ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 369

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
30. oktober 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2017/C 369/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2017/C 369/02

Mnenje 1/17: Predlog za izdajo mnenja, ki ga je vložila Kraljevina Belgija na podlagi člena 218(11) PDEU

2

2017/C 369/03

Zadeva C-218/17 P: Pritožba, ki jo je Natural Instinct Ltd vložila 26. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 15. februarja v zadevi T-30/16, M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct

2

2017/C 369/04

Zadeva C-447/17 P: Pritožba, ki jo je Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije, vložila 25. julija 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 7. junija 2017 v zadevi T-673/15, Guardian Europe/Evropska unija

3

2017/C 369/05

Zadeva C-479/17 P: Pritožba, ki jo je Guardian Europe Sàrl vložila 8. avgusta 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (razširjeni tretji senat) z dne 7. junija 2017 v zadevi T-673/15, Guardian Europe/Evropska unija

4

2017/C 369/06

Zadeva C-481/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bolgarija) 9. avgusta 2017 – Nikolay Yanchev/Direktor na direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

5

2017/C 369/07

Zadeva C-495/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Prahova (Romunija) 14. avgusta 2017 – Cartrans Spedition Srl/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

6

 

Splošno sodišče

2017/C 369/08

Zadevi T-107/15 in T-347/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. septembra 2017 – Uganda Commercial Impex/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Demokratični republiki Kongo — Zamrznitev sredstev — Seznam oseb, subjektov in organov, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo — Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu)

7

2017/C 369/09

Zadeva T-327/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. septembra 2017 – Grčija/Komisija (Usmerjevalni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) — Zmanjšanje finančne pomoči — Operativni program — Pravna podlaga — Prehodne določbe — Uporaba finančnih popravkov po zadevnem programskem obdobju — Bistvena kršitev postopka — Nespoštovanje roka za sprejetje odločbe — Pravica do obrambe — Pravica do zaslišanja — Pravna varnost — Varstvo legitimnih pričakovanj — Ne bis in idem — Sorazmernost)

8

2017/C 369/10

Zadeva T-393/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2017 – Università del Salento/Komisija (Arbitražna klavzula — Splošni program Temeljne pravice in pravosodje — Posebni program Kazensko pravosodje — Vračilo zneskov, ki jih je Komisija nakazala na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev — Pobot terjatev — Delna sprememba tožbe — Predlog za ugotovitev neobstoja pogodbene terjatve)

8

2017/C 369/11

Zadeva T-734/15 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – Komisija/FE (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Javni natečaj — Vpis na rezervni seznam — Odločba OI o nezaposlitvi uspešnega kandidata — Pristojnosti komisije in OI — Pogoji za pripustitev na natečaj — Minimalna dolžina poklicnih izkušenj — Način izračuna — Izguba možnosti za zaposlitev — Odškodninski zahtevek)

9

2017/C 369/12

Zadeva T-751/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2017 – Contact Software/Komisija (Konkurenca — Zloraba prevladujočega položaja — Trgi programske opreme za računalniško podprto oblikovanje in informacij o vmesnikih za to programsko opremo — Odločba o zavrnitvi pritožbe — Upoštevni trg — Očitna napaka pri presoji — Neobstoj interesa Unije)

9

2017/C 369/13

Zadeva T-768/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. septembra 2017 – RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM) (Besedna znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Figurativna znamka Evropske unije RP ROYAL PALLADIUM — Prejšnja besedna znamka Evropske unije RP — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

10

2017/C 369/14

Zadeva T-86/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. septembra 2017 – Codorníu/EUIPO – Bodegas Altun (ANA DE ALTUN) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije ANA DE ALTUN — Prejšnja nacionalna figurativna znamka ANNA — Relativni razlogi za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) in (5) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve)

11

2017/C 369/15

Zadeva T-103/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2017 – Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije Alpenschmaus — Prejšnja besedna znamka Evropske unije ALPEN — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

11

2017/C 369/16

Zadeva T-276/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – Viridis Pharmaceutical/EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan) (Znamka Evropske unije — Postopek razveljavitve — Besedna znamka Evropske unije Boswelan — Razveljavitev — Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Neobstoj resne in dejanske uporabe znamke — Neobstoj upravičenih razlogov za neuporabo)

12

2017/C 369/17

Zadeva T-305/16: Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – Lidl Stiftung/EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Evropske unije LOVE TO LOUNGE — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št. 207/2009 — Ugotavljanje dejanskega stanja po uradni dolžnosti — Člen 76 Uredbe št. 207/2009)

13

2017/C 369/18

Zadeva T-315/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. septembra 2017 – Tamasu Butterfly Europa/EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Prijava besedne znamke Evropske unije Butterfly — Prejšnja besedna znamka Evropske unije in nacionalno trgovsko ime Butterfly — Relativni razlogi za zavrnitev — Člen 8(1)(b) ter (4) in (5) Uredbe (ES) št. 207/2009)

13

2017/C 369/19

Zadeva T-421/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Oma) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije Beste Oma — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) uredbe (ES) št. 207/2009)

14

2017/C 369/20

Zadeva T-422/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Mama) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije Beste Mama — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

14

2017/C 369/21

Zadeva T-449/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Bester Opa) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije Bester Opa — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

15

2017/C 369/22

Zadeva T-450/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Freunde) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije Beste Freunde — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

15

2017/C 369/23

Zadeva T-451/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Bester Papa) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije Bester Papa — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

16

2017/C 369/24

Zadeva T-452/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Freundin) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije Beste Freundin — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

16

2017/C 369/25

Združeni zadevi T-504/16 in T-505/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2017 – Bodson in drugi/EIB (Javni uslužbenci — Zaposleni pri EIB — Osebni prejemek — Letna prilagoditev lestvice osnovnih plač — Metoda za izračun — Gospodarska in finančna kriza)

17

2017/C 369/26

Zadeva T-585/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – Skareby/ESZD (Javni uslužbenci — Uradniki — Svoboda izražanja — Dolžnost lojalnosti — Resna škoda legitimnim interesom Unije — Zavrnitev dovoljenja za objavo članka — Poziv k spremembi besedila — Člen 17a Kadrovskih predpisov — Predmet tožbe — Odločba o zavrnitvi upravne pritožbe)

18

2017/C 369/27

Zadeva T-116/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2017 – Nemčija/Komisija (Ničnostna tožba — ESRR — Zmanjšanje finančne pomoči — Program za Severno Porenje-Vestfalija — Nespoštovanje roka za sprejetje odločbe — Bistvena kršitev postopka — Očitno utemeljena tožba)

18

2017/C 369/28

Zadeva T-90/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2017 – Gelinova Group/EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale) (Besedna znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Umik ugovora — Ustavitev postopka)

19

2017/C 369/29

Zadeva T-117/17 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 3. julija 2017 – Proximus/Svet (Začasna odredba — Javna naročila — Postopek s pogajanji — Predlog za izdajo začasnih odredb — Neobstoj nujnosti)

19

2017/C 369/30

Zadeva T-527/17: Tožba, vložena 8. avgusta 2017 – Waisman in drugi/SRB

20

2017/C 369/31

Zadeva T-529/17: Tožba, vložena 10. avgusta 2017 – Blasi Gómez in drugi/SRB

21

2017/C 369/32

Zadeva T-530/17: Tožba, vložena 11. avgusta 2017 – López Campo in drugi/SRB

21

2017/C 369/33

Zadeva T-531/17: Tožba, vložena 9. avgusta 2017 – Promociones Santa Rosa/SRB

22

2017/C 369/34

Zadeva T-535/17: Tožba, vložena 7. avgusta 2017 – Asociación de Consumidores de Navarra Irache/SRB

22

2017/C 369/35

Zadeva T-539/17: Tožba, vložena 11. avgusta 2017 – EIB/Sirija

23

2017/C 369/36

Zadeva T-540/17: Tožba, vložena 11. avgusta 2017 – EIB/Sirija

24

2017/C 369/37

Zadeva T-541/17: Tožba, vložena 11. avgusta 2017 – EIB/Sirija

25

2017/C 369/38

Zadeva T-542/17: Tožba, vložena 11. avgusta 2017 – EIB/Sirija

26

2017/C 369/39

Zadeva T-543/17: Tožba, vložena 11. avgusta 2017 – EIB/Sirija

28

2017/C 369/40

Zadeva T-544/17: Tožba, vložena 5. avgusta 2017 – Imabe Ibérica/SRB

29

2017/C 369/41

Zadeva T-552/17: Tožba, vložena 16. avgusta 2017 – Maña in drugi/SRB

29

2017/C 369/42

Zadeva T-560/17: Tožba, vložena 16. avgusta 2017 – Fortischem/Parlament in Svet

30

2017/C 369/43

Zadeva T-572/17: Tožba, vložena 21. avgusta 2017 – UC/Parlament

31

2017/C 369/44

Zadeva T-574/17: Tožba, vložena 23. avgusta 2017 – UD/Komisija

32

2017/C 369/45

Zadeva T-588/17: Tožba, vložena 30. avgusta 2017 – EIB/Sirija

32

2017/C 369/46

Zadeva T-589/17: Tožba, vložena 30. avgusta 2017 – EIB/Sirija

33

2017/C 369/47

Zadeva T-590/17: Tožba, vložena 30. avgusta 2017 – EIB/Sirija

34

2017/C 369/48

Zadeva T-591/17: Tožba, vložena 30. avgusta 2017 – EIB/Sirija

35

2017/C 369/49

Zadeva T-604/17: Tožba, vložena 5. septembra 2017 – Thun/EUIPO (Figurica ribice)

35

2017/C 369/50

Zadeva T-608/17: Tožba, vložena 6. septembra 2017 – Grupo Bimbo/EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

36

2017/C 369/51

Zadeva T-612/17: Tožba, vložena 11. septembra 2017 – Google in Alphabet/Komisija

37

2017/C 369/52

Zadeva T-624/17: Tožba, vložena 13. septembra 2017 – Poljska/Komisija

38

2017/C 369/53

Zadeva T-629/17: Tožba, vložena 18. septembra 2017 – Češka republika/Komisija

39


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2017/C 369/01)

Zadnja objava

UL C 357, 23.10.2017

Prejšnje objave

UL C 347, 16.10.2017

UL C 338, 9.10.2017

UL C 330, 2.10.2017

UL C 318, 25.9.2017

UL C 309, 18.9.2017

UL C 300, 11.9.2017

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/2


Predlog za izdajo mnenja, ki ga je vložila Kraljevina Belgija na podlagi člena 218(11) PDEU

(Mnenje 1/17)

(2017/C 369/02)

Jezik postopka: vsi uradni jeziki

Vlagateljica predloga

Kraljevina Belgija (zastopniki: C. Pochet, L. Van den Broeck in M. Jacobs, agenti)

Vprašanje, predloženo Sodišču

Ali je oddelek F („Reševanje naložbenih sporov med vlagatelji in državami“) poglavja osem („Naložbe“) Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, podpisanega v Bruslju 30. oktobra 2016, združljiv s Pogodbama, vključno s temeljnimi pravicami?


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/2


Pritožba, ki jo je Natural Instinct Ltd vložila 26. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 15. februarja v zadevi T-30/16, M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct

(Zadeva C-218/17 P)

(2017/C 369/03)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Natural Instinct Ltd (zastopniki: C. Spintig, odvetnik, S. Pietzcker, odvetnik, B. Brandreth, barrister)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Sodišče (šesti senat) je s sklepom z dne 7. septembra 2017 odločilo, da je pritožba nedopustna.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/3


Pritožba, ki jo je Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije, vložila 25. julija 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 7. junija 2017 v zadevi T-673/15, Guardian Europe/Evropska unija

(Zadeva C-447/17 P)

(2017/C 369/04)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije (zastopnika: J. Inghelram in K. Sawyer, agenta)

Druge stranke v postopku: Guardian Europe Sàrl, Evropska unija, ki jo zastopa Evropska komisija

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi točko 1 izreka izpodbijane sodbe;

kot neutemeljen zavrne predlog družbe Guardian Europe, ki ga je podala na prvi stopnji, da se ji dodeli znesek 936 000 EUR za stroške bančne garancije kot odškodnina za škodo, ki naj bi jo utrpela zaradi kršitve razumnega roka sojenja v zadevi T-82/08; ali, povsem podredno, to odškodnino zmanjša na 299 251,64 EUR skupaj s kompenzacijskimi obrestmi, izračunanimi upoštevajoč dejstvo, da je ta znesek sestavljen iz različnih zneskov, ki so zapadli ob različnem času;

družbi Guardian Europe naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja štiri razloge.

1.

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi pravil glede zastaranja, kadar gre za nadaljevano izgubo, saj je Splošno sodišče ugotovilo, da zatrjevana premoženjska škoda zaradi plačila stroškov bančne garancije, ki je bilo opravljeno več kot pet let pred vložitvijo tožbe, ni zastarala.

2.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi pojma vzročne zveze, saj je Splošno sodišče ugotovilo, da je bila kršitev razumnega roka sojenja odločilni razlog zatrjevane premoženjske škode zaradi plačila stroškov bančne garancije, čeprav v skladu z ustaljeno sodno prakso odločitev družbe same, da med postopkom pred sodišči Unije ne bo plačala globe, pomeni odločilni razlog za plačilo takih stroškov.

3.

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi obdobja, v katerem je zatrjevana premoženjska škoda nastala, in na neobstoj obrazložitve, saj je Splošno sodišče ugotovilo, ne da bi to obrazložilo, da je obdobje, v katerem je nastala zatrjevana premoženjska škoda zaradi plačila stroškov bančne garancije, lahko drugačno od obdobja, za katerega je določilo, da je v njem prišlo do nezakonitega ravnanja, ki naj bi povzročilo navedeno škodo.

4.

Četrti pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava zaradi prekomernega povračila pri dodelitvi kompenzacijskih obresti, saj je Splošno sodišče pritožnici dodelilo kompenzacijske obresti od zneska od datuma, ko tega zneska še ni dolgovala.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/4


Pritožba, ki jo je Guardian Europe Sàrl vložila 8. avgusta 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (razširjeni tretji senat) z dne 7. junija 2017 v zadevi T-673/15, Guardian Europe/Evropska unija

(Zadeva C-479/17 P)

(2017/C 369/05)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Guardian Europe Sàrl (zastopnika: C. O’Daly, solicitor, F. Louis, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska unija, ki jo zastopata 1. Sodišče Evropske unije in 2. Evropska komisija

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

1)

sodbo razveljavi v delu, v katerem je bil v tretji točki 3 izreka zavrnjen del odškodninskega zahtevka družbe Guardian Europe, vloženega na podlagi členov 268 in 340, drugi odstavek, Pogodbe o delovanju Evropske unije;

2)

ugotovi, da Sodišče lahko vsebinsko odloča o odškodninskih zahtevkih pritožnice, in naj tako

a)

Evropski uniji, ki jo zastopata Sodišče Evropske unije in Evropska komisija, naloži plačilo odškodnine družbi Guardian Europe za škodo, ki ji je nastala, ker Splošno sodišče ni odločilo v razumnem roku v skladu s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in členom 6(1) Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, in sicer v naslednjih zneskih: (i) oportunitetni stroški/izgubljeni dobiček v višini 1 388 000 EUR; (ii) dodatni stroški garancije v višini 143 675,78 EUR; in (iii) nepremoženjska škoda, izražena kot ustrezen odstotek globe, naložene družbi Guardian z odločbo;

b)

Evropski uniji, ki jo zastopata Sodišče Evropske unije in Evropska komisija, naloži plačilo odškodnine družbi Guardian za škodo, ki ji je nastala, ker sta Komisija in Splošno sodišče kršila načelo enakega obravnavanja, in sicer v naslednjih zneskih: (i) oportunitetni stroški/izgubljeni dobiček v višini 7 712 000 EUR; in (ii) nepremoženjska škoda, izražena kot ustrezen odstotek globe, naložene družbi Guardian z odločbo;

c)

določi kompenzacijske obresti na zneske, navedene v točkah (a) (od 27. julija 2010 do razglasitve sodbe Sodišča glede te pritožbe) in (b) (od 19. novembra 2010 do razglasitve sodbe Sodišča glede te pritožbe), po letni stopnji inflacije, ki jo je Eurostat za zadevno obdobje ugotovil v državi članici, v kateri ima ta družba sedež (Luksemburg);

d)

določi zamudne obresti na zneske, navedene v točkah (a) in (b), od razglasitve sodbe Sodišča glede te pritožbe do popolnega plačila po obrestni stopnji, ki jo je Evropska centralna banka (ECB) določila za svoje operacije glavnega refinanciranja, povečani za dve odstotni točki;

3)

podredno predlogom pod točko (2) od (a) do (d), zadevo vrne Splošnemu sodišču v odločanje o vsebini tožbe; in

4)

drugima strankama v postopku naloži plačilo stroškov pritožnice v tem postopku in v postopku pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

Splošno sodišče naj bi s sodbo kršilo člena 268 in 340, drugi odstavek, PDEU ter naj ne bi uporabilo pojma „podjetje“ v smislu prava Unije s tem, da je ugotovilo, da družba Guardian Europe ni utrpela izgube dobička s tem, da Splošno sodišče v zadevi T-82/08, Guardian Industries Corp. in Guardian Europe Sàrl/Komisija ni odločilo v razumnem roku;

2.

Splošno sodišče naj bi s sodbo kršilo člena 268 in 340, drugi odstavek, PDEU, naj ne bi uporabilo pojma „podjetje“ v smislu prava Unije ter naj bi prišlo do bistveno napačnih ugotovitev, ki so očitno razvidne iz dokumentov, predloženih Splošnemu sodišču, s tem, ko je ugotovilo, da je družbi Guardian Europe nastalo le 82 % izgub v zvezi s stroški garancije, plačani v času nerazumnega roka odločanja Splošnega Sodišča v zadevi T-82/08, Guardian Industries Corp. in Guardian Europe Sàrl/Komisija;

3.

Splošno sodišče naj bi s sodbo kršilo člena 268 in 340, drugi odstavek, PDEU s tem, da je ugotovilo, da družba Guardian Europe ni utrpela nepremoženjske škode zaradi opustitve odločitve v razumnem roku v zadevi T-82/08, Guardian Industries Corp. in Guardian Europe Sàrl/Komisija;

4.

Splošno sodišče naj bi s sodbo kršilo člena 268 in 340, drugi odstavek, PDEU ter naj ne bi uporabilo pojma „podjetje“ v smislu prava Unije s tem, da je ugotovilo, da kršitev načela enakega obravnavanja v Odločbi Komisije C(2007) 5791 final (1) – Ravno steklo in Sodbi Splošnega sodišča v zadevi T-82/08, Guardian Industries Corp. in Guardian Europe Sàrl/Komisija, ni povzročila izgube dobička družbe Guardian Europe;

5.

Splošno sodišče naj bi s sodbo kršilo člena 268 in 340, drugi odstavek, PDEU s tem, da je ugotovilo, da kršitev načela enakega obravnavanja v Odločbi Komisije C(2007) 5791 final – Ravno steklo in Sodbi Splošnega sodišča v zadevi T-82/08, Guardian Industries Corp. in Guardian Europe Sàrl/Komisija, ni povzročila nepremoženjske škode družbe Guardian Europe; in

6.

Splošno sodišče naj bi s sodbo kršilo člena 268 in 340, drugi odstavek, PDEU s tem, da je ugotovilo, da zgolj s sodbo, izdano na zadnji stopnji – in torej ne s sodbo Splošnega sodišča – lahko pride do odškodninske odgovornosti za kršitev prava Unije.


(1)  Odločba Komisije C(2007) 5791 final z dne 28. novembra 2007 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/39165 – Ravno steklo)


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/5


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bolgarija) 9. avgusta 2017 – Nikolay Yanchev/Direktor na direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Zadeva C-481/17)

(2017/C 369/06)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Nikolay Yanchev

Tožena stranka: Direktor na direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba točko 16 sklepa Komisije razlagati tako, da je glede na pristojnosti Komisije na eni in izraz načel procesne avtonomije in pravne varnosti na drugi strani dopustna uporaba nacionalne ureditve, v skladu s katero se rok za nadzor izpolnjevanja pogojev za dodeljeno državno pomoč, določen v tej točki, šteje zgolj za navodilo in ne za prekluzivni rok?

2.

Ali je treba točke 7, 8, 14 in 45 sklepa Komisije povezano in teleološko ob upoštevanju načela sorazmernosti razlagati tako, da je zakonito prejetje/zakonito uveljavljanje pomoči odvisno le od upoštevanja tistih nacionalni predpisov, na podlagi katerih pride do uporabe državne pomoči, ki so izrecno navedeni v tem sklepu, ali pa je dopustno, da se zahteva tudi upoštevanje drugih pogojev, določenih v nacionalni zakonodaji, s katerimi se ne sledi ciljem, ki jim je namenjena dodelitev državne pomoči?


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Prahova (Romunija) 14. avgusta 2017 – Cartrans Spedition Srl/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

(Zadeva C-495/17)

(2017/C 369/07)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Prahova

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Cartrans Spedition Srl

Toženi stranki: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je zvezek TIR, ki ga je potrdil carinski organ namembne države, glede na ureditev tega dokumenta za carinski tranzit, določeno s Priročnikom o tranzitu za postopek TIR št. TAXUD/1873/2007, ki ga je pripravil Odbor za carinski zakonik – Oddelek za tranzit v okviru Generalnega direktorata za obdavčenje in carinsko unijo Evropske komisije, v skladu z Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) dokazilo za izvoz blaga, ki se je prevažalo, za oprostitev DDV za transakcije in storitve prevoza, ki so povezane z izvozom blaga?

2.

Ali člen 153 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost nasprotuje davčni praksi, ki zavezancu nalaga, da izvoz blaga, ki se je prevažalo, dokaže izključno s carinsko izvozno deklaracijo, pri čemer se pravica do odbitka DDV za storitve prevoza blaga, ki je bilo izvoženo brez take deklaracije, ne odobri, čeprav obstaja zvezek TIR, ki ga je potrdil carinski urad namembne države?


(1)  UL L 347, str. 1.


Splošno sodišče

30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/7


Sodba Splošnega sodišča z dne 18. septembra 2017 – Uganda Commercial Impex/Svet

(Zadevi T-107/15 in T-347/15) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi proti Demokratični republiki Kongo - Zamrznitev sredstev - Seznam oseb, subjektov in organov, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo - Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu))

(2017/C 369/08)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Uganda Commercial Impex Ltd (Kampala, Uganda) (zastopniki: v zadevi T-107/15 S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza, A. Meskarian, K. Mittal, solicitors, in R. Blakeley, barrister, in v zadevi T-347/15, S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, K. Mittal in R. Blakeley)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: v zadevi T-107/15 sprva B. Driessen in E. Dumitriu-Segnana, nato B. Driessen in M. Veiga, agenti, in v zadevi T-347/15, B. Driessen, E. Dumitriu-Segnana in M. Veiga)

Predmet

V zadevi T-107/15 predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Sveta 2014/862/SZVP z dne 1. decembra 2014 o izvajanju Sklepa 2010/788/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo (UL 2014, L 346, str. 36) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1275/2014 z dne 1. decembra 2014 o izvajanju člena 9(1) in (4) Uredbe (ES) št. 1183/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo (UL 2014, L 346, str. 3), ter, če je potrebno, naj se razglasi, da se člen 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1183/2005 z dne 18. julija 2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo (UL 2005, L 193, str. 1), ne uporabi za tožečo stranko, in v zadevi T-347/15 predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Sveta (SZVP) 2015/620 z dne 20. aprila 2015 o spremembi Sklepa 2010/788/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo (UL 2015, L 102, str. 43) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2015/614 z dne 20. aprila 2015 o izvajanju člena 9(4) Uredbe (ES) št. 1183/2005 (UL 2015, L 102, str. 10) ter, če je potrebno, naj se razglasi, da se člen 9(1) Uredbe št. 1183/2005 ne uporabi za tožečo stranko.

Izrek

1.

Zadevi T-107/15 in T-347/15 se združita za izdajo sodbe.

2.

Tožbi se zavrneta.

3.

Družbi Uganda Commercial Impex Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 171, 26.5.2015.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/8


Sodba Splošnega sodišča z dne 19. septembra 2017 – Grčija/Komisija

(Zadeva T-327/15) (1)

((„Usmerjevalni oddelek“ Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) - Zmanjšanje finančne pomoči - Operativni program - Pravna podlaga - Prehodne določbe - Uporaba finančnih popravkov po zadevnem programskem obdobju - Bistvena kršitev postopka - Nespoštovanje roka za sprejetje odločbe - Pravica do obrambe - Pravica do zaslišanja - Pravna varnost - Varstvo legitimnih pričakovanj - Ne bis in idem - Sorazmernost))

(2017/C 369/09)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Helenska republika (zastopniki: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou in A. Vasilopoulou, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Aquilina in D. Triantafyllou, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 1936 final z dne 25. marca 2015, o finančnih popravkih za podporo iz usmeritvenega oddelka EKUJS za operativni program CCI 2000GR061PO021 (Grčija – Cilj 1 – Obnova podeželja).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Helenski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 279, 24.8.2015.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/8


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2017 – Università del Salento/Komisija

(Zadeva T-393/15) (1)

((Arbitražna klavzula - Splošni program „Temeljne pravice in pravosodje“ - Posebni program „Kazensko pravosodje“ - Vračilo zneskov, ki jih je Komisija nakazala na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev - Pobot terjatev - Delna sprememba tožbe - Predlog za ugotovitev neobstoja pogodbene terjatve))

(2017/C 369/10)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Università del Salento (Lecce, Italija) (zastopnik: F. Vetrò, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva L. Di Paolo, F. Moro, L. Cappelletti in O. Verheecke, nato L. Di Paolo, F. Moro in O. Verheecke, agenti)

Predmet

Na prvem mestu, predlog na podlagi člena 263 PDEU, prvič, za razglasitev ničnosti sklepa Komisije D/C4 – B.2 – 005817 z dne 4. maja 2015, s katerim sta bila pobotana terjatev tožeče stranke v zvezi z izvršitvijo pogodbe v okviru prvega projekta, Entice (Explaining the Nature of Technological Innovation in Chinese Enterprises), in dolg tožeče stranke v zvezi z izvrševanjem drugega projekta, naslovljenega „Judicial Training and Research on EU crimes against environment and maritime pollution“, drugič, za razglasitev ničnosti vseh prejšnih in kasnejših aktov ter aktov, kakorkoli povezanih s tem sklepom, in, tretjič, naj se Komisiji naloži, da tožeči stranki plača zneske, do katerih je upravičena na podlagi projekta Entice, ter, na drugem mestu, predlog na podlagi člena 272 PDEU za ugotovitev neobstoja terjatve, ki jo je Komisija uveljavljala v zvezi z izvrševanjem drugega projekta.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Università del Salento nosi stroške postopka.


(1)  UL C 311, 21.9.2015.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/9


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – Komisija/FE

(Zadeva T-734/15 P) (1)

((Pritožba - Javni uslužbenci - Uradniki - Javni natečaj - Vpis na rezervni seznam - Odločba OI o nezaposlitvi uspešnega kandidata - Pristojnosti komisije in OI - Pogoji za pripustitev na natečaj - Minimalna dolžina poklicnih izkušenj - Način izračuna - Izguba možnosti za zaposlitev - Odškodninski zahtevek))

(2017/C 369/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Evropska komisija (zastopnika: F. Simonetti in G. Gattinara, agenta)

Druga stranka v postopku: FE (zastopnici: L. Levi in A. Blot, odvetnici)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 6. oktobra 2015, FE/Komisija (F-119/14, EU:F:2015:116), s katero se zahteva razveljavitev te sodbe.

Izrek

1.

Točke 1, 2 in 4 izreka sodbe Sodišča za uslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 6. oktobra 2015, FE/Komisija (F-119/14) se razveljavijo.

2.

Tožba, ki jo je FE vložil pri Sodišča za uslužbence v zadevi F-119/14, se zavrne.

3.

Vsaka stranka nosi svoje stroške v zvezi s postopkom s pritožbo.

4.

FE nosi stroške v zvezi s postopkom pred Sodiščem za uslužbence, vključno s stroški Evropske komisije.


(1)  UL 68, 22.2.2016.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/9


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2017 – Contact Software/Komisija

(Zadeva T-751/15) (1)

((Konkurenca - Zloraba prevladujočega položaja - Trgi programske opreme za računalniško podprto oblikovanje in informacij o vmesnikih za to programsko opremo - Odločba o zavrnitvi pritožbe - Upoštevni trg - Očitna napaka pri presoji - Neobstoj interesa Unije))

(2017/C 369/12)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Contact Software GmbH (Bremen, Nemčija) (zastopniki: J. M. Schultze, S. Pautke in C. Ehlenz, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Vollrath, I. Zaloguin in L. Wildpanner, agenti)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Dassault systèmes (Vélizy-Villacoublay, Francija) (zastopnika: R. Snelders, odvetnik, in J. Messent, barrister)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev delne ničnosti Sklepa Komisije C(2015) 7006 final z dne 9. oktobra 2015, s katerim je bila zavrnjena pritožbe tožeče stranke v zvezi s kršitvami člena 102 PDEU, ki naj bi jih storili družbi Dassault systèmes in Parametric Technology Corp. na nekaterih trgih programske opreme za računalniško podprto oblikovanje in na nekaterih trgih informacij o vmesnikih za to programsko opremo (zadeva COMP/39846 – Contact/Dassault & Parametric).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Contact Software GmbH se naloži plačilo svojih stroškov in stroškov Evropske komisije.

3.

Družba Dassault systèmes nosi svoje stroške.


(1)  UL C 68, 22.2.2016.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/10


Sodba Splošnega sodišča z dne 19. septembra 2017 – RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM)

(Zadeva T-768/15) (1)

((Besedna znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Figurativna znamka Evropske unije RP ROYAL PALLADIUM - Prejšnja besedna znamka Evropske unije RP - Relativni razlog za zavrnitev - Neobstoj verjetnosti zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 369/13)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: RP Technik GmbH Profilsysteme (Bönen, Nemčija) (zastopnik: P.-J. Henrichs, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: A. Schifko, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Tecnomarmi Snc Di Gatto Omar & C. (Trbiž, Italija)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14. oktobra 2015 (zadeva R 2061/2014-2), v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama RP Technik in Tecnomarmi.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi RP Technik GmbH Profilsysteme se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 78, 29.2.2016.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/11


Sodba Splošnega sodišča z dne 18. septembra 2017 – Codorníu/EUIPO – Bodegas Altun (ANA DE ALTUN)

(Zadeva T-86/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije ANA DE ALTUN - Prejšnja nacionalna figurativna znamka ANNA - Relativni razlogi za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) in (5) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Obveznost obrazložitve))

(2017/C 369/14)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Codorníu SA (Esplugues de Llobregat, Španija) (zastopnika: M. Ceballos Rodríguez in J. Güell Serra, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnica: E. Zaera Cuadrado, agentka)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Španija) (zastopnik: M. Escribano Uzcudun, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 9. decembra 2015 (zadeva R 199/2015-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Codorníu in Bodegas Altun.

Izrek

1.

Odločba drugega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 9. decembra 2015 (zadeva R 199/2015-2) se razveljavi.

2.

EUIPO in družba Bodegas Altun, SL nosita svoje stroške, vsaka od njiju pa plača polovico stroškov, ki jih je priglasila družba Codorníu SA.


(1)  UL C 136, 18.4.2016.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/11


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2017 – Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus)

(Zadeva T-103/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije Alpenschmaus - Prejšnja besedna znamka Evropske unije ALPEN - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 369/15)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Nemčija) (zastopniki: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen in N. Bertram, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopniki: sprva E. Strittmatter in A. Folliard-Monguiral, nato A. Schifko, agenti)

Druga stranka pred odborom EUIPO za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Weetabix Ltd (Kettering, Združeno kraljestvo) (zastopnika: M. Finger in T. Farkas, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora EUIPO za pritožbe z dne 12. januarja 2016 (zadeva R 2725/2014-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Weetabix in Aldi Einkauf.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG se naloži plačilo stroškov tega postopka.


(1)  UL C 156, 2.5.2016.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/12


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – Viridis Pharmaceutical/EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan)

(Zadeva T-276/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek razveljavitve - Besedna znamka Evropske unije Boswelan - Razveljavitev - Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Neobstoj resne in dejanske uporabe znamke - Neobstoj upravičenih razlogov za neuporabo))

(2017/C 369/16)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Viridis Pharmaceutical Ltd (Tortola, Britanski Deviški otoki, Združeno kraljestvo) (zastopniki: C. Spintig, S. Pietzcker in M. Prasse, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: S. Hanne, agent)

Druga stranka pred odborom EUIPO za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Hecht-Pharma GmbH (Hollnseth, Nemčija) (Zastopnika: C. Sachs in J. Sachs, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora EUIPO za pritožbe z dne 29. februarja 2016 (zadeva R 2837/2014-5) v zvezi s postopkom razveljavitve med družbama Hecht-Pharma in Viridis Pharmaceutical.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Viridis Pharmaceutical Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 251, 11.7.2016.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/13


Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – Lidl Stiftung/EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE)

(Zadeva T-305/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za ugotovitev ničnosti - Besedna znamka Evropske unije LOVE TO LOUNGE - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 - Obveznost obrazložitve - Člen 75 Uredbe št. 207/2009 - Ugotavljanje dejanskega stanja po uradni dolžnosti - Člen 76 Uredbe št. 207/2009))

(2017/C 369/17)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Nemčija) (zastopnika: M. Kefferpütz in A. Berger, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnica: S. Bonne, agentka)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Primark Holdings (Dublin, Irska) (zastopnika: B. Brandreth, barrister, in G. Hussey, solicitor)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 9. marca 2016 (zadeva R 489/2015 2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Lidl Stiftung in Primark Holdings.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Lidl Stiftung & Co. KG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 287, 8.8.2016.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/13


Sodba Splošnega sodišča z dne 19. septembra 2017 – Tamasu Butterfly Europa/EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly)

(Zadeva T-315/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za ugotovitev ničnosti - Prijava besedne znamke Evropske unije Butterfly - Prejšnja besedna znamka Evropske unije in nacionalno trgovsko ime Butterfly - Relativni razlogi za zavrnitev - Člen 8(1)(b) ter (4) in (5) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 369/18)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Tamasu Butterfly Europa GmbH (Moers, Nemčija) (zastopnik: C. Röhl, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: R. Pethke in D. Hanf, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Nemčija) (zastopnica: P. Koch Moreno, odvetnica)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 17. marca 2016 (zadeva R 221/2015-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Tamasu Butterfly Europa in adp Gauselmann.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Tamasu Butterfly Europa GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 287, 8.8.2016.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/14


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Oma)

(Zadeva T-421/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije Beste Oma - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 369/19)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: sheepworld AG (Ursensollen, Nemščina) (zastopnik: S. von Rüden, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Fischer, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe EUIPO z dne 13. maja 2016 (zadeva R 91/2016-4) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka Beste Oma kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Sheepworld AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 343, 19.9.2016.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/14


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Mama)

(Zadeva T-422/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije Beste Mama - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 369/20)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: sheepworld AG (Ursensollen, Nemčija) (zastopnik: S. von Rüden, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Fischer, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora EUIPO za pritožbe z dne 13. maja 2016 (zadeva R 95/2016-4) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka Beste Mama kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Sheepworld AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 343, 19.9.2016.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/15


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Bester Opa)

(Zadeva T-449/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije Bester Opa - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 369/21)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: sheepworld AG (Ursensollen, Nemčija) (zastopnik: S. von Rüden, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Fischer, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 26. maja 2016 (zadeva R 92/2016-4) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka Bester Opa kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Sheepworld AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 364, 3.10.2016.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/15


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Freunde)

(Zadeva T-450/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije Beste Freunde - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 369/22)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: sheepworld AG (Ursensollen, Nemčija) (zastopnik: S. von Rüden, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Fischer, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora EUIPO za pritožbe z dne 26. maja 2016 (zadeva R 93/2016-4) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka BEste Freunde kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Sheepworld AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 364, 3.10.2016.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/16


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Bester Papa)

(Zadeva T-451/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije Bester Papa - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 369/23)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: sheepworld AG (Ursensollen, Nemčija) (zastopnik: S. von Rüden, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Fischer, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora EUIPO za pritožbe z dne 26. maja 2016 (zadeva R 94/2016-4) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka Bester Papa kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Sheepworld AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 364, 3.10.2016.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/16


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Freundin)

(Zadeva T-452/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije Beste Freundin - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 369/24)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: sheepworld AG (Ursensollen, Nemčija) (zastopnik: S. von Rüden, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Fischer, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 26. maja 2016 (zadeva R 96/2016-4) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka Beste Freundin kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Sheepworld AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 364, 3.10.2016.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/17


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2017 – Bodson in drugi/EIB

(Združeni zadevi T-504/16 in T-505/16) (1)

((Javni uslužbenci - Zaposleni pri EIB - Osebni prejemek - Letna prilagoditev lestvice osnovnih plač - Metoda za izračun - Gospodarska in finančna kriza))

(2017/C 369/25)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Jean-Pierre Bodson (Luxembourg, Luksemburg) in 485 drugih tožečih strank, katerih imena so navedena v prilogi k sodbi (zadeva T-504/16); in Esther Badiola (Luxembourg) in 15 drugih tožečih strank, katerih imena so navedena v prilogi k sodbi (zadeva T-505/16) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka (EIB) (zastopniki: sprva T. Gilliams in G. Nuvoli, nato G. Faedo in T. Gilliams, agenti, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU za, prvič, razglasitev ničnosti odločb, vsebovanih v plačilnih listih za februar 2013 in sledeče mesece, v katerih sta bila za tožeče stranke uporabljena sklep sveta direktorjev EIB z dne 18. decembra 2012 in sklep upravnega odbora EIB z dne 29. januarja 2013, ter članka, ki je bil 5. februarja 2013 objavljen na spletu, in obvestila z dne 15. februarja 2013, s katerima so bili zaposleni obveščeni o sprejetju teh sklepov, in drugič, naložitev EIB, naj tožečim strankam izplača znesek, ki ustreza razliki med zneskom plačil, izplačanih na podlagi zgoraj navedenih sklepov, in zneskom plačil, dolgovanih na podlagi ureditve, ki izhaja iz sklepa sveta direktorjev EIB z dne 22. septembra 2009, ter odškodnino za škodo, ki naj bi nastala tožečim strankam zaradi izgube kupne moči in negotovosti v povezavi z razvojem njihovih plač.

Izrek

1.

Odločbe Evropske investicijske banke (EIB), v katerih sta bila uporabljena sklep sveta direktorjev EIB z dne 18. decembra 2012 in sklep upravnega odbora EIB z dne 29. januarja 2013 ter ki so bile vsebovane v plačilnih listih za februar 2013 in mesece, ki sledijo, za Jeana-Pierra Bodsona in druge zaposlene pri EIB, katerih imena so navedena v prilogi, v zadevi T-504/16 ter za Esther Badiola in druge zaposlene pri EIB, katerih imena so navedena v prilogi, v zadevi T-505/16, se razglasijo za nične.

2.

V preostalem se tožbi zavrneta.

3.

EIB se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 207, 20.7.2013 (zadeva je bila sprva vložena pri Sodišču za uslužbence Evropske unije pod številko F-41/13 in nato 1. septembra 2016 prenesena na Splošno sodišče Evropske unije).


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/18


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2017 – Skareby/ESZD

(Zadeva T-585/16) (1)

((Javni uslužbenci - Uradniki - Svoboda izražanja - Dolžnost lojalnosti - Resna škoda legitimnim interesom Unije - Zavrnitev dovoljenja za objavo članka - Poziv k spremembi besedila - Člen 17a Kadrovskih predpisov - Predmet tožbe - Odločba o zavrnitvi upravne pritožbe))

(2017/C 369/26)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Carina Skareby (Louvain, Belgija) (zastopnika: S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) (zastopniki: S. Marquardt, agent, skupaj z M. Troncosom Ferrerom, F.-M. Hislairom in S. Moya Izquierdo, odvetniki)

Predmet

Predlog, ki temelji na členu 270 PDEU in s katerim se želi doseči razglasitev ničnosti, prvič, odločbe ESZD z dne 5. junija 2015 o zavrnitvi objave članka in pozivu za spremembo dveh odstavkov predlaganega besedila ter, drugič, „če bi bilo potrebno“, odločbe ESZD z dne 18. decembra 2015 o zavrnitvi pritožbe, vložene zoper prvotno odločbo

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Carini Skareby se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 191, 30.5.2016 (zadeva je bila sprva vložena pri Sodišču za uslužbence Evropske unije pod številko F-15/16 in nato 1. septembra 2016 prenesena na Splošno sodišče Evropske unije).


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/18


Sklep Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2017 – Nemčija/Komisija

(Zadeva T-116/10) (1)

((Ničnostna tožba - ESRR - Zmanjšanje finančne pomoči - Program za Severno Porenje-Vestfalija - Nespoštovanje roka za sprejetje odločbe - Bistvena kršitev postopka - Očitno utemeljena tožba))

(2017/C 369/27)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Zvezna republika Nemčija (zastopniki: sprva J. Möller, nato J. Möller in T. Henze, agenta, skupaj z U. Karpensteinom, odvetnikom)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: B.-R. Killmann, B. Conte in A. Steiblytė, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2009) 10675 z dne 23. decembra 2009 o zmanjšanju pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), dodeljene programu za Severno Porenje-Vestfalija v okviru cilja št. 2 (1997-1999) v Zvezni republiki Nemčiji iz naslova Odločbe Komisije C(97) 1120 z dne 7. maja 1997.

Izrek

1.

Odločba Komisije C(2009) 10675 z dne 23. decembra 2009 o zmanjšanju pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), dodeljene programu za Severno Porenje-Vestfalija v okviru cilja št. 2 (1997-1999) v Zvezni republiki Nemčiji iz naslova Odločbe Komisije C(97) 1120 z dne 7. maja 1997 se razglasi za nično.

2.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 134, 22.5.2010.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/19


Sklep Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2017 – Gelinova Group/EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale)

(Zadeva T-90/17) (1)

((„Besedna znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Umik ugovora - Ustavitev postopka“))

(2017/C 369/28)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Gelinova Group Srl (Tezze di Vazzola, Italija) (zastopnika: A. Tornato in D. Hazan, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: L. Rampini, agent)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO: Cloetta Italia Srl (Cremona, Italija)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12. decembra 2016 (zadeva R 207/2016-2), v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Cloetta Italia SrI in Gelinova Group Srl, prej Milk & Fruit Srl.

Izrek

1)

Postopek s tožbo se ustavi.

2)

Gelinova Group Srl se naloži plačilo svojih stroškov in stroškov Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO).


(1)  UL C 121, 18.4.2017.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/19


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 3. julija 2017 – Proximus/Svet

(Zadeva T-117/17 R)

((Začasna odredba - Javna naročila - Postopek s pogajanji - Predlog za izdajo začasnih odredb - Neobstoj nujnosti))

(2017/C 369/29)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Proximus SA/NV (Bruselj, Belgija) (zastopnik: B. Schutyser, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: A. Jaume in S. Cholakova, agentki, skupaj z P. de Bandtom, P. Teerlinckom in M. Gherghinaru, odvetniki)

Predmet

Predlog na podlagi členov 278 in 279 PDEU za izdajo začasnih odredb s ciljem, prvič, odloga izvršitve sklepa Sveta o sklenitvi okvirne pogodbe z drugim ponudnikom, in drugič, odloga izvršitve okvirne pogodbe, sklenjene med Svetom in izbranim ponudnikom.

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/20


Tožba, vložena 8. avgusta 2017 – Waisman in drugi/SRB

(Zadeva T-527/17)

(2017/C 369/30)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeče stranke: Alejandro Claudio Waisman (Buenos Aires, Argentina) in 158 drugih tožečih strank (zastopniki: J. De Castro Martín, M. Azpitarte Sánchez in J. Ruiz de Villa Jubany, odvetniki)

Tožena stranka: Enotni odbor za reševanje

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

na podlagi določb člena 263 PDEU Sklep Enotnega odbora za reševanje o Banco Popular Español (JUR/EES/2017/08) razglasi za ničen;

na podlagi določb člena 340(2) PDEU in člena 41(3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah SRB naloži, da tožečim strankam na breme Enotnega sklada za reševanje, vzpostavljenega v skladu z določbami člena 67 Uredbe št. 806/2014, izplača odškodnino za škodo, ki je bila tožečim strankam povzročena kot neposredna posledica Sklepa o Banco Popular Español, pri čemer višina škode ustreza tržni vrednosti kapitalskih instrumentov bančnega subjekta na dan (6. junija 2017) pred izvršitvijo izreka tega sklepa; podredno, če Splošno sodišče ne bi ugodilo navedenemu odškodninskemu zahtevku, naj se SRB naloži, da tožečim strankam izplača odškodnino v višini razlike –določene na podlagi vrednotenja, ki ga izvede neodvisna oseba, določena v členu 20 Uredbe št. 806/2014 – med tem, kar so navedene tožeče stranke na podlagi navedenega sklepa prejele kot plačilo terjatev, in tem, kar bi prejele na podlagi rednega postopka zaradi insolventnosti.

SRB naj se naložijo stroški tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so podobni kot v zadevah Mutualidad de la Abogacía in Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Enotni odbor za reševanje (T-478/17), Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno in SFL/Enotni odbor za reševanje (T-481/17), Comercial Vascongada Recalde/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-482/17), García Suárez in drugi/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-483/17), Fidesban in drugi/Enotni odbor za reševanje (T-484/17), Sáchez del Valle in Calatrava Real State 2015/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-497/17) ter Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-498/17).


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/21


Tožba, vložena 10. avgusta 2017 – Blasi Gómez in drugi/SRB

(Zadeva T-529/17)

(2017/C 369/31)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeče stranke: Carlos Blasi Gómez (Tarragona, Španija), María Dolores Cruells Torelló (Sabadell, Španija), Asociación Independiente de Afectados por el Popular (AIAP) (Madrid, Španija) (zastopnik: D. Pineda Cuadrado, odvetnik)

Tožena stranka: Enotni odbor za reševanje

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

Sklep SRB/EES/2017/08 Enotnega odbora za reševanje z dne 7. junija 2017 razglasi za ničen;

podredno, če ne bo ugodeno prejšnjemu predlogu, naj se sklep razglasi za ničen v delu, v katerem se nanaša na vrednotenje družbe, pri čemer naj Sodišče samo opravi pošteno, dejansko in pravično vrednotenje družbe Banco Popular Español ali naj naloži, da se tako vrednotenje izvede, ter se vsem delničarjem in upnikom te družbe dodeli odškodnina v skladu z novim vrednotenjem;

podredno, če nobenemu od prejšnjih predlogov ne bo ugodeno, naj se sklep razglasi za ničen v delu, v katerem se nanaša na vrednotenje družbe, pri čemer naj Sodišče samo opravi pošteno, dejansko in pravično vrednotenje družbe Banco Popular Español ali naj naloži, da se tako vrednotenje izvede, ter se tožečim strankam kot delničarjem in upnikom te družbe dodeli odškodnina v skladu z novim vrednotenjem;

instituciji, katere akt se izpodbija, naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so podobni kot v zadevah Mutualidad de la Abogacía in Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Enotni odbor za reševanje (T-478/17), Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno in SFL/Enotni odbor za reševanje (T-481/17), Comercial Vascongada Recalde/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-482/17), García Suárez in drugi/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-483/17), Fidesban in drugi/Enotni odbor za reševanje (T-484/17), Sáchez del Valle in Calatrava Real State 2015/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-497/17) ter Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-498/17).


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/21


Tožba, vložena 11. avgusta 2017 – López Campo in drugi/SRB

(Zadeva T-530/17)

(2017/C 369/32)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeče stranke: Mario López Campo (Pontevedra, Španija) in 8 drugih tožečih strank (zastopnik: F. Cabadaz García, odvetnik)

Tožena stranka: Enotni odbor za reševanje

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

Sklep SRB/EES/2017/08, ki ga je Enotni odbor za reševanje sprejel dne 7. junija 2017 in s katerim se družbo Banco Popular Español, S. A. uvede reševanje od 7. junija 2017 dalje, naj se razglasi za ničen in se navedenemu odboru naloži, da tožečim strankam izplača odškodnino v zneskih, ki so navedeni v tožbi, in

podredno, Sklep SRB/EES/2017/08, ki ga je Enotni odbor za reševanje sprejel dne 7. junija 2017 in s katerim se družbo Banco Popular Español, S. A. uvede reševanje od 7. junija 2017 dalje, naj se razglasi za ničen in se navedenemu odboru naloži, da tožečim strankam izplača odškodnino v zneskih, izračunanih z množenjem števila njihovih delnic in zadnjega borznega tečaja pred Sklepom SRB/EES/2017/08,

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Ta tožba je vložena zoper Sklep Enotnega odbora za reševanje z dne 7. junija 2017 (SRB/EES/2017/08), s katerim se potrjuje shema za reševanje za Banco Popular Español, S. A.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so podobni kot v zadevah Mutualidad de la Abogacía in Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Enotni odbor za reševanje (T-478/17), Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno in SFL/Enotni odbor za reševanje (T-481/17), Comercial Vascongada Recalde/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-482/17), García Suárez in drugi/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-483/17), Fidesban in drugi/Enotni odbor za reševanje (T-484/17), Sáchez del Valle in Calatrava Real State 2015/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-497/17) ter Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-498/17).


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/22


Tožba, vložena 9. avgusta 2017 – Promociones Santa Rosa/SRB

(Zadeva T-531/17)

(2017/C 369/33)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Promociones Santa Rosa, S.L. (Madrid, Španija) (zastopnik: L. Carrión Matamoros, odvetnik)

Tožena stranka: Enotni odbor za reševanje

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep SRB/EES/2017/08 (nezaupna različica) izvršilnega odbora Enotnega odbora za reševanje z dne 7. junija 2017, s katerim se potrjuje shema za reševanje za Banco Popular Español, S. A. razglasi za ničen zaradi kršitve členov 7, 18(1) in 20 Uredbe (EU) št. 806/2014 ter zaradi umetne spremembe neposrednih razlogov, na podlagi katerih je bilo uvedeno reševanje navedene banke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so podobni kot v zadevah Mutualidad de la Abogacía in Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Enotni odbor za reševanje (T-478/17), Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno in SFL/Enotni odbor za reševanje (T-481/17), Comercial Vascongada Recalde/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-482/17), García Suárez in drugi/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-483/17), Fidesban in drugi/Enotni odbor za reševanje (T-484/17), Sáchez del Valle in Calatrava Real State 2015/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-497/17) ter Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-498/17).


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/22


Tožba, vložena 7. avgusta 2017 – Asociación de Consumidores de Navarra „Irache“/SRB

(Zadeva T-535/17)

(2017/C 369/34)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Asociación de Consumidores de Navarra „Irache“ (Pamplona, Španija) (zastopnik: J. Sanjurjo San Martín, odvetnik)

Tožena stranka: Enotni odbor za reševanje

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost izpodbijanega sklepa ter naj brez učinka ostanejo izvedeni ukrepi in naj se lastništvo nad Banco Popular Español, S.A. vrne delničarjem in imetnikom prizadetih obveznic tako, da se jih postavi v položaj, v katerem so bili pred posredovanjem;

če navedeno ni mogoče, naj se vsekakor odpravi učinke pretvorbe obveznic v delnice in naj se imetnike obveznic ohrani v enakem položaju, kot so ga imeli na dan 6. junija 2017. Imetnikom naj se dodeli odškodnina v dejanski vrednosti banke in torej delnic na dan 30. junija 2016.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so podobni kot v zadevah Mutualidad de la Abogacía in Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Enotni odbor za reševanje (T-478/17), Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno in SFL/Enotni odbor za reševanje (T-481/17), Comercial Vascongada Recalde/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-482/17), García Suárez in drugi/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-483/17), Fidesban in drugi/Enotni odbor za reševanje (T-484/17), Sáchez del Valle in Calatrava Real State 2015/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-497/17) ter Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-498/17).


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/23


Tožba, vložena 11. avgusta 2017 – EIB/Sirija

(Zadeva T-539/17)

(2017/C 369/35)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska investicijska banka (zastopniki: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran in F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, odvetnik, in T. Cusworth, solicitor)

Tožena stranka: Sirska arabska republika

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj Siriji naloži:

plačilo vseh zneskov, dolgovanih Evropski uniji na podlagi njene pravice do subrogacije v skladu s členi 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 in 8.02 Al Thawra Loan Agreement (kreditna pogodba Al Thawra), ki jih sestavljajo:

404 792,06 EUR, 954 331,07 britanskih funtov (GBP), 29 130 433,00 japonskih jenov (JPY) in 1 498 184,58 ameriških dolarjev (USD), ki so dolgovani Evropski uniji od 9. avgusta 2017 in vključujejo celotno glavnico, obresti in pogodbene zamudne obresti (obračunane od dneva zapadlosti do 9. avgusta 2017);

dodatne zamudne obresti, obračunane do dneva plačila po letni obrestni meri, določeni v členu 3.02;

vsi upoštevni davki, dajatve, pristojbine in profesionalni stroški, obračunani od dneva zapadlosti do dneva plačila, vključno s stroški tega postopka;

podredno, če bo Sodišče ugotovilo, da pravice Evropske investicijske banke s subrogacijo niso bile prenesene na Evropsko unijo, plačilo vseh zneskov, dolgovanih Evropski investicijski banki v skladu s členi 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 in 8.02 Al Thawra Loan Agreement, ki jih sestavljajo:

404 792,06 EUR, 954 331,07 britanskih funtov (GBP), 29 130 433,00 japonskih jenov (JPY) in 1 498 184,58 ameriških dolarjev (USD), ki so dolgovani Evropski investicijski banki od 9. avgusta 2017 in vključujejo celotno glavnico, obresti in pogodbene zamudne obresti (obračunane od dneva zapadlosti do 9. avgusta 2017);

dodatne zamudne obresti, obračunane do dneva plačila po letni obrestni meri, določeni v členu 3.02;

vsi upoštevni davki, dajatve, pristojbine in profesionalni stroški, obračunani od dneva zapadlosti do dneva plačila, vključno s stroški tega postopka;

v vsakem primeru, plačilo zneskov, dolgovanih Evropski uniji ali Evropski investicijski banki, za obroke, ki bodo zapadli po dnevu vložitve te tožbe in jih Sirija ne bo plačala, ki jih sestavljajo:

celotna glavnica in obresti za vsak obrok;

pogodbene zamudne obresti, obračunane od dneva zapadlosti posameznega obroka do dneva plačila s strani Sirije po letni obrestni meri, določeni v členu 3.02;

plačilo vseh stroškov tega postopka na podlagi člena 134(1) Poslovnika.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en razlog.

Prvi in edini tožbeni razlog se nanaša na to, da naj bi Sirija kršila svoje pogodbene obveznosti iz členov 3.01 in 4.01 Al Thawra Loan Agreement (kreditna pogodba Al Thawra) plačati obroke iz te pogodbe, ko so zapadli, in svoje obveznosti iz člena 3.02 Al Thawra Loan Agreement plačati zamudne obresti po letni obrestni meri, določeni v tem členu, za obrok, ki je zapadel, a ni bil plačan. Zato naj bi bila Sirija pogodbeno zavezana plačati vse zneske, dolgovane na podlagi členov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 in 8.02 Al Thawra Loan Agreement.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/24


Tožba, vložena 11. avgusta 2017 – EIB/Sirija

(Zadeva T-540/17)

(2017/C 369/36)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska investicijska banka (zastopniki: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran in F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, odvetnik, in T. Cusworth, solicitor)

Tožena stranka: Sirska arabska republika

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj Siriji naloži:

plačilo vseh zneskov, dolgovanih Evropski uniji na podlagi njene pravice do subrogacije v skladu s členi 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 in 8.02 Electricity Distribution Loan Agreement (kreditna pogodba v zvezi z distribucijo električne energije), ki jih sestavljajo:

52 657 141,77 EUR, ki so dolgovani Evropski uniji od 9. avgusta 2017 in vključujejo celotno glavnico, obresti in pogodbene zamudne obresti (obračunane od dneva zapadlosti do 9. avgusta 2017);

dodatne pogodbene zamudne obresti, obračunane do dneva plačila po tisti letni obrestni meri, ki je višja (za vsako posamezno upoštevno obdobje) od bodisi (i) upoštevne medbančne obrestne mere, povečane za 2 % (200 bazičnih točk), bodisi (ii) obrestne mere, določene v členu 3.01, povečane za 0,25 % (25 bazičnih točk);

vsi upoštevni davki, dajatve, pristojbine in profesionalni stroški, obračunani od dneva zapadlosti do dneva plačila, vključno s stroški tega postopka;

podredno, če bo Sodišče ugotovilo, da pravice Evropske investicijske banke s subrogacijo niso bile prenesene na Evropsko unijo, plačilo vseh zneskov, dolgovanih Evropski investicijski banki v skladu s členi 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 in 8.02 Electricity Distribution Loan Agreement, ki jih sestavljajo:

52 657 141,77 EUR, ki so dolgovani Evropski uniji od 9. avgusta 2017 in vključujejo celotno glavnico, obresti in pogodbene zamudne obresti (obračunane od dneva zapadlosti do 9. avgusta 2017);

dodatne pogodbene zamudne obresti, obračunane do dneva plačila po tisti letni obrestni meri, ki je višja (za vsako posamezno upoštevno obdobje) od bodisi (i) upoštevne medbančne obrestne mere, povečane za 2 % (200 bazičnih točk), bodisi (ii) obrestne mere, določene v členu 3.01, povečane za 0,25 % (25 bazičnih točk);

vsi upoštevni davki, dajatve, pristojbine in profesionalni stroški, obračunani od dneva zapadlosti do dneva plačila, vključno s stroški tega postopka;

v vsakem primeru, plačilo zneskov, dolgovanih Evropski uniji ali Evropski investicijski banki, za obroke, ki bodo zapadli po dnevu vložitve te tožbe in jih Sirija ne bo plačala, ki jih sestavljajo:

celotna glavnica in obresti za vsak obrok;

pogodbene zamudne obresti, obračunane od dneva zapadlosti posameznega obroka do dneva plačila s strani Sirije po tisti letni obrestni meri, ki je višja (za vsako posamezno obdobje) od bodisi (i) upoštevne medbančne obrestne mere, povečane za 2 % (200 bazičnih točk), bodisi (ii) obrestne mere, določene v členu 3.01, povečane za 0,25 % (25 bazičnih točk);

plačilo vseh stroškov tega postopka na podlagi člena 134(1) Poslovnika.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en razlog.

Prvi in edini tožbeni razlog se nanaša na to, da naj bi Sirija kršila svoje pogodbene obveznosti iz členov 3.01 in 4.01 Electricity Distribution Loan Agreement (kreditna pogodba v zvezi z distribucijo električne energije) plačati obroke iz te pogodbe, ko so zapadli, in svoje obveznosti iz člena 3.02 Electricity Distribution Loan Agreement plačati zamudne obresti po letni obrestni meri, določeni v tem členu, za obrok, ki je zapadel, a ni bil plačan. Zato naj bi bila Sirija pogodbeno zavezana plačati vse zneske, dolgovane na podlagi členov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 in 8.02 Electricity Distribution Loan Agreement.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/25


Tožba, vložena 11. avgusta 2017 – EIB/Sirija

(Zadeva T-541/17)

(2017/C 369/37)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska investicijska banka (zastopniki: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran in F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, odvetnik, in T. Cusworth, solicitor)

Tožena stranka: Sirska arabska republika

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj Siriji naloži:

plačilo vseh zneskov, dolgovanih Evropski uniji na podlagi njene pravice do subrogacije v skladu s členi 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 in 8.02 Electricity Transmission Loan Agreement (kreditna pogodba v zvezi s prenosom električne energije), ki jih sestavljajo:

3 383 971,66 švicarskih frankov (CHF) in 38 934 400,51 EUR, ki so dolgovani Evropski uniji od 9. avgusta 2017 in vključujejo celotno glavnico, obresti in pogodbene zamudne obresti (obračunane od dneva zapadlosti do 9. avgusta 2017);

dodatne pogodbene zamudne obresti, obračunane do dneva plačila po letni obrestni meri, ki je vsota (i) obrestne mere 2,5 % (250 bazičnih točk) in (ii) obrestne mere, določene v členu 3.01;

vsi upoštevni davki, dajatve, pristojbine in profesionalni stroški, obračunani od dneva zapadlosti do dneva plačila, vključno s stroški tega postopka;

podredno, če bo Sodišče ugotovilo, da pravice Evropske investicijske banke s subrogacijo niso bile prenesene na Evropsko unijo, plačilo vseh zneskov, dolgovanih Evropski investicijski banki v skladu s členi 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 in 8.02 Electricity Transmission Loan Agreement, ki jih sestavljajo:

3 383 971,66 švicarskih frankov (CHF) in 38 934 400,51 EUR, ki so dolgovani Evropski uniji od 9. avgusta 2017 in vključujejo celotno glavnico, obresti in pogodbene zamudne obresti (obračunane od dneva zapadlosti do 9. avgusta 2017);

dodatne pogodbene zamudne obresti, obračunane do dneva plačila po letni obrestni meri, ki je vsota (i) obrestne mere 2,5 % (250 bazičnih točk) in (ii) obrestne mere, določene v členu 3.01;

vsi upoštevni davki, dajatve, pristojbine in profesionalni stroški, obračunani od dneva zapadlosti do dneva plačila, vključno s stroški tega postopka;

v vsakem primeru, plačilo zneskov, dolgovanih Evropski uniji ali Evropski investicijski banki, za obroke, ki bodo zapadli po dnevu vložitve te tožbe in jih Sirija ne bo plačala, ki jih sestavljajo:

celotna glavnica in obresti za vsak obrok;

pogodbene zamudne obresti, obračunane od dneva zapadlosti posameznega obroka do dneva plačila s strani Sirije po letni obrestni meri, ki je vsota (i) obrestne mere 2,5 % (250 bazičnih točk) in (ii) obrestne mere, določene v členu 3.01;

plačilo vseh stroškov tega postopka na podlagi člena 134(1) Poslovnika.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en razlog.

Prvi in edini tožbeni razlog se nanaša na to, da naj bi Sirija kršila svoje pogodbene obveznosti iz členov 3.01 in 4.01 Electricity Transmission Loan Agreement (kreditna pogodba v zvezi s prenosom električne energije) plačati obroke iz te pogodbe, ko so zapadli, in svoje obveznosti iz člena 3.02 Electricity Transmission Loan Agreement plačati zamudne obresti po letni obrestni meri, določeni v tem členu, za obrok, ki je zapadel, a ni bil plačan. Zato naj bi bila Sirija pogodbeno zavezana plačati vse zneske, dolgovane na podlagi členov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 in 8.02 Electricity Transmission Loan Agreement.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/26


Tožba, vložena 11. avgusta 2017 – EIB/Sirija

(Zadeva T-542/17)

(2017/C 369/38)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska investicijska banka (zastopniki: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran in F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, odvetnik, in T. Cusworth, solicitor)

Tožena stranka: Sirska arabska republika

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj Siriji naloži:

plačilo vseh zneskov, dolgovanih Evropski uniji na podlagi njene pravice do subrogacije v skladu s členi 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 in 8.02 Port of Tartous Loan Agreement (kreditna pogodba Port of Tartous), ki jih sestavljajo:

20 609 429,45 EUR, ki so dolgovani Evropski uniji od 9. avgusta 2017 in vključujejo celotno glavnico, obresti in pogodbene zamudne obresti (obračunane od dneva zapadlosti do 9. avgusta 2017);

dodatne pogodbene zamudne obresti, obračunane do dneva plačila po tisti letni obrestni meri, ki je višja (za vsak posamezni mesec) od bodisi (i) obrestne mere EURIBOR, povečane za 2 % (200 bazičnih točk), bodisi (ii) obrestne mere, določene v členu 3.01, povečane za 0,25 % (25 bazičnih točk);

vsi upoštevni davki, dajatve, pristojbine in profesionalni stroški, obračunani od dneva zapadlosti do dneva plačila, vključno s stroški tega postopka;

podredno, če bo Sodišče ugotovilo, da pravice Evropske investicijske banke s subrogacijo niso bile prenesene na Evropsko unijo, plačilo vseh zneskov, dolgovanih Evropski investicijski banki v skladu s členi 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 in 8.02 Port of Tartous Loan Agreement, ki jih sestavljajo:

20 609 429,45 EUR, ki so dolgovani Evropski uniji od 9. avgusta 2017 in vključujejo celotno glavnico, obresti in pogodbene zamudne obresti (obračunane od dneva zapadlosti do 9. avgusta 2017);

dodatne pogodbene zamudne obresti, obračunane do dneva plačila po tisti letni obrestni meri, ki je višja (za vsak posamezni mesec) od bodisi (i) obrestne mere EURIBOR, povečane za 2 % (200 bazičnih točk), bodisi (ii) obrestne mere, določene v členu 3.01, povečane za 0,25 % (25 bazičnih točk);

vsi upoštevni davki, dajatve, pristojbine in profesionalni stroški, obračunani od dneva zapadlosti do dneva plačila, vključno s stroški tega postopka;

v vsakem primeru, plačilo zneskov, dolgovanih Evropski uniji ali Evropski investicijski banki, za obroke, ki bodo zapadli po dnevu vložitve te tožbe in jih Sirija ne bo plačala, ki jih sestavljajo:

celotna glavnica in obresti za vsak obrok;

pogodbene zamudne obresti, obračunane od dneva zapadlosti posameznega obroka do dneva plačila s strani Sirije po tisti letni obrestni meri, ki je višja (za vsak posamezni mesec) od bodisi (i) obrestne mere EURIBOR, povečane za 2 % (200 bazičnih točk), bodisi (ii) obrestne mere, določene v členu 3.01, povečane za 0,25 % (25 bazičnih točk);

plačilo vseh stroškov tega postopka na podlagi člena 134(1) Poslovnika.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en razlog.

Prvi in edini tožbeni razlog se nanaša na to, da naj bi Sirija kršila svoje pogodbene obveznosti iz členov 3.01 in 4.01 Port of Tartous Loan Agreement (kreditna pogodba Port of Tartous) plačati obroke iz te pogodbe, ko so zapadli, in svoje obveznosti iz člena 3.02 Port of Tartous Loan Agreement plačati zamudne obresti po letni obrestni meri, določeni v tem členu, za obrok, ki je zapadel, a ni bil plačan. Zato naj bi bila Sirija pogodbeno zavezana plačati vse zneske, dolgovane na podlagi členov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 in 8.02 Port of Tartous Loan Agreement.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/28


Tožba, vložena 11. avgusta 2017 – EIB/Sirija

(Zadeva T-543/17)

(2017/C 369/39)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska investicijska banka (zastopniki: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran in F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, odvetnik, in T. Cusworth, solicitor)

Tožena stranka: Sirska arabska republika

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj Siriji naloži:

plačilo vseh zneskov, dolgovanih Evropski uniji na podlagi njene pravice do subrogacije v skladu s členi 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 in 8.02 Syrian Healthcare Loan Agreement (kreditna pogodba v zvezi s sirskim zdravstvom), ki jih sestavljajo:

62 646 209,04 EUR in 3 582 381,15 ameriških dolarjev (USD), ki so dolgovani Evropski uniji od 9. avgusta 2017 in vključujejo celotno glavnico, obresti in pogodbene zamudne obresti (obračunane od dneva zapadlosti do 9. avgusta 2017);

dodatne pogodbene zamudne obresti, obračunane do dneva plačila po tisti letni obrestni meri, ki je višja (za vsak posamezni mesec) od bodisi (i) obrestne mere EURIBOR, povečane za 2 % (200 bazičnih točk) (razen za plačila v ameriških dolarjih (USD) obrestne mere LIBOR, povečane za 2 % (200 bazičnih točk), bodisi (ii) obrestne mere, določene v členu 3.01, povečane za 0,25 % (25 bazičnih točk);

vsi upoštevni davki, dajatve, pristojbine in profesionalni stroški, obračunani od dneva zapadlosti do dneva plačila, vključno s stroški tega postopka;

podredno, če bo Sodišče ugotovilo, da pravice Evropske investicijske banke s subrogacijo niso bile prenesene na Evropsko unijo, plačilo vseh zneskov, dolgovanih Evropski investicijski banki v skladu s členi 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 in 8.02 Syrian Healthcare Loan Agreement, ki jih sestavljajo:

62 646 209,04 EUR in 3 582 381,15 ameriških dolarjev (USD), ki so dolgovani Evropski uniji od 9. avgusta 2017 in vključujejo celotno glavnico, obresti in pogodbene zamudne obresti (obračunane od dneva zapadlosti do 9. avgusta 2017);

dodatne pogodbene zamudne obresti, obračunane do dneva plačila po tisti letni obrestni meri, ki je višja (za vsak posamezni mesec) od bodisi (i) obrestne mere EURIBOR, povečane za 2 % (200 bazičnih točk) (razen za plačila v ameriških dolarjih (USD) obrestne mere LIBOR, povečane za 2 % (200 bazičnih točk), bodisi (ii) obrestne mere, določene v členu 3.01, povečane za 0,25 % (25 bazičnih točk);

vsi upoštevni davki, dajatve, pristojbine in profesionalni stroški, obračunani od dneva zapadlosti do dneva plačila, vključno s stroški tega postopka;

v vsakem primeru, plačilo zneskov, dolgovanih Evropski uniji ali Evropski investicijski banki, za obroke, ki bodo zapadli po dnevu vložitve te tožbe in jih Sirija ne bo plačala, ki jih sestavljajo:

celotna glavnica in obresti za vsak obrok;

pogodbene zamudne obresti, obračunane od dneva zapadlosti posameznega obroka do dneva plačila s strani Sirije po tisti letni obrestni meri, ki je višja (za vsak posamezni mesec) od bodisi (i) obrestne mere EURIBOR, povečane za 2 % (200 bazičnih točk) (razen za plačila v ameriških dolarjih (USD) obrestne mere LIBOR, povečane za 2 % (200 bazičnih točk), bodisi (ii) obrestne mere, določene v členu 3.01, povečane za 0,25 % (25 bazičnih točk);

plačilo vseh stroškov tega postopka na podlagi člena 134(1) Poslovnika.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en razlog.

Prvi in edini tožbeni razlog se nanaša na to, da naj bi Sirija kršila svoje pogodbene obveznosti iz členov 3.01 in 4.01 Syrian Healthcare Loan Agreement (kreditna pogodba v zvezi s sirskim zdravstvom) plačati obroke iz te pogodbe, ko so zapadli, in svoje obveznosti iz člena 3.02 Syrian Healthcare Loan Agreement plačati zamudne obresti po letni obrestni meri, določeni v tem členu, za obrok, ki je zapadel, a ni bil plačan. Zato naj bi bila Sirija pogodbeno zavezana plačati vse zneske, dolgovane na podlagi členov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 in 8.02 Syrian Healthcare Loan Agreement.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/29


Tožba, vložena 5. avgusta 2017 – Imabe Ibérica/SRB

(Zadeva T-544/17)

(2017/C 369/40)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Imabe Ibérica, S.A. (Madrid, Španija) (zastopnik: C. Aguirre de Cárcer Moreno, odvetnik)

Tožena stranka: Enotni odbor za reševanje

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

šteje, da je tožba zoper Sklep (SRB/EES/2017/08) Enotnega odbora za reševanje z njegove izvršilne seje z dne 7. junija 2017, s katerim se potrjuje shema za reševanje za Banco Popular Español, S. A., vložena v skladu z določbami člena 29 Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, in naj po odobritvi dostopa do celotne dokumentacije v spisu in možnosti vložitve dodatnih stališč izpodbijani sklep razglasi za ničen ali naj ga prekliče ter pri tem tožeči stranki v celoti vrne njene premoženjske pravice v skladu z zahtevami naložitve celotne odškodnine.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so podobni kot v zadevah Mutualidad de la Abogacía in Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Enotni odbor za reševanje (T-478/17), Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno in SFL/Enotni odbor za reševanje (T-481/17), Comercial Vascongada Recalde/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-482/17), García Suárez in drugi/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-483/17), Fidesban in drugi/Enotni odbor za reševanje (T-484/17), Sáchez del Valle in Calatrava Real State 2015/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-497/17) ter Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-498/17).


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/29


Tožba, vložena 16. avgusta 2017 – Maña in drugi/SRB

(Zadeva T-552/17)

(2017/C 369/41)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeče stranke: Maña, S.L. (Teo, Španija) in 113 drugih tožečih strank (zastopnik: P. Rúa Sobrino, odvetnik)

Tožena stranka: Enotni odbor za reševanje

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

šteje, da je tožba zoper „Sklep Enotnega odbora za reševanje z njegove izvršilne seje z dne 7. junija 2017, s katerim se potrjuje shema za reševanje za Banco Popular Español, S. A. z identifikacijsko številko pravne osebe 80H66LPTVDLM0P28XF25 in ki je naslovljen na Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (SRB/EES/2017/08),“ vložena;

izpodbijani sklep razglasi za ničen;

ugotovi, da sta člena 18 in 29 Uredbe (EU) št. 806/2014 nezakonita in da se ne uporabljata, in

Enotnemu odboru za reševanje naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so podobni kot v zadevah Mutualidad de la Abogacía in Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Enotni odbor za reševanje (T-478/17), Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno in SFL/Enotni odbor za reševanje (T-481/17), Comercial Vascongada Recalde/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-482/17), García Suárez in drugi/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-483/17), Fidesban in drugi/Enotni odbor za reševanje (T-484/17), Sáchez del Valle in Calatrava Real State 2015/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-497/17) ter Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-498/17).


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/30


Tožba, vložena 16. avgusta 2017 – Fortischem/Parlament in Svet

(Zadeva T-560/17)

(2017/C 369/42)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Fortischem a.s. (Nováky, Slovaška) (zastopniki: C. Arhold, P. Hodál in M. Staroň, odvetniki)

Toženi stranki: Evropski parlament in Svet Evropske unije

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost točke (d) Dela 1 Priloge III k Uredbi (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008 (1), in

odredi plačilo stroškov v zvezi s tožbo v korist tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: izpodbijano določbo je treba razglasiti za nično, ker pomeni kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj s tem, da upravljavcem obratov za proizvodnjo živosrebrnih celic odvzema možnost za odobritev podaljšanja na podlagi ravnanja v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, če so izpolnjeni pogoji iz Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja).

2.

Drugi tožbeni razlog: izpodbijano določbo je treba razglasiti za nično zaradi kršitve načela sorazmernosti, ker (i) določa fiksen rok za opustitev proizvodnje živosrebrnih celic veliko pred potekom roka, ki izhaja iz veljavnih mednarodnih predpisov o živem srebru, ne da bi bila določena vsaj možnost za odobritev podaljšanj/izjem v posebnih primerih, (ii) spodbuja sprejetje zakonodaje, s katero ni mogoče zagotoviti nikakršne bistvene okoljske koristi za širšo javnost, hkrati pa povzroča velike neugodnosti nosilcem dejavnosti, in (iii) ne upošteva obstoječe zakonodaje, v kateri so že določena jasna pravila za opustitev in podaljšanja/izjeme, ter sama ne vsebuje klavzul o bistveno oteženih okoliščinah.

3.

Tretji tožbeni razlog: izpodbijano določbo je treba razveljaviti, ker bo povzročila izgubo za poslovne dejavnosti tožeče stranke, zaradi česar bo kršena lastninska pravica kot temeljna pravica na podlagi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, saj ni sorazmerna s cilji izpodbijane določbe, ki bi jih bilo mogoče uresničiti z manj omejujočimi ukrepi.


(1)  Uredba (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o živem srebru in razveljavitvi uredbe (ES) št. 1102/2008 (UL 2017, L 137, str. 1).


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/31


Tožba, vložena 21. avgusta 2017 – UC/Parlament

(Zadeva T-572/17)

(2017/C 369/43)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: UC (zastopnica: A. Tymen, odvetnica)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

to tožbo razglasi za dopustno in utemeljeno

in zato

za nično razglasi ocenjevalno poročilo tožeče stranke za leto 2015 ter odločitev, da se ji dodeli zgolj dve točki za delovno uspešnost za isto leto;

za nično razglasi odločbo OI z dne 9. maja 2017, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke z dne 13. januarja 2017;

toženi stranki naloži plačilo odškodnine, ki je ex aequo et bono9 000 EUR, zaradi povračila nepremoženjske škode tožeče stranke;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 41 Listine o temeljnih pravicah in člena 25 Kadrovskih predpisov ter na kršitev obveznosti obrazložitve in pravic do obrambe, ki jih ima tožeča stranka.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev pravice do izjave in člena 41 Listine.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na očitno napako pri presoji.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/32


Tožba, vložena 23. avgusta 2017 – UD/Komisija

(Zadeva T-574/17)

(2017/C 369/44)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: UD (zastopnika: S. Orlandi in T. Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi,

ničnost odločbe z dne 2. novembra 2016, s katero Komisija ni predhodno odobrila vračila zdravstvenih stroškov, povezanih z zdravljenjem tožeče stranke;

in Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en tožbeni razlog, ki se nanaša na obstoj očitne napake pri presoji, do katere naj bi prišlo pri navedbi razloga za zavrnitev vračila stroškov, ki temelji na domnevnem neobstoju znanstvene veljavnosti spornega zdravljenja.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/32


Tožba, vložena 30. avgusta 2017 – EIB/Sirija

(Zadeva T-588/17)

(2017/C 369/45)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska investicijska banka (zastopniki: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran in F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, odvetnik, in T. Cusworth, solicitor)

Tožena stranka: Sirska arabska republika

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj Siriji naloži:

plačilo vseh zneskov, dolgovanih Evropski investicijski banki v skladu s členi 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 in 9.02 Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement (kreditna pogodba Euphrates Drainage and Irrigation), ki jih sestavljajo:

2 184 271,58 EUR, ki so dolgovani Evropski investicijski banki od 25. avgusta 2017 in vključujejo celotno glavnico, obresti in pogodbene zamudne obresti (obračunane od dneva zapadlosti do 25. avgusta 2017);

dodatne pogodbene zamudne obresti, obračunane do dneva plačila po letni obrestni meri 3,5 % (350 bazičnih točk);

vsi upoštevni davki, dajatve, pristojbine in profesionalni stroški, obračunani od dneva zapadlosti do dneva plačila, vključno s stroški tega postopka;

v vsakem primeru, plačilo zneskov, dolgovanih Evropski investicijski banki, za obroke, ki bodo zapadli po dnevu vložitve te tožbe in jih Sirija ne bo plačala, ki jih sestavljajo:

celotna glavnica in obresti za vsak obrok;

pogodbene zamudne obresti, obračunane od dneva zapadlosti posameznega obroka do dneva plačila s strani Sirije po letni obrestni meri 3,5 % (350 bazičnih točk);

plačilo vseh stroškov tega postopka na podlagi člena 134(1) Poslovnika.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en razlog.

Prvi in edini tožbeni razlog se nanaša na to, da naj bi Sirija kršila svoje pogodbene obveznosti iz členov 3.01 in 4.01 Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement (kreditna pogodba Euphrates Drainage and Irrigation) plačati obroke iz te pogodbe, ko so zapadli, in svoje obveznosti iz člena 3.02 Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement plačati zamudne obresti po letni obrestni meri, določeni v tem členu, za obrok, ki je zapadel, a ni bil plačan. Zato naj bi bila Sirija pogodbeno zavezana plačati vse zneske, dolgovane na podlagi členov 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 in 9.02 Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/33


Tožba, vložena 30. avgusta 2017 – EIB/Sirija

(Zadeva T-589/17)

(2017/C 369/46)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska investicijska banka (zastopniki: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran in F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, odvetnik, in T. Cusworth, solicitor)

Tožena stranka: Sirska arabska republika

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj Siriji naloži:

plačilo vseh zneskov, dolgovanih Evropski investicijski banki v skladu s členi 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 in 9.02 Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement (kreditna pogodba Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term), ki jih sestavljajo:

820 451,35 EUR, ki so dolgovani Evropski investicijski banki od 25. avgusta 2017 in vključujejo celotno glavnico, obresti in pogodbene zamudne obresti (obračunane od dneva zapadlosti do 25. avgusta 2017);

dodatne pogodbene zamudne obresti, obračunane do dneva plačila po letni obrestni meri 3,5 % (350 bazičnih točk);

vsi upoštevni pravni izdatki, pristojbine in stroški, nastali v zvezi s sklenitvijo in izvajanjem kreditne pogodbe, vključno s stroški tega postopka;

v vsakem primeru, plačilo zneskov, dolgovanih Evropski investicijski banki, za obroke, ki bodo zapadli po dnevu vložitve te tožbe in jih Sirija ne bo plačala, ki jih sestavljajo:

celotna glavnica in obresti za vsak obrok;

pogodbene zamudne obresti, obračunane od dneva zapadlosti posameznega obroka do dneva plačila s strani Sirije po letni obrestni meri 3,5 % (350 bazičnih točk);

plačilo vseh stroškov tega postopka na podlagi člena 134(1) Poslovnika.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en razlog.

Prvi in edini tožbeni razlog se nanaša na to, da naj bi Sirija kršila svoje pogodbene obveznosti iz členov 3.01 in 4.01 Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement (kreditna pogodba Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term) plačati obroke iz te pogodbe, ko so zapadli, in svoje obveznosti iz člena 3.02 Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement plačati zamudne obresti po letni obrestni meri, določeni v tem členu, za obrok, ki je zapadel, a ni bil plačan. Zato naj bi bila Sirija pogodbeno zavezana plačati vse zneske, dolgovane na podlagi členov 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 in 9.02 Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/34


Tožba, vložena 30. avgusta 2017 – EIB/Sirija

(Zadeva T-590/17)

(2017/C 369/47)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska investicijska banka (zastopniki: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran in F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, odvetnik, in T. Cusworth, solicitor)

Tožena stranka: Sirska arabska republika

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj Siriji naloži:

plačilo vseh zneskov, dolgovanih Evropski investicijski banki v skladu s členi 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 in 9.02 Water Supply Sweida Region Loan Agreement, (kreditna pogodba Water Supply Sweida Region), ki jih sestavljajo:

726 942,81 EUR, ki so dolgovani Evropski investicijski banki od 25. avgusta 2017 in vključujejo celotno glavnico, obresti in pogodbene zamudne obresti (obračunane od dneva zapadlosti do 25. avgusta 2017);

dodatne pogodbene zamudne obresti, obračunane do dneva plačila po letni obrestni meri 3,5 % (350 bazičnih točk);

vsi upoštevni davki, dajatve, pristojbine in profesionalni stroški, obračunani od dneva zapadlosti do dneva plačila, vključno s stroški tega postopka;

v vsakem primeru, plačilo zneskov, dolgovanih Evropski investicijski banki, za obroke, ki bodo zapadli po dnevu vložitve te tožbe in jih Sirija ne bo plačala, ki jih sestavljajo:

celotna glavnica in obresti za vsak obrok;

pogodbene zamudne obresti, obračunane od dneva zapadlosti posameznega obroka do dneva plačila s strani Sirije po letni obrestni meri 3,5 % (350 bazičnih točk);

plačilo vseh stroškov tega postopka na podlagi člena 134(1) Poslovnika.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en razlog.

Prvi in edini tožbeni razlog se nanaša na to, da naj bi Sirija kršila svoje pogodbene obveznosti iz členov 3.01 in 4.01 Water Supply Sweida Region Loan Agreement (kreditna pogodba Water Supply Sweida Region) plačati obroke iz te pogodbe, ko so zapadli, in svoje obveznosti iz člena 3.02 Water Supply Sweida Region Loan Agreement plačati zamudne obresti po letni obrestni meri, določeni v tem členu, za obrok, ki je zapadel, a ni bil plačan. Zato naj bi bila Sirija pogodbeno zavezana plačati vse zneske, dolgovane na podlagi členov 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 in 9.02 Water Supply Sweida Region Loan Agreement.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/35


Tožba, vložena 30. avgusta 2017 – EIB/Sirija

(Zadeva T-591/17)

(2017/C 369/48)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska investicijska banka (zastopniki: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran in F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, odvetnik, in T. Cusworth, solicitor)

Tožena stranka: Sirska arabska republika

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj Siriji naloži:

plačilo vseh zneskov, dolgovanih Evropski investicijski banki v skladu s členi 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 in 9.02 Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement (kreditna pogodba Water Supply Deir Ez Zor Region), ki jih sestavljajo:

404 425,58 EUR, ki so dolgovani Evropski investicijski banki od 25. avgusta 2017 in vključujejo celotno glavnico, obresti in pogodbene zamudne obresti (obračunane od dneva zapadlosti do 25. avgusta 2017);

dodatne pogodbene zamudne obresti, obračunane do dneva plačila po letni obrestni meri 3,5 % (350 bazičnih točk);

vsi upoštevni davki, dajatve, pristojbine in profesionalni stroški, obračunani od dneva zapadlosti do dneva plačila, vključno s stroški tega postopka;

v vsakem primeru, plačilo zneskov, dolgovanih Evropski investicijski banki, za obroke, ki bodo zapadli po dnevu vložitve te tožbe in jih Sirija ne bo plačala, ki jih sestavljajo:

celotna glavnica in obresti za vsak obrok;

pogodbene zamudne obresti, obračunane od dneva zapadlosti posameznega obroka do dneva plačila s strani Sirije po letni obrestni meri 3,5 % (350 bazičnih točk);

plačilo vseh stroškov tega postopka na podlagi člena 134(1) Poslovnika.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en razlog.

Prvi in edini tožbeni razlog se nanaša na to, da naj bi Sirija kršila svoje pogodbene obveznosti iz členov 3.01 in 4.01 Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement (kreditna pogodba Water Supply Deir Ez Zor Region) plačati obroke iz te pogodbe, ko so zapadli, in svoje obveznosti iz člena 3.02 Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement plačati zamudne obresti po letni obrestni meri, določeni v tem členu, za obrok, ki je zapadel, a ni bil plačan. Zato naj bi bila Sirija pogodbeno zavezana plačati vse zneske, dolgovane na podlagi členov 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 in 9.02 Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/35


Tožba, vložena 5. septembra 2017 – Thun/EUIPO (Figurica ribice)

(Zadeva T-604/17)

(2017/C 369/49)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Thun SpA (Bolzano, Italija) (zastopnica: B. Giordano, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevni sporni model: model Skupnosti – (Figurica ribice) – Prijava št. 336 805-0059

Izpodbijana odločba: Odločba tretjega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 9. junija 2017 v zadevi R 1680/2016-3

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

ugodi zahtevi za vrnitev v prejšnje stanje;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 67 Uredbe št. 6/2002 o modelih Skupnosti.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/36


Tožba, vložena 6. septembra 2017 – Grupo Bimbo/EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

(Zadeva T-608/17)

(2017/C 369/50)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeč(e) strank(e): Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexico, Mehika) (zastopnik: N. Fernández Fernández-Pacheco, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: DF World of Spices GmbH (Dissen, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: besedna znamka EU „TAKIS FUEGO“ – Prijava št. 11 841 087

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 4. julija 2017 v zadevi R 2300/2016-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razglasi za nično;

intervenientki naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/37


Tožba, vložena 11. septembra 2017 – Google in Alphabet/Komisija

(Zadeva T-612/17)

(2017/C 369/51)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Google Inc. (Mountain View, Kalifornija, Združene države Amerike) in Alphabet Inc. (Mountain View) (zastopniki: T. Graf, R. Snelders in C. Thomas, odvetniki, K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitor, R. O’Donoghue in D. Piccinin, barrister)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

razglasi za ničen sklep Komisije z dne 27. junija 2017 v zvezi s postopkom na podlagi člena 102 PDEU in člena 54 Sporazuma EGP (AT.39741 – Google Search (Shopping));

podredno, na podlagi svoje neomejene sodne pristojnosti odpravi ali zmanjša globo, ki je bila naložena tožečima strankama, in

v vsakem primeru Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu je napačno ugotovljeno, da je družba Google s prikazovanjem grupiranih rezultatov iskanja (Product Universals) dajala prednost guglovi storitvi primerjave cen.

Tožeči stranki trdita, da so v izpodbijanem sklepu napačno ugotovljena dejstva. Po navedbah tožečih strank je družba Google z grupiranjem rezultatov iskanja izdelkov začela, da bi izboljšala kvaliteto, in ne zaradi tega, da bi promet preusmerila na guglovo storitev primerjave cen.

Tožeči stranki poleg tega navajata, da je bilo v izpodbijanem sklepu napačno ugotovljeno, da je šlo pri različni obravnavi rezultatov iskanja izdelkov in rezultatov splošnega iskanja za dajanje prednosti, čeprav ni bilo diskriminacije.

tožeči stranki nazadnje navajata, da je v izpodbijanem sklepu napačno uporabljeno pravo pri presoji objektivnih utemeljitev, ki jih je družba Google navedla za prikazovanje Product Universals.

2.

Drugi tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu je napačno ugotovljeno, da daje družba Google s prikazovanjem grupiranih oglasov za izdelke (Shopping Units) prednost guglovi storitvi primerjave cen.

Tožeči stranki navajata, da je bilo v izpodbijanem sklepu napačno ugotovljeno, da je šlo pri različni obravnavi grupiranih oglasov za izdelke in rezultatov neplačanih iskanj za dajanje prednosti, čeprav ni bilo diskriminacije.

Tožeči stranki poleg tega navajata, da je bilo v izpodbijanem sklepu napačno ugotovljeno, da so imeli oglasi izdelkov v Shopping Units korist od guglove storitve primerjave cen.

Tožeči stranki nazadnje navajata, da je v izpodbijanem sklepu napačno uporabljeno pravo pri presoji objektivnih utemeljitev, ki jih je družba Google navedla za prikazovanje Shopping Units.

3.

Tretji tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu je napačno ugotovljeno, da je domnevno ravnanje, ki naj bi predstavljalo zlorabo, preusmerilo promet na guglovem spletnem brskalniku.

Tožeči stranki navajata, da v izpodbijanem sklepu ni dokazano, da je domnevno ravnanje, ki naj bi predstavljalo zlorabo, zmanjšalo promet iskanja drugih združevalnikov preko gugla.

Tožeči stranki poleg tega navajata, da v izpodbijanem sklepu ni dokazano, da je domnevno ravnanje, ki naj bi predstavljalo zlorabo, povečalo promet na guglovi storitvi primerjave cen.

4.

Četrti tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu je napačno ugotovljeno, da je imelo domnevno ravnanje, ki naj bi predstavljalo zlorabo, verjetno protikonkurenčne učinke.

Tožeči stranki navajata, da je izpodbijani sklep napačen, ker se v njem domneva o možnih protikonkurenčnih učinkih, ne da bi se preučilo razvoj dejanskega položaja na trgu.

Tožeči stranki poleg tega navajata, da v izpodbijanem sklepu niso ustrezno upoštevane omejitve konkurence s strani trgovskih platform.

Tožeči stranki nazadnje navajata, da tudi če bi bila lahko analiza konkurence omejena samo na združevalnike, iz izpodbijanega sklepa niso razvidni protikonkurenčni učinki.

5.

Peti tožbeni razlog: izpodbijani sklep vsebuje napako, ker kakovostne izboljšave, ki pomenijo konkuriranje na podlagi vsebine, obravnava kot zlorabo.

Tožeči stranki navajata, da sklep izboljšave guglovega izdelka pri splošnem iskanju nepravilno opredeljuje kot zlorabo z dajanjem prednosti.

Tožeči stranki poleg tega navajata, da izpodbijani sklep vsebuje zahtevo, da družba Google združevalnikom omogoči dostop do izboljšav svojega izdelka, ne da bi bili za to izpolnjeni pravni pogoji.

6.

Šesti tožbeni razlog: izpdbijani sklep vsebuje napako pri določitvi globe.

Tožeči stranki navajata, da globa ni upravičena, ker naj bi Komisija uporabila novo teorijo, zadržala zadevo zaradi pridobitve zavez in prej zavrnila popravne ukrepe.

Tožeči stranki poleg tega navajata, da izpodbijani sklep vsebuje napako pri izračunu globe.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/38


Tožba, vložena 13. septembra 2017 – Poljska/Komisija

(Zadeva T-624/17)

(2017/C 369/52)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Republika poljska (zastopnik: B. Majczyna, agent)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za ničen Sklep Komisije z dne 30. junija 2017 o državni pomoči SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN), ki jo je Poljska dodelila v zvezi z davkom na prodajo na drobno, notificirani pod dokumentarno številko C(2017) 4449, in

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbena razloga in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga:

1.

Prvi tožbeni razlog: napačna opredelitev poljskega davka na prodajo na drobno kot državne pomoči v smislu člena 107(1) PDEU, zaradi očitno napačne presoje pogoja selektivnosti.

2.

Drugi tožbeni razlog: napačna in pomanjkljiva obrazložitev izpodbijanega sklepa.


30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/39


Tožba, vložena 18. septembra 2017 – Češka republika/Komisija

(Zadeva T-629/17)

(2017/C 369/53)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Tožeča stranka: Češka republika (zastopniki: M. Smolek, J. Vláčil in T. Müller, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Izvedbeni sklep Komisije C(2017) 4682 final z dne 6. julija 2017 o ukinitvi dela pomoči iz Evropskega socialnega sklada, namenjene za operativni program Izobraževanje na področju konkurenčnosti v okviru ciljev „Konvergenca“ ter „Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“ v Češki republiki, in dela pomoči iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, namenjene za operativna programa Raziskave in razvoj za inovacije v okviru cilja „Konvergenca“ v Češki republiki, ter tehnične pomoči v okviru ciljev „Konvergenca“ in „Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“ v Češki republiki naj se razglasi za ničen;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en razlog, ki se nanaša na kršitev člena 99(1)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (1) o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 v povezavi s členom 16(b) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 (2) o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev. Komisija je določila finančne popravke zaradi domnevnih nepravilnosti pri oddajah javnih naročil, ki pa pomenijo postopek, ki ga Direktiva 2004/18 dovoljuje. Komisija napačno meni, da se izjema od pravil o oddaji javnih naročil, ki je določena v členu 16(b) Direktive 2004/18 in se nanaša na vsebino programa, uporabi samo za naročnike, ki so radijske ali televizijske postaje.


(1)  UL L 210, str. 25.

(2)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 132.