uresničevala svoje procesne pravice, ki so ji s pravom Unije podeljene v okviru formalnega postopka preiskave združljivosti prejete pomoči;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Namen te tožbe je v glavnem razglasitev ničnosti sklepov Komisije, s katerima je bila zanikana združljivost nekaterih davčnih pomoči, ki jih je tožeča stranka prejela v obliki davčnega dobropisa v višini 45 % za nekatere naložbene projekte, ki so bili španskim davčnim organom, ki jih zastopa Diputación Foral de Álava, sporočeni z dopisoma Komisije, naslovljenima „mensaje informal“ in „mensaje informal“ (neformalno sporočilo), z dne 4. decembra 2012 in 26. marca 2013, do katerih je imela tožeča stranka dostop v okviru nacionalnega postopka.

Podredni predmet tega predloga je ugotovitev opustitve Komisije v smislu člena 265 PDEU, to je molka tožene stranke na prošnjo tožeče stranke z dne 31. julija 2017, s katero je Komisijo pozvala, naj se izreče o zavezujoči ali nezavezujoči pravni naravi navedb „neformalni sporočili“, in po potrebi na njeno prošnjo za ustrezno zaslišanje v postopku, da bi lahko podala vse navedbe, za katere meni, da so upoštevne.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: izpodbijana sklepa sta bila sprejeta ob neupoštevanju zahtevanih minimalnih postopkovnih jamstev

Tožeča stranka glede tega trdi, da Komisija ni upoštevala zahtevanih minimalnih postopkovnih jamstev, s tem ko se je v neformalnih sporočilih izrekla o nezdružljivosti državne pomoči, ne da bi sledila postopku iz člena 108, drugi odstavek, PDEU. To neupoštevanje postopka pomeni kršitev temeljnih pravic tožeče stranke, kot so priznane z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 107(3) PDEU

Tožeča stranka glede tega trdi, da je v izpodbijanih sklepih napačno uporabljeno pravo, ker vsebujeta mnenje, da je pomoč nezdružljiva zaradi domnevnega neobstoja spodbujevalnega učinka.

3.

Tretji tožbeni razlog, kršitev člena 265 PDEU

Tožeča stranka glede tega trdi, da to, da Komisija ni odgovorila na prošnjo tožeče stranke, naj se prvonavedena izreče o (zavezujoči ali nezavezujoči) pravni naravi „neformalnih sporočil“, in po potrebi na njeno prošnjo za ustrezno zaslišanje v navedenem postopku, pomeni kršitev pogodb, s katero ji je nastala škoda.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/41


Tožba, vložena 28. novembra 2017 – Autostrada Wielkopolska /Komisija

(Zadeva T-778/17)

(2018/C 032/56)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Autostrada Wielkopolska S.A. (Poznań, Poljska) (zastopnika: O. Geiss in D. Tayar, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sklep Komisije z dne 25. avgusta 2017 v zadevi SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) o državni pomoči, ki jo je Poljska dodelila družbi Autostrada Wielkopolska S.A., razglasi za ničen; in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev, s strani Komisije, pravic tožeče stranke do sodelovanja, zlasti pravice do izjave pred sprejetjem izpodbijanega sklepa;

Komisija tožeči stranki ni ustrezno omogočila, da poda mnenje o dokazih, ki jih je predložila država;

Komisija je tožeči stranki odvzela pravico do predložitve pripomb glede bistvenih dokumentov in ugotovitev, na podlagi katerih je Komisija sprejela izpodbijani sklep;

možnosti, da so te opustitve vplivale na izid te zadeve ni mogoče izključiti.

2.

Drugi tožbeni razlog: Komisija je napačno uporabila pravo in napačno ugotovila dejansko stanje, s tem da je za ugotovitev, ali so bili izpolnjeni elementi iz člena 107(1) PDEU, uporabila navedeno „napačno“ presojo, s čimer kršila člen 107(1) PDEU;

ugotovitev Komisije, da je šlo za prednost v smislu člena 107(1), temelji le na presoji „primerjave od točke do točke“;

Komisija je svojo presojo na podlagi merila zasebnega vlagatelja izvedla po tem, ko je že odločila, da je šlo za prednost v smislu člena 107(1) PDEU;

presoja „primerjave od točke do točke“ s strani Komisije je v pravnem pogledu nepravilna;

Komisija je storila očitne napake pri presoji, ko je izvajala presojo „primerjave od točke do točke“, zlasti s tem, da ni upoštevala pomembnega podatka, ki ga je imela v času sprejetja izpodbijanega sklepa na voljo;

3.

Tretji tožbeni razlog: Komisija je očitno napačno uporabila pravo in napačno ugotovila dejansko stanje, s tem da presoje zasebnega vlagatelja ni uporabila v skladu z zadevno sodno prakso in s tem, da ni zagotovila ustrezne obrazložitve, s čimer je kršila člen 107(1) TFEU;

Komisija ni uporabila presoje zasebnega vlagatelja kot del presoje v okviru člena 107(1) PDEU s čimer je kršila zadevno sodno prakso;

Komisija ni upoštevala pomembnega podatka, ki je bil na voljo v času sprejetja izpodbijanega sklepa, in ki ga običajno previden in skrben lastnik, ki je v zelo podobnem položaju kot država članica, ne bi a priori prezrl;

4.

Četrti tožbeni razlog: ugotovitev Komisije v zvezi z nezdružljivostjo pomoči temelji na napačnih ugotovitvah in vsebuje notranja protislovja;

Komisija je napačno ugotovila dejstva s tem da je ugotovila, da so državna sredstva koristila le vlagateljem.

5.

Peti tožbeni razlog: Komisija je očitno napačno ugotovila dejansko stanje ter napačno uporabila pravo pri izračunu zneska državne pomoči, ker ni izvedla lastne presoje in predložila ustrezne obrazložitve;

ugotovitve Komisije o prekomernem nadomestilu za obdobje med septembrom 2005 in oktobrom 2007 vsebujejo bistvene napake pri presoji;

Komisija ni upoštevala pomembnega podatka, ki je bil na voljo v času izpodbijanega sklepa.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/43


Tožba, vložena 4. decembra 2017 – Strabag Belgium/Parlament

(Zadeva T-784/17)

(2018/C 032/57)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Strabag Belgium (Antwerpen, Belgija) (zastopniki: M. Schoups, K. Lemmens in M. Lahbib, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

predlog za razglasitev ničnosti razglasi za dopusten in utemeljen;

posledično,

ne upošteva (i) odločitve Evropskega parlamenta neznanega datuma o neizbiri ponudbe družbe Strabag Belgium glede naročila, katerega predmet je okvirna pogodba za splošna dela na stavbah Evropskega parlamenta (javni razpis št. 06/D20/2017/M036) v Bruslju, odločitve, ki je bila vročena z dopisom z dne 24. novembra 2017, ter (ii) odločitve Evropskega parlamenta neznanega datuma o dodelitvi naročila, katerega predmet je okvirna pogodba za splošna dela na stavbah Evropskega parlamenta v Bruslju (javni razpis št. 06/D20/2017/M036) petim drugim ponudnikom, ne pa družbi Strabag Belgium, in

ugodi predlogu družbe Strabag Belgium za predložitev naslednjih dokumentov:

dokumentov iz spisa v zvezi z javnim naročilom, v katerih so dokumentirani stiki med Parlamentom in ponudniki v skladu s členom 160(3) Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 2015/2462 z dne 30. oktobra 2015, o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije;

odločbo neznanega datuma o dodelitvi naročila petim drugim ponudnikom in o neizbiri ponudbe družbe Strabag Belgium;

poročilo o analizi ponudb;

Evropskemu parlamentu naloži plačilo vseh stroškov postopka, vključno s stroški postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožba temelji na enem tožbenem razlogu in sicer kršitev:

(i)

člena 110(5) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL 2012, L 298, str. 1), kot je bila spremenjena z Uredbo (UE, Euratom) (EU, Euratom) 2015/1929 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 2015 (UL 2015, L 286, str. 1), ki določa, da je Komisija pooblaščena, da v skladu s členom 210 sprejme delegirane akte, kar zadeva podrobna pravila za dodeljevanje, vključno z gospodarsko najugodnejšo ponudbo;

(ii)

člena 151, spremenjenega z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2462 z dne 30. oktobra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL 2015, L 342, str. 7), o določitvi pravil za neobičajno nizke ponudbe, ter

(iii)

člena 102 Uredbe (EU, Euratom) št.o 966/2012, ki določa splošna načela transparentnosti, sorazmernosti, enakega obravnavanja in nediskriminacije na področju javnih naročil.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/44


Tožba, vložena 27. novembra 2017 – Ilhan/EUIPO – Time Gate (SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM)

(Zadeva T-785/17)

(2018/C 032/58)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Ercan Ilhan (Istanbul, Turčija) (zastopnik: S. Can, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Time Gate GmbH (Köln, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, in sicer figurativne znamke, ki vsebuje besedni element „SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM“ – mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, št. 891 276

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 13. septembra 2017 v zadevi R 974/2016-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo petega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 13. septembra 2017 (R 974/2016-5) in zato dovoli registracijo znamke Sportswear Company BIG SAM;

družbi Time Gate GmbH naloži, da nosi svoje stroške;

EUIPO naloži, da nosi svoje stroške.

Navajana tožbena razloga

Privolitev v skladu s členom 54 Uredbe št. 207/2009;

napačna presoja verjetnosti zmede med znaki.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/45


Tožba, vložena 28. novembra 2017 – Parfümerie Akzente/EUIPO (GlamHair)

(Zadeva T-787/17)

(2018/C 032/59)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Parfümerie Akzente GmbH (Pfedelbach, Nemčija) (zastopniki: O. Spieker, A. Schönfleisch, M. Alber, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Unije „GlamHair“ – prijava št. 15 211 956

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe EUIPO z dne 25. septembra 2017 v zadevi R 82/2017-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/45


Tožba, vložena 29. novembra 2017 – Szabados/EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar)

(Zadeva T-788/17)

(2018/C 032/60)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Andreas Szabados (Grünwald, Nemčija) (zastopnik: S. Wobst, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (Barcelona, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Unije „MicroSepar“ – prijava št. 14 576 532

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe EUIPO z dne 21. septembra 2017 v zadevi R 2420/2016-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/46


Tožba, vložena 6. decembra 2017 – Mouldpro/EUIPO – Wenz Kunststoff (MOULDPRO)

(Zadeva T-796/17)

(2018/C 032/61)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Mouldpro ApS (Ballerup, Danska) (zastopnik: W. Rebernik, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Wenz Kunststoff GmbH & Co. KG (Lüdenscheid, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „MOULDPRO“ – blagovna znamka EU št. 10 022 317

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 16. oktobra 2017 v zadevi R 2153/2015-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov, vključno s stroški postopka pred odborom za pritožbe.

Navajani tožbeni razlogi

Nezakonita registracija s strani agenta ali predstavnika, člen 51(1)(b), v povezavi s členom 8(3) Uredbe;

predhodno neregistrirane pravice iz blagovne znamke, uporabljene med trgovanjem, člen 53(1)(c), v povezavi s členom 8(4);

imetnik je blagovno znamko uporabil v slabi veri, člen 52(1)(b) Uredbe.