ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 255

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
5. avgust 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2017/C 255/01

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8563 – Intervias/Esso Italiana Business) ( 1 )

1

2017/C 255/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8421 – Westrock/MPS) ( 1 )

1

2017/C 255/03

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International) ( 1 )

2

2017/C 255/04

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8491 – PGA Group/Groupe Bernard/CDPR) ( 1 )

2

2017/C 255/05

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8539 – KPS/Dexko) ( 1 )

3

2017/C 255/06

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8431 – Omers/AIMCo/Vue/Dalian Wanda Group/UCI Italia/JV) ( 1 )

3


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2017/C 255/07

Obvestilo osebam, skupinam in organizacijam s seznama iz člena 2(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (glej Prilogo k Izvedbeni uredbi Sveta (EU) 2017/1420 z dne 4. avgusta 2017)

4

2017/C 255/08

Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere se uporabljajo omejevalni ukrepi iz Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu

6

2017/C 255/09

Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2017/1418, in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2017/1417 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

7

2017/C 255/10

Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

8

 

Evropska komisija

2017/C 255/11

Menjalni tečaji eura

9

2017/C 255/12

Izvedbeni sklep Komisije z dne 3. avgusta 2017 o objavi vloge za spremembo specifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju iz člena 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije (Montravel (AOP))

10

2017/C 255/13

Izvedbeni sklep Komisije z dne 4. avgusta 2017 o objavi enotnega dokumenta iz člena 94(1)(d) Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije ter sklica na objavo specifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju (Ribeiras do Morrazo (ZGO))

15


 

V   Objave

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2017/C 255/14

Objava zahtevka za spremembo v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

19


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

5.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 255/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8563 – Intervias/Esso Italiana Business)

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 255/01)

Komisija se je 28. julija 2017 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32017M8563. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


5.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 255/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8421 – Westrock/MPS)

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 255/02)

Komisija se je 18. maja 2017 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32017M8421. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


5.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 255/2


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International)

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 255/03)

Komisija se je 21. aprila 2017 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32017M8312. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


5.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 255/2


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8491 – PGA Group/Groupe Bernard/CDPR)

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 255/04)

Komisija se je 5. julija 2017 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v francoščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij.

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32017M8491. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


5.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 255/3


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8539 – KPS/Dexko)

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 255/05)

Komisija se je 10. julija 2017 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32017M8539. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


5.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 255/3


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8431 – Omers/AIMCo/Vue/Dalian Wanda Group/UCI Italia/JV)

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 255/06)

Komisija se je 18. maja 2017 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32017M8431. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

5.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 255/4


Obvestilo osebam, skupinam in organizacijam s seznama iz člena 2(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu

(glej Prilogo k Izvedbeni uredbi Sveta (EU) 2017/1420 z dne 4. avgusta 2017)

(2017/C 255/07)

Osebam, skupinam in subjektom s seznama iz Izvedbeni uredbi Sveta (EU) 2017/1420 (1), sporočamo:

Svet Evropske unije ugotavlja, da so razlogi za uvrstitev oseb, skupin in subjektov na zadevni seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo omejevalni ukrepi iz Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 z dne 27. decembra 2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (2), še vedno podani. Zato je sklenil te osebe, skupine in subjekte obdržati na zadevnem seznamu.

V Uredbi (ES) št. 2580/2001 je določeno, da se zamrznejo vsa denarna sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri, ki pripadajo zadevnim osebam, skupinam in subjektom, ter da se tem osebam, skupinam in subjektom ne dajo v razpolaganje, bodisi neposredno ali posredno, nobena denarna sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri.

Zadevne osebe, skupine in subjekte opozarjamo, da lahko pri pristojnih organih zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic, navedenih na seznamu iz Priloge k navedeni uredbi, zaprosijo, da se jim dovoli uporaba zamrznjenih sredstev za osnovne potrebe ali določena plačila v skladu s členom 5(2) navedene uredbe.

Zadevne osebe, skupine in subjekti lahko Svetu pošljejo prošnjo za pridobitev utemeljitve, s katero ostajajo na zadevnem seznamu (če jim ta utemeljitev še ne bi bila posredovana). Takšna prošnja se pošlje na naslednji naslov:

Svet Evropske unije (Za: COMET designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: sanctions@consilium.europa.eu

Zadevne osebe, skupine in subjekti lahko Svetu na navedeni naslov kadar koli pošljejo prošnjo za ponovno preučitev odločitve o njihovi uvrstitvi na seznam in odločitve, da na njem ostanejo; prošnji naj priložijo morebitna ustrezna dokazila. Te prošnje bodo obravnavane, ko bodo prejete. V zvezi s tem zadevne osebe, skupine in subjekte opozarjamo, da bo Svet seznam redno pregledoval v skladu s členom 1(6) Skupnega stališča 2001/931/SZVP (3). Da bi bile morebitne prošnje lahko obravnavane že pri naslednjem pregledu, jih je treba predložiti do 4. septembra 2017.

Zadevne osebe, skupine in subjekte obenem opozarjamo, da lahko v skladu s pogoji iz četrtega in šestega odstavka člena 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije uredbo Sveta izpodbijajo pri Splošnem sodišču Evropske unije.


(1)  UL L 204, 5.8.2017, str. 3.

(2)  UL L 344, 28.12.2001, str. 70.

(3)  UL L 344, 28.12.2001, str. 93.


5.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 255/6


Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere se uporabljajo omejevalni ukrepi iz Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu

(2017/C 255/08)

Posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (1) opozarjamo na naslednje:

Pravna podlaga za ta postopek obdelave je Uredba Sveta (ES) št. 2580/2001 (2).

Upravljavec tega postopka obdelave je Svet Evropske unije, ki ga zastopa generalni direktor GD C (zunanje zadeve, širitev, civilna zaščita) generalnega sekretariata Sveta, oddelek za postopek obdelave pa je enota 1C GD C, katere naslov je:

Svet Evropske unije

Generalni sekretariat

GD C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: sanctions@consilium.europa.eu

Namen postopka obdelave je vzpostavitev in posodabljanje seznama oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi v skladu z Uredbo (ES) 2580/2001.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, so fizične osebe, ki izpolnjujejo merila za uvrstitev na seznam iz navedene uredbe.

Zbrani osebni podatki vključujejo podatke, potrebne za pravilno identifikacijo zadevne osebe, utemeljitve in katere koli druge podatke v zvezi s tem.

Zbrani osebni podatki se po potrebi lahko posredujejo Evropski službi za zunanje delovanje in Komisiji.

Brez poseganja v omejitve iz člena 20(1)(a) in (d) Uredbe (ES) št. 45/2001 bodo odgovori na zahteve za dostop, pa tudi na zahteve za popravek ali na ugovor poslani v skladu z oddelkom 5 Sklepa Sveta 2004/644/ES (3).

Osebni podatki se bodo hranili pet let od dne, ko bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zbrisan s seznama oseb, za katere velja zamrznitev sredstev, ali ko se bo veljavnost ukrepa iztekla, ali za čas trajanja sojenja, če se je to začelo.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko vložijo pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.


(1)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(2)  UL L 344, 28.12.2001, str. 70.

(3)  UL L 296, 21.9.2004, str. 16.


5.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 255/7


Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2017/1418, in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2017/1417 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

(2017/C 255/09)

Osebe in subjekte, ki so navedeni v Prilogi k Sklepu Sveta (SZVP) 2017/1418 (1) in Prilogi k Izvedbeni uredbi Sveta (EU) 2017/1417 (2) o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, obveščamo o naslednjem.

Svet Evropske unije je sklenil, da bi morali biti osebe in subjekti iz navedenih prilog uvrščeni na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2014/145/SZVP (3) in Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 (4) glede omejevalnih ukrepov v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Razlogi za uvrstitev teh oseb na seznam so navedeni v ustreznih rubrikah teh prilog.

Zadevne osebe in subjekte opozarjamo, da lahko pri pristojnih organih zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic, kot so navedeni na spletnih mestih iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 269/2014, zaprosijo, da se jim odobri uporaba zamrznjenih sredstev za osnovne potrebe ali specifična plačila (glej člen 4 Uredbe).

Zadevne osebe in subjekti lahko zahtevek za ponovno preučitev odločitve o njihovi uvrstitvi na navedeni seznam skupaj z dokazili pošljejo Svetu na naslov:

Svet Evropske unije

Generalni sekretariat

GD C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruselj

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: sanctions@consilium.europa.eu.

Zadevne osebe obenem opozarjamo, da lahko odločitev Sveta izpodbijajo na Splošnem sodišču Evropske unije v skladu s pogoji iz drugega odstavka člena 275 ter četrtega in šestega odstavka člena 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije.


(1)  UL L 203 I, 4.8.2017, str. 5.

(2)  UL L 203 I, 4.8.2017, str. 1.

(3)  UL L 78, 17.3.2014, str. 16.

(4)  UL L 78, 17.3.2014, str. 6.


5.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 255/8


Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

(2017/C 255/10)

Posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (1) obveščamo o naslednjem:

Pravna podlaga za ta postopek obdelave je Uredba Sveta (EU) št. 269/2014 (2).

Upravljavec tega postopka obdelave je Svet Evropske unije, ki ga zastopa generalni direktor GD C (zunanje zadeve, širitev, civilna zaščita) generalnega sekretariata Sveta, oddelek, zadolžen za postopek obdelave, pa je Enota 1C GD C, katere naslov je:

Svet Evropske unije

Generalni sekretariat

GD C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruselj

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: sanctions@consilium.europa.eu.

Namen postopka obdelave je sestava in posodabljanje seznama oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi v skladu z Uredbo (EU) št. 269/2014.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, so fizične osebe, ki izpolnjujejo merila za uvrstitev na seznam, določena v navedeni uredbi.

Zbrani osebni podatki vključujejo podatke, potrebne za pravilno identifikacijo zadevne osebe, utemeljitev in katere koli druge podatke v zvezi s tem.

Zbrani osebni podatki se po potrebi lahko sporočijo Evropski službi za zunanje delovanje in Komisiji.

Brez poseganja v omejitve iz člena 20(1)(a) in (d) Uredbe (ES) št. 45/2001 bo na zahtevke za dostop in zahtevke za popravek ali ugovor odgovorjeno v skladu z oddelkom 5 Sklepa Sveta 2004/644/ES (3).

Osebni podatki se bodo hranili pet let od trenutka, ko bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zbrisan s seznama oseb, za katere velja zamrznitev sredstev, ali trenutka, ko bo veljavnost ukrepa potekla, ali dokler bo trajal sodni postopek, če se je ta začel.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se lahko obrnejo na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.


(1)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(2)  UL L 78, 17.3.2014, str. 6.

(3)  UL L 296, 21.9.2004, str. 16.


Evropska komisija

5.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 255/9


Menjalni tečaji eura (1)

4. avgusta 2017

(2017/C 255/11)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,1868

JPY

japonski jen

130,67

DKK

danska krona

7,4388

GBP

funt šterling

0,90280

SEK

švedska krona

9,6053

CHF

švicarski frank

1,1494

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

9,3618

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

26,068

HUF

madžarski forint

304,36

PLN

poljski zlot

4,2410

RON

romunski leu

4,5635

TRY

turška lira

4,1903

AUD

avstralski dolar

1,4888

CAD

kanadski dolar

1,4920

HKD

hongkonški dolar

9,2782

NZD

novozelandski dolar

1,5928

SGD

singapurski dolar

1,6097

KRW

južnokorejski won

1 334,12

ZAR

južnoafriški rand

15,8267

CNY

kitajski juan

7,9757

HRK

hrvaška kuna

7,4070

IDR

indonezijska rupija

15 791,56

MYR

malezijski ringit

5,0777

PHP

filipinski peso

59,588

RUB

ruski rubelj

71,4691

THB

tajski bat

39,455

BRL

brazilski real

3,6911

MXN

mehiški peso

21,1344

INR

indijska rupija

75,5035


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


5.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 255/10


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 3. avgusta 2017

o objavi vloge za spremembo specifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju iz člena 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije

(Montravel (AOP))

(2017/C 255/12)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 97(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Francija je v skladu s členom 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 vložila vlogo za spremembo specifikacije proizvoda za ime „Montravel“.

(2)

Komisija je vlogo preučila in ugotovila, da so pogoji iz členov 93 do 96, člena 97(1) ter členov 100, 101 in 102 Uredbe (EU) št. 1308/2013 izpolnjeni.

(3)

Da se omogoči predložitev ugovora v skladu s členom 98 Uredbe (EU) št. 1308/2013, bi bilo treba vlogo za spremembo specifikacije proizvoda za ime „Montravel“ objaviti v Uradnem listu Evropske unije.

SKLENILA:

Edini člen

Vloga za spremembo specifikacije proizvoda za ime „Montravel“ (ZOP) v skladu s členom 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 je v Prilogi k temu sklepu.

V skladu s členom 98 Uredbe (EU) št. 1308/2013 je objava tega sklepa podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper spremembo specifikacije proizvoda iz prvega odstavka tega člena v dveh mesecih od dneva njegove objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. avgusta 2017

Za Komisijo

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.


PRILOGA

„MONTRAVEL“

AOP-FR-A0923-AM01

Datum vložitve vloge: 22. december 2014

VLOGA ZA SPREMEMBO SPECIFIKACIJE PROIZVODA

1.   Predpisi, ki se uporabijo za spremembo

Člen 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 – Sprememba, ki ni manjša

2.   Opis spremembe in razlogi zanjo

2.1   Geografsko območje

V oddelku 1 točke IV poglavja 1 specifikacije proizvoda se geografsko območje proizvodnje spremeni: občina „Saint-Seurin de Prats“ je bila odstranjena, občini „Le Fleix“ in „Monfaucon“ pa sta bili dodani. V teh dveh občinah so griči, ki so med seboj povezani in tvorijo celoto s prvotnim geografskim območjem, njun profil pa je geološko identičen, kar ne velja za občino „Saint-Seurin-de-Prats“, ki se nahaja ob naplavinski ravnini reke Dordogne.

Enotni dokument je spremenjen v točki 6.

2.2   Zamejeno območje parcel

V oddelku 2 točke IV poglavja 1 se glede razmejitve parcele doda datum, ko je pristojni nacionalni organ odobril spremembo razmejenega območja znotraj na novo določenega geografskega ozemlja proizvodnje, kar se odraža v dodatku pri specifikaciji datuma nacionalnega odbora, ki je dal odobritev. Naj spomnimo, da razmejitev parcele znotraj geografskega območja proizvodnje zajema opredelitev parcel, primernih za proizvodnjo kontrolirane označbe zadevnega porekla.

Ta sprememba ne vpliva na enotni dokument.

2.3   Območje v neposredni bližini

V skladu s spremembo geografskega območja se spremeni oddelek 3 točke IV poglavja 1 o območju v neposredni bližini, v katerem lahko poteka proizvodnja, obdelava in donegovanje vina. Vključitev dveh novih občin „Le Fleix“ in „Monfaucon“ v geografsko območje namreč pomeni, da sta bili odstranjeni z območja v neposredni bližini.

Na drugi strani pa je občina „Saint-Seurin-de-Prats“, ki je bila odstranjena z geografskega območja, vključena v območje v neposredni bližini in dodana na seznam občin ob upoštevanju obstoječih praks za proizvodnjo vina.

Enotni dokument je spremenjen v točki 9.

2.4   Povezava z geografskim območjem

Zaradi spremembe geografskega območja je bil popravljen prvi odstavek oddelka 1 „Informacije o geografskem območju“ točke X „Povezava z geografskim območjem“ poglavja 1 specifikacije. Število občin na območju proizvodnje se popravi: številka „14“ se nadomesti s številko „15“.

Poleg tega imajo občine, ki so bile dodane v geografsko območje, geografski profil, ki je identičen tistemu, opisanemu v povezavi s poreklom, ki torej ni bil spremenjen.

ENOTNI DOKUMENT

1.   Ime(-na)

Montravel

2.   Vrsta geografske označbe

ZOP – zaščitena označba porekla

3.   Kategorije proizvodov vinske trte

1.

Vino

4.   Opis vina

Bela vina

Bela vina so narejena z mešanjem grozdja ali vina, ki izhaja iz najmanj dveh glavnih sort grozdja. Bele sorte vina izstopajo po raznolikosti mešanice, z eksotičnimi aromami, živahnostjo, mineralnostjo ter prijetnim in dolgim pookusom v ustih. Ta suha bela vina se donegujejo na drožeh, včasih v hrastovih sodih, in so zelo cenjena zaradi svoje moči, polnega okusa in predvsem velike mineralne svežine, ki jo ohranijo več let.

Minimalna naravna vsebnost alkohola je 10,5 %.

Po obogatitvi je skupna vsebnost alkohola 13 %.

Vsebnost fermentiranega sladkorja (glukoza in fruktoza) je manjša kot 3 grame na liter.

Rdeča vina

Rdeča vina so narejena z mešanjem grozdja ali vina. Njihova barva je poudarjena in intenzivna. Rahlo pražena aroma s pridihom črnega sadja se s časom razvije v aromo z rastlinskimi in začimbnimi notami. Na splošno so v ustih hkrati močna in elegantna, tanini so zreli, njihova nežnost pa je izjemna. To so imenitna vina, ki se po nekaj letih staranja čudovito ohranijo.

Minimalna naravna vsebnost alkohola je 11 %.

Po obogatitvi je skupna vsebnost alkohola 13,5 %.

Najvišja vsebnost jabolčne kisline je določena na 0,4 grama na liter.

Vsebnost fermentiranega sladkorja (glukoza in fruktoza) je manjša kot 3 grame na liter.

5.   Enološki postopki

(a)   Osnovni enološki postopki

Postopek gojenja

Najmanjša gostota zasaditve vinske trte je 5 000 trsov na hektar. Razdalja med vrstami ne sme biti večja od dveh metrov, razmik med nogami trsov v isti vrsti pa mora biti manjši od 0,8 metra.

Trte se obrezujejo v rez na reznik (guyot), v kordonsko obliko Royat ali s kratkim obrezovanjem z največ 10 očmi na trs.

Namakanje ni dovoljeno.

Posebni enološki postopek

Vsakršna toplotna obdelava obranega grozdja nad 40 °C je prepovedana. Uporaba koščkov lesa pri negovanju vina je prepovedana. Dodajanje taninov je prepovedano. Delež skupnega alkohola po obogatitvi ne presega 13,5 % za rdeča vina in 13 % za bela vina. Poleg zgornjih določb morajo v zvezi z enološkim postopkom za vina veljajo obveznosti na ravni Skupnosti ter iz zakonika o kmetijstvu.

(b)   Največji donosi

rdeče vino

60 hektolitrov na hektar

belo vino

70 hektolitrov na hektar

6.   Opredeljeno območje

Obiranje grozdja, pridelava, obdelava in donegovanje vina ter samo za rdeča vina tudi pakiranje potekajo v departmaju Dordogne na območju občin Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Le Fleix, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Monfaucon, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien in Vélines

7.   Glavne sorte grozdja

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Cabernet franc N

 

Cot N

 

Muscadelle B

 

Merlot N

 

Semillon B

 

Sauvignon gris G

 

Sauvignon B

8.   Opis povezave

Geografsko območje kontrolirane označbe porekla „Montravel“ se razlikuje od preostalega dela območja Bergeracois z geomorfološko sestavo svojih pobočjih, kjer izstopa apnenec „astérie“. V razmejenem območju parcel so ilovnato apnenčaste parcele, ki ležijo na močno izsušenem območju, in južno ležeča pobočja.

Prizadevanja za čim večji izkoristek te zapuščine se pri rdečih vinih kažejo predvsem v večji gostoti nasada kot v drugih sektorjih območja Bergeracois, posebnem združevanju, kjer prevladuje sorta Merlot N, in želji po pripravi vina, ki se v daljšem obdobju izboljša s staranjem. Ob tem pa so prepovedane prakse, kot so uporaba koščkov lesa med donegovanjem vina, dodajanje taninov, toplotne obdelave obranega grozdja pri temperaturi nad 40 °C, ter tudi uporaba trajnih stiskalnic ali zabojnikov, opremljenih z lamelnimi črpalkami.

Rdeča vina se donegujejo najmanj 18 mesecev, od tega morajo biti vsaj tri meseca ustekleničena. Njihova barva je poudarjena in intenzivna. Rahlo pražena aroma s pridihom črnega sadja se s časom razvije v aromo z rastlinskimi in začimbnimi notami. Na splošno so v ustih hkrati močna in elegantna, tanini so zreli, njihova nežnost pa je izjemna. Kljub temu, da je mogoče ta rdeča vina zaradi občutka svežine in sadne arome poskusiti že v prvih nekaj letih, so to imenitna vina, ki se po nekaj letih staranja čudovito ohranijo. Z dodatkom o obdobju staranja v steklenici v pogoje proizvodnje v geografsko razmejenem območju in območju v neposredni bližini si pridelovalci prizadevajo za boljšo zaščito kakovosti in posebnosti proizvoda ter posledično ugleda kontrolirane označbe porekla.

Kar se tiče suhih belih vin, oceansko podnebje z visoko vsebnostjo vlage in vsebnostjo gline v tleh pomaga preprečevati pomanjkanje vode ali poletne toplotne udare ter tako pripomore k optimalni grozdni zrelosti. Ta vina so pridobljena z mešanjem sort, v katerem prevladujejo glavne sorte grozdja, kot sta Sémillon B in Sauvignon B ali Sauvignon Gris G. Te bele sorte vina izstopajo po raznolikosti mešanice, z eksotičnimi aromami, živahnostjo, mineralnostjo in prijetnim ter dolgim pookusom v ustih. Ta suha bela vina se donegujejo na drožeh, včasih v hrastovih sodih, in so zelo cenjena zaradi svoje moči, polnega okusa in predvsem velike mineralne svežine, ki jo ohranijo več let.

Najstarejša navedba, ki potrjuje vinogradniško tradicijo v občini „Montravel“, sega v leto 1080, ko so se benediktinci iz samostana Saint-Florent de Saumur preselili v Montcaret, Breuilh, Bonneville in Montravel. V teh krajih so očistili neobdelana zemljišča, da bi gojili vinsko trto in pšenico, ki se uporabljata pri svetem obhajilu.

Najbolj znan vinogradnik iz „Montravela“ je zagotovo filozof Michel Eyquem de Montaigne, župan Bordeauxa, katerega vinograd se je raztezal do spodnjega dela stolpa, kamor se je rad zatekal in pisal: „Vinogradi, ki so vrtovi in kraji za veselje, so edinstvene lepote. Tu sem spoznal, koliko se lahko spretnosti uporabijo pri gričevnatem, valovitem in neravnem zemljišču“.

Leta 1903 je Edouard Féret, založnik knjige „Bergerac et ses vins“, glede geografskega območja „Montravel“ ugotovil naslednje: „Rdeča vina so izrazita, barvita, čistega okusa, nekateri pridelki so tudi zelo podobni odličnemu vinu Castillonnais.“

Kontrolirana označba porekla „Montravel“ prek svoje zgodovinske prestolnice in posameznih območij priča o globokih povezavah z vinogradništvom. Tako rdeča kot tudi bela vina se večinoma prodajajo v steklenicah, izvirajo pa iz območja, kjer si pridelovalci preko strokovnega znanja prizadevajo za značilen in zaupen proizvod, ki upravičeno uživa ugodnosti.

9.   Bistveni dodatni pogoji

Območje v neposredni bližini

Pravni okvir:

Nacionalna zakonodaja.

Vrsta dodatnega pogoja:

Izjema v zvezi s proizvodnjo na opredeljenem območju.

Opis pogoja:

Območje v neposredni bližini, opredeljeno z izjemo za proizvodnjo, obdelavo, donegovanje vina ter samo za rdeča vina tudi pakiranje obsega ozemlje naslednjih občin:

departma Dordogne: Bergerac, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Seurin-de-Prats,

departma Gironde: Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire in Saint-Emilion.

Večja geografska enota

Pravni okvir:

Nacionalna zakonodaja.

Vrsta dodatnega pogoja:

Dodatne določbe v zvezi z označevanjem.

Opis pogoja:

Pri označevanju vin s kontrolirano označbo porekla „Montravel“ se lahko navede večja geografska enota „Sud-Ouest“. Ta večja geografska enota je lahko navedena tudi na kakršnem koli prospektu in embalaži. Velikost črk za večjo geografsko enoto niti po višini niti po širini ne presega velikosti črk, ki sestavljajo ime kontrolirane označbe porekla.

Pakiranje

Pravni okvir:

Nacionalna zakonodaja.

Vrsta dodatnega pogoja:

Pakiranje na opredeljenem območju.

Opis pogoja:

Rdeča vina se donegujejo najmanj do 31. marca drugega leta po trgatvi, od tega morajo biti vsaj tri mesece ustekleničena.

Sklic na objavo specifikacije

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0d52a671-4b5e-4158-ab9f-a37fc2394688


5.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 255/15


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 4. avgusta 2017

o objavi enotnega dokumenta iz člena 94(1)(d) Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije ter sklica na objavo specifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju

(Ribeiras do Morrazo (ZGO))

(2017/C 255/13)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 97(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Španija je v skladu z oddelkom 2 poglavja I naslova II dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013 vložila vlogo za zaščito imena „Ribeiras do Morrazo“.

(2)

V skladu s členom 97(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013 je Komisija vlogo preučila in sklenila, da izpolnjuje pogoje iz členov od 93 do 96, člena 97(1) ter členov 100, 101 in 102 navedene uredbe.

(3)

Da se omogoči predložitev izjav o ugovoru v skladu s členom 98 Uredbe (EU) št. 1308/2013, bi enotni dokument iz člena 94(1)(d) navedene uredbe in sklic na objavo specifikacije proizvoda iz predhodnega nacionalnega postopka za preučitev vloge za zaščito imena „Ribeiras do Morrazo“ bilo treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije

SKLENILA:

Edini člen

Enotni dokument, pripravljen v skladu s členom 94(1)(d) Uredbe (EU) št. 1308/2013, in sklic na objavo specifikacije proizvoda za ime „Ribeiras do Morrazo“ (ZGO) sta v Prilogi k temu sklepu.

V skladu s členom 98 Uredbe (EU) št. 1308/2013 je objava tega sklepa podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper zaščito imena iz prvega odstavka tega člena v dveh mesecih od dneva njegove objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 4. avgusta 2017

Za Komisijo

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.


PRILOGA

ENOTNI DOKUMENT

„RIBEIRAS DO MORRAZO“

PGI-ES-02238

Datum vložitve vloge: 24.11.2016

1.   Ime za registracijo

Ribeiras do Morrazo

2.   Vrsta geografske označbe

ZGO – zaščitena geografska označba

3.   Kategorije proizvodov vinske trte

1.

Vino

4.   Opis vina

Belo vino

Vino je suho, sveže in gladko v ustih, je čisto in živahno z značilnimi aromami, v katerih je zaznati lastnosti surovin, iz katerih je vino pridobljeno. Ima srednjo vsebnost alkohola, arome so cvetlične in sadne, kisline so dobro uravnotežene. Arome so zelo intenzivne.

Splošne analitske lastnosti

Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)

11,5

Najnižja skupna vsebnost kisline

5 gramov na liter, izraženih kot vinska kislina

Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)

17,9

Najvišja skupna vsebnost žveplovega dioksida (v miligramih na liter)

200

Rdeče vino

Vino je suho, sveže in gladko v ustih, je čisto in živahno z značilnimi aromami, v katerih je zaznati lastnosti surovin, iz katerih je vino pridobljeno. Ima srednjo vsebnost alkohola, arome so cvetlične in sadne, kisline so dobro uravnotežene. Na videz je vino zelo temno.

Splošne analitske lastnosti

Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)

10

Najnižja skupna vsebnost kisline

5 gramov na liter, izraženih kot vinska kislina

Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)

17,9

Najvišja skupna vsebnost žveplovega dioksida (v miligramih na liter)

150

5.   Enološki postopki

(a)   Osnovni enološki postopki

Postopki gojenja

Grozdje se trga v zaboje za grozdje ali druge posode, ki jih odobri pristojni organ.

Posebni enološki postopki

Največji donos pri proizvodnji vina je 68 litrov na 100 kilogramov grozdja.

(b)   Največji donosi

Bele sorte

10 000 kg grozdja na hektar

Bele sorte

68 hl/ha

Rdeče sorte

8 000 kg grozdja na hektar

Rdeče sorte

54,4 hl/ha

6.   Razmejeno območje

Zemljišča, ki so primerna za proizvodnjo grozdja in ležijo na nadmorski višini pod 300 m v občinah Bueu, Cangas, Marín, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela in Vilaboa v provinci Pontevedra avtonomne skupnosti Galicija.

7.   Glavne sorte vinske trte

 

Branco Lexitimo, sopomenka za: Albarin Blanco

 

Caiño Tinto

 

Caiño Blanco

 

Brancellao

 

Albariño

 

Mencia

 

Godello

 

Espadeiro

 

Pedral

 

Loureiro Tinto

 

Loureira

 

Souson

 

Treixadura

 

Torrontes

8.   Opis povezave

Na območju proizvodnje je vlažno oceansko podnebje z 2 100 sončnimi urami na leto, zmernimi temperaturami in majhnim temperaturnim razponom (med 7,3 °C in 25,7 °C) med rastno dobo; temperature pozimi so visoke, pozebe skoraj ni, količina padavin pa je med 1 300 in 1 800 mm. Območje ščiti več gorskih formacij, zato je količina padavin poleti omejena. Skupaj z relativno visokimi poletnimi temperaturami to povzroča visoko raven evapotranspiracije. Zato je v tem času poudarjen vpliv Sredozemlja s povprečnimi temperaturami okoli 18 °C, kar podpira gojenje trt.

Trte se na tem obalnem območju gojijo na položnih gričih v zavetrni legi, skoraj vedno na manj kot 150 metrih nadmorske višine. Večina tal je zmerno kislih in propustnih z majhno razpoložljivo vlago in omejeno vsebnostjo organske snovi v gornji plasti. Večinoma so to stara tla z zadostno globino, ki jih sončna toploto dobro ogreje, zaradi česar so primerna za gojenje. Matična podlaga je večinoma iz geoloških izdankov iz hercinske orogeneze in nekoliko preobraženih sedimentnih kamnin. Zaradi zmerne količine grobe snovi so tla zelo propustna in preprosta za obdelavo. Najpogostejša tipa tal sta peščeno-ilovnati ali ilovnati z lahko teksturo, dobrim osuševanjem in optimalno zračnostjo. Poleg tega so rahla in zmerno kisla, zlasti na položnih pobočjih. Zaradi tega je grozdje odlične kakovosti.

Vina so sveža z uravnoteženo vsebnostjo alkohola. Bela vina imajo bleščeče zlatorumene tone in izrazite cvetlične in sadne arome. V ustih so lahka in sveža z dobrim aromatičnim potencialom in rahlim zatonom po agrumih. Barva rdečih vin je srednje intenzivna, s češnjevo rdečimi toni in vijoličnimi odtenki So srednje strukture in gladka v ustih z aromami rdečega jagodičja in divjih sadežev ter rahlo taničnim zatonom.

Vina so očiten odraz temperatur, padavin in razmer za kmetijstvo, k čemur je treba dodati še človeški dejavnik. Ta se kaže v uporabi dobro prilagojenih sort (samo avtohtone sorte, prilagojene okolju), zasaditvi trt na dobro izpostavljenih legah s toplimi in propustnimi tlemi ali na območjih s posebnimi razmerami, kot so peščena tla in sipine ali granitna pobočja, ki so značilna za to geografsko območje. S tradicionalnimi gojitvenimi oblikami in obrezovanjem se ustvarijo vinogradi z nizko obrezanimi in gosto nasajenimi trsi, ki so tako bolje izpostavljeni morskim vplivom. Zaradi teh razmer so vina s tega območja uravnotežena in harmonična z odlično aromo in dobro obstojnostjo.

9.   Bistveni dodatni pogoji

Pravni okvir:

V nacionalni zakonodaji

Vrsta dodatnega pogoja:

Stekleničenje na razmejenem območju

Opis pogoja:

Vina je treba proizvajati in stekleničiti na razmejenem geografskem območju proizvodnje. Prevoz in stekleničenje vina zunaj območja proizvodnje lahko poslabšata kakovost vina, kar lahko povzroči redukcijsko-oksidacijsko reakcijo, spremembe temperature itn. Tveganje z razdaljo narašča. Stekleničenje na območju porekla omogoča ohranjaje lastnosti in kakovost proizvoda. Zaradi tega ter zaradi izkušenj in korenitega poznavanja posebne kakovosti vina, ki so jih lokalni proizvajalci pridobili skozi čas, je treba vino stekleničiti na območju porekla. Tako se ohranijo vse fizikalno-kemične in organoleptične lastnosti teh vin.

Pravni okvir:

V nacionalni zakonodaji

Vrsta dodatnega pogoja:

Dodatne določbe v zvezi z označevanjem

Opis pogoja:

Na vseh steklenicah mora biti oštevilčena etiketa, ki jo izda kontrolni organ in jo namesti vinska klet. Na etiketi mora biti logotip geografske označbe iz Priloge II k specifikaciji proizvoda.

Povezava na specifikacijo proizvoda

http://mediorural.xunta.gal/uploads/media/Pliego_Condiciones_Ribeiras_do_Morrazo_abril_2016_C.pdf


V Objave

DRUGI AKTI

Evropska komisija

5.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 255/19


Objava zahtevka za spremembo v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

(2017/C 255/14)

V skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1) je ta objava podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper zahtevek.

ZAHTEVEK ZA ODOBRITEV SPREMEMBE SPECIFIKACIJE PROIZVODA ZA ZAŠČITENE OZNAČBE POREKLA/ZAŠČITENE GEOGRAFSKE OZNAČBE, KI NI MANJŠA

Zahtevek za odobritev spremembe v skladu s prvim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012

„ARANCIA DEL GARGANO“

EU št.: PGI-IT-02283 – 24.1.2017

ZOP ( ) ZGO ( X )

1.   Skupina vložnikov in pravni interes

Consorzio di Tutela dell'Arancia IGP del Gargano e del Limone Femminello del Gargano IGP

Via Varano, 11

71012 Rodi Garganico (FG)

ITALIJA

E-naslov: garganoagrumi@pec.it

Consorzio di Tutela dell'Arancia IGP del Gargano e del Limone Femminello del Gargano IGP je pooblaščen za vložitev zahtevka za spremembo na podlagi člena 13(1) Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali št. 12511 z dne 14. oktobra 2013.

2.   Država članica ali tretja država

Italija

3.   Postavka v specifikaciji proizvoda, na katero se sprememba nanaša

Ime proizvoda

Opis proizvoda

Geografsko območje

Dokazilo o poreklu

Metoda proizvodnje

Povezava

Označevanje

Drugo [tehnične prilagoditve, nadzor, logotip]

4.   Vrsta sprememb

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, ki se ne šteje za manjšo v skladu s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, za katero enotni dokument (ali enakovredni dokument) ni bil objavljen, pri čemer se sprememba ne šteje za manjšo v skladu s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012

5.   Spremembe

Opis proizvoda

—   člen 2 specifikacije proizvoda

1.

Postavka z opisom ZGO Arancia del Gargano – tip Biondo Comune del Gargano — se dopolni:

„Pri pomarančah, namenjenih izključno predelavi, je najmanjši premer 50 mm.“

Predlagano je, da se najmanjši premer zmanjša s 60 mm na 50 mm le pri sadežih, namenjenih predelavi. Ta sprememba proizvajalcem omogoča, da v sistem certificiranja ZGO vključijo vse morfološke različice glede na pomološke lastnosti kultivarja Biondo Comune. Navedeno je, da ta sprememba ne vpliva na značilnosti proizvoda, namenjenega končnemu potrošniku.

Metoda proizvodnje

—   člen 5 specifikacije proizvoda

2.

Stavek iz točke 5.2 o „podlagi za cepljenje“:

„V kmetijski tradiciji je podlaga za cepljenje melangolo (Citrus mearda), ki se potrdi v skladu z veljavnimi predpisi.“

se spremeni:

„V kmetijski tradiciji je podlaga za cepljenje melangolo (Citrus x aurantium L.), ki se lahko po potrebi nadomesti z drugimi podlagami za cepljenje, potrjenimi v skladu z veljavnimi predpisi.“

Namen predlagane spremembe je zlasti spremeniti ustreznici, uporabljeni v prejšnji specifikaciji proizvoda, da se navede botanična vrsta podlage za cepljenje z uporabo splošno razširjenega izraza „melangolo“. V prejšnji specifikaciji je namreč znanstvena ustreznica Citrus mearda napačna in danes uporabljeni izraz Citrus x aurantium L. bolje opredeljuje proizvod, ki je bil znanstveno priznan in določen kot hibrid. Poleg tega dodani stavek „se lahko nadomesti z drugimi podlagami za cepljenje, potrjenimi v skladu z veljavnimi predpisi“, izhaja iz potrebe, da lahko pridelovalci agrumov uporabijo tudi druge podlage za cepljenje, saj so grenke pomaranče kot tovrstna podlaga čedalje redkejše.

3.

Stavek iz odstavka 5.5 o „negi“:

„Obdelava tal vključuje samo okopavanje spomladi in gnojenje, pri katerem se na splošno še vedno uporabljata ovčji in kozji gnoj.“

se spremeni:

„Obdelava tal vključuje samo okopavanje spomladi in gnojenje, pri katerem se še vedno na splošno uporablja organsko gnojilo.“

Nadomestitev navedbe, da se pri gnojenju „na splošno uporabljata ovčji in kozji gnoj“, izhaja iz potrebe po tem, da se poudari, da je treba gnojiti z organskim gnojilom, vendar brez navedbe njegove vrste. Ker je namreč v primerjavi z obdobjem, ko je bila pripravljena specifikacija, vse manj ovčerejskih in kozjerejskih gospodarstev, je vse težje priti do ovčjega in kozjega gnoja.

4.

Stavek iz odstavka 5.5 o „negi“:

„Nega vključuje tudi zaščito kultur pred deževnimi razmerami, zlasti z vetrobrani, in pred napadi zajedavcev, zlasti kaparjev, ki se pojavijo zaradi gnojenja.“

se spremeni:

„Nega vključuje tudi zaščito kultur pred neugodnimi vremenskimi razmerami, zlasti z vetrobrani, in pred napadi zajedavcev.“

Ta sprememba je potrebna zaradi prilagoditve specifikacije proizvoda sedanji resničnosti. Napadov zajedavcev ni več mogoče pripisati „pretežno“ kaparjem, ki se pojavijo zaradi gnojenja, temveč to težavo povzroča čedalje več vrst žuželk, s katerimi se pridelovalci agrumov stalno spopadajo. Polet tega je bil napačen izraz „meteoriche“ (meteorne) nadomeščen z izrazom „meteorologiche“ (vremenske).

5.

Stavek iz odstavka 5.6 o „izkoristku“:

„Izkoristek pri tipu Biondo Comune del Gargano je lahko največ 30 ton na hektar, pri krajevnem ekotipu Duretta del Gargano pa 25 ton.“

se spremeni:

„Izkoristek pri tipu Biondo Comune del Gargano je lahko največ 30 ton na hektar, pri krajevnem kultivarju Duretta del Gargano pa 25 ton.“

Izraz „krajevni ekotip“ je bil nadomeščen z izrazom „krajevni kultivar“. Ta sprememba temelji na novih kmetijskih spoznanjih, na podlagi katerih je bil tip „Duretta del Gargano“ povzdignjen na raven kultivarja.

Označevanje

—   člen 8 specifikacije

6.

odstavek:

„Proizvod se lahko ob upoštevanju splošnih in meroslovnih pravil o trženju sadja in zelenjave daje na trg:

1.

v razsutem stanju, pri čemer mora imeti vsak sadež logotip ZGO ‚Arancia del Gargano‘;

2.

embaliran, pri čemer se za najmanj 80 % sadja v pakiranju upošteva isti pogoj.

Pri pakiranih proizvodih morajo biti zaboji trdni z nosilnostjo najmanj 1 kg do največ 25 kg in izdelani iz rastlinskega materiala, kot sta les ali karton. Na prodajnih embalažah je treba navesti: ‚Arancia del Gargano‘ in nato ime trženega ekotipa ‚Biondo Comune‘ ali ‚Duretta‘.“

se spremeni:

„Proizvod se lahko ob upoštevanju splošnih in meroslovnih pravil o trženju sadja in zelenjave daje na trg:

1.

pakiran, pri čemer mora najmanj 80 % sadja v pakiranju imeti nalepko ali biti embalirano. Zaboji morajo biti trdni z nosilnostjo najmanj 1 kg do največ 25 kg in izdelani iz rastlinskega materiala, kot sta les ali karton.

2.

Pri pomarančah velikosti 9 do 13, namenjenih predelavi, ni obvezno označevati vsak sadež posebej. Vsekakor pa je treba na pakiranju ali embalažah, vključno z mrežami in podobnimi embalažami, poleg navedb, določenih z veljavno zakonodajo, z razločnimi in neizbrisljivimi črkami, ki se jasno razlikujejo od vseh drugih napisov na oznaki, dodati navedbo ‚‚Arancia del Gargano‘ ZGO, proizvod, namenjen predelavi‘.

Na embalažah iz točke 1 je treba navesti:

‚Arancia del Gargano‘ in nato ime trženega kultivarja ‚Biondo Comune‘ ali ‚Duretta‘,

logotip,

prav tako v celoti izpisano navedbo ZGO,

ime proizvajalca/distributerja, naziv, naslov pakirnice in čisto težo ob pakiranju.“

Gospodarski subjekti so zahtevali črtanje pakiranja „v razsutem stanju“, pri katerem je treba na vsak sadež prilepiti logotip ZGO, da bi se izognili vsem stroškom ali izgubi časa z nameščanjem logotipa zaščitene geografske označbe na vsako pomarančo. Pomaranče se namreč za trženje pogosto pripravijo ročno, na manjših družinskih kmetijah. Zato je bilo odločeno, da se določi eno samo, „embalirano“ pakiranje ter hkrati zagotovi obveznost označevanja za najmanj 80 % sadja. Meja 80 % velja tudi za sadje v posamičnih embalažah.

Nadomestitev izraza „ekotip“ z izrazom „kultivar“ je skladna s spremembo v točki 5.

Za pomaranče, namenjene predelavi, so uvedene posebne določbe. Dodajanje nove točke 2 je mogoče utemeljiti s potrebo po tržnem izkoriščanju sadežev velikosti 9 do 13, ne da bi se proizvajalcem naložila obveznost označevanja sadežev, namenjenih predelavi. Za zagotovitev porekla in sledljivosti sadežev je treba na uporabljenem pakiranju ali embalaži navesti ime „Arancia del Gargano“ ZGO in nato „proizvod, namenjen predelavi“.

7.

Zadnji odstavek o uporabnikih imena „Arancia del Gargano“ ZGO v zvezi s predelanimi proizvodi določa:

„Uporabnikom proizvoda z zaščitenim imenom dajo dovoljenje imetniki pravice intelektualne lastnine, ki izhaja iz registracije ZGO, združeni v konzorciju za zaščito označbe po pooblastilu ministrstva za kmetijske in gozdarske politike. Ta ista odgovorna skupina jih bo tudi vpisala v ustrezne registre in nadzirala ustrezno uporabo zaščitenega imena. Če ni pristojnega konzorcija za zaščito, te naloge opravlja ministrstvo za kmetijske in gozdarske politike kot nacionalni organ, odgovoren za izvajanje Uredbe (EGS) št. 2081/92.“

je bil črtan, saj se ne uporablja za specifikacijo proizvoda.

Drugo

Tehnična prilagoditev

—   člen 6 specifikacije

8.

Stavek:

„S fitogeografskega vidika je območje, za katero je značilno bujno rastje, del rastlinskega pasu, ki bi lahko spadal pod razvitejši predel ‚Quercion ilicis‘.“

se spremeni:

„Okolje ima te značilnosti: značilno podnebje zadevnega območja s sredozemskimi makrobiopodnebnimi razmerami, mezosredozemsko biopodnebje (zgornji biopodnebni mezosredozemski pas); ‚vlažni spodnji‘ ombrotip.“

Preoblikovanje navedenega stavka je mogoče utemeljiti s potrebo po tem, da se okolje, v katerem se prideluje navedena kultura, opiše z ustreznejšim tehničnim in znanstvenim jezikom, ob upoštevanju novih spoznanj o podnebju na polotoku Gargano.

Nadzor

9.

Posodobljeno je bilo sklicevanje na Uredbo (EU) št. 1151/2012.

10.

V specifikacijo proizvoda je bilo dodano sklicevanje na nadzorni organ, odgovoren za preverjanje specifikacije proizvoda.

Logotip

Logotip proizvoda, dodan v postavki 3.6 enotnega dokumenta, je predstavljen v nadaljevanju:

Image

ENOTNI DOKUMENT

„ARANCIA DEL GARGANO“

EU št.: PGI-IT-02283 – 24.01.2017

ZOP ( ) ZGO ( X )

1.   Ime

„Arancia del Gargano“

2.   Država članica ali tretja država

Italija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 1.6 Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1

Sveži sadeži ekotipa „Biondo Comune del Gargano“ in krajevnega ekotipa „Duretta del Gargano“, ki se jim krajevno pravi „arancia tosta“.

Glavne značilnosti pomaranče „Arancia del Gargano“ so:

Biondo Comune del Gargano:

okrogla ali hruškasta oblika,

bolj ali manj tanka, žilava lupina zelo drobne zrnatosti in intenzivne zlatorumene barve,

najmanjši premer v sredini je 60 mm,

najmanjši izkoristek soka pri ročnem stiskanju je 35 %.

Podlupina je mehka in srednje močno pritrjena; os plodnega lista je nepravilna, povprečna, napol polna; meso in sok sta oranžnorumene barve ter vsebujeta najmanj 9 % sladkorja, kislost je manjša od 1,2 %, sladkorna stopnja v stopinjah Brix je najmanj 10, razmerje zrelosti med vrednostjo Brix in brezvodno citronsko kislino je najmanj 6.

„Pri pomarančah, namenjenih izključno predelavi, je najmanjši premer 50 mm.“

Arancia duretta:

okrogla ali jajčasta oblika, ki se jima lokalno pravi „duretta tonda“ oziroma „a viso lungo“,

zelo gladka in drobno brbončasta lupina svetlooranžne barve različne intenzivnosti,

jantarno, značilno hrustljavo meso drobne teksture z majhnimi mehurčki, brez pečk ali z majhnim številom pečk in s kislostjo največ 1,2 %,

povprečni premer v sredini je 55 do 60 mm,

najmanjši izkoristek soka pri ročnem stiskanju je 35 %,

najmanjša vsebnost sladkorja je 10 %,

najmanjša vsebnost sladkorja, izražena v stopinjah Brix, je 11, razmerje zrelosti med vrednostjo Brix in brezvodno citronsko kislino pa je najmanj 6,2.

Sadeži obeh opisanih tipov morajo biti težki, vsekakor pa najmanj 100-gramski, z enakomerno obarvano lupino in spodnjim delom peclja živozelene barve.

3.3   Krma (samo za proizvode živalskega izvora) in surovine (samo za predelane proizvode)

3.4   Posebne faze proizvodnje, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

Vse faze proizvodnje pomaranče „Arancia del Gargano“ morajo potekati na opredeljenem geografskem območju.

Sadje se obira ročno s škarjami.

3.5   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn. proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

Proizvod se lahko ob upoštevanju splošnih in meroslovnih pravil o trženju sadja in zelenjave daje na trg:

1.

pakiran, pri čemer mora najmanj 80 % sadja v pakiranju imeti nalepko ali biti embalirano. Zaboji morajo biti trdni z nosilnostjo najmanj 1 kg do največ 25 kg in izdelani iz rastlinskega materiala, kot sta les ali karton.

2.

Pri pomarančah velikosti od 9 do 13, namenjenih predelavi, ni obvezno označevati vsak sadež posebej. Vsekakor pa je treba na pakiranju ali embalažah, vključno z mrežami in podobnimi embalažami, poleg navedb, določenih z veljavno zakonodajo, z razločnimi in neizbrisljivimi črkami, ki se jasno razlikujejo od vseh drugih napisov na oznaki, dodati navedbo „‚Arancia del Gargano‘ ZGO, proizvod, namenjen predelavi“.

Za zagotovitev sledljivosti in nadzora je geografsko območje, na katerem poteka pakiranje, območje proizvodnje, navedeno v postavki 4.

3.6   Posebna pravila za označevanje proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

Na embalažah je treba navesti:

„Arancia del Gargano“ in nato ime trženega kultivarja „Biondo Comune“ ali „Duretta“,

prav tako v celoti izpisano navedbo ZGO,

ime proizvajalca/trgovca, naziv, naslov pakirnice, čisto težo ob pakiranju in

logotip:

Image

4.   Jedrnata opredelitev geografskega območja

Geografsko območje proizvodnje in pakiranja leži v pokrajini Foggia (dežela Apulija) in zajema občine Vico del Gargano, Ischitella in Rodi Garganico, natančneje obalni predel in zaledje na severnem delu polotoka Gargano med občinama Vico del Gargano in Rodi Garganico do občine Ischitella.

5.   Povezava z geografskim območjem

Zahtevek za registracijo ZGO temelji na nedvomnem slovesu tega sadeža.

Podnebne razmere na območju z nasadi agrumov namreč zagotavljajo občutne prednosti z vidika kakovosti, saj predvsem neprevroče podnebje ne omogoča razvoja hudih bolezni plodov in rastlin. Poleg tega pristnost agrumov z Gargana zaradi podnebnih razmer izhaja iz časa zorenja; ti ne zorijo januarja, februarja ali marca, ampak šele konec aprila in maja, pa tudi avgusta, torej več mesecev po času zorenja na vseh drugih italijanskih območjih pridelave agrumov. Še zadnja, ampak pomembna lastnost je tudi izrazita ohranljivost pomaranče „Arancia del Gargano“, ki je v preteklosti omogočala, da so se te pomaranče brez kvarjenja prevažale 30 in včasih 40 dni do Čikaga ali New Yorka.

Poleg nezamenljivih organoleptičnih lastnosti pomaranče „Arancia del Gargano“, njene posebne velikosti in oblike, ki so izraz podnebnih in talnih razmer na območju proizvodnje (rdečih kraških zemljišč, bogatih z železom in manganom, večinoma strmih, na bregovih in dnu dolin, izpostavljenost mrzlim vetrovom, ki povzročajo nenadne ohladitve), so k razvoju in slovesu tega agruma prispevala nenehna človeška prizadevanja, ki so skozi čas oblikovala pomemben zaklad kmetijskih spoznanj.

Že od antičnih časov je sloves pomaranče „Arancia del Gargano“ prekoračil deželne meje, omenjena je v delih raznih avtorjev, med drugim tudi samega Gabriela d'Annunzia. Od 18. stoletja so agrumi z Gargana del pomembne procesije, ki še danes poteka vsakega februarja v čast sv. Valentina, zavetnika nasadov agrumov, med katero se blagoslovijo pomarančevci in limonovci ter njihovi sadeži. Hranijo se številni registri, fotografije, lepaki in letaki, ki dokazujejo izredni, včasih tudi mednarodni sloves teh izvrstnih in nezamenljivih agrumov z Gargana.

Prve zgodovinske omembe pridelave agrumov na območju segajo v leto 1003. Melo, knez mesta Bari, je namreč v Normandijo poslal nekaj sadežev z Gargana, imenovanih „pomi citrini“, katerih ustreznica je „melangolo“ (grenka pomaranča), da bi Normanom pokazal bogate pridelovalne možnosti garganske zemlje. V 17. stoletju se je razvila precejšnja trgovina z agrumi med občinama Vico del Gargano in Rodi Garganico ter Benečani. Trgovinske izmenjave so se nadaljevale tudi v 19. stoletju, ko je sloves pomaranče „Arancia del Gargano“ segel celo v druge evropske in ameriške države.

Sklic na objavo specifikacije

(drugi pododstavek člena 6(1) te uredbe)

Ta uprava je začela nacionalni postopek ugovora z objavo predlaganih sprememb specifikacije za ZGO „Arancia del Gargano“ v Uradnem listu Italijanske republike št. 283 z dne 3. decembra 2016. Prečiščeno besedilo specifikacije proizvoda je na voljo na spletnem mestu

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ali

neposredno na domači strani ministrstva za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo (www.politicheagricole.it), kjer izberete „Prodotti DOP IGP“ [Proizvodi ZOP ZGO] (v desnem zgornjem kotu zaslona), nato „Prodotti DOP IGP STG“ [Proizvodi ZOP ZGO ZTP] (ob robu na levi strani zaslona) in nazadnje „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ [Specifikacije, predložene Evropski uniji].


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.